OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, March 18, 1876, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1876-03-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

II A Ml .
I' Hum, Picilihiit. 11. Willi, Ciulil. r.
I'. .Self, Ice I'ici'l, 'I'. ' liiillii Ant. tinli'r
Mil ymuit
Cni-mir C'oinuir relnl Avo tind Hill f'tKol,
Otl.triO. XTjIiW.
1 i i : i i V."iti- '
I', llm "I"' M "I Miij' 1 iit
Ni 11, Inlm W in nlfr I
' il 'nlilltl, L'ti'r.i It I.. Ilimiii' It l , I I . 'I '
I' Hnhr, ( mi. i II, Well-, I nut
I' II. Itrliil.inin. l I "i:".
r
A Hciicml llllll. lilif ''..hiIUc'in lltilli',
. j-r.i'lMiiitf ii'il mill liii-rtit Intimi ilil
In 1 1 1 s,n iMI(. liri.irtiociil. i nl Icet ioti i invli,
i.i. 'I ml li'i-lnc i'iiiiill) r.tleii.lnl In.
Til C
City National Bank
caiko, jt.i.wojh.
CAPITATi, - - 100,000
rimc-tn.
r. I' IIAI.I.Idav, I'imlilnil.
III.MtV I,. 1 1. 1,1.1 DA V, Vlwl'ifWl.
A II H.UTOIM), Culiler. .
W AM lilt IIYSI.'ll', AM'tdMhtT.
mhuto-ii
t- -(rAAT TaTmjh, I!, II, Oaf Hhiihw,
II I, II ti.i.niAV, W. I. II ;i.iiai,
i. it. Wii.i.iAunts, Sanrtim ihm,
A. II. Sam mm
Exchange, Coin and United fJtutoa
JIoihIh Jlought mid Kohl.
TV PO'lTi iwlinl ami a Rrnerul UnliiiB
i y i.n-
MI1CM il'WC
Enterprise Savings
BANK.
CHAUTKUtn MilKCII lit, liJO'l
CITY NATIONAL BANK.CAII'.O
orncxtn:
A II "At'Kultli. l'iM-iit.
- - TAVI.Oi:, Vke l'reWat.
W. Illdl.or, Ke'rHirrrHiMirrr.
uiiui.-iOBii:
I' '.. Mail HY, I IIAd (lAlnmim,
r M -,..i r,.-.-ni, l'4i'l.li Hi mil,
It II i. .-.ihiiiiaw, II I, IUi.umav,
IIIAM. II I,
J. M 1'illU.ln.
I'll '.! l itl no OVtotU nl the rate of
I , - .t t aunnm. Mnp'h tut nrnl f-.t-tii-r
1 t Int. nvt m.t wiUi'lrawii U aild"l liiituc
I to tlif prlnrll of tlw ih-.oiti, thereby
i (..' Ill til c.liiltollliil illtctttft
Married Woiuounnd Chile' ran mny
Deposit Monoy aud no ono
clso can draw it.
O-wn Mir;-I t:l!n-il.i) hoMCii til. to .1 1 III
Mr-l.t; . vi iilu.i lot alliK iii-iOll t.nlv
r .in - i o'i'I'H L
W. HVSI.OP. TrfRtnirHr
"ME PERHSiDR IB
Tho Leonard Scot Pub. Co,,
'.l SAP.CLAY 3T.i1Is.77 YORK,
('onliiiuo llicir imf.i.fi'j" ltcpiint. I Hi'
i.dimiim.uii m;v i t:v-wiiii;.
i.o.nikin (ju.uii;i:ly i:i-. ii-w-oi
.-en att o.
S i:.S I 1NVI I'll lti:VIK'.V I.lber-I.
m.i ri.-u ;i!Aini:iiLY iti.v ikw i:ui.-
H- 't .i'.
( -iitaiiiin,' tnaili'tly crltli'lii) :iml miiiuii;i.
tier . all lliut U IIckIi tlOil t.llll.ililr in
'tfr.iliirc, l'i linrr, :mil Alt ; ainl
liLACKWOOD'S
-.DINBURGH MAGAZINE.
'llio ino-t J x i w 1 1 1 1 iiimillilv hi tin' I .ti lt I i -1 1
i.Htij'uu;.'!', raiiiuiit iur '!' i:i i:s-a v,
mm Mil. l' I1IN,
or THE HIGHEST LITERARY MERIT,
Tr;iMH (Incliiilliib' I'onttiKi');:
l'ayaMe i3tri:tly iniAdvantc,
l-ur .utv (me Hi Mow, ? l fi per Milium
or any two Kovlnv., 7 mi "
t.r iiiiv tluoo Itovluw ., 1U)0 '
l-orallfoiii-ltiivluw., l'JOU "
I' or ilLickwooil'd Mitgu-
zlint, 1 CO
1 in- lllui'kwnoil mitl ono
Itovluw, 7 00 "
('or lltAfkwnoil ami two
1! .views, 11) (X) "
1'or lllavKwooilaml tliroo
Huviinvf, III CO "
Tor Ulackwooil anil tho
lour Kovluwf, lfi 00 "
Ul.Ulld.
A illoiiiit of twuuty jitr I'i'iit, will lm n.
lowcil to cliili' of four or inorn piTi-oni:
Thin: four ciplrs ol Ulackwooil or of one
Koviuw will lm tout to one ailiiri: for
$1- tiO, lo ir ropier of Ilia four Itovlews ami
lll iukwouillor i, ami fo m,.
ClriMilarn wltlifurtluir paitlr.ulaiH miy Ik
hill nn nppllualloii,
TIIK l.i:oNAItl KUOTT IMIIINd Ml
41 Hurd.iv Street. Nuw York
I'll VSII'IA.,S.
w
JI.I.TAH 11. KKITU, W. 1).
lti:sil)i:NCi:: Nu. 21 TlillUnilli Mlivl, lie
twun WiuliliiKtiin uvt iiuu mitl Wiiliiiltaluit
ni'FUJH: .S'oilli Kl.lii of Klxlilli Blurt lio.
t Willi critii.mt-rvl.il niul V.i.lilni;liiiiiniiiiai.
0
1 y. tunTii;o, tt. d.
HII.SinKN'OKi Cut hit Nlnlli unit Wulnii
lltitn.
