OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, November 17, 1874, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-11-17/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

-I1.V,WI BM.V
. . CAril04lfpSTbFPICE.
rt) V!lHftiflVr.n 71.W) 11.1.1. to ::
bnliV.tw.'' '"' r,:(llJl-"'-
Arrhi
i A i I I' "
t;iuc.
A M
r Mt
i"ri l llllnlntrnl II l(
!HI
tfftl
r.'.Ki
1 HI
1.10
in mi Unity.,
I ' lWHt'
KKinUlro ..V Wnties
. -.. . 1, lll U-IHilly
.i I in. I.. Ifllnr ttnllll'
' Jlt.illj'exr'lMrtn'liiVt
l Mln. lllirr uni.
It.. ...... Tn Vrl
( Vl.m'rt.Tli Urn "ill
Ki -iul,r num.- -
I'rliluy. A Sutiinby
. . U. W MlKr.AKW I' ,M
,KAll.llOAl".
TIME CARD.
ILLINOIS CENTRAL It. R.
Ttui' !.rV f Atttn
Mill nl.i.-. 1-' IJy
rn'ljtht'nt ..-...-t.JI:M" in... ,,
'lvllllL.L.,w, "I"
Amnrr at ruun ..-
.. W J-KI U . lfc.V ..... I i.nly
Mull nt.....
"JAMES JOHNSON, AKnitt.
CAIRO & VINCENNES R. 11.
.aXT,:'f , - -. -
cmCINNATI nnd XOUISVILLE
s ' '
ON and nni'r.?iinc.7,,iM,nitcrlriiinn will mil
fllily CXCept Mlllil.'l)l 11" lolloMr.
0iiii Sftiirit
Uttf r.wrto :'.........
ArriwVIKN.VA -
li:lA.M
a!
IIAIIKISIIIJUU .......... li-.il "
mhiiiis cm i. 111. IK "
I'A KM I ............ 1U..VI "
" (i IIA V 1 1. T.K. ... .T... 1 1 :m
' Ml' CAItMIX ...V...- Willi
' YINT.IlNNIi ....... ......... ... I. Ill
,- , ilsiiia in, 1-1.1 i i ..it
union ni:i!or....;
ArrhrCINUINNA'l I-..,-.. ......
' l.ylljVU,l,K ......
uniu voliii
.rrHcrAllift..-
'1 VIIA'.VAV ...,
" IIAItltllli:itC ... ...
.noiiiiis cirv ,
1 1 1't '
ID .",
..... H..VI "
.Vi-nvi' M
h;. "
T:irJ "
niii". "
" ( AiiAii ... .....,..... :,:it
ni vu.i.i:,...- i. iii
' MT CAItMi;!,... :"li
VINOKNM'.s . ... !i "
UNION UV.l'OT.... !) "
Arrive fXIOS' lllirOT.... il :Vi "
iHT- IHSi:INN.vri.i II.,MIA M
" ,iMi;iM ii.i.i. it .so
Jini'NU tltY .v C'lllll)lATlflN
J.ratfs CAllll I Till nml S:fn 1' M
MllI'MKITV I .lil iifjI r. .Ill
Jli.nii'l Cliy Aio'IiihiixIjiIuii nun ilm'l.iy
uimi .iiiiipiajM
M:UIiilf rliwo ''.iiiinrllfini to nml fhitn nil
point. KhIhikI NorIM, nt JihIIimmII nml
rijumn. nun louini irniii nu ihiuiii iiiiiii iiiiii
i. rl I'J iii nu.i in. I
M. B. QOODRIOH, II. Ij. mORRTX.I.,
tun 'I Ilt'kl'tAK I t.i'iil'inl Biip't
ST. LOXHS, IRON MOUNTAIN
AND
SOUTHERN RAILROAD.
OMNIIIUMN :ilTlVf nt nml ilrunt ll-nin tin'
ntliit'.xiiiiir rviith el 1 11 1 nml ( iiiiinii'ii bl
ni-iiiu tin fiillow
Uvnntii linn fjilally ut I .!) A M , nliil
nrrlM'i nt .tti.i V (I
'riiiuiiKti nriitlii li-.ipsli.illy I'riM.t Mitnluv,
ntt'Ull' .M , nml miiiiMiit S M ' M
TlliH' In nil uiliitn iu'l'iAm nml Aik'tui,
iTfA HOURS LESS THAN BY ANY
Ji OTIIUH llOUTK.
Tilnornini Culm In l.lltli' Hurl, IS luniri
'i'o li'iuiiMiin. a liuiiiu.
Tii.Ifilmim. 'If:i. i.i ImiiTi
'in aim ii.iii, -jii noiirb
'In Miiwfrnn1. UinUlnii'i, Imuf..
To ILiIUh, lra, V: tin his
To lli'.inn'. 'IVvn, .H lion rn
'In JliU.lill, Jcxur, 41 ll'illin
'in (.'.ihi'Mcin, Ji'X.(, II i. .iM7i.
D. AXTKLL, C. W. IIKQUEMBOUna,
Chlrt'KiiKln"'!- AKi-nt, t nun, ll,la
Spend Your Money
So Unit you tvil K'i I II nil Kick In mil rollil roiii'
ion, i.y imi'.i.np ii in (.tie ni inn
;u'v iMluil
Evening Star
STOVES
Ijiiui.ii" riir tWU't' tint u-wniiili-tnitlv Klrnuj;,
l'li'j"Uiil anil I'liiroini lUiil ut ii
Small Cost of Fuel.
