OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, April 04, 1875, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1875-04-04/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

-a$ .ttfP
73
?OBTOFFIOB,
1Iouii Kroui 7s30 n tn. In 0;IW
Ti.in.t Hundnv from 7to0o.ni! .Money
Order 8:00 a.m. to 6:W p.m.
CUiu.
Arrive
a.m. r.M
1:10 UHnol Central 11 It I 300
10.00 Dally I
10 W Mils Central It It I 'l.W
Dally. I
lo w Calm A 'lncoiue( i oo
llll-Dally.
10;00 Cairo, Arkanaas A I 1 l
liUMltll-Dally f
m Ohio ltirtr ltotit (
Dally exc'tMuiviay (
Mil). Hirer Route I
Up, Sun. xu. Frl
I Down, Tit Tint fat S
J Tbcbrn ltoute I
1'rlJay A Saturday (
i it,
o ou
0:J
0 W JUKI n. r M
llAII.Itll.lDS.
TIME CARD.
ILLINOIS CENTRAL R.
R.
TaAI.I LKAVI. ( AilJO
1 13 a III ........ .. ..
. ... 8 .m i III
AUII at
... Dally
Sunday
Llj.nil at....
riht at....
Jglit t
rreUM at....
Knight l
a in . i:x.vpt
Ii 3li III .
4 r) . Ill . "
(I .11 1' III . "
AIIH1VK AT CAlllO
...... 'i:30n iii Ii.nly
4:1.1i III . Kxcijit .Sunday
-....: ni. ' .Monday
0:30 p, m... " nuniUy.
...... ?:J0p in " .Miinlaj.
Mall at
Kinmi at
fntgM nl..
freJjrtit at...
Freight at..
t rtigut al
in ..
JAMES JOHNSON, AKCttt.
CAIRO & VINCENNES R. R.
OAino
4
EVANSVILLE, INDIANAPOLIS,
CINCINNATI and LOUIS
VILLE. ON ami after NrM mix r ., pm'tncir traiiia
will run dally except Miiiilaya aa Pillow:
tioixii Mourn
Iat i;aiiiu,
.... 5:"l A
.... '..)
M.
Arrive VI KNN A
" IIAKKIMII'KO
" MlltltlsUIV
' CAHMI
' llllAVVII.I.K
" JIT UAI1MKI
" vincknnk-. -
" UNION IlKI'Ol-.
Lrovc ir.vio.v Di:i'or
Arrllc INIIIANAl'OM-i
CINCINNATI
i.ou ixvn.i.v:
" KVANS.VII.1.1 ..
UOI.NO OUII
Arrive CA1UO ,
" VIENNA
" II.Mtltl.MllTltli
Noititiscrrv
" CAKMI
" tiltAVVlI.l.K
" JIT. CAUMKI.
Iavc V1NCKNNK-
" UNION DKl'O'l .. ..
AirlToUNION DKI'OT ..
Iure INDIANAl'iil.l-
Cl.NCTNNAII
" IIIIISVII.I.K .
" KVANSVlM.i:
... c It "
.. UJ "
... 10:IU '
...,lil:.VI '
...II-'
....!.: I' !.
....12 : "
..-li.11 "
P:IS
.... !i in '
. I l '
....w.rr t
.... e.;n '
0:31 "
Sr.-i "
i:ll "
S..VI
... .. 2:. "
'J:W "
.... a ..vi "
.... !!:) A.M.
0.30
7.1") "
11 4
itorxD cm- ArcuuuuoATiov
Iitm CAIItO. l-.V.-.i nni .Vim ! M
" MDL-.NDCU V 1.15 Hinl.va-, "
Mouml City Accommodation runs M'ilnr-Iuy
nii'l SHtuntav
MaUnK clo-o coiinrctliiiis to mul Irmii all
(uilutl Kait aiul North, ut lnll:ui iill unl tin
clnnstl, ami tniinil from nil iolun j-ontli nml
est hy rail ami rlrcr.
K. B. OOODRIOII, II. L. MORRILL.
tlen'l Ticket Atf'l (jimrul sup't
ST. LOUIS.IRON MOUNTAIN
AXt
SOUTHERN RAILROAD.
OMN'inUMI.'H arrfic at ami iliitirt lioiii llu
otllr... M Ohio Ufc, ni rulliiwu.
Ttxia KtiirrM liri (Lilly ut IJ.'.'i) I M . unit
rrltcj Rt ni A M
ThrouKli Irtlnht Uu Djlly vxrriil Sumlny,
13:15 1 M landnrrlMllll'.30 1 M
Time to all (wlnts In Te uml Atkniimn,
94.S,7,R5 tES3 THAN BY ANY
OTHUIl ROUTE.
Time from (Mm to l.lulo lhxk, 1.1 lmin
To Tuurfeiiia. a hour
To JfOimon, Trxiu, illiour
To Mir.hall, l h(inr
To stimejKjrt, IulUn.i, iSi lionr
To Il.illai, Trinj, vOlirnm
To fle.irne, Trial, .H hourn
To Houston, Toiai, II Imiim
To ('ihr'tnn, Tela, 41 hour
C. W. HEQUEMDOURO,
A cm Ciilro 11M
A BOOK FOR THE MILLION;
XaXarriogej
1 l'l -. I . P.Hul.......
