OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, January 24, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-01-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

'ft I Ht'
. y , ct . 'J . .,
JOHN H. OBERLY, EDITOR;
CAIRO ILLINOIS SAHJUDAY. JANUARY J.M. 1874.
OFFICIAL PAPER OF CITY AND COUNTfe
OUR UHMHJIIK8.
blllllsTlAN CUintCll-Klglitcenth lrot
between Wlilnton ami Walnut.
.McetliiK every Huuday at lui a. di., MUl 3
II. Ul.
mioday K'liool at a i. in.
I'raytr iiiietlnu Wwilm-eUriy titnlug.
l'UKdrJY'l'KmANKlp,fclli SUimt.
Cri-nf Mm. Habtmtli kl IUI k.lo. and 71 P.ln
I'myer tututlVKi VrmliitniUy U p. uj.
.Loath School, a p.ln. .I.M Lkbadtli, 3U
pt.riittoudmt. IUV. II. i n k, I'k.loi
U k-'I IIOUIS'IV Cor, KlajhUi and Wkiuul ata.
..!"'Vi
l'l,tr UiLutlii),, WeJiJily,UI'."i.
itiiktli school, a. p.ui, I.. W. suiiivtjii,
'juerlntiiliiUM. IUV J. I.. Mill KM,
1'nfor
uOllUI U 'IHK HBUtfcMhn -ltj.t.iU-
(.Ml J
kli.iidl. 4k)ri. bkbbalh n a.m.
I. t. blu olayela, "i p,Lu.
2,.lihatl !V.I.Ool, M k,UI.
iuv. i:. l uiii, iuiui.
I i' VI It I C I! ;1 OllllltUI ' Mliilli SI .i.J
M SUJil.)ll Atl.Ui;.
I uMic iti vlot, Hahl.alh n:IO ao.l ti la.
fpela, i b.w.
"ahhklh i( Loul. 7 p.m.
civil ' very Jul o u.iit.
iuv. I. .1. u'llai.i.fiiJ-, nu.i.
I JuSKi'il'.'l i.'llUJIUt. (liiiiii.ii.,) .r ,
,.,7.,? WulimiuiMCro- .licet-.
ll.i- mi)' Mibtmlh at 10 o'i'li.i I. . in I
iu'.,.',.iu!h..V'v'Bi j-ik, 3ovu.ii. u. Iu. '
iuv. . . iitti rMAfr, i-ncti
iMlMAN I.UTili:u.VJHmU31l 1311.
.Utit bctwo Wklilit-ili Aiti.ilo nutl :
IV .ll.ilt tUi.tl. j
l-.i.i liu.K "iint)' Mori.iiit' M lOf.WloiV.
. .Llh .toliC.ol kt i o'flooK li. ui.
IlKV. 1.. HUKKMUIIHkK, I'k-lol ,
I ,1 ..( HhUa I HKI.VriA.N .V.-.1UCIA '
Hit-i lltulor uirclliiK iki'oIhI Moi.iUy
& li ii'Oiill.'nl llirlr inuiii utr HuvKwclJ
A i O n Inx.k ntolo, (;.lliliivri.lkl kVbUu.
WciUy myur iiittiliitr, -rtdy, .'I I'.tu t
I.l ir.i.rj.
I.. YV. f! I ll.l.Vk Ml I.. I'lBiliteLl. 1
r.i oMI MlvslONAKY llAI'lls'l
IIUlllll I ornrsiiaiiii kail Koit)-,
nut U(.Li. ITc.tt.llM salil.iitti .1 11 I
t IOt.W k, 111. .!. I .'1 lt'lilck p. III.
