OCR Interpretation


The Cairo bulletin. [volume] (Cairo, Ill.) 1872-1878, January 27, 1878, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033413/1878-01-27/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

CoakiM'waM
-
JJ , f in i t- iirtrl " tt- '- ' 1JJj'Z!'?!'"iT?''7''"'"mmm'm'nmmm
TIUNTING HOUSE.
il
BUY ONLY
. ir c' prn
."i
I
l
t ?
Ol lit .
r' ' inw rt.rtTi -tirrn?Tr'V' " "1 o' ,r:r"':. .. ... ,.n., ........ . .-.,rc ,
,( r r(i1.fil;rfonifMTr4M " ':
1 in. paniM- wanr, mviiitr '"""Li' 4
ri.MiHiiMi tliUftiUut frvlpt f
NoeuiUitnl pijsn iiui. f , ,
"I 3. V Tl II1KM lII , or I , , 1 11 III I, i " nu.,-,.,
' 1
4. Wtarrliu'U, of fhllilrvn it
t. li.mlrv. tirliMii.'. Vllloin-.t
I J-C" J- rUtliTn-trii. Voniluti,;,
s I
rtHrtl,' "nWlf. tiivm Wli".
lH Ji k, FliralKlH, 'JiiI:-iIip. Kni'i-U'-hi-, .
Ml a, ftfr4lnt(it, . ;ti Ib-nnul. -. N.-itV,
Lii " ' Hyoprifslii, Bil'm p-toiilucli. . . .
I '.j 11. Miuitrmncil, it 1 'aiijiui ru..,, . .
H J J n. W niieiu loo I'uiei''-. . . .
I fl J It. Croup. (Wli, Jillt.iu;, hui.. 1.. in'. .
1 1 '4- Mlii'lim. J'rv.iiu liw, i.in(.lii.u?.
il IS. HUf HMiillloili. ill.. Miisiii- lM.rf.. .
frm I -rl-ml AiriH1, L lllrvrr Awr-
I'm al6.itlkllfallll. Oi.'l S.)l(.r WMV 1 vi':
; , ' V1' Starrli, . w rhfiiii.'. InK-t'Ji..
1 C4j. vniowpitta-WMirh,."1" lcu'' "
fm AkllilllU. 1 ,rl.,.-. .1 ! iin.
'.My. l'-ar llil ll.UXli. 1: r....-t; .lllli"
1 . . :t.' :
vi. (.rix-i-xl IKb.f.i;. . T..i.-...!.4.
V
1 ' I c.t nph-hIi Nlll'i. :
Ml
1 rbiiMr klir
'MlUllil PprillO". HIS l-T!J.
-sv lifu'l' Mt-nri, ..n ;... ii'. '
, 'VrlUi-tV..i ' i !'
,.1 Hlptilhri-IH. iirmn ,
f . ' iltLUAlfl lilO'. "WU. . .
IU..I i
' v iXlcioco. of 'iM.v.-tM u.. t. 6 .no
. ' ' - mnt !"- in-1 t h.!;,'
.L.l.lmwir iltl. fO I - 11.;"' !
M country, ipm rir. en rrti;:Tr
H ! hi Vphni. Hni.ii .H.U1 Vr JiHiif lo.
U' L i,n tnrt I-rM; J- i i :-'vi.U.
r' vp rr ..r,:;.. .iLi n.
0H '- r
fOl SALK BY 1". ;. s- iil il.
, SI B&h K n R RP
, 3l WV tiM' VrS'"'.r,' r'Vtf1.i t!.f. ! !i .1 '
C 'm l' W1 j. ji ttx, ImvIiu i't..n It at t.mtf ir- I
lil.( ,. I Hi- Ii i .tit-1 CM n lll'i'l .i-.'.-t-- (..''. i.- .
i,., vi.iuu''i I lirr.,1 l,'-i n I'd-.: i,-'t l, i.-iji-ii ..
f i :B0 .i ' -1 I- .'I..! ;-n-l r.ki','0 i 0 ntv .-". i.v t i... , -
' . li" i li'JII'. ' ,- , !,;. .; n , ill
i f " lii -:ii.ei riai.itv o.iv:n?-5.
I, runnw-wif nntnnti fimc c,.t
J I...IC Mill.t' I J
fM .:DrFieicu's ravoiita Prescrlptic-n. :
. " Tb term, hMWvr-r, ts l.m a .H- t-xi-'i-m ,
I i 4-1 k-!! H.v'r;.iliv, ('I iw 1 ;.!..,.. ,11...-. -
, W'!.!, nwlj'finl .-VfH-T livo'i. A ii (-''i-c i.t1- j
h -!. to, I ti.nt, ilii.e tvum-nn ' i-m r- i
. H'U Ml Hi fl'IV i lt!-IM.-. ItK-l !!.! I I li.P !
U .jki:,lo : -ni-lii of ..in i... MiicuM i 'i,r : i
. jk vrnmi . 1 ,.iis fi.-.M , i fill
. " (i IfU'tlKnAI fttrrrr. ii 1,4 uiv; il.-, a i !.':
1 tin. .il.', Ii.nl eCk-.-Iuii r-'i'it-n' lr IM
' .f ti.iw, ...m.I .i-. lii. t will. ! h!I lit!- .-v i
; fc.kndfc .ui .tiicuuuUfc.-. (.-: t.i:, iiv at:.! im ::r.
; rat...- uiiiMi v nv u'liKh Kuvn iin1 ion :. i -
, toniwlil.i -'.ako inTvi nl ii .:i : :.
I a. I'livwiito. Ni.v, i-.t'.i iirfi e. ("i i; am 1
. ""tt ""! u.-n-i- mi nio mo-t fii - rti.iK -
. ivk.rt4.tti.. ..... L .u.i;,i '..i. i
, iurmivMiliesilim-.:: ;.-.rtihl!h limnwii:,
I i, ".ii'.j'rKr. if a t"'iv-.i t"ir'- i. m.i
.' U Kttt-rieii l.r I hp Him. iivi,..i.ii.U t II . r..n.
