OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, May 05, 1875, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1875-05-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i
ptif
v., X
mm
(MMM'IIIIUH.
Artrr .T W Mtwiitl.
ARTER & STEWART.
.iirri'",ilt to I) Alter A to
GROCERS
Commission Merchants
Nrt, 1 IM Commorclnl Avenue.
CAIRO, ILLS.
Bristol & Stilwell,
FAMILY
'I'
Itcop cvorythitiR portQliiinff to
tlio lino of Btnplo mm Fancy Gro
n rio.'i, Woodouwttre, Vegetable!1,
J'rtiltH, Sic, Sic
.- 'I i W H
' v.
7
Bass and Injyruber
BAWLS if" i'oy
HARMONEKAZE,
Fisclieing Ta.cclo,
Acjcjet and Opal
MAR BELLS,
Belle unci Iurn bouncle
Roaling Whoops
I'ur Uoizc and Gurlz.
aa mm i i 1 1 i 1 1 1 a i i hi 1 1 "i hi m ii ii 'i
Jumping Roaps,
Vealloscipeads,
Krowkay Cols,
CHEEI'E.
A Horse fo:: Sals
No. 32 EIGHT STREET
CAIRO ILL.
v.Mirrv vior.i:.
Wew-York Store
WHOLESAI.K All!) UKTATL.
VARIETY STOOK
IN THE CITY.
Goods Sold Very Cloao.
Chum 10th .St. .mil Comuieiclnl Av
CAUtO. ILLINOIS.
C. 0. PATIER & CO.
! A I I V.M OILS.
33. F. PARKER,
-Hi.ilrl hi-
Paints, Oils, Varnishes,
33 . TS & IX X3 .
kVnll Paper, Wiiidow GlnHH, Win
dow Shades, Arc.
Al.r on Iihii'I, iiltl i:il l "iliuiitiiuliiijf
AIHtOKA OIL.
Urour.' Xlxx iXclixi rw.
Coiitur Kluvtnth Htieat uml Witabhi."
ton Aveuuti
CAIRO CITY BINDERY,
JT. O. XZTT23XJ.S.
PROPIHETOR.
niNHER AND BUNK BOOK
MANCFACTORER.
Bulletlu Bulldlnif, Corner Twelfth Street
and Waahlugtou Avonue,
Cairo, Xlllxxoitv.
UCouitT na tUllrouJ Work a iwlHr
f,-.J,
VOI,. 7.
i.Kiroit iu:ai,i:iin. i
Wlf I' ' ill lil"l I'lt.lil IIiuMi In
Foreign and Doznostic
LIQTJOHS
U I VI1S OF A 8.5. l&I.VItti.
No. 60 Ohio Lovco,
CAIHO, ILLS.
Ml'.-fill' SMY'III A. HI lute null)
n Iruvi a..), ur tlio 1 i-l i."l 111 "' nir
li'l, nnil ttitrmia-rUI llllellliun lu I l.nliviU
mnUi of Hit lititlim
" in:.'
!I0E! ICE!! ICE!!!
JOHN SP110AT,
VVti..li -iil; iii'I I'.'inl Dlnl-i in
PURE LAKE ICE
Cairo nml Kankakee,
CAIRO "ori'IUE :
II.
At Hulr.n A'.WItson'M. CornurTwvlttll St.
uml Olilu Lfivti'i.
In !l nm an Uv n lln ii':li'.nt Hi'
-in, .IIiv.mii .un ULf Ii.- iu any
mrl .if Mi cilv al tli'' I.ihi-I lll:.lk-t ri.-f. kim!
r il iil.iifi.riir.h m Irii'ii.U imh.M.- tfr UU
vi II... f.iVi-.r .'in 1im1 )ku kil in miw.IiiM
'It lfll.irll 1l. II. ' ill'ttnif".
no rin.s.
GRAND CENTRAL
XXO'JCZDXji
SALOON,
COMMERCIAL AVEKUE
Cornel' jGilitli Street,
WM. WKTZEI.. Provrletor.
1P.IIMV no tcli Lit mi
. Imltn on UliKinl" nl'
hi aii'l iUy fur
'111' t"."! of wcninnuaUlioiiii
iriiri nt'l'Mo I ..U.:r in '. i
fnr lntnliit
J.i If
SI4 I S
BEERWART,
i STOVES,
TINWARE
HOLLO W-WA EE, dc.
M.iinifii ''i' i
Tin, Sheet-Iron, L Copper Ware
GUTTEIUKO AND HOOFING,
STEM GOAT AND J053 WORK
I'HOKPTI-Y AIT END I'D TO
No. 127 EIGHTH JiTREET,
Bet. Commorcl.il .in.l Wajliiti-.ton yvcs.
lti'.llor.i l I'.iiIiI.mi. l'iin:i r
mill lusl i nt'l Ion,'
HARPEfVS EJAZAR.
