OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, February 04, 1874, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-02-04/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

1 11 KCA'I UOd)A'l liY llULi.KTHN'iW KDaVR.l) A-f , I'M-ll k!l?A'ltNM
OAllUMJULbETlJti.
lifcvtlMl i ,4
KA'TKKl'K'l.WM'A V IN
Ii
J.! .1
fUtH X4) M
I i ntnitt Tnr
l will tl..r?&e tM&b(n tlii.M ami
i.'irr. in the w?ntl.r'Jnal lothl ti.tinly
in Ckr ' Crunk I'rei-iln-t. Marrliildon .V
Oflfcf'i'MArc. mhdth of creek, Wedne.
ilv. January 'il, IST-t. . .. .. .
ft
A lM MM
We rt-uur.t'ftMiWrlbrrtt riiii rnul
i
. kl:
(It
futf llirlr i-r' rrKllliil-ljr lit rrim(
in- rnvi ffitrri im-v 4iuri urHi
Hlly'nr'bjr'firiirHt tril.' ' -
... . j . . -f-p,
Hiit.llrtilti.il (lllrr, MmIIi-IIw UulldtuM
2l-fitiiiJt iimllfriiu ttrrt twtiri.
H W'K'.'
I l - V ' n"
,y. iT
I. 1j
AMk&.
l
Jn'lW Tooth -preclnct.at th lioui-e of ,N.
lluucVcr, Tlar. Jmury 2,. 18.4.
)n South C.-tlrff -precinct, nt tno oKcv ol .I.
. lUrman, Cairo, Vdnetl.ty, January
1874
In North Cairo precinct, at the com t home,
Cairo, Thurdlay, .lanuary 2!, IS;4.
Section No. If.i or the amended rncmii'
law of ihl Halo require that levy by the
collector upori tlio'pcniirtl proptriy ol the
UX navarlc made tor the uon-p:i mriit . ot
HrtoWijixetoWcUeK'W Jtbo.lOlU d?j1 Of
MarcliucM. , ,
uoMinn No. ITT. provider that all tuxes
upon real estate reinnlnloi? unpaid on tli;
a . . .1.-11 I . . .Iniilllml
- Uo urc to brlmr your Ulla papern or
U't ycar tix rcelpt4.wllln you, lhal no :r-
row in pay me uixri inaj uuvui.
Ai.KN. Hi luvis, Collector.
Tiino. lll. Dir. .ni. 1st:'.. iim.tii
ItmSNKIM-IHSM
ii i' fill. I
I
ami ;i;xr.itAi.
C o ,h M i .414 i o x' M Kitni : x t b
C ' ''Tf.f ' fi.
nr.Ai.r.us in .
. n-- - -'
HA.-.'' ANU,, WESUtN lMtODUUK.
OHIO I.KVKK.
1 , q. ui.oaK,
GENRtt'Af: Commission merchant
. i . t'i . ;
' ,' :ilnil 'lealfr In
faMK, Ukwknt, I'lastih, Uaiu. Ktc
f. ;
N UMIi tivrfi.
CFI ntll m.11 In car load loU at matiula
turerx' prlr. nililtnV ticllflil
N. II. TliltlleWOOJ
I. .I.TtilUcwoOit
TIIfSTLKWOOIl xco.,
C 0,M B I Ot M K B CH AMTB
tlKil.Clit .M
FLOUR', CORN, OATS HAY, ETC
C'Aino. - Illinois.
F L oV If ' WM'ERC H A N T
ANIi
51 i.
tXJi . . I. -
-w-r mi. fwvomu i.kvbk.
-JTjnrrTJ;r. -r -
V WIlTrilAM .1. AWiKN,
illff Hi'
AXTOKKEY A'i' LAW
, ..' JAinO.' ILLrNOIS.
)ceovtr Klmt National hank.
S-lu-Sm
rJAUUKh V. WHKKLKH,
OS.
ATTOlMteVSt WIUNSKLORAT LAW
t'ftJlc over Kit t National hank.
lotin It. MulHuy
WlllatuU. illilkry
it
ts MULKJCV k 80N,
at tkl -
AXQHNfiYS;, AT LAW
,JOA1HO, ILLINOIS.
'4IBci'v;uihth street, ' httween CiidiridI
cUlaifd NVatilr.xton 'uvi-nMm.
Vl II
UHKKN i, U1LHKKT,
A.lTOUKYb
il53Jbuj.wai.uati at law,
IMiUiaM HUroa, I
iu iiuwii, uaiiiu, H.l.tNolB,
'Wfc'
UUkuri,
IticoUt atttattCB vfrea l A.linlll M.
tltBlMt ftUtloMt,' ''
U l-i .--,1 i ! i
wo iini Jt.vii.i400ii 7 A. wi) a nvati
.'.a tM nivaiinii mitt
t""j i.)i -
H A M Wl LB ON,
HI a ai.... ii i.
lllI..lA7 k- ,1
-llll Ik I
tit
yMTeM:. hr.j.-x' ..a ...-
,kc-,tiAi, .Ji'WiV.!
(tftUiMMfi t - el i 1 1. i
t Avoiib n-u-.
-tit lUWii M , Hk-AYlu
liAltri Ii 1
V 40 4
ktreUn4iMl.1r nee ebrnijf. JViihliik't.im ave.
W"KSy,'!,nl,l,'r,,ti
jutli uy oi .Marciyuui. mhui iiu uv
chtt.wrai tficNAW'WII lo lK'oroti!y ctii1
k.,.,M-,.ta.-...-.-.k'-HA4l,l...fc..,n.A
TIIK CAIIIO A N I f V T Nf! fcNN KM
On ami alter Ttndr. JiiimarV l!l, 11;
train will run. m folium:
1 'llOINif 'Xoitrfii
Leave (.'alio...... ..,.,4,'Ma,!,
" ' Mdtltid Oil) . ,.f.f.:l).h.VM"'. -
Huril-Mii-- 4 : i . "
Lldorado. ...... ,. "
.VoirP. Oil ...... ,.7:i:. "
uiiiiLaw,,..,,!.!. .:? !'
