OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, February 24, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-02-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

5 If If I'lfPfftfTt
mvmm am. .
' f i . ft. MM
'J i
varer
.. lwiv ii ' nnuHf v nnintAD
CAIRO ILLINOIS. TUESDAY. FEBRUARY 24, 18W.
OFFICIAL PAPER 01 CITY AND COUNTY.
mm.
0
I
.1
1
ObK 0HU1UJHKB.
ItlimiTIA:. UIUllCH Kt'htociitb truet
( xiiwreii Washington nail Walnut.
I'mnchlm; every third ml fourth Sunday . .
1 Minilay lulioul at 8 p. m.
I I'rayer mcetliur Wednesday evenlm-.
T It II I iiimmm:, 1'ttctor. i
I'KKHHYTKKIAN Kifcttti htroet.
ri cM'liliih', Kaontui at J) a.m. nnii n i.ui
I'ruyer uiaclbi;, Wmlm;dy at ". p. m.
.,abbath School, 3 p.m. J. 11. Latisden, 8tl
ULrllltCllllellt. IIkv. II. Tiuybk, l'antor
Mr. I HOHlbT. Cor. Klgbth and Walnut HI.
rtcactdrjtf, eanuaui at 11 a.m., ami i p. m '
I' t a) ( r meotimr, Wednetday, 74 p.tu. I
.iibbatb School, a. p.m. I.. YY. bllllwell,
t tjcrtulondeut. Kxv. .1. Ii. Wai.i.kh.
I atr.
i.l KCH OV TIU1 HKDKKMKIt (JSplMin.
, -i .) .
Mori'lntf layers, br.bbath 101
hw nluij prayers, 7 p.m. ,
attbbutli School. tt 0.1a. !
lixv. ClIAh. A. (Ill.lillltr, Kvctar. (
T. 1'ATUIOK'H CUUKOH-Mulh Ht. and
v buhliiHioii Avenue. !
I ul.ll. nii.e, Sabbath SilO and K4 a.lu. i
t rpir-, 7 p.m.
.ith School, 2 p.m.
mice imry day, b a.oi.
UKV. 1'. .1. O'llALLORA.. l'rttnt. .
1 . JOSCI'Il'd CllllitCll. (OalBiao,) cor- ;
i it of Wamut and Crow itrtxt.
Man. every babbath at JO o'clock a. oi,
trvn. St. m. '
JU.rf during vcnk day, H o'clock a. di.
ItEV. 0. HOfFMAJI. 1'flCrt. ,
4 KM;
Vil.ict
K nltn
HMAM LlITHURANCUMtOH-lBtb :
t bctwoun Washington Avenue ana
nltmt stront.
II ..l.lni Liih,1n .Mi.thinii t 1A i.i-ltiplf.
m i IClUUIUrt uw.iunj wvilituli ' .........
Mibbalb Heboid at 'J o'clock p.m.
IKtv. o. UtrieutiCiixrK. l'attor.
Ol'NU MK.N'b CHIUbTIAN Aai-OCIA-
'' A book tcrn, Comiaarf 111 aYuUc.
1 , mkiy 1'iaytr m.iUut;. vri'Jy, 74 p.ia.at
(i tootu.
J.. Htili.wku, l'roi-lflent.
.tONl) M1HSIONAUY H An 1ST
T iilll(i!II.kirDr rivanmnrn ami KortV-
Jl'rit ntrvetl. rrfcachlix Hubbath at 11
VIocK a. ui. aii.i jo ciocw p. in.
, huuday Scbool 1 o'clock p. in.
I Tuc cburcb It connected with tbo lulnou
I a.i. unnn. hv tliR Klrt Ml.rlonirv llul-
' t. t Ihurch ol Cairo.
i Kkv. Solomon I.boxahk, Tutor, i
l'ltlCAN MKTIIOI)IST-Kouitctth,t.e
f tvTvtsu Walnut and Cod nr.
I Horvlcce, .SbbMb, 11 a.m. '
,-iSbHli Hchool, p-o.
ti!nut inpntj. at .1 u.tn.
c!Svu?a!.r:
n8Vv!,l?.aific?itiw.
ItKC WII-I. UA1T13T UOMK JII33ION
-Al.UATU SCMOUI.. Conir WMnut
rr.l Cedar BtrteU.
I..VP Htl.'K YVIU. I1AITUT CHUl'.CH .
t trrj'e llarrncka i
rt'vfecu, fc'abbatb 11 a.io.. 3p.m. A7lp.ru. I
Jlicv. V. ICkllkv, l'attor.
1L UaUi PWiOUl, W E.WJ
JHS.T MISSIONAKY HAI'TIST CHUUCll. ;
icuar. ueiweiu . iui 'i .
l z$$c1t '
reocbijw, Kniiay cveuln?. ,
t il.ti.tth hebool, H p.m. .John Vaultaxtrr I
and Mary blepbeu. bupenuienooiii.
, Kkv. T. J. enoiiMj, T.v-tor.
m iiMI HAl'TIST CHUUOIl Kourteent
1 oireet. Lftwecn Cedar and Walout. The
,t ..dIj- lSapUt cburcti rrcognlzeil by the. Ai
. riaiton.
trncw, .Sabbath. 11 a.m. 3 p.m. and , p.m.
