OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, March 16, 1876, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1876-03-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

aifis
II A Ml M.
r' IIiiivi, I .i.lctil II wIU. f'asld.t l "
NHI, Vlre I'iih'I, 'I.. I Infill, Ak.1 leib'l
IMMitL
mm m mi,
Comnr Commercial Avo uml Ulli SltrAet
OAxno. itiTin.
niiii i inii-i
I', llrns, r,ilm. hi. Muc i-, ( ulifi.
I'. NHI. 1'illrii. Win Wi.lle. I nlm.
A 'aisniiku, Calm, II I.. Illllliii'-.h')-, l liiiix
I. ISiulir, I nlffi II. Willi, I :!.
I' II Jitlnl.Mi.iii, v I. I.011I',,
A Uelicilll llmili liiir llii-iliii'-i-t lldiii'
J VI Jrli i ii v "I'l nii'l IhiiijIiI ltilfie-1 j. ii
III tlx- ' ,11 Iny Hi pit III.. III nil) i Hull" lnuili,
miumii.'i mi' i.niii.ni nui ini'.i in
tiii:
City National Bank
CA.inO, IfifiTNOI!).
CAPITAl, - - & 1 00,0110
orriopx.
W l II M.I.I HAY, IWil.nl.
IH-.NIIV I. IIAI.I.IIIAV, Vhvl'iNU.
A It M WTilltli, (;ulil. r
V A I.I Kit llVSI.np, AWI Unhi.r.
H
II
t'TlATS Tavuiii,
Ii lll.l l.V,
I) U'lLI.UUoH,
A II
I!. It (HH IMIIItu,
IV I' II . l.iniV.
Hi I l ilts i,l.,
"iHUKII
Kxcliiingo, Coin unci Uuitoil fjlnton
IJoihIh nought ami Mold.
'rxri'OSITH reo-nnt and ,i iriicral Ininlin?
J- bllnlllctdoilc
Enterprise Savings
BANK.
CHARTKKKD MARCH iM, IMHU
cit vr national hank, ca i no
II SUTOItli, 1'iwH-nt
.S h
. tvw.oii, vin-
l'li-al'lrnl
w in
I.OI'
M-:'V uimI Tiimif r.
miih.'Iiiii.:
1IK(HY, I.IIA. liALIIillk.il,
MO. KILEIII, l'AI)I.S KdlUU,
(.1 N.M.MIIHU, II ) Malliuay,
J. M. 1'IIII.LIW.
J N i l Itl.'T imi-l 0llkKlU lit On: luht of '
. K'rrint t uiiiiuiii, M m li 1st uoil Silii"
or I t Ii.tin. t lint witlvlia u n wl.il iniin
1 ili'lj In I lit' iriin'iul if tin- il .u4iU, tl.m liy
Jlji limn i.tmiiiiii'l liil'rvt
Mnrriod Women and Children may
DopoHit Mouoy und no ono
else can draw it.
K" oryliiinnr-'lay IVwiifti mi. to 3 p.iii.
-Mliniluy I'tt'iiliiK h.r iuvuit; ili-jiilts unl V
ruin I to b u'cliM'U
W. HYSSOP. Trnnmiri.r
CHOICE PERIODICALS ttl "
7 ho Leonard Scott Pub. Co
11 BAECLAY S7.1ISV iOV.K,
OllltlllllU tlll'll ll''n 'I')'' lil'I'llllU III llll'
l,l)INI!l'lt(MI KI.VICW- WIiik.
LONDON l!AI!i'i:itl,Y ll-.W- ( i n
wr.sriii.NHTr.il m:v n:v-miiimi.
Itlil l'ISII (jllAKTKIM.Y iti; 1 1: v r.vmi.
i'iii:ii.
( iinl;illilli' IiiuIitI)' rlilli l-lii alul Mlliniit
lli nf till tliul in in -Ii ami v.ilu.ilili' In
vlUl:ilurr, ,ui it'lii r, anil All : :unl
ULACKWflOU'C
cDlMBURGH magazine.
'llll! t liliUl'llllI llllilllllly III llm t.llulihll
l.uii' H.iu'i'. r.iiuniih liil S'l ii!lli, IN.SASS,
mm shi.n ii i:s,
OF TIIC IIICIICOT LITLIlAflV MClllT.
T'KII.MS illii liiillin-' I'i)kt:i'i )::
Tayable Utrletly In Advance.
Kur any oik I!i low, $
rurally two UuvIhuh,
rir any tliron lt iuw ,
Kr alllniic Hi'lnw-,
I'ur HlarKwiMMl'u .Ma;:a
zinc,
I'or lllaclavooil uiiil uuu
ItdVlilW,
l''ur Itl.iiikwiiml iiinl Iwn
KovloV4,
For lllitvk wouil ami tlirou
KllllMi,
For lllai'l.wuiiil ami ttm
lour Kcvluw.i,
I (i inr
7 mi '
In nil
linn
a no 1
7 (in '
ID mi
i:i (') '.
Ki M 1
A illicount or twnnty per rent. M ill In) nl
loweil to flulw of finir nr inorn u'Ihoii:
Tims: four i "iili;n oi lllm'kwooil nr nl one
Knvlow will l' n'nt to nnu aililrovs Inr
I'JttO, (our i'ojiIcw t" tlui foiirlUnliiwn ami
III u'kwooillor f4S, mill o on.
ClruuluM with further parllcularii in.iy li(
lul mi iiiinlk'niliin.
TIIK l.KONAUl) SCOTT l'llltl.'NU CO
41 Jlnrihv .Street. Nnw York
SALVE
mi ciliU
vMairor BURNS. BOILS. nonN
pwimi uwii BORES. Etc
lonituu tin iu as emu u. if !rt":
tlKfUKMl liU,, l UltlWIU lit., UH0.,U.
Barclay Bio's.,
Wholesalo Druggists
CAIRO, ILLS.
li-i-
r 1
r i
;
VOL. S.
m:tr. iisT.tn; ahii.vt.'
John
a. HA TIM AN fr,
(JO.
I ton I Jilsl.ul.p- .'
COMiEd'OIl...
.'OefVKYAHCKKB. NOXAKIKf) .piikf.rc
f.in.l Api-nt nr tho Illinois O.mlrnUnntl
'i..i iiiiii i.ii. y , j,.
i,,,i Mii'n. tJ
Mm til Cor. Klvth nml OMfOinVno
OA I HO. It.MNOIM. '
POND'S
EXTRACT
I'lio I'coplo'fi Itomody.