1...I-. if ll.f U.ill.- nr.. II...I I n,: mi n I urn n'
me I-QIC. Iw-tbii')s ol ti e ui.ilii nc I . ni
n iH'tll mkru Insir -linff to iliii-. 'in1!-. :,!, 1 l
. iMWg mm tut ulilrh r tc iUiiiii i.l. il. iim ni 'i .-
V . r.jlui 111 IT..!!.', , til t. 1- .1 I! ,.1
i .
ti ' B'rt PBrfm-tcpftliihT..-in n ir!:.( -. I .
i. .ifltT ft n J ,lo im-lor ihii rwdtHi.: In I. .
p tup rttftwgi i.i ii li ni v nih 'I'ait- rtur. In i!,;.i.
. I ; ml ( cute. Joel tvnrrauioi! an, I
pvrlrrtly ufe In rUkiiiK lioiti i-iy
b r. puiallou uini ni) luoncj uu
Tllr Mfrntlrtf arc frniv.:' r!.n-.i ,!,.,.
I t,t wht iy luvurllo ITocrlftimt !.. -
. .wuikeU iifs, h- tl l.y BK'tlii'. av I v. mi u ivr-
l"ta'Ll rievur Let. iiv uiiaUiiid by Ir.y Iiuu, i :
.eiicoirW-H. iwu.c-uo riouii1;-, I'm.- ml !
BouUiiy rwl. hiiimip'.ion' wnen l 001 uu- i
tklfcAuJ t'tb tnvsiil irlii, V t k Unci:. I
ti.n.n uiuih. Kn iuv , ru-. a.i.i -,i-i"" .n.-,
fcv.ti'irt'rM.iii. iWriH ln n ru-ifon, I''r-
C .. IcJ 'lP.it. !. li-ii(--ua, l;!'.lii,,1 !---
j uwlliK-,lTliri1.i4mr,l M'Ktrritr, l;h in.-
1 t'oipeSUufl, l'i.'liiiiii.i.ilion ui'.i I'lot-iiiiioitof U"-
. I UTM. IIIIIMM.IK.. Brr uf M-i I' " lv-
- , n . W . .. . u mi... . ... inn rv. m. M m M. . I ...
Muuns, aii'l vct. maoT oiliPr hn
ill !.. irirnK iil to wMiwn to' inv'iliuvi
lr nil iil.i...J,,i i.l fl i. k.i.iii... 1,17 l.i
t ' Vtvnlptitu w.tI.1 e-iTH-tUe niarvi I c.
cbewrM. Tnv. me.1'.rhi I iwt f.' a
r . vriil HI )mrtllM, livm a liiu.t r.
,i.:i..(. in UK ...,., aC tllM.;iM4 itl III'' -'XI,-it .
,tmn tH ii.u.iri. It u-lll nut uU'iflxi'iU, bur '
. I L i hi ru. it. .11. v : .ill nr r..: i,i it
E "' " ' ''
'ltma wt.u iit f.ir'.li. r i! I'T'i "ii.i'i f.'.
r tciutyuiti u r.(,uiin ii in '1 in. I'l O) i.v -
imytt "rft i:1ioai. Ahvi.-eu. :i i n
C 'l lvtT Pl.t. p.ffl-f.l-1 I'll it ',';1., i
' til H-.w mtwuiy i-1 Ht it, .. .,,
t peculiar to I 'm.i!i' . .wl fi'." M'l.'O .'i j
i.d.i. in u;..i i Ij il.t ui ii..i.'i i.i' :a in U. !
,t .:1V. mtU, D., Pii'H'r,
in rr aim, .v. i
raitesl i3 T3B Ami
VJmi i .'.-
:f DIAMOEyD OIL
Alio!ni-nt unU'er P.y in-l.'iirtwlnl.'dl
iheinotroiioMi.-(l .juii-t ciir vt-r In ..ULlil
frt"rte' vutilo in tlm Mii.-ti Oiilli nn
ciiry fiWUi tent.-i imre ot
Man and Beast !
M U bi jHiirtilid: niid urcnt huglini; r -iiio.lv ,
W!omf wt4.t tiy iultvriii IniuiBi'ii y. '
Ivillli IJIltjlillll lt'iJ Jiri,' n IN Ul. rii In
nil (ft ijlSUU'tilU imrtVhlt'd powrr, kiiO
l,y
TIT O TT fi . 1VT O
A kll MM' I'lriilHl,.!' ll tile IIl.nl ,w, .'
I ni lu.idyjijJ iicit r(.'!iuvcr I-1 n. '..'.'i.;. ,
Diamond, Oil Poscsscs
be i.-H.t ron.i'fiiriitril iifiiiiiit i,r(jfvi,i!i s.
f)'9ftft4hi tiJv;iiit tr .:iin ivlai, ui...-t
' . Whjii1,! H(1. i .ill.., u, it Imi.
I niittur mill up, I livid, ev,-r ic 1 1 i. ! v.
lr iiibli.: li'.relil.
! iWiitM m- (tiibiMittiii tlm. mi: i.
oiivinwii vul i lii i :i Mir.' riii,: I,,.-i :, i n
' lu'ilUiiu.li'i.uvillx, LruiM'. t.r;uii-. -t
lUZ'bLtS. Obit, liJloU-. I. tli, i .:!'.,
inj.ire.l iiii,l,, j.'fitit il.j.ili. i i i,
or"thr.itr-tootliu'li", ii."i-f .inr. i,-rv
lil Ifcf. lit", mill', I no, ii ., nu i I'll ., I 'i' I1...
1 liiiiunn rat e, um.I'i
! A l'OHITl VI' ( ( us;
. vr wi-eii)';'' riubblii , .' itftur., , .,!;., i.
i.laiv. Iiii'l., (-uriiK, i'..it-, In u11' I. mi".
, Willitirali, jfifl evil, enltie. uml :u., , . i.iii-
tiVriilUll ifnner.il dlenf." iu r'.ot i..
I a 4riiwf'ir.erif!il,:tioonf b iih inni
7 (HMil tHltmor Vu by Kha
I llici.rir,. tielliR Well T ;n,nU n ,y
Z f! ilril'ifi'i, )hjriftU., Mi,evry iih w
,iii
nil
)i:i.
! j aver um-iI it. 1'rn i',
c.'iils wr lioltl.v.
5) Tf'il'WUtlrpj,, AMJfc ( 0
c-v:rr',t-.t.- cnn.Aiii;i.-ni a.
. . HruiurU Ofllvo, lllliaiiuiolii. In. I.
