OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, December 02, 1874, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-12-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

SubMcribo J'or
CAIRO POSTOPriOE.-
( Inter 8:(KI sun. to W 1 rtTt i fj " y
Ifc-fT.MrlM''-
hi-e).
m I r.M.
VI. V I
l:!iil 1 llllhnl enlrol II It ' n.nu nan
Ill.Cnli I'uMt I 1
111 !i Ml" fiitnit I! I! I 1,1
j DjIIv t
lii.KH I rtlni .1 iimiwl "1 u
. , i, .1! If 1 1 ill V t
flrVmVifm. Arknn'ii- A t 111
i Tcii II k-imh
CO) 4 lililo tiluT II. .lili' I
1)
1M
1 iMil) c.Ar'l.ilntnlii)
iI Mf.
Kiif r union
I mint .'I it 'Mm sal
n ti
ol.yii Tliolic4 lloulf (
f i-rin.iy oi .- iinnui) i
TO tf K Mt Kkv.,fiT
It.Wl.ltO.VItS.
TIME CARD.
ILLINOIS CENTRAL 11. K.ifiir
THlll I r I. I AIIMI
Mill at I ' ' "
rn win nt ' i.''';fi
I'rHnlituI .-l-'"i-III '
In lain Hi ' i'l' 111
I ivljrt.1 iM-rt WAcy 1,1 '
..t Lilly
1 1 1 ti I
AHIIIVI.
fMW - . ..
Malt Hi
n-j.. ...-j 1 Liny
I.NIHW Rl
t'lHlllt l
I'ldvlit .it
I'rrtglit at
I'll'WIll Hi .......
I Tf. II III I.M'rUl -llll'lil)
- I-.!. ... l,.ii,ir
. I" I t II III .,
,. ii-lil . 111.
.. Ml i III
Minii.1)
Mllllllll
,.ll l.t I 111
t,yAMr.af3onNsON,,SKiint
CAIRO & VINCENNES R. R.
out- x art o
t r
EVANSVIIiIjE, INDIANAPOLIS;
CINCINNATI nnd LOUIS
VILIiK. ON Hint iifli r Nn iiiIht inMiirrr liiilii"
will riimliillv ii.t "iiiiil.if TlilliiAlt.
l.lltM. OIIll ,
u.v cxiiui...-. M
11it.' vii:sna 1 11
n.i!iti!iii.'i:ii.,v.. h 11 "
' MlltKIS CII'Y 'i w
' ( AIIMI In in '
" lilt. VIU.H.i..lii..'....Wlll.lli. o "
' Ml' '.HMi:i. II W '
" VIM I'.NSt:- I.' M I' M
" i s H in iii'.rn'i Yi-xi "
Imhi- i'skin ni:i'ii' 11 im "
Aiilii' IVIIIASAI'IH.I- r. I. "
I,
" ti liirijii!ii"M.n'ij.i!!4ui -M
i: nsvii.m; 1 11
iimu oi 111
AnlM'l A I no
Ml. SNA
" IIAItltlflll'IKi
MIUIII fll'Y ......
I AIIMI
lilt.VVVII.I.I............
" MV ("A KM I'.I .
Uiim. VIM i;nni:s
" I'MIIS tlKI'OI
...In :n
M.
.... c-.vi
.kl
in
1 11
a.:.
--'"I
J'1
00
AirlM'I NIIIS ii;i'OU.,. . .....-SiVluf'
Ijiur IMil.VNArolA - V-M
-CI.NCI.NS.VI 11.111 "
" ,fl.()IIIS ll.l.l..fL T il "
i; a.nxvii.i.i; 11 in
JKII'M) (ITV .l I OMIH1I1AIIIIV
t.iniiM c ui;i-......-..-...,...jy;;i Amia iuiv m.i
.MOiyifIIITTl.U ll -ISiiliilT.!'
.il.iiinu I II) A : ii i in i.il i .1 1 inn- H ilin -i;n
iiikI Nillilil.il
MkLIiik rlu-i' 'iiiiiiiiiiiii- In iiinl IVmn till
liinl,lii- ,iinl .Vi.illi, at lii'Hiiimnill" 11111I IJIn
i iiiiiiilli.(i(.Hii.iit(i,lr.im lilt jwInN i)iltli Mil
Vi.i I iv mil 11 1 1 I ill 11
m. n. oooDmcn, 11. 1.. Monun-i
lil'll'l I ickl't ?'t.,-j . Ji' lll'llil lli'l
ST. LOUIS.IRON MOUNTAIN
SOUTHERN RAILROAD. , ,
OM.MI'.lfcii; unrin" at ami ilipiirt hum tin-i.llln-Vmii
r "ifiilh hi-i t ninl I 'iniun ii lul
:ii uui" in lul 11 a .
'lcMi l.Nnt 1i;ii'mI.iII nl I mi A M , unit
nrtiw-Mit.'Wi A M
IIiiiiiikIi liilht l.i. Dully iMiiil Suinl.i) .
