OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, December 04, 1875, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1875-12-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

COAL.
ill info
Ittlletiit
OnMINlll
MfclM'HARTN.
Coal Coal,
PITTSBURGH,
"AFADISE,
JOHN B. frHIIXll
AND SON
(Succeaaor tn John ti hl),)
FORWARDIHq I
AMU i
N Va af ,
PEVTONA CANNEL
Ord I H for Colli bv tlio mir.lniul
on, or in hoKflheiulK, Tor Hhinniont,
notnptlv uttondcd to.
Key-To lnriro consumar.i nmi nil
nanufiiottirorii, wo tiro propurcd
1 PPiy uny quuntlty, by tho
onth or year, at uniform ruton.
CAIRO CITY COAL COMPANY.
!!!!" I1 ' l,ro " "'N. N' "u Ohio Levee.
rVllalhiUy lira Mharlhojt
rS-At I.k)Iuii Mill., ur
lAt llii! Coal )uini, loot of Thlrly-KlKht
tr.5-l'')l Oillne Drawer,
'tiiiiiii'it a-iriurini inquiry ill inn
'I lllH'fc "'I III hrll. l'lllll, mill
iiiitti Niii'i'Httiiii rittiiiiy I'lifif1!'
In llii l'liluu "
harper'sweekly.
Illiislruliil.
NOTitiiH or tiii: vhkhh.
TIhi ce'.ly h the ablet anil mist iow
lul 1,1 istiated periodical iitililislicd In
id 'iintr. . It edliori.i1 aro scholarly
,i mii ii" ir.,., itii'j i jii, uiiieil neii.nl.
lit i 'r t jh ul ciiruiii cunts nri! lull
1 1 Irn ,u d me prepared hy mir licstdii.
I'nu t. WH'i :i clrtuLilloti oi IM.OOO. tliu
... , I.. I- . ..I .. 1...... I... . ..ir ' I...
:r jiii1. ill I It liiiluciii'ii a nil urchin di
ii I ill :i i,:u-l ill mill u iiiiimiii
tn in I hl,n. In l-,ii. ml.tii., Tin. l...L'
iit.iint.il s i 10-1 h pcltloii, uiiil ex-
nV" 1 vlmvsiiii tui Ileal ami so-
.' , roi 1 in.. -I. 'til lllii Coiulcr-Jourmil,
Ill altliV nru innM (if lilch-tiilicil ill
ii-lin, and iti plclori.il lllu-tralloLH urn
toil i ir t 'i jr.itD c areuiiimlH of no small
V t. I ..I I. I..
n;i. I r. iiiiuer aim ,lir"lll lo.
II I r upon existent riticht'fJllK nfiil iU
,.......i.i.. . ". ...... 1...1- ,.i .i.
nent. ot Die country l'lltrburg Coin-
erelal.
niiiuiiiit- iiii uuii nun, til iiiuiii'i mo sun
'i ;;it.M. :
jnu nwe in -un-crii'era in uib unucu
:"i,
Hart i Vtaikly. one loir ,. ft 00
Kinr il Uii H iiud. prepayment of U.
llllMJfl tj NIL' lMI!Jil- eT.
. . I. . .
i'
I
I n to Il-irpcr' M.i.inc,
J Haza.. jtt one addru lor one
i cr, o' llarpcr't 1'urlinll
. f r one year, i 00;
ri r
In Mftyazine, Weekly,
1 trrat'i for uvcry
it l ti ecli, In
. "ilci for J20 fW,
.121! free.
.vt
if remU'nn
Ithnut r v rn i
lli.rk tumih-
.-iipnllednt any time.
The ami .a, x 'uiiws of UtrpcrV Wrftkly,
Ticatilj'li lnnit!L'. will he cent liv e.v
e. frif ot ftp t.m. for J7 (W cacti. A
.tnfili'ti Kft. iritmirlfc1 in. .Ii.litmtn vnliimru
in on retain ni cntn ai luo rale oi f . j;
ireh.i.r r.
Jn''e'pnpTs aro not to cipy tills ail-
.irporA llrotlierp.
.1 Iro.u 11 I IMI.'I! llllf'l,ll IMII2 V! V
DOMESTIC
SEWINC
MACHINES.
Liberal Terms of Ex
change for Second-hand
Machines of every des
cription. DOMESTIC" PAPER FASHIONS.
It t ruttrni mailt. Sir I Sell, (or Catalogue.
Acl it WiMto. -it Al'-W i;0RK
atlltlt.' r.l If iliw- Liit4 i-ulitil llnltll
m uini ' 1117 1, I' Jill 1. .V l,u. , tubulin.
4111 tl
n uti nl tu limle nml
III tliflr liiMillty.
rvlt rartirulai
i 'x'KKItY CO..
Allsu-ln, .Mr.
l'- I lit -
.11 .
1' 'J
1 TO ITS M .-,,111), tri
tintoTi .V Cmiiimiiy,
H II ii 1 M nil-
300
a miiiilli to rucrcrtli' nu ll iiii'Iwci
llli'll I'M'l l U III II . IIUlllli'Mt linlllir
nlili' 1 VtlX'.liilt M'l'MI COM-
1 I -Mli'lllKUIl uri'llllr, I liirapi.
000
AdKN'IS Wlllllnl til Kill
1.1. iiiMiitliiiu, riv-iit
mil nfKliMt viilue tu nery.
