OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, March 09, 1876, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1876-03-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
AN KM.
'-- - - -
K. limn. 1'ie.l,!...,! II W Ha. I'mhlrr
I', Sen, Vice I'reVI, T. I. It pi Hi. Vfitl nih'r
mm mn m,
Cornnr Cotnnicrclul Avo mid Bill Htreut
IHIICl-lolti.
I. Niff. Unlit)) Win Wi.tfinOiilln.
! Mitiiiii!,! aii'ii it.!,. Hilling.-. I
K IIIDli-ri lrif. , . Vfinvlliilii.
if V II ..lirlnkli.aii.M. l-oni.
A Sli-iinnl rtiuihlnir IIiiiIiu". lloiic,
fT-Ki'liiiMfcriiti1 nml l.(HIlit Inli'irtl p.d.l
III the MittlllK Ui-pllllllllll. I lilleellull iiiikd-,
U ll I 1)11 ll'l' lllli 1 1 r 1 1 1 1 1 1 ) lltlelllled III.
TIIK
City National Bank
CAIRO, II.LINOIH.
CAPITAL, - - $100,000
W l' IfAf.MDA V. I'mklrnl.
IIKNItV I.. IIAI.1.IDAY, Vleo I'ri-.t.
A II MAKI'IIUII, CjkMIit
WAI.TK.lt IIV.II.OI', A'l Cuthlir.
H SriiT Tayloh. 11,11 t't'K iniiim,
II I. IlilLlUAraDL W. 1' II .LWAt,
it It, Wii.i.iAiimiwS . smna urn,
-Aflt,rUriiKii
Exohango, Coin and United Htulos
llondn Hought uud Sold.
D
KPOSIT.1 rco-liid ami a mineral baiiLttiR
imiii.-.iirir
Enterprise Saving
BANK.
CHARTERED MARCH 21. 1H6U
CITY NATIONAL BANK. CAIRO
nrrmito
A II SAKKIHiK, rivaMrut
TA Vl.Olt, vli-l'rnl.lrnt
W II V.il.Ol'. f-ec'v anil Trimmer.
DIKLCTUKI :
I'.W 1LWIAT, OlA OAl.IOHB,
I'M MlH.KII.aIII, 1'AlXll. OCIU'll,
It. II Cl'.VNlKlillAM, HALLWAY,
J, 31. I'lULLl!'..
l
INTKUKST aM on di-oIt at the rate or a
nrm-iit ir annum, ilarili M and !-..um-ir
lt Intrrrt not withdrawn 1 added Inline
llattly Id the principal nf the itepo.lU, tlitnliy
(Itiiu; them ciiiiii-mii'l Inten-U
Married Womon and Children may
DopoBit Monoy and no ono
oIbo can draw it.
Oin tmy Lunliiudy frunilki.iii. to . I p.m.
li .-utunUy nt-iiliui fur aatiuK dri-oills only
roiiiCtoo'cloi-k . .
W. HYSI.OP.Traanuriir.
choice periodicals m m,
Tho Leonard Scott Pub. Co,,
41 BARCLAY ST.iNEW YOSK,
continue tliclr autUriml licprlnts of the
r.DINHUUUll UKVIKW Whig.
LONDON (JUAKTKKI.V UKVIKW-Con
scrvatlvc.
W KST3I I NSTKU UKVIKW Liberal.
UIUTISII (JIJAHTKHLiV UKVIKW--K an
gelical. Coiiliilnlnir maitoily criticism ami summa
ries nl ull that l lreh ami alii:Ults In
Oler.il tire, Science, tuid Ail ; ami
BLACKWOOD'S
cDINBURGH MAGAZINE.
The ino-t iivt-ilul iimnllilv in Hit' CiikIMi
LaDKi'aK)'. I'aliiou lur STOitlKS, KS.-A
ami MKHTClllS,
OF THE MIGHtST LITCRAOY MLTIIT.
'I KIt.MS (ItiililillllK rwlafc)?
rayable Strictly in Advance.
ior any o evlow, f I 00 per aiimiiu
' for any two Ituvloww, 7 no "
rot any tlireo Kiuwh, l00 "
For all lour UbvIuwk, 100 "
For IllackwooJ' Sla;;-
ZllHl, 00 "
U'.f Ittili'lf U'i'Wiil HUil OHO
Kovluw, 7 00 "
Kor lll.u'kwood ami two
ItOVlOWH, 10 Wl "
Kor lllaukwootl iilul tlireo
Uevluwn, 13 Kl "
fur lllin'kwooil ami tho
lour KfVluwf, Ki 00
CUIUS.
A .llaoAiliit fiftu'unti nor fl'llt. will 00 Al
lowsil to cluli of four or iimro it-rHmisi
Tlnw: four ciiiiuM ol lil.uikwooil or of one
Itevlow will I'u xont to onu mlilrChM for
80, lour ropicn oi mo lour iiuriuwn aim
llliekwooaior ijlst, an J no ou.
Circular with further particular iny lit
T.Vri;NAK1D80(TT IMH.NO CO
41 Hartlav Street. New ork
r.r luava. mil nna
, CORNS,
Mia. CHIL-
Ati. in..
