OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, February 19, 1874, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-02-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

VlK CAI.KU DAILY MUlil.lCI'llv, TIM'HSIJA V, ITCIUUIA 11 Y j, J7l.
THE OA I HO ANI VlN(.'KNNhfl
I I n iii i i nun ii
UAM.U A 111 W
r- ., U it -"
WOW IS THE TIME
ROSE TEMME
Km
On kiii
iie.dYv l7im'ii"v -t ' . wr "'I"1" NHIi.TII.m-n mil nwl
..1lii.'. ' 'l' ,t",,r m"r "Kirly l iii.m
trlu nlll run lolhivie
III - f.trl lu IIkh ifllt-f tdflirr irrrnin
(IOIM. NOII1II
l.ve (Mro
" Moiiml Oil) .
HrrllitiVt
ISiMlMitlfiii tln;ro, llultMfn ttMlMlu(f
Wnnfithfcttiti ATnnnr,
livndniK titf i nil fvory )cr,'
" "SHS4t,im'tl .' . (
W Imli . mimI lii'lml Du.il, ri iii
r.moraiio
4'OH.IIJMllO MI:IM'HA Th.
.IUM.'
.. I "Hi " !
; it "
VIP!) '
'A 'A
,. m r) Jl
i f. K
o 5
ii . ,i... ..
.iih,vu). ... ..... .J...111.1
Mount Cirini'l
" Ctnnl,...
" Norrln City .
" Kl.lorado.
11 llarrlrlmrc
" Mound cur
jpauvnii Kli ifAl y'f' "I Ii ui'ili
LetfetCafrolot Utf'l n.iii.Jimd r:0) ii.m
Leave Mound City nt JS:f i.n. nr.I j in.
connection, ,
At'orri lity with iitliulioMinml JIII.
sol Southca.lcru rjtlnny tot .,! Infield
wlShawneetown.
At Vlnccnno, Indi.iu:iic)...-i0'l Intclioes
ndlwtjt torTn.liiuirll ni l nil w.lnl North.
KnitimWVM; wlitiH'.rntm tVmul CnV
lordM die nlht ny for IVna I latite, I A hum il e.
Danville, Chicago mnl .point Nvrlli, Ki-1
ami wot; Willi Ulilii 4 ml MIM-.Iiil rill
way forfcj.lul., I.nillnlllo, Cllirlllli:ill mi. I
wl fMMnla it tinl-wrMi
Ticket! (or (alo at Coinjan otllrc, eor
tier Seventh utrcrt null ''.Aninii.-ivhl menue,
uctl lijr Jmuoai Matlory, Ticket AcM, So. -..cvoe
ytitvU
li. V I'At.MKn, 0n'l uVl.
K. P. Vji.o, Onii l ruMfriiiir. At
0 A 1 1 1 0, A I J K A NS ASA N I ) T K N A S
AND CAIKO AXi VVL-
ros u.wmoAm.
Tliafhorlrcl ami only illivet route I ruin ;
Cairn l((,Jai'k.niiiirl, J.ltllii !!it.k, ) t i
fc'prlnfcv 1'iiltoii, mA all polnti" In Aikaiitpy 1
txnd'tlir -Soillhwct.ftiiJ IUIm-Miiii, llotftmi,
IjV. Auitjn oiui all. Hilnlf , In T.a
nrixvi: uo(;us i.V AnVAScif ov .
ANVoTiii:ui:oun:. j
ThroiiRh tickets,-tlirw'U Mils or I'ullnjr.
and Jnroroiatlon a to .freight rato, i.ij. I
touger Lire, omicelloin, ntu can be ol. ;
Wined at tlio coinjunyN .wlleo In IVfutnr' j
liock, comer ot Hctiilli rtreet an.l Couw I
Worelal avenm .
JIfltk' MIIV-ill at jirlvatc reilciiect nnj j
itcW for iiHMicrf wliVn (mlcr .ire lult '
in ttae. j
Elegant l'Ulltnaji iuhc.0 rlceitbj tart mi ;
alt'tilghUrafti. ,
Tlus rumlally, iijumUix. cxceplailtlioirt
tin Cairo Olllcc a lullnw :
I 'II A II I r.TrtV ui.n.i.ri.t..Tl..x
-.v.. B. i y IVIUIMI
1.C-WH (.rouultuMv tiia.t :i n, nn.l im.i i.m.
