OCR Interpretation


The times. (Richmond, Va.) 1890-1903, October 05, 1890, Image 4

Image and text provided by Library of Virginia; Richmond, VA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85034438/1890-10-05/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

GREAT DAY FON (.KRMANS.
ONE OF THE LARG-8T Al t A I,S
EVER QOT VNUP HERE.
-Par*?!? nf lltr V oimg Mas? 111?? Volk?, j
?t>-t Bl Hi?? I \ |???? II Ion I.t.mini. I .... I?
???'?? GG?G?.???? - S|,,g??|; I,) ? limili?
ol Tinn?. ? n il?.
in u?, satina ???? pt laset
patrtotlaiii ?ml enthii*la*(u ??? ?ecu t?. such
an ? \??< lient iidi?,ni*?_<? n? with it?> tier?
Basas. ? Idniii du )???? h? ... .m I ?. !,?liiii.ni
M)*-iik of In?? ?.Hi? ? n Hi? ? ? m dim.il., in liii?
excitai?!?-way, oi In? ?. i?i?!?li??. ? tu- Italian
??flu* smini II.ili. l'ili ??? the Germi
Bini? dear ?? ?. ?.m? ?? tin? Ialiti <>f lu?
father* . \ |.i. -- . lord? sad actions.
Thi- mini : ? -??? Iii. I.n>.I .1 lti.ni.ink
alsiuiuls m r? minim?? ul l??r? ,(???!nu?n ???/???,?1?
lhal I.Ht .? ;?< ? ?? ?? , ?.I "Vr. Bins**
Iii ?????. ? t _'s lliat lint?? il'-s? cliilitl t?i Iiiiil
(ruin cent m ?, ? l.'i.-K, .mimili ,-vi-rv xx id
iriii".; ri en Inkltn limi ??, un.un, with
ii?(.r. ?duns .nul Mn i'i ?!?-, ?? :, - ?
laud.
Ill? -UM.?.
Kr?? n ??in slii!i.l|..??ut ll .- in.u m-Ihiih hOB
limtix l>, Hun; ? ?. ? ? (i.-nn.lii _BOWS.
The?? tale* <?t f'-lk-l??!? ?? ??
fr??ni Um I. fourth, ?u lilil? _?-h.-i'iit.
st.il p lain tie ? ? ... ? lie ine] ?it ni
ii1.? sound. ?-?? ?? * ?? i.-'i.-i.-i.
That ?"n- ?? ? ??? ? land
fl',,1,1 1 ill,? inn.n ? .? 11 .il. ?.ul ?? I In re
,? (.? nn.iii in Ann ? lea, ?
kB lu? ?? 'tu I?? t . ???? ? " ? lUjf <?"?.
?Ars* that he ?li?l not Boon Iti Ho ??
Batea upoa lh? ? lUidi ??-? a r? lu araal ? ? th?
??-?? in .'H-i?m V ? . ?r.i ,. Listen to n.,? ?hud?
iu_?. tin- ? u.;?.< lattea, I ol Hit
M.ices. ..?',-?.
??an, tluii there Is not in tbal ?hi.-u,. a sell.
in?'iii, ??? expi -??? '?? ' ?- .? lieu?;
Hin ?, With x-CllllllXIIC u >?
fin.? th t:.-i?,! lia huit" oi hurrah
lets ?'?iil-stuiiii.'lud. ?'?( ??|>?\?.'."
KIM. ?U I III I I
Who is it ?
,,?,.? or?, ntiiii. m ?!'?? ha? ?ml sp ?lauded
?espilimi..- .ng In "raua.
?.'er.l?. And ,?.? .??-?f ll.
Ocrmitnt tbst mo-t probably was mani ?
fon? ?.o'?th? ?a? h- m. ?? "'"!? ?
......p. it,? ? .? -i adaptation to muele, pul
H,.? s.?...? U?, and sine. Ibi-? l'atti v.-ta.la
an?! r.miii.? Juch bav? ?un? Il I.lighted
audience?-. ,
liicsc however, arc bul two instai ? - ol
t tem?an' ?????? ?ml ????'?'??' ? ???. ??. Ih.
??..an f rein M " I'crtmre km tt an
????elisiti Ol SOIL'S. I...I. ?a. ? t.l.Ult
Miligs.drlnki.il.. ? ??.-. I"U. -'??'-"? ??' --""|
ll,i t ?in.?, and I-t tl" .? ?*"?-?"'- limite ? ,?
faci ,, pateal one t?. I the? ?man ls loyal.
,,.?. jovial, and bravi?. Still,tb ?ugh beli
loyal to hi? Km|iroi ?Abile he Uvei
,??'..-t. h? '- ?-????" Invailo the <oo-tiU.
lion -hen he resides in ??? p
tb?? ?., iman? ?Im adi carry torches to*
morrow uiirbt fmi-hl iutl ? . und if
? , | .?. ?int would ai ??.?? time take up
arm? Bgaius
III . ? ? ?.???? t ll'iN.
??-In '??'"- tl.'? ?,? ?all ?? <? nnall? will eele
hr,.. ! . ;... Hrst inn?? m Itlchmond lh.
landing ol ? ' .s "' ?"" '"'' '?
?, ?, ,,. ? ., i.ermaii ? ciel-ration. It ?- an
Oneri .m celebratimi " l< hriited by tho
?. nnans and will is? m kei pne with tin n
nittxiro, thai "?I ? thi? : '- wmtli domi:
it i? worth doing wi II." Preparations have
i?. ,? ? ,, uvei a monili, and ?very*
Ihn. point? l" I?" eelehratiiui
.?, ,,,? . ?I.')' has "?
-ommittccs bave wurk.i.Ic?"
musit, and nrcworks. and even th? ladles.
?uh th, u ' mt. and skill, have a Id? ?I
beaut) i" Ihe ?-.poeilion b tildine I?) d? ?*o
I ildiiyspa?!
b',v. lie? ? al the I , I ? '"- >'"'
IIIIISI?' ?? ill with bunt
gji ? II-.
??.i:\IM. ? ?? no
? ni rthlag a III be Inn ?
and speakers, ? -'- will
??. en? ? "i ? vert pretti pi ice. Ibe
f,.,t,\ ,1 will !? ?" at I" "'?!?" ??. al wliien
time the gales ?? th( ?.????"-???? will be
?is ned to Un? public. l'In niemU'iH id tin
reception eoiiiiiiitt??? Ii itm.? . 1, ?? ;e "I tb?
,,,,?, ,?,??, \t ill Is? ili?tii'. uisln d bt a dai I.
bin.?' badge Bits? bed t" the ios? lie. IN r?
nibl.ii.I! Will I'? ' ?I litalloll
,a , , ani. ??,,?'?' ?- to b? obtained Irom the
collection committee.
Amusemi nta con??lst ol dan? it
?j-tnglni concert, sit itch
nbooini ?. unti am - I all kind", t<>
l? -,?, u IU v. >!?. ami t?1 until I
M. wh? n : , ' "tl '"'
,,h?. it. .1
l. Overture. '-'? Addre?? ol web n
tl,..' ??-, sld? nt, " ?,on,?, toeal.
. , ,N,.||n|... ... ?? ? m ?. ?? :ii"ii bt Mr.
liera >? bun? I.i- ??? < ? Vcrhn
Virginia. ?? I n.li-h oral ???, lion, tt m.
laovenstein. -? Mar? h, ????p???? ntal.
About -:?"? at the com ' Bbovi
; ?p?, . ibe .ann ? ami tail ?
,,?,,,. win ?, ? ,iin. ?! an.? la-i until ? I \
M.. at which tun? Un Ion bli hi pi
It ill I?? I 'lUell?
I III tt I I? 111. I? h.
?, ,.st, ??! ? Mr. -??? nil? ? ? imi
situ? bbiack, and f. und ' it faacinatiii?.
machine in s iu?i-rat? comlitioii. II
?,,,,? ii,,. n u ?? ?, ? in_ recently laid in uni
portion "i the Kx|s?sition put in ????
?,, m ,! ibe lads and lassies Can trip tin
?light fantastic."
istmi.
Invitation? have been sent to tbe follow
in,? official?? and oi. sui. itlons Governor,
I.uuteiiaiii*..'ten.,?!. Mtmiie) ?.
?ver. lai?'?u tb. ? uniiiunwealtb, Auditor <d
Putiti?? Accollili-." S ???? ? uditi .
.a,, r, Suis lotenden! ? l'iiblic Insti
resid? nt Jii '?ci inali and Viistriuii ? ??
sul?, Mayor, l'olii ? .lustlc . l'n
il,,.mi ul Ahi? : un a. l'n sident ol l
Council, ? oinmmiwi alth's Attore???.
uf various citi di partm. nts, l'i
Bini officers and iuciuIktsoI Schitol llo.uil,
l'olii e ? oinminsion? rn. Kin ? mi ini?
re-presentatile*? nf tin ?? --? l'i d ni ami
Un.?, i.u's ? liain'n r ol ? municicc. IV?
and directors I oh ice?? ?? ?' Imi
and lincei irs < urn and III. I
l're?ii|. nt .nid din l'fors Vii '.? 1
Mirai Soci? ly. l'n slilenl ami din . ?
?? ,'haiuc?' Instil iti nlti'-i il? ni
l'alted-*tati*s Vrmyand Nati ?lalumcd al
Kieiiin.I and ? icinilt.
t ?>l \. . I .. ? ,
?',.-??? ling .it ?? ii'clo ik iharp th.
rotini Uermai *" ? ?? i*itj w ill ?
|?.;i,|. .1 I.t V '? Ix? ?-Ul.'It's llllllll?.
