OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, March 14, 1876, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1876-03-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

II A. Mi K.
F ItiniR, Pn-nHlctil, It Wells. (.iMiler.
I'. .Sill, 'lci-1'lc-.'l. T,,! it
III
mo
J
('ormirOouimorrlfil Avn nivl llth tiUfi'l
CAinO. IXTjfT.
IHItT.i Tolls
r. drum, f ViIiii Win Mure, ( :iim
I'. Si IT. I'ilIiii Win Wolll . 1'nll.l.
A Sii.miiLn, Culm I! I.. IIIIIImk I' Vi I l-ouli
I. ini'i. r, ' mm Hi i iiji, iiiiii.
. F II Itrinklimli, -I. I.011I ,
. (illll'llll lliuil.lii-; Itllsllli si Unite.
5 "J-rxilnii-fi-m.IiI Hint l.niiuht tnlncM pil.l
i ii -.11 hik i i .rii i n ii mi . i inn I'lioni uip'ie,
nmi mi ii'i -imi'k jiiiuiim uiii'iiui-u in.
Tin:
City National Bank
OAUtO, riilitNOIfl.
CAPITAL,
8100,000
nrnir.ii.
W F II.M.I.IIIAV, 1'ie.hli'nt.
III. SUV I, II.M.I.IIIAV. Vlixl'iinl.
A II swi nllli, It.nhlcr
AI.l l.lt IfiM.nl', am'I C-iilu-r.
niiiirn m
K Hiaais Tayisiii, if, ll.rtiiM IsillUU,
II I. IIaI.IIIiAV, W. F. II .MHO,
ii Ii M 11.1.101.11.1, HiLi'iii-i n n,
A II rUiiiiiili
KxclmtiKO, Coin mid ITnitod Mint. in
JIoikIh lioui-ht and Sold.
DM'OslTS rwlvnl ami a Kir.rtnl Imiilln.
hi: ini'JAiliihK
Entorprise Saving
BANK.
CHARTERED MAUCII til, 1KGU
CIT V NATIONAL 1JANK. CA IHO
nrtniKt:
A It SAl'UlllU, lTt-l'!n(
M s Ti l.ni:, Vice 1'n.il.li-iit.
, W II V.iI.UI', mi-'t -.ml Trcuniti-..
mnu'tiiitii:
I' W llAIKLAT, i.iias (jALIimrli,
I M -ll.IKH.ttM, l'A'LU III II,
It II I INNI-lllllAM, II I. lUll-IUAV,
J. M 111 tLI.II .
N ri.ltKST uil mi ilriu ill the rati' nf '
J. I "T (Till ft minimi, .'linen li " I -'i'io
.r M Inti n t not withdrawn W ad led linim"
lluli I) lo tin1 irlni'i..il of tin' ili-Kilt, thiirliy
IlMIU tllf'lll i utiiunuuil lntcri-t
Married Women and Children may
Deposit Money und no ono
oIho can draw it.
Opm mi ry hiiinc.l.iy llumlij m in 3 pin.
i : ."ulisriUy tviiui j, fur miwiiKuhi-oilUi only
rum 0 tu p u't-liH k
W. HVSLOP. Tninmir. r.
choice periodicals m m,
Tho Leonard Scott Pub. Co,,
11 BARCLAY ST.iHEV; YOTS.
CulililHlO III! ir ii' lf,vii:nl 111 lint.- ill til''
hDIMIUUOII UKVII'.W-Wliljf.
LONDON ('UAIlTKItl.V Ill.VII.W- l n
hurxntlvc.
WKS'I JIINSTKIt ItKVIKVt --l.lhcr.il.
itiMTi.su ('i'Aini:iti.v iti: u:v -.i.veu
l;i Ural.
Ci ntultilnr maUeilv crlticl'in. mi'l i-iin.in i
llt" nl nil Out Ii lit -Il iilul :tlil:ili!i III
.Ueiatutc, Hi lent i', mill All ; ami
BLACKWOOD'S
cDIMBURGH MAGAZINE.
'1 lie ninl i i l nl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iv in I lif I'iuiIMi
Lancum,'!!, I'mnom Inr .Vl'llltl I'., l'A V,
hihi sivi;rciii:.s
or the: hicmcri i.irt.iiAiiY mcrit.
'jT.lf.MS (Im lililiii,' roHni'.ey:
rayalilo Strictly in Advance.
h'tir any ono UoUiiw, i Mwr annum
f'or any two ItinlowH, 7 en "
, ur any thrco lti!Nlii, Hum "
l-'.ir nil four Itm , t iim "
Kiir IIIui KwdihI'h Miiu.v
.Inu, I M "
I'or UlackwoDit nr. 1 1 nun
llovlcw, 7 (Hi "
I'or lll.ti'kwouil niiil two
Kovluws HI 'i "
. For lllaulavooil ami tliron
KiivIumii, i;if,n "
Knr lllai kwooil ami lliu
Inur Kuvluwf, UiCH) "
CI, u U.S.
a ilUrount of twenty hit rout. v H 1 lie nl
lowcil to claim of four or moro u'Imiii!
Tinw! fniir i'iiiIcm nl HlacUwiiDil nr nl ouii
ItdVlow will li mill 1 ""n ailiins lor
jia KO, lour ocpIcM of tlio lour liodi-Wh ami
III ii KWOOiiior 13, nun "11 mi.
Clinilari with further .irtlculaM in ly Ik
li.nl on amilltiatlon. ,
run IiI.'onaui) scon1 i'iiiiino cm
41 llurdav Strcut. Ni'W rk
IW&Mstltt) Ifllll
tail iHltlvt
O XT 3 L 111
UHIPN,out, mnuti ata, chil
utiNSf v -y" . . ?y ? 1 ewi.
DihxUU ttnlk BSCuUtUi. frr..M4H
Barclay Bro's.,
Wholesale Druggists
OAIRO, ILLS.
ji-i-
ra
rtnTW
VOL. R.
in: ti. i;si ah. .(ji;nt.
