OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, May 08, 1875, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1875-05-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Inlleftit
ill
snnrKiur.i.
Wf0
Art-r
O. OLOIKi
Oommiiiion Mtrthant
ARTER & STEWART.
('urr, r l l Arttr A Co.
GROCERS
Commission Merchants
f.'o. lKl CominerolHl Avenue, j
CAIRO, ILLS.
Bristol & Stilwoll,
FAMILY
Root) ovorythinfc pertaining to
Iho lino of Htnplo mm Funoy Gro
;criOH, WooUcnwarc, VcgotublOH,
Fruit h, Arc, &o.
Basi and liijyrnber
BAWLS f' iu-oys
HAKMONEKAZE,
2Ti3chLixig Tacclo,
Acjyct and Opal
(V1ARBELLS,
Belle and Iurn bouncle
Roaling Whoops
I'ur Hoi.e and Ourlz.
Jumping Koapa,
Vculloscipeuds,
Krowkay CeKs,
CHEEPE.
ii, 22orso for Sale.
No. 32 EIGHT STREET
CAIRO ILL.
tuitn v Munti:.
New-York Store
WHOLKSAI.K AND IU.TA1I..
Lni'gost
VARIETY STOCK
IN TIIE CITY.
OoodR Sold Very CIobo.
Oorni- lOtli Ht. anU Utiintunrcul Av
CAII10. ILLINOIS.
C. 0. PATIER & CO.
l,IXT.M01M.
B. F. PARKER,
ii.il-r In
faints, Oils, Varnishes,
vVull Vapor, Window GUihh, Win
dow SUudcs, &o.
4HMt, '.11 limiil, ihf -Mirlil illiiinli.llu)j
A1'IMKA OII.
Uiomm' a3ilXciiii.
(riitr Klnvuiith Htmut mill Wmlilni,"
tuu Avomia
CAIRO CITY BINDERY,
,T. CI. XXTTXirtCrf.
PROmiKTOK.
mWW AND BLANK BOOK
MANUFACTURER.
lulMlu ButlillnK, Ootiier Twolflh Htreet
aud Wualiliifrtuu Avonut),
Cairo, IHiuol.
Q-CoroitY nmt lla'triwl Wntk a iiuclalty.
1. . UiJJiy.
VOL. 7.
i.kiiok iii:am:h.
R. SMYTH & CO.,
Wh'lMiIe ift IIH'l IfaW In
Foreign aud Domutttio
LIQtTOHS
WI VFS OF A Mi 14I.MK,
No. 60 Ohio Lovco,
CAIRO, ILLS.
MiM! miytii A o luti-, ,, untij
a Urpr ttwk t.f II ll Ket' '" 'J ,"'"
Vt,oiidKl ltl atlt-nflotitr.il liotf .iU
mnc'i t.r llir ImtlnrM
hi:.
ICE ! ICE ! ! ICE ! ! !
JOHN 5PR0AT,
1 .,iolu ' Hi' -it I'mltr In
PURE LAKE ICE
Cairo nml Kunkrikec, III.
CAIRO OFFICE:
At Hiilim AiWilvjn'-i.Cor-itTTwt-ltlh St.
ami Ohio I.vu.
In II iuii 1,1 liv mmtihi tliiMillioiil th
Suxiii. Iiliiirlna ii- l'' lt In uuy
l-.n uriiK MH ullin- lni-'l nwrl.il 'rk', ami
h ill jl.nl'iifi.i-li nit lrMnUiiiil.'li lliril with
i-l,j tlir nil r mr luu'l, nnki-l 111 mvtilutt
1 Mniii' ! ' tnv -tUfam-i-.
llllTKIS.
GRAND CENTRAL
V
SALOON,
COMMKRCIAL AVENUU
Coiiior XHftlilli fttrroot.
WM, WV.T.V.I.. Piontlt-tor.
a
TIM -TV ttntrti lf,t i,ixlit and day fur
I nilii. tnl tiuiU.aU.
II lt of "Titnni..l illoin
TtHX- Ut I l. I '..II,.! t I '!j
tninl.nl
. i- ti
vi'it-r.K
WM. 'T. BEERWART,
STOVES,
TINWARE
IIOLLOW-WABK, &c.
M inil.ii " nf if
I Tin, Sheet-Iron, & Copper Ware
1 GUTTERING AND UOOFING,
STEMBOAT AND JOB WORK
I PROMPTLY ATTENDED TO
' Ko. 2? EIGIITH STREET,
I Bt. Comnificlttl nml WanUIuKtou Aves.
