OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, January 17, 1875, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1875-01-17/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

!
i
1
'it
.minx oun From -j'JbixWft C:1w
' " imlay lYoin "tolln.tn. lMotiv
4 ..... in r..iwi ... . ...
,W .1.111. IU tf.Vl 'ltl. " .1 ' .
Anil... '
.1 1 lllllll
l-WSr Sum. iSffm u n
.j.K'lA
V" oil
"10:004
FMS3
Illinois Central H It
l'.iuy
ltlllT i
t..lw. I'lnf...!... .
icvi u ii nniiy i
?.nl1vvx 'I.Mtnliiy I
A.'JrJJ" M.
n7o j s:a
I MIm lilirr ltOHIc I
ttp, Sun '111 Krl
W(.l'in,'lii Tim Nil 5
I rn.l... If. I
1 Friday X Saturday l
PARAGRAPHS.
No French i1ny uill liorcnflt-r, dalliijr
from ,lmi. 1. 1". U nllmvoil to lw nclcil
lin.M.1(i)rJ.vrRjito.
wf inti0iucrpin1 out o.)H'(lltliiii
from India to nnitinck Mnml iiml tlm
Aint.iiii.iii lslnii1 to olwrvc tlm i-rllpsu
.... . . ii .....
I iimaim I'l iini
M.
It.tll.HOAtlS.
T.UMjSme CAROLS.
R'w'Tll'If....!T ..ll.'.ii m .Dallr,
.;xpn nt .......... 2 3d p m..l... I'
JrviRlit nt , t.iOu m..lK.'it Sunday
' .Fn-lpM nt 11 33 P m " "
.KilKlit Ht. 4:M. m .I ' I
Ki-rltrl,l lit Ii .Mil. Ill .i "
m .
J'rrlKlit nt
SUN nt
- .KumM nt ..
.En-Ulit nt...
.Frelidit at...
CrtlKht at
. II .,11 II. Ill .J
AlllllVK AT CAIUO
'j.iKin iii ...Unity
4 up ni...i:xrrpt Muniy
...... m Ma in... ' Jlmiiliiy
ii ip, iii..w " .inidiiy
k vi ii iii .. " Mimliiv
,-Jl:4.-.p in.. " "
A front.
t'lia cx-Mlnl'lfr of
Xnjtlilpon 111., U ctmlyliiK mJ In Itontp,
.M. i.iiiue uiivhtj
JlVljllt ut 1 :4A p in .. "
JAMES JOHHSON,
$f CAIRO & TIWCElVrNES R. R
. H
iiAlisVtE!lNDIANA.P)LI8,
i cmOINlTATI and ,IiOUIB-
'. ''i''J'YJf n5ldftorSoVeinlH.-ri.l, pM'nir'traliii
- " (!A!!MI -C 10-10 '
f T . ! n. A , ,.M K, ; ,
i -ai viui-;..m;-' ....
IX, - L'tJtrVSlOS DKl'OT
iArrtv'lSl TAN A I'OLI-
T CINCINNATI - ,
k, I ! T.)U1SVII.I-K-
bA.ini lliljr.
lTAMve CAlltO
5! '(' VI11XN A .-..
" ItAIHltsllfllO
minium i n i
1J IW I' M,
12 ..11 '
. l:t'J ,'
i..tr. ' "-
J IHfttP II
ii;si
ii
nidi i . ii... ' - " ..
. . " SIX' 1'Alt.MI. !
Jnvo VINT KNNKS . 1
r.MO.V DI.I'OT :W
w .; I' t i (' l.in:uic c ..
PfTTrs t " i.ili4Vii:i.k. . :'
l.lll'lll'll lll.f n rimp; .... ... - j
wlii-ii. It l iiiiitoi dtoml tlint lie U lin'IKU'-
Ingn work on tlie SMIiii- Cliaiu-l.