Mount Csirincl... ....Ill-w! "
Anlvo ut VIiioimio ... l'-':IO !.
lioisO ruin ir.
Leave Vim-nine- T fi'i A.M.
' Mount CamiM.".' ....PM.'I "
' Catml.., , lO.t-fi " .
Notri-ciiy .. .. io:ir
Kldorado. ,'...V:f.-... U:l! "
llarrl-bun: ..,11:1'.! "
" .Mound Oth"'. .:.r 5:10
Arilveat t'aini.i . ,!!:iK) '
UoTJNH CITY CCON.MPIMTION.
Leave Cairo al lied a.m. and .6:00 p.m
I cave Moiluil City M l-J:?oa.m.;itidu:.Vp in.
(ONNV.CTK)Ni'.
AtNonm City with Sp'lnvlli Id .mil 1 111-'jnl-
Soiithc.i-tcru lalhtay lor iriu.'tieM
nil lmvr.eotnvn. i
At lurcnocr. liiiliHiiHpoitann IticriiiH"
I:ij:iy lorIt.ilialiHlH.il ulul all pulnli- -Vol III.
lit I nun u : wiiii r-.rjiim .nr nnu . ra
f'TilmHIyialliiay loiTeiTaJiailli.-.Jit.iiKtiru,
I i.i in I Ho. Cli teat.' j tm 1 1 paint- Ncilli, li.-t
ni'nl Vft: with KvatiM.lli' niiil L'r.iu
tul it: ulih uhlu and .MIiliiiil rll
ivav lurit. Lotili, l.oiilivillv, Clnvltitiali ami
II point" o;it and vi l.
Ttekots tormlo at L'oinpaii) ' cllli'e, i:or
ucr Seventh lict-t and 'Juuiuii'ii'ial atvuur,
And hy .Iiiimck Mallory, Ticket Auant, No.
I.I'V.'S .t I'll.
L. W.iVaLMkk, Goti'l fcup't.
K. 1'. Wll.-o.v. Oqn'l l'atienor, Aft.
HMIMf
fJA 1 1U), ARKANSAS AN1 TKX AS
.NH C.VIUU AXI) l-UL-TU.V
KAILHOAI)?.
Tin! ,hor1et ami only direct route Irom
Cairo to .lacWmport, I.ltfte Itool., Hot
jpritiKi, Kultou. and all point c In Arkntimi.
and I lie Southweot.aii.l Cahc-tnii. Iloutoti,
DaUas, AliMIn and nil point-' In Tc.vu
TWKUYK. UOUI'.a l.N ADVANCE OK
ANY OT1IKK IIOIM K.
Through lickcti-. tlirouuli hlll of l.nllnj:.
and Inrornijtlnn n to freight rate, pa
si nger late, connection, etv.. can Im nl
Uttned at the coiiipanyV nllii-o in Winter'
block, corner ol ScvciiIIi ticel and Com
Ulerclal aenile.
Hack-will i all at )iriale revlduncei atnl
boteU for puwtetmri, when onler- arc left
in nine. .
Klcgant l'ulltnan palace leeping c&r on
all night trains.
Trains run dally, luudavf excepted) from
thu Cairo Ollice a tolldWr:
lllllit.K-loN iri'HMMOti-. tJUN.
l.e.He (ircelitield !.:!! a In Lil 4-.n.i i.tn.
Aralw at(iieetilield' H:I7 a m andHiSs ji.iii. I
V.MRr.6!t KCN- liAILY ' '
l.eavr. (ircetilield'i 'Jlfl.p.ln, ;
ArrHc ut tireelilield' .. l:4up.li(. I
1). AXTltt.t.. "lilcr Kni:ine-r
iiirr t'u.Mit ill' .
4llt CilJANU "GlJT 'CJtXCi:UT
f ' Kor t!jv brjwSl (; the
PUBLIC LIBRARY OF KY.
OVKK A, ?jf.l.T0X UN A'.ANK.
Success Assured !
A Vl'I.L, ,lllA.VlNt UCUTAlN
ON TUESDAY,3lstof MARCH NEXT.
IN order to meet the gem-rat with and
expectation of the public ant th:k t bold
er lor the lull payruunt ol the iiia'iiitictnt
rllt-, nntioiiiiced i..r the fourth tirninl liilt
Conceit ol the nihlle Lillian ol ifentuuVy.
file uuiMi;eiiic!r Jue iJeteiiiiliu-d to post
pone the Uonoert aud lrvruir.iiutilt
TUESDAY, tbn 31l of March 1874.
They huvu ulready ivalUcd . .
UVKHA .MlhJilOX D0LLA11S
And have a yrtat iiiauy.anent- et to I car
Iroiu.
No doubt ii entertained of the -..If ut
ewn ticket l.etiirti Ibu iliauln;. imi
in-tin)- all aie MM or nut the drjv. Ini; v,,
jiii.lllM'ly and uii(iiiiif u ally t.tfcit jilm-e on
llin (lav now lived, anil II any n-iiiaiii mi-
Kolil Ihcyulll b i-Hiu-i lled iitnl ll.c pri-r
will tin reihiuitd in pioponion to the uumiWI
ticket-.
Only (.0,000 tn-kei. line been .iml, ami
X2 OOO CASH GIFTS.