OFKICU i Cormr SIMM stioi't un.l Ohio U.Vii,
OKr lCK 1III1JHH: rromUnjii, Mm., umi
tVulil - to H i. lit-
.V
VOL. s.
1:1:11, i;fli A 11: aii:m.
JOHH U. II ARM AN ft 00.
Koal fetRt.O
ami.
COLTiKCTOIlH.
Jfl.VVKVANCHUB. KOTAKIKfl PUt'MO
t.i.ii'.t Atfi-titti or tho Ulliioln Cuntral unit
IliirlliiRloti ami Unli.iy 11. Jl.
L'outi'atiloil.
r.'orth Cor. Slvlh uiitl Ohio Lovnn,
OAII'.O. ir.MHOIH.
i.niriiit iti:Ai.:its.
tl. SMYTH & CO.',
Wlioli-li- uti'l It. '...I ll.ilirn In
Forcljjn jinel Uomoatio
A SO
No. GO Ohio Lcvcc,
CAIRO, ILL!i,
,f l''l' J-MV'III .It I O If.M' i.intatily
at L, a lurif ' .i I: .if tli-1 -t f"nl in tin' mat-
kl t, at. I ;in i ..al utli iitwu W l' nloLvlili.
r iti nl ti . t'U-itx
POND'S
XTRACT
Tho Fcojilo'a Itcmody.
Tho Universal Pain Ext uctor.
Koto: AbU for PiiuiI'h Kilract.
Titko no uuu.
"Ilrat. fur I will mmxi!. ol i ir '.ii ut lliius.'
FOR
Jnjin li'st.t !lan or Htli,
i ,tl Ilruisva
siritltiv, --i.ruitik, Utnlu-
ri'in. lo-liHittoni.
I'l-tii-l iirr-. t nUf lii-.m-
U.l ..r Ini-Hi 1 W ..iili.U
stt cIlliiicM.lliirnt.h-ciliU,
Siiftlttiriift.
Illi'i.'llnu I.1111U". or
ty tiiiioi iih.ii
.Viisi- lli.'i'il, uti'l Hl.-nl-,
li;..iin ..r 'I nth
M' Vtimllliitf l lllniiil ami
rJ, liliu-Iv I)i-rlurKl.
I'll.S - llln.ltli- 'i,Ji,
: mm t riim, iiiiiuilii.u- j
I iiiiIIiiii'Iii J urii l.i ,St u
nilKla. SHflli.l Kuif
It'ii'iiiiinlisiii, K!i lima
ti. st,'lUiiK or "-'.n uvfi,
S II II ii i-.-. or -uniiiaii,
, l.tilli'.iu,", l.imii liai k.
iii't 'l.irtint or Otiltiny,
l lull, titil 'I '.null..
Itljiliii-t-iii. Ilriiuilil.
' 111. AMlllllM.
.viii'ur luniti.nl l; or
!!ttttrrh, l-uiorrliMt,
i lllurrlna, I) -i-iitfr.
. t- ,ttilli-s, liilhilliiO
, l!r-Ti!l
I'hIiiI'iiI or lno I'ruluw
I MontliliiH
.'1 1 1 1. I.i., Ovurun DU-
tV.4U Ull.l 'I lfll'
tilillll'i I'lltlllilllllit.
.IIZ
PEOPLE'S.
REMEDY,
tut:
EXTERNAL
A Nil
rNTKRWAL
USE.
i
(iniM-1 Hti't Mrntizury.
t'l.ulltiu-. aii'I lUcri
tiunn of IiiIhiiIa, or
A.lului
V.'irlcimo Vi'lus. Ka-
l.trKi-l r In ltutm-l t iiii.
t'lii-io. M Snivt, InUr-
t,ul IIltA'rtiiiii4
IIiilN, I'arl.uiiilm. Tn-
llu.ra, ll.it willlli.-i.
(' i.i mill I'.uuiolii, ( lull-
h .,r Niti- rt.
i'liulliiUH.IIiirni -mv .ul-
ill" n.ili.
I'l'toit or W lilli'r, rjuHt
i"l I.iinlii. .tr i'uit.i.
Ill-.llll. ltf. IliUMt
MiliK', I Itii'jii'l lluliil.
s'tt.Mi's i: i ;t.".rr n i.ir aici. ail i'Ii-hi-
I'litss Urnu'Cl-l'". mitl rt'i'.'ttiMii .iiliilliy
all I riiKi.l-. I'll) -H .1" -. 1'nt .TJ
liuil , lulling i ii'i- ur.i il.
I'aiiijilili'l i nullum. Ilitiir mi. I I. r-tnall-
lil lnv i.li i:;.lirallull, l lint !llll'l at jmir
iHW..-rh.
POND'S EXTRACT CO.,
.. Vnili mill l.oniloii,
il i-.-ii iv
"A t'iiiiiilt li' I'li'toiial lii t uvt ol llio
i inii-v -i in- ni'M. riiriiii'i, iiiki
iu.-4t t.iti'ri'sslitl lHtitil( t'lijinr
III (lit- l itiiiti '
HARPER'S WEEKLY.
Illutrtiti'l.
KtnicKs (ik nn: 1'iinss.
'I'ho Wciikly In llio alihl ami inn-t jiow
crtul llliitrali'i pcrloillcal 'piil)lilit'l In
till country. Hi mlltorinld nru ti-hohrly
ami t'oii iiieln, anil curry iniicli wck'ht.
Its llltihtra'.liiii-t of cuiivllt f uiitn arc lull
anil Ircsli, ami aro pifii.iretl by our btvtilo-fljnnr-i.
V.'lt'i a rircul.ition oi l.'i't.i'Dd, iUo
Vookly Ib ri aJ a'. lcat by half a mlllloii
ptrMtn", ami It iullui'iu'ii ui mi oryiii ol
opinion U fluiply tictiicmlou j. Tin. W'ouk
lv niaintatn'. a poliho J o-itinn, ami ex-prts(-
tloi'Meil iooii iollilval .mil ki
clal pioblem.-. I.ouUvlllo Uouiior-,loiirn.il.
