OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, January 19, 1876, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1876-01-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

Ci.IHO POETOFFICE.
i,T,t Hour Prow -.: ii.m. t
Sunday from 7l.m. '""
11,111. .. J " 7 ' -.
4i.fhl . in In ff(k) li.lll.
Arrive.
A.l I I M,
300 S'Ki
CiOO
.11
teat)
l:
10.W
in.:
:() !
lllluol. IVntral K It
IUIIy.
Central U II
Pally.
ilro Vlnrennca
tf tf11.lltr
Cairo, Arkaiitaa
1:00
Tela II inuij
Ohio Klvrr Hnnte
pally rte'lMntula)'
MIm Ulvrr ItoMlr
Up, Mm. Til. Krl
Powa,Tu 'llm t-at
TticU-i llniitc
Friday A ."aliinlay
I
C.OJ
coo
On
U. W. McKiaio,
KAII.KOAPN.
st. LOtniiRowr mouotain
& SOUTHERN R. R.
TIME CARD.
Kmi luiiea Onlro dally J."' ' '
fitrc.' arrive at Cairn daily.......
Accommodation unites daily (cn pi
nuiuUy, " " '"'
TIME CARP.
ILLINOII CENTRAL R. R.
TIUIK ULlVI l-AIUO
Malt at.... !:
..Pally.
fciiin- !-.......... 11."'," i"
4.0Uiv. m.Ti.ti'cpl Sunday
VmtM at ...
rrrim a
..u:ii. m.
.... 4.3op in... "
V.s-ip. in...
Vni!!il ill .
fnUM at.
u. at . S:u. in Dully.
riilckt it. .. H.u, Hi. ' Monday
rnftbtnt -I4l ni... " Humbiy.
JAMKH JOnWHOW. Agfint.
CAIRO & ST. LOUIS R. R.
TUB
SHORTEST SHORT LINE
"We Have Como to Stay!"
riMii. irauis m i ) . " ,, .,
LUiul ami Hast). IajiiI, Willi nil oilier
linw nunc awi-aii, nt". -.
TIMC SCIIKIIL'I.r. I
l,e-.cl'iilro.... ......
Arrive at M. l-oula
. .U:5n ni
, i; yip. in
IaxlW Ka-t .L I.ouIt '!' I"
Arrive al Cain - - 1 !'
J, 1. lllKl'KI.KY, t-'cneral Sii-lliilriihitt.
J. A. WK.VTZ, tlcnrral lawnsi-r Aict'iit.
JIIIIS .'IKililT.'. Agent
CAIRO & VINCENNES r7 R .
CAIBO, aTVANSVILLiu, INDIAN
APOLIS, CINCINNATI
and LOUIS VILLK.
FOUBTBRN HOURS EACH WATT,
AND AMj UAYLTOHT S.VN-).
Sauin; ArSh Moat Chsgt!
IXUUXArOUS AXU ClXUXXATi UI'IIKX).
Lrarn Cairo a. in
Arrivm at l.'arml.... - :M "
ATrlmalVlna:iiui'i U-X "
VU bT. LOUIS AND OUIIIEAitTKHN IIAlLUOAtl.
Arrive! ul Kvunsvillr 4:14 li.lit
VIA INUIAMAPOLlll AND VINL'KSSm IIAILIIOA1I.
Arrlfn at IniUauuiwlls. :'! i. in,.
VIA OHIO AMD MUtlSll li KAILKOAU.
Arrlrcint North Vernon. r. : t. ji.tn.
Amrui ni uiiicinuaii
ArrlrliAt liulirillc
CAIRO KXI-HK8D
Latvia luillanaDlta
LMTrs Ctiicinuatl
lorn I.oulllU.....--
Arrirrn at VIiiciiiim
Ijetve Viocnnrd ........
LratrH Kcansville
ArrlVfi at Curml.
'J;oo
7:4'. "
K:.ln a. in,
IKV.
2:'ii p.m.
, iiiO 1
...11:40 a.m.
....... A:U p.m.
0:20 "
Arrlvci ut tuiio.
tlnVlnir rlone roniu-tlonA to anil from nil
poluli Kant and North, at indlunapnlla uml Ciu
m.'iUMll, uml to ami IVolu all HiinM SoiiIIi uml
West ofl'alro by rail ami river.
UOCSD CITY ACCOMMODATIOV.
The MotinJ City Accomiuoilatloii runs Weil
newlay uml Satunhiy.
I-aria Cairo..... 12:'i'i ami 3:00 p. in.
lnve UonmlCitv 1:15uikI .1:30 p. in.
M. B. OOOOBIOH, H. Ii. MORRILL,
lien' Ticket Ak''t General Sllp't
t3Kor Inforiiiatiuu relative to rules uml eoii
uicil.iiu, apply to .IAMKS It Hit J -,
Ticket Agent.
nti:am 1IOATN.
Evansville, Cairo nd Motnpnis
Steam Packet Co.,
"FOU--
Paduoah, Bhawnootown, Evano
viUe, IiOuiavillo, Cinoxnnuti
and all way laudinKH.
'Ilic iinrlvnllol shIc-wIhi'I ateatiirr
IDLE WILD,
P.O. PflwLia . Manter,
hD. Ii. 'lllllUAS....... .U.lk,
Will leave Kramrille for Culroevery ION PAY
au l lllUUSIIAI t I o'clock p, hi.
Uain Cairo every 'lUKsPAV ami r'UIDAV.tl
C o'clock p. in..
Ibe tl(iut slikt-wbftl ibiAT
ARKANSAS BELLE,
Hit HotRZ. .Uwvr
WiLlti II l-mr. .. , r(
Vill l1e l:9A&Af C . I VI , ,
PA"i awl rntlJAT At t ft n t
Will liHci',rin7 fi.lsMuxl wit tc 5
L HP A 1 U ', 6 tU A u
7U tittup lU--rr V4.rw.r
PAT. CLEBURWE,
MAT ttllUlau
Urj Ktaiurill ti.l tj.turTj MKUfJk-
Umit. Ilrimfry IHMlipA VavI OSVAY
ate p. hi
Kaili boat lualua rUitr timtsttit,u at Ulio
WIUi Urtl-cla.. abiiwr fr t l,m, n-n,
libit ami New Orlrau, ai.i at Kraboik Mill,
'".a-'A1- ' K lor all poinU North ami t
poluUontlit Upper Ohio, drib thioovl.,e
lrt?Ui7,.ft,,hU 1""'" ll l-'l'l.
II r"or furtuer Inf.innaUon ain.lr to
. J. 11. I'llll.lJI'M 'lAtftuti.
Or to 1 j liKA&liiFU
BttiarrliiUinUut auit Udnerat Kreiht Ak. it.
lx-3-ju-ly. r:yHivillHli.4i.,:..
WHITNEY 6c HOLMES
ORGANS
aojAluslcui. finhm iiu orKU, ,,, J
rncml Ihelii an btr cll J lratV. I,!,, i.V'vTI! "
MacliuUlu and PiirulJllli). 1 u'a rru mi '
year.. Ueml for prlrelUu.' '"f'Hl U
WHIiNKVAIKll.ilKS OltUANffJ
fjulnev.'llliuoU
very family. Aiklrwt. lur rireuiaraml
prlr ofat'iuti, J. W. NICHOLSON, Si,
o.Dfif oorn Bt. CIiIcmco, 41-lv:-v.4i.
