OCR Interpretation


The Union flag. [volume] (Jonesborough, Tenn.) 1865-187?, January 26, 1866, Image 1

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038553/1866-01-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

';')WW"iiiu jlWMliiHHIi., irii'.Wf,.'-M..MiJltl '' mm-nrmt t,.-wr.-muK
.luti- i. iit....'il ..... . J : ,(
jitll a i 'li 1H , i 4, 1 . .,.l J-, t' .
.1 " ... - " -'LSl "' '"" ' ' "" ' &k .... -veO 4T .r.v.ju j bat ?: il l V-
: .- ;rr---wiw(.ii. i. Him in -rmmiH i
.on .
'I T""f I I l I ll'll I 111 -T Till T"fllTnfWlHPII W Wl IMIWI II IMIIBI I llIIIJWJW LlllllHB.ll I - -
4t
I
:jJi.mr,iri,lt!PiiillULlli iwihp-
EEATINDIIGEMEITStI
' l-J !. W
tiii ( ci buf
1
4
" f
H'.'J ':i
"kttWW
r,?mtt y Cof ne Oaf tnd CttmbwUnd Itr t g'6X'yi t'lTti&i!
ti.t,. uu vxuiibHKMt Mo.Nir. tm rot
iLi vintf imluru.pitkr TtloMAl .
r). ... tuiM of t'llu b4 Oo4tw rMl,
4Wf iv. If it 'r.M WUUvUt , . ' '
; City lMik
Iw' m l i 1
MMtam Buk ' .10
. unilMik .i ... It
Hnfcrt iMBk If
laiua Fatk '" It
Milt StAKOLTW. i
" ' twtiUlt
. JtTtllV "! ... .(U .
tiljr H- a ' ;
.''' ' tal Butt M '
.UK!. )! " M
lMlil ;'! . '
X .. '! . i
" ciuwleit
11
CUrrt.loa
rywtUl It
: N OruliM W '
i . W4vbur' M
It
w
it
' :
W 0iiawnil Bakk '
Vcniwra' Hank f N
90 Ciroliaa
15 M. rtWuu' Bank '
! Bauk of KoWrt ,
li tim -rt' an4 i'loatan
It ' ' Bnk -
' (Unit CfUBdr ,
' 1 C'harlnlua
30
''10
,"tn.lw ef I
" Cur.lii. I !,. U
'm.. rc(4l Bm . li
lu.i-.uf. UhI ' '-It
luaaii W tith( -.
ul ... 10
K.' liMtki i
. l. K Muk of f klr.
'- 4 ' , . ... ,l
f)i.. m HmJim-
ka UiW' ""ID
' . , ,-. . Ill
iuuili". .i.r BtllrtMhl
SI, , VD10ISIA. ,,
Dank of brainy M
U . " i I CHDi. r ao
li llvwarilnTilla W
U ' tlx old Itaatiot
'jS.fci.lt- 2
l uwi.it
' ktStilStT' S
. , Mu Vall
, VlrifluU
" TifKliiia.
, WhMlUn
Vluclii-pvr
ealral Bank of Vt
I.I.1I1MIAA
ut'lHI
lUTlll Bank
Jfaak ' Airii
" iaiak
'W.i -jk'"1 1
.,, . .Bk . . -
Kach.na. Bank af t IM
ibulaaiinkMkat Wat. ,
66 Ion - l
' V tichanier Bank M Abt
. ..1 j .m.ir.. . . an
ttv , l in Bank Ml Faira.ont Bant
I.nu - a linu -Had U ar-rt ItutarfM.
, 4 ky farm rt Rani-of Va
.11...
.tS BMk t-i . tn -MaiiaCaaiairara' am
u.'U.ak
. Uaai ' '
y.r raraxm
'f. af .Hiito
k MdMtruOKrr
i ' ... tuiaw " "
to
J ftouttiorM.ras Baut
tTmaart' Baat
-' "I
1441
: ) Ba.k
3D
W CM
a...1 .'Uaak
tn mil Dnllart ' 141
--tm Baak
.,'. it hat
. CliOBOlA.'
at " HalmaaAQaar. n
19 wraoaiau prior lo laoa tu
i- IMna.IWarwra Ut
DIM
IN
irj Bail mi Baak tt Taaahrn)
Halliwl aat
Boattt - tt
r..i
..-.
4 Coa7
a,
fiarl.! auualjr buwtaTO
ll ' laatkll aarii.l M
..- vtaatawa
Aamaiia
aa a.. .iw. liuf.
-"Bt'taagkt l
faapoaA
a la.araaaaj
na liwl iatraaVt
:VZZZ iWrr?
f Ailina
B i.'arollaa Coupona
HO
r t
6. 1
I".-.
.-ol,.fTaaaMt1Hl. at atteM d t
.'rYMtaaB. a,
' Y.,,'."r:.-t ' ',",
' TTt XrfTWtVU. I
S.C Un' a n d' SarfCB fla
: SXAMINI50 : fixmasos
TOE.TEWstOEH9.