It aiticU'i tro imiilol- of lilli-toiieit iIIh-eUH-ion,
ami U pictorinl initiations urc
oltcn eon oliorativo aiKUinvnt of no Mii'ill
forui', N. Y. Kvauilncr anil Clu-onlilu.
lit papers upon cvUiont iiiicbt'onniiuil Uk
liilinit.ililo cartoons lii'lp to inoiiM tint i-nti-tliiio.nts
ol llio country. l'lUt-burg Com
incrulnl, THIUlrfi
l'ostuao fieo to Milixcrllmn In tlio United
.Statc.H.
Ilarpcr'ti Wickly, una yo-tr....ifl 0(1
1'olir ilollarn Incluiliis pi cpa) incut of U.
ri, iiostacn by thu publlshcm,
Sulivrijttitms to llurpcr'H MnKHzinc,
Wrukly, ami llazar, in ono aililrcm lorono
year, "HI 00; ur, two or Harper' reiioill
i ali1, to ouu MililrcnH lor ono year, 7 Ul);
potas!o five,
AuVxIni I'.dpy of 'liu .Mapizinc, Weekly,
or ll.izar will bo eupiil'eil i;rat' for nVcry
villi) of llV" bllbsclllicrn nt $1 00 Clell, ill
nun remittance; or, h1 enplcn for !?) 00,
witlinuicx ra copy; pottage, Ircc,
Hack uuiuliorH can bo niippllcil at any tlino,
Tliu annual voluiutn-of UnrperV Weekly,
In neat cloth Mmlln, will bo hont by ex-.
pienH, frco of expenn). for 97 00 each. A
eompleto t-ct. comprii'liij,'j'lt;litecnvnlumeN,
sent on receiptor cash at tliu rato ol frt 'i.'t
per volume, freight at tho uxptufo ot tho
purchaser.
U;aT'NowpaiierH arn not to copy tills nil.
verlli-einent without tho oxjiroi ordcru ol
lluriicr A; llrotliern.
Ail Jrt'sn HAItl'KK A HltOTUKIW, N. Y
P y
I AT iAIT
ill
omro, Eiallatln.
0A.I.KO, ILLINOIS, SA.TUUDAY,
UNCLE DREW.
Itl lltliil.lc Ani'l'iliili' Alitml (lit I'lltiK
nipli'tl (till lllisl lll.
(Kiwn lliv ltiilm illr l.ilt'cr )
"I'lii-'i'" iMiilul Drew, in lie I" fitlnllinrly
callcil, li liocii lor limit) )( aiK una of tho
I tiui'l promliii'iit opi'intnr.t ml Wall Hrent.
In lil-il iv In. Iim mut ami miiiijiiIMk-iI ioiiio
J ol the ht-.ivipit Joblx.!-. on ilic ftrccl, but
, 'liirlti( tin- Imt year or two hi wntlirc-i
Imvc r iiiltoil ill-.i-tniu-.ly. J I h.n Imii
llm principal npiril of 1 n t.tl mi-riil lc "pnol',"
lor, IIiimikIi a wry lllilorati'tnnn, III tint ho
flitowln nml luck ol uruplc imnlc him
a ttlatil In I lie bl)ll smt boar waibl.
Iltt In nibl In be a queer t'oiiipouml (if
kii-lvi-ry nit. I nty, ami Kline amii-li'';
nl tries are tnlil of tint way lm iiiKim Ii lig
ion nml tram'illiiff. "Aonii'tlinsn," ho re
m ii ki .l to a filuml onci', 'Ihero halnt been
a rcny ol iftty account on tho utrcct (or
w.'eki, ami I Ket low In fplrllf ami ili
fp iti'lent, bill, ju.l at tho rlht time, ono
nirii" tip, ami thru I re ill. tin- tiiuh of
tlml beautiful pai- iK'e Irom cripttirc, ' I ho
l.or.l will provblu."
Another flor) Utohlofhij lriitrniico of
III-) ioiiiiiioii-t br.iuelK - ol an Klill-Ii ei!
iieatlun. (Jiioiinriiiitj; I'm-lc Dm'l illil not
appoar nt bis ollii-c, ami a he wan
the only in in who Iiik-w the lafu coiulihia
linn tlinbook-liorpiir went tihli hoica lo
H-k Mill wh it It 1 lo roiie'icil llio Jilaoe,
ktioukoil xt the iloor, ami askeil for lireiv.
' -Wlio'n tVercr' ni-koil fn le Djii'I.
''llNini'," L'.vp!aiucil tho book-kecpor.
"I ant tolimloul th Miftt eoinliliiation."
"Door," ilioiiteil back the ilUtiirbeil
liium-ier, ami mink on III- pillow In plmi
uii'ilit itliiii.
nhurlly atterwunh th t:ool.-ki'cpr ru
liiraeil Mini knocked asuln.
"Woll, whatU it nowT' hhoiltcil I'nelo
I). mini, imllf ti.mtly.
"iViutilnl you iy tho cotiiblnatloii w.n,
.Mr. ltrew" a-keil the look-ki;eier.
"Door! door! iluorl" wnn the reply hurleil
through th I'aimtl- tit forty .liunr tower.
I'or aiiHiineii'.thi' pu.loil Btnpl'tyo i-tood
irre-olule, nml thdi a brl;'ht Idea fti--k
hlin,
"How do you hpell 'door,' .Mr. Drow?"
ho a-leil.
"sleh iKiiei-nnco:" thundered ITnelc D.m'l
from under tho covet-, "Why, d-o a-i-e,
you d d fitol, l).o--i-r-e."
Tho biok-kurjiitr Mtiilcil audibly, went
hack to the olllce and opened tho af?.
ATHEFT.
UoKi't-. ilif I'etior, .'.itittsliily Hulibcil.
A l,liclil-'li);;.'ri'tl.iiliiiii.
Koxr, fioeelehtated trlior ol the prut
gloi loin ; ears ol llie Kr.iml opera of l'nii.
w.is the victim, the other cveliln','. of an
nuiiiiin thclt. tie had f-'f lie to the Cirque
I eniamle, hu wa. standing near ono of the
elepliuiit-, when -II Idcnly tho bent jKiked
the end of his trunk Into the slilo poekt uf
hli ovoreoat nml mado oil' with tho irreat
injrer'j poekol haiidkerchlef, which tl In
continently ival owtd. I!ut we niut h t
the I-'rench lvpnrlcr tell the -tory:
ISoiT In vain repeated, Willi an n.r of
i-omieal di.tri!.:
"You are iiil-takou, oh-phan: oit are
ml-takcu; licit I- not good lo tat lr ymi
Imuii cold i.i yoiirhc.id I will lend It lo
you wliliniily; u? It, then, but return It to
ine, or you will bleak my dt.eti."
