OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, May 02, 1875, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1875-05-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

CA1K0 rOSTOFFICE.
UnniKrmiii :;hj n.in. m tu.uj
m in moi in i iiMii mil i hi
flnHtJII
1 .111.5 StimUy IWij 7lonn.ii.
Order f :W JUL ' !'.
Money
Close
A trite.
A.H I' tl
IV) I Hllnnl Ctlilral i; 1:1
II
( to
linllr..
I0..H)) .Ml. iviumi i;
f i any.
iii.OO) Cairo .V V inrtnnr
j Kit-Dally,
lo.mj Calm, Arkansas A
U H-I.illv
i: (hi i Ulilo Itlver Itoute
i Hall) pxc'I Moilitur 1
iilU. IIHH- liOKIl'
Up, Sim. Til Krl
I,iwii,Hi 'Hill 1
k 'I'Iii'Ihm HuUte
frld.iy A Simula? j
a. no
..:(
I -no
(f W JIlKboo, I JI,
itAit.noAn.
TIME CARD.
ILLINOIS CENTRAL R. R.
Mill tit
K-tpi-cr at
lit-UU't al
ITiif1it .11.
r.visi.t t
Mill at
txwvai at
Vr-i-ihl 4t
ITvlrtitut ..
Kreljilil at .
In-l-dd At.
TIUIN IKAVK CAtllO
1 in Daily
. . . . '.lip. Ill "
4 ll:l III .. t: Vil llt MlllliUy.
.1: .tiii iii...
... -. .. I..VJU. III... " "
(i.Vip. Ill .. "
KKKIIS AT UAIliO
'J-Oon iii Daily.
.. 4:l3p. in.KiT;it Muml.iy.
, S tl iu... " Monday.
..... .. .. 0 Up, m... ' humluy,
SiMii. in.- " Sunday.
11:13 p. m.. " "
JAMES JOHNSON, Ajront.
CAIRO & VINCENNES R. R.
c A.xn o
EVAN.SVILLE.INDIANAPOLIS,
CINCINNATI and LOUIS
VILLE. OX and after Novimbcr ii, panenircr trains
will rim dally c.ript siuuliyii in bilious!
lioisu South
Invc ( MHO - .Von AM,
AnllcVIKSXA .. '..IS "
' llAltlllsltl'ltll :- II "
" MiltlUftUlY MIS "
' CAIIMI lu:lu "
' liU.VY V1I.I.K 1U-..VI "
" Ml'. 'JAIlMKI. 1I..U
" VI.VkJK.NM - U:tIM
' UNION DKI'lH' ...li:l-, "
Imvo rsmx ui'i'or ij.ii "
Arrive 1 N I I Vl'll.l (1:1:, "
' ( IM.ISSAII !).! "
" l.()l!lVll.l.K 7:4.. "
" UVAXSVll.l.i: . I. IS "
iiot.sa sortn
ArrlvcCAIKO ......
' VI K.N.N A
HAUIllMllMKi
' MIUKISCITY
" CAUMl
" DltAYVll.l.i:
Ml IJAHMKI
Mie VIXLKXXK-
" CMOS ItCl'IM'.
Arrive UNION DKt'or
1a-jc 1S1I1AXAIMH.I-5
" CINUINSAH-
" i.ori-sviu.v.
" 1.YAXSV1I.I.H
M
.M
,..10:r, I1
... m.Ml
... (i..M
... :m
.... .VJU
.... 4:11
.... n:.V
.... V :TS
.... :l
.... -:.VI
.... '.I:' I A
..... II...0 '
..... 7:m "
11 III "
MOlSO CITY ACl.OIIMOIl.llil.S.
U-AVisl.All'.O MM aud.VliOl' M
MOl'SDCllY 1 sir, mut .v:c,
Mound Cll) AiTiiiiuii.KUlloii inns YvliiriiU)r
iiinl :-.iUmUv
Making cloc mniiM:llnn4 to anil from all
IKiInU Ivnl nn'l Xinlli,ut I il.U:ml)iU -.ml (.'!u
clnuatl, mi'l to iiml frum nil iluii hnulli ninl
Wirrt liy mil ami ihi r.
M. B. OOODRICH, II. L. MORRILL,
lieri'l I'lrki't As'l i;cninil &ui't
ST. LOUISJRON MOUNTAIN
Axr
SOUTHERN RAILROAD.
tlir
, iiml
"VMS'IIU'SK- tirrlvi' nt iiikI U',:ii t iVum
iiiiuv, iiiii, la'iii'. H4 jtiiiiiirn:
Tii tan I.iivh initio il illy at IJ .M I' M
'1 Ininitfli fu-lKlil Iitivi' D.illy i ci pt Sini'lay,
al 2:1.1 J' M , :iii,liinlu.inl.'l:H' M
'J'fiiu- M all ")lnl3 In Tv:m ant Aikiiii.i,
Ol HOURS LESS THAN 11 Y ANY
Zt OTHER ROUTE.
Timu fiiiiii Culm tn Mule Unci, l'l limini.
To Texaiciiua, Yl liuuid
To.Iraiivni, 'IVxal, i'i liulllJ,
To Mllfclull.'il liourd
To SlireM'piirt, lmlslana, ') li'iur
'J'o ll.illux, ICilM, '.M llOUI.1.
To Llf-irne, 'le:i, :W ImiiM
To Iloii'tdii, Tevm, 41 liniiia.
Til (i.llw-st'lll, I V.i, It Iioiim.
C. W. HKQUKMBOUna,
A i-nt Cairn lilt
CAIRO & ST. LOUIS R. E.
TX3VCJSJ OARX).