AraUcattlroRiifldiP. a in :ii!,t:::;.s
i:.I'i:i'ks hln ii ui
J.oaro (ileriillcld'. 'JOO-i-. in
" at TA'wci, l:m
Tlio only rellaMs'dif; 1) ,iril n in tl -(ouotry.
$100,000 oa
IN
VALUABLE GIFTS!
To ho .5;lrib-itvJ in
L. D,
TV?
GIFT ENTBSJISJS.
To be drawn .Mondiy, .MjioIi, ;:oili, ls74.
OUN GUAM) 0 A VITAL VU1'I-,
SIO.OOO
One I'rli'l.'iO In SMit.'
. - v... : ' . c . . -
Fivo 1'rize J.1,000 each in jreunlmekj !
Five l'riz.;b fiOfi each in (lrp nliaek !
Ten l'rizosJ ' lOO-oneh "in tir.efilf:i,l. !
Two Family CaiTijgoj unit Mulelieil lnri',
with-Hilver-iMoiinted tltirnuiri, Willi
Tw.0, jjujsm'i', liaxff?. 1., .wmUi ;"i:CO 1
eaJiI . lo 1 ito. toned liiifhwm'id l'Jpin,r, !
worth" f.Vj caeh J ' Tun J'aniU)' Sow lti- Ma- '
ehineii - north SU'J eiieh 1 i:) Gold and
Silver Lever Iluutlr. Wi.ti hinlii iill.i v.oih
.Q-out 4'.i to Min tai-h : ;
Oold eli&lii, Sllxtr-w.irn, .levtlr , &c.. .s.-.
Ncmhku or (Sirr lu.vi'i. 'Iickkts ii.
irtMi i W.oi.
aUKNTs wa.nti:i io h.i.i, 'iicki.is
whom lllienil irv)niuni will ho ji.n,i,
SIX01.E TICLKT4 ifi; MX 'llcl.K-1. ft.
TWELVE TK'ttKIH Jl ' J , i;n Y I I m:
t , I . - .
Circular eontaimfi a urn iMnt j.nt-",
a description ol the nrjunrr nl .Inn.li.)'. ''iii
other luiorination in referreneu tn lit,' m. 1
ttibutlon, will lie mnt t.i nnv onu orl t , -'
hem. All Utter- mui.t be adilioe.i t',
ukkii.-k, i,, ii, JJlIX
101 V. 1 tith Pt, Cincinnati, o.
fine iTElTk BiTyoon r
W.HII FAI.I, Kl'VI.Ks,
M US. 31 . JACKS CI H ,
(Formerly iir. annniier, '
announeea thatrha ju-i oriencl i..,r. ,.
a-fortmtnt ot the '
NKWE3T, ..
MOST FASHIONA'ni.K.
AMI) HVS !)! KST
iif'.'wf.'PL11'01"1'' be loutni in tn i , ,.,
.-he will kfi oh hubd
HAlf, BoNKElb, 1'l.MVtr,., ltlllll'.S,
UKIMI THIMMINIH OK AUU KlNlm
JU.JII&S FUIINISIIINO (jooKc, .NoTIO',w
, Wlf Uxiikrlkkvk.s Hurt?,
A."5i.1P";).f',lJ,l1,'""1"li'ery oloul, all
ot which will be il.,oJ ol at the I , hi" t
rh iirice... M,-,.' .jrl4m re";,ec tollJ
ik coiiUliutl(,iiol the iiata.,ime Vv, ,h
hut been tV Kb, tally l.,tM wi-.l ui.oi, 1 ri L?
tlm ladifcd oi Cain ami tin, vU.lmtr. J
BKMJH, Hlj.t cu... "
BAG MAiV II FACT U RE 1 lis
AIHM iiOMK L'OfTON Ml MA
WO. h) Ohio Lvi. Chlro, nm,
a t i
I.Hm
OATKO AND' J'A Drt'AII
.. 10.
. .111:17 "
U:ii "
.11:11 "
...2:10 I- M.
,r. I
w I
1
H.'. Tli.ini.