Tlio Universal ruin Ext nclor,
Nol-: Anlt fur I'ihi.I'h Km inml.
Trtkit IIU olilttl .
Heir ..r I will i.-.ik of nclb-nl lliiiii-,.'
! FOR
liiJiii ii'M In M.m nr lU-tu-in,
run'-, iinilnt.
Slritln, N,niiui, Omtil
1 MOIH, llilllH',ltiiIM.
'riiil liirt x. I'iim, ii',ru'
till t.r Iiit-iil Wiiiiii.N
Si.'llluu-'..Itiirii,.-ftl.-l
Klinliiin
amis- k ni"1'''''"1"-' '
UllJJ Uj niiiti'n"iro "i
''' Wl lllix.l) lll.rl
niiiihiiin,
tlll'llllllL i.llllL"., (II
llv.
nml lll.til-
J itlli
lllllllll .'llll I
lllThjri'i'n.
I'lN". Jilt .lllll' I'll.K
llliml I'llin, (Inlalllhle
1 1 .ml liat lii'.l 'umrliv.Nt n-
ruUlu, Mwi llt.l raw.
Htll'lllilllliklil. Hlicllllilt
tii' "williin(()rJ.orriiii-.
SIIIIiK'h t.r .Surtniaw,
, I.UMlllM'll, l.llllt.' Iluclt
'surf llii iml nr Ouini,
I liiK.tiiit.l JiiiimIi.
' llUli'rl.t. llroiit lit.
1 IN. AsIIiiiiii.
Siiri'fir Intl.tninl Ky( or
l.'yc-II U
Ciitnrrli, It-Utorrliia,
Diarriica, Hynlory.
Ntirt' .Vliiiilro, Iiu).iii.i.J
llriit
' I'ul ii Tii I or too Profuse
.Miinlhllei
Milk Uvurian IlU-
im" ami Tumor.
UATIIACT
PEOPLE'S
lillllll'V l'llllllltlllt,
PPM FD V inl oml stntiikury.
n Cm CUT m'!ii.IIiii uml l.irlu.
tluns of Itiljnli, nr
; Ail'ilu
Vitrlt'fiM ''Jim, Kn
FYTFRNfll Mrt.'iiliirliilIiiiiiH IH
t. I cnn.iL i , ,.rH, oi, S.HM, Inter
.u,, n.il l.lr' ralii'iH
Hull., (itrliiuiiJ.J. Til
ntmnnif AT Ivirx, Hut .UTillli;;.
LI 1 1'jKiiI Al mul IIik.k.114, t lm.
fl nr Sure Ktt t.
,,r-Tt t'liMlliii-s.llnrni'.Hi.r Sul-
Ubij. aw (juii.
iviiui or wiiiiiiiu-. froi-
i l l.rnilimir ln.
.'lii'.illlilo IIIIcm. Insect
i slini, Uuii'id Hiiri'li.
I'llMI'H i;.TICA("riiiuri.ulr1iyHll
'lus liriiu-ul-l'.. Kint HviiiiiiiKr.iilnl by
bll Hril(.VIitt-, l'llelciill-. Ilh'l I'HTJ
lintl.t wlin lnii. fi r n.t.lii.
I'liiiilililcl U'liluiniii' lll-tnry uml I f o ir.ml--!
liifun ,iiilii'.itiui), Ifliul louinlttl)'jur
llniir'int'i.
POND'S EXTRACT CO.,
.V it' Ytirli mitt I.iintloll.
4i.t-r.-u-.iiv
', 'niiili'ti I'icloriill liikKtrj til f tic
'1 lull"."--" I Im lii'. i'lii'iiii'Kf , mul
lllli-l Nllt'l'l lul fit lit 1 1 1111. cr
In llic I'lllllll '
HARPER'S WEEKLY.
Illll'llllllil,
NlirifKS OK I UK I'HK.MS.
I'lii Wi'cHj Ik llm alilet ami iimt now-
(rlul lllili.iti'il itrioilli'.il iiilitii.i('i In
HiIm rminlrv. I t.t eillliiil iN iuo n Iml.irlv
uml ruinliii liij.', mul earry much weight.
It" llllMl'atliilit of lilll't'iit t'M'iiN inn till
anil lii'!i, ami art! Iirciiari il lij cur liotilc-MHiier-.
Vltli a I'lii iilalloii in IMi.Oilt), Hie
Wetklyb rt'intat Iciut liv bal a m l Inn
1 n' ri m h. ami Its IiiIIui'Iht an mi urtrun nl
n'lluiiiii U Ainiply iri'iiii iiiliiiis. 'I lie 'i i'k-
I) iii'ilnlalm a iiihUImi niixltliill, anil r-pr.-KM'r.
ili'i'iili'tl leiVMiit lMillllf.il ami mi
rial irnlili ni'.. LnliUv li C'ntltlci -.linn lul.
ll a'lli li"i ale nioili'K nl lilL'ti- iiiiei i s-
ilM-iiin, ami It" liii tnrlal ilhir.tl :it loi'.s mil
nlli'li iiiir.il.nrallM' i.ri'llinculx ol'iiu -Ui.ill
luri'i'.-N. Y, llxainlner uml Cliroulrlo.
!! naiieri iinnn cxliteiit iilt'itliiiis nml ll
liiliiul. il.li' t urinous lielp to innulil t lie m ii
llini'tilM ol tlui eountiy l'lltlnir Coin.
llierelal.
TCUMS:
I'nstiiiffi Iroo to kiiIivciIIh-n In tUu Ur.llcil
Stale-.
HcrpirV Wi-elily, ono yivir....?l M
I'nur ilollai liitliiili"i nreiiawni'iit of II.
S. iot.ij.'i' by tliu pulilWu'is.
MIli-iTlpMiuu to Harpers .Mu'ja.liii',
WeeldV. ami ll.iar. In mm aililrriw Inr nun
your, 111 (Ml; nr. two of Harper's 1'erloill
tai", to nue amui'M inr nnu year, fi uu;
pn-tno I'lee.