UW. .IACOH IIHAM.K1T. rtdel.
SKt'HKT OKI) WIS.
TJIi:"MAfcONH.
J.MltO CMMANDKY, No. U.-bUtod
',ieml(l at uic Ayuim iiAfoiau iinj., u.o.
uii.l tblr 1 Moiiday-lii eacb mouth.
AiltO COl'NCII., No.2l.-llj):uUr Conv
aliou at .Mwoidc Hall, thH rntcoad I rid
OIIVO-
ay
J.IKO CIIAI'TKK No. 71.-rto(!Ular Con-
csitluii at Mawtnle Hall, un tbo tblrd
riie.ilav ol nvrv uioiltb,
iii ir r.iiiXn ?.Ti F.i A.Mlicxu. ,
Tar tVimiiiunlMUoM at Jlaioutc llall. U
Itcoudaud fourth ilondavt of encb month. (
I KXANI)KIH.OD(IE,!fcM-MeitlnOdd.
Kfllow' HaU, in Artcr'u bulldlnt'. every ,
t hur-day tTerdnB at b o'clock.
KT A 'pT. TlKK I OKHS.
iioseruor John 1.. llcvutidj;o.
.lcutcnanW3oTernor
j KeruLiry of Statu Georee U. Uarluu.
Auditor of Stato C. t. Upplnwitt.
I btitu 'ITciwurer-Cafpcr lliiu.
1 Attorney Ocuero'lam K. K'.all.
upt.l'ubllcInijtmctlou-NBVton llitemun ,
CONUKtsaau!...
Sonatoi-Klcbard J. OKleby wsd John A. ,
ft'eproaonteUvo Klabteentb Dlt-ulct-Kic:
iemuiw.
MiaiBKOS QENKltAL. ASSBjniI.Y. ,
lteprefenUtUen 111 tbo Wtb dMrlct.--,bn
il. Obcrly, Wm. A. I.emma and .Math-
'a- .1. lii'corc. , ...
htuator for tbo both dUtrli t .Iciu Vt are.
jwiIlVTV OVKlClilU.
)r, CIKCUIT COUUT.
. -Judkio D. J. Haker, of Aloxacdur.
hlalo'. Attorucy-raUlck II. I'opc.
I Clerk 1C. S. Yocuru.
i . 1 HbciIlT A. U. Irvln. 1
?1 Wm. Martin Antonor and Treaiitiror.
$ hiirvayorlobii 1'. Uely.
V COUaTY COUUT.
, JU.1BC. r. ilroaj.
AteOCiaiUff"'
0Clerk-Jacob O. Lynch.
Coroucr John 11. Oobsman.
, MUNlCU'ALi QOVKHNMLNT.
i iim'nr John Wood.
irea-urui-. ","-
. ' , A lii,mliTlTT,.
P Clerk-Michuel Howley.
Ii Attoriioy-H. Waton SVc
obb.
I'ollce Mm
titrates V.
Uroirn and ). 1
l-.iid. ., .
f. ...l.ulanilChlerofraHce Wm.MCIiair.
v. . '--;----,-,- -,,. i u-lll.,,..,.
, jlembcw I'ollcu Korce A. Cal aHrMiit, '
htreet I.U1. "... --r.v"""r- ,,,
S,v YV. Wooton, rnmip ucim.una-.
r,r.d Honry T. Martin.
I UOAlll
I Mwt ward-
niiinn nv AUIKUMKN.
-II ram iiixuy uuu '.
M.
f'to'iond ward Herman Meyer and YVood
H'lhunard-JohuMcliwon.M.d F. Kuro
! FouVtu ward C.
K. NellU and M. J.
MdcWaulBy.
i.nfih ward-Jno. 11. Itohlnton and Win.
I 'I. Morris
1.U31IIKK.
V 1 1 IT K 00 L h All J'L AN I N 0 M 1 L L
WAI.TIIHN, t'r.irlM..r.
UAllI)Am SOtT I.OMHKW
ANH
LA Til HIIIKOtKM. OKDAB POHTd
JJUUHD, Hivoii, uuii'w
OUDBKH SOLIOITBD.
B T A M n 0 A T Ti U M B H K,
furnluhe 1 oa naarlnsl aotio.
JJommorcial avenun7iiJtwon Tonkh Hnd
Klevunth itroeta
HAXWOi TT.Tj rTvTOTR.
THE BULLETIN.
I A I I 1 I
I.
KltllVIHli WS Ttt
No. 1 I 0
Ohio j,i:kvk Caii-.o, Ii.m.ui.h
hum. KtTAix .lucr.ov.
0. W1N8T0N A CO.',
itl'.A.L BflTATE A013NT8
AitrnoKKF.ntt,
74 (HiyNW vluoh) on io r.Hvxx
UlUD, ILIA.
BUY AKl) SlLI. 1UAI. KdTATK,
PAY TAXra,
","" '"
'T)li W.TiLAUNV
GERMAN PHYSICIAN.
lluderj l!lwk(upfu:rl corner nth iUon
nod wathinstoo Avcnuo.
1 -' 0AIBO, ILLINOIS.
iTJIK SOUTJllslliN H01K1,
,
31 Ity. T. GAFKKEY
T"ke ptcavur in unoonclDg to tho ,ub.
