OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, March 31, 1875, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1875-03-31/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

e ni
0ATS.O POSTOFFIOE. I
Omen llnt'iti Prom ?:flO n.ni to fWIO 1
ip. in.; Siimlnj' Hum "to"n.tn. Mniiij
Onler .":0 n.n !
Cl,"
aTm I I M
l-ii
10 (II
10.11
I iiiiimia round it Hi a. '
I Mr (
Mill. I rntml I! II S:iY
ti.tllr. I
Imijlt'alm .V niovmicw ."lit
j ltll-ll,illy.
In oi j ( ulro, Arkntini A ( I
!irai u i. Many t
Ohio lllttr limit..
1'ulljr rr't MkiiiU- f
I! .(II
n iintr nomr
sun. 'Ill 1'rl J
1 Down, 'In Tim !-ut
I 'tltflwl Until. (
1 Krllay A .-atiirda) S
ii
ii W Mcltiiitii, V M.
It lll.HOAtlS.
TIME CARD.
ILLINOIS CENTRAL R. R.
H1A11 LK V)' I tll'U
... I 13 II III
.. U.Jp III
... loin In.-fAript
........... li no i in...
4..VI i nu. "
.. . it :"i ji. in
Mll at
BipPM t.
fri-tit il..
KrrlKtt l ..
fTrUlit al.
Krdglit id
..Unlit
t( liniiii)
AUiillk ai rxwxi
i .':: n tu I Mil;
4 . 1 . i in ..lArept .-iiiidnj
...... Ml", a in... " .Mriil.t
ii::i p. in ' .-innliij
"imp in . " Miii.l.iy.
il.1l l
Vll,rr at
M-tlght M.
h'rtUhl at...
H-rlgtit at.
rtvMiui hi
.11:1.11' "I " '
JAMES JOHNSON. Agent.
CAIRO & VINCENNES R. R.
OAino
EVANSVILLE.INDIANArOLIS,
CINCINNATI and LOUIS
VILLE. VS nnmliTSiiiWr ii, pa.ui,-ir fniini
V Will mil tlalty c"pi mhii.i ii loii'itm;
I.OtMl SunTI!
Iiwrr CA1UO r.dlA.M.
iVrrite VIKNNA !:- "
" IIAUUI-M'HIi i.ll "
Miuui-cm ..... ." "
( AICMI In In
" lllt.- Vll.l.K W..VI "
Ml' UAIt.MI.I.'. Il.it.! "
' INUKNNK- l'.'.S" I' M.
" L'NION DKI'OT VIM "
Iave I NION HKtMlf
Anita INDIANAl'llM-
" CINCINNATI
" l.llbTSVIl.I.K
' kva.vsvii.i.i;
i.msu .-in in
ArrlTeCAlltO....
VIKNNA
IIAItltlMIUItlt
NOIIKHCIIV
" ( Alt.MI
(illAYVII.I.i:
Ml' CAUMI'.I
lvr YINl'IANK-
I'NIOS IIKl'OI'
ArrlrlMON IlKI'iil .
)rat IMU W AI'Ol.l-
" 1 1M INN All
..II. in '
... :n "
. ii.iii "
,. Til "
.. I I- "
,.l'i:r. I' M
.. f:;m '
.. i!:.M " '
.. :.:.1 "
.. -1 . .i "
.. t:ll "
a : "
3 "
.. '.' M ' '
.. 'J -VI "
.. !i ii A.M
... I1.WI
" I.OIH-VII.I.K ..... 7-
" KV VN.-Vll.l.K II I I "
uofMi nrv .mouMiiimtus.
X-mtrcit Alltll. I2.su and .. 1' M
.MIU'NI) CITY .... 1:1.1 uml . .1. "
Mound city Ai'-.i.iimoUtlii I linn Vt'ntii.'.il i)
mni :-aiupi.ii
Maklnz rlni- roiim-rll'iii In uml Innii nil I
poltm K.i'tuiul Ninth, nl IiiIIjii.ImiIU mill in- 1
clUDall, uml tnuti'l 1'nilti nil iiilnl -niilli unit
Wt by mil mill rlur
V. B. QOODRICU, 11. L. WOHRILL,
Ui-n'l rii'kfi ,.''l lii'iniiil Mii't
ST. LOUIS.IRON MOUNTAIN
IMI
SOUTHERN RAILROAD.
vMSHU'-iV'."' iirrli' m mill il)i.nt 1'inni tin'
M1
VJ i.IUn.. .V. tlliln 1-M'. in f.illnW-
'leVii l'.in"i liMM-t'Ulll lit 1! I'I I1
M .uml
rm- hi i .i
'rbniiuh tivllil Iim.- H.illy iaitoI Miinl.iy,
t!l.M M ,niliirrlvr..l a. -U' M
rim.- to nil poliil in li-u uml Atkim:i,
Ol HOURS LESS THAN BY ANY
Z- OTHER KOUTE.
Tlru IVoni CaIio In I.lllli- IIik-1. l.'l Imi'r,
To Ii'iiri-iMa, il liouu
T.i.l-0i-r-nn, Ti'MH. '.''i luiiir
In .Vir'lmll. luiiir
To Mliifii-i'iirt. I.iiiliiini. '." limn
'lo Hallu-, lru. '.i liniiii
'lo llrariic, l-a . 3 Vvun
In lln.i.tiiii, lr:i-, II limn
In l.ili-tuil. 'IVmh, II ln.ur
C. W. IIEQUEMBOUHO.
X lilt I ilin III
TllllWt O AMI I.II.AItS.
H. MEYERS,
Wlinlfali' l.-.ili- til
Tobacco and Cigars
PIPES
Smokers' Materials,
02 OniO LEVEE,
Cairo Ills.
l'll'M'1l,T10X.
Consumption Cured
To K.iiifnii or Inr Hi i.i ltin
I'.th Mi.ii mi in hi il ili :i-e .nl-'i in i
j'ljr ir.vl rt Hint I lmi. u ii-inu
Curo for Consumption
utlutl illfunli r ol' tin- throat uml l.tiuit, uml
llul, liy III tit in in iin.i-t.i-i', I Iim' I'tirtnl
li'irnlr-! nf ntvi ami ti'llltflti
ONE THOUSAND DOLLAKB
nr u ra--it will not l-iii'Ht linl.iil, i truns
I will arml a ramplt I'llKC to hii -illliivr
vMmMln.r nu
rini "linn thin l.'ller In mi) out' you lull
know Mho 1 eWSrtlnt liuni thi-n' iIih-j-h miil
villi.'!- I tt 1 1 1 1 1 ii 1 1 v nir-.
in: r i nun'
io NNillutin -st . Niw York
A BOOK FOR THE MILLION;
TJfr 4 a a Vtitu Cvttu.r it tk
m j m utrr, fo ttt ibrotcrUt.
LiMIn iLunn 1 tt.u.i f
w 1 -twa itttiMa, it
! lrt(Utt tb vf rTlwttieftl ftcrli4
UiwimUUmi, ftt.
Tk'i ii b Utttiitltf ri f ( ktUirJ nf
Y4- 1A waarua srrTlB, al too tain fUutl
HV iU U U ft lor.! that Mnt v U liH w-Jer Iwk
Mitt Mfttktor.M.7 UtitaatubM.
rf. iTL? JiUgl it cbtirt
git. II Ml u; titrytluM b a iacl tf tiki fair-
tx t bf jfrw f wu ft r rtftf Tttu
uiuZ i b'u .v inuth tui.u
NbllCd to Ilit Afflicted ind UMorturtiU.
iyttfUHt bbtofUKi 4.ki L.ltrt.Ml
tkll m-m. r Mtitg mbf I rrtuWtti, yrvt tir
im' fi, t toMtvr fet jvvr Uh u i Ut 4rUr
Vt. kitUMx)iM 4hkU ttM frftfft-trMbiii
I; tf UitbNt ctbrttrl n.fll rtlti
f toll cstitrf ul kvroH, tui cb U couivlttl fr
iwf f bIL u4Uw nrfttiMH lb IU vmIi
or t4fwra. 11 trtt timi, titf
(;.uuuhonh
MADISOX HOUSE,
CINCINNATI, OHIO.