EivTSlmnlo in conBtniotion. enni
ly munugod, cnrclully niiiilu of tho
vary boat mntorinlH, always Iiiik
Urat-rnto rtr.ifl, nml imr.Tiuoed lo
Kivo Bntiftfnctiou ovi'rywhoio and
unucr an oiraumiiiuticcH.
Exonlilor Maiifuotuilui; Company
OIS ojiU OU ir. Main St. St I.0UU, Mo,
. -AMI jiv
CHAS. HENDERSON.
CAIRO, ILLS.
VAtil.V,S.
The Gamble Wagoi
OA.xr.o, ixjijirc oie
JOHN P. GAMBLE.
' r '
THE BEST and CHEAPEST WAGON MAN.
UJ'ACTUUEl),
.. A , I
MANUFACTORY, OIIIO il3VEE
Wear TWrth-Fouhh Sircpt,
MWSl tmMLn'.J
he nlli.
'n KSHAV.NOVK.MIU'.lt 17, KSI.
MISCELLANEOUS.
M-''Vli.it nllim-iit t un yon ilml tm nu
tVikV ihUimI llij ilinlriiiiui. "A coin."
win Dm' iimnit ivi1y.
lieu. Iliulcr vn (in-oti'il nt HnVtT-
hlll. mivh n Xrw r.iii'lniiil imiHT. "xiili
vuvr niul ti fi-w riiili' iviiinik.
UoMon i;i'! $:Mi.i)iXii' r yi ni iotr.iili
ilfliwhijf 111 Hip I'mIiIIc m1iiwiI. uimi
si.mic (Ir llil1 l""f If'iinn'il yn" ''nu I
rxnldiitw n lofiitiil liiiidU'rtil.
A MllwnuUii' iniiii :iy In lln' I"'
coiilil lie xmvcUi'iI, mill i-oinr liouic mill
Unit III. wll'f initiTlfil to Him- oil"'''
Ion'. Hie wny lltioi li Anli ii illil.
"j.',t ir,w-"Iiiii'inc. Mr". Hoylf. 1
li.w lii'unl Hint your Imi-hhihi wii ii
ilrit iiidlliiut; U li V" Sn-oiiil wilt
".M'lli.lllll.'ooillii'. rom lionii'
ilrtink cvrry uliii. '
Timothy Hilling, or NVwnik, hail
not Imi'h to chiiii'h In twiuiy yi'iu-. lie
Wfiit lnt Siiiiil.iy, h:nl in- ii.i i iilrkiil
01' .:l". mill iilllli' homo II lilolloiimi'il
In-nllii'ii. Soiiii' men fii'l u-iil In hain
r 1 1 Ir ioi kcl pli kiil In i liitii'li.
Thi' l.itwt ncllvo lli'ld N'l vlcit ol' Iho
frul. l nt UV.f IVillit xvi-.t" I't'M Ho'. ill-
Ml'iii-ilin'lliT-iiMl!illi;it i ii'l'l ihmii tin-
iiiiiiiiililil'.'. nml tliiviitclinl llio "(Mcl ll-
ini'iil lniffi'llil,. Tlio' ll'ht wit :i MHit.
on tin- pail ol'tliii'iiili't.
Ship I kI it 1 14 1 lculior. ,liH.ipl, ha
lim lior milkier, jn-i . tippolntnl hy
illV. .MH'M. Ilt IlilUII' ll.N .IllMpIl
liitiM'S, Aiiic.-t' liit1i(,T-ln-lau'. Iluilrr.
n-i'il lo 1 in vi' it prNoit on Ship l.
laiiil. The ftoMTimr iiIiih In hnvc Ur.iM-i'
tllt'lf.
A nmiinr.ictory oCi'hlua nml cm then-
wmc, umlcr thi' L'vutiol ot' Ku'lUhmi'ii,
hnx Ih'cii tMnlill-liril til Ailn'ii-. 'II n
miiiiniiT U a .Mr. Ilrniy Toiiikluou.
Alhcill.iii crih'kcry ; wholesale tlcpol In
the AcropolW; none I'liiilnc mil
Htnmpril Tomkiiiion, llrowit A' Miin-
rotihito!
A youth vho ittli'iiili'il it Scotch iv
Vivul Hurling lor the Inn ol thi' tiling
hiiiilcally liiiptlri'il of the nilnMrr.
"Whethirhe eoithl voiU a mlriiele or
nou" The youiur niiiuV cunoliy a
li illy illKtlnl hy Iho mhiWier kUkhi;
him out ol the church. Willi the m.ili ih
lion. "V cannot work miracle.", htil wi
can ra-l out tic IN I'
Thi'tv N ii wot hi ol' su''"i".on In lln
reply orn clioollioy to a ilii"iion an ti
whether lie hail lieeii whlppitl lately
"NO, Kilil he, "I liave a heller leaelu
ami I'm it heller liny. ' Kviileutlv hi
humanlly hailu'l heeu whipped nut
him. Kvnleiitly, moreover, hi teacher -o
I'arl'riMii reariliii'litm aaliea-l, vntp.i
HiI.mI with him ami ae him crulit I'm-
kiinie slight power of reason ami emu
mini 'cit'C.
