OCR Interpretation


The times. (Richmond, Va.) 1890-1903, May 10, 1890, Image 3

Image and text provided by Library of Virginia; Richmond, VA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85034438/1890-05-10/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

TheGhnstlyRecord
..i klafrtch*.
? -.?'"?"?
, Ihj i.M't
nl i... i ...l?. uml
IT. I nii . I ?,. r
?
. x . . , ,1 \ Unl, ,|
I. I ? ",,, I ? lllfll.
"I II." I.t, I III*.
? la?. "t .i.
. , ..xx ? , l ... II" I iliillxV
. ' . > ,1 |.|, ,.
I .1 B illi H VMIIllI*
Tntt'fl Livcr Pills,
SURL" ANTIDOTE TO MALARIA.
.' il.l I i.i x m !:.-r?-, '-Tii'.
, I.IVKR IMI I ?.
I
?
i
I, ll il.v.l
'
"
ftUUaa
:.RS.
TA STOCK.
IITEWE8T.
RRUSS, F8X & CO.,
REAL ESTATE BROKERS,
HrMol, \ a-Tenn.
x \ : i \
:
?
0
?'inu i :h7.
:BEF
KAT
i R
i|"?i|i.
TOBAOCO DBPARTMEN1
Kt.-IIMi.M.. */A?W
,1 Riietiolt "ii '. h II
\| ,v ' i - I ' -
? iii',i in,, |.i - i i.? dart
.
m thi eomiBon nark lohnec - Ono i- ?? '.
? |o.
ni ih.- ..hi
?'i lh< W -
i.i (h< ''
-
-
?
ida.
'
-
'
.1. 1 .
?
I I ? nn.
?
FIYv\<\ I
N. i?
?
-
?
K .11 ROi D
-
-
?
'.
....
-
?
-
.
....
-
-
\ .v vv
....
-
'.. .;
-
....
??
-
....
-
....
-
W V 'I'i
Biebmond Btoi k M u >?? ??
llHHVuM.. . '.-. '. 18M.
lllli.
1- llll Vlil'
...
ITATKBRI i BIT1
?
.
i
'
....
? . :: li
ill \ -K. t BIT11
ttiehn
ii
' '
... ll_
Klll :. >M' H'M'>
\. ,\ . i ' . - i:.. ?
-
'
I1H
-
lil,
Illeh. A l>ati.il''l.i '
i; . . i: ,v < . lal - l*M '"',
?
.. lal nn 11
nul i. M .
1"!
bN.C. l-i"-.< * l?H :"
KAII BO-D -mi KM.
Atliintii .V ? liarl.ilti'. ?
I.
i ,v r -. . i"-", ....
|N-I lll\i-r < ..lll'AMKII.
Vil nu i 1- il" IU"! M
\'ii--iiu.i atata ?
' I IVK...I I.
W?a| Kii.l Land .v Imp. < 0
iiiul., ?n,i Oaataa ?aaaaaacav,
m.-iivM'. \'*?. Haj ?'. i-*"'.
ui>aamaHi
xvii"ii i!" bneaala,
i .iu i.ii?' btiahela.
i,:,,i<. buabeU.
?>i. Inmhela,
hAi.ua KKi-niii BD i'i -k.njun ARY.
? a.'!- prlmo at ut |l.
xh\. .i..;.. buab. I?
., im-h
. buabela verj
IVh, ui. II- !,u-li"l-.
\'x .. a.!- |.i!ii" "ii prl
OOTTOI iiKi-i.ui.
x- i firrn.
Middtlna;, "''?: ',,w ' "1
i "fli.x. !"".
i t,i. ..u<> Blarkat,
I ni, !, ,\ i ,,.. n- followa:
i rn. utt,. xi n ii x\ I,"ai xil throtiirh
.".- I"ll .llll.x lllill-'
'
... dollar aml
lllill new
.
.;! Miat ulil i.'.lx nn .111"
i |(, by | irlj in
? lhal tln- pr. la al
|| III il
...-11,111..llt ]'
j,"lt. XX ll llil. I- it II
i" nol
?il. lil>
? - lo noi i.u
?
i ,1 ,!:,.,.', - proi,
II Ih, 171
?
I a.
i
'
-1 out xx, ..,!
