OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, March 19, 1876, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1876-03-19/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

O.IUO rOF.TOVFIOK.
Orncr. lliiiiiw-.Fro.ii 7:M n.n. to WW
Amu
Illltiiili" (Vntnil I! H
Iially.
MIm. Ccnlnd It It
IMIIy.
Cairn A Vinci lines
It li 1 ilty
Calm, Arkansas A
Tns It U-I.illy
Hlil Hltcr Itnulc
liiiilycf.'l. Monday
Miss lllur Itiwli'
Up, Pun, Tn. Krl.
U.iwn.Til Tlm.Sit
ThilfS Unlitc
Krhlay .V Saturday
a tn I ' '
2:(i '
l
fi.im I
100
1
n.wi
(I. W Ml I.KAIO, I' M.
HAII.UO.UtN.
ST. LOUIS.IRON MOUNTAIN
& SOUTHERN K. R.
TIMBOARI).
Express leaves l.'ulro itnlly '."i'p. '"
Kxlirois arrives at ljdn dally . . I:in. 111.
Accommodation leaves I ulni dally i'fln. in.
Acconimuibitluii unites ilml) (excel I
Sunday) """" "'
TIME CARD.
ILLINOIS CENTRAL R. R,
T HAITI W. iVK CA1I10
Mall nt U:ir. m Dally,
Kxprrsa at 3 p in .
Krvlfilit nt t'n 111 Kxrept Sunday
Knight nt i "J I' "I - "
AI1HIVS AT CAIIIO
Mall nt -.Wla ni ..... .-l'slly.
Kxprcss nt i m...hccpt Sunday.
IrriRtitnt " 1" 1 1' ". Sunday
Freight a li J in... . " Sunday
JATK3 JOHN3QJf. Agent.
CAIRO & ST. LOUIS R. R.
TI1B
SHORTEST SHORT LINE
QT. XiOTTIS I
"Wo Hav? Come to Stay!"
rpilK tr.ittiH if this company c-.micf t ut M
Ll.mil. lui-l l::ut M. Willi nil other
.linos to the Ann 11. i.i'iiti nun w en.
n.Mi: &(.'in:itM: 1
I.immI jiiro
Arrive at M . J.otili ..
.1" I ". 11. 111
. ii.ft." p. 111
l.cau' l'-i-t SI. ImiiU s '-"a 111
Arrlie at Cairo I.llip.in
.1. I.. IIIWKf,i:V, (in1iT.1l .Siiierliilenilcnl.
.1. A. WII.M'Z. Oncral I'.is.enci-r Aj:riit.
.Ilill.V I'Hi.lil I I'. Acmt.
C iIRO & VINCENNES R. R.
CAIRO, B VANS VILXii, INDIAN
APOLIS, CINCINNATI
and LOUISVILLE.
FOURTEEN U0VR3 EAOII WAY,
AND ALL DAYXilOHT HUN3.
lSUIANAI-OLIS AND CINCINNATI Kll'llK
l.r.l 14 Calm "' n. in
Arriica at Omul f :.' ' '
Arriiesat Vincenties U:i "
VIA l-T. LOUIS AMI VOUTIIKA'TUILS UAILllOAU.
Arriica at Kvainvllle LIS p ill.
VIA IKIIIASAI1Jt.lv AN1I VINCICNNE1 lUILIMAU.
Arrliesat lndl.inaioHs p. m.
VIAOIIIO ANU MI-SIS.IITI IIUI.IMHI).
Arrlvt'iat Nnrlli Vernon-....
Arrived nt Ciiiciiiii'ill -
.tlhial IaiuUUW
, r:t."i p.m.
, '.iioo '
. 7:IS "
CAIIIO tXl'IIKJ"..
LiMTi") lii'llaiuiuti S-M 11. Ill
l.caiM Cincinnati - -'" "
Iaivm Ixiilnlllc - ' "
ArriVf nt Vluwniu'ii - Ji.li.
l-ut VincA'iuie.1 i:'i'l "
l'aM KMiunilk 11 :U a.m.
Arrivciat Uirinl A:U p.m.
Arriu-.ut Cairo U..U "
.MaLIiijr clii-f ciniiirolliiiii In ami from all
toint K.Mt nnil .Vnrtli, nt lli'llanapiilU uml Clu
o.auall, ami tnai.it Iroin all olnta mhiIIi am)
Vi l of Cairn Ijy rull ami riirr
MDL'NU CITV ACI-'OMUOIIATION.
Tin1 Muiiml City Accommwlatlon runs Wnl
ncvlay ami .lalnnlay
Ix-avi'ii Cairo - 13:2.1 ami H-fip. m.
livi'n Miiiimlcllv 1 asiiinl 5::io . 111.
M. B. OOODRI01I, H. L. MOHHIL.L,,
liun' TIcLrtAs't. (ii-iivnil .Sup't
CJ-Knr liifnriiiatlfin relatha to nitcii ninl emi
nvtinn, apply tu .lAMlii lll(il!-,
I li kt t Air.-lit
NTT. AH III! ATS.
Evansvillo, Cairo and Momphis
Steam Packet Co.,
Paducah, Shawnootown, Evans
villo, LouiBvillo, Cinoinnati
and all way landing!).
Tin' iinrlvallo'Jeiilg-wlutl utramcr
IDLEWILL,
1). (1 Kowi.kii Mailer.
I.u. It. Tiiuua . Cli rU.
Will li-ivi-f.vuinvillc forfairJi-viry MO.NHA V
ami l lllIllsll.W utln'clocWp in.
ltx Cairotvi-ry'lUKSlJAV uml I'ltlllAV.ul
60'i'luck p. 111.
, The lUgiul aliU-svliecl Uln 1
ARKANSAS BELLE,
llk.N ItuWAnu .Master.
H'AI.ILU II, l'KNNINUTON ClOll. .
Will Inivc Krau.vllle for Cairo viry 'JL'Ks
DAY uii-l KJillJA V ut 4 o'clocU 11. 111.
Will leuw Cuiniivery W i: I t.NKSl A Y uml S A I'
UltDAV utl) o'clock i. m
The ell-Kant aulvwbu.1 iitumcr
PAT. CLEBURNE,
.loitNiiorr Ma-nr
Mat. W illuu. 1 ii-rk
Uavv liiuii-imo tur Cairo eiery Wi:l)M-.-'.
UA uli'l .-AU.It.MiVatf. 11. Ill
leain Cairo fiery lllItIA Valid .SUNDAY
ut 0 i ill.
Kucli Iwiat iiwkui cIum- eiiiiiii-tliim at Calm
wltli llr.t-clali ntcumer fur nt ,iml, Mcm
plila uii'l New Orb-an, ami ut Kiaii.,ilc n itli
I tie H. A C. It. It l'orllpoliiliNortliau.i i,t,
u nu Willi wiu iMiiiiniiiv m..,.. i- jiui'is iit,all
oiuU 011 t'ic. I.'pper (Jldo, kIi lU UihiUfOin
ti.U 011 frclKliU ami jiasciiKei u ul .uji
rlliutarv.
