OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, February 04, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-02-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

MM
imnm -raw
vwfMVJm
H .H.'l ft) OrfAHf . 1
-i!t jaa ,1 t
YflAHttU il iHil i
O-'1032, STTIjIiB YX X2 ST3 rI3jX )I0JTCa-, COR. 13TH OX.Tlli3a ' LOtTD WAaHIM'GTON' AVTUTTE
JOHN vh6berly, Editor.
0A1R05 ILLINOIS WEDNESDAY. KBimiJAUY I. 1874.
OFFICIAL PAPER OK CITY AND COUNTY.
ilislletiii.
""
I I
t
r
11
(:.
V
I
i
u
u
ill
C 1
S1i
M
mi'
i-1 f I
t II
0
NT-
Ida
,(
-10
OUR CHUKOnKBi
CHIUSTIAN OUUUMi Eighteenth trct
between WahlHKton ud Walnut.
Mealing awry Suuduy at 10. a. tu., and S
1). Bit
Sunday ichool at 3 p. to.
Prayer me.tltiK W.duehday evening.
P HtH YT-illAW KlftnUi Blreol.
Pibaiulug, Sabbath at lot s.in. and 74 )"
I'mvtr meoti.i;. vreiinta.iay at 7 p. in.
Aabballi School. U i ju. J. L Muaden, Hu-
uurlutendont. 1(KV. 11. TlIAYSK, Paator
MKTI1UDUST. Cor. Klghth and Walnut Sin.
Preaching, Sabbath at 11 a.m., and 7 p. ni
Prayer ruoMlni;, Wodn.day,7p.tn.
Sabbath Hebuol, a. p.m. L. W. btlllwell,
Huitlntoo(int. IUV. J. 1j, WAU.au,
Paator. 4
i.UUKOH Or TDK HKUKKMI t (Kplaoo
pal.) Mornlm? pray.n. Sabbath 10 a.m.
Evening prayer, 7i p.m.
flll-l6 School, 'J a.m.
Ukv. K. Coan, Hector.
T. PATIIICK'S UHUBUH Ninth at. and
VVwUli-KtOD AUBUo.
Public rvioc, Habbath till) and 1U a.m.
ViM-r,!..-. t H
iibfalhUflcUool. Jp'ia.. . .J
srrvice every day, 8 a.m.
IUV. 1'. J. U'Uau.oiia., Prleat.
T. .I03KP1P8 CUUItCH. (Ucruian,) cor-
ner ut AV'alnut and Crow ttrucU.
laa. every babbutb at 10 o'clock a. lu.
capera, 2 p. m.
Miit iluriiiir veck dava. 8 o'clock a. in.
Ukv. 0. IIokkman, 1'rlKit. '
IKUMAN I.imiCKANCllUltCll-lStb
uurl iiviwuen aimingum ATanue ami
walnut Mttuti
I'reac-'Jut; Sunday tnornmt; at 1U o'nloi'.k.
babbatb .School at 'i o'clock p. m
Ukv. C. Diikumciinkk. rHor
1UIINO MK.N'ti U1UUHT1A.N AHSoCIA- J
"I ION. KiruUr tuettlni: aeeond Monday '
icli Uiiiulb ut thalr room over Itockwelj
ft. i'.o't book ator, Commercial avtbu.
Weekly l'rayar maetlng, "rtilsy,"! p.m. at
tat r..om. 8TIM.WKU, Pr.al.UBt.
:HMlOU.-Conicr Sycamore and Forty-
tint Btrccu. 1'rcachK' S.bbalb at il .
n'clork a. m. aad 3 o'c-lock p. m.
unlay 8'.bool 1 o'clock p. m. ,
Ibecuureb lacoun.iiUid with the UUnol. 1
Apiclatlon, by tbe Klrt illluiury liap- i
tul i. biir.'.n oi Cairo.
IUV. boLOMUN Lco.vaHI), 1'i.tjr.
AVU1CAN MKT11UM.ST. KouruoLtH, be
" iw.ca Walnut and Codar.