>| ix. iiiul all
?
?
.-ln !-:
iiuirkel
i.
M
?
?
-
Itn
i
. i. i" -
?
M IKKI 1 - ix -i'i OH XI H.
I- lllll ...r.. Mi.rk.-t.
r-.i .
l
i. ti .
'.
I
. v.
-.).,. 1 X, ,, ]., |.
I'.xi ; imoii
> i utton Mai ket.
'
-
?
.. II.-',
'
|v. Mi.llami
| ,,, i,|-i ,,,|,n " Market.
'
,-l,,-,',l
|Xo.
I inl
i.'. nn,,i
.v. x? i m, , t in in, in Marfeat.
Nkxv YoitK, M
?
i ''"I
\VH il.l - 11 I fBIl ? ll KKKNT.
I.r". . . ..-. ? 1' ?
. :, ! I \ HilVI ll| ":
,. .; tlirei
--. M.W to
'?: , ? n mi
, ",ut.
? 1.15 1 I
mree pouad
, l"/.n.
?i.ilt l..iri"l. f.2.76 i ?
barrel,$IJiOU) -*??;
?
> .-?
ii in itore,
|.,a aack,
xi , ket unehantced.
? ?
x a. t.ll".' xill'.xx
-
III
la 21e.; I.i ? 'xi i- l ' .
ui Ulo
I'.iiii-.-.l. t\x- l " , t, 11.16 :
i. incee.
? ?
;
. lUlim
? '
? -, I,-.; [mt pouad
(.,,.. I . riH.lrr. Kl.-.
I ni. per barrel.JI.33
* 1 ? I' '?
Booklaad, pat i.anvl, *i.w ...
H ja. | | Klvertoa,|Ua)| Iii
' '"*'' I MBB tn ?7
? 11.7a.
ir.n. Mr.i aTaHai 11<?
i : iii "i. <M'i l?"ttiii'i"ii
, lundard aUea, -J l-IOo.;
, aml Ai.i. ii".in -h.i-t. '?'?'?, t
,u,. |, . : t t-.-'".; boop, " I
i |...iniii. "ii, hiitmliiril Bi/.e,
|.'.::',.
Walkei i, r-.-Ii.m ... $1; iniili'w, $5.
, , , ,,,,.. boaraem - -".-? Ibraat, ato.
, relievid ln llmwa'a Broacalal
\ .,?.,,!, aa.l eaVetual remedy,
| ailiih- I", I - -.U'l'
I -.. - >hl uiilx iu bttaa,
OR. SCHENCK'S
MandrakePills
$EAWEED
TONJG
I._ PoatthraCki ' -
STHNOI.RO FOR OVER HAIF A CENTURY
Tnra I ' - 11 ...
? I . ?
?
i I
:
?
-.1.11
1 n, r. I!,') . I ., l
I
DR. SCHENCK'S
pulmonig
syrOp
COUCHS COLDS.
I I . ? ?' .
DYSPEPSIA
? "in a
.nd all 1 1
? ..?.? - w iirrrriiBi r
","" GTRICTLY RELIABLE,
THPOAT AND LUNGS
h _, .liiaal .. ti
'
anoABSOLUTLLY SAKL.
I.i all : ? I
I
Dr JHSchfr.'kA .on.Fhlla. ln J H ? I . Qr.J H Sc tnck a ______;
Oedford City Land and Improvement Co.
O/^ioltn.1 Autliorla-ort, 01,OOOC*OO-:
. . ... ? irtlon ol "i"
.
\ t ,\ \\ i \<, l -. OF THIS < ITY.
II ilea on i
i
I'i 'id . wn WHOI : SOMK W VI l IR.
?
'?!.. h'l-i
,,,.". IM - 'I;lrV ?"'
''VAn'i '
'
' '
III ll.-UI
il
.1 \Mi:S M. [.EllHY, ri'.'-i.i"t.t. BEDFORUCITY,
.__._E.-_i ?** 1SZ' CITI13DY Xliclinioncl,
QUyvn7-.Ef_ ?*? __Vl_c.<unDY
III .i i>, i_i_ m VIN -i ::i.i i.
VISTA,
Ih, ? rown ol ' ? lley,
-
'i Valle)
ior Iron Ores, Manganese and Otber ValuabSe Min
erals and Clajs.