JOHN (1. BARMAN & CO.
Koal Estate
AMI
r-fro USI3 A.a-rE3rTTi.1ra
COl.LKCTOltK.
jvi:vANci:ufl, KOTAUii'.n imiwi.ic
ANIi
t.iml AimiIm of Dim IIIIiioIii CV ritml umt
JiinlliiKli'ii nml uiilncy ii. ii.
tJomii'iiiliMi,
North Cur. MUtli i.inl Ohio T.ovon.
CAUtO. IM.IffOlit.
POND'S
EXTRACT
l'lio I'cojiIo'h llcmcdy.
Tho (Jnivcnml TainKxt netor,
Notn: Ank for I'linil'n Kilrnrl.
Tulio no ottiiT.
'Ili-ai fur I will i NfiL of i xilli nt lliink'..'
FOR
Iniirli' to lt.ni or in.,t,
i I llll-., l.llli'l li.
Hi i ll III., 1iiulll, ( V.lilll
"I.IIM, lM.l'H'!ll.,.,
IViirliir,-!, 1 ulrt, liurii
liil i.r lnrl i.il Wi.iiimIa
SUl lllllU'..lll,.,1. .il.lx,
i MinliiiniH
lilii.ltiiu l.iniuo, nr
-.lllln;fiir IIIiiiI
.Voii' lllr.'il. :iii. IUk,1
1 lior liiitn i nr Twill
! t'iinilliii.-"r IIIimiiI an.!
I 1UiiihI Din-li.-irKi-"
I'lli- IllniUii Film,
I lillml I'iIi-', diiliillil.li' j
t'lllllillll'lK'.l unu'lic.Nin
Mlcia, Mi. Hi. 1 Kii'
Itlll'lllllllllslll. Itl.i'lllllll
I lif xwrlllti'r nr.-!!-! nif-i.
KXTIIAIT
.siiiiii,.-.-. nr -.ii. ihn,
I.iiii,Ii;-i, liilnc Unci,
Sure 'I'm nut ur Oiilimy,
I ll Mali.. TntKil
ilUlllllirlii. Itrmii'lil
1 11m, .Isf limn.
.-Iitri'fir IndiniKl Kn or
i:i-li.l
(iilniili. 1 nortliKi,
' IMurrl.iii, Iijnlcry.
Soro .Viili . Imlmiinl
llrmt
I '.1 1 ii 1 1 1 1 nr tiiii l'mliiH'
M-.utiiiu
Mill- l.t-iS, ()vori:in ll-i-uv
ami Tiiiimni.
TIIK
PEOPLE'S
Kliliii'.y 4'i.iii.liiliii,
Unui'l umt .-iirawk'ury.
I'limliiU-. ami i:Ciirt.i
tiuiiA of Iiif.intji, nr
AllllllA
ViirlciiHi. Vi'liii. Kn-
lirt'iil ur liilluiinil Villi.
I'll i is. (Hi) init-i, Inlir-
hnl lilii-ralliini.
Iliilli, rjirl.iiurli'ji, Tn-
iii.irn, II'. t i illl tti-H .
'in l. uml llllllll.h, CIihI-
nl nr miii.- Ki-i I.
riiulitis.ll.irin nr Hml-
illi- l.ull.-i.
1'cloH r Wliltloiv, I'roiit-.
il l.imlw i.r ran
.I i. ii 1 1 o llltr. Iimiri
Mllit-'. Cli.iiii-t li.iinl-i.
REMEDY,
' .run
EXTERNAL
AVIi
INTERNAL
USE.
l'tS li'S i:'l i:.T H lnrAulrl-yi.il ITist.
i.i- iirin.'i-i-.. nun li-uiiiiiiit'.iiiiu iy
nil Drill. I '-. riiliintiA, anil -'rj-
l.lllll Uhil tills l-lil-l ll-tnl It.
I'.iiiiilili l i.iiiUiihii lll.tur) anil I'fin iniill-
in.' ..ii iil'iiuii'iii, il nui jiimi'i m yuur
l)ru--il'ii
POND'S EXTRACT CO.,
.Vrli York anil I.iiiiiIiiii.
ui-r.-13-iiiy
"A ruiiiil.'lf i-irliiriiil liclnrj nl I lie
'I tiiii"." "I In' im-i. -lii'iiM-si , nml
IIII.-.I Kill ! I -Sllll I'lllllil) I'll 1 11' i
ill III!' I'llillll "
HARPER'S WEEKLY.
iiiii-ii'iiiiii.
ND IICKH (IK 'I Hi: I'llKS.-l.
l'lio Wi't-klv l ilio iiliti'ft nml iiif't now-
cilul IllUhtr.iti'il H'iimli':il n 1 .1 i-1 1 1-. 1 in
lliN niiiuliy. II-. i-ililiii i.'il-i nro t-i-lmhirly
iinl i niiMtH'liiK. ami rarry inui'ii wriviii.
Itn lllii-lintloiiK of curl L-liI I'lrlit,- mo lull
ami lli'so, iimI are pii'iiari il liy our ln'-tilii-li-m
Vil'i a i In nl.ilinii in l.'iil.iioil. lliu
Wn'kly N rrail at. Ii'iii-t Ij.v hair a inilllon
Iii'I'miiif. anil it h Inllui'iii'n ii" nn nriMU nl
oiiiIiiii 1h fluijil) tri'iui'iiiliiilr. 'I In' W'i'i'K-
ly iiialiil.iiri a ioiuvo i-u-uiuii, ami i v-lirr-i-t'S
ili'i-lili'il -.li'ivroii )iulllli'al ami -h-L'lal
iirnl.liiii-:. I.'iiil-Ulli) l.'i)uiifi-.loiirnal.
