OCR Interpretation


The times. (Richmond, Va.) 1890-1903, October 09, 1890, Image 1

Image and text provided by Library of Virginia; Richmond, VA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85034438/1890-10-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

WI1KN YOU RETURN HOME
-1 \l> A MRHHAOK HT r_?TALOR
nUVMM Ti) TIIR HIMNKSS
t'lllt K ANDHAVl'THKTIMhis"
I.KIT HT THK CARR1HR.
VOI, IV.?NUMBER Mkw.
Si tn _**.
DO YOi: WANT A JIOISKf
IV Toi: INTKXI) Ti. RKNT <>lt
IlLY R.-AL, KSTATK READ
?TIIK TIMK8"' Al.VKRTl.lSO
COLVH-FS.
RICHMOND, VA., THURSDAY, OCTOBER 0, 1890.
PRICE. TWO CENTS.
TO UIU KKAIIKK H.
thf niitlill.- f>f Octobe* it i. ex
th.tt th.- nfw |>r,hs now in ;.ro
. ... i ? .us'rti. li,ui will U> in |?>-iti"ii,
. i-.-il tat-Uity thu. aflonl
i, iin nf 'he paj.-r willl.. fhanjfr-il lo
,-i.'ht i>a_t_ of a tyi>. in eonforiTiity
r ! tlu* It-ailiriK ini'tro|K>litan jour
- I llie I-,.unt ri. iiii, vtillKiv.-toHi.il
Viruitilft, nml tlu- <-ontiKUoti. tt-rri
. ni -1. rn tu-w.papvr, thorotighlv
: r thf r-illts-tlon an,l colla
I..MS. an fvp-.iii-itt nf trtif
h.tiin^' tln- inti reat* of
al! partfl "1 thf Matfl at heart, antl of
tlu- r.iult i ttinl tht- udvfrtiser. The
uill bfl prii.Ksl on a ilof p,-rft-.-tiii','
iwtl '. ,,:.-.! iinprovftnoiils. t-apa
luriiiiiK ??nt, pa.tftl antl foltltsl, fmir,
? | , ?a '? ?'-ii. or twenty
t..iir aagaa, _iiiliinrivali*tltty any otber preee
iu the , "iintit. ThptK* Improv.-niftit. and
n.l.Iit..1.- fllfl l'Ut tokfo. >.f our delennina
ti,.ii t,.-.ne \ ir_,'inia an.l tbo South a flr.t
111-- dallj mv.. |-i'.i. fl tihiih they may he
, r.-, I. imii in tihitii m stiall takf _?..-.,
; i.l'-, _
THE NtWS SUMMARY.
I ,,t \ ' ?-.iii <iir.,lliin: Kalr, an.l
, -lini
.iitwnrd wlll not run for
Boaalaa flflaayaffa?Th.
, . , t Mn iii.inni ltr,-u.'t too. pl.cf.
?_nin,l Jury found ?fVfrnl
intttctnt. ata ArgaaMal wn. bflgaa in Um
l;. l-.te riioioMii-l-. .iar-aae.-t'omiellinaii A
,.i,,s"ii wlll r.-Klgn.?Mr. .1. II. i __MM8
. |?,!inniin. ?-Arrati|*nienli
lor tha i niite. ??!> ial a.vou Itaaa iuve i_.n
,- .11,1 '.' -.ll All .lltl.U.lHUll'- 1 .IlUsrBllt
Dg WM l.ei'l ui tiifl-_-ft Htll.? Mr.
J.tin I- All"" -? III wim uiliiilltt'd lopr.itial.
A . P llluki y * itill wa. _.l.o..lin!tt"l
I i.e t ..nu. ia t'ttrli uill arrlvc
,ni',i.,|| to-day.-l>r. Moe.s 1> H<*?
wi. tl.ruwu ftont liis liiuw
\ lIl.ilKtA.
M, Mi.'i sm..I it.i.l .Ml.. Marlan K. Wylea
.,,? . i ,.-.uriny in IVU-r,liurg.
ln ii, iiiu. I. Ijitmlter wn, gtven "
. im. poraa bf Um afl#afl?ffl of th.
rn .livlslnii "f Hif Noifolk it nd Wf-teru
, I.-a whttfl Imiv wa. found uiiir.l.r. .1
? ,\,,ii iti,- mtmyttm d?_d wtaMe
1.11,1. Wflfl f-iuiul Ofl lltf NoifollC .11.1 Vt'.lteMi
I new M.it'iiv.?ii>*? l_niR.ton iini'
ti f,r Ooaaaaaa ?Th.
'.itnr Kh r.'P'-iit-d auiplt i.'ii.l.v yeiter
..f tl,,- ,lay wn, made by
ll ,i, i. i ii \l . I'-'tii.-l
a,.,lllll t Alt"I.INA
.r - - M.-i ;i ??? wns Ullle.l tn-iir SallBbury
t.Vti <lt lutinlte . \ploslnli. Und Bliotht .' It.'k'l'"
ibadly injtirtsi. ? MafaMIeaa laatfan la
,|, .1 to inuke u vlgoroti.
\ Blfaoa Upwitnl niovflnent ili
...i.l. It v. _-.-r.!av la lltilrlgli.-North
, |-,.,i,i>,i,i,.iiiKt. nr.- CMgaattag fora
.-uiipilitn -U__ l.iuU, it liiur.ler.-r.
, ? -?. ? ii nu.-smt, untl lield for
. ,on rnor of Vlrglnhi. '
UASlll.--i.ToN.
iimton Itiv.is nr. li.'KimilliK i" t**4
. | th. M.KInley -Bfl tittl.ial
? f iii.-1-..uiit ?f I'.rls wi.k .fllfl.
i A .hl.ll.Ktoll-TlM Hiull
| :|.mg ll?- pt-llMotl "ltl-e "."?
. .; ,.,.. ln tlt.ll r.llipalKlis.
ni w Ti,m.
llie lo. alponUcal sltuuituui ln New York at
lhal this we, k ti.. ii- wlll
,;| tlOD t.full olltklile flflil.lltli.-;:tlliM
t.lllelfeill.f tllfll.'ll l.lllll
, , unlna to aaakfl ittwU f.-it la IUa
,, ii. i.i.iv trattafl of Nf" fafl*
hava't ntanlat I Into "tn.- Hataaaj ra*
.... , .,,.?.- ,,! ii,,- fi.it.-.i Mataa aa_
- II. ' U ' N?-_ -?lk -on n.f
? i"ii''ui.- i.y.x:.. t:>.
,,?. ,??s,..,ll?-l- I.IOI...I..V.-I S^etll!
.... ,,,-k -nai-ra.? J...,-i'l.J".ii.?sf.i
. ,,,,,,, .-< in.ullliiKllif l.npti."
i, ,ny.
roaa_w*
., .,.,),? th ut tl.f Kt-iiliifi ptl_.ui.rH
. , arlll i "? pan ,"""1 '?' ""' Nt'w
. \:, . ,, i. nlc "i i v pl.ol.l-f. \?r i>t.
,,?.** Int. lll.M'1, II.wi.HhI.? Mr.
I., ?,._.,.' Illl> of Ul * Hfrill.lf.lllll.e
? ttas niistMip.t.piluti-il.
. , wns .-.rrulKiietl al H>'- fr"}-!""
? _-_-8 u |".st u-lilaii-lgli
II,, ,, w.-tv liiia. r liot'oriiilions
. , , , lyool .Iti. Iflf M.,'te...l'f.
, lunil.sl I" iin.von.inoiUh
. , ,,? r, tl.f tl.aniploi. Bt-tilirr, lini
t.i ,.n.. row l'.-U'i K.-mpf'T C.-tH).
Itll.-.ili.ll, .l.ui.i.lp tt Uu- Wt.ll'l.
-. ,ll#. v?ii'?..i Uaa-w aaajaaar
viuiitl.-n. --indioaiioii*
rur-Mt-W iu.-,iur,->ifldli.g.
oan tuitoiuK tmrift ?>-? '"'?'M ?'**
. thel ,,,.,i,ti"i-f'u..,?nt.?Mu-iia.1
IB l.is:i..i .. Wt.rl'l, pi,Oll.hf?-Ki.li
ipaaaatB la Mm djraa*-,,M ".'""
, |o| 1!,,' seqlil-l <if tli. >t.'II|"
? i,:ii_,piit.-t->iiipi!f.nt'1'
,.l M.HAI..
uni..- Barrowa, th* aata- aattaar aa* tia *"
r ,I,!,,?[, ,, is 1.Ii ?h"t und -ttUfl. i.t I.lIUl-n,
. l f . t'ai-t.-r. tuit'of hi. onptoi,
, . - ? i llie I,-,. iii pow,l,-t eiploilon
i,. ,i \ltiiiiliii,t,,n.prM-"itlfd u d,-*ilutf -rfitf
.Vu Vuk ihofinakfi. have
- niu.t uiltiiiu-i- --Sli .Iti'U
I | , nloa .Mlnisttr of Justlce,
,ay. thal tau.i.i.i .io.-. not aaal uiir,-.irit-tf<i
IlKIKl TKI.It.KAll,
Mt 1 usitli ?OflUfllT a?d lr,-H-ur,-r of
.:, i,ni i.iiinhcrfoiiipttii.. ?..s aaaaalna
ui utii.iiowu party ln M.tsju, tia.,
, it u-skt
A llaltallou Urlll.
rlaaovarTraoa un.l Ika riioat.rflfld
,i iii ti ne un laape -ii"n *A Ua> l--*'
?i.ii.i.u. 11,-ict Ki.,i?\ aftaraaaa at
_, Tbe laapeetlwc wlll btdotmoj
,ni.ln-;,..-p.i--i.fnei-al.li, l.itnt- -t.rn.
ll -j.. ii. th.-rc will tnt a l.ittt.il
II, tiiiit-li proiiii-t-a to I*' l'le_?i__
''? ?
Th. Mii.tliiE* Court.
ln U,f lliistiti-s t ourt y.'at_nrdav .lobu
,, iliaa I lti.irtl.M'H,rf(i-oli>ml|. wa.
r hla lelt.nioiis iis-iiiilt t.n a lady lu
. , auburbfl soine tiim- sitiff. B8
. uiti. laad >?'?, a?d pittm ttmtt
ii. tba la Jail._
I atnl llo,lt.r Kmplo.loB.
Mi -h.?a. .Mn H . Oet ?_-_? t.rriblf
n rjccurml at Um Dooay l.iifni.-r
vtt.r- loflflflfl .-- "-"II. "" ?*? Si,nh
,i i, ',',|.x't ibi. aaoralag, as the Bia
?rmia-a K-rf-r. wja |MllM ?P
"'* ? ...?, thaeaxlae. rourof tbe .ix
- ,-.sifii wiiii UvBMBdoua i rrea,
' v . fhlrd ,.l ib- b-Hdlaf oaav
?lactkaaSlMrtwa is.ii.r.
1 ,', u. N.iu, uien were la
' '?''"" ".' " ireiuiin. waa oauRbt
/ ? ' '- , ' "? ? .1 e-uapiu. .Uiani
'intler tln- tntlls r. ai. (,tf wj|, _\v> a
I niin tcrril'lt. ^_ W|M ,l,>rhtlr
i,..iii n.un.sl llaatki.
_--.
Kr.ut?er Ho.iata.
,,l |o ,,?. lini,-a i.y Dunlapt J
YiKMfl . Oato-ai -v la Um aaaa , .
