OCR Interpretation


The Vinton record. (M'arthur, Vinton County, Ohio) 1866-1891, November 19, 1874, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038222/1874-11-19/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

J iVeuof V in too eon aty.a superior stock
of Dry ft?)l. ed) JjuHiuns, ijn termt
the most favorable.- Iseptiv
ff fflcArllinr. Ohio.
fviif iIrUutiCQ,iifVfrlo'ifletrttiin)t
Notice to Teachers.
--i
ft1 TDB libAUD o-f rfofool rVaftiers
' Ias Vintnn rVunl-v will man I safe tt-14
! ration School ltuuse, in McArthur, on
' lV!1 'rtf.3' ?"rdf ,!'. Ml,.r),,
f April, May, (September October sod
f Noember.inJ Hi&.. lt j Saturday in
Ajenuary, February, Juno, July1(Au.
)go ifid iietuiUis (n each jearJ Jix-
Seminationi to commence at ten o'clock,
?ati)r'tctory.eTiiftjoo of aoi,d
WoiJ ihariictt will be nrquired in all
i mm I A lee or ou cenu u required
Jlby law Irmaveaob applicant, -v . .. ,
II IV IWU iESCb'ti i Board of
JjtviimS, it j -: I hot
hohiMil . Ex
aminers.
I
V llowurd SauliurV iltrt Aksocia-
( .j-l -'-Un.. ,i. ...'....
Vor the lUIFel ni Curt 01 the ttiwnad Ua
Yf orrnuate'oti Principle of Ohrfatiaa
( f- : J h.lmtil.ro.jr.: '
y 7 Se.y ea fh fcrror of Youth) and the tol
yf i iniij'rtMiail9 Marriage aait SoWa
f )!.,' I MuHMry t ! for the aiHieud
ii''fei"ia tMMleJ 'e.uefope.j .Adilpxej
w.aaHuci.'now;Lux p, cu,mi
W fyLV.ll-. r . ,.- , A rf.tnlil
VAHtHa lEKCAMfMENT;
rBtW. . 11:.', . ' I;
N""". ; lVnWinenl will herenlter be
R I.I tin tli- urcond ni mat
'Monday ereiilnaa ! i mefa
dentil. "Kir r.-nn ol 'jiher ttii-ailipinriiia
Nhn may riming oiil'jliwn ar invltfl W
iMNid PAHIbllV8'loN,0. P.-
I Jrtiii T! Ki. ft ' ' k .1
I WiiT Kia.t, 8.
X Mi'Arthun Ki-li'r IT. IHTO.
!Tj10 Favorite Fine-Cnt
iV I r3 o'kII ntlu r hranilH. h'liihl ill l i.lur,
I pl.aaanl laliul. tui.aU and Ibmiiii; in i lie,
iiioi niMi-yn pn.shpae- i4ry tfii'.inv 10 t 111
VnwVi, nd ) ik IM XihI l.m kei
' tuil-Ukilijtar per pouuxi, limn nny mhe-r
'brHnil nf I lie raiiiv ur nli aim i.frh n. lew
1 'iiala fiNwi'tincJW- I'd itnfelel.lnivd iifinxl
y mi pw MiiianaTi niiiHuiny riiiiih wiinin
ilfc liaktawie iiliUKha. find nwa kIiII im rt-H'i.
; ng ! in. it .-hen ;( i.ii a Kit a unk
' Jliilliailwr.4hiiii am 4lie Mium(wtiiim'
I j aiiciit and -ll at lowtrt Kautur) fnuea.
fh tia'H7 , ii.i.
kr 1 rt w jm. o
rJYZ! & M ACKEY.
t'hMnWttMT t- rijr s Allot Uariiiee
icniLLHjoTtm)uiiioy
TuVjTKH
' yVTK Ihu Htieiii'in 01 turn liniila'ind ftir
, ii'miu-nifil m th lnriiti"(u'1toi Ill's i.hnviHr
wlbliii! ,Vu icill mmII ul vwl-v
f 'ioi tfi tm tntli trade Uiil iM 'diipd
24, III
ja a .J r.u . f , . . ,i ,o
'' - 1 -
" 11. 6b. I. WANVrnl .-4.
To nf II. dir ti to ctaaiimm.1 in rfi.MYi ri.t; or
mh .hw?,l.ii. , .1 ...;. i., .11 .
'....T
UliAU41IUKllAllYf. 1UMU1U
lilt,
J
rBARMEFi'S. .MOVEMENT
UlW 1lollla:t k. II .... VI J I . '
By ,. Pi-rinm, aoitnaWeili'rii Hnnil, i"! irirn
Complete nid ridiiilc- It'rideii up 10 Jimiirr.
.1(11. i'i! .ini inirimiMi li-iiitlii'r miU'ii-
linjl Ci'lJigViialwiir'tla" fc tofrktiutd.
W uid bg Auannml. -nr tri o. tirriliii' , el.f..l
- . 1 .1. J . . C. . 1 I . 1 J . 11..I ... l...
a11 Wat nv ii r '.'vi in.,.ruinwii,ii
-Iff A i.T.s.ii.iii. : : . ;
,an
i- Ijami ,, iiplifd .J'O 1101 l i ilni "U mi
Peiium a work Yull m,ihniii.,iict, am
B4I III!.'