:ii:i:iil' M . iiinl tiri'iM'i. ill i I' M
I Inn' In nil .inl in IV vi. unit AiLiiii-iK,
Ol JIOURS I.KSS THAN I1Y ANY
.Tt: OXlfJiK OUTJi'.
i- .1 ' Idl
IdiC'L, l li'iili-
'I'iiiH' TViuii i .ilm in r.iuii1
'1 11 'J'i'Miir.iiiii. ?i limiii
I11.I1 Ili i'Miii. IVa-. '.'"i limii"
'In Miil'f dull, 'Jil li'illi't
'In -.iiri'ii'iiiirl', l.iiiiiviMn:i. 'j!i iimir
'In liiill.i. Ivmm, '.ii linur
In IUmiiiv. Ii xii. as lmiir
'III lliill-luil, ll'Mli, II lllilll-
'to tMh13.M11, 'IcMit. 41 limn
i). axtei.l, c. w. hequkmhouro,
I lili'l i:ii2hiu'i. AkhiI'i Cnlm, III
Spend Your Money
IH. . . v
lli.il inn Mil t'i'1 11 nil Uii k In 1111I Hiliil ruin
lull. Ii hiii-l-ii' II In imc nf our.
ni'W iiiili'iit
Evening Star
STOVES
Kariiine Hii iUn nut 11 irninli ifnlh -.ii 'ir-I'ii.i-jnt
ninl I iiil'min JI1.1t m 11
Small Cost "of Fuel.
lySimplo in construction, cnsl
ly lnnnancd, cnrofully lnudo of tho
vary bout inutoriiilB, nlwuyn htm
UrHt-vuto ilvul't, tinti i;iurnntoei to
givo HutlHruction everywhoro and
tnidcrall circumstances.
Mil 11 in
KxcnUIoe Maiifuoturlnu Cuiujiaiiy,
12 ami 01-1 N. Main St. St Louts, Mo.
CHAS.' HENDERSON,
CAIRO, ILLS.
AGENTS WANTED
- .
Pro.rmvler's GrontWorlt
f A -
MANHOOD, WOMANHOOD,
AM!
Til KIR MUTUAL INTEU-Hr.r.ATIONS
V)V III Ijim, I'.'HII-, ,c
. 1
A(jlVNTi int. vllliir In. in 1 1 in j:, niiii a
ibiy Mini lurHvi4iiru ..ii' ninl n un
Id HKIIlK, llll'l 'M' UlU ll l- UrlM than mil
lilhrr lilnik. AiWm-- Natliill.il I'iiIiU-IiIiik 1 n ',
I'lilluililplilu, I'j , t lili-.igii, ill , 1,1'M u,u,.,
.Mil
Qtnn ()() Hljjy.MIIMp.l'r a r.e of
tjjVJUy.Ui riiin. niiWi 1111 imihni
AKe lli'lulyIHll 111,1 1ll.1l11.1llv i-railiiulr Ikiiii
lli..j.lriu. Onl -'ilrml. r..-llllilin.jlrii( llin
KilliiiiniiiillliK II11 lii.illrine fvili.f.ii lii.iiKii.ili.
aillc.il .or .iiiuiie) tiliinilnl. Aililil It IV.
Jtlhf.'Ui .Mlwr.il -iiiIhiji., uliin
l)-U'.'l-Ulvliv
187 lj
PARAGRAPHS.
Mcmlnw lurk do duly n quiill im
jniil In New Ynik.
l-fiU'llii. I)n' fliiwor ylil of I'niis
wftrlii SIIHUjuO. mill 1 1:1 - inmli' H "H
liv nlleinlin;.' ,1" her liii-lm-. Hm
I yet n lnllnj iiinlili'ii ( .'W milli
liter. IT. you wtuil In know whether your
fi1iii'luiiiliir ami" Yo"'.v( il. or whole
viVurvi'i'l iiiicloVond iii liU tit-ttli it i
ehi.,ut run fnriinieKiitiil you'll know
It nil.
.1. I i 1 til it Knott . 1- luii'iloni'il
llie iultl.il Idler In Iron t of I.I
iinimnl inrnu. ".inli'Klilir nuil tor
all Unit lie lmiiiir 111. I'ntliiT ninl
lllOtll.'f. !' ' ' ' '
ooil nmi'iy Mrou wlm rouliln t
In' lilrctl for lovi! or luoiicjl lo nv Four
Mick of wood twin' in two will sit down
4111I wilto nil diy im tli "liinii'iit.-iMi'
wliolc;ii' ilr-llili'lloii ol' AiiU'i'ii-Un
ruii'l."
'J-A nii'U'li.iiit.Iji Ni'i Voik iili-iriliid
lil rnlly to (In- lui'liioilal in lionor of I In
null l!lnnl. -HliliA.lllL'-lll.'ll lin " "'"
imiiiu'. 01 iciinilii" hi- ini-tiikT1 Im
wIIImIii'W liN Mili.ciiitloii., 'I'tirrc i 110
iici'iuiiitln' for l!iic.
'I'lio rollriwln - (in vi'ltiuili on .Mr.
,iiti'd,,rrou l"fiih-i, 11 ilc. Jllllo niit r III
ViihIoiI : 'On TiicMlny InM Mr. I.idid,
Min niomlii r lor lllikciilii'itd. The puiiHc
lll'i-nl' Mr. Uiiiil wit witliout ii'iro:iili ;
in iiivnU' IjIV IIP Imllt mid lll4fillclii'il the
Al:ili;tniii. Ill tiiciilury will lie lou'lli'lit
"ll'i'li III 1IH1 llllllft. M t 111 lie till illl
eiiiliiiiiijr uieinory lit the liiMilIon ol'lil
eoinitrynieil."
