OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, April 24, 1875, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1875-04-24/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

iiiiii-dtiaeiaaaataaywa
.flr" l"
- "IiCvj
CAIRO ?0f WOFFICJB.
Oincn Horua Kit mm ". ' '
n.in.; HtttitMy trout rioii.i.tii. Mono)
,.,.,
Order 8:00n.in. to n'lwp.t.i.
Clwo
a.M I r u.
Anm,
a V I V m '
a Ton " :
10
A on
I IK
r mo
10.00
UlinoU (XntTHl 1( U
Pally
Mlf!. t entail It U
10.01 J Talm & Viuccnnci
I nitti.ii..
Dally.
lO.wJCnlni, Arkauvi. A
1 'IY.T.M. lr li II. II.. .
r,f) Ohio ItUcr Home I
Unity exc'tMoudiv ,
Ml.i. IlHer It.ml.'
Up, Sun. Tu Irl
Down.Tu.'lliii sat )
TtiU Itoute I
I'M'ty & galurda; t
fc CO
(i " McKcaw, V M.
HAIl.ItOADS.
TIME CARD.
ILLINOIS CENTRAL R. R.
iitMv i vm c .urn.
- 1 Ha III .,ily
2:p I" "
4:ia m . Uxrcpt Miihjv
.i.ip in. '
I ..VI pin. "
- II l p. in . 1
Aisiim: at CAtiso
Ji.Tiln in li,,l..
Mull it
Kxprrn at
I'trotit nt ..
Krrijfht ut ..
I'trUlil ut .,
r'lTlKht ut.
Mall nt
Eijirr.t nt..
'rilit at..
Freight it
Irtlijbt at..,
freight at ..
. lilJp. II...hxcr',t Minday
. s:M . nt... Muwluy
. 0:30 n. in... ' miiuNi
.. ..... S:J0p. in .. " Mimtjy .
11:43 p. nj .. "
JAT4ES JOHNSON, A Rent.
CAIRO & VINCENNES R. R.
OAino
EVANS VTLLE, INDIANAPOLIS,
CINCINNATI and LOUIB
VILLE.
X nnd after N'oirmhcr il, pi'-oitucr train
U- ."mi in i'ii ... 'i"twr irnin
M ill run dally exit t Niudiya u, inus:
III e.VI.Jl -II
ItOIVO NOKfll
lr CAIRO....
. Vol A.M.
Arrive VIENNA
' IIAKIIHIll'IKi
' NOIIHIStn V
CAIiMI
liU.VYVII.I.i:
MT. CAKJIIII,
vi.( knm:-
' union ni:i'OT
i.rare r.VION IlhPor
t.t- "
fit '
H.S- "
.. Ill:ltl '
10..VI "
1 1. .13 "
I i.i 1' M
IJ:Vi "
......1J.M '
CIA '
, .. W:fi "
:m
LIS "
.XtTITC INUIANAl'OI.I"
" 1'INHNNATI
" I.Ofl-iVM,K
" UVANS villi; .
coi.vo f ocru
AmroCAIIJO.... ..
VIENNA I
' lIAItlliMlUltfi
NOKltll CITY
" AKMl
' OKAYVILt.K
" Ml l.'AK.MKL
Uavc VI.VCKNNI
UNION IlKI-OT
.Vrrl-f UNION IlKror ...... .
Lrrv IVIUANAPOLI.-
CINCINNATI
I.on-'VII.LK
r.VANsVILLI
xorr cm Arco.moD.Miu.v
Um ( AlltO. . !:) anil A:ii I M
- MOUNH CITY ... . I.I4sm1A:
.Mcnn lily Am.;niuUtiun niot Uptii'vli)
D'I sjlunlti
MiLin: env nnnrctinn to ami finm alt
Wnt Ki'l ind North, at Inilinuapoli, al ( in
I'nttU. anl to mil Jrotu til poir.!; S,7T.(b ii'il
WtJbTril fttrtlitti
H. B. O00DRICH. II, L. MORRILL,
t l ni-li --'t l-.nral -up't
ST.L0inS,IR0NJ,I0UNrAIN
SODYHERN RAILROAD
MNIDU'E'" irrlrr at iiM dfjurt fnnii -t.c
TTSt Vtr.i-MC lr-il.1 l,.ilr ! I i ... ll II I
immil im.l.M
Ttirof!i fr.j-M Itain iMily rrrvt 'mulaT.
MS UP H , kail iiTiv--al J.JO 1' M
Tjm tn 1 11 point in Tcxu and Arkau . at .
Q4 HOURS LXS8 Til AN BY ANY
i OTHER ROUTE.
'rimrroruC"rot3l.'.tlt K'K-I.. ll li.nn
To Triire.ru. ?.' l,.or
'In JrSmvr., Tfiai, si hoar-
To Vifiuii. :'MllM
To hrtTfr- rt. Lnui'uui. 2 I. .i...
tr Uui, H fconr-
To lUarot, Ttui, S b ;ur
fillM'ln Via, U Lulu-
C. W. HEaUEStBOURU.
I ml (.aire Hi-
CAIRO & ST. LOUIS R. E.