Ill'oiMirllicr Information apply lu I
.SOI.. MII.VKIt. I'4iten,'l' Ac-1,1 ,
IIAI.I.IDAY1IUOS , ....., .
J, M. I'illl.MI'h, jAM'i'
Ul lo U .J llltAAIJll II,
oiiperinUmUnt and Uiliiiul I'iuIkIiI Aj.'ent,
ia-j.i').lt. Kvamillle I111II1111.1,
lma4UI rlli
a4 ii)Uv
iuriui.uiT.ii. Mc.wii,,'h mr.ffi
Barclay Bro's.,
Wholeale Druggists
CAIBO, 1LLB.
ll-
Clorf
III.!"
il:.-l
in.d)
1n:ll
(,.(
IXT'imffi1
iiflllljuwt
95hc ullitfin.
IThoro Aitt crtlslnr; Contractu enti 1m mml
TIIXC.
Viilti'i" Is h'lohf elvt-ll thai lhl'l-i bnid.-l
fur Hid tear isT-. Iiavi) In rii plnu-d ill tit J
hands and thai I will ln ill Ihe In'fnwlng
pl.iies in Aleviidi r i niiiiiy, mi ilir day l
btv ti't Imlli tor Hit' iiiiri..M) iirrol'i'i'lliiK
mid t.'isc, M.
In Cli-ar (Vial. I'Vci lm-l, nl Hip Urn 01
K. t'lllli-y X I o . Clear lliM'V. I.iilnlil -'.
Mai fli "Hi. 1h"n.
In 't'Jiotjf pri'i-Ini''. nt Uii' tl'irc ol" ('. A.
Mari'lilUlim. TlmliP" Maivi. Mil, lTii.
In Saliln I'l1 lnveliii'l. at tlm hnr nf S .
In laml. S.U1I11 IV, .Marrli H. ImM.
In (liinn Irl.iiin tin-i'llU't. lit Hi 1 tnm o
O. (Iti'i'tili v, J .i..-- Manil, M.nvll 10. IH-(!.
In Diijj 'IVnlli jl'iviin-', at tin" IioiIm' ol'
V. linn. i...nr. I'-.l.. M:llr!l II. IhTfl.
Ill Itarli'ii'ioil tiu'cll'.i't, at tin' oiL'oo o'
Sum IliiU'i l.'Vi, M iri'li 11, IsTil.
In t nitv prwliu t. at tin' t iiv df W. M.
Ailii'iU'll.' lltillv, Mir.'h Ki. 1fTH.
llloiltll Calm, nl III.1 (illli-c of.IolMI i.
Ilnriiiali.Ciilln. Man-li lillli, ISTM.
In Nortli L'ulro rrrcliut, nt tin- court
li'iii.!-, C.i ro, March I'lli. lsn.
'I I c coMt clor licriliy ca'W tlic 1.11C. I.1I n'
li'iitioti il 'ax pa; i'l to Scctlmi l:ii. ol the
Clupicr upon icvpiiiic. ii'V imI M itin'
III wlili.lt he l icililivil to ui'il.p tlMrnlnt
upon tlm rcifiii.i' proper. j of all tax p y
1 r In ilofutilt 'or co:ihI Me . 'tier
March M'l. Ift- iroilon ol law will he
tlt-Miinit'ly eiiliiiceil. 'I l.o-e intero-ti il wll
thrreroro hsar the la' t In mhi'l uml 'no
viM".
Milne volir la-l eal tax leieii'ts ami i!
nut trn-t'to the tax liook'i for illiorlpMoii of
julirl.iml. ai.i:x. II. lltVIN.
Dl irh". Collictor.
(.'aim, II'., Pcbittaty ti'li( ITH
HOBBINS'
in mm
jJ
112 COMMERCIAL AVE.,
CAIIIO ILL
Pianos and Organs,
SHEET MUSIC AND
MUSICAL MERCIIANDISE OP
EVERY DESCIUPTION.
HALLET. DAVIS & CO.'S
Of World wido lloputntion.
AcknowlwUiil liy all unml Mnnlelani tn U 111"
liixt 1'i.inn im'.v lli.uk'.
THE QllEAT UNION PIANO,
Of which wo havo nl:t ovt 10-) ilunii;
I wo) vu year jnit, hi-cmnlii'i inoru and inorn
popular t'Miry day.
SMITH'S AMBUHJANOItUAN,
Kpluiii'lhl tone. Power and Durability.
Kimball's Orchestral Organ,
A very lino liiftntnicnt, adaplcd tn lntru
menial a- vseu a.- vuuai iiiiimc.
A I.I. Till; AlKlvis ai.i; iiirr.ur.i' j.
P..iy Monthly Piiyiiifiit-, at low lih'iire.
rcxardlci ol l.Ul rnoM.
SHEET MUSIG
In Krcit variety, lueliiilni!; all the new
and jiojiul.ir initio ol tlm day.
Onlurx from the Coiintiy
jironijitly lillud nud i-eiit
by mall.
VIOLINS GUITARS BANJOS
ACCOUDEONS, CLAKINIiTS
FLUTESlC0LQS
TAMB0R1IIE5
KUKNCII HAltP.S, 1-VrC, KTC.
Band Instruments of all Kinds
Kurr.Ulied to order.
BUUN0B J70R VIOLINS, GUITAH3, KTO
01 the ltcfct (iuallty.
Classical Studios anil Exorcisos
Of allfradcs lor Piano or voice.
KTTI'A'ery dccrlpllon of lin-lcil Mer
cliaiiillxc luiiiblii'd to orib-r. iiromplly and
ut jirlcen lower than ever oik-red before
(ii:XCV Alt) UK
ROGER'S ELEGANT STATUARY.
.Scud lor lllu-tr.ilcd C.itulo','ue and Pi Ice
Met of these bc'tilllfiil (.'ioujich.
All Qoodt Warranted m Iteprcicntcrl
AihlrvDi',
ROBGINS' MUSIC GAZAP,
Cairo. Illinois.
PENSIONS
To whom PonBloDB aro
T) ATT irvjaiVYMoiaior
X"AJLJWIlAlll.i:il whlla In the lino
auil Ui.ctinr(D of tint y, cither by UAcldi-nt or
otherwUo, thould Lumj a impjloa. Tlioloaioi
flnfercntnui you toa iu.lon. A ruitun'
su naw-ruijw.out. Kiveu youajKnaion.
1 uu iuhvi a vhi (civen)uu a pvusioo.
Auo itiHvi.ac
,ncvo give you a pculaa.
AM Wygw 1 11 Klyijpu u ;
win kivovouu jen.ion.