AH w a- In vain. Ilo went to tho hov
ollleo, where .Madniuo l'ernaude t-at luajeit
iea'ly cnthrouod.
"M.ulaiile," fnld he. with llio inoit-erluii.
air In tho world. "I ii ivcjiitt been lohticd
ol my han'.ciehl.'f by a ineinhcr of your
troupe."
Ini'i.en-e nciisillon, mid nl .nil of all the
byt tndeis.
'Shall I i all thu police, tlrt" aUl the
lady.
"The artlKt In (iiisi-tiou Ii about to o on
tho iUie, ami I do not with to trouble, tfco
repn(jiiiHiiou."
".ihi) mo tho naino ol tho criminal."
"It it tho elephant in tho third cage to
tho Kit."
"Oh, very food," cileil .M.ulaino Kcr
namlo, much lelieed; "be Mud enough to
tell what Initials arc maikiid on your h uid
kerehlel, and on Mia'.l liao It ukjIii. Tho
elephant h i a'ready swallowed live to
day." " I hen, nriilanip, ho Is not an elephant,
but a linen prut. And nt what time do
you think that tho wretch will m ike ivs-titutloir-"
"That i impo-.liilo ton.y, fir, but lm
ca-. your h ulkerealef will he rcftoio I to
on."
"Ill that cae, .Maihiino l'rnan.'i', II
wouldKio iiioKivat ploamiro lo loiin lint
llitro waa wa-horwoman all iehed In llm
ihtablNhlccut."
"Tin-roll, ir. Our iM'oljiti aiillior'.o
that expense."
"'I hen, iu.hIjiiic, I will wall."
And ItvKcr Is walluii;.
ittitlipi.
Il M'cnw that llio meinoi) ol IliU woman,
like that ol her renowm d hii-li:ii., btjll.cly
lo lie kept allu to Ihu cud ol tuuo. Mm i's
M ibl lo li-ive tuciicd a ery Ifrilnble leiu
per, aud li'-i name hat In coui'i a iiuiiv in
nl'"M.en." or "teuld," It Is in uv ili.ui
potllile, however, lli.il the juduiiieiil
i:i-m-iI upo.'i Iu r Ii) inaiiMud Inn been loo
t-ovcro. A iiiniM ihirlta'.lo ili.im.'tiun
would umli-iibledh hao ilicnveied in her,
m.iuyij.iod ipnliiic,, nnd luo alliiluitcd
her l.lllln; morn In pluhicai inlll'llli.ie-
than to iuoi-.il (il.'iuiv . T',, ,,,uv ,m,st
intlin tulv aciinl neii win, i;,.r, , u1..
Inru be.t !H b' to lorui a eoirot't opinion,
chcx her credit fir many domestic virtue.
Itlfimu we ikmiwulli.il many ol llm i-oa-e-.
to which wniiien .iro subject, havn ti
dlreet lo'ideu y 1 i i cutler Ihem irritablo,
nei l Ii. low, in il'o-e. l ine i-iinablo. o
i that lliey eliifo aid icl oot- all
I tho-e llltl.' illi) uud an nj ,i. e.i. that u per
! m In liealth wouM boi.r wiih eicnpotiiro,
i It U lair to Inter Unit ni"l or the laiitiunii
of.Vaiitlppo weroduoto tliei-o eauseiiilnne:
' ami could (socratcs, at hu lvturued irom tho
-Cv-AlAint;, Corner Twolftli Ctroot aiA
S nale. the (I) iiiiia-lum. nr the Alliein uni.
It tve lopped nt IV'tlc A M .ii.u-'i iniM
Hlori-iuid cairled homo a liiiiiionf Dr.
rieiicV I'aMultc reiferip imt, nnn- ami
fieii, uotloiiht ho mliilit Ii.im- i',nci man)
a "elirlaln lecli-rc," allaycil in.iiu a "dn-nie-lle
bioll," made II iniifh pli , -Earner for
the children, and more vii.) nl,:,- f ,r iiliii
ell, nml rceueil hi wi'e' iidin,. irom tho
iiiiciivi.il.lc. world-wlilc, and i ternal notor
iety It hat attained TlioiinamN nl women
blcMllieil-iy on which Dr.l'h ro'. I'avorlto
I'er-criptiou wn liit made known lutheui.
A lnlo bottle often Klve.i ib lit .tie and -ur-ferliik'
women uini'ti rellrl than mnutiii of
tiealtuoui Inun llinirlnmily pliyl.l.ui. In
nil tliofe ilvriiiif 11101111 (i ill ui bai-kadio.
drai'jflnj.'.iliiwii .eni-nllon.-. iicrunH nml
Kriier.il debility, It N ft novcn.n remedy. Iti
KiiothiiiK and heallns: luoiiirtii-i render It
ol the iilnio.t value ti Udle- mllV rm f-nin
Internitl fever, cotiottlon. InlhiiuniHlion, or
iilciratinn, nml ItH ftrciitrtlieiiln-.' ellcili
tetnl to -oorreet dl-plaecini nt ol interiuil
pail", lln- ii -nil of weaknvK ol iiaturidnip.
poit. Ii li mi bv all druKlMi.
' ciro-U-lu-iltVw.lw.
Tn'.
Nolhc It h-Ti-l.y Klyen tlmt thctiv Imok
for thnear ls;;, hne been placed In my
liamli and that I will be at tho fnllmvliij,
iilaieiln Alexnib r count), on the thv lie
low tet loith lor tin- purpofc of colle'clliij?
fnid tJ.e, Vi
In Clear Creek pn-einet, at the tore of
i:. C'ulley ( o , Clear Creek Laudtnir,
.March 7lh. 17.
In Thobe lirecin. t, at the store or C. A.
.Marehlldon. Thcbi March ttli, l-7ii.
In Santa IV prceiu.-t. at the More of W.
Ireland, - inta IV, M (r-li !, IsTO.
In (loo-e l-lanit preinet, at tho tloro o
O. tireenley, (loo-e Maud, .March In, HTll.
In Ddj? Toolh pic inct, at the hou.-e or
.S. Iluiitsckcr. IN'j., .March It, K-70.
