OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, December 03, 1874, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1874-12-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

TABER
df0
BROTHERS,
j VOL. 0.
(WIUO, IIJilNOIlTI-IURSDAY, DIOOhLVI KR 1874
NO. '2):.
ImUetiiL
MANUFACTUHINO
illHIII!
lift! 1 11- l(
WATCHMAKERS' TOOLS
AND MATERIALS.
New Work
11 tin: to oitmir.
All kimla of
REPAIRING
I) Olio wltli nettlne uwl tleaimtch.
No. 120
Commercial Avenue, Cairo, 111
(Ml
No. 20
Main Street, Centralis, 111
Solid Silver 'IVu SHIs.
I'liHoil Tt'ii Soils.
Anirricnn !'.
IIiikIInIi U'aivht's.
Swiss Walt'lifs.
iiol(l .It-ivtli', .
Si Ivor .1 ' 1 .
IMult'il .1 civ dry.
Kings.
Ilri-ust I'iiiN.
.Silver ItiiUon.
Studs,
'harms.
OiM-ru Chain,
tt'itloli 'liuiiis.
W'c in'iiiiiicti'liiic.l.'nelry Innnlrr nf an)
U-iimI il) I ! nr I'll I. in
Our nik-)ini I. i.nc i,r lln-nnl emu.
(iltte In (lie WVt, :uii iin Wnikintn ill
llini'itiiL'li, caili in III. lilll'
Wr In I mnlMeiil nf diir ability In Hun
tint work iiiul hi im ty ic'l-! In lh.it mn,le
li) lli iiriiiiiliii iil inaiinf uniter' in New-
til k I llliMKil, ! I.nllli HI I iliolllll.lll
tlur iii.uliiiiery i Hie l.ilt-1 aul int !
iintti lulii in nml imr l"'il bje '''"
lull) .tln-liil. iu.hi) Hi limn lull Ink lmti
nuiilr In mir nwii li'ii fur Hi'- iuiriii.f Hi'
mniiiir.irtiiilns inilii-iilt-n- nf .lewi-lry
ilur liielllilc lin n tri fur t iiuiintaiiiiie
mill it mi r nf K""'li In iur Mm- mi' un-rui'lli-l
mnl we run Him mil wink mi I In
rlmilc.l imliii'
Vc mr-llall) Imlte II"' 1'iililio In ral I
ami examine nllli'tnekn'.Wellnl I" il"'l
i.ui wiiiV'IiOi wiilfli It oprn 1iitIuk
lll-M hfilii", ft-1 II will Hlloiit IH liltll-IIK- ti
i xplulii Iniiiiy Hint nil callilH Hie luivrllii"
hint liiirli'.icli'. "l .iiwclry wuiinluiimi'
We are selling goods
lowor than the lowest,
and clieapor than the
cheapest.
SC"Siiv li tin' linn' In iiuVi' ulu lliii)''
fovlln- HolMnS', wlili'liaii' i lu.i' upon u,
ami fur wliMi lim i""!" unilini )'
ail'lliiK "'H' I"1" "" ." ! nl ni'
ninl tlili'li iulli'i'ii4,
Tabe Bros.
i)iiriiiiHis.
BARCLAY BROS.
Wliolcimilo
DRUGGISTS
M
PAINT AND
JOBBERS AND
t vnllylflkA
- N-
PATENT MEDICINES. TOILET ARTICLES,
DRUGGISTS' FANCY GOODS. COLTjIEH WniTE LEAD,
WAX FLOWER MATERIAL, WINDOW GLASS,
BRUSHES. SOAPS, COLORS, OILS,
TUBE COLORS, DYE STUFFS,
CHEMICALS, PERFUMERY,
VARNISHES, ETC., ETC.