AataaalaatXt w4ker 141 a. IMS.
r ay1tt .T itJ l i
- 11 IIM OTftrL't
e ltJi4J
wii. ti. omsnAii,
X.'ltornoy tat Iaw,
i 1 ' , ( . Joneaboro. TeDBj.
V flL ATTEND TO TJ C0LIKCTIOJI
at-C'LAlM.t for C'tMCB Had vldx,
l!n r relnflvee ahd friehdt.i
Attarney at Lav. . -
i ; ijif " i a,, gyf)1
l w . . i ... a .
"itEsnoRoxrait. ewnesshb.
VfLIi FBACTICB X TUB COCNTI&J
. of Hjtwkinr, 0r, Waehint)n,,
firr. Jrfferaoa Johnttfl. td fiulllraa;
ia, ia tee tfupreoM tad federal Coartt ai
H)rHte,; ! ' JiMaal-ly.
' , FELIX c A. HEE7E.-V.
OREEWEVIIXli; TFTTW -l"XL
f RAUTICB INTUItSTATt C00KTS
t the Ctunlieaaf Oeaea, Wmhlneori.knl
. nrkeead in the Federal aad 8 n
mrte at KffrtTlTHV 1 ' (Jn3tl. '
1? T S If A TTYWF.Y.
aa Aia Ka j. 4JJiiavaj
Phjstr.lan aai SurP0B, , r j
rTcoa 11 ELtis, it'l),
KM nil ri.rr. tovr, aRVirT4tO TW
.tii rrlo WIB1K. a4 rarrnaaeiae
1. rri'.B at laa Baat4aMie If "a- at
Attorney and Counaotiar ''' " 'I
'- AT 't AW, ' " -
Va l B'i t4CBj ID tlB .irtiaw on, .
cere .Saru er (iretae, Waatlagtaa,
t. nk;ea, JtT.M(.i Bfalar aa4
f
ei
loeaiiee a4 iiuprem, foort, e tno-
, a,..- V-T)w.1, trnmnitrf 4 tw.
ly.e ., ., l.R:-.kMiwi;,T!:x.
...I. WllUMl HAM).
(Cat Weeld.wee ef IB. t, B Ole tj,
oCi- :e.T7asMntt0at t.
1,1 f t wit ,t'
in i i in 'in. ...ui
v I".1 W '"4! 41. if .t,JJvKW' Iftrt.
:Mt t
X MILTON SCUDDER,"
Attorney a n d'1 Counsellor -
: ,i t;AT.riiA3V;i if
JonesboroV Tenn.
Will priMf lw Ik :irta ef WMliing
T7- XTWtT T T T in
OrriCti i in.l Biiro't Hwk Build
iqfr, will of tbt Uourt Howm. j
Di,Wf. . . . ; ,.-; ;;. '' ' '
"DR. J. S. RHEAtr;;
JONESOOnCUCH, TENM.",
JL
JAMES A DILLWORTH
WOULD reapectfully '. Inform ' Iiit' "old
frirndl nd the iiubUr smf rally, tlmt
ht b Jiu rtturutd from the Eiktrux Mam'
VTf, hr h tcleld cliokt uluf .
: DRUGS,' MEDICINES,' ;Ma
'? fHCi- rr thini'c .nnrcted with t
Brat
elms Drugstore, , ,i, , , ,t
MedJolnea, Dy Stufft, Iaint, Sta
tloriery. Perfumery. Coal OU,,,
, i .jjamps, c, .. , ,
Prficriptiom filltd ljr prnclitrni Drttffitt
Cull at the Sinn of the Oilt Mortar mid
dle door, Di'ailcrii kra Block, Joneihrniib.'
JAME3 A DlLLWOntH, '
JTOBlttf
fJ riJ Bit if..'!.-
:'JNiciacii, , Palots, V Pyc?' Sfuffs,
PAPER,, INK,
ENVELOPES,
loBACCO, . j,
I
0OAR, .,;
- j... a.
!
TvILKT . . .i .. r'.i
. ' " ' AHTICtM.
wntrH wft.t Be aniri it fH t.iWK mctf,
rHErtCKIPTlOnS CAHKl XLLT'FILLBO. . r
"iwif T i wnnvnitT 'f.i, .!
" uohu.hh.hi VIUB41P.1
Kala St. oppaalta Tie tbf, Jaaatbnro' Traaaa16-4
BIIOWNLOW-ATIUNSO .
' " ,-tfit:nl
TIJS PPBi
IC ,ht he hai opened a Shop for Re.
imirini Watchcl and Jewelry and will do
ShopltW. (J.Omon'toldBcbanreofflee,
'HW,TtBB.;; :y ; -,- jm
Mi. a. arrcaau... nunii, ' raat. a. ircaaia,
JOS. B. MITCHELL & Co, . y
EXCHANGE BROKERS.
