OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, March 31, 1875, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1875-03-31/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

........ hm'miii:n.
Hr J w Stewart
arter & stewart;
(jilrri'ifiin In II Attn X I
GROCERS
AND
Commission Merchants
No. lm CoimtKitcl.il Avomiu,
CAIRO, ILLS.
Bristol & Stilwell,
FAMILY
GROCERS
Kcop ovorythltiK portnininK lo
tho lino of Stiiplo und Futtcy Oro
2orion, Wootloiiwino, VcKotablct",
F'niltH, &c, &c.
SOAP FLU
POWDSPJ
One Pound will make 8
quarts soft soap.
English Breakfast Mixture
TEA
$1.00 PER POUND.
A T"T- M .
3Q for Salo.
No. 32 EIGHT STREET '
CAIRO ILL.
iti i t '.toiti;.
We w-York Store '
WHOI.r.SAI.K ANt) RETAIL.
XjVXSOJSt
VARIETY STOCK
IN THE CITY.
Goods Sold Vory Close.
Carner 10th St. nml Commercial Av
CAIIIO. ILUNOIS.
C. 0. TATIER & CO.
I'AIM' A.N It OILS.
B. F. PARKER,
Diulci In
Paints, Oils, Varnishes,
Wall Paper, Window Glass, Win
dow Bbadcs, &o.
Alwup on liatiil, tliu u'lilil'.U"! iUuiu.iui lny
AVltOK.l II'.
73 o i s-, ' 33iilXcliu Ki
Corner Elavcnth Street ami Wnuhliw
ton Avonuo
CAIRO CITY BINDERY,
a O. XXTJ23Xxl3,
HtOPRIKTOU,
BINDER iNI) BLANK HOOK
MANUFACTURER.
Bulletin DulldtUB, Corner Twellth Street
and WashluRton Avenue,
Onivo, Illinois.
ri'Counlv uinl llnllroml WoiK n I'ti'luliy
-few,, M
VOL. 7.
nut on di:ai.i:iis.
R. SMYTH & CO.,
WIk.I'-
it i( I Hi 1 1. .It r- in
Foroiyjii nnd Donieutie
IVB.VKK OF AKIj atlXEUi.
No. GO Oliio Lcvco.
CAIHO, ILLS.
I
K.llllf
'lh it. .r.
Mi:if jiviii .'. ' in'
. u Unt Mrt. i'f 'iw
Li t. iiikI iltriiliil ntti tiii hi ti
lillM-h nt' I Ik- Imiiim
iii.ii--ni
t I'..
ICE ! ICE ! ! ICE ! ! !
I
fK-
JOHN SPROAT,
W'liut.ulv :iil IMi.il li .il. r n
PURE LAKE ICE
Cairo nnU Kunknkoc, III.
cairo" orncE:
At Hulcn At Wnon'. CornerTwelfth St.
utt'l Ohio I.dVic.
I t ill nin mi lif .!. I'.riiiicli-iii 111.
I VN-.il, ilKlitirln .iin li' in unjr
lirt f IHiTill' t It"' l'ii' I iitiil.il pi n , iihU
ill iMiiiittifti mi rrl imI- .mi I II' tin iij lln
Uy tlic ukpui 'vr I'kmI i 1 i 1 In .iH'lut
or iiiiAnht ti un ill .Lm
HOAT si om;s.
SAM WILSON,
M M.l.'i !
BOAT STORES, GROCERIES,
PROVISIONS, co.
No. 110
OlllO tiOVOI!.
tin i i:is.
GRAND CENTRAL
IIOTELi
r
SAXjOOKT,
COMMERCIAL AVENUB
Covnor 231jlitli Stroot,
WM. WliTZF.U PnsprlBtor.
A T1'TV wti in
- v ra" "J ta,wb""u
T1TV HNttfli Vrpt Oiftlit t)'t iliT for
1 !ir l-l of ttiv..iiiiiii'lii"in fur
l.".i.' ut I mi 1 ).! I.irfc ii r Uv
trntint
!!- if
riis.
FITS CURED FREE I
N H l'ill -lllTiMI
IP. In HlO ' 'I. I'l'
. V. I- i"ll,
; 11 lh Ti hi .11 l in.'
Ix.llir '.I' III- Il. .'..-Ill. III IV l"l IV ipl"! I U I I.
I III J'rliv l lin-ill.ii ili -H i hi n.'l h III.'"