UJ V, -nlleii i.,ni'-M,ii,lriMi- uml imlrr- fnun Unii'io'l. l'li-l, Ian-nn-1 (,enenil Mini' in waul
il t-,H. in i.ui n,i, -linluUut, I'lmil.illiiii uml Kainlf) Mi-tirine l.-i -i luinl-lnil or H
lllliil Willi iilulili' linxul lu-oiulili' rati -
WHOLESALE Si RETAIL, CAIRO RETAIL & PRESCRIPTION
7-1 Olilo w HshiiiKtoi Av Cor. 8ui8t.
hi: i i. I'.vr.irr. (;i:. r.
C. WINSTON & CO.,
Real Estate Agents
MI
AUCTIONEERS,
T'L OXXXO XjiatnKJJhJ.
rii'ini'l I'lnnr.)
CAIHO, ILLINOIS.
I I ' V mill -ill mil f-l.ili'. ti) l.ivr. furiil-li
. alxlltii'l. nf llllf
I'flaml I iiiiiiil-iiiiii r
JOHN Q. HARMAN & CO.
Real Estate
1
COLLECTORS,
CON VKYANCEKS, NOTAHIKS PUBLIC
Lmul Aki-iiU of thH Illlnola CkiHiiiI ami
lliiilliiKton uml Uulncy li. H. I
uoiupaniuH,
North Cor. Sixth nml Ohio Lv..o, ',
CAIHO, ILLINOIS.
i.iiroit ii:i.i:iis.
' "r7myth '& co.r
Wlwli-ali' :ii,l IN Ijll MiAlrt in
Foreign uml Doiuuniio
LiaUORS
wi.r.s Ol' Al.Ii kiis.
No. fiO Olilo Leveo,
CAIRO,
Mi:v;iv SMVTII A ( O liuw ,, imilv
ii lutiri; lull, nf ll' Ii'-I KiimH 111 1 '-It-1,
nml kIm,'-I'"'I"1 ull'iillnii ! I v liol.-i.ilw
lam li nl I !'' I,ii-1iii'h ,
IIIHCIS,
ST. NICHOLAS
Hotel and Restaurant
No. 122
COMMERCIAL AVENUE
Twn ilnfiri muni nf llii- iMivn ami VinMiiiii'
ialllii.nl il'lil
WM. WETZKL, Proprietor.
A TltUs'l'V wulih iiiRliI ami iluy tor
i...l.,M n,l i.liiiliiliit.llh.
nml Rotall
OIL DEALERS.
RETAILERS OF
iis'i:i,.iM:rs.
JACOB WALTER,
BUTCHER
Dealer in Fresh Meats
KIGHTK STREET,
IIkIwii'II WunhliiKton nml Comim-iclul
Avi'iiues, luljolnliut lluiiuy'M.
K'l.l.l' f.ir-iili' IIii'Ih-i ll.f, I'wil, Miillnii.
ral. Uiinli. .aiiani. .Vi- anil i ii
IihIiiI In -i mi- riiniltr In mi atn-,la1ili- iiiaiini r
CAIRO
BOX and BASKET CO
Hi-ali r In
LUMBER,
I VII Minis liunluii'lMin.)
FLOORING, SIDING, LATH, fee
Mill nml Ynril,
Comoi' Thirty-Fourth Strcot unci
Ohio Luvcu.
DANIEL LAM PERT,
Fashionable Barber
ANII
ziAxrt tonxjettxart,
EIGHTH STREET.
Ilutwi'aii WiiHlilnKtou ami Commercial
AVtillMUH.
E. MAXWELL & CO.,
ii aki'i In
UAIIWAY MAC1UNKHY Riul BUUNINO
tjcoiLSr
No. UlU North Mulu. Struet,
ST. LOUIS, MO.
AOKNTS VOH FHKNCH PLUMBA00 OILS,
M'I'I'I.Y li:i'OT.
VALENTINE RESCH,
Stoiunboat, Hotol iind Family
SUPPLY DEPOT
ami m;u i it is
wroeencs. veeeuiuiiia, uuiui
POULTRY,
FiHh, EggH, Northern Ruttov, &c.
Eighth Strcot,
lletwHtm Wnalilnntow uml Cominero
AVUUUUH.
it ull(;iim
FOOD ADULTERATIONS.
How Shall Wo Escapo Impositions
Practised upon Us ?
