OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, July 15, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-07-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

HAIUIOAIIN.
LLINOI3 (JKNTHAIj ItAi'.KOAU
rilAI.SH LXAVK CAIItO
Mull lit 12:15 a.m., Dally.
r.iprcn.-fi ...;iw p.m., "
Krulfjlitn ,m n.in.,.., except Sunday
Freight nl ...MM n.in...... " "
'riut;lit Hi .. 11 p.m.,. . " "
aiiiiivi: A I CAIItO.
Mailnt l i'J) n.in., Dally
K )ir itt V!:0.i p.m.,.,i!Xc'it Wlliilnv
Kreleht nt ,:M n.in. r pt Monday
Kmlvlit nt Hl;0r pin,, except .Sunday
Kfcljtlil nt i:tl p.m...... ' "
Ifi '.M7-ir. .Iami:h Joiisho.V, Ak'ent.
TilT'J CA1KO AND VIN01JNNHH
AIIillOAI).
iiamii: or n.wi:.
AIRO TO CINCINNATI AND LOUIS-
11,1. II.
r(iiiiiiil :iflT .Itmi- 'lli iinn-otiKor train
Ullltiniil.ill) cvi.pt Suii'l.i) .11 lollou:
UMNO NIMH II.
( nlro, I tic
...&:! A. M.
,. . iti "
....UMI "
,..1tl:IH
..MuNI "
i an "
... Willi r. m.
,.. I:M
.. I:.l -
... I. HI "
.. Mm "
.. hi.-1) '
li'liii'i. :iir vc
II irii.i'inv, nrrlio
.v.iin. (lit. arrive
( .mill, mini'
l-i.ivt.lli . arilvo.
Mi i .i 1 1 im-1. i r I ....
in. inn , irilti. ...
WLI
irmu
Ciii.ui D.pnt. nrmu.
" leave,..
'ii. mull, nulip
I mlllc, nrilte
iliiINi; !) III.
( urn, arrive
i no... arrive
II rn l.iiiir.aitttr
n .in-i'ilt.iiiih.'
4 lllllll, UIIV.'
l.i i . iM. , IIIIM'
M' i nun I. arrive
.'iiti. . leave
lO-IT. . M.
:l.'i '
7:ll4 "
ii:ir.
.v,:i
I. -in
-I (Ml "
;.r.
put, Icaie .... 'i "
( in. in D
arrive .. -
i i innali. ! iMi A M.
I a it ill, , l.-it.i "
CONiUKUtlll.tH.
ii . .mil mil, M. 1iuU dikI si,iittn'.i-ii-rii
I. i.-i . iiiiIIi Ktan-vllle uml miiiIi. wot;
I., i I. Cil tV-!
All. .in.' Ill l.tall.Vlll.'., .'! l-'i I'. M.
I " .... . 12'HI "
A. . Ulllrf III t'.ll'ii Ill '!' "
A i in. i iiin . illi Uliiii ami Mli".l.pl
iaiir.it) fur din Itinell hIhI l-ofO-tllle, ihi'I
mi ,niiii'i i.t .Hid wct;, Willi IihII'iiuI"
III. It ri'l IIH'DIIIIIX fl.llW'l) li.i
Id iiiiiakiIih nihI nil jliiti noilli,
r mi I t.-t, ttilll llmii.tllli-ami (.'liitx
.r.vul. rmltt if (or KliIH','IVriit llmite.
I in . n . I l.ienk'o Jlnl nil JHillltn linrlll, i-i-l
ali-l vvct.
Al .Nnrrl llty Willi the Sli-lmrti. I.I
Hi. i lllnnl S.ititlieii-t.irii intlway lnr Slim
i.ifi. wn mi l iriugU.I'l. III., mul ' ihI -
ii i
M (.hi., vwlii I In' Mil-lii rinlritl,
tin, I J.,l.ll, ii.. I I Him, (nr :tll l-.illl- mlllli.
tniii in. ..Ark inwt. ami Ti xj-,..r .ill point-
i. i U I'n i" hhI 'IVv.
UnlJNII OITT AttHIMMItt'AHOK.
I t . i full., 12 I: M.
Mom.. I. nt I JO
M II. .'miIii:i ll. liin'l I'lik't An't
TIME TABLE,
sr. i.oiis iron MorvriAx
AMI Mil TIIDRN HAILROUI.
I llllll I."
Ill' C.Jl'
c n At. in.
I' H. I
mtv il inn I id . ir ri it Up
s tciiili -tr 1 1 Hii'l ( ciiiiii'-r-Ml'.tt-:
.r.
lent' 1 il (l. in. Arrhr-
' . I III
I 111 1011
It. Ill rrni,
I (. .mini- A
Ar .i-p 1 mi .
i niiinn 'Uti'iii li Hice
In .ui
:i da. in.
. ..iihhIkIhiii Ii tvc- I:(ii i. ii.
In.
uttM."ii: noriiM i p.hh in an in anv
I Ml:ll KM IK
Tun. Ii 'in f .ii.. In l.lllli. I!i U 1.1 lii.nrn
1 1, I . x ir. .ma Tl linilti.