., ,,| u? Kr.-iit/.-i x.nuta.. JJe
? sl , i, ,, ,|. fitl'd. ull.-r beariDK
. ? , | nt BOurt, Ihat tbere wa. M 1 C
pi?g iu .ale, and on^ttd t.'
,.ZiAUA OOpUfl tobfl returu-d to tbeir
t.n.tl* ._?? Krclrro.??v.
Il.i ir.x I LUA bV--_- JobflT-otnp
k.,?. Mmi.tt-rof Ju.ta-f, arrivoti at AuU
ihytau-rday, and waa pre.eiited with
,u aililn-a. lu rt-i-ly ht- reterwl to Ibe
,;,._iioii. Ua -?id ibe Koveri.uieni
_ ,- , ,p|M?, .1 to iiiire.trleted recii.rot'ty,
wbitb would niin f anada'a roanufaeturea.
I.ut vi a- iu favor of re-lnrocity tn ?_W_
pr.Kiu.u. Tui., he aald, the l utted MUtea
?i .i ! n?l ii.-oept.
AMBIKBHAM, ?)ft. *?- Tbe coud'.tl.Jit of
Kiu^ of llollaud reiuam. uuchau|ed.
.
FROM l'OKKKi.N LAND&
PROBABLE PARDON OF FENIAN
PRISONERSIN ENGLAND.
Mora a inini iin- Dt__aatta Kxaaaelaai < aaa
tplrar. -( haiii|>l..u S< ulllnt Mnt<|i Tlie
*i.it, h I.ock-oul ( iirrinl livi'iil- |;.
I-ort.-il From I'.i'iiHi'l ">i"H.
Iiarx'i'lal to ih. 'iiini-a hv Dunliip CabJ
l.iSDOS, I hi. *. lt ia Vi! v pr.'l.uhl" thut
the men now undiTiroin^ iiiipriaoiiin. ni for
lif" lor p.irli.ipiitioti in thi' earli" i I'.ni.in
iiioviini'iiia, will. hy an a.'t of i.rii". "ti the
part ol'll.r .Yin.'.-.ty Un QcMNBa, ha _r.nil.il
:i I'oiidiiioiiiil piiiiloii ut UM.inu m-- nn nl
of tbe ii"w year. Mr. _b_Mo_r kaa i.?
than "ii." "\pn -"ed bia 0|iini"ii lh:it lln
diija'a nt th." h.iid i-fiitri" ul -t. Mepbeu
were _____ <-.iin|iar.'.i v. itii tbeir ooaaUtu
tionnl flucccaaora.
I VIHOIK-IKV KU Klil'I .iu .
A tt-l. gritin from NN lu!" Iliivi-u nm
that tw<> ntv-tiv.- "ii-.- of typbold uiui ly.
phua-fixr iirc iu th" h'-piiul. and |
ihiin are |n h" tiii.i ii to ii inui
itiaik, wiio di... raeeaUy. lUack waa
_ H'liuun < uiii, li" aad u ui..-- i aa
lu-id over him. Niiirly iiil wii>>attendcd i<
i<*.k th" tever nml aeveral ii.,v? alread)
dlcd.
a ii-iii Kin.i - i..ii:i>.
At tlm Oroydoa pettj laaaiona to-day
I/.rd Caliir, n coiiaiti ul the Mni'iui* of Ai
luond.', waa aiiuiim.mil I'.r imin: tli
in_ laaguageto John Woode, I ?
The il.iiiul.iiil luil'-'l to plit in nn npi' II
niii.'. The.'otnpiiiiiiunt ewore thal i
It-ndaut u*"d tlir<-nt.'iiir._ wordfl t" bim on
Beptember S_th, Including a tbreai to mi r
(Iit him. -un" that il.it" be had thtvat
"ii".1 him alghl after nlgbt, uml Lord
Waa ri-nllv ii i,""l to ih, ? ..I. A
warrant *i u* taereforc i-,ii"il l"i bia
< IIAMIK'N -l 1 II.IM, Mill II.
.Villiatu o'Connor. tii" BCUller, Im- m
riwil Ini" Ii.'iii Auatruliu. II" iatidl I "
Nuplca on Tueedaj from il"- Orlent line
Auairul. Before leaving Sydney he made
u niut.-ti with r.t.-i- Iv. ni]. I" i" ??
mil.* iu Mareh. IMI, (or tfiOO a *..i l i
iim I'liuinpioii-hip of ih" vrorld
New i oi k Pollce Oazctte ohamplon cup.
TW racarwlll opcurontbe Pacitlocoaflt.
.iTonnoi piiiil hla ln-! dl |"-il i I
Rlohard I*. Yot ut th" ortee "i Dalziel'a
Cable Newa Agc_e] today. Kemp'ade
|K>flit ia on it* vvuy to Pox'fl Nea
____?. Kox iiiiii i>'i "in."i- - u! t"i Nimii.ii
in tlm I inin iu "ii -utuiilui.
THE FAMINE FUND.
IC.porta Tlial II lla.l Itaan t iii|ii npi" 1.V
lll.trll'ilt. .1 l..nl.'.l.
i-t,* .M_l to i he Tlmea hy Dunlap Cable < o,
lMiti.iN. Oet v. Mr. Tlmothy llealy,
-i?'iikin_ >"*tiiiluy ut Um meeUn* of the
Iriah party. aaid: "We BIC all awi
riiur.'i * oi niiaiippiopi i.iinni". .'i'. ..iii,.",,
-Iiuw, tlm "iiuiiiiii.il "I tl"' 11.: ul'l < "inini'
1.1, .md i"i nu rl) u I. "l i ol tb
I'iiitv. nniii iii iiii ini' rview ? i
i- ,i"-uni. i olonel I_iii.- ll.nin.ni had iw
more control than Um otbi r m< mb ra of tbi
.'oiiiiinitii. The practical detail work waa
oarried oul prlucipally by Dr. II |
uml Mr. Ivee, l*be fund waa l.n. ?
trii.utid through Un- pii'-i- In Ihe w ??
und NniiIi. Tbere i* nol a abadow ol
loundaUon lor Uie Imputation thal the fund
waa n*"'i for n llgioua or iiollUcul i i
Ii i- im.*! unfair for Mr. ilealj lo mi
-nill tllf.il niainuil" lll 1'Hiini ??
t"i iin> j.ui (?? .-? ?! gettlng control of Anicrt.
member "i __a -__
vote. He bad nol Um power |>oreoiiall) t<
difltributeone penny. lli- aditce w
imr,' followed than thut ol Ibe otbera. All
Um i.m.k* und rouchi ra are in tbe i
tlm lliiul.l in New N -ik. and it i?
M_l i" prove ii 'iv iu- m.') waa
a|H'iit. Mr. lli pwoitii i- now in
Amerioa aad ean anawer Um lltx '?"
NAlU'NAI. I.KAl.l KHMMI
TlaMit.:llH'"i"l tli" Nu'.hii il I. i.:il" np
IKiir to Ik- in a crltlcal conditi. i). I hi
Fri-finun'* .I'uiinnl to-da] printfl a
calUng upon th.' Iriflb |ieople ror li
Um iiii.int* 'i"1' *** l",hl-:""' ?tat' "
olreulan are being poated totbe ri i
oierg] und otbera, aaking tbem to ap|.n
u ,iav' im- taklng Um parochial ? - llecl.-.
which, ii* la-t \".ii. nn-t" !"' COntrlbUttHl
Bl UM rut" "i Uni'' l"'"" '" tbe pound or
Um raluatioa of holdinga. rhe Journal'
alao puiiliah. - u flrel ii-t i -iii.-i'npii'.ii"
reeelved, __-0_nti?g lo one thouaaud
,, iuuJh,
THE FRENCH TARIFF.
Matlri.....i <'???'*>,? "r *""?"""? ""," ''""
,,ar?-i he Um i.oviii.iu. m.
Itut.oMl io The Jmm byDaal pOable l
I'AIUS ?>i,!.>- A mnviiniiin "U*1 'in-Iu. i"
kaa beea ptvaaared hj the Oovernment, and
iatobcaui.muu.l io lha Chamber of l',. .
UM whea it n-aa*"!,.!.!"-. The Mlniatera
wTreconfronU'dwilh he alternatlv.
elding betwaen Iworiral whei - l
th.- BdopUonof a minlmum Bcale.andom
tStiU-eproteoUoniattdwaiidedehould nol
Z ,.?Idered uuder an) circumaUncia
hut tlmai-ul.- wiwrathi'i to Im ruia.-d lUainal
,11 ti,"".. naUoofl refuali - toaoccpt
iatii.Mur.ti rn luenUr ly; Booond, .
??...,TurlfSBigbl hi'iii,.'!. 'nu ."1
Bliding malo iu lavorol Uioae naUon
would granl to Krance corrosi*
advaaUMfet, Theaeweretbe twoflltuatioi^
which tlm lai'im t diaeuaaed, itutil tt ne.
olded upo_ Um advice of Um mniBtfroi
Commerce, to approve aml reoommend the
iiiiixiiniiin Bobeme. Thladeolalon Inrealtti
atalBtatns Uie exlaUng ayatem. l bi
iniliu taritl i* m.'.hin_ .v tli.in n I
,,, tha BBflMral Uurin. Ihe mlnlati ra bavi
Tct toi'Miniine liuiiiv* "I"'" Whieb
di'iK'iida aatothe flnal acceptanoe ol cith. i
a inaximuin or u more moderate acbenic.
Idit... imv .?..*-?. 'I '-*ii""-.'i! that '
__a adopted wiD nol oaueeani ol the greal
jKilltical iiii-oim-iii"'"- '" '?? ""iiuiuin
Ujlf'futur.' iiiniiiiii'inl tr.nti'-Milli .'.i
tain iiaiu.i.B Um turul mll be denoMloated
??aia-i-ui agtaMBBanM" ;" ""?'?'" - "" '"-? .
and iu vmw 3 thia Um -'lavored natlon
i-Uiia.. will p."i.i.t'l' be aupprcaaed. Tbe
r.,i,,?,ti* aow coiwrideri. rulatiuu
,,| aoiiiHBiai-ialilutiiM. iin.l. v|--.i-i"un.\.
tiadrfaiMdeclalonal the nexl nwetingol|
U,_i>ouncil. wiiml. tmkm V**** bwiitw,
Tlniraiia)._
THE DYNAMITE CONSPIKACY
AddltloPal i:?i.o.urae Made i.y Mit-liael
Davitt.
[ti^-utui'it^ IMbM kf i?tf.i.t|.?-,i.
UgUMm\4ML la-JIr. -Mi'h"l tWtttt'a
-Labor WorUl" will Ut pubUahi, t"-i?'"'
~,-w lta_?a-liu>,' arli.-lc la M foll >w* -A
BBBtf oi th.- hvw ^"'k Pt_Mta)ual j.'."iv..i
,,?_? the raoort ... an utervlew witb
U lliwro. the Itrumh I.aul at N' w \ ik.
o, ViSSS '" l"" r-N.liit."..* nM'"''; *V>
?2 7?0?r aecond ....u.'?r. Mr. Iloure
KS much exareieed Ia deJendlng the
'"'',., ?f tbe lai" eooaul.gencral al
v^YorV Ut ArVhil.-ii... h. *b.l h
n ii llaaalim- eaajulaadl? otur pra
S ,- ?1 ulaklk kMWOVer, a,,n.li.a.i.l.t
_____ h." diracT mtoi nm*i ?!
mT%kmt***V%i Mr. Arcbihuli.
euiiaudl J_?w P*****+l la th0
; l!.'- ri.ll-lllilte iit Nl-tV
Vork tb .1 i. ive bim mooey wbieb wa.
to i.- .ontribtiti .1 t" U'Doaovan Ho. ? -
; tliiiatii,!, i'.i,,!. nii'l I'ti.t tl" then
.1 , I Md. IIU"l! I" ll iiii'l.
dlence lo a r, qu< -i t'.r Ins s.rii<-.-s
ti-t.in iini.im eaatle. i.i - ?>"? tba fltate
mente made In our aeot n.l nuatber, aad Mr.