An extra eopyoflin .MiivaIiie. W'eel.lv.
nr liuiir will Im MipiiMeil uralis liir every
clilli of Ihi! Milii-erllieri. at ifl (Hi cieli, in
nne n lilitlaiii ej nr, nix enples fur V-0 (111,
w ithuiii ex ra i up) ; pnrtiie lien.
It-il k iiiiiulierN ean lioMipplk'il Mt any tline.
'I'lie uilllllal volumes ol llatper'n Vet'kly,
In nnai elotli liimlliiK, will Im r-cnt by i-.v-pies-i,
lite of cxpeiiM). for 7 (10 e.ii'Ii. A
eoinplcto net, eoinprMn eighteen oliiines,
teuton reei'lptof ea.li at tlm rtto nl ?."i i!."i
per viuiiiui!, Iielf!lit at tlio expen d ol tlie
jiiiri'lianer.
ITTr'NcWdpiinprs are not lo er.py this ml
vertlM'inent without Hie fxpre nnli'is of
Harper .t llruthcrs.
.VilJreus llAlll'KIt .V. IIIIOTIIIUtH. N. Y
O'C ALLAH AN & HALL,
IRON, TIN
AND
Slato Hoofers,
KooilnRftiid auttorinRU Hpcoialty
Slato 31oofiing; a Specialty in
any put t of JJoutliovn
WKlitninp; Hods, Pumpn, SIovoh
nnd Tinwiivo.
TaM;hm Pi'onii'tly Donci.
- r-
I
'
CAIRO, ILLINOIS. Tl I U K'SIXA Y, MAKOI
'I In- OII'i'iHl nil nl llii' Nnllnniil Hi nt.
oi rude olii'lilliin,
'III-Nilioiul liiiii'iir.'ilii' i oiuinilli ', In
uIkuii H ili-l.'Kuir.l Ihi pnui-r of iiliii tin;
iiiue mul I'liriwiriirililliixilii Natlnnsl Hi-.m-
,,,r'll m i nllnii nll'-Tl, h.nn nppniileil
TiixhI.i), Hie I .v. n I -,.;( nl Ii ihiy (iT .llliin
iii'.xl. im. hi, m Hie lime, nml M-leileil si.
i.iium ii- tlm p r, bnlillii!' Mleli rmneli
lion.
I'm hsnip will ha 1'iil'ileil to a repien'ii
l:itiOlir.Uill.iilrjul,l,' liir iiil'ulicr nl Its
" u.'itoiK i.ml ii pit".iitfiHu In tin- i nil.
:rei n llm l 'lillotl ritatis; Mul tin.' ti ril
lory of Coloia'lo, wliii.u ml nil lmi hi .Inly
:i-a HUI.' will ixhi' Jt a vole iti tin; next
I'li'elnritl eolletfe, i alio Im lltil In M ini ilel
rl ile lo Illi' riilirelilloii.
Hi'lii'ieralle, I'liiifrvalho nml other isi;.
eline II..- I n II.', I -ati-.., Iiip.pi i tlvii of
rml polilleil an-iiei illoiij, id'. Iriii," to ro
npersto with the OeniOfiatli; parly in Its
prrn'iit ellmla ami oliji eN. ale eorillally In
ilnl I i j.iln In i-cnilliiR iliK.iti'a to' Uu,
nitioiiiil I'onvciillon. Cc.ojM'rallon N ile-
reil Iroin all perniH wh i wmiM cli.inc.t
nu .'I'lm lil'liMll.ui that hi fJlli-roil tliu
pul.lli: vii .lit o heeome ami n i.iiiu Infurlor
to oilier ami lo4 (.ivoic.l intioui ; ha pi r
riillti il i-nmiuerte In he talen Mwa) by for
ol'r powers: he Ullleil liaile by unjust,
lilieiiual ami periiitlou- lev'li'allon ; ha
liiipon-. iiiiiimi.il laxatlnii .mil teinleii il It
iii.i-t biinlf titome j ha., diinj-eil ernwiiiL;
prn.perlly into whlunpre.-ul Hiir.'iln uml
want: (uu ipt.imUii'i tlm put. II: motieyi.
H'clliMil)' atil ib'llititly, ami fUimuh-f ly
int.il Ihc powvr tint -hoiihl havu bci n - .vll'l
lo pillil.lt eilme, to protect it.
I nr Hie..-iiiiiJ nllii-r i..-:i-ou. Hie national
NfUWcrjiic inily ilcein the nubile ilumrer
liiimlneiit. unl i .irueitly ii!irniH of i.eeur
ln to our country the blc.lni;- of an
fionouileai, pure ami tree. Koermiunt,
eor.llally Invlle the eo-operatlon of their
fellnw-ultl.i'iKlii the cll'ort to attain thi
Ol.Illt.
Thoinua A. Walker, Alabama.
S. It. CockrIII, Arkau'a-.
1'r.ink .MeCappIn, California.
lljbin II. llarnum, Coniicetfrlit
Charle- llea-ten, Heliware.
fharle- II. Dyke. I lorhla.
A. li. I.awton, (iunrla.
Oyni- II. JlcCormlck, IIIInoK
Tlioma. Uowlinir. Imllaiia.
.M. M. Ham, Iowa.
I-aio K. Tallin, Knn-.n.
Iklilj I). .Mellenn, K'ei.liiiky.
Henry I. Onlen. I.oiii.ina. '
l. I). 31. sweut, Jlalne.
A. I.eo Knott, Mmylaml
Wil iain A. .Muoie.'.Mi.il.l''aii.
iVIIIUm l.'ii'Iiri'ii, .Mlur.eiota.
I. II. Sharpi-, Ml.-k-lppl.
Inu. O. l'rlt-l, 311 ourl.
'co. I,. 311 l. r. Nobrak:i.
'lhof. II. Williams, Ncv.ula.
31. V. II. IMi'erly. New lUnin-hlre.
Then. I". itainlolpli, New ,lire .
31. W. Itanium, Norlh Carolina.
John (i.Thimp-oit, Ohio,
lame- li. Kelley, megou.
I.iine. 1'. ISarr, IVun-ylt iitil.i.
-Mehola- Van.-lyek, Ithoila I-IjiiiI.
I'ho. Y. luu n-, Sciuth Carolina.
William li Unto. Teniie.M'P.
.Stoek.ljle, Tex.-.
II. Ik'nul'i-j, eriuoiit.
lulin iioo.j. jr.. Vlixln'a.
