OCR Interpretation


The times. (Richmond, Va.) 1890-1903, June 24, 1890, Image 4

Image and text provided by Library of Virginia; Richmond, VA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85034438/1890-06-24/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

BUSDTCSS MKYS A1TKAI,
CIRCULAR LETTER FROM
?CHAMRER OF COMMERCE
THE
KaapW?ra ?*?** ??*??? *** '? ',""'
I. ft.half of the lVelhT-* ?".! Pro.
periu of Ihe ?BBBflBBflBBJ N?* ' '"'
af ??flflBBaaajaai
1-hcn.aniN-i af ?.n.ni.... Bi.aflBaclallj
analraia Iui n?? to douWe ita incml-whlp,
aml ?!? faaawraai, aralah hi behai e*K?
alvolv clrrulatod, I- pnWlahnl wilhwltaajjIB
aml Un- hope tbat It may aaalat roaterlaly
ra*r8*aa*| tin-ili-ii^i aaii
rjBjftir******' <?*' eoatanBi-r. j
Un 88JOB8, \'A., .lum *J3, 18H0. I
iu,r?\r? Knrloee.l wolian.l ym a clrcnlnr
uAuVw InrltlnK laitU.-a !<? 1">" ln.il'..""'.'
M> mv.- eenl thcee out ?"al*?alTaljr, bn
? hfnk mai ll .-..'H Diernbe. ?.DI****-**!
ilmaolll'aertii. ..nrorinore ne* m< inl-cra.
li eilniiiig v.'nr can h.- commenced wlth
J.'^rcr o>,o?hour.a..<l tl.a.i flv.- h.in.iml ..,?...
"".-.[.'.'."nanilr.-r le tbe <?,-...r,.l Minliiowi ortnn
?JtBJBOf in.- cUT. aod fB Ibere li
wT.rk io I- doo??'?" Ibe weltfare and proepei
m of tho conirnnnlti I.) ?ucli an ?.i
'ton.wewlata .nllaitl - 1-<*ra
iii.n niMt -raraletance "i every m. rchaxit. rnan
iiacturcr and floode Waen wHhlB IU bortlera
M.ti.Ht when. *.--i "".' impoi-tant meaaure i?
toIh"conalderc.1 we ran |>roii.|.tly inoblUae.
w,i,,?.K-.-k ii.. ,1 - niiiiK'ni am'
lliflilinr.- ol Hi'' I I . ,,
i>ri*iniv .i.il boalneaa roan, whetbci
.?iiii-loi.-r'.-r cnij.loye, II lu'lianHiiy itaplra
itonafor hlmarltoi Iua ? "' ahoulfl betona
lo m.-h an Inatllutloii. lf ??' ?? "> 'in">ril lt: Iml
main-.iniioi Ihliikot or appreciat* tbe np
reeeltyfor dolnaao.anil rommonicallona ol
ihlachara. U?i ?r. -., nuni. ? un lhal tbej ari'
irciiiciiilv iml..-.'l.-l. A llttl. peraonal efforl
nnd Inflmnrr. bowrvrr, on iho part ol . .-I,
tnrnilrer **lll. w< Im-IIcvc, fBllJ BBd .11.?< i 1
ly arooniplirth the nblift.
w.w a lim >>i th?- pr.-K.-iit memberaol
il.p rin,iuinr a>> Ihai joii im determl ?
Mlilrh of M.lll ?<-'|H .illitann-a dO BOt BOB ? "
Kmbi io it. loura \.ry truly.
It I . lUBKBOlf,
tt M.ll ll BOWlB,
11. tt M 1.1 I -I I IN,
A. H. TAB8800OH,
Kl BBBTT VI Al.l.av,
joHB K. r.."KK,
C'liiniiU.-t- 00 1 ""lum. :<?'
I ,*, ,,,- BJB88BBJ8J1 Bl ML 1>:*>
l,.|,n I 1*888811. | r. r.l,I.iil.
..-..ik.'I.. riirr.iinii.niHt vi.-.- prealdent
H II Himi-r.M-'.I i ir,'-|'ir*lil'-nl
ul A imnlor, eeeretary.
john H. Maanaajaa, ti.-naur.-r.
a.ihi.1,11. n. K.i,-r,-..i
A.lkU...*-.!!. hDg,Ueoi*tcel
Adama, W.C. J> nney rohaccoCo,
Alni.ll.- 1-hn .1 \ ",*? '? . ,
AllenAOtntei (Incor- klapp. John \. I,.
rri.ratxl >
l.-n.i.. W.AOo
Alilaon A AililiM"
All. u.i'twiiyH
Mfn. iiil.'Ihoinaa I.
All.-n. A.A. A llio.
ALIeraoii. Brown
?8888*00,
Aiii.TKii" HoM..
Atideraoii. 08018" NN
A Kont.
Antrtm.Oa
Aoale.J. H
au Iretaa ?*? Bapltat.
Anil.TMin. John 1
ApiaTaon * Oo.
Aiiinatoi. >v Heott.
Atkuia. '1 lumiiu* **>
Kri.l/,.l"liii A.
i,:.iiri it. Qeoiaa c
Lacjr, .l-.in. s ii.
I Hli.-unt.-r A ..iick. .
l.-illin, r. li. tt.
Lathrop, 8. P, a Oo,
Lanb . Joaepti tt .
Ijiut.m. tt . P.
l.< I. ?. tt. I..
L I 8 tt. tt'.
Lelfh, K. U. Ji v '
I..U. s. rj.
I..-\y. II. M , M. D.
\a\\ A l
l.? \ V.I.. o|,.'|,|
Leaha, I. c. .Ir. A- Co
IJ , .lohn U
Lockwood, N.-w ton.
., l Kllir., i ,>-?...o~ ? -. -.
A-afoaUnc * Olover. Ix>ala BergtJoll Hrew
\,,tf ..ttiio A Uli.lr
Baltlrnore l nii.'i 011
Oompani
llalrrr. J. A
Haraainln, 0 fl *??
Kniloli. JaBM I H
llrtiiulni.an ItroH.
Haker.K. H
Uelrln, I'ri nt.ni.
/*.-'.viii.eharlea t.
I. lLl.rlr.1. J.V
HlDBwaaaei A <<>
Itinlonl, .lullfii
IDhM-ll. 1/lwnnl H
Biaek.H, J.
Hlair, A A mu
lllalr. I < ?1S "
Uolfk.T Bnw.
18888, > * -
Ihiwcra. John
HoasleBXi taUaonU
lloa lien, Hermau l
Iui: Oo. i.\l. .1. Kiih|
era, Managai.
Luoiadeo'i U.)8ona,
i.votiH, Jamaa.
I..\"n, i barlea \.
i.yon ,*.- MontasBa
Mabonei J., j. i,. >.
Maroa Brotli. r, r. H.
I BB In,-,,I|M,!;,!, .1
Marahall A aioneure.
Mc Idama fl ii.-in.
McCarrlck.J, VV.
MeOartT, Page,
Mii irtliy A IIuviuk.
M'-' IraVr, Jami ^
MoGowan. I. ll. <",,
Mi-i.uii.- Iluiil.-r.M.I'
Mi-lluiriA Kll.lt.
MoJaaboo, Tl. -
MrCluer, r. i..
McCaithy, Oarlloo.
Mi rcailtB A Oocke.
? KIH.'III'.., ??'. ? ?.
iiiH.li, r a (U. il- Bona Meredlth, \s i;
:.m\.' J vi M,,,!,.. II Ul'1,,1.
KoyklB, V M.
Hojrd.J. N Ai"
Ibwiili'iix. I.'""- I
BOTklD, ?-.l.li.n B i "
Bnuxb. Tbomaa A< o
HlVHIl, J"M)'ll
Ki'-u-s ltros
Hrowo, I'hvIh A At
klua
Mii.li.-ll, Wiiiiiim
MllltiiH, i. M, A Oo
Miiiins, i, t'barlea,
Mlller, 1 \
M.H.r,-. .1. |;
Moore, w nrnei
M"m-u-\ A Uohmer.
Morton, u. r. a Oo.
Moiilami.-, J. ||.
Brown. J. Tbompaon Montasne, J. j
Morrlaon, .1 J
Mnnfurd, n. v.-rl.-v li
Mnnford, Koberl i'..
Mliri'liy, John
Marphy, M. A Bro.
Murpby A li;.i\- i.
M\. i> lir.rs. A Co.
Myera, i. T. l?.
Miera.1 i. i>.. Ji
N.-iil, 1. Ii.li
NaweU, J. M
Naarall,Oco, I". A Bro.
Noltlng ]?;. o asOo
iil.l ln,iiiiiii.in iron A
>nil Worka Oo \i
tluii H.i im i.
i.i. iu.
? araaafl Mlnot Draa
Al
lf.lHII.lt. 1 . W.
Hinawyii, <' P. t.
Iiii.-li.i.aii. 1>
Barke, F. P , ^#>
riil..-ll. U. ii. Jr, ACo.
Cabell.H. L.
liiIlln.K. A.
1 np?Ta,.laiii?i 11.
tary. Jotin b A son
ihii'i. r.'ii. Al.-x .*. ' "?
Cainptn'11. Tbomaa 1*.
i ":.r.ki.. Jamea
fur.v. ??""?' '?-.. ?
t.lieaU'rnian. tt l?
1'hHii.ll.T, >.I.A Uro.
CTaalkley, lt D.
i bamberlayne, I w
ri.iir.tlan A ClirlKtlnn
flitiatlau.A. 11. Jr.
riirUtlan. K UA ' "
t'lirUUiin. I.. 1.
fhrlellau, TlioiiniH
ehll.lrvy. Jolni K.
CIU U U. I",
City t'.ank.
t'larki'. A. U. ASon
I'lulllollb. tt . I.
t'oli.-n Oa iTha ?
. ..ii.|ii.-t.i. r. 1. A Co.
i'iiinaii'HiJ M.i Botia
?'<.ki- A l'u'krrll
I'nI'T, N. I'
Ooartney.A H.
Cookc, John U
I'tuitlli.'litHl lir.-wlni! I'lilllips ^1
Oo, (Bobetl Mill. M.in.
liiatiHk'.i ' I'llkinioii, K. T.AI
r.ntii-ii.s u.A Bon in.ii.-r, tt' M.
OoUreU.WatktnaaOo. Plaalnl.Juan A
1 r,-i,Hli,.? . > 1'
O'SlllliVtili. J>
1*888. Jamaa H
Palmer, John li
I'huInIi, ttillliuii 11.
Parker, Oeome 0., Ir
PaUeraon. B, \. i,.
baeoo Oa 11;. M,
Uwathmey, ',- in -
larj and treai ir, i
I'uiru-k. K. K, .v < "
1*888 A I'art.-r.
Patteaon H s. P.
I'Htii'ii, .1, l> A i ".
Pata, n. i. A Oo.
Pelouae, ll. i? d Co
PbUllpa, a. i..