' luiilv I, nut in'iimn Ki
,1'lllt MM IIKHWN, liui ll, MaJ
A Journal of Information for
dvnrliHorH. Edition f. (100 comes.
IIUll.llUU Y bunij Ul .,, V
nnum, in advanco.
ivi. si'i i i.mi:.v i:oimi;. din kkiius t
l),ll) I" I M A 1 11)111. r lit li.i I I's.
flllli f Vii II l'nrk llo, ' rli.
lUllinri nun i'miiiiiiiitk,
-V-il.1.wliv
im ..tftst i,litii'1v i-iiii'iinv riiM1 ortliiillllti
lain or ilieiilimtlo " niatl'T l.ii' ll?
lamllnir, mi the I'""' "f lliwiiutli.
....i.i..' r. ... 1 nlliv l,.ii ini? flit. hVhU'lll
liiniKiiinl luullliy i lie In any piiiin neni
eraiinln WinliliiKtnn C'll , iiinliiil will li-iirn
hut iIiuiiIkivv bUiliiiiint In Inn- In every pailio
ilur. (.ONDKNbKD CKIt I IKICATI.S.
Niitlonul Hotel,
VnhlHl!toii. P. t. Deminheri. IHI.
(ii ulii 1 very i lieerlully Hate Hint I n.eil Dil-
aiiK'n liheillii:
uallu Kt'ineily Willi ileehliil lienellt,
A. II. hTEIMIIIVS.
Meml'er nn.'iiiiKU'HH nftJa,
I'reslileiillal Mansion,
...ju... ll..l,,l,,.i,.llii,. A ileiitleV!
(ii'iitHi l or Hie pint even jeaimny wifii lm,
icon a k'renl hiilfrr Irnm ilieiiniutlmn, lierilnetm-H
itlllliK to .'le her lelli'f, bhelliieil three, hollies
llll'UIIU'ri KlieillllllllU lieilli-'iy. Mini i i-i , .i. ,,i
me. was the remit. MM. !! ""i..
' lAivillne i.ieiu in i-ienini-iu iiiiun,
WiifchliiKtoii, I). (.'., March:!, IW.
In ihefpHi'oiif twelve Iioiim my iheiiiiiutlin
iVM n, inn uiir ium ii inii i' 'iw-ib " ','"
l lie lie." My hrnlher .1. II. t eiiii,
. .. . l li. ,1 liv ii liiilliirilliioltnt.
i ,ii.i ui.o.j.i
f CougieiM of I'a.
Price one eloll.u
fir nix liolllei lor Hie.
rt for lliiiiing'B ltheii-
.lllrj. Aftk lllll' .1
uutic Itenieily nnmiil".u-iiiiel . '. ,,
JlKl.I'llll.Nh'l IMl A HKNTIjKV.
Dl'UirKlst anil Cliemlrta, .
H WiMhliiKtnn, D. 0.
In ChiraKii. hy Van fclimwlt,
tehl, 11ml l.oHl N111UI1& Co.,
1 lit-i'Vnr Bale
Mii.viMunn & Itehl
Wholeuale llUHlaU
c h law uj.
Mm
berliser'sSazett.
10-H-Wiy
VOL. -7.
mtrou i.:a.,i;iih. t
. . . .
R. SMYTH & CO.,
Wholesale aiiit KtUil lUuleta In
ForoiKn nnd DomoHtlo
WJNaKM itV Alala UBXIi.
No. 60 Ohio Lovoo,
CA1HO, IlitiS.
MKS'iltf f-MVUI A l.'O. inustililly
a lurirc utork of the !nt I wl' llie Inar
ll l, Kill KltlM1lillial Bill ntliiti tollii liollr
mm Ji ul tin liiMiui'ii
u iioi.nsAi.i: moi i.its.
STRATTON & BIRD,
Wholesale Grocers
Ami
Ooininission Merchants
AOKNTS AMKIIICAN POVDKK CO.
57 Ohio Iaovoe.
G. D WILLIAMSON,
Wholesale Grocer
Diulrr In
BOAT STORES,!
Commission Merchant,
No. 70 OHIO LEVEE.
CPK IAI. attention loeontiffnniMiw anu
O fllllni: nnltra
I'AIXT AMI OHM.
B. F.
PARKER,
-Dialer In
Paints, Oils, Varnishes,
33FHJSHES.
Wall Pupor, Window Olass, Win
aow buaaoa, etc.
Ahfuyn mi liaml, Uif ii'lctiretiil lllnnilnitlnK
AUKOltA Olli.
13i'onm'
UnlldliiKi
Oorunr Klcventh Streot anil Waahlrnr-
ton Avenua
CAIRO CITY BINDERY,
a, c. iiuois.
I'mpriftor,
MMi AND BLANK UOOK
MANUFACTURER,
Hulletin IJulIiUnk-. Cor. Twnltth 8tiffit
nmt WUBluiiKlon avmiuo,
Cairo, Xlliaoi,
JCJ-Couiity ami Itallroml Work Si'ially.