I olio liblr Ho",). Wc-t Vlrulnla.
ii'Ollf II. r.iu, Wi-l nll-
rim in i-M. I'atter-on, Ci.li.i.nl,..
AI'iil'STI.- s'Jlli:i.l., Nt w Yoik,
I'liaituiHii,
iii:iiii.i i. o. I'lti.NCK. 31 i-.iii liu(.tis
.uietiry Nilioi.ai liemn. raile Ciun.
W IHIIIMiltiN, ri hruii) 1 MTt.
.
THE SHOWER OF FLESH.
Seleni. .t:,,si Mi,. Siii,nse,
!. - le lores II l,i l.e
IH'iui jviir spitwu.
l.iilllsMI.I.H, liy., 3lar. h II, lSTU.
Ir. .1. Lawreiiee Suillh. x-iciitNt. to
wlom w:i-wii ihe iptlmi'ii" i.l ibh.
ha-liiiiii-lu .l Hie liillnwiii'' ivinul nl his
i!ial.-lK
I have t N'liulneil llm -pi eiuieii, of iii.it'..r
thai were., ut lo inn li mo li.ilh i-ounly asha
In.' l.-il'i'ii Ii-.iih a elear -ki. in u i
piee, ill llm ii. t-lil.tx tiotitl o .Muillii-k
pl'ln;:'. The pieces ieeelL', bv lim bail
been p!m ci In alcohol, at.il thev hail i-il.
liny liiiriuik iinnl.lur.ibly from their
lint bulk.
or.
'i UK turn tikcin
"""i'l'f'I hy Captain Iti.'iil, ol .oim
Slciliujf, ami .Mr. 31 liblen, of the 'Couiler.
Inilllial,' woie fivin nun-hall Jo nun inch In
lc; llm) haillhn ap.ie.ir.im iinCtlrli il L'e'.i.
Ilnnii. matter nl liie-rul.ir hhapn ami were,
inorcor lis- eoloivil. l'il.iim.nu ,.-., .,i
achcil to tlm e.Mellor. I iiilcr u r, i l.l..
iiiaxiilrj III'-' power the cilj?r wern lrain.luc-
nl; when hualeil In water the pieces be
unueii'aiK.'il aiiilinoru Ir.unliicciit. The,
llleil pieces tthuil cut arni.i .hmi...l ....
ho cxteilor a Milt L'cl.itlcous Milisiaiut,
wllhoiil auj llbrous sliuclurc.
I'Mlllll I 111' MK'III. -,'....
the lull-, thit li.ul ill lei hhowe.l 'jim ine.,.
tilar lil.iiui'iiloin htniel iru. Tlm ,r. ,
pluecs, when plaeeil In a ilamu, huriicl
icailily with Iho Urona mul vcll kmiwu
Hiiell of animal iniittur. Tlm pieces wuro
iixamlnctl circliilly ihhKt llm iiilcnwenpd,
liuttheiu was not tbe sllKhte-t imlieatloii
ol any niu-ciilar liber or other Mrtictmo be
IniiKiiii,' lo what In commonly ItunMi nl.
mil tlue. In my uilu'l ibis matter kIvcm
uvory Imilcatlou of bilni.'
. nil: iii:.n m'aw.v
ol tlio balraehlali lepllles, iloiihtlivs that nr
tlm II limy j,,u Jl;t. tl-:iiit.irii tcil
Iromtlm poi.iU aiul hwninpv "rouiiiN liy
eilirunn ut w Iml. mul hine til Iniatuly fal
len on the fpot wlmiotimy wciu Ilium).
n; , , Cl'llllNt'i: .
I Ills Is no li-r-l tt il ocelli reiieeol llm kin. I,
I luiMi coum Herns. Iho luenlloii ol sexeral
picAliiiis In-tmice- In tlm course or my
i eiullii;. '1 Im only ni:o I cm nnw fix t lit
iMiuills retonliil by .Mii-chuhioi'ck nu.l
occiiricil lu Irclaml In UlT.'i. The maltrr Is
ilichleil byhlm an ery Hliill oiis mul tatty
Mini soltm-eil whui lichl In llm haiul, or
riultleilmi iiiijilcanantoilor when eMm-eil
In Ihi' acllon ol' Iho He,)
l l(0(i NPAW.N.
I in ovum in-i-L"r ni ih.. i.kii'....i,i,.., .......
Ijles Is a loiiiiil lim- ni tiaiispmciit Jelly, In
Klnhiilu, in the ptot-lit eno tlm p.ii;'ii
.in. nu tie tu w in iiniif'tiri. n kiii.iTi iii.ii'i:
- - . .
nollu I II I
It's, thi j','1 itiunil" lius, n liiai IIih i-xir-luiir
Wniil.l hale become haul mi l the tl.
ijor, us I I.iiiu. I II, sHIl ion mul -iluii,.
nil-. , K-.'iinU the ipimitll -1 1 1 , . . in
ll.ie fallen lln-n h .Inlbllei ilier.ible
ev.iVl'ir:illiin, lur Ihc oliiKiil.il II i.l Ihlt
phi'ilumeii.iii Wnlll I iloiib lens li ne un l, :l
slailllux t llecl on the uilmls i flln- uilm--.
si i a, In calls i IIiciii In luacnll) the num
ber. Ihave ilolieil more ol tliu miller to
he sent to lue, whsn, II there I- any liu...
i-aliiili ol Ihere MeW', I will niike Hum
knnwn. .1. I.WVItKNCi: SMITH.
Coli-blerahle i xclb incut el'U mimiii;
the penplrf Keill lallV I olli ii nllilf tills .illalr,
hilt It Will be b'Hil lo tiiinlll'e tlie inilliliy
people who wlini"eil this ph' iciliieiein of
I'rof. .""firMiiittiN Hieoiy.
lllllllie.
II M-ciii. Hint llm memory nl Il.l irntnan
like lh.it nl her rciinwueil lill-b.ilul, 1 likely
to be kflptallvotn tho vmlof time. She i
nbl to Invo poeseil a very initable loin.
per, ami nei mum bl imroms a synonym
ofvlven," or ' .." It I- morti than
pos-Ihle, hnwcvrr, that the Jmlgtin ut
pa-eil upon Imr by inaiiklml has been too
ncvire. A more dnrllahlo illio'ltlon
wool. I iin.lniililrill) hac ill-rorrei In her,
lii.my Komi iptiliHi'., nml liava :itlrihiilril
Imr I'lillnc inmo to phj-lem iiiliriiiltir-i
than to iiu.ral oblupiily. Tlm party mo.t
inllniitoly :ii(iMliite. with her. nml' there
Im.! bi.'-l alii.; to form a eotlect opinion,
li'nes her ere.llt fur many domestic virtue-.