$1,500,000
will be illitlUlltdl nuiolig the ticket hold
ers,
the ticket- are pritiled in connnm ol
tenth, and all tr.tctlmial miU will be rrpre-t-ented
in tlis diawiti;; ju-l hi whole ticket-
are.
I.1KT UK oi nf.
One Urand Ca-h (.lit..
(J lie Oraud Cauli Lilt . . .
One Oram! l'h (lift
Ouu Oraud Caili (lift . . .
. iiV) ().")
. U) aw
:) 01 hi
. . y; ti'jfl
.., K iv m
, IWI (KW
, ." ir.y ono
. .vi mm
., -10 law
. . '40 000
4u (Hal
,-. 'Ul (K0
. . n-j wki
,t fi-iO OKI
Out Oram! Uih Ollt
lb Until ohm yio.iw each .
:;u Cai-h Oil - iVftoil uarh, ,
Ca-h (illtH I 00(1 each .
N) Ca-h Olltn .VXJCacli.
HiO C'a.h OUU 4IK) cuuh ,
t)Cah OIIU :il)i-ach.
JM Cih liilU -AXI each -.
ii: Ca h (iltu 1011 aacli .
ll.UOUtJu-litiliU Ml bach .
lolal, U,oC) (iftull Ctt'h, amount
Inn to . . . . ' n .vio nim
Tho chanevi for a llt lire at one to lle.
Whole tlckcu-
llalvua .
Tenth-, or aeh eounaii
II Wholu tlcVe! tin , . .
iWi Ticket-ior . .'
IU Whole tlcki t fur
til i)
r.
1.1 MM) IHI
a. vtiiuie xu-tui' rr . lo.ooo ou
KA .II.ii.iih. .... I.... .1... ..r.
ii "ii in- lliun f .) WOllll Ul
ticket.'.
1 iu hourth Olltconcert will be conducted
iua;i rvpuvt, like ttie Ibree Unit hao ul-
r iy neeiiKlvcil, anil lull put llculai ma)
be, learned Hum circulars wuli-h'wlll bi mil
, "oiu inn i.nii-B nil who app lor
tin m. ' ;
Hi! I .I 'ul ,tfK"u H,", Ppllcailon. for
aKi iicle. will b kiiemi,..! ui liubii older
lie) are recrlu-.l m It U hopu,! lhe wU
e -cut ti piomptly, that then may Ce i
dUapoliitiiicu or dvlu) In lhihk all 1. !,.
era lerrn. ari hcn tothoe who buy m cii
UKJln. All uxent. an- lueiulitorlftlh u
lliilrcd to kittle, iii their -.u-ciiiim. ;,ii
Mini n .uuwim iicaeikoy Uie-Jiili di. v i,i
Mjich thos. i:. i!itA.Mi.r.ni:.
Ajicnt 1'tlblle l.lbiaiy, Ky., Mini Muim.,., ,
(lit ueil, Public Library biill.l.i.,
LllllUlillf, y, y
F. M. STOUKL'l.KTIl,
llujiiiiirr,
Ittctlllu- tmi Wbolenalo Dealer In
tfkt.UM ANII imim;s
LIQUORS AND WINKS
KO. OHIO I.KVKK,
OIJtO.IILUNO
t'mf I. .It, .
l I I
J ililfO ur'- :
: i, ,i iiM I
UlT Y ..N ATIONA J. HAM K, OAlHoj
orriCKHb:
. . i
A. 1!. HArKOHU. IWdent!
S. S. TAYI.OU, V.lcc-1'ri.aldenf,
H, UYSI.Ol', ijvorutary and 'I'mastiror
r. M. blkCIAt, 0UA(. UlLUMIk,
r. 11. HriKitmitM, Pact. O. Srian, 1
K. H. Ctim, M, P, llALtii-Ai
J. M. I'Mitur..
l)fMititt ul cuaf AnaMBt Kmm4 vm! Iru.ii
Ten Lculi FpwHi-ila.
TNTKHK8T paid oo .lp... If. t tp rii.ot.u
I proKbt. ?rnouni, Marah lf r.d i'.(cu
Fit Ul. Itt-reit Lot MlthdlAMD I aJ-Jrd Imtn.
dtttly U lh pnaclpKl of lt dtpoalla, tiflnl.i
lTlr. lhj'n eornpouad Intornxt.
MAHRISU "W'OUITt IkII OntLDMwK MaI
TPCIT MOfXT
10 HAT HO Ua III! VA IT.
U(ac cfery lli-:tiu iinj Ctcxn 1 m.n. In p.Ix...
hj HHurdAT ..IP tor UAVI.NO IlKI'Ol'll
enl.. from I Ui i ii clt-ck.
uMI W. II TH I. 111-. Tr'irr
THBCITY NATIONAL '
OA I Mil,
CAPITAL.
1 i.i.i r (1 1 a
IKMI.OUI
urriciu.
W. f. UAt.l.ItiAY, ftMLUtil,
I1KNHT 1.. HAt.I.llJAY, Vlci--(ciati
1. B.euKrotui, c.ki.r;
WAl.TkR IITttMir. A..!lln Ca.lil.r
rlTAAtf 'J'ATLOa, Hoiikl It, UvMMnjti.a
HlllT h. BAUltlAT, W. 1. UALttbAt, ,
(lio. 1. WtiUABiOn, irni lint- (
A. K. UAitUkH.
tiBrbsMK. Coin null l'MltnJ Nttr j
Hunils IHtuKiit anil H11IU.
llKl'Ul'I'H rolTd, aad a im.iil UoklD. ;
huiafii. .tnn.
