OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, January 29, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-01-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

llitlletiii
III: Im
f
A
Oil
V
t
k
H9
Mr
m
Kill
libtwreu VaabIIU!lui mid Wulinil.
ilttitniK cveiy KuiitUy at luj a. m,, and s
l. in.
Mliiday m-bool at 3 ). in
I'rajor inectluir Wodnetday eveulti
t'KKt)UYTJ(lUAX-E.1htUHtrol, U
r.in.i-niittiultiit
i'Utor,
Ho I till OK T11K KKI)KI:mKH-K'Iio-
Murim." tiravtin. Sabbath im ....
'VVMl:lTyorf, 7Jp.tn.
Muiiaui .iciUUI, u n.m.
vr. I'atuioki, miu.'. ,7:, . lV.rL,
Vi.illW,i A.PflUC.
I ul)lu'.ru. Babbmlh uilu and lul .m.
i itf. V ii.ia.
LLI.ulli hi.Lool. 2 n. m.
itf, ',' 11,111.
Mirvtie n.ry w, B a.i.i,
HKV. I'. J. 0'HaLI.OK.M, I'llut,
I lliil.l'Ji a VJtI'lt;lJ (jL4ei,r,ai,i .r.
i..:t ol uliiia un.H.'roHj !,tiii..
.Mjv. i:ciy .SdMullj ut 10 o'cln.'U a. in,
V 1 i-pCf, i j, m,
)l.t duiliij; wouk (Ujfii, B o'tloeU a. m.
HlcV. r. IIiivpman, 1'rint.
ikuma.s iaiTU);uA:u:uunon-iaiii
Inet IiiIvmicu W'Mhinptoii Aveiiuu ami
. .limit a'.rui-t.
I'riacMiw SuuiLiy iiiornini' at 10 o'clock.
")at)tth S.ilioul at'JuVlock p. in.
Ukv. t, DCKiKciivei:. I'astor.
' ,! .:U i5,11""1 UUUWTIAN Ah.-OUIA-I
IO.N. Itcpular incetltij; etcond Jlonday
' cii ii.ontliat UiKlr rnoia otr ItockweU
, i,o .biuktojf, Oomioerclil ?nue.
txklj l'rayir iuitln-( fc"riday,7i u.tii.at
'It ti.oiu. " f
t't Cliiircli ol Cairo.
..... "?V. SOLOMON I.rO.HAKP, I'ntor.
AKltlCAN iltfrUODLST.-rounct-ctli, hn
tMeen alnut and Cedar.
Service, SabbaUi, 11 a.m',
Sa'jbath ithool, 1 j p.ia.
Clam lauttn at a u.uj.
sKCONU KltKK WILL HM'TIST- Ml. -
Vnntlj Hlroot., botwcun Walnut and Cedar. I
nti iicvi. aauuawi, 1) aua au, m.
Ukv. N. Hicks, l'attor.
' ,Ai.liA'ili WUVX& ,
Miid Cedar Street.
habbath School, a a.B.
MUST pip: W'lLL HAI'TIriT CUUKCU
( urry'ii Harracks
f:t.rvlcei!,ijabbaUi 11 a.in..3p.ta. .t7ip.m. '
ltv. A m. Kkllev, PMtor.
f HIST MISSIONARY UAI'TIST C11U11C11. i
1'cilnr, betwetn Miitli aud Tenth bit.
l,rtacLlug.SabbaUi,10a,m.ai!d7ii..ui.
J'rcacbln, IWJay eTenlng. ,
Sabbath hebool, H p.m.