Knoxvillp,Tenn.f ,
Deal la Bank ftatet, Gold, Sifter, tad More
" 4 erBmeul Voodwrt. vi. , r ,
4Ttl M an laartaaar Kan Ttai
...... aeaMBiplla auaiaMleal -,..
i.ua t
'' Fint Suiinnl Bmk, Co'enn A DU-klnma,
Col. Joba Willi A.O. At) ho, Kaaxtille.
, FatJi Pnh. Aoea rirkni(Cieraii-r Plin-aii
B-ok. Uwrtact, .kMilwia .Co., (No, ,J0
Wll eireat.) Aletil Bntta, New York.
. : George W. II owned, Wl.Mn Purul, BalU.
'at'rt.. .1 - .-'.' '
i Cbarahert, Blerent g Co., fi. )f ; P'ltroy,
Citcianati. . : n .. i dei
. r. wiiioi.
. BOlkl. a
. .' 1 ,
WHOLESALE GROCERS,
AND
..'COMMISSION MERCHANTS,,
Cornet of Gi) auil Church Sirccts, .
I,; r - tv. ..EiioxTlUe,'Jcnn:''
nit.o til 1J 1 " f lofm: t
nuoiOt.
. v ev,... m JO
rrcort. c. e. eillwohth
A AWkl ami V aaawa atw w - -
T SSPWJT DLLI AS sin. r,5 ite inn
I , aahlio the the BpriDf ttteiaa of bil '
fftait tlttt hat opened. , ,a ,l
...I'.U",,W
wiii" 'i ai i i 1
VALUABLE LAND.'
e "ZPOXl OAIlLV. 'I
I LTd.y jt,"S :ZiZV
ia n in. iv
, , miintr,i4i,
taetO. , m-mt iatiaa A aae.l !
union flap;
i 'EDITOR- AND FHONilEWll. '
i rr.t "'''' ' -ui,.
-. ' i-i - Trm,, u i ... .. - u
, JOT Tli TJslnn Flao wiJI t puMitlifd
vrry Frldiijr MdralB,' (jn; tilt rullovrlog
null ' . ... . . ' ii
i .It
4 ti7,pyt.vfi -i'laa to. .53 W.
...i-t; -j oi rnanthf. , u..f .Sea.
SipKl cofiy, lOcfoU.
4 .Vo nttfntlun'wfl ,be nnld to order ToAhS
! teJ-ADTKimtietiitt will b bhi
brr.kqaHWtra line or left.). f
4n rtion, in1 16 cf ntt fwr evh f optiDtitoce.
A lilx-mr defiuitina will b' mad 'to' n-arlr
dvfrtlpr. j r
' tffluAN(oeKctH6 CiMiiTit-.For Cotaty
0ffiM..8$ 00, Htat, (flO 00. ,;o t,j j,.,,,
4o-Pgijio ofll. tqiptiool, pttl
Ifnitfd,, ( . ,; ', i,,
81$,' All comiuuiilca'tiotiit iVarifnjf "to per.'
(0nnl Ajrrnndlzemcnt or tmoliimtit wilf t
cbiir(td the mint i ndvertiiementi. !; no I
Arrtlmrmnt rvntlaued, itlew sin
rrw w ae Bioppni.
., . THS NATXOK'B PBAB. '
' I'V L i M ; i -mm-,. .., ; ,
J; . r0M TBB.BCli,tAn.(j;(U-, ,
ffnaa l,,mif..4'il.'...J I' rr"f 1f
Tbe frave, tht goo4 tbt trut,! ' ' ' 1
In taagtrd wood, ia doubuU glt, ' "
Ou battle plain, ia priioit pea, '
I, Lie dmd for mt and you I , " ' " u
Fourhnodrcd thotiiiknd of the trare ' 1
Have aiede our raniointd e.oi tbelr grave,
t tor me and joo I ,,r i ;. a ., , ' .
ll,.ni.r.i...j I. - -
j uuvh iiirwiai iwi ma bum jwi, i ,
to mn fevered ewnmp, ..,
"J !!' ta,,..,
i
1
i .,:, n
Id rojauja, fold V)d lf,li0i ctinp,
TtttWeurx tentiM oxaatu lie aratnp.
; And died for aie and yout -,. B ;;, . ... .
Ffutt IVeitern plain to ocean tide , .
A(vit;etched Hie rvvet of lUoie wbt died '
. 'or me nJ,joul c i . iji . u. i.,.
jod fiicoofae Ba and ii f
' j i' KI'll ', '....'( t-;l i 1 ... ,..
6t awtya bltodf fUia ; ',.... ,.,i .4
Thtir reudy 'ewtralt they drtf, L j . u I
Atd'peared their titd-WoOu, like? tl(e win, j L
Aiiiaiae, a baiuige g gum, ul
,TogAitlorioeaaol:' ,,i ,,1,11 ;m
Oiif trotber, aiuiuarl by our tide,, , !,.,,-!