IDtrrr. co th rferilolsiiec.
nicriti .ti rfltuai el
uuiao.
It MawUilaa, A.
TtU I, s lilrnitlsc r -I t liitjrH ui ilil
futt. lt Binerom cstrftrloi. ft&j ooduLo.1 Tlatb.
urntUM hr tboM vbo in mtrrlf t tr (f&iforltii mir.
HMt. SU li I, took tlti fujli u kipl ui4tf latl
4 u4 m kfl nralrul; Wut Unit.
ii huiu ut (riaM d4 Miln it rkriltlm
ntm rrruuuoa I, tru U. tl HiouM U li in rn.
". ""J ! aat bmiM Uf tout in, eoilrt
rtou. II mrM trr,tblnc o tt atilJwl or tif ror.
tilt 7'r7 " m '!. 4 nuct mt li an
f t-urt) hr fifty Con.
B Uui.Xl
Notice lo the Afflicted ind Unloitunalt.
MWU tipni. or a, .ii 0, tl!, ,,0J. ,,
a "a jwiJSS'' k" U "
,.!"," ""K" 'akla asai.fi.,,,, Ma Wil
li IUm4 I, mm .f ua Baal cakaralM BMltal ttafca
KjaJa at a, aall.aa aa 4ia,uaa macuota la (Ji VaJIa
aal aarlora. a. II onll tljau Vtxa.1. UlaVaf
Valtalaa4CaaauL8L Laali.lla. '
'TheBcet Thing in tho West.'
fchb, Topsh I Sanli Fes 1 1
L AMDS
IN KANSAS.
3,000,000 AcriEa
i Z?teliin.V'u",r,V.,n ,n'" 'e iMiutinil
liTofThe,!e.t?r0n, .Art--""r., the
U YMtr,P.&eort,wlth 7por cent. Inter
eat, and so ior snt. Dlacount
or Imin-ovementa.
' i: it i: i' i: n i; n
To purcliHUra oC l.il
A,!&",f,Mn' ,uf""'w-
A. N. .I(IIINS(,
Acllnji Uml cmnniualonei , Toika, Kan.
n:-i.;.wjm.
MADISON M13SE,
CINCINNATI, OHIO.
Ctntrally Lwatd, Elegantly FuniMml,
iirAiiGEK itioiir.itvrr.
I Tbe Oommercial Hotel of the City.
EGGS FOR HATCHING
'u5'7 lte fo"owlnR vorlcllwof Prin- llni-D
At 1,3 I'er Doxni. 4
vlSt.Vii7XA Ilrelmuiai Ilufl' and Partridge
d siVi&kU'.e Us,mu" "om"""
lliT?ul"rl'n,'1, "f ne ,,0if" l'KK 10
Snt.C !ir.liil'SJr,1""" ' M l" "I'1"' " W
AddreN I-.AACI.YNDi:.
, -0-II-irOt ""' to County, tdilo.
if
Tlic SiMlrrt's or itip lliilovltipl Itltrr.
llleoriI Trent h e 1
l ilt nlmi'krt of wntor I'rolii lhcMi-
.iii)l river at Xcw OrIcnti, mul your
soli tlio fiuUon from wlienot it fame,
nml tlionimwirinny 1, Irom tlio iindy
tlo'i'tt" or New .Mexico, from tin- Pino
of i-'nrolltw, Irom tlio rolling tiral
rie of NYbrn.kn,or from tlio (.otttiillcUl
of (.Jeorsln; from tlio llrltlh ioilon-.
north ol iliororiynlntliUe;noof IntlttuU1.
i'li.initt'(l by n lliitt ridgv ot Ico-covercil
rocK, irom ."trcttmi timt now into uie
Arctk? iK'ontt, or from bowers of orange
nml nifliriiolia that pvrtnme the oiiii'lloM
of I.oitiflann; from tlio fiw it lakt -Hint
Lfin tlio bosomi of Jlliim-otn
nml U i-ooii.'lii, or from tin- tiimi 1mm
talus that "uli uji from the Howery
lilalnof Ahibiima tiinl 'IVime-Mf ; from
tho lako botiml iieiiin-iila of Michigan,
from tho lillMdc of altif frrnln In
JVllll'vUnnlaillul New York: Irom the
tobacoo ilild of A'irgltilii nml Maryland.