TIIOMS A IIJtUTII Kit,
Siii-ccfiicri" In II. M.lltilcii,
COMMISSION AIBJtOHANLS. HKOK KKS
.' !NI DKALKttSLW
Hliijilf nn.l I'miry i riil i.l
Kurelpn anil Uunietl
. 131 CouiinorcUl Avenue,
tlAUiO. . IM.INOIS.
OKN ERA L COM M 1SSJO?,'
OHWAHUlMn MKUUUA.Sra.
DKA1.1JKS IN FLOUU, UOKN
AG NTS ,ob KAHtUAyKVS tX'A J.Ks
"Mo l.tyjo. CAIItO. It.MWMf.
NKW YOKJC ST0iTk7
WHOLKSALK AND UKTA11.
LAhomir VARtr.rv jtdcu im tiik an
GOODS HOIjI) VEUY OhOSR.
incrtitil A.T-nn
UAIUO, ILLIKOId.
I!. . l'ATIKIt
t
, '
1 "
!
. VI its.
A.TT0KXE V
A'J' LAW
UAIHU, Ii.M.'.'OKS.
OtSveover Mrt National bank. S-H.Sin
SAilUKL i'. WHKKJjiiH,
, ATTOJtNEY S: CUUNSELOR AT L
0AIKO, IIjLIXOI.S
orii-i over Klrt Nulonal liank.
, JoLn ll. MuiKey.
MULKEY
V, ii'.ui c. Mu.Vej
A SON.
ATTORNEYS AT LAW
UAIl'.O, ILMOIS":
OiHce: -.Klelitb ;ret, between Costnr!
tHI ami Wcljinirton iiccut..
U1J.HKKT,
ATTOHN KYp
cow:;c:xluhb at uw,
Wiin.ra ll.Orevs, i
yiy.Hrr. i UHfc.ft. V CA11UJ. I1.MKIH1
l!i!P.fl!l..rt.
rt. J
"ITVy I IVV
U. WINSTON &. UO..
1U-A.L ESTATE AGENTS
AUOTIONKKKS,
f-!io.iii vtooK) onto i.iiv;i,
OU.UO. JI.MI,,
HUV AMI) SSI.L llEAI. IJSTA'M,
PAY TAXl-y,
I'nUUlHH AI'TXAOTH ( ) TITI.K
Ilff P2&IGESS !
CBFfEST
" 1 AATC1
Lt a
THE CITY.
I. Huruer, nt lus m w .(1.
on Coiniiieivial Aypuiio, wil
coiimuMice thiswceUn sale oi
his Mode of winter gooda at
greatly vtulueiMl jrieo. He is
"luit tn tart Kast, to lay.in a
stock of ourly Spring styles,
iii'd in order to inahe room
for them, will disposo of the
(foods now on hand nt prieos
which must prove satisfactory
" He invite.-, all who
wish to make bargains in
Winter Good, Shawls, Bresa
Cloods, Clonics ,ct. (. tl,
call at. once. The entire Block
has boon marked down, and
iiim-1 be -old. UM-J.S :.0t
a
u
I
14
K
.1
e
o
m
a
53
lAM'UA.M'C
f.'.'.Y.VM,
INoUKANOEAGBNT
OTKICKs Hilii l.i'M'i', liver M.itMt" A
f.r..
ItefK rtiiiltil.'XfXl
l JN s u k A N 0 li
AFFOUi), MOHHIH Jfc OAN'DKK
INSURANCE AQRNTS
7:t Olilo I,tt-e,
i:iTr JJAHCINAI. HANK llfll.IHNO
OA! HO,
I'hr iiUtot AtiMSI:eil A?eiiey In .Silltfirrn
IIMnoi... tti)irojntln mir
3(;.),i)tlll,lillll III) !
l llio Ui: lnnrni tJuplul nl th
IIiiIIkiI Sii.
lltMllt HLIIIKll
fATHOSl.l;
HOME rrttJTXE2
BULLETIN BINDERY,
Jf ctr TwHflh trti &d Wttn loa Av t
J. G. MU ELS.
j il.it of St. Lt.ub.f
I rr.OPKIKTOK
i BOOK i'.INDL'H ASD BLANK UUiiK ,
1 MAN L'i'ACTU I'.Kli
i
liI..V;K HUOKSol every cjet:nj.'ion done j
uoaiiif, aau ,jisji.itll. .ill tinu 01
I ruling done at f tinrt cotiro lhbloi!, MuMc,
j, .;jii,c, .-.mi icnodicii. ixmnu nr il ami
Uthelowet jio..lMn rate.
