OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, May 08, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-05-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

KAILEtUDH. ,
LLINULS UKNTUAL UA?OAI).
IltAINH L1AVK CAU
Mall at 2:M i.tn., Datlr
KtUtMHt. iilUU P. ID
freight 4:00 a.m.,... except Sunday
f'rlgbt at 4:00 p.m.,. . "
AllllfVB ATCA1I10.
Mall at '2:lf n.i Dallv
Express at .2:05 p.m. ,....except fcunday
rrcigni ai u:in a.m.,. ...except .iionuay
Freight at .7:10 p. in except .Sunday
rrtHKiuai ui:oo i.ui......
l6.1-'.'-17tl. .IAMKB .lOHNHON, Agent.
THE OAlltO AND VIN0KNNK8
IiAILHOAl).
ohawuk or riHi:.
On and alter Sunday, February 1871,
itaius niu run u iouows;
OOINO NOttTIt.
l'aiscngfr. Freight
( alro, leave M a.m. UM a.m
Mound Oily, leave O.'-'J " ;:Xi "
Vlriina, leatc fi:l.-l 8:'i7
llurrishurg, leave 8:l!i ll:l.'l "
Norrls Oily, leave 0:l.'i l::if i-.m,
Jamil, arrive 'J:U " 'l:X,
Cjnnl.lf.ivo MM " t:CiA:i,
Jlluyvllle, leave 10:4(1 " "
Mount 'urniel, t vu .... 1 1 " "-.ify "
Ylllcetiiicii, leave l'.'ri'i I'.M. Hilt) "
0. 651, Junction, arTltr.l'J::!.') '
iioi.nii hotJTit.
I'uMfiiirrr. KrcMit.
l..t SI. Junction, leave.. 7:ir. A.M.
I li V linen. Icae, 7ri"i " 7:PO ',,
Sluuiit 4'uriui-l,tca c.,,. if.m " u.iMi "
(iruyvlllo, leave !i:IH " 10:17 "
( jiiiiI, urrlte lo.oo " ii'.'so
t'jiml, leuo 10:10 " OM.'ia.m.
Noirla I'lly. leaie 10:41 " 7:IS "
.H.iiiMinrKli. leave... .11:1.1 " H:llS "
U'lliu, lcjr 1:17 km. 12:1,1 I'.V.
ilipiiniU llv. I'.ae 2:12 " 3:10 "
tjlro, arifvu ;i-.o.l " 3:10 "
MOUND OITV AlCOiUJfipATlON'.
Leave Cairo at 11-K) a.m. and f: I ." p.m
1. eave Mound City atl2:;iop.iii.at,di;:10p.m.
freight lraln stop out night at 1'ariiil;
niu from tlier- :i mixed train, Icuting at
l i a.iu ; l-j injf Vlm-ciinc. at 7 p.m. Ou
tline ctculng lor retilin lilp.
ro.NNK(,1lt'N.
At aim Ull the .Ml-sl--l.pl I eiitral,
lloMlcaiip Ohio, for nil point" xiilt tulro,
Ail.jiitan ami Tesa-, lor all points In Arkan
sas ami Teva-,
At Incenocs, ludlatiapollsand Vlncennc
railway lorludlanapolls and all points mirth,
cast ami went; with Kvaimvlllc ami i.'raw
lordsi lUe railway for Evaniivlllo.Tcrra Haute,
Danville. Chicago nmt all point north, ea-t
and west; with Ohio umt Sllifippi rail
way for Ht. Louis. Uuil-v Wit, Cincinnati ami
all point east and west.
At NorrU City cro'slug Hie Splti"ticM
ainl llllioN .-'outhc.ftcru inilway.
L. V. I'AI.mkii, tleii'l Hup't.
E. 1'. Wli.toN, (Jcn'l l'aisongor, At.
. S7-l:Mf
IHTNlriAHN
1)J. M. IIOWAI11J.
PHYSICIAN & SUKOiCON.
okkici-C(km:i co.imkkciai. a.
ANh .SIXTH .SIIIKKT.
ItEHIUKNl r-Heventh Hreet. Iiclwren
IVahliiKton Av. and Walnut ,lrei l.
'JW-S-'.'l-tf
DK. V. 15LAUW
GERMAN PHYSICIAN.
iluOett lllc U (uptlMt) ror.tr f 1 1- litre
uini Wnihlngton Avoimo.
96-31.tr. (!AlKO, IM.INnl.S.
itinun
ENT EkriUSE HAV i'lNO
HI A JnT ic .
t l.i r,,l Marrlt HI, (
or
OITV iJATlONAXj HANK, 0A1HO
orviCKiut :
A. Jl. iJAKKOltl). l'ronldciif,
a. 3. TAVLOlt. Viuu-1'rit.ldent;
li. UVHL.U1', duurutary and Tiaurer
c: at, Utwiuii, i.i.t.(liuut,
F.U.touai.aTU, j-avl i. H-:.iuu,
K. II. Uvax'onta, 11. I. lltu.ii.ti
J. St. 1'tlil.un.
altataltat ho jr Autumn HMMilvMllruni
Tn IX-ala Upwnr4.