John VimBaxUr
u :ucn, cupennicnaeutJ.. i
'if
JECO.NI) HAjSi'u&Kth
street, iietwotn Cedar and Waluut, Tbo I
only Raptist church recouiilied by the Aa- I
tcmces, Sabbath, 11 a.m, 3 p.m. and 7 t.w,
--7- - ' t" '
SKUKKT OKDKRS.
rM(,iatiuu
thi; MASONS
;'A1I'.0 OOJ1M.VNDKKY. No
13. Stated
A.vluni ilanoulc lla'J, rllt I
CAIRO COUNCIL, No.24.-K0KUlar Conjo- j
cation nt Maionlc Hall, the cecond Friday ,
aud thlru .Monuayi in cicu luuutu.
p.:rlntondint. Risv. U. Tiiaybk, pWor I'Kaikiip: , ;
KhlUoyi.yr.-Cor. Eighth and Walnut au. , i UOOJS UOLl) VERY ULOl'K
I rcwIiliiK, SUUi t 11 a.m., and 7 p. w S'IA1I I' & li'ivrvf',., , i i
l'rniriiicotHn,',,WeilBeKdy,7li).Di. a, V ' an,a liOf'KU 1 1:5, 1
M&bl.ath .School. , D.m. L. V.'. fctllla-on I - .. ' I """I HiurtUunlb .i.m,. i.iiU,
HKV. J. L. Wai.i.mi, ami j
llic churcU liconuouted wlUi the IlllnolJ ' INMAN LINK
in eaca ciouui, -
.TOM&ffljCSAniu-JJox and Basket Co,,
JAIKO L'ODQK. NO. 237 t.& A. M.-Kepu;
lar Cominunluitlonii at MaHoMc Hall, the
'.I.KXANIlKR LODOK, 'tl- In Odd-
KtlUiwd' UaU, 111 Arwr nuiiuins, 'w
I imrjday CTeulnR at 8 o'clock.
STATE OFFICE US. 1
Oovcrnor Jobu L. llccildgc.
t.lcutuuanMloMruor ..., '
M-orctaty of Stato-Oi oive II. llarlo.
AudlUirof Btate-O. K. Lliiplutott. (
Mato Troaiurtfr Oaper H".
AtUirnry (JencraI-.Jaiiic4 K. Wim.
Hupt. 1'ublic Inatnictlon-Newton llatmiu
irnvntlKriSMKN.
S.natora-IUchard J. Oglcby and John A.
'ifu'prei'cntatlTC Klgutconth l)!trict-lsacc
MKMHE1W OENERAL ASsbEMUL .
HopiecntMie Hi thu Mlh R'tTlet;r
obn II. Oberly, Wui. A. I.innma and Math-
.1, liiicorc. .... , , ,
lvt: Ware.
CIIICUIT COUKT.
Judc U. J. Raker, of Aluxander.
Mutt'rtAttorney-l'Btrick II. 1'ope,
i,uii. -
I'ldtk It. S. ociiiu.
She rill A. U. lxvln.
TV'm. Martin Aj"csor and Troamrcr.
Surveyor .lohn 1. llcly. i
COUNT V COURT.
StaM.0 K. McCrite and 3. Muuht).
""clerk Jacob O. Lynch. I
Coiouor John 11. Uosnan.
.,,..,,.,,,. TTnVI-'RNMKNT. '
Trea" uTur 1 . A. Cunningham.
c,iimtroUer-E. 11. K.UIl,. ,
I'lerf-Mlcliacl Howloy. '
Attorney H. Watson Webb.
I'ollcu Maitlstratos V. HroH and .1. .1.
1 oucu .iiu8i.ii ,
Marshal and Cldof ofl'ollco Win.MolIiiltf. i
Strcot Oommliiloner 1). J.OMIInan.
Members 1'ollco I'orce-A. Cain wmjent, j
IV. W. Wooton. l'lillllp llelra.Cbaa. Melinci j
nd Henry T. Martin.
BOAltl) OF ALPK1LMKN. j
Mnt ward-Hiram Klxby and J. M.
Second ward Herman Meyer and Wood
'iUtOnhOUSC. ,.,..,., . V
Tlllrd Want JOUU moctnnu u .
eyer
fourth ward-O. V. Nclll. Mid M
J,
Mfth'ward-Jno. U. Robinson and Win
H. Motrin .
WAOCH MANDFAOTORV
For Saje at. Wholo-ialo
. Hf,i..il
- - W
OOUKBIl ID-HTUSier AND OHIO MV
Uairn, IllinoiB.