HI- now well known that many ol iho ills-c.-iM'stowlileh
Wdincn an.' -ubjeci, havo n
ilireet tonileuey to remler llmiii Irritable,
peiivl-h, tro-4, monne, unriinonahlc, o
that limy chifi! an.l tret over nil
tlio-o little IIU ami nnsnyani e that a per.
-in In ImalHi woiilil bear with coitipoiiire.
Ills lair lo infer that met of tlm taiitriuns
of.anlipm wcreihioto thee, eaincs alone:
ami couhl S'ocr.ite-i, a- Im returimil from tho
enalc, Uu; (lyinna-lum, or Urn Athcnctim,
have stoppeil at I'e-tlo A' Mortar". Drm,'
tore ami c.irricil home n bottle of Dr.
I'lnreo's I'avorlte l'cr.crlp'lnn, now ami
ttica,iin.loiibt ho inlyht have cvailcil many
a "cut tain lecture," allayed many a "tic-me-tle
bluil," m-ulo it much iileasanlcr Tor
the chllilren, ami moro cnjiyablc for lilm
sell, ami re-cued hit wife's name Irom the
tiucnWahle, worhl-wide, anil eternal notor
iety It has attained. Thousand- of women
ble-jthetlayonwhleh Dr.I'icree'. Kavorito
I'erH'ripllon was llr-t made known to them.
A -Inlc botile often Ivcp delicate and siif
ferine women more rcllel than month- of
treatment from their family physician. In
all those deranfment" causing backache,
iliMSxIiik'-dnwu seii-atlou-. nervous ami
general debility, it Is -overiiireiusdy. It
oothliif,' ami Imalln properties render It
ol the litmo-t value to ladle tiillerln ffi.in
Internal fever, congestion, inllaiiiiiiritinn. or
ulceration, ami Us strengthening ell'icls
lend to coirect dnpl.iccmcut of internal
part', tlm result nf weakness ol natiiraltup
port-. It ! iold by all ilrulsts.
TIIM'H.
Notice ii hileby Klyen that thctix books
lor the jear ls7., haxe been placid lu my
ham!- and that I will be at the following
places In Alexnder county, on the day be
low letloilh for the purpote ofioilcctlii!,
said taxe-, lz:
In Clear Creek precinct, at tho -tore of
I.', culley ,t ro., Clear Creek l.amline;,
31-ircli Tt It. Is7i!.
lu Thebc.. precinct, at the store of ('. A.
.Marchlldoti. Thebe. ilarch Mb, l7ii.
in .Santa I'd precinct, at the stole of W.
Ireland, .Sanla Ke, .March !l. ISTil.
lu Ono-e l-laiii! prnclllct, at llm Horo n
o. (ircenley, (lonn l-l.ind, .March lo, IsTii,
In t'o Tooth piei-lm-l, at the linu-e of
N. Iluii-ai-ker. K-ip, .lan b II, l.7ii.
lu llaluwood piccim-l, at the otllce ol
Sam llrilcj i:ico. .March II, liTii.
Ill Unity prcclm-l, nt the il-ire or V. 31.
Atheiton, I'nity, M irch in, ImTD.
In South ('aim, at the ollici) of .Inlm (J.
Ilarmaii, Cairo, .March liilh, 1S7U.
In North Cairo pieclncl, at tlm court
linii-n, Ca ro, .March I7lb, IsTii.
The collector herebv call- the -pedal re
tention ol tax jiaycis to ,Sci llmi 1.'!7. ol the
( haplcr upon revenue, icM-cd rl itllles,
ill which lie is iiipiircil lo make di-ti.iinl
upon tlm personal properly of nil t ixpiy.
i r. lu iiciaiiit for pciMiii.-d t iNi", niicr
.March imh. Tiii-prnNlou ol law will be
lk'roii-ly cnfoivcil. I'lio-o iiiteic-tt-il wil
tliercfnre hear the lact In mind and sao
cft-ts.
Ililn jniirla-t eai tax iceelpts and do
not trust to tlm lax bonk- for dl-criptioii of
uiir I.iihI. Al,l;.. II. IKVIN.
oi-IHct rniiciinr.
Calm, III.. IVbiuary Dili, 1 tT(i-
ll.tiit.sV.MAiiMiMA IIai.m iiri'-erve!iiul
ri '.-toil' s tin- i'iiiiii1('.Iiiii ; reiiiiives l'rei-1;-li-e,
tun anil s-illinvims ; inal.'is the skin
full, while mul ilellcali'. IU uiipllcatioii
(annul biiili'tecli'il. :M0-il,t l.v.
l.viiN'si K'.vi'iiAiiio.N iiial.es lieaulll'iil,
s,'luss.y, luxuriant hair; pri-viiiito Its fall-
lu'imt or liirnlnv; iny- " lins (stood tlm
li'M nt' III yciirs. Is cliariiiliijily perl'nnu'il,
nml lias no rival. :t-10-tlilvly
A SPECIALTY.
'Uu- llri.i.Kri.N prlnliiiK
jl.ilili-liuit'iit makes a
H.oi.iiiy or lllll ll, ads,
Nnle llends, Iiiiei- lied,,
Mnli'liimits, Ciiuls, Lie. biiikat these pihcs:
Small lc bill lieail,. per I"" VI
Mcilliim slu 1.111 hcmls, ii r liioinaiid a 7".
All on I'milli-en ),niui,l H'r, Cnrllsle mill.,,
nitiil two rents per p.iiui'l hlxlur than paper
ii-cd by any oilier ollli-i rulisl lo ni.Urat tliu
mills ,'n i:l;illy Inr Ihi, ulllii'.