Only Two or Three Ounces Too
Short in Each Pound of Bnk
iny Powder.
I'll" i'Oliiil:ilnl- Unit li li' ioli.:uily
inmlf :iu-iiiinicroim that li:iklii-t)nuiir
iii.iiiiil:ii'tiii'iT lliriiii"li'int On1 vhy ninl
nmiitl'.V ll.ii iiiIiiiIh( llii' iRi't!iiMi' i 1 1 1
I ill'' lli li:illli'-iuMli'rii ill i:i'k:iK-" lli.'it
fall slmrl In i'llit fioin mil1 In two nr
limn; imnci'i In rnrli pimml ; ninl, wliat-U
iiioit. that a iini-iili'iiililii poillon nf rui-li
roinl U ailiilti'iiiicil, Tlirn fiiri', II In !
Iliiiil to Im' ,'ululv Id tin- iiiiMIi- In In.
ililn- ililn IliN inalliT (I llllli'. "Mil lln
Ih.jmi nl' w in klnir ii ri'liirm : iiiiil. m an
rviiiniili', m nlll cxaiiiliie baklur mv
ili i - llrnt. nml Hi' which arc iiH'rltorlnii
and wliU'li nn- not. Aiiil,in unlrrlo Im
I Im rrinlrr tin- livt t'!(li'iiii In the i-a-f.
i will ylvctlu- n.iilli nf
.an i.vrr.iiN ir.w
with .laiiii'- If. lUani'V. nf lhi ill in of .1.
V. .. lilnni'j- X Sim, analyllral i'lninl-1-.
whlrh hiti' ii' fiillown :
Ki'imrtiT rrrili'or. haw you. In ac
tiiiilani'i' with our riijiii-l. inailo an c
aiiiliiatlnii of tlii.' dlll'i'ii'til liraniN of liaK
inTHiwili'i'!r I'rol. Hlanny I hai-. I havi' inn lia-i'i
n liiiunil-i'aii i-ach nf l.ilillalil'-, (illli tV,
'llii' lioyal. frlii'"-. MlihariJ-' anil
'I'liiinip-iin'-.
I!. What U llii- n-i-iilt of ynur hii'-ll-allnnlf
I'rnf. II. On wi'li-hiii,' the powiliT', I
I'oiiiiil t lint I.Uillain'i lir.nnl rontahii'il 1 IJ
it.; (illh l's 1IJ ny.; Tin' lioyal. III! o.;
rrlci'', ll! .; 'I'liiiini i-oii V. 1 1 o.; ami
l.'li hanl.'. Ill o..
I!. Thriv .(viii- In In' a i nii-ltli ralili
ili'llciclicv III nini'iif tlicin V
I rot. II. Only an oiiik-o or two,'
It. Ill tin- ' ai'i'ri't'alc It wmilil
aiiiount to many thnii-anil poiiiiiN.wiiiiliI
ii noi;
I'rnf. 11, wj iH'opli- caiinnt fmni
mi uili-ouiiti- lilca nf thf ajrirrrirali'
IllllOllllt.
IJ. What nn-
Till; IWKMML l'll(ll'KIITH
of ft -lanilaril liakin-powili'i-'f
rroi. ii, i in- i-i'iiiial prn'iiii' nl a
'tamlaril liaklii-'-iinwiliT an- an alkallm-
hlruiltnnali-of nila, with II- cililvali'lit
prnpoillnii nf an ai'M -alt nr (Train of
tartar.
I!. hat i tin- ni'tlnn nf tin- civaiu nf
tin tar nu the hlrarhunati' nf -nil.r;
I'rnf. II. I In' act on proililcc-iiii I'lli-r-
M-s-ciut' hv the liberation oWn? (-.irliiiiilu-
iclil which iii'imIiii-c- the -anie elici t
.-I yea-l In lircail or lii-cnil.
I!. What i- the lia-U of a liii lnlil.i of
-lanilaril halln-ioMler
I'rol". II. The euillvalcnt iironortlon-
of liicailiniiato nf -nila ami cii-ani of tar
tar.