JTKKKUT pti.l ou duiiottln ti tns rate ot i
ptr cat. ptruoun, Maiou lttaait bo'la
M ll. InUirutDOl withdrawn U artiod loimo.
alaUly loth irmr.lil of ltiodeponlu,tt,rrlr
glrlnc tbani oompouuJ latcreot.
MABKI1P WOM1K AND UniLDlKU MAY
UMPOwlT MOWBT
to iit a oiia uji ota uatw ir,
Upa rr btiilcMK dkj from I .m. lu .1
lai Hatardar er-..o tor HAVlN'i Iif.I'D-nn
coi7. rruoa lo o clock.
,uutf W. HTHI.01'.Triirr.
THE CITY NATIONAL
03 A XSTTC.
CAIHU, ILIilMUIN
CAPITAL,
9100,000
oritcaaii
Wl t. lUUillUY, HfB.iaor.il
OSHRY I.. UA1.I.1DAT, Vloa-1'rMUfni
A. H. aAVKORD, Oaililur I
WALTKIt HVBtOH, AaoltltB lluihlt
BiaafTTOui
BfAAffl Tatloi, Roaaat II. UcRKiauntH,
HtlBI h. HAIJJDtT, W. I'. HllLIUtT,
Sao, 1), Wiuuaaoa, Utarnaw lliau
A, H. Siiroub,
ItsobaBca, flnln nad DulU'd Mittaa
BoaOa ikjnihi nnd Hold.
DBPOal'IU laoatTOd, and a Ktnnril laklnu
Doauaaa uoaa.
FIRST NATIONAL BANK
id' IIAIUU,
K. W. MIIXKU, rroMJnnt.
J, M. I'm i.irri, Vlco-l'roltlent.
CHlti. CtmWINOIIAM, (.'ul4cr.
ClOLIiBOTIONH l'HOMVTLY MAUB,
InXOOANGlC, eoln. bank notes a'fad HnUo4
i UUtus aumirlt'M bouubt and aold.
-t mi Alloa-. Tlmn llfipoailla
DANlRli IiA.UI'F.HT,
FASHTONA13LE iUltBEll
AVll
HAIB DBSBSKK
Bliilith Street, hetwitn Washington uml
CAlUO.'.IU.lNOId.
fit -gaifo Jftl Ittllefitt "
OFgIOa
JOHN li. 0BERLY EDITOR;
TBLBGRAPHIC.
Hrj or'cd Fxpressly for the Bulletin.
THE FARMERS.
Mediiig of (lie Advisory
JWiinl or mo Illinois
Farmers' Associa
tion. THE DELEGATES DECIDE
UPON INDEPENDENT
POLITICAL AC
TION. Call for n State Convention at
pnngUeld, Juno 10.
HlonMI.VUToN, Ill., .Mm- fj
'J'llO Convention Win Cullol t,inr,l,.r l.v
lion. AVlllarJ C. I'lanr. of .Mn.lltn.i
rounty, chfilrmnn t the itnto oryanizf
Hon. bo rend llio Ui-iith nrtlelu of thn
curiiiltmion, whith provides lor llio an
nual incvlltii;, to notion In polltiti j rIho
the call which had toon Ijiuod in ohcdl-
nco thorotu. Abuut 100 doleijalcj woro
pru.ont.
in .order to prnewd .th Luilncti. It
Wftl neceiiarv t'l cniioirit K ti'lnnnrnr v
t'liairintii uini tcreurj. V. C. KUtji;
anu r m ar.iun v.uru uncled rp.ctlvuly
tu tlioro punitiun.
The of olllcori mid dilektc wns
then calliil, phowliig Ilia", tbu Jollowlni;
purtoni uuro prrtonl :
I'ri-ilviit W (.' ri:ir, Alton.
-KereUM- ." .M Mnllh.
Treamrer-.l II I'lekerell
Vice 1'iciMcnl" Konilli ill.tii.4 I i li
lllehard.-. Illlh ill-trict. .1 A l',.iii.r"i.nii.
hllclde louniv: llh di.tri. t. ,1 II Klllolt
lllircail eounlt: ket,Mitli .ll.iri. i i .t. '
tliood, Will count); i'hili dim in. W A
.Mrhelfchtoii; tciilh di.linl, N T Smltb:
'' " urm. w it l.lll.Mueltili i,n,.
I W Hunter, hrlll:ui eonntvj thlrtci'iilh
, I, , 1,1 JYl'-""' lotirt. crilhdl.til. t.
I! 1'ottertleld; kixtociuh dl-lrlet. M M
union; eieiiieeuill iilrllt. D.nld (iore;
iKhteelilli ilWtrlrl. .lotiii .Mitltir,.
ceulh di-lrict, W I' Cosier.
The fulloivliii:
tlon al-o oii-mtc. to the roll call:
ncrem .1 II lliant, i; h Mereci.
Conrad .1 .Met ahc, l.ilchcu
( a,. .1 llou.ton, J C IMc.
( hauipaln W A KoiiVii. II .) Dunlj.,
hr.tlan-T 1' Wilkin. J l! 1'kk-.
Clliiion-S Hiirnlle, .M .1 slum.
Hewitt SI I hotpe. 1' KwlllL'.'
l)oula W .lorn -, KOaggv.