I I.I.I M IIVI CII.
XOTII'I - Of rilK I'lll'-t.
"I.
,n iMi-.tr 1- tuiici wiiu t i-niiiiiii .111111
vl I mi n ii-1 lab nt tl at we t-elilma liiel iiitui)
j.niri.a'; mm 1 tit journal i'-ci I. thr nr 11
! ottliei'ival Wuritl nl fu-liiiin. ISti-l'iti Tia
1 1 1- r.
1 The ll-i"t'oiiiiiiiiid. t-cllti)i'M-r iiii-in-
Iter 1 f the h 'I I --! -It t -t' He cllildrt'11 hj
1 .hull and prutt) plc'iiu-, to tie voting
! ilk'. h It- t.Hdiioa-iliiti'. in i-iiUtc-t tarictj.
to tlie'i l-'itldi'iil liiiiiina Ii ltsutt(-rc lur
I tin ehltilifii'- l f'., to pnii-rlmiiilitt- by
1 it. ta'i:ful tli-ltf l"t' iiihroldert'tl -ll jm-i'
,m I I iMiriiiiit tire -ivr khwi.. Hut Hi.'
ivaliiiK uiatli-r ef Ih'.' Imnr It iiiilfuiii.l) ol
-nat cctlhiii:c The parln aripilrcd
I 1 with piipulnnlt lintllaliiv-lileeiilo)
! it till.iiili N. i Utelilii'.' I'o-t.
Illrlll
TKIiM-i:
llaMcr' lti.if. nt ear.. .Jl 1X1
Tour dull U include- prcp.i)liii'Ml oil'.
, puitll'.'t' b the I'llMI-IU'l-.
ulii.-i-lptl'tr- to II.ir,cr- .MhizIiic.
Wei ktv. uiul UMV. In one adtlrc fur nil)
yniir, innu; or two id llaip.'l
I'erlutll
I cub. to one adiltc" I'll" uln
e.i", ?, no;
nii'tftft trte.
! An eNtra enp of clllur the M isilne,
Wi'fkly. or Itazar will lu; -uppllt."l uratlt
1 for every club of ilui MnWriliiri.il $1 M
cat h, hi one multl-ilit'i! ; or, six (Oiilcl for
I $20 u 1 without c'ra c. py ; pn-ltc-n Irt-c,
I ll:uk Humbert can lie -applied Nt all)
tunc.
'I Im -even Milliine of Harper'.. Ih17.ar.rur
the year- l lii. V.i, 'M, 'il, 'T2, '"Jl. '74, tie
(.'anily bound in gii't'ii inoioi co t-loth, will
Im i-o .1 hy cxp I'm, friljht rrpahl, fr
7 Ml cacli.
3T.Ncvi.iiicr mo not to copy thl- ad
serlln'iiii'tit without the eprr- tir-!cr ol'
ll.irpor A- Itrotlicn
AililU'"! II Altl'KltA ItliO'L'ltKi;-. N. V
Oi.s, Eu'.lotiil. 3-i.13.U-.r. C;rasr T-.volfili Street tinA VTaaliijairtsri. Avoa-ii.
CAIRO, ILIilNOlS, AVIODXKSJW, MAT 5, 1,875
( t it
A GOOD ONE.
M .til I hit it
lii nlitt I.i
Tnlllt. '
Vetfilinper
I Ii' (.itfilKr I. Mm Jiiijf
l li!i'l tin' iilni'im nl' a-ltinif ft' llif
itirili nl' ll I.ruiillli- .! . Ii
il iiU i'l till i-iivt. I ilifh'l ii 1 1 n-ti 1 1 i-r tli'
, oiii't iiiinilii'r hi iiliior I'liiplov nl on
t llC 1HIIMT. Illlt ll Mil- illHIMilv'. 'I'llll'l'
i w.h mi I'lliiiir-lii-i'lili'r, ulili Hvo ur lim e
; ii-'l-lniil-. a nctt- itlllur. a Innvy i-oni
ir t ;irt i -4 iui'1 i lly I'llltoH, a toi t-ljrti
cililor. an aiiin-i'iiii'iit i illtnr. a ll i it art
i illtnr. a llii.'iiii'in! itlllur. aiiil a iiiiiiiIm i o
inl-d'llnii'iiu- tun I iiiii'lii'-liii-il iilitur-.