In lla?lewooil pici-lnct.at the olllce ol
Sam llritej. i;:eo, M in-h 1 1, l.sTH.
In l iuly preclml. atthe -tore of W. M.
Aiberti'ii. t'nlly, .M uch 1.', 17(J.
lli--oUlh taint, at the ollleo of .lohu O.
llarinau, Cairo, .ar. h Kith, IhT'l.
In North Cairo precinct, at the eourt
hou-c, Cairo, .March 17lh, 170.
The collector henbv e.illi the hjtcelal at.
telltiotl ol tax pa) civ to .Section 1:17. nl the
chapter upon revenue, icvNed Miliile.,
In which he 1h teipilroit to make ill-train!
upon the per-onal propi rty of all fix piv
er in default (or pciMtnal taxe., !
.March loth. Tbl provMon ot law wlliM.
vleorou-ly enforced, Tho-o intetettnl wd
thorufuru bear lln' fact In mlinl and -:ii.
vo-ti,
llrlni; niir la-t tear tax receipt, nml dn
tiottru.t to the tax liooki fur lt-orltttli.il ot
) our Intnl. AI.KX. II. MtVlN.
DMrb t Collector.
Cairo, IP.. IVbrtiary Olh, l7ii.
1 1 (11 iv'ri M (ll'llt.l 1 It. t tl ltrnnft-,1 nml
rciloicii tin' cuiiiili'ioM ; ifiiiovcs liveii
Ie. tan nml willow-ues--; innkiw I Ik., .-kln
solt, wlitlu and delicate. It iippllcntion
cniiuot lic'iletectfil. :!-10-d,twly.
l.vox'-- K'aiiiaiiion iiitikes he.'tutil'ul.
lo'iy. liixiiiinnt lialr; iin-voiits It- (all
in".' out or turning :r:iy. 1 1 itn ttond tlx
le-t ol' 10 yi'iir-. I" eliarininly perfumed,
ami liiis no rival. :i-10-ilwlv
A SPEOIiVLTY,
'Hi JIixi.iitin printin
Vfi " - otiil.il. hment niakei
tj-ii 'ii'diy or urn ituuin.
Note llca.lii, Ulter ItiuiN,
Sl.itenieiitM, I anil, Lie. Iti.kat tliete irlie:
MIl.ill iii- bill hea.lt, per HMt $1 li
Mwlinlll le hill lieudi, n-r tnoiniiuil 3
All mi li.iirtecii pound pjM.'r, I uill-1.- milli,
r.ttnl two cent pir ii-minl hiiflier thin jiapir
lt-f.1 by miy other olllce i-it!iil In order at Hie
mlllt eiK-clnlly I'nr thin oiNcc,
SUUnitnU, titrlyle, per l'-" i'-i (
U-tler Ile.nU, Curlynle, per I'wi I in
.Vote Hetvlt, Lurlyale, r I'o a no
Vl.lilngcanl.s per iv-rknge 7,k:
lliulneit cttril-, No. I S-ply llrl-t..l lmanl,
perln)o $2 VI In t lm
Ilii8lmis enrdv, N't 1 blank, r Iwjo 3 u i
jiLUUr-alieet, lialf alieit, liill-iil.ii I aiiiltlnee
hwt Hidtei , and coloriil vjrk l. low -t Loin-,
prlciw.
I'nmplilrt, Kook Wink nil I I'llcc I.Uti nu.lv
a KiM-rhitir,
A T A (n.T".7rr i- wmittii inevir
JYSS i-VUJi,. Iciiiity fir rranW
I cllei ,eTiMir-. and .tlutiiiiiici. Hie ol.le.t
cjtnbll.M IlIiiMtrnttil t'eiimiii-.iN in Atnviii-a
chey are now llml oltVici tn (-.uimi-mii, who
will, If lliey eeiue an it-ri m-y and cm tu-itc ut
lllury. !' cnnliltil lo Inlroihue m-miiIcvii rtr-t-rbnii
llliulmtiil IVrlodiriN, rtiilid l" a- nun)
dlillnot titilcanr waulu, ainl, nllh (lie clinic,
fromclifht nuw and iMiinlilu! ihrninot, kucu
free of coU lo mch niiiiu.il riili.i t iber, be en
nliliil tc urcure one or mole iiili.-ciiitiiiini In
very f.ituily In tlnlr dintrivl. To hl.illfnl cau
Vidimti thit will M-cuiepeiinuiicnt eiupln) tnt nt,
niel llio iiiiewnU ouch yirwillbe nwnuceo
uly and attmiKl luu'imv. .'iici-liui n papem
amlliKMt llU'inl irunsctit Innllapiillcints who
luune Hie tcnitory lliey ilc-iivlociuiVdri.. Ad
iliiuii, Ajjeiu-y I M iiarlnii in, l iunk bcitlln h
l'ahll-liint? Hoti-e, .Vj I'cail Mm l. New Yor k
li- lii-i.in
O'CALLAIIAN & HALL,
IRON, Tm
AltD
Slate HcOofesfs,
ua.lM", IXiiIi.
Uoollncnnd Gutlorinjjj a Specialty
Sliitc Jtoollintj n Spcciitlty in
any part ol'Kotitliorn
fjislttnitit! llodn, l'iiinp3, Ktovcn
and Tinware-.
.Tnhhliiij l'j oiulitly Doiio.
'I'm ilcrfiuiti-lnetnl' I holci. Muslo iiriniinil
lor the Piano I'iiiicuiII be Kent b) in. ill on iv
ci liit nl'niic il ll.ir, (l"'-l p:iil) or -mtilv ciiplvi
at 1 1 cent- iiii h.
'I lie) can alio he unified Ihmiijjli nil) iivwa
ilc.ilvrl'i Hie l intel -lute.
ll.-iiphi-d.i i I tiiili-iiiiti-iil.it Tom l!rnvn
Why can I imt Tnnnl i Imllile
I'm- O'er Hie W.ivn Miijlalh
lllxh I.lle-Wiilu. ."-11110 111
Down win le Hie Inli-liliiow Wcilciiu.