Illlilk) acliUUl 1 O ClOCk l. 111.
lte tliUlfii IS coiiUfcCteU Willi ttif lHIo)
Avwclittoii, ly tlie Hrei li"ii.r) l!i
titt llui.:ti ol 1 lro.
iti.v soI.iimiin l.ncNihi-. I' st.r.
kuila.n" Mi.ruuiiiM'. r .iiiitcitii, 1.0
tWtrli WklllUl a till CttiSnr.
servt. 'tf, nkbliktii, II a.iu. ,
.-i'.bklt. htlioc.1. li p.uu I
l Ikra llltii-tr l 'A in- :
itCOM) 1-ltKL WILL IIAI'I Is'C-HI .
tctutli SUcdU, tiiitwcun Wklfiul ki.il I Jr. I
S.rii.:B ,-lLatti. li ami a V- ru.
ItKV. N. ItiChB, I'iitur.
ft'.M: WILL IJAl'TIf MlMK MIS.1IUN
rAllllA'lll ."XIIOUL. -torutr Wklrnit
ktJ iXiUr Mrecla.
"kl.butl. SclilHjl, it i.u .
illial' HtKi: WILL HAI'llnl CIlUlti'M
..1. uro' Hkirkck.r
?)UllLe,15kbbkUi 11 .I1J., 3 J'.IH. XlW 1
IUV. VM. UKI.LKT, l'k.1111.
I lUs l UMO-NAHV UAlTlftT l-'HL'IU 11.
-1 oJ.r, betwecu NliiUi kinl 'I'niiUi sl,
i'lOcLlnK Mkblikth, iri a, 111. and 7J 11.1.1,
I'fkjer meelltiv, WtJliuaJay cVeLliig.
atibatb M-bbCl, li IJ.Ui. Jobn Vanll.Ui
kiid Mnry ttuj.beui, huptrtiiteuacbU.
ItKV. t. J. fcllimiw. I'k.bir.
t tt O.N11 llAl'TLV' UIUlU.li-KouiUi.tb
rl. littWteil CVtlkf nil Wklllltt. I t.o I
CUT ISkitlal tliUieii lecvfrbUai U lb Aa
aOClktlOU. Sirlfa, habbkUi, 11 a.m. 3 li.ui.au. I 7 (i.bi.
. lia-V. J all 1 11 llHalilJCf. EbUl.
SKOltKT OKDKKM.
TUK MAaO.Na.
AIHO OUMANDKUY, .No. U.-sLUJ
A.U.lily at the AayhlUi Mkfoule Uoll, nr.t
and tblrU Moudayi lu i-b niubtti.
t AlliO rOUNCIL, NV21. Hegul.r Cun.b- 1
Latl.lU at Mawiblc Hall, tbc -n'OUil rTJ.W)
in (Cll IllOlltll.
iAlllO CHAl'TKK No. '.1. KiaTllai
.atlOB Bt Ma.lol.IC IlkU, till tt.ti llllld 1
Hie.)) nt 1'iclY IlioIitli,
.AIUO LOIiUK, iS, v: K.A A. M HckMi
1,1 lX)IbUlUUkU0ll kl il anodic Hall, till
uii.l and fount! Mbliaayauf cacb Uioulb
IIIK ODU-KKLI.DWs.
IVIAMIKII I.ODOK. '1'U ilcl. lu ildJ
rtllurtf' IIjII. lu AlUI'a bllll.llb.- nil,
I l.uli.l.y ii.lillilJ at 3 uVl.i.1,
STATK OFIMCKlla.
(JbValbOl Jotlll I.. Ilrllitt'
Lui.tiikiit-iiuMiniiii "
;oi rttary ol State flcoro ti llail-W.
Aiidltot ff .State-C. L. Uppirubtl
suto 1 inJUiti iS'jiet Hilt.
Allulbcy lirtii'lil -JaUlta It hdtill
s ipti I'lil.U.' IniltuiiUon-.NijWIoo UatkU.au
Cll.SUItUnllO. 1
StuaUt. Kkbkld J. Olktb; klKl Jul.t, A.
