OCR Interpretation


The Vinton record. (M'arthur, Vinton County, Ohio) 1866-1891, May 09, 1867, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038222/1867-05-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

UIdBliM OTlKKr THUHSDAY, UY' -
MBS. K U Til C. lilt ATTOS ,
At Bruttou's Building, East of the
CoWt-tloutCj
TERMS OF bTJsCltlT'TION.
One year, .,t.hw.v..,:;, $1 50
tight months, 1 00
Fur month, Co
filit&ATtoS. ' .. . JOHN MAYO.
I IlK A'rrOA & .Tf.VYO,
jrr O KHX V S-A-r-iA-W-,
S McARTIIUK, Oiiity u
tlTIUCgivc cympt ttriili u lidC'-V?-IT
iucU et.tius'.id to their 'fcaie in vfuton
niLndivinii-K Cbumli'H. . iiui2
Itg C,tllll!X. .
Hack Pay, Bounty aiulin-
WJILL 1)1 colKtcd i.K.'ninJwbV' V'-
th,ffftri;s.(T?;-eViW,' Usht7f W
Si
llojinty niul 1'oiiKiins, 'artiF-wiil
IW, l5)fci
mntr;- irriifttliii,.sitHi of
oai'tated nvJiiiuiV cluiliib L.'icu"('l lit'
a.ltv.to.i .',.,
.11., 5?. .&
A'J' !Tlarn. 'in
Till a i- ' , .. .., , : . , ..., 7
A Ti'.'l.M.S A l LA V , M '4 .i (Tfl tTTjf, 0. ,"
I .!i.i.V..--.
Archibald iflayoy
piIM.AiKr.-Uaulc Pay. H-.u i an .1
l' Marti.Stvifr He frM'ii(,ilT'f.Jlm!teSi - Of
ItS'lA 41ioVirlf llouxif. U' Tt.), -.wa.rjit Alt
eUlinrs vlitf nr t lUiiK tl by.'lkti-xKi,liio!r pcy,
lirm&lyiMM'l pensions,' killl Ul ft iiliIU Cl .ti'i-.
owa, lutliern, jii'illicrx, orutl:ii8 and kiVon will
4t4W'Uiith.Knti.M .u.ita i.' im J"" :
iA praciKi'Hi intim ill 'U(lj"iJiJiJf C.HiU-
lie. AUo
l e i fy vvi.oeirr cl intent :l uv
nno. ti.!:
u ti.c v ihinn c j.tiMik. juLiJ
r
Homei . J onos, ...
A will ti:iiJ t'r"M.W'.lt uii Ui-i.ijij CL'.t'iis
OJiaqoVir I'. It. uvi' Stum. Main f-'rtct,
'l .' r. -TV
w
r. ."w.r."i?.
iiulbwt'it Jiuiidiiiii.MvAi tliiir 0.
halitl. 'J.i'iiulWngr (Kmc tl ihiXvv. fiiiiitv
ii i I t i i i i i i i ' 1 1 '
c'fe; 5 1-3: xr
.W t. b b K I! 0 L D Ii R s v s;. . :
JUSEPll J. ilcDOH ELI., iWf.
. JAMTlSV.lJELAV, CA.
If.'iflBtJ.NljY. K.U JJliDOL, A. Woi.f.
Ifc.V, AUS1I.N, D.V.EaX.NI.LS, lVsTliO.O,
. . , ' .V. A. Au'siin., .
iutiK of Disniiint iii,d l)i pit;it.
IVJUuiiy i:ti telHiovonnimtit Eccuti
ttyn, Btintl-t, iiv,
:C'uJl(fctigi,b.ii,ft(Jti,ut tlu'..tjsuulr;sii'.
-Jau21U':
T,i3rS:iG-3ElL B RE CHT
tjVVUOLLSALL GilOCliU
-tfR'bn UOE DEALER,
C&M4t.i.tif. it'roht Uiul JVi'u'iiuH tlrld.
,iirits4Mt)au4iL)iiiy.i-: '
BUt'Ail kinil 'i-t'-tVui.frj jrnJioo.
. . . ... . hwC
kuifuiift
rybot A.vbsii''j-:MAki'.l5, Si'ir. tr.tt. o...
jLJ poito tho Kiilot Hvd'4,ji.'-,.ili ir, Ohin,
inanaiaoiura 'o irtipr urwj'ffin I is lino.
Kcpiiriiij? iili" JeJui-wuli, leatii' sa i.im di
pitcn. iivonH giirnri,i.i
ics
Wodr4.jtn ..I Wibnia
JOlHJCl
1 .'. 1, v.lil ,
W;
lock
kjtJi mquc;t l:u KpsOiaUdttukroiof-JS wiuy
LfMi.diatiU t l,Aj:lMtj!y,.,f j-.y ttr?;it.
k of all Uiut ih )' ft l:9li-iiu(p yriliopj.
i wnitB V iirifn(.v Wirt 'uf oiir.iio'y.
t , t iu "
.fHafirt i)iln't!w eity uB0ulicUe-.:'ea1!i
i..fc,.
fftH.') Mllfi I .)Ili.3 ""Ii '11.