11(5 Ulht bo hfli taken pwcotilon of tblf,
populi.r and convenient holol on llio Obld
J.vr, und tbht bo bin I'.ki uwisu r.u
wtld Kenovateii it in miiny rftpccU, and
"nw prpHrod tu uccomrnodato tho imb-
1,c riih r,n'' Hwii
"J vorytblct: r.wcry to, and '.Muilly
found in a firtt-c!a ctablihiuiint.
Tbankful lor past tmtronayc, tbc bopiti to
morit IU conlitiuanct!.
c5- Day boarden received at remons.
bio rt(f. iVJ-lSlMm
(.'. Y. W'HKELIJK,
Doalcl In
WOOD AMD COA.Ij
OFFlCi: AS I) I'ARl):
Tenth
Mrfet, between Wablai;i'"'ii ano
i.oniiHiirolal avenue.
' A luve MtPtily ot l'ittfburir and Ills
iiuuny coal e.m.inniiy on nana. uioi
.vood tawed to order. Order, for -eal or
woo-l Itbnuld bo le't a t tb olbco on lentb
tre. t. '1 erni', eab on delh fry.
Ca I RO IioX AND 15 ASK KT C.0
Dealer iu
LUIIlltUK OP ALli KINDS
lli:i AMI NO IT.
Kenp i.oti.tiuitly on bauu
Fi.ooni.su and Sinixn, also Lath.
Order hwlletlnl.
MILL AM' VAKO CObtiXIt TltlKTY-VOtlUTH
BTKSKT AKl) OHIO r.EVKB.
IIAU'.I),
ILLINOIS. .1.'-7
J5. F. PARKEH,
(Micoe-nr to 1'arkor A.Hlake,)
DKAM'.lt IX
PAINTS AND OILS
Viirulxllt'-, tlrkKl.Fa,
WALLi i'APKU,
WINDOW HUAIIH.
til Ibu oeletrutcit illunuatia
AUROllA OIL.
, ,. .,.,.., tl.i u... t .r.u
UHO:. uiii'"""" w "
i urhoi' v..
Q
i Z
iLUMnm
Jibn Q. llarman. cbue. Trupp
JOHN Q. HAHMAN & CO.,
ILHLAXi ESTATE I
AND
I house .A.GKE3:rra:s
j (lOM.ltUTOltd
COS VK V ANOliUW,
NOTAJUKS l'UUL
And Land Atf'Uitaof tho Ullnoiy Cent
! &
I fWU liuriim;ioii ami .ii-MJiiriimiiiu.iu cum
ir'i
iir. if iltli HI. oitd
J (Ull.o, ll.UNinr.
NEW Ll VERY STAUJjE.
MILLS W I'AltKIJIt, rroprlctor.
Tenth Btrctl, liotwecn Walnut and WnHi-
IllglOII.
Havinapureha.edtlio entire Ktoek, Stable,
Hornee, Carriage, IIukkIc, , ,J'V,
.....I ...l.ln.l uv.rilno' "tlirilOllt".
Mr. 1'arker now invites all bU friend-, old
.m. I .. 1'nHilln Tlnraea. ItOUblO
or Blnule1 CarrlagCB, or anytblnj; Ik '
line, to cive him a call. Ul-l'Mm 1
. ii. tvrtulni.. T.. V. Oil!.
mathu.vs.v u hi,
a.m j:.i:i:ai,
(J n M J I .-i S I (I N M K It ' II A .V T fi
ItKAI.IUH IN
1?' l,0 U 'IZ: aiUX3T :
HAY AN!) WfMTUK l'lUlDUCK.
oiiio i.r.vi:ii,
N . htratton.
STUATTOS & HUM),
WJ I (") LESAL K G K0013RS
AND
COMMISSION J1EKUHAXTS, J
i
Asents American Powder ompanv;
CAIRO, ILLINOIS.
It. 'I bMlcood. r. .1. 'HustcMood
nilSTLKWOO!) .t CO.,
0 0 M ii I fl 8 I Olt At K U CHAHTB
DKAl.EHl) i.'.
FLOU11, CORN, OATS HAY, ETC
Su. "i OHIO I.KVKK.
(.'A I BO,
IM.INOIH.
ll.'JIf
C. CLOSE,
GnNEr
NEKAL COMMISSION JIEHIJHAK
And Ooaler to
fin l!iln I.yc.
LiT i will nan in car wan ion at mait'tu
hirer"' price, ortrtlii'; freight. 4 S
J. iL l'HILLli'H,
ForwnnHiig juid OjiDUiisaion
MBHOHANT,
VHAKi--110ATi'i'.Oi'ilI!il'01
propimd to lorwrdu;1 klud of t olht
u an jiouiii.
Itiihlucu altendeil to nrniupUr.
UOKFKY, MAJJHlfjO.N As CO.,
(riiii;cfcsnr' lo D. Hunt A fb-n.)
A.Vll
Commission Mocclumts,
Jt'I.(IH,OIt.MN AMI I.V.
No na Ohio I.vf5, 0A1 110, I LLH.
ti. 1). WILLIAMSON,
WHOLESALE GUOOEU.