Tim i:ininii)iiiit m'hiiiIiiI jui now In
llie llrolher .lou:ilh:ui eololn nl' I'.n-I
h?i (urn ei'i'iiled, liy tin: iiiiii'iition Tor
(llx'oa'O liy ti lienutinil iNini'i leiin liiily.llie
iuih:iii,v w Hi' nl' ti count, ll !ijiienM the
limy n.i-e- tier ucliou,uion lite liiet Hint
UiOU HAernl t'eitloiiH her titled liU-liMMil
Im llnowii iiorlnlili'iii'tlcle of ruriiltiir
M lii'f liVnd Mini idii iurcli.'i'iili.'il lirr ilt
m I..
den:;
IKilliirii down sl;ih'- liv Mi'ki! 'I'hi
Inily 1 er wi'nllhy. hut the eotiitt i hn-
lieeiiuioir
.S'ewlwiltteit, Unt'l)' furiiUlictl biubvr
nlinp jy lifurgo tclnltousc, nrner Com
mcrt'ial :i vcnili' 11ml l.'l"hlli Hi cot. Vc.nrti
ill Iintrlli'i' h:l fjllcll lllltl n llulit ll.lllit
Iiinl uukct 11 f mootli htf ilelltflitlill. All
wild try Mill niiro Will call i;ain. All llto
lulu ilnl'j lajion ale kept oniric tahli: for
tint lieiiellt el lill i:ihIuiiiiti. nml tin re I
110 ti'illnu waiting Iftr turn". It
lli'Miin's I'li-si l,u u Is Orilrr.
I!i -iiIji il Iii e:ithiL', flcoiiltiL' mill u.cr-
le nml iili-tiiiniil'6 Iriim ntcli ilnngorotis
init.int ns nlfolml nml tuliiiceo, tend to
KcciirualongAiid liealtblul life. Ittil ton
a tri.t obnTvancii nl thceo Wliolcme
rule- will iinl aliyayit nvcr'. tlcknosM. Tbo
ln'-t Ktri.'Kiiatil atjalurl ilieinin mill n'hor
illsra.icti t Dr. Walkcr'u Cnllloriila VIiu.
g ir lllllcr.-, which, )y pruajotlu;,' a regular
nml lgoroui ncllnn of lliu iHgeHUe, -cci I'
ll vc and exiTt'tlM' orgaii". kocp tbu Loily
in the iieit im lbie lotiilltlon lor rcflstlnj,'
ami rein'riiii! tbo eau-e ol ill-eaie.
ll-I.Vll.VNt-IW
iiiiiiniitiiii inn In Cureil
jfeelieiickV I'uluioiilo .Syruii, Mlii-ncK'.
Sf 1 Weed Tonle, ScbeiK'k's .Mamlrnke
rib, arc tbo only moillelfio that will i;ure
I'lilimuiai'i Jon.iiiiiiloii.
rrciiienll incihdnei lh.t will htnp a
eolith WU iicvii"ioii tbu dealh nf I be
Ii.itlint; tbey Ipi'k 11 1 tbu ller, sloji tbo
I'lreiilatloii ul.lbi! blooil, liuiiiiirrliiign fol
low, nul In lp tboy ely tbo itstioii ol
tliolen nrpam flml jtttte I the i?nli;;li.
I.lxer Ctimpl.iint and I J -pcp-la mo the
eniHt of two-tlilrdu of tho whuh nf Con
Miiiilitbu. Miitiy iitidih uoiiiiilulii of a
dulljiihi 111 the t-ltle, contiial!(in, eOilteil
tiii;,'ile, lialu III the houliler-blaile, fcclluss
t nl druNvliieit! ninl retlcfncf, the fjoil
ilug heavily mi the utoinaub, ati oinpaiileil
Willi ai'ldlly ami bulebln up or '
'I ih'm, kiiiiiioiii lUiKilly in initiate finin a
il'mriicrei "tif It I01 of (lie toin.iili or 11
torpid I wr.
I'm- mi fo (illeetrd, it tboy take ono or
two )iluv filil, nml If the eniiidi hi thto
i :i i j ho U'hh'iilv ebeoked, will llud tho
rtniil li and Hut eloj-'KOil, icinalnliij; tor
put ami Innellve. ami aliuot before they
mi' iiwatc the luiiiri aro a max nt t-ori".
1 and jik't'iated, tho k-hiiH of whlidi Is death.
Hcheiick's Pulmonic byrup i an c.vpcc
tnrnhl wbhli docs mil contain opium or
nit) thing e.tleul.iluil to i bcek u cnuih Mid
ifpnii'. Sofienck's bu, U'red Tmiiu dUole tbo
food, inlxei Willi the saMle JuIccm of tbu
ttomarh,. uhU dlaef Hon itmJ create 11 rave-
, 11111H uppetlle.
11 nen inn nowci me iii.uvef bKin tallow
or .the m litptoiiii olIii'iwUo of a billion.
leudenc), Scbeneli's .MamlrAke Pills are
ri.iiilred.
'I'llere modlclnei. ale piepaieil only by
1. II. SCIII'NCIC .V' .0K,
Nnilheait comer Hlxlb unit Areli ktim.ti..
Plillailelpldj, Pa. And ate fnraalo t.v all
littKKlatK and drnlern. U-Mnul.w
Miii'luiiuee's Mile.
riii.ni:f . ii) a .i lufn Mf.riwvi. i),i.