, . l--U'.|e.| tll' lil ht
. t'll tli'- Mllii'-s l.| hi,
.n.l .tn. r mattera whleh bara
nt.- upon tli'- relatlona wbicb
? i ?? ni. ? u tb. - .: iti-i M c
Itand Hi- iitni.it'ie Ar.-liii'.ild. Wt
- md .iutHei, . I, .
1|.. in t dt n, il -ill-'l'- i,|ie.
But, wb.il f more, we bave lodaal wjth
.Mt. Iloare ,'uin- lt. Ile '?? mpela us, by
nii-hiii-' iu i- illi ii iltitn-e oi Mr. Aroblbald,
."in,' t-ii n.i ?-, it iiieii ?'? ara
? ! io pi- ive ;>_ iiii-' liim- i. \\ ?? us.
s.'it tii ii Mi. ll<. in- did, tn IW3, aead .amea
II |. *.,?-.. *iork t.. Montreal
ror iit- op a tiinuinite
. in tn tbal city, and Bupplied bim
u iin monej ..tn! tae im to e irrr oul
th,. piii;.-'. Wo :.-' lt thal Ml. IlOfll
<? .iniiiiiiin-.iieil i\.ili I'ui'lin Caatle aboul
the tiim- :li.it Mtl?' iiieii itartt tl
um! aaked Ihe bome Rovornmi nt lo i
: nmt nt to i.iiilii.ue the
porform -v wbiflb McUerraotl
UUl W e Hlllll I
it.,. rcpl ? >"? i-i' li tbe Cb '? '"-t uineiii
from i>i,..iiii < aetle aad
Mr. Ho.ro wa. thal Ibe ?i.n adian <. rn
,,,, nt ,-...,.,,|, t, ii ,t. .inti wai i.. prevenl
tueoiiti - and ''ii nol eooourage "i abel
it. f. ,? rurtb. r charge Mr. Iloare, tb il
iihil- MelVrmotl ims in Hontn al l n
n.' to it.-iiiii" lii-liui' n in timi olti
- :," h "? kupplied tt uii
liiiuis li) Mr. Iloare, and ?
tokeepup communioatlon withU'DoBBflvan
|| .!?,' , , ,,lli -'l.ii llli'll ill Nell
Vork. >- ?? iad wlll pron
I, t.i t Jamea
. nml dt nounced In
.. e.|l.,e -,-l.t I.l Ml. Milltt t"
jitor "i !i"- Montreal Kveniag Poat.
Mr.llo, ,,,,?'. Mol?'iiii"it wltb mooey
10 i r.i i"l hn. I. fr -iu il "iiii1 ..'. uni -, nt lii in
l.i-.t t; .. i.
\\, ., ;. ii: ,1 , ili-i .: ? I ih. llritl.ii Koreign
-. nofl nii'l
ilfflnilel) agalnal bim* If, in?
ii -liiik'u-.' Ibe latin- l'i' gratuitou.
- ..t hi. j n dec --"i'. Mr. Arcbihald'.
i, tbe ui .tt. i ol employ Ing
l i.i in ut t> i ???. and "ii
-, t !? ni* 'ii n.iinii.
min Mr. Iloare. We
iiirih' i ?? Ith bai nt- ut the
; moni.n1 tn bia employmenl
11 . , pinkt rton In New Vork aad N il?
li- Pinkerton in iim airo, logethi r with
,; loua M< <..n'liiii'i. agent*. wbo, al
.. buui to tbe a '-i'i aervlcc i.l.
im,nui icl ii ,l any numbt r ol aew
i ? . : i .:: \ i.
u ,? iinih.i .- i u .- Mr. Iloare wltb bavlng,
1 mi. Milt ll'l'.li'il !?'
, in ? poatofll ??? ut Sen
?i order to tamiier with lettei
lioatomce, and through Mr.
ln-t- with ;t I dt rai im
t i'iii, ti. n.ii
and Btampa, whl
abled bim i" open tt Intt '? - .-lin
i uae in" iini.? -i.nnps "i
the Hrit
11..-.
"We ran prove tbal O'Brlen opened let
? ,!?, iimi wrote letti i- i
\. it *i ork v. iii'-ii purport. i i" comt
ii ,iu i i-i Californl i,
? . ? i.i ? i"
ve they were i.i
. .nt" ibrou ? 'iiu
-
? : '?? I' I'.''I
? : , ?. , r let
'
|-ii ii|-I,
Ir. 11
lish.
? ?
ll inatriit ti
i." ii| ii lli.
i ? .
i State* wa. i"-t
ii,iu,..l i.y Mr. Iloar'i Inatructionti, and bj
i , ? ti,,- Been I--- rviee fund in Kn_
?
: tbe ? "i _. Liver
p ?,i. hi :''"'*- "'
: the j uie!, ?
. i, I.. bim i tt th.it i
i ?. ive fund.
.
Iml I.. tn.
i ,it ilynamil
fl
iinl iin ? ??
plaj tbat Un-'
.
in t _
? it. on
?l.-li ol
hi. i icl wr '!>
io i'M'- ii ii- I. -? I dl ire
111 'li
ndnn.
11 i ti u t,.\ y'DONO. ts li"-.-*.
tispira
lor, li ?ayi: -lli- vapnring. ub ui tlyna
,1,ii. .i . . ud bi. iuaai ? love
. i.n,- ii. el"
i many mi.guid
ln iml iheirw.it ihrouult MeD nrn tl
?.,!,.. Th, tv i- notbioK
ii ? ling to
u.ir ti Ith tbe Uritiab empire, wbile
.I.-,-, ptlng ?
'-.,i th" veri ."I'-iMii' nt
i" tti- i in.ii. mi-- i" de.tr j."
A GLUTTON DltS.
iim .t? a r.i.. oil-..i ni iii- i.f.xi w h Ie
lirtl.llL.-.
,i,l he 11: ? !? '?? __>
IlKKI I.N, "I- "? Albf rl Itiihii, uilli
-. i,,.,! cotnp iniona, w< nl Into a
and un- r 1 ? ?'.* hei ;?
rk. (8*2.-0) ilitt he could
,i:i e.lt ? ighi
W I'llill ttil liiltllitt'-. II'
j, ,,i ni ii li " eompll.hed the _ it, when
- bi ad 1'iii-t iiinl th- iiiiin
felldead.
i t liim - ii iii t^.
tcurl ma ? ? ba_ .i"-' occurn i bere.
i ,. ii. ,i ,i wiiii' ui, iiii .ni n.mu-,I Kranz,
ni iir- i'.niiiii-ii-.isM-, it:is found by her hua
,i'. i.n.'ii-ii
loval bauka.
.
Bortt-d i" blowa. V) blle they wi re II
arterlei il bt r fl riat.
, , ?!, u .- Bt-V, ni.i WOlintll tl
id, .it"! hi- adveraarj wn. - rl
..iisii Injurvd. Hoth Ihe i. ar. ?ow la
THE riPPi-FIARY HIOF.
s,M.ui io ih. .\n ti.- BiBBBalflaVtyMaa>
t uiiipii. .iiii.
.._! orlal to Ihe i Imea bj DunlapCa
: is, Oct. v. The m nu. I to tb
verj t-nnpli
oated. Ilarrl ilubbed
n fractured, i
?
sl,., for ii :-i ? ull iimi iiii.iti-iiii'
i,i,. ii,,i,,, ?-. and tbe police n i illate I y
,,'i-tiii ' '':"1 s'11""
tn,! aaeaull
.,, , ol uu ! f adtlell, tbe i ildi DI magia
ul l-odiI ' ? were
". in the mhldle ol the
,,?_-!,*. v .. - ni '1 81 ll'--- ln'l ?""'!
il t,i, Publla.
I.?r.e CMtlfl Intp >i i itliii.*.
. , Daalap '???"' -
| ,i , ,-, ioi Oct.8. l'linn-' UM nini-.il. "I
i rtv-tbree eattle iteamera ;ir
nved i- ''?" ' i":,Ml s|;"",
. anada, an I the ttio d 11 I'l >: <? the lota
nnmberol valtle thufl Imported w.ts SI.UW
iiea.l. i.n'- Uie l;ii--" tt . v.-r liiid-tl "ii Iheaa
-h,,i' - in anj one inootb.
i,,., ni-,,,,! i -. raa rou wiwii ** f_,
npariaofl "i Umahlpflaaahi Btom this
, , \,tv i .rk .iiiiii.' tha lu'.itiii -i
September with < u - "|" l"-,I""i '?
I-., wUleonvej boobo ?dea of the abnormal
activltj amona i aporter. .ii.--;i J?l ""'
ol ,;, \|. Ki.ii". r.tr.n bill. ? bem
? , .- ,..; i-:.,.. iinn.tt-u. w?,i
,..,. --.., $*.in.7ai; I-'"'. -I-.."!". I'"
olatv. 10,781; l-"'. ft,aOH,?OI.
-teei issii -.'i'l- ls'?i. $1711,451. Copper
. 11*5 l"". **-??.".?? *
Ulamow,0<?'? ?*? iiuif.'ie iii.iit-iii.i.s
thatUMl I'"''' "" " ,',?',' ?ii,,'l! "*!' ""'
,,|,H.m catiM i bj tbe datflpealag down ol
ll (?,?, . .. . i- Mi.i.ll' Mt. WhllO
tbe BfJtttl P#tU)''" --.'l-romiflffl,
THROUGHOUT VIRGLMA.
AUSPICIOUS OPENING OF THE
LYNCHBURG FAIR.
Ilrililant Oratliin liv Uon. JahB W.
lianlfl-A Fln- K-hlblt and Oood
__MBM? alio.tltiK AfTray at Roanoka
t:. i.orla rroin OurSlala Corr.apond.nta.
I.yx. nm in:. Va.. imi. *.--'.iK'i'ial.' ?
Ih" imlu-trial fuir opctn d M-day wltb
-phmlnl w. ullnr, B tUtf IM diaplay ol
. rerythlBg paual "n auch occaaions, and a
large tunw .it <>t people from all aectionflol
im -t id . Muvor lloliert D. Vancey de
llverad Um addr - i u-leome, and bc waa
f"II"W..il l'> a hriiliutit ajH-ech from Senator
.I'lui \\ . I? mi* 1. II" painti-d lha midday
?pleodor of UM gloriOM future nuw iliiwn.
lag on Aiimrma. and e*p."eially on the
South. He ileetared that tha Baatt had
iu.,:. the iin'-t woaderful progreaa
iimiir tn. im.*i diaedhraglBg ??inum.
Htancea ever aehlved by any people.
I.-I". niallj in \ ir_ini.i wa* tlii* iipparent.
Ile tbea diaeuaaed Ibe woodarlul traaalor
inniion wrouchl in I'iidmont Vlrglnia,
wbich baa never before beaa equalMd. Ile
puitii. .1 out th" _r.-:it *trul"* l.v m-liliiirg hnd
inu.!.' aad aboweil tbe irrcal future In ati.rc
lor ln i.