Kdnard SI !' Ko-tcr, .1 Sa:'iicron.
l ayetle A A Win;,'. w Kcnnedv.
I oni A Jl uallii'', J l JM.
i;re. n - A C llalilwlu. .1 c llurroiu'hs.
Cruiitley l IVollln-. (I ltidille,
Hamilton A SI Hiriuan. .1 1 Steele
llL'iir--K 11 Illmiuii. i, m Steven-.
.!. (.-on r. iwaii, .i i
It nVr-oti .N U t acv, W II Sudih.
.lorvy V It Slear. 1. V Calhoun.
I.lli..'.nn .1 stilt, S T K 1'nlnr.
Sla-on .1 11 1'lekerell, I! .Spencer.
.Macoupin II (iore, 1. 1) Corhlii.
Sludi-on- 1) II (iilhaiu, .1 Williams
.Marlon .1 It Vaughn. A U Alman.
.McDonotuh W Hunter, A 1! (.'hern.
Mellcury T 1) SI lllcluriU. ( (illhi it.
S1eLe.ni It SI (lav. A Johliwui.
Slonroc S llfuklev.
louti;nuipry .1 If l owdi r.
SlorB'jn J 11 Turner.
Oflt O W l.iimuuy, .1 It Car.l.
IVoria .1 SI
l'lalt- W I M .Milan. W Slcltevnold-.
Ura Sljrfp.it-.
hock i-i.iiut -I, ii i.titvaru', i; .Mceiiiin.
t-ansamon -1' II I'erkln-. J I." Sliteholl. 1
llal.e.
Seott-II Miner. SI HSIoore.
Stark 11 Milncr, It J Tuinei,
hile .1 II Kraer, W 11 stoker.
Will C SiiojiI. II U Wood.
Woodl'iud J I'lpcr. W Thorp.
"I.OSO JOHN" LOOMS VV.
Whun tbn answer of Cook county vm
tnken John Wonlworth nrot and pro
cuuded to explain roKriIIi:tr hi club tho
Cook county i'lirmort' cluli Ho ttatcd
that ho hud tmon appointed by that body
to roprciout it in all stu'.o and national
covontioni, and to co-nporuto with all
uodlni unvin mo sarno ornl in vlow no
wai not then awaru ot tho uiitoutioni be-
twoon tho branches ot the tnrmore'
moviiment tlio furmors' clubs and tho
granyors,
'llio chairman intcrruptoa .Mr. v onl
worth by sayiui; that tho deeira of the
chair was einiply to know whether or not
hn wa tho representative of it county
club.
llo replied that ho wm roprcifiilini; tho
Cook county club.
htivornl dulpcatci asked that tho con-
tinman profiled.
lie, atatfit that tho oonttltution or his
club had been forwarded to' tho fuporior
ollicorr, but had not yet been acted upon,
and with thin ronmrl; But dow.
llii cneo wnn roforred", willi tho others,
to tho committee on crodontiali1.
AVhen tho roll had boon called it was
sonn that them woro present, Including
doubtful cases, CS in all.
I'EUKKCTI.Vfl OI.G AN 1..U ION .
On motion n rommittoo of threo wtis
nppolntod on crodentlals, viz : L. I). Kd
wurds, T. .'.1. I). Hicbards, imd .M. SI.
Ilonton.
Tho lollowiiii; couimittoo on iinuanont
organization wai nppoiutoil, and retired
to hii unle-room - it. li. (illlam, .Mndlson;
lohn Iititnmi.i, Adnnu; It, II, lllnmiin,
Henry; II. H. Illiinni, lviinkukoe; J 11.
Krazer, White.
TUB HKI.KOAtEH 1NSV11UCTIONS.
Tho limn ititcrveniiiir. between thli
juncturo uml tho itdjournuuiiit for dinner
wus ilnvt'tfil lo Iioihiiij; trout tho political
tituutlon in each district.
.Mr. Caioy, ol .Mi. Vornon, had bocnln
structnd to cast his votoilrst, lust, and al
ways, Tor political notion, lectin that It
wai his only relief. Anplauao J
Sir, McCluro, of Jackson, was unpro-
fared to say, boing without Instructions,
lis county lnat your dooldod in favor of
polllicul action. JU thought ho would bo
sustalnad In a;;rooiti; with Sir. Casey.
Ttlr. llinekluy, of Monroo, vu sum that
his peoplo wanted n clmriRO. 'I'll fro urn
now Fix committees in Washington limit
inp; up. political rascals. Tho matter can
not bo worse. Thoro Is no other oxpree
slon than for polllicul action in Monroe.
Mr. lturnnlde, of Clinton, feels that it is
his duty to vote for political action.
Mr. rortcrilcld, of the Fourteenth dls
trlct, said that tho farmers hail Jilronily
enrnod Ills soctloo, but oiprosiu.i no opin
ion. Mr. l'ickoroll, of Slaoon, had bfon in
tructod lo voto for political action.
Mr. Thorpo, of Dowltt county, stated
that it loomed to bo llio(;onornl fooling in
his county that action is neco(?Bry.
Mr. Flli patrick, of Mo Lean county,
tated for tho Thirteenth district, that this
B - a - XiliTX - Jsr HUILDIxN-a,
district would bolt the convontlon unless
this convention takes political action.