I 1 1111111111111U I'Hlliil " inn- iiiiiitf,iKi, "
U.11I11: ilnii tin- nth il.iv 1,1 sliitim.
Ir. Ii K,, ilnl) iiviiiiUiI j,, Ik.iiI,
"Z," nil imiii' 1-11, In tho nronlii
nlln-i' nl' AI1M1111I11 rmintv, Mnte nf llllnni,, i,
1-1 ii nl NiiiiiiiIh.i.a 11 l7. .Iiiliiiniu ISyuii,
(l.ili. .Iiiliunim Ili um.)) nml .hum lltan ilhl
i i.n. I', tin- iimli 1 .110111 Id.' fi.lluwlnu- il,,.
iiilml nvil itnli', ltn.Hil In the (In ui'tain,
111 llin ( minly nr Mi'Miinh 1 nml eiti ur iiIiiiiii-'
in nit Im! iiiiiiiIh.iI mm (7) In I. Imk
unmix inl II1I1I1 -luii (it.1), In .mil 1 ,n !,.,..
Oil- i,ii'. iiiihIIiIiiii, I111W11 1 1 . ih,n in,,, ,,
mil. 1 fi Ik in iiiiliil.-nt'i nnlr lul' the .11111 nt in,,
lul in 1 1 1-, I ninl Illl) ilnllill, ivirllliil In flu. .mil
.liitl.illn.l llllill ninl .l.illii'. I.'imi, In )i, iilnlir.
fUiiiil, ami IkjiIhk inn ifilcwmi k,.
iimrliiiin'. ilne anil uuilili. niu-ycar tiller tin
ilnle llii i.'iif, llli llilli-lal lln.i.lli' ol im 1,,.;
n ill ,u i,aniiiu I'min il.iic until i,u,
llie mill iintrliul I' mIi uieiiriliiiK Id Ihe li nnr
mill rlln I lliiii'il'. nml -1 1 'ill . I ih'luiilt i,c ni'iitv
inllii' i.n tin in nl' -alii null , ninl miin-i uj,,.,,
In... Ilivij (iiiJ jw:illiil.vl.'tli.!uiih.),iii,, ih
IIUIltil't ilj 1II'HIJ H-ll UCIUII. I 111' Mh
lllllllKIIU'l' ii"il'lil, llll't IMlllll III Mil nil)'
I lui'i ri'i 1 i hie i i- ilu 11 nl' 11 1I1 nl I'm' i, J,,,,,
u inni i' 111 liv nl Ilu i'ii'ini.i". iilil.anil
U In o n-, ilil'iiuli fi.ii iok l 111 iiituli. in 11,,
luiinuiil nl' llie mIU nun mnl Ilu. .,i, n,,i,. j,,,,
luii Im ninl. 1I111. mnl iiiv.ilii', mm
lln 11 Inn., in. llie . In 11 In 1,'iini Miui In in
lui' ..I n un. ami iiiiHllllnii. nl itilil t , ,
.i)(i', I will, mi W'nliu-il.i) , Un iNnhl,,, i,.
..111U1, A I.V.W' J'l Ui"jjyiirMiiii i ili,,,i. in
Hi. n nf (Win,' lllhlii'ili' tin' hmli nf "
II 1 imL 11.111 . nr-iikliU) , lilnmil In -,. ,, n
illihi.l lil lilu' im iii.i, lln inilci.iti.mni , ,,m
In lni nil Inn. ilti'iili.i, t Ml.t kui,) ,1,1,,
luri-l -l ami rtirfivi . nrmitil Inihl n,, I v, 11 1
Wi:i)NI).Y. MIX IvMltKlt
II'MJ.UII' llll'l .(illiel I.. Ill, iUllllllM''il,n( 1,.
lft ' ... . , I lltS I'liMia.
I AU", 111 s "KIiiImi '.',, 171 A, j(
ixsritAMi:.
67n. hughes,"
(.f iii' nit
Insuranco Agont
UVFICKi
01x10 Xjaa-vr.iaia.
Over Mathuis k UMY
VTM'. l.ut riiNl-Clns. I niiiiiiiiUn nlilf
li..miii
" INSUKANOE.
ESTAHI.ISIIKD 1B5S.
S AFFORD, MORRIS
AND CANDEE,
(.rliliut
Insuranco Agents,
T.l OHIO LEVEE,
Cily Natioiinl Bank nuildlng, up-itnlti.
This 01ilt KatnMlxlKxl -Aii-jiiicy In flotitli'
viti jjiiiiuisi iuiif njiiiii; uvur
$05 000,000.
lU.T AMI OILS.
B. F. PARKER,
-Uinilir nt
Paints, Oils, Varnishes,
Wall Pnpor, Window Glnns, W in
uow aiiaucs, &c.
Alua. nit liiinit, llii' Ulnatiit illiiniinaliiiK
AUICOIM Oil..
"S3x-orsifi OQxxiXcliriK,-,
Comer 'Eloventh Street nnd Wiinhliu;.
ton Avoniiu,
'lOIIM I O AMI ril.'AltS.
H. MEYERS,
lull. -ah' lii.ili r 111
Tobacco and Cigars
PIPES
- NI
Smokers' Materials,
02 OHIO LEVEE,
Cairo. Ills.