Il,'iilllirj til I'iihIiIiiii,
mill lllitl'IK lion."
I'li'iioiiri
HARPER'S BAZAR.
II.M'KTItATr.U.
; noticki or Tiir. 1'itr.B.
i Tliu ll-uurli cillttil with contillmtlou
1 ol'lii't nitil Uli'lit lint we Milium timl luuny
1 ioiirii.il: nml tlii'Jomniil ii'i'K u llie ori.'n
nl lli mi'ul world ulTu'-liloii. Huton 'I'rav.
I t ier.
'I'lu' Ua.ir '0iuitH'inN It-oil tut vrry mi in
lior of tin hoii-iliulil li Hit' fliil'lien tij
, .troll mi'l iiriitty plt-lurrs, to tin- youiii U
lilt's by lt l.ttiliiiiO'l'Inli"' In rmlli'n aili ly,
to t net ,i ov lttf til iii.iiiuu lit Hi iutifru for
il liililivn'i t'lutit'. In imtiTluuillini- liy
11. I'l.ii.lnl ili .I'-ii- lui' elilliiulili'l i'il lliiii'i'
i aivl ItiMirioin iirc-Hit,' t'owim. mil llif
1 UMiliiw nmtttTOftliB (l.izur l unlturibly ol
1 r,..ll.ii.'i' 'I'liC 1 ;i I M-i-111- ;u'iiillli'il
u ttlilf 'iiiiihiIiii'IU liirlliBllii-lili'fiiJ'ijiiii'iit
.1 .. I ' V I.'. ..nlinr P.i.l
II illllllUt .1, II'" t1""
TKltMS i . .
llaiiici'.-. It:i:v, one yeu....u m
Knur ildlluv.t 1iu-JiiJi iirt'iisiyiiit'Mt ul U
1 ,s. puitase lit tlm JilllilMuT.
. Siilmi'kliiinini. In ll.trp rV Mtiuirlius
i Wi t lly, -mil Mitzar, In mil' acliroi for one
. ii...ui li.i.iiill.
tear, pin ii m inn i i"i'rl " t
I r.il.i. In Olio :uilrri for olio yo.tr, f , ot); j
i(ilii!'e ll(t),
1 All tixlni iiipy uf rtilur Hid .M-iiliif.
j WccUlt.or Ua.ar will if I tl I t-il crutln
I for i-vt'iy chili ol tlvo uli-i'rllir ul (1 00
I I'liulj, Iii uiio ri'iiilttuiu ii ; or, lx roplot fur .
' l 0-1 wlllio'il oxiinooii) ; iinituv'i' iri'f, I
llai'k iiiiiuiit'i't fun in' iiiiipllfil itt uuy ;
time. I
Tlic Mivi-ii ulmnec of IlirtniV ll,inrf for i
tliu .vi aiH Im'ij. Mti, "M, '71, 'III. 'TI, ilti
1,'uiuly tiotiuil In (.'ri'di iii'iriii co rlolli. will
he tout liv nxpii)"', IreUlil rriatl, fur
iT 00 i-.ti l'i 1
Jj3T.Nt,wi'iiaier'i uro not to ropy till mJ
voilUotiiritt wlilioitl tliu uvprun ni.lei ul
Ailitre.UMHI'KII.V HltOTIlKltl, N. 1
VBITvfltlflC- Hvwkagi
OATRO, ILLINOIS, SATURDAY,
(Mi Hi JU.IUIUL
MR. WILSON IN KENTUCKY.
OMlll. ..I tin- Vli 1'ri-v.llli'iif Mll
Itt lllf Mil If l'Mll(l mill Hi l.i'xlit''
lllll.
I liillklul. (itluill. Mh ' 1
Hon llftin Wil'oti. of Mu'wliii'
lii- tuviili iit or ili, I'tiiii'il Stall's ur
rhi il In tliN ti( lii-t hatiiriliiv inoriidii'
mi tlic H:10 tr.iln I'iiiiii l.tiiil'vlllo. He
it.t'' no-MiniMiitt.il lij i. ol. St'tMiiiil.Mui-
Oil, ItllO-'1 t'lll'-l III' In'O.HIII' w lilli- -o-
jiuirnlii'r Inn-. Altir taMii1; -liorl
ilrii.-iiroiiml llir city, iliirlnj: wlili'li lio
i irr-((l liluivll ii'. jitltr- fli'iriiuil wild
Hi" pli'ltiiv-iiti' lotiitloii itiul .iiirimiiil
liiifn of Ktitti-k '.Apttiil. tlif in."I
! -nt win -ft down :it tli" I'-IiIi-imv of
'ol. .loliii-iiii ut noiitli rniiikfort, wIuti
n ri'tfjillon wn jrli n lilm rrrmn llt.VliK'k
until I p.m. During that tliiit- Ii wu1
imIIiiI upon lit liovt'i'iior l.c-lii". rani
tunny ollii'r-. hi litdlti'.' mo. t of tin li-iul
In-.' (i'li'ii- of 1'r.inM'oit nml tli l iulty.