LAIN, ULOKRS, SO
IHBtUUia. tun
xvfitiu af iu tsc.ui,o,, rrii.iidui
rrumso-.'Dieiiai.,ebu.l(..
m
ft fUjHaL iBawlUX r.llel
I VlfVVlf al KIUf
CniiaaM
avaaaaaaaaaaaaaaaaaa O TTXIju
:f .iB BUNI0
Barclay Bro'B.,
Wholesale " Druggists
0AIBO, ILLS.
,n-i- i i
....-aflksWiSA.'
if., "
VOL. 8.
Itt'.AI) IISTATK Atll.VT.
JOHN Q. HARM AN t& CO.
Real Estalo
A'dl
house A.arBisra-'s
COLLl'.CTOHH.
t
;uNVKYANCKHB, N0TAKIK8 1'UKI.IC
A II II
t.,nil AuonU of thn IIIliioU CVntnil uud
IliirlliiKlon Hint uiiiiiuy it. ji.
Uomcuulua,
North Cor. Sixth mill Ohio Lovco,
OAIKO. II.MNOIH.
POND'S
EXTRACT
I'lio rcoplc'ii llcmcdy.
Tho Univcriutl Puin Ext nctor.
Wotn : Ak for Poml" Extract.
inKn no Qtnur.
"Il.ar furl III mJiik ol c ll nt llilnirn.'
FOR
I uj it rip to Mm or Heart,
t-iillo, JlrulM.
Slriilno, si.niliii, (jiiiu-
tklllllJf, IM-lllCltilJIM.
I'rMi liir.-x, I ll!, 1 Amm-
li-l nr liioi.n'l Vuuiitl.
SiflllMK.lliiriii,Scjilila,
MinhunM.
lllwtlliiK l,iini:, nt
J.11 1 1 ,i f r.r III.."-1
.' lll.'fll, ull'l lllttil-
iiiir ittiiiK i.r 'Iffth
mn
IVllMlllllllflll ItllMlll ullll
I llluixly IH'Cliarf.
I I'll i4 - lllrt-lllif I'IIm,
ICIli'l I'ili, (llifiillll.lf )
ruiilliili hi', l.nnu lir,.N'ii.
ral!lu, f iri'llnl Kur
Itlli'illilllllilll, Itl.euliu
' tlcMrclllliKnr&oti'iit,
MSlfrni'). or ori-iK'iB,
I.UIIil'iK'i, l.tniH llocV.
ISitri1 'I'lirimt nr Oulimy,
liiUuMK.l TomlU.
llllillirlii, llruurlil
1 tlx, Axllnilil.
.Hon- or lnllamol Kjta or
Ky-ll(U
I'nliirrli, Ix.'Ut'orrlim,
i Iilarihi-.i, Djeftiliry.
Sun- .Mliilc, liillniiiJ
IltKWt
I'll I ii fill or loo l'ronir
Montlilir
MI1U lA'is, Ovuriaii lU
f ami Tumoro
EXTIIAIT
PEOPLE'S
Kltliiry t'iiuiiliiliil,
DCM criV Uravelanil hlra:,tfnry.
nCIVICU I, rimlliiKi nml hcuria-
tlonn or Inf.inU, or
Ailulta
Vrlriii)) Vi'lim. l.'n
Uriil or Inllarmil Vrlna.
Clrrr, Olil horn, Inter-
KOIC
EXTERNAL
. mi via ralluim.
N" Hill, (.arbuucli. Tu-
. inori.. Hot tiwillliu;.
INTERNAL rnn)l llunlons, CI.nl
il or ori r"ttrl.
USE.
iriiuUiiBH.llarno4orSu.l-
ille lialla.
Tclon nr H'lililow, l'ront-
il I.linlii or l'iirt.
MiikiiiiIIo IlllrM. I unit
I MlnfCS, ClmpHil Ilan.li.
I'O.Mi'S i:."IIC."r uforralctiynll flrl
flux'. lriiui;Uli..aii'l ri-cuininin.Uilliy
ull lirupifUU, riiytlctunii, an.l vwrf
llllllj wliu lllis 'T ul It.
l'iiiiiilili l ontalnluk' Ill.tory nnl Uwi mall
r.1 rrifon upiillotlon, It not found at your
liruwIM',
POND'S EXTRACT CO.,
.Vol York anil I.iiimIiiii.
tU'S-u-iiir
A roiuiilflc I'lrlorliil lllHtiiryor llio
I lllll )" I III' lll'xl, I'llflllM'Ml. Hllll
inn! Mii'i-t-Hxim riuiuij i-iiht
In llif I'nloii "
HARPER'S WEEKLY.
llliislnilril.
NOTICKS OK TIIK I'ltEBS.
Tl.. lV'..l. Iv U tlm rit.ln! Mm! tnnht nnn'-
urtul Illti-tratcU turlodleal iiuhlirheit in
thh toiintrv. 1th editorial are euliolarly
uiul convlncint;. ami tarry much weight.
ItH IllUhtratloii of current etnt aro lull
ami lreli, ami aro iirotiarcil liy our latilu
ii;m'l. With a circulation 01 l.Vl.OoO. tho
Weekly 1 rcul nt least by half a million
in'rum. ami It ititlucucu a an nriran ol
opinion It lintly trcmendou-. 'Mm Week-
ly inauiiaiD" a iioiuvo iiu-iuou, mm i i"
iilffat' declilcil Iuwhoii political ami mi
clal prolilcin. I.nuNvlllo Couilor-louriril.