1NCKEAR&
UAKY jicnui,
wbo aroooTurawliiir u iit-ntlon, are )utiy rntt
llwltoiinlncreaiw.'
H JioBry Atad. 11
MTISeQa tarap,
Vit .uittv of l'f nilou 1
Adare..,p, M. FITZGERALD,
CultM Stite Claim Attent, iNDtixtroLtc. Ins.
tron all letter! mark 1'. U. llux U..Jrt
'it.M'.nlQtltlki-erreuilwtLl. k4 rclai.tu
I'lllClllS I'lllSll't'M.
Thirty j-cmm ii;o Ilic li'iiliher roriiiH
I'I.-ihIi'Ik yniH'ix'ilril nil (ilher plaerc,
iiikI ton di'ri'i'. Iliiliiii'iil- mill oilier
icriiiil I'l lilciIli'.J. Mini' tlicn 11 Mao liehl
lis lifiiiulliciice. imlli lii'cnlly, when the
11I1I inlilicr eiiiiiiiiiiml h.'M tii en greatly
llllplilM ll ill Ih lltniiN I'apt lni' I'lillilH
ri.i'ici. 111 MiriuiH ua s,
l'ir-1. 1 1 mi Innl imr Ihu t til1t'i lliat
It I'liiilalni mini' i ln irh ilv than form
erly.
Nvoiiil. Ily lln (iihlitii'li of iMpelnc. n
;oerlnl slinnilaiil, which cniisci Ihe
iilrt"ti'r to net Ininieiliali'lj mill really
IlicrcMM'.'i ll clllcacy mill iiTlnlnes",
inaMlitr II I he ict leinetlv l.nowil lor
colli-.'. iltciimatiMi'. I.nnene'4 of the haeU
iiinl iiuiM'ic., Milncy i mnjilaint. etc
'I'hi' iimtinfiicitiivrs arc plca.-i d to hear
that there U a laij.'cclu." uI'coii-h'IciiIIoih
It ntrj.'1-l who. halntr heromi' eon
vlnceil of Hit' "rent inerll of 111 ii-oiiV
Cniieilic I'laslL'l', lliiliolliillnjily Iccoiii
incm'. il In llic public. Of si It'll an' K.
Dieher, Ni'wnili. ,V. .1.: ciiarlcx
Althain ami M. .11. Cook, llrook
lyn, a. i.: Nuninor, i.iniis A
Co.. tiilney. UN.: Itobcrt Powers
Ulehinonil, 'a.t C.I. Unite. .New- Hr-
lean". I.a.. (iiillicl, A I terry. Tcrrc llanH'
lliil., who f.iy "iiu 1011IM Ironi Iln
cales ol ItciHon's t iinclmi I'lasler. bin
(Tone llnnlc) ha.- lonviiiccil in that It
U lar superior lo ortlinnrv rorum 'la'
ler." ninl V. T. Wchcr. Sprlnv'ltt'l'l.
Mn.. w ho ".ay., "they mmmii tocoiiiltiitc
mi nilvcrll.'lii niciirnui of iheinelve
when iiitroiliiecil. .Semi me lour yroi
Iniuicillati'ly."
Tin- iiiaiuH'acliiicr- nl.-o rc'-n t to learn
that ilru'I.M'', In soini! IiiliuiccJ, nellit";
iroin pecuniary nwiivcs r.i timnii Hie
retail prlco ol IIi'Iimui'-' 'a Ine U ihe
sinicii ordinal v Poroii ria-lerJ. Ihc
to-t to them U !-i.iiiowhat higher, have
used lliclr Inlliiciici' lo iier.Miadii ctit(v
liicr-'who :i-l; I'.ir llcnoliN CapcllU! to
stibilltiile Miuie other nrtlclu lor them.
l!o sure mi yi-t ltenon's Caiiohu'
ninl 110 oincr allien.' lor tiieui. lie sun
von llciiiou'.-i C'lipclnt' mid 110 other,
Crlce. 2o cciil
Siabury .t .IoIiihoii, riiarinaccitlhal
('livnit4, X. V. To bu obtnliii'il, fur
tivcnly-llvc cent, of Itarclny llnm.. Cairo,
iiniion. '!! I tn (Kvw-i'i)
Cross and sickly children ,.,
I u m ili' Imillliy ami miiiii Pi nviilalln; Iheir
Klnlll lrll am! IH. N H llll ('lltnll i II li moic
elli'clhe llian I .("tor ml ninl U n pliMsnnt tn
I ike i limiey I'ur W'lii'l ( olic, ."-..iir Minu n li,
WoriiMiiml l'olhciie, llieri'ls nolliiii Inev
I "leliec-etpi.il lo t.iiluil.i.
Why will yon snlTer ,-,,,,,
iiialiii, J-in-.iIri-". -llir.lnliil,S-ililinrM, ltain,
-raliN or Weal. Il.iek, wlii-n Iln- Ceiiiaur I.lnl
1111 nl atril.li 1 wt.llll lelirl .Milliv iiML-Iim ....lli
..iiii 1,1:1 1V1I.1I111-M111I. Imt I'eiilanr l.itiiini'iit
illie" lla- Willie l.lllllln lit U fur the llllllllll
lamili , tl.e lellow l.liiilin'iit il lur liorxn uml
111I1111I.1. (I).'i-J.l.;iv.
THE DAILY BULLETIN.
rpur; ittli.t.r.TlK tn u1li.il.cl i-ifrj iiiornliiK
(exe. pt .Mnii'l.ij) lii the llnlli tin llullilliiK, cor
nor W'nuluiiglnn nicnm- ami Twtl.lh elntt
Tiik l!ui.i..tiN lit M-rVHl to city siuWrilx-M by
filllil'ul cirriernnl'lsienty-Kivc CenU n WVeli,
lM).Iilewiel.ly. Ity .Mail, (in advance), l()j. r
an un 111 ; tlx mniillui, 1''.; liin.- niunlln, v.; mm
mnnlti, -fl '.."..
TIIEWBEKIiV IHIIiliETJN.
I'liblljibi.l every 'Itiiirwlay morning at t 2.1
pi- annual, hiinif.d.ly In mhnnec. 'I lie piiatane
on the W'uLly will la. ir.-Kiid at Dili olllce, ko
that miWcrllKM will ybuln forawiWripllon
ri'of il ny,ur, .
ADVEltTiaiNQ HATES.
, H.III.V,
lliulniwi CanU, pfraniiiiin
One nitiure, one iimtIIoii
One .purc, iwn iruwitlont
One iiare, one iv
One iipiuri', two it in
One npuie, tlinv wl,.
One .ipnc, ini- moiiiii,
..I.'jii ()
... 1 no
... 1 M
... ! M
,. 3 .V)
.. I i
w 1: 1: S I. V .
