OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, February 16, 1875, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1875-02-16/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

, , CAIRO rOSTOFFICK.
Omen Moww Fnini 7:30 n.tn. lo i:M
ii.ni.t Hiimlnv from 7lolu.in. Money
Order 8:Un.in.tnr,;u) 1."''
a h. I r,.
A. XI
M.
l.-.TO J IIHnl(ntnd I! II n-i ' 4:0.1
io ml)
(iiM MIm
Central U it I 4:l
ltollr. i
10:00 Culm .V VlncMmwl A-.no
nil nniiy )
(Vlrn, ArKniiMiK A i l-.oii
Ti.aj It It-Pally.
Ohio Itltt-r llnnto I , iHi
llnlly p.r.'tMonilay i
Ml4 llhrr KcihIi- J
Up. Sim . Til Irl I
Howii.Tn 'Mm !iit )
'I lll.0 ItolltP ( tt.MH
Kffnay A Sainnlny I
lfl:
fi.no
(i V M(Kkii. ! M.
ItAH.UO VI1S.
-TIME CARD.
ILLINOIS CENTRAL It. R.
tuxIn ii-m ' uno
Mail nl I nn in ll.i ly.
1 mints t '- "' . - ; 'A' ,
lnliclit at 4 it in l.xivpt rtiindny,
I H lftlll III M 'P l "
j uiiii in "'i' "' . ;
I irlxht nl li -l''!' I" " "
.xitmxi: .M caiku
.Mull at t:M in - ll.illy.
f.vprw t 4 :t. in. .Kxrept Sunday
"ivl(tlit at ...... fc:iin in... Monday
Krrlptitat ...... p. iu... " Sunday.
Krright nl 8!.'i0ii 111 .. " Mindny,
IrelghlHt 11 p. in .. ' "
JAME3 JOHNSON, Agent.
CAIRO & VINCENNES R. R
CAIRO
o
?
EVANS VILLE, INDIANAPOLIS,
CINCINNATI unci LOUIS
VILLE. ON undnlU-rNoxanuer il, pa-enp-r Indm
will nm dally except snii'luy follows:
I10ISO KOI1TII
Lime CA1HO 5:mt. M.
Arrive VIISNNA- 0.4S
llAHIll'sllllllU f:ll "
" NOItltlSUlTY W-l "
(Ult.MI lll:l "
(llt.WVIM.i: 1U:.VI "
JIT CAItMKI. ... ... 1 1 :.K "
VINCHNNKS li:"! M.
" UNION lUil'OT l.'..f "
Irc UNION IHII'Or l.':M "
AiTHe.lNUIANAl'UM- -U "
CINCINNATI Hi" "
i.ui'iavn.i.i; ; 1.1 "
",. i.van&vii.i.i; 1
GOING "IHTII
ArrixeCAIIIO ............... I'I.S.1 1' .11.
VIIINXA I-;."! "
IIAItlilsllIM!(i - "
XOIIIMM 1TV .1:56 "
t 1II.MI ns'-n "
" liltAVI Il.l.i: 1:41 "
jit i;.i:mi:l s "
i.iu visci;..m-n a.w "
I'NION IlKI'OI' J Ml "
Irrlvpl'NION IHSroT 2 ..VI "
J-me IMU.xNAI'Ol.l IUI A.M.
I r.NCISNA'll-. 11-30 "
i.iaivn.i,i; 7 to
i;van-vii.m: u.iu
Mill Vl IV 11 I OKMOIOTIii.V
Iali All!' I li' l mi'l .1i I M
JIOl'NIM'in 1 li hihI .1..-11
M-iiiii ('lit '-.)!iimmUtmn limit Wriliii'Mlu)
uuit Sntiitthtv
Making 'li-r ivtiiniTtiiilij. In nil. I lYniu nil
.inlf l.:i-l ami Niirlli, lit Iii'IIiiii:iimiII- iiii'I I in-
iimnli, iiikI Id ami nln all ilnl- milli nil'l
V!t b) mil nml iliv
M. B. QOOnillCH. II. L. MOlUtlLL.
(mi'l lli-l.fl Ajt'l (.imici-.iI siiiM
ST. L0UIS.IR0N MOUNTAIN
.M-
SOUT3IEIIW KAII.ROAD.
OMMIil 'l.- arrUi- ill Hint ilriuit frnlii Uu-iilliii-,
.v. (Hun Ij-u-.-, :i l'illn.
Iu l.M'i l'-i - ituilv id II 'Vil' M , mnl
mriuv at I ri M
rhri.luill Ip-mlit ll ir. Dill) (Ail i -llli'l. iv,
lit i Ml' M , iin-l ki i-im - nl :i :l 1' .11
liUiv l'i nil ii'iiiili. hi ItAii- nml Aik.uiM',
CiA HOUH3 LEGS THAN BY ANY
ZQ: OTIIEU ROUT I'.
'I'lini- fr.im ('inn. In l.llllc liiic-k, Vi lioiiri.
I n Ti viilCMii.1, lmil-
Tu Ji-flernni, Ti-xu". i'lliMiii..