'I'llA.MISIil VI.Ni.
lly I lie I'ri'.tileul itl I lie I'lilleil Sliili-
ill Aiiu rleii i
A I'HOIUMITIOV
lie iiiv iruiliiilnl hy thi' ili.iiiifliift fHj'nii,
Hint t I. Illiii' to i.iiih' in imr 1 1 I mh'.iII.mh,
unit nili'r IIiiiiiLk In Aliiilulity (huI t'nr tin- im i.
I'ii'tmnl nl.iiiiil.ini'i. ol' llii- i-,ir 'iTTMi I. ili-.iw
llltflll II CllIM'
'I In- liluMliurnr Iii i' (iovi riinii'iit rout Inn.-, to
In-vonrliinl'iiil to nu (IIii'imiIIi Iim l ,-i- . i ii. I I to
Hie lilliiir nt' Hie lllliluliillil.lli till' l.lllp ll:l.
ll'lll IllV 1 1 Kill .l'.l)l'll'. jlllt-l llllll'l' k
Ih-Ihk iiuliiUiiniil, niul ik'.iii' Hltli nllii r mcl
liui nvvulliil. It Ii lltlhi! tint nt -Inlil ..-r,-U
XVf lliillll I'lll.c rrnlll mil' lltl'lltollliil liHIVlllW
ami fii'in llie tin in. nt or our ililly llt'4, ju.l
iinlii' In lliMiikrnliii'iK for llii- lik-lnr or 1 1
i'.it, mil I la tlii'i'liltivnUoa ol' kin, lly fii'liniri
tnwnnl fii'li uilii'i' Now, ilH'ii'tiui', ni'., (.'in-
ln lln-i' con Mi'i'JtliiiUi I, I iX'ir.- s ii'iiwT,
I'li' lili'iil nl' llie I'iiIIiiI -i.ili'-, ilo iii'iiiiiiiii'iiit
lo nil rilli n to :i.i iiil,l.. In tlii lr i-1 .11 1 1
plni'ivi of w.ilili nu 'riiun-.l.iy , II..' .Dili.- i.i) i,l"
S'iOi'IIiIht iii'M, uml i'ViiiuHi lln ir lliiiik). fur
Hi.! tuin-j' nu.i fj in-i.f tin' Alinllilv (.ml, -iinl
1.1) Iiik nil.ti' nil iriilltiinl I'oiiii'iilioii., nml nil '
II l:l I- i k'i-iij ki Hun-., lo iiIp-i iM' kiii Ii ii il.iy of
ir.il e
In Willie. wlinxnC, I liiif lii'ii'U'illi nil
iiiv liainl nii'l itiiinilllii' imI iii' nu- IIiiIiihI
Mnli". In l. uillMil i iIoiih nl I In' (lly of
Wu-lilnuliin UiIh, I In- Ini'iil v-.i'ii'lilh ilny
i.r Oi'toln t', In llie .nil- mul nl'llii' In
lli'.'llili'lili nl li. nlli.l .sulii. II... iiliirly.
llllllll
, , r. I- ilt AST.
If tMit.TO.s Kl-il. Ury of .stale
UOI.'I.AJf AI'IOX.
ll Illl.I'l'VlllHl' ill' 11 ttllli-lipiUllXll l ll-IOIII, I,
Inlin I, lti-i.inl'.i'. ('iiiti'rr.Jiff'llMlie suib nf
llllltlll'l, l.l lll'H- 1 iv, .ffiRite n 'tW fst . in 1 1 1 1
1'liin.il.iy, llii' ili liit.ini, ai u TaJT't Tl'l '
Ink' mnl t;Uv -MmjijM
Ia-i nil tlm hii1ii i'Vi,rywln iiani1i..ini
ll.i'ir n'-.lui' ijiv4 of Woiclilp.
ami Jir.liM' lo Aliallil) l.it f.n'Ili
ii'.niiif nl iiii.iiln I'j.iii', nml Oiinki' llie fi.titiii-
uiiiiit of tin1 Dl me I'.ivnr iiiini tin- M.ile .mil
imtiini i
III 11 llm ulifl.-lirl liin1li,lAXrinv li.lit.l it, I
toiim' llie Mnl of Uie "Te ofTyiiiii. iii H' nf.
p.nii'iil lli.'i'lly i'il'Si'ifi'i.li', l. ilill'l ijv
of NiniliilH i', 7l, niul i'it4llii I IMi'iiiIi ih i nf
Hie i ihiim miiIik ni- nlnly.ntiitlt
lly tin' liiiM Minr t "' '
t-m.1 .iiiiisi, iii:viii:iii,i:
(afiiiui.il ilui.hu, ,
, iYejt.iry or Hutu
IIOI'Si: I'A I. M lilt.
J. H. ABLE,
(il'lll llll-i'
Hons Painter
A.NO
PAPER HANGER.
COHNEU TENTH BTRI IET AND
WASHINGTON. AV.
