OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, May 06, 1875, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1875-05-06/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

CAIRO POOTOFPICE.
omen IIoit. From 7:.t0 run
n.ui.; Sunday trom 7io!n.ni.
Order M:W u.m. (o o:00 p.m.
Id i'r.'M)
Monty i
Anivu
a I i-.m
a.m. I t.m.
I:S) I rUlcoiJ OntrM 11 K
i io;f naiiy.
10:30 Mitt intml K It 'J:Cn
Dally.
10.(0 Cairo A liirrnnc fi.on
111: Daily.
1 10.W .aim, Alkniivi A 1.(m
. ItAa UK-Dully.
, t,W Ohio Itlverltonto n
Dally cc'tMoml.i
Ml.v Cher llontp
Up, i-un. 'In. Krl J
I li)vn,Tu l lut ,at )
1 I 'llif'be lioute ( I. v
KrlU' A i-nturday
O W MiRctlu, I' M
Itlll.KO Alls.
TIME CARD.
ILLINOIS CENTRAL .It.
R,
tllM.N LEWI' I 111:"
I IS a n Daily
.. i in
...... 4 uia in Kxcriit .uiidiy
12..p m
I.inp m. " "
. (1 .11 p. in "
Amuvr. ai r uto
-i-Mi in (Lilly.
... I'ISp ni...Kxrrit Mimlay
........ :! a. In " Monday
- 1:30 p. in... ' .-uii'laj
".My in " .'ninLi)
.. ll l'ip ni.. " "
J AMI'S JOItNSON, Aucnt.
Mall t
Lxprr al
flitglil al.,
rrelgtitat. .
fralubt at...
Krelgld t .
Mall at
KptrM at
Fniubt at...
'mUtl at ....
rtrbcM al .
irelaut ul ..
CAIRO & VINCENNES R. R
CAino
EVANS VILLE. INDIA N Al'OLIS,
CINCINNATI nnd LOUIS
VILLE. "N nnd after Xox-t nil r 1, pawc-wir tram
S T 111 ruinHily rvrt iiU't.i , a. l.-Uows
Tv III run ihily rvt-pl
ooino yontii
Iauc f AIIHl
Arrhc VIKSVA
llAltltlslUIIli
" m hums un
l m;jii
' liltAYVII.bt
,nr i;ai:mi:i,
.IXfU.VNK'
' rxio.v iu.pot
Uac I MOS IIKI'Or ,
AlTiTC INDIANAI'OI.I- i
CINCINSATI
i.urisvii.i.i;
l.VAXftVU.LU .
(1U1XG . onii.
Arrive I UKO.... .....
VIKX.Vl
if iii:is!it:i:o
NoinjiitiiY
l.VUMI
i.UAYVU.I.K
' MT CAU.MKb . . ..
Uavc VINf KSNK .
rxio.v ii:ror
ArrlTol'MO.V UKI'OT
lre IXDIAXAIUMs
( INTIXSATI .....
i.ori-vn.i.K .. .. .
kv.vsi n.u; . .
:IA M.
... i'.:l
... . "
'
.... 10.10 "
in;.vj "
1I;.U "
1J:2S I- M
.:". "
.... 12 1 10 "
(i:15 "
o.io
Ml "
l is "
.....ffl:S.-. V M
50 "
"
..;.Vl "
1:11 "
JJi-.
"
s-jtt
...... SU'
ii.-oi A.M
n.so
. :.()
....ii n
-1000 CITY .toouuunjiiiov.
LfjU AIIIO . U.M cn.l .-.:l.) I'
Mot xr tl r Y 1 .13 and .Is;-,
Mrtr.il l Ace.immUil..ri mm JVbit. lay
ami .-jtunliy
Mk.- : t!.)e r jDnv:..n-i to awl foini nil
iiot lut and North . al l!i.lUnai und 1 in
r.lniviU,nd to and frim all poluN outli nnd
nm Dy ran an'i rivtr .
X. B. OOODRICU. H. t,. MORRILL. '
in-o'l Ilcktt A. ' lKNi.nl aup't
ST. LOUIS.IRON MOUNTAIN i
AVIj-
SOUTHERN RAILROAD.
OUN"tr.CUS an-ie at and il-part from Iho .
oiS , .V, uhio l.., a. r.,!luw
Tfi. Ki.n-l.vt daily M);.j Ml' M .n.vl
arrlri al 4 .') M
Thrvh frflsht Uarf Dally rcpt "und.iv ,
ttlJl' M ,udarrivitt:!.Vip M
Time to all jwint- In Tia aivl Atlanta,
)A HOURS LESS THAN BY AHY
OTHKR ROUTE.
Tim from Cnlnj to Utile Karl, 13 Jwiim.
io lnarcuna, '.-.'nuur.
'lo Jfltron, Tra, 2iii"!.i.
To.Vr.)ill,:VnMir
To .'tiiviijairt, nl'aiin Hi Ik.i.ij.
U'O Dalla, Tea, ifi Jinur
'lollcurne, l'e., u-hour,
'lo Houston, lua-, II Ii-.i r
To (.wlvei ja, leva-'. II liour
C. W. HEQUKMBOURG.
A lut lairo 111
CAIRO & ST. LOUIS R.
R.
Ou and uflrr April Kxli, train will iiiuu lot-
low, ftunJaj- tAcrntHt, Irmn tin- tvoriierof
stmu.ut sua (.oiniiierrial nieiuif. (.iilm,
lllluois
J.iImj ninil
Ix-an t.iuu T.I5A M
Arriic Jone-boro ., .i.i "
" lurpIiyi-tro.. .,:iil' I
Ij-qv Jturjiln .lxrii... -jjni
ArrhelVn-y 1:0) "
jmrla-... ,.. 1:10
LadCurnmUltt, . il:ll
' iUit it l.onl? ;.(.-, I- U
I.OINr, hjcxu
lllr t.a.l t. linl. ..... H:ta1A M.