It article aro models of hhrh-loned dl-cil-lon,
ami it pictorial Illustration aro
nlti ii eoriolionitlMi nrKUineiit of no Miiall
luree. N. Y. Examiner and Chronicle.
It paper upon cni-iliu iiui'mohi mm u.-.
inimitable lartoon help to inotilit thn on.
llmeiit ol thu e.ounliy ritti-liurt' Com-
nH'rC""- TKttMS,
l'otni;o free to tiibserltjer In tho United
State.
Harper' Wnekly, ono yoHr....?4 00
l'otir dollar include prepa)ineut of U.
6. potnee li Ihu ptllill-her.
buli-crlptlmi to Harper' Mayazluc,
Weekly, and Itaar, to one addre tor ono
year, ?IU mi; or, iwo of Harper' l'eriodP
cal, to one addle for ono year, 00;
postage Iree.
An extra copy of ihn Magazine, A eekly,
or Hazar will he MipnUed nratl for every
club of livu sulmcrltierh at 4 00 each, In
one remittance; or, kU copies for $i0 00,
without cxira copy; postage, free.
Hack number can ho Mippllcd at any time.
The annual volumes of Harper' eekly,
In neat cloth binding, will be sent by ex
ptes. frie of expenso. for 97 00 each. A
complete net. uompri-iiig eighteen volumes,
enton receipt of cash at thu wtn oltfiiri
per volume, freight at tho exprn-o ol the
jiurehat.er.
CtT'Newspappr are not to enpy till ad-tcrtl-cmcnt
without the express onlcuol
Harper k llrother.
AdJri'H IIAUTKIt x llltO'l'HDltS. N. V
O'GALLAHAN & HALL,
IRON, TIN
AND
Slate Hoofers,
.IVTJSra., XXjXj.
HoollnRand Guttoringu Specialty
Slate Rootling a Specialty in
any part of Soutltorn
CiightninB Hods, rumps, Stovos
aud Tinwaro.
Jobliluu Promptly Done.
III
omc, Uu.Htliv Bialiaiair. C:m TwolftH C-.ro- t0.
CAIRO, ILLINOIS. Tl I U I JSDA Y,
(Ontc u!ltitin.
THE POLITICAL HOROSCOPE.
A lluril-Moiii'V 'inidliliilr-Tlii' One
t'.iilillllilll ol Km. IIi iiiiii'I-kIIi' Ii"
lorj .
(N- Vnrl World.)
Ifc wry honest Democrat, Kutor We.t,
N'orlli iit.il .Soiilli. who ilcslii H tu si'on
iJcluoeiatle pleiirut enter tin; While
lloie-eoii Hie lili ofMnreli, 1S77, will rut
mil . iioiulcr, digest, anil ih."x upon III
IrleiiUK the following plain table of lim
ine", wliieli nru ($r.l", we slinll fooii Intve
an end of all the ahlile ol till lite Folt
money ial:iverer in Hie land. Tho 'Vuft
money" pnlnvurrr nie showing ii nil
Ihe tlnio how to eateli thn larks II only
the sky will fall. The klc.i will not fall,
but licie. are the larks already eatiubt.
Hern are the bird III the hand. I.et lion-
et Democrats hnld I hem fast, stud leave
Hie. iialavru r to .H'latcli Hit If own eye
out In Hie biedi :
M.'.tii larii.-.! for ll'1 tulr I'lirtiniia nir.ilnsl
t .i 1 1 t i.-.-i la h I in I.ipI ilir- iiiiiMU'iuii In ll.t
ti.ni Mr MtMeolliier ilirtlon for Mate of
or nprefcnntUi-. In Heir" or Hpii-eiiU-
roii!leHt 1 liu;ili roiiKies'l
NI.W K.(iHNI. ItrAIL.
Mulhi- - 7ronii'llcnt f.
Ni-u lhiliiMliiti'
Vi rin.int ''
Mhi-jh l.ilx (l I'll
Kll.,.c Il.n.. I
Tolal II' Total n
Mlllllll. TAIIl-.
l'.lih.jhiiliU -. '.'5 Srw VoiL...M Xi
New Jirey u
1..UI Total Tl
HOI IIIKHX xTATkH,
Soiitli l.'arnllna .
I'loild
7, III lAWiim ........
t'JUiirylHinl
1 Virginia
,W'el Virginia..
luii lucky
'Ivnnfi-c ........
MI'.oiirl
Arl.uiias ...
I exit
l-llirtlMllil
Ml-ill..l
A lalunia
liVorlu
ui Hi Uirullnu..
Ill Total ..
... u:
wji:k: hiatm.
KIllli.oH..
lrlhillann..
,. l'i'
!
Ohio
21
.. 1'.
JllchlKsn ...
W'incoinln.,
t llllltif ot.i..
Nrbruika....
lianum ..
Iowa
Total
II
, Total l
I'ACIIIO Hr.VTI..
'ltfnml 0.
Xm-i.i.1 .. a'
Ul.'K'.'ll - - S)
T0I4I ...
Colorado .
nrr.
... SI
m:m.
r,
41
VII
:w
Vi
New KiirIm. sLiI.m... ......