II. Are iIiom' the nnlv niialitle- "cn-
crallv liiiiinl to In- eoiitahii'il In liaklliL'-
wiWiler-!f
rroi. ii.-Au, not ii anv inrans, Hii-
fcietil mniiiUiict Hii'i- aihl vailuli- male-lial-
In the way of
.Mll'l.l'ltlUltllV-.
anil, a- Ihcy claim, a- a Pii.-crvallvi'.
li. -l'role-nr, me the can-ot lln-tlil-I'creiil
mniinfactiiri- that ymi liac liiiiinl
In In- ilctlclent capalilc nl liolilin-r a full
pound on the ha-U you have mailed
I'rnf. II. I have tried them, and llud
1 1 i;it each will hold a full pnuinl.
I.'. llnw U It then, thai tln-c can-do
mil hold a full pound ';
I'rnf. 11. It I- by the addlllnil In a
-laiiilaul pow'dcrnt' a material lighter
than cllhcr the lilcarliouatc nf -nda orthc
cream of tartar.
I.'. Is till-cheap addition dclctciinii
tn eiill-llliicrs or not ';
I'rnf. II. In liio-l lli-laiicc- they au
hariule-:, and are uimle lor the purpo-c
of nillllleratloli,
I!. I'mfc-nr, N till- all the liiforiua
tlou you hae to Impart tinlav lauiccrn-
Im; IKiklll!;-pnwil,i-.y
T'l'nf. It, I lieliee II l-.
Alter hiildlnv the prnfc m- pood dav
the I'ejini ter called at the iijrcncj' nf
llii: lSIIVAt, IHKI.M!-I-IW1KI!,
which -ecm tn hae the tlillc-t weight nf
anv nl tin- liaKiliir-linwilcr-i exanilucii,
and had a .-linrl luti rlcw' with the man-
ufactllicr"- iiKeut hi lid-city, who-enauu'
wa- a-certalncd in lie Oil- S. I'avor. mid,
allernpprl-lnj; him of what wa ile-lrcd,
-Mill mat all lutcrwcw nail O'Cii iiem nun
I'rnf. Illaiiev nu the Milijccl nf haklujr
powder, anil the result of the Invc-lla-lloil
wa vcrv faMiralile a- ic'ai'dcil the
wcl'dit anil purity of the lioyal."
.fi l"aor, Hi-ll. what I.- II.'
Kcpniter. The Koval" prnved to he
Iheonh I'lill-wi'luhl powder, the pound
can- coiitalnini' Kit n.
.Mr. r.U ell. accnrilin In lli.ii It unc?
-ceiu favinnlile.
I!, I ant very miitiiw In learn that
nthcr manufacturer-! arc -o inin li liclnw
the ttaudurd In weight.
.Mr. !'. They arc pcrhap- a little too
avariclnii-! , ...
li. After liaviujr liarncd that the
lioval" M lliennly nuc which cniue up
lo llie -lanilaril, I would dc-lii' lo fjalu
-niiio liiforiualliin coucci'iiiiifr the iiiauu
faiiurv lilld Hie lill-lnci dune.
.Mr.'l'. Our iiiiinul'aclniy U -limited in
New VniK, and U .-aid hy thu-elu n mil
dillimlo know lo he the larc-t hi the
world, having tran-aclcil a hiKlne-of
.fl.'J.Vl.lKKl diiiliif; the p;i-l year.
.Mr. I'avural-o -tatcd the 'lioyal," for
purliv. hcalthfuliic-,. anil i-li-tMilli, has
M'ciircd llie Hr-t picinliun at excry im
portant cpn-Iliou and fair held in lint
world; iiinnii which may lie incnllniicd
Ihu-c nf Vicuna. St. I.oui-, I'lnciiinatl,
New York, mid I'hllailclpliia, as nl-ont
the dillercnl Slate falr where till- pow.