Il,' IIIHISI.I I.I "I
! FITS OR EPILEPSY
u lii'h f.ii ji.ii-, ini'l 1 1 will ..u.int a I'liii- liV
tin n I In- ii-iiii'l
li.i li'.l full I., m ii'l i.i liini l"i .' Owl 'I
i.l' iimIIi.ii.', ni''l tn
WILL CUFJS YOU
Nn iiuittir Imw lotitf tnii'lliiif "'' limy
In-, nr Imw limn iilV.cr iiniiilit'? nu li.ir
fulliil.
Lir' iil.ir ami iMlim Hi iN . ni w itli
FREE TRIAL BOTTLE.
AiMii -DR.
CHA3.
PRICE
Niw V..I J.
IAaIj
: HENRY BREIHAN,
Oliio I40V00,
Bet. Second rind Fourth Street,
Il.Ii-uIi' 111 ' Hi .1.1 I'' . I' 1 111
, Milwaukee Sggi
1 Berliner Weiss Beer,
i Bottled Ale,
; Sweet Cider,
1 Soltzcr and Soda Water, Etc.
WAIWBMi ,H'.-U l)l"l . !! k "II lUII'l. llllll
I 14 iniiuirt'l in lurui'li lull .-ni'i'li'- i'u ur 1 1
1 ..,.11..; ,11 ii.,. hiu i sl rail s.
M-nil In )iir.nli 1.' ' ' '--ltn
JACOB WALTER,
BUTCHER
Dealer in Fresh Meats
EIGHTH STREET,
Between Wnshlncton und Coinmoiclnl
Avenues, luljoiuim; llanny'o.
K'i;i:i'S fur rule IliTuTt llul', rmk. Minimi
. Vml, Lninli, Miiim:j,i', Ae . 11111I l nr
t'Mfil l Kill' UiD'Uli In 1111 tun I'tul'li tn.iiiiiLi'
CAIRO, ILLINOIS,
ST he Bulletin.
Ili'lrnll fun
I t'i..ni Jin- 1 mc I
Tlii oiIht nlt''tnnin n liov w.-i- -n-n
tn -til(1fiil hnnl (.ill til' tfie ilour 11I' 11
llllIlM' (III I.IH'11't -III l'l illl'l M'Hlli in
tin-Ion of 11 lioinl fence. I II- ninther
w-.-iju.tanintanttnn iiii.i.iinlr 1 " ill.,,
firnl foiirenlm-' the point.. tuu-liH' li'liim f
Iier.hn look.il tii lo In r -on with a -i.ill1
! llllll !lill
"('Ollll'
ilov, 11. il.irlln.
'Not hum '." li' III In I llii' Im. . -11.
iiiK mt li! t in f i ii .it (n r.
('llllll' llnWil. ii- ir W'llllillll. Hint Wl
II
Mil llllll .lc." h" I'l.iilliHir.l,
1 "Von i-mi't fiMil mi' ii Aeiif wdrtli." In'
iiiiiwoivil. lilt liin nloiiif.
i Won i you drop down Im-iv toe jui .1
iiitniiii- .- iif titiimi.
t It'll jom ti mi u. :'' h' I'xehriiui'il.
"I'lltll I tun llinnnijjlih' romllMfd tlmt
your liil.'iiilnti'' nr.. aijU'lili' I li1l u
Hlillll "lllinlril in HIV y.iv. -nt clfl' ntll
iiidu.M Sin- thn-u llif lim-liiT ut liftli,
llll-lll. 'Dill illllTi'll l ttt- IiolM' In
w ill lm liuiifci r :iimI lHlrt lo lirtnjf liiiii
lIli'VII. v
All iild UiililJII nil it Ihm x-M'tu tin
I i.r.md Trunk ilepot uii-'dny. uiiilim
ilin- t Willi"' Ikt liiiinlk.'ii lili f,
Mlii'ti 11 pnrtly .'''I'Mi'tntiii. full of vin
I i.iiliy. raid to niiiillirr :
I ' I I- Hd to w llii- lulling fwir. It ;il-
wiiy iiiaki my Iii-nii m-lii t iitiH'iiI
I M- IHI ill ItlMllllc."
1 U'nlkliiir ill. to III' old notiiaii In- kllid-
I ly iik-l :
I - I ifiMt-1 w 0111 111. Mlit Ili-i' tiar-
H lll if. Villi VIM-I .'"
I Sin- lil'lk llllWII I It- llllllllki ll'llil'f. Illl.l,-
i-d up In iiihi-Ii f iirprl'i-ami lilitutl,i jiii
! tti-ti-l :
I'm- ut tin- w iii -LI in my lund I'i
hail fur liirtv K cnf."
Y twi!iiy iniiiiilnjr a polli-ciiiltLli-iiii
nil lit I In Impii'll 11 futnlly illturl):iiitj oil
Suvi-nlli tm-l. mid. ti- lie liHikol :il tin
lirokcii fiirntiiirv. riiltHMl tiivund IjIi imI
ln' mail and w ifi-. In- iik d of Hie man :
"Ii von Imn tliu-o j)cti illi'ti ?'