Ili a'tlili'i uro uuiiltiM of MIi-IiiiilmI ili-ll-i'liin,
ami It-t ililnri:il Illuti'iilinliH mn
ulli'ii iMi'mlinrntlvi! mi'UincnN in no riiin.il
lori'i1. N. Y. KxainliiiT nml I 'lu-onii'li-.
It-i iaii'r iinon i l-!rnt iiiic-.t'oiiK ami Il
lliltnilalilii i anooii" hi'lp to inniiltl llio hi-ii-
tiuii'iiti' oi inn coiiniiy rm-iiiirj; '.oni.
mrri'lal.
'I HUMS:
l'o-.lii-fl (rco to hiili'crllirro 111 tlioUlillnl
Males.
Harper' Woklj, nun ypir....?l (K)
rnur ilnllar.-i Im lmlui projiaj immt of U.
S. pn-tai-'ii hy llm pulili'liii.-..
hilli-rlip'li'ii-i to llarpcr'H .MHf.lni',
Wciil.lv, mnl Il.i7.ai', .0 ono aililri'i-H lornn.i
year, ?l n (nl; or, two or Harprr'-i rurlinll-i-nls,
to oni! mlili'ii.-. for nitu year, 11O5
poitni! Ircu.
An I'Xlra ropy nf M10 .Miii.'11lni'. WVekly,
or Ita'ir lll Ini hiipiil'eil crafH fur eM'iy
i.lilh nl IHo Miln-crlliiTt. nl i?l l f ull, In
1.110 ri'iiiUiaiii'r; nr, nix diple-i fur fin no,
without ox ra uipji po-laKo (ire.
Hark iiumhuiN i:an liohupiilloilnlauy llini'.
Tim animal voluini'-ol llnrpcr'n Wrokly,
In urai i lnlli lilmliiii,', will lie n'.ni hy ex.
prec", (ii v ol cxpi'ln-u. lor il IU earh. A
roiuplutii rt. ioiuprllli) rialilren Miltlinr-,
tent on lori'lpt of i a--li tit tliu I' In ni'
per vdluiiii1, l'rrljiit at tho exprn 0 ol tho
tiiii'rliiiei'.
Jfj-f 'Nowi-p.'iiinrH are not to ropy thin mh
serllniiii'iit wllhoiit tho o.-qnt'ci onhTKot
1 1 uriuT .V llrotherH.
Ailirihi. II Altli:it llltOTJlKltS. N. Y
O'CALLAHAN & HALL,
IRON, TIN
AND
Slate Hoofers,1
IlooilnK rmd OuttorinR n Kpcoialty
Slnto Roofiing a Specialty in
tiny part of Southont
riifditninr; Hods, rumpn, SIovoh
and Tinwaro,
Jotihliic Promptly Done,
omsa, 33u.lJ.atln. Uvilld
CAIRO, ILLINOIS, TUESDAY, MA ROM' 14, 1870.
! 7tf . W tlll,j;a
I iUj II 1 Al U il I ( I U.
THE PRESIDENTS.
Till' I'lill'l". ill I'lli-li- liililriilluu .'Mill l'
Mini Unit Kiml, 1,1111 Mini.- mill I Iiii'.i
XUiii II111I ol,
Tlii' S iMin 11 I'nlvel'-lly'lli'r.ilil' haiin ill'
tijithi' (iilluivln',' lihlo of prri-hli'tiN nml
lli'ii'pli.i'inri'ililritlnli, which U nl hi.
trreil.
Wa-lilntoii- (i.iuil i:nlih 11lnp.1tir.t1,
hnl tii'Viriliiilli'il I In- anuirnl I iti-n i,.
Ail'iin -llan.inl.
h'lli' -Willimit ami M.ir.
.Maill-iiii I't Iner-toii.
.Mon in William nml M uy.
An mi',, I. llm vjul.
.l.n'kHiti- l.linlli.'il rihiiatlon.
Van Ihircn Aitnlcnili: c iliiialinn.
Il.llll-i.ll 1 lllipilili liiiliirj' collf l.'i'.
Tyl.T William ami M.iry.
IMI.- I uiiT'il of North Can Hun,
Taxlnr -SMilitntt iiiiPmi'iili,
Killliiiin- Not llhiTilly I'lliii'.itnl.
I'lcri"-- ll'.uiluln.
Ihii'hmi.iii - Ditkiiitnn,
l.lnriiln Kihii'ilinu vciy I'ltilti I.
.lull! :ll ..-H'lf-'iilllO-ll'il.
(ir.mt Vi't I'olnt.
.Moinoi' Mnl llarrlmn iliil not jjr.iiluati'.
Aliiiiroe h II I'.llcjt! lo Join the re-olulloii'
arj; army. I'inaml.il rcvor-ie-i ilrprlvcil
ll ilil'.in ofa lull ronr-M'. roll, wa-i tSo
olili" t w hi'ii L-rnihi'illM.', Mug tivriily-lkii r;
IjId'Uir iiilp;...i-l. t.cciiti'Hi. Thr nil
l"i ily (lailu.iU-il at twenty, lhl helm; n'o
tlic.'ivcra'.'.i tn-c. ,leirrr-i.in prolnlily h.nl
tin moot ilhoral c--Jini!itlrii nml Ino.nli'.'
elilltire. It N kill I tim 1,1, rati'f.i of
knovWeil.'o wnnl. I I'Oiiiii.it'o f.ivniahly
Willi that nf li.itkr. The ilrill at
WcM 1'iiint mij lit- rniiiii'rril niuil
to a i-olli :-,) coiirM!, ami In many re-pci ti
oip'.tinr. In ilhi'lplliif unit m-Atli(inal-li-.il
ttalnlii It I- ml (iptilleit hy any
At I'lii-'.in collf ;;i'. Oiuiitiu; (Ii-ii. (irmit.
twii.thlnl-olniir prolilcnt haM- heen en!.