One ipi.iie, oil,- Inn-Hlot .1 ,
l'..u-li jiiibMipn-iii Inw-rlion f.
t'J"Onclni.-lilaui,ii.lt.
K?-To n-eiiluriiihi'ituci weoiiirniiieriorln.
Uiiwnietilij, ljutli :u lo rate 1,1 , luriii and man.
111 r of itts.t IiK Iheir f.ivorn.
CciumtinloiiUoiii) upon Hiiblnnttj uf kcii.
not tntnri'ut to tlm nuldln uullrltml.
"J3-AII lli.-lnilitci'!ii!liouilbciiicn( Ifl
Ciilro lllillcliti CoiiiMiiy,
IX.X.XJNTOIS.
'I'ho 'i'ritstccs or tlio Cairo City
Troporty ileiln In I111'1"'' nlti;iitlon
In the met Ihi ol their properly. couiprN
inj;!i consldeniblc Mrlbni of tin- Oly of
Calm. In Aleanitcr Cniinly. lit the Slale
iirilllunlH. and I.iihU iiiiincillalelylja
1 cut Ihereto.
'I'hNelty, ai. U will l.iii'M'11, ti lni:itcdiit
lliuconlliieliccortli' (Hit" uml .Mljilipl
rivctH, at thebc.idol uniuicrupicil lial; a
tlonntitho .MI.M-iii'l. bolus below oh
trii('tloii by Ice in die winter mid low
water lu fuumier. ami H Hi ha 11 clear and
open liver coir.imiiui'.iticti nt all tline.t oer
the Mi'flilrpiatid H" rtljut.-irlc", with all
tlio votllitrv otilli. I" tho (litlf ul .Mexico
and the Atlantic Ocean. Cairo haxabii the
: ime cli.iraitcr I coiumtiulccUon ivlth nil
the cotinlrj nmtli over the tri-ani llouln
liv If, ii'lich tlionn ttriMina ate not IniiaM.
Utible lV ica-on ol lee or Ion- water.
Ilcf-'tc the era of It.-illrn.id-, Cairo had a
iioiiicutdln po-ltion a 11 cctilie ol eotn
liien c ami iiaviLMlion. 'I'hN linpurtntici) ol
iio-iii.in lio till jiti.i fee. but immutv tho
additional advantage ol heltij; a great rail
road e. litre, a number ol the nio-t impoit
ant ratlroadp iu the Valley ol the Mi;rlppl
convcrrfllii,' to and Inning tlulr termini
there. Am iutlienp,coinliij; Irom the north
are tlio );rut Phiiuls Central ltnlrosd,
which tra. trf the entire Mate of llli.tnl.4
Irntirjlt-i extit'ni nortlicrn and nortli-o itrn
to it?, touthclti llmlti. and by it.'uoiintctloii'.
extend Into all the great mirtliwxteru
(,'raln producing Stale.; the Cairo and Vlti
ccuiiov e.vlcnding Iroin Cairo lo lite City ot
Vfiietiinci. fit the .State nl Imtiani. wliiac
lt eoitnectioni atl'ord direct rjllroad coin.
munlcHtlons wllh all Ka-tcrn citler; ami
1110 uairo A- t. i.oui- uaiiroaii, auoniing n
direct railroad cotnintiiiieation with the
City ot SI. I.011I1 and all the radioaiN ecu
lerim; tlieru. The loads eorulin; Irom tlio
.South aro the New Orleans, .laek-ou mid
(treat Northern and the .Mobile and Ohio
ltudroadp, wlileh givu dlrtet railroad eom
iniiulcilinu with tlii till 9 ol Midille nud
New Orleans and ntlur Snilttii'i u Atlantic
tea jiortt, ninl by connnetlng roadi with all
tlio country coum 01 euro; ami cotinun
Irom the Miuthwcit li tli Cairo, Ark:ui..i.
nml Tc.vav Itillroad. which MJords lmll.tr
eoinuiunieation with Southern Mbsotirl,
ArkannaH and Tit a- ami the pilueipit cit
ies' of those States. 'I bin last-named road
will give, nlo. direct connection with the
Ti'x:i and Pacllie Itoadwhen it N coin Ie-
tcil, tint filing illrect communication u I t
the jir!ncli:il port, ot the Paclllo Ocean
'thci-c ra lroad-, tcruilhallngiit Cairo, aro
now all completed and lu Micceful opera
tion, thoo In IIIIiioIh coming Into the city
on a bank oteach ol tho river.", Ohio ami
Mir-btlppl. and terminating nl their contin
ence, tlm-encircling the city. Tbu Jlolly
.Springs Urowni.vllle and Ohio ltlver Itall
roail, uml the Cairo and Tcnncri-cu ltlver
llallroad, which will both terminate at
Cairo, ate In conr-c of con-tructlnn and will
toon he I'ompkU-d, and other .allroaiNbotli
tn llllujltandlu .Stateikoutli of the Ohio
river, wtileli will a'-o terinluate at Cairo,
am projected, ami arrangement, made to
build them. The coutriiUiou of the-e
will greatly lncie-i-e the rillruml communication-
ol Cairo
Ib- centrtil location in I lie grcc'. Valley of
tho MI-l.-.-lppi,anil tlm great wealth of liver
and railroad coinmimicutloii, gncn to Cairn
uiieurp:ip-cd advantage 111 a commcreiul
point, a- llallbrd to lier eni-y and cheap ae-i-e-s
tn all tho irraln producing dlctrlctii ol
tlm North and Wert, and idmlluraceci-i to nil
tho agricultural produce con-uinerH of the
h'otilh. thllH jire-eiillng '.lie bet location In
the Wet lor an intcrcli-itigi; of tho rci.pec.l
Ivc northern and -oitllu rn 1 oiniuodltlett ami
pro''iictiouH
A .1 niannractiirlng location llmpo-lllon
of C'alrolmiotlc-H Important. 'I'hu crude
in itcrlali. of every dcKcrlptlon, which con
ntltuto tlio clement-, of manufactured arti
(lex, abnuml 011 every ride, Iron ore, coal,
of Miputior iiualliy, ami timber of every
clur.ieter.iiioro than others being oarlly
and cheaply ace-edible, and tho rich agrb
cultural region of the Immediate neighbor,
hoo.t, in well a the more remote dltrlcH
reiuiercii iriuutiirv 10 it by river anil rail,
furiiMi HiipiillcMii menecumarlefcor life In
nich abtindaiicn a torender lit lug except
ionally cheap When tlm tnanufactll' .d mtl
cleii aio produced, the faclliili"! fu. cheap
ilivlilliutlon.hy river and rail aro not
equalled.