tier lia- liccu hrouhl Into couipetitioii
with all others inaiiiifacluieil In Kiliopc
and the Tnilcd State'. The maniilac
liuviv of "linvnl" declaic tliclr Intention
of pinduclni; im arllcli' Unit Is lit what
It purporis to he, namely, ii full pound
ol pure liaMujMiow'der.
llt'iitcn'H l'lrsi l.nw Is Order.
ltcaularily In oallnif, hlcejiloK uml ox-or-cImi
anil ali-liniuico Irom Mich ilHtiKonnis
lilllimt- as ali'Ohnl ami tobacco, luuil l
Hocurc u ImiK licalllifiil life, Hut even
a -trli't olni'taiii'c nl lluse wliolc-mmi
tulen will not always acrUlcknesc. Tito
bett falcyiutlil iinllP't CiiIi'liilo and other
dl(iiei) I- Dr. U'ulkel'd Cullturnta Vine-
Kr IIIItor, w'liU'h, by itrnaioiln" a regular
uml luorim action ui inu (UKoHivo.vocri1
live and uMTctiM' rBns, kecpllio body
In Itio bout iolbli' I'liudltioii Inr rci-l3tlii(,'
mid rcpol'.liiK tlie ciiu-coi n- o.
ll.lVdKW'hv
t AIJONS.
The Gamblo Wagon
M M K,( It III. I) liv
JOHN P. GAMBLE.
THE hEST and CllIUPET WAdON KAN
UFACTDUEU, MANUFACTORY, OHIO LKVKB
Near Thirth-Fourth Stroot
THE NEW
WALTHAM!
1li- ti-t liUc inonlli- nl ,i W'nlilmm
Wnli li Km Inrj liilc 1 - u llie l,ii,l,-l in ),
('liiiNii ' hi-liiry -i-i inl win, II) ni'w . i,ni.
wlniliiil" Wiilrlii-. date Urn lumliicnl, iiml mm i
linirmiiiniil ImM'Ini-m ilTii'i.il In , niaiin
r.iclmi' nf nil vmUly ir llii lrlaiii.ml n-ali ln-,
until now lin y liiclii.li-n,'ry lc In Utli Vi y
ami ili'Mi-wIinliiiy, Hint cm bi-ilptln-l, nfiinv
'liulltynml nreii'ry irin-. At llie mime time
new lim ntiiin. In tnaclilni-ry ,aml MIht l.irjri-ii-niioiiili-,
li.ivi-ilnninil lln-ru'l, mi Hut at
im-M iit It I nut too imirli liicluiiii Hint tin- Will
tlinin W'uli'1,1-, art- llii- IukI nmt rlicnjit wnli-lii-.
n tlii- wurlil 'llio-i-i'liiliiKniT, f.iol, iiliinnt
('UOnliiivinliiilui.l In Hil, rninilrj It 1 n
nutter nf furl lli.il Imnlly liny tliic Aniiriraii
wuli lii- mc-nlil Iml lliii-i-iifllii-Walllialiiliuke,
wlillc nnltr-mi- mm iTjrul.uly tit'riml friiiu
KiiKlnml, Aii-lrnliu, uml tlii- llrill-li IWii
km, xenemlly, nml fun-ljrii coiinliles bit iiluu
iluiilui; llie Imml iiiiulc irmliirtlnn nfsuiiir
Inn, I nn, 1 I'.h1:iih1, ami Kim-rly .ulnnilng Aimr
Iran nucliinc imnle Wulllum wnti'lie- in lln-1
ll.l(lH.
Uiirr-n nr filler tralrlie 'lniiiM Ik i-aurul in
oliinc llie M.illi nf lln- 4 ij n hi li V nn llie line,
a well a mi llie iwmniiul, a- tin- Walthmn
Walrli liininiienl-iiue fn iiiniilly int Inin c.i.i-
Hlil, Ii mi' liifuloi lk.tli In, iijliiy nrimliil ninl
Al U k I ll.l ll-ll i
Kni' Mile by nil liiullnjr ji Hliei'-.
Potltlvnly no Wntclio rtolil at mtuil.