Icji' incn. Tn he Hire, the two who.
mini") tan Ijeroiui! I101 1 r tim 1 I woril-,
U a-hlii'.'toii, th latin r, ami Lincoln, tlio
linrlyr, wue not llliorally cilucatcil ; hut
tlieir Weiv rprrjul n)j. ion. They live In
the .-iir'ctlnu ill (lie nation rather th.ni In
Die ti tillei'l, a eiiihuilli'il In I he con'.ltii
tlnn nml l.tW'. Tliclm win In execute, nut
tn motilil.
i:l 11 ii I In tin- Ilmi-rc'-ncy.
A i-nrrc-pomlenl nf the .Mijniilil 'Appeal'
Willis fr-.ni Wiitljiiiv. Alk.: I uivc jou an
nccnunt of n i-l.f.otlni,' ail'rny uhli h Imp
pencil ten inlle' Irnui Wltt-tntr-. in Arkau
:i'. I wa -) I In-r on my hurro lalkhi',' to .1
ynliii'.' 111.111 ll'iim lllinnl', hy ihu rau:i nf
loliu t'. Kii'iki', whin two men, wo
uiounti'il, ruail up, Ur -w ihu.r pltol, mnl
llreil at youir lluniic, at the ni i tlins re
markiii'; that he .ml kllleit thllr two l.i oilier-
-otiif to or three mnntli. ajjn, hut il il
II heciulill.l'l Ih.-in. Silchlaplil -I100 thiv,
with a ileinl') eriat, I iiuitr ultiioK'il,
uliliniir-li I M'lic 1 In tlie Miny four yviM.
Iloth ol llic-trnucrs wi re killeil. Himye.
horie went ilown at the iir.t lite, when he
plici-.l hlmu!I hchiml ttiu ilia, I milliinl.
ami two jlinti Itom lr Ji'-tnl 1,1 lid hoth
hlietiemlfl'. Utilise then eaui) In whe'ill
was an I toll inu that ho hail threo tllll'er-
I lit li"tlii',' crjpt"i Willi thl .miii) crew,
ami he w.ii-;etl!ii il -il llreil ol llu life he
II nl to leail. llu took 11111 ol the iluail men',
hnrn, e one loo-; at hi- Istllii', hamleil
me ill lo Imrj ihum, ami imlt! mi. lie ha.
hei'll t.lir-i(il, hllt.lia.mil lit en lirai'il I'lum
-iiii'.'. I liac lieaul that the tu men kllli il
won 11 unci William', from Tcune-'oc.
Mi lllns. iii-lli.nl liir Mi l eel Inr f ill
iili'il Wine-.,
rill :i kI -- tc-t mho admit nnr fi.ii'th
Willi tin wine, nml :nhl ahnul threu iil ir
tci'i nl" II - hull, of clh r. The i.'lher iii In
Ihe -ill lace altera lew ininule-, :irr Iiij?
the co'tii'im; matter In miIuIIiii. II the
ether he i"inrei j i llnw, hi'iMiulii;- ileep
fi ll nn thoaililitioii nfa lew ilr.ip. nf Mil
ni'ilii.i, (' mpeachy wn.nl ha. hccli llci In
eiilnr tho i ilie. II tho c t lu' r hrioine. lei
ami Ihen lnlcl. ami i-i not chaii'-eil hy the
aililillcii nl Miiui'iiila, Ihu -lut In- matter
h.'H hern ileliM il ll'nlii muie nl the lii'lii'iix.
If Ihe ICihlelieil ellli'l' lu e ilx Iinl nil 1 1 1 1 V -ill'.'
Willi miiiuiuili, wit In hi I p i..nj into
w-let, mill tim natural inluilm; luatler,
Oeiinlln, I. proont. II tho rnl colorcil,
ctherlOM'. it. lint on llio atlillllon nf mn
lunula, willimit tho I.iUit liecnmin colon il
lil'i lilno ha. heen mhleil to the wine. When
llm elher 1 li . uncoliircil n lie Ii Miuiplo nf
Winn Ii tn ho taken, twin Its Milium- nf
w.ltcraihleil, ami half Us Milninn nl mn
liionie. If llm wiua hcciiuiCH liiniviil.il
ivil, enr' lin al lia heen ueil; if crccn, then
none nl Ihe Mih.laucrii meiitiniieil mv p,i
1 lit. --'.Inlirual nfllio t licmlcal Sorkly."
, S. I I a 11 mil y.
II Is linw i-iiiii'i'ileil Unit .Mi's, ('nleiimil
llm IiiiiihIi'i'ss, N'ii. )i I'oiu lli t-iircl, lie.
iween Wii-liliilon mnl Ciiinnii'i'i'ial nvi'I
liui'S Ii-i-i ono of llm lie.-t ciimliieteil lann
ilry esliilill-liiiieiil-. in llio flly, nml Iniul
loiils iil'liiiti'ls tuiil lioaiilin lmu-i's will
llml It tu their iul',':inlii'u tu cull upon
her. Her pi ices ilio a- Inlhiwi:: lintel
uml liiiaiillii-housi' wultlnr 7."i cmils
per ilo.eii. I'ur pieci! w 01 k pilce.s tiro ns
liillowti: SIiikIo l)i't :iuil enlhir, llio; per
ilocli, Sflc; nicks', ue; (wo i'i!kll'.s, .V;
two liiillilkeichiel's, no; ves., 'Jlli', 'miii
nil i'iilleineirs wi'iir, Mle. per ilocn.
I. inline I1I11I11 ...ill.,,. Jr. j .1'. II....
I illc.s.e,s Willi oMiii lliininlii'is, ulle; wllllo
; iIii'sms, .! J.ii' ; htilles' uuilei wiiie, lino
I uml ciiai.e, $ (Hi per iliien. 12.1-11'.
II uhnVMaiimu.ia Uai.m preserves tuul
10-toies tho coniplexlou ; reiiioics iVi'i'k
lef, Itlll iimlalluw'les ; makes tin skjn
mil, while nml ilelleati1:' Us iippllralhni
cailliut hoilcteettil. ill-KI-il.twh'.'