FIRST NATIONAL BANK i
- (lAIIttf. I
K. V. Millcr, l'renldent.
J. M. l'ui Lll'B. Vk-e-l'ruildenl.
CUAB. CUNNI.NdllAM. Cahlur.
ayLLKOTioNB r-ROMKrr.Y MAUK. i
1TIXOBA1UR. coin, bank autre a.l UalUA
tj Statu soccr'tV. toaa'bt hii told.
IrUtmI AIIma nm lllnl U-tMilta
J A ( U ITw ALT EK,
AND DEALER IN
FKESH MEAT,
Eighth Sruitrr, JIitwkbh Wasuiuotu
AKD UOMMVBCTAI.
lOJntutBK Ut Uit.boiir ouil lliittiijr '
Ri-i-p I lie t-tt or Iter), Purk, Mutluu
(.sub, SauitKC ut prpwd 10 itni
nluan in th& mnt acclIa'I innair.
I'lilL. HOWAK1),
STEAMBOAT BUTCHER
CITT KA.TIOXAL HA.Si; numilXCI.
ISffip-cial atlllltlo paid to onli Iroiu
'j iiulm-ii.. tiibt ir -Iiv
JOUaN aMlTJl,
'.suceor to Jim,.. Kyuaitun,)
3U10UKU AMl UhALKK IU ALL JilKIlM 0
" 1.11! MCATH.
UlltVi: Nl.VETBNTH ANU l'OI LAK 6t6.,
CAIliO. ILLINOIS.
riuya and Mtu'hiers only tbj bust cattle,
SOjja acd sheep, atnl Id prepared to fell any
leruaau lor tieua roeatii iroiu one pound to
ten thoiindnd io!indf.
HYLANJ) ,t SAUK It,
BTJTOHBBS
AM) IiKAI.ItKS IN
CHOICE FRESH MEATS
Ol" KVEUY I)KCltH'J ION,
Lornir lblh meet ai.d Cou-tntn lul avrm.
coxl door to the Ilvland raloou.
11-10 tf. OAIKO, ILLS
.IA.MKS KYN ASTON,
BU-TCHBB
ami vr.x.utn in
ALL KINDS OF FllKrj U MKATS
Wear Kir.rvteittlelU.NUcci ami
iiiori'ln'. Avetinr,
Huy- aud tlatigbtera only the bent Cattle.
nuj' aim ijuueii. auu it preparou 10 nil or
ler for 1
rresh Meat" from onr to tun thou
nil iwMiniU
-J.'Wtl
ITOK t A 3 ;.
nr 'i ii k
CAIRO 01TY- iCJAH CO.
CfiCO liilkhela Of
OelKcFcil In any Ym'CuT llili ciTv
TweliO-llu' .bii.lieU fur TWO DOI.I.MtV
i!i-'.(,.ii . (., (iKitori.n, hunt
THE NEW
AKLINGTOJS' J.I(.)lriSl
COM il KitOIAL A VKN I K,
I'.i-twci-ii r-iMh iid,Scrnthfftreei, t'lilr,'.
inriii.l..
T. II.' KliMS, li'rt"jii-ftiir.
Tin New AilliiKlon llnu.u . now cpi-t)
or the iccciitlou ol (?uets The limine i
located In the heart ot tin. Iiu-lne-. luutloii
Ol ttie cllv, ami cimvciiicnt M ,li-Ainlioat
laudlue nnd mlliiiu.l ilciot.. i.un.l -miiplc
rom lur eomiucrci.il aKent.-. Watch kept
day .imi iiiifhl for hoal- ainl inin-.
hsl-li!).f.
OBSTAOfcESTOMARUIAOK
uitpp) icnet foi youni? liienlrnin the el
fceW nl error-ami abiii-In larly lile. .Man
huud lii-lolcil, IniluilliiieiiU to matl1aj!(
removed. New inetliodof trealint-nl Nevi
and reiu.ul.uliW rciui-dto,, llmik- uml . (r
iulatjneiit ircc, in mali-il eiaclniui.. Ad-
flreck, llnvvnld Ak-oeUllnii, No. -J Huiilh
Ninth utreiit, rii'lailulphla, )'a,.ni Inntilu
lion lm iiiif tt blvb ieintutloii fbr honorahlt
foniliiet -.ml iiriifi.iiiiilkij, Kl 'Mi il, iv;rm
-SHUTTLE
FOR
50 Dollars
FARMERS,
MERCHANTS,
MECHANICS,
AND
EVERYBODY
Buy the World-Renowned
or
THE BESTINTHEWQRLD
The Highest Premium
was awardeci to it at
VIENNA;
Ohio State Fair ;
Northern Ohio Fair;
Amer. Institute, N-.Y.;
Cincinnati Exposition ;
Indianapolis Exposition;
St. Louis Fair;
Louisiana State Fair;
Mississippi State Fair ;
- a:4h
Georgia State Fair ;
tor dei?.c
The Best Sswing Machines
and doing the largest
and best range of work.
All other Machines in the :
T.f-i.. :., :Ma.4-
IViiii ivii V(Cic ii. uucli
COMPETITION.
'-y r rr l
ViC- t-r liClnlllltly, rCIl- ,
,. ,. .
inn, OUlCnilVJ. UOrCIIHg, I
' ' .
Bindinn, Braiding, Embroid-
n ., n nt-i ! '
Cnna, Quitting. & StdCninq I
v .
771 01' llSCtUH UOOdS it ?
jint, ui iivliuj uuuic., ii i j
unsurpassed.
Sn Sera
nine
Whert we ltavf; ro AfentS. I Thin sj nip hcau-lully prepared under
wnt.. wt. nac i.ynjt.mo, ' ,icrj,0n:l tllrcvtfou ol a n-Biilar riiyal
Ve Will deliver CI Machine for ' elan o over twenty vi-ar-' prsetlce, wlio-e
the price named above, at the
nearest Rail Road Station of
Purchasers.