Middle .-tati-1 ,
Sonlticrn Muliv. . -
Wedtiii Lil.:i -
I'jcIIIc Mate
II
07
Total ... - Ill ii'
NuintK'rof.'-tale 15 It
Numwrol tlitrtorHl tiitm - J'
SiiidUt of oii nwi-.N,ry to a victory 15
Now let it Ik observed that thu .State
In which Ignorance, dlshoiieaty :ynl mad
lief unite to jrlvc thu ra-moiioy not a
'how of Importance are lor the mo-t part
thoiu Western States whi' ire hope-lt--ly
llcpiibllcan. Illinois and Indiana
ate the only exception?. Hut Illinois was
carried.hy an nutl-llepnbileaii majority lor
thu lir-t time In its bi-tory, in the con-
KfeV-ional elections of I'm I, on thu plat
lorm ofliaril moiiuy, fiee tradu and home
rule. It can be carried a'alnt the l!e-
publleati paity tlii tall upon no oilier
platform.
Observe next that the i'aelilc .Stales of
course eau lie carried only by n hard-
money Democrat upon a hard-money
platform.
N'ow let tts bciit to combine the poil
ble votes that aro neee-ary to a Demo
eratlo victory, a-sstiiulnj,' tliat the Demo
cratic Southern .States will vole lor the
St. I.ouls candidate :
S.Hlllirni Mate
I'ucllle .Mate
1J7
t.'-l.Ti
i:s
Total lsi
Only 10 inoru vote are needed to make
a majority (1M) ofUOii.
How to carry Id electoral vote Is
therefore the whole problem of the Dem
ocratic! party.
New Yolk XL
New .lcrry '.'
Ciinnectlnit '
Tiit.d
Tlie-e three State--, which will all bo
carried :i;raiu by the Deiuoeraey it they
aie fallliliil to bard money, free trade and
In. nif rule, but which would be lo-t one
and all to the Deiuoeraey (like lViuivl
vani.i and Ohio) il they were to be fake
to Deinoi'iatle principles tlico three
States are all that are necessary to Demo
cratle victory. With the. Southern and
the l'acille States, thu voles of these three
ttivat Slate, all radlaliii!; about the com
mercial metropolis, together ctnllttitc
lour more than a majority of thu electoral
votes.
Hut tlieu three metropolitan state, a
thev inlgbl bo called, are hard money
States like Texas and the l'aelllu coast
States, which to-day uu gold and silver.
I 'poa a i':ij.' money platform, upon n
doubtful platforui, upon a double-laced
platform, they would certainly lie lost to
lhu Democracy
Hut upon a hard money national plat
form thu margin of Democratic, victory is
not t-o narrow. Tlicie aro two States,
llliniil,21 ; Wisconsin. 10. which have
.11 votes to cast lor t tit) Democracy stand
ing upon a hard money platform, and 31
votes c.tst against them stautlliiK on the
rajf money platform.
No comhlntatloii of Slates can pos-i-1)1
v be made to win victory lor thu Demo
cratic party on a rair money platform, or
an anililxiioti platform,
Anv man who will take the ibregolni,'
tables and study them for himself can
count to no oilier condii-Inti, even II ho
starts with the assumption that Texas, a
hard money Stale, will votu for Demo
cratto electors anyhow.
The success of tho Democratic party
Ihcreforu depends upon the nomination
at St. Lotus .liiuo 27, ol u bard money
Democrat iiiion a hard iiionev nlatlbrm.
A 'oust.
Two Important discoveries: Thn tils
covery of America by Columbus, anil Dr.
i'ierce's (lohlcn Medical Discovery; the
onu opening up to mankind a new contl.
ncnt, the other a fountain of health,
which is liidi-pciisable to the lull euoy
incut ol liie and II blessings. In re
sponse to the nhnvo sentlnicnt come the
unsolicited attestations of tens of thou
sand of jjratcful patients, who liavubcen
relieved of clirouiu allmcnl tlironfli Its
liislruinentallly. 'I'hoso voh'es are
limited to n" "lit! locality,
but I Vo in every city. vlllaue,
and liiiiulet lit nut- broad domain, a
aim
aS
, well a from other clniK In the 1
siianire niteiaiicf i micu'ii tiuitii-, i
like l lit' l oiilii-i il nun iihii" hi iiiuiij' wat
er, conie iiiili'ined tuiil hearty com
iiieiiil.illoir. It P. In ciimbiiiaiton with
Hie l'leaanl 1'lllX'iillve I'elli the "leal
ilepiiratoroflheae. i'udir It- IiciiIl'H
aellnn eruplloiis ill-appear. e.r,-.io
walc I checked, tint nenesari'slreiulli
eiicd, and health. i'in liaulhnl liom the
system, re.-uuie her relj,'ii and re-eslnli-llshes
her ro-eate throne upon the cheek.
All who have thoroughly tested It, vir
tues In the ill-eases for vhlch It N nr.
otillilelideil lliittu III pronottlielii it the
"real tiicdlcal discovery of the ae.
(JDII-SiUw-lw.
THE CENTENNIAL.
.4 roll lor lllliiiils Aurli iilliirnl I'r.i
iliieu lor i:lillillliin-i HI II"' I'ciilen
uiul r.iioxlllnii.