CARL PETERS,
HORSE SHOER,
BLACKSMITH
AND
Wagon Maker,
SIXTH. STREET. Botweon OHIO
LEVEE AND COMMERCIAL
AVENUE.
MiimiriictiironhlH own Horsn Shoe a anil
tun Ahhuiu Qood work.
PATRONAGE SOLICITED.
O-'.'.lllI
MILLINERY!
Mrs. M. SWANDER
In now lveeMni: 11 Inure uinl WelUelietei
lui'k of
PALL AND WINTER
MILLINERY,
At her staml 011
EIGHTH STREET,
To whleh Him IiiHck the ntlcnllon of the IiuIIih
of I nlro uinl vicinity. In Ihla tiick will he
fnilinl nil Hie latest Hlylemiflliit, Itoiini-ts, Itlh
hom, liovvem uinl all Mllllnerv lioniU, all ol-
leleil III me nineni lliinh fi"i
search of uariniln iiru eainently ieiiieMiil to
irle -Mia, Swamler 11 call hel'iie piiichulii(,
elsewhire. Her toek of limey roi n I anilini
llims I eoiniiHie. im'l fh l ilelernilneil not In
he iiiiilcmola hy any Doily In the illy.
11-3-tt.
A Book for the People.
IMlVdlOLOOY i fllliimlc iiiMlhal uo of pi
Ol' f law il'Milile loliiuin .a,'e uinl l'" line
u - ... ( 11 a.f. ami I'liaraviiil!.."!! nii; i"""""'!
MAIlHI.WJi:, ) !ijoriiiiiiillriil rilaiioiifiif lli ;,
,Z T. . MarrliiBO. lu iluli, uinl U'ulirti a
II11111, tho Myatoiioi, oriloiiroJuctton, fco. AiumlurJ
ai tli'fUy '"i ilieiarimnuiirairi ul the Vr'nary and Oen
oruliToOl'ta'laiil l"ilmnii,,uitliiil all t.iliiituf Tie
Tata, VaneieiilniiU Cliioula Dlaoaaeauf liulli'.rri, Ihc
t ttecU of early Abuaov uu n,u ickiial ) U'in anil the uaii
iri ot fiicuca Infers ami aiirr niariiaur, lfill"lllu"r
liialuia ita awl luipotenoy-,, i.rlvato inunif llur t'i Uu
liiairlctl anil IU"e luntcnililalluit i.orrl.fr. tul a imr
quark tulvvrlLliitlit,liiitu(litiiiiiyiml,lar HlNkal Murk
illylillE niiliiiToiu (.re., r lilluii, l,r ull l,a almtii illliaiil.
Prlca, ianr cutr, tl.'"Muiiiiil In ilili, ai,.'i. a I'ani
iililcluiillia liiiiiriiieillrraliiuiilul Buorinatorrlioa, sir
IllE I'oillKiilil lif thu auultf wurk. M-iil in .i-alt-a wraeiwr mi
Kwlit ur.lamii. At.u a .mall Mcdloal Treatl.a bullie
alaiw 1IU1 a.i-, 40 iai;i t, 1U ill, Atluu1..,
THE MEDIOAIj 4 BUP.OIOALINSTITUTB.
niLWADHUll, WIM'.
OCfl.. 33u.llat.ln. DuAldlnrr, Osmor Twolftlx Dtroat an. 5. "WaaH.liirton. A-V'jnuo.
CAIRO, ILLINOIS.
y i s i
GEN. BABC0CK.
'I'hr .liis( lleiiiiir.tlli'il .tliiu In W .il;
iny Inn,
lSie. lal i-p .1. h In the ( hh'Ji; 'I Hi " 1
W.V-IIIMiMN-, Hit. I. -Till- lll 1 !
llllllllll.llMl lllllll III WiflllllllMI t til'H.
I'.alKDi U. HI tflfifiatit in I Hit. Ally.
Dyer Is iivlilfin'i! iil'lli;il. Il In nut Known
in Jn-l Wll.lt lll.llilli'l- til illU'lliU In ;i't in
Ills uvliliMicc lii'loiv the court In fliuw hit
iiinnceiiiv, in In1 Ini-. not liwn mh'iiiii'iirmI
as 11 wither". A wcel; or -o ii),'o M-ai'-i-liny
ol'lilf lileinls imhiIiI Ins loiitnl wlin
wotilil ailinlt tli.it li.ibetirl. wai in tin
wlilsKy rlnj,', Imt IlifV now all Iruijr
tliclr heads vvllli iloulit. The (iIIKtis ol'
tlm I'liKlnixr i-oi lis tu c i.-Mnelally mvayv
upon lil tin lor lilt fontlniifil brlnjjiiin of
01II11111 upon an lioiiornlili' body ul im-11
I iv lil, pii-lliiin mining llit'in. It Ims In en
M'ljjcsteil lo lli iii-.-iilfiit that lio
fl4l'l:.NII Ittlll'Ol'K I'llDM oirici:
iiti'.l onler 110 ltiM-tlj,':itloii at oiicp nun
llii eliar.si't-r ol UU MTfi'tarv. I lit olll-
eial liivestlL'atli ii Is tin only io..ilu way
that the tiiatltr can now In' u ltleil. Jiiu
Inet is cerlaln thai, whenever any ol' thu
iu-eiit leaileM in ine wnii.y ruiK, now
111 anil en ionic for llic pcnlteiitiary, have
oiiiehen-, tliov wen; always nail leiiow.s
well met with lialicoek. 1 hey were us
Intimate with lihn as H win mh1IIi- to
he. Thli U laUeii Into eonlileratiou with
the fact that Isaheoek, when h l,Tamu
the ecretHry of the pri'lili:nl. vva, poor
mil onlv i iitlileil to his pay u u major
In the engineer eurps. A -hurt lime alter
his apiiearaliee as a neliliflitial iiiljimet.