When Olil.ln-l.wiii li.nl III Hay Weslcnm
Tliiiliiiuiit Hi. I l arui Iliihhii
'I lm l'olle(.'c I'nlvk.lvp Miiililiud
'I liuo'x libeller In llm l.lhilln Cuole
Do you Hi illy I liluk li I lil
Ail.lrewiiiiilcii In Hen) W llUchi-ni k, Pub
llthcr- (.''llilnt AMiiiii'iN. Y. :'. -ili.ni
itilMitL
- vVaeiiVvictci - i. Avon.uo.
MARCH. IS, 187(5.
Rnr "Worn ! .ou
tr.ntt I'.tL.
..r.. i ., "- . inn-, rniHii-
Kriiili Why llicii il.i yu M,ii.ic ini.urt on
" ' i jnii.
i.. .
-utiiMtcr- ItiMnnl tni.l u,,. ,,, tellable
linimeol lllllllcr A (O. lilMlilMuil hi KM'
Wi-Hipiilvnll biMiki, all pmhIk mh.I nl l,,i-l
rate,. -Cllil rnf.ntiM.or li(T,., lllmk I'llll III'
I nn. l.,.t 1 1 f.y to win ,, .Htwvllicail, lee i
IioMiii W,. t-iiiimi. IHI,.- it.t'.k ol'
l.ot..O(.r,,5.'ct lloMtiif Jf,l. limy, IV i
rVi'.'Wi" V""0,,!'Jr ll"'"!. Illiiitrutiil,
'" I llnw to write flintt.l.anil, Ve II, ,w In
i".V -V . . ii . .' ' 'miiviiik inn c
l.a-y, ct How (ianil.lt ru win, met l.nni o-ir
. I :iril,( niirl-liipcnrii... loritnii' Ii lllm? ( onli,
1 Ue.Mklii),M.iiili. Ikbiili-cichln tom. ni
! .,' '""'I'lcle I'orklt llojlc, IT t ln-,.r.
Held ltiir Wtllct. ir , .Mnnlinr or ft,,..
1 !.','.'1"!, .' "' ' to win nml how t tvon,
, .1'V i I lie U, ,,r I.m,., :v lcllci' MiMe ,,
) ''.'""'J',' '"!' t A' , Ac lluniiiiUr tiny nr
, ii!liirilMil..,u. will I.--eni loin ii puitulif on
, r'cclptiirprin--We linji.ti 1 an.t hunt no fur
elitliiiiiil M-iri-clMWki. Hp mike it u ilinly
WewiHilymirtatr,in,.(!i.. -,. r Ur ilini
I.iii. II will i yon tmleil unli tn Ilo not
I rl.L- iii(,,.v .l ,.. ..... ...
,,.,,,',,' Olll 11 IHI III Ollee III
Uie'olil iibiililc, " lliniui- A In., llliiMlnle,
SAVE MONEY
bill SI , wollluifv,i fr 5. Wl.y mtl .In i(
lliedrmt.N I,. Itollnr -nlv..i i Hmnitli M M ,
llo.lmi, Ii Until)- estnl)lllui, ami ftr imm lint
ild Hull)- -iiliiiibh'Cnoiln worth )t o In ,
atnlKitlpiiceol'oM.i (1st. llnlt.Mi We mt-iikIhix-iI
ami Hi'omtiieiiile.1 by Hie be.l piM-r,
iimliliv le.iihnjr uierclinnln ijnr .tlc I. nn
lionontlilc biiilnen etitcrpriKc wc dn -ell immli
n! Ivrthnn filhcrdvnlcM In he-e titnei It pnyi
'i1,0 ",WMy w" ell Jewelry, Sllu uml
I'liibn Ware, iliiiw.ire. lull. rv, Hiy nml
I hiii y l.oo'l", (iroiei-ici, TciH. (.'olhe, t-iilcei,
and in liiel ; ever) lliliu- Inrhi'llin' !', eli-Kiint
lionki, which lelnll ul tl it to $1, nud nil fur
J,,l1:ii-'l"llar. 'IhcieUno "ticket, " "older
flip ' or oilier trickery. (Hie .Inllnr m-urej tiny
nrtlrlr on the li-t. We f. o. It , let ymi tn
pio'lt bilnri. pat hiK (Iur H,IH uill..m nt
lent the popuhirllvorniir meat hale, W,. tt.,
av-eiiU ewrvwlnrc. We cannot nv
lierenl oiirliii.iii--. iiur lift nt ?gmU 'woiibl
till lldi entile piper. eiid at once fur clrcnluin
mi'l lei'oinmenilutloin rnim our iiattnin Vnn
illl-:itecall Willy,,,, i it i r -ii mliliciKHt
niti ell ili:.MISTO. ,v ( ()., . ; M),r,U
SAI.I., 1 UinmtlcM M , llmton, .Man.
(t.VO i-l' w-.'m.
VVAIiONM.
The Gamble Wagon
MANl'KAC'ITKI.l) ItY
i'JOHN P. GAMBLE.
T1IECK8T and CIIKAPEST WiOON MAN
UFACTUKEDI
I.IAKU'PACTOnY, OHIO LEVKE
Near Thti th-Fourth Gtroot
CAUL PETERS,
HORSE SHOER,
BLACKSMITH
AND
Wagon Maker,
SrXTIT STllEGT, JJotweon OniO
LEVEE AND COMMERCIAL
AVENUE.
Hanut'acture.ilii3 own lloro Sho-s and
can Asaure Good Work.
PATKOIf AGE SOLICITED
"-.''ni
(1A1,.
COAL
OOHSUMBR S
II n:ltl-iii in , UN , .Ian H, J-tTi!
WT'l'nie ti..n inlninit a Miy tiieilnruitlcle
oi eonl nn. Irom all liiiiurillcs Cfpcclally
inl iiileil I'm- ttiatct and ImiiM-hnM n-c irencmlly ,
w; jilvh we will ihlltrr In inn i Ihe ( nliniunl
Ineciinit thick by III. car luinl nfl'iio Inishcli
at nine I 'i ccnti per biitlii 1, or two ilnll.u-nud
lvenl).he eenti, (." ; .) r Inn
Weill... haicn lei) Ml.eil,n- inlhle of Nut
I oiil which we will ifcliu r on truck nl ttlxUcn
(I;) ilnllar.i per cni:iii hiiflnlji. I'm lien lint
I.IiIiik n car biml will call iiinu I'. M Wind on
1. Willi Blrcvl, between t'niniuciel il un.l Wn-h-liiKlonavenucii,
nml be r, iiilei at leiitotiiililv
tumi. Mr. Wntil will nlio ihlltcr thin oral to
mil pirl oflhceit) ut I ' pcrc.tr In.-nl. m.ik
Hilt cn.ll ciMtnlmiit .V. pet-tun. AH llieconl
119111 OV IIIC I .1111111 It I,. Id Mljlpllcil limn
mi in 1IH.-1, ii ml l Inn no Mipciini' in tlicmuiWt.