Xl)er nii.rebifil did Wugbt tndb'rarel died
)For tui a'atTyoH ff b
' lieod ftleiufof-etad yWt " .K ' v
j ' .:! t a.leil 1., Ik f.J.a'l u
0 mny afvuei wmJ),, -i. i .i,..:
.. 1'bey. charged tkuie boyt .la blue y, ;,.
'U'.d eorug t eke aad.toliijKl bull; ,
Tbo Lrtvetl wert the lret to atll,aaai -,v ;
Ttttiribrh.t'd4yor.'i t.-.i ; ;
Th'eae noble men,-tke atiOa'i pride,- li. y
Four bundret1 tbtuftuad ne bar died
Forraetidjroii:' ' tf '! JJ
, taood friend, for pie tod yttl ',1 ! ' i"'
fi'in . i,x-.. ; jill '.m
la treaitn'e prliot bolt) ' ' "''"'I
' Tbeif atartj-l ipiri'tt grtw 1 , '! I 1 vi f
to dttuirt tlktt tbt itlott of old, J ' ; '
.fknt, Mia tioftlot aa'tolaV !"
Tkry iturred for1 meeadyWl '; "'.
Tho good, the patient tod the tried," '
four banirei! ihtotaad men bnro died""''' 1
..rofmetndyoul J
..tioad triead, for tse tad rati, . , "'",
j ; " i..i- 11 !! 'l;f or! J
1 debt we BVeaaiy;"',":"'' " "
Aad to the aatlon't latett lif L' ' ' .' . ' 1 :
Uur ebildren'f ebildre4 Hit tbatl ttf, ."
TbeV died for me tad you t'l J 11
Four bandred thooiand of the Brtve' J'
llade'tbiii our raitoaied loil'lbelr grift' '' ' 1
-ood friend, for m
and yon I
B.0. t.
'ttluii Sioar.-rThjt Wctttrn jitteri frit ik'
geed laill) ap itjvf edi tfle gUoit eiyry, tad oaejt
Hep hlbtif orf n5,.iU oJ tf raraj riie,'V
able pertone, avPnaad Titrerie,. Vicbigaa.
A ei iriealj Bio-l-atn , at that place, whote
hnibtod wt.illihbitn,.dlelj4lieTer t ia ,lht
AiteeMtitoe,i' attared) him (a btr, dying
breath that ihe ehoald reappear lo bias ia bar
bndy l hit deatb,,ta eanrinee bin of the
Irut't .of her belief. 1. Serertl week after be
wat tV-t lick all t 'pirittal" ttmpat wat
Ifot 011 it the hoan noil) bi deeette, which
letn'Mlowedi, j m hafere bit dea.th. wbicb
ccteredat otidflight ha.ey aod. kreglnf
footltpe were her, la the ball, tht doer wat
bant tp'ea eat! Ibe re malm of t human body
reekloij-wllb patreecetca, Itallced! into the
room, tod la a 'muffled toico reminded tht
if ,n mtii of the prnmlie, aal tt bo died"
fell d horrid riilt opOB, the loor. At
laatioa cf her f rare pmre d it to lit empty.
The I tore rreated inteoaoeatlteimeat, ad tbt
bote ineft'thykaMf Wat raid to' la te
nrred wat baraod b; the frienafi ft At hmU
,'Aoettri jtu-lt wilf ! eeer't men tio
hit ao article to tell to tdrmue it Would
fo aefl a ktret. 1el the tihltoktow IV It
enrtlaae Ihaaa week'l feed for bint- If
yU.wou'ld'-e'.a jo.r, fr.n; kl he ' .pi !
TIIBJ. Fvwia ne, M"' a T a
,,,0w H, I1 th preOaOiMtiei are ow ani.
k, lh. at aa.rre e4 the aae,
- .nA';irhuV.' We'tiick '
..-hanifa aal InJ wfitle cot.'
,,,artwaf ftuetaa4 ev oaeeetl at fahUt luCllntf rrr I,ea4 drlak 0 aeter frmm ay
lanl nrtetXeailt. l ihttih-Xke'arhattceea.U entead. I tAi out to .Mek ta bala to
v n in '.l r-r r, , 11 r,
m,:fty l eb.,ql-,to"ir..;TW f
w 'r nVr I ,
nu ,a pair, H" art P .w.v...
.liBg tadperteaalepplaeaUta. . i
waa r r r
us m .. -ii i Ljif.ii-
t j Licit George 7 Xf: DonghsS,
cf fun hishts' tatr Ttnxteet intAm
j tHX Jta.iVOVNEa 0i.ION flCOUT AND '.
.i9o (.in o;i FILOT.,11, : , l( J m -tu
j to cotaf;,.flOMp..:n,i -.j f
,' j- ! ;CHA?TER''XIX( I in
, - .VIA''. ) iy iv
'I , fit BATTIB or btoki tint,
' j ' , . . 4..i.,.;...i wtji
1 1 Tbt ftrieai tngegemenil, geoertlly termed
tut" Buttle of Suioe Hirer, " tommeaced on
Tuekanjr. thoSotb day of DeetmbteS iUI.