4H,r
A Voire roin '
Amtriean flmnUh mJ ttictr I'lixlnetiun
niwrrciatfil fa) tlx I Wt or at thr etlf
Imitnl I'liirer'siticiin Sicdlrn. Mr. batlll.
Sir, At vour rriiirt. 1 li.ivc Ii'MimI
llnll'.i Wtfctiilili! Sicilian Hair Ki'iiowiT.
In my practice al Hit- "Sfi-.illnnr Hotel."
iinil am say, It will nMoro grey lialr to
Its original color. It l entirely liarni
!(". ninl N it yalttnlili! reiiiwly to ti- in
sneli rai'., I'. II. .M.ti.HTi:.v,
l'roft!Mtr of fhomUtiy nnil .Medicine.
Siockiioi.m, .Inly
From the h'ujhtit mnlical nuthwlty in
.VwviiWi A I have hail occasion to fee
fever.il ieron. wlio. lor ome time, liave
iih-iI llaHN Vi-Kflnlilo Sicilian llulr l.'i-
newer, ninl know that It hat restoiod the
original eolor of the hair, a well as he.
Itiff clllclent In removing the Itehhifr iiml
ilanilrnirthat ni:oiiiianle. the liilllnj.' oil
oflht! hair, I eonsliler It my duty to nc-
knowledge tliu 'aine to Mr. Safin.
.
I.VUI.M 1.1 .Mllll.Uli.
I'lijflclan-lii-riilrrto the Klnjr, and pre
server oi ins iii.
.Storkhohii, July 7, ISM.
d.uv-l-w.('J:i)
A SPECIALTY.
Tlie "lli'i.t.r.TiN iirlnlliii:
i'tulillliliient limVr.1 u
(IHiliilly of i'.ill lti-.ul',
XiiU- llnnU, lllir ltt-.nl.
Slnlcnii'iitn, Canln, Kir. look lit tlioc iniirn:
Small Mic Mil liiwH. r HM l ii
Milium alVMII )it':ul4, it tlmiisiimt.. 3 .
All mi fntiiltm imiiiul okt, Cmlli.li! inlllo,
-.UA two routs prr tuniiiil hllni jiapir
iixit liy nny nllirr olllre riilnl to nnli riit the
mllN in'cl.illy fur IliU f.lti.T.
Ktntelnvllt. Cilllyfh', JxTll""' it '
llrr Ili-ml", Ciiilyflr, )r H 4 t
N'ule lliit, L'nrljle, t l'l X i"'
Hilliik'iMiili iiertMi kUKV
llii-lni-" r.uiN, Nh. t 3-iiy llrl-tnl lumnl,
H I llMKI ( .'.I to 4 (
HiiiMejrariN, .No 1 Malik, i rli"i 3 (
Viurler-slinl, lialtMni t, luil-Mici I una llirec
fllil HhisIitk, uml Kllim-tUulV. Ik Ioiv m lmii
Mice ii.
l'niitihlil, lli.k Work uiul I'llee I.lnli inailc
a niociHiiy.
BOBBINS'
mw MM
112 COMMERCIAL AVE.,
CAIKO ILL
Pianos and Organs,
SHEET MUSIC AND
MUSICAL MERCHANDISE OF
EVERY DESCRIPTION.
HALLET. DAVIS & CO.'S
Of World wido Roputation.
Acknovf K-IkiiI by all irooil MuilrlaiK to be the
lient l'iauo now maile.
THE OREAT UNION PIANO,
Of which wo have hoM over 400 ilunm;
twolvn veiira naif, hccoiiiimr tuoru uml more
popular every Juy.
SMITH'S AMERICAN ORGAN,
plcmlll tone, J'owcr ami Durability.
Kimball's Orchestral Organ,
A very Quo Instrument, ailapted to Inttrti
mental us well at vocul iiiuic.
AM. TUB AHOVK AUK OIKKKKI) ON
K:uy Monthly Payments, at low lliirc
re'urilloss ol l.liit l'rlccn.
SHEET MUSIC
In bTeat variety, Inclmlmt; all thr new
uml popular mitolc of tho day.
Ordent from tho Country
promptly flllotl and nenl
by mail.
VIOLINS GUITARS BANJOS
ACCORDEONS, CLARINETS
FLUTES,
PICOLOS!
TAMBORINES
KKKNUH HAKI'S, HTC, K'l'C.
Band Instruments of all Kinds
Kunthhral to Order.
8TKIN08 FOB VIOLINS, OUITABS, ETC
Ot the Itest finality.
Classical Studies and Exercises
Of allicrvlM for Piano or Voice.
tZTY.T.r) ritvrtptlorj ol Mmleil Mtr
4tvM Mnubi toori!r. promptly uA
. Jf.XSf.T tLOOI'
F.06EPS ELEG1HT STATUARY.
.t Sn rUmnvvTAit '. .tu'.s.o.( i.v.f rtV
I je ni 6i.i vi uiaKu. fv$i.
45. 'evli "'i.iti u &)rvntM.
Citfi. flhi.vl,
f IITftlf lAtil.
ILLIAM tt, BMITH, M. It.
HKittir.XCK S'4 II TlirVr.Ui .tM, U
ten WM.jVo t.i arl Walaut tct
OKKICK X'rU .kla i,l KlXulL- U t U
tt Ojibn-rcUl uiA Wm(iI.-P,i, airnur.
Q W. DUNNINO, Jf. D.
.M.K.")KNCK Vln',h ' W,0H
PKI'ICK Oirner Hl.u, ,trtet tl,j ohloUveo.
OKKICU IIOUIW rV,l0,u ,;,.,,
rom g p, h p in
DANE I. LAMPERT,
Fashionable Barber
AND
NORTH SIDK OF MOUTH STRKE7
twn Wkihlntrton und ComaaarcUl
Avanuti,
'A
Will lnot iioiltlvely nirenny raiic oflheiinm
tlm or iliiiiiiiiitli: itoiit, no m.itlrr how loiig
itlainlliiK, on tlifr.icforihveiiilli. IIcIhk nn In
winil iiiilli':itlini It iloeK I lie work lik I j' , lli'ir
oitlilv iiml iieiiimlieiilly, livliiK tlii' cjf tiiii
elrniijf "in! hfiillliy Write lo nny iniimliicnt
Ix rniin In WiialiiiiKlon Cltv, uml yon will learn
that IIh'mImivi' etati iiirnt U line In i li ry urllc
nhir.
i:o.vnKNsi:i (;i:itiinc,Ti:s.
Xiillonal Motel,
Wii'hhiKton, I). (,'. llnviiilior .', U;i.
Mpr llililii'iillni..t lienlleyt
iviitrt I ery rhirrlnlly dale that t inml Hn
raiiK'a llhi lunatic Keinnlv with ilcciihil ln iiellt.
A. ll.yiT.I'IIKN.S,
MeinlKT orCimirri'" ofd'a.
rrcM'Icntl.il.Miiinliin,
U'u.l.l........ .....it. ....
Mers llrlpheiiHtlne A llentley;
l!eiilt For the iiiil xi'Mii Jeatii my w lie
Wen a vn-il"llMi-r Irom iheiiiii:illln, In rilm'lors
niiiiiiK io fv hit lenei, iiieiiet Mill..' Iinllle
unraiign iiiieiiin mi; i;eniM , uml n peim inent
lll- ...I" III! I.I.I. ., Ulllll,
"KiMitlr Cleik to I'ni-lili l..(ir:int."
Wtk-.li! ntnti, i, (;., .March:!, 17.