Cairo ha a moral, lii'elllgent, Hhcral nml
eiiterprl-ing poptilatlon or about l'i.imo),.
a Mnerlor).tmii ol public kelmoln, which,
wltli other coniluclud by private enter-ptl-e,
nllord unMirpit-ned cducailoinl ad
,Vi!!! .'T'-1 VOvvil of welbctahlli lied
iiuiLhe. of nearly every ilcnomiiiatlon
Irw publi a, nri uto building, ol a ,0.
rlor cliariu-p-r-an a climate, ttlilch foroa
lubril ami hc,-,lti, uem-c cannot he
M..pM.-,l- l,l3 14 well-regulated and -f"
!i m"tt"l."!!i"l':'1 "riraiilz-iiloii, U .treet,
i(,liti.il A itli ens mid otheriiictropollliiiiiid-
luWT: n.1'"'1' ",!'k.u 11 'l"lrbh.
and In ludity not to he lucelled aa plu-u
ofpeiuiaut-i.trehldence. 1
l.otiaiid .in, ,, c,,ro are now nilercd at
vert low p,,,.Ni aiioniing :lVoiabln oppor
tiiiilllei. in puieliare, and thiiotnor iiro
. eill the location In iho public an nllnring
ii rltalcil adtaiitagiH lorilm Mii'ccMifiil e
nun rliuu nt n cmnuificltd or iiiauiil.iclur
ing enlci 1 p. .,, ,.in, t, .hi loealltf in tho
itioiurv fur 1 ictltal.ln Invoimeiitot' capital.
f. hTAATS T.t Yl.lllt,
-:iWIN I'AIIKO.S'N,
'. IM..M-,,1M,IH7. ,H,""K't"
iimi:tim:ii .'I!s.
SWISIEQM
iflTili-il f.ir in I'm ,(v, Hdi'imtlinnil Klnvni
U irrtuti-.l In Kitj.I lrl.i. . v Hull llllli-i- II l
j. i-iitlri'l) frci' rri.in .viJ 11 .Ici.l or il l.;r .tetf irr 1
im nl il-iniv. u II h m hi. li .l"l Vlnninr U mliilli'Mlfil
cur it t Hll (irxcT. I -ifKMt Vlin-imr Wnrk.ln iln
WctM. AW.If'.ISK K. I l'lll;lIMI4l,0.,Clllc.luM
fioo.ooo t:vi:rtoiti:i:Ns. 1 1.. 1 i n.
.'1,000,000 OSAOi: J'l.ANTH, lit i 111 mini
ili-lv cHinn-tltlim. (innlan hi-e 1l1lnv
IIAUNbs, 'CIII.hH I I.I A ( n , h lUlloi .1, III
ttfi 11 1I1I V ill linlnc. Al'eiitii Wiinleil I lut III
Hliaml tilinx Inc. IIM'i: A III.. AtHil-t.l.
Maine.
$77
A XV l: KI." Kiiaraiilciil In male mid
li male iicmH in llu-ir liicullly,
l i'tlH null, In;: lo liv II I'ailli-iilnli
rue. I 0 virKi;itv a en ,
AliJHla. Ml .
cmilaiiH I'' !ntti i:ipn. l" iimlnpei", gidiliii
lull irndiiildi'r, pi nell, patent :lid iiiiii-iiip,
nii'l a piece of Jeviihy Plimle iael.ai.e, Willi
liali-of eli-naul Knlil st' lie kIii-M' liottmi , po-t
pild, -.'lelii , -for l il. T Id pack nee In.
I.irii I'vamliietlby the tmlilMier of the III 1.1,1 its
nnil fniinil in I' (ii-c-rntiil World the Inonej .
YVfitiiim stlH'il nwn l all iiL'eiitK. ( 1 1 1-11 Li 1 1
fiw. Illtllii: A I O .Tn. llro.i'lrtay, New Sork
St; t A'QtOfl p-nl.iyiit Inline. f.iiiipleHW'itli
ipO IO ipV fi fr,,.. .sil,,,,,!, .1 tnuipaiiy.
I'oitl.iud. Maine.
rpilK TAN1TE CO.. STIiOtlDSIlUna
I. rA.,Umciy Wlicolu nnil Mnclilnciy
Sk P'VCllOMAM Y Oil "OPM IIAIIMISt."
X Ihuv either I11.1) l.iFi'innte uml ir.iln Iln
Imenml ulleellnm or anv l ermu Ihev elK.o.e.
Iimlaiitly. 'Mil. nit all tint po-tcw. Hie, l,y
null, for i!-' ii'iili-i tinr-ther Willi 11 Mairl.-oii'
l.illile, Kcipll.in Oiiii te. Ditoiii., Hint, lolai
illt etc. 1 "lil. A iiuer link. Ail-
,ni T WILLIAM A COMPANY. I'iiIi'h,
I'mludellilii.i. '.'-1"-iIa l.
'I ell yc.iM ngo Meuit. (Jen. P. li'imll.V Co ,
islablUluil llu-ir inlu-rlblng aiftney In .Ven
YoikClly. rivei;ilt ii-o IIh iiIkiiiIh.1 tin
bmdnci condiiclid by, Mr. luliii Hikiki'
who vu the llrat to m Into till, kind ol enli 1
pllpe. .Vow the) hale the ialif.iclinu nl con
ti oiling t lie- nio-t etciiiienndcniiiilete inlv. r
tlniint coimtcli'iii which tin iter Ion Ht-itu-l,
and otic which Mould lie baldly i-lti1i' In an)
ether country but till.. 'Iliey h.nc fttcriiilid in
working iloun a comple liii'liii-. into mi
Ihoroohl a y-!leni itlc iiii'IIumI lha' 110 ili inite
In theiicwpaK-rnyteiiiol Aim ilea run cm-ji-nnllre,
while the wide.t inlnim itlon upon all
topics iiitiie-tmg to lelMrtlcersl. pl.iui) ruu.llly
ut Ihe (liipu.iJiil the public.
NEW YORK TIMES ....... u.wr..
m'iioi.i:s.ii.i: citJM-r.iiM.
STRATTON & BIRD,
Wholesale Grocers
-And
Commission Merchants
AOKNT8 AUKitlOAN I'OWDIJI CO
57 Ohio IjOvoo.
G. D WILLIAMSON,
Wholesale Grocer
Dealer In
BOAT STORES,
Commission Merchant,
No. 16 OHIO LEVKE.
SI'K' lAI.nlleiilioi Kivcn toroii'Liimeuta uuit
lllliio; nnlrrn
v.imirrv mo ice.
OTew-York Store
WJIOI.HaAr.K AND Kl'.TAl I..
Xj.Zg;Oj3t
VARIETY STOCK
IN TIIE CITY.
GoorlH Sold Vory CIoho.
Uornar 10th St. end Oommurclttl Av
CAUIO. ILLINOIS
C 0. PATIER & CO.
IM1M AMI OILS.
...
Biako & Go.