Anlifl'jul I uioiiiKli'l f.-:t '
' 'ptrta lli::; "
" l'ercy .. 1 1. -in '
' Murphyalmro Ii.',1'. X.
.tiive Jltirphyboro i.:i '
Joiie-boro :iM "
Arrive Cairo ;:n
Connteiiin- at
I I.r.m- e llli all train. Mtd
nuu .Minn
.1 I. MINI I.l.llV mti.i
i:. w
f.AIIK (oiiitiiI Pu en.'ir Apcnt.
HEN ROT IN
CHICAGO, ILL.
.?iM.aniUf'u:tul0 nml.Ilianch 1 1 lien. .'
peeUl indtiKwnl t.nrul n at row OooJa
n n'ffJr Pf i?,rn BDn.iots.ut V . u 5 '
to Thirty Dollars o Dotf
KID GLOVES
1 Y( 1,1 l 1,1
TO MERCHWTS 0HLY !
PARIS GLOVE STORE,
94- State St., Chicago,
GILBERT HUBBARD & CO.,"
aniPCUA.NUI.Kll AND SAIL M lKI.lt
TWINES AND CORDAGE,
BTFEL & IHON WlRK ROPK.
a. -7sr -nx Nas.
TENTS AND COVERS,
COO TO nnu c n.i,n. rTT?l
-t-.iw
frlTkta PraaerintUn nnni.
IiimmUiI.. C.taira, l..i.inUl,M. ...
l i.ui., v.rlx.j,. Uiti.r.i., tu..n,:
l.JtiL'llii..llill. IHM 1.1,
f Cwt,.uii, r.maW a'.akLr... kllwr
Ui?LirT fioaICio. Iiair.
ii?.' ?'a"v,"" M " in.iii-
Inc 'u.ui.iisa,.,,, ...
naat. aaa anamHaili w Vi!"J "'
uSyirtialiMiM. uH m lw i?.T"'rorii fc.
a m vaat rlM h. I.'.m. ...i.i-i. ...,.
MafMa4ik.M wuvi.uu. it.,",,. "M.t-t.iiu.
man x " rnjn. aajna.
ay.
& CO.,
Wholesale Millinery :
Mlafiptlo
MAR
PARAGRAPHS.
. J h" ay that Senator .tont
.prud SI. WW I" ltillillic ItitM"-!! it
Mill
pal-
ni-.. iii t'nliliiai"n. It
will thai the
lionet MluurV rump.
- At a r-pclllnn miilrh In ('tiinll;i, x. II..
' si I'l-w ivcntn" iy. Ucricnii j:il;U'l L.titc.
' :) yciii nl'l, ifjH'l li-il tlownitU llit- yiittii;
i lull.- iiml ti'ok tin- lint pil.f.
MjUt tfKtil in 'ciluit'ly tlil- iiinin
Iiil': "Don't yon ii'itlly Iji'lli'M' v u
' Ii:iiI or-c wuittlicr ."liii-i- tlicy li'".'im to
' i' -o alntlylity voiriitllli ntiOttt il i
i Ji,' !,1;m fin'ov,
- llrolliiT Shr-ai ninn t .i l - cuiilil
1h. ipcotcil. I Vnr a tv nili'i lulniil. Imw
I I'ttr, tiy olisiTvlii" l'i'ii;iiiN. llmt mh'-
iK'it ci'ssttloii Irom ciyhi in:iv liavi' n
biiil flVi'd on lil- -iin-Ulvc mttntv. It U
. now iihii'i' tliiin :t wvoi; niice in ua rri-i
I In piiiilli-! l oho tlnic our I'l.'itrs iti
! nrousi il li-t llititlicrSliwtt iiiriii mljilil I"'
1 llit; lio tniicli, ill'sohlti In tfiir-. In
liicl. Now. on tlic ooitlrnry. nri1 In
at.ii m tit-5aiitf tlil- iIo'mI ynli" nn -o loiijr
(Ui.i-il. WIh.-ii tli.'V ilu oimii. uliiil !i '
tiv-llM tll'Tl' Mill 'M' . ...- J rh S,. ..
I .... -
III- St'lit-lli'UN Milililiii'il l(tIUI'illl"
I 'I l.f -Ijuibnl ivlni'iltr lor nil tl-oj'e. nl
' Un- Iuiik nre sciiknck i 1'i i.moxii:
' xviii . M'lir.xi lv'j. k V Kl.li 'I'dNMC. Iiml
ScllKXCK'sM tXltltAI.P. I'll.L'.ailil. Ill.llii'll 1
liclol'u tin) Iiiiu',iiv iii:tn;i'il. a ,-pii'ilj
pruily
,,'r.J.:
iii.n.irv
i-llri' l rjlicti'il.
Vn tliroi' mci rino lr.
n. l.-. nfl'lilliili'llililii. )'( Ill- HM'h:
i Idl Mtet.- la tlio tru itun.nl of piilnii.n.iry
' ill-can'.
I Tin-I'lilnion U'.'yr.ip i IpMiv ttio moilml
nutter in tlio liin-; n.itum tliruw- It oil l
un cay oxia'i tnr.r.loii, tnruncu tin. (i'iu',
L'lll
. uMiniicr i;iipo n ir.-iii c'iu'u ni
iltoir, tin' iiatUnt li:n rr-t mil l.ic
... . . i ..... i
ilirniv
lti'i
i kK'xni i in.'.ii.
i To rtialilc tlif I'llllin'ilr nip to il till",
Sphciick'i ?l:ui'!rako l'lll iinn m-ii ni'K's
i mm WcinI Tirlo imi-t bo llei ly timl to
!tf.in3 tlio elotnaili ninl Hut. M'liencU's
i Mbii ril.i' I'i l-nft oil tin. ltir. reuioiln'
i all oli trurtlon-. rlix the i'nll Maililtr, tin
I lillc Irmlv, an I tin- liur i fiion
1 rclii'vcil. . . . .