I . .li lt. I -mi, l'.-I.w. Uf lnHira.
I Mar-trill 'Jilli'illl.
I -iirrt. ,..it, l...lll..ili,i. '.'"I iour.
I Hill .-. 1 1 a-, i linnm.
. Ilrarii' lix.i", hour.
I . II . 11- "II, I . 1 1 liiililn.
1 iiti'-toli, Itxat II liourii.
I). Axtkm.. i lili.f Knclnct r
l V . III:. (i i Mum mi, A . . ill, lino.
... ' Mf.
P
J WHOLfSALE J
Li
Ha
Li
XlETAIXi
COMFSCTIOKEaV; H.
mitii i:.
if It I I SHI
I V 1 I'
( l.i M -I I I XAM'I II.
111 Hi. I Unit iillll ol All v.ill'liT i
41 li'inli. i .'iiii. A. i. I-TI.
II. n.i iiiiiii Soiilli il I
t .
imiitt
I nn. M.ii il n liiriin: ('.niiiKiiiy. I.li.i.ih
t M..i iiu I I'll Id II. MoriMii. t Im i' I
1,1 on- Wii'ii'l I ,.n Iiiiiiik It. Iii'iin, H
it 'I . I. i nn. I IMttm l'.u-nti. TiiiI
. i in.-I in. i lit I i 1 1 1 1 r I i'.uiii:iii . I''nink
I.,, I. l'aikr. l tini'i. I'll!-. II Till' '. Kiilu.'
tl ,n,. .M.tli.1.1 nn.I Willi nil II. Ill'nttli
.'iiiiii-l M.Sl itli.l.l ami (n.i nil'l Willi im
ml '.
IVIillnll l.r Mr. Iniliir h I. It'll.
Alll'liUtit I ti. noii-i.-ldriii'i'i'l l lii'ili W
Muirni- '"" Di'iili, IMiMII rli'ii'
I i ,iklm I. I'm kt r. .Ihiii.'h Kill-. Sliiliiuu
Mnii.ld mil Willi'Hil M.irur. aliotn naini'i
. I..,. i. ni.. i itmi' lii'i.u lili'.l in llli'i' ul Hi
, in . ul Miiiltniiii, mil ifo U thficlor ln rtli
, itinlo vol Urn wild I.IU'll W'. Jlniyiiii
I. IM...I.. 11.... ... I.V.,1,1. Ill, I
mil r. i'n". i.'n.i" . ..ii-""-, ' '.""..."
I' ..,.,. .llllll" UIK, .XI.IIIIIIIIL' .ll.'ltl Ol'
u ill iiii Hlnii, Uml llm roiiitil.uiniiit lil"
i... Hon l"l' a inoi'liiinir In ll in
...i ...... .1 ,nl Im I hint ilit V ol .lilim, A. l.
ik i ..i ii,i I lii rmii.nii a rliliiliiulir1 Ih-iii'i.
oi l ol -:iii null 1 1 IlirniMr "I 111'' In -I Sinn
ill. in llm luililll ul Hi liti llilnl lit'ki H- 1
ivnllfil b I.W.
J, ,.t nnlii. toil i:i ncrw.iiiilly I mi mi.
., ,,. I .,. I. .. 'H.I iiiiiii nn I tit- llivl ilat
ii... in. vt iM'iililiil.i'il li'lin llirrml to l..
Inlili'ii III 111) nl v ol I'tii'.i in "-ml . .unit) nn
Hi. Ilifl M.li.l.n In Scpti-nibi'i iii'Xt.iilid
liluinl aiHtti'i', or I ' 1 1 1 1 1 1' lo tin' 1'ntition ol
:inilainaii.tlii' 'iim' I11" m.tUfi ami
lliiiilfa llu i'ili iliarui'd ;iml la' "I Hill In;
w...l mil It I lllTrll I'll I'l.'ll
npun-l i,ii a.'i iiHlini' I" l";Vu' ,,'r, "M
imtlliiiiir
iiiailii'i: I isintii, 1 t ... ,
s iv Vm.r.l.i:i. 1 "' ,
i aim, lihiio -. .Iuhi- tltii. is. I.
DAM Kli liAMTKUT
Ii'ASIiIONAUIjK HAHUKlt
AMI
n a. t R. :iw :ir. n -is .u
Siruft, I'i'l u Winlilliglnit ami
C Cor Wash'.n-lon Av
Coiiilii'TfiM AVi-iiiln,
(JAlltO. II.IAMllts'
VOL (.
WATER.
ANOTHER RAGING FLOOD
IN MASSACHUSETTS.
Groat
Destruction
orty.
of Pro)-
Hi kinoi'iki.u. Mam, .July II. Tim
lutnlii .rn ii.inliii; to tinn J ut h focoml
llul III llnlnillilril COUIIty, .M iih , I tumxl
dr tliu uIvIiil; wny ol tlm rm'trvnir ul tlio
fni'tnry t.1 llinv Hilton f Ml'lillolluld. 'I'hu
Ij iiiiiii' imvi'h tliu tullntvloi: p.tr lieu lure in
it noon (l it ion .