COMMISSION MERCHANT
And Dealer In
BOAT STORES,
No. "ll OIlio Luu'C, CAIUO, ILLS
S3Ttfiieclal attention ctven to rnuiiii
menu ud llllln ordui. 11 -i tt
JOHN JL1'HLLIS& SON,
ittuakr.rr toJehn K. I'blllu,)
a ENEIiA.Ii COiMMJ BSIOIi
FOUWAUDINO MKUOUA NT:1
UJLiALittlia IIX UUJt, UAIB
Flour, Ivloftl, Brnn, &c,
AO EN IS KOK LAVL1N AN'l) HAND
TOWDSlt OOMl'ANY.
Com. 'I lnth Sthckt akii Ohio Lkvxs
llAtliO.IM.H
1K 'J' K It 0 U 11 It,
i:ielllKlv
FLOUll MEROII'ANT
AND
ho. mi omo i.i'.vxr.,
3-20 tf. (JAIHO, ILLlNOia
WOOD 1UTTKNHOUSK & BHO
Qjooriil OounntHiioa MomhtafH
IBS OHIO LKVKK
Hh CiiiAXD Girr Conckut
for Ibo bene lit nf llio
PUBLIC LIBRARY OF ICY.
Success ' Assured !
A i'l'I.Ii DltAWINO CnitTAtN
, Of,' TUESDAY,31stof MARCH NEXT.
, ,.
I IS order to meet tbc rciicral Wi nnd
j oxpi clloii of Ibo public- nn-l ticket .bold.
(I-.. lor tbo lull payment or tbo iiiinlflccnt
Jlllt-. nnnoimred f.ir tlin rourtli (irand (lilt
I Oioccrt oi tbc Tubllo Library of Kcnliickr,
ibu minaKeiia-nt baxo dclcl mined to .ot-
J.ViWJVi i cc r t u I Ir I ti " 1 1 1
1Ul..Sl)Ai, tbo lilut of -Marib la I.
j 'I bey ba i' already realized
biiu 'i:iL ; iv;i liiuujr iuiu jr. iu ,.,-ui
I rum,
'o doubt Ii tntertulni'il of tbc falo ol
M"rv llckit before tbo dr.itvlni;. but
ul.olln i' ull are Mild or not Hit drawltu; will
j0rlti oly siid uncijulvo'idU lnko p'.io un
tlm day now Used, and 11 any remain un
Hold they will be cancelled and tint prize
will bo rC'iluced in proportion to tbc tin-oM
llekeM.
Only W),f:0 Ikkcts havn beenUiiad, and
12 OOO CASH O-IJPTS:
$1,500,000
will bo dMrthutcd amon tbo ticket beU (
ers.
Tbc ticket are primed In cotiions ol
Icntlit, and all Iractional part w III be repre.
rented Iu tli a drawing jutt ax whole tickets
r.iu.
LIST OK on i.
Ore (Hand C.t'li Gilt fciM Ofl
OUrf firand Ca;b (.lit UK) o;)
One (Irani! Cii'h (lift W (K
jiio (irand Cash (ilft V. fj)
One (irand Coli (lift IT fW
10 CVli (ill l(i,(.(iO carh lit) W.)
WCi'hOll: r.,Orteael l.'U lie)
W Cash Ultti 1 WX) eacl .V)
W) Cah (illlH bOOeaeh 40 KM
ll) Canh (llfl 4UUeacb (II Wl
1M Cnh (lift 11' 0 each fn
"J,Vl Cinii HUH TO) each .VI (Ml
r2: oi'ii olio ioo each : :yj
1 LOW CaHi (ilit!. W each fi.V) W)
Total, 12,0C0 tllfta all CaOi, amount-
in;.' to. $l W)W
'I tic chtucei for a (lilt uro a one to file.
rnicn or TitKEtii.
Wholo tlckew .... ,V) 0)
Uaheo 00
Tcuthf, or bc1i eoupsn b M
V Whole ticket for Ml 01
ii! Ticket for .... 1, (Km Oil
113 Whole tickets for r,HK, to
J27 Yholo liekcti for 10,1)00 00
No dUcount on Ic.vs than MO worth nl
ticket.
. Tbo Fourth Olft concert will lo conducted
In all repecti, liko the three that liavo h1
ready been riven, and lull particular may
bo learned Inini circulars which will be eotit
free Iroui this oflico to all who apply for
tbem.
Orders for tickets rd applications for
aonclcH will be attended to Iu thu order
they ar received, nnd it ii hoped they will
be fCtitiii promiitly. thattbeio may bo no
dlisnpolntraent or deity In nllln- all Lili
tra' terms arc Klven tothoe who buy to rcll
WllPi dffVu' .AW' W.'RI!tftiJl..t(l.
turn all uu-uld lj:e.l- by .n -Mih day ul
March THOft'. K. UltAM I.KI1K,
At'ent I'ublle. Library. Ky.. and Manager of
(ilft Concert, l'ubllc l.lbraiy buildipg,
I..mlvillc, Ky.
gfitm luvostsaa
VASUZA, LBSSQXt HIV.,
cr Flavorlno ?cc Crsnrn, Cake &. Pastry.
Y71th r.rf.it enre, by a new process, vro
ixlmct irota tho true, select Fruits mid
A mm atlrs. each characteristic flavor urn'
produce, J'ltnorings of rare excellence.