In tliefliareof twelve holllx Inv ilieiiioiillnin
wa.i (nine, hating taken tJ.n-i'ilo-,- oriHiiaii'n
ltliemn itic Itrlnnlv Ml-lirollier .1 II. I i ..ni
nf lliilli.nl, I'a , wnsriiietllivniiltnllnriiiiKinnl.
IIIII.N I'liSS.NA,
Mritilier of Coii'ioi ol' I'b.
I'r Ire fine ilnll.ir a tmllle. or nlv ImiiiIi. fur lite
lollar. Ark onriliin.-irlf l fur llniuinr'i lllnn.
matin Ilpiiuily iiiiiiiiitiii iiiri.l In
iir.i.i'iu.ni i.m-; A. hum i.i.v,
litinritli'tii uml ( In n.-:it,
Wahiiorton. 1). C.
(IJD"''or file In Chbnco, by Van .-clmaek,
fininoii a lieni, anu iini miiiiiia uo.,
n uoieaie uhukkh
JOHN HURST,
lamthutiirci' nt
Fashionable Boots and Shoes
WaildiiKton ae., hctweuu ')lh auJ lGtli Ht-
OAIItO. 1I.I.INOI--.
I'll IJiiMrimteeil ur .Vi Siilo
THE 1AIIT BULLETIN.
rrillK 11UI.LKT1N Ispubllnheiteverj-mornlnK
(except Momlay) In the llnlletln lluilJiuir, cor
ner Watluuittoii nvcnticiimlTuelnii mm I.
t..- i iw.itui io city nibx-rihers by
faithful carrier at Twenty-Vlve Cent a Wick,
payuble weekly. IlyMall, (in nilvanre), 410 r
annum; six months, tfi thn-e tnontlis, fit oue
moiilh, il '.'.
THE WEEKLY BULLETIN.
I'lilillnhnl every 'Jhurwluy morning at $1 21
-- nniiiim, Invariably In luhaiiie. Ihepnabo.
on the Weekly will Imi pu,il,lut tl.ld ollli.-, so
tuat eulrfcrlber. will obtain furu iibocilplion
rice of 11 a year.
ADVERTISING RATES.
t i
u A I i. v ,
fS.WtM l'4fil, I t MtMIU, ..f y, Ul
(r efait, r.VTtkii, , m
tw iMin,... j tf,
tiM )yf, tn elr,.... j ;,
r viuii, Wit fti t if,
In vut. u.ttr -wk, 4 j
(, tit n.t.ih, .,. 5 if,
W r. K X I, Y .
tV 'iw, orrf iuutUm, (o
fUA tilAwat lurti,ii i
tOr. r.b U a iurr
llT'lii reyulr wlitrtl.n weoffir.UKilor In.
dn.lwi,U, tMU ( m rle i.l fl.rel an'l iiihik
wi of iliplyliiir tUIr fjiom.
Ccmmunlcntlona upon aiiliocta nf in,n
oral Intiruat to tho publlo aollvltod,
-JAII IlinlnemUllruiihoiil I lHaihln-Hil to
i'ulrii Hiillelln I'l.innuin .
I.AWVCMN.
J-OHN U. MUUUCY,
Attorney at aLaw.
CAIItO, ILLINOIS.
orriCK: Atre.l.ience on Nlnlli Strert.be.
'.tween WaaliliigtoD ATfuuc anU Walnut M.
CAIRC,
ITjXjIJNTOXS.
Tho Triistcos of tho Cairo City
Property dHre. to call pnhlle titieiitlon
to the lueiltM of llielr properly, coiuprl?
In n eonildenihle porllon ofthe f'ilv of
Cairo, In Alexandei Coiinly, In tho Slate
of Illinois, uml huiilx liniiii'ili.'ilely :ulj:i
rent theieto.
Thli oily, as lt well known, h -itiialcilut
thu I'imlliiuiii'ti of tho Ohio ninl .Mirlfilppi
rlveld, :it the head ol liuinti rtlpted nal;':i
tioii nn tho .Mlniilii, htiim; lielnw oli-triti-t
loii hy Ice in i lie winter ninl low
water In riniiliier, utd 11.11k li.'ii a clear uml
open liver I'oinnniiil atli.n ut all time ocr
thu AllMloippl uml ll ttihtitariep, with all
the coillilrv houlli, In tho lltilfnl .Me.vcu
nml the Allautiu Occhii. Cairo huHut-u tliu
-llm.' eh iraiter iiltimiiiiiliiluitUoli ivlth nil
the i nuntij miriliiivi'i tlii' -ire'ini-lloulii''
hy Ii, when tlino liuam are not liin:if
Hhh) hy ic.i-iin ol Ice nr low walur.
Helore t!ie era of ll.ttlrnml-, 1'ilro Irid a
comiiiaiiiliu; pokIiIoii ar a i ciiltc ol Kim
imiieu ninl n.ivii'.-itlon. 'I'lii- iiupntt nice ol
po'ltion him till po.ci, hilt liailunv the
aililitioml nd,ttitii!;e ol heiti(: a (jrvat lull
uviil centre, :i uumlicr ol thr mot Imjiort.
ant rullroaild in tliu Valley ul thcMiiMlppi
converhur to uml liavlnu their titminl
there. A in, ill); tlicv, cotniii (rom the north
arc the creul HIliioN (. ctiti.il It.ulrunil,
which tl.iM'teii the eiitllu Mate ol" Illinois
fram;it4i'treim! northern nml north' oi-tern
to lis .-oullioni limit, ami hy It-i'Diiiicctluii-cxlends
Into ull the Mc.it iiorllnviti rn
craln iiroililelm; State : the Cairo ami Vim
cetme. cxltinlliit IVoiii I'.ilro to thu l ily of
liieelini , in tlie Mate oi nullum, wiiere
ittconnritioiii aiforil illrci't r.illioml eoui
millllcatloli with all Fa-tern i Itlc ; ninl
thu Cairo .V.St. I.oin Uillroail, .iitonlliii; u
llrect railroad eomtnuiilcutlon with the
City ol St. I.otlU ami nil the railroad- i en.
teitn there. Thu road coining Irom llm
South are the New (lilrani, .laeknii and
Uront .Northern uml the .Mobllu uml Ohio
ltailro.nl, which Kivr dire el railroad i nm
uiuiiic.itlon with thn citii'- ol .Mobile uml
NewflrleauK,andcilhel Southern AtUntli'
m'.i port.i, anil hy eoniinutliu; io.iiN with ull
tin-country mjiiiIi of Cultn; and eomuif;
lri.ru llio Mjutliwi'nt i'tho Cairo, Ark.iuu
aml Tp.v.'m itallro.nl, which nlloiiM -IiiiIUi
commiiuicallon with Southern .Mhiotiri,
Arkutij. and 'IVxu-, and the principal rip
le of thoo Statu, 'lliii la-t-II lined road
will give, alo. direct i oiinenlion with the
'IVxu ami Pai llio itoailwlun it is coin .
trd, tljiis kuIiij? direct inmtiiiinh'.itloti wl h
tho rinciul porn ol the 1'acllla Uenati
'lhce railroad, tuimlLaliiit; at Cnlio, nrv
now all completed and in Ut'ecful opera-
lion, lhoe In llllnol- eniiiin into tl Ity
nn ii haul, of each ol thp river-, liliio and
Mlsi-lppl. ami tetiiillialltiK ul their coiillu
elice, thu eliclreline; tl.e city. The Holly
Spring, llrowuville un.l Ohio Hlwr itill
road, and the Cairo ninl 'IViiiieee Itiver
Itnilroud, which will both teriulmiti! at
Cairo, al (-ill coui'Fuiif eiiiitllletlnii uml will
boon be completed, and other railroads both
in llllnol. and in St tteotilh ol the Ohio
river, which will u'.o tuimlimto ut Cairo,
am projected, ami arraiiL'ciiii'iit- m..i- ...