V ) k
Crrw.P.J. 4i'",
. 'rvimliHW . 1.. A.
i'l iini| - A W.bt
i riiinp, r. 1 A ''".
? ullm-'wortti, J S.
rulllngworlli. tt 11.
I'uniiiiitrUMiii.l"iii'*? *-!?
t'utaliaw, \V E.
I'urtlaA I'ark. r.
|i.iv.-ii|H.rl A i o.
Iravi-iiport & Morrin.
imvla. 11. tt. M.I'.
Davla Mh".- Oo
Ih-ali.-. 8*. II. A CO,
Uerbyablre. J. n
1 a->sAUK?urp, tt'. P.
iniiiiinrrk, M. J..
lili.rell. tt K.
lHhllK.il, I'liiirli-K l:
lHinnaii A Oannon.
I br.rU.. . .1 illll,?* II
Urawrry 4 Oo
I>U>al A l'.ol..il?o!i
Kl"i Jaool. A HOU.
?ekor, i/ouiH P.
r>ilwarilM, tt. tt. A
bro.
l.lll iu. J:mi - II.
feUltaon, Charlea r.
Klllaon A llHiv.-.v.
Kilyaon, J. lBylor
KHytaiii. II lli.-oiiori.
88B8MMML A. H.
Krvtn, w c.
PJTBBB, tt'llllHIii M
Kl, iim,n. 1
tr'?-rKiia?A'ii, J. W. A
IV.ii
Klr?t Niili.'iu.l Uniik.
Klelaliinaii A MotTla,
KortHioanli, M U.
Parhaa. tt . s a Oo
>'i.uiiiureaii, Price A
f...
?Baa, winiamr.
iTay?*T K 1
I-nH-Iiliiia, U.mi.
rry M. 1>.
?.iti. f A Hrown.
tiay. tt ,ii< li.
<l?.nt<-,J P.
i;n.?.,ii. ttllllaio. Jr.
i.il.*..1 l
litHtnlln, ebarli-a tt .
tiuoiliuan lli"?.
(Jonloii. John VV.
Uray. Jaiura T.
(iraiit. W. K.ACo.
lirifflii. 1 M.*Oo.
i.uiK"", A 11.
!,un.l. A. ?*. H??n
v'umi. h. U A liro.
Ilaaa, *-">?
llall, lilHlr At'o.
lianiHH-k, tt T
llaiinl|-a.i. f. I ?
llarTla.rn.J- tt.Afo.
liaigrovo, N 1'
Harr.-lK.il A t'ruiup.
lla-kfi.i" H
llaHklna, M.-rt.li-.
Ikt.it, H. II.
Haxalli'rviialiaw
Milla Oo.
Ilarria. Alfrwl T, Jr.
llarrlw.ii A 1'lercf.
Harwootl Brua. A Oo.
Menry. W. tt
Hewlit.O. 1.
Ilpaalrerii, Maanun.
llelrii?l>..-i, Alex
Hlll.J.l..Prli'UiiKO.i.
Illll, Jhiii.-h O.
Hiaipor. liio. J.. Jr.
Hou-bklaa, K O.
1I.M.U, A A Co
lluin.-, Mlnor A Oo.
ilUU-beon A iHjiiulil.
lliaalU, M. K.
Iiiale, Kdarard.
Jahnke. A. V.
Jeffreaa, 1 tiouiaa r
Jeffraaa* Mi.lton.
JenklnaA tt'altball.
Jobnaon, B. Y. A Oo.
johiiaon, J. U ll'"
Jobnaon, tt, J A Oo,
JoIiiim.u-1h.wi' Maliu
farlurlui <o
Joaea. t'nail.-a u
Jonea, M 0.
Jouea, Morlw.-ll.. r.
Jonea, Willtnm KUla.
Joti.^. l*ollltli'/.ti-f A
00.
Jobnaton, A. 1 ank
elaJT.
Jmaeni. I'liaiU'sO.
J1.8BJI8 A Uuy,
Plauteri N,.ri Hanu
13. ll. 1-H.-. , MM'd't:
M. >.l'iiitli<-?,i;i-.|i i
I'leaKiiiits , i.on;. f.
A -~"ii
Plaaaanta a MhkhIi-,
I'olliir.i, n. i:
I'.'it-. i lioiiiita A Oo.
l'.-w.-ll, J. 11
Powem, 1'nvl.ir A Oo,
Powera, L.
roiii.ii-xu-!. i barlea,
Proeloa a rmiK.
l'r.K-l..r, J ii
rurn-ll, l>i,li! A i".
liiinrli-H, tt H
l um.m. M li. A 00
Band k Batrbaa.
Kandolpb, N. V
RaJatou, iioi.i-rt U.
Raynal Alfri -i il.
Uiim Iiiikn, Loala,
K.-;..l\. tt . I,
li. 'll'.r.I, \V. Mrli',1 ia
Keseater, Ham.AOo,
Kennolda, ll. i;
Klebmood lee Oo *.
I). Laaderkln Hnpt -
Kicbmond is.-. i Co.
<l'. A. Ilai-li. I'l.-r
Miiiinit.-r )
Rlebmond Looomo
live and Machlm
WofkaOo. (VV. K
Trina, PresMeat l
Bichmond titeain l>y
ini; uml Carpei
inlna tt oi k...
r.uiii,,oi.ii, Loala P.
Klehmomi Tobaeco
1',.. itt.i.. Plemtng
Richmond 011 Oo
Blcbardaon, D. r.
Klehardaon, H r A
Ofl
i;.-i;.-i- Kdaartoa 8
Ui'llll tt'.S.
llnea. Joaapb Q
ttuaenbanm A Co.
Roi neak, A N.
(Mniiiim-r BerVnei
A i:iik<-1 Itn-wli.i:
i ,. i
Bosaae, a w.
Ronndtree, n tt ,v
Itr...
Roebrmund, i ari.
Uuih.-rfiri'r.i4 Page
Uyliunl, Cliurl.-a 11.
llylaiul a l
Ryan, WUilam.
HHkH. A. Il'l,.
sn\ aaa A lioiniH.
sh\.,^i-, Bevafrtatfla A
Oo,
Hiuula, roiiwav li.
snl.iii"nakj, K,
hniiinliTa, l.. A a -08
BobwaracbUd a ? .?.
Bchmldt, Uermaa,
BCbaan. Oeorae.
Hbepardaoa, t-.ugi.niv
??Iiiii' r, J. 0.
Sliankr. A lli,M. II
Mu i pard A. L. A Co.
si.n-liU, (hua. M . M
li
Kiiitl.la, J 11
Mliuiieoii, llaaa A t'o
Slnai-i .Miiiiuf.icUirlna"
I" (0, li. IjiiiiIh-M.
fpaflajral ajraal i
HlmpklB, wiiiiam
shiii i. Myera fl Oo,
Halib, Aiic.ii? a i...
Bmltb, Mareellua.
Mn.Ui A Oeaiiaer.
Soullinrn luiiway
Hupply (.,.
Muut In-t ii - i.,\ .
Wnrkj* (0, II r'l.-ii,
Ing, (.ri-.io.-i.l. tt" J
lallh. gi ntiral iiihii
ag?r.)
H,n>u, VV A.
sih tla, J li A lo.
HUrkc, Aahioti.
Htoplee, II. 1.. A Oo,
KUrkr r |i.
KU-.-l, lliall. B Al'. I..
Htern, J". l^im
Mu-rua Oo.
?*?t.-afi. r. U.
M.-1'li.-im, Ihinl, |
NI>.llr,l.i-i.|Ki- I ,M 11.
Htrnua, Jullua
atokaa a Daaa.
N'okpa A M'Hlll"li?.
aaraaaa a Raaav,
mii.I. ll A C.-in.
?uibi*rl*iiU,\\.|JBili8.i
Walker. WIIIImto B.
Waltha.l, R. ??
Walker, Joae| n.
Wull, t?t. in 4 I"
Watkiua, * banee *
rd, Ibilm A.
Wi Him.I. II. Rnii.T.
Wet-laei rj..tbiini'?>.
W.-i Ba l. II-'IH ?
\\ , -t ,x Htnnrb.
Wi -t. Jobnflton Ai*-.
Weat*. W.4.
W<'it,iiin-:"'? ?"?
W. -tli. .1111111* R.
jiliai. ...I. .. X i .. W.at 1 K.
T.Kl.l \x I W Ititl*..-I;, II
rawflV. i-.ii.es. winiiaM-u. PMlip
Tnix.-rKSV* vx iitil.-.k lt 11
T.ea- .1 H W Intt. y, I. II.
TreTlei.r Vn Wblt'le.S.x-imr .x I o
"-.:.;,..- ,, - wi??.-....h.i..--;y
?nr lr..n Work* i w t.ite, Joa v , M i
Iti-Kitarayio. wi ;'?-?.?.*;-y-.
Tnaa. vxiniam i; will-ama,J.U.? B""
r,?yk.r.li..i,..l I Wl .18.J.H.
i' ....:.-..%*m. Willinu.*. I'- C.) I
Valeallne. QianTllIe ..';;-;; ' ",?,,, a
ValentlM i P. frumi..
Van.ha.i A s.rxii*. ?ltl,HamUel H
? ' iroanalMa- WUaa.nl>. ll.
rlnelns.... . I-.'"''
V .r_.lniii.-t ite It * 00 W.....I, 1. VV A Oftfl
v.ii.-an Irniii". Wrlalit,JobnAio.
Wf.il.i.x. l-x.-i.it. Yarbrouah, W. .i -v
~- '?? " '' s .. i .
Watklni d I'ax.i.- Viuif.x AUoBhor.
I"'"- amter, L I .
Walker, I'. N m i '??? /iitiii.erniiin. W. n.
THE ARTJLLtRY.
it. i i.t .,f n.iuit.ei. ?iin PaaaMad an
Mm BflBjh.
I | .- Iti n i roalarof tl"' H< i
Battarj aad Howltt t Uiaalattoa bi Um j
|.i,l.,.l.il "ti tlie _:?!:? "! Mt.x. xxie-n l.t-n.-l..!
-tatue WIM linvi il'.l. Tbe Waeblnp
too Aitill.Tx. i i N.xx Orleana, aa well aa
maiix pet-ODB,botll inilitary an.l eivlc-WIBh
toobtaln tbe Bat, and laareliore lae pam* .1
tinti i? made.
Howitaer Amociatton plaeed In eompanl. -
lhe\ m-ix.-.i m durlni Ibe war:
? .mi anv II f Wurtham. A.M.Rlen
ardaon, Roberl 1 . H hanlaoii, H?Ta>ior Mar
iiii. m 1.. Harvt y, W. M. Dame, Jobn l .
latiitn lt. vx. lt. x.iii. vv. L. Uarrtaon. John
T MeKennn.J. I'ela 1 Wililama, l.. 1 . 1
lt f. I'.i.lli,--. rl,.-iile- N .ri.-ieit.','..'.
Mtllefl .1. v. I. vi,-, ,,e. v.a Imrlefl I .lodd. ?
