OCR Interpretation


The Cairo bulletin. (Cairo, Ill.) 1872-1878, April 21, 1876, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1876-04-21/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

CAIRO PORTOFFICE.
Onu HotjR-Fro;ii 7:iW n.m, lo W.JO
.m.t Sunday front 7t(!ia.m. Money
rd'8Kna.m.toC:CUp.m.
ciml Arrives.
a.. I r.ss.
A.M. r it
1:91
10:00
W.JO
10:00 1
10:00
6:00 '
Illlm.1 Central I1 11 1
3 -.CO
2:00
5:d0
1:00
iatlj
II Ins. lfcntr.il It ft
Cairo A Vlnccnnrs
KR-DillT
Cairo, Arkanua A
Tu u it inr
Ohio mvrr lloulc
Itallyuc't Monday
MlM. Hltrr ItnMte
Up, Sun. To. rtl.
Dowa.Tn.11iu.Siit.
Theuea ltoutc
Frttlay A Saturday
t!O0
e-co
O. W McKiaio, 1' M.
RAILROAD.
ST. LOTJIS.IRON MOUNTAIN
& SOUTHERN B. R.
TTM OAHD.
Karma leave Cairo dilly. ; w p. m.
Exprwi arrives at Cairo daily; . . m.
Arosiamodation leave Calm dally .. in .
Accommodation arrives daily (oj
Sunday) - ..11 Qua jn.
TIME CARP.
ILLINOIS CENTRAL R. R.
TKUS HAT I. C.URO
Hall at u:i5 i ta
Eimu at S.-O P u
.Dally
FrtliSt at
4 KM a
ra.
m
Kact SunUy
must at.
:"3p
JLUITX AT CAIEO
Man at.
Dill jr.
KlpreM at ?r" m-a.xcrp ?c-fr
ITrit
a - uw a saii;
JXZ&3 JOHJTSON". Airtsi.
CAIRO & ST. LOUIS R. R.
SHORTEST SHORT LINE
TtHiw Come to Staj-r
Tint' train ilf tliif pjmiin" mniwi: ia ?t
rfillf uliU 3ai;Mt Y.'IU- uL iWitC
.... SjiiTl. J
lcttrf Tj: Hi Ijuii. fwi.ru
-i.Tim-.tt: Ltr . 3 jwiu
Jtig. 3'.l?tl ur-gr.
CJLI
Itx.:; !!ggp r:i:'
2T31U.TU1 UJ tU'XIJ.ir. UJll" .
Ian Caun. . . . t W a. a
i U T1- . i J "
cTnifiiiM . .11 S
i 'i jcItuutSj I lipa.
1t.i u Versos .
. i 15 p til
Jrr a: t,ciT.aJi
T t "
Lmt t...y.-rj, . . h J a 111 i
Lar t -.. f 3' ' .
I,Ta Locntfllt . ...... .vi " .
Arrst u iBojisca Si i p tn. I
Lait Viaac . 2.i"i "
lamlinuttllt .- Il.Wa.ni j
JLmie4 u tniil .. - . SiOt-ii in. I
Arri at Cairo 9 " .
MAkts: clo nonnoctirmi to anl from all 1
poiata Kait and North, at lli'Hinawjll and Cln-
aiuu, ana to ana irom an ('unit ?ouin aii'l
VTeit ol Cairo by rail ami rlur
HuDvrtrr aiiojiiodaiio.-
The Mouti'l City Accomiii'rlation Hum Wcl-ne!-J
anil natunliO''
Ut Cairo - 12 iiiinil A.0 i. in.
Lat SIouii'l l ltr... I .Ijnml ''.71 p. ni.
X. B. QOODRlOH. 11. L. SIORIlILt,.
ties' Ticket As't licntrtil Sup't
O"l"or fufortnatlon relitlrc lo rtci anil coii
cecuont, api.ly to .lAMKi IIUiG-,
llclel Ari iiI
The Great National Route
WASHINGTON,
BALTIMORE,
PHILADELPHIA,
NEW YORK,
The East and North-East.
All TRAIK5 RUN VSTWASHIUGTON CITY
Anions the ( Iwrnrlcriolir.s it lliii Kmnrili'
Uotila ale
Double Tracki. Steel Rail,
Macnltlcent Iron Bridges,
Oaojiteoua Mountain Scenery,
unrivaled Equipment,
LoushrldKO Air Braken.
Unaurpaased Eatint; Housen
Ami In fact all the Modern Ar.pUuc t Hint
coivluce to
SPEED, SAFETY & COMFORT
PULLMAN PALACE CARS
Ilun Through
WITHOUT OHANOE
llitwiyn the
hk ') esler ni Eastern Citiss
TJ,9't IICKKTS. ll.Ci(inA(.i:
J.1 CliecLK, .Miirii,rt of Tjiilm, .shiiilni; Cor
Atfomiiio-Ulloi,., a,., An, wy it -J icl.-l
Dllicenat all l'riiulul I'olnu,
NOBTH, SOUTH, EAST OR WEST.
K.K.DOUSKV, I M COI.K,
Aii'l (ien'l'llcVet Aft. Ui-n'I'llcVet Ait
VI IIOJ. I'. JIAltltV, THUS, it Ml ,Iti',
Vettern I'ajwnjfir At, Maater ofl'niii.p'
i
laf!rta21&,A1,r.ltber. b7 Wiit or
TCli2?!.,G rrtTcmpaiionr
Ifany&ka.,
urejetilt,
V lilMIUllla vatfcKi.r rtaum tkU .4.t'. .
EXU X.5.r3T JLT,
ghc iuttiifttt.
THIS l'Al'KIl IH ON FI1.K WITH
Warn AiKrrtlilns Contracts con 1 mi4
Cross and sickly children ,,,
U-made healthy and Mronz liy nniLiltiiff their
tiunach am', bowel with Catori:i. II I Inure
lu'cctltc than CntnrU ami l w pleasant lo
laVc a honey Knr Wind Colli', !-otir Stomach,
Worm and Oullvcne., there 1 nothing In ev
idence 0tiil to t B'tori.i
Why will you suffer hvmmiX
matUm, Sprain. Mltf.tointJ.Sttelllnsf, llttrii,
Scalds or Weak Hack, when the Centaur Lini
ment an"ovd certain irllcf. Matiy article ooth
jsiln tun certain extent, but Centaur Liniment
cum. Hie White Mnlimnt l for the human
family, the Vctlc.it' l iniment l for hore ami
anlnrtt tn-iMM-Piw.
ti:a'i ito.vTS.