1...11 j ,i.. .... i ui- tuoinii lion of tlicto
will greatly lntiea-e tho rillruud communl
catloiu of Cairo.
lU ocntrallocAllon In tho crer. Valley or
the Mis.....pp,ju,d the Kri it w.'ulth ol river
uml railroad eoiumuiilciitloii, sue n Cairo
nm.iirna-i.L'11 udvaiitni'i' nk ,1 ..Atti,.,r..i..i
point, ii", liall'ord'i Io her ce.y ami clienp au-ee-o
to ull the craln iirodiiclni; dl'diict- ol
the. North and V'eH,iiiiillmilaraei'e'ito nil
Iheuvrleiilturiil piudiicc eoii-iuueii of the
South, thus iii-e..eiilliiif iln, I.1..1 1.. i... 1.,
.1 ... . . 1 .... ...i..i, ,i,
thu Weillornu liilt ri ti.iiiu of the repei t
Ivenoilhertiuiid -ou'.herii rommodilit", und
prudoctloiisj
A a maiiuraclurlnt' location llm position
of Cairo in not io. Important. Tho eiudo
materUlsof every dccilptloii, which eon
ktlttitn tlie elements ot maiiul'.ulured aril
eh , uhound on every Kldii, Iron ore, coal,
ofHiporlor iiiality, und tlmbor of every
eh'ii:ielcr,moru than others, bcliir u"ily
anilehCHpIy u(T(.ble, and the 1 (eh iilmi
cultural rei;iou ol tho Immedi.ile neighbor-
hoo.l,a well ni thu ri: remote di-tlletx
reiidfred trlhiilary to It hy river .mil rail,
liirni'li nuppllcxhl iiiei.eci-sarle-of life In
riicli abunilaiicn a. to render llv hi' except
lonully cheat'. lieu Ihu maiiulactured attl
eh are prodliooil, tint faeilUI,.. for ehe ip
dl-trlhiitlon hy river nml 1 .it are not
e'pialled.
flh
I'ulr., lifi. n mrtril It. I. .Ill tl, , . .
'. ,"" iiueinKi ni, iiiierai aim
enletprhiini; population of nbout PJ,(HMl-ha-
nuptnui K;a.uui , Jllllllli: H JIIiOlrf, Willed,
vvitli bthera londiictid by privato enter-prl--,
aironl linnipm-ed ediicatlon il .,,.
v.'ifii.-r.i.J.A.':ji..a...i ..r .. ..11 .......1,1 1 .
.. - - r-"--" " "I m-HM-lHllllllMieil
I'lilirclii.y'.'ftly every denomliiallon-
La-l.llbliMl.l All, I. ..11. it ...
.... i.- K.w'"" I'tii-ii- i'iiiiiiiiich 01 11 Mipe-
HrtreJiifBrl. rhi4i n 1 llmale, uhleli fnri-
HK11117 aim iii'jiuiiui inillleln en I'liniiol be
.iirpa.ed ha u will-iet'iilalid uml e'.
"in "n inpii orKiioi iiiou, 111 treel
HcliUd with (.'un.undiillieniii lropolitaiiHd.
viitA;e-, which make It highly deMrahlo
ami In reillty not to be excelled i a place
wi tri initiieiiL 1 c-iiji 111 e
Loin und land in Cairo am now oilerrd nt
very low pi ice. iilli,iii; lav oiiibli. oppor
turilt li-n to ptirchaMi, uml lint owner pre
iciit the location to the public a ollerliiK
unrivaled mUnlitiifi (or the micccm.uI en
Uhl'ahim litol coiiiiuerclal or iiianulactui'.
iiii; enlerptii-e-, nml Hut hest locallly in the
country lor prohUUu liivoiuu iitiit cupital.
, nrAAiHTAYi.nu,
CllWIN l'AIIHII.N.1,
rii'lcei., etc.
OAIIIO, II I., MlJ Nt, lt.
f -1 1 1 1
M'.W AtVr.ltTIMr.1fi:!VTN.
' rUnt' IHamlKimttr Clnrtttctt
talituput fur Wd ml prlco Hit tf
all hlii-U (if Mila l .-- I-.
ml til U tntllnl fru tn thy I-
uiim via ifiri'i vi iru (nut.
A.i.irf.i rLAiir cezd csurAirr.
IM.Hlit.oJ UU. 81. Lo.lt, Mo.
OSAGE ORANGE.
bargtii mora, nm NcM, l.vuctt l'rlcr..
I'nr p.utlculaM, ntlihrs.
PLAHT SEED C0MPA.IY, St. lon',5, Sle.
Cheap Lands
IN THK OIIEAT HOUTHWEST!
The l.iltle Hock nun Kntl .-inllh llnllway cnin
pauy I, -elllnir, ul evci'lilloiiiilty lot!
prlci'M .mil on leriiiM Ii, Null iiii'clui.
eis. iiitr,
ONE MILLION ACRES
or their miu'iiilbeiit m inl.oti illher -I'li'imd
wllhin lueiil.v mili Aor tu lrrond. Ailiulniblv
ulinl lur pioihictliiii ot lorn, Cottnu, Uraln,
iirii, I'tiill., nml all i her Northern crop-.
illlclaille lillld, I't'l mill lllKl'llt-d, ml' l.iti.,1 'nr
i lev iii month-. Mill li'illb- Lciiiu picciili nt
No Hiii"-liop er. no ilioiiuht. avlu luiluce
liienl liiri-.:ibll hini'iil of liiiiiiil.iclnrii-. Kor
elreiilirx.iiilitie. W. l -,AI K, Ijind I'olli-liii-liiiii
r, l.lltlu KucU, Arkau-an.
?nilii. al borne, feiiti wanliil iiulill
kijuaud tt .in I nc Illl V, to,, Anmi-ln,
.Mai i.e.
n AGENTS WAHTFO F0f NIL
EfJTE53fi39AL
v HisTonyoFTHLU.s,
The trienl liiiereii in 1 1 llirilllnj; hl-toiy of
ourcoutitr' nuke lol the ride I w llm b.ink
ever pub ili.il It eolltaill . over I"" nue hi
billed i nurai in and'Mip.ie , u iili n n, :.
count ol III.- approaching ni-ainl I eiiii nuiiil
celcbr.illoti S'lul lur hill i.si'ii,lH,ii muj
eMnili-rm-tii kiiiI-, NMIHNM.I't IILISII
INI, I I) , I hl,:iL'Oi,l'HI Irf.ul
DOMESTIC
SEWING
MACHINES.
.Liberal Termi of Ex-cliAneeforSrconrl-hand
Machines of every dea
Lrintiftti "DOMESTIC" PAPER FASHIONS,
The lint I'lttrrin inijf. Srii.t.liti.furCAUloeiie.
Address 50MKTI0 SEWIWO HACHQTE Ctt
AoixTi Wixtro. fi SRIV YUnH.
ASIOMMIII.V4..
