OCR Interpretation


The times. [volume] (Richmond, Va.) 1890-1903, February 16, 1890, Image 6

Image and text provided by Library of Virginia; Richmond, VA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85034438/1890-02-16/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

' ??.N V?1VK ! MIM
?
??
A ?. ? - " Ih? ?ri.nlr.
!, t.. ? .1 ?
'
]
1
?
?
.
?
<
? .1 al
.
-
?. The
1
1
.
(
?
t-Hindx,
1 . p they
I
"11 til''
7
?
under
I
?
i, for .-?
, :i \?.?1?
?eh lie
I rfoui tim??.
?
?
;
; . Id have
]'? un?
ii Ile
I
: k< Inni
: to til"
??lu? i.?
?
?
I
i
1 Jllllll
!
1
i
\
I
1
,
U lll.lt
'
i
1
1
;
.
:
I
?
?
?
I
'
?
*
?
?
-
<?f tun
a lu, li
? '
m the
h?ch no tp
? -
-
-
:
?
I -till
?
AIM
'
w liuti .
: .
-
-.. itli t
?
.
iu tb?
? It
'
-?
? I
-
FASHIONS FOR MEN.
'
Full
Win:
-
__
in favor, ??.
?
A Ml
In pi
ill pMII
ill. ?X
?
-
-
u?ua; ?
* ?
?
? . . .
I.U liftf'
'
'
. -r ?JI.J.J kl%,[.
MORE POLISH l'II.W I0SS.
HOW ? "HULLING CON
: UNE.
\ ? . -,.. ill ?I .? tl
I... ? l. ?I.??
i.,.1 ?'. .11 I
I
?
! tilll.
'
?
.
I
? ?
: . ;
:
?
.
? .
-
?
?
.
i
'
?
i
! -
-
'?
I
'
?. un. 1
ib.lu': I
Hut
1
lit i?f
tUIt, ..ll.i !.. ... 11.?1..? i-?
I
'
? k? p
Um town.
_
??Bul
.?... lip
?
? a month.
itch t?i
until
.
I th
?n on
? ? ?
three
:
?
I
but 1
ft linn
' ;i tin
?11?
?
ll
.
I
tt i 11 :
?
-
-
?
?
WRITING.
?
-
-
?
?
?
: '
Ulti uiu . . ? uumeuUM u l tsjJU, I
ECONOMICAL DRESSING.
WISE DO NOT LOOK FOR
GAR JT GO S
M..km. \. ? " ?> <?' Bmi ? I
iin.l'l, ??. . ??? ,?, ,??, L.t K.J..?? "?????' '"
? . -,?...?.?p?.? ? v Ratj te ? ?
?
? hen 1
" the
;
,
I
! r it 1
Dkl It
'. I .-.i t
.
, ?
? ?
kW**
Tli: ?rr.
: it ?vas
The
ml ill
f til"
t ? ? 11 s ?
. r
? -urli ??
?
. plain
?.filli ;i
'
*
?
I
?
?
?
CHOCTAW LEGENDS.
..f .in I.pi. .... ? ,,.tl. .
I'll. I.I? un.
??
?
.u the
.
ui tlm
MUl-lli:
human ?being?, and
. their
?
? u.,?
.
bean, nul thev had -
r.?ui.i tbt y m.'i- : . . I thai vt .!??
t|s.|.i|| t?i th? 111.
ble uni. .?li the
mu.I. an?! ?M) ,:.?|??? a ??a ?
tin? in I Bt tli"
' r in in? '.?? n?-r ??'?? ?
lili ll?'?
would lat in uut f..r tli.-iu f??i tuoalh?.
??? Ino un j, lioworer, .1 nuaibi r ?.f them
u ??? niv tli.it tin s did
. mal ??"it?
ml.? til?.? ? ??". I?'?'
tll.'V I:
? th. M id? '"',
. ?
: ill.'in
! imi pull out tin- hair frmii liii'ir
? ,-r uhi.'li !l
inio tl majority of them
nul!"
I '. I i i
? their primith
i.-.l in llu ?
Aiinr
ii'iilt :
? ? ball from
; hand, and
,!1 by juin.
?
ling to
In ?
?
?
a mane around ?
?
le up
month I upon, ami
'
nld ?-.ill tin in.
!
' :
:
?? itli ?
?
i
tu?) 111
All ?
' I lllll
?
?
:
At ?
?
?
'
?
\\ li
ibi? jPI
auiiii ..u.
SOME USEFUL H
:
-
(liuti. >?.
?
:
-
ami put
?
LITERARY LIC
a Uran.?
?
? p?.
? ? lark ;.
?
?
' -
waut a t (...un. irrite up : ?
?
fesBor of Efjfj
Urina;
EARLY RISINQ BIRDS
. _I*I wiiutluij i? Ik-.-u-.I i..
- ?
? UU.'.
?. tin? hhwkMrd hum u..?
souu.1 ?na Lu lueluUy.
tt ti I. KO? itv
R-TCHMOND ?FB?DERl? KSI
\M? ?'??????
? ? t -? \?:.
ni I
'
I
8:3? a.
'
?.
P M un'.
'
'
?
?
J
?
'
-
JAMES Kl\ K?? I>1\ ISloN,
I
4:16 I
in mi
I '
?.
.
0WW
-'^:ittSura?lc?CoJ4j?)i^*?-,
UMO*i>\.
Assets - - ib.u.JOO.
Fli?* I : & LIGHTNING.
?
?
O
UN Ulf Fine Lui
? \S|. ? ?? I I?
Till I'M .LOWING PACK Uli
?? t M
w \ :. : ; ? ' ? ? ? j
JM II. l??
i
m.
1 ' ,.
RICHMOND & DAN ?
I
\
.
I
?
?
\
?
\
\
-
;
...
??
.
?
.mu.??
.
tun
SALESMEN""
?M??a,ilq^r. I u . ., -
ussls.?.!?.*.?.. , .
<MU?h?KM.I.SM??ai?l|.t? ^. . -.??.?*

xml | txt