OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, November 15, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-11-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

TADTD
re mi i$
PiOT : JMIJf 111, ." ':k
Iffliiilltii
' T-' t '
I ' 1
f
CAIUO, ILLINOIS, SI.XDAV, NOVI0.Y1M10U ir, ts71.
NO. '2S1.
brothers,
i
MANUFAnTUltlNC
I. j Il II
i I I li
i .1 'iii i
WATCHMAKERS TOOLS
AND MATERIALS
MAVP.mAT.ai n ,
i , J ..
New Work
.11 A ll. TO OICIM.lt.
All klntU of
Dour With ueutnea ami lleutcll, ,
No. 128
Commercial Avenue, Cairo, 111,
No. 2G
Main Street, Centralia, 111
Soliil Kllvt'i-'IVii Sells.
I'liili tl Toil Setts,
.liiici'iciiii IValrlu's.
I.iikIInIi Vk'ntrlios.
Su'isiii.lViilolM'.
Cold Jowli'.v.
Silver .li'Mi'li'.v.
I'lutvil Jcwcli'.v
Itiiitrs.
4 -P
Iti'oast Tins. ..it
Silver ICiit ton.
St mis.
4'luiriiis.
Opera tiiaius.
Wutrli 4'liains'.
Vi maiiiiiljrtiiiv.hwilrj'lnimlii iifJiiv
I. m l ll.' nr .ittim
1
liar u.,iL .lui L our tiC Hi.-niiil riiiii
1 1. !. in tin' .i, iiihI our w'.iikmi 11 m
ilnir.iu h, n il hi liiillmu . ,3
-. i j .i.
Mi- r.1-1 rimiMrnt nf fir aliilil m tmti
.,ul Hint i.inl In I'W-ry rj-Kvi injli.it iii.iil1
h tilt iiiiiiilniiil iniiiiiOt'tiiiTr In NvW-
. ( IiIi':i,'ii, vl l.iinl nrl iiii'lnniill.
(;yr.;'j '
our iiiii'liIiH-ryl ',l'',', al"'
,r.inl i.ituni uihI nui' l.il lu' !- cm
lull) mIi-i-IihI, nuiiy iif tlirm li.it Ink Ut it
in nit- in mir (in f-li'ip fur tl' '"i 'f
iiiiiiufii'liiiliii; iiii.ii'i ll'ti'' "f .l'liy
Oiirl'.iillitii'illi''n liirf I'nr tin' mnnil'idim'
ami iqulr nf trirW. In-oiir I In
ixiilli'l iiml wiTiii Inrn nut "ink nil tin
liiiili I milli'i'. .1
cotillully linlli'.IJm I'lililic liK'.ill
mi.l i xaiiihif mir ."lin-Uu m-II .h I" hi-" ''l
mil' wml..liiii ulilili I ii iIiiiIiik luiil
i.i Iiiiiiij, lit) it yrlll !U).ii( in)il tiii',.tn
iil.nn iim iiml nil olli'i'' tin' mucin"'.
anil mini 1. 1 i.l" .1. iiuiiiii.irlaii'
Wo aro sellhiK goods
owor than tho lowest,
and cheaper than tho
cheapest.
IT-Viiw h tin' 1 1 it if to null" M;li-('lmn
fnvtlii' HiiIM.iV,- (it'll ri rlo'i'iipiin ui
uinl I'm' tvliK'h we liitui.ultiiim Mi'ii liy
uiIiIIhk I'i it'H't llle'.ii'Vtlniu' iif'urtv
m il lll-li i:illi rii
Rrnc
I ft I Mil
ItVtillcJin.
1 . ' 1 ,,r"' ih- , i.. i
1. iij. twi .llU' Lij', ,
lull II n I.. Mi II... Hiiij ,p,
In llif cll!iKc l,f n.
JT (! KuiJ.iiiiiivriui't I l-enl,
;4Vhll-cr.lillli; lliimiyl, II, r MFji,
n-t.-i.iniiiK MiliMiyli tin- HFj,,
M'Qoil Tnr Jiiui- lilollirrf.
ltlirfliMtrtiMlitill)v"J.. .