"Vet forty di)-,iiud Nlncvah .-.li.tll looter
I li n.w ii
Kiiiuie eii iil prophrciiil by rilled hi Hell,
nei's I'roiiHi'ilr lloiiu. Knrmne I'oril.ilJ
In the nil ami iIuhim ol price fur lli net
twi nl iiir.- j the fill ni.- Jii.l,! by the ikikI,
M hat yea I'm tunukt iiioih) 1.11 pljf iron, lni.fi,
colli, provioon- cotliiii uml vilieo will h.ne
the next panic, what )c.ir hard IIiom wlltii,d
ami biiiie-ivviveiiL'ilii. I'.very lariiMir. iiiaiiu
laclnrer Iei;liin.iti' Iruiler nml l-cii.ilt,r 'hoiild
haie thi liik- to know the inltlre, do' n to
iivold to- and l'in,ii-l'ol .-.-.i 1 tnuuy nniae,
P.''il'aj'l for l. Aildre-i .i.VMITl. Ill N
M. II, lljlubiiihT!, Ko.H Coitiity, (I.
$77
A VLKb' inijra!it.1 In t il.
female ufrwu in their lonility.
I 'intn uolliiiiL,' to ti y It I'm liclilaia
r Ii VII liKKV .v I'd ,
A llXU Ale
$5 to'$20
1'i.lthtid, .Midne.
al Inline. Samnlemi-iirlh
Miiiwiii A Cumpjiiy,
YOHNG MEK.W:.,n,,"'rt" 'I'KiaT'hIlK and
iVUiltf Mbii like iiilhiriou new lh,e f willed .
nn- iniiiiMiiiii; nun oik raior.i. Milary pi to
H a mould ami Meudy promotion, Parllciibim
lllllllin HIT. .Vllll("i . VV, I KI.PI.IIA I'll Is.
rm 11., .laiii' Ville, Wb.
' I tTl'iM'AM (Jit iil l.i IIAUMIXi"'
X lloweltliir-,.m.iy IVcJmiIi-iiiiiIsjIh H.
love nml ul " lliiiis of any r.ion Ihty edoine,
In aiitly. lldi art nil c-iii pu-jejii, liie, by
Mia I, fur S-icentui together Willi :i Slarrhire
l.uide, 1-KVpll ni ilraele, l)i-ain, III11I, to
I ,'..,' .. . .'. ' ipuer I100I. Ail
I ilrenii T WILLIAM A (uMI'ASV. fi.i.i.
I'hlbubliibla. 1 l'.if.uim.
St. Jo. Medical
INSTITUTE.
'Ssiiblished asasfvga from Quckerj.
rpill. oiilviilm,. when' 11 nine rure c.ui be re
I llisluiKui Liuir u iniiiiriil in the way of
Iidvertl-IIIK, in Hie repululion nt the in-litiiliou
ii well kiiouii lliroiinhinit I he We t Cull and
Ik-convinced that ltd, Ih Ihe luiircit Mli.l ,i,m
ei.niiililelinllliUIun ofthe kin.) In Aloerlc.i lur
Ihi; hiircrnHlul tii'iilmenl ol nil Chronie .-exual.
Private uml eueieul Pim aM-iof liutli evci.Hiu Ii
nsyphiliK, liiimirrhii'ii, lilcet, Slrlcliire, Km,
tille, aricii-e Silio.. Ilrclilti, llnlm, Ac. All
urinary uml v philltli; ni'meii'iulul nir.- tlomi
Hie tliroal, "l.in or lionet ale tn-iti-l with nil
pandleleil niuw. lionorihiea ciniil in fioiu
lime in ilveilayn, S philin cuuil in Irom II ve
to teii ihi)4 Over 17.U70 cu-i cured, Sgmlnnl
"!".V't,',M"Sl'l'l'l."'l!"r,1,"a' NK''l I.U.MM, M'.-
llalPibilily and llnpotencv, I.0-1 of ..euil
Power, in llii'ii'-ulti)l'Mli-iilui,i.n voiitli, w.
Il.ll excesHi-H In loalllier )eur., uml idl imKii.
mi uti to marriage, n uiiai,enlly nnitl williout
iiu iciin or any oilier 1ninen1lp11l.ini Patient
at 11 ill. lance heated by letter .Meillfliu-i M-nt
eveiywheie Yoiiiur men who have Ui-omn the
V IcIiineM ol nolltiin v let Hint ilieadlul und id
sliucllvii habll which iiuiiiwlly buii-ih in mi nn
tiuii lv K'rave lhoumid of Viuui.' inm 1,1 tim
nifHti'Mdliil talents ami biilllant Inli llci't, who
inli.'htolliirwliebaveiiilr.iiici'illliitenluir.-enal.i
llll tlie thlllldi'is of lloilleliU', ur wakeil In
--nicy ine 111 ins iyre-m:iy cull with lull coul'-di-iice.
hut 11 pll that nyouiiL- iiimii. the mmc
ul hi. country, llii'darlliiKol'hla paienH.-houlil
be unalchiij Irom nil pro-pici uml enjiijt,
" ' V ' wii',-iiu'iit e in lievinillli;
.(Jin me iiun 111 ii.uiuu nun iiiiiuiKin in u .er
lain Hcnt habit. Midi pcr-mnt iniid, bebnr
cimteuiplalliiit inairluite, n fleet that 11 hniiml
mind uml Imdy ion llm umt iiecensnry liiiulMitm
Io prniimlc connubial haiipiiie-i, iudietl wlllioit
lliece Ihcjnuiiiey thlniu;)i life become u Weaiy
p llllime, the iiio-pi Lt hourly ilaikeim to tl.'
view, tin; inlmlbi meit Hliadnuiil mIIIi ilcupnlr
and I lied uilh meluncliolly lellecllom dial Ihe
happliieot'uiiiitlin'N bllnhleil ulihour ow.i.
loulli'iilnir joiiiii; men in uoiild Miy, do not
keep thu wcici t to yoiirn irund your iiml until
It bat happed the vllalt and left ton 11 wreck ol
lium.iull), ti (iiri.eloyourn'11 ami 11 hiiiilcu to
""('. ''ii " '"""e cutniiKh'd in the -nine of
ell piilliill.in, or any piliMle iIIm-um', Ideli
U ill.iruclliiii, uml nppiy t ,t .lo-epli .Mcdiml
111-llliite lur licituniit, nml become once luoieu
human belli;;.
rI'i't'.".'' Kuamiilei'il or money rel'unded
I j-All einale ditllciillies uml Impediment! In
MLlJliJ.,!'' '"''.""I Hli wifely and miccum
tt f. (flint iin-llcjil Imokaml tecreurorl.lillra
iimlk.-eiilt. .s, ut ,.,. f,. mi,,umH
m. . "i. ' ,,,",,ll,i Mllcnl lii.tllule. KrancU
M u l, . Iwi'vii Mcond and I dird, M. J-iacpli,
Ml-o'lfl Wl-ll-SLilAw-ly.
In Clmncory. Matter's Sale.
.Slate or Illinois, Alexumler County J-sa.
In Ihe Alexander County Circuit Com I.
lui.e Webb v-i. Ilemy WaUon Webb, Anirellca
lliu'l.ci niid William C. .Mulkey.-lllll lor
I llv one, ,'i.
I jriiLll' mdliols heiehy dveii that in peimi-
., '"' "iiioe " mini coin I III ine
nlijl clilllh-. caiiH', n Ihe .May teim A. P. ISTf'.
' .... .,,.,, , .,.,-i,', in iicuiceiy, 01
.aldeiiiiniy.wjll.on 1 1 Idaj Ihe S.-th duy of.lanu.