I s iii'in'. miiiUkiiiiVnr II.iiih' 1'(iIiiIIii.,
1 ImiI.iiiiiiIiiki,i IVliiii'M-ie litiiu iiil.iT I., ii, i
dilv in MiiiiiiiiiiUnit i:onit' mri'ii mrilili' in i
ir ill unln- Will iivfue pivilil'l ulii) HI'
"unal iiiti-mi..ii ( uil iiiiif -Hiiilia
MMHaH .l.i'iitliliiui
1 luie nu iinl tin-
iin unit 11,,'i'iin,
Imnl'uCK, txliteli 1
llii-lr 'lifiiii.ir Mini tin.
' " ittii tin 11 J
iit iiw.ti nu Hill
1 1 .'i mvi'i.. naic
lajri'iodirvjAailly
I'RIOK J0 THE I'AIll.
If llftl fulll.il 'nl u,. i.i4-tltc iliullli. M'llll
r.iiiiifi'.t'' " "" i1 '!' " i- ii
iitllilUI.il. , j- mnl,!!, i ,.,,i;,mi,4j
IXSI'lt AM i:.
67n. "nuGnSsr
.( nir.il
Insuranco Affont.l
0IT1CK!
OHIO Tj3"VKE,
Over M.ithi & Ulil'a,
VTOM. lull
IN ...i.-i
l'il-l-l I.HH t ollllfltli. 0ili-
INSURANOJG.
ESTAIJI.ISlir.D 1H58.
SAITORD, MORRIS
AND CANDEE,
lirinr.il
Insuranco Agents,
73 OHIO LEVEE,
City Katlonal Eanlt UutUtiiiK, up-italn.
Tlio 01ilRt Hntalillaliwl Atfimov 1" South'
UUI IJllllOllf, 11'IH-r-M.lllHlllf
805 000,01)0.
I'A I XT AX It OILS.
B. F. PARKER,
t .-.ii.-r la-
Paints, Oils, Varnishes,
3ES H.TT jCXOiJK-.
Wall Paper, Window GIiuih, Win
uow minuet;, ivu.
Alwnyn on liiml, tin- ii li'lirnliil illiiinlit.it 1 1 r
XHillclinK,
Coniur Klovtmth fltrr.t uml W.ihIiIiiic
ton Avenue,
'I Olt 4 CO AMI 'IJ. U.S.
H. MEYERS,
Wlinli' iile I iiiilei la
Tobacco and Cigar
V
PIPES
-AMI-
Smokers' Materials,
02 OHIO LKVEE,
Cairo, Tils.
'MM
Xi. I'l-i ...ii run I ii In IJiei Itliti't .ii rorl
in.' to iI:'i'i iimiih, ii. I iciii.iln Ii hi. liir.vi'll, pi,
i l.'it tlielr Imni'H , in tint ili'Miii.ti'il I y ne:n-i
nlnili i.r i.l lie r Willi., mnl lllnl iHK.in. vuoli.i
in. nu I mlnt n ii i ir
lit ii ili ,r linllui'linii, (Ipn.lirhc I'll
III till' Ml..n.lcl. ( niiiili.. 'Iiul I mm i.l ll.i' l l,r-l
iilixmew, Nmr r.r u, I ,ii. mis ni tlx- Mnnnii U
IllHlP III UlP .Mlllltli. IIIiIiiiiii Allm In, I'llllillnlliil,
if Hir lli' ill. Inrt.iiniiintit'ii of tin. i.iimh. l inn iu
lie H't'imi nf 11,0 Iti.ini jH, nml n liiimlii'il nthoi
Ut 1 II r 1 1 1 MIMI'IIMUM. IIIL' I. lill-lHUias i U.,fp
i.l. (III? I.nilli' r.ill . ime a l.i li, i lainuiiUc oi
l IMI'IIU thllll II ll'lll'llll llllvi'lllMlneilt.
I'',.r I'f-iiiiiln ('iiiii.iiIii4. In lining nr nlil
in He I ur Klivlv. ut lliv iliiuii uruiiiiiiinii 1. n,
In' turn of llie. tlii'mi 'I nnlf l llln. ,lf pi, i mi il.
liUii mi liillili'lue Hull liiiiuoii'liivlit Ukhiii ini
, .Illil..'.
I'nr liiflniniiiiilnr, unit Vlirnutr IZIirn
iiiiiiUm ami l.uiit, l.liiuu, Ui'inilli'iil uml liili'.
nlllclil t I'lerii. IHnoiiM'. of Iho Itlixil. I. her KM
i' nml Ul iil'lrr. tin--e IMtirr- li.iiv tm i'iiiii..
nu ll jiM'iii' ii t" niuvil In III enl lllon,!,
' 'I'll', -in.' n u'inlr I'ni'uiitiii' iiH x.i'll ii.
ii Tamil-. fiiiM"'lliif t.n llit'lil ol in tllii? .im i
iiHfrrnl nireut lu irlli'ilnir coi.i'f".liiii ir In
j.iiiiiiintloii of Hie l.Urr niul Vlin-r.il oru.iiw, an,'
a lit ll.ii,' it-i'iin.,
I'm Kit I ti iii', l'riltlnii. Tettpr. Malt
"ll'lllll. lllllU'lll'K. ta,l., I'lllllllCH. I',lllllr. Ill il,
ii 1 1 .tl ml cm. I ; 1 1 1 niiini', N nlil-ll. nil. Mire Kli"
.ryvH!l,i, itrli. .si iiri.. iiNiiilnr.itliiiiinllliPhklM
luni'T nml lnr ifen n tin' skin nf Milium it li.uni
.r untiirp, u re llternliy iluir up uml i nrrlcil nut i..
lie fjhlcin ma uluiit tinii! i) lla' nu' nl tlicsi
liter.