1 s hccrkV boaWctil Tonic hn gentle
1 sllinnl.intan'lslii r.ithf; the alkali ot tilili
I it H compose I. mlxi'i with tlic foil an J
ureVJiit' toiirlii--. It a-ll- Hi Vit n
nv tonlns up tin: Mr-marli t'i a hcaltlix con
dlt'on, i-i that thul'ioil an 1 till lliliv't lii'al.
anil Uo pitlcnt will -.iirclj ltI well If f.ito
I- tikcn to prewnt frc.-Ii com.
All who wi-li to con. nil Or. -viicin'l,
rllUiT pcf-iiliullv or by letter, ran do fo t
III- prlnelpil oilice, corner of Sl.Hl acil
Alien Hi?, riilla'lclpbla. every .Mniuli.
. -Iii-nf k's Medicine aru -olil by all ilrnj;
gist, tbrmi'lioiit tbu country. 'J 2-2m.
BOBBINS'
ISIG BfflR!
112 COMMERCIAL AVE.,
CAIRO' ILL
1'
Pianos and Organs,
SHEET MUSIC AND
i MUSICAL MEKCHAWmSK OP
EVERY DESCRIPTION.
HALLET, DAVIS & CO.'S
Of World wide Rcputution.
Aekliowlrd-id l y all irund Mu-lr'an In Ix; lit
l'-t I'lavi now made
TIIE GREAT UNION PIANO,
Of which wc have old nier hn during
twelve j car- pad, becoiulti.- more and more
popular c l cry "'a.v-
SMITH'S .13IEKICi.0J..i.liV.
.'"plcndid tone, I'oivcrand Dumbllity.
Kimball's Orchestral Organ.
A vt n lino liiitrtimeut. adapted to Iti'tni
inintal n well n local iim-Ie.
A i.i, i in: aiiovi. aim: orri:iti:D on
. Ihy .Mouthlv 1'jj mcnt, at low jl 'tire)
regardlc.- ofl.M Prices
SHEET MUSIC
In ;:n."it variety, iuclitilln? all the new
and pojiular mii.de ot the dai.
Oiiler trom the (.ountit'
in'omjdlv tilled and .cut '
by mall.
VIOLINS GUITARS BANJOS
.UVOI.DKOXS. CI,INKTS
FLUTES,
PICOLOS,
TAMBORINES
M.'KXtll II.Mtl'.'. i;tc., ere. .
Band Instruments of all Kinds
I'urrl'hcil to OnKr.
STRINGS FOR VIOLINS, OUITAUS, ETC.
til tin lb.t lUalltj.
Classical Studies and Exercises
of alurjijef for 1'iauo or oIT.
!'YT..V d. .rintlmi ..f Mn.l..,l M
, ihaimlu furnl.bed to ordir. ploiii'plly'ai)d
at pie loiur tbsii cvtr rircnd befnre
I -y.i nc u.-oo7"
ROGER'S ELEGANT STATUARY.
Kn;ii.1 for Illiiitr.tted rttalo?itt and price
I l.bt ol ihiH' beauiliiil sroupLs.
All OosJj Warrants! as lttpincntetl.
A 1 treis,
BOBBINS' MUSIC BAZAP,
uiuro, Illinois.
CAIRO
BOX and BASKET CO
Di.l(r iu
AH lli.di haul ,m, f,n(j
FLooniNo, smiNa, i,ATn, &c.
Mill anit Yard,
Corner Thirty-Fourth Street and
uiu UUVUUi
T IMMUllfal
I IIOOH aiTORT,
i
!
O eg 3
CD g
I CO 2 C w
Cj -I p ft 8 -
CD
CO " a
1 pq
I 1
" ..... ., .....,....'....... ... .
! The Gamble Wagon
O
M VNM AtTflll.n ny
JOHN P. GAMBLE.
THE HEST asd CHEAPEST WAGON MAN
UFACTURED. MANUFACTORY, OHIO LEVEE
Near Thirth-Fourth Street
ix.in.i.ti:.
C. N. HUGHES,
(.rniinl
Insurance Agent,
OFFICE:
OZZZO XjX3'VZ1XI.
Orer aUtiaii tTM'i.
IN
josr. but
I'ltit-LlsM Coinp&nU n pre
MTtir.1,
1
I
I
1
INSURANCE.
ESTABLISHED I85H.
SAi UivO, mUKHIS
AND CANDEE,
l.rlKTal-
Insurance Agents,
73 OHIO LEVEE,
City National Bank Building, np-iuln.
Tho OldratKaUbllahed Aicency In South
em Illlnola, repreaentinir ovor
tfl5 000,000.
STRATTON & BIRD,
Wholesale Grocers
-And
Commission Merchants
AGENTS AMERICAN POWDEn CO.
57 Ohio Levee.
ii
1 ll.oin i. I. D 'llioini.
THOMS & BROTHER,
(Mlltl!f -I'J 10 II M llullll,)
m
Commission Merchants
BnOKERB
Au1iIjUiIii
STAPLE AND FA NCY
GROCERIES,
FoitiKU and Domestic Fruitn and Nuta
18) COMMERCIAL AVENUE.
G. D WILLIAMSON,
Wholesale Grocer
Uwulfr in
BOAT STORES,:
Commission Morchant,
No, 76 OHIO LEVEE.
Sl'KC'lAI, alleutlon clleu to compliments and
Ulllru ontrr
J OAIIIO IIjIjIKOIS,
TOIIi4 O AMI CKiAIIM.
H. MEYERS,
W luitt-alc Di-jler III
Tobacco and Cigars
PIPSSS
.Wll
Smokors Materials,
OU OHIO liKVRR,
Cairo IIIh.
Tho British Uiartorly. Reviews.,
KDiNiitnto ur.v n:V-wiit'.