Onuorilojrartli iiinti'rim'cc.s,n'in'
M'litlnff "Sli-olllii); Acjr'f" lrcluir In
o T tarn ' u 114 i1i.troviMl li" lire tlm other
... ... t'...l !..
lly III I.UIU'IOII llonc. onir puiiiir-. iii
l.'....l,..l
Jlll.lll. I.
U.wiw iwrntly nolnl that ii .Miiti'
M.lr..la until lfV lull'il 1 1 4 IllilMV
kttc'rSon Monday inoriiliit,' noii any
nlln.r iliiv. tllrtlvlllirllilMMWOIllccnillloVl'll
tlioilifthi'-i tlurlnjr Siunlay.
''A favorliu artlolc ol'looil with tlm
. ....
ClllllUSO U tlUMlriWl M'.V'Ill. MlliCIIIH
..ltl.l Irt- n1.....ln..A. wimr tlm l'ift.
Ill lll"V It'll 111 MMIIIllllllllu niwrt . '- -
llaiHl?, ninl bays of 'tho past coat of tlm
.. i i . 11..1
fooioo s-1'.t" iiiiii ui iui.inii.
1 ! lit,... ...... I lit.
Ill .cw uaiumi ini- wira rw"
niaii,aii(lnot tlm niniltlmonico. "VHnws
n iiir.mif niU'firllciiiiii.iit Iii ii !iir:il nfitirr
..i .. . in ..I .
calling lor a uinii to Mil a imuiiu oiucc.
the salary of whlili N SI, TOO jjoM per
) ummin. .
Tlm festival of St. .lanuarlus va
eiilchrateil. acconllni: tocntom at Xante
011 iKiC, 10. pill I ill- jrar, nil' luuiiiii
iiPivicii.'tiuM'.iliifiiriiiiw.tliG lilooilrcnialncil
llrui In He phial ami showed no signs of
limiflnotlnii.
llr. IL K. Durant lias spent SI. 000,
(100 m building, ilrar Xatlck, Ma.. i
tilin g i-Jvni-m i- v .i
KviTyoMIterand tt'aclmrln tin- hulldlii.'
,w it., ii 1.1...'. n...l li.r... .1,... i
iruill lilt. ll'MUl'i iiiin J luiui-ui iiiiii u
ward, U to bo n woman.
. 11. OI.. I Ii.... ..I.,..,t..l ,1 ll...
ji. 'iiii.-, iitiin I'nj ni k 1 u
OioKon S.nte penitentiary, wax attending
to one of the ' patients, when the imili
concelvnUlie Idea that the doctor wa
tirvinir io, hii in ii, ami nc immmicii :i kiiiiu
Into the "fanlly phyi-kian's1' abdomen
. l . f,l - - ,..!.... I.. .
Al 1.1M aeeonus nr. nm ni i.viiij; in i
danerolieoiidltloii.
Tlii' .Sieratnento lien m tliN Vheci
I'nl limn. "All tuir.iiim iionlpiniihillmr
u..l..l.l.. .l...tiirv ffi'i. iiutI diif.ll nt rrtnnrni
Iruilliu- nil iii ...v .i.. ,..-...,7
Heather wll bear In mind that the yard
. . .. ..... .. i ...... .r..u.n
locpoioiiv' i inart' iiiiii -t tin. ouunuiir
. ' . . ......i ...t.i ....1..1 n...i
mvlini antrum nn i ii-t.iivnt;i., .inn
I u junyilJii tlmtc engines of des
I'trnrtMii s!ti.t win attend their suicidal
AlEWlffl!
; SHUTTLE
it.
FOE
50 Dollars
FARMERS,
MERCHANTS,
MECHANICS,
AND
EVERYBODY
Buy the World-Renowned
SMtle Snwitt MacMBB
. t7v' ...C-fTmSt-c ..i.T-. . . ".. toiniiany'BliUtorv.
HOURS IES3 TirAN BY aWv
lifiWi'itWlV?'i'T I..I.. .... ... . .
... l. I.HIIL- l.lM't. I I II flit 14
T.i .ilnilia, Iioiim
.J,M"""'Ji'.xll''tit'l'i . i
10 tfiilrt-ltou, TiAin, 4 Ikiuc,
aim
trsecrr-fl
i JJ JsRHY'BOAT u
IHREEaSTATES.