V i V .V
141
ll' rolmiil Mill ami )nmr . I SmI.
Now -, If 'our li'illonril M.ni
I 1 1 niler lh..lil html ni' nihil
llul I.iLi- )..nt 1 1 1 ii- Ml- liK'
I in Kinlj nhifiyniv lii'illii t ,lii. -
-(l-.lllll.l (Inll'l Mill ri
44. it all Ii.hIiIii, tllKHIHll llil fti,,l
lll'll lurii nov III ll'
irri i A.imi ii.m f.iiti.. .......
Ali' lUl.ty lii.'-liiirlllt.H
WVii i-oiiifii); ralhiifAliijilSiiL.
AIimik Mltli.Miifle I.UI"' -i w
Hi) -ni(f iimllii r iimiI lii aliw
Ih.' M-.iiMiKI,rili. incu-.
1 1.0 Kill I 1-11 I-Uh.Imh-, i I
l.-.j I- .lit I ililien
'llul ),li yi.iin, ihiiinii I) all j 'iuiIi
n HithiKinr In tin: Ui
ll,t-...ljin llli 111. liil,tt r
' 111- ninrri mi Hi liftiln,
' )iill i ,11) nmiMl il,.. imt , hry
I'.ll .l.llilil.-l.illielniii '
t.liilir l.ul.-. Hut I .,l,lli,l.l.i '
Hi .im ..llii-r liian
Tho Greal Typjioon.
nil iiifi i-u ri i,.ii iii t or 'iik- ..Tuiitiik-
. lliHMii r In hlnii. , ) -
' " tr
Tin ti':iin.li('li(ii:i. lifMi n'rrlxI'A al
"mii rnnid-xi mi the 7th, liniig- t lit.- I'ul
ldUln aililiilAiiiil ii'pnrN (iiid'riilnt (li.
uu-iit I.Vilii)(in lliut l-linl ( liitu 'V iiikI
.I.'ii:iiii.h' porw In N'IiU'iiiIht:
Till' lloii iinfj 'rS lil' N pti'inlHT
Jii-;i: -it U mr i:ilnlnl ilmv In n--cunl
tin- in"-i !iiinl!li..'(lliiii r timt i'Vit
liii 1 tj m-ii.-i I In tln niliiiix, A tvili(Min i,
iiiiirmili niiil tiiili'iiif'nixiil t ti roi ijltIkiii t
llll' l.ll(lll) on 'llll'-ll.lj nli'lil
uinl clni-ilii ninriiliijf. .sot
h iiiKlc 'lili i-tiKil niiiliuii.-iiil,
uinl tin' ("i-u.iltli .-iiiil l(i4 of (. ..l(1 1
llll tiling fxvr Ih-Iiiii- 1;kii IIiuii Irconl.
'nu i it, allcr Hit' CMfitrti'iitf. pri-ciiti il
tin' :iiN.;ir;ii!Lr nl' u liiw 11 ulil.-li Imtl l m
iH-ii.i-ll. (ill (lilVCllllll- Ul'll'
ifii riNillc niiil rhalti'rttl linii-i-.
iTinnlillii wiilN. - mid tii'VMi
il-lit mnl It'll." . with ili l.rl,
tin' u ln U-ni' lxi;it,niul Imi -niiii' ni
llit'in of 'iantlc .i'-i.(Oi'ii iii by tliu
Inol-. All liil-Inc- Ins liocil l.H'i'iil'il,
ami niiri hi' "lli ncc n llni-. nirrtlif
colony." '1 lie JVtm of Orlotx'i- '.I t:iv :
Ml lut'ltiM at Hoiij; Kdii.' ami Maiiiii U
not li". than s,l"i Ihr.-. Vi . l arrhinj,'
n MKt un cling li 'ail ImmIIi-i a lon ill
Imict' iM ion' mii'hliij port, anil corM'.ji
ari'il.illy alicl m-Iu-iv, In iir!oii-i.irt
of ' tin'' 1-land tin (l.iiii.iicc ilmii'
In ,i(iMilv I- l.ii,'iT than ini
llt'Ijialitl. In llnn 1 iinjr nloiit'l'
llii' Id-- of iitiu'ity h the ili-tiiii'tlon o,
rwi l-. Iniilillii' mnl i ii' ial ini'ii'li.iii-
ill.".' UIII'IHU II .t."i,(KX),()").