he blunouieU out as a rial-estate dealer
and .peculator under tin tutelage of
llo..," ,She)helil. lie Ha put up row
liter row ol Hue imilditi'-'i', ami 11 na-"
already been aijuellon with many where
lie piocttreti Hie money witu wiuen 10 no
nt much. Only recently he ha com
pleted
AS i;i.i.iiani HOW
ol new Iiulldliiss vvlileli will urinjr in
larifc, rent!-, reiiuiriu a more than ordi
nary cxpeiiditiiie ot uaidtal. All ol these
fact"' taken into consideration lead many
to believe that ilabcoek ha- avijtilreil hl.
wealth by Illegitimate mean.
A jiiomlnent Kuimuiienu neru on to
night, in lookiii'.' over the jiolllleal
.situation, couijiaics thu luc-ent time
to the sreat changes at Hie oiu-
et of thu war ol the rebellion, lie
yjys that then thu country loit a tfood
iiianv 01 its eauers uv nroiiuueiii omcer.
of thu armv re'lnin to go into the con
icderacv. Then, he said, the Hejiubllcaii
artv was upon its llr.it ftejis In power.
',ow It seems as il the Conservative. party
is ''ainin the acciidcncy . 'I'liu leaders
of the Republican party aro otiu uy one
belli",' lot to the parly by taklnj,' aerviic
hi the Statu penitentiaries.
The ueM turn in' this vvlii.ky-nu''-inill
itivotij;ation I to heIu to oxaminu thu
ramiilcation? of the rlnj; in this city.
This matter will be called to the atten
tion ot congress, who will, by a
committee, endeavor to settle thu
lent mvstcrv 01 w to vva 1110
man in thu capital w ho supplied the rlnj,'
with o much necessary evidence in to
the movement ol the olllcials here. It
the president doc not order Ilabcoek to
be iuvi"tl"alid, the Democratic hotifu
mrelv will, and will at any Mtu unles It
is certain that the presidential examlna
Hon is made by men In whom everyone
can have implicit confidence. At best, it
is certain that there is enough of
day or ,iriMii:Mi:xi
In 'lore for Ilabcoek to make him very
unhaiijiv It "Uilty, and it innocent, he
will renuire very lively evidence to ex
iilalii awav his boon eouinanlonhl) with
the Mi-'ouri whUky thlevi", lately "mil
itated a. j ill-biidi.
BEECHER.
Vel WiiiiIh li Know l Hie 11.1 -
ii t Ii I'imtor lililllv ul Ailullery
anil nl I'erlMi'.v A ;uiiiilele liiven-
IlK'llloli lleliiiunleil,
-i:w Yum;. December 1. The follow
Ini: letter win .nlilrc"cl to-day by Dea
con West to the members of i'lyiiioiith
linn'iii :
Xkw voisu, Deceinlxi 1, la.t.
To the .Memlieia ol' I'l) nioillll I'hlilch, llnxjk
ly ii .
Di:vi; itisr.iiiiii'.N I thank you tor
your prompting and iiiiauimlty in re
eoiniilei'lii"; the vote by which my name
wai dropped from the roll of the. church.
At Ihu rcipiest of the oxiiiiiinliiir commit
tee I appe.iii'd before them till nioi'lilnj,'.