V7TT,p WHEEiiEE,
aaai1 jiii ' "T " ""' 1
AttbliioyAt Law
V.qAUlO. ILLS-
. 1 1 - " . .' I.. '. It u. r ' .1 i
'1 - J. ' I ..n.i I 1 : 1 ( ' Hi I V!. ' . ' . . I
,. .... -'. ... - .
: T
-Tim lrf-l r or. 1 1 -
I'uitod Stiit1-' w:.s ",l 1 iu. n livm I . I'd-
(in I fflf 1
mr.ru l.'M r ':
in i,i,.t,!;!i a. tic- l
a .1, rt.T in Mirk, t
i ,1 .,i-r .r f':J' .I'ti'. uiul tmii.r.if
.,-!. ..I ' ' 'J " - ' ' ' '
, oi,t:.ii ' n 'v ill' ' ''t
. A . :,!'ii.t:i,...l. "I l"" I'!' I ''"v '"' '''
io:ii.X lU :. Jl ...!l!.v ' in i"i'
im. Iiu u-H'H. in Nui"1' !'' '"
11 1 j-. in.M ri;ii.Jit ii-i'-.I'V fi"! I") Ijr '-'v
1 uipi.-i. mi. 1 t'.i-- -ti'-'in:!.'' 1. 1- if i" l!'''
t .i p t-i iH i-ll-'': t '-' ''it:
t..j. ol tlj.- Vt i.- 1.
iiV ,.: .M .. ,;. At:
'1 !,'! i ,i. i. n'
i '. i,:iy ....
t
. . .1 t:, 11 Mi.K.ti.iii
!...; ill' I.
; rr., l' if ...1
, ii. ii'
, :i. 1 1, . . t
i I !-
' ir M.i', -
j Ji f.iv.
. t u. . 11
I.-
i
'I v.L.-t ti. '.' I,. !".t
.: !. .i..:-.!- ,1 v. !.
! i ii i. .-.i:
. : kl'it ll lLn klt.ii 1 i '.'..- Vic.'.. I.''
, ' 1U.1 tili.VH..'.
.V rffi
i l- v:
-.':' ' :
1 1 II.' I ii
... . l l. I .- :
! HI 11 ' I ' '
-.II I ,1
i. 1" I ,r t
,-''l;i v".i : .
1 '.'. !:. i'i . . jut. r
5-1 I- 'V "I-1"1'
Il ...1 if.. .I"1!!..,. ,
,.,1.,J1.., .' P."
i : I I . - ii,"
:. .'., il ...
..i . ... .ill v 1 . ;. t
' ? , "il.'l Jr. .1. .
i. .: I..
I K. Ii.: jiuv ' '
Il-l, . :
! i:-:i
11. 1
in s
i!
' n1. i;;c
I! .l.i".
to '.'.! 3 : r.r:
Vailed fj'.it.M.
1 ii..
1 i ' i..:
'..'.'.ilj't -..Tl
i Y ..'..r. v.
. r n.' i-j li..r.
..r i. v r, :
1" F.
.' M.;-i
, lir
,11 I
,, f .
, r. , ,.i .-. ,.
( ' , .. .,...,,'.
! ' I;'.'-' i i, i:l-i - ' .. .
, ". ..
' ; - l"t.
1 ''. ' i'.'.i,... '
i- ' : " .
1 '!".;;'.. ,v,l '.'V
' .. rm. ... u-ii
i.. .I..
ii-1 r 'V'-'
' Wl" '..-i1' i,i' -i i '
; M
"."'!"'' v "' ' ! 1
' w ' ' ' '' ' ' 1 ' 'tl'"'". Til..!
I
l.'UrcliXM r, li.,.
; . r mi. 'in i
M. lilll.
",l ....
y li.. , .. . i-.ii.
! Hi
' " "
l,..l'. 1 I,,:-:).
V ' !! I"..-'.'1 -M.iU', l:.'.il I ;! X In 1! . I;-I I
i.iii ii,.-- ..: il .r; ti l.u'.i':,.. I,-.- ;i.-i . .
r.rj!' rii'.' .n!:i' v ;.,! , n: . it,, t, t
....l '..IT . I '.. 111 ..I Hi ...I !,... . 1. M i'.i ' . . ' . ' ..
,.,l.-- tl ..:- :,l , . : fi t ."
r .i -ii i . i,. , i .r , . : ii.nl t . . .
: '. ' .. .
a . -..IIm.uI !..: :.s . I. I ll .1 1 , .V i '.: . I, I -.
! 1 '. 'V " ''"' K'l ' -
i .
J lw,.ni
j : r.
! M ... I
M .tii K-
r "I lii!-
n:. ! 1 : t l. in l.i
" j in i
v.n.M 1!
, !l.
'I. M i
; . ,,t ,-, , , , .. .,
I' 'I'.'l ! In
l Nf.. ' '
... . . .
.i
i sici v ! r vi.i-
: A ? ':' '.","-'''" "';w,,V:l,?,or
I ' 1 '. , ., ' ! ' '-
i,:'
U) '.I 11,'.' luil'V
..I !!,! . l.'.'l ,.'. ill
:l i!n"ii,'
' 1 W r-" ' " "'i.'.K
1 ; I. nt wmt. i v..:-, i,.;-.",1,
t 1. : v.- I'.rit :i n.jr.l i .ty ;
' ' ii Lu' -V :.:.' l.i : -
M.HI '-r. 'uu :r vri..!i,. .ii) '
' k . ih , -..- c.; i,( mii . r
v v. ii :i ( ;y,. r- i. . i L ii. - v.-,, .
1 "ll lt ll...i I i I'.n .i.t. ,
I "iiv yisr iff. i t.i- 'n-j 1
I ... n rti ! j.lnn, wv iii'.l la?. 1.tr;
Wi. -.i iir.iif ihni-4 1 m-'iiiii Tn to '
' i:!'l o ill ,.t;h I0-.I...I' .-.,'.'!'l (!:.. i, ,
j.-.r. I;ll, -Itl i.l..! (i ll.'
!' li-.-r l'-i ilr. I'M i..i y, : I
S(, !!!! in...... tliinl.-I I'.n.ii.itl.i -
It "I (11. f 1. y - '1: . : i ', M.,v.-( .;. ;
i ii .j. ,!:!, t.i; n.i ,ii w.ii.
)', .-ll sve've li...l our aii-i l",T :',
't...l. iillf tin W i Hi li I -..! . ;
) !',( l.irnoi u!l I ' v c lift-t j i.r
la.tlili.i lw'.el..r lour Vvii!