wliu tiillnl In pay llifir ii'-pc't- lo lli'j
M'fonil olllot r ol'llii- ;oi tiiini.'lil ol tin
I 'nlU'il Mnlr., wlio-c oiipo"!llon to fi'dc
ml iiMiii:itlniiii Loiil-hiiin. nli'l :iiii it
lioMilit' to tin tlilnl Iitiii iiiovi'iuriit.
liittu i'oiiiui''iiii-t lilm to tli n-jfi nuil
I'-tt-t'iii of rl-lit-lliiiil.lii'.' ini'ii ftirj-
W lll'l't'.
Iti'ittltf. It u;i uinl. r-ti.fwl (hat Mr.
l ll-oii. Iii'lii-.' tit l.oul-vlllc. en rout" to
K':iiiS'ii nml fallfornifl, nnl lii-nrliiif ol'tlit
liijlilij IhhIiIi of ilrii. Ilrcikliirl!!-.'!'. had
ih'tiTiiiineil tn turn alili' from hi- jour
iioy uml ik'toti' u tiny or two to pajlti','
him .1 i-U ;it Ms lioiiii" lu l.i'xlii'itoii.
(iclii'ii'l lint Ulnriilirf, iii Vi-r 1'ivi-lilPiit
iimli'i' lr. liiif'li.'iiiiiii, pri'Mili'il lit t i
M'liatr lor N-ii'ial Ji-ar- nllt r Mr. WH-oit
llr-t ' littTiil that liody; mul. illtiiii'.' that
llnti. itt al-o iluriii'r tin1 lir-t inontli- ol
Mr. Lincoln'. AiltiiltiMnitmn.wlii iiUen.
Ilivrkhiriil'-i' M'tTcil a- a Si'iiator iroin
Kfiittir Ky. a iiha-jut i.ml Irifitdli at
iiialiitaiuf hail fi-!Ot iKtwifii ilutn.
iii)rtinply, at J p.ui., VIct'-IVu-Mciit
Wilson, jii i ompanlcl li ol. .lolm-toii.
i iiti'ii-il a Ho..' i arria-fi -tin- w-'atlirr li.'-in-'
I'liitf lliri-.iii iilni' anil -toriiix -anil
priift-iiliil to (.i-xiu-'toii.
Ii not liiii'.i propllloti-ila i- rl-lN
nil.' an nl the -Iik'Is farm-, a- wu- pr-iio-iil.
thctiuly halt in.nli wa- nt prli."
Hill, thf ii-iil. invof Mr-. . 1'. Mart,
near 'i'r-iiilli-, wht ri' Mr. Wil-ou wa
nviivt il with tin. t haiticteri-tli! Ito-pi-i.ilily
ol Ihf t-IuiriiiFiiir hu-ic--. I'hi- lay
wanii t ailly itrlt-f. tin trip tx-tu-r ilimil
"-in r.-ach LfNln-rtoii Ixloiv dark.
Arrhhi'r lliwiafi ly, Mr. Wil-on Ijix-aiin
thc'.Mii-t of i Jin. m. I'li'-imi, who hail
nut I nil ii hi I l-tillc ami I'Mi'iiilcil the
liiNltatlou to him. On Satiinlav iii-ht
tlu iv v.v a i-iit ptioti, nlit ii ji larlrt iiiiui
It ot tin' Icadin'r iiilcnu'ii of l.fxiii'.'
tou paid Ih' Ir n-in'i'l- o Mr. WlI-ou.
hi Minday Hi,- i-IVi-lili-nt .titi nih il
"rvlct-an hrit i luin h. whi'tv Itl-hoti
I Hiilh'j . lately elt i 1. 1 -l-tant Itl-hoji
ol Ihl- ihoc.-i', prv'i-hi.'d. 'I'he n'rinon
W.I-mi t'liVjueilt one, and proviil lo he.