J, V, IIAIIII.H,
a
i
niN'Ki.ruyl:oi'M.
WHITE V CO,
,),JV lOIW,
HATS. CA I'H.
i
. ( '""" "tall Und,
, u'l.ii1..a,. ..."
li.l.SHIMilON , I M'lV ' ,
, ',,.,..., ., . . ' i
u,-i ui i l.iliH!i Hirpi'l.
CtiA tupply ( ihuii l.iittr.r i)m
iiuitliBfi dmle4 tonitatitly un liui..!.
I f Q I.T III
woo xj jk. m :a cju .
uri'wv. A.vjt y.uti):
Tcnlli
tn-i-t. I,.ivten WMliiii.....n and
i,iminien-lil sveinit.
Stoamahip Compauy,
t,t" ecfat wir tauati iiAtx ..u
ootiaaniari
I'ASSAOK TICKETS
"
01T10
kMLY TO JOHN O,
'
Ayr
li Hroal N.iora. .n,
- . Uoupt,
m-. or, ,
ARD ii UOUKUTH,
"P3 A T 7T rp -rjl -r) c3 i
' -- ' ;
D"W1 WlMrS
Wall- 1ipr, 1'ur Wiurt
.eaii, LiKeifcji Oil
. , ir rt.it.. m
S IKIlr TUKl-KNTIMB, GLUE
Siikllac, Alcohol, Kic, Jirt.'.
liu Coiiiniertitnl avenue.
0aiU))
. . . ILLINUI
ytakr tn j
L1I31JJKK OF ALL KINDS I
.
H.lHIr .I.VII hUlH'.
I
KtCl' lOUrUUlb I'll IiMHl
I F I. (10 P. I. Nil ANll HliilNII, Al0 LATH.
j
OrilwrH HulliilMl
AND VAIU) COHWKll 'I UlKTY-K-l: Kill
bTUKCT ANII OHIO LKVKK.
iAino,
ILLINOIS 50-7
LLXNE1U' GOODS
KKKN1C PA IX STYI.KN.
M'nS.'M . JAOKSdN,
(Knnnerly Mm. Swaiiders,)
, anuoiinoi'tbat she li J.Ul'opoW.d a hrKe
ortruent ot'ibt ' !
NEWKhl,
MOST FA SI1TON A II L K.j
AND UANOSOMEST
Millinery (loodi tube toiimi m tneuiuiKot
Slio will Kteji on uanu ;
Hats. IJonnkt. Flowkrs, Rnios, j
DllESil TltlMMINO OV ALL IvlNUS, ,
Collars, UNUitKhLKKVKN uvi ri,
And all Koodi found III rollllncry sttoit-f, nil
ol whlcC ylll bo dlipojed ol at the lov,.t
t:ih prictn. Mrs. Jackson n'upucl.ully
askua continuation of tbo paluoiiago lilWi
m nbt,uUy jeKU0W(,d u,,ou bur by
tho ladies of Cairo and the viclnitv.
fJ-RVV LIVERY STABLE.
lliW Ul Y J-ii 1 fifluJJW'
TENTH BTHKKT,
..........v. M ...H.M IVIimIIH 1II1W1I.!1I)1
i unin n.a. - -
i J)r. II. K, r'lDl.ln lalinui. I:, .ulillo tlml h tin
; v i: h r .v r a j a.
' tin the norlliwtt elJo of 'IVutli Ifnr.i a. tia
I .bott-, ...
BUMb illl Un luiuuuoJ vr.n neuu oui m
AND U001) Vr.H10LK.S.
id the imblle may bo accommodated at al
ours ui' the dny and ulht with Kale tcaioa
on the lowegt terms.
Dr. KlcldJ RfkH a he of nubile patrnnse
! and will ondeavov to tnoilt It by Mir ilniii
, , A., ..,,.. ft llll
', and rtrlet attnutlnn lo Imsiiiei-n.
hi:mis, RRO., CO.,
BAG MANUEAOTUHEHS
Aokntb Homk Cotton Mills
NO. Hi Oliio LhVkk, Otro. in.