I r ,. Vl. . -i, l.m ri.,1 r .r-j.t. i: :
'I I. ! v 'i. l.i, ,. n , 1 ,lt n. M l ', ,nv
I-..; , i i r'l i.v 1. 1 ..' ! n i.-in
M.ll w '.i!iv-s I (.,' 1 1 ... v Hut,,': i
J
iesal Tl,.- N u in,. !:.!'.
r I VI 1 f.ir ), iim :ir.s.. m m
diA1 Kl W V. .. I'liU'Li !' u
r.rTi1 r":i r . t . r: ; i. -'.n-;
iiii't uri' ilu-i.u Uirit'iry. Mn-l
ii. ,,u,' ,!..ii. ,', uvu;-l tii.u",.-' .ry i.v' n -a-:..
'Ifn.-l,', rvv-i-io y.jir i'MTii,.rv, i.n.l i-.il , r,,i rr.
)l,..'. l')i. , ii n .',-.;, I ni v.iut, r. ,. l..l..,l-i.
lt, lt V ,, :'l'l. I !r '.If dl' i:,;,r.i"', - !. 'i' i-
II.. II . lllv, I I.IH, 1. 'II, JY,,..
A'! !:, T;.ij T.viiiij'.u'fo i'i! Mini. ills' Co.
.i 4 iv.l ,r
PATENTS.
To Invt.'Mtorii & Muiuiucltirm
Gilmoro,Smith & Co.
Sotiotturs ol' I'rtt. nts liti.l At' r.i ii.vo at
Uw.
A m ...il,.: in uuil fjioin l'uk'ikta.
N.i K.vn hi A.N-stiK-, xmr ur.tH a Put.-tit
i- uli.nvo 1. ,y '. y; ,;,.;,.,, ',-..
i.,i i,i-v y.''vi.iii..i.),.s,
Sji i'i .1 utti'iition jrivi'ii ti nNrfpr'fn v
'n-'-i In fm,' tl,.. p..,!, ,1 :;,,; ti.lriiijje-
ti.-i''Uii- i,, iiio.i.n. Hst.it,.-,' ;hi !i
ill i," ill .i, :..n I t : i i . ; ,r i, l'.t, , o (jJ. J
Vi'M'i'jl
,.'.s- 7, ''ir..
; ir if , , .
.'v.V7','-fti.,
'.. ir.i..;,,,',i,i, c
" HTiS ElTLESY
PALLING "SICKNESS
I'urin .Denny iniri .l no ImuitMi iy oiu
motitliV tt14v or I ir, lioiiianl H I i-.'l.rt-cl
Ir it I'nw'd ri, To eiinviin.a ,il;c!(i.
that tln-ft; i..w,l, rt will il.) uil v.e ;!it!i i
thirn. vie wilt mti.I tli'-iu ,y uiriU, i,uM
) il.l, Mr? aiil box. A Dr. (iniilimi i.
Ilia only pliy.i.-niH tltnt Iiih eer ina'to thif
.ti-c:iH; a ajiechil mui.', i.n.l an tn (,im
tiDowlcd-rii thutiiiiiiij iiiru M. iu.m.
ufM'.i eurci by lUs t..-n. ur tlk" .wiijr.,
we will (Munnteo a luTuniw-nf i uii( k
avi-.r i aie, or rriaiiii yotl nil mi.tlf x.
lien.le.l.. All iiid-ruN nbotild viva 'tlit
J'ow.Iita ll'l e;ii:j trljil, 'in, I be 'roiiviiieiM
01 IMrctirative nn. crs.. 1
j''!''. fr biRje Ut,;!, (,r 4 lox,- Mn
J"). intby uiull id iinv ,rt o l'i,UcJ
'.iU!oiCaiitt'tounjiriiiof priuv. tir ti
tXJiHH, (J. 0. 1. AiUlrw., . . ...
ASH & KOBBIN3.
..f ,.i..n tn .in iii'i....u 1 i " " '
nfiil mi . ii.i.- :l !' I ' a ';' -
r" 'i.n it "t'-1 1 I"
.n.icli... viry .'..l r.'vv.n.i i'
MlfUt '. i ' !' Ill ! '
;. if."'....t 1 j . .-'.-'. . ."'
hy .;m.'' 1 'i'v .1 ;.
11 h.u 1.11.' t 1 1 r ; 1 ,'
I..(l.t II .!,! t. ir.Ml1"!- 1 . I. -
v ..in ,.r .i.ir"i'"' .i, i iy i 1 i
r .11... :.i,.!v.iiiv!ir. i i.f'-'ii'.
i.i I. . t . r.. . r. , I I. i . V II .' V
t t,ri:va It -Iv 10 I i.-i. i ..I"'.1
ii::i,'.ll.. f..l!, itoi . i "
C KM.1, V... I'l. '" 1 V '
IlliVl'.ir 1 ..."; . 0 J' C: ,
r.l VK : ' 1' l n:
I ..'t', UM-1 .1 ''"'' Hi'. I I
t-,'f'."l..i. V . ' os-'. .. . .
--' ( I 1
j;.,;. i : : , i :. :, : j : ' ' i""i ' ' ' "
Hf'Ar-.iMv 't.-i-r, ,!;
i-.-.vr.V.v V -
FiVVifi'iri- ' i ' l'
i1;. , '.'.' . :..-'' "-.i ritTtbv.
Lri.-vnV,; .;;'.!' ''v!V
J i'i-'.!.'i' ' '-'i'1-' "
'-. ' ''. : ' ''l.
"
tv;vr?.'.;. ;..u-i-r.:cr.-:--.
r,Evv,. ,r'" . ft' "' r-'-r.
; . ;;. . '. - .. .. ...o
trfi i 1 .
to '."''' , '-. ..... , .; .
e j v . r r . . - .... j ... -
' : j
1 v :..:t. Jl .
cr '' f"''. : :,''. i
V:.-'.v ' '
-1 :- t. 1 ' v ' . , ... t
;:.':: .''.' '.
- ..
m.i -i . t . . . ---- . ''i.rT:-"
v.n-.-;-.ji ..... .- - '
fvivViiJ5" : R r;ri v.' ViVr-:-j.
jgfe:;U;' '-;-i ::ki!
r Mi :- l :: " -T f;
u i a :;v.- '.-. -- w
n V!r -no. ' i::i;!i - ..,:Vli...,l
.it, i. 1..:.!,: ,, . ! . :. : -.ii' - i..' .'