Tizvruj CXlLXD.
On iad atlr April l"i, iraia will niu a. . . !
.t j-usUir. einti, from ibe ntnrriif ,
vwDLiiitrni . i .mmrtial ai-inw i air".
I B0. I
r,! Ir OKI H
UiiUiu
Ami Ji&boro
Uurphytboro .
! j)urpkT'bii .
Arr t Perry .
SartA ...... '
KutUaroaiUaM
J.t M IMIf.
IKl. MM'tn
JM-t. IMtlt
Arrr f Et t arood-M .
" rarti ... .. ..
" I'trty
' Murpby!orfi ...
Ixrt Marbyi)x.ro .
Joni-fLjiro
AT.rfUa:."!
1 II
31
i Ji
I.W
7 UP
:t"A M.
. wm "
.MM "
i;a.p. m
. i.ir
'Mi
DALY,
HENRQTm
j)'
Mil&iWl
IliClUa V
.a wu i
ntlTOAnn ttt
. JJ, JL JiJi.
We ManuXa-eture and Branch H ,mi.
L'i I I , 777. i 'i 1"U, t 1C
Tnitr;)oilrrmaT.e'i,ut',,, r-
KID GLOVES
lVl.lMUi
TO MERCHftHTS ONLY!
PARIS GLOVE STORE,
94 State St., Chicago
GILBERT HURRA RD or."
... iiwiwrinw u
Mill1 CIlANDl.i. US ND SAIL M Mil lt
TWINES AND nnPDA
w.i.
STPEL & IRoii witiv T,nTi..
STPEL & IRON wm popp
TENTS AND COVERS, '
202TO208 S. WATER ST., CHICAGO
vr-t-fl.tw
The Vrivata Preaertptlon Book,
Mi. 7H . i-n-r ft i-aron.
P lfilJ!IUl tOKUII.llttBil,
rimctlili, Ciuim i.siuuii,iim
fulb'i, llriAjnti, II 14 nri-l,, (.rrii.
hvi.ajrMlia. .04 811a Mmm. I.r
rr CapUlil, Crvil, irnkim Lu...
!?;' 'oilnal anil Nt noui Ve
bUlir and Kibauallon, Irnrotrn.
IfT.ni.u, Kuinif in tuIUina,l..
Pir.i.,. imrruaeni
uablia, tav, tit,, rrnrr ,,4 hatik
lk.VM..lW..i. JS ' el Tri-atuienl f, r
.lw.k.wli.l.l'k.ui 5'. 'J '",,l,,"f-'
U.rrt.4 Um TClUUII.UM UirH... '."."11".'"
rmul l.n, rwal la Mli, it , ' ; "I'Mfai
rKjt)Hlrt.u. iCAitt. m4 il
THE AMERICAN RCMrnv rn
Ife. 7W) fiat ttt"i,CrDtvot.;Pi;0
....l'J:.ri I' M
:.1
Ml " 1
M 1 '
API
u rr tt r rnr
;' M S
2.M " J 1.1
.... li on I ll . UUl
f, VI " '
T '! " '
11.10
Wholesale Mi
carta .v yn 4 n .. j r
IIIC A oru I II.V l 1. I . !''. I
!l "Mill 1 II 111 ll'l I' l - !, Ml '.' ll" Pill
lint :in ;nlmlr.i1'li' iJi-si'ij ni
lhl i-itv. finnvlv tuiitkcil tipuu tin- 'li in
.....I .. I...I.- .. .A .. l.l.-l
II ll'llllllji llllil nun nun , HUM " nirn ii' i
I'otitiilii l,'Xi.noo fniitln .'.(nxunto wiili
tut" iiuiOM'u piiii hi nrittiKivii r-iv
ClI.V Htlll till' dlllCfl tllilt IV.tllv o;
IV.tl't t.C l.llllill VlHC .111 .I.V.rl..! .. I 1... . I
I 'Ml " 'I'll'l " t "III IIhI'IHK I ill I'M .
ii iivi'itiv -int. Hi iini iiutui itw.iii ii ni i.. i
iiiui lil i'i linl h i')j)iiiutl.ii nt l.inrj.iK.' i. I
I I .llllllllll I lli.ll IVltl lui hllt'll.lLli.l .i.l ..'nl.ti. '
lm iw-(1 P. kin ; mill ih" ill t. :n mi
tin- .low. Until for wcmIiIi ami p inl iti"ii.
in in- .m'it i orK. .mi .- inif ui i mi -Unit-.
iiihI Hi tliu in ..(i io.i I'lii'iimiii'iioii
; that -irttal-tfA Hi tlielr birth .nil 't.tii
I iiiliii-i lliplr locality tln-n i-on- i"i tlii-ir
I Uttliro Oevt lo'uiii'iit li -t in tin- i in.
; N'nlurp. ntilifciiiiiiiriici nuiitol tin- . ;
IIHU OOUl'tlCV. lil-lll'lllc ll tlli- ' . "I
MiililiiiUtin with ii nmilicil pi i 'iiii''.