'I'ho Ci'iiteniii'd Coiniulttcc of lhu Stato
Itiiardof Agriculture have. ktied a circular
exiling for n collection ol afttleullur.il pro
duct for exhibition at the Centennial The
OluiuIltCe note the Impel tancc of ll:e mat
ter, and add tht lhc led jil-tllird In ex
ptellug the carnet co-opt ration of all who
can aid In any miinii r. the neroniishmcut
ol the ol join In Wcu, ami urging Hie ino-t
pruiiiptniid illliietil a.'tinu. The I line N
unite limited, and au e ,iisderablo de'ay
will bo iici'c;aiily f.itil to eomp'ete
Micee.''
ThI colli etlon should embrace, 111 all
their vuriitle-, salnple of -ceil of
Wheat, rje, bailey, nat', buckwheat,
ciUor beans, flax, hemp, eottoii, pca,
bean', bronincorn, and r.fnther lb '.eropsi
say, fouripurtso! each,
Corn lathe ear, not le-s tliau il.x ear of
each variety, each to be uparately wrap
ped. I'or.iifc plant seed', a clover In variety,
timothy, red top, h!uo pra". uilllet, Hun.
garian,aml any other tnraga plant ccds,
say, one ipiart each. tJardun uud llowcr
tecds In all their varieties In sample ipinn
titil'li.
Tree fcd. siub a hl. korlo', waluul",
i.iTiiii-, i lic-nut-, it lc, cin.s, and other
timber tree, say, one to four quarts each.
Tobicco, -eed, and samples of leaf In dif
ferent -ta'OB ol manufacture.
Samples of the tlbre of cotton, hemp, llax,
etc.
Jllneral Samples of useful mineral, In
eludliiif iron, lead, zinc, silver, salt, e.ial
(In tube blocks, kxS leche-), pottery, brick
aud tile cl.y, etc.
llulldlng Ptonc Samples In four-Inch
eu'ie, one si Icsiinolhe ilrcsH'.l.
Ilricks Sample Usual sle.
Tile Drain and rooting.
Commercial Wi oil -Sample 2x1 Inches
and U to 12 Inche long, one -Ido and end
ainoothly dre-.-cd.
All stnii.lci and (ptclmcn -hotlld be
carefully labeled with name and variety,
numbered and picked In boxes, with a list
ofcoutctit enclose 1, giving name and full
address of producer, sending a duplicate
list UV mall to the Secretary or tho Hoard,
Spilngilelil, lllinol-, who, on receipt of -aid
ll-t, with Information as to probable wrlcht
and bulk nf package, will lurnl-li shipping
card-, with d ruction for shipping. l;uk-agc-
-hotlld reach Sprini'llcM April 10. at
which time the special committee will meet
to prepare and forward the collection to
Philadelphia."
A T A r" "1 VP ' wante.1 III ever
Y1 2Vv3-JllN J-comity for frank
I eln "ii News.a.ers mid .MuKiiini-s, lln' oldest
e4l.il.ll(V llhittralisl I', ilo.ll.-.il.i In Aiii.-iIim.
iliey nle now llrM oll'ipil to ranrasser, w tin
will, iftliey ni'iiiemi nsency and eeliHli' tir
lilory. U'tiiaMeit to itilrndiirv fiMiilmi llrst-cla-4
illu-tr.iliil lVriodicik, tinlcl ton inany
distinct taitra nr Hunts, and, with tlicchoicv
froniei;lit new and beautiful ihroliif., given
free of c.i-t to -.n.h annual suliicrlber, be en
ulilnl tc suiue one or moie nli-cri.tlou in
very family In their dUtrlcl. To skillful ui-Va-cr
Hits will ecuie.-imaneiit rinplnyiiieiit,
and Hie n ni'Wiil inch )ir will ! aaoiirceo
sidy and iniimit H'Wnnc. S.n lmui mi
uud most blind iiuisfrnt to all applicant who
nauie llii' Ii rrllory they ile-betociuuas- Ad
lite', Aiteiiey li.ailininl, 1'iuiik U-slli' e
I'nblishiiig 1 1 oiiM', V7 I'eurl Slriel, Nmv Voil.
I'j-lti-i.i..
Ctt.tl,.
ft
Q
o
in
-4
GOAL
O
O
TO COAL
CONSUME RS:
llaiiiii-m nii, Ilk , .'an in, ts70.
WIIiiic now mining a U'lymperlor article
ul coal tlii' troin nil iiupmllle, enpecinlly
adapted lor iirale uud lion-i hold u-e L-enirally.
wlilcli we will dcllur in (.'alio, on llm I'iiIiii uud
VlniTiinc Hack by thecal- load ol :'.ii tm-lu I
at lilnu (!i) cent t-r Inislu-I, or two dollai and
twenty-live cint i') per ton
W'uiiImi Iiiim-ii very sii.iili.r urtlilii ol .nt
Ooul which we will itellur on lin'k nl si.vliui
(Ii.) dollar per cur wm l.u.liil 1'iiilU in. I
wishing ii ear loud will cull upon 1 M Want nn
Clglitli Htlitt, Ulweeu Ciilliliii-li'la' and Wasli
liU'loniiM'iuie, uud hi' Mip.tl"lat leiKouulile
trim. Mr. Wind will also ilillu-r IhU coal le
uiiy pirt oflliecily ai 'l i .ercar loud, mat.