)v'fliHivt, pUcu;r, WartiyW0 . .l.i
wTilgiaU will ,11-1, iDlvd it yi.4-.iiric.u,.. U'
biVhfb -wAa pcr'..iiiul!'y 'I'lcf.?.- Tirlular..
VHIl'rtftipirt'ciiliir'ii ei!t ti Vitlnu-r," ,,,ri '''
-Wl Uit tmit,iu tai iho BlfrtlVtf ufnrWilr
Ii u jv I 1)5 1 jh ir 1 ? c h , . iwi iirt
U;t ui)iy Li'aJ.wjih us (l.lltir akd, Ji'XriU
w.Jm, v.,...TWt:y, akw.rNzo-,,'
Ail 11 K liU i
.
1,' It'
FKQM nd t'r Sunday UmlUh flayd VW
18 k 1(uh v,i(i k'Qo Min'laf;
Station!. Ml; 1 ytjht T.
CiiicnTiial ,"" DTna'ni 1T3." a 111
Chillicothe, Tfff'M' O.". a 111
liqArtlmr, i io ,;n'3 a pm jift-ll, ii
Zafrski, .ret, i ..4ia .u-.in.. ,.-;T-p,iv
wrytt ,;. . .SQXptu r, lfod$,a.ui
JlarrfCttal' ' V "'c 40 a iti1 : 1 1)S ) ni
ZalesRK 71 '" ' 10.10 a rh'1 - Tl P J)"M
MsAKltuV" ' ' 10 33 H hi n 31 ijnn
Hni(kii?'u i . 10 43 iwn.'ll 12 pm
Chillicothe, 12 p nt . . L i!0 it, in
CiaeUiuuiti, : t..ifjniMi&PO.pn . ..6 60 a; in
4U
,iBa , u CMUicothe, r O."' ' ' !: '"
Sp-Ali. tii) kkn . i. i i.i n -''.' iLi'i utot.i.i
J. A. Scott w,- -.- JErropnetorj
Totttieriy of lleXir HouMWhecline,1 V.
l.jfeVilJiiim' i a in iM. 1 ollad, (JlerW.
dlgibe plaoelo buy fiaroiniqdioinefs ptir
UqUVKh 'lino Iiei'iuiueiy.Riid toiletiti;le8
oil and paints of every description, tobacr
. co, louff and cigar of.jve'Jueit ouahty,
. rtf'jB.Yery.lowKatates.j v ''
-l Shattfereil coiistittiiiiaVTe-
fcrti by BlUfld'iJUtrot ittwua.
M'AKTHHH, VINTON COUNTYOHiO.lA.Y, -8,7.
W I T f T . ' 1 1 I ' 1 I I , I ii " i i
Hi:
Excelsior ! 1 Excelsior !
'.CT
II AUK ' LATJblLlll IINAT0I1 !
For Kcnioviiip Suiicrfltioiis llnlr.
To tho lu'lic (si.ei?ia'I1y. 'tJiIn' : liArnhmhlit d
piUtary ri'rilmiiil. t.-t lf m hcintf in klmovt
ilnJi-l.-iiil)l Mmt 'U t6' teAi'ide beauty, tanily
' lM,djc cot bniu. or, lo.ittie ! !n, t:i
Bum uim ii) tin i,iiu rwni.f is ;f I'Trnnkd, ff
rt'iuuu i-u uruuo'jti luut ircju low ti ri'l iailn. cr
1 1 bi f ipi t Wi If ' I" V I ! i'f I ''l ly itntdlJ;
hml r f OiiJ j I ntii afii.g tlip mum. ll u' l!i(t llie
bkii (Ml. (inoln n'l tmr4hir '1 li! iit tliu on
ljfri5el4fiif.l M.lM Fteir;r)T iftJlW.W4
rxa)
jT5 lit KT f-llHatfU, K'6t pmliid,- to uy. u.t-t
tihctsi uiMiiiuurr in cximciicc. iruu
urws.rn rwipi 41 .Hi, arattrt "J . ' I
! BKK'iKU, Sia'TTf ,i.:Ow limiVt-.