Tho mprnislon of his district is politltal
action now and until the end.
1'rof. .!. II, Turner, of Morgan county,
was creoted'wtth anulaiiio. Ills district
Lit dttldodly In favor of political action.
auo lai coouinuior to the agricultural re
ports was not cortinlhal his district was
unanimous.
Mr. Kicks, of tho Twolftu district, said
that tho pooplo of Christian county will
Rtvo a heavy majority to the new jiollllcal
movement. Morgan county is not so
woll lliod ; but tho sDuihorn part of San
tSamori is in tfmxl thapo In Christian
ovon theio who aro not in the oruaola-
. I 1,1. i i . .. n.
uuu win tjon join ami win support our
norninoes.
Mr. I.ummls of Adams spoko of tho
proi;rost thoro, nnd said that ho was in
structed lo voto for tho nomination of a
full ticket.
Mr. Htnilh of McDonough thinks tho
pooplo aro wnitinc for doclded action In
'.his convontlon and will abldo by In &c-
ma.
Sir. . Sumner, of Knor spoko from the
.Ninth district. Ills own county Is in
favor of action, but ho could not tpoak
for tho other counties of the district
I. A. Castlor, of Fulton county, cimo
uninstructtd, but thought tho fueling was
for political action in his vicinity.
.Mr. Haling, of l-'ord, reported unani
mous feelini. for action in Ford and
other nolchbfirln counties.
. A. .MckelL'han, of I.ivini'iton coun
ty, tatod that not only wtro the peoplo
in favor of political action, but tbnv havo
nlrnady achiovod successes on this issue.
.Mr. Snoud, of tho h'oventti district, ro
ported a unanimous oxprrssion of the
pm phi of his district. Ho, however,
hoped for a platform broad enough for
nil laborers, furmcri. minors and evarv
or,e. With this. w can carry thedlstrlct
uy irorn 4,uoo to Z.WV majority.
.ui. ijvuuuiqiu ui t-tmuaii. concurred
uith his celiuacuo.
.Mr. Elliott of lldrcau. inoko ofastronir
fioline; in favor of tho political action of
the farmir's clubs, and said that tho far
mers had anticipated this by last years'
work.
Mr. i'Htorson of Whitoslda county re
ported for his own, Jo Davieis, ami Ste
phenson countii.
.It. Llchly of Carroll, feared tiat tho
politicians would Robblo tho rnovomcnt,
lLt thouL'tit that if rood iun were nom-
ihatol they would receive pojiular sup
port.
Mr. Mitts of Olo, favorod political ac
tion, and reportod u stroni; detiro to
work for reform.
Mr. ltlchardu of SIcilenry, thoUL'Lt his
dib'.rict was Is favor pf action.
I.ONO JOHN WKNTWUBUI
wai greeted with ppluuo, He spoko
for the districts aroun : Cook couuty. Tho
farmers thoro feel the burden of taxation
and see that thoro is a necessity for sorno
action. Ho don't know what the people
want, but his experience has been, "When
you want It, go for It." Kvery class,
Irom lawyers tobootblacks,aro organized;
so wo thought wo would organize, lie
then went oil on his Chicago spaccb, do
ljveredat tho birth of tho club, lie
branch o'f human industry; "ana "UVTI
this isdono, tho three districts 1 represent
here will roll up u tromondiioili majority.
Tt e capitalists wonder why wo can't lot
tutiiu alone; nui ino poopiuaro uoiorniineu
to (reo themselves." Ho thinks the farm
ers each and all will fly to any organiza
tion in which they can sen any bopo
Tho convention adjourned until 1 30
p m.
AFl'KUNOON SKririlON.
Convention called ta ordor at 'J o'clock.
Tho uso of Schrodor's opera-house was
tondornd for tho next annual meeting
and accoptel with a voto of thanks..
HKI'ORTt or COMMITTEES.
Tho eotnmltteo on credentials reported,
through its chairman, and tho report was
a ioptvd, excepting SI on J tt' La ballo and
Stai;al of l'opo.
Thn commltoe on pernianont organiza
tion rccornmonded tho names of tho pres
ent oliicors to contlntio In ofllco during
the onsulng year. Tho recommondation
wus unanimously concurrod in.
l'OI.ITICAL ACTION.
Tho president said that, being perma
nently organizod and ready for work, it
would now be proper to consider what
political steps, if any, the organization
should take during tho year.
Mr. Hubor of Sangamon, movod that
the association take political action.
l'onding the question, Mr. Jones of
)ouilais, said that they were now about
tu tnko a stop from which thoy could not
recede, and they chould bo slow about it.
II u felt that the rnovomcnt was to bo
thtt mot powerful In tho country. As a
political organization thoy woro only
temporarily unitod. As for his county,
it had dono n good work and ho wus
proud of it. They had carried tho coun
ty by 500 majority. Ho was in favor of
opening tho Held for a fair tight at onca.
Tho resolution that tho organization
tuko political action this yoar was carried
amid loud applauso. Mr; Kills of tlrenno
and Mr. Mears of Jorsoy, alone voting in
tho nogatlve.