Tim rifrvnlr i fltimlHl nn Mldilln-
lirimk, wlilrli uiiiitli-K Into tlm w it
lifitiii'li nl W.'.tllulil ritiT nt .MMiilutUi.j
wltrli. It f"vnrl M-iirly MXIo nmr, mut
wn built mIi.. ut tlilrtt 1 Hr iitto bj 1'rn.li
Ulmrxli, littlif 1 nt tlm 'ti'.i tit iitviinit Tim
rmerv iir ttun nnt'li' l.y rHi.lny tlm iiihIii
rm. Iriitn .Miitillutl.,i ('miUr t North
llm liKl lllllt nn iiillir n.in of tlm trwitn
I'.rinmn tlm ri.KxrvoIr, 'I'lio rmt'l J mi tta
mnixl ntmut twi'nty taut (nr h UiiIhihu of
iroin thirty In forty nuln. Tlm ilmn uvu
wrv iiiitn liutHri.. it win n.iiriiri' I, tint
ifii'u il riiinilf tinn it lin 1mw.ii ri'Kiifili'.l
k mfii fur Irm iiir' uf luriintnin; nilJi-
linintl wulcr l r tlm I trt-.i tii.w mill now
.ini iTM-tiil. It tt tlm Inti.ntion In
rniti tin' ilitin lu IihiI ilurlm; Vtn pri'Oitil
umioti.
Th laAurxi ir mi nn.I f.ir tbi nturnifn
f wittnr fur Clmrch .S: Urn . runtiini: itxu
l.roititi'lxlli mill ; tor H'lllltm lllu.li, f,..
Iijt mill mill itkVu factory Hint fur tlm
mill otwiwl by Abimr liliinh, i.imI loriiinr-
uinil h it wooli'ii.null. but Nti'.v n n
Krlit-inill. TIihuh worn nil tint inilU iiltii-
Hlnd on ttm SI iii1ImIIh. l.ritin Ii ,.w thn
r. fit voir, litwei SlnldluflitM Sviifli nnl
nim.li.r. Tli.-ro i titmn tlm wimt lirancti
it WmltiuM riv.r, Into tttiicli ll..' .M i.I.Iih-
Hnlrl ilrcMiii f ntijri, went, n to.ilnli-inill,
fnrinorly mol hi u ilnxl'ly-inlil, uml nt
iii-itiT ttiuro u tlm IlMniidoti prnerv-
mill.
"rnm .Mlddli Hold .StTitcbtha
KLtioii rountii hown
toward Cbrilur, wbote it did vry utrloui
iImiiiiko- Tlm wnlur nwupt ovkt farim,
k;arui'C nna woooi, hhiI levrrnl ticuici
vern iih.v.kI Ming di'tnno". Tlio tinHVieat
looter Ht (Jliuiiti'r 11 J)r. Ilmimni l.uciui.
xtbo Mtlnmtut bit lof.n Ht ( 10,100, l;v tl,0
.rtntl twi-uiuiii; itwity of liU ftii.itY-in.il.
I'ti WHter wont llirouirh llm lowur itcrv.
citrr)ina; oil hboul I i,00'J vtorth of oinery.
'J'tm witti'f oho did wtisiiltirttbU dnuniiro
to thn Murium ml(i t... 1 ominny. Tho
witur-jiottt-r of tlm i inpan - Is entirely
ilwtroj.J l,u. u.' i. tin. t cr' ,
vv'hi badly iJaiinrit , aim h lhTn farm of
Nt.v.ton Utcwi'i f, nnar ly. All the vixlloy
rwidi'iitf in tliu mi itntv .f (,'liPiter bHVo
rurturil ino'u or lo, by .i"-r -
nil KHMuni. Ilrvlford I'minar f uarn
nil ttntmiftl Utu FliAn-.tioti xtiiro tnovM
luma dlititni "', Mid Willinin Kry tc Son
furnituro WHrnho-j-u vnt badly tlnodiHl.
An out bull lirj n ai undormilud and
turnud pnrtly over.
Tliu Mlin WHter coniinuoti ni v niinr
for hbi ul an hour. Tt.f town of i;hi-t(.r
ullert lii'ftvily iti tlio Imu uf h litl.lo uml
tlm ilatmyo to rnndi. rour briui? waro
cur.-itxl olf, Hiid to n'plhfo tbi'iu lirid4i
will coil nbout JKI.UOU, bcriduf FOVf-ral
thousand dnlUrr to rpuir tho roml.
Tlis IS jat'tn nn. I Allitn ltailroal it
v.'ry bnuly (l.in.ji"i tor n uiitHticn m
rionrly twnnty miles, hvury brldco bo
t v. , i n .Mi Idluileld Mid II 'intmcton i
win lly or pirtully (I jitrovo l. This road
be In all... wUJ out in mutiy pUccf.
and tr.tvi'l belwtian Dili city nml AILhiiV
will b -uipnnd.'.I tor inVural ilnyf. Inn
wir. j ro iti!l down bfynd (.'hvit'ir, ntin
dnll'iit. Iiilornuti'iii linn Imon rno'ited
nt t. tli'i lo ul lifo at IliuMI Hollow,
winch It in now thought, must Inivo boon
coiiildumhlo.