All l I l. JL1 JJ.TJ
io I'rrvuii rim tnlii llifap ltillfia!iri.iiiiL
lug to illrcctlons, nn,i ictiiam loni; nnncll, nro
M'lcil tliclr bones arc not ilrsitoicil hr nitucriil
iiolsgn or other lucatu, ami vital oralis wastcil
bciruinl point of icpalr.
l'MIMiiii or Iiuliijr.iiiiii.llca.laclic, Pan
lu llie shuulilcrs. Couflu, tirIiIiicmk of the t'lirsi,
IllZilni'sti, feuiir Krtictatlon, of the htmnacli, Pan
l'mlclnllin Mouth, limou. Altarkn. luliiitniinn
ll the Heart. Iiirijtninailoii of tho I.iiiik, l'.iln in
tin) M't'ionof the Kl'lno. tunl n limi.lro.l otlici
painful njniiitonis, aro tho on'sprlngi of iii.pcp
tla. One l.ottlo mil proio a heller Guarantee ol
us met tii. than a lengthy mltcrtlicrmnt.
for l'lninle !uiiiiIiiIiik, 111 JDUtlR or ol'l,
married omliiglc, nt the ila of unniatihooil, 01
iiic iiirn 01 me, iiu'm; i nine miters iii'i'Uiy so lie
clilcil an lnllucnco that linnrovcincnt Is toon tier
', -!HIM3.
1 or iiiiiiiiiiiiiiiioi-) nml 1 III"-;'". "(.
mini. 111 11ml limit, union ,,,'-".,,,,,lt , l,a, "' '".'Vt
i,ii.,, ivvf ' mo liloiul, l.lvcr. Kill
!;U'cliA'Afa.llcr. Ilicsc lllttct liaio no fiiuai,
friich Uncases at 0c.1u1.01l by Vlllatcil lllomt.
''lie) mi' 11 itriillr I'm unliw n i, , .
11 'J o iilc. lioiscfculln; iho laclR of actlm? ,
jiowcrrul ii!cnt In relleilnit Coticentlon or In
lianmiaUnn of tlia Liter nnl Viiccr.il Urging, imu
ui ..iiivii. igtu.,a,
I'or Hli 1 11 lli.i n.m, Kruptlon, Toller, Salt,
hhcntii, llloU'lii'u, hjioLs, I'miplo, 1'imiiilc, I lor,
I'arbutielCH. Klnciinrmi. Seal.l ttomt sn r.
l:rylielaH, lleli,.Srurr, DlncoloralloiiHof thi!',hm
1. itiiiv, uii.1 ..... na v. i.iu (..in ,,, ,iiiicvi;r name
r nature, arc lllerall) iIiik tin una cnrtli-ii nut 01
ilni njnicm lu a bliort time by the uso 0r thet
lilttcrn.
fSniuriil 'I'liniKiuiiU pricI.Vm ViM-nu
(lilTt:Ki tho miMt noinlorfnl Invlgiitaiit tlmt cie
iwitnlneil tho tlnklnc trtuctn.
k. 11. ;ii iio. Ai.it .vi o.
JMKClHt anil (icu. Atrln., Han rmncNon, Cul A
or. nl WaHilintlou ami l.'harUon Hts.. N v
SOU) II V Abb DUUIidiSIH A IlKA IXISJ.
A BOOK FOR THE MILLION;
Marriage
iM.rrlH. er lhr. .hogi u
m.irjr, in Hi. I'lir.lnUclr.,
BiJUril. .U'l riirl.tl.iu .1
A IM.... ri.u 1.
UUldQ.
luf nl. ","'""" '''I'lHH, .U'l CMlUlll. ,.lui";
ru .11? n u"!?? .'".."" m"'M "'"li"l:.i..r
rl.j.. Hill 1 I. ly.i Ib.l ouihl in 1. ,,,i airt M
II cuuuin. n,. .iiwrlitiM LUi 4tle(,r . .k,,i,,.n
.!... t,pl.U,u I. .mm ,.. ,,t,V; iViVJ .,1
5'i,rl!.,n'.v!i!."t,?' I""! rifir Cinu
81 uEIi, U'" VtW"- 1'm.lt. nmi,
Hollco lo Iho AinicTed and Unloitunale,
, Jnl?1!!.'.''""0 !" "i'''i I"'" li ..luniM K
U,,. r 'V I!"" . 'I""" ri-mrtn.. i-rii.,. i.
niiii.iu. . I,,,,,,. , m
.. .... 5 litmnii P ,1 1 K Um, ,...
I.III1IIH III' 1,111111-11 1 ll.l l.
1.1111 L'lli',1 1.. II,., 1. , 1. 1, ..',.. . ...
N'l'l In fine m 1hiiiiioi',,; 1,;
I " "i -i in in imr. he
pnimlmii) Hi,-, 1 in,,, ,. ,
I Mo, Ml Ii) Hi,,, 1,.
In lliehl". 'i he, tf. ,,l,'
I'lli'--1, ob i i In
J 1 IIVIHilt,
I'llblblioi',
II I Inn. 1 . 11
CUTKLICHLr ItDHIlllt.i uH,h'iaiii,ill
...ll..l.ri, Hllli I', . I 1,1. il,JI, ,11,,-r.iit.
till
r l'i' I".
I -MlK 1 l'
hi
un
1 lili UUlililll m
THE CAIRO
BULLETIN.