..HI
al'prii:l,ih itrea iili'i'ii ( A'ot onto wi.'
Til II 11 "'1 rt 1
J'l" '
ATTORNEY AT LAW. '
J;-Ui.eT.imtrit Viin 1 on!: two. j
.JJaUght, Soliand Ixchanged
J WiiMMiii)-wH-fi ItrnWelti : j
57& ACEES ' 0F:LLND
.J4-I .VtaH4lJ -aitA- IN -i46. ;
.Ml af 4M9 ktW.IU 1 Hl'aJ ' '
.... .
Ckuity KofcttI iwifc.lItfona;hiIrao
-H dfIHFAIlMM' tAr WITH '
ia i 1 4 i.'i
In hi fit.ivi I ''
jHi r.i. 4VaiMii. -AMifil M acre.' ' ! reilJ
tooiKl "ttmne hn- and onl-liuiMtlatrai
'(wi-r4.mpiar,' wnlimt, oak, ai-h, inukory
5 a TiJtre""Perfe,o,U..fl
a tvi ni (Wir. Ci.ll Biian.
ifc3.
arlhe
...Jl.hn. 'ilKll
ATMRl ol h Hmtor:4andii.nearihi
I &M a k. B. '.'lhe limU r ullli more
tt,i.ii pat Air the land il put tin in the mrKeq
-Title iiei'ect. for full- neeenptiiin entl-nnoa
rwnteto M.t). duNKi. 1
1THIN J4 mile of tie SLACK)
1
II It I lie IHim I'iidwihii r mTm-T
iallortv acre rleared. tair implore
m . . i , .... un j
-i.euia. a ifona euai wi'mi"'"
Villi
Ac
to arruonpa.
-lOOD limber land, well watered ana oar
Jihe railroad.
Title pe.rre.-t.
WiUbe eoldlow.
ISdee
B. C. Jo.NKS.
eia a- aja a a wj
J4 ItaiaAWiaofMnawkoluviit
m j.tvnr MI11III i'l I--uimUiJ
I I i
md mofl itw,f
tii ib
iwiwtau wiHiiaira4iiMW.vtrt
( 'Ajiaaua en jv tuwi
atuMMfM"l MM
J'..tOo-;,.'. idll ..'.klull.C lllfHl
apaiUMtfpmpajfvvBrt ;
II H 1 iJ I I
UIIUIlIU
IpJi W'.,li.'ieaiVV7i1il'Attii-i-ii.M J
IS Sfrttrffi.'.iK
I. 4ni..rrkvM,ltlVcaIJ.I,naUer rkayenu.1
nMi r.uMi. nkmt rk-, T-a eyil
mm
I P101'1 0""fl of Vinton CounttA
LOCAL MATTERS.
Tbe Vivton ;RooBf ijew-puper and
job offiot ia foaijle taj barjiaio to a
cush buyer. Apply in or addreca
JOUN T. IIAfER, iloArthur, O
M. & C. R. R. TIME TABLE
On nd ftt flondnT N i 15, 1174, nntil far
Itirr none. imia will run Minx; Moa. I,
I, , and wilt ruudaiUt Ko. X.lmlr xceui
Hmrua;i Nq, daily ctopt Ugaita
GOING EAST.
1
tmal,
FUtmai. Cm. Ki l.in. i. .
IniHniwil..... 00, m t Wnm II Ioiibi
.'hilllculh. in,, q no h U(n)
Rirbland Kur... t I 47 k a a
IwiMlvn ........ t no u 4 4. a
.MuArmct ...., JJ -fugu 4 81
Viniun 47 1 lo " 4
Mnkl. f J7 ; a 4 S7
Hpp FiirnaM. 4 lU " I II K 4 44
rarkcobiirt 4 at li 40 "7 a 60 "
GOING WEST.