I.'riilil'iil Tlimi'.iiiF.U prnrliiliu Vlvrni
'irn n tlm aiml nuiuiiifiil l.nluiirniil tli.it eie
..xtiilni'il llie ulnkliik' fciii.
IC. II. .TlrltOXAI.il A' I'O.
init'iri'lx mnl (lea. .U'li-.. sun 1 1 ,n, i. n, en)
or, nl Wunlilniitiiii nml Cli'irlleii M., N. .
Mil. n hy am. nuiamiMH .v ih:ai.i:ils.
A BOOK FORJIIE MILLION
Marriage uti'X.V Wtft'S
I mrrj. fo tint liyJoflrfc
(t fr) itttrw, vim Hit
U'MliliMMVcrUita tt aclrthw cf riirw4iWlii, i rvwrili.4
Iv4 lib l.jirou4 ebfiiitiaf, ftul runuiti tfc1ull
rruiiiliii ttt iho. hn urn ihihtImI or noirilmf nir
Ull II 1 duik lhl tiifhl t V hfj't bnltr It
Atti Iwf, at ttMkfl fttrvlfs.ly ftt-njt IK1 Loi.,
Il tx.it Uiu a tiMrtnc Rtfl MitMAf (krMrUn
Him riiwUttD 1 WorU khd ttiuU In ... I
mUf YlfrtIt7 (tKUfi4 Iuti ibiAMftwut tlmiii
ItMDbrM! rry ibtotr on (ho mt-jifl or 0 v )rr.
ftlitBjrMctu ituf uuurifa ib4m;, kui litucb lhHUf
uU1Uh1 la oy o(ltr ork
hntiofta7uutir)ir i-tUff) fir Vifii Cnu
A lln-M Ur. hull. Uliu.rj, hit. It ti. UUU Mm L
Notice to tho A!"lctcJ and Unlortunate.
IWOf. k.4;.( lu Hi. n.1,1, qkcl . lo Jli' , Ii
rbl.lt. -r., ur u.lkX n'i , ,p, n-niH,. .. if
utt.' iwi.m n.iitfr wb.1 juur i.mm u.r i O.Liur
.!,'. ,nur.vl.1li.iii.
Ilf. I.MItn.wU4.Jdltli)i.,oilMinrtwri,l. ,r,ril rn.4n,;
II llliAIMi I., M,lt, of ll. mo. M.Wir.Ul lHlk..l I'lwl. .
.( tlii....i,iilrr 1,1 lirot. ,,,. t.i, K.,1,,11, 1
kUr n'f- mill. -r 1U. Ii..m n.,r,ti.,bnl In tl.
1 frur. . u korm u.uu ,ut, ui.r
MM ,.1 tailt 1UMU41, t.1 l,Ut. Mtf.
r itiii.tti. 1- iiiii. run u ji.i
I 1 In.iin.i' '. i I, ii,,,,, mil
Jimntiil ur .ioiiiil .Ion 1 1 1:1 1 In
miii t: 1 ' 1 11 '. .1 ll.l' ) inl'l li' lii ii-.ll' ,
SlM-r Ik lull-It 1 1 11 II II ,
ulii l.li 1 im' or -1 1 nf ui inn.. li
iiil nil) llie 1' I In. nu.. Imt,
llllllll, 1 I Hi,., I.) iuinl.
mo lii.'h.'.- I'llii-, i-li ili.i..i
1 lull-
Aiili". iniii i- to
.1 'i- itiii:it,
I'ni.ii-iii'i'.
( li-Mtaiiil.o
I
MimlMLhLt iKONliJfiTFl MANUtiallJlUMK.
! U l.ibrti. Mlib Fr.. lil.inII.Jl..f Lil ivt.l
r-M Cutalt will., nl rkrif 'lfN fiwol
I7n
!1
O. CLOSE,
-mniml
Commission Merchant
ANtl M il" K
LIME, CnMKNT, TLASTKR,
UAIU, &o
Unilor City Nntlonnl Ilmilc.
w ii, t, nil m re -t""1 i"i" iiiiinirii iini'i''
. .IIIH , Hll'l.ll " I'-'1
corrEE,
HARRISON & CO.,
C'lll'I'lMMIlH III H I I Mill .V t II )
POItWAHDINO
Commission Merchants
Ami Ui"i1or hi
FLOUJl, UKAtN nml HAY,
Wo. Kit Ohio Lnvoe.
WOOD
RITTENIIOUSE
" AND BRO.
FLOUR AND GENERAL
Commission Merchants
No. 138,
omo Luvr.K.
JOHN B. PIIILLIS
AND SON,
IVIi'll .OIM III .f.llltl It I'llllll-)
FOHWAltDlNO
Commission Merchants
Ami Dniliiv in
HA Y, C011N, OATS', FLOUll,
MEAL, 11UAN, etc.
Agnnti fnr LAFI.IIJ 1 KAN1) rOWDKR CO
Collier Tenth Street nml Ohio
Luvuu.