W'n- tint tin.' ittiiilliii hniily -f i . .i,
MUKiliir nil ntlii r. In Im- iii J in" ii ii
fur tin' iimlli' (-1 th" llr-' . n. l i'.i'
virlil V
- . .
j M'llPiH'k'n flliuiiluiil Uci'ii 'll
. I'i.c Mnml.il .l rciurilln Iff ml ili.' i- o.
Ilir l.lt'K" nr J-CIIKM'K liIVuM"
SMtci', .t'lir.MK'N .ii:. U'in.ii i'v i .iu.il
briil'M'KNM Mlt.liK I'll l m l. ctaKi u
lii'loro llin litniMV ib-ti n 'I. i -; i l
cure l f lV-t I c I .
To llien- t'ltvti til' ill. iiu Ur. .) II.
S'i'litlicV, of I'lill iilolpUia. ivp- lil-iii.r. ,'
ted ini'i!"i lu III treittiii'iit r '.liU"M,i
dli.'nn'.
'I'tio ruiiiciiU' . ruii tipiiliL moriril
uiiuer lu uv juii; imuirr iiiruii ." ti i u ny
ii-i rny vpri'toni rui, foi uii'ii tlu- '!ilc(rm
iirin iiifr inpn a nym i'muhii win iiinin'
it oil', tlic p.i'f' ii. Iiiib rtf rii iio litu .
Iii'elll In heal.
'I'll ftialilr 111; I'lilllliMilr Synip tu ilo thl",
sdieruk' .MiikImKo IMImihI .I'lie.'i'k'i.
.T.i Wi,'il 'I'.ibIi' tinut In-1'nuly u(il In
! !in.' tliu n.iinncli un I IImt. ,-rtii'tH k's
M.ui r.il,e l'i Unit on tlioltvir, ivihonIii
..It Al. I.I..II. ... ... l.v l... ...11 l.lH I.l. . .1. .
'"IV" lllll K'll'i I' I IA l'i' jfll V I I'll l III"
lillt)liiti Itvclj, an I tin' Itlu' f- (ii
i Ii a .; I
rollcVCO.
ncvcu.
Si tinr.'t.. inn '-it 'I'll ill' lh n lr. Illf
Uliiall.'ilii linl ilfiTdllw; l!i.- iiUuiloJ wliic'i
it l i.'Olilj'0'0 I, ruivs MUi IIil'IodiI nil
preVi'titM-oiirtli'.'. It i!ltt l lie illgr Ion
iiV fiiin- ii p tliu .t iiin'li I i lioalil v cm..
Oitt ii, o that t lie I cd ainl the I'liiKf lir.il.
....I (..i.l 1 l.n.uli. .,i I....II lr .
.lll'llilu.ii.fii im i-ii",! 41.; im ii ii ;,ii c
l taken 1 1 pri'i rrt fii-h col-i.
Alluhu .mi t ' ruii-.iili Ir. S'li'iu-k,
cither puiMiiiilly hi by li tter, cm do wi .it
lit principal otfli'. cnnipr of Si.rti stil
AI'.CII Sis , I'lit uil.-'l'lilii, rucrv .Monlu.
.e'lone'v ui. 'ii i:r - arc tn i tiy i n ttiv-
pl't trtinr'i' tit tlio cnunitv. ' :) :
KOBBOTS''
IS MM
112 COMMERCIAL AVE.,
CAIRO' ILL
pianos QrgailS,
SHEET MUSEC AMD
' MUSICAL MERCHANDISE OP
! EVERY DESCRIPTION.
HALLET, DAVIS & CO.'S
Of Worltl wide Renutnlion.
' Ai toowlnlfrfvl l.r ill) novl Mil.irMnn In Im- flic
i' -i I'.ii. i. .Tt m lc
TIIE GREAT UNION PIaNO,
t .vh!c!i ivt !ia.' s 11 uui o i( Tinu
twelve t-.r- pj', Ii'
jmjitil ir i tv r .
"!iilB7 ni - I' Hid iiKiic
iS.MlTHVS.l.MI';ilR'..L-Oli(;AX,
v Irmli.l fin-.. !-, -nd fui 'i'il it
Kimball's Orchosiral Organ,
A riv il!i iiiit: iiui. ni, ii-lapti'd t, In-tni-in-lit
.1 . v.'i'Hl inti'i.'.
a i.i. mi. AhnK mil t".n;itui o
. I.t Mut'llilv l'.,vm''lil-. j! mv Wjiiin-.
rextidl ni I.'' rrn'f.
In i,Te. vaii.ty. in. lulling nil tlic new
raid pnptilir imi'lc ol til" tl ii .
Ordrr Irutii the I'litintn"
promt tiy till -d and nt '
I'V mall.
j VIOLINS GUITARS BANJOS
Ua'0M)IM,S. n.RIXHT.S
! FLUTES,
PICOLOS,
TAWBOniKES
i i:k ii iiakp.v inc.. i;ti .
Band Instruments of all Kinds
r'urri.iii'l t j Ordir.