Of great strength ami perfect jivrity,
jYV polionom oils. Ecery Jlator a.i rep
resell ted. No deceit each botlle full
meaiure, ItoUUng one-half nova than
others purporting io hum same quanui!.
Vie them once, iritl vse no other. Tht
mott (hliciitc, dtlicioux flavors evermai'e.
So fujicrlor to tbu iliDin cxtri""!., d
!or Dr. 1'ricc'ii Sjccial Flavorlna. ilun
ulactured. only by
BTEEL33&yilIOE.
Depot, CHICAGO and ST. LOUIS
Kinufaclitrcrtof Dr. Price's Cream
llakiiia 1'owder.
Ceiitour J.iiiiinen .
The qrent dlM'ovury of the
n;e. rneru ihiio paiu which
tbo Centaur Liniment will not
relieve, no swelling which it
wilinotisUiidue, and noi.iine
neos which It will not cute
. rblclx troiiK l.inj;iiai.'o, but
l.lulriin. It la tir. llllfntilli. !
ttYpi tho recipe U printed utoiiiu
rnub bottle, A circular containing ceitlll
jatea of wnnderiul cures ol rhcumitlriii
nelirab'1.1. ImdclaiV. MiroltlS. hWellinU"
burns. fcabD, ciiUoddireastf, pol-onou
'jIIph, frezen leet, out, (altrbcuui.eaMiclio
A:e., nud tho toclpo ot tbo Liniment will bo
ontriitlstoaiioue. II In tbo most won
ilerful lieallmr ond pain rellovlni? agent tbo
world Inn over produced. ltolii anno ar-
iielu overbefni-e did fcelLRtlll It cells becaUfO
It doec lint what tt pretend to do. One hot
llo of ibo Centaur Liniment lor animal
(yellow wrapper) H worth n liuuilrod dul
law (ov bpavlnod, Uralned or galled borfces
ami inulOH, and for erew-worm iu meei'
No lanillv nr ktm-li.owner can ntlord to bo
without Cenlaiir Liniment, ftice, niconi"
at'L'r bottle. 1. .1. II
liom (c co.,
ilruudwny, Sou Yoik.
OAS'! OUIA ih more liiu.i a Miustliiil') lor
Cantor OIL it Ih tbo only twn urllele in
exlnleneo which Is biiro to rcijulalo tho bow.
cU. euro wlndcollu und ptodues natural
.rcp. ItiHi'leavint totako. Children need
not cry and mothers may rlcep, ln-7 wiy
M. STOUKFLKTU,
imt'ortcr,
Iteetltler ami Wbolesalo Dealer in
I'OIlCldX AND IHIMKH 111
LIQUORS AND WINES
NO. Oi! OHIO LKVKX,
if ( 01 HO, ILL1N03
y If
A
DR. ltANSOiI.'S
HIVE SYltUI' AND TOLL'
on
HONEir SYXJDP
Dr. Cox'h llhe (Crntip) Syrup bat brcti
i known ami tunl by tin; iupdlcil piufi'clon
I i,s'r .1 Vcars .-iml nnii rtnudy lor told
AKT1';
I llf red to Ibo public. It U Unoivu as ibo.
Coiopauntl iv rup ol Siul1l, :md a foriiiuli
, may i, loimil In rvcry iiidlcaMl.p'mjtorv.
Kr. Kantom's IIIvo Syitip ninl'intu, lima.
I dlllon to tbn iwjrcdleiita lor CuV lllvc
Syriiji, rontaliM ll ilcam ol ruin, ducoollon
ol kunk CubbaK Hoot and Lobelia, n i-oni-
, l.iiiatloiil!iJti!iii.tioinmcndlttoi.Ncryoiip
1 ui ii Kiipcrlor remedy lor Croup. Wlwoplun
, Couth, Anlunn, llroiieblil. Coticba mid
, nun i.un'i v,lien a couli tnediclui; In
iiuu'J'hij.
TIlN 3irll! Ik curoliillv iiriiri.l n,i.lr,p
tbn pcrionul dliectbiii ol n rcnidar Tliyil.
Un ol over twenty voar' prix-tic, wbn-t'
K'tfih-Mro h atlailie.f to ibe diretlioiu vii
.he botlle.
luta-ii! U ery phaunt and iblldron
like It.
JAcry Limit tionld keep Itmn rendv
rcnifciiv ior cioiip and C"!dn, etc., n
nmunj;
I., i:.v:;hom, Sox ,t Co., piopiN, linflalo,
(WIVKU.ML
MAGNETIC BALM.
TbU mcdlelnK may with pro rlf tv be
ea'ltd an "L'ulvcral llcinedy," n ll U' fait
niperr.dlm: all olbert as a general Inmllv
medicliio. It tu. a If bv MAONHIlO
INKI.CI-.N'Ci:, Neuralgia and cllpaln, and In
thercloro very properly ti rmcd 'OlaKiictlc
Halm." It L purely a gctable. preiar.itbn.
Ithmro emial a a remedy tor Cholera,
Cholera Morbus. Dlnnlm a, Dvi-eiitary.Collc
ami all Ibiwcl Conipl.itut.