I iy a tthollj lorliiitou- coini icli-ntc, n -Insularly
:ipiropitaii' tt.-t. lu li-w of tli;
IH-euet'ol Mr. Wil-un tin hU lour of oh--I'l
vatlmi -o far Irnm honu'. It w t- the
Pith vr ol tho l-t . haptir oi .lolm :
"And -Viithiiili'l -aid unto lilm. t.nn
lIU'l'l- till l" Ifl M N I tlllll- llllllf out of .N'.'l.l-
ri'lli!' I'itilllp -alth I'lito him. l onii and
1 1 1 i-ii f ii IT fr.uu rhureh. Ir. Wll-on. In
t'timpniiii wlih -ti. I'tv-ton mul i ol.
.1 iiii-tiiii.i'.ile.oii(,, iii ral I'.rt'i'klmiil':!'.
w 'h whfini lhy fciund Mr. Kit-k uml
I o. W.i. I'. r.rtktiriitu-. Thf iiii'et
il, Iff Hit il tin- lo dUtinvlll-liril "t'ti
'I ii il w.i- rv eordltl. and with till ll
i r.iiiinilliiu- pri-'iil- an hu'ldeiit ol
It 'it liinv hi-luri'' Inli'iv-t. 'I'lu1 llr-t
L'fii I ill'.' Iiel!!'.' ov r. they t-ll-.Mlsl hi
r-.ttli.ii lor a half hour or inure,
v. In n, alter an etjilal inlenal of jjom nil
I HIV i--,ltlll III!' l-il I'lldl'.l.
i -'fnl'iy moriilii-r tit II iV!iM.'k .Mr.
W il-oi. iiI'Iit -i tiTid hour-" iltiM' ahiuit
till' -lllllllli-Of l.ehl"tl,!l with Col. W'.
I . (oihin. held a mt'iilloiial tin- linn-it
if that !ri-'iiili'iiinn. mid wtt-inlled on l a
iitvM mailt B'r-oii- l ln'th polltii'.il par-
in -.
t 'J II. III. Ill' look the ll-iilll for l.olll"
villf, when' lie will ri'iiiaiu lo iii'irrut..
He 1- -i) ile.ted with 111- tl-it lo Ki.'ll
tiieky that hr ha-, in view of the Ineli in-
cni'j ot llie i'.iiiii.(.'oii'iutkil to po-tponc
hi-si-It In the far Mj-t. ami will. In re-poil-e
to hlNltatloit- rei'i'Ivi'd -Im-e hl
arrhal hire, tl-it Na-Inille. Meinjihl-and
i.uhi "-tiui.
It U notoltrii that a Northern vtittc
maii of Mr. Wil-on- proiiilnoiiei', and of
hi- uapadly to make neeiirntc uli-era-tlon-
of thev'ieial and political eoiiditlon
of tin I'oiintry, i-lt-tin- South, ami it
t'.imiot he iliiulili'il thatliNvl-lt will tend
to reuuiNi' iniieh of tho iireiudlec and Itt
ju-tiee under which wuhai'lahoii d from
Hie lepon- 01 evil-tu-lio-eil or tueoilln'-
tent wltm."!-o-. Mr. W'lUouha- toiiclii'd
our hwirt- In the re.-pert and friendly In-tore-t-
ho ha- -hown lo (ieneral Ihtekiii
litlp1, anil ho i-titi .-till further i'ynitui.'mi
hiui-i'If to our regard hy mi Impartial
.itrvi-y of tliu i;oii(liiliiit ol the people
Souili. and the i xortiou of hi- Iniliifiii'i'
in thrlrliehalf.
ll. vinliiu l'n 1
This iiKfliii'r of (itiit'i-.d ilohuf . Ilrifk
Inrldp1 and Vieu I'ri'-ident Wll-nn.at Hie
re-ldi'iiee of llie former, on Suntlav lat,
wa- an event that oannot fall to heeoine
of hi-torie liitere-t. The vl-lt of Mr.
Wilson to the hi'd-lde of one w ho had
heen hi- friend In olden tiuu.'-i wa-i
prompted liy khiilniSf. TIt.it not miften
eil the har.-lim.".-ot feelhi'r whieli lien-tueklan-
have entertained toward Mr.