"TUB HEATHEN CHINKK,"
l'findlng tho consideration of a resolu
tion fixing tho timo for holding tho con
vention for tho nomination of state otli
cors, l'rof, Turner, of .Morgan, said that
if tho convention did the work it had
proposed to itsdlf, it would havo to drop
all lo:al and personal consldorations. Ho
wiOiod tbo convention could bo hold at
once, and tho soldiers placod on tho path,
Ho wanted tho platform out, so that the
pooplo snouia kuow mm inn onomy
would havo to steal thoir platform.
Title NOMINAriNO CONVENTION,
.Mr. Cnstlar, of Fulton, was in fovor of
calling tho convention tor tho lOlh of
Juno. Tho resolutions designating tho
holding of a convention by tbn associa
tion for tho adoption of a platfo'rui and
thn nomination of a state treasuror and a
stato superintendent of public instruc
tions on tho '.'Otli of Juno, was unanimous
ly carried.
Sir. (llllom, of Madison, moved that tho
convontlon ba hold In reprosentatlvn hull,
at Hpringlluld, which was carriod.
HASH OK IIKI'KESKNTATION'.
I .Mr. Aloud, of l.a'-ullo, thought that tho
oasis ot ropresontution lo tbo convontlon
! should bo .ono lu ovory 10,000 inhabit
ants. .Mr. Elliott, of Uuroau, favorod thonrlc-
inul motion, which wus that tbo basis of
roprosontatlou ba ono to orory 0,000 In
habitants.
Mr. Smith, of Kowanco, suggested that
tho basis of representation be upon the
actual membership of tho tarmors organ
lations of tho stuto, Ho said that if tbo
basis of representation wai upon tbo pop
ulation of tbo iluto, the organization
would kill itself.
l'rof. Turnor said that whon thn body
decided to take political action, it had to
OOR. 12TH BTHBET
CAIRO. FRIDAY. MAY 8. 1874.
admit overybody and his wife and child,
and, considering tho basis of ropresentlon
can uol bo gobbled up. Thoraforo ho was
In favor of tho broadoll representation in
selecting dolegales.
Mr. Klllolt, of ilurcau, was In lavor
of the fullost and the widest liberality.
Mr, Ullletn, or Madison, offorod as an
amondment to the substitute that on del
gut from each county at large, and also
one delegate fioui each five clubi or in
dustrial organizations, bo admitted.
The quostion as it then stood was do
batod at length.
S. M. Smith rolaloJ tho history of the
conventions of tho past, with their differ
ent basos of representation, including tho
ono which had been cob I led at Nnrlnir.
field. Ho thought that tho platform was
broad enough, and that tho call was swoon
ing enough to admit all who aro friendly
to labor if mado widor our onernies
will defeat us.
The gaunt and gothic Turner fearod too
broad u basi. for the reason that la
doctors and otbors will form Industrial
organizations and swarm our meetings.
Our limit! aro not too narrow for our
safoty.
A scattoring dabato showing much in
tero.t followed, participated its by Messrs.
Kicks, Mchty, Hooten and olhors. Mr.
Mchty's speech was especially sensible
and tomporate. Ha claimed that tho cities,
with their laboring classes, aro entitled
to representation and to thoir ihuro In
politic!.
Messrs. Fitrpatrick of McLean, Mc
Keighan, and otbttrs debated tho tame
quostion. The latter spoke of Livingston
county, civing it as tbo sontlmunt ol the
people that thoy duilre the doors thrown
opon and tho matter submitted to thi peo
ple. Mr. Suuinor, of ICnox, movod that tho
ontlro matter, with its compllcatlans, be
refarrod tu u special committee of seven.
This motion was tabled.
The previous question was movod by
Mr. llltt, and carriod, and the question
recurred on Mr. Oillom's arnmdment,
civing a broad basis of representation.
This was lost.
Dr. Hooton's amendment, giving one
delogatu.from each coutny, and one for
every COO membors of organizations, as
already statod, was then put. A division
of tho houso was called for, nnd Ibis also
was loll. Tho preamble and resolution
of Mr. lloono, of Jo Davioss county, was
voted upon and carried, giving a broad
basis of representation, whereupon Sec
retary Smith uttered :
"VOL HAVE CUT TUB TUKOAT 01" YOIIK
MOVBUEBT."
P.-of. Turner, of Jacksonville, offered'
the following :
lt-oled, That we repudiate the lal.-c
principle Involved iu the caiicu- atemol
the old political parties. We deny that ma
jorities have any moral or political right to
contiol the pi-rmal opinion or independent
action of ludivlshialoltleiii, except lliiouuh
duly enacted law.
Wo will send out from our conventions
no shackled or branded Voters: They
shall go out from us as free as they came
In, und if and other party desires to gob
ble up our voters, as tho phrase goes,
they must take thorn one at a time and
each one by himself.
i.-T.tie contributor s the agricultural ie
loud ami do'wory haranuue. lo which" "he
deliverod a scorching to the ' putrid rem
iniscence. 11 was a very likely speech
for an otliee-seeker who has his oyes upon
tho gubernatorial ehalr.
11 was movod to lav the motion on the
the table. Tho resolution was carriod,
and tho b'ow fell with crushing weight
on tho essayist of Jacksonville.