I :,. t it dl ?? u ali.'- ."?? red,
.md 1)1 irk ?? ?,? ?? ?' I Um ul ;" u
!?. ? loll .??? t run Sann ? Hall at !?
.. sii u?.,., d"itn ?'?? Mil u? '? ?
?,,??,? ?,??!' I?. VI.?.?, ti il.. ??????? t.?
I-'i.ii.kliii. I raitklin t-- Kifth, I illh ?
Broad t<> ll?-iir.v, ???*??? t? Maraliali, ? 11
?hall i" H ' ??'? '"?'i
tli.'iic. t?? t:?" 1.?|. ?ilion (.round*.
??. a
Ir?.in ili?? I. \??.??li?' ? ?.?'?.?.???. reaoJ
lniilill.? ?? Hi?' fil) i'"'Ul - ??-'flock. It ?till
U? it ui.?. ?? . ul dis|.??.? . in,I ui.mi
?,.,d- ! U ? il:? u- Hill lie IIJHIII
Hi?? ?in ?< I - ? A loin tin
Im, .( r larch iiiiint ? ? liai
itili!?? ?I'? ?rate?! u I illuminated, and the
noetic will remind liMlit I B?t*hUK>nd'l
? ??antri
?.-??.; ine poii I
li.l.i _ !?? ueli
? !\t. ?.. : ibi n.
? le ?? aa ?..??.???- ettari al
the l \|"?-.iti"ti '?? ?imi u
lo ?. tenth ?u-?. ? ? - rohall,
Iowa Marshall to Ninth, il >w ? Sinti
m,mi ...t? "I ? ?] ? ?1 -
Hqitare t" the Hi?tein?>r'* vi ,??-? m wl n
the |?p>'? --? n xx I I'?' levi? lt. ,! ??? .,
orll?ncy, thence t<? ? ?,
? ?| ito. ?p?? t (?> ' ? ?tre? ?, d??vt ??
(..?it moi t? Stilili, ui? vi nu ??. Nu.??.
then? t" r'raiiklii!. up Kntnklin i.? ? .
Hi. ?? ?.? tira ??. i-i- ?. ??. *?? -.?... ?
111.?.el. .1 ?tin Itroail ' ? I ighlb, it In re
IBS |?l"C?-??i' -?? it ?' .?'- . !, ?in, ,
1.umili. Ile toi li? ? ni Im initldlf <?l ll,?
slits t.
UBOKB "i vi tu? n.
-? |)iti.i?.ii Mount? . ,
ant iiitr-ii.i I, t ipi tin ? ,, , allu
In? .mis. Mounted division ( hief marehal, I
?.', ? \. i; - ?.. ?. ? ' . \,n, ,.
u-.m tad ?
Aid t?. <!... ! mai-hal ll .i ., .
M?.u?. ?? ?c- ru illuni uori -.
?? - ? ?li.l |)?t i?i>m ? nil
?ith ?.? b Larria . ;-? .uni
Volker? band?.
In u it IBviaioa ? ? ?
lilitisli.il. l'oli???? OB toot. ?
Koiiril. Pit * :i Aaaislaat vi ,,?
li. it??.*; I?.lian???? ol torch can
? .??.?:- -u ? ??/ ? mum ni .
Otfl,??.? vidi li.tvf ,? l-lsM i\. tt lut? . ,n.| i, d
nmetl??, with ?1<???.'??:?????? ?d oit!
HOB nominiti?'??, dark blue roattte; |>arau<
coiiiUiitt.?? . f ??"tt '.,... .md ?.,!, ttliil,
..mi Bilie *a*h. sllk hala, black -
white -i???"; n,mu??.? ? -.immiti..
ti Iute and blue had?/!?*, attach,-.11?, ?
eoU'i Uii"meni ooonnitloe, lilao bail
lach??,! to rosellvs: ladies' section, |,|..(?
hadfaa attach?*d l<? rosette*; __u?ic com
Sllltt??*?, lilfllt blu?? ba?U? ? ?it! i.'h.tl t?? ? .?
B-SSSa; ?'?.iiiiiiittts.? on I..I?-? I !'-lit ?,?ii j!?
b?,l_e? atlaoheil t?? natoli? . ile? oration coin?
nul'?*', ????? baili:??? tttl.K-hiil to roactt??;
refi? ?hment commit U???, red badi.?? altaclutl
ton?, lie; iniitiuj'coiuiiiiit??. ???.?< 1. I...I..
atta?!i?ti ??? km-cIU-; truiisiioiuH?.!, oomuiit
ifB, gn-ci, b ??1??<? atta? he?? ? ? ro-ftte.
X-r- i'/ftfWvh"1?-' ?JiBiilay wink the ?, .???.???-1
?. ?? .. ? ,,. ; ?? ? ti ,.? ! ? -?. . vil? ? Btl ?lli'l
al thou?, h there will 's- an ?< ? pie? ? ?. ?M?
..?h.?, kiitiis.ti lire-work? will he u?ed. ind
th?? r-iiiii nuil?? ?d the |??n ?"'' -w ?? ??- livlit,?
,,? With rid, lilue. ??lid ? Ini?' In. Ill s.
V! ??.? ?. ??????. ?:.????? ?? ih?? im*
. II .lh Hi?' it, " !?' ?tret tv ill -
il, tini '." k. ??. Kotnsn .sadica, sad
Intnl.? UW -*?'?!..??
profUassB.
? II?.Ul ? .11 III... ? l*?l>?.
VV i:,;?? Ihtl IS liiin. ??.,??- :.????'lurrnian?
? ?nul n1li"|-s ?? lu? t?. ?? .
W ilei, ",? the l'I? ill' " ??_
tu?? ?'??tar ?|? m-???? Banner." Thlssln Ina
ix ,11 Is? ?iee?Uii|i:ili|.sl In nil of the banda, ??u?I
nil! ?,.? "in ,,? ths grand? ?I i"????? - ??> v
? mk lhal has ???? Iti Kichmond.
\t leasi '.'.???? fu.?. - will *'< beard, sed Mr.
. .?. di nap ;i flamini ton b ??? ? I
.-,?!. , . n m m be .1 "conimi re"
tang? ? Hull.
? us* arili be *sun_, Impromptu speeches,
and Ihe usual sued limr ipoal
th? (?iinuit.? km it ?'. \x.II
bare. Throughout il will
,, u dai ? Hi? m. aad
all of Iticbmond"? I lie ol o the ? natlon
?! ? ?? ? ? nt? n i?n ibem ? vi r. luo
. ? ?? ,n lin d?t' Ul' ? will
| .. || iklilll
. -.li.i ?.. : im in ! ?? ?? SUCb
? ua ? bere dui is Um ? .rtttowu
? libi ilion ? trade?
I ll?) IX ? ?. ?
. ornatiti ?"ti Reception 11 : ? ? ? decided
.. ?nix ????? ?titini.?. Which "ill ??"
? ?d slle.'t. l'i. ix ill I??' il?"d ?"I COB?
?? ? .un ? ? ?,???'? lh? "tii' ? l'i pedi ?HI.li:-.
? ?? . ??? ,, i, ?man Asso? lation
rd? ? ' : mare- will be I'olloe.
iii.iinl ol ? Spiali) Vii-'!' : < ii' ? ???
? ? red.Kohlei snd ?tan": (?rand ( biel
?.. ?tnil. .-.nil color-l* .irer:
mount? ?? aid? a; ?.int? ? roung m-en; ^ oelk
? - h'a band; uniformed
i.i? n : ? lei u?".n ? mplot ? - ??! the Bich
. t ofomotiv? M ? rki ? ? I i
Tie ??.'??! iti? sround Hi" ? It) - loa
cusid ? Hall
?? u Biillfull. Ibe ti? riiiiiii snd
Ain? ? .?'.m ?? .?.?is l.? iu. bl? ????'?? 1"_? tin r in
;. ? ? el ba ?.>. ? ?tt.. r pia? ? thai er*
?..rettili tleeorat? l tre Zimmerman's,
Kukera, Mittcld?rfi r's, snd others!
Broad ?tr?-, ?.
W. H- SPENCER DEAD.
? in. -, ?,?.?,?. Death <?..?....?! ? Hot? ? ?.?
crai? ??u???
i ? - ? di? I -nd?!? nix nt the
breekl Ml ? h?h ? Krida*
.m.! ob ? p? s ??? ?? card statini ?? bt
u? waa, and r? ?,?> ?Hi.-? that ahould any?
. i|?'' u t" him, bed?*? Inil Information
Bent, sinong other people, to ?11 ?. Julia
?ri ne ?. care William M. Kill*, ShawsYill?
.
n-in-liiw ??! Hi?? late
hi? nl I ? 1er .m I hi* ?? oon ? ?? Ile, Mr?.
.? illa?? ini i nei G. ??r, ? bo died In tin? ?-??.?
? little over ?? y
aiutili? r, Ml m Julia Sjiencer, who ha*
iri.tii?. fri? nd? in Iticbmond, a ia Ibe
? ? and sdopti d dnu ;hti ? rtl Mr*.
im! ?"un month? ? ?? nn .?
? h u to ber iiiiii!. Mrs. vv Illiam M. KHI?
..v Hi** I', .?tl ? ? !? ? ?. in .V|..|it.'iiliiei.x
omit?. ' She ?? ??.?? ??? Kiirope with b< ?
SUnt, ???-. ?. ??. I'leur.il.
Ml -, -;. nccr ??. - le I pa teil nn
untimeli, death, ;?? the card which b?
.; with liiin contain? d minute partici
? txliiii he vv ??!?? ?1 done In Hi? ? real ol
???? that -;,i.tard waa ?