'S1 Vif, rtirllicr ntit'l c, tlic
X I V, ,.i"Vl"i,,,V',1''citl,-lu-t,
Till. I I ......... .. . . ..
'11 1.....
tripil
Tilp
c).
a ..
6...
O ...
7...
i;'I.IIim.
n nn ...
lOO0.r.m"
i uu J).m
2 00 p.m
H.T iM'lilU'
nao.p.ni
jiiv.t r.i.
JVrrylmi
yi"' ''jfi tt":1"'"r'm1.Umrf1r,Ml,y pllt. ,,
lXO0m 'WhV"mv,l,r,-,'Ior1""l'l'"l"-'Illy urmclnl ami
THE BEST iH T Ei E W 0 R LD
The Highest Premium
was awarded to it at
VJENNA;
Ohio Staaie Fair ;
Northern Ohio Fair;
' Amer. Ina.ltute, N.Y.j
Cincinnati Exposition :
LvUwiaDQl3 Jgxja&iition ;
Mississippi State Fair;
itiu
Georgia State Fair J
tOK BEING
The Best Sewing Machines
and- doing the largest
ana oest range of work.
All other Machines in the
Market were in direct
COMPETITION.
For Hemming, Fell
ing, Stitching, Cording,
BMM7 P fn .V.'i. n L .'J
, . . ...v...,i uiuiuuiy, cniurviU'
White unleMr, now rrpAAy nl,l from fr'mn fimHnn X OV L-
!,.... ..n.. .. , .. , tine or hpnmi Gnnrlo it- :n
-e-'ii"'i i wm lurrinni-uiiiiiiie-iuiv Um- I 7 -.-.wy uvvuu, t o
ilntilm. Hi 1 1 ... . 'I ?lpiail,rrinrmrj.
" "."iiimiic pnmuciions (irSwilrr.
Imi-t unit KnuWl, uii.l eKrly ftdoptln-. ,iiui.
lean mm lilm. mmlc WullUm watclin in Uitlr
plncv.
Hiiyers of fllwr watcliei slioul.t 1 cin.riil to
otiMTVB Hi.- .Lin.p or the Company on tin- mm-,
uwclnon the mouimnt, ni Vlu.aiii
inoniln nt llif lVllnm
fiOOO w ----Ai?AlLROAD. , """""O 'mve lw. lb l.u.il i
- - ..uSflliT.SIN nrrl.TTTi.,..! .i Kow.any'n,ltry. Sci.nil ivIh.1Um,.w
U ollkr, .V Oliin l.vti. iii r..iii.ti'j I .. I .... , .. . .
,.. . '1xm HtpTflt-iTti tWIIy-nt II ::w i M .ml B naic iwn prmlnccl, ami Krt
,Vri'bjnUi "lt Sunday. - ""r"U1"'! "Ttnl .
n,T,- ,LUVVa v.irit,yon,itlrn(,lul, Mt,
'O JM8 JLESa TITAN BY AW until timr I1mv Inrlmln ,.,,i -I... ... .
i - - III IHJIII KPJ
Bii.UtMii.wln.il,,-, tlmtrfli, Ix'iUlinl, oOvtrv
Jiiallly,,,l orciery pr.re.' At Hi snnie llinr
new liivinlluni l nud,lrry,mi, o.r l,Be
"i"ile,hiiVccl,cttimml,coit, , lut nt
1'riwnt It U iiot t.Ki much to claim tl,i m Wat
tham WuIcJim niv Ui lt ami cheapiMt wttl. hw
nlheworhl. Thwc claim. mr. In foci, ulmoit
nrrywheroailmlttnl. In lliin country it Is a
matter of fact that h:uilly m.y fl, Am. ri,,
WHtchct nrt-iolJ lint IliowufUi Wallluuii nuke,
1 100 n.m
i ou p.m
8 U0 a.m.
10 30 a.m
loKy omIv
Q i A r. ...