'rin'iv Ui ii- m 1 1 ui 1 1 v iHlltnr, in ,
tin1 Ijilllilin s- iiiii'oiiiloi'talil) I'lnwil
i'i, tni'l llii'V wi-ri' In tarli ntlici"" Mij.
'I'larc ni" iilwnj.1- a T:iniIlf lnrllir
iDHIiyr Mild tin- ilirillllilll ;ii('l '. M.'IIIV
ol tlivxi1 iilircir-i urn; ainalriii'". wltii
nitlicr rruiK' Men cii' joiirii.-ili-in sri-nt
iiK'ii o a ld-iiii ly llliT.n-y turn of nilinl.
w Ik tlionlit It wimlil U' a "rood tiling
to -tnill Into tlic ulllii' nun' ur tuiiv a
ilny. ilinwiiir a kid jrlou', lnlt oil' a jiro
loiiinl C'lltiiri.il mi national olilI''v ami
tlii'ii Htnill jaiinlih out :i;ralii. twirl
ing a ili lli-ntr rattmi caiH'. villi a lior-i'
lionf or li'inf iiiin- i-jr in ivnrj lor
a haiiillc. 'liiii"-l M. . lu-lviy
iiii'i' ili-atl, lornii'ily nt' .Mi'inplil'',
m uu tn:i i.i li-r-i n- i ii-i' ol' tin- r.iblili'ol
('itir.ii-ou- Imt iiinli-i.'lilliirilinl liii'.'i'r-.
t'oloui'l ' 1 1 1 -k N an Irldiui.tii. rran'il
In .Maltaiin, x !( lit tii-tjuiri-il a inn-l
l licimi- Miuthi'i'ii liionc. I'l'i'-onally
he 1 nm ol till- lillii-t'luun). Kl.nli'.i
lu irli' l mi I iiiu-r rlihalinii- ol ini'ii,
and in III-liuii' In- li i lii'i'ii n i'oiili"l
n onu o t In-iiio.i xlui'oiit uitir- of
tin Suiitli. A Hull' work on inrliii:in'ii
tnry law, of nhli'li hi.-. tin- iiiiilinr. i,
till lIIOlll IllHlltll'TM ll'--l.1llM'l)iiiii'-.
lint ut tlii' tinio Coloiitl rlil.i v look
loM of iIh- l.r.ijr, lll-lienllli hml 'jr.allv
liiiinh-i'il lii- ii-'I'iiIiii. IIi wh- a yai
liuit olilli-r in Ix'lialf of tl' I."-t aii-i1.
ami iii lit' rally -liot to ! . Tin.
only womli-r wito that lie liianai-1 ioi',
' iiloi.i l ' In-ki y mail fr.-'iitli' I'll'urt to
lii'lpliiii' hi. r.ililjl-. ami sit tin
linif iMiili-nvuriil to iMiltivair nri'italili
oi ii irlalinn-. It w;i- oft' of h. ilii'n
rli . tli.ii a man I'liijiloyi'il on t n- I.r.lyr,-nni-t
ui" irily Ik' a i.i iitlcii)Hii. nml
dial a man iron. I i'iumiIi to u.im'1iiIi' with
llilll ill till' Olllll' Ull-t'lltillt ll toln'1'l.ll'lV.
il at hi. lion-.'. AtMiiit oni'i- a hitI, the
iitir" loni- wji. luviii'il .to hi. I'li'jnuii
iiiiiii'-Iiiii to I i . t oy-H'r-. vi'IiIkmi.
I'liainjiavMic anil othi-r iTintiili' I'omfort..
Tin' i-arliiT niimlK-r. of ( Ik- ,cr-r
uciv ciiiio.itli . hi thi'ir na . I iviin'in
Ik.t oih" nli-'ht, wiii'ii tln tmi-ln iillior.
Inti'ii-clx rni.laii in hi- -nip.itliii-. hml
wtltti'ii an art Hi on the I'r.iiii'u-Ccniiaii
war, ami Ur. I.r.t kiiirl.'jri-, who -trttii;l
"Viniiathli'il with tin- l-'iviH'li, h.i'l urii
ti'ii oih' on tin--ami' -nLJi-.-t. Of ronr-o
thev I'onllk'tiil, ami c.ifh wa .luhhorii hi
lli-f'tinr llion coiniiiltllii'r the lialf,'i tn
hi- own U-w-. Coloiii'l (."In-kry aaii
Kiili:tl to. "I Ji'iltliiini'ii," alil ho, orivii.
larly. "hy .Imu. you ntii.t ni.ikiiyour ar
tloli i-on.I-t. It won't 1 to have an ar
tii li- in one IKlht oftliN Jiaimti Uikhi'. oim
if of.i "'tiiji'i t. anil an ahtlfli' In an
otli' r iiluiiiii takhi-.'aiiotliiT vii'W. Thry
imi-r cuii-l-t. Sou , I ilon'l i-ari' a iii-
p.ili .i'hiik tin- li'i'-i'.it ill- or t !