BISMARCK.
Vttoinnt lo Assussinuto
the J'rince.
KlnnKNliKS, July I 1
ATTI MIT to A'!IA8INArl lHhM lilt K
Whllo Trinro ltnmiri'k win, dnv Iiir hi
tliu r.iuiitrv totvnr.l Saliim ftirint; nt .xn.ri
tn-dity, lio wui iiriM nl ly ii yuuni; iiimi.
Ttm ball era, nl III- wrll. Ill") vtuulnl ll
inilLrnillOMit. Tin. wool I bo ii.uhh.iii wjh
promptly nrrr-iu.l. but liua mil la't'ii niuiil
illi.il. At J p. in Itiauiitii'k drun tliruui;li
Kilionuuti nnd tliou'iil liliu.nlt to tliu pno-
nlo. 'llm luipulaiiii u with uroiit ililll
unity prnvontid Iroin lyuublii); tliu timn
tttutr im urrnat.
i'him's hhm iui.'h amailis r.
IIic'.'.lin, July lit. Tliu Iduntity
lit tlio W.llllil b) ItlallSill III
l'rint'0 lliimaruk Inn lumi m.tnblinlu.1
III. imlim H Ixiillmitn. llu ln-l- "l!
In MitiMli.liiiri;, mi i n roo m r ny
Ira. In. llu M ii lii'iiubnr of thn t 'lilliolio
joiiriinyiimn'a i.i iuty ol tliillrity, Hint Int.
bi'iui nl... irv.nl ol lulu iri iiuiuiiiy in li.u
cuiipniiy ol n ('.itliolii' priuil.
POLITICAL.
AIIKANS.IH KI.K.niUN.
l.im.K Koiu, Ark-, .Inly 1.1 Tho
nllii'lal ri'turim trom nil tho cnuntli'. Iinvo
but'll ruciivnd nll'1 .ip.ilmi), mid foot llli itt
folliiw.' Knr oimtltiitlomtl i'uhv. union
Mlt.U; HKHiint, H.I.U7. Of llm lilnnty
mm iltilcuiilo. fliiuloil uvor mivi.ntv urn
dt'iiinpruta mid fumniVHtivi'i. Nwirly nil
tlm ili'li'oitui ttro Imrn. 'I lin dniiiocritti
urn lmliliiiL' 11 riiutim tn-nlitlit. (im
(Irniidi'iiii l Koyton, til lliimpiltmil,
iiuimbi'r nl llm I'lmvimtlnii nt ISl'.ii, will
I ..i iiHiiiiiiHtnd fur proiudt'nt ol tlinunnvon
tuiii.
RELIGIOUS-
t'ONViK'ATIlN III' l8llAI!t.lrn..
Ul l-viti.ANti, IL, July 1!1. Tlm oouimil
of llm Aliiorii iiii lluliruw iiniuii of n.ui.
ri'iilinmi Mill uommaiiuu It. eihhIdiih in
thl. city tinmorrow, tliu Kiniivnri.ary liny
uftlio jowUli orpliHii imylum Incntod lioro.
Action will butaltoii roiiirtliiiK tho found
1 ir. j; .r i llnlini' tlinololi'iil in.titiitn.
Al oiit II Will of tliu iiio.t inlluuntinl ami
wi altliy l.rnAliU. of Ainoricn urn nt'd to
lu in Httumlniirn.
boMKTillNii Nkw. Iliicka Cryntnl
llrilllmit with i) vim dour. ru no-
cloii in huvo Ijiirnt bnmil. Ull nnd urn
lut T, J. K khth'm, 87.R-r.i-tf
fwfi
CAIRO, ILLINOIS. WKDBNSDAY.
TILTON,
THE SUBSTANCE OF HIS TESTI
MONY BEFORE THE INVEST
IGATING COMMITTEE.
.1 In 1 1 .Slnlciiittil of Mr. Ilifciivr'M
Ullutisu to llu .Mmk'.
Nkw York, July ll. Mr. Ik'ochor'i
Intlor to tho tumiiilttou of ix cliurcb mln
irtura, r(itH!.liti tboui to invu.tlt;ntu hi.
chnrnclor uitlii.t Mr. I'tltoti'a alluion to
an nll'oniiti nml apoloyy in lil. II ml iiii lut
tur, ban L'licili'd tlm lolluwiiic ri'ply by
Mr. Tiltun. It Ii itddroimd, n. Mr.
lluochor'r Was, to tliu coiniuitU'.' :
llnool. i.i s, July J, b1t.
To tho invcitii;rttlii commlt'.io.