?r.?,p.,.nl' OOii.m U30 p.m
w ijrlnw to Mo, only
3 lSa.ra- llo.Mii onlv
t3"l'illH .Vit 4 iiml 7 carry paiscnjrcrs ir t
trxi-lvir V-"V""l-,l'H3II"lll'ril ll'l IW.iy tnillli
MtTi.."- fi .""rryliitf nvlKtit for si I. . I
Ull. SlItllljL'J IX... t-f.. ..Ill I
limtncky at :i i ,, , AI. V,-,?. J' '"
. r 1'- r.ivi .?finn.
wurkinaiMhlp.
Ki.i -nUe.irjr nil .sullnR JmvKr,
Positively no Wutcho, B0ld at rotall.
JtOllltl.V.S A AI'I'J.KTO.V,
i...v..u.k,,.kI(,n, Li.icwro. mM,omloii, Knj.
i ami
t:.VSI'.MI'TIO.V.
TAXF.B
,i :,.' ' i'.";4'" pi'ii in my hi.,,,
at th " flmV iwiowSt " r.l. rni,l'5,,u,'1",''l'u"
coll.vtlk. ,r mCTV U, f
dlmr l.ruiL i'i.u..i..i .-..'ii.. u v. .
Clcjr I'n. 1 n i i.
'i-iif. FcLn.uri-..,-r:TV' .'iiiimi.o,i'-
'Mii'Li'j I'li'in. t .1 , i,..i...t.. . ...
iii'iryjl ,;;;"" """miK'n unit-, K,b.
l'Kciuct. Win. ItflnniP, ,orCt
('it nloic,
surpassed;
Where we have no Agents,
we will deliver a Machine for
the price named abovo. af fri
nearest Rail Road Station of
Purchasers.
Needles for all Sowing
Machines for Sale.
Old Machines taken in Exchange.
Send for Circulars, Price
List, &c, and Copy of the
Wilson Reflector, one of the
best Periodicals of the day,
aevotea to bewing Machines,
asntons, General News and
Miscellany.
Agents Wanted.
Address,
Wilson Sewine Machine Co.;
OHIO.
NTOVKS.
Spend Your Money
thatyoini II C't It all tiark Intra! ioIIiI mm.
fiitt, hy lniflii It In on of mir
new Hlt'iit
Evening Star
Subscribe for
STOVES
Kitmoiii fordlilny: out a won.ltrfnlly Strong,
rieiil.nit nn.l Uillfunil llrat utn
Small Cost of Fuel.
&aTHimpio m construction, easi
ly managed, carofully mndo of tho
very best matorials, alwuys has
llrst-ruto dralt, and guaranteed to
givo satiBfuction ovorywhoro und
tinrlftrnll nlrniiniR4nnnfiM.
' i i
soi.n nv
Cxoolilor Manfaoturlnc Company
012 and 014 N. Main St. St. Louts, Mo.
AND ,1V
OHAS. HENDERSON;
CAIRO, ILLS.
i. n rii ami:.
0. N. HUGHES,
Geiiirnl
Insurance Agent.
OFFICE:
OHIO Xj ID XT 3313,
Over Hatbuii & tThl'i.
xtosk
bcnteil.
but I'ir.t-Cla-K Cominle rejire-
JIOOK ntoiii:,
CO -i
a. j;
-j siiBsi
I CD CO tj g
.i ii a a. -t
m:' Aivi:itTiNi'.Mi:.MN.
fTiTn A 0-r,,? cholccl in Hi worlt -I
It, A lmiitra' prlits ljr.t com
X JUXXKJiwy In Ainorlcn ,l:iiile ntli. lf
l:lei eiirjlio.ly TVn.le lontlnnally Inrrin.