; Evansvllle, Cairo and Memphis
I Steam Packet Co.,
( ron
PadnMh. Shnnrue:o;vii, Evnns
ville, louisviile, Cincinnati
and all vrsy landing?.
s ABSAirSAS BELLE,
. k Ilaviaia )UKr.
j'ajrwi.3 riv.. - c .... Cbti.
TV iarJU i4nsfc
PAT. CLEBURNE,
hEtWT... .Ulllff
Xr aiitaai Ocrl.
ImnCV Ike I'uiw rttTT VTED.VU.
SiAT utt ?aTVXaDA ai J. a,
LarCatenrrIHlDATaI Sl"MAT
u r j. ji.
Zw twit auJL? tts:t.'9 at Cairo
vm i-itii.w- iSrtjajf.i f..j t Imu. JIm
J0i ujI .V-t Ortoii. aati a: EriiiriJle with
unF. tC E. K S.-xr;xaU.Vorttill K.v't,
aisMait tMut'iJ!? Kail b-asien fouall
euiasx Tnr Ohio, tirici ttrotih r
4jc &TtjMi a-J ja'.'eascrj to all iolnt
rr airIrorniition afi'lj-to
SOL. SILVKIt, raj-tnger Ant.
HALLII1AVI1IIOS. ,,
Or to (i J.UKAMMEIt.
iCtTioTj-'nt acl General KreisM Aiccnt,
lalr. KTaniTille Imliana.
Centaur
liniments.
o utility peiln l urc Hie nrlppa nl' Ihc won
ciieiul luin-MiiilliiiiK mill lioiilliitfCdituur l.liil
liienti.tlrattrec.iiieoiillih'iihilly fc:iy thfi will
m ll- title nny iiulii tirrNlnit limn llesli,
iHinoor iiiimc'eiliiuiiKciiicnta. uilo tint nv
leiwi Hint Ihey will ini'iiil a hrnkcii leg or r-x-(rriulniiK-IxillH,
hut cwn In such eiisus Ihey
will iriliiro the iiilluiii.itluii miiltoi thu i:ilu.
.Vorcjii wcpiiirriitiethc proper ivsultn where
Ihe hmly U iiulioili'it liy lilK.v. 'Iiln
peiunc: Isni nm-nniry to ii proper phynlral, as
iiientiileoiiilltioii.
Tim Wlillci t't'iitiinr I.liiliiiviit Ih pnr
llrulHily uiliipleil to till rui.cdol'llli'iiiiiiillsiii,
l.uiiilmgo. Nciimlitlu. Kyi'KipvhH, NrnliiN,
llfll. Chll hlalns. CulH. Ilmlv,.; Ml
Si-aliU. Hclutlcii, Weak llnck, 1'iiliis Tn the hide,
Hullli'Is, Vifplu Slni'Wn, Illll'lis, riosteil
Kit, 1'alxy. I.iir-iirtic, Toolh-udie, llrml-iiclif,
LUct'. Dili ore. llrokell I tl iiikI n . Sum Sin.
pled, hoie Tluout, Croup, Dlplhcrhi, lie.. 'I In'
limn oi iiicfi't'oiiipi.'iiiiitiuti (.i niniir j.inuiifiit
will euro 1 till of them it will Unnlll. It will
I'atriirt lli itiiiooii Irnin hllcs niiil ttlni;a,
iiml wilUiiiu liiiriii mill srnliN without u
tcui" . 'ilio lullowliiK U hula miiipleorii IIioih-
ninl tlmilar Icillnmnliils i
Amiocii. III., Dec. 1,1171.
.ilv w ile linri fur ii Innir llini! hien it teirlhln
tuiUicr IioiiilllHiuimlisnt. Kite linHti led many
pliynlciaiiaiiuiliimny iiuicIIch, 'Iheonlv tiling
which him Kivcn her nliel'U Centaur l.iiiimcnt
i am li jolceu to Hay thla has rurnl her.
W. II.IIINU, rojlmuler."
II Ih mi ImlUputalile fact lh.it the Centaur l.lnl
ineiitu a iv iierl'urmliiK ciirt'N ncier heforei
I'lleeli'il by any piTpaiallnn In cxUlinpc, like
chronic Itlivuniatimi! of thirty yi'iirN'miiml.
iiilf, ktraihti'iiliiK UnticrH tuul luiuU which Itail
licen Miiriuralx jiniii. lakliljrtlie poii nen fiom
liuriiH, i le.
One dollar, or eten II fly cents, lliM'sttil III
iiilaiu l.liiiiiu til will Ihj within leach when
an iieelileni oeeuro. and will tlo more kooiI
tliuu any aiiioimt ut liiouey nati fur nicdlcal
attendance. lieu i tiynlcliinn are called they
l'miieiity ui! IIiIh Liniment, unit ol course
ciiurse ectcrai priced lor II.
Tho YollowContaur Liniment
lml:iitiil lo the tonsil bkiii, iiiiii'Ii'jiind lleali of
me iiiiiiiiiiai creaiion. 1 1 8 imris upon pcurc
r.e of timvln. .Sweciir. Wliiil-I.'.ill. 111.-.
Head iind l"oll-l. II, uie little, less than nmruil-
IOIIH.
Mcra.l. McCluie A Co,, DnieUtt, cov.
Mill mill Front hIh . tine Inn. ill. l) . .n-
"In ouriiciKhlMiihooilii uiimbcr of teaiiihters
aii'iuliiL- the Centaur Liniment, 'llicy pro-
noiiiue ii biiperiur io aiijiniiiK Hay mite ii r
umi. n e i-cii hi limn a luur or live iloren
botllei tier inuiilh to ow lit is or humcs and
mules." '
Wehuve volume of IcIlmonlaU decriblii;
ruren oi riinunt. hici., uaim, I'oii-i.ru. 111).'