LONDON IJI'.MIIHMA llhVIKW - ton-
tomtlc.
WKar.MiNSTi:u iha n:-i. byrii.
unmsii (i .itii:iii.i i:i:ir.-
BLACKWOOD'S
EDINBURG MAGAZINE,
Hcpliu'cil by tho
I.KON.VIID 800 IT I'l'IILlftlllNO CO
11 llurilay.illii t, New Yoll.,
Ily iinaiixeiiient villi the Kn'bli l'nUMi
vr who ivcrtvn hi" nl coiiipciiailoii.
Tin f perlmlliMl- I'litiV.ltiUo a womlcrliil
inUot'liuiiy ofiuiiVi'ii 'Irjiiulit, rccari'liatnl
ctltlchin. The cream nl u'l lltiropcmi bnol
worth nnlowlii'' i, fnumi ikic, iiihi me)
tri'at ol tho Icnilliig ni nt ol tha worM In
iiutcrly nrlii'ii-wiltii'ii by men who
special luowlrili!c !' tin.' matter' treated.
'Ilio Ainerlraii 1'u'i i-'.ieH iiil'O iipnu all In
U'lllgt'tit ri':ulel m In tlil- eolinlr) a liberal
support ol Hi 1 1 c? t . r 1 ii t - shlih they halo o
luliir ami vt clinaiili inrni-Iie . 1'Cflti Mire
thai no exrcn litn rt lor literary nuttrr wll
ileKlviii h leturii -that reiiiurol lor a
UbM-rlplliiii to thfp t'le le.ullii IVrliull
cah i'l .iie.it illitilii.
Ti:ilM9 OK SI IKIlll'TION.
I'oratiV one in. lew. I 00 Per aliutltu
I r'ornny two Iteilow-, 7"o "
; I'oi utiv tlnee lli:..-. Iiion 11
I'or all lour lte lew-, 12 uo "
' I'or HlJckwood' ilaza-
i .Ine, ( CO "
i I'or W.vkivorU ml out
llevlnw, ' Co
. I nr ItlacUWoyJ nml I wo
l!eiltsvv, bi (o
. I'or lll.i kuco.l ami thivo
HovIkhh, l.'ltft "
For ULickuooil ami th
(lllir Ib'V'eW.., l.'ifif) o
I'otazn two eetil a niiinlier, it bo pra
paid b the ipnrt. rat the ollleo otdeliirrv.
CIXIl-.
A il -' ( mt orttveHv ir cent, will be nl
Inwul lo club-(it four or iniiro perin:
Tlui-I fnuri-jpU" ol r.Nekwooil omf oiii'
1 1 - it . mil bfl fei.t loonu ndilrn I'or
fl'JMi, lo ri-iplcjel'lheloiirKcilLW ami ',
' III n Mvoi il ..r , imii mi im,
. i'o cIii'h of urn or more, In .tMIHoh to
llmalio( ill-i'Olint. a copy rnttr will i
allowed lo the getter up ol tho club.
I'ltLillLM--.
New nili. iIIich lappl)lr:i!h) for the
yearlsT'i niw-h.ue, wilhout eli'ue. ttie '
niiinV i lor the 'at iiun"crol l.-TI ol mh-Ii I
puio'li a'. .nth y MtbuTi if lo-.
ur m-iunu, new -uij--t lhotf lo any tvn,
three, or four ol the abivo peilodleil-. mav
hau om ot tho 'Tour Keiiew' lor lsTl;
i-Ub-eribeii to all (ivo may linn twoot tliu
'Koiir Uevlewv,' or mie n t ot Hlai kwoo l'
Jl tun ue lor liTI.
Nilther preniliun- to :il-urlltc: 5 no' ill
count to iliib- em bo allowed utile- the
money N riUiltd d direct to the (iillil'jcu.
N'o tiriiulum tilicii lo club-.
Circular with further parllcv'ar my be
had on .tppliea lon.
Till; M.ONAIID -CO IT Ii lll.'NO CO,
II iianh street. New York.
"I'lifliieHlloiinlily (lie liel Hiitnlneil
wurli ol Itic liliui iu Hi,. H'orlit.''
i
HARPER'S MAGAZINE,
ll.l.t'.MItATDD.
NOTICKS 01' (Hi: I'ltK-i.
'I lie iv.r lucrea-lni; (beulallon ol Uib
tXet'.telit uiotdhly frovcrt It ejclliiued
adaption to poiiuUr ilcilre and need-. In
deed, when we think Into how tinny l.omo
it penetrato eieiy month, wo ir.u-t en.-1
liler It a our o(ho pilueator a well a
t'Utcrtalneri) of the pub.le lulml. .'or It i.t
popuhnty ha been won by no appeal t--tupld
I rcjudlec or depraved la-P".. l!o
ton lilobe.
Tlx chatneter which thl- Maorlnc poi
cc lor irle!y,eulerprl-e,arlitle wealth,
Kiidllteraiy culture thr.t li ikeiit race with,
If It In not led tho tlnif honld eait-u lt
soiidiKtor to repaid It with iilntllla! lo com.
rl'icctey. It i lu eiitltli tlii in to acnat
claim uton the public uratliud.-. The
Ma.'aIr.c lis dune uood and nr.t t ill .ill
I Iheil.v."! IM lift: llnxil, lt n IIiV,
IV.V.yin:
I'odiL'f- ri"c lo Mib-eriber In the Culled
Maf.
lltrr.ir'- .Maalii.. on. itir Si III
I f.l ll lll.ll t.ri IMMIh nl .il I ' - I.
ae by the ptiMMii
Sl)b'0tlilioii to lUrp. r'. Maaiiii,
Weekly, or llar.ar. ti 'in- tddic- lor one
)car. 10 10; or two : ll.trpeiS peiiodl.
a-, to one aldrc to oi.e jcir, i' Oil;
po.tselrLC.