Tlic j.tc!iiniT Ala-ka, whtch va- llnun
.i.lioii' at AU'nl'1'li I'a not rl Im i ii pit
olf. Tln'Stii l!lnl,a llrlll-h M'tirnH-r, ua
tlrivin on her wharf hy lint tlilal
uiivc. The Fluu it. :i 'iiulioat. U a-linii-.
Tin) .spanWh tc.iiiit '.i'i)ii(iio miii).".
The IliitMl h!irk. .Mllnlall.ni. oilri.T.
Itiiot'iic mnl .Mcht rn 'ii' nink. TIk
sjianl'h batk Trn-a mnl the lauu--hart
Naloith wvw Mink. Tin- I'aw
tiixrt, mi Aini'iiiuiii fli'iini'T, MTUdlfinaii
lliil. Th" ItiltMh liarU Anient ami
CliailhtlK Amliow Ti' iill-iiliinlliil.
'l'liclliiti.hliaik I.I.7.iova-ili1i iiaOi(iiv.
Tin' C!i fillall hail; AhliMianill i- tui llljr
The iiii inan -hip I'.rllf .Niuaiit' ilrilletl
to M'a. Tin (.cliiiaii hark VIil.il h;i. ill.,
iiiaiitli'll. Tin' Ixiat- of tho SjianMi,
jlcaun r Alhay Wrli HHnl-' nhoxit tliu,
u&'li liy tluetypliumi nntl canic ilmui
with a iTii'h.
A rorri'-p(iiil nl at ..Macao wiilc-that
llii' lyplioiiii ii- 'if ilii'ino-t ti'nlllci har
iiclcr. Karly on Wflnc-tlay tin' llil.il
uaf lit'okfiiiihoix' M auiill i,ilnii i'.
iwit'pliiKl 1'M.Tyililn lx'foro It. liril
the li'intH'-t wai at it hi'l'.'ht lire- hroke
out In !x iliU'cifiit plait", iifalii'liiii-lv
(mimnI hy plmli" for oil-. Tlu'i'liinili
nl' M, Antonio ami a larp! iiiniilK'i'ur
linn-'-In tin' iici-iiiiioriiooit wrro com
uli'li lv Imriii'il iIhwii. liiny iK'onli' lo-t
I'vcrylhln tlmy po--'"(H, anil wrn it'ii
ili'ii'U liniiicli'.". 'I'ln wholi of Oiiiyo
i.rmiilit' wat wnpt away. I'lvo low
Iioii-i' hIoiik Willi it wrn ainiii-t com
pli'ti'ly hlown ilown, anil jitoK'riy cm r.v
ulifrt was ili'.troMil. in lint. .Manm
,W.i- laM III hiln;. ami the inln'ry tliu- cu-
liiilcil upon liiimlii'ili- ol Hi. iih dent 1-
li'lirilll, Willi'' ll' i"" "i ni'" wa-i'imi-
lilllll-.
It Ucompnti'il (hat OViT JO,wk livi-x
wrii lo-t In Miifiio alniio.
"I'niir ilay- nlli'i'' tho ' i'lllifia in i-inr
lioiii tin lli'oii-aliil- nl'ilfcoiilliii-hiir Imm-
Ii4 una -o "jifal Hint llii! -nlillciK rrwlli'il
tlHiI'lvfil-fil I" l'"iry mi' imiii; hotlii'-.
Hit iii'-iiiii'. Iiinin.' tli.it a piacnc
Uonlil follow If tln ImhIIiw wi'iv not ili
po.nl of, I'nlcrtil tin-in to hr hill'ili'il.
Knur lliiiitaiM'lio(ii- wno nofu.ili il.lhr
tiooix llit i-ovrllnir tin' I'oip-i'i with lat
and iht'ii iM-ttf iik Ihohi'iiiKiiii litv. Tin'
hi" ol llM'- ai'ouuu aiiu in mi' Mciiiiiy 01
1 Ion,- Kon-' will I'Minl I.(hmi. A l,ir;c
iiiinihi'r of Kiiihihihi wi-ii anions I hi'
klll'-il.