Itmavben )atl nl llioe mighty n
inne 'tlml roll tln lr never-tiring ai-
throueli Iowa anil Mi otiri, lhrin;h 1 1 11
noN. Ohio ami Indiana, tlinniyli Ken
tuiky.and Aiknna. and
'l'e.;i. It i a part ol llw b-n tlnniaiid
little rill Hint conic hymnlujr their v ay
from that mountain rnti-re, when in arl-e
thc'Colttmhlaaud the t'olor.tdn river of
the wot,oroflhiMc from uhetieethe Deln
ware and the Sti"rH"hniinn ha-trn away
to intiit tho rllnir mi. In tin- pnr of
tho Allegheny it liii- .ilnitl tin- irinx.
ol tho l!oano!;e and tin Hiilmla, anil lur
beyond Hi ' HlacK Hill-it lmliMikiilnrtii
wltli the mighty nrUHbnwiiii. he
hurUil on hi-theerle ioutney lo llnd-
I oiiV Ha . I he iirhig ol the (.'onmir
. :i t itru Iim'l'U to tho tour of .lii2nrn. and
the I'ouiilalli'' of the I'lnlle overlook the
crater" of the evtluet volennoe of I'lnh.
It lin IVrtlll.ed a eountrv jrr'al;r th.iti
the emidrc of Alexander, and hn onrrieil
a rieher comuiei'i'c than all tic rl.i
tributary to Imperial Home.
m -' " '
llr. M lirucU'i Stmiitni il Itniicilles
The taml.ird rene illi'i lor all iltiiea ol
the UniRT aro sciibnckN Pci-noMf
smiui'. scmi:nck si. Wkkd Tonic. an 1
SCIIKNCK'.-) JlANTiltAKi:'II.I.S,ailil,lllnki li
iifiorc tne ituii i -troji-ii, a -jm i i
cine li eireetcd.
To thucn thrro meUitinuf I)r. ,1. It.
Sdit lii k. of I'lilU'li tilil.i, owo liU tnahu
led tttcwo in Un feit'Betit of imlmunnn
itl'eusc-.
The l'tilinouii.' S nip ) 1,12111 th tuoi-i'id
matter In tlm lini-; nature throw- it otl liy
aueu) expeetura Intl. lor when the phi. 'Kin
orinittiT l-ilpe a light eongh will throw
it oil", Hie pitlcii Uii reft anil lie lurj
bUL'lll toliu il.
To enable the Piihnoulr Syrup lo do tlii'.
Schcnck'x M.unlrak I'lll-aod i-clterekV
Sea Weed 'J'onle limit lrely uh-I to
"!e:ui j the t-t3in.ie.Ii and lier. 'ehanek'
Man it jkc I'lll a, t on tin: liver, rttnohi
all ob-truelluii', rilx the g-ill bl.vldcr, Hie
hlleM.vN freely, ii. the livor I- "-'tji
relieved.
lictiek'- Si a Weid Tmli'lM i ntle
sliiiilllant alidslti'rHtiu; lliu jilk.i'.i o! lii-h
It I' I'ompoie I, m'xtswit'i Hie (nod ml
prevent- Mitirinir. It n-iltt Hie t'Agen ion
h tutiltiK up the KloniiKh toahcattlir em.
dltion, 1.0 Hint the I. mil and tin hiii-i" ln-al,
and tho patient will mkuI kvI well If eare
I taken 1 1 prevent fiv!i coin.
All who wlm 1 1 cojKtttt Dr. .--cheiK-k,
ellher pcii-otnlly or by letter, e.in do so tit
lili principal oilier, eoiner of Sixm and
Altcn.Sirt, I'hliaiMplna, every Motnlty.
.Sclienck'a tnudieine- arc sold hv nil dniL'
Klt. ttirotlv'liont the eounli-v. " S-i.-.'tu.
aA SPRING!
liX -a.-""!
PMSUMMErl!
1 -vjT. "
Prices fo suit iho Tinios.
Wholosnlo Figttrcu, but No Credit !
Mrs. 0. McLEAN,
Next Door to Stuart &i Gholson's
EIGHTH STREET,
DETWEEN COMMERCIAL AND
WASHINGTON AVENUES,
"JIT ATS, ,iniipH, Klowir.'., Ijiri-n, Itll,l,.,n,
Kldliloiia, Ilidci. Wilr-tiil-.
Al". tho "Unlit,' I),,,. Kcf.iin,
OOU.3ET.
And all Hit n nr..,r nlnimli. Mlk- d,r
Sjirliii? mul siinmiti.
E J '''"' "ill hi i-ildal M-ryl wIlK
ic. fm i AMI n 1 1 AMI nxM I-ll-Wif
wnoi.ijNAi.i; ji:im i:as.
STRATTON & BIRD,
Wholesale Grocers
-All I
Commission Merchants
AOENTS AMERICAN I'OWDnR CO.
Ohio Lovoo.
11 A H"iih- I. i li.
' THOMS & BROTHER,
lllt CMir- la. II M t .. i v
IIVIJIIJ,
Commission Merchants
Brtomsns
And dealer In
STAPLE AND FANCY
GROCERIES,
Foreign mid Domestic Fruits auU Nun
181 COMMEUCIAL AVENUE.
G. D "WILLIAMSON,
Wholesale Grocer
I't.di-r it,
BOAT STORES,
Commission Merchant,
No. 10 OHIO LEVEE.