"'-' iy , , ' iivir m., Troves, r; "
-;:.'DBiTJ-g!;:
Anbiirn, .. Golden, Flaxen
and Silken Curls, -!
ijtm-i:' m i. -Ui'iiH-ipp y.-bt.'ii-t. Arkux
I FKISHt Li. iIIKVICrx. Oiie nvHKii
lluii m HfiahU-J it olirl' - tku inui t otruiuht nud
J.fuhtwTn hntrnt' eiilitrrrx into wavy piiiRlfl.
it .iettyiiWitii:,iIt:ii.iM'ij,iifi.-'l,lj h,o
tui-hiumil tiJ Itlfiii lul 1 U.LW n, vkU llu-
in' kt j;r lifjin reultH. Ijhoh no injury t" tliu
Imir. l'rico h) mail, -cu7i:1 mij iM.i l, kl
IfOS, ORGANS
CJNi TZJVLIEj !
, f " t
'KSyM'f?j?iyafi t1u
$10, i20,S3Q, ijilO or $50
tj rs " ?r
r.Ielodcon, organ
I J v UiU fy tela
Piantt;
I itCfuiTnV i3n lurjo 4iu ir-fijaj It J
iiiaio.?rans & !V3eio!coN
until) aidji,f,
Or:':u:s rtni! Mclndcons, wortli
' Jtl'JULflt--;, at.
. rib V .U,K
1.:
jVcm f m ib tii i) U
Ml.l lll t'l l'lll $2W to
21;
idontojldo'.!. W
dosiCio to riiii). . . ;(u
, lo SMI to Sti'H.'., . . lu
. duti'iiit' t'i.7tiii-,,.. Oo
riiiuos and Or
iiiii
do , do',
ilo . . do
lo 7 , do
Ud ' . the
Bj yti'iii uf c-v liniitlily rujnici.ta
nuiny pj r- m.itIiii J wilil li()J it ingnih.-iiHii t
my llu fill 1 j-rK'u t im iiiclri.uu-t.t ui mm', un
oliaM.'il t" Uli'lia.-e ill. J pa y tor uliv fiillu.u Uie
li'H ii4i-ivepii.'uee,-, v. t,; ) K,u
l'cr full particulars, ui!rs
n .,'1 i .iUilNOIUKCH, JU).
. 0 Wum, Pwiifjli UluviiyiHliy. I
n lioionclo mill Hetuii t(rni, inr
Tui. K.NAiii. Gm.u MtiiAi. I'iano.
SoilHAIUT. StllnlUT iVt'o.'g Sl'l'tlill( I'lASO!
HAM'S Si ItAMI .IM'h CaIIIMT IMlOA.MI,
Sii .MMIKH'b GhU OjlUAMo.
Am! .vnriuiu klhci .gvjud i'ixiijn, t rpinn trA
SiUu-'.oiiii, ; iiimiiuil i
,
Tlicto ooiiftli (luil ".idiiiKH ol joy to all,
To 0 uitt uud l" "Id,, lu gruil-uml tuMiiull;
'ho.buttuty vyhi. 1. uucu no, (iKuioue ami
ir,,- i i ,' , i , .. .,
1 frea fur. all, tti);j 11 maj be fair. . 4
By the use ot ; . ,.
j CHASTELLAR'S
WHITE LIQUID
EI
Fpr lasjirovijig uiiil Btuudijui.;h Cumplcx
ton. . , , , v,
: 'Dm mo-it v(iln.!:lc midporfoet prrpurntloti In
UM!, fori?! vmi; Ihu )iu a ie 11 ul' ful piurl !ili'
liuliliiil .) o'u'ly J'ound i yuth. Il nuicklj
romuvuii i'nii,.F,rvokliist I'iinplo.i, . ISIuIvIivm,
Jl.iilt I'uU'hWl Piili'Ititii; Jr.lilpti"lis, and hli
liip,UritijA Uiu bk;iji, . kiu'llv ImalluK t),i'
fume icuvnitf tlio fliin '.vlnl" ami clear an niu
bmter. It i the om'v rtic'xvd' tlio kill'! ul
imter. It it the om'v articled tlio kill'! uwil
y illf 9'i"'H iMlJ! 'ft.
an as iiiJfnpi!ii iillo to a perfect ioi!'.. Vp
nards fl CU.Ot 0 Imtt te wore Kold ilariiitf IIm-
li
inn as ukUupcti ablo to a jiirNct ioil'.. K
wards fil CU.Ot 0 Imtt te wore KOld iliirintf II'
luiet vcuc. ii nii)!irii;iii vtinriiiiti'u uf its eliiowi
m.. - tl:;... c v v
.
:
IF YOXT WANTabOD
; ifi)GiuWi$3;,; :
A'rntirotypesOpaioty
j Any PJherlClnllol ''tyfyiffy;
i" ' ' .:.-taroo yrofij.' t-. .
;e:;inai!vci!titsT.