Leading Jounial ol' Southern I
IIllllOlK.
The
n
k 1
WlllHi nlla-lly iippmc the pnllele. ol Iho
l!i'inlili. in party, nml ii'lu-e to be train-1
jiilIIi'iI by tho dletatlnnol any cll'iue In the
Ijcliiiii'ritic organization.
It belli ves tb.it the licptlhllcau party li.t.
ftilllllcit II inlrMim. nml that (lie Ileum.
(.Talk p.irty a now orKnitlzcd tdinuM he ic-
tored lo pow er.
It believes the Itaiiicnl ijranuy Ihat ha
for sovrral year mipmeit the South
1 1 0 n Id be ovei'ihmwnanil the people of the-
Southern Staler periuilted to control their
own allalr-.
It believe Ihat railroad oorporatlnin
should bo proldhitoil by ii'Ki-l'ilhe mi.tel-
mcnl from eMmtiux mil iinjii.lly iKi-ilm-
in.itliiKlu their hilOne li'iiiifaellnim Willi
the ptlhlii',
It recoxni.cs the equality ol all men be
fore the law.
It adioentos freo eoininer.e
tevenue only.
t'irlll for
It ml vacates re-iiinptlon of pecle pay
ment, and lionet payment of tbo public
iU lit.
It advocates fi'imomy in the ailmlnWtrn.
t
lion of public, allalr.
AS A NEWSPAPER
Tho Kullctlu will publWi all llin local ncWi
of cairn, and a varioty of Ciiinmcrclal, Po
litical, I'm elgn and (leucral New., and en.
ileavor to please all tate- and Iuleiest all
tea 1 1 it.
-tii 1:
Weekly Bulletin
U a thirty-two column papor, luinlshed lo
buIihci llicid for the low prlco of
$1 25 PER YEAR,
I'o.laxe pii'pahl, ll In Hie, cheapest paper
In tliu Went, ami Is a plcashijf I'lre'lile
lltoi and I'miiily Companion,
Advertisers
Cauuot tall to ken the uiuivalcd Induce-
ineutunnered by The lliillclln lu tlio wny
of cheap and piolUablo inlvcrtiBcmenl.
Subscribo foi
ffli BUMTIN
OUR JOB OFFICE.
- - J - :.x.'-.CnV3
Wc would remind our merchants and busi
ness men who may require Bill-Heads, Bills of
Lading, Dray Receipts and other Job Printing,
that our office is the best arranged in Southern
Illinois, and their orders, if intrusted to us, they
may rest assured will receive prompt atten
tion and be executad in the best possible style.
Mr. Louis Schuckers is authorized to receive
orders for us. BULLETIN COMPANY.
IIIOV VlOllliS.
Vulcan
Iron Works'
Commercial Avcnuo,
opi'oaiTi: ninth STnI:rta,,
JOHN T. RENNIE. Prop.
FOUNDRY
INI.
MACHINE SHOP
KOltOES ANU
l'IPK VITTINO,
MILL, STKAMBOAT
MA'CIINKIIY
MANUFACTURED mnl KHPAIIIRO.
1 ,1.1 , I 11. ..II,.., I.,. 1. .,1,1.1. I,. I lull! flat. I In ,11
luruiiiir. Iiuii.e. Inliltii. niilr 1 mnl j ill
ivml. unit all Hnrk nl n -llnll.ir lunnti r
Minn, mnl it at IIIIiiik hi all it nr., in In-
full a iiilineiil nf M.iiii-, 'lu.Uir A in '-
I'hllaili Inlil.i iiiii.' mnl llllluii. lit it-- Ki.ii.l-,
etc , anil tfti- tlMiile- ahMi) . on liainl
PIPING OP HOUSE TOR OAS
M Mili A M'K IAI.TV
Al'UiI f.ii i Jiui'inti'. M-clal 'Imiii I'uiiip ami
llnllrr I etib r. tin' lH"t lllalilllneltlllil I nil -
1 i .1.1 Ml, linn I'lllllli. ami .llnl-nll 'it I'.llelil
I. m 1 1 nnr mnl linn nmr Valie '
'I he liillnulntf ciikIiiw, rlc . r.ir.ule:
'lu.. .teainbniit enirnie. I1, on h Imiio nf
cillnilfi'1 llie ffol Klnko, ami in Kmi'l iniler
llii- .IniinlHial .nan nml i rink; iimikiii trnn
tlni-rliylnc I'nr l,nlllliK I'li inlll, "'.Mil
line luX.ii mw mill iiixlne, u llh .biif) ami
enink I'm- iniili or pniir -an . .C'lii'l liainl
lino nen 7 1.' i ajliii-i mi iniit iiiaiiiii.u tiiie
At.ii. a M'ennil.baiiil itao i-iitlin miirliiiii
inl Ji.luti-r, mnl ijh I,..iw lioi.lllilf ni.e liim in
JIf "I"' i'
i.UKiiie. ami ii,:i i, i ii-i-v nl all hum linnnhi
ulnl ...lil
I! A. Mis.
THE
City National Bank
CAIKO. ILLINOIS.