? - ul ??? ?? l"? ?? ?? in?un ?I In tho At> t
?"??"??.,?? ?.?.'?- lii?iir,i|i'??? 1 IIUpaBT "? N,'u
.... k.
MR. JOHN LA TOUCHE DEAD.
I lie .V.l.i.it int ol l.iiuiy PrlBSW mi'l .'?
????. ,,. Fallor.
?? ? ;??? ?? -i.iii..i ???t? m" m Mr. John Lu?
di. I si rn- -? .M in -
?half stri ? ?. in ll th year ol iii*
Ilia ?' itii wa* ? ? it ? rprlae !" iii?
?? " lull, loi i'i ir . ?? Vi ?. ?..,!"!???1??
?u in ill-health fur some time, n uni
U d iii.it hi? death ?
lime,
\" . iu. . ?? .d Richmond ? is I* Iter known
?! ?. Lai.lie. Il? can
?? the .? .?? ?? twi nix-? on th
i.ni ?n; .11 afterward? \
i" Ali : ubile there marrii tl. II
and seren chiltln u Mr*.
? ?-,?. Prank, John, Jr., 11?
mil fanny.
M I . I. It.'I'll'? It ?I? ?I C..|i?i?le!ll ( III
and in .-.II Hi?' r? lattoni ol lif? In- I.;.? full)
-.. inplitii ?l th? ?? ichin - of < briatiaiiit).
'. bon it, won
ii ? nd? n? every p lation ol lif?. sad
m ??? ?? .ll mourn with ;enuine
iii? uiiiiiii? ?!> demise. He
? ?- ?? ????????? I Of .loppa
Aneli ni and IccepteU Ma* m*,
inni, hai ????
?" .-n prior ? ? ili?? ?? ?? ?? member of ili?
- ? "iu|. nix. ? ? ? ar he ?? ???
Liti Ulli . ,.?,? Ulli ll
bininoli with braver] und jenllumanl) eon
??
l'In? fun? r?,! itili Hike place tlii? after.
? ?".? the l'Iay-Street Kaptial church ni
u
Masonic md militari ci rem ?uii
VI . h ..??,? ?1 I .. . . ? . ? ? -.
?., Vu. . - . v?,., bau leni l.n
nill liniil their aeiiii-annual ci nven?
tion in Ibi* eilt on ?? mber Mili.
and will continui I ce day*.
i In- I*h1) ? "ii?i?i? ?? m? ? ni ih.- cut
m ? im ?? ??:??,. ??'??? all ??? ? the ???? Id, in?
cluding many prominent citizen* ol
? ? ?unti les it ?? the flrst time
it Ii ' ? ? .n.? m ? ii ginia.
md timi in *?? ? - tb. ? ?
iii?i lini" it mei iu the ?South waa a!
? ? -uii. The head?iuartera ol the - -
?! ?!? ini ? linji bere ????? ??- al I
. Hoto!, lu ?. dl be held
euch ?lay, one in the niorninu and one at
. , Idi? "i the ila) 111
. ?il visit Hi?? | ."iiiiil'm manufatti ??
? points of ???
? ? nd tin- ?'it.x. The local
..-i?-.? ol Ui ?
?? ? ?et compii ted lh? arrangement*
? II" I -
t.iiiiui? ni. but ll ?? ??l Includi t trip down
tin ? um ? !.. Dutch ? Ian, ? drive around
the i*it). -.? reception ami ball und an ex?
?i t.? Norfolk, Old Point, u il ?
s'ews. ? ? ?apeak? and Ohio Railway
' imipaii) ?. .' Ion ??
b< ii ??? id, and the Allan
ml |?auv d:.? Itailroad < oinpan
? -.,1 "I Hi? ni
In Norfolk. Mr. .v. II. Ituvnal ?? th
Lu ? ol th?? locai oommitt? ?-.
De.it h nn,I I unc . i
?' ? I . -?invili
????? ? ike place to-d .? ??? 3 o'clock !
G?-!? ?*? cathedral, in-i? ml of from St. Mari"?
???? ??, where the ????.\ -u iure' devotion D??
las loda) Mrs. ror itm in ??.?? ret ?
? in? ?.?! xx.II I
t.'ii.lt,!.
Mrs. Annie ? on llnslie, wile of Mr.
?avid A. Ainslle, died ul bei residence on
(trace? in niorniu.
?it .? o'clock. Mra.
ofthe lati I . ?V. ? one, and had !?? ? ? in III
health foi ?. mouth*. She ?? ?
!?? .ill lidi . ?.?? ?? le . i .. dl ni.?
pi ?,, from the Kirst I'm
?I n ;t! k G. VI.
r..?l?eilx ?? un. fen.
- 1 i.-iicli I?? Melili
? I leech
Bin-el.
//? Bl n " ' ' Brill?. VI.? ? ' - li ??
x 11. ?) 1er, ? ? ?: -?.??
.'?p? ?? :
lot.'. .1. l'orto?
. ?? rea ol ? ?l?l lieep-ltiin turnpike,
uiUea u, ?? ol incitinomi, ?UK?;
Davenport, Jr., to Tii na* O, Marp, r,
.1?) l.-t 1 ??ri Un : ?.le. ? ?tit, ! n? u
4, r vv.id llll ?.? i. c v lucent
s 11 Un I,.ili.?- ..I ? G G,ill, ? ?
III ?>.; I'll in II. Vt ik.
I" I linn.? V tl tkctli dil .- tin-!.. , _? . ? 1...
.?<?.??? ..? vv internal m .
Bl| I ne.Uuntil ??.
11?? II ? ? ind Machine
., iterila? ? t the ? lu aa?
? ml ? ???i?? railroad ??.?? of tin :
?.? ?"' ? locomotive*? ii?cil I.t thai
It Wl lui till
? ? who ran il on Its lu.il tii?. p\ ??
II"llll". tl II !. , (, \?.
:.. m. c man m ?, ,?
? ? ???. ? .: will be II-.,?
I?, i.ltcritli? ? V, . n ,U.
roc ???.??! .i
tliC | ?
?
I un? s V litoti - ,,,,,. ?, ,u. ,,,,. t,.|0
nions ?.immun;; |< ,?? rt Joiiea.Oi.il treai forth?
iBiiicot!
?pi lag la ? ?.mt ?il ? I'ur.
? splendid bori down Mum
sii.ii restcrti?) evening, tied tolheback
?? a couBtrj wag u , ? ? um ti i m. ned and
iiiiiiiKil Immediate!) in front ol an ? lectrlc
car. I ? tt .u Knocked dut n, luit
with tb?? exception of a rea s, ratch. - aas
not Imi ?.
\lr_iiiln Anil.tulli. ?.
I lie i,liai lei ly lile? till: "| ||,, Hoard "1
\-? BlioU f. I I'resei I II
tI'm "t Virginia Aatiqultiea will be held at
?? ? ?? .--, stn ? i. I i? ida*, al l:JW G.
M.
1 l.en Allunili Meeting.
Tua annual meeting "i tbe Ktehinond ?,,?
? ? eie will be In I I 1,-lic noti i.t the
? ictangc. Ai ib* meeting tbers will .,
?..?I . ..iieiiH ??i tice ini si.i.n:, secretar-??,
,ivttsuii-i, lukpvctvr, aud iiuitloun'i.
?! BE ? ?.???.? TYCOON /'
?_
I MISS MA7TIE BLANKENSHIP TO
GO ON THE STAGE.
-he Ila? llgnr.l a I nut rait In Iternine a
Menile,..! Mr. Millar.I Speimer'n t'oli.
lian,-l.ii. . ?,? an I nilcr?!Hilf - linn????
inet.i ?inlet.
M - Militi.? < . Itliiiikeiisbip. of this city.
here tin? aerala ? Hi?? northern
Iiain a? a nu inlsr ?,( tin? ?? [.itti.? ????*??"
Opera t'oaipanr, Forthajpaetf-B days she
ha- bl . n ?. ...tintili, w lib Mr. -PBBBB., tin
anil.or Of the opera and Ihf maiui.-er of the
troupe, aad r< Hcrdaj at aooa aha algaad ?
contract. Al present Miss Itlailltelishlp
will I., in UM chillis, but ?Ii" i? t?? '?" .'lh
nt, Ii ratttd* ???? tie roleol ? ? ?et' in other
w< nl?. Mm will learn the role, which I? the
leading one mili?? oiiera, aad when Witt
l..una Win.ini ia indi , ?-? d oi unable t<.
sin il. Mia? I'.l.ink' ii-hip will tak? lid
in?- eompaaj eloaed It? luo-eeaful en?
gagement at the Mozart /.cadeau baat
ni :ht. and tomorrow night will -IBftbe
opera In llarrisburg, l'a., wber ?Miaa
I'siup win make h? ?- tust appearance.
In ttt,, tt, , :,. 1 |,e fouipnut trill MB la ? a??
ada, at < ,'iri-tma? ni S? w ??.-lean?, and in
Ing m California.
?-1 hate bi - 11 '?? lh? ?'.,,?,mit for a .?xsl
understudy for Violet t". several weeaa,''
said Mi.-pin "i 11 ?ti idav. '?luit none ?,t
!? bave pleas? ?1 nu- u? lundi
?1 thli one. -ic <? ? ?lee, aad will
Brak? :i rood aotree?."'