I. Mi.me. Kotiert n. ki._fl.ht, W . . 1 * er,
Ueorae K. (.rurop, l Nli hollfl t'rouch, 1 ? \\
lUrwooal, lloba n Armal a I. K L Ooalalln, .
.i,,?ie ll w. Powt ts, I'red. 11 WlUiama, H
i; Koudar, .1 ??? U Hanti.md w . 1
i Ki-iui. ? ,. , ,, ,.
>, oond 1 ?..!!! 1 nix lleortter. Hughea.w. 1).
Mann, Joaeph 0. vv llilama, L. B. l ranklln, M
s riiii.-i. .1 I Max. \. J. a. V .i.v T. Bob
en- i.ak.i. H.O. M-Baroefl. Jnllan McC.i
ibv. Minii;. i i.,t ln. r,.i. A.OrhK,Charlei r.
Palnu 1 Jack w tntlit, Ueury 1 rane, 1 harl. j
1 iim.- lloward Saundt r* ai -i 1
lllllll I nlll|...lix W . W. I...-.-I1, lletll.X < .
ciiti.i.u J. sjrduor, l.v Brooke, K. T. _*yd
nor J vi. 1 ?..!!!'j.n.?.!,. Kieitai.i Broote. 1 . B,
1 onrunrean, J. M. Mandera, A. .1. Andrewfl,
xMII.nni If. 1 ourln. x. I.T .May... A 0
-. II. I.i_i_ra.i. .1. I -i/.' i. I.. !?? i'.xl' '.I B
lardoaoTTohu s I llett.K. H.Sublett, !
11. -Htlllil. W . 11. l.al.lii. i i i B ? i. Ja?
(J.Tlnaley,Jamea r. Uiay.lhomaB lloker,
I i? ii.i ..ti*. I . M. Crump, Jc.hu Waldrop.
.1. r.. Mi.ni.' i B. Jonea, B.H.8mith, Jr.,Oeo.
\ sinitli.i. v. Miiith, Wallaee McKae, He
i..-r Bnlllnaton, Polk Miller,t'harlc_ Poln.lex
: ,. i,, irg? ii. polndexta r, < . I- v. lu?o. w
ll. vtei ituiiv and i '.uita-ii McCarthy.
niciiii.mi.i HowlUera Oaplaln, .1 i
lluten*'-!'!!-. I.:. uti tianU, w . a. Barrett. I '?
: I'naplaln. vv. vx I
tnin; a ?i-i.mi surw ?ii, i U M"1 inh) i
Muaiciana, I.. I. Lynch, w II. t uwardlu.
-.!.-. atitt- ('. VX Mail alintie. 11. __l -
W . b. I'-niel, i. M. xxnitliain, 1'. <'. W
Jr.,and r. U.Thaup
l_orpoml* l". I.. i'n ery, R. R. Iloblni
ni, xx. M. K Piahi i. E. V. I'a louae.
\\ n Woodflon. I. ll. Oole and U L. I-i i>
i't-s.iti - - H. v iiiin- vx ii; .in All
r? iiKoti, 1.. i?nt.t., I . !.. a'..iiteil, x.. A.Crump,
i xi Crutchflekl, vv. ii. imi... .1. P tt_Uwarda,
.1 \ i npa, l - I lik. vx . A. l.x::li.-. B. I'
tiatewi ,-i, i.. I' Urant, J. II. UruomB, J. i
linn,?...-!.. i. v. ll. Bly.Joaepb ll. flley. U It.
Iv-llain. .1. il. I.- ata i. w . II. I.umaden, l.l'
Maaon, J W Max n. B. I, I'. Ml.-liael-. i I
i'm., i,. ii. riaee,.i il. l*ollard,.1 A. ii
II. -iiii|.M.n. J. r Htuart, K. i?. TaBey. J. F.
I'nler, J. K V-umlnin. _, K vvnt-t.n, .1 f. Wnt
p |.. | !'. X. . - ,:. VX Whlte. .1. M. VV'lHl
ll.-lti. R. A. WllltaiUB, J. W'. W'ilsnll, llll 1 vx
ii w/oodward.
CHARTER FF.ES COLLECTED.
fThj rrot.-t* Agfedaal Para-aal Are
Made l.y Oarparalera.
The a.t rn n qnlre the paym. at ol I
oettala Bharti ra, aa approved Kebruarjr 10th,
al-:
??I:.- it eiiiie'i,) i'\ tbe Qeneral Aaaa mbly of
Virginia, Thal everj ohartei oi ii.rpora
linn lietenll.r t/rnuh il innln On' ftrovitiotu <?/
miI,mi 1115 nl III' QOOl 0) l'i fi/1 iti i. unil
? i'i ,n Iti teattet pBBfled bj
tha Ueneral At_aemblv,aha Ibe.andoonttnae
to be xvin.liv inoperatlve and Ineffectnollor
any and all pnrpoaea irhatever until tli*'
paymenl ..i:. ra e lo be Bscertain. d, 4c "
A l.ill t" ainetlil Bttd i'.-i lia"! BD BC< Ol
neral Aaeemldy, approved Kebruary
i". i-v". tlm aame acl c- i|U0ted above,
re.-itl- in-t th"-nn, a- the above act, witb
tin- exoeption lhatall theworda in italics
are leti out, m iking tbe acl raadi "Be ii
enacb tl by the OenernJ Aseemblj
rlnla, lhal Bection one "i an ;iet of tbe
Oeneral Aasembly, approved February 10,
:-:>", entitled ;.n acl i" iwiuire the paj menl
of i.e- "i!. ertaln chartera, be amended and
ti--eiKi.-t.-i; -.. ;i-1" read :i- Ibl-owe: That
... ix obarter of Inoorporatlon ben aH. i
paaaied bytbe Geiwral Aaaembly aball be,
,v.-." Thia waa evidently tbe fault oftbe
eagroaalng clerk, who had the Henatcbill
tn el|..'|-n--. imt thfl OriglUal bill lia- li"l
been found.
liiilei- proteata made by peraona (rranted
chartera bj oourta, i'li- wror ln the i
Ine ofthe acl waa dlacovered, bul Bection
;;.l nf iln- acl of Pebruary lOth, 1800, aaya.
"Until tbe laet ol payment la thua oertined
to tbe Secretary "i Ine Commonwealth, be
-iiail imt i-.-e..r.i the artielea ol Incorpora
tloo, and until tbe fact ol payment Isoerti
? ti.-.i to tin- Keeper ..i Bolla, be ahall nol mr
ni-h a oopy ofthe acl ??! laoorporatlon."
ln nll ofthecaaea ol proteal Attorney
Goneral Bcott haa deeUtod In favor of taa
Mute, and applicanta for obart-ve ara oom
pelled t" paj i-.-r- i- tie-x are recorda d.
l |. in date the l-tate baa reallzed over
$2.1,000 revenue frora cbarter feea, and tbe
laxx haa only been operatlve four aml ahalf
B-Ontha._
LEE DISTRICT.
Move for li?l>i-t.x ln_ Ilie I'.ent.t i 1 n 1 We-t
ern >iili..rl*.
Tin-I..-.-di-ti K-t >.imwalonei- bave nol
ytM lielil Ul.'ir lil'-t nieetlti--'. Imt Ui") leive
aireaiiy bagaa praotleal work ln Improve
nt. nt- in ilie dlati-ct. Mr. Joaeph Bryan,
member ofthe board.lefl tbe citj \>-t> r
day atternaxm to be nbaent a few daya. <'n
bi-return a mectina xxill be held nl ooce.
The fbllowlnff petltion will be Bubnaitted
|n tlu- a-mntni ?i"t? i- al tliiir tn-t m
to Meaara, Joaaph Bryan, Otway 8. Allen and
R,H.i rnmp, CommlBBlonerB ol Lee im
inet, lli-nrien County, \ Irglnla:
We. tin- iiieii-i-M_:iieii, ownera nf i.li tlu
property on botb Bld< - ol Ployd Btreet, frora
tin-e.tv iiinit- weatwarJ lo too boulevard.
Dflrertalneal thal Ihe coM of openluy
sani atreet laitween the aald eltj
iiinits aml boulevard x*:l! be aboul
(I ._!**>. x*li!tli ;iiii..init xxill open aml
mvel tbe aald atreel l^tween
itinitH. inr. i.v ii-r? ?*? i" pay nn.- laiii "i t it.
eaal ol aald Impiovementfl "l ibe aald Btie. I,
and praj thal your honorable boaral will, nn
.tet tn.- provtaloni <.i the acl oreatlng Ia-.
tllatrli-t, a.nla-r ili*- sani atreet lo be opeueal
and the aald Improvementa lobe made, anal
|.itx Ilie l.al.lif. nf Ml'l e,,-t. llnx ptax tliat
tiiex max be allowed to contract inr the xx-m k
at nin-e, paylna i ? Ibeoontractor melrhalfol
thfl *-.-t i-a-ii..u:.i bavlngan agreeiueut Irom
Ihe board to pay the balance out ol tbeflral
nmin-.v ln the tt? a-nry Of Uie I"
Thia |m titien aaa bet b algned bj eleven ol
the propertj holdera, reproaenting aboul
alxteen bnnnred r-.-t. and ll la aunpoaed
thal tb* algnaturea of the -oldera ol tha reel
of tin- propert) xxill be obtalned in a tea
iiax*. when tlie Board xxiii be requeatod to
itieel t" ('"11-1(1"! Un Iliatt'T.
I.ettllt <>f Mra. Il.il.-.iti.
Mia. -Inim N. ll"'-"ll. lt llol "f J"lili
S. Ilobaon, dled reatenlaj nornlnn nt ber
re-itli-ne", No. ".i-i north Twantj ?
*tn'. t. after ;* liuaerini; lllneee, trom eon
Bumptioa. Mr*. ilobaon waa a devotnl
i briatiaa, ;i flaemba i ol Leigh-atroel Baptial
i burch, and waa irreatly ueloved by ? laige
ein-li- of frienda. >ln- leavoa fbur ebUdreti
John B., v-i.il-ii.k K., I.l.'ise. and Mra.
Tb.'tn.t* w, Traylor. Tne (.neral xxiii t.tk.
place trom it.-r Ktddeooe thia alaia-ooa it
?.::-! O'elock, ianil the bi li itli will I*- iti llully.
\mkk1 Cemetcry.