(Iknu.lmko Wlenor 1'riJay lal 1
nml you nt your InvitalitT. the a,.
inutit of your cuinmittoo liau not Unt. boi-n
nm.Jo known lu tliu public. You ml In u
privntu cniitrtty. .Morcovur, tnu of your
local hdvimr. Ii'td prctlouly Ivnn mo u
liojm thai if, un in) ii'..rnri. o lu'loty ton
I Would proumitajudictou. lutn tin u Jot.
iiiriiini; llm wor.l hi poets ol ttm ruin, 1
tilll'lll tllntfthy lal'llltHlo, throtlli yllU
mm ti it inodutatn public pr.i.i'litatlon of
Mr. Ilfmclmr'a I'lbinio nnd apology i,
wuuld tlotfi rathnr llinn prolong llm oxl.t
iiij; r. HiidHl. 1 rfjok-ud in tbi. I.r.po, Mid
promptly rnciproHtv.l Iho kindly bmiuij;
which win. rnporto l In inn, ns shtrid by
you ail tottard mjti.lf r-nd tamily A.
n.rdlrik'ly, whim I tunt you In coiifcronri.,
my brinl thtiumtit wi, in iuLtniivi, thu
lw f..owht; poluU
1. Tlint my letlor to Dr. Iliom wa.
wrltt.iii, not a. nn m t of nngri'.loii, but
in lulf-d.itenio, nrlilim n iLortdri not forth
(mm Rruitl and t;rinvoii. provM-nti.,n by
your pi.tor, Sir. Church. Iho llrookly
.-ouucll end tlm x-uuli-ralort' rnti.-ifin.
on my fuppwid conduct, all unniti tt
ddfanm nm boforu tlm World, nrid to' in
Hict upon mo nn unjuit puriifbumnt lor
llm nrtr donn by atiotlior.
i!. 'i'lml haviio.: by lliat Inttiir iltifcndwl
nTIf io fr it. 1 thought t.ci'l..ii ti
quired mo to carry my roplv, I flt un
willing to procuod furttii-r nyaui.t Sir
llotx'bor without lartl.er rirovofatinn. or
other tioCMidty. Nueli n imciurity i. tu.w
laid upon tno by Sir llmichnr liinulf, in
tho publication of h direct requmt by lilm
to .'you to imjuiro cilli,.ially int.. bin cbnr
eetcr, Hli.ttod by )iii otlcnin and ttpnl
Ky to whii h I n-liirrod. Jlo thu. ollnM
to in n, dirtct i liHlUrijn, not only b.'lorw
yur c.i-imitti'H, but bnfnro tlm public,
which 1 hereby hrcopt. I thoruforn glvii
you notiiitthat I .lmll pruparu it lull and
detailed itatitin.iiit in accordant" with llm
tonne of your ri,mmittco invitation to
mo to furnuh u h fact, hi nro within my
knowledge, touching maltfir. which com
promun tho i-'hitrnctor of Hov. llnnrv
urd licccher.
MARKETS.
NI-.W YORK.
Jt fcl. -f.ir. .Itlljr l-l tlIIi f
Kl.nt;K-('4iet nnd Meady
NVHBAT Muady il 3C5i)ll
C'OIIN uitt nnd Heady 7KV,?'.
OAT.S Ifuitit un itnady 0l;i',07
l'ltKK -(aii.t and lit In fl'J V)
I.A KD-uiot i 11 ;i );
AVilt.SK Y i julot Mid rvly .i'.-
(JINOJNNATI
Ct h-. i k s .it I . - - KI.l) U K - Stoddy
W1IKA1' A cliadu tlrmur. now rod
1 17 whito I lf.i,I 17
I'UKN Kinn mixod, CCm'CS
HATS 1'irm, mixed, CU(i,03
l.'OTTtlN-tjuift, IbJ
WHISKY SlciiJy, !M
l'DKIv (iood di'tnand
J.AKD Kuttlo, a ihado higher
IIUI.lv MKATrf-nrm
U.VC'UN J-'irm
CH10A0O.
Ullti-Auo, July 1-1.
OATri-tJairt aii i firmer, 1B( Md cnih.
1IKA1' Io nr. moduratuly iiilivo,
fl l'Uciili: No, 1 ilinn. tiouiimil, 1
No. J 1 25.
CUKN tuiut und II rui. HI; ; rHuctud.
G'.'j.
l HlsivY i'lrm, falc(iblnnt OIJ
riUK--Irri),'ulHr.
I, AllU liiHv'ivo and nominal, lis-
MKATS- rirm.
KI.OUH Mtoftdy, moiluriito demnnd,
.lilppiUK nitrati mbulilu lit fi 00(i5 '!.' ;
Minn, ti !0d' uW' 70.
.sr. l.uui.s.
Sr. Louis July !1-1'I.UUK un-
(.Imtic I
W II I'.A'I'- Ai tivo nnd hiyhur N'o .1 red
fall H tl" .Nn 2 do I 17(,i)IH
i f I UN HikIxt nnj(.!)Uil In olMVKtnr
OA I'tJ llli;lmr M.) iunait oluvatnr
WHISKY- .Sta 1 y 'J.lt!