Sanltee, Mabbatli. 11 a.m.
.Sabbath ricbool, li p.m.
CUm meet at p.m.
iKCONU KlUX WILL UAl'TWT Kit
U.ntb Street., betwnen Walnut and Cedar,
bandeca babbatb. U and 3 p. m.
IUV. H. lliciu, l'attor.
.UKK WILL. BAPTlbT UOMK MJH31UN
bAUJlATU ttCUOUL. Corner Walnut
aui Cvdar Street,
bkbbatb Scbool, 9 i.ni.
HUHC WILL 11A1T13T CUUUCM
-4;urTr' bajracki
Herncoa, (
, babbatb 11 a.m.. 8p.m. 71 p.m.
tUT. WM. Kbixby, Faator.
1 HIST klWSIONAIlY UAirrUT cuuitcu.
t'.biiu. tMtWMB Mntb and T.ntti bU.
rrcacblng Habbath, 1(4 a,m. and "i p.m.
fraytr meeting, w.da aday evenlui;.
rrwaulilu;, frlday ev.ulnr.
Selibatli benool, 11 p.m. John inHaxter
and Mary HUpb.na, HuperihtondeuU.
KKV. T. J. bliOlIM, l'aU)r.
CCO.NI UAl'TIST CUUIICU Fourteenth
Sti cel. between Cedar and 'Walnut. Tbti
uuty KaptutcburebrvcoetzC'd by tlic As
f.riuCa. brvice, babbath, 11 a.m. 3p,m. and 7 p.m.
' Hrv. Jacob Bhadlsy. KUlcr.
SKUKKT OBDKltS.
Till? MIKOH.
JA1KU COWMANUKKY, No. 13. Stated 1
.tfsvmbly at tbe Atyiutu Maaouc uau, urn
"ud third Monday In cacli month.
CAIHO COUNCIL, No.S4.-KcUlar Coiivo.
cation at Masonic Hall, tbe accond Friday
lu each month.
!AIKO CUA1TKK No. 71. IUguUu Con
vocation at Maaoulc Uall, on the third
"ruenday oi every month,
JAIUO l.OWJE, S,Wir.4A. M.-Hopi-Ur
Cota munlcatlona at Maaonlc Uall, the
accuud and fourth Moudayi oreacn uionm.
THE Ol)l)-FKL1.0Wa.
kl.KXANDHK LOUUK,a-MeeUlu Odd-
KoUowa' UaU, In Arter'aUmllding, every f
Tburtday evening at B o'fli fck.
, . i
STATE OFFICERS.
3 Gocrcor John L. Ilcveridgc.
IJeUtcnantraovcrnor ....
bei-reUry of State Qcorso H. Uatl-iw.
Auditor of State C. C. Lipplncott.
ilate '1'reaauror Capr llutz.
A in tul y General .lamea K. Kdoall.
.upi.rubuounrucuu-"i-
CON011KS3M.EN. ,
enatorb-Hlcbard J. Ocleaby and John A. !
wan, j
HepreaonUllTo Klgbteenth DUtrlct Iace j
ll.nit'llU.
uk-Mitim (IKSKUAL AHHKMUI.Y. I
ii SSi Tli 7 ht dUtVlc .- I
?'? '! Cbcrly, Wm. A..Lemmaand Malb-.
w ii-. iinu-rik
J-euator for the Both dlitricl. Jcoc Ware
COUNTY 0KFICK113.
OIRCCtT COUKT.
Jlldt;. D. J. Ilaker, of AlexAndor.
btate'a Attorney Patrick U. Pope.
' 'llork It. 8. Yoctim.
Sberlfl A. 11. Irvln.
Wtit. Martin Aaaoaaor and Treasurer.
' Surveyor John P. Holy.
COUXTT COUHT.
Judue- V. llroed. '
Aakoclatea J. E. McCrite and S. Marnbll
ion.- 4
Clerk Jacob O. Lynch.
'CorouerJobn II. Gotunan.
MUNICIPAL "OO VEKNMKNT.
1ayor .lohn Wood.