"Well, im. " iinowi-nii (Ih-iimiii: "tii.t
wifi-' luiilih ! o HHti- lli. 11 -In ill i.nlj
Iriki- lim-k i-':il'ii!ill."
I'lii? otln r ilnj 1111 old n-idi-iil nf (lit
I'ifili IVnnltin't 11 wife and iiiiMlii'rttln.'H'
a'r i- up lilt-, tlir lillir-, ami :ili tn lu-r:
"5Ir. ti. I liuiild lik" In gWi- otir
diiiitfliti r h iimij.Ilni'iit fr licr I1ih lux-Injr-'
"Well." Mild llicold lady, wluiU illalit
ly Imiil of liiiirlnjr. nfii-r tvikt-tiiiif n
iiionifitt, "f don't till.'W Iht lo, n-lvt-pri-MMii
a- 11 general tiling, N
i.ilkiiiir of ai'iilii- inarriiil. in id if von
Hunt t jriu- lu-r 11 fouiitcrpatK.1 It nil! In
ail riHi."
i-U-rdiiy in n Imtf driink'-ii tnali
w a liiriliLn iluwii .Iffl'i-i -i.ii Kttit't In--iiddi'tdy
Ijroiislit up In front of 11 cloth
In' 'tor.- .ind a cli-rl; ran out mid swkud
hint :
liti-r. ! jou want to buy -utile
xtA :"
"( "lotlie !" irlioi-d Uip iHsk'-trian, lry
in ir to look tin- ei-rk In the eye.
Vt-. Jl.i."
"M'tnl-ier inl-ti-r man." said lliwlrav-i-ler.
-trri'liliijr out liu arm "d-do I look
like a limn wod'd ivmr qlo'"
.ilioiit ti-n ti-nr- of ae iipplUii to tin'
ii ki'li-lli'-r fur leave to up stuli--. -aj-In-:
I'liillli' up aud i 'II clomp."
"'o. eiiu't tin it."
nd I'll git nilier Im-v- 1.1 lump."
"No. imii'I p i-- i.m."
I'lii-n on won't do It, ( Ii !"
No. ir."
"All right for Ilooth !" exelaimed the
hov. Mtaklns: lit tl-t tlimitlngly; "1 11 v
di.tttt talr" and ktt'x'U hi niitiiation
htslnr'n a kite V
rir troll lwiy ini to advnnee in edu
cation hetln-'r the attend n-hnol or
not. A iie-liuy, wlioeouldii't elmn'e a
ten c'til iI-it :t ear nn, wn- e.ilrrd:i
heard leninrklnt
William moil il you ever corrntraie
vonr lirow nt me in tlmt way iijtain I
-hall temporarily depo.it my papers on
the pavement and eiiit-c the liluod to eo
actuate under vo.ir led oplie ! Hear me,
illiam !"
.Instill' Potter had a walk of nearly
two mile, liu- other eM-nin to peifurui a
ni'iirhiL'e ei trmonv. find when heluiil lln-
l-lii'd It Ihe romn ernwded a dollar Mil
iiilu Ii!- hand and -aid :
".V wr mind anything liaek. he' a
li:ii:;rup 'irl. st a hoiie and lot. and I
luiiii 1 fuliitf 10 look- at iwo -liilllny- at
-ii. -Ii a Imii- a tld-!"
A ftitet at 0110 of the hotels the other
day wa-oli'rvi1)! louklnir I'lo.ely nt hl
plate, and a- a waiter' approached lie
a-ked :
"v, what In this 011 my plain"
tlvier frle I In eru:iiln," wa the re
ply. '
Von aiv-ui-V
"Ve. -Ir."
Ah! ve... Well taki' 'em away, and
for a ehauire luln'jr tnf s-onte erumh- fried
hi oy-ter.-J"
if anv one ha- dnuht-of a mother'
love he .lloilld drop into -nine eorm-r
sfrocvry duiln liu-int-- liutiiv. lie will
lie -iiil' to ilnil three or four women, and
In henr oiil of tlieiu -lj:h as he uiom -loward
the door and ay :
"I'd like lo hear the n-l of il. lm, I'm-
heeii liere for half an hour, and the l.i'
wax iilayiiij; wiui me mau-iie w lien 1
eiiuie awiij . '
A- an old man wa -Ittlny in a U.111
ilolpli -Irei t -iiIdoii ye-tetdiiy two Inuu
1111 r made 1111 a plot to yet a
Ileal out of liini. One of them ap
proached Ithn, looked ciii'in -ily into In
lace and then reaehid out hi- hand and
NclalniL'd :
'Ahl tliN I-my luivj-In-t hrothcr!"