(Vutnllj Mit4, 'Ekgautly FiiriiWirtl,
Tli4 Opottcial HqIdI of Mi City.
Che utictin.,
PARAGRAPHS.
Mr. II. N. I1imiii. it -.iiliini'. Iuk
llll'll II I'lllllllH'l I" llll'lll'll M PlllllVill
i'iiiclri;in -tilt tic or (ii. Viitliiiiilcl
Hn'Mii' fur IliP p-niunl- "I l!"' Mi ill- :ipi
lol nl I'rovlili'in i'. tilin'li1 l-l:iinl. I'irux
Injr tlii'ii fill' Al.fK.
A s'lvnjii' unlrll ilii : i I In jjiuii'il
lien Ihiiit In lliiiiirr. N. Y. l-yi:ii'
nlil irirl In il.i.lnj iiliout tin .Mini I'nllnu
nl mihh I'lilrki'ii In Ihc lion 'I'lic il'i
li'toi'ldU'ly ulliii'Ui-il die hllil. 'ii.iiiIiii
It -i) that (Irnlli I'li-iicil.
Two hum iciiiiiiI ( linrli II. Miller
lliilllt:iticoiily hail ilixnri'i' uil in n
N'CW IlllVt'll I'Olirl. ilrcli'i'lll one IMM'
jjnitilcil, linlli MIIIit- lii"U tin' ilt
pMoii furtlii'li'owii, mill n iir.iiil.il. mid
llic .Milli i ivlio 1-n't illvnn . il ili' ii roil-
ll.l- tVVl) HiVl'- Oil ll'.lllll.
.1''XI i;iierllllLf. Illlnlltril I lllll-
' t r i'f r.itiliii:ilis .Inc inn) llmituili l!!nf-,
llll'. llii'il lit (ilntoll, ( 'ollll.. Tlmi'-il:I.V.
1 H'.'i'il nliii' yr:ir'. I ;iU. Hull, tin- r-iif j
! i'Vlnivr. Imiitslil liiii'iil'lii'i'ii.iii'iil-wlii ii
kin- wii- mi liniini. jsivlna .1 -ii - hi
for Iiit. Sim n on lhi' liv with 'rynn
mill lil parly 1IU ilay-, I i:t tti'r in c-jK'ficMH-i'
wlilcli lia iro1i:ilily m-vi r l. lli'ii
lo itnntli(Ti'ii' yitir.
A lii'ii-iii'rUi.'il KujilMiiii.in. I.ni'l.i '!
o'.' 1 -nl at Halli. Iia wiv.-ikfil in.liMiiioii
ii'lflilfi! iiioii liN uiilnw li I'-;i1iil: L'.VI
jut miniiin li I"1 cirinlril In lialii'.r
inouiiit'iil illi'i - iiiiiirwlili inullli'il I'lap-
liuni UK' .mjim-'J riniiw mi nay inn
iipon lliiMiiitiivi.T-m' ot'liU iI H11.tr l.i .
anil Joyful poul-lo I'l'li'lu-.itr Ilii ivi'iir-
rt'iii'o ol UH' nan- 01 111- iirmii, which 11
Ira-rtl lilm IVoni iii.itlliiionhil IiiihI
ni'. III-. Si-lil'lirl.'. Sliiiiilanl lli'lln-illl s.
'I'lir -tai.il 1 1'. I ti'tiirilii't I if all ill-i-a nl
tlir lui'j:- life eciir.MTi .i I1'I..miiMi'
-.III I', M'HKNCK'-i M: Wl'UH 'I'nNf, lllnl
.rni:.M'i"fM..Miu.iK. rii.i.i.ainl, il 'al.ru
hi'loro tin' iun.u-'iro il.'int'il, -prnl)
run I i ll'i'i'ti'il'.
To ilii'ft! tlircn in tH.-lu.'s lir. .1. II.
St-Ik ni'li. or I'll 1 .tlelplil i. iitvim hi- uiiflva i
ii-1 MifuiM In ill) tit' it'iieni tf i m 1 iii'ui i
lll-l'llft!-.
'I'lin I'n'monli Svrtip ilpn-iliu ntorliiil
nnlltr In tin Inn.'-; natii throw- It nl liy
anta-i fxpiflnra Ion, orwhuii the plilr'.'ui
iirmit'ti'i' i-iipt' a -llfilit rniiah will llirnw
il nil'. Iln pati. n li.i- rost mill t iu lit"'
lievln In III! .1.
'I'll clllllil' III" I'nllll'i 'ii' )l'ttp to iln '.III,
-clienuk'- .M iiiilr.il.f 1'iil- atol St'lin i'K'i
si'a U'ccil T itilf nnit In-Ir. i'ly tli il to
!-anillio tt jmai'.li mi I llvor. . I'liulii'k'i.
Man r.ike l'i.l :n t on tlicliur. rin..iin.'
all oli-ttlli'llnti-, r 1.1V Hit- K.ill lilaitittl. till
lillo-fla t.i Irecl, all 1 thu liM'l' I- -non
rt'llfveil.
lieick'n Si a We'll To Ii I a ir.'iitlf
-tliimijnt .'itnl ilii'tullti1; Hi iiiKa.inl wnli-li
It I I'oiniio.r iiixi'-W'lii ill" In nl Mi.l
ptvvetit- -ntirlnv. II a-li-l Ilin ill-jo Inn
iin toning up Ilin t-ii in 'i'Ii 11 a lu'allti) n.
illtlon, thai lli: I .i il ami tin linu In-at.
att'l tlie patli'tit will -utely Kot will If uarc
I- takt'it t pri'Vi'itl fro-li eolil.
Alt wlin wi-ti n eon-tilt Dr. i-i'li.'iii'k,
pIIIiit sti-'iii-jIIv rr liy loiter, tun iio -n at
111-prinetp.il oftii, -i ncr nl' mviii ami
Alien l". , I'lii a.lelpli a. ecry .Mntiiliy.
I'lll'lll'k'a tlll'llll'i!!''- HIV jiI Ii)' bII ilril
L'll firnnzli' iit tin entiutf.. .'! 2'.'ni.
SPRING!
SUMMER .'
Prices to suit tho Timos.
Wholonalc Figures, but No Crct.it !
Mrs. C. McLEAN,
Noxt Door to Stuart & Gholnon's
EIGHTH STREET,
BETWEEN COMMERCIAL AND
WASHINGTON AVENUES.
B ATS, II..I1U.I
. -III.-. Irlnl-
ri.iwiT- -. I..I.I-
I ii--. liiii-hiii-
lilhlmli
I tll-l'l-,
Mil tililM
lli.-ui) . W niili'l-.
AI-.. Iln "Liilii-' llii-
Ill-I.'llll
conaET.
All'l ull Ihr l'..v -lvli--.il II illlllllll'.' MIL' l''l
-plIIlK llli'l -illlllll.-l-
Stlll'''l- J.'imkI Mill Im- -ii. lilt Mil ..
ntv-.l'ori MI mii'I t -ll iiI. l-ll-.-.m
Vt lllll.DSM.i: 4.I1IM i:i!S.