< arv Mritt BBaN l.tilibaMl.
linipoUoe reoaived aoUfloatton yeati rdav
lhal ?). Baraateln'a alore, "U e.*-t Carj
atreet, had ix**? n _a__aa_. of $b-;, Ihraa
watchea (one braaa and two allvar). bealdi i
a aaaaII onaln aad otheriewdry Th. n_a_
xxa. examined, bul iii>- tahlevea i.-tt n.
innik*. it i- auppoaad that lha thk i a
orated blaaaalf ln thi ikturday alghl
U-fiiii- tlie |.laee *xa- ol '-' >l. nn.l Bfl xx a
I.H-ki.l iu: llnit alt' I bfl lia.l -'..lleu tin
i.itmev aml taa Bitlclefl bewaal aal iin
rt-ar diM.r, ua tbe tliHir l.ar waa I'nuiixl dnvvii.
a New ___M_ara__aa f..r Baaaaa_____i
rite Daria] Parlt Brewery Company, of
ll.llllllli.rt , Itaxe illst . miti.iel. (I Inr Bl
depot, 0-ke, bottlln^-huuae, ataldt -, ai-., ,h
Un-enllier "I I'an.i! iilnl Ailani- atreel-, iu
t--.tubliitli tlu iiiselxt * |ieintiiiieiitlx iti tbia
eil) fnr tbe sale nl tlieu eelel.i at.-.l j.iile aiul
Btaadaid lacerbeer an artlcle wnlch,for
PUlitJ aiitl .|iia!ilx, ifl t-xeelletl b\ imne,
Tbey hava Baadfl ktaafporarj a-Tatti/ramentfl
Ini tbe -aie "I tli. it i.-ihmU unlil tb. y ean
inovo im*) iin ir n* vv quailara, ajjeji iin
B-ata.
MTIIOPIST S. S. SOCIKTY.
REGULARMONTHLY MEETING AT
DENNYSTREET CHURCH
......nrl ?rs..,.rrl..tc...l?nt.??*hllr ****
,r an.l Ita Inflnence l?|r.cur..c.l 18888.
lll,?t.,..r.l..M....lh ?r tta|-K?t ??
-i. .. I.ihel" Man.hrrit.i.
-,???,. racaaar ?iitlaa; <>f laa M.th.-ii-t
Baailaj ihrhaol SaahHj of Biahaj<ial aad
Mancheater araa h.-i.l al iMardrr/^traal
Cburch, Butadaj afteaa roa al ? a^aaoali
Roberl K. i:i.-luu'.l-"U. Bfl BB* flt| ' aaHflfl
,.. i:?i\, aaurajity. tha flaaatlag irafl
,,,??,il wilh Bfajflf Bt BJtV. ?>? I'- 'v""<1
IT Illll.
Mr. M.i"-. Iliirch. t*ii|?Tint<-mli'iit flf LBJBV
i.v-i i. -t M-h.H.i. niai ii- a fle*/ot*abti raaetrl of
Ita .-"iKiin-'n uml |ti.k|h-.aa. Ha aahool bow
naaihara IU aftaera, laaehara aad aaholara.
i oioaal Thjoraaa H liltahaad B*ada a ifaa
addreaa aubjeet, "Sowliig aa4 RaapiBK.''
The nddrwe waa full of rf>md adrlaaiM bo>
monition.
rAjm * ri iY?flu
Mr i:"!"i't I- i:i'!i:ir.l-'"i alaoflMreaawl
,!??.??,,,?, ,? -I'.ii.iili Pray-r ..ml Ua In
M;?.?, ea." Thla waa an omlnentlj pracii
...l ,..,.? on .. practlcal aubjeet. affecting
pyer, bouaebold, bbiI rrril ealouhUed to do
imi' li ffOOd.
\|..NIIII\ -IMKMl'SI.
Thfl foMowlOg i- :t -tiil'-im nt Of Bfflpi lin
tendenU' reporta Ibr Iha rooath ai M
~ ., Av'a I''' Oolli .
. iiii:' BB8 YVAt. ,\,, CI. liona.
Centenary Ohnrch....
Broad atreet Ohurcn
Cburch .
reel i hurcb. .
L'nfon fcta'n I'lmn-h
Para Plaee Cburch .
I aurel-itreet Church
li. nny-aireel ' hurch
!tn i Chun ii
HowarJa Urove Ch'h
Parfe Plaee n port. d 3 ronrerratonaj I
-u. -i, 7; tt'.-isliiiiuion-^lri--i. -M.
oezl ni" Haa will be held al the
Flftb-atreel Mi thoil lat Church, Mai h
t Sundav in Jiiljr. I -
meeting wlll be beld nt the B
i hurch dcxI Bundaj rJternoon.
"SENTIMENTSOF FARMERS."
? ?a < nii.ti v n.-'.io' r-.t " *.*> rttaa AbaBl tln
( mii,mi I B888i
?? \ i "iinti'v iii-iii'ii'i-ut"" arrltea tu tbUowi
i,. I n r I imi ..-: ?" 1 li iM' iinii artth inii'li in
?wwaatthfl leToral oojomuateafJotiaiayour
valuable paperos tbe coupoa aad aati-cou.
pon queatloo. ln the bogtanlng, l will -tat.
tliat 1 .llll R I'iii'"'! il BBd li:iN'-a|\\.t\- '-"11
one, bul 1 do not approveof tbe courae noa
i? in ? puraued by ihe Democratlc parl' In
,. i am a -irict bcllever ln
8a well aa Individuala adberlng atrictly to
niracta, and enforcing them to iin?
ii i,,"kr. lik- ..,-h"o].i"\-" play, and
? i
ber apite upon her own cltlzena
who dare to aaaerl tbeir ri-litr., and do
what tbe oourta aaj they have ;i perfeel
i i in i ,,[.,. Whercauita have been brougbl
iUa nbtalned, why don'l tho
-tat.- I'li! ii 1' tlu' |'r"|.i-rty aii'l -.11 It? VThj
,,,mu,ii. t.> (?et iii'1-iiii ni- and pile up the
n order to bulldoze lbe tax-payer Into
aaion and enrioh ll.Weere "f the
,- mrta, when tbe State cannot pn albly ile
? j 1,'ni-iit wbateyer from Iheae lulili
tional - ? x >u,{ '
of \ i r_ i ti iii ibould i"- aabamed i" puraue
auch a puclllanimoua courae, and >
-ii,-ii InaigDiflcanl meana to compi l l" rta*
i io lurrendi r thi ii mplt to
., otlmental talk of patriotlim,
about whlch aome of bercitlaena di I
dllate.
??lt there la one tbing thal wlll tenil to
weaken the Democratic party, ii wlll I* the
now i"-in_- puraued bj the -1
tlii- matter. I <-;?ij aaaure you thal I
the m iitiiii.nt- of thouaanda ol go >il and
I. mocrata all orer the State, and l
,i lurther, lhal nearlt all ol our
country j.ple would paj thelr taxea ln
.ijKina, if they could aave money and bad
the coupona among them, wh
DOl '"? ;itl. Ii'l'il Wlth 80 IlllH-li troul
the |.i' liable proaecution bj tbe Btate. Our
iieopk' are poor, and ?iii avall then
0f the prlvlleife ol saving money tn th Ir
irocki t-. when the courti aay they have the
li.'lit. Iiii- courae, ii contlBued by the
State, can only n mlt In Injurj t" the IJeni
ocratic party, and probably turn ui
Ihe Itepublloana. 1 do hope thal our !?
wiii tak'- warning and nol drive an* one
from.? ranka, for we cannot aflbrd to lo*
a aingle vote. Our oraclala had lajtteratop
- and ai'iil.- bj the di -
claiona of the higheel oourta Ifl our eoua
"'.'?"
THE ICE MISSION.
N,.? l? tln- Tiun- I" < ?..iililhiilii.n- t" 88
lloubleii.
Bucfa daya aa Buada* aad yeaterdaj
shmiiii iiui'iv? upon thoae arho hare tbe
meana the neceeeit) of Inoreasing the fund
fur tii" lee mlaalon. The money mat be
],.i: in the amall oollectlbn boxea, whlch
may be found at varloua placea iu tbe cltj
alnailv publiabed.
ln an envelope, poatmarked Marion, Va..
lin: I'imi> reci lv< .I the folloa Ing oommu
veaterda) :
??I'imi - aewapapi r Seeing ln yourpaper
thal fou i.Ivi d contrlbutYona to the lee
rundfor the i.r. 1 iend R ilollar towardi
that i-"-! laudable charltj*. A Beader."
The handwritina ia appan ntly that "i a
lady, wbo falla to m.ik.- known aor Identity.
evidently on tbe princlple of tii'- rlghl and
I. ii banda. I he dollar ?vbh dropped Into
i ni i imi-.' |?i ini~-i"ii i>"\. aad there
awalu an In irement.
lu itriking contraal wlth the Marl
- ., i waa that < i the miacreanta,
alao unknown, rortuoately for them, who
bave atolen three boxea of the lee miaaion.
An\ i>".!\ who would r-t--.il the Mtle auma
Intcnded to be uaed for Ih I babea
. iffcr ao k.-.-ii!.' ilmin i the bcab il
t'-nii, baa eertainl) loal ill noilom of do
Tbey urobabl) are of thal number
ol iii bundred who, acc< rdlng to th
oo,; t ,i i;i -iniii.inl '?!? rgyman,areannual
|, travi nn- to h pl ice much warmer than
lllchmond ? ver wlll ba, and tbej fctole the
nej rrom the babea to ?-? t aoan thlug
i..'1 tbeir parehi il ton
MANCHES7ER MATTERS.
i:. i. t . v *. a-. ii'.iiifiii iiii.-.i i.v iu. ri. ii?
ii., I. i i.m I lum li.
A ni- IV-i'W.lian eofl
Uon \n,i- ii'Ul BoBdny afteraoon i"r tha pui
poaeofoaillnga paator. There waa an i \
oeedingty la**ge attaadanee, aad the con
jivi/atiiiji iii ri'l.il t" <xl. ml a i-all tO KcV.
, . \. \ aii llouten, oi ?? orgetown, Ky.
Meaara. ll. Klugerald and W.T. Llthgaw
upointed a commlttee to proaecute
1.ali before tbe l*reabTterj of Li dngl.
Kj.. t-. whlch Mr. Van llouten belonga, and
lbe Kaal Uanovcr Iteebytery, whlch em
braci - tiiii rluii"' li.
nnmeratora aprajlnted to tak'- tbe
oenaua of Mancbeator hive nol takea all ol
i.m- population. a gentleman yeaterdaj
mornlng aaid he kaew of three bouaoi
lhal tln- i-iuiiiii iiii"i'- hul ti-'t i i-iti ;1 oni
in tha l n-i wattl uinl i"" la Ihe Third
ward aad thal at leaat twalve para
llvedateaeh plaoe. From aaother aouroe
,t w.is i, iiin-ii that tbe eBumerator lor Un
.i-,l haa ikipped aome placea.
i be lluatin - < I'tt haa adjorinied lor iln
I. Tlll.
l!i-\. l >r. J. Y. 1 '.iii, "f hMcbmond, preach
cil ut tii-. l'i'--l>\t. li.m i luirrti Mimlay morn
inir.
Miaaea BUieand '>l!i* Hobinson,daughl
era oj Mr. ^ . U Itobinaon, are viaH
i edar (irove, Bao-Anr.
Mr. aa l Mra. i Klmmell lefl yea
t'l.i.ii mornlng for Altooaa, i'a.. wbere
Hu i will apend a moatfa viaiUn*' relativei
rhere will bea n.llng oftbe < Itj Bohoiil
Board iiii- evealng a 1:18 o*clooa. lm
portanl bualneaa i- :?' ln- tranaactod.