The wlioln iintiihrr ol llvi' lo-l will
nuiiilHTotii-'JIMHHli-oiil..
Thi'iiinoiuil of piOii'i t ilo-tioyiilijo"-;
far Into tint inlllloii-. -
A ."llyht i-lioi'k of i-artliiiiaki' wa i'-pri'ii'iici-il
at lint .'miii' linn a- tin llilal
wiivf iiml lyphoon.
The l iilicil Hiih- MriiiniT Ala-I.a wa-tnooii-il
on iln Ahi'iili'i-ii f-i t- of ihr li-Imiii-.
A lli-f ri'lllii'r lo her w hm f on Iln
Jil, tho -lorin hiir-t with li iiihlt fiuy.
Ili'i-new haw-i'i - p.iilcd III.'1 Ilnrail-.
Hio ilnitrt'd licr itnrlior iiml i-tiiickon
tin oppo-iti .ioii, t-lnklii'' M'oir- of
junks with hiiiiihi'il-i of IUiiijj; iVrllit.
'Tlic Alakn wip carried how on theroek-i
Willi lerilllfi foifc; ill lir-t iioiiiiiIIii.'
ripally, Hull ll-tln;,' lo Mailioiiiil iinil
re-tlnjf iiiilelly.
The Aherilei'it l alino.t enllrely ilU
lvoreil,aiid llieiock I fearfully damaged.
Au'alteinpl to Hoal the Alixka on (lie
'.'Till of N'plcnibtT failed, hut Hie captain
U paiiuliie of f4':tiin(' her oil' ultimately.
The yes-el I nut ilaiuaKcil.
.Nlll' 0(l7lllCr IIOI'HC.
noshifr hoi-e with nrionlc N mi old
trick of lazy fxroonit to save llu'liielvi's
llielahornf ii-in;,' eurrycomh mid hru.li
lo keep n hoiveV eoat in older. Tlie
niliieral nnl-oii U said to liiinrove Hie
human complexion and n-.-ipiratiirylcii,
rah-, mid In one of the privlilcts!'!
i'hlna. mid In the vicinity jt llieiir.-ciilcnl
woikilii Anuria, IhoiisTiidi of people"
live the din; haintuaiiy, iipiarciiiiy w itii.
..iii iln kllihti"it Inhit'V. lilit the hahlt:
once llxed, It tull-l lio i-ontllllli-il, onlc-HIl!
Is the certain lelllt. Hie cllecU niull
the hnr.-e lire neiirlv similar; 11 uW
ni ii iioucil'iil tunic, irlvliiu- lo ilui
eoat a liiilru whlih no decree of frooiU'i
Iir can produce, and wu huvu heenl
told that the iniijriitllci'iit iiipearance ofj
i
(tin ( ".i- h Imi-wi In Vienna 1- It. lie a'li id-iiti-d
In it- -'I'lit-ial ii'i'ln tlic-lal.i - : Imi
ti l Hu -ni'lih Im ilUiouthiili'd, mid lli,
Inn-- 11111111-1111111.11' l!i IN inlii i .lull- ni
iii.ii-.i-iiiii- mid pfiilujr iifrti'Miyi (ijiuihiii-
iiiiik mi ".npuan; iiuiiii. new nick
Ihnt iilliareotllrtji li(iic-.-Jha In-cii ic
icelillj illcocii'i in I'mncc. in,-! tliu- ile
lilii-d In the London Metllcnl .. .
"t li-HI-ll l.lit llje I.iiiiIiji i .Hull
Ivriml) li'l III till (iflHtf MritiA,!, .1, ,-,.