On ami iifUT Anill Dull. Inilui wlllnmni I'nl-
li, Mitiiliiys vvrepU'i), IViiiii tin- roiiurcil'
vmnnl ti' I iiml (.oliinirieliil a i'iiui, ( nini,
llllin.li:
.fllM.XOHIIt.
aii-Cali-i - 7:1 A.M
Anlve.loiiifliflio W:'in "
" MurpliyKlioro .:ill'. M
I.cutc Murpliyklioni . "
Arrel'i-ify - I. mi "
' Spat in I .111 "
l.utCuii)iiWU i. I.", "
i:.nt ft i.iiit ;.i:. p. m
(KIINIi MIUlll.
U:e K:ltM. IiuU
Allilf lii-l (iriiulrli't .
" fpiilil
" IVr.y
" Murpliyloni
Ij-ae MurpliyilKHii ....
" .luuevliuio ..
Art it r Ciilro
OmiHTlInz nt St liul
BiiU.M.rlh. .1 I, IIIXt'KI.KY.Mipt
It, W. CL.MtK, ieniT.il rmiwiigrr AeiiiI
git? lulUtin.
PARAGRAPHS.
A tmoltil.U'k fiilliitvitlii 111:111 moiinil
fur fcvcral mltnilt', niic.itlnjc llit Itninlry,
"Haven slilno?" nini finally the mail cx
t'litliiii'l, "Didn't I ti'll you live inliititi"
iu;otli:i( I didn't want my boots lilacKcd !"
" Von did. inlMor." tvdicd the liny, "lull
I tlmiiglit you mllit lift lylnj: nliouklt!"
An Inloivlln dlcivci-y li:i- liocn
inndf lit l.(M ('oi-lii(!N", on lite tup ol' tin
iiiouutiilu owrlianijiiiPnilcrii.ora grot
to coiit:iliiiii nuionu' ollnT pi-i-lii-torK'
ivllfi pica: of flicIN Ctiviully cut Into
lionlis and iili'ivcdor'ii-ppii-loii IVoui tlir
nciiK. winch cvldi'iitly to the Knhv
ii-fil in ii'iiiolc iirrs.
--A tvonian tit Willie eouuty. N irlh
( niolliia. lias "lvon Mitli to triplets live
times in niiiee.Ion. 'I'lit' eliililreii of e.ieli
hlilli have bc'ii raUcd. and the whnle
nuiulicf are now alive. No two of the
ehlldieii re-oiublei'.'tcliotlK'rlii aiiy marl,-
cd ilejrree. except the color ol" i In- hair
In the fcx the rematepredninliiate larjre
ly. The children are all well developed,
and without the least malformation.
There l an tenia t (! niona-t tv Iii
Turkey liihahlled by twenty-throe monks,
who have not .-ecu a woman .liire Infancy.
One ol llieiuU ilewi Hied by :i vtellor n fol
lows; "He had never seen it woman
nor had he any Idea whatfori of thhiir
women were, nor wiiai iney looketi like
lie a-ked me whelhcrlhey resembled the
pleture.- ol l'auaifia (the Holy Mrun
wbklt hmi"; In every church. He lNtenwl
wit. ''ivat Interest while I told hint that
all.woinen were not cMiclly like the pie
tutv" he had -on, ami Ihat they dlllerci
eou-iiderably one from another in appear
anee, manners, . ttml uudi'i"'landltijf."
llr. M-liciicKH MhihIiuiI Iti'iiicillcs,
Ti e ftar.,i.iril leliicillm lor all llca( of
the lungs mo CIIltcK'rt I't't-MoNic
svitrr, !:citi:.NCK's ska Wur.n To.vic, nml
ScilKNfk'H Masiiiiaick l'll.l.s.miil, II taken
liL'loro the lungs are ilB'troteil, a -iiceily
euro I elU'ttud.
To tliufo ttircft medicines Dr. .1. II.
.Schttick, ol'1'lilUdelpliia, owe Ids unrival
led Micccsj In tli9 trcjttnetit of puliunnary
iltecAe.
Tlic l'liliiinnli: Syrup ilpn.slliu iiiurlild
in.iltcr iu lliu limp'; natuiu throws il oil tiy
an cay cxpcetoratiiin, lor when the phlegm
or tattler Istlpu a t-lllit eiiugli w Hi throw
itoiT, llie pslltiil lias rrtl unit t.to inng
IICUlU 10 llUbl.
To eniliii! tlir ruiinoiile bjvtip to ilo till-.
SchiiiicU'i Mandrake l'lll- and .Stho'iek'i,
.fea Weed Tonic nill-t lie IrtelV tt-ed to
l-anotlni stouiadt and liver. SeliiitiekV
Man rake l'Uls ail nil llicliivr, rciaovititr
all oli-trtU'lluu-. ril ix tlie l'hII likulilei. the
MtOKtaM freely, mil Hie llxer Is -non
(clieved,
S hci tk's SeaWenl To'ili; is a tfeiillij
allarn'ruilnuil alturatlM ; thu idka'iol hti:!i
It 1' t'lnaro'u I, nilxes wit'i tliu find Mil
pmtenlf ooiiring. It KfUls lliu dlges iuu
ny tonlne up tliu flcmieli toaliealttiy con
dition, that tlia Inuil and tin In nut heal,
am! the patient willnnely cot wrll if e.uc
U taken ti prevent ftch cold.
AH who wbii liconmlt Dr. Jjeltetu-k,
cither reifcninllv or hv letter, can do o ut
nvhicllul oiuoo, corner of Stvtll at.d
Altai Si. Philadelphia, ocry Moiidiy.
Scfiunrk'a nR'ihehie.s ale sold by nil drug
sUts liiroui'iuut the eouiiirr. a-i-'Jin.
II4MIU !TOIIi:,
CO &
S- & 5 2 fa
g8iBj?i
W.IIKINN.
The Gamble Wagon
.MAN I l'A(. TLIilil) It Y
JOHN P. GAMBLE.
THE BEST ana CHEAPEST WAOOJI MAK-UFACTURED.
t 00 por Mimnni.
in im "
12(0 "
MATIUFACrORY, OHIO LEVEE
Near Thirth-Fourth Stroot
i.VNtiit.vxi:.