Head, and mil Founders, whicji uie llltle lesii
than maru'ls. .No owner ot an animal can
nO'ord to liu without a hultlv of Cenl.iur l.lul
mcnt, whlciiuiiy day may prn e wmth Iwuity
time1 n roti
hold eViryw line, hut pieiniiil culy at the
Ijiboratory ol'.l. II. liute.VCo
lii IH:v Sr., .Stw Yoiik,
Oast or ia.
t ro,i, Biekty lubiea and childnii umy enluv
l1"'; iiMiihiTsJittw. rest. Ifihcy will
i ui,iii,.7.iT ""'i", ii-iciipiuicM, ih'iiiiii
uii.Vi ""'"i leieriniiiena, leellllll,
iiit.VJ ft ' '""r "u'nch and liinll(,'cl,'d food
nuiU cl llilreii crni, and produce li'l.iie-
' "or im.ninl iwrrect all ( Hw tlilniri Far
I Jitxiilyjeau or. Vltcwr A "!u, ..' ulj '
in iVi no!,??.1 ,f.V Kulu": t '"li v e Cuihnrllc
. uWeorr.-coll ,,,u""" ,w ""I'"'""
i-heNlit,,!n!0f.hl1 Mrimcnl exlciid.
llllt
diil.
hli
' iurili "nine 01 aim.
.. ,r . .! . "-"iii in iiii.aiinii
eKUlutej he i mnmli ami how, ,, ih doei
KriiK! ltlK.ultij.liil to ,.' eoiilali.i
althohol, niiilli HliMil.iiely linriiilexi
Cn.luila a lleiimiii t ii,0iiIioih.j-,
-L'lllllll'rf llm KffltlkHul, I I. ... .
not
iiu
H to
w!iTiii'uUiiU "U'' J"u ,U" ,H',,r '"'
.!,r'H!,,l",.',l,,!.,5,K,,li!,J7''fJ- 11
Subscribe for
TBI BUM
THE CAIRO
BULLETIN.
Leading Journal of Southern
Illinois.
The BulIeHn
WlMftwdfullr uppoc the policies ol In
Ilei-uWIeaii puty, ami refit lo lie Iraui
celled i. the dictation ol miij-oHijiic In the
Dcaiocritlc oranlxntlon.
It beitete that the Kepubllcan putty uai
fulSlled it ml.'slon, aud that the Dtnio-
cratlc pirly a now organized dioulu l-c re
stored to power.
It believe the l'.atllcal tyrauny that at,
for fcveral years oppressed the Solitl
should be overthrown anil the people ci ill'
Southern States permitted to control lb
own a flairs.
It believes that railroad corp
Hhoutil bo prohibited by leglslatlv.
menu from cstorttu anil uiiutlr.
tuattns In their butlncd trf nsacl
tho public.
It rccogulci the rrninllty ol all i
foro tho law.
It iidtoeate.i Ireo uomucrec tarill M
ruvt'iiue only.
It uilvocatc!' resuniptlon ol i-peile jmy-
tnont, and hunciit payment of tho public
tlobt.
It advocatOB economy m tho adniiiilsti.i
tton ol public atlalr?
AS A NEWSPAPER
Tho llullotln will publiiih all tho loeai now
ol Cairo, and a variety ot Commercial, i'o-
initial, Foreign anil General Now, ant! en-
ilenvnr to pleaso all tastef and Intorct-t nli
rcailera.
T II K
EEKLY TJULLBTIN
Is a tlilrty-two coiuuiu paper, lurniidieii te
pubfccrlliera lor tho low prlco of
$1 25 PER YEAR,
I'osUkc prepaid. It In Iho cheupct pnpo
In tho West, ami in a pleaklnj; Flrorid
VWtnriiiiil Kantlly CompKnloii,
Advertisers
Cannot lull, to nee tho ut -ivaiod Induce
montsoliorcil by The Uullctln In tho way
ol cheap and urofltable ailvertlecmcntii,
i.iikiaaaaiiiaiaiiaaitaiaiiiiiiiiiiiiitiiiiii
Subscribe lor
TBI BULLETIN
GILES, BRO.& CO.
Wholesale.
HOS. 2GG & 268,WABftS AVE., CHICAGO.
mm: aim: ri'ihiai
ELGIN WATCHES,
AND IIAVi I 1
HOWARD
AND S I.NDM;k
Liuliei' I'lne Cold Wan h'-.
Dliiinond,
i...!'l Hperi Clinln.
I mill Nt'ck Clnilii-,
-liter Vent ( Irani-.
Table I'ii-Ihik.
Call- lt.nl.il-.
Mil I'lckf, ,
. Canl Miiinl',
.Snpvlii King',
Walter,
llutler KIiilii'K,
liiil.l ItliiRi,
i;old I in. Ill I'lt'KK,
(Jiild Watch li'ejn,
Coral ItiMil",
('mil Neeklnriit,
t onil Hclmuid KIiik.
1 1 n i i i . i i i . ua i i t ,
."IlierSpiion.
Tia "el,
Offlco and Parlor Clocks of every
als and Tools for Jowclers.
tl-r.veryonetUlllncCIIICAtil) should rail at our i-tabl".hiii"iit nud examine our (inoiU'SU
t ' '"'e Clietie.t I'rlcei U our Motto.
2-A-4-F-1
15 REASONS WHY
You Should buy your Books at tho Origi E n
nal Gift Book House, 135 South Fifth j
cia. m.;i t -i l -r III
St.
JTllIlliUvv'ipilltt, jra
Our l.'ublill-lilni lil it the oldcul ond
oi uie kinu in uie worm.
It ln Ini n endnrmil by the enllte ir and more than ',""".'"" iiinpli
tl.r. it.-liolit tltc t'nlliil Slate-.