I'i :i . T . l . I . . '." '. '
1..I1I.X lii.lt .. ... 'I. ' ' " ' "
l'l 17. "IV
Lb- la A. -W 3 - ,
ft ; 1
....
! n'.'. I"'
f . . '
.. - .'.
s1 v.'-;.
C7 i - '
it ... i . 1 1.
"v. .-
r -
tf.J
r " t ,'
'. ? i
)?.! V.
toy..
A PIIYSIOl.OCiCAI.
View of Marriairo 2
A (.. ,l;l .I-, V, .1 K, . .,. i
" '!. . ,'l.e
ll.'.l, 111". -I . -j-... ti c
tiiai.i?:.'i1
A hi a .
I
.ii&i:,.r.,4a,, " ''i;;t'"''c'
. . u-.ivi 1 1. .. . .., ' i '.cvi'-hni
'""'-: ' .. I'. .1..'. -i -.:.'.. 3 !J
Iv ' ' ' " M. , .'.. t . 1....1
L. I '.) I " . -,. . . : :
I. c i.r..' .'A.ii ri'Vi'i!:-:' ..,)...,.. i;in.H
tnii:- J . .(.i-t ., I ) ... .j..r p, . i,
Co., ... IL t .,' ,p :- '
J " ' .!. . -. ..! I, -.t) f- - l-..,,
.,.m ji. .1 '.; ; i'. :, . .. :..., , i.i
A m G? A TilGUSAND.
:t.t Ii Dr. U, J .v. .
? " u (ir-; .t'i
i. : t-1 ) . a ri. c-. lu i-
i t..;.' of t ai-.i1, ( , ,
rei n'.0it k r.
- ' .-! K If'.ii t ' . r,' . ! t ... ,r . J?
I.- a ' U:,.!!,t'K"ll A i ii 4r
K-1 i . , I'ii ' I ... n.i i. . i, , . , y
)!.. a. . - FxiiuL!:a i
IJii'iS'U
cqnai iv.3t"i. ifaM Jtlii't ...i:,ii;tXT
Mi
:-ivjf cell-.
I ii .'f, I'fcr.n.U' i,e -.,..1,1 IV . , Cntn',1 VI ,',it,i
,r.u,i tli-Ulih, i I,,,., V.,luiH, ,..,,,.
... 1 1 . .1 . ,
III I ." ,. ,lHnv ri hi,,,, (,, 1.,
Ill .K I.VlllKt V..'.'
1. Mill v . I , ..,,,
I. il. .1. nt , , ,,1,. nf... ,. ,. .
..,.,-l,.tt. ir... ..(ui ,bt,lii. nU ,t, . I
' " t
lllUI-H.-.l.
' '. ' M I II
MMII.II It
. '",. .i. f ' ,!,.
',.,;.,. I'..,,
'I-.I1
i B 9 w S" m "' 'pviwii.ir'i.
. 0. D VILUA1X50II,
WHOLESALE GROCER
An ! b.-nlvr in
1JOAT STOIIKS,
Commission Merchant
Ka. 1 OiiiO J.DVCC,
PKCiLatt-ntlst nlV i1 i'i ,.?m' .i'.i. ,'iu
BUUk okUm . '
ill I. I!'.. .. I . ' -"' &
ill 1 H Hi Kill Ii 1 1 mwhmMm
ii.i.'...-i.. u...i..'i ri bi RytatiB r ra m mi n rt wjsr r F'l m. ei n ai na , -a . v -:t: f jv...
LM -wia,. -agr- -pa V MH MlVtRSKIPS STITCHES.
iJlS&OjKL 0 ai& I . V- , V. ,.,.'V'r.Bl!M ISfliE LIGHTEST Kl'SIIM.
IH l(F.IAtEE':il WITH
THE BEST MATERIAL ; THE BEST STEAM
MACHINERY ; THE BEST WORKMEN ;
I'osi Tin: b:i: i ni or
SVERir
Stock Certificates,
Wcrldin? Invitation?,
Or Anything; ja
B 91 1
41
FA TOT
1ST C PeilTliG
'," ' .v Ti!: i..mi:st srvLFur riir-Airi.
Postora and Handbills..
(-. mi tU" l1!'- "if ua.-crir.i, ?.!. Vil fi fat uifMntii't. fn-r,i tlif
'.iluf'l rnttr t- In? (.imiV. tt
si ; .; i:inr FR0Hi'n,v,,.:i
CoDimcrciftl Printing.
Lh ii Fl: UlCAbS, It ILL HKAJtS, XTATLMUMS, CAliV.S. .
fxvlupk, aiiw'Li-.us. ihx'mpts, piucf. lists,
it-';.. .fv., u'-c,
Hailrcad Printing.
7',.)' ;. is c. '..' ;7 jcirA re "aWy trt yvptrfl, ami " '.i. f: i..i
7 "i'" r,:r,nit nf (V( o...? h'.'V. ill oiu' 'hlpl'i lU'rf f bnuj c..'yi' , r.u-'-r:'i
jifiiit'-r vi I'm fU nU r.t.hrf for any dcy.n'jJi'H cf
'itailror.d T.lank cr T!ank B.o s, Time Cnrcl-3, Ticiyht r
raESongei- Tarill', Poolers aitd Eallolii Oarla,
anit'ilxf in t't it liiu r - 'i -
'' ' '."''' ., "p.-. ni o I'"'' r$t.i a
Booky and
xi: ir 7 17'; ';; mst imi'i:d ld mm'iukkky, t:mi
'iiKMl'Xn-l t:.,fiful J ',-.. lU -
.7.1. i,l vn k In ii', null, hiiiitlfiiiiii' 'ni
(.i;.iti,ilirn, Si'laHil Ciitiliiiijin i, -
.S'liV.
tt: I
ni' I'ii iti i n!' nt ,s 'it'i'i
I.:
ill'.,
Blank Books
.'y.'i'.'ii fur Cuiiith 0'V.i'S, Jiiiih'miilp, Mwh t.i':. M-i h
in In ut, '' snOi i ni ii! ihtl ihijnut ,iiuuif f'n. in
''I
..ii il,
,i,i.l
Dr..