It tlniciv ue will cure Colds. Cruim.
I'lpblberia, (Quinsy, nud nil Throat ailce
tion. Wben properly un;d.Kever and Aue.and
oilier cnmplaliiiH Incident to our wuMeru
aad foutuein cllmnte-t,aro eaidly broken up
N'enou 1'hIii. hlck'Headncbe. nnd Mien
tnjtl-m aw cured by till medlclno when all
oineri uavo laiica. lootliacuo, l.araciie,
lliirnf, chilblain ami HruUci nru relioved
at once by its use.
l'bo feuuliio ba D. liiinsom V Co.' prl
vale llovcituu Rimnji on tbo outide,aud Dr.
i. ii. Jiuict 6 .Maucllc llaim idowu in tbo
bottle.
i:amlno clo-ely and buy nono but tho
ircnuinu.
Sold by all Drusgiits. 1'rlco 2.'i cent per
IIOUIU.
D. Hansom, Sox &Co., l'ropr's, Uuirolo,
' .iau. a-wJt,
lllllCHRilll
JAOOU WALTER,
AN DCALKK IN
. w watt it x' .a. y,
Cioiiru arnzicr, Jlamscif V'a'hioto
A.1UOt.U.IVU.T1Al, AxtlSV,
.1 CJoliituw Ul'tniifinan (au.'i !. n:iyV
ti'.p me Imat or r!, foil;, MtAMii Vtl
liimc, tniu.io, oto., tivl vrcp.-frl to
ttiM. 111 'itt. nint ftvaCAUM uiAOiifir.
JOilW aMLTli,
(SucoDa.'Or to Jkiuu. Kynaiuii,)
ftCTCIlHU AND DKALXn t AU. KlWt'8 OF
Vhimu Meat.
COK.MKJS N'lfrp.TKnnt akji 1'ofj.ix S7d
UA1UO. ILLUJOIa.
Ouys and hbiughtcss only tbc bent oalllc,
nopa uuu fiooep, ncu in prcparm i" nu iny
joui3":u ;or ircunmcarn irnin nun poi.nu to
ton thoi:vf.na pounds.
HYLAN1) ti SAUF.lt,
AM HKAI.KHH lt
Of IO'IOB FJIESII ISi'JCATS
OK KVKY DKiCllU'TlON,
Corner ICth sttctt end Cmmorcbil avenu
nett door to the. Ityland mIjoh.
11-1(1 tf. UAIP.O, ILLS.
JAMK3 KYNATON,
AND T.KALKR I a
ALL KINDS OK FUKrHl AlKATS
Star 'i,r. TvrcullMli Ntrcel nnd
mrrcliil Avciiiu1,
HuyH and slaUKhterii only the beat Cattle,
Uo;s and .Shern. and l prepared to llll or
lorifor Fresh Menti from one to ten thou
nd iioinid. 7.WH
THLPARKERSUH.
SrtlB STAMP FORCincULAB
PARKER BRO'Sv
WEST MERIDEN.C1V
' lllAt.
C. (J. V. c.
CAIRO CITY COAL
COMPANY,
I prepared to Mipply customers Willi the,
bent inutility of
PITTSHUUGANDILUNOIS
COAL.
OltDKlli ten at llullutny Hros olllco, ou
1 .. T ...mn .. . ,.. V (..! l.al,... .1...
V'lll.' l.v.vvtv. H, kliu bunt IFVIV,, n,v
St. Cburlen Hotel. will receive, prompt atten
tion. Tbo Tun 'MontaUK" will hrliiK coal
loDgtlde to Meamert at any unur
k If DI
maxjstujSBsrast3ccieiszuztrpsSiTSXSM
BE OTTLS
1
IPO XI
50 Dollars
FARMERS,
MERCHANTS,
MECHANICS,
AND
EVERYBODY
Buy tho World-Renowned
StatlleSwitel
THEBESTiHTHEWQRLD
The Highest Premium
was awarded to it at
VIENNA;
Ohio State Fair;
Northern Ohio Fair;
Amer. Institute, N.Y.;
Cincinnati Exposition ;
Iiic!inni.i; T7-.,rr.;f ; .
St. Louis Fair;
Louisiana State Fair;
Mississippi State Fair ;
AND
Georgia State Fair ;
fo eeinc
The Best Sewing Machines
and doing the largest
and best range of work.
All other Machines in the
Market were in direct
WUiliiir c3. iM L rLWaLM -
Si!v" For Humming, Fell
ing, Stitching, Cording,
Binding, Braiding, Embroid
ering, Quilting, & Stitching !
fine cr ,'wamj Goods, it is
unsurpassed.
Where we have no Agents,
vc will deliver a lYIur.hine for
tiic price named above, :it tlic
nearest Rail Road Station of
Purchasers.
Needles fur all Sewing
Machines for Sale.
Old Machines taken in Exchange.
Send for Circulars, Price
List, &c, and Copy of the
Wilson Reflector, one of the
best Periodicals of the day,
devoted to Sewing Machines,
Fashions, General News and
Miscellany.
Agents Wanted.
Address,
Wilson Scwii Mactae Co.,
CLEVELANDOHIO.