? At i i-nir.il Methodiat t burch, Sunday
marning. tbe paator.'Biv. K. M. Peteraon
read the rulea ol the chureb, tu ii Ihfl flBB*
li'in anniially.
l;u \ ? n peraona wora baptlsad al Iha
Firat Afrlean llabilat ( liurch, Sunday taorn.
,n.-. i: \. hi. l'.iu .-., --.-ii.iii.-tni- tho iMpti
inal -ri i icva.
I he oonoerl i" be given at \* ader llall
in \t Frida] Bigbt b) Mr-. \. C. Hardln'a
ni ii-rn- claaa, promiaea t" laj a very anjoyable
cntcrtalnment. After paylag IM expenaea
f the concort the balance of the procaeda
wlll be uaed for the purchase "i l?M,k- for
tlu-1 tmi: oftbe lentral Methodlal Chturoh.
I ,n,i poaitl. ?? 8818 lor r.i
i,iiii, uii lillii i i ' inBer 'i'-utii Hmi .I.-"i
i..i,.n h.llU.UrtOAlAHKH KKMKDY. A
..I im-,- wllh eaeh bottle
lf you dealre heallb and aweel bieatb, I'ui
HO . nu, >oiil bj Bodeker Brothera and
M. M * leildaaCo. eoruerol Hfiiniud Mar
?iiall atrt-fta
Ve?, l.r.r 11 .ull Ih.uml
U siiil iu MHB8J flf lli'-ni lor llicy ar, tii
uiili taiagtbal relleve aaawhea nuiiiriii
with It-yapeptic t olir, -a\s line, .-1 l'i.
DarkVa l.iver I'ilU._
?'Art \\v\\ \ our 1'art.'*
Yaa, thii i? wiiat i?r. Datrld'fl l.iM-r 1'iila
tO, uml an i vlioilv praiat-a Ujfiu.
ST- MARY'SjNSTITUTE.
Cloalnx raerelaea and Ulatrll.utla.n aif
ll.l.tora.
The cloat-igexflreMaa aad aaaaal di1-""'
,,?.?,? nf|..e...i.."ia"f>t. Marx* llenedi*'
tiue laaUtuta will ti'*-" p-aoatWa aaoralagi
.?. ,nml,?at" ??.!.*?!*. Tbe Mloaiai: ?*
...,,-ix.-|.r".i:iiiiiii' baa l^'H ariiin-i'd for
llte .ieei.-i"H ?
liritn.l I ntti.nee Mi.reb (Ba.aa-i.vllE). flrat
n_m* MI-_M-?illlerholaer, Me.xer; Mln.-r Ik
^ ?*.-,.n.l i-i*-'"*..MiK-es N..|-.,n.l..]i,ier.
i ,,,,,,?,, t II /.-i-i'.x.-. KBlulatory, Miaa
vn.-,- ivii-ii.-nrx. -i.eiiiiini Air ..Nentand),
ti iiliir- Mlaaea Ward, Nelflon, Hlflrhola. i. VI
.ii,,... it.,1 Hona ll*' ??.tr Paatlrae
(',,i,,veri coloa, Mi-.m U Carmodr, _Um
mermnu; i bonifl. Mlaaea Kelaon, A. sulll
Mm. Mdlrannlgan. Dunu, l l.-lue, Mlller.
i K and II r_rmo iy, Bahen, Unde, K and
v'Hucke ll i "Vii,_t. i.niiinan. Annle Cam
in'iiif .cconinanlBt. Mlaa Prommer. Aer.a_
||,e t'leeal, V! , it.lt.'. Ml*a I Inri. Na-laaill.
\;,,_a- il Boi (Mull. i '. "i-i piauaia, II - - -
Remke. M. !.-? r. Md i:innt_:aii. N.-lattn. I ?
?!-,, rtahen: aceamd P_-"<?. vi,--, - Knpperl
-llla?r,llii_; Mlller. A. ...tilnii. Mieklua. II.
txiving iii-n DlaroondB(.No. :i . I'.'.?Mlaa
i uiitai >"i". MIbb Hia Ila ward.
t;.,xiii.iii.r- I- ill Ualopi lle .Iim*'. Ma*tera A.
??;, ,.. i A. Ambbotd), Mi-s
BtellaWaid. , , ., ,.
??iriiini., i lle- BOBB "f Hi" AlK'M .tjuli.a.Iti
troductlon, Mi- Katle itrarhel. l.raniatlB
I-, ,-. ,!,:. in..,,!. mi- B*bbI Ztnimermann;
l i ; t:. tit*.-. i - - rerdla.
D-jvlaon: i.. r -1... -11 * -. Algonquln Ohlef, Mlflfl
luicuatn Mn.i; Ahdi ? -U li'*in
Minii HaeelBrove; vltonunon, rralnafl
Vllll, ii -rlinl/.-n Wln->nii,
Alloiilinou'B I-nabter. MIbb 1 forn Na laou;
la Mealb Ine Mon, M - I
Ma I...-, Mlfl* Annle Remke Ahtoiiqulim
Mlaaea A. anl M Qalnn, M Ryan Hlnion,
(ilazebrook, Horeheim, McOlnueafl, l..wit,
I-. scbutte. McOrannlgan. M.and I..1
roelker Bahen, Alli i Lovlnf, and Al '???
Cummlni. Iroquola Mi?* McUeary, !>*?
xi,nn wimr.-r,... s.-iiiii!.-. M.< line. I.. i Brmo
,i. Hollerau, Hnelldfl, M.and B. BUckburn,
t.'.'ntiv I. Met.-.Iuii. L-anaford, and W r.n.
-i? t li'. r.rs i...iiit._; Bon* (Blaka Mnt.-r
Jamea Oulnn: Oultar aolo. Mn- rloi
-nt,- I atiiaii- Milltalre (Aflohei vi .-?
m n'e li. ih imt: -Moonllfhl wi.i Itome
(ihomnann) Voeal LTaaa, accorap.
I, ii., Ward; Maglc i ? itman (Maa
,;., it. Mlaa l t .inini-r; lamliuuilne March
and Lriil. ih" Little Jjwee-MiflBea >l. aud
\niile i iinniHis, Miirria. U lir illx. llniit. J..
C:,|.un.lv. Il.;t:i.l Vilel. l_OVlng,Blounl
loa M.and -? Newhetfl r. Mchvoy. l_ohman,
M K_n.tleia.rg, II. M"i. .ml'. lil.iehn.Bti,
Doherty, hitelnbre. ker, i Bcbutte, Mi,
(line, McDonald anil '.. i>>. iiiii, BO
MlasBeflsle /iiuiii'Tiii.-ti: fcvaiurellnt (M
lath), (UM pianoa, Mlaaea inaehel; Rem
Selllltle. 'lOelki'i; BeCond I I.".
I'otien, Chatalane, Allne l_ovlu_t, Oontry;
"lliere'a Mtifllc In Uie Air ' Chorua
Xuiiiii.riii.ii.. L..T., K and H. Carmody, v.
, i K, Bnrke, v. Hulllvan, McOrannlaan.
I .iimi, Annle and Ulce l.'ummlna, Bahenand
.1 t iim-. acax.mp. Uultara,MUaeaWard, >el
Bon, in, iiml/. r and M. Hulllvan;
,l|. nix Roaaeilen), flrfll plano, Mlaoes Ward
and Ziiniiieiiii..!'; Mi.i |.mn", Mlaaa-a
M-iti.t -an.l A. Millixan DlfltTlb itlon Ol l n
iinui,I-, awardlng ..f medalaand booora. v ..;
.?in-;.iix,j mMeyer,
SUPPLEMENTAU CENSUS.
Ntite- Cram Ibe ll....l.|iii.rl.r. al tlm < "-?
tnm - lli.u-e.
A few e.-n-n- returna came Inal Bpecial
Bnumerator Raglaad'a olloe yeeterda. ln
. The '1, fi.- wete I.il-',
bowever, all daj looking ovei
anawerine iiueationa and i nti r i
? iai a.i.li.?--.- -I ? ?
lin- atipplemental bueim -- la n ry tcdl
.ii-. When a man "ail^ lor Inatanoe, and
-a* - be or lii-1 nn.. iy elaa havo
imt been enuraerated. the llral atep taken li
-i, hi- add
lia- to iiml oul in xxlii"ii enumeratoTB
dlBtrict tti.- inan Im -. I Iil? done,
im looka over the ei.h rato_*? rep rl
wbcther the man baa been lieted. li b" baa
not, le aondfl tli" enumerator to hi-* bi
be caae. The e.-n-n- man m i
nu i-xill" orlloatketteJual
Iy, .mil tixe mlnut.
i,.. 'i. ive* ' mplaint nu
in from the bonac nexl dbor lo the \
!, i- Btarted for. l bere'a nothlng la I
bul to t-ike the aami jaunl ovt t
Mr. II iglund eomplalns tbat ao ra i
pl ?.!?? tiiei-e xxith complalntfl u,
ii tx.- noi been i nuro' rated, nml u|
*..-ti-'aimii it i- found ii. il -?"'"? _*
ih familv mv.' tle r. turna, bul Ibrgol t"
mention it to father or brother, i i
A m.iii called al tbe .ili." Satunlav and
. itber be nor bia familj b u
taka n. bi il upon inveetigatlon il was found
bad -'i\"ii -ill th
-ar. Information aboul everybodj on tbe
premic
a Mln-r Inatancea ahow tbal xx bere the enu?
merator WBfl -illlieienliv nl.lt 10 a-V. thfl
.; .--ii'in:--I- tbere anybody elae berobe
Bldeathe namea you bave given mer'the
tl no, xxli.'ti in truth therti
were aeveral more on tbe premlaee whom
..i,,. forgot. [none caae :i ladj - ii.l ao, and
romplt'teh Ignored a family of flre n
in tii" ba?"-k kitchen, and nn old bacheloi
xx im OCCUpled tbe l.a-. in.-nl.
tn;.- ol the callera daring tbo daj \xa-a
woman ln Bearcb of ba r daughter. The
ratora xx. re unable t.. enlifbten ber.
THE WEATHER.
?Mintliiy < Inim* tl..- I'al.n tot Marintli
il.e Btarm.
ybody admita tbat Bundaj a
waimoal iiax the*aum_aer baa .*. I .-ix. a. ln
tbe iimriiin--' tin- Bun*a raya were ?
ahe, iiml Inwalklng the atreeta tbe beal
i t.. ii-.- from tle- pavemi ni,
mni a uitiil of . ."I ali ? -
poaaible in tbe city Umits. li
ii'' i ii.i and evening, wh< n
waa "*' i'tli" people flookod to the parka
.?ii ?pot_i nround town; and
i nol goaal In tbeir front i
irdena. using tbeir best endeavora t"
_0l. 'I ln- xxa- iinjxi? itil- . ' ?
nignt, utitil tbe wind Laigan t..