'I he fact of in beimr In mccemfnl oK r.ttloii fur tueiity-trrnjmr. If a mill
cicntKuar.iuteeorf.illhlul inan:u;i'iii'iit.
iii aie fine of linimrnble, proiiiit and lilierat dmllnj;, by feiidliijcto Ilu
I ru"iiial (ilft Monk More.
ItliasoutllMilnll romiielltorn, and In Mill In the iiI'mlanl, olfi'ilnx irrioli r In
iliiiuliicuthtlian eier tnfuie.
Our Ions e.ieilenceKil" U9 Kreal adraiiLipn in biij In, mid we em tidiitd ti
lie Keiuioii'.
par Uool.s and Mlfiii niv puicliael In lar?e iiiantlllei, wholly furen-h, at terj
low ralt. Hiid we site our patioiia llm lip;i't fh ueoftlie prollta.
irl.
Hli.
Hi.
iii.
Mil.
Ourtrn-al advantage In l.nj Injt, eimbleo into itlve tl.'W worih oflllfli will
hit) 1,1410 honks koIiI.
i:
mil.
Von Ket jour bookn all uew and perfect, nt the 1owct retail price, and a Mitim-I
!! t.ilt in addition, frteofcint, wuith Irom &u init to tw tlollan, with rail B
n 3
U
K
If
0
U
aim every oouk yotiouy.
Yon Kt the full value of your money In books, nud the L-liUnre ioiiiui'h rleai
piin to the purchawr
Von pit inure for your money than can be had at nny other store,
V011 have the chance of (.HIIiiK elthirn Ooldor S liter Watch, or JMrpant,
Divfi t'attirii, n a irltl with the book puicliaMil.
mill.
!t 1 Hi,
r.'iii.
ISth You ran pet any book you want at
ttrv ,'i ,'A,vil"i
trents can sell with no trouble,:!!
eiT'iii'ii piau, aim 1111 noiuate 10
Ofaunot nlford to Imian,
ntroai, ami we tna.
railo
;uv Msi;.tii:.r.s
,U writ. Mr Clwtfliri m ow
nEli!a
Young
Th Kfaaduecen cf th Trtr. 30th ISomtnl In frm. Full
Eipo ot Mormonlsm Polygamy, a Wo
man's Story la la full. Intro4uciioi)it.y John B.
Oougti u rtrf. Ltvermore, B' i f"'T
200 lumtrttliin. Do Bel wait taj book nalll yoa hlv
Maoar lllaitrttdC!miHri(howttf hrvo t.l.i. N.nl fr" 19
all. OUSTIN. OILMAN & CO.. Chicago. Ill
tl) a liny nt home. Aircnta wnnleil Out lit
Ala aint term free.-'I lit I. & (O., Auxuita,
Maine.
$77
A VVKKK nurautiiil to male and
fctiulc iiEcuit in I lair lur.dity.
uoaiii iiomiiiK 10 iry n I'ariieuiars
free. V O VlC'lCLIiV .VCO.,
AllK'lHta, .Me.
Afiiul Iteiiitiiiir, I'lyehoiiiiiney, I'nr
XVL million. No ill t'linrniliii;, lleiiner.
Ism und Murriuxe lluidi', ihowiiiK hmv cither
ui'V may facliiatu ami K"in the lotcninl allVcllon
ofnny ieron they eluune lintanliy, Iihi pave.
Ily luall u) ccuU. Hunt i Co, 1311 e'liuth 7lh hl
l'fillatlelplila.
?fefi tn SJOApenlayiillioiiii'. Samples worth
ipO lO ip4U $i foe, Mhnoi, 'comiiany,
l'ortlaud, Maine.
PR
WHITE
WINE
eleliralcil forlti Purity, Slrentrlliand Fhivur
ttarranteil In Keep l'lrkle. We l.iulliitilre It tt
tw entirely free from Sulptmri" Editor other ilelelerl
viiiuhitiiuce.ivllh which Joil roirfwrtniiitiiUrriitra
roralcliyl((lroccr. I.irtrpit VUii'mr WorknintlK
tVoria. (al. 18IJ. K. L. I'ilUSblNQ CO., Chicago
mTc. BIGlLL iTotD.,
800 & 808 N. Second St. I.ouU, Mo.,
Manufactuierii ol Mipplici for
Chain Pumps
PATENT RUBBER-BUCKET
Rubber Buclcots miido to Order for Tat
ontoos. Sen fur I'tlce Mt.
FAMILY EGG TESTER
Alil'.NTS W AN'l KI) In etery lown. Send lor
nainple, 21 cent, KIIKI'l'S CO,, t Dry
Htu i t, N. V
Advertising
In Religious and Agricultural Weeklies at
Half-price. Semi mr ( nttilougo on tho
LIST l'LAN I'm' liifniinntlnn, luldicis
OKO. 1' ItOWKLLA CO .
II Park Itnw.Ncw Voik.
I cllei NptViiam'i and Maiwlucj, the oltleal
inlabllliid lllimtratiil reilodlealii In Ainulca
ehfy me now ilril oiVi iihI lo eatitiii rs, who
w III, If they H'cuie an nueney niul escluslve ler
illory. be enabled lo Infroduco ei'tcnlceii nrt
i la llliHrul.'d I'lrludlcilii, eultiil tuna many
lUlliu l Unlt mir want, nml. w lib the choice
fniiueUht new and beautiful chromo, yitrn
free of uiala tn e.u h annual "tiWrlbcr, ln (ii-
nbltil ti MTine uiif , ,. subscriptions In
very family In lltclrdl.lrlcl. To .klllfiil can
ViuHigthls wlllfcccuii.pcimanentempliijmciil,
juidtliennewaUeuih tciir will be, usmiiveo
llClV llllll ll!llllll..l r..t..n,ln l....... I
ami iiioiit liberal erinsamt to ull applicants who
hiiitoj inuj" uemrt lucanvMH.
JakAOk. Al-l'lJI'V 11,.,... !.'...!. I i . .
llnm:e, IVlil Slicct, .Vtw yjk
III
' i' i i mi in i j nun iiepiic u
USSiNG'S
WSHKUAII
utU Uotall
m i m i ii
1.1, sTtlCU or
WATCHES
V Mill. I V H"
Colhe I'riH,
yinp Dlnlted.