To Matrlinll. 211 linill
Tn .liri'vMiil, I.iiI-I.iii.i. -.".I li.iin
In Ualliv, Texiis, '.'Uliiiiii'rt
'In llinriR-, li-vnt. 3-Umiii-i
In llnu-liiii, 'lin, II liniir
Tn t.lr-ton, IVva-. II Immih
C. W. HEQUKMBOUnO,
-liC-nt , I aliii, IIIl
5-
PERRY-BOAT
THREE STATES.
u
.Mil. liiifliiT nolltx. Il- l-trr bo.it, "'lliiec
stt... '- will Iii.iLi. Iln. IiiUiiwiiil' liliik
I), rxiwiilliix Miii'l-ij-, iu
Iriii
No.
lmptiiiu
Iw.l Itli St.
8 00 a.m.
10 00 a. m
1 00 .m
3 00 p. m
l4M- Mo
Kirrv l.'iul
I .i n i- Ky
l'i iry I. 'ml
8 UO a.m.
10 30 a.zn
loliy only
2 lo p.m
1? 4ft rv in
0 00 a.m.
11 00 a. in
1 30 p.m
to .Mo. niilv
1 .
6 .
U .
7
3 30 t.m
4 oo r.m
4 30 p.m
Iu Jlo. only
lo Jlo only
IK'IUW.
1 1 UO p.in
M- iH-lllW .
3 16 (i. in'
ltailn.j.1 I.kihUiik
Ijl'rlw Nil 1 ami 7 can-) ia--niEiT fur Si
I. .UI-. linn MiHUltalll.V nutln lli Ibiiluu) li-ulim
-3-rrliiNo il, ouiryliiKlK-lKlitlorM b.,1.
JL v . Ily.
l'aiijirriiluirliij( In ko In and fi'nm Ml--foiiri
allur l pin , ran utceruiln Imvliiir lllnt
iiml jiI.iih- bj i iiiUirliiir mi IhihiiI
On ui)ilaii one trip will be marie, luring
uni ul a i pm , .MltsMiiiri ul '.'auii.m, und
K nlttrk.)-nt a Olii in Abo trip No. 7.
CAino en v ri;iiui toMPiNi
lairo, III- , Not 171.
O.VM'.MIT10N.
Consumption Cured
To KlHtOlt 01 In, IIILLI.TIX
IStKKurn l'nii.n Von wll plca-c iiifHiin
iu iv4Wr-. ilutl 1 h.ni' a i''-tHc
Cxiro for Consumption
iid all dl.iu-i, ol llwll.iriat ml Luhrh. mid
Jliat. by IN uu- in iny rm-tKf, Uu- mini
liiliHllnUnr ru-". uil'l willltc
ONK THOUSAND DOI.LAUS
nr a rut-II ill not I nt In,,,, .onron-
I'Ikim- -him il ,- liiid- i any nii- 0u nur
ia,,w,i;&rll,r,,,"B''5
axKaaansa - r-iim i iwi ijji
I (MIA 4(1 AMI) HJAIts.
H. MEYERS,
, Wliolrnalt- Dmlrr In
Tobacco and Cigars
PIPES
Smokors' Materials,
015 OHIO LEVEE,
Cairo 111b.
ji" - - 1 ti 1 n m 11 . .x
1 of thu ballots,
;., In ilcc
PARAGRAPHS.
'Iu;
'I'hi! ileptli of miou in Uedlleltl, Os-
weyo county, lw" not 1ccn oiuh1cii for
kuvoml ieel". A lew oi ine niKiien ueu
tops wen! vUlltlcnt lift recounts, Imt It
win Mil! !uovlnir. iiml mi iiucchoi iiiuit;
connected ivllli tlioe:irtli were fuM 01mt-
penrhiK.
M. Mueller, n member oribo JtuMnn
expedlttoii loNortbern Slberhi, baiMiited
lo tin SI. IVIei-'bui"; (.ieoiiipblenl So
clcly Hint be bope lo make tbe lour of
Ibe Xorlli l'ole, wbleb, necorilln to hint,
U not tin iMilateil jiolnt,but a territory of
a certain uxlent. towaul- tbe w hole of
which the Inclination of the needle l the
SIIIIU.
At dauehiL' party In western Ken
tucky the other nlbt, lo which K'veral
women c.iinii Willi their luhlef. ouio
ouii'' men cbanaed tbe chillies of the In
fiintf white tin parcnl! weiv daneln,
and mixed them up 'cnerally. 'I'lie fol
low ing day tlicre was a jjreiit row, and n
the nunlllcs lived mile- iinait, it took
Mivcral days to unmix tho ehlldren.
ltuifiasiienth her money a follow.:
In every 100 rouble. of tin- revenue there
arc paid for Interest on I lit? public- dept
17 roubles: lliiaiiel.il admlnMratlon. 10
rouble-: departintnt of war, 32 rouble
navv. 1 rouble., public Instruction,
rouble.-: department of the hitciior. ;l
rouble.': mad, clc (I nml'V: and Iroui
ii'V: anil
lumber ot
1 lo 2 iiiublc-iviiehiiii a uu
oilier
minor dcpaitmcnls.
ConiumpUvci, Tko Notice.
Kveiv moment ol delay makes- jojr cure
iiinrn Ii'iiui'Icm. nml intii'ii diTciul? on ttiu
Hulk-Ion choice of a rcinctly. 'I lie amount
of te-tiinoiiy In I'uwir ol Ir. sclienck t
I'nlmniilrSvinn. .K uclltcfor coll Itmtitioil.
taruxcred" all tint can be tTotislit to u-
port t lie iirilciiioii oraoy ciiiirrincuiciiic.