1,1,,.... . o'elock. and Ihe
liahtning began to ila-h brilllantly. Then
ull.ta Budden ., crasfa cami '..m-! ??!;
I .| lik'- i! BtniOk -'.ne xx in a. .
bundred* of peoj le wh n thi thunder waa
h. at,| bo -""ii alter the ligbtning, and the
rain began to Eall ln t' rrouU. ll tlid aol
laal long, bul ll waa x, i* refh ?hinc, and
manj a i'ill"xx waa be would-be
., -ti rd iy tbe weatber imltated the daj
,i,,| play. -1 ii nlaga in tbe ninetia -
with greal luck. roward nirbl tbe
cloudfl came around and ti" vxm.l blew
and :. b xv dropa ofrain i. ll. b
li.. heax v fail.
IT?rd of Pabllfl int. raata.
Tbe Boaido. Publie Iata reata met la tbe
.; * ii iniiii i- veaterday afternoon, al T
. aml iminitiati il the 1"!! iwlng a
-uit ible i" raona from wbom tbe <
iniL.li! acl ??! . ilaalonerfor
-mi xxal-,1. x e-.-.l l,:i II. ! , !-'?:,:.' I 11, t.Tin e\
plred: John II. \ riachkora, <'. w. Ilaid
wk-ke and Bobert L. llo ki. r.
Board will mi ? I again Wedn
mi, i no n to -' 1.???! Hir.' candldal
1'olicc t "iniiii?i.iiH?!? it "in Jackson ward,
i. w . r. -,.-! li .-. ta i ni ? i]
A ml,ul.tn. e I all*.
i aini.iiiam-. xxa- - immoned yeab rdaj
aa .oIIowb:
At J:.". 1'. M. to tht'Tredogar Iron Worka
tn a xx tdte iinin auffeiing from cramp cwlic.
ll.- xx a- .?.',!. *, .1 and taken tn hi- boi
itreet,
vt 5.1. l'. M. !" ihe I'.l.-.-iii-- Ll iii aad
I'nxx.-r h"i,- t" /i colon .1 man fliifferiag from
an itltaek "1 elrnl. i.i ini.ti.ii-. Alt. r .', ln I
ir.th.- pbyelciaa In cfa u . maa
xxa- ,-.iii i. .1 to bia bome, on vt\th -ii'.-.-t.
C-UM_-_a_aa___a aad im.i.. Baatfl i? \ir_inu
ll.tlll.
I.eave Bicbmond, RJO A. M. 8:? I'. M.
Arn\. Sorfolk, I2:uu Soon. 6 ? i P, M.
Leave Norfolk 1:18 P. M. I P. M.
arrlve Va, Beaeh,SKM P. M. ?:M P. M.
linml i-niitieeiinii- iniiii- from \ ir.'iiiia
each. witb < hcaapeak'e and "lii" tralna,
it-i.iii Norfolk, Im -t-chmond.
t ti aaat "i i.t* iin,- aml Raaalag al A.
,'iiiiiti.l.itlii.i I rttln en tl.*- 0 A <>. Iiul
a.*.
Balag Juae Ktit, tbe llotbn
CO.I.lli,.11 VXlll Le eliali ' :l"l!.
x ilie ai comodatlon, aud will leu K .
nmii.l al 1:30 P. M.. exccpl ?.111*I !? . ? ? .
hiaturdaya thia train will run t" -ttaunton,
and conneel ti Baaici itj wilh Sbenandoab
Valley tralu trom Lura) aad UaaaialoaB.
Miaa I.1//IK l.l: xi l.xs xxill ti -i.
iliitie-.i ber acbool September Vi, Is'"'.
KlllltT imtiee Of Hl- - 'I'"'! le real'ler.
1'ilea! Pllaal lt.hl.i_: I'llea!
SlMFlOMa; M ?;"1 leblag
an.l atinging: m worae bj,
ng. li :?: tlnue lumi.ra
infin. which "ftei. aloerah. be.
eninitii; x.rx Bore. t.waynv'aolntmentatopa
ihe Itchlng and blca im r, bcala ulceratia a.
and in moat caaefl i tumora. Al
' i 50 eeiltn. Dr.
>xx,nne ,v -toa, l'i". ??'? Iphia.
\. tn. i C-BflBkaaa
im nierelllV they e.ltl l>" takill I'V ehil.llt'll
.?imi ni">i 'ii-ii.-aL-: ui..-xvith tne greataat
l-.ne.lt, We mean l?r. 1?.imiI'h l.iv l'iila.
t riil.lt.-. Ti-n**e* a.xl l.ra.e*.
Allal/t-H, atyles aml priivs ;.t owiiisA
Minor liruK ? ".'a
Inr Hu- IIIikhI aiul ?__?
l.a.li.-a xxill Iiml Ihe I'luiiiliii r ltr<aniin
Al-iliie Willer JIInI UM Tollie-AllaTathe
i-,ii-iie,i i.i eiear up tbe complexloa, ghrc
tniie tn Uie at.iina.il aml niaki' 1'i.f (he
Bluxat, al Ovveii* I Miiior Uru_{ *.o.'a
MASOMCIIOMKOFVIlKilMA
FORMAL DEDICATION BY THE
LODGES OF RICHMOND.
Addreaa by Itlflht Worf.hlpf.il 8% '"? H"*
(rerald-Celebnttlon o'M. .lohn't llay
rhe laiaia Miaaali Brnot <>f a*?? i?o*e?
IMr-XIc an.l rira?iirr.
Tiiiw ia? i? ''.'?''BBflBB" "I Um OtaVr of
Aii'-ii-nt Ki'-.- ni'i \'--|t'-i Maaaaa m il
wayaom- i" raaafra -i- etal altoatloatand
this >.ai win i.? .-.l.-iTiiti-ii BjtmoMm i
.,f Uii.-liiiioii.l bj :i I'iii'-iil" :in<J Bfl .-Miir-i- n
... Um Mii-'-ii'1' Haaai. aad it- 4 di
?iln-. ii'-iii'-1- attoati 'i oa tba Bart a PI -
Kaiii-iaii. i rahorl dflHam ftOJJJ li.
Kiul"'i'l'oriit'- lim:l- Of t'i'" l,v- I
aoMoarfl Hflaari) 8a*hT*hHaaa*a*>af tott nm
Blaaianmi of Captafaj A. <i. i'.ai..-?ck. who,
beaideacontribtilinu' u li"ii-.-aml ihe luiul,
tiajflffinal] *??? ?" tba Doaaa a Ubaral
iiinouiit of iii'-i"'
-l. I'lll.N'- 1>?.*? .
T".(i:i-. i- Bt Joha'i day, aad tbe H
bave madei itenalve pn paratlom for tbeir
i.ar.ul'- and pic-ulc al lbe Home. Im- pa?
rade will l?c b apecial '-?'? <":|
toro. Colonel Alonao B. ITUlBpa will be
the chli i marehal, and bia aldea wlll be Coi
onelJoi tood, So. 13: Worabipful
i?.-,..i.-i, I'l .- tnta, So, 10; Worablpfiil I
1'. Uulce, No. II; Worahlpful II. B. Savage,
\,,. |-,: i. wii D. Cn ii-'uaw. No. l": w or
sniiiiui II.t'.Ilo08ton,No.51; Uroj Brown,
So :,:',- B. .1. Biniwati or, So. W; \. W .
\\, iajgi r, N'n.1.1 '.- tt.-i.iii,-lul I. A. '
\\ orahipftil 11. IL Owena, S'o. 14.
Theae nidi - wlll reporl al Bt.Alban'a ball
ai 'i o'elock \. M. UMlay, in blacfc
Uaoh hata, aad mounted. Tbej wBl be
(urnlahed there wlth rmitabla ro
III K MAI1CI1.
At PJOoN !? eh tha i lumn wlll fonn, the
rigbl reatlng on Fifth atreet, faclng o irth.
tha Bichmond I.i rbl Infantry Bluea and
tbi Ir l.aii'l. Rlchm.I Commandery, No. ?.':
i nmmandi ry of St. Andrew, So. 13. Then
... m ,-. niclod - "ii Hi" lefl i t the < ora
, i ,i,,i, .. ol it. Andrew, in tii.*dcr ol the
i tbeir chnrtera. aa foliowa: Bichmond
; Manchi itei I/xlge, No. 14;
Iii,-inu.uul Itandolph Lodge, Sfo. 16; Bt.
John'a I. '.-. No. W; !>">?? l/alge, No, 51;
I.-,.,,??. So. ??:; Uenrlco I nlon
Lodge, \,,. : '.m l.''.l-'''. No. II;
Jopiia l.-l-i-. No. 10; fi mpli I.--.I-". No. !?,
and Ai ? v'- ',;- ':'" ?
luatcli will tbi n lie taken up for tbe atation
ol the Bichmond f-'ltj and -? ven I'in
road, wbi re the Masoaa aill take toa trala
i -i tbi ti
I M 84 I-i.- tl I Hli HOMB*
Tha exereiaea al the Homa will be rery
Inti i-' -tin-. aa Ihe bom ? will be formall)
il'-iii'-at, ,1 and recelved b) lbe ancient
Tbe uiiliiiitiii
vVorablpful J. I*. Fltz
. Anotber feature - i lbe i - caalon
will l?- the preaentatlon to Qi
handaome Lronxe buil of Dr. John l? ne,
1
-i la ti,.- work "l \ ab iitiii'-. uinl Ih
m i v tin-. it will real upon ? hundaonic
carved oak pedcatal, wrought and pre
icntcd to lbe Ilome bj Worabipful .V.' ,
:,. on "in- aide i- the raiunrc and
compaaa. with the letter --i." In tbe ?-. ntre,
all it: 811*1 r. <?ii the fronl rdde, In plaln
ailver lettera, ia the word "D ive." Major
\. B. t ourtnei will preaent
il, und il will i"- recelved In
?
t,. !?? ? lay.
\ I IMUliU M i 1 .
II
dai wll ?? ?uch ideaaanl wi
im,i\ autrgeal Ibetnaclve** Ui the plunlcera.
dition, and ibow -i. na of can ful nu
IVithiii ? orphana ol l
m.i).. of \ Irginia wlll flnd - cure ihelter,
a?(l ,-, ? uiclikenuartera, and lbe
kti"\\|.i!.'-"l tni-t. i- -'il th
hcarted < aptaln B ibeock bad Invlea
? ,!? 'I lbe H.
\,. ( l,.,i,u. 'i < '- ! I ??' ? B l.irhin..iul
,n,| --.iitliu. -t N I'liluia.
ln ,? te the tra'
luinmer
.:n,l inilii-iri il clti - fVi
,-, i \-., t< rn Ballroad,
Ihrou -li coacbea are noa runnin-' bi tween
md aml Badford, via
luru aml Boanoke, leaving Bich?
mond dally at '?.! : \. M.. .h-_mu
i :\ in .- ni Bichmond dailj at 5:06 l*. .M.