'Pr'eaaiirer Ii. A. Cunningham.
Comptroller k. it. ratna.
IMi.rlrMl. hHcl Ilowlev.
Attorney II. w alxon woi.u.
l'fi'.l.'u MnirbitratoH K. lirom and J. ).
uiru
M.rnlial and Chief of Pdllco Wm.MeHulc.
Hircct Coiiitulutionur 1). J. Uallli;an.
Jlenilirrs Police Force A. Cain Hftrtfent,
,V. W. Woolen, Phillip llcim.CUHD. Meliuei
tud llmry T. Miii tin.
noAim OF AMlKKMKN.
Firt wurd-lliram lllxby and J. M.
'bllllpa.
Knoond ward Herman Meyora and Wood
Itltouhouae.
Third ward John McKwon and K. Kuril
ueynr. F.iiirUi ward C. K. NcllU and M. J.
(.(laill,cy.
Hfth ward Juo. II. ItobiuMn hud Wiu.
rf , Murri"
WAOLiN MANUlfACTOUY
'lfr.r1 t!ub at Wholowlo or Uot.il
, -
'-'n't
0 iKKIR '.'2n flTnilV AND OHIO I,Vt
Cairn, llllnoifl,
Ji f, tIAHill.K ,
THE BULLETIN.
flNVRI.LANkOtN.
wiiiti: & ;o,
(.Sucros.'ort to U. i1ornicr,
DKA1.KK IN
Stai'i.k & Fancy Gi:nci:itiDi,
AMi
DKY (JOOI).M,
HATH, OA I'd, i -j. -
HOOT.S, HIIOKH, A-c.
Ainl (,'ouhtry lWtioo of Ml'l.ud.
WASIIIMiTOX avi:m'i:,
Corner of Tvv&tteth Strrol,
CAIKU, Il.lilNOlrf.
tiSf-A upity of clioiuo butlar fmtn
nnrtlinrn'iluricH constantly on band.
,rr7uTw7m ik k ii k k, T"
' ' Ot.lcrln
fV7.QC)b AWD COAL
i ornci: a si) vaiid.-
1'viitli Slroet, li:twecn Valilii:l.n mil!
(:ouiiiirii'luaL'iiiiir,
.
..A. 'fK" .""'I'l'1)', ' l'aibuii and llli;
"0' f V. r ','r; , ,r,le.rJ ,ur or
tu"' ''! " '' ul at tbM i.mc., on 'iVMli
'-.iL. 1 ';':'Sj:boii .lelUcry.
INMAN I IVk'
",lUAn
I.irr;.,l nw.ii.i i.j rhii.ui.i,u
Steamship Company,
I'abik coarain it eaitivariru . i,i..
for Carrilnn l&a Mail
VOli PASSAGE TUJKKTK
on rmtaaft oiaitui
APPLY TO JOHN O. A ir
1J llic l7 N..Toi, ur U
H. Hail,
Cairo Jox and Basket Co.
Dealers In
LUMBER OP ALL KINDS
IIAIUI AMI NOKI.
Keep unnMantly onbanti
I K 1.0011! NO AN1 SlIIINO, ALSO JjATII.
OrilrrH Ni.ltcllril
MILL A Nil VAHl) CHUNK 14 Till KTV-VorJUTH
hTRKKT AND OHIO LfcYKg.
UAIKO.
If.MNOIH. :i(l-7
FIKB .MILLINERY GOODS
t'UKNII KAI.J. hTYI.K.H.
M 1 S . M . JACKS 0 xN ,
(Konncrly Airs bwumler,)
announced tlist rin tiu; Just op'enod a.hr
aorliucnt ot tbo
NEWEiJT,
MOST FASHION A HLK,
AND HANDSOMliST
iMIIllnery Ooo.Htol.p : toim.! m the market
?u JiltP '"' 1",n,1'
Hat, IIonnktm, I i.uwxbh, Hdiiioks,
Dkkss Tkimminus ok All KiNDf,
LaiiIes FuiiNibiiiNo Oooiw, Notions,
CoLLAllI, UNDKUSLkKVKH, KUKK!,
And all k'oods louml III millinery More, all
will b .ll.po.ed ol ti tbe low.t
I-ru;". .m .hc n.noc n ,v
imh iirlccs. Mrn.
wba continuation of the uataouaiio wbl
liu been to librially bestaowed upon bcr by
mo lauiun oi uair'i una uie viciuuv.