AlMXtr.i e Jiy ol ml." the JlajMzli.c.
Weekly cr It.uu will b- -uiip'ied ctII (or
(ry club of Mid mi'im'i Ii r- at ?l to .ich,
in one rimlttiuce; or -it t oph i. Ur (:) DO,
without e.vtra copy; .o-tii; tree.
Hack number cm be Mijiplied at anj
time.
A compbto 'et ol Huper' .MiK.izlne,
now coiuprl'ln Id volutin-, in neat cloth
hindlwr, will be ent by prc-, freight at
Iho tixpcn-c of purdii-ir. for ! 'Jo pi i
lolumc. single Milium ... i,j mill, po!pald,
t3 W. Cloth !:, for Olmlltij, ."3 et lit',
by mall. ro-tl.ii.
tSTNew-'pajiers arc red to copy tlil id-vertl-emi
nt without the t.pii.-a ordtrt ol
Harper A' Drollicr'.
Aildrc- ll.MU'KK .V IJKf . I'll Kit?. N. V.
' I iiiiiplrlf I'lcloriHl IINIoo'or Hit
'I Iimi-V "'I lie hel. ilini, i, hiiiI
iiiiiiI iiif ccmIiiI I'iiiiiII v l'nM'r
In Hip I'iiIuii "
HARPER'S WEEKLY.
ll.l.l'S lit Al l;t).
.MiiifKs ur -inr. my'.
Tho Weekly I the nb.'i.t find in- -t Jiow
erlill lllll-trateil ptilml'i-il piibll-hed In
thl country. IU edit .tut are tchohilv
and conviiieiiw, and can) much wcichi.
Il Illustration of ciirnnt .iiu mo lull
and Ires'.), net I arc prcp-md o r.urbi.-tdu-,
-inui. VII'i a circulation o. l.Viiirt, tho
Weekly f read at leaat b htll u million
! ... ..... i it. l..iln..,.., . ... t
, jn'i puiir, riiiu n iii.iii.i.L u uil ijluii in
, opinion u .imply tri.nieud.m.. -i im i-tei;-
! Iv malntalca a positive lo.ii.ou, nnd ex-
ilt.e-decided lttM'on iolicnl and o
I elil Iiiobletu. I.oiiUvIiIj .'.inie.,Iouni.-il.
i It aitlcle are model of liididoneil d.
i:iiiiii)ii. and it ulclorlal llli.dratlocs nro
oltcii corioboratlio aigtinieiii of no auitll
force. N. V. K.xamlutr aud ( iiroiiiclo.
It papers ujion c.lstetit fUvton acd it
Inimitable cai ioon help to moid. I tiu
tinimit ol the country rilUbur.- coin,
mcrc'al. a
TIiajH :
I'ihij-'o Inc to Mibfcrlbcr in Ihcl'i.itid
Mate.
Iltrpci'a Weklv, one yeir .. ?l on
Four dollir include, picpayuaut oil',
S, po-la-.'c by iho publMnri
rubcrlp'iM! to Harper'. Mnaiibi',
Weekly, and Hizr, out- addl es lor t nc
year, ilu bo; or, two o' llaiper'.i rcilodl
cab, to onu addieei lor one )ear, 9" 0 ;
potago Ifee.
An extra ecpj of 'ho Majolne, Weekly,
or llaar will be .upiiPed i;rat' for tier)
clllb of tliu sub. CI. In r at l OJ Clcll, ill
onnrtin'tlaiiccj or, Ox ropiea for $20 00,
without ex' ta copy, poMa'o In e.
Hack numbcm can be supp'lul ut an v time.
The annual olumcsol Harper' Weekly,
Iu neat cloth binding, will l.n root by ex:
plci, trie ot fipcnt'e. lor I" or) fueli, A
eouipleta n t, romprhlns t luhliea voliimf ,
u-iit ou leoelpt of cj..i ut iho rto ol b 2.i
per volume, Iriltflii nt the espeu o o( thn
purebaKT.
jTriuw'pap r are not to opy u, nd
icrlhemeiit without the i.pic iinlctt ol
Harper ,V mother.
Ad ilia. HAItPKIt .t IlltOrill.liS, N. Y.
NETS
r.ofif iMiini .
10" "
.VI " ' .
3 fivl di e fl n
,11 II. .V)
7 " I.J.KI
U.M Mufnliil
Itm'lv ful UDf, all l(ci. I'M
I.I.I. l. Iu t'ni.li. i.n.l Tnr I'llrt. I I.I.
" .... . . f
t.i 1 iii. rn ii.uu :i i."iii
W -lx.
Subscribe for
THE BUUfl
THE CAIRO
BULLETIN
Loading Journal of Southern
Illinois.
The Bulletin
Will : idla!l oiio-c tin; poUeic ol th
liepubbcin party, nnd Mu to he tram
melled . j ill? dictation ol auycH'jtic In the
Ucnorritle orga ligation.
1 1 bel!'.c that '.li liOiiuLllonn pasty na
futllllcd Ita mll'ior. and that lite m.iie
crallc party a now own'ml "houb 1 r rr
tored to ioivcr.
It bellcie the l!adU-!.I lvrai.ni that lis
frr i-ciir.il yem opiirnfti the onli
houM be oM-rlliiiimi.-tL-d I lie iiuople ; ,u
.'"outhcrn late- pcnnl'.lcd lo eoutrr.. iht ii
own allali'..
It believe- lint railroad i:orior.itlon
'houbl bo prohibited br liv'!'ntlve el act
m. lit Irom extol tin; nml imlll-tly d-clllii.
Inatln In their bii-liir trtn.itetlonr wlib
the public.
It reconli: the cjiiillly ol .ill inrii he.
fore the I. W.
Il adioente
tel. nne onlv.
tree commeree' tsrltl .'or
It advoriloi ro.Miiii'.llon ol ipeilc ,'ay.
ment, ami Imtieat pijimrnfol the ;iii'i:ti
debt.