C. N. HUGHES,
(iinii-.il
Insurance Agent.
OFFICE:
omo Xiixs--aaia,
Over Uathusi U UUl'a.
Tho Briiisli Quarterly Roviows.
HDiNiumu r.i:i:w--"'l'l,;':,,,. ,.
i.nxniix i it i. i! rut ,Y IthVIKW-Con-
servant e.
wim i MiNS'n:i: i:t: ;ii-
iu:n iriii iiA!tii;i!ii n.w-
A vll
BLACKWOOD'S
EDIiMBURG MAGAZINE,
Ut.pi luted by tho
IdlONAItl) SCOIT l'i;ilblSIHN t'O
41 llarel.i Street, New Yolk,
Ity arraugrmenl Willi tin! Ihuj'Mi ruklbh
crs wlio receive allliir.dcoliipeniatlou.
'I'lico poiloii:eal (oa-tllute a womlerlui
nil-ed'anv of iiuucrn ilii.uiilit, refonicb iitiil
ctltliisai'l'lic croannda'l Ihiroptan licok
WJlth retiawlng if Mind here, and lh-.
tre.it. ol Hie londliiK (M'iit ot Hi ! wotld Iu
limlcrly ntll'i:"- vuitt n h) meiiwlio lme
special knouLdue o: ll'c inallir trealcd.
'I'lte Allied an l'n i i-liels lil','o tli'oii all In
telligent readi'in In tills iMiuili) a liberal
Ktippoit ol th l! pi in'- Willi li 'key kikVe nt
Iniiand so i-hnipiv t itn'-tie .fcelltg riire
Hint no e.vronillitn' Ii.rli'eiiifynialter w II
Jlrldmil linii'tiuna Ilia: lupilredlur a
nllel'lption to tin. c t: " le ulii'g retioiu
ealH ol (lte.it ililt iti.
! Ti:itA18 OK si 11-clMPTIO.N.
I "or aitT one re It w,
r'orany two Ittthnv.-,
t any thrcu Kevlow-,
t or an tour iieucw,
i-'or llkick Wood's M.iga
ztne, i U)
For IllaeUwond mid nno
Kovlew. 7 CO "
Kor lll.iekwood mid tivo
ItcvleWH, 10 00 "
V'o,- lllnv'.wood and llireo
iictlo.tp. i;jco
For lUiii'kwood nud the
lour lli't civs. Iii 00 "
l'o-tage two ecnl it miiiibur, Pihapr'
paid by ihi iptitl rat tliu olllce ol delivery,
OLIJIIS.
A d voiiit oftwe.ily p'r rent, will he a.
lowid to ehlhsol four or morn neron-
Tint! f 'tir e jpr. ol lll.tekwoo.t or of one
It lt,w will im eat to ono addrct- inr
?USI. to rcuplejel llie four ltet lews aud
III ic!, i d lor ?!(, and so on.
Tu lub f urns or inure, in addl'lm to
tin ubote di-rouut. a ennv eraLL "III '
'! wed o :1c getter up ol the clitb.
l,Ut.MHVK
New u'' ti'iers (uppltlii'; call)) lor the
iitrlh,i"i nut-have, w ilhout clrirge, t'ie
iiuui'ii r 1'ir iliu la it ipi trier ol 171 ol Mich
'period! aiiailh-y Mteii'm lor.
in in-iuaii. new uo-iii(T loanv inn,
three, or foiirol the ab Ac pcrhdir ii-, mat
liate on, of llio 'four l!ciewi' Inrls7!j
Mi'i-cdoe!" to all livis m.ty htvo two of th
'Hour HuMewv ot cue e". ni.iei.wcoir
Miii.iue far 1-7I.
XUthcr picnilinm tu -nbctiliers nor di.
count to clubs em bo allowed lUilc tho
tnnity Is. r mitud direct to the pulilldi'-rs.
No ntelalutil' kltcli to chilis.
Circular- wilh fmtlier panli til.irh in ) he
Ii id on :ipiliei'lir.i.
'fill; I.KoXAliD SCOTT l't lil.VNt; CO,
It L'arcltj Sirecf, New York.
Subscribe
for
THE BIMfl
III II II II II I m I B i
I Evansvlllo, Cairo nntl Memphis
Steam Packet Co..
Coal Coat
-
PITTSBURGH,
PARADISE,
ST. JOHN'S and
PEYTONA OANNEL
"I'Olt-.
Faditcuh, 8hrtwnootovn, Evans-
vino, liouthviuo, Cincinnati
rind nil way landings.
TliciinrlvnlUd ilde-nlKid ilciiner
IDLEWILD,
1.0
(I I'owi r.n..
It. Thomas,
,.Makter.
....flerk.
THE CAIRO
BULLETIN,
Leading Journal of Southern
Illinois.
Will luc l.tan illl!i'rort.nlroniryMOXHAY
nnd'llintsii.n nl I o'cb.rk i. in.
Umws ( nhoi'ki ry 1 1 I.VUA Y unit FltlllAY.nt
( O l'llll'k l. Ill
Tlieili-g:inl -dde-wlm! Minnie r
ARKANSAS BELLE
Ordneo for Conl bv tho cnr-lotid.
ton, or in lioptihcadii, for nhipinont,
promptly nttcnttctt to.
li'Y'To lurtto donsitimers mid nil
nmnulQctttrore, vo tiro prcpnrctl
to nupply any tiunntity, by tho
monin or your, nt itnnoriu rtitcn.
CAIRO CITY COAL COMPANY.
lT"H tllday Urn ' oiln r, No 70 Ohio l.i-vce
8 r-iiniriiiay um wnari nuai
r ?-M r.if i,u,ii, Mill., nr
VTM tliu Mial Hump, loot of Ililrty-Kliflil
mrm t
BTwl (Jillec Iimwir. am.
llr.N IIowaiiii Mutter
WAI.TI II II. I'LSMMllliS 1.1' Ik.