IK Alt'iil wanlitt fterTHliert ln'l Inil.li'f"
ii'iils-ilmi't Mii.le lline n'lnl Tor I lii nlxr I
iniriit U It 4:1 Veiy ."t , N , 1' H
THE CAIRO
BULLETIN
Lending Journal of Southern
V Tllt'nnto
Alaallviu
5
a rii r e
AJ A MTPn AM'.VI s for II Mfo anil
WrIM I CU. nxpioratlons of Dr. Llv
I ... I I. I U( ...l.h.kll... . r.M.i.iu...L
f,,Ull. .illll.-l.-, IIIIII" 1 1. 1. , " . ...wr.
re riilt.il to the time.. A.t.lreM
II. II. Ill ssj;i.l I'nlilhher, llojton, Man
A nVr.UTINIMJ i I'liciipt i.oikI "y.tr.
.A mnlli All iktioih Mho contemplate inak--9
InK.'OMlni'l" Willi iiiiv.p.iieia fnrllie lii.ertliii
or n.liileineii4, ahnnlil en.l aft re nil In
l.en I Howell A I'u , II I'nlk ttow Netr
J S'urlr rr lli. lr P A M I'l I f I .'!'. Ill 1(1 1 full. .11
Iteieitlh eilitinii), containing n lilt of iiii ,."t"l
lieWHpiilierH nn.l elllilile, nlinwiHK Iheeo.t'
v-3
rl i
w I m a I
rrf ill I I
4i
PI
t
WAIlOKN.
The Gamble Wagon
CAino,
INSURANCE.
AND CANDEE,
Insurance Agents,
73 OHIO LEVEE,
City National Bank Building up.uln.
, - w. .aviu uver
865 000.000.
COAL.
Coal Coal.
PITTSBURGH,
PARADISE,
ST. JOHN'S and
PEYTONA CANNEL
COAL!
The Bulletin
AVIlIiteatUanll ojiioc the poll. lri ol the
Iteptilillcin p.irty, ami refill to lie tram
uicllcl by tli 3 dictation ol any cllijue In tliu
Ucmocntlc orgunlzatlon.
It bcllcica that tlic ltcUll.ll. an party lin'
fullllleJ lti mliiilon, iili.l tint tin- Demo
cratlc party as imtv o-gau'.oa sliould be rc-
tore.l to power.
It believe? tlic Uatllcal tyranny that liaa
for fevcral yea, oppr.ts.cd tlic South
should be overthrown ac.l the people of tho
Southrrn State. to.nii...t .
It hellevei that r.illro;i,l rorporatlon I
nhouM be prohibited by l.S;, nvu enact
miiiU from exiorilnj; and unjii.tiy durrliii.
lutlnSln their btijlne., trau,aPn U-Jtl.
tin; public.
Urccoifnlentlic rmiallty 0, a , ,
foro tho law.
ltndvocitei free toinurrcc. taru for
revenue only.
U udvocates re.tmipiion of fipucle p,y.
went, and h.mct payment ol tbo publle
dtht.
XXjZjXIOOXS
.manii (ii i:i.i nv
JOHN P. GAMBLE.
THE BEST, and CHEAPEST WAOOK MAN
MANUFACTOltY, OHIO LEVEE
Near Thirth-Fourth Stroot
Millinery
JjOODS.
Wholonalo Pricos, but No Credit!
Mrs. C. McLEAN,
Next Door to Stuart & Gholson'u
EIGHTH STREET,
BKTWUKN OOMMERCIAI. AND
nnouutuiou AVENUE8.
neiviH.iiri nun eiuii.ie., .nntviiiK incc.m'
A.lverllKim i.U li.V.-ii fur livdlnx mi r. In
i.ii.iit Mint, ill i. llhiii..,..!,.,.. m.Iii. ll.ti. CrAln
....I.I1..I...H . nlu. In.
jiiii'ii ii. i in' -
(ii.r riir hook
UJJ V. MAI III." .lililir.
Hl.O M1NSO.N A I II ,1'
ortland, M
4 ll'l'!'!. friidmiitt i.l to ti.nlp mill
fumle airenl. In (heir locnlllv
oil. nnimnx lit ir? 11 i nriieiii.iii
Ur I' l Mdihltr A ) .