1,1"'. i
,1
CALL AT THE
n 6
wo
Wlifii j on waul au,vlliii; In Hit- litx 0f
Ami oit At
Aai aaaavaji avaa mmwi a
KK V U .V ll 14 Zi
i
VAHSHTY,
m rygt
City or County Bonds,
Ball Cards, Programmes.
ths'shipo of really
h'liiuulll, Kill U fll'nl il' tlif-JUlSI
. t i.ow ha n:s.
iifiJ I'J li:iiUv"i Off'S'i,
uin h iu.ie in the cut
iri'i
Pamp'hletH.
i.h.
t'i tht
a Jut liit, ii. I thi
l COHRf.'dT '!, I'mnihl, 'a, Vy. i
'in t, Oi il iiiilui m, li'imrU nf M,ilinit,
Ill filt'' ll'- ' if HI I'llf'-'llt I''.'i
9
ill Kt 11 loui
bmh mm m. .
M I I A V. M XJ Ll A TjT "W"
lest Family
! lite
'lh "Nl'.w LKiAti" l.i cM.!lv k-M'iwil. Uw mi'. Kt out of ofdor. auJ Will UJ
n,.,r, wo, h with Ij.ii iv .nut tuiy oUif m-cUii... liluauuied CUCiUar furUtiioJ ua
' i, M.Lf.'XEV, UUBnciii, Olid una jlcrogiu, liU Vkb.b Aru. Chlti, IllliiftU.
J. A-ICANNON, Acitt, Cairo, III.
i
lHt:lMi!v!.':
?! Absolutely Puro
ii .i ti a i at a ni ir
iliMa-n.ir
Efc-jf o"n rnLnmiiLL.
UAKER'S bO
J0. . iUK::tC A .. I'i
mmi'S LIVES PAD v-:r:
r-.V, I ,.-1, tl:.- . . .'. ,V. .. .V .Il-l ' 't!
i, ,,!!:..'-. in iill I. t..:i-llilV'.'; -Ii'-it l'lli m 'li-.l l
L' Ai) W;ji:!i8Uil.:k4 Or M'"Wlt "lit .f I 111'-'1 . I '."11. .
L . V 1'i re l-r i'.'l Jii'.i -; iii"r, - .iriiiL'i.i. irii.'.iiii.'.ii ..
' m iMif-H.K-iatii-tt.Sl Ii.nl M '. Jlrad'ifiii'.t'' !' Imi-
' ' i. I')'-i 'l.t, !-. '1 In- ' !'!.l ll..'ii:y li I'.' Ii .
V . ' ' . : i ii." :-i.i M' !i rn.'l I i.' ' Ii' ...!i .I'.. .' : !
"'' . : ii ::i.!,..'"v. IIo!:uaii Liv'er IVJ rn
I
, ; j..." : . . ' , , i i,' ','IS W, tfiiillli M.,l " 1 1 ! 1 ! ' i - , ' I I ' I 1 1 '
j-'m'.'.; i 5-;.o. IktHOLMAH'S MEDIO A.Ti3D
li. !'.
I . CIil.-i c
in...'.-, t
tiir ' tv:
1 1 r)5 Hvr
S Ft
;v AH ; i: i i-i. it..1, i -.
I - , ill- fv.
1. .' Il -l UIM'
.i.. tln. iy
'.-..... v., H
1 f I . Illljl'!,
vr-..ui.-, a.
I A FARM & HOME
i or m i: im .
IWH I. If. In.. iJ Kou.k id
ONLV FIVE DOLLARS
1 1 ) i: an A(. 1:1;
(f li.- 'ilNl ll A HI !. :t '.(.'"' f" Tt.rf. it,
I ; :.rii .' . i 'R.-I. a, '.ii ti'' i.;,v "I llti" I nion I'n
i fl... i,i. 'n. .i.l i,Av I T M.i.' Tin yrara ereO.t
, I'.t.i. in tn't niily. p. r i-.-r.t. 1.e- f,i I'm
,.., ) kitiilii J"t r -I- ni, tin I rr ol c nrvn nil-
t .,1 i , Uir- Wt.M'S Jltlr.'.'t, . .-vtid tuft!" i
i...".v ' ' I ii'L.-i. ' ' i'ii u -t (i4i.i i,,r ii'oi' i - !
ll, IIV'V LliiUi-i. , I . .'ij-'.ij I I.l - 1 T I. ..'
IjM, 'III 11. .j Fllttl)..'. I.. V. i, I ,11. I
Pl.t. I 1'. K. K . im V Ii,
j ot: liui iiiaw.
Wewll lnr.n; li.,.,-I..: i t :i ut.il i..l.. i I
't. , H ili-j.f,- if ' i, .,' I:, ir ,,.1 ::-w I'iiim.: .1.' :
1 ) '."J 1,1, , I tj I st rl id. li.'l -, -. 'I ..Wrr ii .T4 1.. '
II JIlviillllfVltlH II. all rt'T I ,!,' '.ll.'.. - ,
x'- ,i.,' IM'.ih 'i,''i,'i; i," II. c I-' i i.i', (
irmnti'l I r B'.' yiviiv. riintiiil, .1 rninii.-xi !
Ii,ll"'t. Ijllll! itl.:i..i: : If !,, ll," UU'lf. i'.. j
unf. 7-fir:T,v, l t", . "fiv.. . i Ohr-iir., .