BTRIK0S F0U VIOU.NS. 0UITARS, ETC.
i tUc 11. t (iiuliti.
Classical Studies and Exorcises
UT Ul. VTjlll". fur l'l:m l.r Vln.
iKicry dt acrlptlmi of MiisI. jI Mm.
'?n11'",1f,'i-li'll-iler. prom illy nnd
m prl. . n lowi r thin cur i '..riil Ufor.'.
Y'-f1 ' W.iii oi
ROGER'S ELEGIT STATUARY.
un:lJ",i Wu'-: tatoi'ii and l'riic
... . v. linn, uv-j.i'uui jriiipv.
All Gc4i Warranted at RtjirMtnltd.
Allriii..
ROBBIHS' MUSIC BAZAP,
Cairo, Illiuoia.
Chinecrv Notice.
A VTIl.i I j s ,i.,hnaii H'lMiini'lmt.ii ol ihc
1 Mari k.'P "fw """!...W' Jul"' deca-l,
lu.Al;l.V'',''.M." VHIIatu, ' Imrln. Wl.
"X
fl, ... "i-.. .. iviiurim, I'.imiiin lunt:
I ?v i I'?",'i- .'tbAIM.U'r,uii:
fu.t-1-lo.u f h.' "' '?'..ru"' .f l.lH.iioU, mi
and thai anl ., " ' ,!( ' 1 ' ..Itint,
tbataamum.,,,, wj, tWr.'V,,
laid mini, aimlii.i . ,Ji,iJ u ,', n!i,"
Monday In Mar, l.. ,, t.. a Vi? OI ', 'i' ,hir'1
th-utolrhol.f.nafh r."ir,"".0! "1,'';u"
in nd Ali'X.iinIor cunii '
April '111, l7V
Ithl'IIKNs lot I , i ,,,
nt U-l-j4t i
EGGS FOR HATCHING
Ii'jmi"1"" r""ow"! '""tire of IYiii: llurv
Al Ha I'c i- liiizrn,
Dink uud . I.iwbt llriihiiUM llinr mid ruitrlih-c
I Murrunt oni'.liall of cmh doicn ugh
Hatch Hlliey do nut I Mill i,,,a. ,1,,.,,, f",
d'auprr doen
Si'iid itiimp foi tiii-ulur.
Addmn, It.VAt LMU'.,
1.211.0,S '. M,.Cv.ir Oh(o.
uo'ii Mom;.
Vl 1-1 I
O O h W T t:
825 " j
The6anib.leWaoniatlae l
MASUt t TLI'Lli-JlY
JOH1-T P. GAMBLE.
UIK BEST and CHEAPEST WA00H
UXACTUr.ED.
MANUPACTOKY, OIHO LBVIIB
Near Thivth-T'ourth Strct
IXSl'BAXCK.
C N. HUGrHSS,
Insiiranoe Ageat
Over H&Uiait ft TJM'i.
SAITORD, IfIORRIS
AND CANDEE,
tf-tirnl
Insurance Agents,
73 OHIO LEVEE,
City ;VUonl Sack Eaildjiif, up-nairt.
Tlio OldMt Katabliohod Airtncy ia South
ern Illinois, reprntiar 0Tr
fin 000,000.
t'iii.Ksi,i.i; (.it i;ks.
STRATTON 6c BIRD,
Wholesale Grocers
Ooinmission Mercliants
AOMJi'T AafI0AK POT.'DJIII CO
llln
5t OJilo Leveo,
H A.Tliuma I. U. Tliiu
THOMB & BROTHER,
(Slli'.r.t ii, tu II Ji Ifuk-O,)
Coinmission Merchants
Ail'1 .'..'ii, In
STAPLE AND FANCY
GROCERIES,
roreiro ud Dotueatic I'rulta and NuU
Ul COMMLKQIAL AVEKUE.
G. D WlLLIiMSON,
Wholesale Grocer
DujK'I In
BOAT STORES,:
Commission Merchant,
No. 70 OHIO LEVEE.
roUACCO AMI Mi A US.
H. MEYERS,
Tobacco and Oigars
A1U -
Smokers' Materials,
03 OITTO LEVEH,
Citiro IIIr.
A.T CAIRO,
I 1
i ipn: : i.ii
"Old YaiikoeMRobui
Wlfll
OF
All ou a Stupondoua Bcalo.
4 HIES LARGER
. i i nni"!1!
8 M
'V
1 1
Roman Chariot Race fn
it filt WMl'l ' I ' H ' '! ' 'I'''
i' ivat.
FULLSIKED CISCtIS IL.
Ilrrry male "nd 6 -ic irH. n:i .
; "Xt,! n - il i. I . it. l.' i.i
MMKTII1!tafcSril;l-.. Y M:
A MoDti Poi i iblo
I .'i i iifv mf I- in
II.MI
1 ?1V VI! !)i:';INi: I.
i i 'i 1 1 .
1 1 .'
.ill . "
'SHOOTZNC: A"
"-i "lim, .kini act
I A. HVCilO Sw
"H'' -i'i Hi .i . '..