)'it i. h it tlti' ' iiah ni'i-t he oni' tiling
. ri iiihaii. Ii i"in'l Im- Imtli." And.
i ' , ..I',.-lur:h r iii iMili', tin fnl'i'im
ni.i n. t il i lorior tM-iiiif iinabli to i.inu
I u an i .'l'-r.i.iiiiiinr. i oioni'i .un.i' i-ainn
oi."ll'ih c.ii i-iii to iitt-: I II tlx It
t ,i , -It.' TikiM-; tin; two ailli-li--.
Ik i t tin' h' jd nil' tin lirvcki'iiri'hi idi
t r. .1. -Ii' ''il a iiti'iu.' out of I'riii''- ami
Ii ! it on : ll.- ii In1 - -i' m,,1 out mi ln.-li
, ,. I'.'-. i.ri .in I ! i-'--1 il "it
'. i : .n. d .'i -i.i. llutii d. lakii'jr .dli-r-i.ii-
ji.u.ur I'll-in-iii Urii iiridui ami
l'li-i', until In- h.i 1 :iti liid iii on.- of tin-iiio-l
innarka.'i' fuii-i'.ii artlrli. i-ir
utbh-h(-1 ill tlii- l ulled Mai.. Ill" holi
tiling I'lidlu-.' with a -i-inl-foloii.
(."oloiii'l ( In-key wa: dl.o.id to a-.-i'H
hi. il:,'lit-, ami took iiintirtii'i! at tlm lic
lUi'iit I'nii.ultatlon. of "stocklioldor-.
Tht-ri''. too iiiurh hu.ln' about lu-nh to
ult mi','' lu' would siy. "If thiTi-'i tiny
hii..hr to 1m: iloiu. I'll IM7Z iny-elf. Itv
.loc! I"c Ixi-ii I'lri'tfd in.iua'.'in i-illt.Ji
ol tliN ia.ih. tin' tiy .Ion. : I'm .'oiu' to
man. lire It. If tlii'j:i'nll'iii' ii nm I atl.
Iltd with my iiiantivt'iui iit. my rt'.-l'.'iia-tlon".
at their aorvleo : hut I ilnn't want
tiny hu.ln' around ine. roine. Harry.
Iniv. h t- go an' 'tt a eawktail."
(Nilonel L'lu-key had none ol the uli
iird )iejmlh'iiiliout iter-oiiiil jmu iiall-ni.
uhleh -omeot the-eiliitfiiud -iiiiiil :n-
jMprr. of the dav alli'i't. "Ilny." he
would -ny. "lo-nnMih we iiiti-l on.'ii on
'rni iiloni thewhn.i' Hue. I'll .' inr Yin
on the u ond (itie. aiid I want I 'uiluli
wood to uo lor "iin hi ih" Ihi'.iI. and
Smith uiii 'iio lor 'cin in the telegraph,
ami Hi ii'l.ili-on in tile eo'iiuiereial. and
ainonjr ii we'll make it hot. It' uIkiIU
my time o dav for lakiu'a euwktall, and
I v.'iilit th" Miiole tn'ei! to vo out with
im."
t'ololill Mike eallle from a eoitutiy
w litre the enile wa. lu luni, and had an
Ma that nothing helK.-d :i new-paper n
miieli a. for -ome one eoiineeted with It
to .hoot .nmc one, or .i't -hot hint-ell'.
''I he Kip-ili ione to hell," he'll -i ay;
uttlil to have fought a iiiouth api." '
'Hie
I'l-i-slili'iii uml lieu, liiiili'i'.
. llfluM J
Then- i- a -lory that the I7c-i I. m
liit-aut to have ui.nli' lieu, limlt-rlii- At
torney (Jcueral, and thai upon Informlu"
the! ahinet ol Ili-plll tWO'il lite pie
clil iiieinbt r- Ihlealeneil to iv-lfii. If
thl- i- true. It po. i. ;i varied im-aiiiii'.'.
Tin i.ict that lien. Smut me.in. to ilffer
to hi- I'tibltiet hi tiuyihlue; linlieatc- a
change ofhetut ami a tendency to -i-ek
i-oiiu-cl or the iart 01 tin lYc.'ldi'iil, It
iiietin-al-o that the -mil nf our Cti -ar
earn- tow atil tl lie tutc-iuiui ol hi-
ttarlv who ha-110 doubt about the third
J It I III. l. liaitil I lilt licit 11J lit'll. Kill-
1! i.i. i..t ... ...