;
,
'-; 1 ' rl Una Urn Rt ' ,i.Kt
Park Mikm-a ...... UShiii' 12-uii m f 4S,,m
im furowa. II " , 1 64 in II 41
ZI-KI. 11 Id N , I i t 11 u '
fiDlua ,nw,M....U l7 " ' I 09 " 1 it 'l.n
McAthoi ...... IJ iTpm ' a U" It Kr
Ham.trn t...lll 17 " 1 ; t et - U It
MivMatd tuf.i-U ll " . !( . II 14
'Ibllln'Olh..... i " i 4il ' I IS 'I
i'iiiiii 1 f-f a.-. -,.7 ,Hi'
Vn t ir'nnloB kvw)f.i Cinilnilld
rTfl iM will tot nil tttinrt-'t-rf.-pt
Ulintua Vallrjr. KHriD'-r'n.. 'rpr', Horn,
Mu.nrllli-, liw(in'in. King'. No Swill
imp l Lmrcland, ChiMicnin, Athn ami
H'lir,iMily. No 6 illtin lU I oinmiin
villa. Buna Hill, Noro..i. ilnkl.-r, Mndown
illw. Mtd.rni. !... Inn'l. Orrriihrld. (ihilh-
rnth. Ilmndcn, AthoiiH and Biltir. K. S
will flop al all ataiiuiia eti-opl Kin( 1. Ing
tiain' Mimnvil , Byar'a Harir'i KarmiT
ami Onion VmIIfv. No. 4 will xinii at Heipm,
V H V Jmirlioa -llHinilrn, Chillivniho
and ljilHn'l only Nn 6 will lop at B. I
pir. Alhon-. Hanl'lcn, I'hnhrolhr, Urrourirld
rnd Lnvt-Uii'l. Aii'ominudauuu iralna will
makai tha utopi -
ATUKNa CMU.M'iorHR AdOlMMOUA-
, TI"N. 1 ,
The A A T. Aci'om ;ina raafilmTnrhll
lii'oihn.ai in 14 a hi r Ik. Ill 42: Hi-h-
I Kurniw. m Hi Hmndrn. 11 I'i; d 'tr
thur, II 14; Vmt ici, II 34; Z.ikiki.. arrivM,
II 4'si 'H.rt, II 41; at (ih-n-. 12 4 i m
Trim, nn thm P IH I'H VI 11' I'H RlUMi:H
will Inara laind a t 10i.n andiMnm,
I arrirmK m I'nrtiniilth at 11' 10 a. in. and M
If in. Kamrnmni fiin will lmv fir unuin
lata iHIa in miiII4ii'ii 111.. arnviua at Ham-
den Hi II 'II h. in and 40 1. m " -
TrMiUMffi 'tin- tut LovMlunil fnr nil nnintM on
xSi
the l.inl - Miami KlMad, ind m Hi Indian
(iiiH'iniiati KailniHil Juiiriiiiii tor
'Went; at theni, with lln 0 diim-
hna and ilm'kin. VhIU KiilfnHd.at Pnr,r
tmrg with 'ho BhIiiuioi A nhi Hnilr'.l.
1 v - W. W 4-SUfil.V,. 1
1 . (ieni-riil -m frinunilenl.
i
t'Ja oijTtHtf if, rs directed 16 Wi
mmj x"2 tLSit'.t ; - . t
;ifiL: .i, M..i.Ara.",, VVtirk m ill- E
'
' Kk,mm mber i1it' pnor Tli
lirit-e ol 1 lie . Ufcoril is 'onfV
$2,00 a f)Hr
Tub falling ims r nn
' -.A .;. . . n- : . v. ,1 v .
Miciificeti nn bgrut .1 uji iiiga t
thenar' tltp-irling jilone-i.
1 . 1 .I. 1.' ' ..Iv;
1 Thk orri'ci linie table 01
llie Ji & (J U . II, will be lobiitl
lie Lead 'i ihl. column.
il , " w is !.'! , uoe.i'o 'JjT fur
lil t-Vfic aln Tht-j wrt lulli
rijir- Him mil bt-1 iuntl fdpet iul
ly pdldtuble. . , .
Any per o.t wishing to inukf
u guuil 111 vestuifiii c ii do dn
lV culllii: tat ' I Ins fflc"Uiii
bii bbctribiii at mr the. It cuitl,' u,
uNew subscribers continue tt
com1' , 1 wo an. I "tliree ;evr
I. n , ' 1 ' ' . 1,,' ' ." 1 :,, rr
d.i. II ; 111 .mi :uur;J )n oMioi
hevtrul litimlrttl mure new
name!!.
i'"i n 'i .
. D. N T ler uu'VolibUrk
l be p pera utuil. alter tlin 26 )
nisi., Ihev nmy bedtime uiel
ij i .'
Hiulmlly over tiie Tliaukegiv-
liijj prochi rnatinn..
Th0 M. Sr C 11' R Uo. have
coin(neteil their short 'hue road
irOih Wirren Siaiion 10 Park
erbburg making a . cut-i ff ol
hbobt elt veii miles.
' ivtRALi ttt tiur brnllit r edit
18 yioi' nil : kmdd ol ,f pnrt I.';
Oti Bol'durnifr the' late etnoky
t
even wit h t heiti'D bbnt1 thtf 4. li
i',TffB.',iii?ef:;bivi4',iiT,:ha.i'iitl
euileaitu . iti jpri4ttle; i li., f.m li
h" 8tiiT:crow nr li at !lf litf''jte?
il H V v". M I 1'-, I ! W ..I ,1 j
tone tliuiiK and i8,;8iruck, qi(
liie he.id wiih a juikcr. he mfre!
y,;i1ikB7' ne trti i":' !
iHnipr'aa lie w-aa'pain.'