<. n-riil Itradl.y T. .lohnaon, of Kalti
wafl |n-*.'iit. hut hia ai^ech waa
p.i-tpom il nntll t'l-iii'irn.NV.
Iiiiinnliiitlilv foUowiag th"*p..*'lie-iiium
tbe _t. ii ! 'i aale ln N i -i idraahbarg. The
i.id.Iin. w.i- vi r> apirited. Tlm purihaae*
\\.r.'Iri'in variou* purt* of lha Matca, and
Ih" -ul. * i \"."il. I ill "\piitutlona.
i rn.n- of "pi-iii to-day were apirited,
. i\ ni," h"i-i* baiag nn the traek.
Iii. iii*t waa :. Irotiinir ru." t"r ln.ra.-a ihul
bave never bealen _:?'"?. tor a preaalaaaef
|I7S -!'?i i" the iii*t. IM to Ihe aecond. li*.
io ihe Iiiiiii. Tha etitriea were: t . A.
I'u-i i- - un: NN'iiii.nii Uarriagtoa. e Yerk
i. NU. H.-r-in* Mike I?,(.'. A.llol.onila-'a
Mi nu.
Tbe aeoond wns a runnitfc race, balf
mile ln at*. beal two la three, pretniuin
100 to tin tir-t, l'-Mo lha -i .i.n.l. P_S
i" th" third. The eatriee tar Ihla raaa
Uillium l.urlli'- Counl Merin. B. Y
I'oin.l" xlir'a ('rickct, C. -L. Thinlichuin'a
ll'iiili.o. I. M. Ilourd'a liaraliim. ('rickct
.Vi'li (HI .'""li titlle.
PcTERSBURG.
i'.i ll niini Haaraa n _<i.iin?-Tii? i.an*
-I.Mi 1 lub- Murdi-r or a Silu.ol lloy.
I'Kiii: -ni im. \ a., Oet B. >|H-tial.i?
i hiillialit cmiiI in ii*hi'.ualile II.
'uivv -oi-ietv eirelea thnt haa taken pliue
ln Peteraburg for aoaaa Unae waa tbe atar
n.i.-. ..I Mr. MyerSual nml Mias Marion K.
Nlur*. wbich uu* *"l"Hi!ii/'il Bl the aynu
irogueoa t'nlon atrael tin* aftcrti'Hin at l
o'elock, in tbe preeenoe >'t a largi aadieaee.
i; i. i K.ii-.i, I'Timiiy .i'i bicago.o__clat
I ll ? follOWiag J UUOg luili"" iiet.'.l ua
,i,,;,l- ol I."inu?: Miafl Maysel Mmh.-l
bacher, of Ricbmond; Mi? Katie Michel
. "i llicbmond; Miaa llattie V.
in, "i Bichmond: Mlaa Floronce
. luiilh, Of Ki'liiiioml: Mi-* Mildred
Nl. i-l ii. Of Norfolk: Mi*a llunnuli
i Petareburg. The Collowiag jrottag
gentietucn a n l l Mr. M"tria L.
rotherof tbe hride,of Peteraburg;
??I,. i-1," i onen, ol Peteraburg] Mr. Loum
i;,,., ii-."., .. "i Peteraburg; Mr. bamuel
II ikIIk nn, of Iticbmondi Mr. Matila Adeie>
ilorf.Ol N"ilolk; NI,. ll.irri I. NVaa-.rmaii,
i i;,imn .i". Alter ihe Baarriage eera
:,ii.nv ti." iiiiiui part] iffi Un- cburcb.
a imii iii.l i*. n decorated witb flowere nnd
,i, i ,'? following "ni.i: Brlda aad
i ."iu, Mr. Monia i..Mvera wlUi Mlaa May.
/ , Mi, li. |!,.u!i"i. Mr. 11 .ii ry I, N\ n-*. rinaii
Witb Ml? li.vli" \ . l.'.V'ilate.ll. Ml. l-.l.l"
i ,,ii< ii iiiiu Nli-- 1 lorence Ltebemutb,
Mi. Hamucl ilendheim witb Mi-* llainiuli
i.ihen, Mr. I. mi* i:-.ii-i"'k witli Miaa
tlii'ii"! Aldeladorf, Mr. Morna Adelfldorl
niiii Mi? Kuii" Micbelbacber. VVbeathe
.,,, I,,,mi al ii ? ?) nagogue waa over the
bi idai part) and in\'it.-il gueata w< r.- driven
I,, tbe Librar) llall, where there wa* a
.r.imi recepUon and dinaer.
- in.- iiui* ii'.". before leavlngCreweoa
in- laal lup ii* i'.i?.ii.' i' oonductoroa thk
,i,,l \Ni-I.iii road. < ilptaill Tll"in:i
?i. Laaaltei waa glvea a aaadennte eaat ol
money, a irifl froin Ihe eagiaeen af tin
ciatcrn iii\i-i"ii"i tbe road, aa a _mUbm
nial "i il;' ii lii-'h regard aad eateen Ibrbha.
A nu mi" r ot th" Bepubllean CongreB
.inn ii ? "iiiiiiiii'" "I Ui" I'uirlh di-tri.i
toid fttaTiMB- correapoadeal thM-Mra.
iug that tbe indleaUona are thal theeoa.
nltteu will not Iflaue a eali tOraeoavea.
ii,,ii. but will leave Ibe leM opea M Mr. i.
- and Langatoa.
Xea - ii,.* been i.ived bereof the deatb
il Mr. 11- in v Sewton, wboae fanlh reeide
i ..mi i ttreet, la thia eu>. wh.,
.: illi ili.iui.il ill lleltielit Ihi* lii'ili
, i,. i\ v pieoe ofUmber falliag naoa
mni.
lt i-i".ini",itliut aamall whit" 1m>>. whoae
? iiin ,? ,uiii ii"i i" u-iiii.um ii. a ,.* luiii
i'li-i in ur Waverly, on Um Norfbik aad
i, railroad yeaterdav, und Ihea
i no in in!" u in.iii 1'it. W Inh I'oiiliil lu*
-.,- ,,i .m.i iu,-" a i" wrapped la hi* eaal
md i" -nl" him '.'i'i '"* ?cbool booka aad
imek. i ""iiiiiiiiii- hi- "iiu"K. i ti" *iipp..-i
...ii i- tinii ilu boy wu* amoothered lo doath,
ind tli.ii ilii"? n Into Hn- pit.
Tl,,. bod) of n dead whtte man wu* kmad
. -!. rd.iv "ii lli" ti." k ol tli" Noil'.lk und
;i railroad aol far frotn vf*averlv.
i, n.,- verj much deeompoaed. li
ianol known bow tbe auu eutut tu hi*
li- nii.
Dr, i?. P. ll .re, one "i ouroldaal citizena
uml ilni'.'.i*!-. lell al hi* atore on llalitux
ttreel laat algbt, aad Draetoiad tua lup
i.ilie.
i i .,'n! i,i appeala haa graated a writ
i iii.'i iu the caae "i Blmlra V.Marka1
idminiatrator agalaal the Peteraburg Bail
,.: . onrp iny. I be ludgmeni ofthe Uua
i ourl waa la ?-or of Ihe railroad
,.i,- nin.' aakle tlm verdict of tbe
.ni tu iiim igeaamountlngto |&,7-0.
Mi. Mill ii ? BVCe, ol Ki'lillmli'l. li-pn
aentiug tbe Amerlcan Tbbaeoo Uoiapany,
_ ,s iii tbe city UMlay aad atteadad the
aaleaol brigbl tobaccoat _hedl_breal ware
. ||e bougbl aeveral l"t* ol lohaoao
..?i.t :. ii ordera i"r ommo.
: tbree bun Ind Wa of brighl v>
.'., I,- -old bere t"-.lay.
I'lir-u int t" a call the Langatoa Republi*
,-an i lubof th.- Kounb dietrict of Vlrglnia,
r |,r -. di ,i,i. - Iron the vuriou* oouaUea In
?I,, dUUrict, mel to-.luy ut l.iii.'-l.'ii llall, oi.
i ni,,n ttreet, aad, ailef argaalalag, aa
doraod Langaton for < ongreaa,
hOANOKE
\ "niiollerl ?r.*ii'ti-d-a|i?otliiK Affrajr in
a 11-llioad.
KiAN.u.K, Va., o.i. t, -p" iul. -.I.M.
Nin l,n. ..rn -Iul lnie on tlm ihui.'e M
.'.viniiiiii- lawyera, by BMhlag Ihea attor
: ii ?? ..1. .-tin.' u*?";'i.it:oii wliirli
never had aa exielaaaa, waa ooaviecad to
liv oi laroeni aad aenteaoud to ninei]
daya la Jail. ii" ?iii i*. arralgaad aaotbaw
:- wben reieu-.il.
II. II.lMiver. newa ii_i-nt la'tweett tlii*
,-it\ ami Lynehbarg, aatered No. t traia lor
lhatoit] t.'i-dai. aud dciiiandcd that .J. It.
lii.int.'ti, olerk firthe LooJaviUe i "ai and
. oke i oiiip.iui. ;it Hippin*. Weat Vlrglnia,
who waa aa rooM lo lha l.vnehi.urg fair,
-liiiiv Iii-*i,u Nviih Inin. Illaiitou rcIuaiHt,
?aIi.-ii upon < 'livtr aaid he waa no genUe*
inui. aad waa rewarded by b baavyUcb
iver ihe eye a Ith i.ra** kaueke. ile uuick
lt .iiew u thlrty-eighl Mnith aad ?faaaoa
mdabot OUver, Ihe ??.?11 eatetiag
luflt over tbe Mfl hia aml lodgtaujaaaha
nu. k. It iv i" e\'i io ti il. iMiv.-r ia outoli
imii, uml llluiitoii ia niiil.i a _uar.l at a
botal. _
ALEXANDRIA.
raaal KaUeaM k*omHot oo tbe virgtnia
MldUnd.
\I K\ NM'KU, \'A? Oct. _r> |lp_l_B|aJ*
i bere wu* uu accidcttt out on the Midland
road near Mit. luU'* atatlon late laat night,
whiih reattlted in the dcath of two men und
ilerailiii^' eigbl nr leii frei^'ht cara. Tbe ac
oldcnl oecurred r.ear the Tu-mile inatt in
tiili?|ar county, and the men killed
were ltiii_._liii.il H. ' -liaekletl, of
|), laplane, and Kdward Triblilo, wbo
eaiiie 'uie >"iu.' ti""' :,k'?? frnm Ixiulaa
eoiiiitv. Ihe men wara tonether in a gon
iji.la ear lo.uli.l with ateel raila, and tbo
tram partnl and the rear portlon came
down upon ibe otber, wben tberalla.Bhl-ted
l.v the nr, caught the men. and bnike their
imii'* uud biickB, kiilioi Ihvm almoet Ub
.tantly. The bodie. were l.rought bere.
and S haekl.tffl n-muin* h.tve in.-n taken
up to Delaplane.
.Mr.. Oeorge Taylor, of lower Kairfax, i.
dead.
Mis. Sarah Davl. dietl .u.ldenly yetter
tlu;.. Ilera waa a aad tleitlb.
Mra. W illiam A. Duncan.of Fall.C'hurch..
1. dead.
Mis. Jeunie Unt.tzmond died -iimlui
nixht after a long illaeaa ol con.titnption.
_he waa anoateatiuiable voting lu.ly.
Mr. .lohu Daingertte 1.1 llone and' bride
nee Mi__ Mary Herbert, have rfturned from
their iv.-d.llflg tour abroad. and taken ui
iheir re.idence ln tbe old l.yceum, whlcl
baa been refltUd and furui.hed for tlu in.