It advocates economy in tho adminlli.v
tlon nl public titl'nlr.
AS A NEWSPAPER
The lllllletin will piiMI-h ail the loem nciVi
td i aim, and a atiel) of CommeuI.'t!, i'o-
lltleai, I'tircfu'ti and lieneial Nei-, and cm
dtuvor lo I'U'.isc all taster and lnteret il.
it'iidiii'i,
i
rn i:
Weekly
Bulletin
la a thirty-two column pap:r, liiim-bcii ti
.ilb'cilbcr. for the low prlir of
$1 25 PER YEAR,
l'ott'r prepaid. It I Ihu ehtapt'l mpei
Iu thu Wel, and I u ilcufln I'ireMoe
Viltornlid rainlly Conipanlon.
Advertisers
C'nmiot lall to ten the utuivaled induce
uiHiUotlered bv Tho Itullctln Iu the way
ol cheap and inoilt-iblc adverllKUiien!.
Subscribe lor
v'iC u":!t
THE BIILWIN
ni.tt,.
Coal Coal,
PITTSBURGH,
PARADISE,
ST. JOHN'S and
PEYTONA CANNEL
COAL!
Oriloi s for Conl by tho car-load,
ton, or in hoRHhcudn, for Hhipraont,
promptly attended to.
I-fSTTo large conHumors nnd all
mtuutructurci'3, wo nro prepared
to Htipply any quantity, by tho
month or year, tit uniform rates.
CAI110 CITY COAL COMPANY.
-IMII.Uy tiro 'nolll. e. No 70 Ohio I.Uee.
'f-lliili'i'lur llri 'h wluu;lboI
0
l-.U l.irtnt an .MI'I. or
-Al l in- i'im! Dump. r.nA i.f 'rhlrty-Kljdit
tn I
ititlie Dr'inr.
Ayer's
Sarsaparilla
N widclv knoirtv
acinic ol the most
t llit'tual rcmr
u - i .cr di'cui
ere 1 l'i r tVans
Inz tl." '-m
anil '.ntyin tlio
Mood. 'It li.i
Moo 1 tin' tt-t ol
jpir.. with :i ton
fMiitlv i;rowin
reputation, kvcil on it intrinic iirtu",
nn I 5it'anfil l-v i'- uui.nkabli' rm-c.
S 'nild as to 1 1 .r. 1 I., ui.fiei.il to
thlMrcn. 1 -eirtliiu a to
circctuallvj.u c ilie ;. i--.it turnip
tlons of th- b;.jjl, "!i .n the Mild
ti'.ous and v pliilitie rint.ni i i uon.
Iinjiiu i'ii or ili- a-t ill : b.r. I nke I
in the -tiui bo' m'jh oi'ii nM t.
llii ljwiil'ul aiili'luli'. . nd ili-d'iK-,r.
llciitc !i womlirl'ul 1 1 it -, iii.iiiv of
will h .iri'idi!i..v liuovvii, td Sfl'iililln,
and all n-voiiilotH iii-r.ics I'ltH'r--,
Ivl'llliliiill-i, iind ciiii'ivp tli-Oiilerx of
the ?kin, Tuimii-., Bloti lies Iluils,
I'lnililO'-, l'lhih'', Simw, Si.
Antliony's I'iro, l.'i.M! or F.r.v
silicln. TolU-r. Suit Ithriini.
.Si-iiltl Ili'iul. IUiijLruoiiii. and In
ternal t'lreriithms of the; Uterus
Sliiiiiac'li. ninl I. Ivor. It nlvi cure
other eomplainl., to which it would nut
foci.i e.pci iiilly ulanteil.nich.i lro
sv, I)po"ii!t, Fits X!iinil,'iit,
Heart Di't.'ithe, Femnle Wenk
ihs DehlHty. and Lciienrrlup.i,
when they arc in.min -utioiu fi tin-M-mt'iiIti'i
Kii-in.
Il i- .hi ev i licit a .kb.rrr id lu-.ilill
mid -tri n-ili i:i the Spiii.. IKiincvv-
lna the tl" 'he x 'S'1' ''"' '''tfe
live fr'aii. i; ii-ipalc the deplfii.ii
nnd li-tlc- l.tii'tiii.e of iho can. a.
I, wii wlii-ie in, 'li-.inl. i- npHMi-'. i cph
feel Lelter, nnd lite longer. I'i.releiinni'4
the blood. Tim ty-tini wow' on with
renewed iljor .-mil n new leii.c of life.
' .' .' )' A It r I) IU
Or. J. C. AY EH & CO., Lowell, M.m..
I'riirllcnl mi. ,( Hii'l.'iif iiHi.f.
Milll ur AM. lillLOOMI I Kill Wlll.ftK
,1GETABU SICILIAN
i?viy HAIR
ENEWER.
Ja-ci-v yi nr iiifrrnscs tlio jioptilnri
ty oi'tlii . . hiiihlu Ilfiirl'it piinitioii;
whii'h i iluo o merit nlone. 'u
can fiS'itro our o!l jmtion that it ii
kopt fully tii to It- liih stnndnrd;
.'iml it i-t the only i elinhlo nnd perfect
ed jiiojini-fUion for icitoriii',' Gn.vv
dr. 1:'adi:h 1 1 a i it to it yontlitiil color,
making it Bolt, Introii, and silken.