Ihfs emit iimlHlHiut 9.' M .crt'.n. Iheeiwl
nseilliv tin- C. unit V, It. It, In u'dlei liom
i.urmliie-.imd II lias no siieilor In the hiuiW'l.
Addless-jll order for coal In
Jas. A. ViallA Co.,
IIAIlltl'ihl'lIti, ll.l.x.
Ki-t'. SI. Waul, h:i tiniu and will do
lu r tlii coal ut vi 50 per cur. b'-'"-dtl'.
li;.VTIKTIlV.
QH. It. It. CANINE,
DENTIST.
on u n and iii:mih;m:i:i eighth .simi,
bilwivii Wiuhlngliiii and I'liiuini'iiiul Am-uiiu.
wtf r.Mito, U.I.4.
nlMim
Woiolil.nctarv. Aroavio.
MARCH 0, 1870.
WAJO.H.
The Gamble Wagon
ill Jlr MHiLtiti.vi.uivi.ti!!!!!.! . .r
OA.iriO, IIiTjXISJOXH
MAM'KACTUItKh ItY
JOHN P. GAMBLE.
THKHKST and CHKAPEBT WIION MAN
UfACItJKED
MANUI-'ACTOIIY, OHIO LEVKK
Ncnr ThaUi-FotirniStroot
CARL PETERS,
HORSE SHOER,
BLACKSMITH
AND
Wagon Maker,
SIXTII ST11E13T. Dotwcon bniO
LEVEU AND COMMEHCIAL
AVENUE.
Unnuf.icturoM his own Hornn Shocu and
can Aaouro Oootl Work.
PATRONAGE SOLICITED
H-.'-llll
iioi,LSAi,t: (iitocruN.
STRATTON & BIRD,
Wholesale Grocers
-And
Comniissioii Merchants
AQi:;IT3 AltKHICAW POWDEK CO
57 Ohio Lnvoo.
G. D WILLIAMSON,
Wholesale Grocer
tii-ali r In
BOAT STORES,
Commission Merchant,
No. 10 OHIO LEVEU.
Sl'KCIAIiUtlenthn kIwii tocoiilr'iiment u I
illllni; onlrra
m JI -J T, mm il
Will mint po-ltlu-ly i ure any e,ife ot ihiunia
tiim or rhi uinatii'. Rntit, no matter how l.iui;
stundin, on Hie lai-e ol" Iheeatth. ItiliiKiin iu
w.ml upplfcatlon it doe llu-work quickly, tlior
oazldv and l liuauentlv. leailni: the svMeni
ti'iiiii; and li.ullhy Write Inany nouilneut
ron in ;i.iiiiiki..ii I liy, uiul you will Hani
Unit the uli.nu Matron-lit Utiui- in i-mi) purtie
iilur. i'ii.vi)i:Nsr.n (.i:ttiii'icA'ii..s.
Nutlonal llottl,
WnstihiKlon, l. ( linvinhii- J, 171,
MeM llil.liuiitine,V lleulteyi
l.'i nl I M iy i heeiliilly slule Ihut I iim-I I ill
ruii'u 111., inn ill.: I!. ii..-.y with ih-elihil l.ui. lll.
A. II. vn:..;s,
Meinl-r ofroniriis ol'd'a.
I'lesidi-litlal Maunlon,
Wnshlnclon, II. '., AwllS-l, 1875.
Mi-tur llili.lien-lhu' A Ili-nlU-yi
(int.: I or the past si-M-n j ear my w lie ha
lieeu u vieut suiter Hi. ill llic'lllli.illnil, lieriloetor
I'ullliiK to ple lu r relief, aheiucil thlit) liolth-
liiinuiK-' Itlii-uuiatiL Itciuiilv, unit a i.evmaiient
i-uiewa tliere'lit. W'.M. II.V'ltiKlli,
"i:cuitlH' Clilk to l'resldii.. lirunl."
Woililniston, I). '., Murih.'l, It'T.l
In the space of lwilc liuur my ihetiniall-m
wn Knue, hurhiir taken tliieedn-e nl' I Union,''
llhuunutli' liemcily. .My hiolher .1. II. Cessna,
of Hedl'.ipl, 1'a , wiseuicd liy u slnilhiriiHiniiiil.
.KllIN I'KsnNA.
Mcinher of l.'oiicres of l'a.
rrlceonc ilollarii liotlle, orsi ttottle lor the
ilolhus. Ask y.inr.liut'K'Ul fur Inuaii);' Itlu-u-in.itle
It) mi ilv iiiaminii-tiiri d by
iii:i.piii;n.'siini: iii.ni i.i;v,
iMIIk'i.'Ut uud I'liemltts,
Wu-hliiL'toii. I). C.
I'ltrl'fir sale In Uilriijn, by Van Mluuiik
Sleen-on t Held, uud Lord hlnllli A Co,
Wliole-nle ilj:i;Ut.
lis-M-w-lr
CAIRO CITY BINDERY,
a o. iiiioiis),
l'i'oivli'lni',
mmi AND BLANK HOOK
MANUrACTURER,
Bullntln nutbUuir. Cor. Twolfth Strent
uud WimlUiiKton Avouuo,
Ortlx-o, XllixioiM
l-l'ounlyund ItallloadWink u Sml.ilty
D
TJST a- BOAM!
luht fiihiif. 1'im, iilidl iidtenlme (.u
rm-ii i;orishNi ami" Mov m:a.