"u .ill 'ui . i r I ..
RECAPITU w ATi .
I Ki.il II!!iuI'-..iui'ij:i i i .. ;
, I .i it 1 Irrii. in the I.'
Luiic uiii (.in!' 1 1', . i.i i
l.ail.'i ' :inl (jtiitii' I'.k . - m
Ijl'lin' uud dmllt' Km ,,j i i
I mil ' uu'l Lniil.' Ha,-.. . 'i ', ,
l.ailiii' a ii' I iii'iiln' i:mn,K i
Ijidlc' and Ueiil"' In 'I ,
Ijldlt " ' ll-li! nnti' I': " I I
jtdli.' nnd Inn!-' ii i .i
Kaii.v-.
Iwlk uu'l ! ,i!.-' I i l;i-'i'
Ijiilk-' n.nl i! ' .j i . (.
"Wid W! ! c.-'i: -
Cannon
S . ' i.-'otil'trilii .i
i;'--ti
am : vi.r.' n.i.
I..
Big Boap-n:;&
For oni lilil,
!f.!l ii!!si
ll. If pii.
litjVT loltt.Ul TU ll) IKMlll i!
"M MSI" Ii!
will 1. ,t tt hand I . if, ) .
CaAbiut ihi il-y, "t,'i ; t I. , I
"Cotton J?EO:v 3c v .
(One filler i-m!
'. . .
Al nifchl 1 1 h
Gals "CA Nit '; ,. ;
Ea .
Wchare Ke i:.. i
With Ilk ami i i ,
as a aoia i eo-, , , ,.
will net Irak tl . ,i, . ,
cloud.
thomt Hoi .
ThUniui..t i
aad play (no lit i'.
ther). Mli)K;i;i
ibolee, cli ,iiii n,, i :
nlion. partlciil m.
f'jrao Utile inoiu".
ii tea Hie old luiil.i'1
tnan alenfhof It i i
i" Nfw I'tjwrtui.
" . i urk l'i"
.. i .i 'iui-d Ii... .
. ' . v .m uiMrlit) I
I . . .'.Mil U'. . .
" ur i i tun 1
i i i . i-ay i:.v ...
w i l'i It ..f, c
1 IM .1 '. . '.U .
KTEMl-IMf)V
"Old Yankee" Robins
" BOSS iOii .
STAND DOWN THE HALL.
5 .,' 'Til
foi
Ion
ywKwvt.sagiM iwiiii wuaicataat . .. ...-.y.-.. at. .iuvnt j
:
i r
I
VMjBag"-y-f iufj,i , T,Tiivfc iin;ti wi J.tfcaaaMaaaaia3aaaaiy"gae v-
mm
'i SIMS I
w WlnTrun
a.b.nnR..TS"i'un
' """ ii 'Y
H
iX'
-
til IaBnlaB-B-B-B-B-B-B-B-BW '
i vSi-'.i'jiV aHEakW
.jii if cm m
VKipjr - ;
Aft! f!A2lI
11 i T.3 BURGH,
PARADISE,
ST. JOHN'S and
PIttTONA CAWNEL
COAL!
C iu f i C-.il by the cRrloPd,
i .1 . luishcr,da. toe ahipmeut.
p.o..ipt i v nttonded tu.
.' T Iv'ko cciu'uir.ci-a ntid nil
u "; ifi ' ncf!, v,o aro prepared
- ivly nay qnnntity, by Iho
m.;..tii o;- yenr, at unifovui mt.
CAIRO OITT COAI, COaWArtY,
I "llalli.b llio ' uDlco, So. TuOIiiu Iue
; 5-ll.il, iluy Mm ' wharMKiel.
; ' t I .k) pi bm Mill, ur
: i-M in,' i.il Hump, fyot of Thiit). I.li'hi
iiii't
ILflW OiHe Drantr. W.
Aycr's Cathartic PiJla,
l"nr tlio relief
Mil I lllll of lilt
li ratii:iiii.il- in
tlir DllMIIUi'll, ll-
i'i, and li'Ai rli,
'I hoy nre a mild
aperleut, nnd mi
Mitffrellrnt iumv
afclir. IWttntpiiu--
ly vmctauie, tin y
ruoUid no Mill
cury or mliteiid
Wll'tCMT. Mil !l
,' i i-ri entrl liy
l.i nity hliniibl
i' ,. t ':; ii ami
r im i.i . . haa
..f . t -I. am r -I, ftm
Illl M lic 'l th" I 1'ltl.Pt
' , III I 11-1 till' tltlf..l
I tl.c 'l.'i'l
1 ii" it, .Hill III.' wlli'lu
' I" ii- In', lilr. i.i : i
w i.i 'i Iji .mil" it'iiK d
I I.M l
I "lr '
ii iir,.
i Ii; Aire' Villi,
-I
.1 ii, I" :i
1 lllll hH-lph-Ht
I 'iiiti- I l.itu Ii Pli, Uie vnibti of
Ii
V
ii- I. . i -I
nn the v.i a
i ' VliO I
I ulr
i '.' I hike.