NORFOLK
I'olltlral Siteation ln th, S.. ond IH.trl, t _
l i.Ikii. 1 or tli. Fniirth K. tl.n. nt.
tNnRi..r.a,VA.,Oet 8_?{Speclal. ?Taapo
liti.-al situittion in UM BflaoflMl di.triet now
is a. it h.i. never liecn before. For tbe tir-t
time alace tne war Ibe Demoerata hatc
nominated fl f.irm. r ;is their fllaadfll-i flflai
er., |W hen lb? wiibes of the farinera were
ii'-f ii.ii t" in ii-" ("iittnti'iii at Bafbtt yee
lerday, and l?r. John W. I.uw.on waa iini
n.tisl forf onir, ssiinuniiiioiislv antl witlioiit
oppoaitioti. it w.is prueti.-iilli flllOWlflg tlu
Allniu-e to m.iaf the eandul.ite. Now, in
order toelevi U'"ir .-andidate, the Alliance
will atoaoa fto w.irk. All coloret 1 lals.r
era working rn tlnir litrnis uill Is- orgflB
iaad into et_fi.il Faruiera' Alliance., to
i,,t. fir tlm Alliiiiu-f -t tiuliiril Is-urer. I!e
Baflflfl pli'asiii.' tln- fariiurs, thf itetion ol tlie
I). inocrats in iinmiiiMtiiig un Alllfleee
intii haa plfiis'.l the aroritlai nnn.
.m.l ilns ivi-f-.'s Labor Adfaeaht, irhiehhafl
bitberto flapported Coagw?8i Bewdee,
will t-onif out iu aa liiitorial atroag for
Lateaoe. OaagieflOMaa Bowden'a trleuda
ure alurmed ,tt thfl turn iill.tirs luue taken.
imii eteri inllu. in-.- is now to Im- bfOBfhl t'
baat aa the ladepeaaaai Repubttoaaa t"
withdraw their aomliiee I'.r coagieflfl,
.liulu- Miirdiii_li. Utnl thi'ti'-ld. Hnt iiu
i, only a iinn proepeet ol ffl-Uag Um ald
i onl.rn r..i. aoldii r to draw ilotvn his
eo|"ls.
.\t a mtMUtti ot Um i-oinpiini o__een ol
thfl F.iiiith Vir-.'inia reglBMBt last ni^lit,
Majori . A. Niisli. of Norfolk. itits elected
eoloiiel ..I UM if-'int nt. luptiiiii .1. M. Ma
tord. of I'lirtsiiu'iith, lieutfiiiint-e.il.iufl. aiul
f itptain llarry Hodgfla, -l N 'rt'ilk. nuijor.
Thetltollofl wns e.iin,i to mi raeaacMfl,
e.uis.-d i.i the lafligaatloa of Ookmel .11. ? .
lliiil.-ins und Lieuteaflnt-Colonel Tbotaaa
Smith.
The flft-tioii ?,i- conducted by Brlgadler
Qeaeral Abderaon, aaiiated by I oloael l ,
t). H. I'owanlin, "I lu- si.iit.
ln the Ci iimi tt < "in yi-st. r.l.iy iml .ti ('.
w. llill naated a t-utru-r to taa Baal Vir
_'inia I, nnl an.l Improtenient t .pant.
ih.. coopaav'a capital i-t" be 1100,000,
The Norit?lk t in Guard, thirty-five
atroag, leftto-nlght for Lj nciii.urg oa Ibe
Norfolk nml \\i-t"iii tr.iiii to attesd tln
luir. Miijttr 11'sL'.-. "f tln- Foiirlh V u -i
iii.i regimeat. iicconipiini.il then.
ASHLAND.
Kaud,il|.!,-Mi,.-i>n lil.l.il. Ai.ociatloii
The 1.11- or ChrUt.
AHIII.AM*. Va.. f l.-t. s. -pe.-illl. Killl
lllllpll-Ma. "II t "ileje is (listllll'llisll. d Ils tht
pioneer along cerliiin linea of work. vTltl
uiu- "f thu baat enulpped ?_*> iini.-i-i-.iin
tln- -mith llllil ii 'i.itir Of I'li'i-ieill CUltUre,
tba full.--'. propoeefl to _iie aa Inpetua to
athletlo flfwrta. To tbia ead tha Kaudotph
M ii-'Hi Athlt tu- Ass...-i.iti"ii h.is be. n 01
;.,l,i/.(l. thfl ohj.'-t nf Whlefa is t" pl,l."
iipoa ;i ? 'und aod fluifl baala all atnletlc
BpOrtfl. Il.tell tlepllltiiu-tlt-- liil.f-l.illl. fi "t
intii, und ti uiu- will he entitled loacoae
inittee on 1rgania itinii. ii ii.i it iii trraaffl a
Bchedala ti camee with eluhfloi other f"i
legofl. Tbe olUceraof the AeeooiaUoa ?.<!<??
lii-sniei.t, ii. i.. iiu,-hiiiiitii. \ Irglaia: \ h ??
li'snliii. Iinn I.. Moore, Mirt luii'l: *".?'
n-tari, 11. W. Arii"lti, Vir.'iut.i: I'l-.-.t-nr, r.
Ili-nrt- BlaekaroU, \ irglaia. l-iity nu-tn
l-.-is hai. bflflfl eiiioll. tl .iln-iitji, und ilHit-h
mii n-st is tn.unt. s[. ,i in ihis more.
M.iiiiitt's i,'r:iiitl pletorlal revlew "t'tht
life of Chriat. entitled **AB*EvealB? with
? l.-i-.' llill I.e -'itell iti th<- t ttUegfl " llil|"i
to-iii',n,'iv iii.'ii!. Tha li'-its ai" oopiea
ti'un ihe painUafa of the "M Btaatan in tlu
l.oiiire. at I'ari..
tiglill, IM.Irl.t liim...rai...
ItltKMsl Il.l.K. \A.. l'.i. 8. -peeial.; ?
NotwUhataadlag ti"- lael thal yflaterdaj
ii.isiiv.rv raiiiy dav lieie. a largfl crewa
ni- preeoal und K*-herad ia theeourt
.in.durlac a raeaaa of the ooort, lo heai
ipeechea which were taade bjr Ueneral
Win. li. i. Lee. aad Um Beaator, u. w.
Moor.-. Tha ipeakerfl wflre introduoad by
Uon. K. I!. Meriiluli and thfl iisiiul enthii
sillSIll tl ,ls siioivu.
DEATH OF A NOTED OUTLAW
Kuli. Hurroit. *li?t and Killed Iiv J. C.
( arter.
Mncrau, Iksn.. Oet n. Bobo Hur
rowa, thfl notiil outlaiv and train robbflT,
WhO ll.ls iliptllletl testt iiuv itllll iililfll il!
Uagae, \in-. taaa ahol aad killed aboul
diitli-'hi Ilns iiioriiiii-- bf .1.1 . ? art.-i-, tui'
,f his eaptoin. I.i.st BUhl BuiTOWfl Wflfl
plii.-etl iii ihe -iitiul's t'tlit-f Inaide the jail
under L.-n;tr. 1 "I t mun n.iini .1 McDuBee,ODC
,: l.t-eit't'TS, aud a neirro iiaiiied l.aiter.
The ntlier oaptOt Wflfl ut tln li.itel
.siiti the nt >nci foii'iil on Burrowfl* peraoa
i.st.ri.ii niin be waa arraatad. Taeoi
inn'- baada aad feel weie tlad, und ererj
pcaeautma tahei lo prevaat bia eetting
iiwav. Kaii] ihla taoralag fee i.iplalned
ol hiiiij,'er. McDuflee anawered that behad
iiotliin.' i'"-.it. A palrofaaddle-haca whicb
h ni i.t.-ii t.ik'ii iit'iu tha priaoner were lyiai
iu the r.n. Unkiflg toward thevi ifl a
rareleaa *?rt of ttnt, ba outlaw obaerved,
??I bava soiiie erackara Ifl m> aaddle-baga
il um arlll hand tln-in to me." McDuftee
luapected notblng, aad banded tbe aaddlt
baaa otrer withoai opening tl,, m. Borrofln
In.tead "i crackera, drew fortfa a palr "t
pi.tol., aad ooverlng MeUufee aad the at
ao, "i.n i-.-l tlnin i" uniie Iinn. wbich tbej
? Inl, iimi. k.-i-l'lli-' tln-in iii ll"iit "I him, ln
-.viilkfl -.ut ot the ti-oiit tl'M'i-. Uetheaaflk d
for bUmoiet. nai Martfld toarard tha botel
,,,, ,ver iti'fl .Illel-.lVht- Inul it. iiu-lllt
tef, nt e,,iir-e. -.ins preaU] aurprlaed
to aee Burraara, wbom ha aappoaed waa
?-.titi.l hintl utnl l""t iu jail. Hurrow*
,lr.-tv hisrftolter aud diiiiaiitli-d thfl inoiu-i
lt,,tli tlit-n op.-ned llfl inul l'urr..iis it.t
kiii.-.i. tviiiie Carterraeaivedaa u.'iv woaad
in tin- breaat,
Tha nt-i. ot Ihe atlair hasereated int.-nse
excltt-iti.-nt. Carteria a bere. Thflflxteal
ol his iiijiiii.-s i- ii .1 kn .iiii at preseut.
BASE-BALL.
lt.mlll of Hn- Varlou, (iainei I'l*. rd
T .llerd.y.
Aineri.'an Asaoeiatlon.? At riiiliulelphia:
Athlfti.-, 1; llot-Iiester, 17.
At LSaltiinore: ltaltiiiKT'-. Ij syr.-icus.-, >'?.
Secniul iraine: Itiiltini'.!--. Ij "->r;i'ii-.-, 8,
At I.ouisville: ToM-s _1 UMuerlllea, 8,
At >t. l/>ui?: _t. l.oui?, 8] toluuibua, 11.
I.itrit>- t'tuiiitny Kormrd.
la the l_'h:iiieei> f "tirt i-lfrk'sottlcf y.-s
terday thflffl wns tllttt Inr re.-ord thfl fertiti
eata af orgaauatloa nf theMOeoriaCaaip'
bell t ouipany." ehurtf..-tl under thfl law 1
,f th<- Maifl uf N'-w' ,lt rsev, thfl luisiiie.. of
tvliie-i i. th. buyins; aml WltlH "' "*?_*.
tinilier, l.ark. iuiiui--, ?t''-. :'i,d praaaiiflf
-u.-h inai.ii.l. for luanuf-K'ture. ur 8w
hoiiie and fnreiifii market,. Alevniuler
Campls'll, of retei-biirg. i. locul Uflatflf
th. coinpanv. the .-.(.ital stock of whicb ia
lltl.iWl.
II.L- Water Maint
llll llroa.l ?tl.ft. itf.t of Seti.llil, f"l- st.tne
ilistaiite the st..et ha. bflfla ttll-t up _U thfl
tiig water main.. At tbe corner 8f 188884
a very Ueep opening hu? Iieen made. aiul
tester.luv tlu- old and suiall ptfflfl flrfltfl
tak. ii u;>, anit ,-oniiei-|ion wa. luatle with
tbe biu main. Tba B-Tflal uu,, ai thi. pMal
had to 1* BreaalM by mon, a. it wa. dun
.?er'iiis lo iini>? nml. s or bome. aeroaa the
dig-out._
MttrrU.e l.lctnili.