Sl.ilcini-iils, Cailyele, peril"" isi
Ullir llc.uli, Uirlyalv, r I'""' 4 An
Nnle Heads, Cailyrle, pir Uo ; no
Viltliicji-iU periMikiisi' i ..'!
llinliu, cuds, No. l:!-'l) llri'Uil tuuul,
uei- uoo U in im
llinlni'.iB cud,, No I bl.ink, per loon , 11
(jiiiiilei'-hi-it, lull Mm!, liill-sh.'t'l mul lime
sheet pttpti is. uml cjihiii-dw.iik belowSI
inlccs.
l'.iiiphli t, Hunk Wink mi I I'll.-r ,Uls in.i.le
II S.cci.lllv.
IIKNTIHTItV.
'jn'ii. ii, Toanink,
DENTIST.
orrici; anhiiksihi sci.i i.iiiiiisirnt,
Iniwirii Wii-IiIukI i ni-'l I'oinim-telal Atinm-.
wlf ( llt(l, ll.l.s,
w "i"cioijUvrvvi
Seo Here.
I'o ll.tl Wllil I'rtftl.,
I 'iir.U I'rli.t- ,... ..
Knii.li
,i, .. ,, . limn, , n,.,,,-
liy Hell d.i I, 'II Miifli,. i,,.,l)l-v mi
lii-tt.l i ... ,i... .... ......
siMii.ll.-
!! llm,.., A I 'ii, K I liili .1.1 .1 In i !..
We
l'.n all ImhiI, nil u- I , .',, ni I,.,,,. ,
lilies
m-ii.1 r.ir-niii il,, ,,-. 1 1 nek I nil nl
I llll,
..i'i !" ,,MI a "'Wtiiiinirt, I", i
II Wlicl l'i..l..i... I. .it... i.... .. ' .
I. ..I. I
1 1..,,.. 1.1,,,...., ,,.;;: :;? '
I 'Iioiiiy l'...ieil, I .... Illn.tr.it. . I .
r.' ll.ivl.,ttri(..li..it b,..l. 'A- it,,,"- I
i ','.!,""''' ''V,"111". '""". -l IMiiHiiir inn. e
...L' . . !'w '""''r- win, .'l l.'ii. iar
I :11.1s. I 4.11,1 l.i ,. I .nl. '..PI...... I.,,..... .' .
l-.e M.iklnj; I .,,. I U,, , ,, , , :
i i1' (:"',,ll'l,'l;' l'" IH llojle, -..( I In lr.
Il.l.l IMI.-I NVhIm. In,., ' j ,,! ,,r I',,,.
How In win . 'ind linw In no.,,
'l ,.'..',i! '"'. ."V" '"' ' 'Hide I-
nil i.l i l.e MlM.t e will U-miiI . , M1i, ,,
r.-.-l,t.,r..ic.' We .. . , ii .1 in, Inr!
flsiiunilM-itrci'lHH.I si.' II n i ...V..
iVi "11' li?.'iT.r ","vor.r.-fr "' ' -
i.irs. it will uii .!'.. miiIi n ii...,,..
rlik luniiey willi .
.. -i' -,i-. nil at nine in
lliniK. .V ( i., IIiii-.I.iI..,
nu- --nin n n.il. i".
N. II.
SAVE MONEY VtirWlt
llo inii. l llni,ll MiiUMml, , fur imnhu
M.lil ii-.ilp .iliialilcKonil-wmtli 1,1 o In tli.i
lltH lived price ,,f..XM Ovr. llnl.t.AII 'e niv
H'.. "n""1,""'!, ri-.ointiK n.l.il b, tiieui r,
mul llm Iiwllnjf uiiirlunt imr kjIii I- t'u
li.iiiisr-il.lf LixIih-, ciiN-rpri-.. w e tin .. i ...,n.H
at li-ss limn nil r .lvil. i u..,. u,,,,., h .,.
w"".''y .I' Mi lry. silur mid
Mali I , (ila'-ware. ( iill. ry, Hiy ,t
tiiiii-yl.o.l., (ImcniM, I,..,., Oiir,ei, hVlcJ,.
and in r.ict. i. rMI,liw ,.i,, -. i,.', ,.Pr;ln
Ui.ik-i, w 1,1, 1, rt iiiit nt j.l t i ji, ,,,.,1 ,,rr ,r
just one ,lnl.,r. 1 1 ,v I, ,,,, ,.,.i,:k..".'., !'.', J .
s in" nrn isr trick, ry. One dollar Mere, , , '
llllMe null,., .. Vie I.. I). , litinll. e
jf-HH slH-r.,,.. ,ay,a or 7 ,imi V'.t.n " t-li-t
lli .f.iilurllv oToiir tricit sale, w,. ,,.,
iiu'i-iils eu'riwli.-re. UY c.u,i,.,t K,e any l.l.n
hi- i-ol .,iir l.,i.i,, . our im ,,r kiN umii.i
llll Ihi. ciitii, ,,.r .s,., llt .,.",, i'I,,.,,!,,
mid r.Toiiiiiii-1,.1,11,,,1- m,,,, ,. ,,.ltl,lll4 ..
'"""'JV'.i ''" -loll' li ii'l-lii'., ni
niel. MCMIsloN ,C ( o., s. ; ,i..!
SAI.I;, ai ll..,i.nl..t -t , ll..si. Ma-,.
(I.V.'j-a-lir w-.'m.
W.tlJO.VK.
The Gamble Wagon
MA.VUFACiOni:il itv
JOHN P. GAMBLE.
THK flKHT and CHKAPKST WAOOff MAN
ui-AU1UKKD1
MAIS U FACTORY, OIIIO LEVEK
Noar 'riuHh-Fourth Stroot
CARL PETJEHS,
HORSE SHOER,
BLACKSMITH
AND
Wagon Maker,
SrXTIISTHKKT, Hotwcon OIIIO
LEVUE AND COMMERCIAL
AVENUE.
Miimifucturiia his own Hman SIioch nml
ean AHUiiru Good Work.
I'ATltONAGK SOLICITKD
'i-.'-lin
roi
Pi!
AT
Q
o
Iff
r.rariMH
L
&
o
TO COAL
CONSUMERS
II llllll lll l..., , .l:,n IV I ,,Y,.