, li .M.ill.n." 1; ( ri,
MATHUSS & UHL,
FOIIWAIIDINO
Ami (.i-iiii'iil
Commission Merchants
lii-.ilim In
FLOUIt, CHAIN, HAY AND
PRODUCE,
oxxxo Xjjraxrjuai;.
MILLER & PARKER,
FOIIWAIIDINO
-Ami-Commission
Merchants
A(3i:.S"l
run
PAtrtoiin It' UoiiIoh.
OHIO LKVKJI, between routthand Sixth Su
I. .1. Al'rif. l Ay ni.
AYRES & CO.,
3?xovjjn
Ami K' niinl
Commission Merchants
No. 78
OHIO I.KVEK.
WIIOI.I'.SAI.l: lillOCI.KS.
STRATTON & BIRD,
Yholosalo Grocers
Ami
Commission Merchants
AOUHTS AMIJKIC'AN rOWDHIt CO.
57 Ohio IiOvoo.
1 II A 'llioni- 1, II 'iiiii
TIIOMS & BROTHER,
(iu'''wjiv In II M lluliti.)
Commission Mercliants
33X1 OIEETl 13
Ami .l.-.ileiv in
STAPLE AND FANCY
GROCERIES,
I'oielitn mul DomuHtlo Fiiiitn ami Nuta
181 COHMKUCIAI. AVKNUK.
G. D. WILLIAMSON,
Wholosalo Grocer
Di'.ili'i' la
BOAT STORES,
AMI
Commission Merchant,
No. 10 OHIO LEVEE.
CI'KI lALilunilliMiVhru luinudKniiicnln nml
' lining urih-iii.
1
-A
" rs7 r - r
IIIOA ttollHS.
Vulcan
I linn
7 J-1U11 VV Ul J0
Coinmorcinl Avonno,
opposite ninth afm:i:T,
JOHN T. RENNIE. Prop.
FOUNDRY
AMI
MACHINE SHOP
FOUOES AND
l'U'K riTTUJO.
MILL, STEAMKOAT
MAtflllNEUY
MANUl'ACTUnnD niul ItKrAIHlU).
SI'l.l I A I. nil. nll'ili mm to li. ht uml In li t
Iniyhi?, ti.iu.-i', l.ii.l I-, itiiln. hI iii-I Jul
it, ilk uml nil uink nf n iiiiilir Ii it." I' r
stiutii mnl vh. Iliuntr In nil il ln-.un In- A
full :l-irlliiH,il nf Vlnirl", '1,-tei A I n
riill.iili'lnln.i 'i"' uml lllllnir Iinl-- ,'.kk .
i tr , mnl ini lIMilli-uhiiii mi linml
PIPINO or
Mni:
iiousk ron
A Ml. I AT TV
OAS
Apnt t'lii'f uituron'- Mi inl it-nn lntii
I:mIi' Ki-nlfr, ll lt-l innnil niiiMil H'-
I'.llflll ltl 'illlMlt .1111 'llt'Ul'll - ) ' hu I
imwrmir mnl inni V.iln
,'l III lollftKlliK I'lltttfti-', rh ( Will1
I Wit ftU'lllltiiMt iIKII-t llH'tl lwtJT ()
rliinlMn liit- it-i Miitki', rtiM I in frM. u(tlr
iif -h hiiImkiI a I i; ill mnl i ihhM u n.ttxhl jimi
t hn''uiin' I'nr Imi-tiiiir lii'lyltl, l, l'
Out' l(i.ii nv null i-ttvtiii. nuh -liiili uimI
niiiil. fur uml v r xnux aw , mimiiiI Ii.iimI
Out' ww 7 XL I'titdii';' ""n iiiiniiiTifliiif
Al-o, n -M''(inl-luiiil -lilt lullhitf iiuiMm'
flHi luillli 1. 'Illil U'ull'liMll-1 liol IlliK lllirllitif lu
uA milt r
l.niriiii" .imi JiiirlilnctT nf till Uii'l- IhiumIiI
uml -olt
IIAXUS.
THE
City National Bank
CAinO, ILLINOIS.
CAPITAL, - - $100,000
oinriin:
W V lIAI.I.lli.W. riwlileut
IIIAin I. IIAI.I.IHA V, Vlo'l'iint
A It - KKi i:i. ('Miller
WAI.'I I.l! II VM.ill'. Aw'l (olili-r.
la KM rule.:
S ,TA Tt VI Oil, It II Cl'VXIVOIIAM,
II I. Iltl.liinv, W I' lUlilint,
(i. II Vi II.I.IAll.llS, SlKI'lll.N lllllll,
A II Sahiiho
Exclmnrto, Coin uml United StntOH
lioiuiH nought runt M01U.
.13
Iillllll'nn lM
Enterprise Savings
BANK.
CirAHTKHXD SIAUC1I '21, 18 (ill.