iThb i lite fraiiibV.bMve pretl
I ff t u jllV' cliecftetr'lbe 'firesi, ii
I',',' .1 : i. . ' . .4 a,
tM , eeit tnii.!'; It ban jVein a
iul,v, eonte wei4f aIaitneLlin
h'supply di w'aft t' lit litVuii
0 i.'ii': n Sif. y-t i iii .iLH a iv: - 1 ' '
littlii. purpura. would, luil, aUfi
4;.t:W-j IB !l:i ,ilj-'h 4'ijiid
U lj 'iiii v i ll h.ii.-v-)?! 1
AfTtk Mli- fii'tt- ol Jt4untirv
etiislieiH alum ".to -!pwty.'.T htj
-oulufi ihencouniyj.i'isuUfribj
'iti fif.VVrsl:cetJ Writ irfr4
Kl.f 0) .SjlltUJlll .') t'--''' OI'J 1"'. t
!!4j.ec;itP, )iilTr .aivtro t l i.-.ot t
1.1: ntnnfi n't .-if ;-JtM If
i . . ;
" -
0ju,;:r; ll,v. keep a, goim tioue,
"aohBble' prifce-,ahd irivi'e
, ,ie pj' 'iheiiT Ymioni jrouii
i Inwndet inil ' ihe "nubile If eil-
' ,'i,V. -'.J ' r- :-";'
. Watty. n3J .a.q mt a
fcna nsH-ff .jnft-) aa nan rna
a iMtaxtVaeaaewUi laW faJr arlar
.jcivatl J:ioir eL!rf.if
Fak ner au i onearlck weir-
iuriuiic lovaraa boii ,' but
.tofp,tjBe Hreijfeitciefice tif
acMnp; 3 dooblfjlrje' anfl wo
HV(tw re-ei irprq rlje, WartiP'
'ni near. by,'0ne bttheta tlirew
a til t t Ji at i Ifey lok' iU t of t fie
fao j'u; thi9ulikJrftti'o iaw' ol
' h Pritlegsnr'a, reel'Jeno iV r
Tbe boft n'ruck aaiiiataii in
ijide dtidir,-about; two ieet frtirn
a little friih Aliou'i ftryears oM
dial fiioodrthe iooi ol' the bed
of (ier 'eicti iisler', ho .was iin
ler t fie 'medicaf tare"oi' t)r
Uoleroan P,We - tlmVlWirori
b.it was throari 1ntrt"the win
lowwhMe the moilier and he
olllejf AjljildeiiV tMtj'llm-,
loriunatel.v lo.r them, had gone
into au ailjuitung'roora to look
nuiiOf a uidiw-Jo what
the'noiseVutsnler1
sohner hkd; IJiey done this (hah
a inulieiiiua villain threw the
aforementioned bolt direct I in
range ."where, a leyrwcntida bei
'ore, Hie mother and children
Ind been seated.""
hi:' 'i';T "" r 1
I ihUprl' -Jid (learn, at
he .dr'aaikliops itl,.arm the
Ueinot-ral ic; ( i"re8n) )' nurpesfl.
and t hut the lean dnnnbill cock
now oils arrnaanil vtuhe vane
j fuppUj ,o I ! ty'nuri
House uififtw ilieir' viciorv.it
ia,nt) enon;that:tjiey j slit mi Id
buii.i; up n ; pil'er.Hti Iron b"lt
oiit' tTttie pytp'J jwatiin and
ilimw iMlirtMigli Hie window ol
h old Veteran ol the ;Me.xtt-au
'A'aVJhe'if Iiia ' a i t! Wrn jll
children i ail aronn I tleir th x
inj lie.trl lisM'tie iiot fl"inliiii
any tine ;j oiilp.'Jel tie", dark
deed would hot, liaVe. levered
the 1neH8t ol tin Indian savage1
VVus'lIii.t pr(4, in tiieii; pt-ipo-riitic
inf ilu iMim,' 1 1st ' to all
li elln")!il civil Bel IniiiHni'i
'ijlnnie wliviy- ia Awt Mush."
What riiakVsi more nirprTatn,
11 poRsilile jVibai.'iiQlieir h ile
.or 811I1I11 r, that they ilmuld
have i lecled as the u' j ct ol
heir aplven, one who tn
itbted in the 1M1 xit an war, tor
gelling thai it v. h a ' Deinn.
1 raua w r, it a Loco'tit'ti'' one,
;t8 l ire old Whiles used to Cull it.
Dtjl they'' in .'llitir-iiiaUsnaiii
h-iie loret the Mexican paitol1
1 ..f '-" 5 d c 1 P a e t in L hVi fh a-' tfl n t
me 1 iij 4 b v cniieuip.1- olj U IJaW
auidtnt! ci r -nn. j
Transfers of Real Estate.
t'," dieariieM et'al In A'UIe
Wells,! ijuit cbiim. 22O4 ucrei
wiiReBv'iiie ip.;$30o.;,', ;
. Surah WelU to Ahle Wells,
quit rlaim,Bame lands at above,
er'SOO.-l'i. : . i.'.' ; i" :'i '.
VVillii.m Weill to AbleWells
,!; fl 1 H . ni : .'. - ,'l ,
quit claim, snme lands "aa
abovp, $300. !: :"' j
0 W, Fietcher to Able Veil'
quit ..claim,' 'same lands,' as
" J.-hiel A. I'fil.o.h .laini.ei
N 11 n n e m a k e r. , n : , h a I f if ' iu
mr 12;i'uf.diia;''$8iK0. Z a j
Diuiel N inueiu'iker ioi i')'.