I'OKK-lliyhnr VWK"Jr,i i lry tail
numlnr.l
IIA'JON- Kirm ndvanclnt; Bjffj'iifiKH
(...,llf.ylUri)lll
I.AKli -I'lit-hariKid
HOGS UncliHii;i'd rvouipU 80 eliip
mont. tinno
MOTT'S
LIVER PILLS!
n old ili Ki.-iiin .iuhi t-ti.i th it in .nl;' .ill
.Ii.. a-t h .ni'inaii liom .1 isk . 11 t.isiu-
1 ION III llli: I.IVKII, ,'llllt tills hl.lli'lllrlll 1.
line, alilmii -Ii It io n at lii'ol m i'Iii llko an
fVni'i;. iMti.111. W In n tin I.lwi ii nut ol nr.
Il'l' III!' Wlloltl n)rtl!tll nml . Hi t ol' .111 nml
liiiii'linn Hiilh r inori' or fn in i-..ii-.'.in.iri'.
Ill III.' III. Ipli ut "I i!;!". ol tin .Ii i':in- .1 mall
IIOKS Mil' KNOW WHAT
Atl.S HIM.
iiiiiiili-iil'.ainl
Hi' i- mnnily, rc iIpsh ami .Ii
thai 1. llu-tii'io to lakn a HMri.i: i:i:.mi:uy
that fill rt'ilor.- h 111 to lioilth.
IN A SINGLE DAY,
ami (Uiivi'iil a wleu train ol iliuio-ri 1 1i.it
iiriy lullgw.
Mil l'T'.S I.I V hit l'll.l.h euro loipldllj o
tlm Liver.
MUTT'S LIVKIt I'i I.I.S Kivtw lono to Iho
Ht.iiiiaih.
MUTT'S LIVMi: I'll.l.H elu.iiia.1 llm Hji-
1. 111 nl line.
MdlT'SLIVLUl'ILLSilrlvi! out Ichiiio
llllr. lllllli-.
.Mi H I'S l.lYDIt 1MI.I.S hliiiititlii'ii the
Wlllllll 1 ITII.
-M(TI"m I.IVICIl I'll.LS iCKiibilo the
I.Ivit, iiinl mi' iiiurn n il, 1I1I0 in 11 l.lti i ninl
irl110ih11111111y.it llm mineral pi'iipai-atlniiH
llill lillMlllllt IIAIIV, III IN (lllllll.
I'nr Kilo by nil ili'iit'M". 1'rb o 'J.'i . i iiik
por bii.
MlllN I'. It KNR Y. CllllliANiVCO., I'm-pin-loiH,
H ami ! t'lillt'KU I'l.u'e, Ni'W . n K.
Nn 'ill. -'.'ll-il.s-lw.
1 1. Ill AM it. SMITH, iM. I.
ti:SII)KI'.Oi:-No, Ul, Tlilrleentli Mint
jiiiwctii Wimhlnntoti avenue uml W'ulnii
Iruot. Utllccl'iO t.'iiiiiuieiitliil nteiitin, up
tire.
I ol r Mill h ii I'xamili.'d lli." nnlt im ii
j.iiii. i.i I. ii l Im I. "I ("out. . i ."in 1 1 1 1 or
l.. .i in i on.. K(ii di'iilor -li -i 1 1-1 l.n.itv
Iir .-..ii buy i lii ipit ami ltr!lcr':oiMWvli t
I hry nti' m nl.'. Ilmnlioiii Ot oinl Irni'l ili'il
i'i". lit-iiittiibir tlr l liiiinim pLicf lo do
thl'. f
CANDV KA(T()ItY
HOSE TEMM13
.Mnntifn' lurori, liol.'lu nml
Ib'tiiil DaHlnre in
Cojif'ticlioiior.s Gnotitt-
Ni'. 172 Wnililiigliiri Ati
CilIKi, III.
Bristol & Stilwell
Family Grocers,
t. u.uij tiling iiortniiiiii!.' tn tlio
lino ol' HtnjJo nml I'tint-y Ornrvric-.,
Woodfiittaro, Vcolalili', I'milK,
Ac.
. I
Wo m'1I tlm
iliirini: siniiiiicr
jirus'i'cil Yi'ii-t.
I'laution.
('nlr!il Yoant
imlcail of tlio
':.U
Cn Hi
ll n'tvcs cxcellfiit
nt
I
1
No 32 EIGHTHS!;.
1
Ua3Iaw Miata. Arltitftft'i M.'j.t-m3tl.
FINK iMILlilNIt . .
h:k.-ii r-ritisi.V)oi)3. .
M K8. M. J aY K HO ti.
(Kormtily Mln. MvnilUT.)
AiinnilliCCH th it alio linn Jlltl apuii'il a inTft
niMirtint'iit ol tho
NKWKST,
MOST I'ASHIOA.I.
AN D HAMI HOM
Mllllnory (looih toliP ' Hi iliniini.