MINOR liUSIWK.j.
Wentworth of Cook, offered a resolu
tion that, in counties whore there are
cities and towns, delegations may be al
lowod in conventions from industrial or
ganizations now organizod, provided tho
delegation is net increased theroby. Mr.
'Wontwortb't resolution was declared out
of order.
Tho president made some suggestion
rogarding a mora lystomatb manner of
prosecuting businoss.
.Miss uiara ilorris, on motion was in
vited to deliver her lecture on tbo "Iron
Master," to tho convention this even-
ins
The matter of olaborating the arrange
monll for the stato convontlon wai refer-
rod to tho following committeo . Messrs.
Lumli, Bryant, rostor, Horton, Picker
ell and the chair.
Tbn mooting adjourned to half-past
7 p.m.
EVENING SESSION.
I'l.AN I'OU XI.KL'TINO DELKOATKS.
The committee met in evening session
at 71:10, when Slits Olura Morris wai in
troduced, and spoke for about ono hour.
A letter was road from Goo. H. Smith,
matiuger of Uurlty hall, oll'erlng tho uso
of it for tbo state convention, when a
motion was mado to reconsider the vete
which locstid it at Springlleld.
l'onding tho quoillon, Hon. Dr. liogeri
tondorod tho hospitalities of the city, and
pointod out its advantngos of locution, and
so forth. Tho ruconsldorhtion was, how
over, lost.
M. J, Vitzpatrick, in tho Innoconco of
his tout, then ottered a resolution con
demning Prosidont Grant for vetoing tho
inflation bill, and for not vetoing tho salary-grab
bill. Tho motion wai lost.
Tho committee appointod to elaborate
t'lo arrangomonttt lor the stato coavention
mado tho following roport:
The farmers, mechanic-!, and other labor
ing men, us well;.!" other elti.eii of Illinois,
who believe, :v- declared by the atute Kar
iiivra' association, at Decatur, on tne 1MI Is
il.iy of December, lsl.'l. that, through the de
parture Irom the primary in iiK'iitii-i or our
goveriiiueot, us prouiukated by in loiiuilcrs,
uuu tlirougli tlie iiupruiieni cxcrcl.c 01 niai
liighei-t picio'.itlvc ol the Irccinmi, ihn right
ofmillrau'e, we the farmers of II IiioIsh well
as otuor iiiilut.il'' il claasoa, have by I elriiut
action uciiuiocil In a ny.tem ofelats legllu
tioii wblcis inake-J thu grett majority kluv
Ishlv Kiiliservlint to a kiiiuII minority; that
tuli' condition lu leally traceable to the tot
tering protection wul ill has been accorded
by our legWalhu bodies, Imlh state uml ua
tionul, In the tliiinulul, meehuiilciil, mumi
factoring, and triit.portlug Interests, en
ubllng them to ncuiiiulllute an undue pro
portion ol tho national wealth uml
encouriigluiMlu'i" In tho exercise ol the cor
niptlnriuflUf nccs which havo become asso
ciated wllh our legislative system; that tho
preservutloii ol'our national life Importun
ately demand, that all American vottii ahull
attend with rare all preliminary nom
Illations uml elections, h us to in.iiie the
election or competent uml honest men to all
oulcos In tho gilt oftho people; that the re
cent records of the old political parties of
this country li such u to lorfelt the ennll
tleueo unit repcct of the people; and thut
we ure thero lor freed Horn allullegimiee to
them, ami should act no longer with them;
and counties are lireby invited to send del-I'L-utes
In thojiroiiortlon of sue tlelegute to
every r,H)tf rTialiltauts and I'laetlou exceed
ing tli. 1 1 number, under the census of 1870,
to u convention to be held ut the ttutc-hoil'-o
lu Snrlio.'lleld. on Wednesday, the luth duv
nl" J one,' lor tlie pui potfo of noinl utlus; can-
SlND WABHINQTON
OFFICIAL PAPER OF CITY AND COUNTY.
Phil. H. Saup,
Has REMOVED l
CONFECTIONERY
TO
Washington Avo. Gov. 8th Stv Cit.
CAIRO .ILLINOIS.
This is tho only pluro in llio City
iiiuncau ami i roncii wauuTee. AIM
yourseu.
illdutea ror state, trcaiiin r uml Miperln
ti liilent of public in-truettoii, aud the tiaiH
action ot auuh other btirlnets as mat be
brought bolore thu criiiteiitloii.
In each eouuly where a county farmers'
ai-oclatlon exlit-, the irchlent ol iin h u-
vnclalinil I- I'nlli.htt.il fi. Iihiiim ll. ...II ..
. . . (vu w V1l.,i. vmi I.
ceiiuty convention of delegates from the a-
.niu iu.tu-uii'b ur irt'eiiieii, on viicu oilier
barl- ns. alter eoiihilltatlon, he may liud
IllO-t lkr-lllll(. flf Hi., fa. tit. .r ...... .I....,..-
.... .... lauuvi., iiirtiimiitB,
laboring men, -and other citizens of nld
wiitJit. 111 9tiiiiihi ui, inu uniiioui ex
prced III this eall; ami -licit convention I
ritftllithl nil 1 1 Mtilm(nt ili.lm..l.L .......
convention, to take mkIi other action us may
vk uieccssary io pcncci me orgauizallou,
and nominate and elect their c.inllldate.