KCprcaulilatUo Klsblaoutb HUUlt Ija. .
wL- ":vi". .ana"u.'
l li,:, on
liLtm lol ll,o tilb .11-11 M Li--"
ClULYI'l DKl'il'i.ItM.
cmcoiT couiir.
juj.u l. J. lubur, or -VU iii.ifci-.
tlati"" Alt'itliej -1'ktlUa II l'0,e
i ,-xV II S Vooiiiii
il.ollll A. II Inlti
ww. Martin Afo3ur t.,1.1 i itariiicr.
iiirtoyor John I' lMt
iiniiKit iiouui.
JU.tXe- K. llrOm,
Al,50,UU ,1. K. Milllti iU.l i. MarubU
.Oh. l.Mtlk Jkioli II. I.) lull.
1,'ulillliif. Jotlll 11. UOaaUilll.
MUNlOU'AL"MllVt:itNitli..N T.
iUyur -.lohn Wood.
I'rcueUrer 11, A. l.'tlllutli'tiaul.
Coiilptroller K. II. r'allln.
UlfciK Mlcbaol itowidy.
Attotuay U. VaLuu WcUli.
tli'raliaThUd Chief of I'olifo- Wlu. .Mi.llalc.
mJiu .era ro .' - Koue-X: lu Vui '
V; W Woolen, I'hllllp llell.i.Chaa. Meliliel
,d lloury '(,"'AU)KUMKNi j
Hr.t ward-lllram lllihy and ,. M.
Mtii ut Couiliiliaiiiur li. .1. uaiiiKkii
Hr.t ward-lllram lllxby and ,.
"bllllpa.
Hocoud ward llerifmii Muyein and Wood
illtuuhouae. . ,.
I'lilxd ward .lohlt SleKWoli and V . Ivor.
utiYc r
KourtU Wftrd-(J. K. Nellln aud M. J.
acGaultsy. . .,,
K i ftli ward Jan. II, Itoblnson ami Win.
,t. Mnrrla
WAOi , MANUKAOTOHV
For S.itd at Wholpdala or ItoUil
30HH3U 32i)-BTBlKr AND 01110 I.IVKI
0irn, Illinois.
J. I'. U4IHI,k.
THE BULLETIN!!-
rr-. --.
tllMtlMNKOIIN.
wuriK a (.(,
(doermioM to I. ,loik(CiCti,
iini fk in
SlAPI.i: & FA5CCY OnoCnHIW,!
'
PKV COODS,
HATH, (JA I'd,
IIUIUS, bllOKtj, &s.
Ar. l 'eiti.tr 1'io.tuca ol oil LIlJi
WASH I SO I ON AM.M'i',
Cwfiicr ol Tnutittlli Sirttl, .
f.l)t(l, ILLINOIS.
, . . 7 . . ... ,
iA iui..ly g ibwca .aitr fr-m
hoU.itri iinr.cn cobiur.tly n bkbl
(vifni-fiTi-: u.
lir.Ur in
.A. I.I D
W UU J3
O O Ji
limffl ,I,W 'ATiO
... . .r
'tUCt, I .tV.rfl. WkltlllilCI! II.. I '
I IliJ.luMI I.I lcl.UC '
a Urge ',,j or lUttrl.iir- ki.J lilir
JluJJy loi cuii-Ublly on l.u.j,
, rtou.l piKv.I t.) nnler. Uuleri lot ct.l ci
sboulJ bi Iv.'t at tbc ctQiA cu 1t.(.tb
urH. 1 rniii, r cn Jellvciy.
INMAN LINK
I.iw.vjk.J :b 11.1t i-r.iikJkipui.
Sttjhumhip Cuinjjaay,
U.Ltk Ulalkifrt m.a Latin, irilu a ai.ttl.
fbr O.iiU II.. Mail.
ITUIt PAtiaAUK TK.Kh.Tri
c iiaiHt. casir...