Cieat'fHl Roiecrtut ' left bo tton, ooturned to
tecare laccett to our trmi. ' A ttragetle dit.
aputitio of all oar forctt wtt ada.aod en
try prcpkriitioa gotten: ready for atevere
CC4ti W ,) "T " ,) i. i.;.. -r. -'i n.
; tjwiut mortilng of tbat da; tbt right wing
of oat army eng'aged the enemy, w ttb varya
ring tuceeti to" botb tides but at night wt
held till, groiiud,; which . wa decided ad
vantiige. We tlcpt upoaour armt during tbt
.lgbfc.i.oi .' 'iuawa. ! . t ,1 .-' i- '
" Un-Wedoetdty roorrling tbt Slit, tb eon.
fllct wit reitmed 4utthribeli largely OuU
numbering at, wo wert compelled to fall
back ia tome ditordar, tbejr aiakiog a cbargt
jutt at dy light ia tolid column. Tbit cbargt
ob tbelr pan wit a bold tod barlrtt ofort,
sad wat eiecoted lo a manner worthy a bet.
ter eatte, attarcdly. Jo tbit retreat the New
York mounted RiBet tad tho IJJib filiiolf
IafAatre tuff, red molt teverelr they bovlag
fun oa to a rebel 1 aiaektd battery, ' ii tkut
btcame terribly cat ap. 7 r .i':- ?
, Iiitlead ot tbt right wlsg of tbt army ftlfe
log directly back, It ewung round oa tbt eta.
(re, whert General Eotteaa't Diritioa oadt
lltt-ir oertf-to-be-lorgotta kbtrgo oat of tbt
bravtt tnd molt taccittfut tffairl of Ibo tn
lire wtr driving the enemy before him ia
the gi tAictt ooal'uiton and conaltraollpo. .1
rpotrthltoccailoa J taw our bravo boyt
gr.ipp'fe ki.sd-te-litnd, la deadly ttrilt for th
Bialtery. Many a braro toldier aril Ut ruo
.4 more, but fell of bit poit aobly bearing:
blieoilritry'lflug end defending bit tent-
ttt't btndr.rluT' .v-")w " .'ii.r Ji .im;
' Vt Wel.rtd ty 1 alftit tkirmittiing wtt
kt-pt up 't'lutefrnii daring the retire Bight,
tnd we hi tlpoB awir .lor aitw keldisg 1 Ut
griiaad wo bad pretioiwly gained. 1 r'-rr t
Oi TburedHy Biorumg, let day of iutoary,
l bettTy'ikirmiihiug' wat kept op along
the whole Uut, but uu general engagement
took place.- Artillery wae bejag UaatntiUed
frOrB puce to ptecty und arrtaged ia owek po.
aitiool tt would be tbt mott (Secure and ad.
rautag'eoui, aad erery thing foretold tbt Im
pending ertiit, which wai about to deoidt Ibo
ronaict1, aud the oecuUou of Teaaeetto. . ;
. nu PriJiiT m'ofnint'lkiril'nlllna' eve Itill
kept up until about 12 m. when -tbt raraby
fbfee tin 'er (ommntd ot General OriUeadea,
erb gotltn rtady for d grandebarge aGta.
umrl Spctrt ' tomcennded ' tlit TeaneiteO
troopt which were eoaceatrated awoa tbr
ftft wNii.j While lhaeo preparatiouo wort
gnlng on the rebelt, toeing tbtadTtatagt be.
Inggalaed by our forcet, Imoedietety made a
denperate rliarge acroii Htoat river, wbieb
wat a ott tof ttfitlll jrepultedj by our tioye.
Again Ihey formed llieir ekftttewd forcee tad
for four inireeiitf 4imeo . reteweo -ioe
cbage, merting with IM it ditatter rj
time.' alt' Obw became our limo to nake
th cWgej.and they Wirt drlre'( terot ibe
river ia a mi eotipleteiy demo'rellied' tiid
diiojayed, flying ta tttry dlreelloo or. falling
beneath tht Iro trtabr'o of our vlototioeit
totdlert. It Wat ta occailon I thell tot toea
forytb. Tht bardibipt tl the march tad the
battle were all (urgotlen, aedHwrt aii
taat and Joyful ortr ear glerieut victory.
Ai oar lite reached the eaet ban of tnt
river, Ibrft) W 'rt many retell 10 miaci p
with oar cavalry otto have tevert head to
baud Igbtlog, Two r bi I, oae en ehbar tide
of railed their plecpt tnd aimed them at
my brcaaC , I koorked one of them. Into the
Btrtaa with eay earWte, while Ihe other wae
tbet by ont of our Bwa before be (red bit
gun The'rlvcr wtl lined with tht deed and
woumle.d, end jpreeented t "terrible iperta.
elf. Their rsriet roio far above tho roar of
tbt ewollra tod turbulent ttre.m, and were
molt piteaul lndcel. (
Oa leloriilng frtm ihe tuorgt our foreei
wore teniewbat tcettercd, tnd I keeomo de
tat lied from ibe mala body at bad followed
a- retreating gray-back lliroegh a pit et ef
wood, ia tbt double-quick movemeat, but
who dually awaigtd to make bit tecape.