See Dr. Siliciu-kV Almanac, cjotalnln Itio
irtll:iiMli o! many licrou ol tho IilKlitt
rfprcta'illltv. wlio Laic been rctorcil lo
licnltli. hneriicinj,' pronounce J Incurable
by phytlclaii ol acknov Ici''cd ability.
Stlioiii k'. Pulmonic S nip silonu lias utircit
iii.inc, n tlice cilencC9 will hov 5 but
eurc I ollen promoted by t ie employment
uftwo otlur uincillc- wlilcli Dr. silirmk
prointr lortIinpurpoo. 'l'licfc ndilitlonal
remedies' are fcclienck'" Sea Wocd Tonic
and Mandrake Pill. Ily the timely uc ut
ilicte tncdl'.-inc. nccnrdtng to dlrcctiona,
Dr. Sclienck certlllcs lb.it moH any catc ol
CoiiMimpiion may bo cured.
Dr. Sclienck I profci-floimlly at ld ptln
clpil oiHce. Coiner Hxtliand Arvli si. ,
riill.ulelplila, every Monday, nhere all let'
terc lor mil Ire imit be nddrecil.
2-3-d.Vw.lm.
THE NEW
WALTHAM!
Ilir Iwi-Im- iivhiIIk at Hie IVidlliam
W.iiili Pm-iury ba- ln Ilic lm-iiil in the
('iiniwiij ' lil'lnry rnnil wholly new rlt-in
windln; wjli'lie-1 i.i v r Ik-lu )rHbi(-cl. und xmit
liiiioinii-iil h ue boriunVi icil in Ilir iiihihi
ru liuv of nil Miiirly of lhi-lrflaiiil.ini wateliet,
iinlll mm Uu-) ini'linli' nio sin- in Imlli key
und i-lciii-ulii'linz, Iiml inn lioilr.linl. i,f M-ry
iii.illl.viiinl ol rtiy inne. At Uu- tain.- lime
inn Invention!! Iu niuhhn iy,ainl olln-i l.irxv
i i-iiiiiiiiiIi, Imic i liroju mil Uu- cost, m tlmt at
invent il U not loo linuli to rl.iim that Ihe IVal-
1 in IViiIi'Ikm iiiv Hie bcM nml lnti ! wnlclici
n lln-ivnil. I 'I lir-c elniiiK iiiv, In r.icl, alnimt
'-irrywbrii'!iiiiiiU(-l In tlii counlrj il in a
miller of r.iel that hanlly nny fine Aim-ilean
wnliihi- in e mid but Unite of Hie IVallbnni maUc,
while onb-ri me now irsrulaily n-cflve from
Knxland, Aiutndiii, and tlx' biilUb Poe4
"I'iuh Ktnenilly, and foreign eoiinliUti an- nUin
duiibis the band inmle prodm'tinni ofbuiler
luii'l and Kucbiid, and i-.u-vily n'lnin Anier
lean ni.irhlne made IVallliani wnlchi"i In llirir
pl.ire.
lluji liof ihi r wnlchr ulionld k emefiil lo
oh'erve Ihe slainp or tlie Ojinimnv on Ihe eae,
a well a on Ilic inoM-nieiit, a the Walllum
IValcb iiiiiMiiiciiU aie livpneiilly put Into our
whk-li arc Inferior both In imility oflnclal ami
woiVniiiiiibip
Kov Kilt- by all Iriullng JcwtUrs.
Positively no Watches sold at retail.
IIUIIlll.Vs Al'I'l.inON.
tieiiend AKeiit,
Nen lork, lli'-ton, thlatso, and London, i'.ng.
1'ITS.
FITS CURED FREE
ANY i.iKnn MiflciliiK I'loni Ihe above dltfa
. ,-. 1,,i"l,l"-,d loa'liie.H)r I'lieeamla lilal
IMilcol hit, iiiiilii-lne will l rorwanlnl FIIKK
... . ... . .. .in.ii,., j.ujriiiiiii, aim mis inane
tbe tivalmi'iil ol
FITS OR EPILEPSY
H altuly thr sturs, ami lit will wurrunt u nuv by
ln Hot lull tu Mnl tn him fur u frf.il tw.ul.. ,t
col iiifthfiit nml he
WILL CURE YOU
N'o niiiltii- bow ImiK hliiudlni? your cne inny
.I ... nvn iihiiij uinir iciiitiuiv, may int
tailed '
Ihxularauuil le.lliucnlalnsent with
FREE TRIAL BOTTLE.
AllillCM
DR. CIIAS. T. PRICE
, New York,
IM.Cj.til&ttly
Till: MASON iV ilAMMN
ORGAN COMPANY
"TINM.ItM of three IiIrIiM ineilaU and dl
Purl. )'!'' of ''?."url "l Vlenii:. JKT.t, and
I . . .:.V.i 'u.w nll'-" "'tt Hi-nortnif-nt ot
. ',,li',,t,ormiii in tlie world, im-ludlnr
ix -hi, liltt ? " lTM IniProiMoent "not o y
i ... yf,""u,ll' M lorniiily, buinlDo on
trr '..n if 4 y biyi'KUt", the ii'iu-I fuiurnble
ct ollerwl lipain ii-uilw,, pihn,.,.