I.vo.s's Kami ui;ii. inal.es heiiiilil'ii),
lossy, liiMiiimiUlutlr: lircVelil't lis Hill-
in
iimhH. or ,,,, ul,,r,(y. l lmU.pl jl
l of 10 yen'. M uliiiriiiliiuly itt-ifiihil'i),
tel nf
uml lias no livnl. ::10iK.wlr
- lnrr. Cwnoi T'volftn Ctrot ana
Tin Pi.
.Vollio l h'lchy ulTi'ii 1'iat Ihctnv Inula
lor thoyciir IST.'i, hue heen pl.nrcil In my
hauiN mnl thai I will ho nt Ihe follow In-
place lu Alrxii'lcr 1 mint)', on the il iy he
low 'el loMh hir Ihe piirpt"i nfeollci tin
Mhl hive,
In I tear Crock iiieehii-l, at the More nf
I.'. Ciilley I'ii., Car Cluck l.aiiihm ,
.March 71 Ii, ITd.
lu Thiihc" pieelin-l, nt the nre nf C A,
.Maii'hlliluii, Thvhis Mnr.'li Mh, IT'i.
Ill S illla l'"i pli'i'liii l. 'at tlnj clnie n' V.
Irrliiml, anta I'e, .M in li h. 17(!.
In (lnoi! Mfitni pii'clni'l, nl llio Mnro o
O, lltcciiluy, :,.,. ..iml, .March lo, I87ii,
lu I Ms Toolh .rei'lliel, nl the lnme nf
N. Iliins'uker. F-.., .March II, I ST.
Ill ll.ileuiiinl pircilii I, at the ulllieul
H.110 llrili') V.'ii,, Mured II, 187(i.
In Uiilly precinct, at the More of W. ,M.
Athcitnii, I'nlty, March jr., i,.7fi.
In.-oiilh Cairo, at llicoiUco nr.lolin l.
llannmi,C.'ilro, Man h H.lli, IHTU.
In North (,'alro prciluil, at the court
limi-i', C.'i'i'u, .Marrh ITIh, .;i;.
The eolltelnr herchy call' the perl.il at.
d'lltlnn nl lax pa) i n lo Sci linn t.'l". ol the
Chapter upon roveniio, revl'cil H itnlr-,
in which ho Is lcipilreil to m.ike ilitr.ilnt
upon tho pcr.oiin! properly 1, f nil tnxpi).
crs In ih.'failll lor poiMin.il 1'ixei, aller
.March lfltli. Thl pi'ox Isinn nl law will ho
'Ignroiikly cnfnreeil. 'I'ho.o lnli rcleil wll
thercfnie hear the tail in inlml nml mvo
l'0s,
llrlnjf jour lat years ax rnelpt ami 1I0
tiotlrilH to the tax hooks rnrilNerlplion of
)niir l.iml. AI.I..Y. II. IliVIN.
lllstriitCnlhctor.
(.'alio. III., rehruary !Hh, lsTn,
,t "l inisl.
Two Important lU'ciiveric;: 'I'hntlis-
rovery of Auierlcji hy ('iiltiiiihus.tiiul Dr.
Picri'i'if (lohleu Meilleal IH'cnvi-ry ; the
nun iiieiitu up to 11 1:111 k i I I u new e.inU.
lieut, Ihe nther 11 l'liiliilalti nl' heallh.
which . liiili.peii:nhli! tn the lull enjoy
ment nt 1110 nun us lilc-.i;s, in ii..
spoiini' to the nhovc M'titliiirnL roitm tlio
Unsolicited uttestiilloun Of tens Ol" thllll
Mitiils oryratel'ul p:illeiit.s, who havi'lieen
icllevi-il of clirimk' ti!liiieiit tlirouli lis
iiistriimentallty. Tliou voices are
lluilleil to no 0110 localliy,
hut I'roHi every city. villa-;",
uml limulct In our hroml" iloinalii. n
well as I'rrini otln-r elniie.s, ami in llio
"Ira lisp. utteraiirc. of Inreiu tongues,
llku the confu-eil iiiiiriiiiir.c of many wat
ers, ooiuu tiiifcliriM'd nml hearty coin
inetiilatiotis. It i. In t'oinhlnatloii with
thu I'lea.saiit I'lirj.'.'itlyc; I'dlets. tim yrcat
ilepuralor of tho ii-,'1'. ruder its heiil-'ii
action eruptions ilNappear, cxccsi-lvu
waste l eheckeil, tliu tii'rve'aro'itrcii'rtli
eneil. ami health. Ion;; hauished Irom tlit;
SV.-teiu. refiiine liern.'Ixn ami ro-cstah-Ilslies
her rosetili'tliroiii! upon the cheek.
All who liavo thoroughly testeil its vir
tues In this ill-ease, for which It Is rec
ominenileil tiiiitu III prmioiinciii"; it Urn
.'ri-itt meilleal iliseovery of the ni.
" (JIL't-Sihtw-lw.
I i-Ile,4 Ni'ivp;iicri nml .Matfazhifii, the ol.lesl
cit.il,ll,l llln.lr.iliil I'l iiinllcih hi Aim-tici.
iln-y ale now lht oiTiritl tu caiiva.eii, Mini
m ill, If tiny Mvitrv an usmi-y nml iwclu-iic Ur
lilory. k inabli.t to hitrmluce ivMiititii first
il.M llhislnitd IVrin'Ikil.', biiltil tuns many
ill-tlnr! In.Uaor Mailt', mnl, with tlu-cliolie
I'linii liglil new nml Imiulirul i liiniiio, rIvi 11
I'm' nl' cu'li tu c-.icli aniiiial -nlm i iln r, 1 i n
nlih'l Ii niure one it mine iiili-erii'lluim in
cry r.unlly In tlnlr ilUliirl. '1'ut.l.illlul r.ui
V.ism in lliin Mill fn iiieH iMi:ini hl i inplii) mi nt,
mnl llu-ii iii'ivaU i-ii h ) car will lie n fmnce u
a tly mnl as-iueil ii'ii iiiic. S.n-iiin n ri.i i
uinl limit lilu ral 1 nit r tit In all iiiii':iiis who
until llu Iiuili.ry tin-) ilcnlii-luciiiiv.i. 11 Ait
ihis, A-,'1 m-y i. nailim-nl, I'tuiiV. Iai.Ui- h
Piilili I1I111; Ih.ii.e, f.'.T IV.11 1 Sim I, Ni w Vink.