CITY NATIONAL'BANK, CAIUO
on ii riM
A II SAI'KOKIi. 1'ii'Hi.li nl
.s r.W Lull, Vl.v I'li-niilua
W in sl.nl', mii'j uml I iiKt.uii r
niia ciiiih:
I Iliun.AY, i.'iia" (i.ii.inm ii,
I Si,i hH.l'Ill, I'AI'l. li s, inn,
I ( I NMMHIAtl, II I, II (I.I.IIIAY,
.1 .M I'llll.l.ll'x
'I STIlllEsT imlil nu ili-io.. nl tin- lute nr civ
I pri ivnl in i- iiiiniiiii, .M in li l-l nml H pii iii
U r I.l lull 111 iinl ivmIhIiiihii i- ml. hi I hum, -ill
ili'ly to Uie.prllii'li il nf llie ili-poiln, llii'ii liy
Ki lev Iin lii '.ilii"iiiinl llil.'ii'-t ,
MAKUIED WOMEN AND CHILDHEN MAY
DIU'OSIT MONEY AH I) NO ONE ELBE
CAN DKAW IT,
0'iirii'ryliulniMil'iy ri-,iiii!lu in to Dp ;u.
ami .s'liunlii.i t-Mnin'n llir -:iini;il..iiiiii null
I'liilll II n H n'fliu'k '
W. IIY3I.0P, Tieiisuror.
$77s
A M'EI'.K L'iiii'.iiiti..i ti. iih.Im mnl
r r.-ltt-ile iiiii-ntui In llii'ii' Inmlll)
I n.l. iinlliliijrtiitri II l'mili-iil.ii'i'
lliv I' (I VIIJKKV .V i (,.
AUKU-I.i, .Mt"
;ivi-in-i;-il.VMlw'
NIOVI.S, tivwaiii:. A
T. J. KERTH,
Dealer In
Mnniir.ietnror nntt Johheror
TIN SHEET IRON
COPPER WARE.
Agent fir th) Colebinlrd
FAME
Atnl
BUCK'S BRILLIANT
Wood Cook Stovosi .!
Tho -Famous' for ConlfWit
Ami lie' IN' hum mil
SOFT COAL DAHE-HUnNEIl
DUBUQUE.
Illllll. Slllill
Win uliclin.
Coiro Bulletin
B003C AND JOB
PRINTING
Establishment.
i rpifKl.iri'HHtuiiil l.mt iirlntlriKOf- .
; i tun in suiitiuTii niinou xoi-nxoi :
: ciitlim nil kimla or j
I JOB PRINTING i
, l.ii i.Mliliitr lu (In- llui' of . ,.,
; COMMERCIAL PRINTING j
...rxiriilnl lu 'lie lilulii-l . tvli nfilmnrl
..I'liilll nml nriinini iiliil pi Inllnit. fciich it...
Weilitlnit CurilH,
...... Wf..Mliii Invltiitlonu
... .Hull Invltnllcjiiu
11..11 I'lUKllllllllieN, v..
Hall Oiinlij uml Tiukdtu,
Hliow I'liiitimt,
Diiiciliitlvu JIIIIh,
HoiiHii 1'iani'uiiiiiiiiH
1'ioiri minium,
J'oaluiu,
Duiluniu, ..m ,
U.ltOB
filMi'laMei in. uli' nf piinlintt fur j
i Ordoi'H and SouiotioH.
: - ii !
i N. R. j
i
i Our oflloo htiB boon Intoly ro- !
j ilttod with now typo of tlio lit- :
; tout und boHt dosmiiH, and in .'
: undor tho jiorHonuf uiniurvi- i
j Hion of Mr. John II. Oborly, i
: who Iiuh Intoly rotircd lVotn i
; tho pulriotio but imnrolltablo i
biiHinoHH of HnviiiB tho ootin- :
; try, und propoHiis to hurouftor :
i tiivo tho nioHt of his attention j
: to hiH own buiiinoiiB uud tho :
: Eullotin cntnblibhniont. Mr. ;
j O. has had tw,onty-ono years i
i oxporionco nu n practical job i
: printer, and bolfuvou ho can ;
i givo tmtisfuotion to oven tho :
moHtyttfltidioim lovors of olo-
t gain job printing. J
... ......... I I....I...M.I...... .... M...
CO a
-s EH G Q-
li.i' 1 . . M K lfl
" r l I - 1 r i " tM
ft 1 I
w a
!3 n
Ml
rnMH
TIN RCOFING-
GUTTERING
Ami
J.OB WORK
MADE A SPECIALTY.
V
I
.nis i;i.i.ii;ors.
AGENTS WANTED
i'iii
Pro. Fowlor'H Grout Work
1 1 1
MANHOOD, WOMANHOOD,
AMI .