S'miins mlmbm m'n ' n",minu
I Eiv3jay, V t 1 ,1
I la i'IWH, will, I ,Ka I. ,l, ,. .Itaow?! ,"5,V Fil
HOOK .NTtllli:. ............... ...'I'A'h'.'i.. . I ,wv2iKW AUrl5llTIMafT!l.
I., vrow r-, ui H El S M H M LI 13 F-l J 8 YA M MNtlllDuR THE
i r-1 in k-i ki ri i u :i ui r.i u ii h n cj HUHnBajnu.
C ) Li I i ViY ti liJi rVii 6sif MhTi tJP Wuxy (5
03M CO Pi C3 2
WAtiO.VN. i
The Gamble Wagon
M VM'r'Ai It III.U It Y
JOHN P. GAMBLE.
THE BEST and CHEAPEST WAGON MAN-UI-'ACTURED.
MANUFACTORY, OHIO LEVBI3
Near Thirth-Fourth Strtjet
hflM'I.Y IIDl'lir.
VALENTINE RESCH,
Stcnmbont, Hotel and Fnmily
SUPPLY DEPOT
amd ii:i,r.:t i.y
Groceries, Vegetables, Gtxine,
POULTRY,
Fish, Uggu, Northern Butter, Sio.
Eighth Street,
Botwcon Wnshlnjfton and Commrelal
Avomiei.
E3"C;i)0ila iM itrrd fire of luaru -.
New Advertisements.
PRESENTATION
GOODS.
1 mi' (.i HCVil n.ld Vila -1, in
CHAINS, CLOCKS,
1 1. - un
ENGAGEMEWT RINGS,
.Sitllil Sllwr. ITnc Mhi'i' IMiilo, Tie.
In illtfi-tliiL' .ifri.i.il..,. ,.. .... I..... .....i
lil'K' lime In -late lluil Imye fn chiiim-i-Iii)
........ ...... , Aiitii.uQmeui:, mm (lexy
Comiietltion.
GOODS SENT BY EXPRESS TO ANY
.mil ... .... T.. .1 .. ....... . i. . ......
PART OF THE COUNTRY.
EJMii'iulrj tiy mail inoniiith ,i,i-,-i,...
HAMILTON,
ROWE & CO.,
00 STATE STREET,
illln-.i : i Ua hm.'l CHICAGO.
wanted .Tr;;;;:"
A 11'- a l,f ill.lllll la
C,II99.PI-AT15 AfD mill co,
1.13 Dearborn St., CMouwo, III
Hovspapor Postage and Who
Pays it.
Hill tit III 111.!., ilillln.il, 11.1. . .A -
.. !., T ......., tilili- lf I, -LK1 11IIII
with un iimi dull 1 1. thu eireiihitinn ot u new,.
the mn iu a , howiiir, wblrli
i;'"'"' "JV l'1M nmit of all i,,: ent
UoiiWe h,,h ha, 1,3 of' Unh.,
SJJ''".??. M!,'.'iH.."m: 'ke ltioiill.""f Jaiml
PliMll'lllloil., I.aue ll
PlH,l-
age
ToUl
TC7S
71
j.v'pr.lonrl Dally....
3r.: i
' 117.'
tt'i
I 'Ui '
17:
win,
OSJ
l-U)
i !.'
UOOU;
KU
on'
CUll
unit
Till
i u-i .nun. Iran
,IH.Ily
Pally.:.
lW(Mv. ,
llUtly
rrl.ivi
ii (
I iij
I in,, .
re i4
'.I M I
VII
llO
lrihuue
n,,
i 'i ai
Hit
1-7
I', 3J '
Ho ...
27 ill
f ,o WKiy...
Ililr.l 1 ii. l,..1.
Weekly
k :l
. ..... .. .... ; , ,, i
J'O MlufUk
'' 'Wwklv...
Adianci JlonthU
ln Wwd.lv...
NWUildi .Monthly.
01 tJi
TJi:
l M I ,
135 ( !
lao Mi
1 la (
a-js
IM 11,
i, it-til t.
I'ra'i I'Hiinvi.Wnkb -
ms i ni'Mi m 1"
klj , 7-11 I'D
mil v 1 m mQ
i f. inui
in n 1 1 ui ill n u mi .
'JUOtlllllV
Uli. . i 1 nm:,r,u' lW '') ' lii, hoik
nr, .L,"r,1 vtikl-v' " 'iu 'A i whit'
?, n ,ii"'.' ,ST' '-'r i:an rald?!.(liio k'l-iuiirl!
' u .' 't,'! ,, 10 M: V1'' ''.' t"ll anioi.i, ,,, !
Via ,, . "?l 1,n,1f''orwtiiil I'oi,hii
lirrit 1 1 . "'Illr tdlUoilK 11 h. S7WM Ihe
com' . i d - H!!K"1,t-V1 ''""' thai, all el li,,-,
coin iii.ni.i hi,,u ,tl ,Juilni
TLTrrrn
',1.1-inm
i tk. ..... . 7. a
Mt , mi- uu.aiv, 'it. ;, ! "
PITTSBURGH,
PARADISE,
ST. JOHN'S and
PEYTONA OANNEL
. . . T . . , t h trt 1.. r.A..