Marriagc licenae. were iaatied yeaterday
to tbe fiillowin,' Ki.-bmond people: Antoni
|>aneulb and l.iia A. I^sirv, Nichola.
Iloney and Fatiuie M. Smith. Willie II.
CAUtt (eoaacatf) und >a|tie|la Qtf*Mt (f?ii
ored). _
City C'lreult Court.
Suiu were in.tltuted yeaterday in tbe
tyty Circitit Court by T. T. Minor again.t
B. T. fierharilt. Thia la an aetiou ot debt
on a promU-ury aote for |*H.ao.
ANOTHER OCKAX RACE.
THE CITY OF NEW YORK AGAIN
BEATS THE TEUTONIC.
A Numli. r of Illttingiilali-d lt__BM___ea
Aliwwrd l'r..i.|it Pli.tae ?f >>w .ork
Local I'olltii . Joa. pli .lotmaaoii Ac
quittf.il?Oolliam MI... Ilanv
N'RW \ littK lll UK Nf 1
kiciim.ni> iMtiv Tnraa. >
Oet, b. IbbOlI
The t ity ot New \>nk __M byaa _0Of
to the minut.. Ilertinie IM tii" |
ii'itn (^ut*ii*toNvn to Mtui;. ii "k waafre
ilays, tweuty-one hnurs. niiut. >n ininuteH.
Tlie Teutonic waa live daya. twiiit\-tWO
houra, ninetee i niiimt"*. Tlm New >, .>rk
baa nnw won ttuaaootof thalvi r.i"-.
Bha haa heataa _ha laatoaie oa bothof tha
eaatwurd jiaaaiicea, vvhile tlie two | levioii*
weatward trtfMI were wn hy tlie NVhite -tar
line.
thk i" kh ." vi unaoaot i.n.
lha Daka aad Daahaaa "i Marlborough,
wh.. mi iv nl "ii ti-r. WI i'i ;i"'"i iifii ii,,
valet uml iniinl. The I'uk. i ifl un iu-i inili
naal hroklag in.ui. witb a ligbt, pale coni
|.|.\i"ll, a aniall motl*taelie. , ill.l nu iBfllgUi
lieailt _"illee. Ile w u* eoiii|iletely en\e|
? i'. .1 iii a i'lini ehaeked uleti r, aad
-eeill-lixikiiiL' derbt Iiit. The llinln? W_fl
!".kin_ remarkablybrigbl aad youtbful.
-h"-uiii that she ll.ul ei'llle "ll"im" "ll n
ahol't Tlaltof Ini-iii"*- nml pl" i-ui". Tbe
general Impreeaion Beeme to be thal the
Dtmhe. s haaconie to raiae -.ine more imniei
AM her little Huke.
i..-):lil li l I l/KIt,
Jeeeph PnliUer i.H.k.ii thla, aad while
hi-li.alth ia t?tt. r be ie etill verj w.'.ik.
Ih" i"|..irt* thut be Iiii* "iiiii'l.i l"*t Iii?
.l.-i.'ht luive liii'ii exaggerated. ii" ean
*.e bUl llttle. "Ile 6Ve !"ill_ ll-"l -- Ulul lil"
otber ail.'.'t.il. l.ut ne eaa -nn m ? .
________ .KH KKI1I.
GaaaralJoubert i* bakra tha nniiium
beight, qulta eaout. aad haa a abarp bazel
eye, a ruddy oomplexion, aod a lon
I.'. ir.l. "I "ani bere Ibr a ptoaaure trlp
oiilv.-' Im aui.l, "111111 will I'.niuin in ibfl
liiii'-il Ktateeaboutaix monthe. Wben i
left Traaevaal everytblng wu* quiet und. r
tin- aewgovernment.il donol antlclpati
there wiU be aaj trouble ia lha near i'u
tlll'e."
KI.iUTIN.i AUNIN-I MnltM".M-M.
Tbree thouaaad oae buadred nnd forty
nine Immlgraata were landed to-day.
Qeneral O Berne, tbe Buperintendenl ol
ImmigraUoaal lha Barge ufflee. do inoi
place any great amounl "i confldi aee in
the eurrender of polygami bv Hi" Morm *n
Cburcb, aml w ill .-"nt uni" bia ligbt againal
bringinc la througb 11?? - Immigration I''.
reau _r i ri eoeverta.
i'.-iiii n.s taaoa a. i. 111id.
Mjrer .i"ii.i-*"ii. tlm Broadwa)
manufactnrer. received a cablegram from
Itirlm to-.lav fi.'in iii* BonJoeepb, -l.tm:
iii"lait"i- h id been acquitted ol tbe charicu
in ni" agatnst bim bi thn ?? drunk
deata a iu wbon be bad quai
Ineult to him becauae be waa an Ami
_bey aocueed him of aaying: "l aneeze al
your Emperor," ? politioal crime lor
wbich tbeextreme penalt) i- ten yi nr*' im
|i|i-"llllielll lll al.elillili I'ltl" ?. Ml-. I -
iii? "ii gare boada i"i bta n ?
,uni ''uiii" h"iu". Il"" i. turn "i. "u hia
i.uii. i'* .ul. lee, to -tuiiil iiml i ?? ii nl the
n-k of ili" "Mi'iiii" penalty of tbe laa .
LOCAL miti i ll -?]
The boriaon "i munlcipal politica baa
oleared up wondi rfully, and tbere i* now a
mii opportunity for eatimating th. pi
ii-iili- "i the approaching nomiuatin
ventiona. Tbe preaenl plan ia
I'le'- i.eiiL'iie to mii..- n- t ? ini.l nomina
liona uvmorrow, and for Ui" ttepublicann lo
raUfj i. im al it- "i .ir.' .I ii" ? mi- mi
Priday, on wbich even ing tbe County D
eratea ill tuk" aiinl at actl. n. n.i
i- i" lug -uiii by tii" Tammani li
regarding tbelr own Intentlona. I
erally believed, however, tbal a * itial
cainlulute on tbe coalitlon ticki I H lll
followed b) the witluliawiil oi Mr. Urant'a
nuni" ii-i'in ih" Mavoraltj caavaee, aad tbi
noininatiiiti of u lir*t-"lu-* candid ii".
tor thi* all _""ili'iti/"H* *ii"i.i'l be tbankful
Tha ii'-ui! "f auch ;i nominaUon wi
ih,- .;""ti"ii oi u proper man I _ mayi
wbicbever factlon were to'wln. Lawyei
Qeorge L Un-*, "tiin* elty, Aealwtanl
-I'liitury of -lut" uml. r -"ii.t.ii\ !'? ,
uml tha -ni of Prencifl -. Rlvi -, of ih<
t.iui"ii* Vlrglnia IbmUy, bad bei n named ii
""iim-i tion with tlm anti-Tatnmany aomi
i! it;."ii tor mayor.
TUK .NKNV 1A1UI t I'.KIMi I'KI.I.
Tlm i'iiII tileet of ih" nea MeKinlcj
tariil laa .ui many 1i the nt ? aaai
leeeer luxurtea "i i'i" la bacoming m<
parent. The prloea of drj ." "l- i i
lunn -tuti'iiiiii) for -i few iii'iiith- "ii .."
""unt "f tbe large Block ol gooda tuk'.
by dealera ln aaUcipaUon "i tb.
ol the law; tnit tli" advance ol pi
periahable oommoditl-a will !"? audd
abarp. The exacl prop i lionat
mit al preaenl I.blained, aa i.no undei
the -uii kaowaprecieelj whal tbe pi ?
..I tii" new law mean. One "i tbe i
ihe new reglate wiU be thal the aal.
pOOT iii.ui'-uii'?>? nt "lan.'" Will I.- |i, li, -
Ited, -" Uml i'i" dear frull m ij bi
i..,i",|." Ile will alao h i\' lo pa
."iit* a tin iiiiii" "ii Iii- "un, 'I i .? ..i -.
.?nii-" tbe NNi -iiin tm mn,. - ui'.i-.l la .!?
veloped; bul bewlllbe protccled from an
ovi r-indulg. aee In cls ira bj i.
Bve centaon eheap gooda. \II thi -
_'o to -liow ??ti'iw" Um law "protecta'
Alll'i ii'.ltl itlllll-tli' -.
Ml.llltKNV IIIAM - ' Mi'N.
Tlie repreaentaUvefl "i Uebrew tradeain
. lar mdon llall bave foi m 'l a i" i man al
"i_.iiii/uii"ii which will ! > knoa n aa
llehr-w l''"iliiati.i I .' ' i ; ii" I
-t in - uml i uiiuili." ll baa been di
U> adbere to the piatforni of the rtoeiallatie
Labor party, aad a committi ? baa been ap
polnted wbo will puahtbe igltatlon. Thej
bave a luml t" provide for traveling ex
i" ii-< . iitut ini- I'iiiitiii-' circulara for dia
tributioa. A eoovenlion will !..? beld in
thia eitj aaai Mareb,
_________ AM. 11 i:-.n VI .
It i- aiimniii"" "1 Iiii- UM .Vni.-i "'ih < "I
tonOtl Companyexpectfl to imik" alai
aiin.uiit "i in ni. i iiii* ooming year, becauw
.'"i!"ii ieodla|_a ton lower,wblle ml i*
tteady la price aad iard i- bigber. The
company eooaumea 800,000 tmi* of n
year, aad tberoductlon in |iri.>f -,,
alone make a nrofll oftl.WO.ouo.
II iilli.u.I Kuiiiin- lli'-hiiu'iul aiulll.in
i. lll-- sv-tiiil, foiutil '..'?'.. 'i -' | !? iil!?-l .
ij;.;..;:... inbo: a_71,_*?. !*-'?': *:.?.??:.'.. de
i ubb. M'.iith. f l.n...?:'.', I ?; |t,
i*-:>: 100,100, increaae,
THE IRISH FAMINE
Nlr. lUlfour I). <i ?r. ? the < r> of Hi.tr. .a
<iixlltIr K\a(_er_t. d.
I...MM1.N. Oet.ba? Mr. Halli'iir, chi> I BBO
r.t.irv for irelund, wnt. , M lha ' .ni.'.il
New* aafollawai lbave,ofoour-e,i
eaaUaaaraportaaad cooibi iof all
-...I- r"_:iril'n-' Ile
oflrel.uni. SO pOaitlVfl ? i hn il . "1,'iii-'. n
ean ba foruuil uni ' the |
ilu,', toward lha eaa. "f Oetober, bul
all ti -tiui'iiiT of i aad
whieb obvioualj i* aoi <i- ?
forpoiitieaJ pvrpoaea, appeara to ladicati
'hai tht'ir) "f U'i'1" I 'I : .!?' '" Bl Wb
aurd. Aliboii^b iu imrueulur loealltlet tbe
utilur* i* nadoubteulj - rioua, tha ?
uikin bi lha k'"Vi riiin. nt will without ouaa
tn.ii aiiili.e to deal wiih.ui> real di
wiii"h ataj ba bayaad lha powar ??( tha ordb
tiary laair law B__ehl_fl_rj toiueet,
DESOLATE SCENES.
Afti riiiatli of tlie Ti-rillli lln|iiiiit I'ow
il.r I \ |il"..ii.i.
MTl.Vll.\..li|N, l'_l., I'et. *. A I'll/ht,
warin *uii ui a "lear ak) lookal tlown M a
*:ul *? eii".'fil"*"lati"i! ut the Kluth. ran fUti
oftbc liuiaitit IMrdarWarki thi* a__n___i
l'he full extent of the BpaaUhflM wrucli
li.llld ba *'-en froin the lilaekeneil lull |0>
ward the Hrandywine. where tlm riiin* of
tbe iiiaga/.ine an.i |iowiler-:iiill* ai..| rawi
ing bolea in the groaad ihjowtj when
wooden iiiiil* hml -.t.i.al, uml huapa of abat
teriil atouu aud inaaonry Indieated the tlu
of tbe alone inilla. Tbe otber I utldlngi
-liowi-d tbe ctTecta ul deatruetiou iu abat.