ItUIIIIIN- A XI'I'l.l.'IIIN,
(irinr.il ;en.,
S'i u Ynik, I'i-i,ii, ( lili.urii, nml l,,,n,l,,ii, l.ntr
"iliirlKi'l; ''' Sale.
7"lll:i!l;.-, li) iiiitl.iln M,,ilir:iK'i' I Hi, I.
eiiiiiiimiiU i.ill(il " ile iimil.'ae, '
In-.uln iliti- llie llili iI.in nr -.1, t, lu
ll i . A It I lilll) IH'n'llleil III I. .Ilk
III! I.IK l-1.', ill llie 1-tl'titlli 1'rt
nlliii-nr Ale mum Ii r iiilllilv. Mate nf II 1 1 m iU, nn
1-t ilii nl'Nnw nilH-r, A. It. s;.l. .Inliannu lijmi,
(l.ili-.lnlimin.i Hi iiiii'.")) nml .Iiiiiii1- livmi, ill, I
I'oniei In Ihe mull r.ipieil lln- I'nlliiniiiK ile
rillml lint e.t.ile, -llu.iliil In llie ( III nCCilirn,
In Hie ( niiniynl' Alenmlermii -Inlei,!' Illln,,..
In "It tK niimiIkiiiI frllll (7). In 1,1,,, k
iiiiinln iiil IIiIiI)-Imi CI.'), In Kilil I lly, iimii
llii i'iii"- iiniilillnii, liiiweier, lliiil in eii-e
nne lerl.iln imiiilnrv nule Inr lln- Mini nl Iwn
linmlii'il uml lllly ilnllar-. I'xei iiliil liv the-niil
.Ii.h.nina II) im nml .Inlne-, Itvmi, In Hie nmli i'.
iK'liiil, ulnl lH-.illnir i'en il.ilenilli .Ml I, I site
Iliull.'iiKi'. line uml ,.i)nl,U' imn jeur aller I hi1
"il', ttllli liilen-t nl Hie i-.m- nf ti n i,er
','i'"L'.l:',!!". """.rinni dnle Willi ll'l. Hmnlil
Hie -nlil not-urn Ik' mit ,., , ..,.u,. , ii,., i,.,.,,,.
nml ellti l llieinil, ni,- ..iu.iil,l il. i'.uili
In the uiliieiit i,l i-ul'I imte ami Inii-ie.i ul,u,
line, llieu unit IiIImiI r:i-i'llii'iii,li llKini iii!-lil
linn-iiil mnl M'tl llie Ktiil leal elitle tu In- -ii,
lunilKtitfi' ii iin-i, iiiiii i'-mtiiio i in,. ,ui",
i'tui-ernruiivli.i-iri tliei-infa iluil liir llie enii
enliei 111 Hi- in nn- en uii-e Mini, mi,i,
i, lll'le.t-, iiei.iiui iiniiiiK neeii inane in ine
Kiiiin iil nl Hie mill mile uml Hie -a 1,1 mile li.ii
nir Nt'Oiueitiiennil p,i utile, hum',
'I lii ivl'iin'. imlli ri- In n In i;ll i ll tli.il Ik dr.
Illenf III III- ami inlntlllnlK nl' 'nii .lle lil,ll.
pnie, I Will, mi Wl-llli-ilil) , tlieSiril illl III" He.
ii'inlu r, A l , 171. "I lliei'niirl-linii-i'ilimr, In
llie illy i,l I nil, i, 1 1 1 1 in il 4, tit lln- limn- n'-j
ii'i'lni k ii.ni , nl' -ulil l.i) , pmeiiit In m II to il,,-
lllKll'-( t'lililel liiri'ie-n, llie leiiie-ime iiiiii ielll-l-i'i
heielnl'i l'iin-ili-i'iilK-il, In -ntll')' mill ilelit.