'! :!' .1.1. a f--; oiii . : I.
M itlonev. n wy -hall in-lot 1 2,
i- 'Hi ;-,), , i-r ,.,, i ,' i 1 1 1 1 V f j "
Uunday. $000-' aJ . ".,. x ;
.P ,. ' Mi:' 'Hoi.a .
'!GMrite L fflr to John B ih
el, fn, 120 acres. Kirhland Hjld
U nria..ii'fii.J II 510; -Ad I j
. m VV nn. IN. Eiijdamir to-Andrew
Wolt;iiirivitied ballot '410. 10
acres?, Ek -ip., aiiil ulniii,'
31 and 38. M. ArthiiV: S8 42). i
A' B. ;PI,d "ii'0veii Duwd,
20..icrerli, BlVpV.f OOflr'v;? '
, v,,qea.pii'wd Ufr B. DjCivrd,
iOjAcre vE 'k tiv f S.OOOiI1' j
Ili-nkli.g.liPjftttj Edjjle
Furnacj laud'.tbo, fl.
JBSitnlt lOajft.wiCioI.ltlid
leiH Maule, in lot 105' PaiueaT
"ifditfou'to- OaTndenV-Mr J
Til AT'TIMr iTTVjU
.'ft' rr-T.-.. r.2rtlA3J
iIC irnvnrii rnuilimili'll
I.e!d;:lJo tTlWrnffce.
wereTs-uti hb 'oIIoWiSi .t.vt
For IS Month. -U. II A I
D',',wd.:"a?T'j;.T.,.i tri j
; For;Slonth -f ;T-' '-li V'l
11. M iJainpbeil. VV, P.Timlier'
maiT; 8.!G Dlirti.'D ift Snider
andjTv 11. Bii-.Kirk. AM : r
For 6 Month -E'iz i 0 VsgjU,
D. U. U !z el 0 BllilUE tuna
L-iiMieri Mar.y7laldretvMri4
J . ..I t."
T. EnuiTmson, J. IT.JE on J.
VV. Walker aHl BelleOainubell.
. ' ' ' ' ; t
Ji. U. XT KBDUJE. UletK. 1
.?;vtf.o a:af Ta
Thievery.
Sotnelpe:iry LUIerlpa J 6aa
how, among ahan li the fol
For aayf.rjijrjinofainfrs last
that sonjft pUea of. apples that
they bad irflh'bfehVd cover
ed with bruch bad4)eii!trriet.
ffeii.an.d Ur4 quanljtiea of the
iruit take i Jh'relroiiK i On Sal
11 r d ay p i y Vj W il I i a ru G 1 1 1 d : i o t
hiirifld autl stood. 4jHard.'-"All
wairCklni and serene' till the
bewitching' hour, 'of mulnitfiu',
wheu an obj cl-wilh -a aok
was seen moviug atealibtly
orward Irnrrt the rear ot the or-
iharAr'iytrtjiQletele his
piece'lo 'fire when fh6 a'ore
aaid ol clrekedadle.d ,away( a
fan i 1 1 i M 1 e g c o u 1 1 1 - c a r F v -1 i
Messrs Go d. have now taken
iheir apples out oi the wet.
t'O'.M lastX Fridays tiijl'ir,t wo
nicks beliinsfing to Jaines Mor-
jjan were sttden irom Dnwd'8
coal i lianU.! hit.' Mm um. i'.",..'
i i, "i i -
ceeded, with the assistance ol(
a nriyaYe tlwiivetj.aiigaf
curin the to-N, finditu an l
deiiiifjtf ..uirm, . iti G:.id.
UlacKsiOitli h'ip, where ihev
. . i a i i . i,' " i - ' ''
bud been leU to 09 BliarjientiJ.
. l i i ; i. IMS I .
..CnAttii. . W . ll Lund has
kindly remeinbere'd ' die pnri
fer, and left) with :us a, niceioi
of applet) and ibllbrkii, whirli
Lij Ver.yiaccepiab1'! nd ( Itir
wliifh he ha? nur ihanks.
.:l l " " -Mil .
Till dweltuig house qt Mrs.
El i ih.'-tli Sifch4:m S.tn Tp..
about, five mil; fl n'Tlli nl Mc
Arthur, caiifi lit fire on Sunday
n i as 1 1 1 Mm and biirned dwtk to
e"th. r Willi, "all the', bou '.t'lold
.A.
tlHlS. -j
I ri A
Thanksgiving Services
Will UV 'he d!(at:i1?0liriMian
Church, N..V. 2Q JiA at ha f past
"Ji fl'o'clf,.:; I'hiijok jgivujftjH'
o. rse bwUel. Ill D. iM-iriitiii.