You cau'l iilax thai un ine!" iiletly
replied tl Id man: "I have Imt oii.j
Ill-oilier and hc'.-.iui-t heeii -ml lo .lacl;--011
for .-even years."
.lu-t i'.- the juuiijr men i ihN eoitn
try liaM: ri-Milvul I', make a new art and
d.'i heller, tile l!oi'lle.-ter l'ht'm.'l cotui's
around the e inar yellluy: : "ii) Soulh,
yiiiinjr man, jro uuth, Mint a hotil,
-teal, he an hiMiranee njrenl iin tiling
to e.-eape thl- horrible ellmule,"
Inn a Oitrolter wa. a-ked the
oilier day by ii traveler if he had ever
been In llroi'klyu he ha-teinil In reply:
Do I look like one ol thai -urt of men.
.-Ir?"
The .i-a-ou li;i- now airlvid when
lie -eil-oii lm- How alTlVid When
nilmnd who lliuls buiiuu- oil' I1I1
-hnuld make known I.I- puipn-e i
the llliiek IIIII-. Il will ael Ilk- il
, the hu
' shirt
l'ii In
ehaini.
l ite t tint lis-. Ill I'nlineel ll lll.
ll'iulii lite .New ink lltinl.l I
The caiivai-s In t'oiiueeticul U proceed
ing vi;umu-lv on both -liles without
much noli-e 'nil either. Tim majoilty
licio U a eln-e one. and party mu-ccss
i-wii.- irnin one slnV In nnnlliur iViun
vt nr in vear. In tin-1 ri -cut eonte-t It Is
linn " .t--Ji.ijMn.."iii ..... j mt-nnnm nimi.i mi imimirT -i ti-- i -iTiiniiinirMirei-i mimt
WTODNKSD-A V, MARCH 1S7.8).
iml i a- In ill 111 mltir whhhw.ij ii will
In-line : Iiiii Jii-t now lli" l' in"' i'ni j in
the pretljrc of prcvloU" imi. turiitiif.
backed hv a umiDiily of rlylit' i'it hun
dred l.it' i-iir. Tnl-pn-llifc i--u.;th-1
il by llii'" tciininlnatinn of .'iimr ln
jri'fDll. mill tin' niilyi'liiiu'iii 01 s- ikii.,
Millie pattV i- lit lilt lei-limi . (Jflf."
llitluii 1" l In" lulled Stale- 11 .! JIN
replltld opplldtlllll lo il'- W ,- nr
the I nlnn iiiiiUi" ludlllk'llll l..r 11, ,,-, .
tin- liennhllftui- whaWv ill- iii ii .1 wiitt
(..(1'(.v ,,,-n,,. niimiriNln.ii.,.! ir,
,' ,i. ......i, r ti,.. Ithmi..... 1
rnpv ,( UlU UxAm. lh Hi. f luml.
Hie Iicpunilcaii pany linn i-.ie 1 . 1 1 1 1 1 ,1 1 : 1 1 ,
1 aiiilldiiti' lor (inM-rni r an- - 1 liot-. '.,
i"iiii;nitli i to li. iii-r.il (irani i..li. v. Iii
1 lulling ilte third term. II. t , , tor
Would In- l-i .ildi d a- a eolin '.' t lu.lu :i.
li 111 of 1 i n iiien-nre of Ih deiii I-11 -lioit.
In -n'eh a eoilK -I lh i. 1 - 1 I t.
Iw no doulil. iin l o far il.. -.ite- i
10111 1 tie d We eoliei ie llie 1 hill" ;i. 111
i.ivori.i 1 lit lieiiipcrnl-. Tin Hiiyhi oi
llie emit' -1 therefore fall- iiiihii lie' flm
jfti""lnmil dicli ii't". If lh'' li ntoetiieNre
as .ii ilve'ln their eanva-' ut liny were
win- In -oiiifcJILji-M-t nl tie ii- I'eiinhiH-
... ... . I .1 (
Ito.i. 1 'o'lneflilgrt inay lor 0111 . I- repri
ellleil III (o!fgrV," t.y n Olll Ilen.oeralle
llele'pil-oM. Il i. i"ini iriUy il'-drilhle I
thai lie -I'eiiiel : . 1 1 third district -Imtlld
Iw inrried 1 1, lie- aide aiel hoi 11 -I men I
whom He It. iii'M-r.ii- h.ive iioiiilnnti'd: J
while th'-ie loiild In-no iN-. a-loii for n-,
rei II (i neral I law ley -lioiild Miec-ed
and piirlle. rhaiii- rep're-i ulathe- in Mr.