Inline.!, i'n-1 mill lllllliriW nt'll't tlll-t. unit will
ekii'iile uml ileliW'I'ln Hiu pinrliii-cr ailisil t In 1 1
,,i'. I. l.i kv row I'll-
( vino, 111- , NiiMiniir.'i, IS7I w It
MT.( 1 II. ASM.SSMI'.M MlilCI
"VJO'IK t: I. Iieitiiy k1i n 'null iH iKiins Inli'l-
L. e-iei, nun nil- i ll. 11,1,11, il in il.- i n., -
(uirii 1i.iIiix onleiiil Hint tin- inllnulnn; iiaiii"!
blili'MllIks Ik' ni'iilclllli'tlil nl h-iiihI, ii (tn
Illi-fiillUl -l.lenl l'nllllll elnvl, UelHlvn null
liiKlon uml Ciiinnieii'lnl iiieiiuiKi nil lln- el
.lile 1,1' W'u-lllllKtiill iKelille, lilll ii-ll K,, llllli
mut KlUli IH.I-! nil llie nni'tli f-i-If nl' l lllli
I riil, Islwieii CiiiiiiiU'iiliil uml Wii-IiIiikIiiii
iiMiiiiii-i nn llieeii-l -iili'nl'Vii-lilii;liinuM'iiiie,
1 1 mien t lllli nun mmii miii iii nn uu- miuiii
lill'nr Sl'Mlllll "licet, I'liluini lli'lllKlll Hie eil-t
.1,1,, nl' W'ulnut -Hill mut eli ii'llni; iiiI 11 11 y
liit nu Hie mil III mile nl Mlililll fiiiii, ciilli-iiiini'IliL-
nn Hu- Mll l-Iile nr Wlllllllt el I nl ulnl
.. v ..il I iilt iie.l lii Hie lieu- -liteutllk I'l'nnllllir t lit
,n, ,i'i I V nl ,1, 1 1 1 1 1 ii-i I nn ine ii,, nn nine in
I, -leu 11 lutl. lK'Iuetll ll.llliuinll lllen le
mnl Wuliiiil ntiii'li nu lliet-.i-t ulile nf 1'iiiil.ir
i-tnil, finiii u ,,ilnl niKiile llie iinrUieily line
nf Hill-iiill -Illtl tnu Imllll H-wiity.llw (7"i)
lift urn in nl llie nnriiieiiy .nu-in i Mini) .iiri
ktlis tt nn Hie Miiilli t-lili- nr Twenly.llr-t lin t,
iH'tuiHii l'nilar ami yt-.inini c Hrn i'i nml ul-u
Iiml Hie lull, iilhi' iiuliieil slileidilkii Im enii
kliiii'li'l nf Inii'k, l' nn llie nijlli ie nl'
KlV'liIll (-Hi) -tl'i'i'l. IhIimi'II VNil-lililKtmi mi'l
( 'ninineo'liil an llili -: nn lln, innlli utile nl'
CIkIiIIi ctrit't, It l" n Wa.lilliulini in nine uml
M'utnilt ntnt'tl nml nil llicca-t Mf nl' Wn-lilnx-
Iu.,...... ..I, .1.(1. ...! t.li, II, bl,.,.tu.
lilll Ull'lliii-. ,-it,,, , ,h,, ........
hale in, i, Hi-,1 In Hi" I'nniil) (niiilnl Alexuiuler
..II, .......I ,1 ..I II,.. .,.! if Lt.l.l I,,,.
I'lilllll) iir nil li-e7iie "i " '-, ' 7
lil'uiiliiinlK, niiniilluit III lieiiilllK, nml mi ns.
-I'K.lllelll lliell'iil'll.llllll.' iKfll lll.lileiliul ii Iiii'IiikI
In -alii I'lillll. llie lin.il niuiinir ineunii win ne
hail ill lliu Jlllll ll li'llll in Mil'l cinill. iniiiineni
Ilit' nn llie ilulilli ilny of Mmi'lii A. It., IfT-V.
.li-.,,. 1 111 IA . 1
X I, WllKMIIIK,
.1,, liv II (ill-KIA
Ctiliiinl-iiliilieiri
Cillisi, llllnnl., N'nv '..Mil, It'll
ll-I'M-M
rpin:i: (leniiinicii
1. Iiuie .tiii unit itlv
ile.i-iil Willi Hii-ililn.
inn. i i 1 1 1., nn i
Hull' liillimr mnl line
in,, ml ll'MMIII iik will
a- u.- '-.
ii'iilluiii me Hie inn-t w
lKiiinl.iri'lilnliiiii' nriliu
il.ii , mnl i-linnlil linivit
lil.in- III - J
rutujs iu iiit, j-atn.