2 it'll ., I " , 7 et.i i, r it.ii,-, I
i'j. ll flop',, $-0, l-'it'i;,' In l-MfcO in- j
l,r, tin; u-,l n i .r ?"t,,'-l i-.;iic l.alf j.ii.f i
liUU-HI. v)it.i'..i a -u'.N-1. iiniiiuliM'tiiri ri I
-.t.'l dttllfn, -I'- r.u.-t I wl.. I. ...nil .'li' t, . v i
Xiitn. I
ie
Ui...ll 1 ll-'J' '' !'- I ll', " ' III.. I IU - I.'-7 (. M'M
111. in ,, u tin,-1 n.i'l ll-'l, I'." li.in l,-!' ti
' j.;iit., 1 iii-un r ). .1 v'.n- I urn ft i;;u
lir. ni'-iM ...'I li.iv.. it.. 'i- lii. ; .u'C i-l I..-,
r ni,-! fv ,.c 1'illi' f Si. i.u. -, .i 111,, 1 r-e hj i ;
I nii,. I nr.' ii-u.tiy t" i-'ir. t-i curr nn..iii
ll. Villi t ui 1 1 1 I,:.. .-I ;:. -1 is lr, u : ;
I .r nut uu'- iy i-iiidi: nun- I'o.io We. "'"'' 'j'
H. c ut u 1 1 . . imi ri,-,. .ii I a t ui K li. I 1 1 I
I. f UiV lll'..lll.'-e reme.tv. eXpreM i.ini ,
;.,m pop . tin1,'. U u.-n ) ..ii in, tl.iiii .,r ti
iiii.J i Will i-iii'i- v.iu. .) t ici-i Hit II. i.. i
l;.;(i, l..) t't.i: i,. , i, i ..i. . i
2? OH AIiXi
la llli-ir i. Vli li.r.l.iii-l, .',IT !( f',r tl"
ritK(,l,. tkliur, ( i.li.i,, iij Vitvl.l ni,l
M .r.tl, j . l.iMir11.! I'nfier fit lli VVtirlil,
U'ltti Unii,,1ti LIii'miho. I i,. I'.ltr f iiintnl-"
Hi.l.Vt" -.'lH 'l"lllUl'vl i l'.l)'t J.'i'K'. A't
.Ir. -.,, I', ii. iV(it.l;v. A i.ii 1 1, .ttniiie.
- - - - i
A KxIi'h Tfinn Hii'i! Carili. iiii itin.I I
tiii... ... .. . -
AW 1U , lu
1. I
s. V.
PIAHOSs
1 1: t.iil -i I. . !"" ri.lv .'-.'..
rui Inr i it'll ni", i.'i.i' !,
i.iy rujcr n.-.i.
I.A.Vl. T. III-.A'I I , U ;,-l,ii,, -ti.il, N. .1.
S190 ' '"V'i ti:iAN$75
' w Mlll l'.l o
IU il ,i I'i. in.,, ut :"" l"i' mi I iri'.ni, ill. .-ii ),..!
..in Imve i.iiii nf ttl'.e (i-tiiriiiivvr :..i
I.- U.i, . i,i mi lull 1 ll'tli by Uti- M.MtCII Al.
Mi I'll I', tn , ,.i I fi','1 nr,: in i il. IT I 'nil it -
tv riiivi', n. v.
C CAUI'd J.riylw) bit .tcara it'iii,
n itli llitoi'. I. 'IVreil)tf. ..l.lt! Lilt V . V .
FARMERS!
W tile (iMitco Wil.ltiT. Il.tllllllcil, Hnlicoi't
i ',,,lii, lit., i,,r m.ii.'t un.i .1" .'.ii.ti,iiin nl v.ilil
tit. I I'.. 1 1 n in Clin ': ''".i'i ', M.i. I'-riilf l.nlV
ut- l.j'v mi I. nut t un1.
Ofl Fa-.liiiiiub:i1 Caril HiKii. lltilii' Mnrlila,
r-J Av., Willi until.;, in. I, ).,ll.,r ,V .Co,,
l ll lllulil lllii)rc, N, .
y z MiMni i;.,ni with uuiii,'. in ,iii,i ,iii', i.y
iiinil, I I,', I,. I . utl!IN, M-.li.j.lu.-U
Lumlinir, N. 1
C'lVM. KI'lI'iN .uu b- . nr. it! 'liyl'l'l,.
.MDS.M A-k y .iir ilnm list lur it
ASTHMA I. lANOEI-L'S ASTHMA AND
tmiittu ntnitur:
' IlilVlllft lrill'.(lll"l twtlitV Tt'SH
Iii i wu u llliiuii'l il. Kill iv Itli Ai 1 11
.MA, I i V liiiuii'i,! I y rum.
p,iiioillt','!ri,.itM iiD l tii-rli. unil ln
Imlll.H til - Illi .Ui iliii. tnltilimtir
ly il.i'.vi'n.t fnrv inifl iiir
.V.- TII.MA uml t. ,11 ltlill, wf.
lunti.l to ri'll.ive fitly cuyt m .ViJi-
iietni'Hv, ao tlio t.itnt urn lie ilu te
""I'1, tiuim. bi.iio wt uo. .wmwi
l. MVIU'lll. 111. HO IKT bO. A'l.tl1wi4
. I.AM. til. I.. Oitlwlll Ap'ot lion.. Ti-1t
rk, or Aiiln l to. I;. (il: o. aoiit uy iUi rliim
'i'he Hiiunlost, lii
3l:isr iJitraVlP, and in
Every ltccct
Hewing Machine!
'ili-odtp Prescribed
B H niiil Iu;i2 t; i,y physicians.
0
every
where
4j Heft nQ olher
ii . ttr. lliiliitl lilii.i, I'n
0 leli 1 E
OIL
!i. ir.-j r.i'iviirn i.I iiiiitiiii.i'H. :,,. in-, '.i'i
-, li I. ' Mitil .ll c'p.t v.;. i... I:i. ' ;', .
! '. ... ' ' .
..I .'
I .....I'.
,.r. ,,..... '!" '
i..',..l. :. I..J....
u , . II . i I- ' '
.h..-ti..u. I -r .- .. I ' I t
. J . ..1
0. blX l.ii, .. I 'l.
:r's Ague Cure,
r u i
Ai(i.ct Inturnuttect
. I'.Llilllteiit J'CVt:',
, ulori)iLlouiiFVi.r,
:i.a hll'ecuoin wl.li.-u
ii, ii,ui..li, or intu-
r, .
.1-.
.. .: .' r. i..,.y. f riji-.rfd : li
.n.vi' nit, v.l.l ..
' .. . .1-, . ..f (1,111.
:..i .'iw.rHvf. St,- 1
..'l:-. j.. q-i. It. liiuiftl.
1. ..;.', l -t.),.liOr,ty w'i r
: ?-...v.n-J f 'l It,.' i-4t-i
-.t ii r.'i .'.,-. r. ijititilno ui
.... :,. .- ,i i.r 14 Ii--ti.
. ;,,,i.,. u C-'ti, ii. l
::.:.::-, M- u. It
"... y.'i 1 .u:.l t,. tl,.n,
... : ..i i' ... :l.!i,i. i..