STRATTON & BIRD,
Wholesale Grocers
- ini
Commission Merchants
AOENTS AMEUICAN TOWDEU CO.
57 Ohio Lovoo.
II A lliinini I. II lliuiui
THOMS & BROTHER,
(-licet stsora to II M llulrii.)
Commission Merchants
33noxcx.ni9
Ami ilraUl h ill
STAPLE AND FANCY
GROCERIES,
FomlKti and Domestic FnilU auil Nuts
let COMMKUCIAL AVENUE.
G. D WILLIAMSON,
Wholesale Grocer
IK.lt'r in
BOAT STORES,
Commission Merchant,
Nu, 70 OHIO LEVEE.
SI'KUAI. ullrulloti K'ti il l.t'i.iiuiiiirit inul
rlllliitf nrilivs
I
I
IIOUK Nioiu:.
CO
o
H I
tj
W
I 1 4-
2 s
w
rH
CD
I
EH
if.
CD
g a K
r-i
o
o
pq
W MJOX.S.
The Gamble Waon i
CA.ino
xaiiij-jcixTOia
MAMTU II l!t;t) IIY
JOHN P. GAMBLE.
THE BEST and CHEAPEST WAGON
UFACTUUED.
MAN-
MANUFACrOIlY, OHIO LEVEE
Kcar Tliirth-Fourth Stioet
srt't'i.v iiini)T.
VALENTINE RESCH,
Stcnmboat, Hotel and Family
SUPPLY DEPOT
AMI tl III I! I .'
Groceries,
Vegetables, Game,
TOULTIIY,
Fisb, E(?ga, Northern lluttor, &c.
i Street,
UbIwooii Wimliink'ton ntitt Coinuioiciul
Avcnuu.i.
.ml- ! I i I li.i' '.I I ..i-
m.w i i:itnsi:m. ii..
"presentation"'
GOODS.
I iui in- v Hint Viik tin
Vr-T' C3HEES,
CHAINS, CLOCKS,
1 : 'im
JEWELRY,
ENGAGEMENT RINGS, I
Solid Silt ii'. linn Sil,i .'Int.'. Mi' '
In ilu.'iinu at'i-'iti hi '" 1 in mini n- -tu.-l, I
In-X llMtl' I, -lull- Hi it M l' Il im Ikii i- .11111 Mi il
unli iln .li'.t ' It i ii i t-1' i nii-.-i-.i 'n- tiniinl
war-, ami cm iiiltr IimuconiBntii thtit tlfly I
Coiiip'jtlllon.
GOODS SENT BY KXl'HESS TO ANY j
n . 11 T Ml.' 'T 1 1 T.' rniT-JTTj-' I
. A.v , a. www.
CJ-iiiiiin I.) mill i'i impll. hh.i'.u I
HAMILTON,
ROWE & CO.,
00 STATE STREET,
?i- uiii'.i-i i .1- W'ti-lnii.-t'iii CHICAGO.
WANTED
in. .in -i i in i i n
OLD ZINC.
ltlll1 IT illllllll
CHICAGO PLATE AND BAR MIM. CO.
VM DoHiborn St., Cliienwo. Ill
newspaper
Postage
Pays it.
ami Who
i mi nt' Hi. tiiii-i iliihoiill linn..'- t i 'ii
till iuiy 1 1 1 1 Out I lint 1'livill.ilnili nl .. ii. H--
pllrt't. I til' 111 , pllll.ll lull, lllilllUI, I, Il It'll
i.' ilu t!' pi ii lui nl i'i all n" n i --nt
to Mill-, ill r- lliriiuuh llu' lll:lll M iii-Ai- nil
irniiulf unli thm hi-niit'h nl ll:- laiiiiliiii in
I lit fiill'iwin I ihlf, uhli'li li.n In it i. 111. i illy
-. nl to W u-h'.nvi'iii In Iln- UlL'.iU'i pn-liiiu-l. r.
a thu li'pt'li nl l- nltli'i tur lliu Iliui.lh ..f.lumi
n i . linn- ili.it tin lMi.n-tiu:t I'.ii- iii'ri'
I II l-i llUl. nil It till, t i-.IU - - ll.lll , , 0llli Ui'U.
anl W't.-kl limn ult tin ililllin. I'liKli-hi'l m
the I'ity i nli I lit" I
t l'n-l
II, I uki'
al ii ici n
I'llhlii'.lllnll
l.-lll
'lnl.il
:i 1
I :7ii -A
I. 1 'i; Julll I
II. .
Dally
N'n-V, ly...
U.iilv
Nit-U)
Dull
WiiUy .
linlli
Iil-W k'j..
Wukh
I.iil '
l-i-inl W'k'y
W'u!,l
. W ttkl
MiiiitliU .
II
!l !i
fn-t A .Mail
Iln
linn
Iln
Tritium-
II..
I
Inti-i -I ii . in
Hi
Iln
Ailtnmi
Iln
S V I h ilv
II
tf.''
1,1'..;
r.::,
Sip.,
ii-ii1
iv;
I'JWi
'UH
IT f I
l-7.'
l'17
Mil
.III
III'
1111 1 '
:ii u i 1
IM 'il (
II'. -..V1
:i7 fl
-.; .11
-I ;
1!'.' on )
:;l -n .
T74 tl
. .11 i
ir .' i
li nil
II- '.'.
l.i KJ .(
I .'.i tu
W.il.l . .
I'u'i 1 ninirlViil.l
I" mi
u- ii,
u it
ni ii lliir.il Witl.l; .
I 'Mmillih
7'I, I '-
'.. l
till' tnUl lllll'llllll pilil liv nil li.i, 'li, lii.lt,
"1 il' v ul .ikt), a- S,,t7n ., .1 whirl,
nn Mini il,.' I mi i in r.i.v i-rtitl V.ii'H -I n.'.irli
nut i-lii,,.i iln- i. in. I.-. Iholi.tal nun, ii i ja 11
In Hit-'I .ilium I liiiti .I111111..1I uml I'n i.inul
Mail mi nil ili.-ir tillilmn tin rl 'lln
lrni (I t.tx , iui i.-.', t mi ninii' tlian .ill ,.i ii.nn
niiihlni'l -ihi.aii., i.itti Uu mi 1'ih . .
Ir'-int c.v- t ttb it 4 trf,, rut fw
' Mlllr 'UlllU' l(.5r ' '
CO
Mrrnjmi-T rmm.-n,. i
HI
H',.Hl,llllllll.V !' llt'Sl SHNlllllK'll
HARPEIVSiv.AGAZINE,
n.i.t si it v i i:i.
soin r.s 01 nir i iii f-i
TIip nil" roa-l.i i f 111I ttbii ot Hit
t Ncullotit tinmtli's imi- II i' 11 tlmiiil
ii'liio Inn n iioptil.tr iionirM niiil imtiI.. In
il' i 'l win n Wii i!liil in "o liow in ny linim"
Il licni iiMi'' i'i"i niontli. w'fl intit i"ii
.lil.i-11 !. nt, il Hit ritili'.itnr it well n
mii.nhi hit I Ilit titili ii- 111I111I. Inrlt. a-t 1
imiiulatiU lit-in ''ii w' 11 ny no a p.-ano
S.nnl.l 1 h' in H,', '"" 'li'lr.iv-il ini. -iio.
I'iii (iliil.i .
Tlie i'li:iin 1 r wlildi tlii .Mii'-'rylni1 j'"
u.' tor irli" .miturin le.at llt'i w iitllli.
iiiiililti rai' culture tlir.t It . kept rati' Willi,
IT II lm l:iU I'"' l1'11" "ll'Hll'l LMIliC It
aoiiUni lori') i'' i-'.. l ili Ju-iltlJt1 I 'lin
lliti'i!. v . Il l "iiiti'- llifiii tn " y' r.:,t
Halm nrnii H'" P'O'll"' . i-.itli'"l''. , i;
,M:l 'rtlt 0 Ii:'- 'lnr (.'ooit anil lilt ft Hull
llitMliysul It- lire ltt.tiM ii i;.(iV.