. p.. nl mr
I' ' i mi' cut I.
I Ii'i i; ti .i' ,i. I
'C Wltlfiut lllt
' it.r.ni lia.ilh be e.ii.i
i niu nnki'. Ui in
I ti. i ilicir tliliic
i n.-tli of time, ui tii u
. 'i.l pcif. i-Mv n'i.it .
In Mr mil l, nrcl o, . -
to tin. rui.alilitUou or
I ' I. M .11 . I lHtU ..
ri.ll ili.C'lloiii c
r; !i '.I't.hoirtu i -
: .1 f.l tl,.' MUl .l . .
I '. itJy CUl
I - llnnciHl.i '
! ".a".. I.Mus ,i ni',
.i". i . hi.L i i .
i'i. '!! . .1,
. r n on llin rrij-rtcr t i
.i.MylilnU, ftliliB til. c
1 '-' :rlN. X.ll
, )JM llf .tl.
I . , I'l'.ili i.ll.'I, III
ni , : . '.uic ill h.'.UU:
. .i . r Citniil.ilnt 1 llu vat'-nn
i i'. flllltn.i af i'iiM lte. (Nek
.Lu lu-. Jbii'k'. '. r Vrrrn Med
. J.' .iiini ( uliv ni'l IIMiunt ff.
.. ' , '.i nid l Jinn, ion I. ".i'.t'ii lor
! ll-rfi't tfu" ll ' . i . lloll, 1'
.1 " 1 1 in :i .!i n hi li r.in i ii.
a -. i irr r r Ill.i rrbuca, l,utcna
' I I. ,lll rCi;llis.
(.'.tfuinilani. itmmt, Crmi
Ipliiitlfui 'if ih- llrurt. ! ,ii
' is.il.-. lloek. tniA I.hIh-1. tlir-, '
.I . i . t ili-n, u rciiiucl, in - ...
. - ulr Uon of thi? ay litem. WKli'uii
. ,. i,i ' h fcnt'taiii lfi-tiiiMr.
rirmiay I ri ijlct K'".
in vi
t" nl.l li-t '"."ti In Pirfre fi- I
.. . . lu 1'iiAi'K'e tl'v ttloctof a.lt.i
I '.r amiipreaoliii. u :
-n, ii ' it, mn! i ll.
.1 irvd Hlvi ,
I'lltllV.
A - n liluurr fin. t.il " iMieorlaro fill-
J i1. I 1 ' . I I ' -'7. II .' "tO
.'. ' -' tu i , .i .: . tuo al
i ,i :.vi!-,r"i ... il. ,"ivV, .lull i.n r
. :. ti "Mi' !i . ' I- ' ,'.'H r". ,i'.'.
I ..l.cin ii .Ton' i iniiivincnt (-xl.ta.
iiiov. 1. 1 rci'l.-,' ill. .ifl"ti flml-t' , l
i i.r inr-i i,i' ! i,.i fe l cl,-!..
' 1 fr i . ' ..'I ,:, nnd rer j-
, ...(,.... . ... i.-ati;-.
i '
' A7E! '. r.
o ' r .
'IV
. I'.'-el!l Cb".v.'.il;
r. z. A.
r i . .tin
lyav'sAgae Cure,
: 'r "id A'-uj. Intwr. t;c"it Fi
:" fr'l"1- or, liUtmmtnt fovcr
ln.aiti .U;um, i'ertoxlical or libioua '.
v r, 4o , on.l indefld aU th aaootioi.-i
v. hich i.riao from taalarloui, mcrab. . r
iuiumtio polSQua.
No ona retiMdy U lond.'r
railed for liy the nn-enlil.
of Uiu Amcrii-on if"plo llian
a tiirc and ui'u .'u.t for
Vvrr ami .tents Mi.-n
rrr itre imwcuiMc l lu nScr,
trtUi a licrlet'l i i'rl:,Inty Hint
ll md ri.','!i.to tlicdl-CiiM", M"l ' ii It atani'.
t iHMi.lol n pronr, ft it i lj . ,-t., ,
an . i. . .i it - mil in any i,, ! ,i,i,
I I it l.lil ll pi'otfll t- ll vent ,
Ii ' I it lie, Or .' t.cil ' ri i V lc , I, ,
. i '..'iti.v Hhr ,i , ,. , ,,.. A, ,;.
'i ''I iiian rwr. ; t ., I i., i i i,
;n iv
1 '. ..Ii. ll 111 111'! t 1
ii'. 'I. i tl-,
k.