PUU-hii-e, to iiiu.t ,,ny ,uri , ,. ,.01,,.'
riiTtianwil li nuuruiwaid "iiJ
Illuilnilc-d i-iilaloKilei nml i-luiilni,, wllhlull
liailu-ular. wnt Ine on icpie,! AddrcY.
MASON fc HAMI4IN OROAN CO.,
llodon. New Voik or Chicago
LIVE AGENTS WANTED
To nil lilt (IIASI. IIKC.IPI.K, (,-, X.
KOIIMVIION lOlt l.ll.ltlllODV In eu-Vy
aunty in Hie ruilid stalM am? Cuundaii l.u.
larKwl by Ihe Pul,,icr In Hlii II cm.
IhIii ou r i.win Imii-i hold 11 cl)c, and la tuiir.l
t-l all 1-l.n.c- nml coiidiliout of Miciily. a
wonderlli hook and a lioiiM-hold niiwull It
tell ul idKht liii-silnl linluriinenl etcr of.
Ii-leil lo look KfliL !iiiiiile coiilfj mh ,j
nuiil, pou piilil, for I'.xclu.iie irrrilory
viieu. Afeulx more llun iliiuhhi tin lr iiioiiet'.
AdiliMt, fill I.IIAhK's .STi:.M PID.VIIn'o
IIOL'eU, ANN AllllOit MICH, i;.ll-M.wJm
1 II U 1M U B I S- 1
jinll lists, tally lmpeM,
elections for eonKres?, uu
llrt cesilon of uoncress
i.p Kn1Vlinvu i'en
lyil.l
CD
ivAuoxs.
The Gamble Wagon
CAino, iriZiiisroxs,
MAN! I MTl IIK1) ItV
JOHN P. GAMBLE.
THE BEST and CHEAPEST WAGON MAN
UFACTUF.ED. MANUFACTOIIY, OniO LEVEE
Near Thirth-Fourth Stroot
crOODS.
WholcHiilo Pricos, but No Credit !
JMrs. C. McLEAN,
Noxt Door to Stuart & Qholson'H
EIGHTH STREET,
BKTWEKN COMMERCIAL AND
WASHINOTON AVENUES.
HAT", llniiiirt", Klouci, Kilhcru, Itili
Ikiiih, lju.vt, .-ilkr, Velu-t, Hen, lluch
ln lleil (iloxe-., t iiicl. llolcrv, IVnn-tnli,
...ii.ii ii'it-i 1,1.11 uir irfi'iicn 111111 i.iiiiiicn.
t3"llnnc K"odi will U'doliUl ier low Hjr
uick, for CA-5II und CAMI ONLY .l.-.-.)tf
iioi'ni: palm i:n.
J. H. ABLE,
licnctiil-
House Fainter
PAPER HANGER.
CORNER TENTII STREET AND
WASHINGTON AV.
IS prcjiari-d lodoall kind of lloiire I'aiiilinp.
KiiUoiuluinKor IVIiitewuliiiiK either In the
city or iurrouniliiiK country 11 1 leaionable prl-
All order will ivcclie iiroinpt unit per
tonal attention Call and hi- him
I HON 1VOICKN.
Viilcan
Iron Works
Commercial Avenuo'
OPPOSITE NINTH STIIEKT,
JOHN T. RENNIE. Prop.
FOUNDRY
AMU
MACHINE SHOP
FOROES AND
FIFE FITTING,
MILL, STEAMBOAT
MACHINERY
MANUFACTURED and REPAIRED.
Sri'.ClAI, allention (riven to lik'ht mid biiiw
furcliiK. Imiite, brlilite. rallrond and Jail
work and all wink of n tinillar character
.ftuaiii and (- llllliiK iu all Id Imiuche A
nil aMoitineiit or Morris, Tnsker A Co '
Phllmlidiihla nlpe ami ilulujn linn 1,'ooiU.
He , and fa ll.xlnre-1 alwav on baud
PIPING Or HOUSE FOR GAG
aiadi: a i'i:ciAi;ry.
AKrnl ort'iiiiit-ron'tSiurlalSlraiii I'litiiiianu
Holler ri-idi-r, Ihe IkI iiiiinufhrlurcd Coll'
I tut .Tihon Pump, and .Indon' Patenl
(nieinor ami tiowmor Vuhe
'I he I'ollowiiiKniKlliM, ell! , fur tale
Iwo tlcambiial enpnc, Ih', Incli nn of
cjllnilfri Ihe frel tlmki-. nml Iu good order
(Ine tliaiulmiil i-lmlt ami crunk 1 wroushl Inm
Onemisliio lor linitliiiK Iu-IkIiI, 7! Xfii.
Olio lu.-M taw mill inulne, with Imll nml
crank lor iiuilv or fanj? taw, tecoud liand
One imw 7X12 uiKlnei inyon nianiiliicluie
Alio, n Mi'nmt.haud ttaie rullliiK machine
and loiultr, and waithoutii Imixliur inarhliiv in
Ktind oi-drr
BIiim and inrhliieiy of all kind hmight
and told
55 Bfl I a 4 1
M..1.lfrlVH'!"'"t'Hi t).tTl
51
" Tl'i' li ft
I '
50 Dollars
FARMERS,
MERCHANTS,
MECHANICS,
AND
EVERYBODY
Buy the World-Renowned
wmsm
Simile Ssiim MacWao
18
The Highest Premium
vvas awarded to it at
"VIENNA;
Ohio Suc-e Fair;
Northern Ohio Fair;
Amer. Injv';ute, N.Y.:
Cincinnati Exposition ;
Indianapolis Exposition;
St. Louis Fair;
Louisiana State Fair;
Missisjippi State Fair;
Georgia State Fair ;
FCH DEINC
The Best Sewing Machines
and doing the largest
and best range of work.