1 TloTs :
l'iit!ir livo .i -lili'dilic."" ill tl.o I'ltlli'tl
Mali. l
llarticr' Miiinlno, unu t:ir .. i 00
ill tin iin ltiili' iitopfljiiifiil of 11 -. I'i't-
ilRO liy III" lillnll."'"',,
iilKriiiiil'in" t'' ll.'i'lift - M.iaiilin'i
Wl Cl.lv, n.' II i.lf. t ' ' lie Ullll f"l' "III'
WII', tjli) 'i'' 'Wii "I lllll'pei' prllmll
i'i , lii iiiic i I lti" l"l' out' Ji.i". f '0!
po-thai lr... . ,
All I'Xll'.l i' py I'l'tirr tin .iiiin.u'i'.
Wt't iMv i r It.Kt'r will l- tlpp'le.. aratl fn
iv rv I'luli i' ii'' ii'i-i tlli i -I f 1 to fu ll.
In omi ri miii n t v'i" i r ymti,
Witlintit cMta r"p: r-t V' Irt"".
i llaik ittiinlii r- r.m hr uunlluil nl nl.)
t ititf.
a ininpt t d fr iii'pii i M iKiiiiif.
I iinw ('"inpil'lfs HI Mi'llliii. 11 ii nl rl'illi
I liltidl'H'. will In Biil liy i , ii , liviilil :
I Ilin i.pi n r nl' pnri'li in'f, I'nr 5".' ! p I
I Uillllllr. Mil: I Milllllll', Il V III ill. Ml- pllll.
if.! II I. Cliith r:l-i", nr lilLitlP'.'. Kill'.
. liy ii nl', pi-lpilil,
' i- "Nev.-p.ipi'r.- nro not M r p llil nl
iffimA
tni'itiwiiniitit IL( I'Npn'- "I'lii'i in
lllllT'.
Mtl'l.llA IIKOTIll'.i:-. N". Y.
Ayor's Cathartic Pills,
I'nr Iln' lelk-r
Mit im- nl nil
.1 t h. i im-iil. Ill
I, , . i , i . :t 1 1 . liv
. , .-ml lil.Mrl.
Ill an a lull. I
:ii.ih nt, mill all
CXI-l'lli'llt l'lll..l.
"Hij Mr. I.fliiu i mi i
h .'k' t..lili'i Hi v
i.nitaiii mi ini'i
K .h in- iiiiii.'uii
-V.ll.'ltOVlV. JIlK'll
.Hill ll(l'.'l li.i' I- l ll'M'lll'tl liV
-i; tin. I r'.vit I :i i nl l limii
Ii.iiiiI lor th.'li- ninti'i ikiii ami
It. i, Min n ii-iiiuieil. I.OIIU lApi'iii'iifi hat
nr.. iv I II, ''in in In Ilin nil.'-l. uni'-t. nut.
Ii -t til all tln fill Ullll ullltll tin lu.llkrt
il,i,llll'l-. lit tlll'll' ni'l'll-iiiHllI U-C, IhO lllml'l
. nllltlli.l, 1 1 ll I iirillpllOU ,'i' lllf -t I. Ill l'
lii.'lliil, .i".iiiii lliiii irui, . i i-l, inul Hit' win iln
i.iachiiiri ni lilt lerliii i'il In II- lii .illliyai to
Itv. luli'iii ,1 orpin MliMi lK'.'niiu tl.ii'-' a
iu'uI itltnrirl-li nu t'li'iui-i'il ly .l;i r'n I'ilh,
uml ti,iiilalf. lulu lu li'iii. 'lliu-lni'l''i,t
.h-ia.i l rliimintl Int.. I .111,. Hit vnh.i' nf
ulii, Ii tlimiu-i-, wli.il ri-i l.'iiii'il no Hie va-t
liiiiltitml.- lilm ftij'.i ll.i'.m harillv li mm.
puti'il. 'I l it- iniiar.i'.itlui.' tnaU- IIhmh
ph-ii-rnt l t.'ilif, inul pii'.i'iwt thi'ir ii I in -t
inilinpiioi'il tor any Icnutli ol' tlnii. n th-it
lii"V m.' our l'n'h, inul piifi'.ll r.-liahl.'.
Ahlioitiiii M.irrliiii. thii hit i.iilil. mi.l ff
iit. ivithunt .Iftinliaui'v lo the coiitliliilluii or
,:i-l iir iip.itlmi.
l ull illii'i'lli'ii- nn clvril on the M rniiiu'r to
i-.uli Iiov.Ikiu tii .'ll K.imilt I'lii-I.-.
III fnv tl.O lul..UIIl'.' I nllipliilllt. Ullltll llll'-U
ruin mpiilly run- :
Kir li ii'.lti or lintlirr-lliHi. (.11
ll'lll'. I..IIIUIIOI-. an I . or Aipn.
Iltr. iliov -hi'iil'l In t:iki n in-i't i.,'.-l.i lo
-i.i il ,ii' iln' -tiinuuh, mnl iv-lure il- lifjllliy
tout' ami ai'tlnli.
lor l.lii'i- i'liiiiptulnt nml ll nii"ii
in, piu.i-, lllli. tt II fiul.u In'. Milt
II.'iuliu In. .Imiiiilli'i "I' Wn'i'ii M-l.
ni. Ilillnn- ..lie inul tllllnn If.
U'ts tlli r hi ii I-1 ho Jnilu inn l tiiki-ii for
l - ll ra- In cnril it tin- ili-i'.l-..l .Triton, or
i.'iiimt ilio .il -l.ui lion- ttt.t. I. run-' it.
I'nr lli.riili'rv or lll.iri lni'ii, tint fmo
ni'1,1 iln-'"' I Kl'lll'l.lllf ri'iptlil l.
I'nr llliriiiniillin. laiiiil, (.int.'l,
I'.llltllallnil of III.' lll'illl. I'.llll In
lie ililn. Unci, mnl l.oln. ilii-i -luiiil'l
In rniiihni.ni-H' l.'ki-n. li- n',iiliiil, In . Ii.iiil.'
Ilin .ea..'i nriion nl' tin - -I. in. U ll li h
h-inno lh -ii i ninpl. mil- ili-.'ii)i 'ir.
I'nr It, . !,,,! llnilKlntl Mn.'ll.
Iiiu. tin- liniii i I"- I 'I- ii in lai-rf nml pi
pii'iit il" f- lo prnilit'-i' tlif tili'i t ol a 'Ira-lio
ni'v'i..
l or .Siippi i'-iion. a 1 n '! o dmuM In
I ',on, a it j.i ... li. - t'i. I.iit'il tili-i-l hy
iiiillr-.
A- a llhnirr I'III, 1 ,1' out nrlwo I'M lo
pinnintt'illai'-iiiui.aii I n 'n't.' tin -Imuurli.
An n'-a-l'iii.il .ln-t' -'uuiiliitt Ilio tniiii ll
ami Imui'l-, if-iiir.'- th :i;ii.-llti',aiul lnvl)tnr
nli4 tin i) -li'in. Ili'in-.' it l.nlli'ii aili'.intii.
:iuil mIii'i.' im -ni. in ili'i-atnrt'ini'iit ii-t.
lliu who li'i-l- tnli'ialilv uill, ntli'ii lln.l lllnl
a .oi nl ll.i-i' I'III' niaki' him li'i'l ilf' iil.
i-llv lioti'r, li'inii 'lii'l.' i-li'aii'iiii.' nml it-no-allit)?
i'il il mi llnili,r-iv app.iratiti.