Shu will keep 011 hi.nu
Hath, Honnkth, l''i..nvi'U , Liiiims.,
Di kh 'I'himmisih ok Am. Ivinih,
1 1 A III H Jt'fjn IIHIIIMl (lool.H, IN r Inn
CoM.AUx, llNllKKH.IJItVKM, KlIKIH,
And all Kooila I. mini m millinery nut) .
nl wlili li will bo iIIut.'iI i nl nl llm low.,
euall prieua, -Mih, ,l.i. kwiii ri'Npo. in Ii.
it.kB.'i I'liiitliiilittlun nl tliu p.ttaiin.uju w .1
Inn. been nt lihi'lally IiiImiwi'.1 miuii mi , v
llm ladli'Hof Cairo itii.l IU' vielnity,
I)K. W. I5LAUW
CKIUIAN IMIYSKHAN.
lii,1et Itli ik (npMeltO rnn.fcr Kb ritrn
nml Wnnhiilittnn Avnmio.
ta3i.ii.
(lAlltiMI.I.INOIH.
B. Ua V JKfi i
l.onk ! .nn mi.' - .1. ii r it .. n.
i in. ii " id t .in . B I ! a fl l 1 1
S..1.1I11 rn ll..',. I 8 3 t BJ Sr
Ill h Pi
ij. '- ij 4- V
lttIWiii
JULY 13, 187J.
BUYiPUNTKR'S
SO Ohio Lcvcc - - G iLIRO, TxZm&
jEDMUND KUEFHER, Proprietor-
!Iho l'luiitor' Hottso in Iwalcd oti tjlii.i Iictoo Hlro-t in
OLOSK IMlOXIMriT TO RAI LIlOAl) DE
POTS AND STKAMJJOT hA IN DINGS
Ami itt tin! (Vulr-r ol tlic Hm-inc"
una unn. b in in jill it.- nj.iiouitinoiilF.
Injlug ologKnlly ruriii.-Iicil nml enrprtnl
nit'iit ninl tlio Ixn-t uf !ccittittimtti:iiui.
Ti'iinsiciil (nt'ts$i) mt D.iy.
A TrurAyWatch for Trains
(MliMvil
t r in u vi 2
GEBAT aEDUOTIOK" W PEIGES
uSZ. mJIm
dor., B'fh io
auil
i.liVlK
UIN(J1I A MS,
LAE&E STOCK
liAWNri, SI'
.lAl'ANKSK SIliKS,
ALVACAS,
LA WW, STOCK 01'' W 1 1 ITU (iOOI)S, Victoria Lriwiis,
Swiss, Marstiillos ami a Larirc Slm'k f K ililnms. This onliro
Stoclv will In; al Aflual Cnsl, and coiitiiiiio iinlil it is
cloHoil mil.
Call ami lo t'liiivin 1 nl' ( ! ri'nl I Janrains.
ysms, STRIGTZnY CASH.
HOTJPT.
'I'l .,i, il lii.iruiii. ti'. i ..'I . Ui'i
'I Il'l. II. MO III'' -111! ol -I. II
Merluo iMrom't r for liei'plt't: iUiVrril
r 'Jlwe. . '
l-) t - Ml ,.t:l
i i i 1
, UAfj v INSTRUMENT.
A I'll I Moil, nl
WAfcinis. clocks. .unu:i.i:itv,
si'i:(!rAi?.i:s, tools and
M A'I'l RIALS.
Unr.-inle Ai.'i'iit lnr lilt- ft li br.'lli'll li lt'l
ZliTuimiiii.tii Wntt'lio.
No. IM, W'AHIIIM.'HiS A VRNUK"
70- il-ll Im.
' 11, WAIlDiN'Ult, M.'K'
H..I.HTAI.KHH, M. I).
i)ill.'0amlivi'lelie'1ll CoinlilUiiil Aye,
nl dour to tile Atliuneiiin.
i f
NO. 170
HOUSE.
I'otlinti ol tlio City. 'Hie llmttf ia imw
I lit! loainii, mo tiirco timt uiry, imMiii'H
(iitcxlH will receive t'oittli'itux treat-
Ony i 'nan lei's $10 jcr Mmilli.
and Boats Day and Night.
f..f S;ilc :il
I.Y
tPrm 3 nJ...n av&Ml
GommCTcial Aire.
SIIWH'fIN(SS,
V.LMAOIIKD MUSLINS
PKIUJALMS.
OF DUESS GOODS
ITINCS,
SILK roi'MXrt,
CJKKNA DINKS.
I'll)
If.
I OA I.
TJIH CAIRO CITY
Ct).M I ' A N Y
i
I viv pni. -tn'. I lo in. ply eiiloiiieri'
; i ttltli tin- ln'.l
PITTSBURG
VMi
ILLINOIS
COAL
I r.tv i: nin.M.i ll
r,f ii (lift i Hi...'- '.in. e, No. ;o
.iiu.. I., t. . .
i r- iiiiiii. i n iti...'- n ii iitiio.i
S-i) Ml i:-.i in Jtlll-.; ..I'
IvT'-M tlm ".il .lumi', tout nt
l liillv t li;hll I.
Indttcsaenls to hrj, t'onsunct.
JSKW YOKK H'J'OilH,
WWOl.KHAI.K AND KKTAll,.
'.ahok.t VAittnTV roort I re ni I'm
(iOOUiiaoi.il VICHY ULOSK.
itei.i.r .if XlKt.2itHi.ili Ntriii.l mt.l i'iiiji
(iiiti'i'lu Avt'.ma
CAIRO, lliMNOJM.