(.Sticeeiitor lo)
B. F. PARKER,
Ui-aleraln
Paints, Oils, Vttrnishes,
I3in.TJ'OIIU.
vVall Papor, Window GlnHB, Win
dow BhadoB, &o.
Always on liand, the cell hriiled llltmdiialin
AII1UMCA 4MI..
UroNM' 33xxlXcliii,
0 omor Kloventh Streot nud Waohtnif
ton Avunuo
I" ' Ahis Cairo, . K. Am UiIcuko
L. 23. Akin fc Go.,
Dealei'ii ill-
Harness 1 Saddles,
Whips, Collars, Etc.
105 Commercial Avenue, . CAIRO, ILLS.
J3-'lhot lut in Int.- in with their paliviiiage
will Ibid a rmnplclc llueol' couiU from idiii b I
t tn.t, nt Ixiltimi prlci-n. li.-Mly.
0. N. HUGHES,
(!eiieial
Insuranco Agonl
OKFIIIP.!
ouio x.jg: x a-jrto.
Over MathuM ft Uld'n.
JST'fenlt l'"'1 ' l"ilc leire
INSURANCE.
EST A U MSI IK 1 1 I HTiH.
S AFFORD, MORRIS
AND CANDE13,
(!i in ra!
Insurance Agents
73 OHIO LEVEE,
City National Hark Huilding, up-tl.iir.
Tho Oldent Hatnblluhod Aitmiov In fV.ulb
em lllinotH, lupriutcntliitr ovif
fr 000 000
I'oM.inssm.-y .n.it';rA.viM.
IC. I. A)n, H. D, Atrci.
AYRES CO.
PXjOTJTi
And gt neiul
Commission Mercaunts
No. 75
OHIO LKVEt.
P. CUHL,
- hellriM-.
Flur Mercliant
Millers' Agent.
Mo Mi (ihl.i Ia-vik.,
CAIIIO, ILLINOIS.
7- II! if
CAXRO
BOX and BASKET CO
I-D.-alir in J
LUMBER, '
All Litnlii lurd ami mirt.)
PLOOniNG, SIDINC1, LATH, &c
Mill nuil Yin-il,
-ornor Thirty-Fourth Stroo. nud
VJIlllJ IjUVIIO.
lllll'Stlllllllly, tin. IM-S.I SIISlllllIC
tttirli ol llni Kliiil In ilm tVi.-l.l."
HARPER'S MAGAZINE,
IttnutrateU,
N0Tici:ri or i in: I'lu.ns
'llni ever liicreailng clrnilallittr ol ihl
excellent monthly proven It- contliitii'd
adaption to popular ilcirc and m od- In
deed, when we think Into how muii Iiiuik
It penetrates etciy month, Wn inin.t co..-
Iiler it at one or the cdiinitoM ; well u-i
entertuiurm of the public mind, lurltn
popularity Ii:ik been won hy no a pcul to
ntupid j rcjiwlleei or depraved taten. Ho
ton (llobe.
Tin chaiac.tcr which thl MagiiIne jio-M!-ci
ror variety, cnli-rpi.-.ai ti. tic tve.-ilth,
nml literary culture that h wkept pace with,
if it hat mil led the time. hijuhl caiiru il
coiuluetorH to regard It with Juiiliabbi eoni-placciji-y,
Itid-o entltle-i them to a great
claim upon the public gratitude. The
.Mag.-izino ha ilouu good nud uotetll ali
the ilaj-i nl It.lile, Iliooklyu Kagie.
TKK.MS :
Postii'o freo to nubrerlbers lu tho IJnlled
SLitc.t.
llarper'H Magazine, one year....$l (K)
SI Oil Include- prepayment of If. ,s. pu-t-age
hy the publbhern.
.Stlbcriitloni to JInrper'ri Mngnzluc,
Weekly, or Itazar, to one ndilrcn-i for one
year, 810 CO; or two of Harper' pcriodl
calii, to one addre.ii for one year, ?7 00;
jioilagolree.
An extra cojiy nl either the Jlng.ii.liic,
Weekly or llazar will he supjillcd gtalls for
evfry club of live fulii-crlbcr-i at CO ea h,
In ono rcmlttmce; or idx copies It r On,
without e.vtia copy; jiostsge Irec.
Hack number-) can be mpplled ut nny
lime.
A eomplcto het of Ilarper'a Mugalr.i',
now eompriting 4(J voIuiiich, In neat cloth
binding, will bo sent by n.iros.-, freight at
the cxpcue of puri-harer, for Si 'J.1 jn r
volume. Slngla voliuncH, by mall, po-itiiald,
?:i 00. Clotii ca.-e, lor binding, M cent-,
by mall, po-tpald,
33r.Sewfpapern are not to cojiy thin ml
vertlHcnicnt without the cxpioau ordir. ol
Harper .V llrotherr.
Adilrm IIAKPPIl A IIIIOT IllCltS N
i"tr',":'vr tnS'Jryj
V HI moil po-tllltely cine anv cine ol'ihi iim i
lam or iheiiniutlc, gout, no nuitler how long
Mamllin;, on Ihelare iil'lheeiulh, III In;; an in -wn
11 1 npilii'atlnn it I llieworkiiiiekly, llior
iniglilr uml pi'llii.uieiilly, ea Ing the M Kteni
sluing nml health Wiilclouny piomlncnt
peivonln WaahliiKlon ( Ily, uml )nn will learn
lluttlhiiuhotuntaleuieiil luliuu in every piillic
ular. cosiii:.ssi;ii ckkih icati.s.
.Nut lima I Until,
M ashlnglon, II, C. Ilecii'iilur '.', H7I.
Jli'ja-ii lb IphenitliKi.v p. nlleyi
(ienU I u-rychiciliilly chile thai I iisihI lm
raii;'d lihemnilic Itcmcily with ilechleil laneilt.
A. II. hTU'llllNK.
Memlier nn'iini.'iius of(ia.
1'letililciilliil .MiuixIiiii.
WadibiKtoii. H. C, April 3.1, lUTft.
Meia IbliiheiHlInu ,'i l.cnlleyi
Cent.: lor the pant ccu-u yen in my wile has
ln.i-11 a great Hiuli-r Horn ihriuuatl.m, liinhcloid
railing lo Kite her icliel, nheiiiieil llneu hollies
! liming'. Hheiimalio Kiun-'ly, nml a perm.inenl
ciiietviiHthcie.nl. WM, II t'ltUOK,
"l-Isiviitlve Cleik In I'lcuhlfi. (Irani."
Wasldnglon, i. ('., Miiichll, 1 -7'i
In llii'Kpai'cnl' Iwilve liuiiiit my iheiiliuitUm
was Konc, hat ing lakeu lime iIom-s oI'Iiiiiiiiik'.
Illieniiinllc Keiniily ily Innlhcr .1. II. CcKmia,
ol'lltillnid, I'a , tvasciiicilliviixliiill.iraiiioiinl.