I A I'i'l.V 'I'll JoU (i A if
I Uliluatvi Naa Ten. i I.
H. M w u at 1 ,
"AKII .. UWMhKln,
Hp J. JSJ rU JJ S
DlH.rnrlN WlNI.I.W rillAI.,
Va1.I. t'AI'kk, lUh S UITi
I. kali, I.lnstiCIi Oil
ILLUMINA TlMO I'll.,
MrinlTi I'tlarkN illi a, 111 1,1
HUkTI l.lf, AltXlHUL, til'., Lit.
l.tilblbol, lat oeblle.
Gil hi). I 1,1 li. in
r. ttj , . , ... p, i.
ILAllM IjO AM HAsV. ET -0.
Mciltr: III
i I,IJ,WIIF,I( OK A lil, h i N ils
It l II it .1 .1 II Mil l
t. tfi. IGI, !Ul,tll bU ball. I
l'(,l).iBi:ii A!,I, t'ii.I.'i.i, .U I.ATH.
llilr.a ni.llcllr.l
lilll ii.ti t lull I'iikNkn I ti Iht Y -foWhTU
tl htl ir, II On ,i l a ks..
ki j k. m i i , i i n m y ooods
i itbnli lil.l, M iril.i
A! U M ..M.J A (.' K S 0 N ,
thon.ierly II fj Si,,Un,)
kl.llOII I., da tbbl llld h:ir )11I uIU.c.l i I .rgo
.ioniiiei,i ol the
H EWP.HT,
im.ir rAriHit).NAtii.K.
AND II AN JnM ttdl'
nlllllnery Oomli to be lolilid III lti linl ktl
liu will Lceji on band
llATn, JIllHKlcr.i, KlOtVEIlS, KlUbuNs,
l)llk.Hri TKlMMIiill.l OK Al.l. KlMlm,
1, A 1.1 K3 I'llllNldlilUll ClOOIitl, NollllNS,
C'OLI.AUS, D.DKKsI.KKVKH, lluk'Kp,
And ill iiooih foiiinl III millinery Morei, ull
ol Ul.lrh rt 111 l,u lINlio-rd ol nl till) loWc it
cukIi prii't'H, .Mra, .la, 1,1.011 it-aptit'iruiiy
atl.r :i I'Otitilillatinil of tbo i.alHOIiui'u libli li
ft Sf 01,,lb.'!,I," '"Vf.l upon her by
l ii IhtMlilultW
$ bTw iA mi Y w.,.AliJ
T K.ST II HTrlKKT,
IIMTWUIIM KibC AVUbUM AMI) WAI.Mt,l
Hi. II. K. Ilrl.la Ibicitua Iji, .ul,h.i ll,.l t. l,
uuvl.al k
i, i v u r r .s a ii it
lu I In. uorlliHMl "Klo cf IVulli alrkol ka nam
aUif .
111. HtaLUo ill l,o (umlito4 mtb uiiian but in
AND UOUI) VKUlOLKi1.
aid ll.o piilillii may lio itrroiumoilated at at
uliru ol lha day mid night with nilu tuauii
on tbo lnvvuit toruia.
Dr. Klclda aaka a nhro of public patrouags
nUtl Will endouvor lo uifcllt It by lalrdea!in
and plrlt t Htttintliiu to IiI1hIikh.
T. X. KIMIIltOUCMI,
OA UP ENTER & IUH W)fill
COHNKU OK
IViilh ni run l Hiitl Wutkilulou Avun,
iETAII Linda u Jobbing woik dom on
our notlofc, udu in soodiiyta Lis, f or
Jarniiiba atiop.
,OH1'
HKRCUANTN.
NKW YOHK STOitK,
WHOLKHALK AND KKTAll..
Iil.i-.KT VikllV irOOK IH TUk' Oil 1
iiOulto aui.U VtMt Ui.uoc
Mr..,, .mti.ikuiu m.mii ..
u.isuin AviiH
UAtKU, 1 l.l.l i Old
f. u. I'A l Ki.