It-r iii:i he, 011 one point llei...ound -the
tliiid li'rm. It iiie.iu-al.o that a enll
nieiit ol lnileviulenee Im- entered into
the higher walk- of the iiarly, and that
the men wlioadi-e Ihe rrc-idenl do iiul
lileail In eolllllllt .llleidti 111 III. illtele-l.
Ucii'i-.il I'.uiler would make 11 llvelj nd-nuul-lr.itlou.
which U what we do mil
epect 110111 Air. ricrrciiiuii. nut weciui
hardly think the I'tc-ldeiuivally eniili'in-plate-
a-kili;.' him Intii the (.'ahiiti-t. Third
term or not. iJeiienil (iiani nin-t want 11
(pilct adiuliil-tratioii. lie cravi a ui
-uiiiiner and -nun) little time on the .,-i--Iiore
mid at Ihe Mi-onil .lock farm,
which, we aie plci-cd In learn. U llnur-l-hlli,
and in th"-e penile ameiiUU- of
travel and ob-ervtitloii with which the
-ecoml U'si-hllliltoil (lelifrlU- In .-olace hl-i
rre-ldeuey, Willi iriici-,il Klitlcr at
1'iri'o In Ua-hliitou, no iriideiit I'a-i-ilctit
could think ol' lciivlnj; the White
llnife and we tire Inclined loille.nii the
truth nl any iloiy lo the ellcct that lie
ever roiitclnplfttrtl -liniiuoliln him.
TRACY'S CONFESSION.
, UK WAD I.1MI.TY OP A BREACH OP PHO.
1 ' l'tHSIONAI. KTIQUETTH,
I (I'r.int the Vw Vnrl. 'I line, M l"l I
I Tin' fin Miiiilniitlon l Mr. I rac
i vii concluded yc-terdy. In ll out-i-
nl hi-direct examination for the tlrn-txl-
iiutliv Mr. KvuiK Mr. Inn-. mail.' the
followln.- ndniNdoii. He w 'h-.i.'rllilni;
an iiilnl( n In- ouee had v it li Mr. Moul
fill :
"He i Mo'.iltou, Willi f Ut olilu- 1'iMiin
and wa. "one a lew inluiii' iiorhai.
Iltlei ll iiiinllte and teliirned with Mr.
Tiltnn. and Mr. l ilton and I .nke, and
Hu ll. I think. Mr. Tillon iroe,nc, v,j,
the eoui-r-atl"ll took 111) Ihe i-oiivetta
lion from that iioint ati'l s-ild I'tliln;
iihout my liaxinu' been tdliil Into llii.
"ie wilhiiiit hU knowl'd'e. or e..n.
-ent. or aiiotil ; and he -aid: Mr.
Tiwj. I am a-iked,' or he -ild.'lain
about to." 1 atu not -. rl.iln whli-h, io
innl.e a tiili.-ni'-iil o ,ou of my etiw;
a-jaln-l Mr. Itm-lier. don't Uuni what
tin! i:tliiii'tti.' of your i'lnt'i . lini allow-.
II I inaki'ti .lateini'iit of tny ra-e n:ilu-t
Mr. lieeelur Id joii." and Mr
lleeelier and liivirlf .hoiild aflei
ward eonie in'o eollidou, v uhl
rHtjnttr "'' "f'.'tti . orrit'tt ywf '
Ii. u ".(.. ( i Mr. ll-c l, ' '" I l eilli d :
'.Mr. Tillon. without dl-i'ii-duyr what the
i liiin;tle of my iroi'.-i'iu would or
would not allow, I -ay to you that 11 a
ier-oii Inning a i-oinioM-r-y with tin
other eome. to ine ami makes'a "taleim lit
of hi. 'ldeoftlr.it wntroer.y. and the
i:irtli-- hot l Id alh-rward (-nine into colli.
ion on that Cti-e. I thv'-l not frrl ol lib
erty In l( fwnivl fn- UI,. iirhi' 'i'here
lliiiii Mr. Tlltoli iliifoldi'd. ;i I reltiem
Imt, a enverln of iuauu-erlil which he
hroii'.dit with him Into the room, ami be.
nu to read a -liileiueiit."
'I'liat Mr. Traey mtcii iiledye to Tillon
that he would not beeouie i-oun-cl lot
Mr. I'.eecher. we have from hi own
mouth. 1'ndi r eover o that ilili.'e. he
ll-telted to ti I'oiillili'iili.'d -lali'iiH'lii ol
Tllton'. lie then a--lted the I'lxmoutli
chuivli eoininlltee in the extra-indicia!
trial ol the cn-e. And if we ale not lill--t'lkeii,
he . now aetln' a- out' ol Mr.