Needles for all Sawiag
Machines for Sole.
Old Machines taken h Exchange.
Send for Circulars, Price
List, &C, and Copy of ths
Wilson Reflector, one of the
best Periodicals of the day,
devoted to Sowing Machines,
Fashions, General News and
Miscellany.
Agents Wanted.
Address,
, Mm SewiHir. Maciiiiie Co.,
CLEVELAND, OHIO.
47-
n-4t.
ihhiii ma it.'t ,
l'ATKONI.K
-
, 'Mi U I a I . ET IN 'B l NDEU Y ,
.'oriirrTTVcltlli ktrcut and a-huiytoli AYb
I. 0. 11 0 K L S ,
1 ll.ite ol ht. l.oMlii,)
' l'KOl'KlKTOK
Kt'lOK IllN'DKll AND ItLAKK HOOK
MAN UKAUTUHK)-.
III.ANK MookhoI tV6iyili!Mili '.loniionu
Willi nuatm:t and dispatch. All kind ol
rullnx done ut -boit notice . lilblc, Min-le,
Mnjit.lm.i. aud Periodical bound neat ami
It the Ion-rot Imn.-nblii r.iten.
County work. Mich a- II curd., Dm Wet
hVo Hook. Hlank-. i-(c. nm,lc -ncclnltv.
Hove-, l'lii'kcl lliink-,i',iivelii-, etc, iiiihIii
in iiriier. 1 1--.'(
DR. W. HLAl'tt'
GERMAN IMIYR1CIAX.
No. d, .South tido of .Seventh Htrtrnt,
ti31.tr. CAIHO, 1LLFVOIB.
JgfA '-tf-MI IU
Gift Enterprise
Thu only mliahlo 01ft DUulbulton In llio
country.
$75,000 o
h VAM'AUIjK CMKTSll
'l'o bo .liitrlbutud in
.t -i..i.
L D, "SINEWS
i
' I Col If K.Rliri.VK MOHTII1.Y
4
U'iiljT ISNTlfiSIMlISE.
j 'I'n be drawn Moiid'yl'i lu-nary 'Jld, 1-174.
TWO OMAN I) (1A1MTALS 01"
iooo haoh
IN URKKN'IIAl'KS.
Two l'rizei $.1,00(1 each in (Jrot-nbhcki
I nn l'rmo. .",00 each fu Orcenhai !. 1 !
I'iiii lri.ji lilt) ouch in Orniiiibuclif I
II llot-c .-mil l.iii'M)', .w lib MluT-tuoiiiiteil '
lui iiv-'. woitb Sinai. .
1 iiti toiH-d iio.i-.V(,'t'.rri.iifl, wiit in $;m j
Ii) I iiiuly iivlnj MucliliH--, uo.ili UV I
oach . 1
llul-l w.itclios and chain-, woith .!ik 1
cilch ! -
! ji.a"''"" ''" '''.w,.rtu i
Ten l.ndie- (lol I llitntlnj; worth fclWiearh
'.'000 (lold and llt-r l.tM Tiliiiillnw.-i-elic-'
'in all. i w'iiii.i iiimi ffiilto i:W each.
Oobl i-IijIii-. Silver-ware, Jewelry, etc., etc.
, Nt'Mur.it (ik (lifts T,rii). TicKKi-a i.nt
i.ii.n to ;fi,(xj.
A(I;.S 1 1 AN i I.I I IO '-KI.LTICKh.TS
whuiii liberal tiroiitltl (iit will lie paid.
mni.i.k ri-LKiri ei; Tn-kkT.1 i:
Twn.vjc Tickkts iin- 'I'wkni -i ivi:
t TiCKKrs fiai.
I CiriittiaiN foiitainins a niti itst ol prl!e,
a dvicriplloti ol the manner of drawing, aud
other Information in refcrrenoc to thu dl
I trllmtlnii, will hs hent to any ono on! ritiy
, I hem. All Icltera mtlit be addrenavil to
' MAIN Or KICK, . 1). SINL', IIOX
i mi r. ruth st. ci.s-cinviti. n.
I ; lis lt)t.:i,lpli
Coiner stale M.
' Tht mott Unowned Sixeialut of tht Ayt, ta tt,
tnatintnt of PRIVATE, CllltOXlG aJ 1,7.7-
:;.u:r diseases, nxsnxAi. wfakxf.rs.
.!.. i'ior..ii,d, n..'i .i .w - ...- ...'.
Tl inull if ..,1, itJIvniliju ot oil.r (urn, t.iwtwlt(
MKVOl-aK,MiirLr.a ox Tint rirr. Avrhnosio
foctTV. iMrati-iD bioht. i.osm oi Mlhory ... j
A.M!00U l-l.ki. UXH.r C-VRI.. IIK CKKiy Of ,
I VI MCi L LITI'KATtT.n.rtiKtnml vlikiLxit LiUti
likUUUff vbaturturTT.lijut. Lj. 11 lup.ll.ui ll.
i r-Jllill.U!niVJ tixrbft. Ill liatrlntiirplnUM,
j i.l sUluAAUa or Jt1-j totf .Ur .-Uiio IU dirt,
1 ik.tiUa ifLl.1 vlth triftt armui-Mi. t.-r4. aU.i.1.
i firs... Cjii CuruMKl. ItiitV-fAwlisi. t.ul. I
i
D.K. liANSQAPS
'UJVB SYUUlJ' AND TOLl'
! , -m
-HIOlJBar SY3ITJ3?
. . .... , ... .. .