Vt . sir.ttcii.
p.TiurruN
iiirJ
H1RI), ,
WI10LK3A1.R GROCEUS
iht
r
( O.M.MIHSIOV MLHCII.l.M.',,
Apants American HowdprlConipsn.
No. '.7 Ohio I.i'i .',
CAIRO, ILLINOIS,
c 'ii iHE,
OUNEKAI. COMMIffiJIOPl MtUChAK
A kit alfalel It.
l.tUK, UaUkl.' t, I'l.lJT.n, HaIH. St.)
.N.i ilula 1 1 tte.
t37'l vstil ttll lu or lukil lots it tubkUK
tUlfcla' I-llrta, a.litllirf ll1aili
I). ATSr.3.
K. I iYCR'
AVKKii A Oil,
FLOUR!'
- MI. -
UtNKHAI. i'n.MMliiliN MEKUHAMTS
lit. 7n l.a m,l ImIi.I li 1 1 I
WOOD HJ'lTK'NHUIiSfc: X 13IUJ.
KJ.OUh
a.
( iUtrn ('.tuiiiiiteiub .Mfjjb.bl.
IK llHlll I.KVKK
(-.uc'cir.-ir- in II. lliu. I .t ac I
.l-'O'R W A K Ul:i J .' -t
( 'uinuiibsinn Me.vliantt,
I. in m uit i : . mi in i,
Nl,1UM,, Lrturt, i.'.llhi), 11.1.
li A 'I'bului I. l TilDiS'
TliUMa A liltOTIIKU,
MU.cctlc li. tl M ll.llcL,
iNiMMI.IiiN.M'tHCHANIU.IiiiOiiEHi
lNI i.h ll.nj I:'
k,n.lo k.l4 Intll I l,,ir,'lh
fulrlb .l,.l lloru.atU
r-'Vtu reel a i-4 u i) ua'a
Yil ruliiluclklal A fll,lla,
(IAlHi, ll.l.wtula
AUI.I.KU A KAiiKKK.
o t: n ii i i a i . 04.) M M i ad i ON
l a.
M)n w A hi.Kiu atirtuiiiliia,
iJlCAI.Kria l,N p-LCMIH, COHN
OMa, iiay, etc,
AUf.ifr.'i ton KAlttllANtl'tJ dOA l.ttt.
"bll LtVdO. tlAttto. II.I.INUla,
li. I). WILLIAMSON,
WIIOLKSALi: (HtOOCH.
COMMISSION MhKCHANT
Ami Uualiir iu
BOAT STOKES,
N'.. TC Ohio l.i'fi', I'AIHO, ILLS.
KSrpeilal ktleUtlOII tjUtll to I'tmaUli
mi-ota and tilling ordera. 1 tl
JOHN H. I'llLLLS & HON,
tllJ,j..aUr III ;obu II, Ktillll.,
UKNKItAh OOMMISBION
tau
KOIt W AlllHNU MKUUUANTa
UKALlCKa IN HAY, (JOHN, OATH,
Klmir, Moal, Hran, &'..,
AU KN'I'.I KOU LA KLIN AND HAND
POWDKK'UOMVAN Y.
Usk, 'fmivu SruiuT ai Ouio Lnvsg
UkIilC,ItU.
NOW IS THE TIME:
TO GET
JOB PKINTING
During the tlull season,
li&ve leisure time to devote to
them the propriety of procuring
Card 3,
Bill Heads,
Bills of Lading,
ii. INJ
EVERY VARIETY
Which the Bulleti:, office is prepared to do in the
Neatest and
THE LOWEST PRICES
The Bulletin office
JOB PRINTING MATERIAL
In tliH Southwest, and will till orders for such work at
as low prices as can la obtained in 3t. Louis, Chicago, Loui
villo or Cincinnati.