Ih-echerS ciMinwl, Tim. we xi that one
man. iu hi- lime, jilay- many imri tlmi
nt leti-t. Thi- -irt of "triiiu1lte" tiiho
imi'v may lie in -trii t .icconlam-o with the
"etliiiete" of lawyer-, but we think
nio-t of our riiuli'r.'wlil b hn-liniil to
think that it 1- tno.-l iler-ldedlv not In ae
cordnniv with the "etiUi'lte'' ll-ually nli
M'rvd aiiions 111111 of the woild.
.
I'.. in i:ii'iii'ii
i likiifo I iiii.-i I
It i a.-ertei oil aiilKilvutlv tfiMMl
uttlhoriry that both Kill k'inir and John
(i. ScliumakiT will be lAjielli-d from the
liel coii";rL'.'.'i -411111a. I In- liou-e con-clie-,
l'iireoiiiili-ll in i I'm-Illr Mall
bribery ivi-c. Suefi an act would be a )
eredltable IkIiiiiIii'; to the rorty-foiirih 1
con'i'i'... and we Iru-t the iiredlctimi !
u ili he luliilli il. Xo 11 -iieetalile man i-.in
( i:iiiy a -eat lu a d'-liberatite bicly lu
company with two -m-h iiii na. Kluir :ii"l
S-buiii.iki r. ltoth luxe !..,. n i;ouvii-ii d
ot bribery liy tin mo-t Imlntiliulili proof.
.um inr nun n-n-ou suoniii ih nipun il to I
ijlllt thctloorot eoil'iie..,i'Vi'U ll tliei-e I- 1
IIO ioW'er lo rotiiinil llielll lit tin; oi'iilli 11- '
tlarj. where they Im'Ioii". 'I lie ue I ,...n- j
yre--eould iiotiriea bi tter proof of the .
hom -iv ot Ii- Intention- tlum ,y luiiini-. j
hi tic -e i1i-iiiuiablc-.
rt At the IHrllluri.ll lu itiliec l;l-I
Wiilm - laj . iu lie- l ilth avi iiiie. New j
York, tor the hiiiclit ol tin- loud to .up- j
port and edlleale lie- live children of the '
late Hun llryiuit. "London A iii-.iiki " '
wa-llit-proniiiiini . I'mmy lavei!ort 1
pert'i .n.i. d "Iaily Hay." '. Wi wa- 1
I Juice, timl oilier 1 nillielit iH'toi- liilidlln-fi-tiitiliiinir
. Inn i.-ti'i -. I'.ijoti Heron .1I-0
.i.-ti i "S in." in that anm-iny liaitilelle
I h" t,o 1 1 1'oi Xothiiii."." U11 'I biir-d ij ,
.iinri.o. n tui'l.e ihciti i'. devottd I heir ,
;r.- n.-t ip'- to the lntt-rt-t 01 ili- -urni- I
fund. !
o - -
S.t iililoni ol I.I i ci- Ciiiii'iliihil, noil
ol .toiiie of I lie llisi'ii.i's I'rnile.l eil I
li.l it.
A.ill'iworjt I w color nl in. or ''!
lowljh bi-'f n i-!ut on fail- an-l other jrt
ol Ijotlv ; tlulliii mid ilio-.vsiti'--. Willi In 1
iirnt fiuutlai he: ilitlnc litter or Iml
ta-tf lu inoiitli, ilryni-. nl ilirott. and in;
tcinil hrat .-pi'tlatlon ; In 111 m east--, a
dry, tei-iti',' eoiisli, v Ith -ore tliroit ; in- !
-linly njipi.tllo, r.ti-li.' food, cli Muj mi- 1
.-itlan lu tliroat: Ui-tn;-, lic.-witto -.tiloatetl 1
or lu'l n lliu about -tout icli or ml pain 1
in fill ha' k and brca-t, and ..'iout -lioul ':
del-: ftiP,', juln anil -orcti tlirouiih
IiiomI-. with heat : I'on.-itip.-iti' ii allrriallir. J
with In I'lii-nt attack, of illir.li'ii: pile-, j
il.itiilmit-i', tierv u.iii!j..co.liir.'Ol cx rfm I
tie,: ru'li ot iiuinl to liimtl. .tli -.Miiiloi:i- '
ol aiip:ty. tiiunlm ol I1iii'. t -pci Ii l- .