I I - i Ijy IUV L'lll'lUUU,
ton, or m hogsheads, for shipment,
nromptlv rttendod to.
faflTTo lirgo consumers and nil
i mnmifuctm'cr3, wo nro preparid
, to siipplv tiny quantity, by the
month or year, Rt uniform ms.
CAIHO CITY COAL COMPANY.
tl?IUIIi'Uv I"" '.oflhe, No To Ohio l.ri
Cj-I latli.lu-. Hi '-nhnrriioat.
B"At i;i : i i Mill, or
El-.Vttlu' i .1 iimim. fml nf Tblttr.lihriil
1 Mft
Errt onir- imnvir, aw.
lor Dtacavifli of tho Throat and Lun?,
auch tvi OvukIw, Oofda, WhooplnK
Counh, JQronchltit, Aetbma,
nnd Cot. inmptSon.
Am f I' prwit
iH'Cm r i f mod
em ai ien few are
of lnotc n-iil value
to ini kind than
thli rfl.-i Mini iem
f !v f r nl ilpeoaw
-f" tlm l'i i urit and
I,-.nr. A vnt Iri
rl i,l ii virtues.
I' :o;ik'li"Ul tlilt nnd
,t-rcoiitrle, lia
hfln Hint It don
. and efTtviimllv contn iliem. Tliotct
ti. i ,v of tsor laeat citiMna, of all r!aae, ea.
t 'l i:. t!tO faWt, thai ClILCIIV I'lK-tOHAI.
v:il I relieve ainl rurt the olllictiiia;
I aar lr. ..I" ti c Tlirfla: iid I.unga beyond nuy
:iier :i:.licia. 'Ilia moat tlaogaMtms nfTec
ti - it i th.- l'alinonnry Oi-ftana yiekl to iU
r- m-- i .1 ei of t'oh-mnpUDii, curel
I . !.,. i-ir .sirntion, ire publicly known, m
ii., .lite a. hardly to lie be'liered, vere
' M' ,t j rovjn beyond li-iit. A n rem
e U ! a '. jiiatp, ou tvlik-li tl.c pulillc nnv
: lu'.l pret!on. Hv ctiriiift CotialiS
t'.- i uuiier of more i-er!ou dineuw, it
uiw. n i.uiiilivil liv?, nil un um-'iiTit ff
HinVriiijr not t m tvimiiutetl. It cliallfnye
trill, awl rnnrim ? (Ho irtot Kt-titU-al.
Kiery f.irally aliould keep It on liand n it
rnoteellon aaninat tlic eitrlvm.d iinin-rceircil
, n!t,ielu of Pulmonary Alw tlon, wlilcli am
?, ...i ...... , ,.
r-i.nj i lie, ni iiim, uui which iN-coint- iiteiira-
l'!", nnd too often fatal, if i eaKted. Teinier
l i:ig need UlU defence; nnJ it la imwiae to
be without it. A ti nfeRiianl to clillilren.
nmi-1 the dltiilnx dl-pn-ct which hesct the
l'imt anl Chen of childlioo., Cnri:i:r
1 t.cronAI. 1 Invtuiable; for, by iu timely
u multitude are rtnruej front preinnture
jrw-, and avd to tin lovo nnd nITection
cciitii' l on tliem. It ncta upeedllv ami turely
api.n,: o. Unary colda, necarius ound nnil
lienltii-vl'iHnif aleep. No one will mlTer
trot..', '.n-.i lulluctixa and ii.fnl Iltou
iMtlJ, nli'-n they know Iww eaiily they enn
bo citr..-.i.
OriRlna',!-.' tli prodiiel of lotip. taoorion,
and anecea.fiil . liemU-nl nr-tiKiatiwi,lMct
or t"il i itin 1 in tn.ikinx every Itottle lu tlm
ntraoat taoxililA pcrfortloii. U may lie eonft
lUntlv rallied upon na poweatiiis nil the vir
tue it has ever exhUdtod. and i-nnnble of
nnvtHcine oir'-a n- iiiomomhl't n- Uie griitit
I It iuu ever t'tl'ectisl.
I'BSP.MlKb nv
Df, ). C. AVER & CO., Lowell, Mass.,
I'ltittlenl r.ml Annlyticnl CltainUtn.
old nv all Miucatsra RVcaviviieiiK.
Ayer's
Hair Vigor
For restoring, to Gray Iliii? its
iiatural Vitality ana Color,
A li casing
ivliicli is nt
niff nrcm
ltl". ):m!tliy,
nil'! (rTtrttial
fm- wi.erv..
iiiK tin Jniir.
tfans 'fi.fnl
fn its uriiii .m!
' IIHfl flVfllP, .' .1 '
iir i-- lliicki-it' il. f.il!