JOHN CKSSNA,
Memlier nrt'uuirii'.. or I'n.
I'llcconeilolliiraliolllc. orfi ImjUIcs (ill-five
ilnllarK. Ak )-inirdriigKit fr llunitig'H lllieii-
Prugglsls and Chi-mlxts,
WiialdiiKt'in, I), C,
IH-i-Kor mde In (.'hlnigo, hy Van M-l.uui-k
Kii-tciisnii .t Held, mid I.oril Smith ,1f Co.
Whnle.ale DiligHluts.
10-H-wlv
aiMPHMABi intipi
Mil n vmttt
TMAJtMJ.
1 Thn T?pRf. Coal Cool? Stoves?
THE OUICktST BAKCP
Til IV IDE ) I tcoiwmicai.
ntlDIH U m J Convenient,
-w i 11111,1 1 1 nt
I Durable.
Simj, itylti and jriees b suit every cm.
It sure and ask your dealer f;rtbe MONITOR.
WM. RESOR & CO., Cincinnati, a
Mnmirnrtiirtrn cf nil ICIniln of .Stoves foi
Ccoldnr-nml llciitlni; I'uiiicaeH.
int lor I nhdvUin '- d.Vw I iu '
ai-i,f
705 Chcntnut c., Gt. Louis, Mo.
MillJVIn i ihlkC.ik- t I UHIUA11V Du lie.
bodtriitiv(l. mikwmi1 ly -1. 1 t-.ti.ti f j --
ff thpttor$ cf I" y t -in, h Mbrtsat9nli ti.
Doulntt Lctt-i, Jl'n ;us 1. MJity, utonlitr, iu.
I -.tcnce.ftiJtbotrt:.. t.uuba n ilt tcf - .libl
L-ttr.LvrTMin.il, dt nffa - ,i-r . r,ltv', , . jo,
thrifctrttd (!rw..-..r(KO, Itu, .( .itn itttarrtift
if I ilntu. .if 'W1- (Bttl.'.t ltaOlit.ei iif
Oltft,OonrrL3--,Ktl''iart-f iMtinbllU(Mlfonoi)
iT tUai hi 'A, H ' It i I pU rr u. ptosih, throu
fnt,illQ.t.,X'tl2l!Lit CUUK,if f ili-nr awntty.
tfnutk-ii f si' it i 1 l if t, e 11 91 v 4i )ir
ILirijrjr.tiff.. n tL$li tatrr-'iw ruuiMi- ,
C I.-!. ha it i tl in 1 i, nrt. Wift-atoft J
i tvi. fco 1 if-jt i I rn r f I -.ftii-' tt
d.oift&i-c (.-' .i' - t i . -1 r J'r..aTj
Itdlcal Q li-- la c- -ilvX curo.o?o Kr i - tt .tuj, t.
BCQ5C CP MATURE,
CBtilftlti 119 pitii ktJ ft tiia-Vr cf C'.bpt' ;.
Ltfj i r a f t- , i-t gr i - ft e uv .t m
tii(tumi. .iX A 1 ti . . r. i '-ktcd'avt r. 8 .
cf Uriel lLjj A ti rt I'.i ti r or m'li t
irenuUoil B'-'fodti o ttviot t LrI -,l i' M
cLtltlrvo -v ir'I ta il t .vi j fctj t,anr r i itil '
Tlttl CJ Ut tb U-U'fcll tf tJf irr .1 iif S-ttt,
fsrt j pxl lo tt r 1 fr t
AHi-m, If, Janei'i!, Crntf html Xs&tl. -3.
70S Chestnut ttrmt. Ut. Lcuui, io.
Dr. Whittier,
6I7 St. Charlos street, St. LouU, Mo.
A toIr rTftlnttftf t )tlkI CtCt, k ti lfl U rtr
tj ' IIq i . i i-l itrvn, u cf u Vtneftl. Br z 1
AadCbrotus Ijica-k it &a ar tor ft utuhu
Lrfi. kitit p, ri it. v,ol k 1 rt 1 i -v,
Syprilhi, Conorrhcrj, Gleet. 8trlcturnf Or
chltii. Hernfa, or Rupture, all Urinary rjiteasi
and Syphilitic or mercurial affoctiont of (hi
throat, a tin or bont, are u&tl via srt" 4
(.i, ca Uvit KlrattM trlcelrlft f Ic 1"
Spsrmatorrhota, Sexual Ucbillt ar.i I r.i pot
ency, tiUtrrfultcf 8utruila jv fe, tat tt ,
In ntktorrr)" trj,tri&r eaff, ft Li k proii
( f it ft. iuc t?i ill b'fTAirfani, ctuiAl t lit
fM4!r,fl.. ti itf lifbievcft-tt o t - . . j &qi
tf u.tj, I'M cf i .tl otr, iu., ft- U t nsrrur
IrnproperrnnfcappT.ti'CTcioi'o( j i. 1
(14 tl) rt-tkUfif ILO t-iT-, bl la .el tut (.
f 'Mo t.tt iikn.i-1. Crat'. 1; .n tt 4&cerlrB
Irr. kbi i&v .i, l, , ir iftSjr u.k tt tit tinltn cuu b s.
Mtra It ! icQTtBbt to vli'.a ttiicit Icrirtkt; i
rl-lEieiriatafkntttiprMicrnttllirvbrTf,
' if c.tfi 1 jtrsct l.vtvtJ rt.ttfi uKtitrfu tm 4,
ukuiiVlUtl'.U. B&l;i, 11 Uul i iu
Pamphlet, Is any dJrcM, tor Twa Ct:mpi.
MANHOOD l Blil
WOMANHOOD ,V,.'fuioe'u. 1
lot .o.leO. all ihr.e, ror 0 Cttu.
Mtnhood and Womanhood In Oirman, bill
iogathar, Illgitfit.J, IS Canti.
1 MARRIAGE i
PINP. I
GUIDE.
PLATES, ,
ut MffrwiBf is ,"i Vunif uarrr, to 1U
I'rotir c iotartf wmwryBru.lUi-tA!, U'ili
rhllC4l df 1baj tff - t Cf
wuiiboi-liurr7IiUfti)itAftiD(tic.tj
1t I'hJT or KIirA, .1 I, m1 k HtfU li 4
jiftrkjif-ii!h(trkv '.IkUfrifr n b.ia n 1
nnrtl ermTirtka.iUXJtM to bt ttil tr u 1 '
then locJced up, Uut ul bucni.torlOit,tiitii
tf r-ri4i't. li w-uIli tL cream of uedlal t. cr
nturo.tbo'Jtitjrita'f Jittkuti' r.iffft. J
10 is; ftvj wu iff u careful perusal, teu timt-
Its co:.