Spuon lllll'll'lH,
I and liohlcln,
ItnieelelM,
t.uld rhlnibli'j,
"liver'! hliiihlr.
(iold Lfickl't",
-lilrt MinN,
e.tl Itlnirit,
itroochert.
l.ttdlrv xn,
l'eail t'elK,
ice I'dl'lK'l-H,
lliem lilaii-ct, Ar
Doscrlption.
Watch Ptlatori-
only lvllable, a- will the l.m,"" I liou-il
I!
A
(i
.1
F
T
71
-.0
0
tv
11
0
u
s
the lowcit price, ,11ml a liand'ome lft wltl!
Ilookion nut- plan, to 01111 on theold ub"
int ci u pcuny itir 0111 111,
011, Koilcntly won. by nny inaltentlo
iiuioriien me nay uiej nreriTcite
ENT FREE.
I FLINT,
USHING-HOUSE
V atroot,
1
,-. liullel .Uoitirnm- Nnle
IIClioKce I lierebv slicn. that bv tirtnr
tii uiu piui e inn in it 1 1 1 .am eimuei lllolltrae
.Morrill. 111 ll'll llci : of the Culm unit Vlnii.n.
a((.iiivu j'j,iiii ir. .1 . "iniiirii mill . i.
lie Itailroad with it. iiilpmeiit, and lite lulm
inin t intciiiici iiiiiiro.i'i company, DearinK date
t'ehriiary I, IS ., to tlieiindcii'lsiiiil,iiiii bv t Ir
tHcnl'nn order ol llm Circuit Court of the i'iiIim!
M.Ui'.i tin" the Sui.llierii Dlotrlct of llllimli , we
win, on uie .mii nay in ,piii,..i) ii-;i;, Mil ut
public tciidiic to the highest hlilder, fur eimh in
liaim.iin: iuiiuiilliKue.-eiiiit'ii ;ooianu CUattct,
now in olil'liOH.e.ion. ludntr ihe mi mi. itifritnH
ill haiil motWii;c and In the eald order of court,
lo-w ii:
i:n(jI.ni:-.
I'.i5.-enscr No. I, J, Hand I.
Kiumht -S'oa ft. It. 7. H and II.
switch No. III. Total number of engine
tin (K1); liuuil'cicil Irom one (I) to ten (Ii.) In
iluslvc,
CAIIOOllS.
No. I, J,.'Iani I. Total liumlicrof eiilmo-e
il iiuiiiiit.iiti irom one (I) to ruiir (I) ucltitlte
LM'IiLSS CAlts.
.Son I audi!, 'lotal nuiubvr of cvpie cam,
twu (ill nunibeifil one (I) and two (0.
1 1 A (J ( A li I ;, MAIL AND llXI'ltKSS CAItS.
Nos. und in. Total number of Im-rsnse, mall
and iiirc5 car, two (-'): uumbeitil nine (U)
and ten (to).
r.H-si:N;i:i! cuaciiks.
No. I, 1!, 3, t,, i), 7 and . 'lotil liuinbei'
pasieii'-er coaches, rL-lit (s); niimbeied III. hi
one (I) to tlKht (-) IncliHlte.
1IO.V I Ml.
.Nlllilbcril ll, l,ii,x, III, IJ, ll.lii.lh.-M, 21, 'U,
"J, .'Jo, ill, it I , ;ui, ;h, in, i- i. ni, is., ;o, .-,2,
II, 51.. M, Ml, i.J, (il, Hi, 0. 7n, Tl, 71, "i!,7-f,f-il,
.', hi, hi!, iv, IK), Ml, 111, IW, Dx, Hli, pi.', Jul, Kiij,
los, iiu, ii.'. ill, ii:. n, I'.'o, ii', mi, ix, UK,
i:v, i.i.', i.-ii, i.tii, i:ii, tin, ti.', hi, in;, n, i.v,
1W, 101, ISO, 1 1M). Total nmnlierof boxtsir.
eighty (sii)j niimlii'iiil from two (2) to ono bun
dled und HlMy (ImiJ Incliiiite, iven nmiibirs
only.
SI'OClv CAItS.
.Number l.oul, I .(ta, i.txii. l, mil, i, m;, lcwi;,
1,(I7, l,l'f, 1 ., 1.01(1, 1.011 . 1,012, 1,01,1, 1.01 1.
I. ot'i, 1,010, 1,017, I.OIN, 1,01'J and l,02ii. To
tal number of Mock earn, twenty C.'o) i numlier
ed hum one Ihoiinniid und onii (l,il) to one
thoiinind and litcnlv (l.ojn), melinite.
FLAT AM) COAL (JAIIs.
.Number 1.11,0.7,1), II, III. IS, 17, i'J. 21,21,
;?, ', at, Lm. :il,,:i7, a'.il, n 4, 17, ij ;i
M,M,f,7, .7), r.l, W.i.i, I,;, 11,71, 73, 7.'), 77. 7'J,
hl.hl, hA, h7, hi. (II, 03, W, U7, UJ, 101, IKI, 105,
107.1(1(1, 111, Hi, 115, 117 and IIU. Total number
of Hal and coal cam, hlxly (fin) 1 numbutil I10111
one (I) to one hundred and nineteen (lid) Inclu
ilve, odd uiiinberHonly.
'loKilhcr wiih all and uluitulur the api.uite
iianie. then unto bclon-uir, or in niiywii.n up
pcrl.ilnlnif, beinjra puition of the ioIIIiik tock
upon Urn wild Calm ami Vluccnueii ltalliu.nl.