Miss lll.mk? iislii). 1- aooiit liinetun Of
twentj t.ai? ?i age, petite, pretty, aad
ful, and well known In social circle?,
; eversi years she baa rang in cburcb
: 1? gotten up m
ind, and alwaya acquitted ber?elf
creditably. _be i? a daughter of tbe late
ThoniAi II. Blankeuabip, ?.??|.. und lived at
.11 1 Ml < mi atreet. ? or a ine little while
bei aspiration? hate Inclined toward tbe
?nd she was contemplating taking a
course of stud} at tbe ? onservatorj "t Mu?
llein Sew Vork when Mr.-peaeer, bearing
?.? ??? 1 attainments, offer? ? bi ? ,? poaitioo.
1 : ?? 1 -?"i," 1. a very reflned
opera, and la free from many objectionable
feature? found In the average opera of tho
.1 It.
Mi?? lilaukcnshJp will be known by a
?Iiil? nid name "ii th? Ha o,
ti II.1.1 Iti ill 1?MI NU.
??Il'iiniiiie." a militar) drama, it ill be
ul ay ed at tbe Theatre to-morrow night bj
Mr." William Uedmund, supported by Miei
Itenti ice I.i? b and ? tapan]. Mr.
ml. w h? ? b ?, i.:-t. waa suppoi led
bj Mrs, ii.u i>. and the combination waa at
Hiai time Uedmund and liant.
???, 1 inline" 1. .,n adaption made by Mr.
Iti dun,ml Ii. a ? ? uch hotel. "I.a \ it.in?
di? ???." ?? la a (tmr-ni I drama "i th? pre?*
cut day, with a ?ti"n_' militar) flavor, and
, an! 1 ?:, ? ,,??,? Mr. It? ?linunil \t ill bO
- ? u ai hi? .?? ?1 as an actai ol tbe romantic
The pi it |s replete a Ith strong
situations, und fa u tialruoted to
ailoid the star an opiMiTtunit? to display bla
,1 pei sonai abiliti? ? t" the ????
vantage, i nl is i"i on ?
only.
Mil i?.\ ?"!?.: ? B.
Milton Nobles, in bis ? iteal drama, "From
Son," w ill 1? tb ? attraction at tbe
- fur I nui?,?a. ni rbl next, ?
.a--, nient i? loi ? ?? nig il ? iily. Mr. Sobli -
Is so well and so fat irai?!? known bere that
any extended notice al tbla time would l"
usci. ??.
\ i.ii.Mi'. t lAiiiir. ti .
1 - ek n ? little ? p neb actress, with her
kicks, capei?, and songs, will be the at?
ti at tb? Acadi mj "i Musi,? during
tin? last three night? of tin? week;
ili.? engagement iocludes ??? matinee
Saturday. Jarbeau baa been bere
Im fore, lu?t tt ninni. lave, by In 1
in -?. isparooe," ab? ?
? ?nit"? company, ?be wa? hen
last season and this year she brings a u?"??!
company of ???."<?i.ilt\ ?.-..ple who areamoii;.
Ine.
tt t in; ' -? ? ? ?
lar comiinnv fron
Slblo's (larden theatre, Si w _or_, will
nCC a ttt n liijhU' ? n a-'? In? 11! Bl thl
a? lut un Mondav. Ih?? 13th,
1 in? Ii on< ol tbe -nut' ?? siM*ctaclcs on tbe
load.
I III tiii/.tlil Ml ?n tl I .
li,? artist? appearing Bl the Mozart
111 isi. ile to in >rr??w ? veiling tt ill lie Jennie
Hall tt el?. soprano; J. II. McKinley,
1 ?,?? Vork; Mis?Nannie K. Mavis.
Ilaltimoi Mieracb, rio?
1, ot Washington. The programme
will hut? variety, and tbe followingeelec*
ill ; 1 iti. inselvi ?
Plat , nor iir-i move
m? ni),(i ipln). Miss 1 ?a? Is. Bong, 1 baime?
li ?? ? ,?? ?, . ir. McKinley, l'elio solo,Hou
im nani (riatti), Mr, M ??!?? n. Hook,
|x ai il. art ? Matt? ; . .1? uni ? Hall \t . |<
Plano solo? n, I^ovc l?rcuio; _, ?.,??,? l,ln_t).
Miss I ? ? natii 1 Nl? ,11 nirei .
b, tieni 'ssprlngilmi iS'lekede), Mi.McKIn
i? t. l'eli?, nolo, Notturno (l'hopln . Mr.
Ill ;l .. .1? 11?
ili Wade. im. it, l.?,? nuoci llensbavv
ri,, Jennie Hall tt ade and Mr. McKinley.
THE WAIT E CASE.
? h.u .;?? ?u Criminal 1 Ib? 1 *?. nt ? . ? in
Il lisi lllgl ? I'll! I.
I le l'oli,, ( OUI ' ? ' ?Ut tile
??,.::? vest? nl it morning In the trial of the
libel asi against (J. 11. Walte, of Boston,
whole tbe lleputy-Suprenie Pr?sident ol
the ??? -ressi?? Order, .bis is an bc*
tloi l"i ?u 1111in.il lib! I. :iu?l the ptin
Ishmcnl ?? a line or Imprisonmi nl
? ?r both. I be a lineasi ? exam.I
.. who stt >,,- out Hi'
warrant for tbe arrest "i tt ait. . John It.
tta!,I:, y irks, M: -, II. l?. Marks,
I ' lohn ?. Williame.
? \ ? G the a Itnesa ? tt as Ions
and i? : . nelp il (?oints brought
re that Wfclb ? iau\^
u w hieb ii, ti -?? ui n oui ? ? al*
tt!! ?-,
m had
-, 'i.i d tlii'iii without ki."'.t ing what lh,
w 1 itin : was. ll was also >, ? .?< ? lhat
\\ ????<? made the statement published in
., stenla?'s l'itii.? m ??. ird i" ins high
opiulon for the c. ni ol Bien
inolili and their litness to ., uh and
instruct the white?. Walt? WM prosecuted.)
? -in.nwealth'* An m. ? li. M. Smith,
dr.. and ??. ?au,,, i M. l'a .? . Mr. I?. ( .
Bicb ? 1 t?-?ni appeared for the d?fi nae. Alter
ah tinct itili... tl llieti? - lit tin
1?, '-n to tin- grand jur).
Justice Crutchtleld, In conversation with
a 1 imi ? 1. ??'ii?-i last night, ?:u?i that tbi?
>?..!? a Of the 1????.? < lit. 1-H?ll?II
lecn. That, in
i.ici. li ivo? bringing to litrhi
a law 1 rlnclpl? ? that hud
lieen lying dormant for a long time, and that
hi believed a nea ??..? in regard t" Ihe
reckless manner iu which tbe nsniei of in
dit iiliiai? w? n? uh d in a publie way would
dawn from ??? time.
IN MONROE WARD.
Kbthusiaara and harmoaj characterize?!
th?? meeting ? the Working Men's4 lub ??
tt aid last night. The attendano?
? is ?, ? \ lai : . ..',d ?? ?? ?? nit a club Ol
working men. tor lb? ? can alwaya be found
at their ??.?! ?? duty, .bis dub pi?,uni???
?? ? aptain tt . .? majorit) ?? mi?? ?
hundred in Monroe tt .ml.
Mr. tt . II. I. D .? uri ??,I, ut. pi? -
Mded,and he preaented-?herlfl D. -.Catea
to the club, wii? entertained the audieuc?
fora few minutes wii,, a ?tinn?. address.
Il<- closed bj ? '? inocrats ol Mon?
ti ? \\ Bid to li-ht for tbeir boa* ? and th? Ii
i?nu ? try, and roll up a id. majorit) ????
tt i?, .
? ??- I, -ideal ?? ?? Introduced Captala
Wise, win? u :,. - spi '-??? be baa
mini?- during tb? cam| ilgn. lie presented
a d, .u discussimi ??? ti,?? current bui
lidi Blacked
Hit? in lh, K .pu!,.
lean admin?strale- I,.
I he speak, : .it? a Von BOOOUraging ac
ooual or the work ot the DeaM-cratoia thla
The meeting adjourned al the ooaeluaioB
,d tins speech, after winch th?? club partook
Of refreshment??.
INQUEST OVER SMITH.
V Vii. nt It II h a Itettininicnil-llini ???????
(late*.
Vu iii?liic?i vt.is In Id ?,?stillini ?\ ?????? :i'
li.clotrk iiii:rtlic,"'<l.x ?>l "l'Imma* .-initb, I lie
fdi.rcd ?t.itiit.l Of lue ?< ????.?,?G Julia
Wood*, ubo ti.?? kilfed I ri.hit' ni.lit in
jumping off on. "I the (Hi iiiiltt.it eat?.
ami fallili)-. m !r??ui ' <.f the (>!?1
Market. ? ????"????? Tuy?* bald the la?
'|iiesl, ami ctiiiiiiiieil ?everal witucsac*,
?tinnii?,' vvti'lu xx M Mi. *?? Idea, superintend?
ent "I l'i. railway, itn.l Mr. liiititl, fondiic
tor of tiic car it hi,?? killed III?.' Iiiitli. Thi'
verdict "i tin? lurj was t" tbe ? BVot that a?.
blame could lie eilli'-r tvill, the iiiolor-niitii
or with the roitil, luit tli.it ,1. .tlh wa*
causili !?x the man's own caielcssiies?.
l'in? leni,, ?, however, contain,d a re*
.-.?min. iiil.itimi |0 ili?? railway coinpanv
Hull liiei protide sonic plan i?. pr?tent such
accident?? iu lue futur?.'. Mr. >xlilcu as-J
?m. ,| lin < .???.??. ? III ?! ???? ?? ??? airead? l?ik< ??
ili? ??? ?uii? ??( and Miai he t? ? - then alia? h
Ibb i-ai - i" the ears l>? l< ? ?<???<! ?m th.
side ?( Hi.?r n?vi hi ? ?.? ?Idle of lb??