Ii-red hili- und fallen roola. Ibe little v il
lage on tbe biilalde, where the onerailvea
lived, waa deaerted laat aight, Kriemt* iu
theaurrouiidingvlllagcaofSitiiiiii-l lluu :m,|
Hiaiug suu abelteml tbe unturtuuuka, wbun
boOMfl i- -trt'titl, A t-urt'on ti
nnn',I guard. -iiii'.undeil tln- tt .rks uii
ffight, utnl guarda are aboul tlu- pawdar
?:i. I- t..-.lat p. nntltiii-,' ii" "Tn- to i liter.
l'oit.|ti- in k. -.'? iu-. uii e.ini-t'i- w Iiiiii
.Inl ina i .plode, i ut wbicb w-eif "lotMi all
ii.n.l np hy
l io I li i-i/lll" sllil
i'lt.iei. ihe itoee ii iii -?: Um bobm - en
ill th ii aaved Uw iamab i Bnaa altfDfll ***>
i.un ,|i it'li ,r I it il in|iu t .
i are nn additiona totbelletot killed.
i ,'.?. ,i I'atrick Dongheriy was f.>tnul
tin- BBorsIng, i..uiu
? i. i ut- is tbe thlrd body i aind.
Al."iit s,i, n-i-iiif pouada nf hiituan il.-!i
ia all that haa beea gaUfl r -.1 up of tha "tin r
iini" m- ii. %
REV- DR. HOGE HURT.
Ill, Barae'l I'?.,.t Mtpfl -uni ,1. UThrimt.
Tt-n 1. . t.
Teeterda) m raiag bef re breahflMl Bev.
Dr. Mt st s l>. II". t I" kl s usiiitl liorselmek
i i,li-. \ ? . :? uiu.' ihn?!
i itbolic ci in. t.ii "t. Ihe weatt rn iiiburb.
..[ th, citr,.. i in a mtiil puddle
H "h" could i. -"..in his , quilib
i-,uiu h" 1,11. tbrowlna Dr. lloge fullj
? il IM on tin- ?. ."i.tltl. Iiu t. ti. T.itii
pt. ach r w..s knii.'ke.i in-. n-i
bUl W .1- I 'lllll .'"I.-. i"'l?
? !?? p.,--,n ;
l t ,--?-!. ,| I?r.
, u ,v ptiMible, nii'l Bt l-i-l lu
ile t" iii"i',-ii :. ..nn. Altbough.ol
the sh, -i. thfl I'r. plu.-kili
imoned t doet r.
It waa l"iintl thal be wa. c< naidi i iblj
i and -ii ikcn up bjr ihe t.il. bul ao
|. .IIMI. II" llll! Ih' llllll nl.le
to iiii
la bii . i !>;. ir " i.it.li im
been i|uite unfortunate. Oul) aahortUaM
:,.:.? | idlUg, ll" l\ is -irnkiil with
Bviatit . . i",-. ii. ,1
blow i" lt.- nerve.. in lu- aceldenl Dr.
!l I ll." ? mu.tn
niunil t. '? bo bave li. rit. tl ere thl*. Irreapec
. "i tl t: iiiiiii.tnui
.ti.t i .-.. i !? ,ii;t with -? nuine Borro*. "f
- lUltl .
v. m. , . i. t i -? is.. > i t--a-.
Iit" "t ifltiao AaaociaUon
?
.- - o'clock tli-- t i.i
i.i i.i.. i, I..-inn.' will be atarted. Penman
i.ti" ;r.i|!.> , 1 ind Ut liiiau
,t iii folloiv. A- ti i makefl ao
ii i i.i.-" tii-- -. only i"iiii',
ni, ti un,, are ibor ugblj ln earni al aad
uh . inti nd i-t t I.-" tppll atlon and i
inee i" reap ibe heiieW frtua I n
will be udmltted. MemtierabiplneooM ol i ti.
i-l.is-. - U lii :.?? !? Younx ui it whu
I.-1, qu? -i.iito bava
tbeir n im. s enrollod wiihoul delay.
MB. - IMI "*?
Bei. Mr. I?..ii'i B. eampaoa, of Xctb
Carolina, the hlind cleraj ai ifl ol Ibe
l-ii.'ini- .1, ti"iiiiii in ui. ba. been preacblng
daya al lha riend. nn elinn
|| t llll -II", i. II' 1- il lilhl-t.T ' I
, ,i \? r, i.'tiii'i" aad
Iter. Laal nigbl ln
th. tn ? .. ? .' :ni I Ul .?!..-li'ill
li .1 unfold
iugol ,. ? red uiptlon of the
-.n'li.l .-uii lli- iu...i trlumph over all t'p
j,<>?iii_r i
Mr. - nn; - "li Wlll leaVI ? ill t (UtJ
"|- tn".
i t :ii RCH.
Bev. - i ?:.-?"? i
Chri.ti tthen li-imis
i , v, , ., ,,n-i , -.
.
iin! \ . ' ? clOOk
!'. \l. -.itui'l.iy.
i in
Bev. I'r. i. .
,. i. . udiieting ?
II .. i. 1'. i. itiiiii'.n,
ui ' burch,
I l'.i? ..nl. Dr.
, 1 tuih tt i.'.
.ii i ,. i.ful in
i. ii'-luii--' aml t. . i. ii i i
i hli-1. llt will ; i.' '"
Ml in ,- irdlall] In
Vited t" IllU'll'l.
MANCHESTER MATTtRS
li, in. i i,,., ,i he Other Ilde ?f
. li. r.
.,.'- in Mancb. ?tei
? -,-, bii. y< aii i nt mi
?
: mattera | olitical,
i l"ii_
inii" s". retury of l I ? i
:.,.,, of tbo South
llo.toi li. it i,.- - "ii. B. i . I'.iii/
Dr. i,. II. <
n u i n.i". fi rtner
iii" in ..!?_
I , i.iui
. u-ry, by the
iit. ui a unt
W . M .11,-, ? I li," I'.llllllle
!??! u raili fi si.-n.ii
i uni, inl of l.-ii ? -i :l.i, .; ,'i lit?i- "i
Mr. K. -. '?; :?? iti rdaj
? i.-iiii. it .tockton
ii- i.
ln i .'il.lii
.i.
- nlvt ra irj ol
.
; '..?-.
i ? .? -... n *-A11-.>'\ ii l.i"
ld ?? unly, ii
? lt llh
Maaoi
: :? | I .. |. -
lurii'i! i.
Mie. Driicle Duvi. baa n tui ?? ?! froai u
t i-ii i ' ii i- ni-, in -iiHiiitnii.
A. L. WILXINSON
il.- i., iimi.- ii,. Clt? \\ iii < reata a
? ? mii.
m '. A. I . I will, on i
lle\', I' I ." I i -.,1.iiiii iu. I. ... to .iee.pt il
ual riiiliii.nl el ..
Mr. Wllktnaoa, wbo iofroai AlabaMa, haa
H-. Ati'iie
nn,. I.. -.-,.,- .i ? t.i 'i ::." Bichmond
imi Ait' jii.in-. i.iiii"ui. i ater Im waa
nhlefolerk i" Mr. ? ... aad at
tii.. pt . - ?
. llie i un. - Bivt r un i
?
Ile ia .... .1 ii nl
:, i.i i. ii | M ? :i '.. I . ! ii i.itlie
po.it lon.
Mr. Wilklnaon la fllae ? Membef "i Um
M iu. . U inl, aiul
tbal u.i"l h.ut
' li, Mr. Wilkin
BOB Wii! be ii.-f. liip.inl' 'I to liis in-ii
poaitl - tra. B. II, iulwanU aad *??
V. II II . I '. i. !i ll' I" 'il
fur -"no- tu. the
.. ... .iu i .ne oepebtfl
ii.d i .,
... l'li.r. Bat-M-MM.
? .ii'"lil eouii.l' I.-.I
: - re.lv ,tt
.'ii. I U"
'. lirtiild
and Bi ? be met tlug will i?
UcMlllln 'T
i. Iimi,
D. \\ i-.. H >n. B. ll. < ardweU, aad
i oIoik : lett.
. ? ?? t ilrfflld
Han,i. - l . un everj bour tnt*
H
? . i barbaeaed
"\. si, -. i, tui, pickle,
pt.u.ii. aad it uioiiiule.
ItnlKllU of 1'ylhUl.
' fianaanli Lain
No. li, Wflfl I ! IJ lil.lit. aiul tl.i
. rank was .V- --? | ?
Paat f . M Vi. AJbeua,
Bjer, uni otbera. the a ?- un- w.i- awm
protel, .ml ;i t"!ii.iu!ti'e waa appolatad,
coa.lating 4 Meeera. A. -chuitj, Carl
Bu hiiuuud, t". U. Kuge, Ih. u. M ?i.r,aud
II. Weimbrumm, t.> coaaldet the ?ulij,ci
an.l r<t\? rt to lha I<-.i^'<-.
fl> ' ' -
1 !.. l.iiiiiii r firant. a 1'urdon,
Edward Johaeoa.who laotrvlM i. rm
-,in !-.,-h ill f -. . in Un- t eniti-nti.ui
i ,in Page fUiitt, u ai,
pjrilotii ,l yeaterdaj bj Uovoraoi MeKia
ti.-i. l'i. .Ii.l.i. \\. Nash, the sur-ioii at
ihe i.t. niiiil. n_t luiiniitiid KxeeuUvt
i-i.-ni.-ii-. t u,i-n.mii a, Johaeoa J* fio|M^.
I.s-li III with ? "-i-uuii'lli'ii, ui'.tl his death
ivuild li,,,,' lieti h.t.tiii.U h> furtber coi
Cnetu.nt,
THE KDIRAI CAPITAL
CONSUMERS FEELING THE EF
FECT OF THE NEW TARIFF.
Nlrn li.tnt. 1.1 > am Ing I'rlr.t- >!|il<uio?ll<
Ti._tin.-iit of iIip r.iunl of rarU-K_dl
Calt Nl "t kl,i_ Ihr I', ll.I.oi llflli ? \1 ,,.|i
li'Kt.in Newa aml M..t. a.
NN A-llt ..,!..\. I?."t. *.?>;_<cial. R
in iv at the \ipitlll of the luH'oli the B___M
. l t:." M.Kinlev I'urilt Iiil _ Ih it,_ f,.|i
verj perceptibly. I'li" people of WaablBf
ton aa a rule pay l.ut little _t.cntion to
i otigreflfllonal Icgialation "tlnr than ih.it
whieb rvlatea to the Diatriet f < olumbia.
.Many >.f tlu iu did imt know ___ C1 >- _ ? ?
Kiniey l.iil li.ul un\ tliiiuMo <l<< w itli tbem.
Niw t ti* y uie latiag <>iit lh.it it haa. Tlu
-I'l'-ar.' "["W'i.,1 w ith |.j>|e wbo are
buyiag fall aod wlnter clotaini i .
mii wiih an advaace in the prlcee wbich
tlfey have beea aecuatomed to pay. nn i.. u
? i i tbia thej ara taafl
thut it i- the McKlole) bill. ihe bigber
BipOaCd by tbal l-ill. they aie l".ld,
luilke :l ral ->' in Um -iiim.' pri""* of el.'lli
iii.'. ili"*- -..'i!*, ..ml un.!' iw" ii . ,--ir\.