! .i' - iJ .;'. ii,. ' .-i::Ki
l!u is better preparrl rlati 1oVr.fu I ukrginp
:i'iettirctUli 'fli.', Ill X.t.l. il , ,
I Xolw yur i'Ut.iWAferiitelieJ . and dcfaci d
Ipii'tiirw to liiifi! ami )Qii ton have th flnett ol
;pici ure ninilo rfip j'hp-Jfl ,-.JL . h
Jl Vi'll, Wlni Uliy hllill VI H..liri;3 iinniyu,
lliirei! orMdnll, til! ieulwijf I'Veparid-Jto do that1
kind ol worfc. ij t h : .i.ltioiq
' li "ii wnntaFINE C.OLt) K''G. or other
JKWLLKY, call and nea hint '
: 'lfyon.dotin'-lmil Bnythingi" ctlland e'.li'
Diuturui'.-i , : ,'., .-.I. ii' . ; , ...
, lie wijl lwni be foqud, nj hie rocm duiinj
bitifi'css heti'rs', -'n 'IV B. DaViV1 kniinini Vi
liWir,,Oii;'ii .il iiM ?i Mu-mdril .o
'i1 Vi
,;, ObfUfi.ww betttif)il,nvd fnjr,
With stiirWeje uiul radiant
liaut liair, .,"
WIioho .or ling leiulrils Mft, ontwirlcu,
'Eiolialiuid tWvory hear, and mindi
i.
Fot CurKwj ih& llair of either (lex into
' H'fl ,nia '(Jlimy Jtihyhta er. ileanj -m
' t-i: -iT'i'JIaMi'fla Cwlw irw- Jipi
BV to'slnit thi'riie!e Ladie''4M 'fiffrithiroen
can boAtiiify lH(i Mlven tliottkaiid fold
It is thy dnlv ankle lit tho .wcrM'trrai wiilKtiri
evaight hair, and at.the. tutii 'tim' givl :U
beastiful, (ilopsy-' uppeBrBree.i r-'fhe' C.'ispr
Coma uotonly carta lfn hair., but (vififlaio,
beautifleo and uleauwa it; if I4ybly and dKlijjht
fqlly puifuiued, and i the ijipbt conn lata vti.
cleol iho Kind ever ,uffcna. to he .AmerKaii
puMto. the Crisper Coma will be teot to atiy
AddMiiUvf'l"rtto, - ' "
r Wl U GLAri & QO , t JioraiMB,
Kol. B'Weal? Wyetw at.',' Symotnei K. Yi'f
aiacgly.rt f.;K .'.t l.M .
''3&ii$dod' aijd; vpuilifiil .vigor
GREAT SPEECH OF HON.
GEO. H. PENDLETON.
GEO. H. PENDLETON. [Special to the Cincinnati Enquirer.]
URBANA, O., April 25.
: Tho' .Court housQ in this place
was crowded tliis ieveiung .with a.
splendid yaudience , of geutfenifii
and )adies, ol'.au parties,' to list ?n
to aiViiddre9 1'rbin the I6n.' Oco.II.
rendletoii; tofhc i)pmomric Club
of this town.- 'J'lie.addiwis was a
inasterly dittitrtation Mipon. ifao
gcnerarpAlhic? of tho country, jtnJ
iho trcnu'Jidous changes that have
beoii wrouglit by the Badi'cals irr
ou'i in'sliutioflLs'.", It wa3 .listened
to with rapt a'utt marked anentfon,
and excited iiniversal interest and
;adniiration. ' It 'greatly increased
tlio hiuh-re mi fa frir th-svpnkpr-ri.Kl
alfittlf a'ciiuiretf it.f hiWLliB tates-f
man and orator. We herewith give
a lull report 'V-1. V'
' When I, received the invitation
to addrrAs'()(r this e'vening;, I hes
itated, to ac'gept it. I ani, prolbuud
ly sensible that wo are in tlic.ntidst
rn,re,V6Iurton;j,Mlilfa'g,llib,,es.
senUal fpint of our stem ol j;ov
ernment whose courscfi and limits
no human sagacity ciui predict; and
I iWthat no t)ne dht' lightly to
assume to give counsel tohiscoun-
to gi
trymen. in sueb'an. emergency. . ' '
Vet, in a KepuLlic, where eve
rV'nian.by his vole participates nf
tiveiy in (he government, as Iho
State jnay fighrfully cilrniiland frojn
everv ciliisen the norliurmance of
any duty, whether of counsel or hi
arms, so, also, may, hi-fellow-city
zons, who mono wield the
'vitil
cvey
)ower of the State, call on
nrt'inber for his opinions, and tile
reasons, wliich sustain them. , JLe
demand at once confers an honor
and enjoins a duty it is none tic
es imperative becauso it is made
on the humblest oftheiuall.
An opinion, it in his duty tp
have ! It should be formed with
whatever ability God has given
him, under the influence of pure
motives and high purposes, of a
calm and candid and truthful spirit,
of a constienctous effort to be right,
of nf(dst dillnJeuciK'n one'selt,
of due apprecliitioiv it another,'" oT
perlect toleration for all .- And 1
eontess I have always .admired the
i)atnotism which, 'invoking these
inflneiices in the formation of, opin
ion's',' ,gives, with becoming niodev-'.
at ion of expression, a prompt ami
read.y.' response' to ' the sumtnons
to fltitiounee them.1 v' ."''