County work, mi h ji Iteeords. Docket
o order.
ii-i.
MIBROUIU STATR LOTTKHY.
LsaiLixMi UT fir.Mx AnTnontTY xva
Dravt.n ih 1'eiiLio im St. Lome.
Orr.nd Piri;!o Number Soltotuo.
0U.0U0 NUMHRRH
Olam II, to in; juwn IVbcuary 'JS.lsn
u,ur.u i iis.r, iviiiniiniin ui j.jiJll'UU,
1 I'riroof, ?S0,fl
I " of. 1.-I.4M
J 1OT
. I. Out'
I) " of,
1 " of 10,(A)
I " of. 7,N
i " eS f.fW
4 " f.l I.Ml
1 l 1,00ft
S" " of fro
" " of .. XV) I
J ' of
" f.
" of.......
5 " of.
"3 " o'
Ilii ' (.'
600
aw i
2M
IW'
150
lib
10
WO ' r.f
J'lckt-li JlOj Half Ticietj, ?V tjuartor
TickoU, JJ 60.
Our Intl.rimi rn chrlrai( Ii; the Pl'., rc
i .lrxrn as thf t(n, cair..t, mj j jrw.
u., ate nudr uj.ficon uf oiu tum
l l otC'lii! .lrHlni 11 j. puMl.ihH )n ih.
I. ' i'P?r n I t. oopt of .liivfii..! i ni iu
p ii' l a wit n U"Xri.
II r wtll rfr.W n.i.ni:.. .rl.inw. I. ...... .1
. . v... Il,r ,f V III. limj UI
i .rry inon ih J HrioK tl- yr l j" I .
r.iui-I ti.tir, tluftor fii.rn). tfnil frroir
.u .i !,:.".., MI'HKAV, Mll.I,i:a 4 (!().,
I'. . U -l-it, nt. 1-auU. Ho.
R. SMYTJi' "A CO.
Wllll.lALi:
ii:.i.i:i:-,
irO. GO OHIO L'EVE J2
41 A 1 UO. ULtKlIU,
IlKTAIL (iHOCKJJV
--AM
liKjrou stoi:k,
for. (.inn.iin.UI A v. and I'Uli Si
mm
' '-trii'' 1 i ti.
WA(1, MANUFACTOH V
Kor fialo at Wliolenulo or Kotoil
PlHNtll 2r).hTHCr.T AND (HMO K
(Jiro, IIIIduih
. OAMIII.K.
IbhlA.M J. y.MlTtl, M. l).
UIIDK.r.OK-No. 'il, Thtrteeuth heet
lietwi.u Wnhhluston iivenite and Walnut
IlJlu" t'0",,"",'';l;,l "fiiii 5, up
o ? m 11
J c
o o
J H H
WW
CI.
TO GET YOUR
JOB PRINTING
J)unng llio dull .season, wliilo .Merchmita ami others
have leisure time to .lovoto (o sue.li mat tors, wo suggest to
tlietn tlie propriety of procuring their D
Csircl:
Hill Heads,
I Jills of Lading,
Account, of Sales,
EVERY VARIETY JOB PRINTING
Which Ue JlL'f.Ljrri.v oilioe ii prepared to do in the
Neatest and
THE LOWEST PBICES
'1,'he liiii.i.i'riN ollicu
JOB PRINTING MATERIAL
In the Southwest, uud
as low prices as can bo obtained
vino or Cincinnati.
STEAMBOAT
i"lni. , iVInula will liml
and the most, tasty assortment,
found in any printing establishment, in the fcoutuwcsi.
SEND IN YOUR ORDERS
Dray Tickets,
Receipt Jiooks,
Best Order
ha: - ; the, tiriost fitock of
will till orders lor Ktieh work iu
in St. Louis, Chicago, Louis-
PRINTING
mI this nllii'( the besL natio
of typos, tints and cuts to be
i
,
(iiiiiitt ii
HOME MADE CANDIES,
HO. 172 WASHINGTON AVENUE,
t lirlwivii Hull and 1 t, ,
CAIRO,
f.u 1.2.1.;:in '
-
132
(JOODSA'JIViNIOrHlCEd.