1'in rim. n 111'
Dr. J, C. AYER &. CO., Practical Cherai.tJ,
.on :; i.i.s.s'., u. s. a.
inn M. i i. a i.i. ion miisr i:vi;iivu'iii.iu'.
Ayer's Ague Cure,
I'or Fovcr ami Auuo, Interniittont ro
ver. Chill l'ovor, Jtotnlttent l''ovor.
Dumb Akuo, I'criodlual or JJllloua l'o
vor, &o and Inclooit nil tho un'octlons
win uli urma IVoni innluiioua, marsh, or
miasmntlo potsous.
No inn teuioily I lm,ilir
i .ilh.'il I'm- hj tin in I'n .
nt ilio Aiui'i'ii'an pi- 'l" Hi. ni
:i -ult' ami .-iiii- i in.' I'M
f'l't T anil lull i'. -ii'.li
it, ..iv nun i nahli-il ii ulli r,
tilth a I'l'iliH-i -i-i l.iliily th.it
11 will rro'li'
uiii'i'i l.'ii ii' I
:. iln-ilirii'i', ami null - nr
I mi pinul', that i.n h.-ii'iu I'i'ii
ari-ii I'rnin ii-on iniiiit pi;uiilly.
That ulii'li pinliil In. in or nrti'iil- tin!
ill-nulrr inii-t h,' ol iinini-ii-i -rrtiii' In t'i
COIIUIIIIIIItli - till. II- it ,'i lllll-. '.i-, , ,,
I lii-lti'i'th-iii rniv: for tin pntlt'iit apt- Iln-
rlk ttlilrli In inti-i inn liitloh'iit aiiai'l.- or
thti bali'fnl ill-ti-iiipi'i'. Thi-'M t in." i spi h
tin) liiiannntt' pnl-oii nt' l'i-t or inul tsuv
IVoni llu t li'in, nml pri'ti'iit lliu ih'ti'l'.;
IIIL'llt of Iln' ill-l'l-f, 'If talil'll mi tin lhl
iippi'nai'li of ll- ,n in, mil. ny i-v m jitmn - A
pi-rat Htipcrloiity u' ihi rciiuil.t nttr miv
nlhi'r i'Vi'I' ill-i'i't iTi il Im Ihr pi-nli nml rrr
tain t'lire ol' liiii-nuiti.'iil. I,tlit It "oiit.n.i
Iio Ijnilillli' or niiiii i.il; c.i i-i"i'n nlli ll pi,
iIiii'l" no ipilni-in in- ,, ill, T inlini, ni .-ITi'it-wli.'lli't
t'C ilpnn tin' i'i - . UI nil-mi 'I Im-r i-in , i
liy it ii iv It'll a- lii-nlliit a- if liny had tii'u-i
li nl llu- ill-i'a.i'.
I'i'ii'i' .nil .intir i ii i .lion.' llu' ,',,'!
n'niii'iii'e nl' tin' ini.i-in.'i, , ,i-nn. A fn'it
tanely of ill'orilcr ail ti . .i it- tt-i",ition,
tiniont; whl'-h am .Xi'iiralu-lo. IUmiiiii,i
11111, .'OIII, Jlflttl.lt U. lllilMlllt-t,
'I'nolliiitlit-, l.ni'iiclii'tCiil.ii ili, .lull,
ma, I'lillillulloii. willful .tir.'t'tliin
ofllii- fiplccn, llylrrlc. fnln In ilio
llnni-U, Colli'. I'mnly-I", nml ili-iinuii.
innii of tin) .-luinnclt, nil nt wlili h, nl.,-.i
iul'laallliK III lliw faii.iC. put i Hi mln
mlltrlil Ijpi'i nr lii'foini' piiin.li al Till i
' i III." CNpi-U Ilio poison fi-i-in ll,, Llofiil,
nml roii-i'ipienlly fincH llifin nil . hl,i'. It ii
an iav.iliinlilp pinlrollon to iinuiiir. int. mnl
pi r-i'ii- irat flllni; ur temporal in ii-illii la
tin' laal.iliuiu 11111 li'i'l. lftal..n n'.'a-ioll'
ally in- il.tily ttlillu L'pood I" H,i in ft. (Ion,
Unit Mill lio iirili'il Hum Hi -t-it'in, and
raiuitit iiiTiiiiuil.itt! In iiillli'li'tit ii.intity to
tilin into iIIji'iki'. Ilfiiro ll i- i-ton iiimn
taliiahh' for pioliTllon I hall niiv: nil) h'tr
Mill i vi'f siill'i'l' finia Intel iiiilli'iil- If tin'
ntnil ihiiii.ilti'i of Ihn pioli'itlon Ihii. ri'in
i'tv all'.nil-,
Inr l.lver Coiiiiil.iiiili, llliili li.u toipii).
iU nl tho I.lu'i, ll I- nil I'M i-lh-nt i.'ini'ilt ,
I rliniiikitinK Hit Mi or Into hi'.dthv ni livlty,
uui luiiilllrllij,. IllllllV Hilly ICIIIItlklUHU i lin ,
uht ruoilii-r incilli'liii. iiii),
I'ltri'.tiii ii nv
lr. .1. V, AVIilt A CO., Lntrell, Jfn
1'niftlcnt oin .tonliillriil (Uieiiiltt,
AND tiOl.l) AM. 1UIUND TIM: M'OIII.II
PRESCRIPTION FREE,
litllll Ihi' .Hvily cuir of ffinlniil WijiUni-sH,
I lnt MuuliOu! inul ull ilbuiilir- hiniiiHii
! "til" Indbcntldni or r.ie
i Inn nn iuimdli nt-.
Ant IlllijrKiit
n ir t in i t
li:itr il.i'in'on
ii
Vilihri.. In i; llll.'fiiN A(0
i i i l.t i t , (ni'innaii n
I
Tho British Quarterly Rovicws. '
i.i)iNiiiii(i m: n:v- n .
l.ti.NDO.S 11 l(iriil. ltl.ll. (in
i -rrnllt'.
VK-!l,MI-i ;U 111 IKW I. ral
Ultn Hit l)l Alt 1 1. II', IKt
AMI
ELACKWOUU'S
EDIIMBURG MAGAZINE,
Itiprln'i'il lij t'io
I.KONAIlll SCUIT I'l lltlxlllXn CO.
II H.ir.l.i Htiu . Niw Yutk,
liy nrrjtizrnietil Willi Ilin It)ic"l Ii I'iiMMi
it. Hlio irri'lvi! a lllicr I cclitpi ii-:itiiiii.
'l'lict pi rioili"i rui.-tiluti a wotnli ilul
nilcfl:tinj nl in m.itii ili"tlL'lil, ivuiiti'litiint
i rllli'l'tn, Tlii' I'tvatit nl n'l l.'nriipi'iin tmnk
w l rlili : lw liijr round Ini'i1, :i if t liny
tti! it nl the Iradinc cliltt-til Ilia wmlil In
liitrl. ily mil i - wiitlrn li tin n who Iiiim
H'l'i'.ul liiinwi ii;u n: iiii' iit.uiii' iri'Hti'ii.
"1 J 1 1 Ami'ili'aii I'll!, i-liei.- urzt' iiihiii all In
t -1 1 1 K ' t rnuili ' in ilils riiiintii a lilniul
Mippnrtnl Hi llfpilnls whli li il.i'V li.ni'
lllllT uml -1 1'liniply iittniKl'i' .ninlri; -m
lli.it tin i vt t! illtni-t' Inrlitrrar) mttli r w li
ui'in mi ii it a n turn a that minimi 'or a
uli'iTiptl'ili to tlif c tin- 1 . -i . 1 1 (- I'. rimli-im!-
nl llrf.it ill 'I iln.
n:itM3 op sni-scisirnuN.