The i-ealp, by iti n-e, hieonies while
anil clean. It lenioves nil eruption
and (laiidinir, and, hv its tonic prop
erties, prevents the hair from Tallin"
"out, its it stimulates nnd nourishes
the hnir-jdand''. 1 y its wso, the hair
fmw! thieker end .'tionger. In
l)aldne. it retire the eajiillary
glands to i heir noniinl viqor, and
will create a new growth, p.veept in
extreme old ae. 1 1 is the inot eco
nomical Haiu DitKSM.vo ever used,
a it rciptires linver npiilieation?,
and ives the Imirn splentiid, plossy
nppeaiaiKv. A. A. Hayes M.IX,
State A.-'-ayerof.Maiachtisetts sa.v-S
"Tlieeoiistitttent-i arc pmx',riii(l care
fully cclceted for excellent onality;
ami I eoiiider it tho Hr.sr l'ltm'A
KAiinv I'or its intended purpo?cs."
s- M ' Dn'jtitiluitnil Drnkri 6t MaUd :ti,
l'rlco Ono Dollar.
Buckingham'fj Dye.
FOR TIIE WUISKERS.
Ah our licnewcr in many easci
leqnite.i too lone? a time, and too
much carp, to retoio gray or faded
Whikor. wo have prepared this
dye, in one pn pumtton ; which will
oiiiekly and cUbflttnlly nccoinplish
this result. It is catily niplicd,
and produces a color which will
neither rub nor wash oil'. Bold by
ull Druog'hts. J'rico Fitly Cents.
Manufactured by F. P. HALL & CO.,
KAflUUA, II. U.
JACOB WALTER,
DUTOHER
.IS1I
Dealer in Frosh Meats
KIOJITU lil'REET,
llotwnon Witahliik'tov md C'omuarciiil
Avkuiiiih, adjolmnu' Huuny'a.
Kl.l IS fur m) IliiMiol Ilif. I'ulk, Xplll.iu
tul, I aniji, i-nijia;.l- A upd I, plv
1 mwI t' sciix l.m.ili ir, un .icccrtctk uiinutr
Evansvlllo, Cairo and Memphis
Steam Packet Co.,
Kill..
I'nducah, Shnwncolown, Evano-
vine, iiouiuvuio, Cincinnati
nnd all way landings.
I !i liiUifiill'd ltli-wliwl 'liiiniii'
IDLEWILD,
l l. Iiihi.kii litir
I. n. It, 'InmiA (.ink
M 111 Iruit l.vauMlllerur(air(tttrry MONDAY
wi.'l)iritMti.U Hi ,.k .,. iu,
lHe( Jlniiury ILIHA) ami ll)y at
ii ii
1. p. in
Tl.r llfgilljl
lil' llfl -t'dJl.'t
ARKANSAS BELLE,
lll.v Hum .mo Mn lu
ll .mm It l'l.SSI.ION Uill..
''ill Iraie l.liilMillb- fur (alrorirry 'rt'Ku-
IM ami KltllMYm iu i lock p. 111.
Will hair l ullomiv W i:il.Sl;HA an'HAT-
L l!l nlUo'i'Iix k p in
'I lie i If ,ii ut fil'lu-n l.ci I mmniii r
PAT. CLEBURNE,
.I..IIN (.. ii m. Mwlir
M t W if ii-.it -brk
lio l.ai).il. IVir ( alroiiny WKDM
DA Y fcii'l 'Al I lltn alfip in
Ihni-.tnlr. lery 1 ML' l:1At and CXDAY
lit I. i m
Karb lmt male tin rir.iii-liti l lri.
wlllijlr.t rl. tnirr.ri I r .t IHl. Mi ni
I'hli m.'l Ni u Mrl.iU. hihI al Dlon.illlr with
Un I! .VC.lt I.' rnratlpxlnt. Snrlliauil Ijtil
Hint wliti il.e I j. ul, villi' .Hull Mr.nnm fur all
Ik.IiiI-on Hi.- t pit Ohio, Klvlnz tbrouKhir
i.il un lirl(tit oii't wMHiir to all jiliiu
ii inn
dotal v
1 ..rfiifl!
I i .i T. tt it 1 1 1" li ni'plv In
-ii, MIA 1. 1, r.pnji r Aaut
II l l.tDVV IIIIO' ,(..,.,.
I I'HII.I.II''
i. .1 I.IMMMI II,
. ,' 1 1 cnrral I'irliilit Anuil,
I , I vunivilli' li.dlami
4
11 J.l 1..1LJJ.TJ
411tl 1IBIlitl
ariiiiiiaaaaamrmaaaaaaawaaaaaaai
o I'rr.nit i ml tnl.c iht r lliilrra 1 1.
ft. , r ..n ii tint i. !.
, r . ' i' i t ii n. i .
r r ' .rn. ' I i'. t wa"v
l in' Iill.ir
il ..i in or litiliur.linn, lb 1.' .t I
r l.. I . ft. im El.-. I i.li I II. C ' J
it'. ".r I rii.iii.'.n .,( thf; St'iTH.'ii li I .v
, . .- in i hi- M-i.ili. I'.fci.c, Atucla. I'a)'i'.v i
,e ilraii .,rjii.rc."i i-ii el thf I.iiiic. I'- n
irjti..ii -f O.e Ki.lii. t. and a liunJrr I or r
mi'' . i i'i,.'. IP Jie Hi'' .lT-prir.3 rt lijupr,.
( ),' 1 1 1. 1 i i"i" a uiti'r irtuirjii"t:
.i nun a . nsii riiiutii.
I nr l'i innlr ('uittilniiila. 111 joiiin; or ' I
it ..I ur fins'. . at Hi-iIjwii iloomanliof.d. ot
. inrti t t Dir. the-e 'Imii.- tuilpr i!i'I) - il
. ' .ii luH.ivri' a I .v. is rrf.en.r'.t i atx,n p-r
I llilliiiiiuinlori nml I'liinulr Itliru.
i ..ill. hi .I...I l.-ui l i.i ". lumiii-ni ami luir
i 'triit rtri i.. ar ol II.. I:ivl Il.e K
. j. a i.i t:.ii' 1. 1, llif II. tier tuve nu tv a.
h ln. j-f ar? rau-td l' Mlu'nl Hloo.1
'I lir? ii w it rnllr a.n,anir vtrll it,
ii l auic, j.-.. nii l'i' inrm til actio; a.