Iiiirunnl-il'-triel. .lu-l now fpie-llon.
oflbe hljflli-' .er-'iia lititi-- olllll lo
be HTiiuft in the eliitluli o Ci.iir
IIICII. Ill ieu ol Ilte tfleiil iuip.iil'iies
all.telieil In liu re-lllt pilot tin- liiorn
lllJ III) llii' le-llny ,..,,'. ol wli.it !'.
I'otuieellelil . ilitlelali- .in- -aM'".' "I
m'h othi
iM-i'Iln:iei.t 11 rot..
--Mr. Wllln r-. tin- new Vlrjflui-.i Si n:i- ,
lor. w.'i. a pb -ii'iaii .-it lie- breaking mtl J
of the w.-.r. All- r -i-niu Ihiw t ar a- ,
eohiuel he wii ii,.i-M-n I) woiimliil thai i
lie had lo bine 1 In- arm . I 'rum I WW to 1
"nil ln'edileil llie l.yiiebburit .V..i-: fioin '
ffll lo T3 Hi-Ulebiuoiid ."."''i---. He 1 '
teM'i lljtHl a- 1111 ii'-i-'iiupll-hed -i-holar and I
Uentleiimii, M-rv i-on-i native, and not nt
all pari l-ttii. lie li.i-1 Men li in-; iilld
ren. o wliniii li 11 are ilaujfbler-.
.V wniiiMi mmIi- Iioiiii' frotii a ball ie 1
Ibi-l ill on a ree.-lll eold idylll. mid lite
driver, iiMin liiiirlny: the door of the ear4
riae oh 11 iit I -hut, -llpmnl -In- I1.11I ,
aiiiiini. in- uri.M- awa, wiiuoiti n.i
hiiriit down from hii M-nt. and h it hi
inrrliifce .-liiiidlli' lisiild oiil-lde nf lil.--lable
after earinx for bi hor-i . The
woman, who had diiiil.ia.' fnely.
had not trot out of the carTl.ure. and wa-
found In it the ne.st niornbi' Ir
'.'.en o I
d'jatli.
-Tin re ; a -11 a bin-fin ii..- nei-.di-1
boiljouil ol lliivle l aiin in Ijiulaud. ilia) :
the in!-Iiur will ol the Ian- I a) itl m.i
LoonanN. for wliieh a reward of ir?iO0 I- 1
oIleriHl, I. liiirleil wilii him. Il wa- -ecu I
ill hi- hand, a few dav.- Ix-foiv hi- death.
Iv Id evtii-e.. il.'.il'e llie ellerttlile f-
r iianeeilor wa- laid in hi- eolliu in a
dnlujr DWti which he ti-itall wore,
and in tin- tiocki t nt the ilrc--iuir'"own I-
-uppni'd to Im-the will, lli- -aid that
fteps will peedll bo taken to prove the
truth or I'al Itoo'l of this rumor.
(A laUil prl.c llnltt h1f;ij,'t;d in the
ealiVuieu were ihe inmlii'i-. .uul they,
willi thc-ir -eeoiiiN and friend, went out
oftheeitv lo a ipiiet place ealletl llackuex
Mai-.lie In" tile iieiioeniteiy nrniii"eii en-
iiiuntiT. I beir li-t- w-i re ruwieii witn
ro-ill. Wllli-ll llii- llie elleel nl U.tt'li-IUIir
tile -Uill alltl UiakilliT tile lilotl- lllnle el
ftetunl. 'I'hev were men of linuien-e
tn-nih ami little -kill, and a- a coii-c-
qilelK'e I'-w nl tne lernme mows were
urrci. 1 uey iniiui uu until ami a
mlf. with only ball a minute nf r. -1 after
each round. During llie lint Hall otitic
time 1 1 n-v were paiuv iniU'ien, aim
wholly bewildered, but were kept up to
Ibeir brutal work by drink- d brandy
and the enenuriiLretiieiit of tin ir -1 eond-.
At la-t ie Illi'T ei.nld -t-ind. nml -0011 at
terwiird one ot tlielll died.
irvsi'itixn:.
C. N. HUGHES,
(li 111 nil
Insurance As:eiit,
01TICE:
OHIO LinVSE,
Over MaUiusi b UM'i.
VTO.S'l'. Inn i'lm-LlafS
.l Hlltlll.
C.,niuiik n-fn-
INSURANCE.
ESTABLISHED 1858.
SAPrOUD, WORRIS
AND CAIIDEE,
-t.'l.ri t
Insurance Agents,
73 OHIO LEVEE,
City National Unuk BtilWInp. uji-ittin.