BtiBi ? and - b ? ? ?? ?? . ? svei lbs <'?r abonld
hista p,? other irae?. Ile we? ??r
tain thi?- ??. .Id ?I't'iit |*<rs?>i.s funi
p Hing on Mul ? ll ???- '???? "? ??. sid" in it
In ,?|?|?G????||??_ Cira. "-Illilli*? nife W??
|e|,|fr:,|'be.t ?,| bi* .lentil, hill *lie WS* s|< k
nnd iinal'l?? I" OOSUe !" ??? limolili. Bl ll,.- ri?
tual lis Will In ?iiri'il in this ??! 11 |.? dut. n ml
lh?- ??\ ?" ??-? ? "I In? ??uria! it 111 I? ? bOflM IJ
the ???? Railway I osapaay.
MANCHESTER MATTERS.
latafsetlfj Itesaa frasa ti?? (itimi the
Oilier -l.|i> ?I lb?? l*.rld_".
Mr. I.. M. ( rump? little son fell from th?
P'.r.ii <! h.? fv.it.cr's u? ,,-.? db McDoisrrngb
Btreet >< ?t?irdaj sad broas in? ?mu.
The iiich'iii'm westher ?? ti.? past fra
,?,?.? ,;ui-",i n,, protracti?i sMetlaia ?.t
litt -??11 < ? t <'!iiir?!i b. I?, luepended, bul
Hui will be resumed again to-night.
vi r-. Virginia Snellings I*extremely ill at
her ??"ill" .11 Port! ? ?tr? ?I.
Mr. .1. r>. "? ? n appoint ? ?1 poet?
nsster Bl ('limit??, ti???? A. K. Ho It, r??
?i.-ti? ?I.
lb?? name<>f Ber. J.4 lerelaad ll ill, the
I"! ne ? paster "! the I'i? lb) tei iali ?Tiurch
in Maiicnester, baa beea ? ra?".l tr.??? the
mil "? the Baa. Ilaaorar Presbylery, aa he
baa attached hiinrelf i" Ihe Kpis?9op_J
??hunii._
St. l'ani'? Orphan V.jlitit.
-i. PaoFa ? bored Hibbc ? Bpbaa AsyloB-,
.?."?. ..?.-t Leigh atreet, aaa within tie ; tat
mimili bad ?? In.-?' it in.- sddcd u? it. It I*
three stories high, and will is? used in the
iiion th" Brani lo? r mra pwy-eooei
and fiiriiaii-r?'"iii, (be ??end for school?
r>???m-, ami the third for ? dorattery, tini?
giving, win ? inlshed. sl?_aoal ?Joalae the
room tii" ???? luiu now bas?
I Ins a?x 1 >tin wa? ? ?tabllsbl ?1 m |87?S, and
i? ?.m of RicbmoBd'a moal worthy charities.
lin? BaatroB la Mrs. Marx ? . liar?a, sad aba
?- taalduoui la ber efforCa to do sll possible
for the confort and raaroing o( tascbli
Iren. Attas |i acni Urne there are thirty
?rpbana, but when tbe wing i? completed
,? inni?!? ?? di be takes la,
PERSONAL MENTION.
?. -?? .. Oalag AiTity ??,,? ?cturnliiK???
?? _ This and That.
vu?.?.. ? ? aaala ? . sad ???.?.????? ?>f immurili
-? ?.d street, ars rsrith-t re-Stteoi BBd
li..;,I- In Norfolk. V':i , r.ml VV :? sh ? n_t.ui ?.
. ili.?? will r, tern ?m ?u ;il ??ul Hi?? Mli last
Mr DoobIsbb when-, learss for Boanoke,
Vn., to-in"! toit-, to lake chai??? ol In?- i:,?'ii
Rn ce depart men) or the Klncllty Lean snd
lii-t ? ?.ini.'.iix. "I that rlty. Hi? many
n lenita here alan ?.ini g? ? In hi*
new ti?'i'i
vn. vv. ? Moscie] . ,?? Moi ila] 4 Bei.-r.
Bnd William Itaneock.have left lorltoeton
? un extended buslneBSand pleasure trip.
Mr ?,? ? ?. I 'eiiiiell.of ?'? ?,Hilan ., Ix ' . M 11 ? ?
n m He? citv ?.?\ eral dava, left
??..? afternoon foi ?? ?? Voi k
? lient! ? W. Hntchinson, oi B'lae county,
?uni Ml M. Cherry, alao ??t vv .?.? eounly,
.i era m ? he eltj ? ? ??
Mr. Krank .? Rei lei Istemi.? ??? dit
lis ihe ?luti? ? of Ittv i.aurri-r in Hie nti
,1 Vl!. Philip i.'.V.-al.
?? ? ?. Bosendorfbai left ??,? Boston on
m ? it? nd. ?I bUBlneaa trip, to be sou? -
NOTES ABOUT TOWN.
1 . 11 ij,????,? in;? i hat K?.|.ilr?' Lift)?
.?..?ti e to K,-l.it, .
Man ? were Uaned yesterday to
xv illiam Thomas Polndexter Bnd '?'
, .of Henil, o, Mild .silici.
?? ?- snd Caroline Tylei (colored ,?>f Bleb
Bond
Ii ?? iplendtd ? tintina in oll ol Mrs.
Stephen I'litnex ??,, exhibition in West. lohn
iton ,v tv?.'* window, n ?? iin work o_ Mr. n.
B.Cartel ??? ? .r? ? laboro 11 u
Hon. '"? rge I), vv 's.? mil sddrasa the rill?
/???., .-? Kali .? id dtati I'-t at Conner'? Hton .
? Ind?. a Hill, next Vt cllu-dav at ? ?? ?dock
? u.. ? ?ich iniiiid boye aironi levenl. <
ihl have been iiilaesliis *tnce septemboi
35th.
11., re alar term of the Circuit Court of Ilei -
? ico count) i" |iua ??-p?? row,
Kulten ?i.iiiiici.'i! le ('lui. wil I ludii .1 ??.?? ??
?.: to m u!".? n gill ai Boita ? Hall
Carriage Brake Bowa.
Mr. .'"lui ??. < iii|"'|.?'i'? ?'.u ? ?? e, which
was being driven by hi? ?mi. Mr. John W*.
? ul|" |"l. and xt a? all.lUpied I'X Mi?.
? nip,?!" ?. bei daughter snd anotb? r > ? ?u n n
ladv, broke down at the cornei ol l'i 11 h and
Main -ii?' t* yeah ni ?? evening. I be pli ci
couple* tu' fronl axle t?? Un bod)
?? ibi vehicle ?rave ,?? ??? and let tie front
oart "i tl" ? ?.?? t" the gn und.
Mr. ? ulpeper waa thrown oui and Hi??
sdii ? iflgbtl) icratcbed, i.ui ii" ?
liai III x\a? ll
I rmi ?nul Steel I,..Ulule.
li ?- pi uba ?le tbal al tbe nexl mei ting ol
the! bamber of Commerce, the attention ol
that body will be called to tii?? importance
if inviting the.mbere of the British Iron
;ti d -'?? l lii-iiiu!? ? ' ?lull \ irginia. Thej
now m -? rai? u m New "? "ik snd it i?
. a portion ul
Ihe State nnd it *ee*t? d tbal
liuvernoi l itzbugh I.'??? would be the proi?ei
?person tn l? sd In the matter.
COW O? illr.ii" ?
? be ? guiar meeting ol tbe Common
< otincil xvi.l be held to-morroB night.
Vmoiu ti..? ordinaaues tbal will b
aid? ???! is .. I.m ?. ?. lation to cows in Un?
ni. This ordinance, which provides tbsi
uoeowor cslf ?hall pass tbrouab the city
limita liuti -? attended, passed tbe ?
Aldermen.netimeainc-e. It reached tbe
Commoni ouncil, but was laid on the laide
by Unit body.
Deci.ion Kxpe? led.
ll I- ?'\|?i eted that Judge l.".ik". ??! it*
< hain ??? ("in"., nil! give in? decision to?
orrow Hi ih?? ?nit "i Hi? life mem beta ol
tbe Virginia Agricultural and Me-han'.caJ
. n.'iiirsi tb? stockboldei? ? ? tb?
Society, I'.xtix ??.int. it ia tliuii.bt. will I.?
i ?elded m t ti"i "i il,?? at? ?,:? ?Idi ?-.
VV l.al ?? in|il..11 ??Mr??
III vue Ina i.a/etl?' ol }e?t.'idat had
the loUowlag
Congr*B*ni in llempbtll, of south Caroline,
'.i-i. 'inn?,1 from ? :,? i. n.. u ??. to wblcbclt.t
* ! ton.nkc a ?p. ecli He an y s if Hn
?.Heal fooling In thi otltci parta ot Virginia
!..- like that pi vailing at the State capital,
ilio ?.. in..-nu? wlB have aa huge a majorltj
? xt monili a? tlif-y had hut November. 1 In
aiiimoalty ?? .??-, ml the South man If? ited ???.
Im- K'l'iii'licali :iilui|i..str:itio|i and the Bl
publican Coneree?, he s.n?, leetnstoheve
united all the white m? ? "i K,chmond into
? ? maaa, and lhal Mr. vv lee will be re?
els ?? ? ?'.? a i.?u;? majority,
Ca? Oyera III ?? Store,
A meeting of lbs direetora ?>l the lUcb?
mood < " ???. ??uix" Store Company wa*
lu l?l yesterday morning at Heencooount)
?nd ????'?? r ? it ? n? busin -?
transa i- d.