'. ih! li.nli!iio-i' .('! i
:n( nil ri I liy in
i ,111 Hsli,rp tllf l::iu-
1 1, '). irili 1 1
youth. T1
illg !i:iii' . I;. ,
though i
tisii.'. N'dli i
whore tin- I n . los aw ilixtrovcl. ra
the trjnn'1- iitriliid am! ilf.ii.vul;
but sue!) :i l' i,.:tin roil 1- .'im l y
(hi Sij)lk'aii,.,'i, iiiilntiiii'ilatfil into
ni-tivity, !) ih.it a new (rovth nf
liuiris mixltic !. IiwtpailoC f.!iliiif,'
tho Jiair with a pasty f-lini-ii . i
will keep it i tn and vigonm-. !
oci-asioiml ii- will piTf,-iit th" 1m i
iVf.in turning i.i.v or falling hm.
ami rontrrjiifi.tly prevent lni!'l;n -.
Tli" reetomti'iii of vitality it ,?
tn i ho ctli arrets nml pnu t
t!i formation of (lauilnifT, hi. h
'ifti ii so unolennly ami ofleii-iv, .
Fu n (Voin thoso (U-li'ti rimii ,1.
t-J.iiiio which make ome i.rni.i!-i-
tK.li ihtnferoi.a, ami injinints tn ,,,.
h-iir, the vigor can only linn-fit, h.it
ii 't harm It. If wantcil tncii-lv ,
i HAIR DRKSSINO,ii..t'.inK
an ! found o tlpiirable, t Yinf.uii
in,; iicithcr oil nor dye, it il',e. i, ,t
' I 'ihiln camhric, nnd y, t ,vi4
I'll? fdi tho hair, giviiij? it a Hih.
' li'.-tre. nnd n grateful p t'.imp.
IVjjard by Dr. J, C. Ayci & Co,,
1 .iirll. i, V1 AinlytlCIll C'llF-mUttt,
utwr.i.j., .tr.i.ss,
i i- .Mi. iini'ro.iRTi l! vi " -riE.
Ciierry Pectoral
I'aKW.t Ut.'V K--' -BUSH
JACOB WALTER,
BUTCHER
AND
Dealer in Fresh Meals
EIGHTH STREET,
Botwaen Washlnwton nml Corameidul
Avemin, luljolnlm,- Manny's.
I V ,; Vp, "!r M!1' "le 1 1" H"-". Jlmtoi,
J -v i.umi,, Si,u,,,g,., . ,.ji . a,
11 . 'i li.milii ii n nurit-il.li ii i, i
Wholosnlo
-AM
PiLTNT AND
JOBBERS
M'WJ'Mm
FATEh'T MEDICIIIES, TOILET ARTICLE3.
DRUGGISTS' FANCY GC0i:3, COLLIER WHITE LF.A D,
WAX FLOWER MATMllAh, WINDOW OLASa,
lmusires, koaps, colors, oilh,
TUBE COLORS, J-.V13 STUI-VS,
CHEMICALS, PERFUMER V .
VARXflSnEB, ETC., E'l C
VYiTI' ""it inn. -..ii'lt-nre and urtlei-frrtr I
til fcoo-l. In mir I ma- .t-U-imlH ,-at , ll.i i . t ,1
Hlletl Mltli it-liulik Unih-- ut n-j-'Hin'.i. r-r,
I
WHOIaESALK & RETAIL,
74 Ohio Leeo.
Cr
1
Impoi'ler and
rT Q.
62 OHIO LEVEE,
Keeps n full at ck of
Monongaliela, Rye and Robinson County
.r ret iz s iek. il 3s; s y
FRENCH BRANDIES, HOLLAND GIN,
HaEC2STSS,
KEUA ISL.LVI) .WD (.lLll-OI.XU WI2STBS.
MANUFACTURED BY,
B23ED ftJ
TheS
prasue
- S i nrUTO
si knabe
"ilOt
ab.COR.sTATG
AAnccwxsxssura
Trti.-t
VWt rum rra tSt?0
EMklJl
.1 1
wax
find liotnll
OE DEAJ.Rl?,
,
i- ly.i .'rNti' rfti'l (ittti ml li,it- I', tT-ih
i ..1..I- 1.ii'i-ilK t - flltlilliMl ,
rv0 AHTAIL JSMinSCRH'TIO?
" I .uhlc-to? Av.,Cor. 8th St
Wholesale Dealer in
m and igvLoSp!
- - CAIRO, ILL.
Qan Opener 0&
EOCHESTEI
iiuulJ be sold I.y the Hardw Canned
Goods Trade ever'
:r:::s rr:sr cr :r.t ri:::- . A:r: :tut:t.
mil sciul ,S(imilr, V-e, on rrcclpl nf 9J Onf,
,wa.tfvfc. aa at.a. naajtjjtjLi a. am a am.TOgtaiXA3ma.aaaxa
frta TO.'i. . "V I I 17
Pianos':
& moNROLoTs.
J33jatjat3jMinwt:irOTffiaiiii iU-VT
MM Ml
Mercantile Trust Co.
tlP NF.W VOliK,
CABII CAPITAL, 81,000,000,
ImirnpamU to loan nuon Improvnl city
nnnnmihtw ,.i..a I.. . v. I ........ ... . . JL
lent rates of Ititorrat. '
.u. l.. houuder. Jr . Manairjr,
t 108 Dearborn Bt CbluKO.