T1I.U NEW
ARLINGTON MOUSE
COMMKIHJ1AI, AVHNl'K,
Between sixth and Hoveidh Street, Cairo,
t'linoi.
T. II. ELLIS, I'(ilrJ(lor.
Tho New Ailliuttou lloutui I now open
for the reception of cueM", he botuo la
jocateu iu me uoa.i-'i k,u I'v"""
of tbo city, and convenient o itoamboat
, uIImH .L.MA.a iln.l ...ml.
room for cmnmorcUd ageut. AVatch kepi
day and night for boat und train.
&-lSMi.
mm imm
lilarrhcrn, Druenterr, Chalera Marbw. tmm
mrr Ctmplatnt, Flax, ChlUrea'n Tff th
ln, and the nrrat HrereaHv tt
Atlalte CtitUra.
tar rmlr prroirr4 to t& mMH, fbr i MfWlm f
lrcMeni
f'lTilifc4 rnliDUHlf It rl, Ulf.UW CNr TiHpWl
roltf HarMs i Mniuiii Vm lUrv Wurti,
i lift, ruiiktu r&a tn t-r ut tmyi rtit f. jt
bdmt. iktfUKfttl Uil tvlM(r7t t f tfc
kftf(ar4eit botplul sar4. rHntagdr f Mrt rTT
' lkror Tl7iQ vq lt UhiHtlpi kn4 irlVittry tint a, tk
ta HifiUr7ta4 CbritrUa ComuUtlvst, iey rbtUlst t.
H.ri v9 auDrbt n wln. LUrvit feikft naMi'vai.
, r f lit prtti, tnliloi in TAiitbl tbohcti iujtlra ! ih tlt
t trnat Na t&rr mMIUof & t ifk rtccmt4atkt wi
cur, & t Ur uiU KtMiitx. It fitftti KrB. ai-eotfrritr
r Mh4nrlti4 IIa. Jofh rrA, Utjortt tktttxj tt Iu
SatxU, 4m4 rctJir thr KUls 0Blitf M k(ch Urrt U fero
r (a thh lrrt!tnrat. tM HfXrtivs tvtMu,
. 91 o4 i rui Ntw Tvtk. ktd by clu wU
w J. C. MAnCIRK, P6t PfOpflttort
,3 T. fOrP4t-ofOlt Ud Kvcnit U.Bt. tuli.
Mo. rrtrB.7rntprHot1fH
T3!E MSB1A0NMS
AM txf Attmti arKCtno for n.M. .r u. ti,,,,
. IUoM, kWt.JI Ml Rrl,, ut (rnt rtl .1 'i
Nb.i drrtam.at. It Maltloi bo ftlwkollfi pltl ta4 l.
itiOUUKui,uunUnl.
IILOOI) WILL TKLL.
v. l.if in.iiM hanlt i.u tkti .ii loaa tiu4 nt
UU4 ttl B". 4 bal, Ut o.a ta.t f.)rtAt. Irbl
rut 11 a btkluy hmtrwH 17 lb acvatlaaal hi t
Xitlr Caocartkco bitlrf.th tT.tMbloo4sfliUtntMi:
aa iptwitn Invtli, Hrrr, ItAHra aM ium.,
rr.nttlac a health? lrUUtm af Uta ttaad aa4 aefta tba
rf.turatioa ef cf ao4 affa,aaaa b a aataral wtT UbMii
M blt.aaaa sv.tl.. 4oe(0fa till. Ml.
ociaaa ocdi:k4!uo livxr am lloou umua
IntarTMM, a4 alna.1 Una inHanr aslalUalavaaKaaik.
Ifcta ll a vtrj aatbatli tf brtMlos. but batatraaa ttwa, la r
rai.M.Iti Jtly Ibt aa.trtlM. Tbl. Mt4lalaa la Ufaaal; 41,
tftrtl tatubla tabtUluU fnr Ctkttbtl. Il turM til Ibt
dl.tiMt tbat Mreary bat Kfrnofora bM tnfWrt4 bt att vfaa
a4 aaatrtl. iT.rj alttUw lilt, Utr. KUaiTt, klatj ti.1
Utv.li. iltlS tt cora at u aatoUal ttrtaaaoa. Diarrbtla.
I-,U,.IVM. in, Cakt, La..Ua4a, Falal la tba t.tt i4
Cbtri, Krlfbt a Ulttaat, Drtpt j. Uvvrtt.Ua. after PUaleaUaa,
Jtuullaa, DtabatM. Batarsrqittt aa4 lafltataMMta af tbt
Uvar. Impaired Crroalatlaa. Heart tWtta, PUarWr.TtatWf
It raraltiil. rika, CafbltaeUt, 4il 014 avrrl, art ail
ruurti St Ita a...
Heq.l for circular to 1. eft C. M46CIUC, H. Vf.
M'btr ofpire ait Bccad ti..,B. Lnuli, Mo.
Prospectus Tor 1874-.SEVENTII YEA It
THE ALDINE.