STEAMBOAT
A. fiPSIOXAtkiV1?.
Our river friends will Dud aUliis olhYo the heat papo
and the most tasty assort ment. of typos, tints and outi to lit'
found in any prinlinrr eatftbliahnient. in tho Southwest.
SEN 13 IN YOUR ORDERS
YOUR
while .Metoliantd'uinl othcra
such matters, we siicirest to
their
Account of Sales,
Dray Tickets,
Receipt Books,
U '
JOS PRINTING
Best Order
has the finest stock of
PRINTING
132
GOODS AT PANIC PRICES.
Wholesale and Rotail Doaler in
Foreign and Domestic Dry Goods
LARGE STOCK OF
arpots. Mattings, Oil loth
Upliolsory Clooils, Window Shiul Damusk, Coruishes
Wltbri tbc publL tn be Iblimitcil tt.at lie lit! tin liatid a itockcl food czttilV9 a
any in tbe unutiieaat, ai.d ib.il be u di teru.ii.t.l to soil ttery .mole at pilcealOHr tban.Up
lovtt. I all 01, bllii arnl iiaaiuita. ynoita tliil ptli ea, II.: Mill c ili'ly ou bolii to quitity
atdlOft. K"
AUDUBON
.V.
.v mm
CARFFUUUY AND PROPERLY PREPARED.
The Lcaltlifuliie ol' tlii articlrias loi.l for M Of KINO HMDS, KOBINS
BliAOIv BIRDS, THHIISIIKH, and ull other auft bill bird, has been de
runristr.tled to salisl'uctiou. llirdn not only relish it, but seem to improve io
health, in iIiiiii:ij;i! and in song. It hus Le,n thu aim of the nianufriotureri to
pproach u.s iit!,-itly as po.-i.-i Lie the food upon wliieli Ihc.oo bnautiftil 0Dj?8Ur
Vii in their wild pinto.
CAU'l'ION A iniii'b ol tbe Mrd lood -old over tln i-ountry, Is lr.ade with an ty
uior.to thr t heapne4 tlmn to ttu'iiiiliiy ol tin- miclb iilti luiid, we udWue anyon bat
lu i lner thry vulue, to ,nr. li.irr hoiiii bill Aiiiliilmn .M(n l.ln; lihd Vuod, -
tarlii'i,Hrcd and for su I.; in hotllui, nnd hull, af rftttil aud ffhgla.
tsle, by
o Uj r a a t s r.r; s .
74 OHIO I.liVKK, - SIGN OF THE GOLDEN WON
AHIl
COHNKIt WAHIIINUTON AVKNUH AND MOUTH HTHL'ET,
(.-lil.V UP Til K ritV.STAI. M0K1T.II,)
Cairo, Illluols.
i A A M
JIlHSOUJtl MTATK I.OTTKRY.
LKiljLllUi ii r diAia Auiuoniir jim
DkiWH IN I'UllLIC IN l'. LolllF. i
(hkUd Hiuyjv fVuuilier Holmiiio.
CiU.UOO HL'MllltBH
Ol.kBl A, T.i l)EHhiiil .lni.unry.il, If. I
f.,sen I'nzisi, Aniuiuitini' to ifin.pini
lu..
I,IV.
tJU
3l,
t.MI
1W
Uu
UI
IU,
TtCaeU ftU , Ukll' TltAtita, J8' (jUtrtur
Tlcketa, t'i (.0.
Out luitari.a .ffl obailkt.J b; llm Btklk at.
lHa illkltl. at tba UlUk 1.U.1, uJ all illaW
are Ul, I.I tba all,el .l.lul. .,( .k. HI, .'ui.".
..i -,..i, ,
II,. Oltlolal Jlaaluy -111 t.a ,lll,', ir I lu II..
'I I'.ulapkpkla ail4 a wfc.pf l,t il,.kiar .al.l lu
I ui.i.jaiil. Jl llrkela.
c u ill dlkk a lllnlUl .ol.cl,. Ui. I..I .1.; !