NEW LIVERY STABLE.
TKNTU BTKKKT,
IIHTWHVN WAhJ'B AVUNVH AM II WALBU1
lir. 11, K. rinld lafftrioa I.ih (.ut'llo dial ha h
ilbinl a
LIVERY S 7' A n u
Da ttiv uurttiwtwt ai.l ii f Truth .lrul an nan.
Hl'OTll.
Ula M'at.luj Hill lm (iiiuUliod Willi iifim l.ul In
T3-iL'ST HOR3B3
AND GOOD VEHICLES.
aid the public irmy bo accommodated nt nl
ouru of tbo .lay ami ulhl vvltU K.tlu tcmiu
ou tbo lowi'Ht ti niiK.
Dr. Kleldii asks a rlmro ut public pAtrtiimc
and will endeavor to tunrlt It by l:ilr .lc"'..;
and atrii'l Nltuntlun tn liiKlnnHH.
UEMIS, HJtO., .V .CO.,
UAO MANIFA(;TU1U0RS
AlUNTM HliilK OOITIIN Mll.l.H
NO. "I llluii l.fVt'r., ISirn. II'..
.. .. .....
OA IHO AND PADtJUAU
.All, a? OA 'I.
m -i I r.w alacJU alrarun
F I. S K ,
Dkik KuwLnn, Osptftln
biavua (Julro DAILV, (Sunday nceptd) at
I'.ni For ftMifht or paaaafra pily on boat
a to .1 j.n Matron v, Au'i
II
NEW Y01UC STOitK,
WilOLESALE AND HKTAIL.
LAKOX.T VABIBTY .TOOK IN TII 0IT1
OOODSHOLD VKKY OLOBK.
U'ornnr uf Rluorulli alraal mil ( inu
ruervlnl At-uu
OAIUO, ILLINOIS
V 0. O'. PATIKl
D. Araitn. f .i. avkk
AY KltS A CO.,
FLOUB
AJJ
. Q K N K UA li ()l (MM I S.S 1 1 )N M K HU H A N Ts
No 7H l,avK,tloiMlaiHi. Ii.iji.
W'OOU J'.ITTIINIIOIJSIO A UKO.
KIjOUH
(itlinrhl (!ollllllH-illi .M.lrolnil'
IHt IIHIII I.KVKK
CO K KEY, HAKHISON &('()..
(Silct easora to D. Ilur.t A Sou )
3'03VrA.:iaX)IXJ C
AND
Coiiimissioii Icrcliauts,
ri.UIIK.tJHAIN ANU HAT,
No 03 Ohio Lflvoe, OAIHO,.ILLS.
J01JN iJ. PHLL1S k SON,
(Uuo3ofjor to John h. PhlUU.)
GENERAL COMMISSION
1 rOKWAUDlNO MKKUUANXH
Ann
DKALKH8 IN HAY, OOKN, OATS,
FlouT,-Mo'ai; Bran, &c'.t
AO K NTS KOK LAKLIN AND HAND
POWDER COMPANY.
Uok. lKNTII HTIIUET Atl OHIO LkVKI!
IIAIHO.ILLH.
11. A. Thotui 1 U, 'lliomi
"TUOilS & HKOTJIEIt,
Surccsoira to 11. M.Uulen,
W)M MISSION JflERCHAN rs, BHOK MIS
ANI IIKAUIU8IN
t)tail Bad 'iirr Ur.M-r.rl.-,
Foreign and Domentlo
xairii -a axstx XTTj'x,a
ll Coinmrrclal Avenue,
OAIUO, - . tl.LINOIH.