All Informatlon aa to i u icliedule
will be given upon Bpplicatlon at thi
-' Main -i
& tt. I i.i KTRBY,
ii ?-,? A ent.
? ?ll.im i" < are *>'i Bkla D1e?
Mmply apply "Bwaj w '- Ointment." $(
il mediuine twiuired. i
i. it'li. all eruptiorii on thi
banda u-?--. A'-.. leaving tbe -km clear.
whtte and healthy. Ita great bealing and
curativi ? "l!!"'
remedy. Aak your dru ijrw '
ointment.
?. i , <?< i
. naine 1 >i*-. - ?? Llni
im nt n ? l'-'i,l>
iu tlu- Jointi.
Fira, ??
(Jrcal a
?
'
-
Pa_
Dj -, UvarO aapl ?
|h u uol wo iaii prlca ol ", ?
,., I,.-,- i..nn-*. li "i rverj
-,i onratore an.l*
"ii ll. i
?ood ll will ci
k rHrothen
Annwer Thi* Ou.-tl"".
a/birdo -??
( , ,n to pn !??? ?uffei an?l I. ? i
Iiie hy fndlffi atlon ..,,,*..
iii.-. t'oniln
y. ii.i'.v -i. n, v.-ii.-ii for '. -
?hem - lill. ii ?.-yatem \
loctm- th< in. -"!"
II,)!, Hhell.laa i*o..con erof 1
ahall t\ ?
Oh, UhataCougn.
Wlll you hi
hapa " nioreu rrl
hle 'ir ,
, nn afford for Ihe -
,\,- know from expi rl< ncc tnai
?ull cure ^our i'iiii-.'Ii. Ii nevi '
more than a Milll n
were -
withoul lt. -
? ker lirothera an I 11. M. i
mi n.
IIOltHON i i .1. ? ' ? :!l?'?
mlaj mon
llrjoo'elock,s vltAll a i- :. i nl J
l[,,!.-,,ii, in the i.'i -
1 tu fuucral wlll i ike i.l
,t,.I,.-,- ihia ll'l-.-l'\1 i *? l -"-;
o'elock. lii.-n-l- and acqualniancea un re
llly iii\it.-l toatti i
,,, i.y pi, a ii ?. tlome, .Imi'
.- . i. .1 . ?., --.'"' ? r* old,
ii.nn'-riv ol l'i\ l.laon a tiattei*..
Fuucral aen ??? - condticti i bj Ur M. II.
lloge "i i?1 l.iii'AV MuKMN II 11
'-. un i'-iy.
BAMMOKTi Dled, Mn ll\.M
? i Mr I. w . Itandolp .
a ?, iwai -,.- -i itxtj
ruii.-i.il fiom '.' .'? I i ''" 'i JUNE -
llC.'HI. Ii.l.-ilii.'lit al ll'ilKU", .1.
i.i;: , ? inarter i" tbrec o'cl n k
Sunday nUtlit, Jnne Wrt, .MINM1. (II
ii,ii.ui .-i.il,i ot i A. and M. H. BauRhman.
i hc funei il t.. k plaee Iroin |
dence MOXOAi ia I mv
\v i i.i.iM.ii \m I k I, in llenrteo eoaotj
June'23, 1-1H1..I. tt KI.I.IN'.HA"
lli,- un, ni. 1 Mill ii. u- ulaci' from I
| P lt. H 1-liAl . -.'Itll. lillll .1
nt alaury eemetery Mam eeter Va.
K?TU. KtHIM. !*?? ?V 8888,
POWDER
Absolutely Pure.
a en mu ot i.i i.r baktag pavflBB*. liuii
r?i oi ail in laaveiiliiK atrength.?U. !*". v
i-riiuient lU-imrt. Aug. 17,1BSU.
HEHMO
CFfCCTB Of TCA.
First.? As l stimu
ur.Mfj lantincascsofsickncss
"A-__hor adV-U-C-Og IgC no
ling oquu-lf it
Skconp.?As an aid
to dige_*t-Ofl and as
similator of food- it
is unparalleled.
VliiiKn.?Asadc
H fenccagainstcx
tretne cold or
hcat it is marvcllous. Every Arc
tic traveler tcstifics to its cfficacy
in the po!;ir region...
Kourth.-?As an cconomizcr of
food, it is the poor man's friend,
for all medical authoritics agree
that purc tea makei food go farther
towards building op the systcm.
Thesi _a / c . ? ??? I tliough nowtom.iny.
It's business for us to blVflflt-gflta th* tht
..-. ? ? ? i j.ni.u.ii th- tn. Ifwa eaa
ealigbtca Ikfl pawpla ? to thr
pure tea, it - aaa aiil iricreass aml our ttadfl
will luxHaac Wfl arc flratchtaa; f"r the (a
tur*. .imi Wfl know Wfl can'l atlord to te!l
what is not stricjly true.
PROGRESS. IT IS IN THE AIR.
A8K YOUR GROCtR TOR HE-NO TEA,
ANDTBK-MOSUBSTITUTE. BEWARE
OF IMITATIONS.
MARTIN QILLET 4 CO. iFstabliihtd 18.1.)
Eichangfl Place, Baltimore. Md.
\. . t ? . - * | i - i utura I'-ii -.
l!t!.
? tn.I aiietloneer,
.pOM! ?' A
V lilil'K
\ i' HilX,; 1'IIWIHI C'll.M.K i'i
111 (II \\\, v.\|. I'HKISTIAM HTKEElK.
wi. \ \ xi.' \ii,::v\i\m I... Aii.im.N
i\,,. -i ... .\ i l: ? vti; i.WEI.I INO "N l ili.
? i . i i.i. m -
IND BI-'IlAltl.
' BY \r II-'N.
By vlrtueof adocree of Ihel hanct i * Oourt
, J, upoclal enini.'
it publlo rn; Ihe pn m
' M.
I-' Unil -nh-tautial. I XX "
HTOllI BKICK i.i-il'l N'< I ? No 1110, al
,- rn, i ,,i IIuelinnanun ll tn --
. ...nui-, x* itli xv .?? .
0 hotwe xva- i.tult by Uie latai Ji hn I.
? ,-. uilt ol 105
\ \ \l. Allt.l I '?! .,'il'l' ?
...llll!. Iiax ii tha u.-t -el
:
li.ltY! i*. .MI'.HWI I.I.
111-,,,., thi x-.. -i Bideol rluebanan
i?..u.-.-ii . 'el HlchanlB
Dtnchea,
.-;. :i!.-iill
im nt tn the
i . llroad -li I-.
1 .-.. VV,,rk-. ni'l ln a rapltlly
I.-is many a.l
.:,iii.. itoin aud othera.
I | ' X|-; l '.Innitil ea-!l.l al.llll . S'X.tXXr! \e
;.- tn.t. -. lu
I until uli Hi"
, i aid and b c ?nv<
.,:.!? n .! ? the court
I - * ,i I . PARKiHlI
XX 11.I.I V.M II. HIA I lUl
Bpp?, plalntlff, againsl Rlchan -
t.-ini mtB- -in tbe Chanca ry Oourt
: itlcbmond:
I, I'harla - vv. i.oddln, rlerk -
[ll il tlie I ..lel |..ill:te.l uf tllt -
. iliedev. In i
Ivcn.
i mv hunii IbH -'.i'i ihiyofJ-na .
.'II xlll.i'S VV.Oi 'I'i'.N, Cl. ll-.
ij''-'
KDVCAI lOl. IL.
i I't.i vr.v i K.M W.l. skmi
. \ \.
IAB. J BA1 BWIX.a
??.?..Mlil.lt i, 1880. '
ji.vr, 1891.
* ?! locatlon, bulldlngs, aronndi
aml -.] p ..'ii.-..i- l-'ni! eorpa "t t. ?
kkeepliiK nhyfllcal *ul
lui . -.
? ,Xe . XXItn illll El
for ibeentlr - pwlon nt nlne tuonthB.
Iculara
JeJI-.II III
. ...
L/IROE \M>
H iLL'S KiKE PHOO* - vi i: no i
Iy i.i.... t'all or tdaJn -- B. I'. smitm.-jsnorth
?
j/ii:: 8ALE.- A BANKEH
. .-I-.. vaull -
. ii. r. -Xii i ii. -j.-i north '
upl ?
l OR i:t N t.
|70B BEN1 lil.: VTALBNTINE
l1 >j, ; . i ..n Broad. Nlntl.d
! ina the ?
-,|ill.|e. i', -
UEOIH ? -Wl
.'i Im _
i.S.
I'nivkk.nai, i-:i.i ; ti.U'I.ui.uav
? \ Al.l i.VII' \\Y -|. i -I.il .1.' I I -
Klock
?: !'? llollwat
monal,
lt.IKJ.ath
- ?'! the Bar laao
i Eleveuth nml Main
a hocannol h ? preaenl In per
-.rn. nn- reajua -i. ,i ??' appoli l proib - to rep
lht.ui ai tin- . !; ordei . t tbe
IM II,
?-'ir.-i j.17 lxx
'?xhi.l:-.
f ANOA8TEB A LUCKB,
BAKKEB8 AND BBOB
II n aml
aad BoMoa i
THOMAS BRANCH & CO..
Bankersaud Brokere.
UUl l.\-i MAIN BTR] lil.
'lii.'iit S.-. 'ttil ia-.-.t Spi-t-.ilty
l.l l 1 i.1:- a iK i Kl III'
fnr l.lul.lll'l BOd Uie 'nlitinent al Uie l.nxx
. - I.i*l.-.
Bills of Exchnnge Bouglu
.|d.
PBIVAYMWIKKTO m ISH1N0T0N, BAL*
TI.Mi.UK.M.V. Vi.KK at.-l . 111 At Ji?.
j*- ao
I1MMI.M.
$493,000
i.ih i l!iiiini.!iil i k .!. kk
Weofferforflale . in.l.im.. ?'ITY OK iiii'll
Mt.Ni. i 1*1 i: i'K.n r. li'.M'-t Euatartaa July
ATPAM,
trltb rinbl l*s..rve.| 10 a.lviin.e *lie prlCfl
xxitiitini notlee. Booda DEUVEBAiLB
li i.V l-i
Uolderao/CMySpercent.hond? i.-i.- ma
ii.- ln!* i. iv.nTmayeaebange tbe Muefor
,.i |,t.-, nt.imiui. nt par oa appneaiioa
tn tin undaralana d.
ii vVENPOBT A en,
i mi llli.\iA> BKAMCM .x '
-l__
J4
1 AM-iBICAri
^_j.__yA-jv/al JPillsl
J"?"J^[5_If^JI^Ji^_riT-4|a,|.rr...i lr.?..r
\T,"... 7r..Tr..?i?_..?_.. .'? ? ^-?'***i. ?a
._? |H_HUU _**n*t__r< ... l, ?,.ll Bl. -?* I*
?-_.?_??-?-_-.-' aaaaa* _-?.??. ruhwr. .
s aSpea \ mm m Mi
We wint the people, and we get them. Beginnin ;
MONDAY MORNINGwe will put on mk 5.000 Gentie
men's Suits in Sacks, Frocks, Three and Pour-Bottoa (ut.i
ways, comprising the mosl b-autiful shades for luininer wen
Wsterday wa . a very busy day with us ; v.hy shotild it not
hav l?eeii. when otlier clothi'Ts advertise the sann- SUITS
for just twice the money? Our popular price 11 $$ and $9.