i.toi. I lial mi eminent clcilnai .101 on
li.i- 1 11 1 it 11 ni I Hie .Metlieiil mid S11 1 tin-;i
mm-Ii IV oT (hat dlv that the 111.11 ln,,,.i. 1.1
c. lialii liiiiiillcliail lMcii Itillielinhilot :nl-
iiilifiHunlWj'Jiloinl i, tint hoix In their
1 liaiue, mi a to make llii-ui cn-lcr to 1 nil
tu ilriii'. Il !ijiHarM Dial the din; ai till
ld.ea 1 liallii. Iilr liortf Which had ptel-nii-l,
hccii -o piillul im lo "he 1 1 1 1 it I
Iroidile lo thi'lrilrjiiTf, leinue n ipilct
11- ilium mu-r 11 u w ii.i'oi tin ii jm
lliciric Ili-atiiiclit. ThN f t i-tit cliaiiL't
naturally all niclcd the allcullnii ol tin
tuiinial", and they -ent I'm the rctcruiary
Hirtieoll to :i(.t'rillli IheeilllM'iit'lhl - ) 1 1 1 -
lieu uentlcuc'. ril.nl IliiictloiiaiA 110-
llciil )i ci-itnlii li-iiiliaiey lo -hi. 11 in iln
liiilinal-, hut Mini civ knew In hat Inn-
lei llii illiU'ilal coniMliiiu,' w lii-n hi one
ol' III ti-il he t.lianitil lo iiml a hollle
hall Ihll ofrlllonil. Ken, tllii. a- Iln
rt ilrlicli : ami when the Mliiinm
Mirjfcnii iple-lioinil tin- ilcljiiiin iil 1 n.n h
lliau ill- to I Ik- lift he iii.iiIi- of he ili nj.'.
thtl.llil-r, tiller liiilch he'ltatfitlrtn, owm it
(hut, folloitiu Iln- inlvlii- of :t liiollur
ilhip. he )t.r hi- hni-e a do c of chlnr.il
t'teiy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ; r to make tin ill y ililctl .
and. Iiirther. Hint many of hi- 1'raicriniv
In Itorilciiiix tolli'Wcd th' .aim pl.ui.
Mil .llun Hint loiciiltil iln riri-iilnv
. f..1M.
(1'ioin the Ucttnit Krco IVi-m "
III 11 lonclyV-itlllded podtlon in Hit-
i)ortliwi.t corner of the it-ini.-ter near
the ei-r Ix-titltlfill llllle ill.i,'e of liieh
iiioiid, ICiilaiiiaoo louiity. .Midi., the
lii-lnnan can llnd, 011 a pitie while mar
ble -lab. nearly concealed I'riMu view hy n
llir.'e clu.ter of Hlae hii-hc, i-n-raviil
tin l-lliipli' liaiin' or vJltll.
jiinitn ('iliiiiiihi.. born A. li. 172.
dieil A. I). And Who 11,-14 lieiilil-
lliili I 'uinuilti !- He a- Hie iiiM'iitor of
dn ular -au , now in u-ehi thii country
iiml in l!uroN-. Nearly l.ly yinr-ajri.
at Ihirtonville, N. V., mar Ahi.tcrd.ini.
thi in. in liuiiiiiii'li'doiil, nt Iii-ovmi lilai k
inllir .'niII, the ilr-l circular -.iw known
to iiialikiiid. Ilew.i.a lioleil pioiieer in
Ml, lii(.in. il fir I ..M-I11 tit one o tin
I'lvidclit. ol Hi.- t Mti-d lule-. n-hn.-owner
in New in k -i.ite. a litnliii:' M-i--011
in tin day- of .Morgan, and nt who-e
table tho AVry elite of the then
jjleat -tale ol 'N't-w Vork Ica-ti d ami
drank liiily of hi tin .Ice liquor, ami
wine-; :i e--cl-ow ner on the North river
Ihioii- the da) -01 -li-ainlioal-. n captain
hi the war ol I si J. when', allir lmlnr
Hni-e In, r-e--Imt I10I11 limler llilll. wltti
otic tinko of lW HVnr.l In; hrriught hN
iih-Hoi- iilliet'r to tin jri'diuiil (or
an lii'iilt. and btciiu-i he ua- a
traitor- ami a cowaiil, mid nfler
h.iUii' bei-ii e.iirl-niartialiil iu.ii-.nl
of haln liceii hot, lie Wi iippoliiletl a
ciilnii I In hi place. And ill till-low ly
jrnni' mi' the a-he. of the mail wlui.
nearly eeiity ear-ajti, at Alhaiiv. N.