1 . , ' " "" oniiroi 6 o'clock p. 111,,
id mild day, ill llm limit idmror Ihn cotlit liou-e
III III.. ..It. i.l I1.. I... I I.l a ...
... .... . ,,j ..,.,,,,, ,,, ..nil, i-iiiiiiiy mm iine,
,.i 1.1 iiiii.i I.. , .....I.... ,. . i... 1. 1..1.. .. ,.1 1 ,. . f
1 v '" i" me iiiHiirm nuuier 1111
cad In hand, Ihe billow iucilc..cilbcd leal e-l.ilc
,i-.,ll . i-IMI'I'll iinj ni 1 oil 01 llMIWllllllHllliMlt
bd Iwcnly.iilv (.H), nml lot. No lwcnly-ccii
! J''. ivveuly eliidl ( and IHcnly-ulne (.'i), 111
. .. . i . .. !.'!, ill uie coy 01 1 uno,
oilnl) ol AlcMimhr uml Malenf flliiioin, tu
p'lhei wild Hie upiiiulcniiiciM Iheieuulu be-loii(!iii(-iiiiiii.
ihiluinif. 'Hie piupiiiy will bit
Miei -111.11 ci mine lnioileni Huhl.in Ihe 111 1111I-
.,..!' ,1 I'. ....... 1. 1 . 1 .. .... II. .1.1 a....' ....
, '" " ....ii.' l Villi, llllll mo too
in ! liihi'iiillly ul 1 1I1 iniit Inn .
IIIH.X U, II AII.1I AIX,
.Mu-lerlui haueerr,
1 alio, lilt., .lunuaryrd. I7li. .i-lw
MARRIED LADIES,
i.l .uinii f'T ei'iitulriitliM 1 irciiUr, ol iti
lin.lir 41
)veaniiif iu:e
11110 fi.r iMlituleutliM 1 lrt.iiUr. ol irriuL v it lie.
rniif. litmlMmttr liln-tr.lnt 'tesKiXc
t.itiucm lur wj .nd prim n.ur 7XfaUKr
11 k lull Of rit I- (i..w ,...ltf uiHKt
lir, II, U .r'AUIt, c II. WoWi bU JutU.iiuipulU, In l.
I.IUIIOR ItKAI.KRNf
w,.w..wwww...,w. ...... ,
R4 SMYTH & CO.,
Whole-nlc nml llelail Pcalm In
Forolfrn and Domnntlo
LZQXTOHS
AND
H IMIN OF AMi K1IS,
No. 60 Ohio Lovoo,
CAIItO, ILLS.
MKSSIL. .MTII A CO. bare rnnatuiillr
a larvetitiH'k of Hie li ..,,,.1.11,11...
ih:am:stati: aji:.nt.
JOHN a. HARMAN & CO.
Real Estate
AVI)
COLLECTORS,
J0NVKYANCKK3, K0TA1HK8 PUilMC
AMD
Land Aifentn or thn Illinoia Ceutrnl ami
Burlington mul Uulncy K, K,
Companlos,
North Cor. Sixth mul Ohio Lnvan,
CAIKO. ILLINOI8.
PARKER & AXLEY,
QKNKUAI.
Auctioneers,
House&RealEstate
AGENTS.
l'-pivial atti iilliiii Kiven In ( nllectlon ul
I.Vnl- uml aleiif Ke.il Khtale -S
STOUK ROOM - WftHliiiiRton
Avcntio, botwoon Ninth und Tonth
StrootH, Cuii'O.Illinoia.
ii-11-ir.
wiiui.t:NAi.i: iiittHTiiN.
STRATA ON & mni),
Wholesale Grocers
-And
Commission Merchants
AQENTfJ AMKKIOAN rOWDKH CO.
5T Ohio Lovoo.
G. D WILLIAMSON,
Wholesale Grocer
Pcaler In
BOAT STORES,:
Commission Merchant
No. 76 OHIO LEVEE.
r.i.i.vi.ultinllnn Kiveii toronf It-nlui lit. nt.il
ij llllliil' nrd-rn.
K cniiiiilele I'lrloriiil lllMlnry ol llto
I lllle "'I'ln- liexl. rlieitiel, ('.ml
iiiiini Niii'c't'sniiii 1 mini) i-Hiicr
I11 llm fn lun
HARPER'S WEEKLY.
IlliiHlriiliil.
NOTIPKrt Ol-' THK 1'ltKri.l.
TI10 Weekly it thu nhle-t uml most now
erf ul illii-tratcd p llodli.al publi-hed in
Ihld country, ltn cdltoriult nrn rcliohirly
uml couviiiciii)'. and carry much weluht.
lit lllutlatioim of current cveiitt nie lull
uml irt-n, nml are prepared hy nnr betdo
hlL'tier. Xvith .'i circulation 01 LMLfMiO. the
W eckly Ih rend at len-t hv halt :i million
pcronB, and ltn intltieucn ni an orirun ol
opinion is simply tremeiidotiH. Thu Week
ly maintain 11 positive, po-Itlon, nml e.v
pre.ii:t decided viewa on political nml
ciai proiiirm-. i.oui-vnio Cuurler-.lournal.
Ill nrtlclet uro modelt or dl,'h-loiiei di-fl-ilon,
nml ltt plctnrl.il lllutratlonK urc
often corroborative urijUiiieiilH or no Miiall
force. N. Y. Kxamlner uml Clirmili lo.
II- pupcrs upon eltentiiieHtloiitiinil Hn
iniiiiiiubiu cariooiit m ip to mould the fcti
llmtnta ot llio country. l'itt,htiri,' Com
merclal.
Tr.U.MS :
i'o.tftjje Irco to htili-crlhen in tho United
sullen.
Hiirper'H W.ckly, 0110 yoir....tl 00
Four dollar.- Include- tiroiiuvincnt of (I.
S. po-ttiKe hy the ptlhlNliert.
niii'-cii(iuiiii.t in jiurpiT't .liuuzine,
Weekly, and Haz ir, io one addri'M lor one
(j.ti., ...i..iu... . ,, ... .
year, SHI 00; or, two or llnrpet'H reriodl
ciU, to onu addroii lor onu year, tl 0'JJ
po-inyu irco.
All e.Mr.i eony of ihn MnL'aine. Weeklv.
r llnzar will bo ninnPed ltuHh lor uverv
ciuh of live hulmcrihcru tit ii 00 each, in
one. re iiiiiiuocu, or, mi copict mr ('JU yo,
w iiuuui, uAiru copy, pomade iree.
Hack ruimhen. can hcMippllcilutany time.
Thu annual volume- of Harper's Weekly,
111 nun. 1 mm iiiiiuiiif;, win ma mm HV C'X-
preht, frf 0 ol uxietise. lor 7 00 each. A
,.ni,,lnt a.., ..nr.. .. .1 , I .. ... a
a.wi,a.,u raj,, ill,, I -1 11 U1KHICCI1 VOllllUCM,
cut on receipt of cnidi at tfin rate ol $!i U.'i
per voiuiue, ireigni m tuo exptteu ot tlie
purchaser.
jr37Nowipiip(rK are not to copy IIiIh ml
vertli-emeiit without tho oxprcMi ordera ol
Hurper llrotlierH.
Adfreaa IIAItl'KIt ,t llltOTIIKItH. N. Y
limn-tllnli. ,flll
aiel 4lllr.
C3 TT 1111
a lor BURNS, BOILS, CORNS,
UNIONS. OUTS, BRUISES, CHIL.
LAINS, ULCERS, SORES, Elo.