In each enmity where a count v rannern'
a-koclitlon ilot-h not r.xlit, the vice prr-.
dent ror that district or tliu Ktate l amicr-'
attoclatliin Is reiUrUil, In eoiijunclion nnd
consultation with the filllccrior the Imlui
trUl organization ot IliaPi fiuiitv, to call con
ventions In like manner, ror like purpose, a
afni'ctjld. CoiuiUc" will be entitled to representation
tu the hIhIc erillli.iilini .',4 ulmri. sini.i.l ....
the census of If'M.
Upon motion the report was accepted'
and tho convontlon adjourned sine die
... .
HINTS TO HOUSEMEN.
If your horse is in the habit of Licking,
use a low dash board, and your hone will
soon get ovor it.
Koep your horsofal; don't allow any
ono to gel a lien on him.
When your horse refuses to tako up an
oat, consider him as having (ailed.
To make your horis very fust, tio tbctn
with two halters
N'evor food horse cbeUnuti to chottnut
horses nor horto sot ret to sorrel horses,
but you can give cream to a cream borso
If you like, and the horse like it. It is
not necossary to uso a pitchfork lo pitch
hay to a cream horso, however.
It may answer to stirrup your (addle,
but don't stirrup your horso at least u
stirring horse In "
L'o'ok 'carefully aftor tbo bits ol your
horse, or you may soon bo looking after
tho bits of your wagon.
If you have the propor address you
may receive a couple of linos from a horse,
but on no account "drop a lino."
Uowover you may lu attached to your
horse, you must be sure that your horse is
woll attached lo your carriage.
If a horso Is rocommended to you ns
boing a horse of good carriage, don't in
fer that he it a good carriaeo horse.
When you toll a horse to "get up," look
well at his "gel up." Some horses got up
within the buggy but, like sorrow, "loavn
thoir traces there."
A. bone is something liko a public of
ficer, when ha is installed, in this, that ho
"feels his oats" directly if there aro any
oats in tho stall. Whatovor stall you uso
for your horsos In the itablo, you should
always use a head-stall when you drive
mm. An unonmea norte is very mucn
liko an unbridled tonituo.
Hearing colts is often very profitable,
especially those that rear up iu tho roar
and execute flank movements on tho dash
board with shoe-fly accompaniments.
Tbey "foot up" a bill for repairing too
rapidly.
Harnossing a horso resembles getting
married, in this that tbo kridlo conies
first, but you don't feel tho bildo'll rain,
till you get Into tho harness and feel tho
chech. Blind bridles aro moil common
in both cases and poor things iu olthcr.
You may make a horso laugh by tick
ling your hone under the ribs, but It will
always ba in a crowd of donkeys.
When you go to church you ought to
shod teari of ropentance for yourself, If
you don't havo any shed for your liorto.
m a!ucetre pout.
bT. LOUIS.
St. Louis, May 7.
FLOUH-Steady
WHEAT Dull. No 'J spring f 1 57
COBN Slow, CyQOHJc
OATS Qulot, CJc
WHISKY Finn, 95c
l'OHK Strong, 17 '-'6; gonorally hold
higher,
DUV SALT Frtn. CJfflC!Gr8"G,!iJ
HACON Strong, 7u(u)IOu
IjAUD Firm, loo bid for summor ro
fined. CHICAGO.
ClllfAdo, Slav 7.
WHEAT Easior at 1 .MJ cash 'Sliiyj
1 55J luno.
OOKN Modoratiily activo C.I' May;
j .Mine nominally, oaj July
run n.
May.
-Quilt 10 65 June, HI 60 bid
LAUD-Dull and nominal 10 If. May;
10 VO Juno.
MEATS Firm and In fair demiuid,
short rib BJbijc May; shouldorj luimi
nal 47o cash.
FI.OUH -Quiet, and unohanirnd.
OATS-gulot ollerod at I7c, Juno
47o cuh.
AMANDUS DERTHINGER,
FASHIONABLE
SOOT & SHOE
MAUufaoturoi't
etli Slrcrt, next door to ilrl-lnl illlltvell,
Oalroi Xlljst-
Fine Mootii and Shoes Made lo order on
fcboi t notice, of tho best Ki ciu li und Ami 1 1
cau stock, und Ht and tutfiruatlou guarau
teed. TryUlw. U7-4-M-H.
AV:hNUE
ivlicro lhcro is a (Joncrnl Afsortmcnt o
ak w lo mil mul or.nnino thorn for
145-lM-3m.
V THE CAIRO CITY
I
T
T
S
15
io
A
TJ COMTANY i
UAie prepared to uipply customers'
with tho dust
o PITTSBURG'
AND
ILLINOIS
r! COAL
O
I.KAVK OlillKlm JT !
nriljllblay ISrnh oilier, No. Til
A ETrilulll!layl!rn. Wharfbnat;
I t3TM i.Vl lit lull Sllll.: oe
' ErAt the coal tliimp. font of
JJ ' lhlity-cli:hllifctrcet. j
5piil I.&ut&t.t! lo Lirgi Coniunm
Smith II Brinkmeyer
in
E
R
R
MAIfK
C Clothing C
H H
To (I nlt r In the I. ale
and mo't
T T
AT
V1.il.. 1. I
A - A
I Mr:isliingloii Avo'
Xi I.
o
R
S
Near i:it'hth St.
o
R
S
Smith i Brinkmeye
R. JONS,
Boot fe Shoe
MAKER,
Commercial Avenue.