CAPITAL,
$100,000
nl i ti 1 1:
V P II M.l.tim , I'i'o.nloiil
ill. sin i. ii i.i.i i . no I'ii-i
A IS .Al'I'dliU, .i.liiii'
W Al.TIJI! IIV-LOP, Am't I a-liiir
niii.iloi!n
.Srvvr Tavioii, It It ri'vstvi.iiAii,
I. II tl.l.llilV, W I II ll.l.lllll ,
II Wll.l.l IM.IIS'. hri l'lll'.N' llllill,
A II Miiomi
RxclinnKo, Coin and United States
iioikih uoimni iiiuraoKi.
D
r.l'OMT! ifn iuni anil .iirnititil iKinklnir
i Enterprise Savings
BANK.
C1IAIITEKED MAUCII 21, 180U.
CITY NATIONAL HANK, CAIRO
in I n I ti:
K.UTlllill, I'liwbleiil
. , TAVI.OII. vlte l'ioliluil.
W 111 sl.nl', v' i ami 1'ie.i.iiiir
imii i luia
1UVJ iav, 'u"
M.ii-Mi.nit, y.,A:. -'iiiii.
nvMMiii.oi, II 1. II u.i.iniv,
,1 M I'llll.lllv
I S'l'r.rir.-'1'lild on ilepn.il. at tin- nil" of fl
I in'rcoiit l'i uiiinnn. ..in, en i -i in, ii i,-in iii
Ihi I.I Inlet "I "nl ll lllnhniui I in li I.il I nil lf-illnli-ll'
In lb" pl'InclpJl "I' lb'' ilo"i-.lb, lln leb)
jrlllnii Ibem enmpniiiul mini -t
MAR HIED WOMEN AND CHILDREN MAY
DEPOSIT MONEY AND NO ONE ELSE
CAN DUAW IT.
Oi-'if ''';' l)iivliit(iiay rinnttia m bi3i m
lV.il".'',,l," 'i,l'lf Inr .avliiKil-Hi.iti nnlv
,.111 t'P o'clock
W. Iiysi.Ol'.TienBUier.
noun sioiti:.
CO I
O P$ rt 1
o 5 a
US qPI!h
5SS ' CO H
gig; IS 3
PQ w ffl -
. & 2
,
mm
up
Co.iro Bulletin
BOOK AND JOB
PRINTING
Establishment.
: f pun lai;reiit nml bent jirlntliur ol'
1 lien lit .Southern IllinoU tut'oxii.
': cutliiK nil kliuU or
i JOB PRINTING
j Kwriihiu iii tin' ilu.. r j
! COMMKHCIAL TOINTING !
j ...l.vii-uti.! in Iho lilxln- I - I) Ir of llie in I . j
. .o , 1
; ...Pl.iliiiiinl "I ti-. ii lul p roiling, .mli a... j
' "Werlillnir O.nilu, :
: Wnililtinr liivitntioiiH, i
: ji.iu iiiviiuiioits,
Hall l'lonnimini.y,
: Hull CauU mnl TloknlH
: .Show PrlittiiiK
; I)l'B0l'lltlVO IlilU
: Hoiibn I'loirrmninnu,
: l'roirraimniiN
: l'ojtoru
: DoiIk'iih,
: Dates
. -Tiulli'S niaile nf pilnliiiir fur
Orders nnd Societies
N. Ii.
: Our oillco linn boon lntoly ro
i.llttcd with now typo of tho lu
; test nnd bent doHiKiiH, nnd is
: nndor tho pomonal Hiinorvi
: flion of Mr. John II. Oborly,
i who litis lntoly rotirod from
I tho patriotic but nnprotitiiblo
i biiHinoHH of sitving tlio conn
i try, unci proposoH to lioronftop
: Ki'vo tho most of liis nttontion
i to his own buflinoss nnd tho
i Bulletin oHtiibliHhmont. Mr.
: O. has had twonty-ono yours
! oxporionco ns n prncticul job
' printer, nnd boliovos lie can
: civo sntisfuotion to oven tho
I moHt fnstidious lovors of olo-
gunt job printing.
m:v a nt 1. iti isi,iii:n is.
Ti
THE WEEKLY SUN. ,
'll(-ll, llllill I 11 111 f ill tif.U Itrt
famiir. tlx- iiii-lmiii Itir a. vlu i .
li-iiIi'--iIUI I (Kill ii'Kl I lit 1 1 A I m
v ii im ll fnAt Ilu Wrklv Him r it
f.iihtlv in u-mii4 r ill tli- I r.. Idft-f
i rl u I ii I ii if till l illllMi liV' ii u .; c r r t
lit l.t Illl- iHilllllllC lo id.. I Ihf Be - t : c
Ion- iiii'l ilrlit-fllr 1 .1-1 1' I'ntr $1 ,20 ! t
'I'l.lKI .Ml.rtll Itif I liruiM I l.iMrill iK
IS ll Ail'ltl- IllrlS Ni i( 1 k I
TO HAVE GOOD HEALTHjj
'1 bo liii-r inii.t ! ki pt in m (or I
SBiifonl". LIVER INVIOORATOl
b.ii I i.. in. -a .Innli- rmml ii.nli. no I''
li-votiililo -I Jltiaillo nml I'jtilr rullitir Ll,l
moiil. or I Im r. i-Ii.tiu. i, ami I!' I 1W.I
i lour me i impic v tun . - .ti k io n
inn iiiiiiiiti'in.
ii
Try Hanforil'H Liver Invinorntor. f
(I I Ji ( IKDI IM I, DIIMII I I II SItMIV!
limy oltiior i- inn I lu o nml nil
Ibo loir ami ynlll nflii tlnil- of a tM'l4,ii ilcl
I (,'HI'O iii-t.iutU lln uitilfi - . -4 I'M
In in.nl i'lioni-; rnjethor nil u Man 1
tiiinlo. LkuiImii ilmolo lln-:.. II jiii 11
iln . I U ll.i.lAM Al I) I' l I liil.eb nhfl
iiipi 1 .ii -J
So $'-20 KI'W
I.I.O ! IS-llS A I II
I I iino
I'
'lo
Mo
.1
$77;
WKI-K -'inraiilool 1 1 nuio
. iimIii airim. 111 tbolr I - 1.