I.'-IO-I III
-MMniHtiiaiaBHiManM
THE ENEMY OF DISEASE !
THE FOE OF PAIN
TO MAN AND BEAST
Is llic liriiml lllil
MUSTANG
LINIMENT,
Which has stood tlio test of 10
Yearn.
Thoro is no soro it will not Ileal,
no Lamonoss it will not Cure, no
Acho.no 1'iiin, that AiilictR tho Un
man body, or tho body ol a Ilorso
nr other Domestic animal, that
doos not yield to its magic touch.
A bottln costinp, UCc, fiOc. oril
Ins ofton savod tho lifo of a Human
Ueiiitf. and Restored to Lifo and
Usefulness Many a Vuluablo
Ilorso.
:l 11 ni-i1,.u- 1.
DANIEL I-AM PERT
Fashionable Barhor
IZAZn DnESSEIl
anitrn Sinn or f.wiitii stiif.f.i
nntwonn WiiMhlnuton nmt Oomnmrolnl
A viiinir-n
Ml VI'IM itv.
jH. H. II. OANINH,
DENTIST.
orni'i-: .wih.kmiii.n'ci:! i;ixhih siiiit,
lu livceii Wnlilii!floii ami 1 niiiiiiciclal .Wcmir.
M'lf ( AIIIO, II.I.S.
D
UST
F
OAM!
AND
I - 1 1; 1 1 1 hi I nK. 11111, mull mlientii 11
rum uomiicms axi. -niNv kkah
.M'"tiili-- I'Of, I lit llrieiil I'M -:miiivvisii..
llilnlil.lwillv V11I11 la iilnsC Hie miwt iillin.'ilie
wrirem unci. i..,-.i.ii (ntli e . iiciiiminuii nuns,
t.iANi;iliillP!,-ilNllC()., W I'lmihlmt,
ni, i.ijiii, .no. .'I'i-h.nwiiii.
"Wannlncton Awmvu.
WAUMSH.
- s" . .
Tho Gamble Wagon
OAino, ZIjXiIIVTOIH
MANUKA (.TUKKII HY
.JOHN P. GAMBLE.
THK BKHT anil CHKAPK8T WAOON MAN
UFACTUKKD)
MANUPACl'ORY, OHIO LEVKE
Near Thtitlt-Fourth Stroot
CARL PETERS,
HORSE SHOER,
BLACKSMITH
AND
Wagon Maker
SIXTH STREET, Rotwcon OHIO
LEVEE AND COMMERCIAL
AVENUE.
MunufaoturnnhU own Homo RIiooh anil
can Aaaum Good Work.
PATRONAGE SOLICITED
j.-1 in
WIIOI.KMAI.I: '.KfM'KltN.
STRATTON & BIRD,
Wholesale Grocers
-Ami
Commission Merchants
AO K NTS AliKHICAN POWDKB CO
57 Ohio Lnveo.
G. D WILLIAMSON,
Wholesale Grocer
Dialer la
BOAT STORES,
Commission Merchant,
No. 70 OHIO LEVEE.
Sl'KCI.M. nlli'iillm givin tocoiisl'iiim ntn tin I
inline unlrrf
JACOB WALTER,
BUTCHER
AMI
Dealer in Fresh Meats
EIGHTH STREET,
Ttiitwuim WuuhliiKton mt Coininorrlul
Avenui H, ailJolniiiK Hiiiiny'.
I UK.1'3 for mile llu- Ik-mI llii f, I'oik, Million
JV Veal, l.l llll. halisiiiri', Ac , 111 1-1 IJ Hu
l.r.n.l 1 .-i ii- liioillli's 111 mi iic.'.'i.liil.li. ii.-iiiiii r
CO.. I..
Pi'
AT
Q
o
in
COAL
O
O
TO COAL
CONSUMERS
1 1 a 1:1:1 11 1 tin, Ills , .Ian l, Is7ii.
W '.:!)' tinw iniiiiiii; n rry iif ilnr nrllcle
nl ciiiil I'uv Iniin nil Inipiiillliv, iKpii'hilljr
ml iitci lor cmlin uml Iiiiiim Imlit n-e ci ni rally,
wlilcli we will ilcllirr ill ( nil 11, 1111 llu- I'niiu niel
VIiiiciiiii h Inii k hy Hie car luinl ii'."Ji l.ll.hi ll
III nine (1) cclliel' l.i is h.l , nr two ilnllllls iinl
liM hly-llie 11 ills I! I!') pi r Inn
Wenl'u li.nea lily niiiiliif iii'ltilenl' Nnl
( mil wlilcli we will 1I1 tin r 1111 truck 11I-IM1111
(Ii.) ilulhii'A per cm .no l.iulnls. I'm lies nui
w lililiij,' 11 car luinl will cull iiuiii I' M Wnnliui
I'lKlilli kIui-I, I'l livu ii (,'iiiiimi icliil mnl Wnli
liiulun an line, nml In- i-upplinl nt ii-iiiiii:ililc
In ins. .Mr. Winil will nlm ilcllier llils euul le
any pill ul'llicclly nl M .Ji per cm- Imnl, milk
1 1 lit I'liill ciMtiilmlit ! 1V1 pel lull. All tlieeuill
ii.eil l v Ilie ( .nml V lt.lt. Is Mipplliil I'lum
mil' 111I111H, nml ll Ims Iiii Mipciiur In I lie 111:11 U t.