K.'ni.
z -i .
.IMlNMO MKtU.'lIANlN.
NIJW YOIlK STO..K,
WHOLK3AL1C AND RKTAIL.
KiriiiHl ,ria,
0A111O, 1LLIN0HJ.
O. O. I'A'l'iKli
I ll. A Y hl.
K. I. AVlR
AVICIU A CO.,
x, o cr :r,
i
I HKNh'IIA L l.'IIMMIION'-MEUCIHANTS
W'. JVIH,Ol,(Jl(,, , ,
Wood, unrjiNiiouyK ji bho
U nliral C'uiuuiii,.iii)u' Moiulun-.
Its Hind i.kv:k
'Ol'KKV, 11AHHISO.V &().,
(JiiBCfi. -orKtoO. Ilnrd.v Sou,)
POKWAKXIIirci
AND
Commission Merchants,
n.OI!ll.ntAI. AMI HAT.
No '03 Ohio Ldvi-h, OAIROILUS.
j (buoo.tiorv ir, jcLn U. ftilllli,)
; GENERAL COMMISSION
140
KOKWAltLUNO MKUCUANTrt
111!
DKALKKS IN I1AY, (JOHN, OATH,
Flour, Meal, Brun, &c,
AGENTS KOK LAFLIN AND HAND
OAIPO.JI.L.
II. A, Tli 0 in I,. I). Taniar
TllOMS 4 BROTHER,
riui'Ci-tO.Tt to U. M.HuleB,
COMMISSION MKKCHAN IS. HKOKFiUS:
AXO IiKALKIIg IN
r orelsu iud Ootncrtk
LSI ComiutircUl AvrllUn,
I OA1RO. . 'j'NOIH;
j MILLER BARKER,
I G RNEKA h COM MISSION
KOHWAKU1NO WKROU ANTti,
1EALKR8 in flour, corn
Oats, Hay, etc.,
AO EKTB rou FA1RUA.N E'S SOA LE
( Ihio t,veo. CAIRO. ILLINOIS.
(!. J). WlhMAiMSON,
WHOLESALE (JI100EK,
COMMISSION MERCHANT
And Dealer In j
BOAT STORES,
No. 7 ft Ohio LtiYi'C, CAIRO, ILLS.
jarSpociid attention given to loiiblgu
tneutH and filling ordern. 11-2 tl
W.Stratton. T. liird
STRATTOX & BIRD,
WHOLESALE GKOCEKS
AN1
t:OMMlSSI()N lttKRCIIANTH,
Agents American Powder Company
No. .17 Ohio l.tt i m',
CAIRO, " ILLINOIS.
0. ULOSK,
GKNKHAL COMMISSION MEHCIIANl
And dealer tn
LiMJt, Okwbmt, I'LiBTisn, Haih, Km
No UUlO IVo.
will bell In oar load lot. t mauuu
tttr iirioeiraddluK (reliibl,
0AIU05 ILLINOIS. THURSDAY. JANUARY Vl87L
JVOW IS THE TIME
TO GET YOUR
JOB PRINTING
During tho .(.ill snas.m, while Merchanl, others
avo lewnro time l devule lu au matter,,, we vuggesi to
thorn (he propriety of procuring their
Cards,
Bill Heads,
Bills ol' Lad
iiu
W Account of Sales,
' Dray Tickets,
.Receipt Books,
Which the 5ui.LrfiN otlice
Neatest and
THE LOWEST PRICES
Tho J3dt.lf.tin ottice
JOB PRINTING MATERIAL
In the Southweat, and
as low priced as can be obtained ju St. Louis, Chicago, LouU-
illo or.Cineinnati. . .