MILIiKll 4 PAHKEK,
GENERAL COMMISSION
FUKW Alt DING MKllUHANTt),
DEALKKS IN FLO UK. COItN
Oats, Hay, otc,
AOKNTtJ ou KAUiUANK'anOALlt.-.
Ohio Uvea, CAIHO.-H.l.lNOIb.
U. 1. W.lhl'il AiMSON,"'
W HOLES ALl (JUOOER,
COMMISSION MERCHANT
And Dealer in
BOAT STORES,
No. 7i Ohio Lttuo, CAIItO, II.I.N.
(STSpcclal atteliliou kIvoii to .oinuVu
uieuU auil tilling unlcrn. Ui li
W. St ration.
. '.STKATTON ,V 1 1 1 1 v I
WHOLESALE GROCERS
AN1
' COMMISSION MIlKnUNTS,
Aire tits American Powder Company
..! No. .17 Oliloj.pvt'i',
..el
'CAIRO, ILLINOIS.
j7m. PUILJ.1PS, "
t
Forwarding and Conimtsaion
MEBOHANT,
WHAH-BOAT PHOPHIKTOU.
prepared to forward all kind, of freight
to all points.
llU'lnm attended to Dromptlv,
NW IS THE TIME
Kaxo'
4 .
- .1
TO GET
JOB PBIMTING
During tlio dull season, while .Merchants and others
havo'leibiird time to devole to si'ioli 'in tilt era, wo angesL to
thftin the propriety of pi-omring their ; '
Cards, . ...
Bill Heads,
i . 'Bills of Ls id in
Account of Sales r; .. .
t a '..! t
v . . , Dray Tickets,. '
liccoipt Books,
i '.J ;
.-.ii.a..
- A.IM
EVERY VAjRIETY
Which the Bult.ktin nnitie
Neatest and
THE LOWEST PRICES
a m
( r iT
The Bui.lf.ttn oHico
JOB PRINTING MATERIAL
In tho. Southwest., and wHI till orders for sueh work at
aa low prices , as can bo olUained in St. Louis, Chicago, Louis?-
vino or uncinruui. , ...
STEAMBOAT
Our river fnends will llnd at tliis ollloo tint bast papo
and tho most tasty assortment nftypoa, tintft and cuts. to .bo
found in any print ing establishment in tho Southwest.
SEND IN YOUR ORDERS
YOUR
i t,. . -t . '
if.. wa. rfr
,!'.. ij ...
jr:
i 1 1
f T
- XJ -
'I
JOB PRINTING
ia jircparpd to do in the
Best Order
has the tin oat stork of
PRINTING
132 GOODS AT TAMO 1'RICKS, J32
Wholesale and Retail Dealer in
Foreign and Domestic Dry Goods
LARGE STOCK OV
Carpets, Mattings, Oil Cloths
Upliolsury Goods, Window Slimles, Damask, Coruishos
Vl.lic tbo public to bo Informed thai bo
nj in inu ciiiiiiivni, nun mai ou ia orirnuine.i 10 "en every article a
loneKt. Call on hi in cud examine good and prices. He will mtMy
atidvont.
AUDUBON
:w o w 9
CAREFULLY AND PROPERLY PREPARED.
Tho licalthiit!nr.M of tliis article at Ins.l for MOCMvliNO HIItDS, HO BIN'S
liLAOK HIIIDS, T1IHIISIIK. ami nil ntiiur noil Li.'l hir.ln, lia.t Leeu do
uioiistrajutl to .atisf.tction. HirJ.t not only relish it, but .toisui to improve in
health, in plumao ami in sony. It han been the aim of tbo manufacturers to
ppniach uh nearly m possible the food upon vbicb (Iickc beautiful oonatern
va in their wild state.
CAUTION A much nl tho bird food Mild over the country, in made with an ey
more, to tbn clic.-ipiipt than to thu.iiality ol tbo inrcdlcnti UM'.f, we advlau auyou. ba
In' u Slnycr tbuy value, to purchase iiouo but Audubon Moukiui; Itird Food,
&al'repareil mnl for sale iu bottle, and bulk, ut retail aud whole
Halo, by
BARCLAY BROTHERS,
D R U Q G- I S T S .