Aililicus all iiiili i's lot' ciml tu
Jas. A. Viall c& Co.,
UAtiiiisiii'iii:, ii.i.s.
O"!"' M. Wnnl, l'.' , li:l li'.itiiis uml will ilc
lier litis uonl nl l .'(0 I'd' car l.'.n-illl'.
CAIRO CITY BINDERY,
sr. o. ixxioi,
I'loprii Inr,
HINDER AND HUNK HOOK
MANUFACTURER,
BiilliiUn Buiiainw, Cor. Twolfth Street
ana Wimliinutou Avenue,
OMro, Xllixxoisi
tdL'oiinty nml llnilrowUVork n Sieclullv
NO. KO.
Qentam
iniments.
So imilly K if.rl nre tlie mtim nf Ilie wiin-
It till .;iiii ..ii,IIiii mnl liialhiKrriilmir l.lnl
lili lll.', Ili:ll ivei-.in i-Nlli,n.,llv ,,)- .y
iilli'tiiili' tiiiv imlii nrrl'iiijr In. in 1I1M1,
iiiiienr mini-nli rjiiv'inieniA. w.-.l,, not nn
'ml Dial llii-y will inen.lii htuki'ti 111 i,r l-j.
Ii-rliiliiiil,.,.,,, ,t,.. ,iMif,1.,,iH..
W III leillle.. Hu- ilillnliiutlm, -,. ,,!,, . .,.,!
.Ni.rc.iii wi-f:niriiilis-lli,- ,iuK-r ii.iiII.s wlit-n
IhehiMly It miIsiiih-i l,y nhlsls. I, ,,,,
l-'liiiiie (sin iiieessiiry tun pri.Ht plM xit-al, us
1111 11l.il cull. IIII, hi. ....
Tin IVIilu-feiilHiir .liilinenc It pur-tli-nl.illy
iiilui.tril IikiII la-i jnl lllieiiiiiiillstil.
.iiinlsiiro, Ni umhrl 1 K r'il.i.. tirnliis.
Ilcli. l lillll.l.iln-, Lots, llrnl'i-s. .silnirs, I'..Imui,.
ruU .si-liiiicu, W111V ll.ick, I'hIiih In the .l,.,
W.iiiii.Is, W t-i-pin-r flneirs, llnrin., Kni.lul
I ii i, I'll liy. i:.ii nihi-, I'imiIIi-ui'Ih', ll.i.t iichc.
I lit-l . I Mil suits, l!li.l.. llrc.l.l., .s(ll,. .'.,.
Iih-s, Sine 'Ihriml, 1,'ruiip, liiii.Hii, ilc. 'li,,.
ln...tiirnii..,-,-i)iii,luiiit.M' liiihiiii- l.liilini-ii!
willnire 1 ullnl'lliiiii It will hitieilt. It will
I'xlriiel till' liiilmin I'ri.ni hln-t ai tlu,,
ami Will i -11,,. I.nriis nml senilis ullhuiil n
car lhi-liilliilii'l.iit,iKiiiipli-i.i'ii ll, mi,,
nml kimllui- li-'tlniiiiilal' 1
AMlniii, lt.t.lliv. I.IrTI
".'ly 11 Helms r.iriiln 11 llnictsvii u lirrlhle
inlerirr Trniii lllii-iitiialhin .s. hut t rl-l t11.t1.3
''.'l" ''cms mnl many ivimillit 'I he unit HiIult
w'lili li hut (.-ln'ii htr nll.-rit Criilmir l.liiiinenl
I ntn rcjiiliisl tn "ny iliia hu. cini.t her.
, w. II IMXii, I'uMniu'tci."
II is tin hiill.piiuhlf ructllut HieCi iitiiiir l.inl-liii-iil-t
hit M-i I'm nilnj- cures iit-xcr In-luri-elli-l'leil
hy uny inepiitiithin liii-Utiiiie,-Hki-i
liiiiiiii- Itliniin. illin nl Mil rly j enes' siiiml
liiK'. hlrtilKlitniliii; llnj-crs mi'ljohit. which h.nl
lKt-ii -.tlir I'ur yeais, lukhi't the Miirncss Iiumi
l.iirii', etc,
lneili.ll.ir. ur ccn lIDycentii, lnc-i.l in
( inliiiir l.iiiitiicnt nill U- wlihiii rc.ii'h lii-n
1111 neclileiit occur., nml will ilu niore .uo.l
II1.111 tiny iiiiiniiiit ol niuiii-y i,l fr nntllciil
iilti-niUnrv. When phi. iciuii. uii- cnllnl tln-y
lnsui-iity n-e this l.liilnii'iil, uml of cniiri-v
ilmri-i-nMiul inlrij 1,11 H.
The Yellow Contaur Liniment
U iul.ipti.1 tu the ,U, n., inii.cl,.nml fl,-,li i.r
llu-miiiliiiil cii-.,t. It, ,i!tB i,,,,,,,
Vi'1'". "'. . I.,;,,.i."l. !M,'"'y. Wlml-ilull, lliu-lli-ml
nml Pull-i:il, ,,re little- 1cm Hun ui.irnl-
fn ''"""' ' -'"('l . Co.. Hnils, cur.
h in uml h mnl. I. , t Incliiimll, O,, wiy :
In uiiriielKhhuiliuiMlii iiiiiniKr nl' Ic.itii.tcrt
memlnjr Ih.. 1 en tun r l.imincnt. They inn
Uuiuice It .iipcrlnr luini) II1I11- lliey huie cur
1 ..1 " " '"J" lilmi 11. luiir i.r llu- ilucn
iniiit-s '"T l" "''"''', f h'iii uml
Wi-hnve volume.. ..I' lc.iiiii.jirt.it. ilcM-nhhij:
i-iilMiir-jiniliin. Ivlrks, Hulls, IVIMiill. IUl.