W'kllo making my way bock I came upon two
woutded eoldiere, out CpioB tad tht other
rebel, lying it clwtt proiimliy, tpoa tbt
ground. I diet tooled aad eiinvnad By coat
radt ia blot, and found bil Ibigb broken by
mlntle ball, aad bU blp dlalocuted.. . Tht
rebel hod both legt brekB by t plteo a 1 bell
',J I told aiy friend I thought it wat bard It)
oufer aoke'dldv T ' r , i. n. -i
Ko, ke"rep11ei,' wttb perfect to?oert,
"Ida aot tbl&i It bard tl elV "
' fWiiy tbt, myfrietdl " 1
: 1 Sectuie, I bate only don ity duty. ' 1
bare only helped to project' tt4 defend U:
'ohicb our fethtri bequeathed W m. ted for
.which Ihey freely oute4 0t ttelr Wa4 t4
,Bia,. , , , ,, T ,
-i Here Ibe falel rtetd In fit of
renee ap.
era the' Ta'.k'ere. abalial OtttB wit
itb lbt no, I
'klltef. UtexlireK. . 4 j.
. .p. t. . 9
4M 4 Vd Mr bat thee JHeee4. tw
k.-r 4 , m,. Mata.ii . ..a-r b-
jyari ami "a yawau w iaiaa w. -
ruk) tl kit lldt that I tall 00 aaatBal law
Ureet its him. $ Vhat tree fceeaoae of him, I
wtl oerer ablt to leaf ft J bnt Jlopi; Jeturr
rlred to let tne'fflorib'or itrmhiatioa of tht
.Itrugglt for which Wf altered Wit lock pa."
tieat reilgnttioo; ' "i't""
Tbe,rtlo flow feoln tjowB,' ani W WtW
compelled to take It ai It come, end reit npi
oa oortrai duriogtbt night." Ia 'tbt morn"
ing, (Saturday,) our iconU reported; thd 're
bet araiy oa tbt retreat, and ordVrt trert rt-
ceifed to Itomnience a forward movement im
mediately, Which Wat 'done at day.ightj, tak
ing pOMei.iod of the tow; n of Ifurtreiboro'
tad paiblog oa after the retreating aad de-
nortliKd rtbelt huhdredi of whom wert
enptored tr our earalrr,
, Tbat dy the aabulaneet wert mnuing
Iron morning till bight "krlbgJtg U tht
J.J i' . ' '.
nuuiiucu, wuue inrge qfiacgiDeau wert to
ghge4 in burying the iead. It wit a torri4
light to eiiii over the, kettle'-Hrld tad belief
the gbaitly foratj of )ht ilala, lying ia beti
here aad there where the b!e rngedtho
bottetl tnd tbat I cat ter id over a tpaoo of
mteyaiUt; rvlJ."5 . n.VA V
The Protident on Jeff. Carta.
The President to-dajr trantmiticd
Jo the Bontto atne'eatce in rtply to
retoioiion cauiug upon, him ta iolorm
that body .upon what charirea tJcff.
Davit tn con 8 ned, and why ho. ,ia not
Droaxht to trial. Th Pretident in.
tlotoa tbo reporta from tho Scaratarv
6f War and Attorney Generaland ut
ti d tamo tjtne ; invitea tbo attontioa
or the 9fnate tl tl.at portion of bit
annual mefltfljjcvrliith refort to Con.
green the quedtioti f withholding the
Circtrt Co art of the United' Htitea
in ditirifte -where thoir outkoritv hat
been interraptod., '.m , ...
. WAIl.DEFTMKrlTjon.4,,J8C(J.;,
Sir win the annexed Senate reso
fulion, patBed ITeCr21tt 1805,, rolvirr
ted to meliy ' your hotibr for, report,
I have thd honor tb tttiUef ' . i.