All other Machines in the
Market werfin direct
For Manuring, Fell
ing, Stitching, Pording,
finding, Braiding, Embroid
ering, Quilting. & Stitching
fine or heauy Goods, it j
surpassed.
Where we have no Agents,
we will deliver a Machine for
the price named above, at the
nearest Rail Road Station of
Purchasers.
Needles for all Sewing
Machines for Sale,
Old Machines taken in Exchange.
Send for Circulars, Price
List, &c, and Copy of the
Wilson Reflector, one of the
best Periodicals of the day,
devoted to Sewing Machines,
Fashions, General News and
Miscellany,
Agents Wanted.
Address,
Wilson Sewi Machine Co.,
CLEVELAND. OHIO.
A BOOK FORJHE MILLION.
Marriage nftffifli Mast
UlVlfin. injWriei n4 rtttUtLwi el
tt Mitt) ljritmt wtlh U
tt'titdUaortritila thKltOMr rtfrwdwtiot, ynittib
lb CAurttilaa, Ao.
bl U ftaUurtiUif trk ( ! hvndrfl tod ilitj
I t'. with Burner out tafrtilnxa, e4 conuloi tlublt
ui innttloQ Ut wba art niirrlfci or foottuplttt mtr.
rliit, till u a took urn outbl to ft ktpt umlrr luck
it I ktj, tal ritt Ufl etrolwailf about tho hmnt.
It foattiDi Ut oiritQtt aod advito of a pkfilrlia
rtpoliUoo li irU wljt, tt)4 should to Iu Uiorrl
t tit drawtr triory maU aad ftmilo tlrohcol tbt totirf
i' bo. ltrmbrtMi tttrythloi on tbo lubjtttof tMgtntr
Ut tjriuoi that U worth fcoowinf , aud rauc k tttt u not
I iMUbod Id auj abtr work,
fini to toy into (rrrt of (ntU() for Fifty Cmu.
AJJmu Or. tmiii'lJliiKUiarT, t. H.N.fclgfcUi iuwl
f" Uuii, Mo
Notice to the Afflicted and Unfortunate.
It fort at lytig toll uo lor lout quaekt ho adurtlioU
(tiiiio (itrri, or using aojr quaik rtruedlua. t ru lr
nut work, do uttur wbtl jour dUtaio li r Lo ltiWr
at 74urcnlliioQ.
I'r littK ortufitia doublohftaioftf twnttjr-a"artttii
I rjoritd by runit ( f tht moit coltrtuid roeJktl profn
or if tbli to ttitry aa1 Knropo, aod can to eoruulicd r"r
otlly or by rotil.cn loo llai4 tntttUooo-l In LU workt .
OTe aad rttiort, No. IS North r.1Ma otrftt, Utr
rpilKSK (.Hillrnicii
l llllU' Mt IHKl (lilt
pininfti unit iihm'Iiio.
IUU4 Ti-ITK, Hhlcll fur
their humor nml Him
mom) liM.ii us wall
an therxcilUiiMiof nx-ci-ulinii,
nit' the iwit
lio)iinrrtiioino tiflliv
tUy, aixUhnuM huru
jtUocin vMiy fumllr
rnior: f 10 THE PAIR.
11' Hill 4. .1 l.i.l ul .'mi. ..t.,iiwi itMlum u.1
T;ir iinlur, urt'urH lUncrltitlrocliciilAr, to tlm
pumi-lier ,) r ItTDKH ClurHnim, 0.
1JL 1 -
iiimnii iiiinin"iri T-r-rr-
Ml "WXLSOH
NI'4IVUM.
Speud Your Monoy
lint you Wit yet II all back Iu Iral nolld eel
foil, by liic-tHjf II In one ft' cur
new ilfiti
Evening Star
STOVES
Khiuoui for slvliij: nut a vinu1-ifiilljr sirunjr,
riiii'nnt niul t'lilfunn Hint ut 11
Small Cost of Fuel.
Da?'Simi)lo in construction, onsi
ly mnungod, carofully mudo of tho
vcrv bCHt matoritils. alwuvs Ihih
HrBt-rnto draft, nnd giiarniucod to
givo Bniisiucuon ovorywuoro nnu
unuor uu circumsinncoa.
-SOI.I) liv
Ezooloior Matifaoturlni; Coiupauy
012 nnd 014 N. Main St. St Louli, Mo.
A Mil KY
OHAS. HENDERSON
CAIRO, ILLS.
IXNl'K.lXCi:.
0. N. HUGHES,
I.inrral
Insurance Agent
OFFICE:
OHIO Xj3317-3333.
Over M&thuu & Uhl'i.
"VTOSK ljut rimt-CIuM C.inuiiii tt-
tt-irc
INSURANCE.
ESTABLISHED 1858.
SAFFORD, MORRIS
AND CANDEE,
(Jcni-ml
j Instance Agents,
73 OHIO LEVEE,
City National Bank Building, up-iulri.
Tho Oldent EstnbllBhed Anoncy In South
ern Illlnoln, rupresontlnif ovr
885 00 ,000.