I'nr am IIII li ll w,
or any Inn I! lew
I'm an) llilru ltiItw,
l-'ni- all inn" l(i-li-u.,
I'nr Itl-ii-liWni.il'- Inx.i.
MM'.
I'm- 1 lit hv nn t nml one
l'eli it.
Kin" Illai kwnnO anil ItVn
lt"iiw.
I nt pit aiitiiini.
, .' i'i
IIJIKI "
IJlll
I U) "
", (0
10 (0
111(11
I'ii III ii'sw..oil anl lliri'i?
ltii',i',
Kor lilai'itn.i miil iln
Intir Ifi'v (.
Infill
1'o.tinri' Iwo I't'til a iiiiuilii'i. t In Pl'
palil ly iluitl'll rat Iln-nilli-i iii!ll'i'ry.
U.L'IIS.
A il -,'ii ui ol luinij p -i I't'iti, w ill bo allow-il
Id clllhol four or iit ir. iit,oii!
Thus: lour i-Miki ol III.ii kwicnl or of one
liMluW Will llll M'lit loooo mli 1 10 - l"f
-(!, In r mpli's nl lliu lour ItoilfW!. nail
ill n koi il lur K ini'i mi on.
To i lull nl' inn. or morn, in mllllim to
tlir hIm-ii illrolllit, it ropy cnitl. V III Ii
allow t it to l lir vi'ltt-r tip -I'tl'i' t'lul'.
rilKMIfM-.
New .ti :ri!)erw (.-ippijliiif iili lortlic
i a.-1.-7) tuts liavi, m 1 1 Inn 1 1 cli'ii'i'. tin
hiluili' l d r iln !a-t . 1 1 1 trti r nf l!T I nt rtirli
pi linill al a tli j ul,n-rl t-In-.
tir iti-iomt. now -in.- iiiir in attv iwo,
tlir i'. or four ol tlie all i' pi il ,iW i!. mat
Into mi. ol iln 'four linl-.-w' lot- 1ST f:
-uh't'tlhi'l-to nil lite may liiw twoot tlir
'I'our l.'fili'W,' or oin -nl o: 1'larl.woo l"
M i tn in' tor 171.
N illi'r pii'inltiiu-1 uli.irili(!iii iio' ill
vo'llit in i'luli fin In alliiwt'il ill.. - - tlie
in 'lift U ivnilt'iil ilin ft to tin p it I slivi-.
No pr'tiiilllut t-lii-ii 1 1 i'luli.
t ii'i'iii u tt 1 1 u i n i tur partii'iii ir in y w
ll ill nil .-.pplii-a In I.
Till: Lil'lNAItl) COI"l'
I'i lllNli CO.
II nn I if
rw, Nf-tv i Hi'K.
"A llt'iollnr.v ol' I'li-ltimi, I'liiisiin
mil lii-tiiM'lloii."
HARPERs" BAZAR.
1 1. 1. I S I K ITi;i),
noik K- ft 1 111: i-itr--.
'I'lii lljtri- i .'i'i'il tt ltd ft .- mil ill tiun
ol t in' atid lil'-ut I at w I.J ol 11 liud itiniiy
Jouii.a ; nt'l tin j iiirii.il i r 1 I- iln- ort 11
o! tin-rt-al world ol l.-lilri.--ll.i.l n'l'iav
i l- r.
Tlie II. t nitiiiiil- t t-II im t.'t't tnein.
In-r "f tin Ii ,ti-i'li',l'l-t 1 iln- t lilldr 11 l.t
droll and pret y pie tin -, to the yotinif
die- lit It l.'i'li'o 1 pluti' In I'lidli t ji rty,
10 tlie '1 rut Idem Illation lt 11 pa'ter lur
the fhil lri'ii'- el t i'-, in pali'ilmnilin by
it- ta- -l ill d ! lor ctnlnoidi reil .Upper
an 1 I 'iiliou d i! -IrK .11,11... Put the
n aillir.' mutter ol'lli Pa, ir ' uull'orii.lt ol
real I'M'.'lletiep. Tlin paper Ir ai-ipilii'.l
a wide popul it'll t Inrlbe llre-ide elijotlueut
11 atlonl. N. . Kt.-tilic To-t.
ti:i:m-:
Harper'- Ihnr, o e yotr. ..$t 03
I'oiir iliill.irt fiielii'lr prepit 111. 11; oil',
.-. poila'o lij Hie pii'ill-ln i-..
(-uliie-lptior. to Iltr ci-'h M.-nfizitit1,
Weekly, and llii.ir, to one a'ldre. lor one
yi!ir,?in no; or two of Harp r'i I'erlod'.-eal-.
t) one tnldic Or one yea', f" 00'
po-ta.'p Iiit.
Alt e.tra eopy of ellli r tlie .M 'Hizli e,
Weekly, or Ha.nr will t.e iiiptilled urnti
Tor every elub ot lite suli-erlb. r- al t?l (0
eaeli, In one reuil'taitue ; or, i. eople lor
20 01 wlllioiit ex'ra eopy : potlaire liee,
ll'iek iitltulii'l- ean In -iiiii, linl i :ini
time.
Tliu sn'Veii Millliue- of llirpel' Itaz.ir, fot
tho year. !(-. 'in, 'To, '71, '7'.', '7". '71, cle.
irautly tiotnnl ill cteen inotOL-eo etiilli, will
be o..t by e.p e, fr.-llit 1 repaid, for
i-7 OH eaeli.
J3r.uvi.tjier are not to eopy till- nil
veili-enieiit williiiilt tin cpi'i'i or 'er- fit
Harper A- lirollii"--.
Addle- HAl:i'i:it.v IIItoTlli:i-. N. V.
'A i niniileli' I'letnrliil Ill-tor ol Ilin
'I'I iiii" l lu- ln-tl. 1 luiin-l, unit
nio-t Mii-i-.'-sliil si 1 1 I'nin i
In lilt I iili'ii "
HARPER''S WEEKLY,
if.i.i'srii vi'i:i.
NO f.CK.- ni 1 III. pitr--.
'I'll'! Weekly I t'lf alie-t :u.d nint JioW.
t't'lill lllit-lra'ti'il ierl"ilieil piibli-lied in
llll t'oiiulr.t. II- itlitria'- nn n'liolarly
ami miit ili'in'. and earry niliell weiilil.
It IMii-tratioUMif ettrrilii i tem are lull
and Ire-'', atd are prep.ueil li) nir lii-tiin
lunet. tVlt'i a i'il clll.it Inn 0. l.'iii.dK), tliu
We.'kl) i- re.nl a. luj-t lit half a million
jii-r-tiic, an I It liillnenei! a- 1111 nrirmi of
oiiluiuu I -imply Ireiiie iidou-. 'I lie Week
ly malnlalr a po-i ito n-illoll, anil e
nn t- di" bled Mf.ti.iin tiolllieal nlld -o-
eial piohli 111-. lml-tlll 1 L'oitiier-.liitti'iial.
It-a' Hi-let are mod I of lilli-toiieil ill-eti-.lon,
and tt-i pii'torlal lllu-trallnn- are
ol'len eon olint'.i lite hl'i;iiliieiit of 110 Mirtll
folee. N. V. i:JiiilliiTaiid Clii'Oiilelv.