I'r.ioAi line (i,r.iuiij syiuji u.i- uruu i
known and tt.-ed bv the medical piores-iou j
our KXMuari. anil uku pjmedy lor Cold i
ami i;unytib ia:ui oiilcr una bettur lep.lla
' tluii than any other Couh iiDillclnc ever
I oneruil to l no puiiiic. it M known in tno
oneron to too puiiiic. u u Known in mo
Cotutigund -vrup ol S'jullU, and a foruiul.t
uayblfilind lueavrv luedlcaldi-Iirtli-atOI v.
nr. ItummVUtveiiyrupnmJToln.liia.l.
.llll..,. t. II... I.,r,r..,ll.., r.. - III. ..
-ytup. .-uniain, iraKnu oi rum, deeoeiiun
ol .-kunW Cahba-i Koot and Lobelia, a cotn-
blnaltoutytiuu.HteotiiiiieiidHto eery (mo
a- a unt-riur 1'emcdv tor L'lrjiio. li'ionill '
Kouxli, AMhma, lironchltU. CoughA nnd
h'.dd". Indi-r-d (or all Htlectloni ol tho Tin oat
and l.unjjf v. lion a loit-'h
luedleiiie in
i ucce jry.
I signature n att-ieiiiiil to tlm direction, on
inu oouii;.
luta-le . very plos-mit and children;
111; It. I
Lu-ry family khoii'u keep itni-a ready
remedy Mr Croups and Cold-, etc., among
the phfldren.
0. UAN-9.M, Klli A- CO., l'lOpl'-, iiua.tio,
DR. J. P.. .MILLER'S
l NIVKK.3.U.
MAGNETIC BALM.
Till- meillcino may vvitli proprletv he
oa'lvd an "I ulveral Itemcdy," an It i.- la-t ,
-lUper-mllng all other-n-a general lamllv
uiedleiiic. ll euro-, us il' by MAONL'lIC'
INKI.riJNCK, .Ni-nraliu ami all pniu. mull
tticieloro Very jiropcrly trrmcd "Magnetic '
lldin." It In purely u vuiretablo (ireparathn.
ll Ini fi iilnil h- ti riitniiilv lur (Thnicrji. I
Cholera Moibii-, Dlarrhu-a, Dyi-eiitary, Colin
aim mi iiowei i.oiiiiiaiiiiii,
11. llmulj u-o will euro Cold., Croup,
lilpllllicrla, (uln-y, mil all Throat airec-linn-,
lieu iiriMictly UseJ.l-'evcr and Ai'U'-.aml
ithui-coiiiplaiiiin Incident to our w cutout
ami -oiitberti ellinate-i,aru enill) hrokuli n .
wu: l'.iln. riiuk-llcadiieliu. and Hliell-
inatiitii are cured by tliii medicine when nil
olln'it- nave l.illcu, lootiiactii', i-.aiaein;,
lltiriu, t lillblaliis and lliubiek me lelleved
il mien In ll u-e.
Tho u'eiuiino hn 1. HaK'om .v uo.'s pri
ate lUivetiiU! Stamp on tint outldi!,aud Or.
I, It. Mllh-i'a Magnetic Halm mown in ttie i
bottle. 1
Hvamlno cto-ciy ami ouy none mil uie
Keiiiiliiu. .,..
Mllll i) ail 1)1 llKI-in. A.lin-i. l.illll.- jrri
hotthi. ..... . ..
I). l.ANSo.M, po.n vi;o., rropi i, iiim iio,
N, V. a. -5-w-iit.
Ccntuiir l.lniiiu-ii . .
The Kreat discovery ol I tie i
ntre. 'inore isno pain wnicn
tlm Centaur Liniment will not
leliove, no i-welllnx which it
.ll.llllA lll III. Illlll.
lllllliuinu v, i
net. which It will not cure
Tlatjil-i kttoiiK laut-'iiuve. but
itlTtruu. ltln no humbiiir:
KilltttJt iborecliie Ii nrlnted aiuiind
each bottle. A elrculur e.oiitalnini; certlU
i.hIl- of wunderlul mires o! ilieiiiimtl-m
iteiiraltflit, lock-jaw, pridn-, swelliiiK",
billiis -cnlds (-.(keil-briioiti-, polnonoiiH
llles. trcen Inet, tom. miiriieiiiii,ear-auiiu
,iip., iitnl tho riiclpe ol the I.lnliai-nt will bu
.cut (ratio to aiijoue. It li the mot won -
derllll heiillllB HUH pant leiiiiyuiu- aijeuv tiie
wolld ha- ovel plodiiceil. It lell. , iw 110'ar-
tide i-Verhfl'ore did veil, and It Hellbecnue
it doe just what ll proteiidn M do. Ouabm.
Ibi of th: Centaur l.luiuient lor iiniiniil,
vellovv wriippcr) l" worth it liimdrcd ilnl.
lars lor kimvlncil, Ktruineu oi-khiicu unr-nu
mil mule-, and for i-crew-ivorin in )beci.
No lamlly or ktook-nwiier can iillurd In be
-.Vllhoiit Centaur Llnimelit. I'lice, MIcenL;
hi-H- bottle". 81 " A I n , fi'l
llroudway. New oik.
CAsTOItt A ia inoiu Hum a Mib-lituti) jnr
(!a-lur Oil. U is tho only jhai-h iirilcle In
oMftcmm which Is Miro to rciiulnto llmbow.
ol-., euro vumliollo nml product, natural
deep. It l-iilsii-'anttotaki!. Children need
imt cry and mother- may rlecp K1.7 w)y
VANILLA, LU&QK, EVO
or Flavoring ico Cream, Cakes &. Pastry.
Willi great rnrr, by a new process, wt
ixtr.n.1 frum the. trut, select Fruits nuJ
Ariiumtka, will characteristic llit-'ir uiu'
proiliui) Ftttcorimjs of rare txectUnee
0 grtnt trsr,gth und perfect purity.