A C0MM0DIUU3 AND WELL-MANAGED HOTEL
,\ PLACE FOE _N
-
: ?
A. T. BAECLAY, Prssi&ent.
ISw.iii Vista, Vii.
or J. D. ANDEFi
and 1 in -i
FfiAlTC'S B. KEMP & C0?
REAL ESTATE AGENTS,
Handlc the mostdesirable properti , andJCoal
and Timber Lands in Southwest Virgii
Willgiveany information I called upon, or 1
letter.
inii -'.'in
FRANCIS B. KEMP &t_CO..
Real Estate Agents, Rcanoke City, Va,
r.
7
-
o
D
Q
a-3
0
Prico, 25c, Por GaUon.
POLK MILLER <fc CO., Genl Agents
HABLISTON & 8R0THER,
?0* MAIN STRBBT.
Furniture in Mahogany, Oak and Cherry.
I.li'!_.ml Hcsiijiis. - - -
l.nw Prkes
DAVID A. AINSLIE.
,.,,1 ,. aiNW ii i - n-.
M-.iuii .,'.'.i"i i '
aLl styles of CARRIAGES,
i.\l;i,i: : M. n Mi i.i ll. -i": I '?*'? HAKft
BEPAI1IIS BiIBl l \iMi>" I "'" ' I ?- -1"" lxin
BlCHMONDaVA.
THEiOHN H. McGOWAN C0MPANY:
mivi | vi-n ttr.its Of
_.. . *., !| i
S1I.A
. rawi it i'iIMM i"i'v" . m\.iiim-;i:\, PM ? ??*? ?"?
SkBH-WPPUI .'."N.i'.M vi.i'U': alta ...iin- aa.
14?5 East Main, Richm<m<*- xra.
PRESTON BELVIN,
FINK ART FUBNITIIRE,
No. 18 GovernorStreet.
-.I,..Xgcntlorlh.Kich?o,,a.'.-.larXVorli..-l',l.l.r.,,'.IMOTIll.|;!,..ll:H,,-|l'Ml.l'l^, _
THE SUNSHINE PUBLISHM COMPANY,
OF PHILADELPHIA,
Ihx, Mirt tn i? a 1,'iv s,'ts of thelr Book i ht Children, woi . iet wkJ reqiw it iii m
l S eZ tot li,,- nmarkaWy low pric? oi .J..O0 a ? i. Call e*ly, il you w.sh 10 s.aiui a
bargain.
OWENS & MINOR DRUG CO.
O! MY HEAD!
Sufferers with HEADACHE wffl find a pcrmanent CURE in DR. DAVID'S LtVER
MLLS.
. LIFE IS WORTH LIVTNG,
If tlu- liver is kept in a healthy state with that simplest and t* i! ofall Liver Medicinei, DR
DAVID'S LIVER PILLS._
0! IIOW DELICIOUS!
Is one ofthose CHOCOLATE MILK SHAKES at
OWEUS & MINOR DEUG C0.5S FOUiTTAIlTa
4)
GET A LIMEADE AT
H & MINOR DRUG GOif !!'S FOUPITAiN
HANKKKS AND HKOKKKa
>>lf)(.,lMM. MIH III. VA.. 5 i'l II
I i i ;.i1 I \K H"M'-. DATED JAM -
xj-v ',., |-:?,. |\ II 111 >! PA^ iHI.I
, \M VH. NM'-II IV.
U ,.,.,?, I..I :,i ,1 "l!"i fOf - -I" Bl I'i" I'I'-l
,, crui .I Inti ; '-iiiin.-'.'i '" liivi-a
,. ,. i la. reaervloR
-ll vvill v. n
-
' :
i Btion "i iy.(-? ?
?
\ a.
i:-i,!"|,-.| inii'?':"?:
riot' '.-'?I'li'"-!- ???'
. ;,, W,| ; Ih, S".,l, ...1. .11
l Ine.und ii -
? !,.. two i.ut' i ayatciiia -
?
_i ,..i..i .-"i,..'i"i"l March, l-i"'.