Will litc l.miv.llli! l.ir Inlrocveiy 'ft
Ii V ami I Itl I ut l o'cliicl. p. tn.
Will l,iir fnlruftei) W KUXI.itliAT mid SAT-
I II II A Y ntlio'clocl: p. III.
'I l,e i-lrxitiit Mdi-ik l.i 1 1 Muiin.ir
PAT. CLEBURNE,
ROBBIES'
n.ii "
111. HI
llitl-,
is :r. r
l::i
:t.:.,
7;oj
Willi nil Irabu Wi-t
M.
DALY,
HENROTIN
CO.,
Uesale Millinery
HOSO
112
WW
COMMERCIAL AVE.,
CAIItO! ILL
Pianos and Organs,
SHEET MUSIC AND
MUSICAL MERCHANDISE
EVERY DESCRIPTION.
or
CHICAGO, ILL
Wo Manufacture nnd Rrduclt rtinveu.
!Pclul Uiiliicuutuu oiruullliStruw GoodH
''"'l Kronch Pattern Boniiota. u km p a
f wiiLi: id Trimmed Hatsal mini Nino
to Thirty Dollars n luzc,n.
KID GLOVES
I.Xll.l M.I,Y
TO MERCHANTS ONLY !
PARIS GLOVE STORE,
94 Stato St., Chicago.
GILBERT HUBBARD & CO.,
fillip cnAxiH.r.ns ash sail .m kkw.
TWINES AND CORDAGE,
BTgJSL & IROH WIRK BOPK,
Sl "VkT". JSkT X KT C3- ,
TENTS AND COVERS,
S02TOS0S S. WATER BT., CHICAOO.
S7-l-.iv
rh Frlvata Praioriptios Booli,
DCDff eooiwiuuf aitnr tor unrort.
lOtotmUl JJHMK,A,llJi,..
.ri,lU., r.MrTh, C,uiwf llvo, f tin,
!1lbU, V.rlgrrl, H;4ntt, tlr.lu
Ha,Dj,nuiu.BaBtiii mwciin. ..
i i Vui wu, frnitl. (vim. Ktii r,
!"". mlul anil Nrrroui Jo
wui mint kibdisiicn, lairsiv-
ey, Ulttt, Mtlrtifl. .64 .,1 llWMM.f,.
'tf 's id4 Impruilcgl
tsnnfstaf iCi'ssy'i'.'s;
vvnvi
Mm.
mm
llMatjbVffd
liiraimi li.ru
I www
THE1AMWCAM REMEDV tt
HALLET, DAVIS & CO.'S
PIANOS
Of World wido Reputation.
Acknowledged by all itood Mnnlelniii Iu Ik' Hip
licit I'lano now made.
TIIE GREAT UNION TIaNO,
Of which wo liavo sop,: over 400 during
twelve 5 cars past, bccoiaine; inoiu and amru
popular every da).
SMITH'S AMliilCAN OKlldN,
Splendid tone, l'ower.md Durability.
Kimball's Orchestral Organ,
A very lino Imtrtunctit, adapted to liistru-
in mat an wcu lis vocal iiiu-lc.
l.i, Tin: Aiiovt: am: oriT.ur.n
reKurillen of I.tst Trices.
N1
osi: i.nt
rciiloi.
KIuI'CI.ms iVinii'.iiiii's repm
INSURANCE.
ESTABLISHED ISfiS.
S AFFORD, MORRIS
AND CANDEE,
licneral
Insurance Agents,
73 OHIO IjEVJSE,
City Hullonal Bank Building, up-italr:.
Tho OldustEdtabliuliml AkTUiiuv In South
ern Illinois, rnprenentliiK ovor
385 000,000.
"riiiiiicsliiiiiitlily Itii lust MINlllillCll
uiii lk ol tin: Mint in tin- World."'
HARPER'S MAGAZINE,
II.I.'.STUATi:!).
xoticus or 'i in: ntusa
The ever lucrcadn cieal ilhn ol this
cxccilent tnoiithl.v troves Its continued
iidaiilioii to noruil ir denlrcs and nrcN, In
ilciil, when wa think Into how ntiiiy holiiui
It poactrates evcty month, wo must en.
Milcrltnsoiio of lie: educator- :n well as
cnt'jitalners of llio l.uh Ic nilud. lor listed
popul.itllv lias been w .n b no nt pe al to
stupid t rejudlees or depravc'llaslcs. ro-
ion ttioiio.
The cbatiutnr wlilcli thl- Mu h.Inc po-.-ei.'-in
forv.irii! v.ct.lerpil.f.aillitlewcaltli
nnd lllcrarv culture that h.i kept r ace with
il It dm not led lliu lllili!i. -Iioillit iti
coiiduciui.- to rt'ij.i d Ii w lili .lutlii il.lu torn-
pl.icercy. It i so el llllri llicm 1 1 n prrai
claim upon the public, gralliudj. 'Clio
Ma'jnxit'u has iIoiir ,'ond mid nit evil all
thu dav sol It-lliu. It.'ooklyn i:. L'le.
The Mkim
WllUtcadla-'l, epjio-e tin; fo'ulr, (
liepulil i u parly, and re'iiv t' bi Irani-
nielld .v die dictation fi! any clique hi the
Democratic cryaiilatlon.
it believes that the ItiJpuMIc.in potty na
fulllllcd its nib-Ion. and that the i)orr,-
eratie party as iwtv o'sau'zed thou,, t
stored to power.
It believes tliu K.tillr.'d tvranuy tint has
fer tcviral yea's oppr.'Kod tin' .-outo
hhotild he ovci thtown ai.d the peopl" r ; ,u
Southern .Slates permitted to vOMtrt,. Vutir
own all'alr.s.