You havo here the reaon for my
hesitation and of my acceptance ni'
vour invitation.'
I 'intended to have spoken to you
of. the measures of the Congresi
which has just , adjourned, and ol
tho various ipuestions, conuecieu
with the present canvass, when a
single sentence from a speech delir
ered years- ago chanced to meet my
eye, and changed the current of my
thoughts. 1 1 ho sentiment, tho oc-
casiorl, and author, arrested my at
teirtioujiaud ledOilo'frtwi tliw
sjderation of,,special acts pf, ilegi-
lation under the (.iovernruenl, . afnl
appropriate !trt' tinies of pence, to
that 'of 'the mighty changes in the;
organic law' of government, whost'
ariitramcnt is usually tht sword
I' shall t'ohVideT-vrtrlics ,artfl"pnll;
ciesj hot, in their cliarncter as me
n'diAM1.? 1 r if t ?f. '? I1 s ''J c s f S.f
ernment'piii in , tie itigher charai
ter of. the founders- and .destroyers
arid restorers of government, ' j'
j'lthe spring :M ,1862, almost" be-'
ore 'the .'active' 'orjeratioiis of : the
war had couitpencetl,',a. geptlemau
addressing a ISew England l audi
ence on its causes: puriwses anil
wanv yoatliat none of you will
ever again see the Farmer Repub
lic under whIH yhw were' born."
J' He is an' accomplished speaker,
ai e1o.(ii'6ht a'dVb$" af'Iearnec.
scliolar. ijie! Type oi.j ',c.)iss, the pio
neer, of a BdiOQl. Wealtli and. leis
ure had Enabled him v-iof: many
ear r to ? consult 'hi Si: taste' in the
a-.v fi i1:'j......vi'.,;i'-X1.!''i:i
xuoue hiiu jni.rpv.s.e ui ,111s iuv , u
as I19 himself. bpnspd, iri a lecture
in theCity of-Washington, in .the
presence of Mr. Lincoln and mem
bers of hUalfne'eliilt. devot
(feU'it fo nineteen years-' fol he di'sj
ruption of the American tJniori and
the overthrow of '.tho- Constitution
which formed it. .' ",, ; J,,' ,
,'.,"1 warn you that none of you will
ever again see the Farmer Repub
lic under which von tfere born." '
rWliy 'not? iThe war then being
wagewas avoedl to maintain
this rarhier Republic. Th'e'seceiJ-
ed -States claimed to dismember
its territory, Kiit otherwise to leave
it'jiii touched.' t. JThe Administration
asserted its nurrjoscto maintain ter-
ritoriariimita, aidrdclared tbatlts
I
form and spirit were in no event .en
dangered, iho leading roembej
of, he Cabinet, speaking jo. .tho
world through, the min'isler, said;
"Jhe right of the fjta'tes and tUe
condition of every human bejng in
thetn, will remain subject to exact
ly Hie same laws and,, forms of ad
ministration, whether the' revolu
tion shall suce'eed' or," fail. In the
one cuse the Stales', would be. feder
ally, connected; with the jnew Con
federacy; iri the other they would.
as now, bo .mcm.bcra of. the. United
rin(n I.., i,:-r'...,4:i..i: 'J...A
uiiiivo, ui llfv1 vuumiuuuiu
laws customs, habits nnd iyititu
tions in either case wilf rehiafn the
same." And this was necessarily
the theory of the war on the part of
the federal Ciovernment. Ulher
kwise i1
wjse it would have secerned the is
. revolution';. .o'thervjso,,.it
huuiu uuc luiieii up uinis iu eueb,
a chango in, its own form andna'-'
ture; a.ijtl, thus, trauscending all its
power, would, in the forum of .con
science and, piorala, have 'released
its citizens, from, all thq 'obligations
of allegiance. ,.. '.'';, ' ;''':'
While Mr. Seward ' t(ius, ;ofl be
half of tho Government, portrayed
the, issue of the war, this prophet :
Trophvc, said it.-thing of vil
I'ronlittMijl, If bit
.1 !l
ii oi evil, '
proclaimed that the revolution was
progressing that, its result; was
certain: and warned his hearers to
be ready to see that "old thuigs had
passed' away, and all things : had
become liew." : ''' '
1 do not question his motives, nor
impeach his purposes, nor inquire,
into the sources of his. information.
Did lie speak truly ? This is the
question to-night.' ' 1 " '
Tartner. rcpulic hot warlike re
public, "'not growing repulic, not
iiiagnihceiH republic, not liberty
lqviug , republic rbut Farmer Re
public. It is an expressive name.