'Unit ald i-illn will be made, at tlm fullowliik'
ktationiou the ('alio and Viiii-eiinc llallitiail.
at Ihe lime fctoppolte eai h, that In lo ay:
Ihiund lloue, Cairo n,la A M
.Minimi City h :n)
Caledonia 8,.',l 11
Ncwiiiand l hail 0. 15 "
llclknai 11,3.', i
I'ormaii u.is
Vlinna Ki.io
Tunnel Hill 10. In
lluiiieaide 11,1m
stone Fmt 11.1.1 "
Leilfiiid t Ii "
II. nrlsbui'r ,
indnimlo j'.'.iiu j ' m
'lexa City pi -, i '
NoirlCHy f:5 ..
ijirmi 1 vi 11
( mutllle Bt! i
lliaytllle ;i'(H
Mount Cimiul i.ti
Allendale 1 :in 11
St. Fi'anci'tllle i.f.n
T'l lint a Irnlli will leave the depot nf the Culm
nud Viucennes llallroad, In Calio, at Hu'r.lock,
A. M. Oil thlHlllV (if mill llll'iil ,'llnr nil iHirmnu
aniiiniorliinlly ol leaflilii-j the point abote in
time lor Ihe hale, at the unial ratcH ot f.ue,
dii;.i:l .mhikian a co.,
Dated, Mnich.t:.. lo7(i. Mm ,KiKn
DANIEL LAMPERT
Fashionable Barber
AKIJ--
sonm stun of F.iaimi stkem
U)tv,'i-ii Waahlnuton and Oomiii-rrii
t vtfiiiirr
X3fjXXXATOT.
'I lio Trtiiitccn or tho Cairo City
Property dc-Iiv In call nubile uili'iiiiim
lo (In- tiii'ilN of ilu it iroi'iiv. coiniii-
III,",' il nilllili'l-alilf liortlnli nl tin- ( Ity of
Ciiirii. In ,li':niili.r Coin, iv. in ii... v. .. i . .
if lllinoN. :iliil IiiiiiU IliiliinllMlelyiiiIIii
I'llt llicrclii.
I IiU eltv. .K In Well known. In ..'liinl, ,1 t
tlioeiinlllli'lice iifllii! Ohio mill Ml-rl-lppl
vein, ;u iiu; ueaii oi iiiiiiueriipti.'il liaMell
tlimmitho .MI,Mssl pl, beliiti lulow ob
(trilctlotis by Ice In the tvln'tor oml low
water in ctiniiucr, anil tl.un hai a clear mid
open river coiniiiiitili'atloii nt all time over
tnc .ttsfiiM pi ami im iriijutnrief, with a
tho country Mitilli. In tlio Ulilfol .Mox'o
ami tho Atlantic Ocean. Cairo liaanUn iho
samo clinrauter olcommuiilratlon with nil
mo country north over tho mrruiiiK HowIiil'
by It, when thou! Mroatni am not Itmavf-
i;Kine iv uvi'oii in tec or low watir.
Itclore the era of It.tllro.nl-. Cairn hail a
rommaiiilliii; itililnn .1 .1 emitrt; nl com
merce and inviRat Ion. Thl Impmtalii-o ol
poHllloti hhe till noft-emc".. but ha-ttiott'tlio
additional advantage (it belti(! it (,'rcut rail
load i" ir.ri, 11 number ol the mo-l Import
atil railroad In the Vnllcv ol tlic.Mi-Mf-lppI
ci)iiverBiii 10 unu Hating tueir terinini
Ihere. Amonir these, coiiiIiil- from the nurth
are tho ffreat DlitiuN IVntrul Kailroml,
which t-avuiie. tnc ciuiie -t.uo ol lllltioi
lrom;iti extreme nortl.erti and north -("intern
to It -(1111116111 limit, iiml by ltcniineetli.li
uitcnil into all tho irrcat nartliufitcrn
grain protlticlni; State ; the Cairn ami Yin-
eeiiueK, exicmiui!; iiiim i:un to 1 110 city ol
Vlnceniie., In the Stnto nf Indian j, where
It enunrctlon iitl't.rtl direct rcllninil com
mutiicatloiiH with all l.u'tcrn cltlrt ; ami
tho Cairo A- .St. Louis It.illrof.d, altnrdlni; a
direct railroad communication with lliu
City ot St. I.oiiIh ami nil the railroad ecu
tcrtrii; there. The toad coming irom tho
South are the Mow Otlcun. Jack-on ntul
ureal northern and tho Mobile and Ohio
Ita.lroad". whleli ;ivc direct railroad com
mtititc.ttlon with llm cltlca of Mobllo and
.New Urleutih. ami otlu r Southern Atlantic
ica poit", niul by comiiiftliig toad with all
the cuiinlry H'ltith of Calm; and roming
Irom tlio "outlnveit l.ttiH Cairo, Arkan-a
and Te.v.m Itailroad, which i llonN lmll.ir
coi'imutilcatloti with So tbern MI-ourl,
Arlanm and Tuxa. and the principal ell
les of thoe State. 'I ills IjvMiaiuc d roid
wl'l pltc, al.o. direct eounectlon ttitli the
Ti'iis ami I'ltcltiu Itoad wlien It I com 'iu
tod, thus giving tilled communication wl Ii
tlio principal port! ol tho l'aelllo Ocean
lbe-c ra lro.iil-, teniilh:illn;::tt Cairo, arc
now nil computed and In niccohfiil opera
tlon, those in Illlcols coining into the clt)
on a bank ol each ot tho liver., Ohio and
31l.UslppI. and termlnatlmr at their conllu
eucc, tlm euclrcllii,'lho city. Tho lloll)
Sprltii;., Ilrownsvllle and Ohio ltlvir Itail
road, and the Cairo ami Tciiucieo Hiver
Kallroiiil, which will both terminate at
Cairo, are In course of construction and will
hootibe computed, ami other railroad-both
In lllltioi and in State boulli of the Olilo
river, which will a'.so terinlnutu nt Cairo,
ara projected, ami arruncmuiitu iiiadn to
build them. Tho construction of there
will Krcatly Idcrcaie the rillrond comuitinl
cation of Cairo