. >! eiiiir*". in-i-ii"t li ue, for bul n \.|\
-Illlill IIIII' lllli "f lll' |f|
ifltported; bul lha ?aaufaotuma bava
tl'Llil llllvullt ._'" "I l_e Ul"'!" .-"'I .llllle
Impoaed bj Mr. McKlntey'a l.iil io p.it up
tlnir pl m.-a. T.r.ll pe.'*. aud th" r.tailer
oi e.uir*.. followa hia li ul'l. Huehof the
roodaapoa wbich an additloeal arha >
la.il pUl w.ia lll BtO k !?? I I" t.ie lull la'
.?iiiii- a law. N. ?? 11 iu-i..-.-. loli.u.t.i'.
ia taken of the >|, Ivml i lull i.i
lihk lllore llli'll' \ "Ut "I lll" |'""k
ata "i lha oo_eu__tr, A rrBltemaa
li, ui .ihi" t"|.l Ul" ! ..liv lhal ll w.i- th.'
-uni" wiiv mit iii blaHtal M t, ? iinim,"
be *ii.l."wii.ii ha goea into towa i" bui .i
-un of thlcker cloUilng, I* nu t with tlm
Nli'Kinlei l'lil ninl ,li imriiiae in Ihe |.ri"i'.
nn by d" mi iii" !'? m . i ii- ui ik. aa I
lh.it e.iii'litiun of tbiaga ii* an ni'l iu th ?
?:iiii|,,ii.-!i? \\ hv. Un j are doli
iimi.. aad ii i* inu iu.' it-. ih .1. n- an ..ii
|ecl i. taoaof whal a Uepublican taril n all)
iii.'.in-. ih,- MeKinl. i - .- pai aa i
lea ui a pod. N'.iiiin.' could be aaore oa.
portune for the oauee ??! Um I' awcratlo
part) than lo bave iin KVpublktaaa'aaa
tiirni eaormlt) go into efeci i-t whea a
W lliill | "lltli'ill l"llte-t I- "II."
DIPLOM ML i U umi-.\ i m i iu: i <u \ i.
\n hii.i iii* u-it to nn Bflbfagtoa Um
I'oinle il" I'.iii- Ii i- I i , n tl'illi il :i* '..
mie iii iii- r ,nk, ih ui'tii. uni aarvleea,
yetll laperfeetl) Bppareatthal Bcrupulmia
care haa been taken in prevenl aaylbla
Iik" un . lli'i.il eh.ii.i'i.r !? ni- .ii.'ito t_w,
n"i|ili"ii. Iii" aili 'iiu-li itmii .iet* lli thia
a ij in "id i i?? ivotd nm niiiiii i . i., iu -
luk.'ii bytbe i i'mii republlc, wbich tao
i.-ry touch) in ull thlega ibal n late ?" pi u>
i 1 ?? Wbo Iiii" il "lunn to I ul : ? . i I'r nu-..
' . I. IM l.ll *.ii ii. Id, Who .1".
".iii |'U nn * Ihe < "iini, -ml :?? ,1 ii li it tha!
_iiitliiiiuii underatood ibe alluatloa per*
I. " lli, nml ii|i|i|i ri.iti il Ibe ne i ii' - i
i inini,- tbia ii'.i. riiui.'ut. Ue wi.uiii, l.e
taid, hava ll ao otber wey,ea ba i*?uu
plj mi a w*it i" ilu* i ..niini. golag
.\"r frtiniliur ecenee aad revlewlnn I
memortee. Tbe talk aboul Mr, II u
:. imii.- h it lor tbe nn.-i ii.i,i to avofal
ue. im.' thel "iftii i* ii"t.-i n-e. it !'?? were
bere now Um l*reeld. al would gl mHj ri
". ii" the iii-im ni-i,'ii ii' ii. ii,ii,,i, _a_ if
I,.. r.tuiii- ta l"i" Ibal Kcntlcm in
ii!-. tbe < "nu! .i I'.ii- will
''" u nn -! w. I.-' iu i laltor to
iii" nn hn,. iimia". nii Uiin -, * iva
i ii'?" iiitii.c ih.it be i* tha r.oi.ii.oii
1 ' ir t" tlm tlll'ln "t hi- lliill?" ? ? .iit l.v. i.i
I , ii 1" tbe ? "iint. Ih"' iiiiii, lil . . ,. ..-i,.
i the i T'luii preea upoa ih" m .nm i ia
wbich he haa been welcome to tbls e uatry
bave li nl ii" .-il.-' t wn never up ii lha mt ? ?
i ? i?- "f the :iiiuiii.i-it.iii"ii.
W'H.MNi, lll): I'K.N-I'.N "1 I |l 1 .
a Btud) ofthe h*t ol penaloufl graaaad
dally bj lha Pvn?iou oflfc
i.uit with - ItlOUfl iu?l iii Ihi
t II1K". lll tlie |1, -l plaoa Um liat ifl
? ii u looger than uaual, t i Ua ra nn i aaa.
p ii .ii* "i.?, uml ile- Radicala ?? igaiu
worklng Uie l'i ii*i...i i nl!.-,'. nul ti,. i, bi th"
?? wh.:.' th- i'i oplee' iu ii", la, M
iu l|. niini bold mi i" i".W"i. i ,"? i
number of |" tiaioua _o tn t... - ? \,
-i ii.* where tbe l>, ino. i n- .,,? , rowd
,i': th ? party andth ,, diatricta
wlin-h abow -i.n- "t un.-iii.iii.-. ninl,, di.
lli publican y.k". uml .a di tire i .
lt i- ii potenl profltHutloo "f a gre ?? branch
I i.i. R ... i ..ne al *' rn.' , nu I i "i.iiui-.
-i"ii<r l! inui i- doia bia full tbare
"i th" W"ik. li waa ti"i for aathlag Ut il a
ih publican committi ? of ihe ll rl
to ??"in i. t Imn uii. i nn Invcatigatl >n lhal
provi 'l thut in wn- naworth) io bold n. _ ,i
w ut. Inn nr- poalUaa ia ih.- inportaat
bun un whlcb i- und. r hiachfl
. tii i w. aOTBB.
TO tlM ' ' . , Satinial
I iiioii, whi.ii ia now boldllkg H--IV1. i.lh
annual w a*i"n ln thla i i h-tiill
i ii.i ,|i" Unlon, '.i Ituiiiiioiiii'. hi- ni ,,!,? .,(,
, li.itloli lor tu, li.l" l-i,: . I i,. flpp i .ili.ut
wili ba graalad,
NORTH CAROLINA.
I'olill.-.-l und llll,,-, HflflUka l ."oi th.. i,|,|
Noril, M?u.
ittl KH.ii, N. I'.. ... : . , j. .
There waa .. a_ i Uag h ra i -1 r. t i;
ll".III 1' ..-,. "Mll"-l.ll". ut whl.'li .Inini II.
Eavee, i?r. M< U, k. \ . itattaa, aad otht r
wi re |.i. -. i.t. u??;, ,,i, ,,tt,
l . inini ..mi!" un tctlv. campaignfrom aow
?ii, umi will worl i . -.. ,,i" a full r.
? i'.n "i iii- Kepuhlieaa party all over n.?
*tat_,
\ \ IUOBOI - COTTOa vi vi;m i
Tiiii. waa i rfgi. - apward aaataaai ni
in i"tt"ii lu ie im, mornlng. The -'.,,.
? 'ini|.. .1 up t" i1'. > nt* ? uiy iu ih. morn ii -
and ataid Um re all dai. lindii
i ili it ttgure. I waa ? auw d I.y a
nu ui Ihi "i large . ontra. la whlcb bad baaa
tik' n bara lot b i. Cottoi baa Iwea al
: a ? _t i'..-i.
i-|<i 1111 IIIIU i.M* ia "i|l,l\|/l\i?
Dr, D. u . < . li- n! r, roa
? ?I th.. nu.-i prominent lYobibitlnn U-ad i
lll the -t.il". h.l- l?ind :l ".ill | i .i -|,|"
li.iillilll'il Ill.l-- lli- ?'.'., I !.. ,| .,(
i,i, i nabora Octota r iTlb, . ,
thal I'r.' ia i - iniu I l> kie, ? . , , ? |
Ibfl N'.ti'ii ll l-.il.lt. ll il Kveeiit'i, | ,m.
? ? ? lha i'.n
; . .I ..i_un:/iii_ l.n- li ..ii.ii, ,i,
th -i ... for a n ular < mp tiga.
vil K|._lt_U *i:i.K-lU..
. Ifl ivii ilnl |,iT" ll, "t I'M. |
I iih. wbo killed a woman n. ar i u
Uie N"itli Caroiina and Virginia i i
1 Muiitii Airy,aboui two yearaaati
i. arn al d ln i nn. - .-?? ai i .
i!. ,.nl |0 .iwi.it a PviiMii-.n |. ,
"iimrol N ir.' ni.i. U 1* ?aid Ibal TUIj h.ia
eollteaacd bia crillie,
V'i R_ MCit'i tliu:\ i -.
Tha pellaaat VTIIatlagtoa hai .- , i
thut a -? icg "t young a. gro i? i- >i..., have
beeaearrylng "ii ?yaU niatic bi
bava ar.i?i..i ? numbei ol lhaam. Tinv
bave robbed i nurnb. r?t h ?? - . I
r.illx -1 , !..t Ih -?? tr.iui wbich fn . 'ii
B i;.;a wirc ah_enl.
VJIN'.K NIKMH.N.
i ii.-luta.ri i-aml in,"!, inii-a nf Aahavilla
ti ive oalb ?! a n laa-aieetloir to U
Kralay ni.lit t" deelde wh. ti-, ? . , ? i
endorae eiiber of the oounti n ,._._. ,
bave l-i ? it I'lae. l la tbe li hl t. n
Veaaerdny iimrniiK u- ;, tnini on th.
I'.'.aiiok" aml -n,:tti"iu i.iill"i,'. w.,- paaa
nlag into Wlaatoa, u raa mt.. thraa littla
irla wh" wi ie ptayiag oa lha irarh.
in a eiit, and tatally injund one. und '. ..i
iinoUer acrioatlv.
DYNAMITE EXPLOSION.
(im ?aajra Klllril a...l .tuulhar Haill) In?
l'l r?.l.
( iiakii.uk, N. < . int. *. -^n-ial.] ?
a aaajaa natiied Maarga MeOhaa wj_. _.? ;i. ,i
U.i? luoruin-: mi lli.' Vulkiu r.uh.M.I, ne.ir
-alialnirv, hf a diuamite i \|.l.*i,.i. li,.
waa on. nf Captala Kortiiiu \ baada, aad
with anotlier m-.-ro uaiiKil llcnibertoa, waa
iti.|iilin_ u h"l", vi h. ii _M th ii.iiiiiii- ,'\.
j.'..,|.d l>> iii"i:..,i. ll lafl_iip__e_. M. ..h. _?_
iu u.l und ?l*' i im .? ib.-wriat
Were M>.wn ot. 11. mt?rI.-t.'tm ia k.,?|
to r." out. aad be Motbci * ue b-dl) hraiaad.
V'iiui' i-'ortune. u aou of Captala Pettuaat,
i' . "iitruiti r. h. d iiiat i. ft tb.- bi !?? a tw
u i,.iit.'i uioi? the explo-i.-i c\iurrvd,

xml | txt