C..'t, IlldCtb JUIlUK tut ,oar 1 87.1
liti.ii al our ll.k I,, ixai.tlltk ii,,.i,i,i ui.l.i
iq.iKi.l leliat, Jiaii ui viix KB..
rruj lur do
cuhi ,Uiaa,
MIlHllAt
Mll.l.hh 1 00..
I' ll L. it.
Bi, l.ulll., Mk,
l.tlllllKK. I
W U ITK t'OI.LA K I'LA N I NO Al I l.l. !
1 1 I tiun, r'l.it'.lnii.i.
iri aim ani Horr i.iiMi(i.n
a in, uiiimii.fcn imiiAr; I'oyir
uuolW, MA till, ill. IN D.i
illtiliCUH ,'IOI.Uiri'Kl)
!A T K A M 110 A T liUMISII ll,
Hurblal.k.l t.u aliullkkl li.'.tiua. .
''liililii Ul tiVOiiilu, b.itWtfi'ii 'I'.iiilb and
KluVrtiilU 9trM.il"
i : a i iJi i l.l.' N'H'i
r;i.a( l L.ruii
I rit..ur a,iio tun I'lttt.ui , ..
i 01 .... IS,iAO a ' ul.. .
i " ol . . . Ib.iku ui
i ct r.oou v nr. ..
I " uf t.uaJ . ' uf
" ol ,. ,uO it " u!
... ,r . ,. I,ial Ju ..'
au 11 ul ,. oo Imi ut.t
to ' ul. i.J Mki " or
JOHN y. II AllAl AN & CO.,
inn -
i-rovGiu a C:i'ir:N o?s
HOI.IittOTOll.'t
()ilNVi:VANt)KUII(
M.TAl'.IKH I'll HI.
And Land A tntt of Hirt IMinuU t'i'iit
and Uiiilll.lou in, I ,Mii.illilltllriu. mui
I'aliltia.
a
Maitli Hoi, t.l tin, mi kiu-l iililii !
Okiuo, H.t.iiiuin
132
mm mm
vEiaTi mir unt!.
j I'ljrtli.fa, Dittuwrf, t'liolra Mitaa. $sa
I ...I I u.i.ululul, I'lHt. I'LllJl.U'l Itctk.
Ii.fi, uuj ihi- lirtat frr.caUia l
Ailailc-C'hklara.
LIAGUIES'3 BENNE PLANT,
III. ao.oi 1U. if u..JI.-lt.. ii,. f.Kt trail, k ll l rial
It .a..l u,r...k..l Ik. owbiry, U U.J..UkU tmfnua U
... I.U..4, .... .u.r.J I. lb. ...kllJ, f.r lb. a.slalau rw
.M. bit L i.i.aAMi, a.b.i. I. iTfiiaaifllay
l.lbl.L.J (.lybl.lll) tl l .l, U., I.U f'bl.r li.I..l.l.t
r., .lull U.il.a .1 M a.maiua o.o. tiu UiuiVkim,
l. . riiitabU. 6J .Ik... .r u.1 ata., l.iau r .
Iitiu.,1 ui.uu..i un.a ibU.Ubui, akk.uttbibr ti
... .btl.ul. U.lt.l tUk.l4i. lCb.lil,lrBllllWiri'
iumi mnnL ii, uu.tt.ipti ..a uib.iaii ii.u.. ul-
a s.bll.ryaQj eHtl.llib t'.alfiljtcbl, iru tkstiattl ur
klb.ll tw k.Ui.f,l U ki:alU.k, flu.Bl.. nillM! II. nn .k, i
blit.ivr.ii, kf.Uli,, lu i.ib.tu u.HlcUmflilt.la ttltU' -i.U.IU..