Il- paper.- 11p1.il e.l-teiit iUi'-t'iii unit ll
illllllil.llilo tar.ooiif help to inoul'l III--it)-
tlnieitt- ol tliu count!) rilbbtir,' Com
llieieial,
Ti: '..Mi:
l'lulau trie to etiii-erli-i-ri, in tliu Uriicd
,-ln'e-.
HarpeiV Wm'UI.v, oik- ei . 1 03
l'linr ilull irs liiclii'let prepuyinot t of 1',
H. po-tai:!! by the lillblbt 11
Nlb.-elip'b n- lo llarperV Mag.i.inc,
Weekly, a d lla.ar, one uiltlrii Ion tie
yuar, ?lo nil! or, two o Harper' l't-i loili
fall", to ono aildi-s lor one )oar, f7 0'
po-i'agi) ll'ee.
Ail extra e( pj of Iio .Magazine, Weekly,
01-ilaar will lie iiipiil'eil Kl'at for etery
elub ol lite siib-ir Iiivs nt i?i Ol rub, In
0110 rem Uance; or, tlx coplm lor tr-iO UO,
wltnotu ex ni eopy; po-,ta-,'o tree.
Ilael; nuinbiMfi can hc-iipp ltd at my time,
Tlie annual volumes ot llatpcr'H Weekly,
in nc.V elotli bluilin,'. will 1.0 nu.t b rx
iresi, ir e o' expoiM). lor 67 I'll eaeli. A
r 'inplete et, rotii.ri-in' clhtee ioinni ,
ent on receiptor c.i.ili ut tlie r In ot " "i
lier tiilumo, Irelj t at Ilio t-xpeli 0 01 tho
puieliaef.
la'Niw-npaii rr are not to e pyiliUntl
terlhcinent willi'it't tliu c .nen unlets ol
ll.n niT .V Hi 'llieri.
Ad Hit H U A 1 1 1 I : It .V UHOTIIi:it-i. N. V.
AGENTS WANTED
Pro. Fowlor's Groat Work
OS
MANHOOD, WOMANHOOD,
AMI
TIIKIJl MUTUAL INTEI.IU.IATJON8
bote, lis I.atv.1, rnteri, Ac
A.1'!
llKNTf itie uiilnw I'lpni U lo !H copl''" a
it;iy Muu for ipa-iinou aim uiiiu
j. . . 1.1. Villi II ur la I u iif llltlll III1V
iilln r bouL AiMlcM N-itioiial rtilillilllilK (') ,
I Pliltmli-lphlii I'n I hli'i-K", llll , in -1 I "'I.
1(0
Subscribe for
WUH. Dill. I Mill
lllli UUlilililll.
THE CAIRO
BULL
Leading Journal of Southern
Illinois.
(1
- -?i Km'S.y."..
The
BuIigHh
WilUtindla.il- (iipoe tin- iolii-'.-
l!eitiblletit party, uml it In-" tu be tun.
tnslled , the il rUtinnol aiiyelbpu- It- 't.e
tU'ino -rilit- wriraiti.ntlort.
It lailovc tlial lbs llfplllillo. II put: ua
fllllllled It- liil'.-Iot:. (llil tll.il tliu 1)1.1.?.
cratlc jwriy a, now o-gan'oil sboiib : 1 r
itorcil to iiowcr.
Il lKI!eve the lUdU-M tyranny tint Ii s
f.T 1svcT.1l car opprrtS'ed tin- Sot-.tt
liould lie ovcrtliroivnar.il tbo puopl. . ; t.r
-iotitltern .State pe.inlltctl to conlrr ;i.i 1
own .tilali'..
II believe; tint mtltosu t)ulpora(loi).
-hoilld be prolllblteil by leis'atlv 1 1 '!
nu ut- from uxtorlliiK mnl uiiJiMly di'rmi
lnatltig In their btt-lnes- tr.tiuactlnni tvltb
tlie public
It recojnlzes tlie cfitatlty 01 all mtn be J
fnrc tlie Uw.
1
It ailvoentei ireo comi.Tri'S tarlit lo
re venue only.
It advocate resuinptlnti of jcil.- ;iiy
incnt, ami litmcst jnyinent ol tbo iu'.-:!!
Kbt.
it advocstej economy 111 ibe adir.lr.tiim'
lion ol piiblie ntlalr.
AS A NEWSPAPER
The iitillctln will pii'ili-h all the Im-:. crw.
rt ( aim, and a arict.t of t'l'innirri lu', :'.
Iltlcal, I'lireli,')! and (irnrral .New-, nr.'S tn
ileavor to ploao all ta-tt- and lDttret 'ib
reatleri,
T II K
Veekly
B
ULLEl'JM
I a tblrtytwo coliiinn iap.r, liirm nt i' t(
nub-eiiber for thu low price ol
$1
125
PER YEAR,
l'otge prepaid. It Is lite cheapo t pi. el
In tho Weil, fiml Ii a plcasim I'lrmi.e
Vbltorainl I'amllj Conipa: tun.
Advertisers
Caunut IjII to tco tliu tliirlvaU't
lUfiitio.'lel ud liv Tlit) llilllellll In
Induce
the wat
ol uheap and I'lullliblo ailterllnriiieii
Subscribe tor
THE BULLETIN
ET N
ni:v Anvr.ui tsr.Mii.Ms.
TII13
Mercantile Trust Co.
lit M.W Millli
CASH CAPITAL, $1,000,000,
IrtlirupiiiBil loloan upon Improvcnl tlty
itt.tl county propnity In thin btntu, nt cm
rent rntes orintnirnt.
M. I. SOUDDKU, Ji. Mnnnircr,
100 nmirljoni St.. Clilcano
I .'i ll I'm iirlluuk,
1 I'l tl 4 .llllIK I'i
til .Ml Dill.
I rr jn. I
li.i. in- In tilin ,r I In
in It'll Itiiiillntr uml MiUni:
t I I II
I 111 i.lcli
nliir uii'l -:ilnpli', mlilii' t .1 l
Si ! r-i .
SHARPS RIFLE CO.,
Miiniiriiiti.il i - t'C I'm i I linn li I', nil, . Ml
tmt, -, inn nii'l I iinliii,,i,r li. Mi . 'Iln
lli;-l In (In M ill III. inner nl liit.-it .1. ii
i.i in I mailt ult iitlnr piintlpil li; .'. " : i
I II iillllo.il' t lllli. i ll I. in, nl ,
-pf lliliir lllli. -
i in ll, i,n r l.'ll'
! t
tt ,
I li't.it. ti I.
s.i mnl M. .
-i ml t',n Ilin ti it.l I .lulu:!'.
i Hi. lit ii (i I ii i . I. Vt I
II ti.it i.in, I o.
I
i I
t
l.lt'l ISIMI : ctii iip!!. r
ilii.,tl, - Ml p. i- ii w Iki i i.n'i li i.i " I
ilit .'..i.irai I ttllli l.i vt M n .,rn.i i
nf i.lilli-ni'-iit. li.ii!'l 'H'I -- i flil
r,.H r lint, .il A '.. II 1'.,'. I. N
V.nl.. Inr ll-. .r I'AMI'ltl.l l l." '
-I't.nth i.lltloti). I'niilnliilnif ill 'I
i,i n 'UI nlul i-lliiiiti . -Ii' it.
Ailii'iti-tniinl- liilm Inr li- '.i I
llklt t -l.ltt til III IM ll'l"H- " 1
piilill-lui-- nii in I no. i -
vpnl- to
n
f4J I M.t'l.' Il
i'ii li.' Ti,.' A'lt'
Miirliui, nlilo.
ll.iur. 1 i i .