0. O. I'ATiKI;
(J0NSDMIT1ON 01) Klil).
I'n Hie Ililll. it nl I'll K lli'l i . i : i :t :
1. ill i mi . I in Mi mi u ill pi. "l" in
Iiiiiii iniir i N'I' r- lli.il I ii.iin n p.i-ilit.'
('l)ltl'. I'OU rONSIUII'TION
mid .ill .11 nl'.l. i.i Hi'' Thl'nat 'Unl Line;,
mid Hi il. by Its ii' In my pi-.u'ti. e. I lute
,iii, il linn. lii .l- ol .im ami will m'"
SI, 000 00
lora i 'i-.- il will mil lieiielil. Indeed, fu
iirnius i in) lallli. I will -i'n. I ,i ritMI'l.l!,
r'KUK, tu ant -iilli it-r a.ili'i'--lnu inc.
l'leUM' aluiw thl u llrr In any mm volt m iy
.IlllW Vtll" l ullelili llnlll tllllHO Oih'IImM,
nut ublli',.'. I''.ilihli'lly Yuiim.
DR. T. V. BURT,
mi wiMii.ni si. m.ii ..i i.
ti;-ll.:i-d.tliii
D. SlathliHi j, y, mu
MATHUSS & UHL,
rorwardiuu t Ocntrnl
Commission Merchants,
Denier, in
FI.OUU, d' A IN, If A Y AND
WKS'imuv J'KUDUCK.
Ohio
l.r.vnK,
Cairo, fi.ii
w
i.i
STRATTON &. BIRD
WHOLESALE GROGEES
AMI
oniniission Merchants.
Am'iil Atm ricaii IWlcr ('oiiij.tn ,
a? o 'to . ). C.'tUO.
PARKER & .AXLEY.
OK.OCERS
Ami (iriu-m
Commission
Merchants:
NORTHERN BUTT 23 If
A .-(.( i.Jiv.
Corn. I-ul Mb "-luel in. I W'.t-liilid.ni Av
Oi i t-o,
ll
XllM.
I.V l-l'
Wood RiM.unliouso A lirot.lior
lit SI K A I. t'oMMISHIKN iMKUCII.v:.
I.'il! t)liio levee, t'airo.
I . AVIUM. IC.I.AVKe.
AYKIJ.SO.t (!U.,
l o u b
ANl
(IKNKI!M.i:UMMlRSU)NMKIinilANi
No 7M I.KVKK.OlllnOAIHO, Il.lJl.
J. M. PHILLIPS,
rnRW 'ARDlSil
(J i n i n i ssi o 1 1 iMc rclinnl
WltAiiKAOAT I'ltnpitiirroit.
rreirepnteil lo forwnnl all kiml
I'V'talil lo nil l'olitls.
i-iTHli'llie attended to promptly.
II, A. 'I iiiiiii! Ttioim
TUOMS A; DUOTHHU,
Siieennrra to 11. M.lltllen,
''.nMMlSSUmMRRBHAinS.WnOKV.HS
ANIl HUALUU.HIN
Sf.iilit umiI I'n ii ry tlroeerlea
Koreln nml Doiue.llo
in?.rrr.r.vpi jw:a jrrrT'.r-
ll'.l (aitmucT.'liil Avoiillo,
OAIIlO, . . IUiINOIH
c. cHose,
(ii:i:i;i:.i.
Coiniiiission Ltcrclianl
And Dealer In
l.imo, Cotnetit, I'iitor, Hair, Ac.
OHIO LEVEE.
J-JTM will ". ll in . ar ..al low nt mmtili.
(Hie in iirii-i", ailillm; IVilylit.
JOHN B. PHILLIS & SON.
(SiiiHt-Mir to .loliu 0. I'lnlllf,)
General Ooinmission
-AMi
FOHWARO ING MERCHANTS,
I leak I lu
11 A V, COKN,
OATS, KJ.UUIt,
MHAIi, UUAN, .
AgeiiU for lflllin & Hand Powder Oomrtiiij
rui;, tlntii s'r..voHioJiKVi'.i;.
CAIRO, LLS.
MILLER & PARKER,
GoutjiI (JomiiiiSision
rOI.WAHDINti MEHCII' S.
Dealrr in
KI.OUK, CtlllN, OATS, HAY, A.-
A iruiitii for I'ltitlinikV Scalo'i.
OHIO l.EVEE. CAtCO ILLS
. . . " " " " "' " '
N it Tlil..-ttoi... 1'. .1. TlilMlt-wo.,.1
THISTLEWOOD & CO.
iii:.M:i: i.
Commisssion Merchants,
I .'nUrn 111
Huiir, Com, Oali, Hay, ,c
No. 73 OHIO I.OVRi:,
CAIRO. ILLINOIS
roiM"M5Y, HAUKIKtJN.VUO.,
vSlleeehriitH to D, lllird tt Him.)
Commission
iMijvcliiiiila,
l-I.IIIIU. J It It" AM) 11 A V.
No CI Ohio Imvih., OA IRO, ll.l.M

xml | txt