, took up and moved Imdllv a )arj;c
hlock of briek 111111(1111.'., and, t'o the unn
derandiMtoiihlnueiilof Hie w mlil, eon.
trilcted 11 iiille mnl a half of Ki le ennui
lliiniili a ImiI of rock, and who nl-n
built. ier cnnlnict. linn' lir-l low !t Iiltri
over the wiinc. He al-o allied In
the enii-li iicliiili of the llr-t ten mile, nl
mtlinad built In the t'liltcd Slates and
foil inlet I both the lillajrc- of KH'i'eiiee
ami I'.iiltnnilllc, on the old Schoharie,
inur Aiii.tenlaui. The Jtudy nlnl aim of
till- 111.111W. life iip areil to In to accoui-pli-h
that w hlch mine other- could ae-inllipll-li.
mnl when the object .niilil
mi- -et iired or overcome he pacil It a.
rpliclly Iii .1- In- would the pi lihlc on the
gi-a-li!1'.
1 .,. . .... I. . .
llolli'r'. Mi i-i-t ..nr.
llo-toa Herald
Clt.irle. 1. 'I'lininp-.ou . inther above
the medium liei.ht. Iia-a l.iic. thllluiiil.
a keen eye, and weal--.'! Iljht tndv 11111
taelie ami -ide whi. kei. Ile i-abniii 17
year- of jft. tlioii'h looking yoini.'er
limit that, lie 1 a man of jrmit per
.oiiiil populailty. haling many Irieml.,
and lew. if any, eiiciuio. Anions Hie
hrethlell of the IN-.- ' bat
he free liv the familiar
name of "l hill lie." Ile te-iile. ami
pllicllee. law in ( Jloilcc-ter. where lie
went in l-.i7. .Mr. Tluniip-on sliunl'. at
the headof lil.-pliife.toillii r. coiuit v,
and 1- In eery way an utile 111:111: a tiiau
who will honor the old K.-e. (li-tiirt.
and a mail ii;aiu-l who-e public or pri
tate lile not clciil hcpuhlie ..lamlcrerwho
I'niilit him daieil -ai one wonl.
isri:..i:.
7 C. N. HUGHES,"
(jfitrn!
Iiisurcanco Agont.
ornci::
oxxxo au:i!2X7m.iT3.
Over Mntluus & Uld'a.
"Illl: lull I'll l-l I.l - I nliim)iii 11)11'
M till II
INSURANCE.
r.STAUIilSHKn 18r8,
SAPFORD, MORRIS
AND CANDEE,
I.i III Oll
Insuranco Agents,
73 OHIO LEVEE,
City National Bank Building, up. slain.
Tliu Ohlesl. EutublUliua Aiicncy in Boutll
nn UllnuU, I'dincucmlun over
$r 000,000.
rilli:.i: l.'.-ntU nn 11
1 ' hair 11-11 mnl nii-lilt-liml
Willi Iln- fluu.
mint I'l.l'l k. lih-li li.i
Iln. il . Iiiiiiinr uinl II la
in,, iv) It- Oil 114 Mt'll
,i..iiit'ctiii'iici.iir i-v
ciWlon, imi tin- iniet SSS
ii.ii.iriiin'iii(j niihg v
tl.ij , iiml liulilit hut oil
ii.v 111 t-iiiy uinlly
f V l'HICB 10 THK PAIR.
. If llt-.l I'lilllul -,il rnii, 'i.l,-ti,r. tl-ilrlA bMl'it
xiurimltv, tiv lii'i ii iIiM-iiiilu'i'iiviil.ii'. l Hi"
.Vijdill-liiT. ,1. p. kyih:ii, ( li itlJii'li
i.cot i:itii-.
Bristol ftSlilwolV :
!
FAMJLY 1
)
u
I
GENUINE
DURHAM
SniokingTobacco.
ManufACturM Only by
V. T BLACKWELL & CO
DURHAM, N. G.
JUST RECEIVED.
No. 32 EIGHT STREET
CAIRO, ILL.
' I 411.1 .1 W .Muvjii
ARTE It & STEWART.
1 -ili'i'..nl, 1. 1 tl Aim .V I ..