It ventral Inaatloii In thoKicr'. Vauoy of
the .Mlthlisli pl.aiiil the urcut w.'alth ofrlver
and railroad commiinicitloii, five to Cairo
tinniip:isc(l ndvantajfeii as a commercial
point, as It afford to her easy and cla-ap ac
ecn to all tho strain prodiielnic dhtrlcth ot
tbe.North and Veiit,unihlmllaraccci to all
tho agricultural produce con-itmorrt of the
South, thu preentiiiK the best location in
the We.tloran iiitercliatiKo of thu rohpect
ire northern and noiithern commodltloii and
productions
A a mamiracturliiRlncallmi tho position
of Cairo I not let liiiportnnt. 'i'liu erudo
miterluls of every (lescrlptloti, which con
jtltuto the element of iiianiif ictuied artl
fle, abound on etery hide, Iron 01c, coal,
ofhiipotior quality, and timber or every
character, moro than othorn, beliw easily
and cheajily accesilblc, ami thu rich acri
cultural region ofthu iinmedlato neighbor
hoo.l, ih well ns the morn remoto ilblrlcts
rendered trlbtitiir.v to It by river and rail,
furnish hupplloioi me necessaries of life in
tuch abundance as to rentier llvlni; except
ionally cheap When the mantitactil" ilartl
cIoj are produced, thu fucilltlc fu. olieap
dl-lrlbiition by river ami rail aro not
equalled,
Cairo has a moral, liilelllyent, liberal ami
enterprising population of about 12,000 has
a superior hj-htem oi public tchooN, wlileh,
with otliorn conducted lir prlvato ctiter
prisc, atloid unsiirpuscd educational ail
raiitajfus Ii p-ivscused or well-estal.lli.hcil
churches of nearly every denomination
has ptibliitauil prftnte liiillilliiKsofa tuna,
rlor character-lias 11 climate, which fnrsa
lubrityand hcaltliliilliilliience.s catutot bo
Mirpafi.spil-has a well-iek'tilutetl ami cf
I cJcnt municipal oritaiiluiluii, It streets
llShted with L-aH, and other metropolitan ail
YiiiitiutoN, which maku It hlhly .lenlrablo
and In reality not to bo excelled as 11 pluco
ofpcrimmeiit rohlilciii'i'.
I.ol (iml land In Cairo at enow nitcrcd ut
very low ptlcen, ailbrdlmr tavorablu oppor
ttinllloH tu purchase, ami the owner. pro
tein thu location to tho public, as nll'orliig
Hiitlvaled adrautdh'O'i lor the tmrccgsliil es
liililhhmctit ot eniumercliil or manufactur
Iiig enteriirlsen, und tho best locality 111 tho
count it (or Drolllablo Intcslincntof capital.
. hTAATS Tayi.dk,
KlIW'lN rAHhONtl,
niHieoh, etc,
Caiko, I i.i. , .M:i) )i,t, 1874.
fh-KI-tl
WHY ARK TIIF,
' uiu m iai n vm ifvi mi iii.ii."-.'
9:
TtADf. MAIlrt. "
Tho Best Coal Cook Stoves?
V I Durable.
Sites, Elvld and prices b toil every eat.
E sure and ask your dealer for the MONITOR.,
WM. RESOR & CO., Cincinnati, a
Manufacturer-! of nil Hindu of Stoves for
Coohtnif nud Ilontlng PurposcH.
Ifffiul f"r 111 il .tt. - (lAtv-'t-etvly.
est . "wiittoo,KSTIXUT1,i
700 Cltootnut bt., St. Louis, Wo.
fSiio'M k ("" 1 r TLTAr tn 1 rrnciAi. thbat
ncnvu iBitcju.-r i.uuitrAttr uieic.
lUlf 0"'n. iit.'C islfi rrl If .e,. ttttlti lyouta
I,'"!"?'.' " 'K ." ' "u " Bpermatorrhesi,
I'emlnal l.otocs, Itcrvoaa litsllllT; Htonhty, Iin-p3tanC4i,-.tt
ir-S .tru.teu, tko.iormloltbl
Ui, Lirroui7cn,dfrtitt rawm, Irrlutiai.lallfiiOoo.
1! kltcICoo. -r"o.lttc;ni.rrKai;.n,lBsrrtn-.riMMNilibs.
ttj.U4i ttcf ln..uoliiiict.ii ol
O'.cet.Ooasnhcoa.ntrlnurq to 1 HtsUiIIi ll faran
l.i.-:UaieUol, h. ,.lr- I t .tlcri.u.,lMol,Urei!,
1 ,iLH, iVnCAM CU'.U.iif rtiilimuwul.:
7liu:ii,lp .1.1 llm, e illn wi,';, lur
iiir )ri-it ,m .iimiic crxtrriiiartioi
ct !-fi, I. . nrr. il i ' ibi.ltl,- no. Wce.aft.c-1
tJi, .Dili-. It. r.-ot, . r to !' tl
ad ut... i ' -. 1 Jc j v -bI.h. I-rlrito
IttUcal uuluoa-'i! ia a?a.od ouTciopoli toiujB...
BOOSC OF MATURE,
Cnula(tc X49 tC 1 6imlr tt tot tafrtflr-at,
l.terjl-f-xf, it ati. it . ft cjLim;
ULarr ,i, iiL lutU .1 . Jrer. tfciri
if lirfcj tt rcu if tt.t ,r r laiohool mn4
WfratiiLwl. rj-todc u be Lai ItkVJ r, Uautafl
el .sirfo. 'rful li At l.f taictttT wt.I trli tr
tv-n, .' f r lb 1ft -U cr ttr tnir nl Iiu. btot,
.ft! c s:t4. it 1 til) to inr : Jr i for US ccu.
A Mr s, lir J-nea. Oeitrjl Illeal lattltaU.
'SUdCLcc au,uKt, Ot. .Lou., .o
DrTWMttier,
17 St. Chariot) street, St. Louis, Mo.
r'; iu 1 , ft-- 1 ,1 (r - -ai tt i Vcntrl, ticxv 1
endCbronio VUnatc ti m my 'br finiuiunasu
Syphit.i, Oonorrhcpi, Gleet. Stricture, Or
chlln, llernle. or fiupturo. all Uriniry Oistmt
end CtyphUitlo or mercurial IToetion of 1ha
Ihroat, Lin or bon, rt trtr.tl vlth iBptrr.n' x
a m, ea Uut tftfotivi (rtbdrUa ruiVy l't.f .'