Wliolealo and
Foreign and Domestic Dry floods
LARGE STOCK OF
Carpots, Mattings, Oil Cloths
Upliolsery (Unu Window SIiiales.DamnsU, ConiislirH
))' "'s 'J.i; lU 'I-- to l.o liirortucd that h liac on hand a HoU ol tood. extcnthv .
any in the .-outhcal, and that he l.-determined to tell ctry aitlt u i.t iirl .eowcrtlia.. ih
andToit " K"(1 CJ!!""""! K0"lN ,,r,,'lv- ,1vi" " ' ' ' " VjU 'Iity
lU.)Li:U:
BARCLAY
Jobbers and
PURE
Mmm Mil Piiip a1 ii nir
Chemicals, Patent Medicines, I'erfunierv, Soaps, Urushes
Toilett Articles, )ruist" Fancv (joods, Collier White'
Lead and Oilier (trade.-, .Paints, ' Colors, Oils, Vnrni-dic-Window
Glass, Wax Flower Material, Tube Colois, Dve
stuns, icte., :i-:te., i-:te. '
Vi ISftllitlt cfirntnniliniKu -m.I n t.. ...
i , :
.3iL-.niiKu.il.
(licit or llclllled with Ksllablu llm nt Itea
HULESALK & HETAIL,
71 Olilo I.cvcc.
C A
V ulcan Iijon Youk
COM.M JJULT A 1. A VKN U H,
orro.sttK
ki.vhi ntri:i:t.
JOHN T. HENNIK. J'
FOUNDRY,
MACHU'Ji S1I0J'
J'OIUIKH AM) l'll'K I'lTlIKO,
MKAM r.XtllMM. AIM,, NTIIASUtO'!
M tl rill l:i (ir.nt t.ii.1 rut nf ri.l
hperlal uttuiition (,'iveii to ll'ht ami he.n !
lorulnv. houxchrlilirii. nitlmail mnl I. ill unrl.
and all work or a cliullar chaiMetor. j
Steam liml k.u Uttliii,' In nIMN hiaiiehea,
i , ' ' iai.i'i-rt; l.o i
I'liiladelidila pipe and Uttliii. llraMtjoods
ete and gao tlitures 1whh on hand.
'lMi'iiu; ok nous): vou gaw
MA KB A M'JX'IAL'I V.
AL'Cllt for CiiliiPloiiV wttn i In I hi j'im i,iin,
j, . t .,, 1 . hi. i
na holler lyciler. 'I hu biM mtinuhiclitivd. I
CoIiV patent hyphun junni, iiii1 JiuImhi'i
pUtl lll.hlfll.MIWt ftllll (jU VI WUJ t Il '(
'IM.t. Iillnt lit. .it.. .!.. . ,... .... . . I .
- .-..- v..jm , ui,,, M'l r,(iu ,
I nvo hteamhotkt cnjjliiff, IttJ inch horn ol
I'jimijui j ntu iuui Mruhi', nun in uomi order.
I Inn Llni.iiil,.il . I...W .....1 . ..... .
Uuo blouinhoutbhitit uud crunk; wiot I run .
()tin Pill' tin for lAbithirr frnl-fl.l. 7lVl(
uno luxao naw mill cii(;In?. with Mmtt and
crank lor nmljr or njy haw, r-crond hand. '
Olu now 7 I'' itu'iiit! tiir nwn iniiiii(n.
fill R ' - i
Hilt.
j.13.1, n rt'u jiiuuniiil. ru.i u i-.uiiiu.; iji'i.
chine mid jointer, and warehouse hoUtlne
uiauhlne, in cooil order.
Kuijliiun and luaehlnuiy oTmII kinds bought
and cold.
ti.n .. ......... i. .....i ......
A. .1. 1U)J'. M. 1. '
v0' 'm ,VVCI' JluV",s ,V 1,10 v, '''.
No. Ut ( onininreial avenue, n.i i , j.ihi,
.trcnt. Kenldi-nie corner a lnimNnu'.
mm and romtt'emli Mreet,
AM
" " IJL.L.I1UOIS.