GROOEHS
Commission Merchants
Mo. lia Commercial Avi nuu,
CATllO, ILLS.
PITTSBURG and ILLIiMOIS
coal
Jll
STOVE WOOD
Klll'l' 11111 I1111II1 1,11 haul at l',-' 4anl,
. i innii-it-i.il jmiiiic. n,ii-iii' Ilin '
lliuliliin.'
in, 1. 1- ,it,inith HII..1
1 tuliin.l ,.il l llit-itil lit-f t.ri'luixc
li nn -'li i.'llv '1 h h II.-1 11-1:111 1
CAIRO CITY
GOAL
COMPANY
A
III", iirqmt.l hi .iii,ly cii Kinar wllli tlni
. hc-l
Pittsburg and Illinois
COAX.,1,
,tmc ni'Ul t
' ll illl.hy Itri ' ofllci' So "11 tllila 1 nc
1 .Nhilllil.e Hoi ' Hlinil'hiiat
, ', l Ia'j nil in -Mill in'
l5 41 Hit-I 11.1I Hump' lrtt ir'riih'll-l.i;-li(
lie I
Mm
1
(IIAI,.
ROSS'
Coal and Wood' Yard!
COMM K ltd A I. AVKNUi:.
VtlUtBj'Hir IMrUUli"l WHiliMUllUittK. !
au,.. I'w l.t. null l i" 1-11. u,IUl i.,r liny r.uMl
hl.111 c.l.u.11 vilUul .'' Tin f lioll
l"JI.llMlfci,iuil-i-l11'"i'' 'Hi "
Hilt
llillsM BROS
Wlmlcinlo
DRUGGISTS
PAINT AND
JOBBERS AND RETAILERS OF
Wli
r A TENT MT3DICINKS. 'rOILTW AUTICrjF.S,
UltUGGISTS' FANCY GOODS, COVjTAKU WlllTF. LT1AD,
WAX FLOWER MATERIAL, WINDOW GLASS,
JJUUSITES, SOAPS. COLORS, OILS.
TUBE COLORS, DYE STUFFS,
CHEMICALS, PERFUMER Y,
VARN13-IIES, ETC., ETC.
Jl v.tiiiir.n.-KiiKii'iii-t' un.l milcnt I'miii Dnnrdl-, l'liv-li'1.1111. un.l (.eiitrit Hlniv In w.iut
of iri-l-111 mir lint' Mt-Jinlxut, Pluiitjtinii unit 1 imi Mvtllt in' I ii't tilinli-lnil ur i--tlllt-il
u till itluil.lt thliK ul I'-.ii.inalilf, tun -
WIIOLESAL1. & RETAIL, 1 "fjA 1110 4 RETAIL & PRESCRIPTION.
71 Ohio T.ovee. , ( WuMhliiKton Av Cor. Bth St.
11 iiai. i;m 11 1: Aiii;.vi'.
C.' WINSTON & CO.,
Real Estate Ageiits
1 j-
asi
AUCTIONEERS, F
7i onio, T.jin v'arar?,
V -tetHl'l I'Jmn .)
CAIUO. ILLINOIS.
2H."Y nn.l m'H ol rtap, jnv MXf.. II1111KI1
.I.J :ili li-i, I. nl t.lli .
K3l.iit I'liinini-liiiit-i
JOHN U. HARMAN & CO.
Real Estate
AMI
COLLECTORS,
CONVKYANC'EHS, N0TA1UES I'UIIMC
AMI
I.Ailil AiTi-nta of tho tllluoiH Ctiiilriil ami
lluiltiiKlon mnl Uuincy It. K.
COIllll.lllil.'M,
North Cor. Sixth null Ohio I.evoe,
CAIUO. ILLINOIS.
i.iiii nit ii:ai,i:iis.
" ii. "smytF& "co.,
14 hull' .,1, uinl lii hill Hi-.il-!- in
roroir-u mnl jDnmoatic
LMJORS
WITtS F AI.fi
No. fiO Ohio Lovoe,
CAIRO, ILLS.