7.4 OHIO LEVEE, - SIGN OP THE GOLDEN LION
' AND
OOKNKK WASHINGTON A VKN'UK AND KIOUTH STHKKT.
(SKIN OP Til R ntYSTAI. MOUTUn)
Cairo, Illinois.
ROSES & TEMME
'holt"ili! mnl
HOME MADE CANDIES,
NO. 172 WASHINGTON AVENUE,
' I
t between HUh and llthsUj
CAIRO. . - IXjUXUTOIS.
fjOl.2t.Uiix
MISaOUllI 8TATK LOTTKllV.
LxoAtir.an Ut Statu AuTiiomTr amii
DaAwM ih Vuiu.io in Sr. Louit).
Qmnd Single M umber Bohemo,
60,000 NUMDIHH
Ola.h II, to im OiiAw.f Kobrimry 2H,lti"l
6,attU Prixc, Amountliu; to aoo.t'W.
I I'rtaof 1,J
l " of. U,4S0
1 , ' of 1U.W0
I " Of..H. 7,6)
i of, o.iWO
t " lit J,(0
VI ef 1,'XjO
it " it'O
rrta Lr ... $ li
" ef.., I.ew
t " nl 60t
k " of S"0
9 or
SS " of '
S " Cif.....
m " of .. i'
ecu " of 10
(0 " 0f. . B.VI
TlcUU 3 JO": Half TioVpU, J! yurtoi
riokiTt., 3 60.
Our loltalltlar otiartfa by Ilia Ht.. are
al ih drawn at tlia lima nm-l, anl all Jr4w
iu,; ua.lf.r !! aifflaioa of awura itn
"''l'li'?U.Wui .lrainn will oa jWt "iM In tha
ft I j' a ppnra anil a nop of Jrjwui; ant iv
i.uidui'rof tloksu.
wll draw ailndlar artK'mc tl. I1 'iJ o
etriy in in Hi ilurlun ttia ?! !,!
Ilflklt l Ollr riiK l" iiir.tu llluuvi orr,
uclli' I latlj.',
ciiT.lr , AJlria,
utkil or aauraai. nniurcir
MllHHAt. MII.l.KU 00..
I' (l, Im 4W rt. I.oli'a. Mo.
U. 8M T II CO.,
, m ' WIIOI.IMAI.H
.'LIQTJ'OE;'
' ' im:am:u-4,. ' .' , ,
:pto. -co orxro t.tovs ir
t K I I. tj ' 1 '
KKTAl'L (UtOUfiltr
-A.M)
Lpjuoir H'foUX
'.! thniimi'Mlnl AV nit 1'Hti rt'
h.ia on hand a alockct Koodaaa exunalv. aa
at prices lower than 9tp
yol' i To juay
Kofnil Dralcrs in
AND
i.ii3iii;h.
Wliri'KCOLLA.HlMjANlNUWILL,
H Jkt.l K4H, f ruiirlrlaar,
naAl an t,
BAKU aw Son l.UMUlfift
UATII, tt'Ulttt.H. URllAlt foatb
OOtHt.S, HAH II, HL'IKUH
UHUKliil ilOLlOITKI).
Stkamhoat Lummmu,
Kurnlahnil un aliurliwil Ai.iia
Uoiuiiuii. jf.l uvtiiniit, iMilweiHi Tenth
Klovniitb atriMiU
n a twoi tt.t. rr I
.1 iltn q. l.Armtu. CUa-. Tbrupp
JOHN Q. HA KM AN 4 00.,
BLmAXj EISTATID
AMI
H)5,,Kt)TOIt.S
' IjllNVkvV.NOKK',
H OTA-IKS JTUJJL
And l,an.l AVi'iitaoHh, MImU t'.M
ami Iturll.jKMn, and lluiiiirlWallfiad mm
panifff
Worm tU,r oMlli Mi will lva
lIHn, lit ltl)l

xml | txt