'... .. . i.-- i ...n it. i,cf...
c . ... I if i,',r. ii.fi,:,.
i. ij i is.. . UJ a o t.i
i.t. 1, w-r unit .Ik if
( I, ill. unl Fyi'v f 'l,.
f t . -k' I.'.. 1 y ii, Ji i '
" . . '.i lill .. .I :''" . 1.
... 1-. r.
1 1 1 1 ' : v v f iC-.ii u I . I,
:.).,; ct il .k iv.ii, ..t A. ,.
::.v.(ur,,ot:nn, Unt, Il'.a.liwl.,,
.-I,
i-iiM.i... 'l outtiHiil.e, Lut iU'tie, In
. ii!'. A".liin:.', I'c Ijiltat icu, fplviii
rl . .fur,',. Ilyntriici, lolll la Ihe lio'.i -
k, i.u,,. I'limlyulM, tr, 1 i'..rnii(i -irivr.i ...
-1. .,.,. !i , '!il ui.,.i i,vmri.i.. iiit.ia-.!1!.!.!
1! l'..c 10 tr,.. ii. l.u.,-,'y Mm.,
' . . .-.( . I , I'M', T,I,V n i-i.m tV'-rn n.i 1.IU-.
. i'.i- i-i. ii. ,i..ui lilt, uc i.:ij'.k.. .' .
L-. ;1 l- i.l ... I:,' I..' )-.l.v It) lh.'.--
' i-mi tVrr r.tt.l Al(liO J.i'i t
, -. ili.' ilv-vHevifcel'. f tl. ditaaia t! Irtivu
.. i.;.;,i.i. ..I t'M rr.bablKry iyo.j
': . . lu-t i.i, J i.-nir,i.iry KiMriit, ..i
i ' . .!!..! in ile..'.' ibiitf lUorJfr", and fm.
. r f I'.-r It U.L-y atf.il tli''i-,...K,- cf If .
j ... i. il..- . iiii-.) h:I-j...
I r l.inr ( ,niiilnli,t(, .i.-i1 j l.ti..
. r . .. , , : I.' :t llc-t.t rcnvtly ; it ..ii..t. .1.
i. fi... tn',1 liniAhy luiii.ty, i.ii,l ii 0 li.
i. . i . .... ' . : i' t -.ir. iii.ur,: i tr, .T u .i..ii.. i
f ,'.'
Feared by Dr. J. C. Ayer & Co.,
: . ..itt.nl uml Anelyilviil t!iwu!.i,
i. on hi i , nr.its.
i-"i ii. i'V ..i i. i. in anvil ivj itrmii m:.
THE SUN.
l)7b. Nl-.W YOKK. lo, ;i
A. tllU Uil... Itll. ,0,:ir. lor til- I, III ll Hi unl,
iu-i,li"H, 'I ll I'. "I N we.ilil ri'iniii.l ir til, tl.
uii'l vyil-vilulieiii vvei'VKtiiiiR llmt it in mkhiii ii
-.h.li.t:iic ,,r il'. ir muni i,Tti,ii, uu I '.iji.on
i)iui 1 1 n', M fur tli act U n yeur li run.it
Lit i oiiiiiiimnrii of tin! iivnriy j in.uii.) un-l
yvm riiti.Hi u-niif lU'inn whic h li.ive hllli. ; t ben
mti'inli'il to It 1ih.hi verjr ,.irli-r of Hie t: ill.it,.
ll... J.uity S un it: ti in.ir )...)(" hIivi-i oi ''.!
umiii-; ir,-e l.y nn.it, M-oitnl , 5.1 ci-nti
ni'iiitli, nr HO tSo iiet enr.
I lie Mi.Kt ty fl Hon iif 'l'itr Si s H uu . In, I
. .... I. .' t -it '.'.-LiiinniU ) i, lie xi vii, g tliu ill vs
,. ilm ility it, bNo em. titiiiH n lin-)it' mm. tint nl'
IMinov tin.! hi icMirT.-i.tiii iri,i lur hpe-.'iilty p.
nucil li.r it.. Inn Mfin Ml linn lint'w ili
)-r,:.t i.ii. .f -. I'.i.-I mi,liv i!0u y, ,-.
Ili iveel.ly Nun.
Wlio ,.,'s n-it know '111 i-: li hi I, I V IS
It in n.. 1 1, in. 1I.H1.1KI..1.1I Hi.: l niti.'l MHiiiii, Hi..
I iiiiaiiii.H, un.i l.cywn.l. Nini'tv tliuti tutnl linni.
Iiv' ), rvvl 11. wvlt-nme ,,i,-ri wi-eltly, iil'.-l i-hkmi.I
il in tin. ligtit of K'iiit. I'uiinwlt.r. end 1 . I .
It-. ,- a i., c'.ii.irmi, iiMiii'tiiiuiiil, Mel Jii.)i.,ry .1.--(.rtiii.iit.
ni., I,e ll ..,i.itii!y :i i,,in-u,l 1 r II.,
i iin.ly iit.il Uu- Itrrkiilr. i n inn : tine liollii..
it yv.ir ,.i....i.. lhln ,ii,v, H.uli.y imhuuUnit,
III lies It llif c Iilii.im n.u i,t,ii.:r pnlill.lieil . hi,,
ctiilwaf ", vv illl 4HI til.ll, w Will Mini hii to. 1 1 -t
.,,py li-e. A-liici-H'-.,
I'l'MI.I"!!!' It Or'TlfK fcl'V. Veu- V.trit t'HT.
NOII.'h.
r.Hiiic ii'itivn i- Itt rrliv iriv, p tteitjive, tl.o uu
.lii-. nine, I, liii Iliis il.iy iiirmtiil it luilueri'liU'
.,r liif tirii'.H," of iirnriictim eitr rrtlM.t1ttVl, b'f'i.
I.nil'."! v. lite Myla nl' 111 III1" fll'lll !'
Nit I.KhV , Mil K.' h,iJ iiirliiiTHliipBlilillii,.l
ei(.i.l I,. Hie ii'hniiml pru.'tl'O. H e ivAfei HUH)
...l.'ltn nl. .n nl the It-Kill LiIhUich, vvIii. U, It i n
liunf.l 1 1 our vito, i-hili ri'.'niTe cjrelnl mi'l
pl lllll.l Bll' l.tillll. William 0 Ml l.KI.,
Auat I h'AH.
IL.teJibi't alntiluyofiifci'liiliur, A. !., Ii...
. .. r-, it:.
gi'ti..

xml | txt