OAI..
C021L
PITTSBURGH,
PARADISE,
ST. JOHN'S and
PEYTONA CANNEL
COAL!
Ordors for Coal by tho car-load,
ton, or in hoRshoadB, for shipment,
promptly tvttondcd to.
JJaTo largo consumers and all
manufacturers, wo aro proparcd
to supply any quantity, by tho
month or year, at uniform rates.
CAIRO CITY COAL COMPANY.
CV-llalliilaj- Urn ' nlllre, No TO Ohio I.orit-.
JCrllulllil.i)- llru ' xxli.irl liuut.
tl-At K(.'.viti:m JlillH, or
ti-At tin- Coal Dump, loot of Thlrly-Klght
utiwt
C3"l'ol OIlU-i-Dnmi-r.
ROSS'
Coal and Wood Yard.
COMMERCIAL AVENUE.
PITTSBURG and ILLINOIS
COAL )r
AMI
STOVE WOOD
TTlirT oomtiuitly on liiuul ut Itoi' Vnnl
: 77. , '"It"! tllVIIIIV. VI'I'II.IID I. IMP.
ImllilliiK
i.MHir.i i 1 in 1 pt 1 v nilnl
Cul ami wootl ilc 1 1 vn 11I IWc nf ruirj;i.
Tcriu. lilrlctly i-lish. aiT-lO-Oin-l
Tow-Boat For Sale
P11H MiIi-i-iHk-i- fiflniH for sjIo IIii- hltniu
.1. TnWlliK hli'lli- lull II out, IKi- J In Illl il It t ,
fiiuillniB in, rln iiou- Ili-i ut Cull 11, IIIh,
iipi- iimikiii 11 iu 1111, nrr iiiuultli.'i mi'l. ui'i
li-nlh Mli-I nml inoilnn. -7II Inn.. Hhu ll'l. 1
luillei'ii'.'l fivt loiii'iinti.'Sil luilica illniiH tcr, 'Jliluli
inr..uri; wiihiiii-. wHIi Minn-id iv, inciii 111
lluini-lii-iinil C Kit ktokui ! fuvii iiiiiunt VA In-
flim 111 dl.imi-IU' mnl 17 IiiiIiih .Irokr umlull
Liotlrui In. iii-oiiiuiotii. nml 1. in cterv rcdnwit
iiiiunrhi mi uortliy, nml In K'Hul conilltlon fur
iKiilKiiiluii. Cor li-rnit uiily to.
n. n. j 111.UH,
lAtno, III. , NowmLerH, IWI. IM-ll-iS-lf.
Subscribe for
PUB BULLETIN
THE CAIRO
BULLETIN.
Leading Journal of Southern
Illinois.
The BulIeHn
WUUteatlluotly oip(MC the pollrle ol 111
lU'tmhltcJi) lartj', and refiM'i tn lie tram
melled hy tho tlk-t xtlnnol miy cll'juo in tlm
Ucmocratlc oriilatlon.
Il litl(ocs tint the lleimMlonii jurty lia
fullltlixl Ha nili-lon. ainl that tlm Demo
cratic party an nuw orgmi!ml thotiM he rc-
utorcil to power.
It lirlleve-t the Radical tyranny that hat
for tcvcril year opir4iri the South
tlioulJ be overtlirown and tlio people of the
Southern .SI.-ito permitted to control their
own affair.
It hcllevea tint ruilroad roip'irulloiM
thoulil ho proliltiltcit hy U-K!'nlivi! i-nact-
mtnti from uMortlnr nml unjntly (lfcrluw
Inatlii In their liuslnciK trAnractlon with
the puhllc.
It recosnlzei the rpiallty ol all men be
fore tlio law.
It ,-uhocitei free eouiiii-irc tariff (or
tevrnuo only.
It tulvocates reiumptlon of kpcclc pay
ment, ami I10nc.1t ptytnent of the public
tUht.
It advocates economy in the aduilnMru-
tlon ol public nliatr.
AS A NEWSPAPER
Tho Illlllelln will pubtUh all the local news
o Calm, and a variety of Commercial, Po
litical, 1'ore Igu and General New., nnd en-
deawir to please :dl tn(-tci and Interot ali
rcadurx.
-T II V.
Weekly Bulletin
j j
U a tlilrty-two column paper, Itinihhcd to
subicriheri for thu low pi Ice of
$1 25 PER YEAR,
I'oatuKP prepaid. It Ib the cheapest paper
In tho Went, and U a pleading Flrt-riilo
VIMtorand Tamlly Conipanliiu.
Advertisers
Cannot (all to sco tho unrivnfed induce
ments offered by The llullctln in tho way
of cheap and nrotltable advertbitmeiitf.
Subscribe for
the mmi
k rmr w
NKW AIVr.RTItr.MKVTN.
THE BEST
PRAIRIE LANDS
IX
IOWA. AND NEBRASKA,
ioiihaii: in
Tho Burlington & Missouri River R. R, Co.
I On Tun Years' Credit, at 0 por Cent.
One .Million Ai r, H in limn nml Sniill.rrn
'Hip I'lii-xl rounlry In Ilic world lo i-ninlilm
IWIlMINduml KTOt K-ltAlHI.NU.
I'rixliii-lN w ill pii.v lor Innil unit In,
Iirot i-iik-iiIn Ionic Iti'lori) lln- l'riiirlim
M'i'oiiirs ilur
I.AItlil. Dlsl Ol NI8 for ( ii'li, wltliln ou
tivn und tlm-,. xciirx.