Farmer, the synonym ot honesty,
simplicity, frugality, 'abundance,
independence; tho ideal of labor
without exhaustion, of luxury, with
out, elleminacy, of providence with
out corroding care, of activity with
out hurry, of leisure without' idle
)tti(s, ol'vlreedomi without" licehfee,
"of 'purity with -out bigotry, of inde
pendence without, intolerance, ot
that spirit at onc,e hopeful and hum
ble, which groys 1 out of the ever-recurring
realizaifonat all times and
in till vicissitudes, of the fultillment
of the promise lhavwhile the earth
remaiuelh: 6t'ed-tinie and harvest,
and summer and winter, and cold
and heat, and day und night,, shall
not' cease." " '."''' .
Farmer life 1 : Freedom from the
noise and turmoil and dust 'and
smoke of the crowded city ; free
dom from 'the daily,, struggle-. and
daily. .anxiety-for bread; freedom
from competition . with ..the. crowds
w.hicli. throng pyery avenue of com
mercial and mechanical industry ;
freedom, from the close and, daily!
contact wilh, vice and crime, which,
the temptations, and opportunities,
sufferings of .a city, lite develope;
freedom frptn the small roouW,, the
crowded tenement houses, the tain
led atmosphere, , , the contagious
diseases, the .unnatural hours, the
undue excite;m,ent, the exausling
pleasures, the guttering splendor,
the abject squalor, the artificial. lile
of the .citv-ind in their steadthe
pure air; thrti abundant iood, -the.
deep, the relreslntig dews, the cool
breezes,, the peaceful order, the
amble' hoWs, the healthful" habits,
the cleanliness, the' contentment,
of the country, and that quiet ex
altation.iof. fpirit-. which V springs
from 1 he contemplation of the beau-
rtes of tTntnTe,-a7rd -the-rrrocesspyf
its activebewelci)th935ence
of the shrewd cunning, and the
acut e sense, YliicU .the )Conpetition
of trade , engenders, . and, the ..pre
sence of that large-hearted i great-:
ness"vith Which our mother," xartri
rewards those who call, "on hef tilu-
nificeaca lor ", the' returh8'.'oT,their
labor. - , , , t., nan
' "tn'anrlpnt'tlmcs the sacred pfoujhs
'"Ptnpiovcd" 1 " " " . ' " 'vi 3 "
Thv Kings nrid awful father of mankind.
And !im. wmparcd with whom .your Iih
!!t tttbl'S'lv ' - ' .M 1 (.!'.! I'.'
Arc fcut Uie beinjrs of.n 6uinnier dnyt' . t
Have. Iuld tbe.scalc of ,enipre, .rylcd tltc
... StOI'IIL; . ., , ." , . ...1... .. ,-,
Of miulity war;then.wlth urtWearled nitnd,
disdaining litte dvllracics si'izecl ' "
The plough 'nnd greaUy liulciientfent lived."
' And all these qualitiesof indivi
dual life find 'their representative
and "counterpart in national char
acter. ,,j . -1 '
.Go, scaa .witli curious' eye the
structure and history of the Italian
Republics of Vehice, of Florence,
of Gerioa-Uwhert, as free citie3,the.V
soudi t the control of the commerce
of ,the. woild, and so. far succeeded
thai their merchant rhlers compet
ed with-l-uay, far 1 eclipsed the
wealth and splendor of Ihe iriun
archsof oiber lands. r Iead,again,
the history of. the Netherlands;
,whea Ghentud .Bruges, and'Ant-
werp, exhibited lmperlar power",
and held within Hheir grasp the
treasures of the land, and of the
Islands of the Sea. They were rich
and powerful, and, lor a time, pryjt
perous; but the noisy turbulence of
their Democracy the wild passions
of their fickle populations, the un
certain energy of their nublic; wiUJ.
urwbu una ri'4i wiiu iqp,cuauge.
of the" bourse, or with tho emotions,
which were commuiiicated '.is tlio
citizens crowded to council at the
loneB of the great bell racked that
element of calin repose ;and undis
turbed deliberation which is essen
tial to the duration of republics.
I hey could in
an hour call their cU-Y
V'-and, hy ftppealirigf
lzens together:
to their, patriotishi, or cupidity or
hatred, so stir the blood ait.o- evoke
an opu'ence of reourcci and an
energy of will which poul;con(iuer
the world bui' they could not
.quell the passiohs'which"tl!'ey had
aroused,.- and private .right were
sacrificed,' and publioijiiterestB
were,: betray ed a u d ' avir rc h y , e n
sued, and Democracy tool; refuge
under the shelter of a stronger aris-
tocracy ; and thisj refit in twain by
like causes, so'ttglit to the:F1tr6iiger
arm of the monarchy ami the Rtf
public : becamo ' the splendid foot
stool of a throne, or dwindled i)vay
in' povertyf obscurity, Pnd hopeless
weakness. : They ere the coni-'
niercial republics Ofthe world. ' "
Compare them with Switzerland,
whose, mountain fastnossest,.have
produced a ricoit-shepherds, and
hunters,' and graziers. ) rr i
Compare thenf with San Marino.