1-T0'.1. 'rl'liUa. M to in rciitatr laid
r1 !.''!'. V!'""ar ror rounn lu pline of r).
trr I llooiliiir and Hlilliiic. lortir
cular and ."ample, nddrM. t. .1 FA V, Caindfii
.Nfw-.lerry
SHARPS RIFLE CO.,
Mannfarlnrera r,f l'.itenl llrtaxh-loading, Mill,
t.iry, fitln uml Crcniinoor Jilflm '1
Ilftit In tlic IV.irlil. Wltinrrat lnternatlLn
nl nrul nmtl) all other irliiclxil luatchei
Ciianlmoor. hi- Oiticial larord ;
MpottlnK Itifle . .... - via, ij
i MtiltiHHir inriiia. wiih Hli-ubifjrl-,yd
'land U.-,
."Hid fur lllll-tmliil t'abilfisne.
AiiM.iiivA.Mioiri'i , j: li WKsruiTr
ll.tlitlonii, Coxs I'rrrldnil
IlM.lt I IM.MI I Clieiipi Onwl t)te.
X niHtlc All teiitom. Mini cunteni,hite mak
niK r.iiitrnrta ullli iutriiivr for the lnrttll,
id B-lrt-rti'. lliiliK, ilmuld tend SS5 rentn t,
it,ia r iioMtii i o ii ratk Kow, mm
...tk. for tl.tir I'AMPIII.l.T-IIOliK ti netv
Mlei.lh i.llli"!.). r.iiiUlliitiK n llt nf ie. Uli
in w -lilt un and i-lilliM, ahonlnc theroat
, Adl.ili-fin.nt taken tor lmdltiit . r. i..
. ilium Muli. ,it n tiiihriidi.il it. it in n fn.ir
I plibllthna' rtttta 1,11 till. l,
8r? A Wlll'.ll bi Rintato reil all artk ,e
I tjniloible n nmir I'ri.ftta Initninae
I'arkaetria- Adn- llt'l. Kl'.l K MM 'It tn
Mnrlon, Ohio.
OOAfl " limiith to nzrnta eer ttlia it- A '
OaiVJU -ii.,. hu;i.iiuit ! it ti
Hurl ann-i. .Mlrli
Qrr-OOn rr far t b"i Ten
OOPtTait file Adilretn
(.1.0 !II.Ni.O.N Al l) , ottUnd, Mi
ll HULL'S I'riarrliitlnii ror Ton.
tail III il Ion It.l I a tta ,,l A tilit'.lotua
-Ills prompt It la It liable, II rati- It la
aalntart t It iimi r lalla to ba.ii. llt In ml .ua
tutftrr IhfliiiiK' II l Ilia- .IcniiT of In) ureal
nine., intlttitin I O.Nl MC1IO.S f, r tin- lual
Kijii.ie Iryll rvl.l l IMiolianle llrvxiil
tnl liirno
$77
A Wl.Kk irUARintta.l t, nutle nntl
fi nule aptnu in thrlr lomlit ,'
li tifithlnjr to try it I'urtj-'ilur
flif ! (t ( lO.UV AIM.
All.'l'la, ilf
"1 JVt MllMAM V.tlKKOl I,( KMISI.
.1 How t ilhert-ex nuy fa'i-luxli- an I na n
the I,.e and ann-ibm nf hi,v 1 1 r-on Itier rhD.
ln-l.n,tl I IiU tilt nil i-nii'j-..-t Ilia It null
for 33 c nta, t'ipitlifT tAiih a .Mairtane iui !
K.),tin Orai-li , ineima llinli , Ijullt-il
l,.ai.., -old A 'jiittr IfKik, Addit-t I W II
I.I AM A i II . l'libV, I'hila.trlphM
Vb I'rr.on enn inttr llir.r llliirr
Z 1 1 1 e ' a, ' i r a ii c I ii i
f t t -ir .iir ate n a r i! ii
,a it., it ne iti' ', e-i;
tr 1-
. ..ii-l i-.mi cfrtit,r
I'l
I) a.r,.li, ur Indict l Inn, Ilea ' "
in 'i n.,u.,ier. i oiih 'ii.- li,' aa til I
l.ne. fx nr rrn, lanm,. , t It - i :
, ''Ini.i; U jiii. In . a ,itu i 'a
r-l
. ' i' ' Heart. Ii.ttun tr :i- 11 it ti.e I linpa la l
.e r, jMn of the l.i-'nria. a. d a h nJ e
. . , f tinptnnn. are I. e , ' -H'-ia i 1
i One hf.ute iti'l r',e ft le-ter r -tj t
- i.icnta than a I'lijn i..lienicn c !
l'if I'rinnlr I'oniplnlul., i t er I
,i ' ,1 or pitigt. al i.,e 1aa , r i 1 1
t I: 1'irl llf, lliea? tonli bitlera 1 ; j r.j
:"1 an liif!iie:Ke itiM li:, ru r j t ti . r
",.ll'..6.