nt te.-nt : e tld t-liilN altt-rnatln,' with hot 1
lli-lii". Ki'ttn iui'1 urb..i: 'lilliculll. :
tlnihii ... I jw -pirlt.-, un.-"i 'it'ii ' , and
.-loiiiii) 'irclioilnv: only I' "I lni
jioptt in-likely to In iiriA' t.' a 'ii l'rn I
All w ', .. I,-: Jlr, I'li-rn - Alt I.m. or (to.
ilen Mi iln i'l Di-ioum .mil l:n-ant l'ur
g.alve relict, inr l.iu'r i.'.u . rm "id m
CJ!iipli.'aton, arc- lend In r n raltu ol
tin 111. 'I In are .-ld tij a'.l ! jh I - itimcib
I. Inc.
DANIEL LAMPSRT,
Fasliionablo Barbor
3CIA3.JTI ursia.swKiT,
sntrrrt uj: r i:immi srin:i:r.
I!otweiii W.iahi'iKtcii .mil Cummrruliil
Avoiimi.
CAIRO
mil BASKET
BOX
CO
- Pl-jllT ill
Ml ui.U li.n.t nml t.il.)
PLOORIKO, SIDINO, LA'l'Il, &c
Mill ItUll Ylllll,
C'ornof Thirty-X'ourth Ktroot
Ohio Lovoo.
und
1 1111111II1 In aflilt. i-iii'y-itliini!
,7, 'i )i vnuiiij r.i r.t -leu Jit" it , mi
tn'ii.ni.Jtlcli. l-U-Wit
'.W.'JI.'Irt U f .l.ltf
1 1 1 i .--&, jujui 1 1 uui
T.T.. .. 1 ... 1 . 1-. . , 1 l.l. u.ii:. I .r ti.lv 1.1
.rimfl.iT iiiAjitni. ntvj'i.uu uim
In,,..! (e ,.ti ,i .i .'."i. Tu. i.wisy
l)l.;.lliiTruIC',l.l u.J.rr'C lull
Mo
.ma
BURGER & GO.
Still Ahead as Usual
This Firm has just brought on
an Immense Stock of
M'ISIMi
-COMPRISING
NOVELTIES
Which they offer at-
SACRIFICING PRICES,,
AND WHICH HAS CAUSED THE
Cor. Ninth Street
Clough 8l Warren Organ Co.'s
Late HIMMONS & CLOUGH OROMl CO...
lMl'ltllN I II
VliMNET
AND
rg p Jrj
Drand Ocmbinaiion Organs
'ii 1 1 riir 1 A 1. ' 1 -.r i
I
SCRIBNER'S PATENT QUALIFYING TUBES,
ii iiiti-m. 1 liiioiso ni"-i imiMirlMil litulliix en I Muir. 1 rpitijUnn of ti.-t-i lu-Uiiutt " I
n.i tin "I ii in Ii Ih'' iiutnf tl ur t il nut.-ni 1'iiif i-tt- j littrt.
t-.. I "i I lln-t-.-il'tr 1 1' I'inciCf. lt ri't
Ei ti U ti tel. Hp Dtp i I'm Sim tail?.
" lliir trltl mlitl i. I i Inlf,
Hlfiniiinx ' l1"" " t-tr-
1. .I.i I. Hit lii' ' ult'l
ALL THE LATE IMPROVEMENTS
I 111 U'o!'t.iini-tIoiil III llif-c 01,-111.
FiHvDiiTovont Styles,
ForthcPfttlofnudtlioC huroh,
Tho Host Mutonal nnd WorkmnnHhip,
Qunlity and Volume ol Totio Unoquallod.
Fitlcry it
Vhmm, Ctr, W C:a?:i Sis,
Tlritubliulied in 1850.
Address CLOUGH & WARREN ORGAN CO., Detroit, Mich.
WEESLYBULLETIK
ONLY $1.25 A YEAR.
NO. 110.
ALL THE
SEASON
and Commercial Ave.
OBCtANS
tt Hi maiia. ' -Wilt.iv fulfill, ' "Oi-t-Hf I1.111I1 r,' ' Hi
.n,f -l'ti, -(.iiii. Ilnni. t-iiinii.i, ' " hv Aimi Irl,
I'tO
I ' WNIIUUII MIVIIINlklll
Agontu Wanted in F.vory County.
FOR TBS
O. CLOSE,
ifcnrt
Commigiion Merohant
AID IlKlUR f
LIME, OEMEKT, PLAtTBa".,
HAIR, fto.
OimUr City NatloaU
1 mif!'!' "i1 ii'""'."?! Ma M iiftal.imi
1. pita, iitldliiit I relxlil.