Aildiu.-. all oiih r ful conl lo
Jas. Viall 2c Co.,
II l!l!l.iHl-t(i. Il.l.s.
t id'. .M. Wiml, i;-i, , Icit tcaiua and will tie
n. r llm coal ul 41 ,V pet car l-'"-d
Tilt Efi E MY OF DISEASE !
THE FOE OF PAIN
TO MAN AND BEAST
In Ilic liriinil Olil
MUSTANG
LINIMENT,
Which linn Htood tho test of -10
YcitrK.
Thoro in no Horn it will pni Ileal,
no Luin.i.iu'iu it will not Curo.no
Acho.no 1-iiin, Unit AilliotB tho lTn
mnn body, or tho body ol it Horso
or otlior JJomcfitiu an inal, Hint
doott not yiold to its lnngio touoh.
A bottlo oostinp; 'Mo fiOo. or $1
hiiHofton saved tliolifoof a Human
Ecjinp:. and llestorecl to Lifo and
UsolulncH.4 Many a Valttablo
Horao.
:i lo-tci-dwly.
it dnir K"rntci.a uilm our W..
At.,, a. A rt.llla. .in . . '
41:"Jbj Auuer & Drills
hlTBjata. iiHl.rtu kuoil Aire
TPr' - ' ' 1 . v.ww m niuiiiii
iwl itil KuOil Alo-lltB, Aimer bank
pi at ""i
S flAlT o
o mm ri;
MBBJiF ff(, JIU Auz-r t'g (Jt, ),gui, Mu.
NO. 7.
Centaur
iniients.
,..V, "! l"-ir:f "e Ihenf nf lite won-
in i nil miii-si,oiiiK un.l he,iliiKi cni.mr l.liu-
iil.Ii i! ,;.''..r:u V1,,r",",l,v "' n"'-' "dl
illeiliilc in,. ,,! g i!-,.!,! iti-nl!.
".;!!',.'i' ;' l.-raiiRvnu-nm. 1,., not , ,'
i . . ' 1..l.l"'Vu.",".n"1" ''S nr
m . V, "' '.'i"",'. ,,,u "'' 1,1 ""' ' Hie)
will in lure the Imlniiullnii nml tnp the itilu.
Noreii, wcK.iiirciilcctl,e pror ienilt vhrre
Iheboily l, iinl-miicil ,y i,,tv', - " I i-
!mn!a;!;"ln,i:',ry,',',,r'',,rl,,,io,,
,i ' f"'. ','",l" il I iur-
licnlJlly ml.iiitfil t.. nil ca-c.i.l ItllcliiiiiiliiiM.
'"-'Hi. ,V"'-ilci-i K)nl..n. Niinilns,
llch, . liUlbliilni ( m, l!ni.c -IIiil-, I'nl i,
e.ilili . .-ciiiilcii, Wink I kick, I'alni in tin- .nlc,
JJoiindi, Wu-itlii,' .sinci, ,i,.s Krmlul
'''' 1 l',,',1.Vl',l',',''',. I'onth-uclie, llnul nchv,
l icet'., Out -nivi, llrnkcn llrcail., Nne Mi,,
pics, . --ore lhriinl,Cinui, lilpllieri.i, He. .
moat orihcecmiipliilntilhe O-nlatif l.iiiltnent
will cure f all of Ihem It will lticllt. It will
cxtriicl Hie itiilxoii fmm bile. , ,iii-,
nml will cute bit niw uml cillN ullli.nit n
rnr I he Ii.II.iuIiik Ii biitii.aliiiileolii I Iiuu-..
uml iluilUr Ustlin.iulalit ; 1
nt, .. . Amiiiiu. Ill , It.r I.U7I
"Jlyw ifv h:i r.tr n Ir.iiK lime li n u lertlhb-.-tilTeiei-1
1 oiil lllituni.itl-m Miehin til.il mni.y
.h c lain nml litany lenmllei. ') he only thlni
ivhlcli I mi. Klvi'ti litrri'llelli Irntiuir l.liihnvnt
I mu lejnlidl toMiy tlilili.ii cnieil her,
, ,, w. II HIMi, I'li-ltuattcr,"
II linn iiiiH.int.'ilile r.icl licit IheCenliiur Miil
liietilinivi.eirin tiling i iirew netei- Itelinc
llecle.l l,y any ineii.inillnii In exlitence.-ltku
liinuic Uli.iiiii.il.i,,urililrl.v.l eiirn'miiiiil-lii-r.
tlniluliii-iiltii; ilncru iimllolnl which liml
Ki-ii illll iiimlx year. lakltiK the uifiic-s from
hllt'lli, i le,
Oiie.lnlljir. or cicn fifty cciil., Inie.hil In
.ciiliiiir l.iuiineiitmil u- within te.ich ulicii
nil licclilenl in curs, uml ,v i more (roml
than nny iinmuiit ol money t.i I fur innlical
nttcnilancv. W hen philci.iii. ute calltil lliey
lti-iiieiity u-e thli l.lnliiHiii, uml nr cniirtv
charnen icral prlcn fur it.
Tho Yellow Centaur Liniment
lai.iit.it to the paii, .fclni miLriMnni) HcMi of
en ... r J ' ;."""" ' i ciicci upon eii'ie
ii i 1 1. ,', , t. '-'Uj , ii ii'l-lia , IU-.