II believes tint ralirond ::por:illon
bhou'd he prohibited by Icjjln'iitlv et i.e..
nit nt. from nxtorthiK ami unjil-tly ilsnrini
luatlii In llielr bii'lno.-s trnmaetlo:i with
tho public.
i
i
1 V X -I
in.
a l.i. tiii: Aiiovt: am: orn-.ur.n on
XX Kasy .Monthly Payments at low ibmrcs
SHEET MUSIC
In jrreat variety. Iiiclndiic all the new
and iiopulur illicit; ol tliu il.i),
Uiders fioin the I'ouiitty
promptlv tllbid and cut
by mail,
violins guTtars banjos
iWVOIUHMS, CI;AIINTKTS
FLUTES,
PIC0L0S,
M!i:.( II llAlil'.s,
TAMBORINES
lIT't'.. K'I'C.
Band Instruments of all Kinds
ruii-IUiod to Order.
8TUIH03 FOR VIOLINS, GUITARS, ETC.
Oi thu Ilest Uuallty.
Classical Studios anil Exercises
Of alisradri for Piano or Voice.
riT'Kvery ilercrlptlnn of Mmlcil Mcr.
eliiiiidl-c fiiruUhed to order, pioniptly mut
"t prlif lower ihun olcr edit red before
ROGER'S ELEGANT STATUARY.
V'.'1"' i".r 'IlilStratcd Ctliihisuc and Price 4
in oi woo lieautmil Kronpes.
All Ooodi Warranted ai Represented.
jd 'ruM,
R0BBINS' MUSIC BAZAP,
Cairo, Illinois.
rsms tin
WIHC tllNCS
. .tat " " r iiiw'
Itlrdw.w. lif .u
Yt'iioi.i:MAi,i; i!tic'i:its.
STRATTON & BIRD,
Wholesale Grocers
-And
Commission Merchants
AOKNTd AMERICAN rOWDEP, CO.
57 Ohio Lcvon.
II A 'ilioins
I, I), 'llinnis.
THOMS & BROTHER,
(mvc.soor lo II 31 llnliii.)
Commission Merchants
And ilc.dii's in
STAPLE AND TANCV
GROCERIES,
I'oruhoi aud Domoatlo I-VuitH und Nuts
181 COMMERCIAL AVENUU.
G. D WILLIAMSON,
Wholesale Grocer
llualcr 111
BOAT STORES,:
Commission Merchant,
No. 10 OHIO LEVEE.
SPKI'IAf, attention kImh toroiiilitnmi'ida and
Ulliiuc ordrrs.
'I'ail. 4 AMI 'lJ.ltS.
H. MEYERS,
Vli(ikalc iib r in
Tobacco and Cigars
PIPES
AND
Smokers' Materials,
03 OHIO LEVEfc,
Cairo Ills.
1 l-:U.M :
Postage free to sulr.crbu in tho United
Mat'.s.
Harper" h .Maiilnc, mi" tear .. SI 01
1 (M) Includes iTiq aj incut o IJ. s. po-t
ngu by tlie puljlMie .
i5tlh'crlitloiis to II. rpi i'h Matiazli.e,
WeeUly, or It.iZar. t, i n, uddicss for one
vear. 8IG (Ul or two nt Ilatl'ct's pcliodl-
ciis, to one a l in-. I r cue c.ir, ?7 00;
postaHulree.
Aiiixtra c p ol ii lie thu .Matinzlr.e,
Weekly er liasr will be nippllcd eratl fur
every club of live 'ti:s-i ihiri id 41 U) each,
In fine rcuiitt .in ci or l copies i r ?W IJO,
without etra iopj! po-tit;o free.
Hack nunibeis can be stini.lled at r.t.v
lime.
A coniphtT m if IIupci's Manazlne,
now eomprldotr 111 vohmies, la unit clolli
binding, w 111 tin cnt bv express, rruluhl at
tlio ex)icne of I'lirdi ier, for i'2 as ptr
Miluine. Slrijo idluiiH.-, by mall, iio.'.pald,
Oil Oi). 4'lotti ri.i", fur binding, fvS eents,
by tnall. postpaid.
rm'.Ncvvhpapers are not to copy this id
verlbemcnt without tho cxpre-s order i ol
liarpcr ,v iii-ouurs
Address llAlil'KU.V DUOTIIKltS. N. V.
A oiiiilclc t'lclorliil History ol" tin
ThiM'M" "'llii' licsl. i hcniicHl, unit
liiusl Niieccsslnl l'niiilly l':ii,T
In llie fnlon
harperITweekly.
U.MSIKA'M'.II.
m)tici:s or mi: mrss.
Iho v eelily I- the ubVft and m"yl pow
erful illn-trated putoillc.il publii-lieil In
tills couuliy. Its eillloti.il' are tubularly
ami convlneir.,', .ind carry much welaht.
Its llluitrntlons of cturcnt uvcnis nre'lull
nnd Iresb, and are prepared by cur hri-tdu-slijnetH.
With a circulation o. lftll.OO'j, thu
Weekly Is rcml at li:at by hall a million
persons and its liilluenvu as an nrcmi of
opinion Is tllliply trcuieudous. Tlie Week,
ly nialntalcs a po-t.ivu oslllon, and ex
prcstcs decided views on political and to
elal problems. I.oulsvlll t'ourler-.lomral.
ltsattlclutarc inodels of lil-li-loned dls. j
ctiidou, and its pictorlul illustration arc 1
often eorrolior.iiivo nrimnivuN of no small
force. N. Y. IX-anilner and (inoiilclo.
Us papers upon exUtcnt questions nml lis
inluiital'le lanoous help to mould tho
tiuients id tho country l'lttsburj? Coin,
iiivrc'al.
TKit.MSi
l'o,ta3 Iric to subscribers in tiiuUidtul
.Stales.
llarpci's Wseldy, ono ye r J( no
l'our dollars ineludei prepajuii nt of u.