JOHN B. PHIXXIS
AND BOX,
(Mjcci-.loM to .I.ilin B. I'hillU)
FOnWABDINO
Commissiou Merchants
And !'!vri lu
HAY, ORH, OAT, CLOUS,
UKA1, BRAIf, te.
Apnti for I.AFLIJf a BAHS POWBH CO
ICoraur Tantk 8tret aad OMo
LIT.
.. U Mittiiif, K. O. ClI..
MATHUSS 6c X7HL,
POilWAHDINO
Aii'l tivmrul
Commission Merchants
lKuli'i! In
FLOUll. GRAIN, HAY AND
PRODUCE,
U4. Olxio Xto-veo.
V.. .1 Ayr.
P. I. Ayin.
AYRES S& CO.
Fitonn
And KilifMl
Commission Merchants
No. 78
OHIO LEVEE.
IIAMiN.
THE
City National Bank
CAIRO, ILLINOIS.
CAPITAL, -- $100,000
lllllt Kit-.
W r IIAI.l.tllAY. I'mltli-nt
IIKNKY U. IIAI.l.tllAY, Vlwl'it-t.
A II AH Dllll, I a.lilir.
WAI.'IKU IITsUll'. Aw'tCivlilt-r
lilKLtlOHl
Si-aah Tavioii,
I.. II 11 1 IUX1,
It. IVll l.liJ-HOV.
A n
II
W.
II
KfXMNOIIAX.
I' lUixruAY.
."rrciiBv Itmn,
SAiroim
ExclinnKO, Coin and United Htatou
Donda Bought and Sold.
DKl'O-rr.s rt-O'Iicil ami n p-niril lunkliii
liit'li.ti-tlt'ii.
Enterprise Savings
BANK.
CHARTERED MARCH 21, 1869
CITY NATIONAL BANK. CAIRO
on to.r.M
It fAI'HKI, l'rwMiiil.
1 AVI.OII, Vlrt l'rrl-Unt.
II YM.0I'. nir.'r uml'ln-siurt-r.
tllHVlf (litis
lltHI(.V, I III- OlI.tl.l(K.
MIK.M Ll.fll, I'.U I. Ii t lllll,
rtNir.iui. II I. IIali.iei.w,
. M. I'lltLI II.
I. M
K M
It. II
JMKI:lrriMnnilipt..ti 111 tbernlfi or fil
. irrn nt i-ratiiiiiiii, .MnrrJi In ami Att'tn
tir I'. Inn-ret itntu-itliilRinn In mMcl Iranif
li-.lt r In Ih prlnelott ut' Inn tlrnoMu. thereliv
.T'flnz lln'tu conu'oiinil liitm.t.
Ma tried Women nnd Children may
ucposii jionoy ana no one
else can draw it.
Offn ct.ry butliicjjit.ay tVitnW iu. ro.l i.m
unit .-tnrlir trrniui Kir .uviuirn ilnwi.lu tiilt
Irmiir. loftu't'ltM'k.
W. HYSLOP.Trtt.arer.
THE ALEXANDER COUNTY
TranHnr.tH nil kindn of a Logtti
mato Bunking Buninesti.
I' C. CANKDY. Preldut.
1IV.NIIY WXLU, Vleo Prcaldant.
THOMAS LEWIS, CtMhUrT.
T J.KER1H, AaiUt-mt Cashtar.
.'. n-ir
A BOOK FORJHE MILLIOH;
imjp J 1 jtritttuOw-MiMMIM
Vim fJ rrl m rW tum4i. m mwm mmi w
wiiT.MrtoHilw-,
I.I.H41MrMI IUNUMII ltW .. 1
ji"Tu 1u.rt.u4 tMrt ti ia kuMi mr
,.f.i. -nr. itu'Mi firri4ajf. t .uLi.t tiJ..tf
I.tiaailta ' IU ... nnM WMMfMrMr
fla,., .uii nun tm ItM 4
lalltl, III W Ml tMHiil; IMI Jfltlf .....
11 uiuiu ikt mum tat j w eSUlf
II. iHVW fT If HI XI tl. tl
(tttti. It nlfiw TtrfttlM a -" .f.4ff;
Juimm ttltti U mttn. ft mm mmTm
wim Or. t4f ainmiii. t. II I
rv Uut, a-
Ntlkt to UM .'
ut Mtf;ii m aw MtrttM tt4u.w ft-mmtm
l.iu .nt. mm mut T at Ma (ajt
A'tftltft
HI tl HU taar
ttmtar tt If aMtl. ta
IMkt H4 -...
VaiUi ... H".l- aH.
u i.ini.41 if ttmttt jm-M? ! aaajllf'
iiiilMaWiWHBB

xml | txt