and stated ihu icason- lor my ab-enie
from church. Y hllo . ther j,'avu
me no advice, in the ti clinical suiie oi
that word, 1 uudcrMooi! from them that
they thotiiiht It to be my duty either to
withdraw from the church or in future to
attend to its services'. I do not see that
I can houestlv and conscientiously take
cither course,' and as I said to the com
mittee that I should not maku any fur
ther communication directly to the
church, 1 will now stalu to you wherein
I illiler Iroin the view's exireetl by the
committee, And projm-u u plan hy which
I think all dlllleiillles that exist between
us mar in settled. in thu lirsl
place, 'l believe that I am liyliL In
the reitiet which I have madu for
u completo and regular Investigation
of tho scandal which has so lour
troubled the peace of our church; and 1
believe, moreover, tnai it is sun myiiiuv,
as the minister ot the church, to obtain
such an mvetluutiou, it it he jioible,
bv any fair and honorable means. There
fore, I cannot consent to voluntarily
sever my connection with the church
while a way is still open lor the perform
ance of this duty. As rejjards my at
tendance at thu services and 6aerainent
ol tlio church, I can only repeat what I
stated in my former letter to you, that I
cannot coucleiitlouly attend them until
a regular and Impartial Investigation of
tlio charges ay;ahist tho character of tho
pastor shall bo made by a properly con
st tilled council. Such an investigation
at this present tluiu is especially Impera
tive, because our church is not unani
mous in Its hellel of thu inuncenco of our
pastor, nnd this leeliiij; of doubt and ap
prehension is shared by thousands of
Christian men and women throughout
the land ; therefore, Inasmuch as charges
oi adultery ami perjury have been made
ngaliist our pastor, ami, as in my opinion,
a regular investigation is necessary for
thu vindication of thu innocent, iiuil for
thu preservation ot the peace and purity
of tho church, I hereby request you to
unilb with mu lu calling a mutual coun
cil, to which shall be submitted thu fol
lowing questions:
First Is ltov. Henry Ward lleccher
guilty ol adultery?
Second Is Henry Ward lleccher
guilty ot piiriiry?
I make this proposition witli the liopo
that It may ho the means of vindicating
SATURDAY, DttGttMBKR 4, 1875.
the character of our pator. nnd should
Mils be the ictilt no one will rejoice
thereat more heat lily than I. I hope Un
church will meet mc frankly mid allcc
llonatclv in the spirit in which I ap
litoaeh them, and will unite wllh mom re
ferring tliU whole subject lo u council
which ,ll be able to etiiiipon' the dlll'er
encei lh.it now uiihiippilv eit among
il. As till-' inatlcrli. of uch great lin
pnitaiiiT, I sollcil.iminnliali! aellnii on
the part of the church ; and that no lime
mav In" hut. In-lilc fending thli letter
In Iheclcik I shall caiiMMi ropy of It to
be published in the inoiiilug p.ipi i. in
order lhat It may the sooner leach the
inenibets ol'the church.
Yours fraternally, W m. I i:sr.
i:iiiimm1 ni H.nit,
l.iiimey ll.i.ihl.)
The IMdv lliothei-. who have long de
liiiled the jiublie its the gieat American
iiiedlums. have emtio In grid. 'I'helrfeats
which they claimed were the work of
sjiliil- have been lAjni-eil. and the luedl
iinix are known to lie nrraiit humbugs,
for some time pat they have been giving
iiianlleslatloiis to large aililleiiees who
paid well lor nt1inlsiuu tit Chittenden,
Vermont. The people who wgnt to see
IIiciii iviiliiueil the InmiiiiUiitl. Hut at
last the htiinoiig a sij. .
was a quarrel between the brothers
which le-ullcd in letting daylight
Ihiough Iheir tricks. Theru manifesta
tions are thus explained : "The cabinet,
which va a lonsf narrow cioet
built ngaiii't a huge chiinncy at
one end of the seance-room, had a
llilhiL' lloor. and one side ol
thu big chimney formed a secret parage
from the kitchen below, through which
four or live male and female confederates
of the medium were wont lo ascend and
descend in their various co-tuiiK S to play
the part of tin denl.ens of the other
world audio lie reeogni. 'd In Ihu dim
light by their anxious friends."
A Vnllinlile Willi,.
from Ihe Iinoeltu Dally miller 1
Dr. 1!. V. i'ierce. of llull.ilo. distin
guished hi surgery, and the general irac
tlce in the profe?!ou he honors, has
intide a valuable contribution to tlio med
ical literature of the day. In a compre
hensive work entitled" "The People's
Common Seii'e .Medical Adviser." H hllu
scieiitilie throughout, It is singularly
from technical mid stilted terms, it
coine right down to thu common sciimi
of every-day lite. Dr. 1'icrcu I n noble
st'cclmcd of American manhood. He has
sprung from the people, and, with many
synijialliies in common wuii tnu iiiases,
has sought to lender them a substantial
service in this thu great work of ids
life.
"O wearisome condition of humanity 1 '
How many wretched homes in our
laud ! How many heart-broken Invalid-'?
Life with inanv signllles a mere onerous
cxl-tenee. All are subject lo dlea", but
when health is removed the hope liTiearly
gone out. Sickne-s is usually Incurred
through exposure or carelesnc. Kspe
cially is this truu with those disease pe
culiar to woman. Through her own Im
prudence and folly she is made to drag
out a miserable existence a source ot an
noyance and anxiety to her friend, and
any thing but a comfort and pleasure to
herself. Kxposurc to the cold at times
when she should be most prudent, and
overtaxing her body witli laborious em
ployment, are both fruitful causes of
inanv of the maladies from w hlch she suf
fers. Gradually thu bloom leaves her
cheeks, her llpigrow ashy white, her vi
vacity departs, she continually exjieii
enccs a feeling of weariness and general
languor.aiid altogether jire-eiits a ghostly
appearance. What does she need? Should
she take somo stimulating drug, which
will for the time make her "cf tirltcr,"
or doc her entire system demand icji.i
ratlon i Shu requires something which
not only will restore to health the di
e.wd organs, but will touu and Invigo
rate the -ysteni. Dr. PicrcoV Favorite
Prescription will do this. It imparts
strength to the ill-cased parts, brings
hack the glow ol health, mid restore
comfort where jirovlou-ly there was only
sullering.