Wil-on. and rai-ed him iipfrieiuN wheie
I ie fore were only iit-ii!f-. The iiuitln
of those two, idler ?Heh a .oiinratlou, wa
an ineldent a- toiiehhi'; a- it
wa- liilere-lln. .Shaltereil In health
aud pioieiilieil hy that .'overn
iiieitt ol Which he w.HOiiecthe -eeond of-
llcer. tien. liieeuiiiilil"!.-lia- been living
in eoniparatlu' leelii-luu -Iiild Hiu war. I
It wa-a iri'iieroii- Irihiite to hi- lolly
eliar.ieter, ami a oi l of iioetle Jii-tli'e
that the pie-ent Vice-l'ie-Idenl tdmuld
eimie lo hi- .Mile, and take him liv tie1
hand, tliu-, a it weie, uutleipa(luf (lie
vt'idlct of history. X- event of mute
tluiilllciiiiee lu the lil-lory of Hie loouiv
dhpilte between the Vuitli and Ihi! Eolith
liui taken place fluen the sinreuiler of
l.ee at Apponiaitox, ami none certiilnlv
Hint will have a more .ooihlnjf tllivl
upon the exa-perati d feellnijs of ihe
Southern people. ( 'tilicelved III kllidlie--
ol heart, aim imeiuii'ii only iu an e.
hlhltloii tit iH'tsoiliil iVienildilp, ihf
eondili't of Viet-l'ie-lilent V-on a---nine',
in -pile of him, a milliiiiai Impor
tance. - -
llui'tli Tff itliueill of Yuiiiik iirU.
H'ltlluili'liliU flim-s April
III the dock at llie Central yesterday
wat a shiiini'liil -if.'lit Itljjlit unions'
thieves ami be-iile u wonian whou Mi a
Hon It h a ulinim! even to hint at, were
placed by Sert'eaiit lliii'li.iiiau llireu
young ylih, lespeeiitbk' iiiiillioiK-liiuip'
ix araiice, and iittetly unw orlhy of the In
dlLMilit xMti'd upon Hiein hy pl.iehijr
thiiu wilhhi ain iu lo-iiie iuti 'idi'd oiilv
lorn line. Tlu-re lind h'tn tr!U at
fHinplH'ir, mills and Ohw jounjr IrU.
wholiave vtjikid there anil wire uiiiodl'
tin; .slrikers had. It vn nlb-i-nl. pursued
with roproaehes several vomw wonmi
who, orlL'iiiallv In the -Hike, n turnud to
work; ami Hie" teehuletil rlmr-fi n-jain.f
Ihi- prl-oner wa Inciting to riot-pir ,
h.ipi tcehiiie-nllv trt.O. tint one thai would
be hooted out of rourt If "Ver altfiiipti.il
to Im tiit d. The lii.ailnjf -tenhy ie ,
lilted In two of the-e young 'rl Vinfr ;
held for trial, and the urie liutl-elietl
ilown 'tiiir-In custody to aw ut luil, a
were the tlle-t who oeeiiiilH tin doik.
Tin ro wa-one of Hiein with the f.tee ol !
an lintel. Neier wti-nir-("o hrl'dil. a
face -o perleet lu eoiitonr. a mile -o
weel. a eheek -o -liainiii',' tin lil.om of,
the iiie-t miu Ii. it lorm -i lithe and
llyht .-i-eii lu pahuf or eoltat u- that of
tlii- fair oiuiir alrl. And yrt, thU
lot el v youiiv ffirl, jouiiy, and her eye
miditeloii- wiilt the bravery of ImiiM'tiet',
WHS -lllijeeti'il o the Jolll linllulty of the
('eiitnil station ilo I,, Hie Kin-pot police
men and He tJJe I'liifitl'" ol the 'iibt"r
raiieau duti-potis "lie wa only a fill 1 1
hand, -he mul her IriemN elioo.lnj.' to
workhone-tly and laiiorioii-Iy for He-lr
llwll'iood. and, therefon'. -he and the.
iniikt Ih placed in the dock, w hile pahitetl
harlot are -liielili.tl, when arreted, fiom
the pilblle jrae.
Imlll.l.'litl nml MutUtleiil.
--In l;2 I'rn-i-ij ral-'il :U.:ilT,!nKi ton
ol coal.
A lare pineapple crop I- predleteil
In riorida t hi - year.
Thi' lar-re-t maple .uar iii.inufae
tiireriu Verniont amiuallv tap '.l.'.M
tree..
Dm Inj; 17I ( iiba epor:t;il illl.lO'i
ton ol li'rar. of whieli the l'nlteil Slate
reeeititl.ViS'J'il. Tlie I'ri'iich fioveriiiiient had an iu
eome of i,0Mijii) franc la-r year Irom
Hie tax upon -ucif"ion- to properly,
about four time, it- average ineoui" from
till -oiire'.