I nuli ????? ,?.a- Vet ?? lin.' Xn.i,,
I ! - Bon* Of ?'".?! ? ??!. V . le?an? tuli
?.?..??? ? ?? ?.int nit-ni lo aeree upon a per?
iniiiicnt lime 1" bold lli?-ir li? ?Ut ln>
I'liuiMlax ?????.1 will probably be
apon.
\ lia lino, t.,.,,.,?, 1 .. tli.rioir Muli?
I ,,-lie,I ion the ?..'l'inali?. Of thl? Cit) itili
celebrate i.criu an-lui In a-food old patri
??lie aad enthusiastic ?iti,?, aad in :.? ol
that event, our esteemed new citizen. Mr.
Louis Kciihciiiier, tin? clothier, "I I hud end
Broad -trecta, will send upa bumIv?
loot balloon troni the Iront of Ins eel
meni about the Ubm the parade pas?.?? that
coi ner, or at ? 90 o'clock poeitivt ly,
And .??? I iiilat following, whlek Will bt
th.? luth ?d i?cto!ii ?. al the same ?
will send up allottiel hias-im hall?.,,?. with
??? order all iched, good for .? ?uit ..t cloth? ?
to tin- person lucky enough tn li' ?I it wIk-ii
u dea? ? ul? tram its skyward ?tight.
I n?? attractive feature ot th. m ballot p ae*
?elisions is this: tt ith ? mit ascension ot
??? ballooa. any gentleman ??! ree .
ttandiag, Cit) Uoun? liman, ? blet of Polie?.
ur any gentleman sell ? t. ,1 b) a oommlttee,
will h.?-.?? the privilege ?at writing anordei
for a ?in: ??? cloth? ?. enclose it m au ?-li?
mi?.pe, tic it si.'Uieli to th? wiie.nf tile
I ?a ih?? ?ti. and Bend 11 KB] wai d. It i? great
ie.Illlll.lie .lilt.? tislil-? ?.-i,en,,?, and tt. ttl?il
tins new enterpriaing clothier great -in??
cess.
h will !?? well to incuti,m io connection
with this, that Mr. _V Ilh? -1 en< ? i? exh?bltiag
a irraiid lim? ?? tail"! iu ? I overcoata and
?nil? at -gare? that will ein?'Ufa..? ant
p. i-san io perette? whether the] ?ruh to
ur nut.
I tiiilv'ii salini, site. Ihr. ad ?alad at
Burke*?, upaa from II ?. M. ??? M P. M.
Wot ??ver r'If?y \.-ti-.
??? Wlaaloa i_?_othtugl|yrnp_a>tA*n_a-d
im cinl Iran le thine, n soot?es the ch!ld
sollen? the .ums. allais all palli, cines Wind
colic and ?? tn.? beat raaamy foriiiarriuc?
Tweotj rive eentaa bettle.
Attend llurkc's opening Mond?t.
BROWN'S IRON BITTERS
Cures Dyspepsia. In?
digestion & Debility.
Bulk?! rock und sheep-head at Burkc's.
wiiii-rsi l'aler?
? lia-.- ?'lit- f itli?;?. W..11 I rap I.Ulna. 1??'?
den l.it lii.-i. Iti"??? ?'??G.?.?|. ine ??. ?,?.?.??.-?
l'Iiimm.r Hmiiiiiio-Ar*- tu? iva! ???*??"'
. .tulli ?. ?. ? .1. and all nth* ? M ib : ?. hoIiI M?
this in.irket. b? ? ' t ??? ?V M In 'G I '. .'?'?hi?
pan t.
Hot rolls ami " I Bl Burl.?-'-.
??reni vii,||i.*-rv ??????????
The l.nlie? <?t Biclumiid Bad miniti
Should m d I nl I" attend It mim inn ?J I ?-.'?
graad m?lim-rt opeale? at i"i rasi H oad
?ti.. t i...iii?.i.?.w .nd Tuesday. Ih.-.reat
. ?t ?l.-pl n . t? ? mal?? ..I l'atti m bats and
?- ir?,in t ?r.-i-u merket?, aad atoo th?
.u.? speclm? ?- ? ? an Irne th? br owe
it ?' -I?-? ms will la? in nu ?
r-,,i r???.?. cut lower?, .???, -" t?? ?'? I'?
lliiimt." east Bi'i'l. aOOOm iim?urp.i?-il
111 the -"litb._
Ladies- turn? Ii. Ladies' lunch trmn II ?.
M. let G. M. at ! '? : ? ? ? ? '?.
fu?. Ml hi? ?: I Dr. Kline'??
i.reai Serve i:.-i"r.r. So Ita alter Irat
ilat'sii.. . Mart. I?.u? cui? ?. I reati-? and
? ?.on trial bottle free to tit ca? ?. -oad le
l?r. Itlui". 1-1 Ar? I.-ti?. l.ri?ilade'i|'i:i.?. l'a
I?) .pep-la sn.l I.Ivor Complaint.
Isltmil ??orili the small pru.f7"?<*. nt?
? , free ?..in?.?!!' ??' ????'> symptom ..f ti.? ??
.? . ulng e.caiplainl-?.? It >o_ think -
sl ??in store ami get s bottle of 8b ? lob -1
? mit- bottle has a pi lute.1 guaranti ??
on It. rsc'.i?cor,"!ii_li,!,i,,l ll 11 ?". s yon no
Bood u Will cosi ?. iu n itbtrif. Ho d bj llo?le
?;..r in,.11,,i?.uni li. M. ?belldl? C?*., ou ni ?
Ol I- Ilu und Marsina!! Bt-I ? '-?
Attend Barke-? op? Blag ob Moaday.
Ksiirinai.ii .? (??.'? O pealas.
I?,-m, atom and la? ??lit we will hit.r
great opeaiag ot fall styl?e of mlllinerr,
aad we cordially invite th. ladle? of Klch*
iii?.ml aad Maaeheeter to attend. Ufe will
makeagreatei diaputj of foreign aad do
lestic sui.?? of hala and bonnets tbleeea*
mi ihiiii ??. ? befon . ? ?? ? ?nss ? < ??..
??? '-a?t Broad ?tn ? U
Don't 4?? ? 111 Ion.er
??'?!.; Main ?tr.et t.? lind our old friends?
itvi.-iiiii ? Lee, Thej have exchanged with
tbe -"utti.-i n KxpreM Company, and are
now read] to ?how the public a splendid
im,? ot Piaaoa aad ? w -,??? at -i'1 Main
street, oae block above the old ?land, ? all
and ????? tlicin.
fortify ?oiir-Hf
A-.'iiill?t maialili ,?.-.??. ? that are BO
prevalent at this leaeon by thorough!)
cleansing tbe bowel? and arousing the liver
??, ii? normal notion. Take Dr. David*?
Vegetable UverltUa.
? \ 1:1:1 \?.r.s.
?? IN?,I I? Id? ?.? Hill II ???
, o ?unt), Vb.,1 ursdai evening, ?-???
? b? ? .*. I_t*u, by B? ? ? un? ? ?'. Martin, Mi.
in ? -??\ M. win?.I il LB and M ? MAT tt
?-?1? 1 Hi I?..
HI t I II?.
LATOt'-HI ? Ith, at 1:4?
P. .11 , Jl IHN I. \ l"l .11 , >i . in He ?
Hinei.il from i']nt--'ii.t HapUst
al loin o'clo k tiitsniteiiiooii No Boi
I i.i;?i ? INN, DI ?, ? -' 06 l.M.,1
? ::,!. lu the fntit-iiisi ?,'ir ol
?.?.?.U.S..1; \ v.. wlfi ". ?? ??"? ?? rOrst
mann.
? be ft n? ml alii lake pi ice from ? IN
- itili ?? U ?? Ni'tV \ ? ? EMS? " ?S Bl ?
.?.,?-?,, (telativi ? sii ? fi len I- are ?? -p. ? ?
f?llt requested ?.au. nd wlthoul lurtbei _o?
tlce.
AINMI.II Died, Saturday, O ?tobei 1.1800,
,- -, :.i . lock \ M., ANNIE CONE AIN*
MB, alfe of Da IA sile.
?'????. ral ffom I I ? tun h
? m tunda) .fi
1? lendi I to at
i. mt
BKOtt ?. ? ? 1. ??.?.?.. ? :i. ihiHi. Bl -it?
?',!.,.!. ??. ?., ?.?. ANDEN U ??, "? ?. ?
?ml three d_.it?.
mi?:it. iti n Died, on ? ? '? ?t. Oetob? r 3d,
,? ?.? too'clocK \. M., AI mu ?. Infant son ul
.1 u and H II Men il th; -? d four montili
sud fourteen da) ?
l'I I'M.I .- l'I ?I. I ll In: HI A. tl .
?-?Mr. L'I-C/I* daughter of ? S. ami Annie
f I'm?:.. ? -la? ?
MAKINaiMT-.L_.l4.il ? ?
MIMA G??t" ??.? ?.???. "?
- 11 I 1 I' M.
??. _;'..! Ib-Un?.
? ?? '.'? ' G???? It 11
i?KI , Vi ANDAKD "?
???.U HI
*- * ? ? . ? _ -
l'tii. ? . 7
-*? ? . L. ; * !
?
___ >-? -
? ? G '' SI
?ith .t ti ? ? m ..n.?, ?.? ?? ; in ??,?? ??.?_
?? ??. ?. ?.:,; ?.'?-"-' ?_._7 7 ?', in I?. m lo
????, ?. -? ?_. iu ? 11 :i in ? n; 11.07 11 ??