)'&t..rril'Jo.tariftitlTf i?ttiprc',ff -
Oentatrmtli. ttft,--t rxA fuiia la Acun.. i
uUir ftlliMi, loaloilfij kcwaat,
DR. WHITTIER,
CI7 St. Charlos streot, St. Louis, Mo.
i imamut iiiw i
P A tfeJy and raJaf cure
ttr Hufturt er htrnt.t, f'i
younger oU.ruar.intt(J 1
. A letUcurte njr. Cailencrwnt? a
xjr. Juuiion.73s aiihi iirtatitt.cuii, ..a
A BOOK FORJUE MILLION.
IMarriagoi ci".WX
j m I tuttrj LUih- 'fi -
GTJLlCi- hi i. ,ii ,i i
I Ui- nnil tfitrm, . a i
Uiil 1ltrii)(a tU mIomc bf rrtrwlueueD, jmcnlbk
ttlerIHklklTI, ft4.
Ttiti li no iQWrfitliff wk tt t tnr.Tfrt M .Itiy
fir.( th uwafitnut mcfitrlij;i, tl KOi- i j j 14
b(rttUa fir tlio hj .n mvriM trf , '
tlwti tuil It it m tot k tf,i mti i.i fc i -ft bftt.r U'i
til If J, tl i ont Uft rlJtlj Kl.m tbfl Lut
It ootAlo. it. tiiirintif aot 4(Mt "f fftfikUa
i.6n rfpntitloa ll orlJ nilt, tnl :-: It In it i
tt lrtr of i wry mJ to 1 takVr ux.,it it).
(lot. Jtn1hfwTtrftWi ootbl4t tt .f ti c air
tUre irita-m ttkt It worth kw Icrf, 4.4 t. ! ttt U favt
pwMlihci la tDf ottrr work
Htnitoti.f b (iroaof tm) f.r flfir C o i
Bt UuU, " 4
Notlco to the Afflicted and Unfoilun&tc.
r.br tH;lii(to tba tift'erlonf feki hi ltrn ttl
Itttll f'tjwri, 6t Uilb rj q.ak rnt 1 , (- t, r
lutu work, nttur vhit jvur (tiwt,M U u tw drttwf.
t'f .UT uAOl.UoQ.
tit, Hutu oogap(i ft 4tQbU h.o. ttiwty ?) rwtn
U loionM Ij aoffl of tL mo it coUtrti! nidi tT .
on if tbUcoUktrj tbl Kirvy. nl cl beu lu 1 1 ra
vtfitUjr r ty nlt,oo i.rttnv. ajbtirr;rol U Lti .
OffWM ! trior., No li ertl Miib itrct, Ul.
V.rk.i mt, i Kt Utili. II.
A Book for the People.
PHYHIOLOOY ) Ji Itiillliua'.i) iiiiUm.I A ft .
OP f l.r, iluiiblniuliui nf. ,il. 'U.r
. ... Il'1 ' el"TIH-.. uallit li.lu .j,
?i.imii.ii;. j ii ir.i.n.iiif.iri si -txiiiiii,
- Marrliiao, ll(J.iM,.iiii(ltJi.iii.hil..
Horn, tho Myiterlc, urUuiiroductln, Lc. A :aMUr,J
hi Unntjr en Hi. v.riuii.ill.M t til tin- Urinary anUOen
irUvOrrA-iH(iilioitiii..r.iiirln.niia uii i- t.autprr
v.te, Vuntroal,n,l L'liroulo iJi.cM.eaer I -I .;. x .the
iil.ru et Karly Abiibc. mi i-' iimi -I, niai a ,t, ,1 i.
ir.r. ul ..(.,. Iivlr' ninl atnr in an, .',,1, : ti,-
'.ituifilrtMinl Impoleney a iMa- i un l Hie
lu.rrltil ti, It, no iMi-i.iniiii.tiiiit isuit,. ,t i luiir
iii.t k aili(-ftliiii.nt, I'uti.flivo'iV (f'tiuur in1 t .rk
Wvillit liiluieroui fn- , ji:uui. I r mi Ilia a! ,1 u
rrtn,r.lMr l-iM-ra, .l.NMiuiid in cli tS, .l.'.i. A I'rnu.
elilttonitii' linpr , ,'liriatiii, ninl dpt-riiintoi-rli' a, r
IiU i-'jnl'-iil. ir Un- uliyiu niii.. Hiiliit .i.l, a t,, run
r.iri, f t.u,r ,t).u A .iimti Mt-Ulcal Tl'lall.0 uiiti.v
Hboti',1,.1' ili.' a,IOllt. .t'lMlii),
THE MUDIUAIi & HUEQIOAIi IKSTITUTK
.iiii.iv.vi'ur.i:. m is'.
n i
iiiilaiiiHt iu the I'liltul
late ', LaiiaMa, n il 1 u
in low il I
Iher iclla-
lAVUUU UV,enie bit led 111
one nun
the 1 ng-
llnh nnd (i icigii angiiages, wiin intt-iiini , At
t irney.iit l.itv.imd olhir Hnllelllois, e-,eciall
with tli...-- who hair I'.i'l lln-ir cin-i-M lejictid iu
tlichanil. nt other allornets. In itjeeteil cines
our i'ich are iciiMiiiuhle, mid no charge lim.nle
unlenstteaieMiccer.ini.
t II yam want il
I eiit.n-niliisai
Inventors,
il ynu wan: a jiai-
lUOIII-l
ii li' I il
iptioii or
itenllnii.
lillkl- all
i-Mimiiiiiliiniiil the p-ih-nt olllce, ami II we hlnk
It palcntahlc, will M-nd sou papers nml ndt Ice,
and iiio-ei-iilc voiirc.iM'. Our no will Is: In or
illuiiiy caes, fej ,
i nun or w rmeo in iiniiui.it-
lillngt-iiU':it.T3
I'ateul Ijiw d M
Iinc.illous. H Uflfi
llel'elencis : - I PMM
lion At l. I.eg-1 j JJ
,...n i-v.r.iniiiiu.linii-r nl' I'aleiils.
I'litelaiiil, Ohio I O. H lie ey, .n , f-K-'v
.Viitlounl iiniiige l.iiulsvllle. Ivy (.ommoloid
Haii'l Amiueii, t'. .S. .S., ll'inlilnglon, ll.H.
tjj-eli'l Hialni lor our "(iulile liir iiMiim
IliK I'ntelils," ll hook ofWI pajres.
AiMiiw. : - !,()ill. IIiiuuci- A Co,, Sinii'l
Iiiih nl' I'litetilri, Washington, ll. ( .
IJ-7 iKh-II'.
I.A YllltS.
JOHN II. MUtiKEY,
Aitornvy at I.iuv.
(JAIHO. H.I.INObS,
OKKICK I At residence on Ntnlli fitwt, If.
tweeuW-ishlnnlou avenue and W aliiut ht,
n i
ii i
AQYOB

xml | txt