-5. po-tat'e by llie iml!ispisi.
buh-erlp hois to llittpur'it Mjaxlue,
Weekly, aril ll.izar, .fionoaililrc. ior,ne
year, fill DO; or, two of llarpei's I'eiiodi
cal.s, to one adilres for ono ycin, 57 yi;
postagu free.
An cMra copy of ho MaKaine, Weekly,
or H.izar will be siipiiPed itrat's for uvery
club or live suhscr.hcrs nt 1 '') euh, In
one rem ttaneej or, tlx copies fur m 00,
without cx ra copy; po-ta;;ii lice.
Hack muiiheis eanbesupii'leilat aiiv tline,
llie annual volume ot Harper's Weekly,
iu m at clolli hindlnt;, will to scot bj cx
pres, ii- o ofexpen-e. lor 00 eaili, A
cunijiletu n't, eonipiblns elKhtcua vedumes,
teuton receipt ol cash nt llie fte i tfi lis
pervoliuuu, lielj'.t at the expen - oi Hlu
purchiifcr.
KXTNeWspaii'i-s ale not to clpj tldsad.
vcrtl-uncut wfth'iut the exprcj onlcnoi
Harper .v, llrulhcrs.
AdJress IIAIIl'KU A IIHOTilDltS, N. Y.
NETS
"in t-MniM ,1 Hi t deep r, :;,
J" " " ... .ii " " II..VJ
f"' " " ,. .7 " " 13 in
be I Sliileilnl Itcidy for me, all Ue I'i h,,
M ' low loTiiid" Send I'or i'll. e l.l.U
. , , M IMM.I'II A to , l l,oii. Mo.
I !' In
It reconciles tlio
foro the Itw.
.quality nl nil n t.
It ailvocatcs
icvcnuu only.
Iree foni frri'ii' t-iri'f :-
Ayer's
Cherry Pectoral,
I'or DUeason or tho Throat and LunKl,
enniih. !nlii. Whoonlnir-
Oouith, lrroncliitu, Asthma,
nntl Consumption.
Anvinp t'is prcat
ihfCovirn'J ef mod-
cm tcicne, few aro
of more real valuo
to mankind than
tlih ellcctual rem
civ fur nil dlc.vc
'of tlio 'Iliroat an !
l.uiie. A vmt tn-
.nl of It virtue",
t,noi5hrmttlilar..
ritjer coimUle, bai
liown tliat It ilnc
mrciv m:d elfi. I,.i l!v rcntrol them. Dio tc.
tiiiciiv of oar b. t c.i.zei.s of nil cla, c -t.illi!ic
Hi" lv:t, tied fiirimv Pi.oior.Al.
will nnd doe relieve mid euro tlie ullllctln
ill-onlers of tlio 'I liront and I.titiR b'yotid nny
r.tlifr medicine 'Iho mot dnnreniu nlfei--tloii
of tlio Piihuiinnrv Orpun yield to it
power: nnd cae of ('nii'illilptlou, cillcl
bv t' prf'iini'ion, are publicly known, fo
lemiiUn'''.' ii lian'ly to 1 believed, wro
tics ic. pi oven bp otid di.pute. A a rem
i lv i'. i a Ivqii.ite, on v.hicll tlio pubtle tn y
re.'v I ir full pmtrrtioti. lie Ctirine Clllisll'i
the fiii'.'ninuer ef mora serious ditcnitc, it
f.lke ininiieibcred llve, nnd tin amount of
riiirerin? not to Iw computed. It chalieiif
trl.il. nnd convinces tho most Kcptle.il.
llverv f.iinily should keen it on hand a a
protection ncnimt tho csirlviUi'l iitisTCClvcl
ntucks of Pulmonary Aficctions which nro
eallv met nt llr.', but which bocomo Incura
ble, hud too olten fatal, if neglected. Tender
Inn: iiecsl lids del'encoi nnd It Is tuiwlte t'
be without it. As a safcTiiard to children,
amid the ilbtrc"iiis di-enes which beict tho
'llirunt and Client of childhood, Qir-iti'V
Pt.eroli.w. i invaluable; for, by l! timely
uie, uniltitndos nro roicited from iircmatiiro
rjrave-, a:nl saved to tho lovo nnd nlTectloii
centre ! on tliem. It act .pcedily nnd nrelv
nsraiii-t ordinary com, seenriiiK "
bealili-ic-torio sleep. No ona will ntlr
tioiib'.e otii't liilliicn:i nnd painful llion
cliltls, when they know how caily they cm
Lc cure I. ...
Or'inaliv the product cf Ion?, laborious
nnd Miccefnl eliemicnl InvcitlK-itlon.liocnst
or toil ii ipnred in mnkinji every liottlo In tho
utmost jiossible jierfcctioa. It may bo conn
dcntlv relied upon n pfcfins nil the vir
tue 'it has ever exhibited, nnd capable ol
producim: cures a memorable as the greatest
It h.M ever effected.
I'lim'Ai'.r.n nv
Dr, J. C. AVER L CO., Lowell, Mass.,
I'rattlcnl nnd Anulytlcnl t'licmlits.
voi.n n v .i t. nmiUMlsiH kvki:vwiii'KE.
.lolls doll' M'lv'lT.
MAt WlLllkw Lleik.
Iaumi KkiitKkll'.e I'or t ulro imv Wl.li.NKs1-
t.1 and-All ll.Mn in.' m
l.(-.ite( aliueicy I HL'K:I. 1 and sL.M'Ai
in up in
l.ixli limit niil.'4ebnc i'i.iii.ii li.nn at nil '
ullli Hi sl-i U. sirinier. f.ir M l.oiili, Muu
pill nnd N, w l II liii ii-. and nt Ktniovllle w Itli
I l,i I;. ,t t. li. It To i,ll pninta .Mil Hi and l.t.
und w dli llie 1 ..ul-i Uie Mail hp uIiii m fur a t
units oil I lie I pier iililo, li'vlni' irtli le
, i .in on in 'iii-n .n, i p i- mm i - i 'i I-- .,,
tilbllUl)
I . r liil'n i ml "in li 'ii .ipp ) I
"II. "-Il I. II, l'il-ril?ti ' en
ii i Mim ni.u.s , i , ,
,1 M. I'll 1 1.1,11 , k" "
nrh I, .1 I.IMMMI 1!