F.very invalid lady should send for
"Tho People' Common Sense Medical
Advi-er." In which over llfty pages are
Unvoted to the con-lderation of llio-e dis
ease peculiar tu'.Women. itwill bi'scnl,
io-t-paid to aiiv aililre-s. for Si r,o. Ad
dress l. V. Pierce. .M. I ., World's DW-pen-ary.
liulf.ilo. .V. Y. Agents wanted
to -fll till valuable work.
Nov. SO, d-cod-w-lw
- - - .
I'jriFM this season ot the year, when
so inanv of our people are sullering troni
eoliN, "we call attention to Aran's
Citi'.nnv Pi'.rroii.u. a a sure cure not
onlv lor rough and cold, but all alfec
tlons of the lungs and throat. Having
used It in our lamlly lor many years, we
can speak from personal knowledge of Its
clllcleiicy. There may bo other remedies
that ate good, but in all our experience
this has proved to be by tar the bet. Its
qualities are uniform and wholly reliable.
It 1 jiicaant uhiikc, nun snoiuii ne hcu
at comma, id, bv every family, as a pro
tection ugalnt" a class of complaints
which seem hannle-s hi tho beginning,
but beenino atllicting and dangerous If
neglected. Sty iiffi llegixttr.
HOVoO-diVW-iW)
Ilenuillol VCiiiiii'ii.
'fhe hair is flic crowning glory ol wo
man. Thenare few moderate defects
which cauni(t h" remedied bv the pioper
dNpoilloii of the tresse.. Ilut when the
hair begins to ivdl out, or turn gray, In
young people, or with Iho-e in tlio prime
'of life, there I eanX for real regret.
When thb is the caMi" Vrtetnble
c; -i; ... ii . . ii ill l ... '..,,,, I l, lw.
,ieiiiiii i itiir ifinerr iu oi' mmm iw.uu
ii llrst-ela-s rcniedv, far superior, as a
'ound medical medium, to anything Iso
he ore hu mi i c. it actually return
gray hair to its original color, and In the
"Teat iilliloillv ol cicc.. erwisei t lo mow
again when it is becoming thin. It is not
llliu many popular preparations, a mere
vvali, but a seientllli: ilNcovery, Indorsed
nnd li'ed bv physicians' of character.
Address It. l Hall X Co.. Nashua, N. 11.
Forney's WiMy ', Feb. I, ISGS.
1 1-1-1 w-d.uv.
The Gamble Wagon
OAIRO, IXjXjXIsTQIiB,
alANUKACTUUKD HY
JOHN P. GAMBLE..
,,,,,. ,..
THE BEST and CHEAPEST W A 00N MAN
UFACTURED MANUFACTORY, OHIO LEVEE
Noar Thirth-Fourth Stroot
$25
n day miaruiiMa iiiinr our w.
Auuer
Drllla.
ulj to.
aooil Aarenta. Aiiaer bonk
flW iiiuuih
free,
JIU Au;r l'o., UU l.oaU, Uu,
PROMINENT ADVANTAGES
THE NEW LOW RESERVOIR "STANDARD"
'if
Croat Durability with Handsome
SATISFACTION Everywhere.
MADE ONLY DY
Excelsior Manufacturing Comp'y
C. W. HENDERSON, Cairo, Illinois.
s.17-5111
POND'S
EXTRACT
l'ho People's Roraody.
Tho Universal Pain Ext actor.
tfoto
Ak for Pond'
Tuko no othi
u Extract.
cr.
'lli-it ! for I will sneak of excellent thlnu.
FOR
Injuries to Man nr Hoist,
Knlli, llrnisen.
Slrnlu. Spniins, Contu-
slims, Dlatiicitlon,,
rriieluren, i.iiih, Uieera-
teil or Incited Wounds
SMellliiitN.IIiirni.hcalils,
siinoiirn,.
Illeeillnic I,iiiiic, or
s-,lttiiiKr lllnoil
N'llie llleell, ami llleiil
lni! (Jlllll or 'I't-eth.
fir-
Vnmllliitf of lllutiil ami
lllooily DlscliarciA.
IMIi'M - Ulcollnc flics,
Illlni Pile, (lnfalllhle.)
Tlliit-li,i:arache,Neii-
EXTRACT
rainia, tiweiieii rate.
Uliciiiiiiit Inn, Uhi-iinia-tlcsiHelllnKorSoiiiics'i,
SilllluesH or Soreness,
I.umhaKo, lune Hark.
i iirmii or yiili
liillaineilTonalU.
Ilitlierln, llrutu-lil-
ll, AHflllllll.
Sore or Inilaineil Kyts or
r.ye-uus,
1'iiliirrli, lAiucorrlien,
Diarrhea, Dysentery.
More .Nipples, Inll.iinsJ
ureast
ll'iilnfnl or too I'rofust
I Jlonlhlli'd.