- III I 1,11 1
M I
Z? W ii inoiilh In inn nl - r
QZtti -In-- IAt l.l.l.-K'll M I
I til liiilnin. Mull
1
M
I OO P M..' A.l.liv i
l.l.O -1IN.-ON A(U , ok".
nit Itlll.l.'.S I'i t -"'rlplliiii Inr nil--liliiillnii.IIiilsoiii
..I tlpilli' tins
It . ., lul l It I- It Ilul
'lllltlllt . I' 1.1 1. I lllli- I" . ' '
I.I .1 llll lull.- II I llil' -I I , I
,i-i, - , ti.,.1-, . I IIN-I tIPl HIS
I., ii ,1 ii n -..1,1 I.. t l...i .! ll
,$77
1. 1. K viui Jin-, t
umiil 111 11 r
niithlinr In ti -. I
1- ti v 11 ui. in
" I ,( II'IM M V,ui:-nt I.CII MtMIM
I l,,ii 1,11,1-1 -i i liny 1 11 linl- 1: I
111. lo, ..lid llilii III, ll of Milt .,..
fill. llll llll- ..!l llll . HI " I l" I
fori'.. .I- im. tltr Milh 11 M 11 li
l.j 1 nll.n, 1 'i.n Ii . Imam It, " ' I
I. "il " .1.1 IIM 1 I. k. t 'if 1 I V "
I.I M , ' 11 I'i . I'll it 1 Ii ' ,
I'l
. t.l .
I Ml I,
lrtmi fall llll
tin - lilm r.
i.k t
, .- 11 1 r '..ii r 1
i u,,nt or . iuir
ll,. iln .r lliitit;. -linn 11
u- M. I- I ' .'I.- Ik
.nr . - ,.r 1 rt. ' ,i' - -1
111 ,, M-.i.tl. Ii - '
1 ' ii- tli-. .it. I'i ' in Ii a "ii 1 ' t f
ti ion of 1 1 " K 1 ' -.1 a
i i.i ii nipt- an. .."i -r'
, l l -i.v I.. I! if! tl I l I I'.i c :-. , ' .' I
.1 , ft ' li,. II .1 ! I'f'l ' . I', i
1 or I'minlf I'nuiplttliit.
1 irntil cr iiiiii-. nl tin: at- '
!. turn if 'li-. ilt'u 'lot n 1
nil.. 1111 111r.111.utc that luii r .
I'nr liiCiiminitlnt-f nt. l .'110. 1
l'-.lllllll 411,1 t.lrt.l, 1. 1. 1. 1 !. I ' .
UK : t lt.-M. I'I" "M" of 1 I
'.t ami ia.nl.iir tln- c uuni-
id. In-eii 1 i-.rs ,1.1-r.i 1.. t ,
Tltr) ore : Kt 01!" I'm a nl" "
ilr
II .1
-.1 1 Ollll', WM-tl. 1.11,,, 1
n.qtrlul aerlit In it .it .n' '
.mnmntloii o( tl.c Uter ..ad 1- t .
0 Union- Urmi.
I'm- Ml. ill lleiiti. I':
'.' ,111. I.l.iiri it. -ni- 1 11. 1
iii iin. Kiiis-ttur:,, .1 '
1 1 ..ii''. . In ll. N'l 1 ' I I-' "
ii'iuoriinil HiejM-ii in M 11
r 11,1 tur. sr hlfili) ilu ''I "
f 1-jnltMi. in 'ilin 1
1 ,'i.'t.
l.'riitifnl T'liniioii.l ;
'IITI-lli1 Hi Itui.l wn.l 'nn I.i 11; ra
i.tAlalui l tlir iilOilliu' tt' 1
II. II. .til DON 11.11 A II.
niCiriit a 11.1 (' it. Hi ! n 1 ' '
nr. u! Wa'l.liiKl'iii jii't ' li.i t ton . x t
bOt.li 11. Al t- Idtn-'ilf !-- II t.l IU-
MEN WANTED
milE POLITICAL. PERSONAL
1 AND PROPERTY RIGHTS
Of a Cition of tho United Stilton,
itott 10 i:mct-i: .t.Mi now 10 em 1 V' mi '
A NEW BOOK
By TheopMlni Paricni, tL. D.
I'ouii.iiiiii ihni.ttr- Ml Hit Ifl- -I u ' "in
1 oiitliiutl'iin ll.t'lr Ill-hut nml Uni I
. . . j 1 !,,,:...,, 1 I'nlili. inli 11., 1' ni 1
11 "-Tf.nX Wiw ra.
l!i. .urn I-in i-iil.iu.- mnl I itlill l l.t l' I' Mt rllfl'
ihi.i.u ,11, ii iii.il.-
t Ithlllitlinlltill IlllCflloll-nll'l I I' 'ID
nml nll 'I'miiMiflloiif i ltillt ot Onraiiiaimn am'
I'loeitlilli-III Dilll.i inllii- AsMiiihlli-a, I ir
tloiuuy of 1.1'.d Ii ilin. In iniiiiiioli ll" f'li,
l.blf Tiuutiir I1K.1I jnd t nn liuuit ii 1
I; i,,k-,.
lliiihodt linf In lioliiil.ir loilo the u n.liuf Hir
I .lw.t- ..oil .milt ,.t ill., mint lii.Mtlarnnil rltll'.t-
0,1 in li.i-111 law- lioiik ill the euiinll.t Vtiu'li
Irn liuif Hie prut aikcd lur ll 1 ebi in- tir
rltoryKl.cn. . .
l or full pirllfiilar, ii'l'lieti
C. B. HKACII&CO.,
103 8. Clnrl; St., CUICAOO, ILL.
7;-:l-lat
Tow-Boat For Sale
tliu' Milisrtilr nll'ira lor tale llic Meum
I Tmviia htiin-Wliitl lloal, IU. Ilaniinllt.
,'. in. l.us. nui.'hiuirt. t.-icklrfi. mipaiil nii'l
i-in-.i line in Mic now III" 01 1 airo. i im
ll.rleimtli I- II- I't'I. I"'' Im with ' ; r
Icnlli.i Hit nun ini-.i-iiui 1' " ".,,7i,.i.
"-Vine.'....' ne u 111. .flintier.-., ,"-:,
aini tiruuiuiiiiiiiiii i - i ', ;',, u.,,i,.ii
n,.H ... . hiiniti'i' mnl 7 ne n-a rllofciJ uun mi
. ii.ui.. ii, ,. ii. .,..i.. i.7, ,.
nnt'liiatlon. I i tirnibnppl) i" Tn.
c.t.iio. nu.. N.i.cndwr:u"s7i m-n--i-ir
LIVE "AGENTS" WANTED
.... ..ai nil ( HAf-K'W Ili: It'l !"l Or. IN
rilHM VTIOS 1'OK KMIU.llJMn . n etnj
'.. ":.! i .. ii... I'nlt.il Mt.' inn' l nniiil.li I.n.
I . ,l l,v tlVi- l'lihlbht r In HIS pnjte, It eon.
ni l r. ii ll .ii-eliol-l l.clH-. mid Haiillnl
' dl VlX-'e." und eoiullllnni of aoelnty A
I M-iiiiilirfiil If"'' a"'l " 'iniiM-liol't iineiiiHy II
' lll'illl nt t-iKhl Hunted liiiliii'fiiiint-i ottr of
i.-i-iil to Ifok Kvnl. Rumple rojilin nt by
' null. ot pn Id. lor i;rhi-iv tu tinny
iritt'll. .iK'iini tiuiii 'iiiiiu uoiiiu,. in-.,- iiii,.,.
A.Mi'i. CilAfcl'.'.- V1KAM filillNI'
linl
M'., ,IM Mlll'lli JIM II I I" 1 1 ' ,n o ,11'
NN

xml | txt