Il I-e-timati il Hint the N'ew Voik
lliptor -aloyn- p.iv hall a million dollar
annually to the tfty. and take In llfty-one
million- illtiiii '.he -atiie period.
Tin Titii-tille f". '.(, Miy- that the
daily fhipmeut- ot oil amount to j.iaXi
barri'N. and the aver-.i-.'ed.iilv produellou
to iM.fXK) harn l-.
In the ten year from lis; I to I-M. In-ehi-ite.-I.T-l"-
liKoinoiive. weiv iiiatlu in
three of the pi'llieli:il ei-tahli-hmeut- Hi
r.'itter-oii. .. .1.. the larye-t lliuulier fur-iil-hed
in one ymr twills :r.i In lbTIt. I.ttt
year only 11(7 wijru liirned out hi three
hop-.
A phy-ic:iaii who hat Itoeii hiiuiriii!r
Into the tall-lie- of infantile tiareoti-in
with Win-low' -ooihiiiK -yrup. 'late
that Hie -ale ol lid- tlaiiL'e'oii-i no-irmn
aiinu.illv ill-finliialc l."i.li)iMH) "i-aln-
of inorphine anions our nur-erh"'
i:ile. t tit llif I i lnl.
'I ro--e.xaiiihiallon-"aie now ol dail.t
oeeiim-nit-i In llrooklyu familie-. I'orili
taliif. the oilier day. at the breakf.t.t la
ble of a W'elt-klloWII tlvltletll i,f 1'teir,-
pout -Irifl. Hiu follitwlu' rollotpty look
plaee
l''tlri tuinihfis tin n
t,TII
.IL'iil
lllll'. to
twenty:
man thlil
a pretty lUU-rhter.
'Julia, wlHi a that
wa- here l:t-t nlirht
.lillia i with tleliberatloii "A I'lleud.'
rather "How late did he .l.iy r"
.lulia"! ilon'i remember."
I'.ither "What ! hi- ii.-ime-:"
.lulia "I i mu'i rreollei t."
l ather "Whei-e dot i le Iho V
.lnll.1 'ipil.'kly-"lle movetl." (
rather .'tvproviiijrl "I inn'r ae-wir
llie lu that eva-ive iuaillier. Iidh' I.I-- '
ton lefore limhi-;';" I
A yonny -liter, who bad been ii'adlliir .
III. trial (tiiruiii-.' lo ilelt old bri' lielor i
llln.li'1 "I ol'Ji el ; Hie i(iii-t!ou I- 'l":ul- '
hi'.'.' " i
l'.ilbir"l iu-i-t upon an an-A'-r, e- i
or no, aud will juit tliu ipie-tlon in nil-i
other loriit. Ua-flier" any -alut.iiiou o I
the up-f
lulia (nb'iiilyl ''Mytneiiiori latl me
In malteri of derail, iilfhouirh" twiili a
Jiall-f) "there ..tight liatebeeu omelhili','
of the Mild."
A I Ihi-point Ihi brtukfa-t tlnled.
it. "' '! .1 ..
The I'llNr mill the l i ne.
A- they entered a dry ;ooil- dure Vei
lerday. Jull would hate -aid that oe
dwell hi both heart-, and thai a dote oi
peaee roo-ti.il on everv thltiu'Ie on the
roof of their abidiui: place, -die -aw a
lovely dre-s and -he lieiru'iil him I" buv
but he replied:
"I ean t. il.irlluu'; not lu fnni iip.xi
week."
"'an't yi m, ileal ':" -he -mill d. ' Well,
t will wait."
Thevhad hardlv pa--ei Ihi"!""!' before
he ali'l :
"I'd like to -ii- nit -elf 'if'liii? 'Ii.tt
dre--."
And -he aiifWered :
'You eouhlu't buy one fide of i' and
il voueoiild you are'too -ihe.'' and mean
loilo UY'Pt.M l'tx '. :
4'tiiitllliiilltiti,
tlic n.'ourr'e ot tliu human laaill. ini')' m I
c irly -I life!- he promptly airwlid ami por
tuniHiilly eiirt'J.
lUvKN.iMiiiin, W, N'ai
Dr. It . Piencv;. ItiuUlo. N. . :
bin I'm- the past mr I liamLejn udiii;
yuiirfiolden .Medleal very. I owe
my life to U, hailic becu ntlllctnl foryean. ,
ui'i not nru u mil i "iiort i'""- ' ' '""'
lienetittcd ; nl that time I wan my hail, nut
ablo to -Il up mil li, o. nilterhii; Kieatly
with my ihrnl, wa vcttlii',' hlliiil. had a
ilrviiiuh, aiiditiiitliPtlainiiiy luiijp.. I
have ii-cd tWHvc liMtfetof the DUeoiei.t
and am .'itmo.t we I
Kavk T. aiidnkh.