An iH'houous vih. lietrii Jhtcor at rep
if suited. Ko iltceiteart LditU J'uli
mtnsnre, loMinu onohulf more than
o!!ira purporting to Itvhl mtmr. quantity
Um- them once. vi7f te ii other. Tht
iiivit thlieate, deUcioun fitxtor ecermdi't.
Hi fiijiirlor lu thu chc.ip cxtniclj. Aalt
in
Di-lioti, CIIICAtlU and itT. LOUIS
MMiufaetvrrr$of Dr. Price's Crtatii
Jiuhiim J'oiclrr.
15. IT. TAHlvEH,
(Htiecrisor to l'arkur.t'lllake,)
liRALKIl IN
ia J NTS AN I) OLLS
Vuriilslit'H, IriAlii-N,
WALL l'AI'KIt,
vr x isr .tj'o -w tL,Aaa
WINDOW HUADIn.
Aid Ibu ci-lfl-tmi-i ulsmtnalii'
AIIHOUA Oil..
ItllOHa'Llll.UIK'i UOV ilTU IT, A OO.'I
MK1I0I 'V,,
UA1KO ll.t.txoii
hicai, wriiu A;r..n).
0. WINSTON Sc UO
.
M,I.ATa KR'PATK AWKNTS
I .aA. aa.wa.auw
vlKXI'IONKKltr),
71 (i; Z'KIl irLOON) OHIO I.MVRa
CAimJ.ll.lr...
lJUV AND hBLI. J'lAl. KrlTATH,
I' AY TAXKfl.
1'HKrMtUl AIIMTItAtnvi TITI.K
i.-.mii:,.m::
C. N. il U (j Jl E 8 ,
Uf.SI-UtA I,
INSUJtANOEAGJSNT
OKl'ICK:
OhlV.
Hliln Levi c, over .Mttbiin ii
8eay".Vi.ne hut 'irh.(.'tni. (vijinit
JSrprftrueJ.-Vu'i
r t o it . i r r y i
J ll u KJ j.i at i.1 j IU l
a s Ai'i.irm tn mr.s
SAKKOItU, MOHHIH A OANDHK,
I'NSl J IiANCE AC! EN'J'S
7.t Olitu I.ficc.
i-irr h.iiioNAi. iia.vk iiviLins'n
UA1HO, 1L1'.
l'he oliUi-t rtlabll-hcd Agency In Houlhcrn
uniiom, rupreaoutiii orer
.i?i;r),iion,iiii(i no i
ol I Iin Iikk: liikiiraune Capitol ol
llnilml Slalim.
the
K. .MAXWKLI, A ((!.,
M
MauufiU'turorh ttuil Dfiili-i" In
A1A0II INK &'BURNIU OILS
uml
AXLE GREASE.
Al-n Af;enla for the
.
I UELEIiRATIU)
,
I
( DO 15 10
.....
I A A II
,
f 1 1 DU II I 'I' I Mt Allti
i III; UlVlUil 1 I lilt IMho.
- N , , , s
,"r'" """i
.1 JLv4 m.
M !.otd-, Mo.
r. :
'
.
1
,
.
THDPARKEKGIJH
SCHt STAMP FAR CIBCULA&.
PARKER BR(te(
WIST MERIDEN.CT,
I "
VtJi.(!ANT .1 if opt Work
CO.M.M KltCIAI, AVIJN UH.
oi-i-oHirn
ni.Tiii mtiii:i:i-.
JOHN' T. RENNIE, 1; (. ,
FO If N D It Y .
IM A C H IKE S 111) V
Kowir.H Af.D rinc FiTTivir;
vi'kam KNoirii.nii.i., hi r.Vn iioi r,
Muuiilaetlired and repitlri-il.
jiuclal alti-utloii Klven lo liuht.-uid heuvv
forulliK, hotliu, hi IiIkR. railroad ulid Jail olk
and all vvoik of u -Imllar uharaeter.
Hlcaui and xaa Gttliii iu all IU p' -v
A full iiKiortluent ol .Morrl", Tank'
l'hlladolphla pipe and titllnga. 1
etc., uml a iLxtincs alwaja of.
1'IIMNO OK llOUSK i"oron,"
MAItK A hl'JCCMLT'
A ye. u.1 for Caincron'a (-peclal
and boiler lef dt-r. The lest in.
Coll'a patent typhoii pliropn, alZ "
patent governor and Kovernor iih7,.'
The tollowiitf,' cnvlncn, tte.. for talc :
Two ktcutnbont unlncl, If 4 inch bore ol
liylinder; live reel Hroke, and In ;;ood ordui
ono hteamhoivt'ihatl and crank;' vvrot lion
One etiKliiii Tor JiolctltiK frelKht: 7iXlC.
One lOXiO naW mill etiKluu, with MiaU ami
erank lor mill;- or jjaiiK kaw, H'''0tW hand,
One new ,M2 ent'lncj my own liunu'ac
ture. -t a
AUo, a pcmnd-hntid Mav'o. (ilttliii! ina
chine aud Jointer, and 'nurliou-e liol-uiik
inauhlne, In kooiI onler. .
KiikIuv- and machinery or all kliuUhouxh'
and mid.
Ui Ui
( V. 'A
O O S
- S S 5
U ' 3
J OJ m m X
t ) td
g ', o a p I
3 w 5
j o 5
. I 2 S a
!? 'A g
o s
1 H H
( tn m
03
a
a
S
St
f
f
k9
a
5!
nan im mm
Ularrsosa, Dyvtattrr, CXttlrr Marbu. Bum-
tnrr i.nipiaioi. ibi. Lniiarcu k Arriu
la. aatl Um Srkal rrTBtt tt
Aalalic Cholera.