Ilelwece Tenth uml Eleteiith .Jtivts
I'AIIU), ILLINOIS.
Is prep.irud to llll orders wlllioiil delay.
He liai a mil! stock of Imported leather on
hund, Jtl-I received from NeWYork, utid hut
nut dots ii theprlciH to t)ii lowest uolcli.
' S-l -'in
Assignees Sale
, OiifiMistvan', (.'liiim, tJlusenart', Hock
i culiuiii uml Vi'llnn Vun, StuucwurP,
Clilmi Oiiiiimeiitsiiiid Tojh, Faut j -(,'ooiU,
I'laledwan', TuMo uml
l'ockol Cutter), Lamps, latnp
Clihutieyti, LiiiiiiiTiliiitiiliigs,
. .. ..! - III.. ..
liUUKIIIg UIUKM'K, I'IC.
Iirfuet eycry kind of goods be'onglnif to a
F1M Slass
QUEENSWA11E
j Tor the next nxiy, days I will offer the
' ubou' go ill al and below cokt, for cash only.
llio gooils lllllat tie sokiiu cioe itiu concern,
Close buyers aro especially Invited, either to
cf.uio and Fte fur themselves or send their
outer, In dllicr cue 1 guarantee satisfaction
J, T. THOMAS,
Artlguce or I'artou, Divlt. ik co
CjUO; Ml., April 15, 1ST.
wo wtt-isj-ts;
jTXjOTJE,,-'
AND- 5 i;.!,
. 133 Ohio Lew, (fJaik
51 L o tost
ABD
rl)
GENERAL COMMISSION MIIMAITS
No. TH l.avaii.OHi,UAnsiLlV(.
J. M. PHILLIP.
FOIlWAWiiXa.
Com mission Merchant
WttAnKAOAT PftOtfttKTOk.
4.
l'reprep&red to forward altkla3j of
Freight to all poind.
JlTUusliH'.i attended to promptly.
NEW YORK STOjCJC,
WHOLESALE AND RKTAIL.
LlBOBiT TABiBTT STOwB IB CITI
OOODUHOLU VIMYOLOaH.
iawnmw of taaiooalk attrsxtaas Dmh
sai
UAIUO, ILLINOIS.
O. O. FATUsU
lt'r- J. K. uue.
LEW & LANE,
suocemor to 11. Levy
(omnilHsion Merckanti.
alnr dealers in
IIIIHIM, IUJW, FKATMEB8,
U1KSWAX. KAUS,TC.
nrdeisund Consignments SollclUd.
i?.0, Vl.()!ll 've' CAIRO, ILL.
IPI l-ilti-lai.
II. A. Thou fi IT T1B1
TUOM8 & UKOTHSB,
Succeiotri to U. M.Bulam,
'J0MM1SSI0N MKRCHallIB;BROIIIB
smiMAunH
Mklia mwi ymmt Uraawlas,
foreign oad Poaistlis
IBs UoaucterolalATMM, x
UAIUO.
IbLIXOIU.
.. I). Sluthuts E. C. Uhl
MATHU88 . UHL,
Konvardiug ft (leueral
Commission Merchants,
Dealer hi
FLO UK, GKAIN, HAY AND
WKSTKHN PHODUOE.
Ohio Lkvkk, - Cairo, Ictti.
C. CL08E,
GEUERAL
Commission Merchant
And Dealer lu
Lime, Cement, Flatter, Hair, ta.
OHIO LEVCE.
IjSTI will sell (a tar load Iota at manufac
turers price, adding freight.
JOHN B. PHILLI8 A SON,
(.tiicresaor to John 11. l'hlllis,)
General Commission
ANU
FORWAHWNG MERCHANTS,
Dealer III
HAY, CO UN,
OATS, I'LOUH,
MKAL, BRAN, 4o.
igeula for Laflin & Hind Powdw Oaaptkj.
f f III. Tb'NTH ST. A OHIOI.EVIHC,
CAIFIO, ILLS.
PETER CUHL,
EXCLUSIVE
FLOUR IIERCIAKT,
utts
MILLERS AGENT,
lVo. oo oisvio Xm-wmt
C'AIKO, ILLB. '
.N. li.iThl.tleivood. V. J.ThbJtlewwd
TI8TilEWOOD A CO.
Comjikiiiin ICirelu&tff
, Dealers in
inourCSmlPfiit, Ihy, Ac.
NOf.TBvOlilO LBVKE,
CAIRO, tLUMOIt
COFFEY, HAKMISOK4CO.,
(Successor is P.L Mwt4 it Urn.)'
j70WA.Slp33i"C
A
(mniii-ioQ Mtrthmti,
ysuwM. Aum
No 63 Oalo UTM, OAlMsi UtXA

xml | txt