If mil I'liiiml 'nl Mini' ililiiii' ilrnlin. hmhI
tmir nnleli nr I'nrii ili-irliilliei'lreiilur, In lln-ri..l-li'
l'. J . I' JtVI'i:it, I K'Mliili'l.d
(Ht(l( l.ltllS.
ARTER & STEWART.
(sii,'ie..nr tn II Alter A In)
GROCERS
Commission Merchants
Nn. 1 in Commnrcliil Avutitte,
CAIHO, ILLS.
Bristol & Stilwell,"
FAMILY
Kcop ovcrythitiR portuining to
tllO lino of Htimln iind Fnnnv (4r-
ourioH, Woodunwuro, VcKotabloH,
r runs, czc., etc.
GRITS,
HOIVIINY,
OAT MEAL
GRAHAM FLOUR
VVM WISCONSIN1
BUCK-WHEAT
DLT-XjiOXJIX.
JUST RECEIVED.
No. 32 EIGHT STREET
CAIRO, IUCi.
ROSS
Coal and Wood Yard.
COMMKRCIAL AVKNUF..
PITTSBURG and ILLINOIS
tjt COAL 'T
AMI
STOYB WOOD
K KIT iMii-t.inll)' nn Imiul ul lln-t.' Yunl.
. Cnlllllleii'lHl nli'lllle, nlilin-lle llrn-l
lliillillni;
(Ilili lN i'nlllilly lllliil
I'n.il uml Wnil ilellieml fill' nf I'liiifi'
'l'i run -trli'lly eli-li. :il.lii-i-,m't
CAIRO CITY
GOAL
COMPANY
AUK iiriairnl n siiiily i-iiIiiiiiivs W illi tin
I'd Pittshurg and Illinois
l.ini- imli'i lit
lrtllllliliiy Urn '( iiDli-c, Xn 7u ()liln l,rif
Sl.i-lliini'lay Urn.'' wlinrl'linnt.
tt?-AI KK)ill.in .MIIU, nr ,
M-Al Hm (.will Uiunii, fovt uf'llililyl.iiilit
MlM.
3E3.- fc -xr.
Buder
MANUFACTURING
Jewelers
HOLIDAY
Presents
TO SUIT EVERYBODY.
The largest stock south of
Chicago.
Which will bo Hold at roducoct
figures that will nstoniuh tho pub
lic. Hair Jewelry
Of ul Icindrt suitablo Tor Chriat
tuua Gifts
MADE TO ORDER.
IiaS"aoId nnd Silver Watohorf,
etarCIokl und Silver Chains of
overy dCHcription.
jtwy-NocklnuoH.
ijf Sottn of Jowelry.
UarSloovo ButtoiiH.
tTir Studs.
Btri5Bracolotfl.
irGontfl.Piiia.
Bc&Charms.
B4TTooth-Picksi.
BoTSilvor and Tlatod Ward.
fraf-Card CttHOH.
t?-Toa Sottn.
Ufrlco Pitohors.
tdyNnpkin RiiiKa.
Iioy'Castors.
H'S'Tftblo nud Pickot Knivoa.
tdy"ClockH.
RINGS
-niuiuoml. Ruby. Knioinld, Topai-
Clii-iHtojiuz, jlniorJi.VHf, aajipliiro,
Mullokito, JllooclHtono, Qaruct,
plain, ohuHod and all other kindu
that cun bo called lor.
Gold, Silver and Ivory-Headed
Canes
PIANOS
SNAGRO
And other Mimical Instrnruontf.
I ft W. BUDER
Corner 8th and Wash
ington Avenue.
luTCall and oxnmino tho stooki
jd2t"Do n't forgot tho place

xml | txt