' .islili.tC. ' 1! "I i
li
i i.i i n.i ti- pi " ' . H'. r .riil
. I i J -I.'..., . i i , ! I i,. ,,
i ' ' i l'i '!' c . : . ,. i f,
'' -r ii i
' ' ' "Ifilirll. lyl !', I 1(
i .. i i . r ill oi 1 1. I i i'i- i i ' :
I . i i in.' '.1 liilcrilliii'...!- I . .il II r-
i. (,' i '..iic or mlnei-il ; ean'.-'iiMi'iiil'
ft 4 U
.i'i
1. hit
pi,
d,i f. im riiilnlam or other liiliirfnim i m i.
vlul-nt'i upon tlic coiiai'.inlliiii Tli' " iii.-.
liy it are l,n u Ltnltli. ii ihi'y hail : u
L'ld the rtlM ve,
CVxh' fiiil Atr!u It nut Mm.- Ci( wi
sorpioni o oi'tlic iniaiinalin punon. A K'cal
variety of disunion nrlte ft'om lt iirlt-ition,
among uhli li Xeitrttlirlu, IlUi'iimm
tlm, nt, FCfittiic?n, KtlHilftfaa,
'X iiiitliiiclic, Kur.uHc.Cu.HU Ii. .atflt.
inn, I'liIiiluuloH, J'.ilasful .ItTt'tllHH
f tlio ili 'M, ll.iatitrlo, tln In tht
Hon i'I, Culic, Xiiviil,riiU,and dcrnniro"
mcnt of tlio -irnnai'li, nil of wlili li, whoa
orltrlnntinir In tiili raue, put on the In'..
tnlttent tjpe, or liei'Oine pi'iimltrnl. Ihl,
"CfHK" epi'l tlio poi.on floin tha V.txKt,
Bud voneticiitly mica ilioni all alike. It It
nu luralunlile protwlioii to tnunlfrratiti nnd
peraont trtivelllnu or temporarily rctldiiur In
the nmlailima ill-trlctt. if uken orcHtioip
filly or daily iliilc c.potd to the Infectiun,
that will lie oxcretcd from the aytlcm, awl
rannot nmiintilato In sulHdcnt quantity to
Upon Into diieioo Hence It i even moid
lalnnlile for protection than enrol nnd few
will ever aiiflTcr fimn Inlerinlttcnta If lliey
uvnll tlicm-elvei of the protfcllon lliln rem
I'dy RlfonU,
I'm' I.lvcr CnmplnlnW, niltlnn fiom torpM"
liy of tliu I.lvcr, it It nn excellent lontrdy,
Uliniilatlnir tho Liver Into lienllliy nellUly,
nnd prodnclnp many truly rcniirLaWo cult",
tic-re other medicine fall.
i-nrPAitEn r.v
Dr. J. O. AYlHt & CO., Lowell, 3rn
rrnctlcnl nmt Annlllltnil Chun lit ,
AND BOLD ALL HOUND TUB WOULD.
JACOB WALTER,
BUTCHER
Dealer in Fresh Meats
JJ1QKTH SI'KEET,
Uotwa'ii VllIll';-to.' ind Comt.ior(.lnl
Avtuucj, Qctjcimuflr Iluuuy u.
I 7 It I'H f i
tc tl.'i br t Vl'rf, VolU. Mullf'lt
, . . "C, ae ud I po
' , J . vki'tr.lne innnuer
'4
. .1.1 1 iifl'c-!i
!. i tinil i ,
. i i. Ii iivl I ., i'.'
.1 i. tin. i. I. ..ii
i l'i I
' V.th
. '. tl.i .
It'. i,
ii i. . i
I
I Evfinsvlllo, Cairo and Mr mnhls
Stoam Packet Co.,
"Hill
Frtdii.y.b. Ubiiwnctton, lu
Rudell wny imidtiit-c
llwtii. imlM imi -b"l .1, ,,
IlDLEWIIiD,
TUaMamt li.1aH fc't;,
ARKANSAS BELLE,
Hnt llu .in,
,,,7,7, 1 "i' .
l Tuu.ll'MI V i V, ,(, ,, , ,
lll Inwi uir, , J!,'..'
i I
I III-AVm..'.!,,,'),,,,',, "
ni . i. .I,,,! ii-.uiir,',
TAT. CLEBURNE,
Jull.S tiOll'
Mat. H-HLitM. ;. ' .
t
t HI
I)1 i.
1,'?.V?-Kr.'l"'ti1''' ' air., it. iv
If I ail.) Ml I'IMllV.i.
Lmvitiaivuturf l Mi;ul). v .i -im ,
at n p ni
KwU ttuit in ike elu c.i'.itr'i.. ti ,
Mltti llri-i.j., .tennwr. fr mi..
Illl ii,I Miitaaa, auU al :H,
"'r U Mrallpflnl.Xii
aail Willi the luiiailllc Matl-ti i.M . i I
pnlnanllM" I'ltfa-r oNb., kIUiu- v
ii-.i.li im fn-li.ht. and lavM-iii'ir i i
irilmiary
l'ir IhiiIi. r infurmitliin apii'.y I
-Of,. MLVKIt, Vi- 1 1
MAI I.IHW llitO-4 ,
M I llll.l.ll s, ,
'i '" l J 'liltM1!
"I i . Inlr' Im: ail (.ccM-al Vrrliri
'. LlllM.li. . I
r'-ja.ri'-'. I-
PA.
u I . it i Hat ml i i'n i 1 ii'
'. '. ' IT I " - ' ,' r,' I ,
I - l I' . I.. ' i
I; . M pi i -I- i
r I'
' ...!. r
i .
ul.
an-in '
fr. .