Mead nml I'nll-l.ill, are little lei th-m nmriub
'''f'uire . Co,, DitiKsM. vor
I. III! unit nml .1. I I....1 ,1 .. .....
. , I ...... 1 . , , ,1,1 titiitii i, , , , .a- ;
III iiiriicfj-hhiiihonilii number of te.iinnlcri
p "" einiiur i.iiitinciii. lliey pro-
n.tit ici- It Mt..-rliii- In auj iMIhk- lliey Intl.- eler
l-eil. We.-ell in hhlll ill linir or Ilic ilnen
itotllci pet- mnnth lii oti ncri of lii.ie.i nii.l
Weli.ive Vi.tiitiie of litliii.,nlnli ile.criblnL'
cuieiol -prain., Klck,(iiill, I'nll-IM). Iltir-lli-a.l.aiiileicii
tmiiiilciii, wliicli iiiv Mill,- h-
llian inai-uli No mrmr of uu uiiluiiil can
iitlnlil In b u illntiit a Itnllle of Cenl.iur l.llll
incut, wlilch miy ilay may iiidih unilli twenty
tlinr. Its entt. '
.-old (U-rywheie, but p-ciaiv.l , nly nt lite
l.-ibitinliiry of.l. II. Ito-e.V Co ,
I') IU:v T., N'kw- YAiik.
Gastoria.
i nc-i. sickly b.ihie.1 nnd cliiMnn mny cnlnv
licullli, uml iiiiilliers hate ri-nt. Ifihvv will
ti-eljistiiHi Woimi, leieiinhnc-i, tiiilibnr.
tl lint colic, nuri.tnni.iiiimiilmiinntiitfiiii.
make clill.lien cum, uml priliieei alvknei
la-l .ila will n.-liiiilale the f.t.... cxltel
uociiiN. nml c4iu,,t ll then. Ihlntra. I'or
twenty ji-um llr.-litcher ct tiiuciilctl in lii
lUiiule practice to imiliicean UUi-llie Cutliirlle
un.l ii.. in n n ic;:iii.iiiirniilcll unlllil lie nl Hive.
Ilic in I'mliii- Oil, iilthnnt 111 implci'.uit
la-leor lecoll.
'Iheicpiitillonof lilt uvpeilnictil cMuubil.
riiv-lciuns nml iiiii-MS rapidly nilnpiol hit
icini-ily. lo which lie (-.tie the tumic of Cm.
loiin
CiiEtnil.il- a- iiIciihiiiii in liil.,. n lioncy,
Ick'ululci Ihe slulnauli uml Imweli, unit ibi-i tint
t'rihe It iiijilaptcil in nil iikc. cnnhilnii no
aliiiuli.il, un.l ii olisoliitcly liiirmlcis to
the in. i.i tenilci Infant,
i iv ( a-t.nia i.ii.-c un.l jmi neier lie
itiiiniiii ii.
I'lepaieil at lint Ijilmtiitnri of.l, II lln-c A
Co , HI lloi Micel, New Yoik. IJ 'J-'JI-I Itw
I'tl.tl.,
'oal Coal.
PITTSBURGH,
PARADISE,
IVIT. OARBON(Blg Muddy)
AMI
PEYTONA OANNEL
GOAL!
Ordors for Coal by tho ear-load,
ion, or in ltogHhotulH, for Bhiptuout,
iromptlvnttondod to.
r.eiy"To largo conBitmora and all
uanufaoturorH. wo aro Drouarcd
:o supply uny quantity, by tho
Jiuiuu uryuur, ui iiuiiorm I'lUCS,
CAIRO CITY COM, COMPANY.
il.illl.a) llio olllce, No 70 (lliin J.cuc
'I I'll fit hi V Itl-ik il Uli.trll.,...!
. tail. .If..!.,.' IIh.. I.. .. t...u! I ....
I 7"At I .t 1:1 1 1 .Mill, or
r.fAt the (.'mil llinnp, loot (ifTauTy-Kltll.l
t.n'oit Olllce Uiiiwer. aim
l-i '.'"...". "J '" " tl Illll l IHtUl,
IMl.VTINTUV.
JIt.Il. If. CANINE,
DENTIST.
IHTKii AND I:I:.SII:m:i:i IliKlilllfill.-et,
btliuvu Wa-liliilnii uml niuniciciiil Awnuv,
Wlf t AIIIO. ll.I.S.
Subscribe for
THE BDLHIN
""tmint..MMMttl,l,t,t,t,
THE CAIRO
BULLETIN.
Leading Journal of Southern
Illinois.
The Bulletin
Will Btcadtattly opioio tho pollelet ol to
Kepiibllcau party, uml refute to he trim
melted ithe dictation of unycllipie In the
Domocmtlc orcniilztitlon.
It beilvvcH that the Itcpublicnn plty till
fulfilled It niUslon, ut;d that tho i)tmo
cratlc party as now orgaulzed nhouli. he re
htorod to power.
Itbvilcvca tho Ktiillckl tyrinny that bo
fer i-overal year oppressed the South
should he overthrown and tho people r.t iii
Southern .State permitted to control then
own iitlalr.
It bellevci tlmt railroad corporatlou
hhou'.d bo prohibited by leg'a'ntlvr el.ni It
incut from extorting and unjustly dtcnni
liutliti,' in their hulnc.i truumetlotm with
tho public.
It rccoanicii the equality ol nil men
fore the law.
It advocates tree ooiuuitirce UrlU lo:
revenue only.
It adrocato resumption ol spoilc pay.
uicnt, ami honet pnyment ol llm public
debt.
It advocates economy in tho ailiiiltil.-tm.
tlon of Hi bl I c. atlalri
AS A NEWSPAPER
Tho ilullctln will publish all the locainewi
ol Cairo, aud a variety ol Commercial, i'o-
lltical, Foreign and Ocneral Nuw. and cn
deavor to plenne all tauten aud Intercut li
reiulem.
-Til K
jAEEKLY
ULLETIN
I u thirty-two eoltiuiu paper, liirni-luii I
nubuciilicra lor the low prleo'of
$1 25 PER YEAR,
I'ost-ik'c prepaid. It In Ihe chcapcit paper
in tho Went, and in a plca.-lne; Klli.fiue
Yiitltorand Kainlly CompHnlou.
Advertisers
Cannot tall to see the r"vlcd liuliui -mutn
oll'orcd by Tho Ilullctln in tho way
ol ehean and tirnfltnidit ailvcrll'iiiicii'f
IIIIHUIIIIIIialUUIIIIIUIIInilltMUUMI
bubscribe ior
(;rJ, nam v
ti eoujni

xml | txt