-in erilil "lenl ". 1 Celiernl rrelKht NK'iit,
, -.,.:i.ly r.niisklll' Imliaiia.
Il advocate. rrMiiiiptbni oi spoil - ;-sy
tiictit, and holiest pijincnt i,f tlir pti'iile
(hid.
It advocate.' economy in the in lieu I't.i
Hon ol public ntfatrs.
Ayer's
air Vigor
St V.-.
AS A NEWSPAPER
Tliu Hulk tin will imblidi nil the Ice:
of Cairo, and n variety of CouitnercK:,
Iltical, Koreln and (Jencral Now?, and en
deavor to plsa'c nil taste" and Interest al,
reader.
- r ii i:
ULLETiM
Veekly
Is a thirly-lwo coliunn p.tpsr, lurni'mit
nibserlbers for the low price nl
I'or rcstorinp; to Grny Iloir its
zmmrnl Vifdity and Color.
A (lii-jiiifr
wiiicli is nt
iiimo nKreea
Me, liealtliy,
nud elTeeltml
livef.fi-v-the
liuir.
If
$1 25 PER YEAR,
l'lintiKo iircpahl. It Is lliu cheape'i j .rycr
ill tllll Wciit. fitlil U tt liln-ikl,,,. I'lrnl l,.o '
VI-itornnii."K.nu!ly Coiiipaiifiin.
Advertisers
''anti.U fail to tee tho unrlvalod tiiilucc
mollis olIeiMil hv Tho Jluliellu in tlm way
ol cheap und prollt ibla advcrtUeuteu'.-.
Subscribe for
IB BU LIMN
Si,
IV- ""t
Colo)', with t'i i' ijt in.: :iltl fi .. 'ilirxx ;'
youth. Thin ! . .i " v i - iliiem-ncil, f.,11
ingliairelioc; i,m.,1 ImMmm oft, u.
tlioii(;1i not t l't. cuivil by it -lito.
Nolhiir; e..n ie:,!otv ill.1 Iiuif
win-re tlio fnllicli's ;ir.' ilcstroyeil, w
tli. Klaml iitrojiliieij ttiiil decayed:
Ind Mieli n.i vonmiii can lie caved la
this application, uiul tdiimihitftl into
activity, so tlmt u naw i-ontli-Mt'
Imir ia i nod nerd. Iiiitcnd of foulinp;
tlie Imir with a pasty sediment, it
will lteep it clean mid vigorous. Its
oeeasionul uso will present tlio Imir
fi'flin tnniiii; uruy or titlliiicj oil",
ami eoiiM'itiently jnovt'iit Imlilnes?.
'Yw restoialion of vitality it ";jvo.
to tlic Fcnlp utTets ami prevent
tint formation of ilaiulriilV, wiiicli h
often so tincleaiily and oiVousive.
I'ruo fioin llioso (U'leterioiis Mil
fitaiirt'3 wiiicli nml;o poino prepara
tions ilniiRcriuis, nml injurioiH to tlm
Imir, llie V'igor can only benefit, but
not liiirtn it. Tf winded merely for
i- IIAIU DitKSSIXf,, uotliiiit; ejs-n
( aii be f hi ml mi (le'siiable. Coiitniii
i.if. ueitlicr oil nor dye, it does not
.-"il wliito caiiilirif, aujl yet lasts
T'ii.',' on tlio linir, riving it a rich,
j;liK.sy lustie. and a gvaleful perfume.
Prepared by Dr. J. C, Ayer & Co,,
i'rarltcul und Analytical Chemists,
l.OWIU.lu AT.IS.S'.
im.n nv am. iinuiiniHTH uvKiivwimnK.
JACOB WALTER,
BUTCHER
1I1III.JI I.V.1L1 JJ.Ish
JlkHHHk.1HTl
,"o IVriu run lulir llir.r llltrr. ecr l,
Ine to dlictiuno, and tctinui lut.c linne t, pro
.lied t.ielr boaes arc teit t' 'i 'ltd lij l. j' '
poison or oilier lacn, mid vital crs, '
l'Cuiiil pulut of repair
UJlr.illorllllll(:linn.lIf',', r
In tlicsli. ii'ters. C'V.ir) Tis"nesmf t ic t t
liiiztiies. fcuir l-rudallfiisol tl.o Moinu- I-s
rto In t..o Moi.tli. b. loi.s Aita-V. l' I' I
i.1 I'.it Heart. InMn.in.vion rf tin- ,urs. 1
llie teiilou of the lii'.iv js. fcr.d a li'iinlrcil ol'if
,. mi, fni ttinmtaiii'i. niis lue (.eviirmz ot I )s ,
ui.a t'Otilo vi i.l prove n Utter cuaruutte n
l: merits than a lnintliy advertisement.
I"or I'rinnlr 'oiiipliilnt., In )ouns nr; '
, ..rri"'! or finale, r.t ti.e or woman' ' i
tin- turn et life, time Toiac Pittcr it:piay to i
it'' d au tuntien'.o that tmptovciitciit U t'.un per
t'tlbl".
t'or'lllllniiiiiuilorr nml f'liinnir Illiril.
i.iiili.ni anil (.out, lailoi.s. Itcuiitteiit mid I' te
r.ltlcut l evel, insoatcifif the iipm-I, m cr l.i''.