132
Retail Dealer in
AND lihTAll,
BROTHERS
Retailers of
DRUGS,
".V ,"' 'i'.v..ician? umi nencmistorot
i iaiiiaiioii a in r a I li .ilcd c nu i"i,i4 turn,
- onnbh. Kale-. ."oicum i ai i.ini.
RETAIL & PRE! CHIITION.
WncliIimMon Ai. fr. niirlilh SI
I O .
114 KMUtlU
Corner State M.
The most J!(r,ownnl SnrelalUt of tht.n.,Ut
UtntuuatrSriHVArK, VllllOXlO awl t'.V.
::uirMSf:.tsKs,sruiXAr, iiv-ma-.va'.v.v,
llw Ir.ult vtrar'f loJirtlli'tii frri.ll..r cum,, tA-tht
kkvoi3.k.,s, riMru..i o iiiv: I'.irr, Avn.sios" in
rofitTT, inrAiTii noil. io.-s or jiniORV ...
juxnoon it.!:1.. I'riy crrri), on: ci:i:.tx oic
.'iinii'ii, i.m.iuTi n . itn.tii, iubciiiiM7.ii.it.
rtl,tnll.r Viumf ri'.ifr. tf i.l, vh;, Tlw Ii3iliiu.i.li
1 .rubiri,;-. Yh. ir rurr. (Hu.ii ai.'t ruif, I'rire M m 1.0,
.fnllu hin-lci rfawl., IulUi ri'.lrlt.2 .ri;Wil .it,
l.sti.4.1 iui,4,ii.'0 tr alilrtt iru cvllbr '14rcf l1.t dtir,
luMt'ili r...ilivt vilib frr.it iiirjtLti, tuurJ, KlUbl
Cum, Ou.ltulii.I. aul,tMroul,i.o L.u I.
IT IS IDTOT PKTJIIil
thai
D It. il ULTZ
IS OKA I).
hi: is m'ii.i, i,ivix4j a.m i.v cuh
llli olib'.i anil dlnheUMiiy at
NO. 22 KlUWTII STHHKT,
llet. Oomnicn lal titnl w aMiinyioii av. nuei.
It U true, the i ortor olio of the oldett
iniyMuiiui- oi will piiu:o, mil 1U illlili.iiiu,
tliut lmt.j;s in hU clliee. hown that ho In..
'teen !li jcars in the iioleion, lie ! dnliiir
i lurffcr ouiec irai.'tii u tnun any oilier iili-
l..lnt, ...... .I.,.. ..11 I !.... ..r ..I.. ....I.. .11
T.i.i.it, I, L-a.ii.fj ., iiitm , -ill uiur 1IIM IIMJ1
I nii .it i . .... . i ... ....
-n uirniririii i. tin rnni, itiiiiil mill IHI'IMI
iioNons: uUo cIUciiuh 1" tlut ihnmt i nUo
i m!I iiii.... i.i il.it r .. ...... it.
ii 1 1 . 1 1 j,. ...... . ..I r .. . 'it.
alto uititii'lal cji's ir.M'rti'its iNlnlu i-uri'J
HMiiiiiiii ii; m him innj tiiuiu iiui'U
Vl'lftlMlll lY.ii ll.i uf n i.'.ill.i ...im.nf
hytltiiMjiplK'atUui of lucdti'lnfh; plmiiten on
cwrru ; till foim. of vtMitifnl nnd luIvrtU.
L..in-..,l I.. ,i. ....... . V
woaknHhf and beir-ahuho cnrutl In u shor
time.
It l.inli.i.vl.in..i .. i
r iru.i.u ui, iinii (i jinj BltlUU Hl',lHUl7
OaM' fid' tWi'llt '.twii vi-ir tiiitmriiti iri..
kill.
All cnimiltAtloiiH conliilentleiil, 111 iieou
91- hy leltoa.
uuidli'lnch lui nl-liod at ollleo in all'
(ft-'-MlM Oil. llAVIIllllII.TZ.
V. V. iUXNlN(i. 51. I).
lIKSinKNUJ-rurner .Ninth and V alniif
Pireetrt. Olllee-eurner .Sixth Hli'e. t 1
Ohio lovee. Ollln; Imuiv-lniM H . ,., ,,.
J J in , and ! )i. in.
.I
r

xml | txt