.1 . ,
i
. " 1 1 at ii i j i
' ...
..'i"rhil air-' ' ' i.
!li',"tlM.,fll. I
I. ftl'Klll ! c '-
far Mlilti fli i' .
1. 1 m. I . i i .
. 'i' r i ' .
. J
aie
ii.' ii,;
';-; t. I 'I'J'.lll.f t 'n II
1 I
I . I. ' . 1,1
V.. il. '. II A f
- ',-t c I I . . ...
, I I ' l.rfli 'l l'i'' .. . ,'if
Mjt.n Hi Ai.r, i'i; i.i.t. i- . :
C3Xr.7TE:Cir 0
rruK AND
Silver Gloss Starch,
31 OX tliO jljICXA.XJS.Clf.V'.
l XNt r Tl'HKlt l.
T. KINGSrORD & SON.
Th Jlaat fltitroh in tha V.' .i l j
CiivcsaLAnirt'i.ri.vt-inu nn. x
and Hie ilittVrrn'f in i'"t lietwren i' .
nion Wareh i ' nniel Imlf a n ut '
ary wa.liiti;- .' "I. ) ul tt.'i.i Im it
JIINGSFORD'U
Oswego Corn Stainh,
rorPuddlnKa.Dla icHinro.IccC' u &
Iv tlir oriK'n:i' -l.'I'iM'alH" I in l-i" ,
erxea llu irputaliii'i t I't .i-lt. -
hllmid lHh liM.C M'K.li'i'i.
i Hide uf Hie Liifl ' rt' it ' ' . i t ' . .
raiuc Hume or h, i tiil.ri' tiut-rtip-iv
Sluiniv.i'li II., Ac. i i c
et rtieui..vl nntlcmli ol l.iinil cm .i u
l)4ei thl- Lorn March, and - iyi It i i . i
rclli'iit arllcicof llci iiil in i hi'iii.. I .. i ni
iBjr prulKritlei ia fully Kjual tu tin in (It
roil
lliticiiont feu nukiUj t'ud.lin. . ' ' I
tie. , hi'.vjiu'iiii cteli one jioii iiI wi k.i, c
for N.ilii li.v till TifHt-rlnsh (Ji-oci is
oi-i-in-di". ni.
IT B. Collectioai
REAL ESTATE AGENCY,
WAIN ST - - CArcaillADUAU.MO
Ul'-rioliii.t attenttun iriien t.i c IIitiIoii ol
clalnliand m1.'. uiil,-i to tin- iitiichiui. mid ule ol
.xi ncral I-iu'ls, runut, liiiik'nci', Ac
13" it v line nvvlcmiMiiKcincolH wi h nil tutor.
tiv iiiciiclH" iini.viii the t'nilcil hiuti'-. lilMir
liiif prmniit utlcntlon to all mulnesiwut llnonli
nn AUn pulilWiou id' Wll.on'H lllfor nnd
llltctui of Miiilhern Mlnurl nnd oiiilierii
lllhi'ili, nml U. S. I.tfiil Iniuetnry. I'ricc ir.',
tllM-lGdiii.
Chaaccry Notice.
Toriii: li IH'i'cliy aircn 'lo llenlniiilii I"
IN riil.tlhatonthoCtliil.iyor Arill.A D ,
iv.i, .mi iwn II. I'lcld llliil In tne cti-cul
court in and for the county of Alexander, nun
ntate of ItlliiuiM. .1 hill rur ndiioice, and Ihji
theii'iiiiuii a siimninna wan Ueuod out m
court. nROluftthe sild lliidamlli 1 I t!j'. ?
iklVnilaut ilicriln, icliirnalilnon tho "l ".P"','
Monday uf May next (i7-.), to n tern l ot t
court tliiii to Ik' hulilen i-t the i-oiirl-hnn-t, in
the cliy of full .in tn,;':on.ltVftn,VoU M.
Cl'ru'ort'nc.'lr..iilti'''i'
tnim.llli , ApilHlh.l' I'l-'-.-dm
Tow-Boat For Sale
nnr Cntiaerlliei' offer fr tn'" Ha' t-leaiu
I 'VowlnB Mer. -Wh.l n-'Jt. a llmniftt
ullliniBlms. maclilijery, larkU', appaulund
lentil a fi?t end m!0' V- u! "" :!
I oiler. 31 feet loiindl nrlieail liimcter. '.IiIl-Ii
rcVurc ciiKlnei xvltli cylinilern ITj Inches In
l uiiH-lcr audit Iivtttolei '.' fccil piiiupi tt in.
clita in dlamt'er awl li Inrtiej etioke nudall
modrin impr i'erueiilluiul U In every ivtHcl
tinuncli, ttu wor hy, nnd lu stood condition roi
iiivlstiticB 1 oi te,nuupplv to.
1 1 YI Ull
1 1- I s .t viinlri t. I
luil..-ll
v.' ".miarj - sr. l
a v av ijaBn

xml | txt