TtfUKNa A CO., il4UilUtDMt., Cntcc
Barclay Bro's.,
Wholesale Druggists
CAIRO, ILLS.
ll-l-dlj
Tliu Hiirht Bt Market Price Puiil for
SHIPPING
FURS
.L.fSs W.N. MILLS.ExpoitorB
IIS FriuiMlii Sliei I, 4'IIICAI.U.
f.'M-7-d-i'oil-lw,
KSTAnr.IHHUD IN laiiii.
WMiR, STEWART & Ull .,
MANITAI ll'IIKItt III'
MOROCCO
niuii iami'ico i.uAr pkiNt,
FOR FINEST QUALITY OF SHOES,
I'HII.AIU.I.l-llIA.
T.T. HltilW.V.M CO,, C'ini'liiiiull, (I , Aceiitt.
01.1-lfeilAivlm
11
iiiumv
ronHKIiiiionti) Nollrltrd.
Niillsfitrnoii llniiriiiiteeil
Sam'l K. WILSOIT,
XH.O3DXT40in
AMI
Commission Merchant.
Cor. KlKhlh St. nml Common l.il Avo,
CAIRO, ILLINOIS.
KKFEKEHCES, BY PEIIMISSION :
V, llll ll,le at, (,
M. I (owe ,V llm.,
."' WIPiHi, hr.,'
!;' n ooilwaiil.
I, :- . .Mildr,
A. .Mii(kle,.Co,,
In ill .V Woi.,1,
I. II. I'I.IIIIh A S,,,,,
I uinilii'liiiiiiA -lilwell
II. .M. Iliileu,
Mi ni V f ui, rn,
Niin'l Willing
ii r i inn,
Ale,, .t i'.!
,1. II. Hr.,1.''
Col. , McKV.,K(P. j,.,
CAIRO CITY BINDERY,
O. ZliioiKi,
I'roprldor,
HINIIER AND MK HOOK
MANUl'ACTimr.H,
lliilhttlii ltiill.lln. Cor. Tvvolflh Stuet
and WiiHdlnctoii Avmiun,
Onh'o, XI I i uoiw.
TCiiiintv;li It'iiirimd Wink a ncliilie
T 1 1 nblnliinl In (he I mud
I art 'r.v4-h'',,,',,i ''annda. ami I u
KN I 111 II lA!!''"'1 '" " aa
1 Or U C; 1 1 l;B ",, , nrre-v.!,.-:.
delil e limlcil i, . (.,.,
ll"d ami frn i-ii l.iiiu'iiiit. will, lin,ni,,r t
I ijiiev nut Ijiw, nml nlher Snlicitm , , Mil-ll)
wild Hin-e who dive Ii.nl lluir c.i 1 . rijtit.illii
Hie llllll'l- ol'itlher ntlnllli VU. In riieetetl ci 1 i
our be-me ii-uatinuble, uml lioihai.-i- I inudt
iinle. wi an1 niKia .-fid.
If ynii want a put.
1 iiI.m ndii-iiiiii-bt
IT fiiffl ,,r k'ifn 1 n
I III N 11111 d.-.-H, uli i.l
1 UU1 rJl "' r iiiviiiiii.il
aV,w, W(1 Muii.
exaiulirilloiint Ihe imteiii ,,n,i,. fii.il (r .... n.it.i
It pati nlable, will Mod you ii.ii. mid mil 11 e,
llillaiy i'i--yi,
nit'i I'lifitiiie niir en. e, lllirin Will M' III 01
III Unit or willlni ill IIL1II' r.'.ie
AdvioeIi;Fpfifi
(.' tt, I't-Colniul Inner ol Piiletiln,
C'levi himl, uhio U. II li Hi y, INi , SVi
Nntlnual liliuipi- IhiIiHmIIi', lij 1 CmniiKnluiv
Pau'l Ainineii, I .H N,, Wii-hlnybiu, P, I
V f -end Mini, p fur our "luu.lc lur obtain
I UK I'ntenti "u iHtok ofOI p:i)rei
Aildre- l,inli llitcui'r A Co., '...ut
ton or Put, nt", Wn-lihitoii, I) 1
I'-'-T-iUw-tr.
DrJacaues .ssssss-
705 Chostnut et.( St. Loult, Mo:
Wlowimiflrl ltr.taTAIlIaXltrECIAtjTIUCAT-
lU'M4i.atr''utaijri(i4Ai tj Mtt iibiti ryiit
triUfiiH-"i tft Uif ) csn sajeft AptrmAtorrbv4.
Ucmlnftl Lomm, Hrrvoiw IMj,ty , Btnnty, Im
pOICDCO,r4 lLLrdiu tUu tttmt, ttinttnAuitl
117. tfrro4ii(iriicf IuU.r, tmutUatjMift-sUM,
ttritTOi4 OatcviBtiou, loof tv y f r icuty b1 mrrU
tr iaocfi4lii ,.Hit4 1m rwrt-btbr tuidduf cum ef
OIcrt,OonrthaM.BtrirturofHphiiU(tlrii
siSwCtiLf ttJ. I 7.3, It. t Tr.aU.fJr4ial,W Hk,Urett.
DM,ilJo,i.,WHCAMCUnU..firt..I nlixtur.
HukU ct UiLti euftl if bi, CimIJ tv UtUfr, jwr
ttl rty rtw tk-,ii 1 1 Hag nv1utt i of irl n.lu.l
tviilttti, lu era4 as sliil ,m rrirue. Vi eta ml J
Uik-a sb4 irir.tMil MrtarH bl Lflttf to Mr-hot m
idaaULfA. t'rria,tAC.LesOtiaijltkT(Karr(i. Ii1vftt9
AlodiOaUaoJUotMBi U mosUmI onvclopafr iLu&t,.
BOOK OF NATURE.
Cctulolt- its rl ! a agat or f ttrt'lmi.
Uitrj pr(.n tlt.th.-n,. i.l t.il.U- th-. -tttuutjAt-l..,ri..-,.iM-,i4L.,.itii.iilrLftf.u4r.wr.
Huar.
UUll.a kLi. .M rit.l.a., it. ,f4r lt cuittaA am
ca4AtMitl. K.nJurtU-trw ulu, tvtlu,. ttQUru
tbllOni. t'u.ril I3f. ,MMu4lnil ...I OU.J cr.
Hrlltlou It Uj. iiiUau ot atlf b.mI1 nf. f.tt.
wartl -J. lp.il ti14) lo aer .urn. for nf tnu.
AtUf,. Vr. Jaofiooa, Onlr.l MriUoal Jcjtltstc.
Dr. Whittier,
617 St. Chirlei itreeCSh Loult, Mo.
X frr.lrfrQi(efto Utdictl roilrt, Litfl )t.ir
wa(-i la ib ii-m utstiusLt cf all Vonrl, HxtiM
andCbronio Iua M.sq ay ttr fariwuoiabu
Lcuii, ctij pt-tr(MV, b4 1 1 oil fMilcet h
Sjrphllii, Qonorrhosa, Oloel. 8trictur, Or
chiti., Hernia, or Ruptur. all Urinary Diieatat
and 8yphiliio or m-murial afTteiioni of tho
throat, akin or bonaa, r trtn4 with karsrstlsirl
00 lttt BCltBtllW (iliMljli. BAWf, lTtl ,
opermatorrhoia, Saxual Dabllity and Impot
encytUtbttMvitor Rif UmIo ywth, iiUifit
larktorrti,ri.t'rittr ouMi.kBs Uth prtaiicc -ma
it tt follv1a( tffrcui DCffQ-.ai!, teaUst iUtwcn,
dtlUf r, dJtLBtM cr iJibt, dfUTt lotowr, (.laftltf tt u
U4, rb;icl17itrcrfkia l4t4Ktt7flirt9t'.i(cLriia- tt
f U'ss 1m f MtuU i-owtr, ., rrtvJrU( iuarilcj
lmprop6Ttrnabappr.Jritis--''DU7crfa4. ttv4aUt
(io r) r!uoc tu tto U, ! lu vW4 atU;t.