An llluitrated Monthly Journal, unlvcrt.aH;
udniltted to be tbo handsomest period "
leal In tbo Woild. Arcpresentatlve
and champion of American ta.t-
!Tt ron trtks.7. i.h Joox 01. xTkvs STom
Tbn Aidlne, while Iued with all the reg
ularity, Inn none of the temporary or time
ly Interest characteristic ofarrlfnarr nrl.
odlcaK It U an cleyaut miscellany ol pure
Ifuhtand irracoful literalura: anil a enllr.
tjon o'j'jlcturcj, tlmrarost specimen of ar
ploiuuru to iu I'rlcndii.'tbo real value and
beauty of Tbo Aidlne will bo utoat appreci
ated after It In been bound up at the clone
ol tho yoar. While otuer puoueations may
claim rtipcrior titieapueBi, iw coniparou wm.
rival ol a similar cum, tlio Amine is an un
bine and original conception alone and un
approached absolutely without conception
In price or character.
AKT D K I' A HT3I EN T, 1871.
The lllnttwtloiii of tho Aldlno hivo won
a world-wide reputation, and in tho art ceil-
..... r.t I'limnn ll 1 jlillllllljd i'HCt tllAt
Its wood cuts aro example, of the hlghoH
. ., .... I ID.. ..AM. I.I...
pcrieciiou oer aiuimuu. jmo
preliidlco iu favor oi "teel platen," ii rap-
1.1K. ..l.il.ll..!. ii, ii iiinrn n,lllitttl And di.
erimlnatiiitato which roeosiileri the ml-
vantiKC the iiuvaiuagca oi nuperior anwuu
nUHiuy wiiu (jreaier lacuuj ut piiiiuiii
The iiuartcrly tlutcd nlaefor 1874 will be
by Thou. Morau and .1. 1). Woodward.
Tho Christina issuo tor l&7t will contain
pedal dohlgti appropriate to tho waaon,
by our bct artlntji, and will urp 1
tractions any ol IU predecessor.
l'llEMIUMS POK 187J.
Kverv snbiicritier to tbo Aidlne lor Hi
year li I will receive a pair of cliromon
rii- nriirinal I'luturn were naintud in oil lo
tho publlhorr. of the Aidlne, by Thoma
Moran, whoo ("rent olorado pictures und
purchased by conjrres for ten tbouand
dollars. Tho cubjects were eluncn to rep
rei-etit ten thounand dollars. Tho pubjecu
wero chosen to reproNent " t uo r.ani" auu
"Tho Weet." Ono l ii view in the UiUi
XT.... lln.nn.liIrA . Ihn nfhAr
IUll.ll.llli?, .l ilUlMJHIIU )
Klvoa tlie Cliff of Oreen rlvor, AVyomlnff
territory. Tho ehromoa are each workod
trom ttitrtv aialliict pmies, anu uro iu mzo
(12 Kit'') and appuaranco exact lao-slmlloa ol
ibo original!.
Slc.'Krs. .i.unc sutton c o. .
(1 knt i.iii un I am delighted with tb
proofs lu color ot your chrumoj. They are
wondertuUy cucconsiul reprecntatloiu by
mechanical procoM of the original palntlug.
Very NtpeulfuUy. Titos. AIoban.
Them chrouio aru In every idiue Ameri
can, Thoy aro by an orlnal American pro
cess, with uiatcrlal of American manufac
ture, from duilgu.H of American scenery by
an American palMer, and prebentcd to ub
leribcrH to the tlrit xuccegaful American
... f ..,,. 1. 1 I, un l..if,Ar V.Mpmii.i, nl ll
.... II 1. 1 1 . . 1 .1 1 1 ,. UL. UVI'.. w " "
tbl, they will certainly possets an Interest
HO loreiu I'luuiiciiuu e;iu iiiowitc, uuu u,-,.
tin r aru they any thu worse if by reubou ot
peculiar facilities of production thoy cot
thu mil.UiliAC nlv M IrlHrt. n'hllri ('filial (ll
every rcipcc.t toother chromos that aru Bold
liiirly tor doubls tbo subscription price ol
UIU j-lltllUO.
If any bubvcrlbor sboiiM Indicate a pre
ference for a Utftiro subject, tho pahlisber
will rend Thnusht nl Homo" a new and
bo itllbl ehronio, UxiO Inchen, repruentlnr
u lllt'ti Italian e.xllo vbiiM9 rpcalslnj,' eyes
betray tho lonttlnirs ol his heart.
t5 par annum, In advance, with Oil Ultra
moi free.
Kur SSO cKNTrt kxtiu, tUu curomoj,
mounted, varnUliod. ami prepaid by mail.
'I lin Alillnn will. Iinreaftnr. lm obtainablu
only by subscription. There will no be re-
aiicun or emu raiu ; casu ior huujiiihuu
niustbo Mut to tbo publisher direct, or
banded to tho local cuiva-wor, without re.
ipoiirihlllty to tbo publishers, except In
caros wbero the ccrtillcate Is given, beanps
the fHcimllo slauaturo of .lauies Sutton ,v Co.
CANVASSI'.US WAM'fcl!
Any peibon wlsliliui to aet, prmanemiy
as a local canvasser wlllreeeho lull and
prompt Information by api;l) 0..
Jajim tivrton ii Co., i'ubllsbert.
1SH .Maldtm liHiio Now York
0, AVKS.
AVKKS OW..
FIiOtTB
BNfittAl,t'OJIMlION MPlWbiSTB
H0.7H i,ty.onitqAnc-. Iiw:

xml | txt