" Hip o cullixl I.rsl 1 1 1 1 1 1. 1 11 In NiIiih-iUh IIpi In
Hip lnr M!i lh trglmi, l,pyoiul Hip liunl. of Hip
11 ..1 11 11 1 u
0Knr t-Iri-iilar-4 flint xvlll dmrrlbp fully thru
Imnu, nnd llu- ti-mi. of Mill-, apply tn or mUlrpi
I.A.MM 'l.ll.Ml-'-MUM.Il
lliitlliiKliin, lotvn. Tor lonu lmln, or
i.liu-oln, .Sili., for Nclirn'kH I illicit
$r flAQW mid tin- .V. V Niiliirilu.v
Wron .r. iie liri l.lt.nm
VV'ixUlv of AiiiitIiii. lor one tt-nr Tor tin ltir n
lur SiiliK-rljilfon I'i-Ii-p. H.I. I'ontmtc l'nlil
l . .niui i-iiH-MH uiip.irilali) iw iKi-ltixi,
' mnl rix Itnlliii-H t null M-nt nt diim-toi-trry
tilth ciiliM-rlln-r (lulu or llxe (nt t
iwli) nuiy 11I11I11 llu- H.I! Ilimliioiir "rlirniin, '
nxnui plrllillllil 01 lomry llllll fllliHiiix-r-TIip
firm mum-1. a mlticli-nt nimmnlr of lair
urn Hint llilllllllii-iil Si-nil liionrr null r or H'K
Irtcml Irtiprtu III..MII.I: A All AM. I'lil.tlT.
pr, W llll.im Mnxt, Nexr York
Fin ri-'lliP rlioloul III Hip world -I
l'i A plinxirtcr' irl- ljiri;mt P'ihi-J-JXXKynini
in Ainrrlrii-nliii.li. urllrlp
iili-n.c. nt-rybody Trndfl i-oiillniinlly Inrrrui
liiK nt nuntiil pxrrjxtliPri'-U-t :nlur-
mi-inn ooii'i uioir turn nml for l irruliir I
Itimr.itT U'RLI.4,4.1 Very M., .V Y . I' O
ItoxlWI
GREAT" OFFER !
Tin Mi-1 Iti-niiKliicllniit of fanuum nlrlim-..
orlt'lllnl riignuuiK xrortli I3
".x itoinaii in Armor, ' n Ihrilllnjt torv of
Aniirlrmi lioini- llfci prlrv in book. r.,nn, l
I t-il uliort rtoil.-a. n r rh xarlt-lv of iiu'.irll.-
nroil im'llnif, mnl orr"ARpitiif nitp liirlnrri.
.in iiifuiMi-iiiciii'ii-i in liii-niii-r 01 III Ainu
AXIl Homk inn MOMIIX OS 1NIAL Stilt iot .
ulil Tiir only liny ri nl. 'I hp gntit lltiutiiitnl
wi-rkly iiuiKiirliu' 1'rlip n-iliiriil to Miprr
)rar nlnirlf miml.ri nix uit At newtini.
or liy null l.riiit Iniliirrini-iitK to ni-nln ar.d
i-lillw 'Hip 1,'rnplilr ( omiialiy. l'lilill.lur ,
Iml I'laip, .Nw ork.
x livni'iixixiii i-i u.i u..,..
.VmIU All ivrMiiH who coiiltinpl.Hi- in.i..
Iiix cinlnirl. llh iipurmrn lor Itie lnM-rtin
of mlirrtixinriil., .houlil nd 'JH n ull to
(. V Ituwill A i II PhiL Uiw Nrw
Y01L. lor Itx-ir I'AMI'III.II-IIDOK '1. in'
M-inilli ntltlon) , oniiUtliiliiK u ll-l i f o..r . .
Iipvrntir4 and rjilnuli , iln nu,t 1,. t
Ailmlb-riiirnt taken lor I'-n'Iln-- i-r In
nuny Mi-. ul a in iiitinli.il. 111I1111 11 fr 11.
pniill)im' mm (ii.T nil: iok.
nit Itlll.I.'N lri-.rrliliiin In '
Ktltililloli-ltiilkoiiii.r , 1 1 1 1 1 IIiish
D Jl"1"" pn iiipl 11 1 n-iunir. 11 1
fttar Miluuit 1 It urtri lml l-. l-.nli Hi
niii-4 of tl.r lill.i" It l ll-p mm . fn
i-urir.. IiiIii.Iiiu (O.NKI MI'IKlN '
er t
HliciM lull ,ol'l II) WlH.lr.ll.I II
III I IliruK'l
07K A Wi;i:H to Aittfit. to .HI an
'.J I UmIiuI.U- lli.nr rrout.
IIllMi;i r
I'.trkiur fnv
Adir-. IHXKKYK
M 1 (, ( o
ilall Otil-I
h nionlli to a.'rnlii etmrxtlinr d
In.. I.X( l.l.l.Mult M'l U (U
lliiclimuiii, 31 nil
r day at lioiur Tim
fur Adiliru
OO,
nr.
M INhO.N A CO , I'orlbiid, Jt-
$77
A WKKK maranti.il In Inalp n:nl
funalv aKPtitu In ll.t-lr IkiIiIj-
( i.-ti iiotlilnir lo try it railli-oUn
nt i' o viCkkkv a to ,
Anyii'tn, JIp
(V11 I'ri on rim In tir llirp ISillpr .