Ueva
.aJnlinait.li Vnil M -X e.l,
ike pari tit the erViCes.
li
wiLLdake
,.,Jat Lt'ltV ' 'Temperance
L'aifue meets at ' Joiiathan
I'letce 8 r: si leiicc,;yHf;t M tin
Mreet, In triiilrow, 'Friday e.e-
liiiU, al 7 ."o'clock. . A full at
leu !aiic' ol i -itll members, us
Weil as all U'llea'tinieri 8led in
Ut4oaute ol. tcmperaiicej is re
queatetl. '."ij. i.:. i
j jTuEtloftlt e,TMiJux;ertf here
land lime nr, reading will soon
ne1, plenty," rhererore yn'g wunl
rr read, uid in m ikinfj 'up yt.ur
t,pi',.,ot.,!pap"r do hntV l'"r;ei
yi'iur.o'uht.v' tap r. '.We will
nivd.' you, in' the .Kec -'rd, llie
full: lvalue of its cost.' several
limes over.' We want sevrral
hunilied more subscribers.
-AH ex- Iiange shys Lonk out-
I i. .... : i.Ta.. .
for spurious'1 bills." We , ore
looklhfoi geiiuine. one.:
i t a tan t - i ti - i-
'Did .(u'j.bori'ow iLii,, papeif.
w.!.''l.o,b'criT,.. ?,;;'.;..
MARRIAGE LICENSES.
'-Alexander" ltoberts ami1, Fra'ndes
JJlHIie. i ..t Srnn-.h ..-.-. . i',. A 'j
TWocfil 'Wajler. Knu:irji'r.C'C.
OrtlVea.' '' " ''" n" "" "I H'-n -.tt
riaoNit , t'hiiit'icra'jiier. tinllioi.tlie
(ihes careful attention to Itiaklng onp
iee ni utbf r pio ore u.f iotures uny be
made us Innre as life from the tiniest
luckef piotre anil lue In vert wuy
atiniwiiry ua caranw'Hnn jmiiciuus
eiibiriniff Pli'nt'iifrhti frurti natortt or
CrijiQ other picture coiced in tbabeet
etyleS in oiIl-water rnliira, k-V'in, pas'
101 ur ma, nt ruiee mi eutmm viruigH
atancea ; . . . . . ic -
McArthur Market.
Hour, tier aat'V ' !..'. '. ." 91 30
Uorif Meal porbush.,'.!.'......- .70
Corn ,j',,.,i , . .i.i , . ...j j ,4.vm 6'lt
Outa i ..'.'":.;; ...-" 1 ' 40
Whewt ...:... .:. ;;.;.;... J OOdl.lo
Beans I .fid. 160
Urioil Applet JJ
Tlmotli y el per busli-f , - 3 75:
itrl "!T.T:0l1 ..!.'- 31 175
Onions " 100
HHy .rnit" Ai". S. JS.OOa'JO ou
Uhiiih. ciiiiutrv 12
Mnoked slues Wl$
LrUrirs ........ v.,... n 715
-butter
ttere
Urd
.3D
IS
.jiftv:rrjt'
Tailnwritn .iX .!?f:' t(i. HVPtW f0B
llovktuir Ttaltv Dr bbh:
, f ' ,4 1 .V i ih
15a .'5
Vinegar, dder. .
i. i30
WhltevKisli 0
Mackerel 1 ...: :' : MO
itiu coffee r:y.::r:7r .. 28
Tea ) :(?:'i'l.'i.V.-r" 1.00til.
Uillee Sugar ;..k. .'.' j M)
Velbiw C ' r -.1 1'
New Orb'ans Mdlassea. h;:J. ' SUsroO
sitirxhniu'i : . ' KSSO
TXP., I .;-At,. ;i i--'-UJ
Mar ( amlles. per lb .... . ...
Somii. emiutrir wet lb .i.'. Mt6
c .1
O- ... J . .
,' nitt -
"t r.- ue
" TpT
eWool :t.a.i;i3.....w-.
. ,tfl' r -i
HEKENOW:!
j
j
(
J
'
-
0.ilee.i fi .'"I M.
; I have pianu-
factured and am now
offering at lowest pri
cesa ' fuirsicck of 'all
kiiidsf I, !
? 'it.- U : Ji
?FUItSlTUilE',f
suited to ;this market
T Ttnll vn ntinfiofnro
AAAwAAiAA(A.4yV4AAV,
4.i. j
LO Older "Tl YTlling Q6
VVBa""aai
gifed in tnv, line.
I. ak , j t f
A. full, stock of Cof-
'in i -'
fins and E-arictl Cctijco
. , . .
alWayS On hand will
ffftri4l funAfoTa- -mifl
aueutl J.mGI3,LS
hearse. when .desired,
Corner of Higji and LocnBt StreeU
" McARTHUR.O.
7mrlH7.
-H. A. 1IIOGIN3. W J. R. HE1NLKIS.
.'Illt.tial.S & llCt.LU.-ft
. ", T ' a . . -lo :,
MANUFACTURERS OF AND 0EA
RS1N
lTVLlX-,.AlElUClIRBLr,
, Scotch Grkaite,;: i
Ancl all iinda of Monuments' ani
..i 1 Tombstones,
jMcAtlTHUR, OHIO.
"SaprlSTA ! i i - .'
NlW I'lU.M.