'.wrrfiit apnl In te'iMitiij t .ii?iln i r la
'amitiallon ol Hie l.lvf r j:i.l VjH't.il Orgati. am
ti I.i 'i IHan
I'or ik in lll-rn.r.. I'liiptioti. TfU'r Sa '
.'.I'i iiiii. Iiiui. n, .'i.i. riinnle., I'uilulci. Hoi i
j..i.iii.( I'iiij ..rfi'- ' .li llrail. snre 1 1.
,,rj.iwla I leli. un. ll-i"li.l.lH..li.oHllSt "
Mumur anil Hjcj" in' Un mih oi nl.ttt r n,a.i
i nature, are ttrru i -p jl. 1 1 ttr I
.yilcir. If a tl ' r i.i"' ' v t lie u.c xi itif
i;rtiirini riii.ii-iui.u rr '"'! ti'tm
!- K " r JH ll U lTfi.1 l UK'irJ '! l!.l '
1 1: - a.i - e tf 'ii
II. II. .llril. al.ll A- CO.
ii. ,i!,-' an I i.i-u l'- sin I rati' in o. ral , i
t i t llaillin'rri and liatitoti St., N. I.
,'OLU i.i ah. imctiGi.vib a ni:.ii.i.it-
KINGSFORD'S
OSWEGO
TURK "AND
Silver Gloss Starch,
For tlic Ijrii.T.iiclx-y.
M si r ' II III D Hi
T. KINGSFORD & SON,
The Ilant Starch In tho World.
liivr.siii-.Ariii'i'i.riMSHTiniiK i.iNKN,
and the ilhli Hiin; In coil Is-lwrn It and com
iiii.ii rtareh I oircely half a tent f.iran ontlu
ur.v t-h'iirf A-l yniirffriKd fur It.
KINGSFORD'S
Oswego Corn Starch,
I'o.-ruddlnr.R.nianoMariBPjcBCreain, &o
I- ilir iiroihul-K-t il'tn'licl in l'i Andpr.
if i if II- H nutation n I'l 111:11, .'I IIO.SIi.
I It nid Mold; DKl.tl AlKtlianauynllur
,iui''lc"f ttif kind oftind, (ither of tin
- iiic nanie or vtlih otlur titln,
n M s-oN )! ir inM, I'll I '., Ac , the hbrh
. t rlu mind ui'lrnritv of Kurope, cult hilly nn.i
I' ,. I tin i ..in .-t irch, mid iay Il l-t h next e
!' ni killrlenf on t ui'd In ehf mlral nnd feet
iiii;pio.iila Hilly .iij lo Hit l-,tnrrou
ii.'ii
Dli'ili'iim for nuklnx I'liddln;, Cn!urd.
A.- , acroinpan) taeh out pound pack i?e.
l .irS ilii l.v nil I'irl-rlni lirorem.
r- .',iU m
WILSON'S
U. S. Collection
AND
REAL ESTATE AGENCY,
MAIN ST CAPKOIUADKAU, MO.
"Trl'tonil't attention nil el. to eolbcllun id
rlodns and account! lo III" ptin.liii snd ule ol
Mlii'ial Ijiiid. -..ini, Keddeiues, Ac
rj-ll'i' have nvn!- mi ali'eno nln vcllh an altol
i.ey In tachciiliilv in the I'lilled ."lalrn, lu.iu
111!,' iiunTipt nllHilliililnallhuaninl througb
u Ali.o rblllicM of WlUm-a Ilbloty and
Dlifiory of .'oiiiheni Mboiiirl m.d Soutli'i'i
lllliiul'. and I" t. lavnl Uliicluiy. l ike..
ij-Mildm.
Chancery Kotice.
i rli r ! I.. , . In- iflri'll
to liisihuiiu f
jN I'ii Id' th n on the Ull 'IV "I API II i D
i. I) .
In the circuit
ri'itii't hi and fur the rninity of Ab vandiT. U'l
s ate o'f l Inol.. u hiil Ml' ailivnicn. uudtUjit
tl.eitHlvll MMinilil'ilH wi ..Uil (i HI .Jld
i it wiii?iih.i .M li.iijHii.ln r. I' i-l; ...
drfi-u l'iiitlliiic n, iitiiniulil.'on the t (lliltd
li.i.diy o M ty next (l7M, lo n tinn of d
ciiiill then tote holdrii t tho t ouit-hoiln', l
'i- ityoff id.-.. ""'w.K'Vfe,
CleilKd'tlietlPiillO'.1'''
ahv, UN . Aplll 7lh, IfM. Jlli"ll.
his, AllL.a 11. lino "i1,
Tow-Boat FoX Sale
I
...... tin. aalu In f'C.iii
M il Mllurillier , "in " .'u,, iiaiiiiulll.
1 Tovrl. hl.'ili.Wli.Tl ' I1.,?, ' . ,. i!i wit I u li'i
u'llliiiiatnitf
li.hl.Vry. UcUIa.IT-"
.. liovi-lha at Cairo, IIW.
, iii tW'l. ht-j- lireadtli J
lllllllllllll II hlu
ll.'l h imlll U It
Icplh S Wt a ii'l measures kTU t;'ji'' j
-,lhr'.'llielb.iiiriindi "r.V'lT'i lulbi" I '
I
I
ic.fuierii?i n-4 vviui" ii"'7'-. -,,,',:,.. m iM.
M.ii.i.l.'.-iindnh'et.toliri l''l i W-VVu I
ln m i MiM'irr u ' ' ' r ,..1V leynwi
uim.'i'i , im vl '. tliv" ul?l III S'e'1 ' -;"""
rim-iiii-iu","" ." " ..'", 'un.., .....
I Air.o, lll.. Kovtir.btt3, 1T.
s-tr.
1 .
cjrv v .aaaa.
tv

xml | txt