Spermatorrhrxa, Sexual Debility end I m pot
ency, nt .-rttsltof fitlf-itQMla featl). Kxstt .(
la tr.ur rfi ,crtlr etuM,tM LL-h tro4c v
i r ir (.. v ..4 it t.rt weii, ttklsal cli' 4,
tfiti-ilTi dies' i ct kiibt d?cMv Kimrj, pttopUf ei tin
ft,flil kia.efftTi' o tooelt7f fott.l.e1Ml ra
cf 1J4, lo cf Mutl jtr, d . tttyUnog tatrrtsr 9
lmproprcf tinhpr7.i"lnat.t,yf:rl. I'.tt.tibi
( 4 r rcUUn t iu iWte, f si la aWI foitl tt,
t r two i-ttt iifta't. & tatatuMoa 1 ac r lj taut
t:t; 1 (cwtf I, a In T.tUt-r Ut 'f totu iw hit 1.
Vttr. it li laccaer.iw.t t TWt tLt u t r trims" 1
tr I. intictnljct.ti7tT"r'otc.rRllTrr7tr. t' r
Uc kouiyjs.l.VllMI. ti.I.71, 12 U.Ul IMC
Pamphlel, fa any old mi, for Twa 8tsmpi.
MANHOOD ViW.0411
WOMANHOOD fcWLISSyK.-1
Pent iealixl, all ihreo. for to Ceou.
Mixhood and Womanhood In Ctrmln, bell
(jgalhcr, llluttrated, 13 Conti.
Zlefftnt cloth anl clt blndlnc. Soalod far COo.
Onr tv'tj ytA '.i tb i uiti, ttw to lif 1 a
t- f-itBf i. i wt or 6rrr. iv r
I'mper t( tatsirrr TTboBrr tf.t, JJfsOtwi, v
I, Pfe Bl-1 rlf-ftT It fl tf tt- t 1 t II.
IV Uo.(.oullukrr7 HnIalLrrl&nin.y tviucm
Tfa I's;w ti r h- rv. .cuoa, bi cio t.rt, Ttt
Crrle4 or cgatemp.sUhf Litr rn tUtti l rt3 tu
MttW l-tftravcu ,lu.itfi m tua.o '!! i
riTil CTlet.on,finnlit ta fc ttl tr tit tH t
then lcekftd up.botlall c.roobtorlot,alit t r
tt te rtkn4. It co&uIli tbaercemof totdteallitcr
fc.urU...I.UTiVr Jlo acrt'oi.ttf rtvKf,iDl w i
tikii7sQ wiwwuuiT li a cartful pcruuli tcaumca
I: cost. . M
K"piilrKUtl3i..im4Miv''5T KtHrifcetff.Wiu i,
)ScrCtitrm'i cbrt,et fooljuUti la Aaer. . i ;
t.uair tiUwi, tailulzi ioaui,
DR. WKITTIER,
617 St. Charles street, St. Louis, Mo.
A itfifv and radral cure
tS'tr Ruptur cr Jitrnta, in
jreii Kgcr cm, gua ra nttttl ty
the )udian mtthoA at irtAt.
pttir.t. AistiJcureer nofet. Cation or u-rtfe ta
mm mmm m,
Tho Lcoimrd Scott Pub. Co,,
11 3A20LAV ST.ilIEV YCP.il,
Contluuo their wilUir!td lliprintK of tin
fJDINIiUltdll ItEVIlJW Whljr.
I.UNDU.V ("CAKTI.KI.Y KKVlIiW-l in
hervatlve.
vi:sTMi.hTi:u iti:vn:v,'-i.ibciai.
illMTlrill lIAttTLULiV KUVIKW -I tuii
?clifitl. Contaliilnt.' masterly criticisms ami hiiinm ..
l ies of all that Utrcsh ami valuable Iu
lterature, fc'eli nee, anil .Ut ; and
ELACKWOOD'O
iiDINBURGII MAGAZINE.
l'lic ino-t puwcrliil monthlt' in tho I n ll-li
LbllKUiiKii. I'aliiotis lor HT(ll!ll;s, I;-1-., i ,
uul nKKi C11KS,
OF THE HIGHEST LITERAflY MCltlT.
TKltMS (Including rostasu):
PAyatlo Strictly iniAdv:.aco.
Tor any ono itovlntv, 9 1 Wl per imtimii
('or any two Itovlows, 7 00 "
cor anj' tlireo ItevIetVh, 10 0(1 "
Kor all lour Itevlutvt, 12 00 "
Kor Jllackwood'H Maga-
zinc, i 00 "
I'or IllaeUwootl and ono
itovicw, 7 00 "
Kor Hlackwood and two
KovIpws, 10 00 "
Kor Hlavkwood and three
ItovluWH, 1.1 CO "
Kor Hlackwood mid tho
lour Ittiviotvi', U.OO "
CLU1IS.
A discount or twenty per cent, will bo al
lowed to clubs of four or morn perhous;
Thus: fouri'iplcs ol Hlackwood or of ono
Harlow will bo tent to ono nddrchu for
t'12 80, lo r copies of tho four Itcviewn and
111 icK'tvoodloi- fis, and ho on.
Circulars with further particulars may bo
had on application,
TIIK LI'.ONAItl) SCOTT I'lWII.WO CO
41 HnrcHr Street. Nntv Vol):
11WSALVE
Immtdliti rrl'?
l aaj m,n1U.
ir.r Rin?NS. tioiLS. rinrjfn.
UNION8,OUTO,,LKUIGKJ.Cl(l I
iBLAINS. ULOCRS, tSOlW.4, I" .
llmir.lst.tsMll. SOOrutlilial. l"l I i
iruilltlTL-'IIW " co- IH ntU.lllB, CM . .
Barclay Bro's.,
.Wholesale Druggists
OAIHO, IIiLH.
Il-I-
ulJJSJjajv"
$25
n (lay gnarantMa utlnir our Wn,
Auuer Drills. flOO a miuii
nit.1 to aoo'l AKcnti, aitircr nook
free. JUi Au;r Co,, Bt.LvuU, Mu.

xml | txt