Ut W0 UAUt iHl. CtlIUIiQ at aflat Cr tj K-al
If , 0,(1 lev tu4, a ft-Iftvfly tilk cr Uo; in tea tAl fiotLiLf.
Whm It 1 luKCTtbiifit to tiiti tLacli (or trtsto..u
nedwiAticiQ ttLi iprinr mUtti7wbr. Ckr
ati (uarantty 1, Lrr j dult t iuu H l fr.t ly rtiic I.
Pamahlat, to any addren, for Two 8tampi.
MANHOOD b?JV,.,o-5.,S,,.y 011111
WOMANHOOD lriSSu'.. "
dent atalsd. all tnroo, for SO CvuU.
Manhood aad Womanhood in Otrman, ba
logathtr, llluitralod, 1 Cant.
MARRIAGE !
pffils. t CUJDE.
Klaf ant cloth and silt binding, Boalod for GOo.
itr ortj wlrfol ptu kturra- trt to Jilt; anlciDtt
1t UtJUI nt Uir loklTt kO tot, i;(
I'rciar to inarr U,t4jtarr flrit, U4Dt.u1, Wotsu
auo4, tti7lcal dacar TL ta.tt of olib4cy ah 1 tcM
k'a0lb0lll.tluri7 U9VUttUillip,lQtltUljl4uerr:.
Ibt rbyilalvitr f Hi't roOudtioo, abl msur tun.
Laarrt4or rat-rmpUUij( iaarrUcsluuMiaJ 1U
A fur a Ufa kiaa praetK-o, I aitcrt from tttinn ai rrt( t
noral rcorlciioo.ftOatftit to I tti Ir all aJult i-nm.-Ifion
lotkod up.t.oilti'l aroaDloriout,ialtlwvriLy
tt rt-rtavlifax. it ootatalQi thacreatnof Cicdical lltoi
Atur,tiot.(fIiU fiUirrrvl la ait tu runr i racllef, anj wtrllt
in any ll w U1 u it a careful pcrvjal, tea uuc
Ita coats.
ftn.t.iar KdlUott, lama t$ ibor, tut pr corir, iCQ r tr. t,
OAceUtabjriualt. L'beart twi gulU la Aa'.ri.a. I a
tuiatr adiTMi, cuctotlsf amouot,
DR. WHITTIER,
617 St. Charles ttreat, St. Louis, Mo.
BaaaaBBBBBBaaBtBWBaaaB
A tfttdy and radical curt
tr Kufturt cr Acritij, in
younrer ed,evarjnlttU fy
i ikt udton wtittkoA f ivji.
it. Atcll4curcrHfn. Call oh or tur,t u
ui. i uuaon. 70s Lutnnuiiirtii. i.juu, ,ij.
A DOOK F0RTHE MILLIOIt;
Marriage m.m;:TC -asrJs.U'S
J " marrr, ca Iba (.Djilclrtl
UuIULdi ujUitM aa4 wtalalloi.i bi
. .T TT VT . tl. ti i7.tm.ieh tti
lata it ditTrlii Ii l.a ;!) cf rtiritucuuL, i nntit
Ibvixiu-tilailoo. 4.
rtia la au Itturtatlnf vrk f ao kvoliH at. I .In;
rama, ith nuDMrou vDfravtna, aiid eantalni vltuM
lariiruatiuu fr uiua wLu luarltJ cr o.uitiuplai mr.
rluat auil It U a book tLat aualt w a kept uujcr luck
nj hay, sal uot Mi fltralaialj aUiut tte hnuac.
It oooutu in fii-urltQiMt au4 4ie vt krlctaa
!w rcputallua la worlil wlln, bd4 alietiltl b la Iba i rl
aUOairrtrvcrf mlaa4 fumal tlardUtttiont it.s imir
fflajbti. It wubrajva vcrjaiftff on iba auttjNt of lb ttnrr
Ui7t-fn thai 1 worih hiwalaj, u4 until Ibai 11 but
u Mlikcd a any oUtrr wrk.
Hofatigany ii(fr t,t aU() for I'lltr rfita.
idir-.a Iir, dutu' plaiwuaar. Nt). la N.,ibU. aLrn'
NPflC9 19 Ihe A (flic tad and Unfortunate
Orpin
tublia
r t'P-7to totha po(ii4i tiwka ho a1trriia
a I'spura, pt iialu any quaJk rt.ruu1i., jkiii.-i ii
' vail, no naiur vbal lour tlia.-uMi h or bbw at-rjr
rur uaditioa. ' '
us your uatuuoB.
Ur. Halt ogeor'M a d-mbl hsia of twanty airf a rooma t
la nlora4 by aoiua f Ui noil caltbttt i inwllcal j'-oiva.
oaally or tj mail, on tfeftjlitta bittiillu Ua wuika
OIK aai parlora. N.t If htfrth klAta lytla
T 1
lnvei
A Book for the People.
l'livaioi.oav i a i. icltiviHi iiii-iitii ..! cf I'.ai
()(' f 4I (Zti tttiul.lw t tilliliil, ,H; , . nj ;.t li,G
t. ., .t... (l,liaiiijfn(!rlii.,i.iilh.iuuu,
.Tl.IIIIIAl,.. )ll,llll.llll'0llralUl,alu ,
- Harrlaiio.li.iliiiU'aaiutiliv.bili..
linn,, tho My.tcrloii or luiiioihiclioii, o. A,iuulir.l
ui 111 trliy mi itif v.rluit, ili, rtc ni Hit Urinary una lieu-ulatlviilirailNiirlH,llio-i.,iiirliiiliii;i
.Ii t.-i t, t 1'l'C
vat", Vvnuienl .inl Cli.'Onlu llUe.n. .i ,1,V,, n,v
i llttU nf Knrly Auu.ct uu ilif .i-.uiil .1 ,1, 1,1 ui,. ih, ilun.
(iir. el ;iriii If l.Tr ami nlltr niitiluKf, Iriulmu l-ine
luulureali-iuyiiiia IinponiK'j a.ii,in;,uM.,riJll,
liiatrlnl .i.J lltai tulilHiiitltlliiij hinlaie, u nirr.
.unit k tultt rliniiinit, l.iitltOieui.Vy i-ietilur wedli .1 uik
Jflyl" liiiiwiou. ia'tl,i!lni,i lairllll,alteUlnam
lll,i.lnrnlrl,ap,lMuiiilii 1 1, fi, l,ftl. A I'mii.
1I1UI uu lltu liiiiiruttil IrrtlliiiMil ul f)icriu.lul't boa, Kit
Iuu cuiil.nU uf ,u altula, i , ( . I, , . iii r uu
l..cl, uf umiiji. Altu 0 .1,1.11 Wcttlcal Tfloll.o 1,11 lUt
Mtili'ili..,t,.4ilni',i,iiu,. Atl.lrix.
THE MI.D1UAL & BUEUIOALINBTITUTC,
niMVAlUKi:. W1M'.

xml | txt