Its population is eight thousand;
its area is not five miles square; its
little Capital, perched upon a rug
ged height, can look down With1
guardian care over every fool ofthe;
country. It was founded in the;
last flashes- ot the declining glories
of Imperial Rome. ' It has outlived
the darkness ofthe succeeding ages,
the temptations ot the commercial
success ef "the twelfth, thirteenth
and f6urleenthcenturies; the con
vulsions andwars of those still
nearer to our day,- and her peasants
boast, with entire truth, that they
are to day the : free citizens ot the
eldest and smallest republic ofthe
world. '"' - '
, Compare them with our own re
public. 'The history of our race,
Irom the landing at Jamestown
and New York arid Plymouth Rock
till the 'loom which I have cited
was pronounced, may well excite
an honest pride.H ' It has its dark
spots, its pages of 'folljyof weak
ness, of crime, but on the; whole it
is a record of great 'virtues and of
great success of industry, frugali
ty; simplicity,' intelligence', apti
tude for government and love for
freedom. ' Nature had done much
for our country. Circumstances
have done milch for the develop
ment of virtue and the repression
of vice, but to our countrymen is
due this measure of commendation'
that they wisely profited by, these
advantages, and steadily maintain
ed their position iri the advancing
ranks of the progress of the ages. !
' These were the1 Farmer Repub
lics. ' Theirs Were ' ;- -
' "The softening a'rhi of rvacc 1 " '
Whate'er the liiimaniziiig muses te:teh
The Godlike wisdom of the tifinper'd breast
I'rogiwjive ..truth, . tjio patli'iif .lovgo (ol
.thought, ' ' . " ' ';' '
rriVesti''ation' crtlm. Si-hose stZont power .
Coinniand the world ; the light hat teads to.
i W'"l'i l j., if infill i , -j f ,
Kiiig.i'jiniil rne: the jroveninierit of (aws!
And all-r6teetliigfiwd(Hni wlileh flloncyo
Sustaiiis the imuie and dignity of niaij.f q f,
Ior was oar'owh'theleastremaic-
able ' of them- all.;i Flain. BiinpIo;
titibstentatious," strong,1!! was louni
ded on the maxim tlnt the'ttue Ob?
ject bf all government is to secure to
all men the eniovmentoi the'great
est ahiount i liberty; that its; chief;
function' is to keep the peace'inor?
der that each man may .he free, to
develop to the ' largest extent. .his,
own aptit ude for happiness Th.er.e
lore, the'eubjects On which it could
act were lew,: and the powers , with
Which it could act - were limited.
It 'partook of the character of
me men oi iioi. mcj
practical men.' They had been 'ed
ucated in the 'Revolutionary !' war;
or in the civil service eft then
States or of : tlie 'Confederation:
They had nctedih life. 1 They were
riot dreamers. 1 They mdnlged in
no vain speeulation'oi1 fanciful thgi
ories. They sighed after no imag
inary perfection. They preferred to
live vt ell in a land of actuality' and
fact,irather than to struggle ; for : a
Utopia which has had no existence
Ince tha'priBial curse ? iTf'
One juare,'ten Jiots, $1 OO
i-acH adUitlonaJ tn.sertnm,-T; .. . . . i 4(r
Cunls p?r year, ten liiiA, ?. .T'.j
Notke of txecMtors.-Admlnliilni-
frf f hi X
AtUchiueut notices btiiire J.f a, ji 00,
Local notiires, pt-r Hue, . .' " 10
'Yearly advertluciiti .will he,cliVred
$70 per column, and at ponortiuit
rated lor lea tlau 4 tttlumn.nTyiiaU la
advance t
countries,-, befuieyie'.ictipifrom
tliat wonderful event ttQok place,
They; adapted their 'naitutioni
to their, country and'tim$ Xhey
copied neither ancient!;, nor ino'!or
repdblics They iuventecf -a j8g
tem different from 'that of ,Atht;ju?i'
or Sparta, or Iiomo, oi- ;Venice,?r
the Achcean Jagiie, or the-Uyti
FiepubiicV or tlio" FngUsh Common
wealth, -x It , iwaa. a federative re
public; or, iiaJioulkcdUcitjl
"repubjio oirepuUics.'J u.iiheck8
and bafittrces. -m iaifctfcfn 'Vas
.Uiri fSimnrcr. nrm It lTnnoil limi.
tations ad resjnctionsVnii the'p'ow;
errpeoproriirMhft
knew that k'tyrairriy Tnny flow from
as Jrom the pan.ee of the sovereign?