Milli I.i-k:, ovarian Hi.
ea.a anil 'l'limnrn.
PEOPLE'S
Klilner Coiniiliilnl,
RFMFnV Omvel anil Slrainfiiry.
Hons or Intauta, or
roil Ailtills.
.Vnrlroxo Velli. V.n
PyTPRNBI larKetlorlnllaiueil VcIiid.
CAILnilHL uu-crn. Olil Solea, Inter
I nal Ulcerations
ANO lllollia. Carbuncles, Tu-
nrniTiTisTtT morn, Hot hvellliu.'8
INTERNAL 'rim uml lluniiinii, Chal
eit or Sole Keet.
i m.iiiiik, Harness or no
USE. 'He liallH.
I eioii orw iiuiow, t rosi
eil I. Imln or I'nil..
.sflisillllu llllen. Insect
I Mini;, Chaipeil llamls.
I'llMl'S I ltA T Ik lor saleliy all I'iml
4'Iiihh DriiKK'!. ami livoiiunenileilhy
all DriVi!isM, riiyslclain, ami vwry
liiiily who tin ever used il.
I'iiniililel eontalniiiK lli.tory ami Uea mall
eil lireiin a piil i imiI Inn. If not found atyour
HiuKlst's .
POND'S EXTRACT CO.,
.c York itml l.uiiiloii.
lll-5-l.i-illy.
l'HVSH'IANH.
yiLLIAM R. SMITU, M. D.
1IIMIDK.VCK: So. -'I Tlilrlifiilli alritl, he
tlvivu Waahlmfliin nieiiiieand VViilnul atreet.
OKFICK: .Vorlh side or Klxhth atin l he
tweeu Cou.nierelal and Wiuhliik'tou avenue.
0.
W. DUNNINO, M. D.
UKSIDKNCK: Cornir Mnlh and Walnut
Itreetu.
OKF'ICKi Coiner SiMh atleet ami Ohio U-n-c.
Ot'KIUi: IIOlTltsj- KroinOa in. Ijm , ami
fiuin '.' to ii i ui.
I.AWVKUS.
J
OHN II. MULKEY,
Attorney ni I.uw.
CAIItO, ILLINOIS.
OKKlCKi At residence on Ninth Street, he
tween VViKlilnmnn avenue and Wnliiut !
jami: Iv, LINK.
1' l U'AIIH.
ZiAlTB c& WARD,
Dealers In-
Bi? Muddy (MurpbyiDcro) Ceil,
Thehtt In Ihe niniket. Also all Linda ul'
four fool
SAWED AND SPLIT WOOD
Ordors Dolivored to nny part
of tho City Promptly.
Leave Orders at Crystnl Saloon,
or at tho Company's Ollico, at Nar
row Gaugo Dopot.
TERMS Nott Cash on Dolivory
of Goods,
JAMES K. LANE.
Secretary.
ll-Ullll.
Samaritan hm
I uu Kle.u ei ve i.oiuiuiur, tuiva i.invuiu r
coiiviilaloiia, Siasnu, at. Vllin Diinru. anil all
Neriou DUeaaeai thu only known poallive rj'in
Li. r.i, KuU.'iiiln Flu. ltliaalieeii lesliil hv
. . - ,...t,n..ii.. i.i,
llmlKtlllll., lltll I liua inn er Ikiii known to lull In
ilnirle enae. Trial iwekaKel'IK.'. Klicloaealuniti
for eliiulara Klvlnit evmenco A
Addivaa, Dlt. H. A. IMCUMOND.
n-15 illy Hox 711, HI .losnili, Mo.
NO. 294.
AIIK ECONOMV IN PKK'lf
Sl'PKHIOIM'ONSTIMTTION,
QUICK AND UNIFORM
AK.ING-.
Dosigns, and Giving PERFECT
MAIN STREET, ST. LOUIS, MO.
itr.ti. i:stati: a;i:.t.
JOHN Q. HARMAN & CO.
Real Estate
.INU
EEOTJSE A.C3-B2STT3
COLLECTORS.
JONVEYAHCKItg, N0TAKIK8 PUBtlC
Land Amenta of the IUloola Central and
BurllUKton and Ctulncy H. H.
ComDanloa,
North Cor. Sixth and Ohio Levao,
CAIRO. ILLINOIS.
I. (I. LYNCH.
it. J- IIOWLKV.
LYNCH & HOWLEY,
AMU
Hons Agents,
Collectors and Conveyancers.
OFFICE-At the Court Houae.
PARKER & AXLEY,
GENERAL
Auctioneers,
House &RealEstate
53.ieelal ntlenlloii kIvhi to Collection of
Kent ami Mile or Ileal i-.slnle.-t3
STORE ROOM 100 Cotnmorcial
Avcnuo, Cairo, Illinois.
ii-ii-ir.
VAIlIirrY NT4IKK.
NTew-York Store
WHOLESALE AND RETAIL.
Liarsost
VARIETY STOCK
IN THE CITY.
Goods Sold Vory Closo.
llorimr 19th St. and Commercial Av
CAIRO. ILLINOIS.