MT.-f-Ii- (-MVTII .1 I'd ltiiu comlnilly
. a Ihiki- -met- nl' Iln I'd gil ill II m u
lt I, uml go' (-.tiij 11II1 iitliin In I In w liiili,ilt
riintli nl lia- l,iihii-.
iiori:i.s.
ST.'mCHOLAS
.Hotel and Rontaurant
No. 122
COMMERCIAL AVENUE,
rwn ilmii 1101 lit nf tin Cilrti mnl Viiicrnin,
, llllllil.nl llcii.il
WW. Wia'tfUL, l-roprintor.
n 'ilwlliti'iil liif liili
..I'l'iA, II. ill ,. J ly-1,1 . k .
J(ll-M" ." " T I i s
III. IS IS.
nil it llntull
Wit-
OIL DEALERS.
iiisi'i:i.i.a.m:im s.
JACOB WALTER,
BUTCHER
Dealer in Fresh Meats
KKJIITJl STREET,
TIetweim WnHhint'lon mnl Commorrtal
Avcnu.-M, iittjuliiinir llnnnv'a.
K i.i;i'-. r.ir -.iii-tin-i'.i I'.ivr. p..a, mhiikii,
4t-.tl, I lull, Miusix'-t Vi uml I ,ii'-.iit-l
hi t-ni' t.iiiiilh'. In mi ut-t-i'ihthlt lu.unii r
CAIRO
BOX and BASKE CO .
Hi-.ilci' In
( Ml kin.U, li.ml uml mill.
FXiOORTNG, SIDING, T.ATII, &c.
Mill mnl Yiuil,
Conic)' Thirty-Fourth Stroot and
Ohio TiOveo.
DANIEL LAMPERT,
Fashlonnhlo Flarhor
-AM-
xTA.xri m rt -j a o it: xx ,
EIGIITII STREET.
netweiti WaaliiiiKtou ami Commoicial
AVullllflH.
E. MAXWELL CO.,
-Dc.iltr- in
KMtWAY MAcmiimV and BUHKINO
oiLS-)y
No. OKI North Mnlu Stroot,
ST. LOUIS, MO.
AOKKTS I'OU FRENCH PLUUHAOO OltS.
SI I'I'I.V Illll'lU.
'' VALENi"'''SESCHl
Rtdamboat, Ilotol and Family
SUPPLY DEPOT
am nrii.i'ii is
Groceries, Vegetables, Gnvno,
POULTRY,
Fiol'i, Ebrd, Northern Rut tor, &o.
Eiehth Street,
1 11 1 -
llV'Vwnim Waalih'iKtoii mid Cotmncrclal
yy ........ ; sr.: : .. ;
Ij.(..,i,,i tniiirini inn iu ciauiv
Buder
MANUFACTURING
Jewelers
HOLIDAY
Presents
TO SUIT EVERYBODY.'
ho largest stock south of
Chicago.
Which will bo sold at roduoed
llguros that will astonish tho-pub-lic.
Hair Jewelry
Of nil kinds miitablo, for Christ
mas Gifts
MADE TO ORDER.
I!k-2aold and Silvor Watches.
4nyGold and. Silvor Chains of
ovory dOBcriptioii, '
irtTNccklncos.
ieiySottfl of Jou'olry. ,
jjoTSIcovo JQuttons.
IriTStuds.
Itvfi-Bracolots. u u ,
CfjyGonts.' Plnn. "1 1
I.-jT Charms.
IwrTooth-Picka.
tWSilvor and PlatbdiWaro.
Iff"Cnrd Casoa. 1 ' -:i
I2T"Toa Sotts. i ' ,
tv-Ico Pltchors.
ttxf Napkin Rings.
Ck5yTablo and riokotKnivos.
isaf Clocks.
RINGS
Diamond, Ruby, Emorald1, Topaz,
Christopnz, Amothypt, Sapphire,
Afuliokito, ntoodutorie, ' aarnat,
plain, chasod unci, all, othonjOnds
that can bo called for.
Gold, .Silver tind Ivbry-Head-
cdi'Cnhos'.W'
PIANOS
And other Musical tusU-umonta.
Corner Qth and Wash
ington Avenue
rid'Call and oxamiri'o tho stock.
ikirTto n't forget tho place.
E,&W,li!R

xml | txt