Tho Oldest L'ntablished Acuney in SrwtU
urn Illinois, icnrcsi'iiUni.- ovi
S05 000,000.
Election Notice
1 it 1 UHK'p Oi ni-i , 1
1 .in n, III- . Mui'i'li bin, 1:T1 v
Ti.l'lt'i:isli'i'-l'J''N''"- ""'J "" ''""-'V'V"'1'
IN J.llnl.ij nl April. YiKeaeral elii-
tlint wllll lnl'l I" llie HI "I I aim. Ali'McM
-.!iHl . Vt'iti-iif llllii'.i-' f"' "a .;I.t:I.iii. llir
riil!.iM'ln,-ii'iinoli-lt "Hi"5'. I'. -wll. A iti. I.
11 i-llv el.al. ui'lte i'..iin'i, ni'ily attorney, n
liy 1iM.ic.11n . ini'l ""l .il'Uiuitin trniiii'iitb rtiii'l,.
fur 'the tiini"! twininr- l ni'llti iiii.i-i . 1,1
Ntl.l ilt'V.'.ti ".Hi "I",1"' "J"'1''1 'J'"'" ;
lli"liili'U l.i-iii.-. Ii""-' '," Jt' ,', ,' ':
i' i.ni- ..iiiiii'-'.iiiiii',;i,u;"i iiii'imi.
I'llMU'll t 'Hill" I''1"1 "'' W IIH-"1I lUi lllll-l
lit tho til Witn I "t tl"' tinilnc li"ii',i! el lli.;
li.ni.riiiiii'i ilsiiI) ni' '"1!'!,;"'U, 1 '-'i"1
W,,.:,l l It. llllIlM II.IIM' l'l lllll llil't'llll.lll Mil'
eeiueain 1 III 'In I '"in lit . iih 111 liu- 1 unit
ii-a' e( 1 i" "', '''f'!' 2"$. " . '",.;;"!, '. V,'.
;,;";;' ,i'V. !!, ,"n.!', '! ;V,t. '
(V 'V," V. w I U" ""-li '.l.-.-i. in
' r. ........ ie ..-1 ... 0... 1 ......
llie mutltlllif.llh'l l-illlllll". "I:1" 11
i.Yliiel, lull Il'"'' ", U 1IU11
lit ..11 lei'xl I In- lll 'ellllfU.
' WII.I, It. IlAWKlNf-, I tt llul.
'l-l'.i-l.l
ii'
k".sranir7vTi!'iMi
I J-l-i tr-!--:
li '.im.r' lir. ', ull'l l''1'-" f't. I '! WW llll.v P"f
Ii-iiv.ni ri.iu.n v . , n '.ri. min,
Kuraiwc
'.ill iinifiimHl il 'w4J-i n."
llliHi lUi'.'i.ciiVliuau. iom
WI. GLEHH &
Head-Quarters
IMIEXSI! STiH'l
COFFEE -Rio, Lap;uayra, Java, Mocha.
SUGAR-New Orleans, Hard and Soft Refined.
SYRUP New Orleans and Eastern.
TEAS, TOBACCOS, and CIGARS.
Finest Assortment In tho West
Commission Merchants,
s: 111 .,1 1 : in ,
Provisions,Flour,Grahi, Seeds, DriedFruit,
AND OTHER
68, 70, and 72 Vino
1 -
f-llll
!Pu e '1 Q G lk, rTj ;
Importer and Wholesale Dealer in
ra ian
Z 'Xt -H ni
62 OHIO LEVEE,
Keep a f-ili -t ck ol
Monongahela, Rye and Robinson County
FRENCH BRANDIES, I OLLA ND GIN,
ll IShM) AM) l UI'HI WI3STBB.
ro'niissMi.N unit it t is.
C. CLOSE,
Commission
Merchant1
A-e l'l u ti;
LIHE, CEMENT, PLASTER,
HAIR, &c,
Under City National Hanlt
I WII.I, -ell In ear-Vai'l lots nt inttiiiiriwlii
L tuiinn, MiMln l'u tnlil
.TOT-TH B. PHILIPS
i-nrri"iiu ! .I..lin I! riitl1l)
FOKWARDIXO
ie
Commission Merchants
Ali'l I 'r ,!i 1 - III
1 II AY, OilH, OATS, PLOUH,
MEAL, BRAN, etc.
Agenti for LAVLIN & RAND POWDEK CO
ZCoruer Tnnth Street nul Ohio
Luveo.
'. I) Miilltiii-.