.S.blfii, b..4l.lbl t.. ..rb r.ttKIBjallM,!. t4
c.u .1.. itlr wtl. Ki,.li.n.r. h llf.u krka.a.0rrr3r
.1 U1....H .! ll.o J..tH liii.u, UkJil ib.ilii it li,
l .uii, .ul u.bi ulk.r M.i. .scut., iwrmaUk law Ii a.
... Ik tblk ....nl.vb..bl l.l.l. M.'blMva M.bkUft,
ul .j kl I'.li.a .l.N.k m. aU ti aflbifUtl aka
U.J..IJ,.I. i,.f,kb.l.. " -
. y-..?,' Sola VrtrHslari
Mil. 1'flc.s 7 rvuta par bollle. ' 'M
TUK MKDICAl WOKBEt
1!
aA,
4i.'-."llK 'niwo t-f .liuwi ti ui tiiif.
Jllao-a, t. 1-1 a ft ftul Hila. aui rtvi antf l i
haitl 4fLVfbttltt. H tMUtklU (M kUatatt4. Lblt fcLl U
. lit OOL WILti Tttlr...
I LJ) MilUt i LkVCU U,UftMattA 4M Ui Maft
iUlkl 4U4 att la 4 bfcl, Ut bit iU tt f4 lttkf, Ualtjl
I tt-tt ftu4 ft tlilltr lH-fcJ Ly Um ft-iftlUMl ftM ftt
Jlilf i L'ib4tut.iv) tluI,tftrTlfitlibUlUfUiLkUV
( ftlfu fc.'M rifaWUIIV (Ma k UiVfU, lit FT, lltUfTt tUftr
i tikMaUu4 tf fJlwr ai ftrtQJ U k kfttaiai t vUkvMi
I ..i u bwi.i.iH.ki .wattll'. Ufa -ft ilUUf tftlU MA
r liii(arUtt,nl ftliftauii lirw iUCrtfwit Awf Inti
Itll I ft tCj tUlttUal lrMUlB. ftul .UftMikft ftftftfltoMai
i(..iWa jmiify ttt iiWu. Tti M4kuu uftli ii
bvr 4 nutl BMhfUuu far CftlU .HMyillu.
J itii U.rcor but tvrt ictor ltii aSk&Uf i w 41 wk
iiJ-bl -kl klttf ftdrvtifft w( U l4altJKijM,SIa4fta
1 HJNI, )I4 ftl lk tal it wlfiUftl ift4ftft. DttlytMltt t
i.u.iip.tuu, Au l , tItu4, Phj U Ul ii-iV-i
, I Mr.-rhl !'., ITtJ-, ptrtlkj, Uf DtmlMUtfft . b
' JinJtM, tUtMt, l.&UrftUtbt kb4 IftAtboiftlLal i vft
1 tiik-i,iu.4ftii0j U44iUUkftrBfti lufc, riftHy, -Nft
w ikrijiii, riwt, i,Miiftaitit wU VIA At V ft
fiLJi4lrllM. - -viwT -
hrti.l fur circular to J, CMAUEIIUL . t,
4jrtarr of Olive ftH4 tftua III, khi Jj.
11. SMYTH V
OO.i
WllOl.f'.S.U.K
liKALUItS,
:i:ro. eo onto Li-vaa a
, II AIM O. I 1. 1. I a) l 1 ,
HKTAlli (MtOUICRY
--ANII-hUfl
'OK HTOHK,
l".ir, C.inliiii'r. lkl Av.Ja'n.l Ifllli di J
; , 1 1- 1 iiil Ti'jjV
A..I.HOKftM.l).,J T fiJ
0ilic ori' Tl.oiiiJ A lli1u'a uiuctry lore-,
No, l.U I iiuiiiiyiDUl aVAiou, voratr KlAtti
iini, Ho't'uiftUfi.ik,LifieTa
11 1 fir inn ri'iiiirrutii "MCrl.

xml | txt