,inv,,..,,.,x,",,li,i_i,,.i,. Ii.ri...... N
,,??,- ,,1 altoul nai
? . ircal addltlonwaa
; i,, II',,,-..t lli" |K.r l.v
- .1 ih.' vtl.n
i llle I...H.1 rmin l^tan..
.11... ?!,i,ll I...1.I 1-1.'.w '
".liiiiiicrtlu-ilmrui ','"'". ??,'
levelnping uiln. rul leglon -.1
-I V ll_ill'll.
,...-tl,-t"'l - tr...,. 1. 1- -
, 1 ,,.,?, Mr.lnmpi II. l>>-?". '?
il,..'. 1,1,111,i.n. ol tli" Inii.".'' .'..i.i'iiitt." "I
,-,?i,?-il ,.| I'.ill-ll.mn. Vlll".
U ll, I".!"'. M,
,.,. ,.,,.?ninit ,>f tli" Atiimtli-. .nui
. ..,,II.,,"S. ?
11 ll I.I-. llill
,i:,,..| all) 1
ruaabtoP.
?
I ,, ,,?.,,. -II."" Ul" ' 1 -'' " "*<
..I.,.. !?{??? mlli.I lliwiiha .;
1,,.. ? ,,,,. n.-.1 ir..1 other atlvmicwi ln th
.,.,1,,., pertt) - tl
.',,,, ,?,vi belBR ?
.
',',",!;-,?v,i,M..""il'"i'^"""'
' I'i^iuvuV. li
.,.,..., iii'i.iu -r> I-.
. ,., >,,ii"IU.I"i ui...--..
_ im
1 ,,1. :-. !.. 1-r ruptti "i lkinvlllc,_ . a
aavi.i.-10-t.tutiou.
Blioni
I I, |,I" ul lll-tllllt
? it 1 i,,. il" lalin' ol tlu- "ii v.
*tUM ' it-yMAH I.I.VM II A "'?
^1 Iiii o.lll, \ 1.
I (UN I. WIl. I IMH a
M:l>i ,..?,. Bwnken, Itic.iiBontl. \ 1.
v mn roDorl "f ii"' Bttalra and nnancca ol
i..,rt.n. .1 tl ....iv i?- t. un
1-/..I J..I..I I..W.inm.1- *v Hou'a Maoual oi
iiT\" 1 ?' ____
i ANCAgTEB & LUCKB,
BANKEBU AND BR0KE88,
M A1 \ HTKKE1.
RjH.Urit.MOl .1. '? '? I
-,,ii , ili.m -
MR. JAS. SWEENEY
WILL IHN \N
OMNIBUS LINE
PBOM THE POSTOFnCE
,,.. Main Street lo
Fare 5 Cents.
Vi;i HiBth, Broad Btreat, out Flith to
BoapiUl su.-rt. th.ii.-.' ."S'.'i nd,
OOtflaCOOd i' ll.'irii .1 luru
plkaj to l.irt'.n 11' i?l'tn.
1
GINNA & C0-,
MANUFACT1 J>';W* <>K
degsmtq:
I'OI! THE
Wholesale Tobacco Trade.
a
53 and 55 BEACH STREET.
NEW YORK.
bitUKER AM) DIALIB II VIRHINIA LIAf AM?-KKNTI ? K. BOttlli.
oFFIt.'K. TOBAOOO I KOBAHOl BUfLDDIO,
BAICF HSOf KVKKV 0RAD1 SKNT.HN APPLIGATIOftT, EACH I'Al'K AN R II I'All
AN'I KKII II' I'I - X Xt I'I t
THI- FORUM_EXTRA!
fromdate.'iaoo,< ' irlyHnhaerlhertoTHI riMEHarlll berarnlahed artllia
; ."ii X| | \ l ,; x il.,- , ? ./I" ' ? h ii.i.
., li,,,,, ii,.- i.'.uiar l ' 'iti xt. I r,
.., ?,,,., rn to ii. "I 'ii- .linn. in ni"'ii Hi.'
, i II'"-' . -i ? x . ' '
' -' ihe laai ai'l '?? ?t
ii .. mi u. K I II "".' in.ll
lon ul tlie t nul ? - n?i rurllale nu.l I
llon II) Juilae I'.l.ii l\
il'lvt'lil' Wllll.iiu M l . Ilounil aiul li >l."i' ?'?' Ihe Hm iml iii?
nllnal xi u.i
ii" ,i\ . ? . -i - iix i -
IIII I |X|| - i ..XII'ANX,
inxli i '""I..I, X- i.