V
STEAMBOAT
Our rivor friends will find at;tbin ollico the bust papo
and the most,taBty assortment, of typos, tints and cuts to bo
. . ,. ill"! I : .. 1 1. C3.,iititirnc:(
round in any pnnung esiaoiisuuiuKi. m smu"""-"'
SEND IN YOUR ORDERS
1 ir
h pvo,pared to do in tho
Best Order
haa Hi tinoet Mock of
will fill orders for such work t
" t,
PRINTING
APurir i t i rti-v . . . (
vri'lUlAlj 1 A rftlL ()H I II TV Avn nnnwmv
--
183
GOODS AT
Wholesale and Retail Dealer in
Foreign and Domestic Dry Goods
' LARGE STOCK OF
! arpets, Mattings, Oil loths
Upholsery Uoods, Window Similes, DaiAaslc, Cornishes
!saES5s?sga
AUDUBON
Hill h HI, X
CAREFULLY AND PROPERLY PREPARED.
ULAtlv KIRDo, TJIRU&irES, and nil other poR bill birch, has ben d.
ontT.lcJ to satisft on. Uirdn not only relish it, but ,eem'lo impe in
health, ,n pluinaeo and u, souK. It has been the aim of tho rainuhctur. o
vCtlTr"viMLMo.PO",bl0,b0f,,0,1 BPB WhicH th" bcautif"1 "B
aak.,bTVreParC'1 f'ale 0"e' ,)Ulk' 3t re,aU "d Wk0,-
BARCLAY BROTHERS,
DBITGGISTS,
74 OHIO' LEVEE, - SIGN OF THE GOLDEN LIOV
O alro,
jcliffliTiTH
omu state 1.0.
LcOiLl.BU HY STA51S AtlTIIOMTY AKI.
OlULWM l.V rilULIO IJI UT. J.OUIC,
Grand Singlo Nuinbor yoliewo.
60,000 NOMHKHit
I Oi.aA,tc iik Dkiwk .lanuiryOl, l7l
b.iao l'rb.c!, AinottnttiiK to .iuu,vuii.
J.O l'rlj uf...
L,V
I'f. 1,1MI
nJ, 3v0
1 ol 13.4W
1 of icyu
I ' ut...
of
4 at ., S,6"0
in r i.u'"1
of wo
J ' of W
v
9 " tif
r a ' of
ae nf
36 ' tl
IMi " tt
Wo " of
J
II 0
III
TickM. flO; Half Ticket, JS: fiuirtnr
Tickoti, CO.
Our lotUttr.it ri ctirlirit ij lb BUW. r
Uur rtiawo t th tiuio nino!, nd all ilr.
inii are undrr thn rur.r.lmun of Kwurneom
'"'ritxii'ui drio will o. r-WI'h.l In, lb"
M. I.uul """ U'1 "T7 ol 1"-S "
iurc)i.MPrtf of ticket., .
We will ilram ,ltultr.r lohim lk I.M oj of
oety month durlon the jri t"3.
Ii-ci.lt at our rl.k t,y ,,c!ofari. munT vtif i.
V. O. b.)x HI. Loiiln, Mo.
I.( .IIIIKlt.
W H 1TB COLLAR FLAW 1 N M ILL
h WIIIHA1', l'niirplMl,
jau u i.
HAHD Am. SOFT LUMIWIA
LATH. UIHWUbKH, (Ha OAK yoti'W
IJOOHH. BA, I1MNOS
Ol'.UKKt: yOLlOlTXO
Sthauuoat LiTMonn,
furnluhtnl ou uliuiU!
T . .rv..i,
j Eleventh itnwtf
.1 .liu . Unrniaii. CU-m. TUntpp
JOHN i. HARM AN UO,,
BEAL ESTATE
AND
j 'OfcWsqwuK
' oon v k v a n okk-,
1 notaiuks fuiil
. And Land Aunt8 of tho IWneln Cent
and imriltitQU ami MiMmuriitauruuu cuui
iianiei.
KorOi ir. ntuiu (.nut oiilu l.or
(UlHO, ll.T.lNlll"
' s uuunxi, a
JMxXICPRICES.