I'nr InRnnimr.lnrr nn.l C'li: nnlt 117, rit.
tnnlJaitt mid (,i,i.t, t.M-.ii-. E'ei, "t,
"nt reier. ieeuriie I ' i I
-i xr.d llla.litrr. i:ie I .tier I it t r
i ' lleaa;ii ar; eaiiae.1 t.t mi '- i I '
'I'ltei nir n sett lie I'ltrsntiten at til na
n . onlr, rwva,ii, i c mr a -. ,g . s a
terra ncent In f ir:n(r (mc - n ,
.nnialloii of the IJtei - nl M-, 't t r
;i linn iil-ene.
i'nrKliln lllarnara, r.rnr.t:-!- T .-.
if in. i,c ntii, i iiiii a r s -. i:t. ,
n uncle., fans worna. h, ulil IIp'I s t iia
.j.ilielj". lull, hrurfa. I'lKOiorn'i. m''i' est
I in iraihl IHaeaaeHoniicVklni f I..Verna :u
r aatiire, are llter.illy diirtip aii ! eatnr l c t o
ie ajstcm inn rbcrt lime le uf rf i tn
intra,
f.rnlefiil Tboil.nii.la t.rn. :i
biTr.iK the iiimi wunilcit'iil Inug r.n.M 'en
'.'alned tlioainllmr atatem.
ii. ti..iiri:oAi,n a- i n,
irnpsltia and (!en. Apt'., Sin I ranilai . rl.,
.r ol Waalilnctnn -nd CharJti.n Sta v v
Mii.u i;r ai i. imi'ciiiM.1) a ukalkiis-
! MEN WANTED
i
ro -rtx
THE POLITICAL, PERSONAL
AND PROPERTY RIGHTS
Of ri Cition of tho United Stated.
I
now to KxrucitK and now to riir.sr.nvt: inrx
! A NEW BOOK
1 By Thfephllui Farioni, LL. D,
Containing chiiptm on the Federal and Stole
tflnslltiilioiH thilr lllatnry and Oilirin 1'ow
era and Dtitlea of Public Olllcemt I'mrus'
Uli.lljsi I'uieiitiiL'c and (jiiarillMiiahlpi Marital
Ilit'lil-nnd llulltrt.
IMth lnatnii'llonfi, I)Irrelonand I-prnl Korm
find iili;ir.inJ..rloiM lliili-s of Orifiiilrullnii and
I'rnctiliire in lellberatlc AtemliliiH A Die
tlonary of l.eyal 'Ittma in ronimon iiiiei A rom
plite '1'iruniry of l.ej-il and Cnnilllutional
Unowlnlue.
I.mbodjinir In popular form the remit of ihe
labor Hnd htudy nftlie niott ponilarnnd me t,t.
fill writer of Uw bookt In the country Worth
ten llmr-a the jirlre ntke.1 for It KxcliMlre ter
ritory Klven.
I'or lull particulars, nddrcM
0. II. BEACH t CO.,
103 S.Clark St., CHICAGO, ILL.
77-n.isnfit
j Tow-Boat For Sale
1'iu. ,--iiii"criiK-r onri-a mr on- me Mcani
lowing hlern-Whoal Iliat, Ike llarnmitt,
ivitlieiiKlnea, muchiniry, tnrkleit, npiinic-l and
nuiilliire aa t-lit- now Ilea at (Julio, Ilia
Her length la IIJ (Vet, hrr breadth 21 feel, h
lentil.', fiet nnd nuiiiiriirfl ind tone, bho hits II
bollimSI fftt lotitr nml 30 Inrhcitillnnttler, 3hlttli
irei,aiiifenBlne.a with ryllnders 17 InchenTu
lliimtterunilnfeeHlokei 3 frert liuinpa 44 In
lira in diameter and 17 inrheii ktroke and all
modem lniiroieint-nt, and ib In every reaper!
slniincli, ihi wnrlhy, and In Rood condition fti
natUatloh, Tor terma npplj- to.
' 1 H. 8. TAVLon.
CAino, Ills., .Vovrnibrr U, 17I. l'J3-l.M-tf.
LIVE AGENTS WANTED
To .ell lilt. ClIASK'-a ltK('IPKfl Or, IN.
KOItMATION Idlt r.VKIIVUOIlV, In eveiy
county In the Uniteil fitatM ami Cnnadna, ;n.
InrKiilby the l'ubllaher ;lo Ottl pnirin It run
till n j overil.OOOhotiaohold m:l, and la milled
to nil cIiuum and condition of aoelety, a
n-nnitirfiil hook and a liouaehold nit-eaallr it
aella nt alRht. UrciiteM Indnoemtnt cvit n.
frml to liook agenti. famnln coplc writ Iir
mall, put pnld, fur $1. I,xe)ufTA terrttofi-
fflven. AKiit innro tlmn ilonb o llielr monev.
AftlRT't vlU. ttW'-s steam rRvmrd

xml | txt