M XI IIIM IX . I I, .
IN ADDITION TO OUH
l.i i. ..M.ii iv* Ul ?!??
010 H .'LA-- -i\.. n iBi x ID POBTA
lil.K 1.- ..1ni- .X'-l' HUILE1
0OBB| Ll' - **r' ? ' ' ''' '?' ?' '"
fork, fall| luaraat
|;., II |. M. LOCOMOTIVE AM'
?,xl4-lv M U U1SCI
B IHEDULE. beginnlraj Tn ?dar. April
?y i,. laiixi- P08T0FFICE
At 6:30 A. M, at 10.00 A. M,
at 2 P. I, at 6 P. M.
l.,,,v?iK BAJTOON lllllaili
At 7:30 A. I? at lt A. H.,
at 3 P. Mi, at 7 P. I.
\?T V. AKDBR80M a. l"
TiiIINI II MXIil XNI, II XX I !- .
1ANCY AND STAPLE GRO
CERIES.
i ooi \ni. m rraw a trwoiAvrr,
AUsO I'l-I-I1 I'K.M.KK-.
i.r.if li v.-ry t<> all I'lirti*'" ' >'?' ,ll.v
nix;!-lw
I Ii. Xt I ' i i ?
^
AHIn iV GINTEK,
CiaABI in- ??? '? i x, ? "M xsi ? x, tOBSM
iin irt.'Ni'.x x.
Kartorir?: filaaml t'ary aad|7th aid Cary
Strei-tv
OtOABaTTTKS, Kl?-limnnil Mralg-titCul
v? | the?i x Irainla ix-iuliu.
I>n?m .-"ii- lott ? - ,..,,.il.,i','ni,?l
sMI'I.INI. |ll|t\IIH lli, li.i?,ii.M.i-m.
(,,,U ? "t. I i. Iiiin.iiil MralsiU im. ?l'l
i:i? i ....* ? ..i. im*i- ?ii"i> ? "?? BaBaaalBBj
Mlxtiiri-- .'..rlx' CUt uml *l"iliulal".l ""?;
c?i ffaTobaTaaai *?.. *>? Ml I .repanxt
XI I I N -x '.lNiKI..
ITANTON'S AMCMICAr
atcAij
rjarawl ? ..?????
. >kM.lMWl| !???
? (,, u,.. II. ?'?
Pannvroval PiUsl
, 01. -....??.
..... .'"...""?*' *_ ?^?,? rkiiA_ r^
SPRATTS
PATENT
QOG CAKES
N.|
tr.iui i No oooktnt! i ?
SPRATT PATEMT
SOAPANQ MEDICINES
\I.\X XX - "N - XI I.
, \ M Illi .Kl'.
Polk Miller Dmg Ca
pIUABSI I'Hi \i . I I'iAIUI.I
" ". i ;.; ii.i t \*i ? K"*U
l?-?. "I ll.lll ' I lll?
. I
i i ?? * i-',.i ? Nuw a ,"
?x iar,i. ? r, "? ral Maaiaamaj
..i..: ??,''?
;,,, li, , I. pi Ifl'l- 'I ?????
' >i uaa
? t. ni jiiodl. I i. '? Xi x. -i')i?,
11?|. .i?i llr.?xv,l itr??.t.
I' VINTx. *.-.
j > A 1 N E - ?
LKWIM PI KK I
PI t:i. i IIOIKICO "tl.
BadaUMATERIAl PObTHOI al rxiNiiv;.
irtlaia h t.-.-.t t>> t> i atmtiy i?uia
i.. i : i. i xt'l' xV tn.,
mi,7 Hl.....?il" PraaBBMB
-I xi xi i i: Kl BOII1 *.
CUEBWOOD,
(J . ,| |> I'. >|N I I "XllilKI. X X.
XI , -,- ' :
;', . 1,11,1, -.1,11 ?..k Ll , J 1-|
.,, .,il il,.? x.-.,,. .il.'la.t
: i; "xxn.r mi.; i rn|.il. lor. af<J*vJ u*
!?sas^ap

xml | txt