" e. ?? ?_.'.?? I, i : 2? ? 111 ? t.'20 11 21
Till ?. II. :{ ?l ? 1?? I _l :' I
e. l ?".' I ??7 1.3*2 I01W I-' I-? 1*2.1.
ML t. M. I 17 ?"> I-' "..17 I". IT 0.23 0 .'?
? f. ?. ? ", - l'I 'lis I Ils I I !l
mu A v. ;, ;;i .-..,?? uni I | iti 1 Hi l.'J??
? e. ?. 5.47 'i 12 11.17 11.47 1 ? l.S
lOU] t l. B.l '? " !? '? I : 2.08 2.00
?? ??. m c a; ," ul 7 Ott 12.13 ?.' 31 - 35
lin, ?.a, I...M T.in 7 21 ?..??> 2. ..
:. ;.|?. 7 ; 151 3.12 3.13
l'.iKI . i IU. MM. ?Nl?. VA.,", r. I.
?? Ait I !..
.,.. ? i ,,i? r Snow. Rock land lime, B,
inchc Hnnderson
?? ?,,, riuladelphi ?. coil, s. Il Hau. s.
- ?nu.:?.
?e ? John A. . Initia Williams, Clan -
moni, to load lumber lui Ualtlmor? ; m-boo ici
lltuiL??? i. Il,? ? -, ? ?.ili moil!, t" Ioni liitil
?,.? for iiiiituii?'!'.
G?. Ill'? if l\ ?.? ?????, VA.,.?? r. I.
tmiti ? i?.
? tnsblp ? b ni? it??. .Sickle Baltimore,
generili ,'-?.??: ?I? aiii.lii,? ??:???G?.???,| .lami t
:., h . ?? k, general ?
?til.Il?
???. amsl ?? < harlotte, Nli kle, ?: ill
?? ? ral ? ??-- ; steamsliti Itiehmon ?, ?
Sea \ ?a u. gen* ? ai '
I - ?. I ul M Vi polii SEVI ?.
ABBITI i'
1 New York, 1
?leni..?hip Thomas Inrnbull, Ha veo nab, ?,,
e .ni: sien,, si. i|, Kob? IH i.'Mt ninnili, '
? ? mm ? ?. Aug ?. Boston, to toad
?OB-,
tua ?
.??elio u,?i A. A. BbaW, l'Hit Idei.
w
rooliLAMi HEIGHTS.
lilis PKOPEBT? ? ? the ?Ol IH-Ifi.
I.AN? ANO IMPBOYEMENT ?.??????
? - of iieai it BOO acri ? ?? bind, ? bici
?? di! I? d un Into lot? ??! ??! i'-? ' ??? h,
junntua barb ltd deep lo an all*) ll feet
: ?mes ?,t a | ? r ? ? -it
l?Ui iu? tiiclii-i ?' . s a home al Hissllaiiil
?, rhta is the beautiful l'on il-H 111 l'ai k
ol, . .!,, .. ? ?? ... .it :. ? on theft?
, ?,'-finn in cash; bal ? nee one, two,
u.? ll ml up
I?il8!?. Cali ?Hi
rilOMArl III I HEBF<K)ltl?.
7 i-irtliT. ntli sti
Pall and vvinteb muli-.
??,. ?? ?E8DA1 .ia i u i:i'M ?(?.w, OelotMi
7 Bl ?1 B, -MB-, I IBBll ? iu ,11-.
phiyin.
OH -HI. l.Wh.-l IMP0BTAT1ON8
PATIEBH BO-HfETB AMO HATS.
\ ? ,, G.?.,;' I ?I \..\ I ' 111 ? full MIL?
-INERT ll ui'usi.?. lh, ic win ?..? ao
e.lld?
Mit-s ?., n MORIUB,
,-i 5-Ji aaal Broad -
SEE
THE BOSTON'S
$10 Black cijTiot Soils.
'PUL MOST SEL.XT
I Uli Ml 1 i:.VMr>
AM? -.ASKI.S K.Ni'HAV IN?,-,
EfCHl.Niis AM) 1'lt ? ITH?-??.
wi: ??.v\ i: ai?i?i_i> t??? to mu DM?
1? IMMUNI Of
AKTIS?V AlATEUIALS,
vv nun is thk only ?.????.?p. m??k
IN Vll'tilSI V.
hNAMKI, l'.VlNIs! I'll? ? 1 ? ?. ?I Til.IKS
sol. J. BINHVV???,???.
IH..V It l'ami Dealer, _1. t.. brotitt street.
UK. ?.??on-??
! IKS I HARVEST SPECIAL
OK
hn-ss Good",
Black (.oodsi
Div-ss Trimmings
a
Gloves,
Flannels, Blankets,
Table Linens
Aprons.
AND
Tooth Brushes
Th?.? fl?TSt '-Special." This BtMBBI
man timi th? ??? srordi convey, ? So*?
(iiiiil Bale with ih means :???-?????1?t?
llit'-iu;trlx''t '?tir?? "t < vervlliing.
Bather ?arly to "cut." isn't it? Hut
vv. .ut al! th?? til?n?. By thai doing ????
,-iuitr..l the trade. \V.? hm;. ?tly ami
truly Indicie thai ti* r?? is imi in tin?
Unite?! States Vaili Booth, B?_S-, Ol
West?a ilr.v-K???).!? ?ture ili,1 ?i/.?? ??futir?
that im? -?d ! ??- maiiv good as tv,? have
so far tins ri i.-iin. And nur piirpos ?
DOB? hi still further rCilBC-Bg the june
?.f iictv goodl i? t?? heat mir OWD. recur?!.
Sued ti ii'lt'-ouli'il values as we're
ai.?.ut to offer this week in brand-new
nini hautiiii! goo I- .hOBB- cruiv.l us hi
any kind o? weather. They'r?' ? \ ? |
tiunally "special'' lint'? what the*,
are.
/ / . -?? '/? l\ -?/*,*? ^s ?,
//?W??y?&?- ?*_? / V / t w ?"> w- ?
FIRST HARVEST SPECIAL
Ver) Fine Dress Stuffs,
"Sciteli Clan"
Plaidi are play
- ifi>_* the tiii-clii.t
With all oilier
patterna, and t"
-.11!. it tin ira.l.
?? .-??? throw n
tii?? reins mer
the beads ol pn
tit?. \\ bo would
?.. t I,?it at tin -?
pli? ? - -
SCOTCH CLAM PLAIDS, 87*c.
? 11? "J.? iin-lic? tl id?- ?II 1.. u
IHK PINE-IT ?? ??? || l'I,AMIS, .?',?.
11. innel*.
KNICKERBOCKER ?I IHM?*?.
al ?id snd Uri
iLLW??L SERGES
; - I neb? - ?? l?Ic and vor?
BLACK .'RENCil BEB?-ES,
letter than ul
SILK FINISH ED HENRIETTAS, ,3c.
!?.
nn: ver. hu:??.. Henriettas
I ,25,
frUUelucfiCi
~ ~,-. .4
UM HARVEST SPEl ???.
Genuine Kid Gloves.
?.unii." Kid
? ???t??; Doratakio, p ?
?l.i.'-hiii. nor pigskin
?,??? Kid?and ti.
Kid Bl thai. fr??n
I ?? > , : . . ?. I I .? n e .? .
xx In 1, in? bl "i tin
tough ki'ls with thick
.-km? abound. W1
kii'.xx this, 1 u
imported ii?. -?? Kid
li I? ?vis
. ?-, bold thi -t'-n'i.??' !
Udies' Fine Ki 1 Gloves
? ? uttoi -. tan undn -?? ? ?
NEW MOSQUETAIBE GLOVES, 79c.
, ? bnttOIIS, ?il?" lindi. ?
EXTRA FINE t.lL? GLOVES, -I
? button* "i ". hook* -? ? -?? ?i.,
THE FINEST KID GLOVES, 81 85
? ? bullona black, Ian, ?
MAGNIFICENT MOSQUETAIBE
GLOVES, ?91 ?
-
DRESS TRIMMINGS.
Ju-t ? < - enti il m il.? ili-- more
: nu ni iiur liuti ???|?.??????? the
drees, if tho triminiDga an? imt i i ?_*; I ? t
aad ?a Itarmooy it's monej a
it.ir ?.?|??? iti'Ui in tin? Ini- Deeds do
??lill..?r;i!l"ll, llll I al tbeSC l'Ili e. ..r
already buey ?? larunei.t vuil be paekod
??.i? weak.
BLACK BILE GUIMFS (.11 in.), 18c,
Ll.At ? BILK G?IMP8 t\ [0.)( ?c.
BLACK -sii ? (?? IMI??? ; ir?.
BLACK BILK G?IMP8 : .?
BLACK BILK ? HIPS ?TI ?... ??.?.
BILK AMD CBENHJ ? O?IMP
? V? i.v ir PaWBM i.mi.nn. 75c
BLACK SILK l l.'MiK. oi?f.
COLORED BILK GIRDLES, We.
TWO-YARD TINSLI. (ilUIH.I.
ti N?. .neh t?'iu.ls ?is tin?.??* ??in le
daplicatod la ?m city <>f Rlchiaoi d st
laj where n? ar ih?? ptioor.
/ . -s t 'A ?? - --? ? M \
/ / w?.?t ? v,^ /V.--'?.-- U -
FIRST HARVEST "SPECIAL
Off
Fine Embroidered Flannels
H.i'i'M? ? I.? >??!!.
^.'. A gnat many
ibftf must luv.?
Lven illuni f? sup?
ply such a ???.???
ty o? .'?aun.?!? as
we'retihuwiiiK.au?!
tve v,? .??mm piiOBj
h?j close that tliert-'ri
hardly a tracu of
l'iotii loft.