138
lUaalv a
3irrUiaKLk
both tu ijuaUty
IIIHII
Illinois.
ram mir nmv.
Illnrrtinta, Ri.mtrrT, Chatrrs Markaa",
itirr Cumplolul, flax, CklUrra'a Ttk
Inc. ud tut Orrnt I'rrTtnNre t
Ailatie Cbalera.
UAGUIBS'S PLANT,
Ttl. .ilr.aHltar? tilldti, la. r.r. f .! U tfttt
bt.a jja.l IOrM.l It. .aaallT, 1. lalHaMVIIIW
an. twit tt.ff.r4 I. U. tupllc, fr tk Marlsl
"kh ll I. lal4.J. w Imr l r t malairtiilit
r.rnltbM tblvntarilr l-r Cot. tolf. I.M Ctlcr Tmr.UC
Kn;lunr . al W.ahlxvvsl Or, riu Htm rrt.
l. ii, ri.aiant.. an4 rtart. cr 16. wait I ' auar r.
lit Stud, ill ltbrtc4 U4U lltUMy lw .fciW
til y- nrireni, nut )iii 'wars, nniiiiiiri piinf ifu
until lnui.l4U to .ll. Lla.wlw IliUllltifWl
1 rf tat pr.ia, rrtlalst lia tam.rlc Br4U.Mw.HtMI laralfl.
.tttrua, rlhtf ant.llcl.. a aatfc nc.Blallwi i w
I.ailf. ftoi mant tib.r flat. lf(tl., tar vhtth ttattllM
1 AMIKHIIIIBIt llttil. .tr JI " V 47 '
ar... U Ibl' .lrtrll.i.fl. A.tata aJ'K.a... 4 BUakl..
Na. 91 an. ..1 I nun. .1., Kt T.:k. t.U rMfltU HI
Oia Jl.-l lWi e.rtra.
J. c. MAoriBE. Holt rreprlctw
S AV rnrni" ofOIIrn ana Scnn4 ! at. Lul,
Mi. I'rli'p, a rntn ytr boHl.
Tin: mmni wonmr
.V INfJkLLIULR ftPKClPIO f.r IXnuh Ltr.
Kr. L.iy VI ut. t bkT II iM tktl tbt ImM Mk t4 Mi
clftU4 u4 ib utrA t,Tr rt my VMafti
mm oi biiLy pnoe U otU m t
y atr't Co4 wu( bltvtri. pTattc Mm4 Ti i;
ltttkwl
MrVns
rvkiri U pinii cttirttMi. mM
AW
rti
ay... hi
a.,..I.mi lb, Ufa Ul. IhMlM. VhU
r,t i.iiiiiIi aak.tlluu f. c.lcatl
II a
ka
4i ti Hal vcra.i ... ainwiw.
. I ..1..1. k'v.r .&0 f I..
It. Uv.r!i.;?V u.
v.ttoMalMM. hllnl.
l.4t, ralM I. tk kk M
r.u.ll.all.'n, All. V.hl. Ua.lla.., ftkl I. tt MM
nw. ariikia biaa... Uxor tt. tormlw, tm PI Mil Mil i .
n..,i, ji. wm. prt
J.aMlJt. m.b,!... R.Urw. IrttMWll tt Vtt
Llltr, Iinrltt4 lllr.aUIlM, Ur.lt CllWM, tWl), Ta. t
to f.i.lfili. riita, Cairwwi, t 014 ttnh mm
lrUa.1 It IU Ul.
Semi lor circular to , v. auanw, w.
ajracr of OUvoaad ttocjouil il..B pntt. M.r
1 V
R. SMYTH A
WHOLESALE
(JO.
LIQUOR
DEALER
(1 A I K. HilalHOlB.
llWTAlL typOERY
ANU
LIQUOR jSTORE,
l.r. OiwimriiUr WW''
OlUee over Thoiu. Ug'fc, WWJM.
No. Wl Couimcrelat aTemlf, careWtJJVh
vue iid J'ouil90tU (. 4

xml | txt