MAQUIBZ'S BENKS PLANT.
kfDIMilMl lhr4tttt lk Cf WJttT. It Vtt-kt(tjlr tlMlk w
amiii uiimim! wf trt m iir naiiiitt nwwwiw
fkirlikkl Tglttbiarllr if CU tU CtUf 76jrttVU(U
BiHlBMr BtrM Watbl-rU) Mil Urj Wtr,
ifm, rUtukUi l4 tutu vf ti ui 1 u.r Y J.
fc, urgt, ttw4. tmiM-4n tmmrtj'
ttr pyit m U Wlitlntliyt i u4 tr1bttnfra. Vftt
lb fttuklltrr (Uid ChrliUta CAyUBtatrUtit. tarmf (klUiJu
ittfrms 5Ur fcldni kt t rtcMiDliUfct. u
ctftttUM wttt kl Kiriwiitr. II Uru Brava. 0 vrbr
f MfcMirl 1 4 Itoo. Tre-ft, Mjw tf tk etty ( fc'
IMia, 4 nuf i-ff fitt 99Ui't tr mhlek u- I fc-l
tb Ula JrriMBnct. uir-MEtiM A kfLtifc.
y. ffl M n rilu il., lst YmI. bolt j nU4 sf
lA.liaJ t.ttUtMi vtrtmhr9
r MAurinL, ifout rrcpncTon
H, W. cornof Olle and .coo4 fti tflaluiat
Mo. Trier, 7 rente prr bottle.
THE MEDIOAL mmK
mm
AN INKALL1BLK RriCIFlO for Piwwfl tfTtWlUr
iX- JHiov-l. Miii)i oi Bwu. ac4 grtai ntmkit
frlt ilrQfabU. It toBUlnt m aiuobtl 'pUIkaaJ 11
lit rrftubl abitttat fif iiml. ... .
HLOOD WlXjr TKLL. 1
No Udf U'laT UkTli ia4UatcI.UaapaUta4
cUtait muA ttk t4 Ml for it i k rM7-'M tMHbl
4Ad a btlUf puGt bj fbt xxktUaal wm J
ytUr t CuulMDf Uttrrt,tb tYtatwibtoad purttwiritfthV
tii aeu potllr oa U tovtU llvtr, ktdatTi a4 (.
pruOkKtlog a bnitbjr clxcuUUoa of tb btowf u& tGuut ib
rrtiortiUB of vnlor ami avfrBC In a aaUral war vlibuat
rvkt(wr4 la MlMaait Ukn Soin fall. V
OtUltfl OUXUVUlNdO MVIU .VL BLOOD JUTTKU)
ic(irvaia, and iluoilliai the tuarr (ml of ttjairflath
TbtcU a Terr aaihatla aiarktUia. but aairaa aaaai, la ar
Miva i Mil f tfat vttrtlwa. Tbl bl4Uta Ii t al 4u
euvurtl TftUlI ubiUluU (a Ckknl. Il (VH aJl tin
iiiMtki Maroarr iu arttarr taanatoft4i a act ufma
a4 ctuUbl. .hrerr aDt-iUuv f U 14m. KMattt -La auJj
HuwfU. fld b aoca to ltfl MUatlat Itnluttuct. Plat!!.
CKmliiwa i Oak. LaaUo4, PUa la tho JitcK aui
t!Lftt. WrLrht'O UiMtu. Dninit. ItetiMuUa. afur kHutiktailnii
Jvtibdlcir, HUUkM, KaUrgiMutat m&A ItiBaiHiatlil oi tb
Hf4T,lt.4ro4 ClraUttAo,Uart Dlavaat, Plovrhiytffidtb'')r
la fkralfita. PH.. .CaLaalkia. hut Lav iu Kami. J
rrllf i t br lu S i
Beau mr circular to ar c. jHuriHai. h, w
raor of OMf a ana tJccpnU iti. Lotla. Mo.
io? xs nsroa? xxrii
, j
THAT
DR. II U LTZ r"
LS DRA ll.
HI! IK NIM, I, I, I VI -Ml .M IN I'tlllll
IIU ottlee ami dlipei)i.ary at
N(, 22 KKjriTII STU1CKT,
Hot. CoHimcrcIal uml VVaiiiiigton Avt-uuen
ll Ik ti-uu, the doctor in ono or tho ohle.t
tdijuiclaiik of tho place, and hU dlpluma,
that hangs In his ollli-c, ubows. lliut he ,Ua
Deep y-2 years lit the profusion. JB fouie
a larger oilir.c prautlco than miy other idij
ulclan, tleallng all kind ot cluoiilc. dl-imht-u
ut tho human system, meh um old ulcer, and
all dleaeJ0l' the Hkin, humors aud blood
polsoiu; ulo dikuukca of the Uiroat; uho
all tlbieanek ot the eyes of jeara Htaiidiiii; :
ubio urtillclul cyen iiikcrteil; Hktula t-iirml
without thu uhu ot it nullo; oancerH cured,
bythouppllcnllimor iiirdlclnc-ij pimiili.s on
tho face removed! all urinary , dueioicw
cured j all forms of venereal ami inlvtitu
dl-ours ciitcd In tho t-liorti-ft time ; ein
wcitltnefcit ami belf-abuso cured in a nimr
lltuo.
It la fell-evident tlmt a phyt-lclan treutlnn
"iT10'' lwa"lytWu 'ciirt' "'''jniri-H tjieai
All cflnaultatlona coiuldcntlc.il, lu i,fji0i
or iy itittortt
re-23 tr.i im. iuvuuui.t.
JtT'tfan h. ''(Uv CTtnlntr
V, II Mil.

xml | txt