Ni?,? AM. i ti- I lanini, IH?.
?2 l incili??? aad veri ? incili ti..ve I
Wliito Tv* ilL-.l Ilium, Is, _'0?.
, '.?7 luche* auti leal heavy)
WllilrS.IMHIV ????????'?, _?."m?.
?_? ?,,-?,. - ? ?-?,.???, vu vv.h.i ,
A ii-f nil in ?? 1 ??*?-??? ??,?????-?. .'L'I??.
,?.?; ?.uii??? ??,'? sxtrs n.
Fine l'inliroiilcri'il ??;????????,7G?.
ti ???,?,. a la all the saw set ??? ?
lli-iiisilt, h, ,| unii?. Flannel*, $1,
??? liiciic? ??? ? ? ??, ... ??' .ful ?I? ??_??? ?
l'iiH'st Lini), riamici??, >r?l._?.'?.
m i-iiill.-. nt I! id ud V'.ile CTSlB )
Heurli-I Sltiikir ITaiiiiil, ?Oe.
? l'iire Me.ll.-nled VV ?ml. .7 ?????? ??? '
Seur-lcl Tvvilli.l limimi. M?.
Pare Medleats ? Wool, _.?. le* tu ? aide.)
_!7-in? h Tvv Hic?! Flannel, L?.'?? -.
V|...|i<-:ile.l
Vory ?????? Seurlet Flannel, 'JS,?.
' lu .
Th?? Fine??! Twilled Flannel,;.*!??.
,_7 m h. Para B ?I, md ? intifnL)
BLANKETS FOB WINTER.
?? 0__
'?. -
'
; v
''Ten Qtiarter''
Bl u Beta al
u;?xx.ir?l? t., -lu.
an ? m the price
? isBt tua -?/ ? .n
larges, luit Um
kind we w,
peciallf ?
"?? phaaii h ih,
??? kind which is
\\ i.i' ?t universal!.
"Teii-IJiiartei?*' i:i.,nK?t?,.?,?_'..-,(>,
??? I .
"Fleven-ljiiarlei" lilankcls,
>?'_*.'_'."?.
"? 'en-Quarter Blankets, ***?:;.7i>.
?i u r unteti l*ti r. '"
?'Eleven-Quarter" Blanketa,
?.G??.
MElcven-i?iiurter" Blanketa? ?**??"?.
(0 pound*, ?
?>?>
! ? ? *? ? /" \ . - - - ?
//*,-??=-? ?C /Vs-.- ? C*?
KM HARVEST "SPECIAL"
Fine Table I inens
Net
'?> -?iv tli.it
????? I
D pajrt
111? I.!
? ?row ?
?,? - t
l ?'.Il
porti odi
mon
ili a ?? ?ari
a midi, p
?
don a fail
? ? ?? i ? ?
? ble it?
"11' llii- v. ill.
To b '.-iu u ? p tbe b ick ol thi*
ite uri:. ? ? 11 ? 11???_-:
Fin?? TaMe H.iiiH'sKs. ;
Napkins t., ?1 il< h. ? ,50 .? Hu/.
Fin???! Tilldc l?.iiii;is|'.s, ?.>.",,?.
7?) ?
Napkins t.? >Iateli, $1.G?0> l?<>/.
Tiirkej ???? ? ? - * i*i-i k, :;7 ??.
*
_A._P_R?2SrS.
'
V full :
Sei ? ,? ? t S1 an !
?
I Aprons,
.
anil upward, but
ilur atteri
ll I, tO il Next
A ? t u p
thia week - "8p
c ia I l?
?. ?? ?., ia 3S n,.! es
lonjr, 58 inch? ? ?? ? i. b ith u :
nul wide sash ali
NEW TOOTH-BRUSHES.
A most ? lab?rate d G? ?th
Brushes? ? ? .-tun.?
?ii m auch a lim? variety, And the
price'? Well,? lea
, ? ?
ll lit I.,.
?LITTLE I BRI .HI
"EXTRA Q?ALI1 ? BRI
?The Monopole" Tooth I'm ii.
? ?up
?iii. ray ??? b-Brusb, We.
. .
*: : ? I
?IHK VEpDO i"OTH BRI -11. 8.5c,
? ?., tu,, Bill
FINE BRISTLE NAILBRUSHES i-j?.
tl?.
Tu Mipplom ? I ? out!-" w ith
n?\ remarks would '?" lik.? painting the
d'il? y ? ? - , ail ?. ?? in- h
? Very l_?l_\ ?? ? ? ? : ? : i ,r. .ti.l .it t:, ;
put upon ih? in ?1??' ?? li ? Iba I be
?m lieal and ?? \ : i ..?.
? ?ici ?. ou mi n re?
it.?! ut an ?-tl;. Imur.
**- _? . ' * '
i. uil&? ^ /V?:;.:::.
Reliable American ?.G.?????...
im: ?? si.
?* n ?; ? ??: ? ? ili? ITINE
1 ??? ?? -? . locete?! "?; i'.. nui ?lu
-
! . I'. xVV 1
;iu.l-ll 1?'?'?
Fu?: RI M' TUAT CENTRALLY?**
? .-I l'U 111.I ?., .?.? lUfl ..,?' MM
?
liiilr. Apply to
lt. H ? ?l Vi I IN ? ? ??.
No. 1 ?..,?!, ?
17??u RENT. -? -1 :: vi. ? ? ... **
I iloBlrable and centi illy i cal
and lie
and leni,'alt-I. S Ih Wirte lidi entrance f. oui
Muni sir, ,? II des?i able the i'.?H,rs can be
reni?- ???_? ?!.? ?. ?? ??? r:. foi
the M. -
e I,IS.
oet-li J. i ll? 'MI'o.N ,;k ?v. S
.1. II. HA li,,. Y.
FXOI6IST,
I I.. BROAD ??..
AMf ?.???'. IH.Al nr.LAI R tm I I'KKI.I.
am? "???. ? ?; ' ? -.
CI ? ? ? mt __?*, I l SEN t!. ?? -II.s?,
?.?.????: ?t?.?\? ? ???: \? 1.1.mm,-.
PAirric-, _??.
.?-1-1 ? _
>? ??????G???? _m?IuuI J-_ii-ii_.ru._ii,?u> .'???! WEAl
I-MITHIV?).
A HURRAH
? ? ?
Hollar Soit.
All this Week.
I" MOItRoVV
VI.? i.-m\,.
|d:i? ?? iij ?
tables
?^ full In,.
VII W?| ||.
tbe r, -,
n*i iiii
MtSs
?. ?.
c
-
J ? ?? ? I r.
?necia I
ll. ? pu
? ?Hi ? t.
NEW FALL
STOCK
d .'
, ? ?. ?
which Um
in.ul?' ??. re III
?
you m it
?Three aiul ? ' ,;l im ?'? ?? ?
I le ?
?Mirili ?.
1
reti.
FALL OVERCOATS.
??. ? .1
, li It
remiti?!
tint ?:
and
?I I! ?I '
andai I
?
I
ever
siiti
? ? tl. '
Great Special Sale
FALL AX? WINTES
UNDERWEAR
L'OMMKN'i I Nti It I ? M? ? ? ?\
I l\l |\?. TllltOI <?ll"l ? ??
tV ?.? ?
"S. ?
** ? -?'<?? iw '
%
Read This Bargain List.
?? ... ;
t.? ok, ??? .-.?..? ral
V|. p'? ? ?-,- ? ?,?., ilit) l ici? ?
Men'* Kv'.ii ?ui.il.u M, dici, d -
: lint !?? ?? ? G
?? ??- .
vi. u ? Kuper w bJu vv uoi ? sd? 11
?? ?? ? ? Sill last
?
M< u? ? ?? ? 1
'??III' sk I ,
. ?".
, vv .?<,: I mli .
. > :
' :
? I ii
... lit ?
- | I'slllC. il (il
the ? mi u r?i
?
p,?? ad vuo?
iti II?.
. I, our
iin latiera ? '?? - ?
. l.-l-t I!
'" lllld? ??'d Ht ?. ?-III."II?
l bree day*' ??? ? isl sa lu? ?
THE BOSTON
? ><>.? Mam st reet.
Opposite l'ost.?::
MI.HIM.s.
VOTICI?: 18HER?B- GIVEN ?? U
?? In ?,-.,?? ?? ,; :,,. Ici,?. ??,,:,,m ?.
tilt? et. ck, ? .,? ? ral ???? ? lii.^ ?? I he Stuck?
hoklen ND I "fovu l\ 1
\M> \l \ l?:\ . \t .11 ealltsl tor
uni arili be b , ? ? misant .
? ?u 111 HUAi IB-?, Bl 1
M. Iir.? Kt.l t 1"M >. ? S i. tar?
en? 7* lui
MASONIC FUNEKA NOTICE* JL?,
l'he mi-iiils.r?-u J"l l'I. !. X|X
No tu, A f. ami A M.aieri.iU. st. .1 1. ' ~^?
attend a i?llt*U?*oiiimuni?*att??ii ol Ih? H |a?l_.?
Il -i. M.l'.AN ? HAI ?.. M .M? \? ' , ?, mi,
.'?111, Bt S O'ttOCfc P. M. In ilici, 1 ilic uiifiai
?.u!??. s ? ? .?ni ?.,. asttl I uni lu r. \t ei-binlui
JOHN ?.?.?G.???.
M. nu . i? .u Blateri ^ - Iralen ally la*
vit?st tobe preeeat.
Il? older ,,| ih.< Wof-litpful M '-t I
l.foi.i.f.t' Jf r f I l_s.i\.
OC5-11" iMvUlai?,

xml | txt