II1-.11J, milieu 11 Kuiiinhrii, wlilcli nn- little le.s
"..'."""i. !-"J-l , N" uiviii r ol' nn uiiiiiiul en 1 1
ull.iril tn hi. wlthuiit n luitilu r Ontuiii l.lul.
mini, w hh h uny il-y mayprow Morili twenty
llnies its i-.i.t.
oli eiuywluie, hut ptrp.iii'1 1 tily nt h,.
l-ihuiulury ol'.l. II, Itutc ,: Cu ,
hi I Itv .ST , .S'Kiv Voiih.
Oastoria.
( luss, ri.-Uly h-iliics tonl ill il. 1 1 1 11 inuy enluv
IiihIIIi, mnl llliillierstm rest, h tltt-y will
11 i-1 u'tui iii Wi.iiii', l.-M-ii-lini,., inihliiK.
i 1ml rul Ir, i nur stuiii h uml umlh'eiite. luinl
IlinkiM I1II1I11 11 1 i.i'A, mnl piuiliii'i n sickhc'.
I'u-luii.i will :i--lnill.ilc . ,, t-x M-I
11 m ills, nml c.niiii nil Ihoe tiling'. Kor
lu fiily )i-iiim Ur. I'lh hi r i-m iflm iilel hi his
pi I vule inncllce in pro.! :.u , ll.rllic I Vitlim tin
aii'l iliini nil ii'uiilulur which wi.uhl tu- ns illcc
tin-us t'nslnr Oil, without Its iiiipliMennt
lii'lror iicoil
i In-1. .nl illnii nl' his iiH'ilinciil i-Miiiilnl,
liij i-lii.iiiH nml iioi-cs r.iplilly uiluph'l his
iiinisly. In which he j.-:im- Hu- nuliie ol' f'ns.
I mill
I'a.loii.ilsus ili'iiiiiil lo In lie iisliniie,
l.'k'iiluli . llu- rliitii.ii.ii nml huw'iis, ulul il.n s not
mils- ll is uil.ipiisl iu nil iiKe.s. cuiilulns nn
uhiioliol, uml i. iilisiiliili-l, liiiiiiilcsN lu
the mi.! Ii inh i Inl.nit.
1 1 y ' u-l..i lu oiiic nml -nn will iieter lie
Ullfllllll 11.
I'n piml ul the l-nlmnilorv uf.l. II 1,'ii-e A
l'u ,tiii) linl,cw V01I.. (O-'J-'.'I-IUW
lfl.il..
Coal Coal,
PITTSBURGH,
PARADISE,
tVIT. CARBON(Big Muddy)
ANIi
PEYTONA CANNEL
COAL!
Ordors for Coal by tho car-load,
Ion, or in hogsheads, for shipment,
iromptlv nttondod to.
tSt'Vo largo consumers and all
nanufacturors, wo aro prepared
io supply any quantity, by the
month or your, nt uniform rates.
CAIRO CITY COAL COMPANY.
rf-lhilHiluy llro.'milllcc, No. 7U Ohio Lcvcc,
I t-llnUiiluy Urn 'a wliiirlhuiit,
li-At KKj ptliin Mills, or
trAt tliu Coal l)itiui, foot of TmitTKli(lit
trift
O-l'oit onice Druwi-r.
u
hVa.t.
Caut.iutorr.t'iir-ttia
riw fullon of I'll. r,. r
iuimj ir r. JlViitAivli.
TKll ft L l. M ftir runk
lutru orif i.'iint vwtn wi
'mcin f letter Maa-p.
ti rw
IV1
rnr
1 1 1 1111 1
L 1MI9J
Subscribe for
THE BIILLM
THE CAIRO
BULLETIN.
Lradinr; Journal of Southern
Illinois.
The Bulki'm
Wllltcaillatly oppose the polhit ol Ih
UcpithllcAti party, anil refuse to be tram
mclleil ..llm illctatlonot nny clique tn the
Democratic orK&iil.atlon,
It ticilcve.t that the Kepuhllcin part bit
fultilleJ lu tnlnlon, ami that tho Demo
cratic party nn now organized should be re
stored to power.
It hc'.icvci the ltailtcal trra&ny that nn
for aeveral yearn opprcnneU the South
nhouUl he overthrown ami the people r.l ih
Southern .Stales pcrinltteil to control their
own ullafm.
It hcllcvei that rattroail corporation
rhoulil ho prohlhlteil hy Irglalatlve rcartl
nit ntn from extortins anil unjustly Jiscrim
Inatlui; In their huilncta traniacUona with
the puhllc.
It recognizes the equality ol all sen
fore the law.
It advocate- free corauurce tarltl tot
revenue only.
It aitrocale'i rcMimjilion nf ipptle pay
uicnt, nml linnent payment ol tho puhlio
ileht.
It dvocaten erononiy in the admlolitra
tlnn ol piihlln atlnlr
AS A NEWSPAPER
The lliillclln will puhlish nil the locai ncwa
nl i.'alro. and a variety ol Coiiimcrelii!, i'o-
lltical, I'lirclK'H ami (lenoral Ndivn, and er.
ileavnrlophia.se nil Intiteii auil Interest ak
readcri.
T II K
jrVEEKLY ULLETIN
Ih n thlrly-lwd eniiiniu papor, lurni'beil to
Biiliscrlhers lor tho low price nf
$1 25 PER YEAR,
l'oU;c prcpiild. It I llio cheapest papct
in tho Wot, ami I a ppnln; Hrr-'liiti
Visitor 11111I r'anilly Companion.
Advertisers
Cannot (all to ito tho uLralod Indue.
menu offered hy The llullctln is the war
ot cheap and profltahlo ailvcrlliemrnlr.
Subscribe for
THE BULLETIN

xml | txt