Augiulii, Jle.
I JVC'IIOM ijlY,OK ""II l7c llAU.MI."
1 llmv .'tlliur M- lni ru.eliiale ami Kln
Hie lore Mini nil. rtloli.nr mi J n-ion Ihey t liinnr,
in.laiilll ltil - Bit nllniiilKi.tr.., flee, by t.u.ll,
r.n-71 ..ml. i ir.irilur ulili ii At.rrl.. Ilulde.
i;jlill..ll llmele, Hit-Hint, KIM lO jt'lie,rir
I iii i, Km A tlilit r bool AMre. . I'
WII.I.IAM A I'l I , riilitlitirrNj'klla.lrlpliia
MOST EXTRAORDINARY
Term of Advortialntr aro olTmed for
Newapapors In th Stilts of
ILLINOIS!
Sunt fir li.tof pijier. and .f hMnle of lt.
A.ldltt.
Geo. P. IrA I Co,, Adrertuisg Ageii:,
Vo. II I'nrli It. in, Neil lnrU.
I!tfrti) Ixlliur of ilil. I'r.
137-1 U..AmIv.
it 11 jnWwnMB
T.I ATS. Iloniirt,,
J .1. imin
ll.l.-.. I '. .
'..'"'"..-, II71II1IT.. Iltll.
iiiu'i, lli.l i.1.7. .J ' i "I. ' V.v".. 'I.. Itm h-
Merino t, m
- it' i wiuu mi.
. .... j,, m ii'i i .inn i.m,i
A
u. ed Ihelr lionet are not ilesirrje.i 1 1 ,
u.on or oii.cr Ineaua, ami ,ai -.tej
beroml wlntorrep3ir. k '""'tw
.1 the llcrt. Innanim.uo o h 'm ,
lie retnonof Hie Kl-lne,., ami , n fr ', it,, l-
a. line luie w' pr.,rc n i,f'r J il
t. menu than a iri'ii,, iilrenuVnc ."t UUs
I tr I riiiiilF Coiiipliiim.. , , - .,-,
ini.riiedor .ii.Kl i t l l.'e .'ai,, of "J.r. u Z ,',
i lc au luniiin.e that imprjitnicut IJ icni.er
V l,,M' "K i.iMri.,,.."J,T!!m.:,,.?rr ""I ,rnlc Itl.eti.
I-II.Wlf f.,, . 1 "",,u, l!neiil an I i,tr
iiorsi: iMrvri:.
J.
It ndvocatci economy in tho a.lm!l,tra.
tion of public atfaln.
AS A NEWSPAPER
11... 1l..llal
....u .uuieiin will publUh all tllu 10, ., ncWH
o Cairo, and a variety of Commercial, !.
lltlcal, Foreign and Oenerul .i. j, uu t..
deavortoplea8ca ta8tt, a0(, ,ntorct a(
rcaden.
H. ABLE,
lici.tnil
2Souso Painter
ANI
PAPER HANGER.
CORNER TENTH STREET AND
JiQiixiN ui'OW AV.
Ite!,!:!:!""''-"" or no,,...
ionul.i ? r'-.l'"'.l an.lLr-
a., . . tafur ui wic l.iCHjU,
... r; nuicrs ita no rouj.
J. 'h f.r r-n.A.i i.. t in... ., . 4"
n..c ...tem in i hort umo"t " ta Si" of ij.ch
ln4j?.'l!ln,T,,,.,"inu;1?. rrolalm Visran.
. ii..V, . .V . . 'Mv,,u' Bwraai ll ai ee
i.ilalne.1 the tlnklnc tlm.
Jmreltu and (ieu. Agu.. tan Irai.clJco rni
or. of Wathlngton and fharltoSsti . x V '
MJI.U UV ALL UKCCOIhTS A UKALKKS.
,uul pyino car-load.
aiSVTrt ln..