I.' That Jefforaon Dufia'vfaa can-
ture4.iy United States, tuOopi in Hie
State of Ueorgin, on or ahpttt the 20Ui
day of Mtty,ftl805, and by , order of
thin department' lint been", and' hpw' i
onflned in" Portr'eBs' Wonroe! to abide
each aotlon an fnay bo taken ly the
proper aothoiikt of tba United &llU
Government ., i w,'f ., . , ) j,-;.,, ,
2 Thnt bo baa not been nrrajnetj
opon and Tndfcrhent or fArniaf chrti'gfl
f high treason by tbo frranrTJury of
the Dirtrlot," of Colnrhbia.i which "it,,
dictment In now ponding ia . the. Su
preme Court of, said Pietrict. , lie it
alio charged with tbo crima of ici
tintr (bo kiatiRiil nation i 'of Abraham
tiineolri, ' and' tba rhvirdi'"of Urilori
pritonera of wir by itarvttwo, and
other barbarouf and praol treatmei
toward tbein.. , . r ' ,"
3. Tht Pretidenl,' Ceemlng it expo
client that Joffereon Davit xhoulcf iil-tf
bo pat upon hit trial bufore a coinpo
tent court and. Jury for lh crime). f
troaten, bo wm , aiieised by . tlie . I w
oflltasr of .(iovernment tltut the rno.(
proper pliiee for aucb 4riai, was in tbo
State of Virginia, That State) is with
in thejudiciulrtait aiKncd tn the
CbrfH Ja-tiro of- InarSuprcroa .Cohrt,
who, bat bold oi cnuft there ainco the ,
appreh'enaion of D.ivia, nnd wbi de
clines for an indefinite period to' bold
any court there The matters' abbvo
sib tod hre,' so fur ito 1 urn inforrmid,
the retook for bidding Dayid. in cot
Bnement, why ,horha not beoo btought
to trial, Ao.. i, , . .. f. ."
'. 4. Beajdot JelT. Davis tbo follov
tnc persons w hi ncted as ofilcers of the
rebel ftovernrriiiit'aro) impriHonod, to
wit Cloirtent i C, Clay at Fortrtaa
Monroei, clmrrHl, amotiff, othocttiint,
witrt tretaon, with . complicity ir.' the
murder of Mr. Lincoln, iitrd it ith rir
(.aiiicing biind of- robbeto, piratee
tnd murderer in Canada" to burn the
Cities and rtrtKO ll.e commerce uf the
biyal Slates on the British frontier;
D. L. lulco, at Tor Pulaaki, timrcd
wiih treason while bnl'lino; a seat in
tht Senate of tbo Unlldd Stales; and
with plotting the1 fapturtof forts and
arsenals of ibo i United , State aud
with inciting war i uaiust th Gov
ornmcijt j r. It. Mllory,at fori Jsy
frtyetto, churned wiib treason and or-
gunUinu and aattinrr On root, piritl
CjiI exptdltk no a'nint Uniltd States
commwrtf. ijtiivr ouioert ot tbo so
called Coiifcderato Government, ar
reted and impriuoned, have boon re
leased on parolo to abide tbo action
of fho Govurtimen. riri reference to
their protoutin and triul li-r allcz-
ed offontt.,' Among tbeao are O- A
irtnhoira, bocivUry cl tbo. Jreat
nrytJohn A. Canitiboli Asi-tsnl
KecTotury of War; James A. 8eddin,
HecreUry orwutj John II. lien nun,
PooimaotortUeMoraii 11 M T. Uun-
lor, Senatv.rj Alexander II. fktpUot,
Vice-Pretidont, and sundry , oilier
Dortoni of letter note. ;
, ' fl JI: SrAJiTov.;'
' . - i . rice rot try of War.
, JL.ixoin.7 (.o'caAb't Ojncr.i- :
1 -,....Jaiiuir)'4,lKW.i, ,
' T thf PrrtiJentt FirI bovt t!-t,
Honor tofkiiowlcdirs the rvcr'pt from
jouof a copy of a' rc-"ilwtiwri of 'tlm
Rtnafo if tiio Unitod Stntcs. ot tbo"
tU of ImbeMIStl 'In tbat pet.
Bltitittn tbcWot.ato rttreetfiillj"ri(u't
feil to cp inrorrne j npon wti.it cti trpi)
Intf fuaaolid JeliVron WMVia i eti.l
kfldlnootifiiifment.- amJ wJiv bo Wis
pot Utn pat uooa Li trial When the 1
wrar waa at its crisis Jefferson , .Davit, . .
tb eommandor in chief of the army '
of faatirgents, ; wai. taken', prisoner,'
with other prominent rebels, by the
railitary ftrceB ,f tbo Ujiited btatoa.
It wua tbo duty pf the military aoto
taljo, tbem,, ".Tbejiiavu .been, .tbcre-
fore, and are yt( bold as prisoners of
war. Though' active bostiiitict havo
caaeoi, a atateof war atill etisti over
tbo torrildryof rebellion.' Until peace'
hall oomo in fact and law they taor '
be lawfully beld pritonera of war. "S
I have eve thought that trial! for '
bih treason caanot to bad bel'oro ::
military tribunal. -The' civil- court r
have alouo joriadictioo of that crim?.:
Tbo question then arirtfla.j wbeir andi : ,
wbero most Uiia trial ba hold. In th,,
clwusa of tbo Constitution mentioned. . ,
i.i tbo vtaolution of tlia Senate it ia, ...
plainly , written that they -, must bo
held io the State and district wherein .
tbo (trim shall have been committed.