Iii to illicilul.'. ni.il irn.aiii I11: uu 11 r ' 1
Mel lliplr Iioiich are not ilrnlrojt l hy niltit-r
, i'Imiii or oilier b,-ain, and xitai orcanj Kbt '
-.c'.binl iilut of icpair.
l;ppialii or Sinllm'iloii,H'aitarliP I'r.i
I it Ilic .Miuiililcr. luiie' . 1ik iiii-vh oj tt.e 1 . 1
iiUziiiesa. Kour Kr.Kiniloii of Urn Momae 1. 1
I .ih t c In 1 110 M011 III, III 10 ix AttJi-k. ral.i '1 .
if the lie-art, Infl.uiiriiaiiuii of tlie l.i.n?-", I.. 111 la
me ii'tMun of tlie KpIup)", nml n Imiiilrpil ot'ir"
ialiil.il niiipl'HiK. aro the .NpnuK if H rprp
u. Hue I "lite Mi l pr' e n tier Ril 1 W t
11.. iulM.u than a H ubIIi) lulli ng, iiii-i.t.
for I'piiimIp Coiiipliiliit-, l'i )' 'S err''
1 1. 1 1 ,pil or Miiglr, 1. 1 t'li- .l.i n nUMi-ii . I ri
'no liiriif.fllfp, llic-i" 'lonio l.niriiil, 1 ). 1.
fi..iil an lullutiuc tii.u imprux ctnciit 1 m.ii pir
iiii.i".
l or 1 11 fin iiiiii 11 Icry unit Clnnnlr ttliru.
mnl Win .iinl limit. I.i luiiH. Iti-niiltuit Inlc
i.uiiciii 1'ctprn, Ulnrui-cs of tlie limoii, l.i-.cr KM
i.ujj nml llljililcr, tlici-o liltteri lia" in ciju L
Vi' li l'i-ciiMi nru raiikc.l liy Vltlntcil ll'-io '
'I'hrj nip 11 fc'1-ntlp 1'ui-anliiP n xcll na
II I i.iilr, poutiitliiu tlio merit of nitliiK an u
powerful apent In letlcxiny ConRPHllnii or In.
aammntlon nftl.e l.hcr ami Vlxxcul Drgiini, alii,'
ti llilloiia HHea'Pii. ..
I'm-WUI11 lll.c-np, i:niptlen. T 'fr, SV
llipiini, lliolt lien, H'tilH. I'lmplri, IM'tulcH. l!oi x
I'ailiiinclcii. lili'K noiim. Si-nlil lloail, tnrc I ipi1.
i;ryilpcla, ltcli.K-uri, lilMolorallniKorilic'ikm,
liiiinor ami liUeanen of Hie hkln of w lintover natnr
jr nature, arc lilernlly tint,' ill' ami rnirleil out 0'
tlie fcjutem in a clior. time by Hie n -c of tlit-st
Miter. . ,
Ornlrful TluiiiiiniiiU pmi'Ialin isf3i
In rtu.s the inoiit woinlerful l.ivlgurjut lliat cio
tUblaliied tlm (liikliii! iniciii.
II. BI. UlrBOMA I.i A- CO.
'IruecUts ami (leu. Ktn., ha 11 rijiitlico, Cat., i
'or. of WaMiluiitnn ami rimrltou Kt., N. Y.
SOU) IIY AM. lIUL'fiOl&TS A DKALUK
CENTAUR LINIMENT
The cit-at dl'covory of III'
UKu 'I'ln-n- Ih no uun xx liioli
1 1 (Yntmir I.liiliiu-nt will not
n lli-M-, no Mu-llint; xx I1I1I1 It
ulll mil biiliiliu-, nml no lame-iii-is
which it will not pure
.Till U Kti'oiiK laiiRiinire. but It
I1 ll'l. 11 l HO IIHIUI'UH,
IfUlV91 u-clpp Is printed mound each
bottle A chriihir cnntalnlnit reitltlcolpa 01
woniU-rflll ciilt H of I hi-uniiilUiii. niiinilgla. m K
Jaxv, oprulna, 6wellliiB. euihls, VjS"2.,,o .?!
poisonous bite, fionn fiet. K"it ' '"'Vlff hi
uelie, Ac , and the lec k. ol' the llnlnu- 1 xx 111 e
M-..t eratl to any one 'it i the 1110M ;''''
ImillnKand piiln-i-ellexliiK ,?"t, .''iS 1,1
ever pindticpil It "''1I,.,':L', . 1 it 1 .
Mil. and It ncllH Ik-uiuk 1 It does Jn t w H i m -leiiiU
to tlo One I mi tie of the lei nitn 1.1111-
out Cemiinr l.l..l...P..t;i '"ft'oTtO 1
b(lli'Hl. KJ llroad.ja.V...?5.w.YilJk...
OxstoHIA is more Ihan a mibntilutc for
Cnloroll. It U the only afeiiilli-le In ex-luii-iice
xxliloli Is Mil lo regulate the bowuU,
cure wlmlcollo and proiluce natuml Bleep It I
iileaxant to take. Children need not cry and
! 1. m.v 1W11 ll.TWlv
lllVOi "
'Xtll
1 1.

xml | txt