...T t" uuasumorR nnrl nil
monumoturora, wo aro propured W T t-i
1 B&JgJRSdi&j Meekly Bullet.n
T II K
far
iiio.v M-7uiis;"
Vulcan
Iron Woiiks
. ConsuMption 'Cured & SSTZZ
fflM La.'OSs!'"- .lurtb , A B00K FR THE MILLION
an.lnll .llwnUrt of UiethrnHt ....i t '!"' Imt to ll.Vlai XT,' ! .". ' '!
;Mi.tluit,.ir.ii-,h. Iii ftu i iti?i h.ft. .',.. i ln.l Motcri .
.. ... Mll1 n iii
' I. bate t-in !
r tM-h Will Wliril At" In.l.vd, kuMronr
. ln,''.'?Til,' M,J,eH' 'iy one you mar
T.Hl.l - AMI I.AHS.
.' HvMEYERS.
--rrno.ieai piif r m
: .
APDacca ana
rars
: as V
ii 5f -tit t -iil . i
Smokers'- Matorials
.' viwxj .o ti.Oairo IHS,
Iaiu.,, Hi, .Inmmrvn. im
' Tiwki: .-.
Keirr Ih-k iv iml 1""" 'r jiara.
io liiv iea. Pri.0 i,. , ,f "
lwrimlr. ni, le,i ilollan
AdJn mill r. in
J r. iivi)i:i(,
i'lil'llihur,
Cliietaiul, 0,
1 .11. M.
kUMO, wwi.. ..a r.,.i,ii... .,
Ill.il IllUtrtll I. tll, jl "f ",." tJ"M. Ik.
Ik. o.m.1.11.., a," '..U.., friurtlH
TMl I. . I.)....!. .
1 ri . ..
. ... ..ruMoftei,
CAIBO CITY COAL COMPANY.
ii.ni.i.,. ,i . . . .
atfSt. 1001 or Thlrty-Klnlit
Crl'oatOniccDmHer, aw.
ROSS'
Coal and Wood Yard.
COMMERCIAL AVBNUE.
I a thlrty-to column paper, l.irnlHird lo
I
lubicrjber. lor tie low price of
$1 25 PER YEAR,
l'oitigc prepaid. It Is llio cheiipe.t parcr
in the Went, and U a ,CIlhnK ,.'ircjc
Vltltorand FViiilljr Companion.
II A. US.
City National Bank
CAHIO, ILLINOIS.
CAPITAL, - - $100,000
rimcrm;
JIAI.I.IIIAV. l'ot,,l,.nt
uiiiHrrrniti
H ?UlI?.TAYt0" " t-'CSMINOIUV,
A II. .I.UTdllll
n
I.I.ru.u.ihruiu, "i Cl i.'iii """.I" l..kl
.! .an it iiTu.te ?": ?.;"
aw r. ..t l.n mSViK i iiXK
.LUibl I. .0, .S.Vi" ""!. M B.tk III. , ..,
55Vt.".',tiS.iL"?ir'iut "' r'"r Cm.
rtiir i ....
romiMjiiiii ,!".'. " 'A"."' mllillivciioin in
,!h!.',-,'''riun..,,
f.bll. r im iT,u. ... I...!""' I MtrrllM I.
tk. r..r r.."lEI! f" " r k. ...Jite
. l"'lkwHllli..M.l .
Pr. BMU W,P I..H. k.. .....
i. i.aer,, tj..iM.r,k.Miv.iri:. . ."".rMi.,,
wr. .f Ikl, tnuTfiltiJUtt Vli 'A'H rrr,.!
llj .r 1. mill, ', iir5i.j7i.' J wttul! w.
milHHI.? :.... .ii
I ---'- ..iinrinen
, hne .een .n.laiti
I'l"! Willi lhe clno.
h;r' w',,r" 'u
""W 1U Mill
".OrI 1C8SIIU At Ttfl)
,-',"., .fiiniiio. orin.
lay, an.) .hould Imiaa
PEIOK tin tittj t. .
ir .,nt ,...;7.."r".