A mn of Mr ,1. II. MKriiirk",ol rhallntin
Four Conieiv, .V hi heell euii'd ul
Ciin-iiuiptioii l lf. ritiri'k'stiuhleii Midi
ml iieiivi'ry,---o -ay i Mr, C. II. r.intlclil,
eil'toroflliii ChUliain Courier.
S. It. Ktu.Ai:. iliu-'tfl-Jl. '"'i1.""'
()., wrltm to -t ile Hint lr. rleren " (luhluu
.Medical Dlt 'oifir luJ ttlorliU wundnrlul
cure of Coiiiiiiiplloii In III- iiellihoihond.
.Imi, .. Mn i in 1 'ooi.iini
ST. LOUIB
INSURANCE BUREAU
And Collecting Agonpy
or
Kul.l,li,-1 l"r tho piiiiio'V iil i-airj lnif ihih
Ki'tii'iul I'liltnilim nml illiilin I'lulKfiu
lliimiKhnut Hie Wi.l All linuiuiieo tlniiiis
"liflliei nfl.il'"1!' Kin', I'll iiiiMltliil Hrcoiitil,
anil iillurailMiuw' roiiiill';.'nii .alii inlotil
M llldl trllh fllllrV IVIIIIIIi. IttSCi pulil. Uouu
lies IVimli.iii aii'l PHlfitl wiiivil. riirn-j-iii-lt
me nml f,ni.iiliiidj''e. ,J"5. pt""-u
, i; rorixtiiiunl 'nlltr nir-t. v
Ilfferlu-lwiiiil'dnn In Mirjiiclf ItiiwUmt,
lait I A .hbroiiV A t'u . Ti lt lillia u . .
IUllAlji,, II l'HA (
til A nm. t'JO-ntt.
MAY s 1.875.
BURGER & CO.
Still Ahead as Usual
This Firm has just brought on
an Immense Stock of
IPBIIll -111
COMPRISING
NOVELTIES o"h SEASON
Which they offer at-
SACRIFICING PRICES,
AND WHICH HAS CAUSED THE
EVER SEEN
Cor. Ninth Street and Commercial Ave.
Clough & Warren Organ Co.'s
Late UIMMONS 4t CLOUGll ORGAN CO.,
CABINET OBGANS
AMI-
o
a
u
u
d
t
Em
a
u
u
A
u
o
Grand Combination Organs
i irtt i itu mi.
SCRIBNER'S PATENT
u lui union h.nutu.'a limt iiii)'ori.uit Imirlim' mi
muni ol wiilcli tiii'iiuiiiiiiy or toiiuneiii itmi i njr i.trg'-iy
inciia-id, Hi'tl tin jti-illtv ol' inucroii'li nl
Equal It ihi ci ilis Best Pi;s Orga.as si Ik ha tix',:.
-I il. I.mli.l " ,, I I U ' l.l 1IIINM1I:!. "
I'liiiiuliis "rtlln' or "i lmifiii-t'' -iopt,
i.'l.i iiilii rlu" uml
ALL THE LATE IMPROVEMENTS
(.all lii'iililuiiiidoiil) 111 llitw OlKtH
Filty Dill'oi'ont StyloH.
For tho Parlor and tbo Church,
Tho Host Matorial and WorkniauNhip,
Quulity and Voluino of Tono Unequallod.
FHXOaSi $BO TO IOOO,
Faclory ind Warerooms, Ccr. Cth and Cnagrtss Sts., DSTE01T, XICBM
(Established in 1850.) Agonta Wanted in Evory County.
Address CLOUGH &
l-ul-lV.'Mtlli,
SUBSCRIBE FOR TBS
WEER1YB01LETIN
ONLY $1.25 A YEAR.
NO. 110.
!.!HII!
ALL THE-
IN CAIRO.
o
o
P
o
m i.v txt i'mi i
QUALIFYING TUBES,
tlm I'uliiri' upiiUilIiui of Civil IrMrtiiiviU"
by
WIIi'OV I'dlrlll." "Oi'liit C-othllrr.
tho
"i.ian Horn
'Crt niona,"
t o AUgelH,
WARREN ORGAN CO., Detroit, Mich.
sti rrALi in
LIME, CEMENT, PLAtTO.