Mt and lilailoer, tlicc biitrr liakn no cqunl
li inscates ato earned lijr MtU'-cd 1. J!.
I Urj inr li Bf"lc ritllll r il II ll
ii Tonic, povirlnK the merit nt ndlii a a
isiwerful aacnl la re'ievitn' concrstion ir li.
tainmatlon or tho Liver and VI" cral Ureuf a..s
In llllluus icaea. .
I'orKkiu lUrnra, Cruptlon. Tetter '
atieiira, lilotcliesiiots, Plinples. p stole- U i
t'arbiinrlcs. Illiur worm. Scald Mead, : Sore I ,
i.ntlpeUi. Itch, hciirr,Htco:oratiuiis"r the i-kin,
Humor and iiscasesorilioM.liiorhal-vcr naai
,r nature, arc literally duf up and rarrlcd out o.
lie tjttcin Ina thotl time ti.e Use of tlirw
l ,, Inr.
f.rnlrful Tamitnau pr'Kiaim i-i.n,'
tirTH the most wundcrrul Invlcoraut that tic
i.stalncil the timine iistem.
(, ii. .iicuu.tiAi.ii v:.
JruuRlsts and (ien, A(!ls.. tan I'rauclco. Cat, i
or. ot WVhlngtnD und tlmrlton M.. .. .
SOLD HV ALL. UHCtiUlhlti A IlKAI.EIt
KINGSFORD'S
rum: and
Silver Gloss Starch,
For tlxo Jj.-v-iA-ixclvy.
MAM I'Afll lll.K HV
T. KINGSFORD & SON,
Tlio Doat Starch in tho World.
liivns HKAt'iiKi'i, risi-sii tj'i in: i.tsi s,
iiitd the dlilirenec In cit b twuii It nnd i nn
moil slaieh I scaieelj half meat fur mi ol din
my wa.-hiii. .k ) our uroccr for It
KINGSFORD'S
Oswego Corn Starch,
ForPuddlni:u,r,lftncIiIanno,IcoCrjnm,tto
Is tlm oiiKlnal -1',-tiibll bel In ISH And pie
sei-kiw its leplllalloll in I'tTtl.li, '! ItllMi
IJtaiid Mlilti: UI'.MI Al Klhaiuim oilier
arlicleof the kind nflVre I, either of the
h.iiui! name or null othir titles,
Sli. i:sos Um aiiau, I'll l.,Ac .thelilnh
(i t chemical iiillhoi Ity of Liirupe, r.irclully mi i
Ijvnl this Corn M.I vll, and s lys It U a iuot ey
1 1 Hint article ofiilet und Iu clieiu nil mid lucd
luK'pnilsillciIs fully cipial I" Hi'" Issliuiow
r"l)l'icetlons lor mikiiix l'uddln. Ciutanh,
Ac , iiceoinpauy e.uh mie pouml pai'Mip'
I'lirSnle !' nil Mr-.l-eliiHs liroccrs.
ni- -M lUw-Jm .
WIIjSON'S
J, S. Collection
AMI
REAL ESTATE AGENCY,
MAIN ST. - CAPH OIRADKAU, MO.
Srl-l'ioliipt ntteiitlnii Riven to colhs'llo! of
ela tun and iiiS'uunlr ) to llie puichve slid lc ul
Mineral l.-iiid. rurni. Hcsidences, Ac
r'fWc Inn i m ule lUiiinifeinents Willi an allot
...:.. ..I ,,.-l,i tl. ITnlhil SUtf. llltllV-
rlni piuiiilit iilleulioiiloall biislnessscnt Ihrnili
, ' Also publisher, of Wilson lll'lnry mid
... . .. 1 l. . .,ii , i I ..anil t'i run! Ni hi I liii ii
(-i-hi.ini.
Dcalor in Fresh Meats
EIGHTH STREET,
Between Washinrtton mcl Coinmercial
Avenues, adjolmm.' Haurvy a.
MM',; for bale Ihe last llccl', t'-'f''',1!"1'"?
Chancery Notice.
li) heieby Riven lo
i i I,,, r.in , -ii. ni
1 lei'l in, i. 1 . ,- -
Mil,,,, II. l't it Iks 111 I lie ciiviui
lleiilamhi K.
,ir II, A. li.
eniil I In' d fur'll.u county of Alexander. Mid
Mat.' .if IlliimU. " bill lor h.Htokc. , arid ll.n
Uieienwn asuiiinio oj m i" " .; -.
rutin, iiitali.Htthe said lleii anilu I. I eld. . e
dele.i'l int llic.eln, leU'inab u n u Iho jsj ('!''
MoinLiyul- i ny niivt ('," " Jjj
colli I tficu to be holi leu n t te "Ul t b ill., 111
H'ecl.yut'.uhoiMili
Clerk of the Cliuul (,'inul
caho, iiu Apiinin, hffa.
Tow-Boat For Sale
-run
AiiiisuTibvr Olivia Tor fiiU' lliu Miam
hit'''1 11 ,T"ut ujiiniin,
KV mmaVVhe nowilesa.Calm.ili;.'
1 r imlh i H- 1 I'' biindtli'.'! lis t, be
, ...'liijli'Tiiinil uiiusiuv '.'7(1 lulu,, bhe has II
l olleis-JI lis-t iniiBaini.iiiiiii oi-iiiaiiii!ier, xiiiaii
m'Vu Willi cyllndera IV, liieh.i Tn
.Shiinelci'iindill'itl ttiikutS lied puuiai VA In
h(Sliiilliiniili.l' nnd 17 lui'liv. .Iiuku itinlull
moduli liuproveiiieuts.iind u In every reipect
ulauni'h, n.i wolthy, uud Iu K"ud coiidilluli lur
natU-'ullim. I'or teim upply to.
M. S Tayloii.
(. Aliiv, III- i N'ovcin'jci 3, 11)71. IfJ-lhSS-ir
I'm ed to rte I

xml | txt