PITTSBURG and ILLINOIS
$5r COAL -Sjfr
Advortisers
Cannot fall to ,( the unrlvntq.l Induce
mcm.oDcrodbyTho Ilullotii. In tho way
of cheap anil prolltiblo advertisement..
AND
STOV"JE3 -WOOD
J Jl.."""."."'' 0,1 ""'I
illUI.II venue, oj,po9u
wn.t-r. jji
tlllifi'u i,pn ,1.. nil- ,
i'ii.iiiiiii v mini
oal ami w,:,i ,Kn,,.r.
Ilro..'
Tcr.i. . IZ' i' ' l r",r"l "t Ch-irt,..
icrm etrictly cluh. Sl7-ld.(!mn
LIVE AGENTS WANTED
Commercial Avcnuo
OPPOSITE NINTH STItEET,
JOHN T. RENNIE. Prop.
FOUNDRY
A Nil
MACHINE SHOP
FOHGES AND
PIPE FITTING,
MIU, 8TEAMB0AT
S'i-oSolI' fi,,v,'n ,n ' nd limiy
nill , V 7 7" . !" 'nuiclH'. A
l'l.llml.l.. .l. . J'MM'r A to
... - 'i I'M" linn et llnua iroiul.
elc., undsan Mine.. iii,Mn.. i, ' l-00"i
piping or HOUSE TOR OAS
JIAHK a fil'KCIAlrv
Exchango, Coin and United States
Bonrin Hnmrlil nvirl t!i.i
" o i. ..v.. uuiu,
BViulneCe':'1 " Scniwl ,'",,U"
Enterprise Savings
BANK.
'CHARTERED MARCH 21, 1800.
W llviiVi' I'MMi.lent.
V II1M.OI', fcec'vnn.lTix'U.uier
M JiTilr hY' .f.'"A" ' 0"0IIMI,
II 11 ,.T0(-KI'KTII, 'Al'1,1. SciU'll.
J, It. I'llll.l.ll'N.
k- 'ii' .. ' -:UARK!8. JtHCII'KSi Oi, iv.
liilii,! l.i n. ik.i ii . .MiiwutK, rru.
lliiliil.iyriil I i ".""." "wvitiy. ,
t i I. h . . . ." r."" I"ell0l.l nec.lty if I
UI al klKhl. (ireutr.t lniliin.,n..ni. 1...J A'
ifiiiii a w n. r.xcjiu ve t.rritoi-v
U0WE-. ANN AlllioTt 3IIIJII iri:iV.j..:.S9
l--rl)JIJJ
Subscribo
for
riflfl DujiiifiTJjy
Air rut ni' rinw.i.....f (. . r . . I
llolli r c!, r, Uu ui, ,,, ,", 7 .J;!"1 "1 '"l I'-NTEKEST
i i . .. "oiei'ior Viilie. I
paid on ilrpn.lH nt tbe mle nf av
r unniini. Jllureii ut.mi x.......'
it lint ivllli.lh..... I. .. ... . Tl '"-"I-
i. . i. ...in ii ii n in ii Hi I until..
in. .I...........
Klvlnir them coiiiiioiinil liiti.w.j, """OJ
MARRIED WOMEN AND CHILDREN If av
DEPOSIT MONE Yd AND oBSS"
"011111. ri
o uiiden n m Sr":. I!; ..!"r"'C" or
tine Bteiin, mot fc.n ni ,1 ;. : !" """" "mer
emi.Uor m. lf J " i V'1,11.' ""inn nml
ne new 71J nr ... M ' MCi'd hand
auq jointer, anil nrui,n." ..1il. '.'"". '"".ei.iuo n
1 . "U"""K "mcm,,t' and'Ha m i I? 2?2 "i"? "m a a m. ,, ,,,
iirinH. .ml ... . I. I ... . . .. . j ""iiiiikb I rial' nn..i... ..
fc-oo. onUr "'ienoi.iiin;inachliielii I "l "iry iiutlne
' cM..y of all Und, bough, $WoW
I W.
com u to t o'clock "j.iii'iKMiw only
HYai,OP,TreBurer. .

xml | txt