Mysliiies of the ilriint, 2J0 Km.iuvisii
liiiuht, wltly.eiili-ilabiiiiit-llie m.iiiultrai llie
hook out III cu-i-y ieeel llisl-iali; II se II
iuililly,p'iyBfihndl.lli I Alil-:.ST.i A.SIl.ll,
I lie nl nine l.iv ih'sei fnllle liri lllainiiul Ii I III',
to ANt'llllltl'l lll.ljllMII').,'ii'l' ni-Mii.t,
M, l.onl-, Mn 'I'1 d.vwlm
NO. 6C.
(Jentaur
Iinihents.
So i,. in I, jKif.vt are the ri,-l.i-s nf Ihewon
ihiliil mill nolliiiijr uud linillnc l enlaiir l.lnl-liieiiK.thatM.-eiilieoiill.tenl.illy
kuj- Ih.-y will
iilli-ilnl.- ,,,- ,i iriisin ironi llesh,
lioiiiM.riiiiiieV,leriiiiiinint. Wnlo not nie
Itml lint tiny will nie ii, In hiokui Ira or ux-Ii-I-1,,1.,M,
,.,,. .i,,!,;,.,,,,,.,.
w ill iidiu-e Hie liiltatnatiiin andstun the imlii.
NoriMli Wes.iureiili-.Mlie ,ro-r reulu where
thubodyl, liolsoileil l,y Hhlskv. 'leiii-
Krunei- nn iii-eary to u .rur .h)le.il, u
The Ulllli- l enliiiir l.liilii....i u .....
Ileiil irly udaptfil Mall ruseiiil'ltlieiimulNni,
Luniliuvo, .XeunilKlu. Kyrl-ln. Nirnlii.
ttcli.llilllbliilii, Cut, llriil-es.Mlnifi, 1'oison.,
i.Mld. eliillca, Wink llark.l'uln In the aide,
Wound, Wirplnx Sliien, llnriiM, Fruited
. .. i. . , r.iir-iii-.in-, i ooin-ncnr, lli-a.l-ucli,-,
Lleers, Old Mile, llroken llreuMs, Nn-e Mn
pie. Son! 'Ihroiit, (;roiii, Dipthi-rla, etc. 'I In
molt ortheMM-oiiiilainliilie Cenlmir I.inlini-nt
Wlltrnie j ullorilieni it will U-nelll. It will
i-lrii;-l . iiiilmui from hlte- ,m, tliiif,
and will cine tinril mill neiiliN without u
soir ,llielolhiwiiiKllmtaa.uniili-ora Hums
uud similar tt-stliiioiiliils i
. ANTllltll. 11.1.., IH-C. 1, l.l.
"Alywir.'h.ir,iraloiif;thuelMn u terrllilc
soiieii-r inun um-iiuiailsiii She has trietl Inany
physlciuin uud many mnedlM. 1 he onlv thlni;
which ha plven lur relief! Ontatir l.lnluicnt
1 inn lejolced lomr Ihlaha ciirnl her.
W. II ItlNIi, I'o5inaler."
It Hull lli.ll'plil.il.le fact tint Ihi-Cenlaiir I.lnl
ineut nie irforinlni! i nr,-n iipr lirn
elli-eleil by any tri-i.initliii In exltciice,-likr
..tuioiii i.iieiiiiuiii.iii oi iiiiriy j -I'nrft'Mimiii-llllr.
straiuhlruina linger imdjoint w hlcli had
Inrimln for fix ears, tukimr the nrent-s from
I'litus, ele,
One dollar, or eeii llflyre'.is, Iiim-IixI in
Ceulaur I.tnluii nt will be wnhin lvucli when
nn iieelileiil oec-urs. und will do more (food
than uny unioiint or nionev pull for medical
ntlenihinee. When pliislcla'ns are ealh-it they
fii-iiuenty n-e Ihia l.lninii-nt, und or course
ehiirite einil price lor it.
Tho Yellow Centaur Liniment
ijadapliil to the tmiKh skin, mmctrsnml llesh of
O.n titiiiluiul r.M.,t.... ,..
l '.-""... ik.i vin-i-o, upon Mcre
iV"Mi "r. ri,'?V.nt. ?w-. Wind -1:1111. 111.
Head and l'oll-l.vll, aie little lean than iimrvut
lon. MeiK .1. JlrChire A Co., OmirgUla, cor,
l.ll.l .....I l'r.i.,1 .1. ft. .7... .
. no.. ill, 1.., tny i
111 otiriii-ljililiiirhoodii niiinlH-r of leuin-lera
nreiiiliiir II,,- u-ntmir I.iniuirnt. They pro-notiiii-eli-uperhii-toiiiiyiliinir
llu-y h.nu eer
nj..il. U.i .J .. I.I..I. ... ... .