Til Kill MUTUAL INTl'.H-r.I.ATION.T
litr: It. I.i, I'liWii. A
(il:'l s sir .illliiv rmiu I. lu. 1 1 i.r
iby imt tm .rti,ioit .i f ii, i ir in,
In 'Kl-lll.. nml -' Hill il -rli li ir,- I'. 4M nt V
nihil Ihh.I A.,ir- V ill. I llil.li I. In I
Ci.iIj.1i Ipiiu, Im .( mi-i.i. Ill rsi I
Obstacles to Marriage
11 M't'V irllrt for Volliilf ln.ll ri.itll llir r
I I.. I- or uriil- ii.i.l it il r III r.llr I ,
Mji.Ii l tr l..nl lln.-l in. il I. I, . I- r
rll"il''l NrH llirlliinl ..fl.,,1 In, ,t Nill I
irln ilk ll.l' lrllll-.lir- lt,M'k 'lit I I iri'li'.l r t
fix in '.l"l rlltlli.K- itln HOA M I
V-IM IVHllN, lilt Si, Mil Nililll T.lrl I'loi
lJ'till. I' - III lll'llllllloll Im- .11. u II .1
I. l... n ., l..ii.,l-il.l. i.iit Im1 nl, l 1 1 1. ul
kill
THE MASON &. HAMLIN
ORGAN COMPANY
Uf INM.ir- mC thnt ImkIx t n.H-tl uiiil i(
iil 'iui i.f It r, -ti Mmhii I j ai I
I'jii-. Nr., htm inrrM tint- t t iimrnl tf
II. i U- I rihlhil HlKih- Ml lli IMill.l ll.tiiti) ,
li . l- u if Ii m nil liiiic t lur i Jl in if i l
f. Illllt l M-ll. M- . illlil.l I '11 ll j
IW'H ljll' i MtlH'lll- lilt' lit I I It ,
i-tt-r t'HiM'i HiK'i'i- l 111 I Ui'fi pliult r f
. tin h.i-, In ullii.t l .m Mt 'I It. i l .11)
ttt t MMuriit v 'ior iin .ii't
Din IriuM 'Ma'ttur mim! ii i.) r WJhl
4iitii ill.i nl 1 1 tt- mi tiiir I til lit
WASON & HAMLIN OltOAX; CO-lio-h.ii.
Ni u nt k r li-
a new cnnoMo ron jbti
GODY'S L ADY'S BOOK
r ll.l, nu- lo eirri .iilii-iii.r iliiil,-r
-lltltlr or Itl II rlllll. Ml, I .e III ll'l .mi
l.i :. J.1..I nniil. .In. vi 1. 1 nil .-ll.ii- it i
..I' "llll. III."! I I.," lit.- n.iinl-iiiiir I ii mi
rirri.ltrlinl III -.1 lllll.iri
linn-Si m r .iiiuiiiii riiri lirul.il' f ml- il
lll li'llll I'm i llll', Ir . lelillr
L. A. OODY,
'-'illuli Iplit l v .
rt-r .1 til ll.lllir 'I I . .
In.- tilillr
ni.ii s''.no,' ,t i (i
S. tr link
in;.
ICE! ' "iCEjj " ICE!!!
THOMAS SPROAT & SON,
M ImlrMili' ami IMjiI Umli-r In
PURE LAIE ICE
CAIUO, ILLS, and COLUMiiUS, KY.
caiho orricKi
At Uulon U WIIuou'm, Corlliu Twelnll fit. 9
VTIJ Will run mi lie whkoii UiioiikIioiiI llir
i".ihui, ilrl. minx I'liir I n't i' li-e In uuv
I'.irlnl II lly ulllu' Inn i -I nun ki' I i,il. i' nml
III ti Un lu nil 'Ii niirlili'iiiU niiHnli' llir i-lt h uli f
He In II like ur i'.ir lo.nl i.u'kii III nwiliit
lur "llilllrlll lotlll) lllluliii'.
COA'M .lll'l IO.V.
Consumption" 'Cured
To ;iiitiiii ni Tut III i.l I rtv
l.-IMlllll KllltMl 1,, lll ili:i r 1 11 i hi
"HI- IISIlll'I'i. Ill.ll I ll.lt I' l U Hltl'
Curo for Consumption
uml nil ilUnnliT- of llir tliiiuil nml l.iinf- H lei
Hut, lit- II. im- in my pitiil in-, li.tu- iiiii,
liuii'lniUof en mi. , nml will ;,hi.
ONE THOUSAND DOI.I.ADH j
nir u run- ii ii in inn ni'iii in iii.niii, nt ironic
I will "i ml il Miiupli. l lll. I, to .mt . niiiiir J
..I.l. .ua l.nr ti...
I'Iivit .luiiv III)' litter In nnv one inn nnv
kllinV H In t i-lini-i lni IViilll llii-.e iIim-i ,r uml V
oioii'. i-miiiiiui yoiii.,
III! T K I'l III'
Sri H'llllniiiiSI , New Vmk
rns.
PITS CURED FREE
' A Kr"" 'iilfriliur frnin tliculwr ili-i-ie
x. in iiiuvlnl lo (uWifi, fir rnrrumliilil.il
luillli' uf lu . iinilli'liir will Ih- fulw. n.li, I I'll 1. 1.
Ill- I'l lee lnl irjtlil.il iliji.i I. in, uml lum nm lii
llie Iii-.iIiih iiI nf
PITS OR EPILEPSY
n "linly fur yeiii., uml Im Mill ivjii.inl n t-tiir hy
lite u uf hi n-nuily.
Ho not fill In -fii.l lo hint fur ii Hint Imltli'l It
e.irlit iiiitlilukr, uml he
WILL CURE YOU,
Su nuuiri- Iiiim- IniiK .liiiiilluit- your eior may
lie, or Iiiim- aiiiiy i.l In r irinrillM liuy lu
lulliil.
Crrulnr mul le.tiniriiliiUirutArllli
FREE TRIAL EOTTLE.
Ail'llr. ;
DR. OHAS. T, PRICE,
2v) Yurlt,
iiS'UV.';.iUvly
9

xml | txt