7l-me mm iiiIiiiml' ii M iy tln.iil.n nill. l,.
nl cm, I I'lec ri-i.ln nil In...... 1 1 l..u ...... .....n
a.l.ii.led h.r mate ,n MI , hl, .,, ,,i.-;,ii
whUh wcwlllili'llirr In I aim, un I he I ii.,nii.l
tlui lini'S lun-k bv Iho car lua.l i.I'.'.n, ,i, .
lit nine (,i) u-iil-r l.ii-liel, nrtwn dullam nnd
ini-(,i.,e eciiiw ki- ,,n,
Wenbn h:lea M'l-v SIIK-Inr ill licit- i.r .Sill
lull Which III' Will delller nu Hack III .Ivtccli
(!') i nlLirs hi-c.ii-lm I.ii.IhIj. I'milc. i.el
n ijliinjr ii c.r Iii.nl will cull 1 1 1 ... 1 1 r .11 Wind ni,
..iviiui iii-i, nt-iwii-ii tiiiuo. ii-i.ii in,.! i icli
Iiii:Ii.iiii, nue,. uml Ik f-iii.nll.nl i ii'.m.i,.i.l.le
Ircliis. .Mr Wind will i.Nn il.llu r Ihi, cut In
iy I' ll I nl thecllj nl 'l fsi per car l.u.l, niak
is dial l-.Mlubnllt 2 T., liirl..... All II ...I
11.-.1 ,1 bv ibt-1'. uml V It. li. , iip.lh, hum
uur mine., and it Ims ii.. mi., iur In ilicm.iiit t,
n ,f,,,i-i , ., ,-,,,i, ,,,
Jan. A. Viall & Co.,
IIAIIIIISIIl.'lili, ll.l.s.
ri-r m. Wm.i. i:
I , lias IcniiiJ unit will ile
in r lids coal at t-l ,Vi per car
lOi-dlf.
THE ENEMY OF DISEASE !
THE FOE OF PAIN
TO MAN AND BEAST
Is Iho lii'initl Old
MUSTANG
LINIMENT, Which has atood tho tost of 40
Ycui'St
ThoroiB nos-voit will not Ileal,
no LmnonoHH it will not Cnro, no
Acho, no Pain, that AiUiots tho Hu
man body, or tho body ofitllor-HO
or otlur Jomcstio luumul, Unit
(loon not yiold to its manic touch.
A bottln coHtinp; t:rc., r0u. or $1
him ofton saved tho lifo ol' a Human
Being, nnd Rostorcd to Lifo und
Uaofulnesa Many a Vnluublo
llorso.
;i .n-ml-dXw-ly.
A
S25
n ctny numnti-nt utlnv our w.
Auicar & Drills. SIOO a uiuuu,
I..HJ lo '..! AKentH, iiiK.-r bni.k
NO. 71
Qentaur
Liniments.
"o ninrlj irr. .1 arc the i,r.,,ir 01
l.tlii no ii ...iihliur nml ,.i,liillf , , i , ,. J.l, .
I i lim. i,n ,,,,, ani,i,K imi rit,"
1 ' . 5 "",-i..lii l.ink.i. I.K ,,r ..
will i mVii m"' '"" u:'u '''-
Will l.-llll.e II, e lllllaill.111,,1, i, . .,!
m.Y,'",'."!'' '''"'"'s-lli.' prnl-r , Ui A r e
the bud) i, inls..lie, ,, m,uu,, i,,,,.
!mr;:!:;i;,m"riun,r"',rj '"" i"-'!. ...
Tlie Vt lille ( i iiliitir l.liiliueiii I, 11!ir.
Itilliill) a'l.i.IPillniillcacinl ltli,.iiiiiiii,,,
I,' ! ," i ' Hi, ,-V'l,r".1'''-1 . i:y.rsll-la,. Sproln..
i .'l ll'l,',;!,l''.(.Uls,ll,,,i.,',..sM,, Vnlsni,,,
S'-iliI- Scliillfi. Mi mi Hack, 'li, n, . ,,.
n in, , Wcj i.l,,, s,.w, lliirns Kr.rll
I - -V iiiV. ::.'r 'Vi'"'? 1 ";,h--he. ll.-ad-n.-he.
. , . ..........,.- i.iei,,,-, .--nj-e .-Ml,.
! 'i rT!' ""'"'"' I 'llilliei ill, He "I if
.. ... " '-'".n'l"'..lll,lllt' Lflll.i ir I. II lll.'lil
w ill ere t nil of limn It w U',.. a will
,,i..,. "1l'"'-o'i li.'iu i.II.h im. 1 ,t llfJ,
... l,U1.,'".rH..,"l,r"', ,!",, -e.il.U wit it ,1
T.. i !u '"S u'"" sample ol 11 tl,u,-
uml similar ti-tiinuniuls t
.ii, ,. . , Antioiii, Ii.i... in- ,;i
'.My w lleh.'nr.,riilnii)iiine u,.M mrrlhle
uni ier rrnm Itht illicitlsm M, ,, tI ,11:iry
j.li) c am mid many rrmeil,.j. - . nidi ihinC
I 'I'1, B V" icllt-f l ( riilaur l.liriin.-nt
I mil ii').,ici,l In say thl,hu. rim-d In r
, . W. JI HIM.. I'n-.lum'.l.r."
It Is an ln.ll-,iitl,li- riii-.ith.it I lie t.i-uluiir l.ii,l-lin-iit"
an- iK-i..rn,i.,K I'lires lli'er l.elnre
cllecte.l by mi) iircpanillnii in e.l,leiiee.-llke
J lin.iilc lllikiiiiiall-iiii.rilili'l.v.K'iii's'miiiii.
Jin.'. Mnilj-hii-iiliiff lingers iiii.lluliit, which had
bill,,;, ,-ie. H """' "'
Oiicdnllur. nr im-ii ilfly ct-iits, liiiii. in
(.tntaiir l.inliiieiil will In- wllhhi i-h when
ii net lilcni ,,,-rar,, j,, , ,!
thaiiiiny iininiiiil of mi.my 1 rr mtsllral
iiUciiil.in, c. Minn pli.islclan, urn railed they
fiu nty ii... il.l, l.liilmt-nt, nml f course
Tho Yellow Coutaur Liniment
!r,!.",!'.,.''iVl 't'""' sKiii,iim.,i,.,i it.-ii i.r
llieiinnlinil .niillmi. t ,n.u ., ,
Head n.i.l l-nll-I.Wl, u.eliiHe ,,, , l:ln.M.