....... ,, , lour or inn iliui'll
Lollies i-r month In owner of Imrse and
mule 11
Wehiue M.tuiiiei. of le-ilmomals iliwrihlns
. , pi.iiiiw. mem, 1,1111-, t'oll-Kill, lllir
I lead, und ei en Ki.iiu.lir, whieh me lillle I.-
II11111 iniinel No owni r of 1111 u11lm.1l ,-.,
alloiil to hs without u liollhi of Ci nl.nu- l.lnl
ineiil, whieh any day may proxe woiili twenty
lllne lUi-o.t.
.old oerywlicie, hut piepnml culy ut the
laihoratory of. I. II. ItorcACu.,
l'i IlKVST., .VlvW Voiik,
Gastoria.
( rn , sn kly Imhieaiind ilnldiin may enjov
Imiltli, uud niollii'is linn- rest, ll'they will
u. e i:alinla W'oiui, Iei-ristiui-.s, lietlilliir,
.ml colle, sour stoin.wli und undiiteslidlooit
lii iKi-i-iiiiiiren ero-11, xmi plinlllee MeKne-
a-toiia will usuillate the I'imhI, exiiel
Horiui. iiu.l ri.riii l ull tlu-e thltiK. Kor
twenty jrui Dr. Pitcher i-irrimeiilnl In hi
.rl vule prjcliee o pnnlui-u uu ill.-elhe Cnllmrlhi
un.i sioinarii n-jruiiiior wnu-ii Hi. ill. 1 lie n ellir
tliea t'lislor Oil, without Its uni.leisiiut
ta-tcor leeoll
The repiitillon of hi uNpeilniHit exlendisl.
I'lilciau und iitin-e mpldly udoplnl hi
leuieily, lo which he pile I In- name of ('ilk
lorlii. L'nstoil.-iisa pleiiNiiiil o liilie 11s liiiuey.
Irirulutr Uu nliiiuiivli and bowel, uud doe not
Krii.e It Nudapteil in ull iikc. eonliibiM no
nh-liohol, und Is nlisnliiiely liiirmli'iH to
Hie III, nt lender Infant.
'I ry ruMoriu nine und oil will never lit'
Ulllllllll II.
I'lepued ut thu laboratory of.l, tl. !!o-e A
i:o.,illioyi)lieel,New Yin k. (I) 'J-'JIdlltw
COAL.
Coal Coal.
PITTSBURGH,
PARADISE,
IMT. CARBON(Big Mudrly)
ANIi
PEYTONA CANNEL
GOAL!
Ordors for Coal by tho oar-load,
ion, or in hogshondH, for shipment,
iromptlv attontlod to,
CctV'To largo consumors and all
nunufuoturors, wo aro proparcd
to supply any quantity, by the
month or yoar, nt uniform ratoa.
CA1H0 CITY COAL COMPANY.
iVIIalllilay Itro ' olllcc, Nn. 70 Ohio Levi.
a.r-iiuinnuy irii.-a wnuri
Lj-AI KKyptlan .MIIU, or
lluttiduy Urn.' wharf bout
jj-.ii 11
lhu Cunl Dump, foot of Tutity-Elubt
trwt
C-I'ot Oltlcc Drawer. Wft
jiS
rarla.' a Tr.Ht l,Ai...ih.
t'ttuw.',liltory, t'uri-iind
Il-I.ftl l,v i- VM kTAkl.
TKU A d)., 10 W.lkerMrMl.
,!(ew.,rk. HfnllKKKlo.il
paru i.flh. t'uiinl hi.li-. vu
rtxi-li-i if a Idler auu.
I
Subscribe for
THE BUM
auaaaaaiaiiaaaaiaa
the cairo; :
BULLETIN.
Leading Journal of Southern
Illinois.
f W M
The BullGfin
Will atcadfastly oppose the polkiei ol In
Kcpubllcan party, and refuan to h tram
moiled L,y the dictation of any clique In the
Uemoorattu organization.
It beitcves that the Kepublican party Haa
fulHllei! lti mlislon. and that the Demo
cratic party a now organized ibould be re
stored to power.
It believes the Hadtcal tyranny that b
for aoveral years oppreued the foutb
eUouM be overthrown and the people cl in
Southern H tat on permitted to control then
own atfairg.
a
It bcllevea that railroad corporation
hhould bo prohibited by legislative rcarti
ment from extorting and unjuttly (Incrim
inating in their bualness tranaactlon wltb
tho public.
It rccosnl7cs tho equality ol all men
fore the taw.
It advocates free commerce tarlH for
rovenue only.
It advocates' resumption of ipette pay
ment, and honest payment of tbo public
debt.
It advocator economy in tho administra
tion of public aflairf
AS A NEWSPAPER
The Itiillotln will publish all the local newt
ol Cairo, and a variety of Commercial, Po
litical, I'nrtljjn and Genera! New, and en
deavor to please all taatea and interest an
readers.
-Til K
jrEEKLY jULLETlN
1 a thirty-two column paper, furnished lo
subscribers for the low price of
$1 25 PER YEAR,
Postage prepaid. It is the cheapest paper
in the West, and is a pleating Fireside
Visitor aud Family Companion.
Advertisers
Canuot fail to see the tu ivled Induce
msuts offered by The Bulletin in the way
ol cheap and profitable advertisement.
Subscribe for
OCT? L,f-- M
THE BDLLMI
m
SB

xml | txt