Theitn(.eri(ned Savlne otmed a eo-part-ner-lnp
nudi r the Sun uame of ,
' McQOMMCN '& EVAKS,
I 'V.
Call the attention of the ptiblm to th.ir lull
LadiCS and Gents'. Gold and
' . ' ' '' " .
. ,-Silver Watches,
: '
l'4 sl Guard und I ptrtl halm
Solid Mlvt'rand rialeiin'are
:iCC': i)r.:': fi,Tju .
lAsariis and 31on-ii Improved Spcciiu
tSE CtlTl-Elfi tiOLO rENP, AC, ,
IIEST, CLAS2 JI?LET STOEE.
' Wedding ritifi and hnir'ewt try made to or
der. .' ....
Hei-"rlnii of wnVhes. clncka. arid lewelry a
afei'Mihi ' ,
JSeidiaige Ihr aniMving fonda Imiiht i t
their atiire: 1 ' '
JUTnlraorrect lime luka it from their chrono
meter the only one ia the city.
1,1 . I.: a',' ... -
Next Door to Warner otise, 6n
Paint Street. Chillicethe," Ohio.
J. 8. AleCOMIllOJN, !
f VYili.JiY.ANS.
7niyH74 ' - ' ' ;
:2-
3 2-
CD CQS r t
-I T3a V-H
r. g 'J O O
7T co t m H
P, ? oa
is :.s S s
cos ivl?
O m
Of - s-
ct - i fa T -1
2 J UA1 f-
-i
av FH'JSH ?
fn 1 9
3" w .
' CZ-ii r 5
'.''.). -
' ( i$:r
72 .
w-o.?
' L1"fL'rt-'5S
I k.
, i nl
aWanoMlwlJul'ial.laMu'i,",,
O ; , . ; r i .
nil ..T-!
' , ., ' 1 -1 '" 1 '
a fl.. ,
1,"" . ;
''i'i aaaaaaj'' 1
r d- W v IT '" )
I . V. .
V "'!' ei;-,-- -L
-i:;A . l-'-1- tSMtj.r--
a AL3J
iiiis;wm
hurrah for the cheap gtch
., ... , . .. , . . 1 1 J .
i.irr;M.i-.i'-.. .1. M,' la.
y3t:!l.":.n,lii-' .. ,1.. , i .', A fiftl I T4l r 111 wfHa-'V'OH r
J.' ' ''; ' . ' " - J
r.- -"
'- i tWatarjitiriu.-;ftaitiw a Ji-
We Are now ret;elin)t.our aeootid atoek oc iVwa.!'.,-
17 A T r , a vn ivi
.-. . . ...y.
bouprtfat Dttrkrnrienie. 'i;, j
Never before bava wt I (en al.V to
now. ;
- ' The pile of prmda daily enld prore
that w aell n6x)d8 olieAior tlml-jLiV .
..hi
belling; ittore we ran ,
thn ant erorenn inion ronn'r
We aeli the beat brand tif Uannel:
equal to liny hune made flanheli, try! it
GL)T1I!NG'- FOR
. t ! . '
ti .i r ii j
Men. wnmh and btr of all alien and
;:i,lbjng,' foolN HIHl KllOf
: ;;:.' ..r w. . . .:; . ... i..
arennevrpaneeu .ine pri ea in uiir jnnna re remw nn ciwniwmuii.
t,,tiam .u, .ni L., .... ,.., o.in tt.,1 At.e at,T.ivtii ailaaaUwwai IT
. r p
having alone fur cealt ennlilea ua M
than yoa eaa pttrobaae in any nmrkrt.
DE.AY.C.'CLIXE&SOM:;
!''' f l ' ' rt""! ' ' J. jfiflJjB J . aP
Wilke3vii!6; Vinton CoriQHft
nA VK fitted up their neve tind oommdi'in f,re J-onin in auperbtvfa 'Per
neidie dine or munev ' hi reft ilr it eqnitl in nrutiitectubd S'yle ' to an
"ri'omln Suudiern Oltio,' and httva replenished pielpfnirier"ti)oli'of Dltit(
Pnlnli lllu nia klilltii I'
BHw,-i-f "a4 v "im.V ytvnv wii'i J wmw laawwa. mm a y t a Va1f WV
wlnoh ihev have ad IhaJI' full andO'impleto, line of Yiikee. Xutitina, TolaaSw, -
and Jttwelry whioh lUey will etll at kiweat
- Tin; uoKEiis ofijick;
will be eunduoted in. tbe ejtublialnnajit as here'tofore.v Atopic's WaTfeo-cnf pa
per diaominted. '. .i : . .:. -' ' ' n ant Jair.T
, j . j, ., ''IT ,.! ii ,n'a: oliwi.-H.
Jn fonneetion wHh ihs Mr-dic'it bepar'!meat,f Ul.be, estallstjcd '.'?iJt
for tiie.better treatment; of all ohrnnio' and sa jrfottl dlaeaJew aSd deforrnlllai
under a corps of directors wh't will, employ notbin but fimolasl, tnadicl ajb ;
ent g operrttives in the Instifrtfo."'
rutients can be aacnmiiiodVud' nfter
ln'-'eand nornin Ht,rrtte far hehivr what enn tie nlfor.lod a eiiuilar ntl
tntlfii In the cities, and as uood medical Htten. hints as can be pfooured knyt
,bir.