Me-j. .1. J,.( MI1. x r inWj, rr
l.hii and Kmnl ;.i, . ( lcl,,.,il, o ,1uy .
lii niiriielKhliihnn.Iii niinilH-r nf l.iin-l. i,
ail-lHliijf the ( Viiluur l.iiillwillt. 'Ihey
li,l Wcsell u, bluli , r ,,r lilt- ,!,,,
ml w "' """" '"' l"'r,"'' "d
W'eliuie vi.Iiiiiii-4 i,r Iclim.inliil, docuhin"
iiiU'sni -ni-.ilns. Kick., liull-, I'nll bill. Uu.
Head, and t u n r ,.,, u. ntt,. i,
,".,,l.uU ... N" ,,W,,,V '"' "" "uimul ''.ni
all.iid In I.m willmiit u l.ntilu ,,f 'Vniaiir i.lnl.
mi nt, wlili h iiuy day may prine wi.i ih twi-nly
lilllt'S Uii cn-t. '
"-ohliit-oiiliiic, hut iii'i.ii-,. ( nly nl ihc
LulHiiainiy uf.l. II lln-e Co ,
I-. Di: Sr. , Nmv Yoi'H.
Oastoria.
( in .Mi'kl) liable, nnd ihil.lieu may enjnv
beallli, und iiii.ll.er h.ne t vst. ii ihev will
ll-e I .IkI.iiI i Wi.llll-, li'Mlifhlll'-, b-elldnit.
w lllll ei'lle-. 'mil-fl,.iii',:iirft'u.iKl lend
make chit. hen i-i-,n, uml .,Htlc.- rick ,
I a. I..I I.l will ii- , ii, ,l.i I.- II,,. , expel
11 1. III. llll, I e.illeel i.l I e lliili, K.'l
IHI III) )earH III'. I'lli lier e, . Iiinl in hi,
pi nnle pia.-licc I,. .in.hi can ,11. . Ilv e I '--ileii lie
and -1. .tun. I. lenlaini- wtil.'h wniil.t us t lit t--llleil,
t'nsl.ic Oil. llilhnlll i, IllinleniuUI
la-li nr i cnil
'Iheiipiil'ilhninr his i'H-ilmei,l i-Mii,.b,.
I'hy leiiii, mul it it i rapidly :,.l.i.i..l ,,
icinn Iy In whii'li he p,e - n, me ,,f -K.
Im In
1'ii'l.iiii, i a- iileimiini in Inu,. hi. no ,
ii'iiulalc Hie H. mi:., h ami bowel,, unit ih.e, i.'.il
Klip"' Iinnilapli.il.. all ngm. cnnlalii, un
iil.-lin Iiul, unit i, 1. 1. ...Iiil, l hiii'iiili-.w
Hie nu. -I It ii. I, r Inl. ml.
I I v a-lniiii nine nu.l 5, ,ii will lieii'i- l.e
Hllhnlil II.
I'l. iiiei ill Ihe Ijil.i.nili.i t.r.l, 1; - ,. ,v
c. , 11 lu.v "in. 1. s.-u tiiiL. iij l' '.'i-rni
ro.ii,,
Coal Coal
PITTSBURGH,
PARADISE,
WIT. OARBON(Blg Mudfly)
AMIi
PEYTONA OANNEL
COAL!
Ordors for Coal by tho onr-load,
ton, or in hoKslioadH, for sliipinowt,
Droinptly attended to.
stfTo larco oousumoi-H nmi nil
aianufucturors, wo aro prepared
:o supply any qunutity, by tho
-uuui.il or yum , ut uniioriu rates,
CAUIO CITY COAL COMPANY,
!!ro "nl1'1'' -v" wi,ioii-ii'.
CJ-Hutriday llro.'s whaiilinul,
D-At i:Kyi'llun Mill.,, nr
IJ-At lliu Coal Dump, loot or Tm. ly-Kis'l.t
trtvt '
l'uat oillcc Hruwir. :ni
WHAT ABFPII FS?
VmIi," a Tn-atlM ou Iho
',uru t.f,ka t'nltrd Hi.tM. ,..
v.lUM-MU"f j. -.uiuuu
rrtinus.oijrl'll.Kli. -ii(i.
111 l r I . K MTA Rl.
TSIC J H l, ! Walktr sir!.
UUXIV
Veciipl v( a Ituer uui.
Subscribe for
THE BULLETIN
THE CAIRO
BULLETIN.
Leadhifj Journal of Southern
Illinois.
I?,. 1 .
The Biillefin
Will steadfastly oppoc the policies of In
Itepiihllcan party, and reftisn to be tram
moiled 1. tliu dictation ol any cllrpto In tlio
Democratic organization,
It Ledovcn that tho ltcpubllcan party tins
futlll.'ed IL, ml'slon, and that tho Demo
cratic party as now orgaulieil should be re
stored to power.
It believes tho ltadlcal tyranny that ho
for sovral years oppresHsd the South
tdiou'.d ho overthrown and tbe people cl ibi
Southern States permitted to control then
own allalm.
It bcllcvei that railroad corporation
I'houbl ho prohibited hy legislative okui-U
nieuti' from cxtortini; and unjustly dsjcriin.
Inatlny In their butlucja transactions with
the public.
ll recognizes the equality ut all men
fore the law.
It advocatOH freo commerce Urltt fot
revenue only.
It advocates resumption of speite pay.
mnnt, and lumen payment ol Iho public
duht.
It advncalnii ei'imonir "1 the adniinlitrii
Hon ot public atlalrs
AS A NEWSPAPER
The llillhitlu will piihli-l, all tho Incai newa
ot Cairo, and a variety ol Comimircla!, To
llticnl, foreign -unl (Im, oral New, and en
deiviii-to pleasi' all tastet, and Inlere-t nil
renders.
-T ll K
jEEKLY
ULLET1N
Is a thlrtytwo column paper, liininlicil lo
siiliM-rlbcrs Inr tlm low prleo ot
$1 25 PER YEAR,
foilage prepaid. It is llm cheapest paper
In tho West, and Is plruslne; I'irenim
Vl-ltormid Kamtly Couiianii,n.
Advertisers
Cannot tall to co tho la-'valod Imlticr
mollis oirered by The llulletln In the way
ol cheaii and iirofltablo adverlUemeiiU.
IHIIIIIIMUHIUUHMIMt
Subscribe lor
m t. . . . . jm
THi BULWIB
irev. nut iff vv., 01. 1,'JUK, Alu

xml | txt