C. O. PATIER & CO.
CAIRO
BOX and BASKET CO
Dealer in
LUMBER,
All kinds hard ami noil,)
FLOORING, SIDING, LATH, &o
Mill and Yard,
Jornor Thirty-Fourth StTOOt and
Ohio Lovoo.
PHONOGRAPHIC
INSTITUTE.
Cornur WuuliliiKton Av. and 14th Street,
CAIRO, ILL.
OPEN EROM 5 TO 0 P.M. DAILY.
li'-lMf
JACOB WALTER,
BUTCHER
AND
Dealer in Fresh Meats
EIGHTH STREET,
Between Waahin
hinifton ind Commercial
, adjolninar Hanny'a.
Aveuuea
KKKl'S for salv the best Iletr, I'ork, Mutton
Veal, Ijiinh, Suumiire, Ao,. aiul U lire
iaril If erve liunlllia In an HiM-a4iUhle maiiner
WHITNEY Ac HOLMES
ORGANS
ITUfly Klfirmit Mtylea, with VatuaUe Iin
J movements) New and lleaullful Solo Moim,
OVKIt ONK THOUSANIi OrKauiala aiiilMiwi
claim Indorse these Orifuiu ami recommend them
an Ntrlctlv Flmt-t'laaa in Tone. Merhaniaii.
a
and DurMhUlly, Wanaulod rtye year. iend
for erii'o ut.
W IUl'NKY.v HOLMES OlIIJAN CO.,
'J.'iJ-wlt fjiilucy, Illlnoia
Commission Merchants
Ami Dr.ilrrs In
HAY, CORN, OATS, FliOUB,
MEAL, BRAN, tc.
Agnt( for LAFLIN RAlfD POVDU CO
Cornar "Amth Straat aid Ohio
Lovoo.
7. Il Matliti,',.
E C.
MATHUSS to UHL,
FORWARDING
And (iciural
Commission Merchants
Dealrrit In
GRAIN, HAY
PRODUCE.
FLOUR,
AND
U-4, Olilo Iiovoo.
P. CUHL,
- Kx timl w
Flour Merchant
Millers' Agent.
So HlOhlii Ixmv,
CAIRO, ILLINOIS.
7'10-lf.
U. ,t Ayrea,
S. I). Ayrea.
AYRES Sc CO.
And general
Commission Merchants
No. 78
OHIO LEVEE.
L. D. THOMS,
Commission Merchant,
Ami dealer in
STAPLE AND FANCY
GROCERIES.
Foreitm and Domeatlc Frufta and Nuta
184 COMMERCIAL AVENUE.
S-Ctf.
IXNVHANt'K.
C. N. HUGHES,
lieitcral
Insurance Agent.
OFFICE:
OIZZO XjX2XTX33.
Over Mathuu Uhl'i.
NONH but
sellteil,
t'lrat-Chum Ciui)ianles rejire
INSURANCE.
ESTABLISHED 1868.
S AFFORD, MORRIS
AND CANDEE,
linr
Insurance Agents
73 OHIO IaEVEE,
City National Bank Building', up-stairt.
The OliUatEatnbllshoil Agency in Sout
rn Illlnoia, reproaentlnir ovir
165 OOO OOO
CHOICE PERIODICALS TOP, 1S7S.
The Leonard Scott Pub. Co,,
41 BARCLAY 3T. NEW YORK
contiiiuo tliclr autwriitil ltcprlutH of tlio
EDINliUKUli HKVIK V W bltf .
LONDON QUAKTKIM.Y ltEVIKV-C'ou-
Horvativc,
WKS'l'-MLNsriilt KKVIKW-I.lbcral.
HIUT1S1I (KAltTKULY IlKVIEW-Kvaii-Bflleal.
Containing mantel ly ei ltli'tstus ami suuiina
rii's of till that U ireh and valuable In
Literature, Science, anil Art ; ami
BLACKWOOD'S
EDINBURGH MAGAZINE.
Tho most powerful monthly la tho Kne!
LanuuuKo, famous lor STOItlKS, KSSA
llh
YS,
ami sivfiicur,.',
OF THE HIGHEST LITERARV MERIT,
TKIIMS (liieliiiliut; Pontage) :
Payable Strictly In Advance.
For any ono Itovlew,
Cor any two Hevlewn,
Kor any thro Kevlewa,
For all four Hovlowa,
For lllackvvood'i Maga
4 00 por annum
7 00 "
10 00 "
12 00 "
4 00 "
7 00 '
10 00 "
ia co
lit 00 "
zine,
For lllaekwood a&d ono
ltovlow,
For lllaekwood and two
Hoviows,
For lllaekwood and three
Kovlowi,
For lllaekwood and tho
lour ltevlown,
CLUBS.
A ilUcount of twenty par cent, will be al
lowed to clubi of four or more penou:
Thus : four copleii ol lllaekwood or of one
Hevlcw will bo lent to one addreta tor
IS 60, (our coplea of the four Her lewi tad
llUckwoodlor t8, and io on.
CircuUri with further particular nay be
bad on application.
TUB IiKOMAUl) SCOTT l'llBrNO CO
41 Harelij Street, Mew York.

xml | txt