1 know thatmany persons of loarn. '
ing and ability, entertain, tl opinion , .
tbat too Lomuiander-tn-Cliiof ot, tho.
robol armv should boroL'nrdud so con.
ttitutionaily prcsont, with all .the in- 1
arvonta ,wbo prosecuted ho8tlljtje '
tod made raids upon tlionpritiurn and ' .
aoutbern, borders of tlio toyul'StafeS. ; !
Tbitdoctrino of ..constructive preHenee 1
carried Out to ita loglcial consuqtien
flea, would frtake all who bad been'' '
connected with the robel armies liublo :'
tvi trial frt 'any State and ditdfet into '
Which any portion o! those armlea '
bad mflda the slightest incursion. - Not' - (
bein; persuaded of tho correctness of
that opinion bill retjitrdinir - tHk dorj. v
trine mentioned as of tionbtf'ul con- :
aticutiobalityf I 'bavff thOsght not '
proper lot advise you to a t course of
criminal proceedings to be iaatitatcd m .
against JoffJi-son Davis, or any other ' i
nurn;ent in tho States or districts .in
whlob they were not actually present r
during the prosecutions of hostilities. ; m
. WouaO ot dbo proniinent; rebels wera,,. ,
personally present at tho jnvaeioii of. a
Maryland, una I'unnsylvonia, but all,. ;
of them, or nearly all ot ,them, reioi vf , : ,
enl military parobas iipon the uyren-,',
der of.tbv rebel armies, While I tjiinlc
that those parties have no .ullim.ute ' . '
pMteciion from prosecotiono for liigh11
treaHyiiB, I Ijavo thought that, it would ,', '
bo a violation of the paroles to' prose-" ' '
cute those pernons' for crimes before '
the political power of the Goverhtncnt k
has proclaimed that the rebellion Ha "'
been suppressed." It followa from
what I have said tbnf I am of the op- 1
inion that Jefferson Datis and Other
Of tbo insurgents ought to be tried in ' "
some 'one' of the States or districts
in whlcH tbby 4n person especially com '
mittcuCMines with wiilcU they may & i
charged.'" ':''. -e.; .:,.,.., ,y4,
Tlioah activo hostilities and flag.i .-
rnnt'havenot for some time existed .i
between the United .States . and ' tba ui
insargonts K)ceful relations between ...
tho Government and tbo people in tbo ri
States and die trie ts in' rebellion, have , ,
not yet been fully, rottored.,, iVonooJ., ...
the Just icea of. the .Suprumi Court,,
have beld circuit courts in those States , ,
and dUtricta, ainco actual,, hostilities. , ,
have ceaifiil. When, the coords, are', A
onencped, and all laws tan bo peace-,., ,
ably ivlmintHtcred and enforced. in,
those states wnero tne people reoei-.
led against the Covcrnnicnt , ben' ,
thus peace shall bare come, 'in fact "
and in a.wtbe porsons now held' in
military custody as prisoners or war.
and who may. not baw been tei arid'
convicted for otTencesagnihstthe laws '"
of war, should be transferred into the ! '
custodyof thecivil authoritiesofjirop- ; '
or districte. to bo triod fofs'iich crimes. '
Prosecutions are to be instituted, boa 1
fore tho pror tribunals, and atpropi t
er times, against some of those wba '
were mainly tnstramcntal hi Higmen-'
tins, and most conspicuous In con- '
ducting tho late hostilities. ' :
' I should regard it as a direful cala
mity if many of whom the sword baa.
spnrcd the law should spare also, but
I would neem it a more calamity still
if tbo F.tccntivo in performing bin
constitutional duty -of bringing those .
person betore thq bar of justice to an :
swerfortbeir ctiaies should .violate. ,
the plain meaning of the constitution ...
or infrinifQ, in Ihe least particular on ,
(hr living sp rit of that instniu ant.
I hare tbo honor to be, mont res- , ,
pectXally, . ,, ;,Jas fjrirn. ,, ,
i if ' ' Attorney General, j. ( r
' Ita? Lieutenant General Early, who t
aa aont whirling np tho Valley" of "
the Sheaantloithliy Shorliliiri on ono- or :
two occasions, left .Ijavaiiii a jew days '
ogo for, tho city of., Mexico,, Whore,
Many-oji hit friend, hsvo tultvo Bp .
their Abode, i lie enys he His not an ,
applicant Pf pard'rn, and would not
accept rffsrdoi. frorri the rrieidentof '
iho,"Uiiitpi! ' SUt.ja'if.gTr.tsatioiiIy;
tendered rue without-. conditions or. r
restrict iiioa of, Any kind.1' lie baa
notbing lo-rtgri ti xcf pt that hit ter.. r
yicecin aMnf tho roboilioo wtro noli
of kWe avttll. . " ' ''''";:
w, I iw..! a aw e ' -'"VT
Vt. Two Met -wefo' itotenerd y tlio
Judrr effad CiStaitCbhit for Brtdle Coun.' -
l7. T'0B4 u '""'J ' ,B ' l"
Bioluaiiary fat btrst itt.liag.

xml | txt