MATHUSS
1: i riii
UKL,
rORWARDING
A 111 ii'iit ):
Commission Merchants
I hull r- In
PLOUR, GRAIN, II A V AND
PRODUCE,
CiL Oliio tiovoo.
il. J. A)ii. " A-'
A1TRES Sc CO.,
Ali i nml
Commission Merchants
No. vn
OHIO LEVJF.E.
ai: m.
JOHN ft.
TAiT. .Kil'A'l',
IIAB TMAN &
CO.
Estate
COLLECTORS,
I UONVEYANCEP.S, NOT AH IKS HMO
Mud Atteuti of tho Illinois Cntitriil und
Jlurtinnton ami (lutnr.y It, R.
Coiiiiirtiiltu,
North Cor. Glath nml Ohio Laxoc,
CAIRO. Tr.I.lKOIS.
.1 ., I IV, II. ' Ui.v ' 1
LYNCH & HOWLEY,
Collectors and Conveyancors.
OI'l'fOT! AtlljoCoiutTIovm'
NO. sc,
SON
for Groceries !
m ! LOW PliU'KS!
PRODUCE.
Street, CINCINNATI
J&JST'JO DOMISS'X'IC
z n
M ii
A ft
CAIRO. ILL
Bin n 11 n
. I . Cl
m commercial ave..
CAIltO' II 1
SiiJaiJT MUSIC AKI3
MUSICAL MERCHANDISE OP
WEltY J3ESCIIIPTION.
MALLET. DAVIS &
co.s
IP X 2XT C3 S3
Of World wide Rcpntntion.
-i tl II tf . M Mtl-l" t.lH- f.i
TIIE GREAT UNION PIaKO,
Of wli'i'i we liaie - il '. over Iiki ilnrin
twehe e.ir i:i-, lii i'iiiinn'.' innri' -uul more
popular n l) i'a .
S.HTII,S..MUIM(,AXOKI!..
Snleildid tone, I'nWer ami lll':ibi;il .
Kimball's Orchestral Organ.
A u rt line lii'triinii'iit. :i( ij.l.-.l I I n -t 1 : i -In
III il :t t II ;i- 1 iii-.il 11111-1 -.
I.I. Illl! l!'i I. Mil "l'l l.lil Ii ' 1 N
. lli-t Mo'illil.i 1' .i iit.'iil- 'i'.,,i'it ..
u iPl! ..I I. -t'l'l i. 1
jSHEEf'WIUSIC
III
,reit Viirlclt , liicbldln--' all tin- li.
.111.I ", pill ir lllll-k- lit lie- it.n.
iiiili'i'. In 1 111 tin- ( iiiintii
inniiiptlv tlll'td r.ii'l -1 nt '
dv mail.
VIOLINS GUITARS BANJOS
.tlTUKDKILNS. CLAKINKTS
FLUTES'PIC0L0S,
TAmBOniKES
Fi:i:'ii 11 ui'-v i-: i .. en .
Band Instruments of till Kiiuln
I ni-ei'lictl to ii-.!i i-.
STMNdS VOK VIOMNf!, 0UITAI15. UTO.
Ul the lli -I (..u.ility.
Classical Studios nml Excrcisns
Of .illKr.nter fur Puiw or Voire.
Jn i;iry ile-i'iliiiii'ii "t Mii'-il M r-flmndi-u
I'm nidn-il to eider, prmnpll) t'lnl
ut prite- lout 1 III in I'M'f olfcred I" I'Ti-
c.i:m t nl'
' ROGER'S ELEGANT STATUARY.
hind fur lllu-tiutod CiMltiu'ii.' and I'Hee
t.i-l t ftln-e lieatilul .r.ilipi -.
All B'Mi Wrn-.mted as Keprcsoatcd.
A '1.11-0 1.
,
1
1
1
tmnniNQ'
MUSIC BAZAP,
nuui'inu
Cairo, Illinois.
Till-'. M -HS A il Mf.lX
OUGAN COMPANY
riNM.ii- "i
lllil.l.l llll'l.lll Hl.'l ').-
v
,..JU.I . I Ifi.l'.l .'I t I' 1.1. '. 1-. . 10"
II,,. I, ,1.1.1,1 i.tirini- in llie (...iiil in.'lti.lni' - -
mtl ..uli- Willi nvt-itl lni.nni 1111 ni-i."i unl.v
v. Iii'ltrli IV.i 111-I1. J- li.tni' il- , mil ni-'i "li
... u i.l.ni. ,11' i'.i-t colli' UI-. Un-in 11 ..iteHHie
' ttir iill't ii'l ii)-."!- unlcd ""li t'lititi-i el
luui'li.iM-, I.i tiliti.. l ..' furl ul' U- euiili
1 I'lul ..iMii.-nt m'l '.nii.riipiumU
I lllnliniliil euliitiwin mid i-lwiilui'v il lull
piilkill.il,, iiit live 1111 itiiH"j. -u.in
MASON & HAMLIN OROAr CO.,
S't V nl ui 1 1'1 '".
an
1
1'inmt ,
lirXlAM 'if.' HMtTH, StTfi"'
iji.'ittcNi 1. 1 fl nnin.ii'ii
'iin WMlflnirinn sVfnnV t..l w,,in.,
Dl'Mi K XMh Mi- n' V.Wl.n,
twi-rn I .miiMi n IhI 11 ril Wlltit..ii
i.f.