,...,- . ..
t;cve3 Tinware, (jlass
Furnishing " Goods. T'
, , -3a i3 I t I fc. L. 4i
ka r Prf j - Vjfe'f fc ttft7 . ' ;r.l
-
bi
aJ
O
I j A M P S A N 1) I il
.:; ;. f.roi ...... , ;! ,- -.c: 1 . Ui every fleicrfptwn t.U6,i z9' a:fll Br.8(Y
firhta und Kltntiieletl I'iohIs. Brasii nntl ty!""?,.
KcKlea Wwotfen JWtr4 o ttll Hliida. SIiinuractu,4l OT
Tl rt,' jt'o ppcf Und 'lieet linii ware, both fnr" wrroresalr and retail
tritde. .Irdfl'r's'ilpliiiiied lr..m t? .tirirrv Vlelera. " tuj oJ li'..: S'Jk.
Vu fPOlft'W, BDtFISf) A51 B EP A I fi IK fi.Xl.QR? HI? A?L
a i at-'8peoial Iaduoemeuta offered? .those whoj-fil buy a fllgatfi
for HovseKeepine;.' ''. ... .;.!.. ( ' . ' " "' "
Cull and mnipure pfif-e betva f nribtnlntt -wIs'Trl ertt. ol r.OOl ytstyj.:
TIloaODUII Will
' "r : I
Fine; TtflateriaUsed lir-IVlanufactiJre.-
i:..,u-mw.,.i. ..r.',','.,j (t'i ;a -ii.-ji'jq. .'t.dta irzX.
PERFECT IN TONE AND CONSTRUCTION.
n m : " ' '-'-V;-l ft 'tilt 4.v!ir
.GREATEST, DUll ABILITY.
TH B; LO y BS'L-'IGE.
VllkJ i. .iVO JUVviiuO J - r I .-.ia
i-'. ;'l ? "!;" ' A'i.v ,p..''.-TT I , . .
' A blcber recfimmendatiiin of 'tbeeei(Jelle4 inatrnr
desired Hum tbe pahteriis tenim)iiial frm those who. li
la iithliiL'
uiren them tbe aovereit t
.. . , .... ... . ,,
tntii'll, wnue tjie iinniirr 1 n ivi'ra.tnv
i wsirr4tile4 lor Uve.jenia I nl
Nat Hlitrl lull .ireiMH- rptnrnfl
I St .mr
SeLd fur illustrated .'liiulii'i i'ii wi'li
..it. .. i-M. .t,ta Mil " o.
' ,:1iu.,,V,in.'-.ii'.,'kutT''''l,l'w'"t"
". "wile .sa:4 t aa ajqo-'. '-..'l J
" -?f T W TV VU. t7t i
i n im a t lai 'I-JuUh a,
vt I? Ti nnt. o
' I aaw'"t I -i"i .ifc-j-a.
- u .i e-. i
offer racb' indacemente to tbe trad ad '
-1 ? '..,. v"i-w-
theta facte, tlmt we aell mdri';ooUAl .trt,
'.',' i Z .'J i'"1""-'- , '
aT 1. - 'i'.tl-Vi.L.M.
nflurd to "cheep??.
ever aild in tins eoantrv. warrthUA
apdyou 'lllecjnpeed, -We bava .
-THE? nffi6N&:i
(.".'( -' .a ,
: ?u i' . 'JiKa d4v i at .Sb ....
ace. ill. find n ep'mrl(,te"etltflt al '
R WWMWi
i a. i . i : . i r a -
..t i.. .'.ti '.::-.. i? i e-i.
aell yoa m belter article oritie jayaeI
, ", ' . "' ' ' -
nil III
TalTi :
''''i'il.Hi.1, HJ
; 1 f miiid ehIJ3-
J " ' ' e i .wnjtf;'uii ,m id I
W 1 ,fiOTOi ijc.l.f M ; . ..-'t. .-i a
oi . a; uui ..i4n.j
ri .".-.'r rr, 'i "I hola-.) i,t f .
possible pricesTAiif chsh1. '
a v7k i fii Lies "i.ini1
tbe irntnf,Outiilpr.wilh bonrdini.
r nd G ueenswareLocfc
ana a 0
iii faj-jii!7aT
M P F I X '
SA
7 lat
metrntnWif TftIdF -rnnVfe)
have ueedt thW.4
run In anrerior fo their h' -nt. delCaVA
, " 4? T Tl' fi1 ri ..1 tafc jil
annnr - ii . LnTt i nrrv n "--
.U auiii tluteed Co 4lVe."Hlt
es SitSei -i . tJJ i t-iJ S.KCa
ni'i'iiif vit n
f .. , .1111 . ll-.,M..tVj A
1 'i .'if"' "' T' ''""i''1
IK-MANS II LP.
aj a 4 1 "

xml | txt