'PI.- .1 if II ' IT -, T,
mo ureamers oj vi' (enciLf vo
lution.' arid the 'liberals.' of oilier
louiiii if inebo cuvBiia ;mn,i.Ufiia- .
Aions treason to liberty. lIVo man
respect mbre iihantl theJopObli
cans, and Democrats,' and Reform
ers oi Europe, by: -wiat'efer'naine
they may b9 'kno'wrt : their' lieroic '
couragej lljei.r unVhakdfi faith',' lliefr
unswerying.allegiarceftthfi.cA'Ue
of -pregressr-Bu t io inrmeasura-rs
bly do they fall bphind Washing
ton, and Franklin, and Madi?9u,aud
Jefferson, and Hamilton aad Jay jp.,-
practical 'knowledge,. f mankind.li
and. ii the ;wwdom : of its:. applioa m j
tion. Honest", intelligentand wisB4ij
ineu of 17&7 1 - I fear-it will ..-ba- a
long before i the. world i: will ngain
see their .equals. It is held st upid
ity no w--I ueliove it is cl issicaHyi
called Bo'urbonism to admire their
wisdom, to regard 'with !aflecfi6n
the work of their hands-,' to believo
that all changes: in iti are hot. re. -forms,
to doubt), that every, village, T
schoolmaster, 01 Godly preacher,or
'aspiring lawyer, and above ' all ey- '
fery "loyal man" is a safer Vitat'es-'
m tin, a more siuiiiut arcnitecii. oi
government than they, -, -t ,,,:; :
1 will not. analyze mord closely'i'
their system of. f governmenV, it
endured from 1789 tiJl lSCO.., s ;r VjJ
Shall J recount its.htstory? 0 Shall;;
I recall its results? r Siiall J remjui
you thai at lirst it meet with '(eri-'t . .
oiis opposition'; btii 'tlirtt wisel'ad'-r;,kV
ministered it proved itiljenififceride
and tixed itself firmly in the -liearta z .
of the people that it. waged wars
of conquest and wars of defeuse .
that it felt the evils of domestic
dissension that it encountered the 1
perils of neutralitand.all thejdif-
hculties oi a struggle lor commer
cial supremacy, and all the viciSsl
tudes of national life, and that 'this'
Constitution of government 'wai
sufiicient for all these things Sriallr
I tell you tliQ 6tory which.haug on,;
my lips-r that obeying. Ja'wfuf ,a-''
thority, observing, the precepts'6f;'
paternal nffectionj' exercising rnod-'
eratioh and kindness, ' and; above'
all, revering the patriotism and.thej
virtues of the fathers, and. seeking,
to.iniitate them, these States ana
this people wood the genius of wis dom,
'and 'found', indeed, "its' ways
are ways of pleasantness, and' all
its paths are peace;'? that-, libertyl
was in mansiO'i:and in ..cottage, if n
city and in country; that prosperU
ly crowned the' '' husbandman aiid
tlie artisan", and the metcrTanr that
wealth aiid powers and feeieiice flndT
art, and learning and religionyftnoX
the kindly charities of a robust aad
manly philanthropy did constant
homage,' iri their ' rapid' develop' '
merit,'' tot' ihe' beri'ellbe'rice'bf--(lie5
Farmer Republic' io: or, oi
""ilnd hks it passed nwayf
1 Why' 'should' not ' this 1 :sfSltelh?46)
frill of blessings', have satisfied' the'
aspirations'' of otir peopMo Wbfc
the pe-rpetual.longius.of the lw.ra.aA
m;ud to leave the well-known Ir'a'cL
and to encounter the -perils Otfh
novation-arid experimeritt' , td
' During the1 closing !t6ars
p'efiftd,: gread dissa'timctioh WlUt
onr political system.ymnirifestedit't
self. .It was .popular,? fo, propQ6e,
radical .changes, in, the governerdi.
established yV.tjlje 'fathers. .iThe
declaration ' w"a's imade'thaTh -Union-1'
of ' slaveholdirfg'iarid hba-
lavejiolding! States ronld.hotei.
durer'althouglii' such. j a, Union) had. '
been so ,; brilliantly, jSuccesslui, for
three-quarters of a, century .''.tight
had suddenly. broke in 6n trie rhind;
Tlie wisdom of the p"ast had become'
darkness before the; -surpassing. ef
fulgencCiShed .upon;, the. i preenfc
A mystical .higher law?tlwdfl5,eea
discovered4rby its ybcerfarn stand
ard our" rostitutibnV in' the futnre
were5 to1-be' regulafed.:'Th?'jdohi
sfitution m eertain respects iamng'.
ed it, and in so far was the Constattu
tion to be spomediuadldiBxegarded.
vt '.(joncludedinefirnextJ'iA t

xml | txt