( 1 V. UUNNINO, M. 1.
UKMtl:WK. f r(W StMtf Mid W
tiwl
MTU K. 1 lml lnt ami oin.il.
ivrt v. unfit, tviti(iimi tdi.'m
V.. 111 1 ! . in
W. IlLAUW,
Gorman Physician.
iifl'K i: l!n.t.r'. ltl.K V 'itp-.tan
iK" IHI mel H a-liliiifi.m r, ,m,
i.A vvi;its.
JOHN II. MUMKKY
.Ulorney ill I.aiv.
I II10, II.I.IV'lls.
"I Hi I.. Kllilli .-lliel, WlWr a( ,,i, nM ,
"l-i! tiiwl W ilitiKr'ii m '-ii'm
AMUKI. V. WHHKf.UIt,
A(li'ni( nl 5,au.
"Hi: nin.. i . m , , ronni ie pr
' 't l l 'j I ir-i Njtinnul I: in!
ll!f. It.l.tKnn
CJRKBK .v aitTBRKl'T -
AUoriicys ami jmcluts
ai 3 iv.
, I'l I'll I. 1.1, i. I t. Ill-, l-l'llll
111 Vill i.,.!! I!e
W I 1 .-ii II (;ii 1
XV II .,1. II liilUtl
M I . ' ' led . -
M!' IJ I M
1! I.St I X I i M lli V
o I,
It
illustrated Catalogues,
1875
EVERYTHING
1 nt
GARDEN!;
( Seeds! Plants! )
jVlmplcincnts. Fertilizer?, etc.
iNuu' ur.11 , i.-i .ii; i 11 vt;
it ..I j 'ri
S of i'
CataloiiL-, withe-J' plntn. free to nil.
1
Corllandl HI.,
XJiir vouk.
CAIRO
iBOX and BASKET CO
i-ii-.
All k,i,.l5JW.
tJflV
rriOpniNGAaipiiN'O, lath,
Mill mid Yril,
Corner TJi I rty-Fourth Street cu d
Ohio LOvae.
DANIEL LAMPERT,
Fashionable Barber
Mi
xiurrii sui: ' rimirii s.'
Brttwcen V.ihlncton and Coir.mci.
Avatium.
nil
HOWIE IttlOTHEP.S,
PACK
Wholesale, Retail and
Commission.
Wiloox'u Bloc.lt,
ConiBi- rotilir and 1SIvimiMi Stir n
in.clf"
IIoks unci Cattle.
"The Best Thing in- the Wt.n '
Xa HJ X S3
IN K'ANMAH.
a.000,000
I II' Illl- U'-l t'ttllllllllf
S1l.-i'e. I
Mil- l ti-.i
llllll, il IU1M1U III-.
"It'lll
U'iiiu'ih.'I jnd limiV Aik
mpli n.'l'ltii Wivt, ..ti
1 1 Vira' CtMtt, wM Tver twit
,ct.'ul HQ iior tout, o.".u
roi liurrovnanntii
a it 1: r. ii i" 1
11 1 0
Iivufcli', wild m
iiu",i-iit tftf J'Hn-
Actinic l.iit'l ' 'iniiti-'
"tli Wl
I..1.. I ., K1111.
71. vi-sflrt
EGGS TOIL HATCHING
I '
IVi.t.l Ktf
t Dim .ug I jn I " "i I 1 ' 1 l
I mu
tt .' i'l'"- lneii.
11.. 1. ,uit 1 1 -1,1 ii"ii.i !!'' 114 b'rd
1
i
I I ih.1 11H..U .11..1 V VMT lAU'l-ilii V '
.....1 , I ,, II... I. III'.-"
II. I iMI I 1, II"" ."HI"
I I1IUI..I.I in it". 'inr .ii'ivh-ii iii.f
I t
II unit' J' 1 'AWfA "
, iHil.Jd'l'lliuili 7V
tul iiUiiu liti' alMiutut.l 11,
AiMm-i. . . , lA SI 1
.'VUMIiwMmHfeitt, t ii''
.1 ll . I'
ERS,

xml | txt