I n'.ll.in.-I 1 Ir II I'iiitK.jr
I' i lllMlll.tia'
Al. ' la V
PH0T00KAPIIIC KEKN-LEAK M0TT01
Mn. than 'Jo i.iiifinil u Viiiiil
u iiniiflit 111 lorn- ninl ii',.i 0 1 l pli
iiipbi . fiirmutK 111111111 hi I r'r-rlre In
..itiami nl. 'Iho oi. it. 1 ' I, ailjn
wlni I
i, .11 V 11 ,,rk f.i aiiont e. 4 1 (In 111
lojftil.nh h-,ir , 1 "M-i li
-..1.1 rib 111 ..no .1 , nthir
lit., tbollnrkuoll.lt i 1 lirTonul tr im I
1 iota- m.- ' Acetitii Wnnteil 111 01.
i-.Hii 111 tlii stab. 11 I f r 1 11. .r toi -Mf
I I.I V I'l.lTI.I. 1.1 11 - V nit N rib. I
. niior Minh on anil Iji"..iIi- I lb .ml I I
.'.i. III I
MOST EXTRAORDINARY
TunnH of AitvertlHlnir nro offered 1
Newmmpers lr. the State of ;
ILLINOIS ! 1
"..ml f.ir b-t i.f pir un I noil. .to nf j j.
A.l.ln - '
Geo. P. Rowell & Co.-
ADVERTISING AGENTS, j
N'.i It Park rt-iw. Now lk ! ;
: r-i
osr.itiTioN H
Consumption Curol1
In I 1 r. in 111 1 10 III 1 1 1
I 11 1 111.11 t'r.liM. u mil i,h,.r mf j
...... .. ..1. ... 11. ,1 1 1..... ., ,u. ,1.... rl
Cure for Consumption!
ami nil 'Ii-nnlei -nf the tlii'n at mnl I iiiiic rfl
that b il- li-i- 111 no' 1 .i-n.l li . 1 haioiiil
bniiiliiil ol' 1:111, nml 11 ill . In1
ONK THOUSAND DOLI.AKS
tin- it r.1-1 It lull lint I h, 11. Ii I lli'liiil
I Hill -1 in 1 11 ainnli I III I In 1,111
1 ln,l
nill.'J
a'liln -"iiiu 1110
I'livne .Imu tin- Mill' to 1111- one Jim Ii, ,
kin.n li.i I- 1 1 H'. line I'l.iln lln. 1 ill in o i,
nlillKC 1 ':i It Ii till 1 1 1, mil, A
un iv 1. 111 11 eBi
M William, frt , Xcn Voik
rrrs.
FITS CURED FRE.1
" poi'illl viiirermi; I'lHIII tbo lilulVe ill-o
. i . 11 .jiit'-teil In inlilio- llr Pilee mnla 0
In, III, nl III. IIH.1II1II10 Mill I' Inl'HIIIileil r III it
tic Pilie 1-11 n;iil.O'ib)li l.iii ami lia 11.1',..
be Ileal I .l'
FITS OR EPILEPSY
a-linl) fur jiiii'., ninl lie ill win nml a cine
Iho it-c nt hi. 1 1 uui 11
Un nut fall In 1 ml In bun fin a I mil luillle 1
en-1 nnllilii, ami he . I
WILL CURE YOU,
N,i inaller li'iW bine rtmiillnK )nnr 111
lu. nr Imu iii.mv ntlit-r ii-niiilif mm In 'I
Mllltl
( iiciibii-. mnl leliinonhil. ml Willi
FltKK TRIAL 110TTLE.
1,1. 1,,. a
DR. CHAS. T. PRICE 1 1
Sl'H Villi..
IN'lVJI.ll.tWlv .
It'll.
ICE! ICE!! IOE!!L
THOMAS SPROAT & SONfl
Wlinle-ale ami IM.lll llealir III
PURE LAKE ICM
CAIKO, ILLS, anil COLUMBUS, KY.
CAIRO OFFICE 1
At Hulon Ac Wilson's, Corner Twelfth S 1
ami unio i.uvno.
Wrr, will inn an Ice waxnii lliinn;li(,ii 11
VV mhoii, ilUllcrlns pnin Inki" Unlit in.
pmi 01 iinti-iiy 111 inn unii'si jiiaihi'i iiii-o. m(
will iiImiI'iiiiiI'Ii nnr frit ml oiililethi.'ii) uiil1
10 by llin e.ikenr car liunl, pin Vul Jli niivilll
1 11
. Hutk.-tiit.il iji .r,K 1 A. I
vi mu'iiiviii iv .mi iii,iiiM. r

xml | txt