HACK, he.,
T WILL Mil In cu-losd low ut aiBtJtctuv
. prlM, dditut frtlcbt.
JOHN B. PBZIXZft
AMD ton,
(.SiK-rtion to Join B. Phlllii)
FORWAEOXiro
Commission Merchants
Ant tinders Id
HAY, ORN, OATS, FLOUB,
MKAL, UAV, ttc.
Aguti ht lATUxTkM NWIII M
:0rar Taath ltrat mm kla
IiTM.
7. t) ILIhii'i. K C. Vk
XATHUSS it UHL,
FORWARDING
Ami Gtnual
Commission Merchants
Donlrn hi
FLOUR, GRAIN, HAY AND
PRODUCE,
84 01tlo XiAve.
K. J. A)t.. - . Ay,,
AYRE8 4c CO.,
i-Zioun
Ax' ;ctrat
Commission Merchants
No. 78
OHIM LEVEE.
BASK.
THE
City National Bank
CAIRO, ILLINOIS.
CAPITAL, - $100,000
orru.ii b.
W V. IIAIJJDAY. l'ivl,Uat.
Ht.NKY I. II ALl.lllAY, Tltt Prut
A 11 lAt rnKli, hitler
WAL1KK I1Y-I.OP. AM't Cutilrr
CtXtCTGCI
tJ. fit a in I'tvtoa, If If. CT-f.vrrjaut
II L ItUUf.T, IV. 1' Uaixumi,
t. D W'iiiijN-, srtrhnv Uuu,
A B. .SaIcuku
xubogo. Coin and United Staten
Bonds Bought and Sold.
D
M'OSl'I'i twite-l ant a gDtfiJ ttiUlt4
LUIDtl"II
Enterprise Savings
BANK.
CHARTERED MARCH 81. IMS
CITY NATIONAL BANK. CAIBO
urTlCKM!
A It. SAI'FUKIS PrMUfnt.
.v TAYI.OK, Vlf Prl4nt.
IV It YM.OP, srii'v anil TnnititTf,
0! MIC TO 111!
I'. 51 lltnct.tr, Cm. OiiJaun,
r. M nior-ttrLMii, I'.i'Ld Soiim,
U. M C'i'-.NtKiiiiAU, 11. 1., lULUnav,
I. M. I'uiLLin.
1N'rKUK-rpuI4o!iiWMlta at tbetalf i f ill
rt'rfint iK'riiumuu. Martb 1 bt an J riiaina
twr 1-1. InUrntl tint wlibdrewn la atilitl fnuu
tllKtely to iLf priuclMl tit Itm tUpoalla, thrrriiy
Kliltvi; tbi'iu entoiiDt Inten-'t
Married Women and Children may
Deposit Money and no on
elno can draw it.
Open tr-ty IrtHlnfMitny I'roiuiu.tu. U S p.ui
sti'l .-itunti" iivenltitrs tortliiK iltpnitlii oule
I rem ) to f 'rl'x-t.
W. U YUOP. TrMaurar.
THE ALEXANDER COUNTY
Trautiaota all kinds or a Legiti
mate Banking Buadueas.
P C. OAJTEDV. Pw-atdaut.
HENRY WBIXS. Vlo raHit.
TBOaAa 1
T. J. KBKT
fit, AaalaUnt Ouhtr.
tj-antf
A BOOK FORJHE MILLIOH;
Guide. Issm
I.L.lXlW'.rW -' MlMH.l-i-i m
ti.l:uwiM(
Till It
trial I
i ittwwitaa hi ! tm taM tat iAaa
lawu wnibuL u4 iinln
iu uwt aw htw tawaif''
tiAmiUu Ut Utt W
nwi: tan ti u a kwa uui Maki a, M aaa
nlli), 1 mi IO nmily wAm Ha tm
it u uauuao.aa
ft: .an ii u a
lalA 1 1 wktM, . ,rrXta
iim titina ih, i. wvna
. 1 B u - - Ml.
a. .), a
Katie to MkM m4 UiHitiuli
VNr, wyWaa a aowrtwt aaatlajta aa-awjiaU
toiif liiu mmf libaaaii, fmmmt.
ft. 1 II.M.I.
Itr.liiMiiiiH-iafcal
S3?
nn r it K Mtaur aM f
Mutvnitiii'j
MU.k4l'M.l.t.l

xml | txt