Look into our windows, aml convince yourtelf
FOR THIS WEEKt
SPECIAL OFFERINGS: We will continue oflering
these fine SUITS for the next si\ <lays. Remember, tl
worth si |, <i6, $i8, ?20 and ?22, and tliat if what thej rctail
for by other clothiers. OUR price is
8 and. $9.
850 Men's Serge Suits, all Shades, at $5.25 worth, doubfe.
Men's fine Cassimere and Cheviot Suits $8.0 \ ?
500 Men's fine Cassimere and Worsted Suits at %
worth $1500
M 'ii's fintr Cassimere aml [mportcd W'orst- ds al ?>' '?
worth $18.50.
These PRICES defy competition. Remember, all
goodness, thoroughness and Reliability bespeak is exj
inthesi SUITS, and as we combine LOW PRICES
rroodness there's no wonder of US being favored witl
patronage we enjoy.
%^ $8, and $9.
AMERICANCLOTHINGCO.
M. BENDHEIM & BRO.,
016 Easl Main Street.
tr.M I RBIONS.
piOBMOND CITY AND BEVEN
PIXEH RAILROAD
MAJ DAY.
Tral ?
?, every
li.,ii hooi ?!' ? ?? I.M.
XTne I- :?-;? uul new Conej laland opi n eara
Wlll I.i- Iis, (1.
I \u, iim i 'IM' TRIP.
8/eha i.,,-iim, si"i
u | all who i" " wlah loattend. U '-;
refn ihnii rn- earrled i i 8.
j.l.-.-ui,- Can ."un.i-i wlth all tl
A. <i BAI laal
V iu .in.i i
piME BTREET BAPTBT BDNDAY
Hl UOOL \NM\1. PICNIC,
vi i'i:ii\iiii.M'i. iiii''.i .
KRIUAY, 11
i -, leavei lbe CbcaapeakoandOtalode
,,-111,-i-uiii aii'l Broad itreeta, al ?*>
o'elock
Tl.'koU: A.liiits. .mi; Chlldren, .
: , pric. -.
?-ii,Iii.1Ii-H
/ 'u WITH llli-: OBPHAH Bl \ **
mi i xi I'H'iN i -ai: BXC1 ii' W
THE BEABON.
,. i, to OLD POIN1
..,- und mii"
I, lt la under Hi-- iflre. ii"n "' ':'*
liaiopli 11.?lll, and In al i ol Ibe MAI.!. OR- i
I'll \N AM*1 II M
Tirk.-tx r-r tho rouii-l trip, fXtlS; fl
.- ooly iu n
l'urtl ' ? ' ""
u \. m. "i ;'.-'ii r M. traUi,( i JI m
j .1 ii oi '.
WKDNKMDAV Mi.lir. June 23tb, tlt.- i>r
iliaii ll ?-.- a II ?' -i ' "?? rl ..i tho.si
ll,.in,. ilampl. aaalate l i-y tbe famoua
Mildii ra' ll niie Hand. itatloned al th
llll l.-I' > 1 Nii.111. Iui" '-imn 'l"'> "Ul
Kive an ente.-t-.tnmeoi al tnnorj 11 'II,
HumptoD, laaUted by thi '?? nd. I
aobn i luh.ol thal i- ' r the i" neflt
,,i R i . I ? - i' im
tIml tectiou.
i attentlon wlll La? paid to ladtea and
ehll.lren wltliout
ii ?.?iiin.i-t.-t'.i i. ..-i.-.i a* lbe Hyaela Hotel at
?, ,i,i for flve daya for all partl ?
n promlai ? lo i.ae "r lh<
lect.Bttractlve.anil.ut ihe aame tlmo,
,,,, i,,,, - mnonneed i.>r tbeaummi r.
Mra. (llll contidoiitlj iii'i. ala t" i ? r frleuda
aml Hu- pulilm in umiII tueiuael*. -
portunlt) "i .' trip t" tlie ? : " ""'
, wblcb ahe ll M?lt
C%0 ON iu:: UOONUOHT l.'?
VJ rtluN,
tuesday.ji NK-jiiM
I'n.1, I II,. . "i "in ' v.
.,,;. run.-i- l ni.'ii.
grura ,,8c,
-t.-.nu. i An.-i i- .-.- ? ??? barf Bl 7; 10 r U
? it i.n her return.
, an.l from nn iii
i'?- i_ iii--ii. - J'' X-'tt
II) ARWICK PARK rRANSPORl \
? V 1 "i. i.\ i u\l|' \ Nl I iivaa im
Warwtek l*ai I wuralonaon
ii,.- rlvi i cnu i.- ii.ail,- al lh<
th ?tn et, lll< liiuo .
Jl'n I ll-'MA-. . I.l.I.l 1
lil \ ll.l ND mu K B.
Mi BGB 18TB NATIOBAX BABK, i
I Mill' M \ I 1 > III
I.n IH'iMi, \ A., Inu. 90, 1800. '
rrilK BOABO OF DIRECTORB Oi
L thla bank bai >? imr -lav ,i,
ii min ,1 ,!i . :,(? , 'l'i :i' |,.-' .-.-nl , li..f tiix.-r.,
oul "i Hi'- i ol profllaoi tbe paat m m >nili-~.
in tl,,' atockholdeta ou nn.i after July
J r*. i.l liN.N,
' .i-iii.-r.
! fl 1' It. R , I
\-i i.i Ba ihi. 8,
Rji iim.'.M', \ \ , Maj U, l-lrll. )
rriti: BOARD OF DIRECTORB oi
1 : Ul- i .'Ml'.\N*i bave il.-i-iui, i |
IHV1DKM) rn s| il K ii Nr on IU i -m
oion capltal atock and dlvlrtend ol.llgatlona.
|,i.vil,|. "ii tbe Iii nl .11 l.f. IMNJ, t'> mII
- .,i i, ,-.,i,i ,.ii ii,.- joili ..f I'ui. IW8J,
ali. i-w liuii .lai.-. iiniil ibe ?il ol luly, JJJUO,
lln- lK*>kr< ol ii.uiM.-r will be cloa
J. U. \\ INHTON,
? t'Jyl. I i-iii'i.
VV
luioh- -i \i lOauafleY. v..
ONI?K i. aVOBI
KNt'vi'i.or.i.JiA mutauca,
wiii !>?? aaaaaaata ia tw.-mv-nv.- rataaaaa,
ijiat..dit:..ii. traaxaax iii'i artaa fl*aa|l8a\
| , ,1 i'V
k\M)i n.rii .v BSOLrajf,
jeil-'Jt IMri Mu:ti hii.rt. Kiciiiiini <l;
i |0TBL r.i r.NA \ ista.
II,In . I, rn t I,"..- 1. .. llh 8 V'(
!?.,,, ra ? ? ii -i a i i um i'V li'- iiu.-i-ii
\ ,Nt. i "in any, liahioU bj aleeiielly. hoi
ii,,i,-i.iii w .t. i ..a every Boor. eleajanl '???'?'
i ..iiin. and ?<?> uer) unai rj bm :. ? ""??
. ad*. ioi NiiiniiKi boardeia,
Katbm: frr .ia. ?-'?..? ' ? *-l. rVr w.-k.
-i-.'.mi i..i*-'l. I'.r uiontii,|:i>to ?7i>. ?<?
drasa, J. W rALLbV, Mapai
J( ? i-iw huii.a > i?la, V8,
Hl l 1 ill i l OBI a \-l
?-1 XX x-ii I Xi. i..s. |i a* , .Imi.
Ka.l -
'
a-naflt; anal i -
-
sr \ I I. OP l HEKMOMI i I K,
tl A. vi.hll 9 1* M
1. M. IMI
; l*. vi.
ti 1*. M.
llllilM I W I I I I N.
BunMU ii I- .
. i ., KMUMl II'M
I'UI I'lCI EIl IIMK H'I'AM>AI
1(1..11 II! -i
POBT OF BB ' P ?B1 BMWS, Il bi Jl.
. Kl.
uta :iitisii,|. Baaaala - H Bnfor.l ?
t. ill, ... Ini Illll N
1 ul i. ?. blpl .i.ti"'.. . Sa *
? , . I, i 1 ? ? I N ? x* V
?leamablp Alleghany, Provldem ?
11 not vs KMTPONT.Joai
.XUI!
?htp atn.t L.tU-. .
_,,,,.,.. optxlp Blchmoiul, I
Nl XX \ nl k, wtenerill ?
- X : ?
oahlp Bl i.ni.'ii'l. i iiiin I
...lllllll ??:
I-i |R1 . ?! lin ll vi ?ND, ll I
Atinix. n.
-. I.IH.I I
II. I- Wi
11 a,
-.?!.I , r 1 - ei 1111
-
Pbiladelphia, ra
*? X M -
W
AMKli l'i l.fll \M i:
100.000 GELBBT FLAHT8
AT LOW RAT1 8.
i. --?-'-im
vi K.CATI IN,
n ? :_?
WED. IM! II I'ilM MIN
v
-
W'AMI'K.-ViilNii LAD1 1"
>>
to rahl
-? ,|AM1
U-.\Nll.l. B. \ BMALL BOY
iiton i.t xx ni
hine ai.'nii.i ih<- I
1IXIK-. J'-'1
\\T INTED. T08E1 I. \ I ONBICJN
VV 111- I.t nl I I. ?
Khouldera,
t-r. -ii t-_r,.- iiw.i}- ou banal. i*u
?
|.-ll I !? . ' ?<?? V ???"?! "
|. ....!- t."
a mil in.i l.n.ii.iry -<ki|?, Woodaaw
-
j r UATKwoOD
!?? 11 l in
\\' \\ti:i>-an M IIVK M \N FOR
>>
nita-al ti.kyi
,-Iiih, ?. .). '*? i: x . ? I . ?. ?'??li- llll ?
Alao .* I .. ? i i ?
in,-llll.. I- MHHtal now . ..I.II..I. Il?ii??'
in . tii '?? rinplr*- .
eratlve AkMM-iatt*... ,?;t?lu xwlt l
..nxi.i.i\. . aa-iaii
UANlKD-TOlSKul.M IM tl II
,: I li.*-.- rt.tl_.heaJ tlie i
uii.enl uu.l .in it"x* ?
..ii klndfl a>f in ? ? 'v Bnd Ilu
ItBUllllgof .Olklntl- , l?".
XX I
tel-.tni IMi.-tie f*7!.. rilHl'.fary_M.
~!
ifPJ MJ&&
_t-N
IORKAT
jroaaR
'?. , . '.'.,.. itiftiiViAVO*

xml | txt