OCR Interpretation


The Constitutional. (Alexandria, La.) 1860-1861, June 01, 1861, Image 3

Image and text provided by Louisiana State University; Baton Rouge, LA

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038570/1861-06-01/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

I .\"1.' Il:~l' , t. 11t.o
:1
l. o I .I Vs'.' ,.i I M.
1 u . ' .nth a au h . A ir' tig ful tI:' nvti tit. wltir:,:
}." Il . 1. . ' . i . ' t1it-'''"1 1111i I l. t r -
I'" "`t t: I'1'L'; " I" I aI t . IIii Ii I i _i n 1Ii. '. t'-'
lI f'14 I. T" 1..,I ," Hit. '1ia i tit 1 p ISrt' " i, .1.1 r
til: 'I r.t"it torn: it'" Wits iti3' Il nit'! pn'1 1 ) yi
hI ll ht' I I. .t i. , {';' L t t1a l ili.. L''
~ !}. 1'1: r.! .1t."r' lilt hilly with tit*- :IIII )111 wrilI·I\
t": .' ~ ~ in I:> IM "..I iiit".l lt:t n10 i.1 . it 'n
t}I " 1.1,1-!i. " '2n. 1.~ I./1 . . "y itt"'"o itt 1trpin r i.n
.! .1 . ;1 4. I i iii n".tl.tr, l t it a.'r
I,. .t it 1111 l l . t I t I t"..' 11 ii it' itinn n tat.
11,,1, .1 t., I,'. u'iI.. .. . -4:1; iy i t. r ll " to.
.r," 11 .4 11;1 1 t} ' . ' , r (l· "1 Ih a 1 a
·r~~~~~lYli iii)liii iii,·1 5, r i, 1~ 1~ (.(11 ' t utu
* . II. . ii. I .( h a . I p e Iw o
t i ai 11 IV 11' i." ,.1 I.1. 1ii1 I ii .i1111'i t11ui
I . It .. ,. It 1. 1 I ! i'c ! : . , I \ ll1 o I I,,
i - E tt r " ' 1 . 1ii y II I i w t ' t I, tl ' ii
by I OI h i. I I 1 t . it it I -it
\ , " , -1 t.. I, "..it: :.. i t. " S 1'I t "1 ! ii
' : I t ,'"i itt ittl( irit i i it:ih',
t":" t , ,'.iil. ,'1 '1 t" 11'}1 !.. 1m. t..) :1 11
I I , .i,
Ait ft :.r . ,i .I, i ililt
i nt' iL 't it1t -ti t l. 'L. i t- il aq.- l
111" 1 11 . ' 'th' lt .'i. SiY It" -I i n~
aii 1"' ' i .'h.'1 11x, ,1 i ý . t 11'"
n.t , i iii. n ut' Li. Lw I1U t
t . S'1.: , u,-" :1t ii aimt-" rtl 11 a
n- I .i ii tIit t. . Ow i
1i, 1' 1?1
vii it. i' m .I it.
*In jiti . .I.
1'. ..'I t." i~.i. t ~ "i' t' ito ft o
ii I I i"li t'.l''
diI iiitr l -. '
I (t . 'i .t I t I -1 I .I t II. ." '1 Jiii . 1
ii W .1.ti ,
SV:L - e. ( :
1 - it ;tti l-.i I I'
. ., .. i . . . I IN :1111 11111 !.U \ 1, '. ".
c~ic~lor I lliiml
lint, 1 t" i I I . tI-- J I .
hat., 1 ..i ;. 1". '1 1 . itik t l v1 ii"1 .1".
I .l I 1 i.' 55'h " ..t ." l. i",!,. t :"itt .
} 11 , - iit'i ut '," n tL ti tto t~l~
in t' ~iii 'I. Ii1. ..15 h ." it, I. 1u it1,1"
itt-k it. .tir. r ii a I
ut '- .1' . n",t, !i at. 1t:rth ont
I tir tt. -1 ' t ;u I I p lt , nn I t'! -
" I ia ,. , "?t* I r'i' ! its 1'''..' a ii ln
1,ittrt Tilt ,'" ,.lt :",Titninit r'Jon '.'."1,
Ilit "'..1i ", ". .1". A - f1:'"o I""1 io.t I-4T
%I- t~,. i t r 111,01
J.:,tnd1I.. A ,,n . It 11:11 ;;" 1i P . ti ',.to .,.. 1
I1.it 11 H. 1t'uhr itIha -.s "t
I't' i . a .U l 41 '1 ,., l 't ,. . ... I ,
I /\.15'111'a tialtit. 1ý
r I lU'. r:"iilsta pauiiI nd lulrrurr'f'iI s1it lit
I ' le 111 ::- l. Sla 1auitill ln thet :i'f- -1all that. fit
jump-I i l: a i at n I I, un1sill ii itŽl.i.tanI 1I
(/ I "s1 1 '"." 11 tI t lh' i it41'. d,' Jrll 1( ' % i*tl l
lIet' I' 'iii ' r1i rte1 U 1 U ItI hI l'.o' r''i Iii a ' '4 l0
tfais talsav'$ h~it 11111 5 isfelilastiii.My Illrat'a.1'.'---l 1b
.11 ill 1.tll "'' p' '-III"/11 1 haind utaptal." ut. Sal I Ina tIfi
:11$111(11 off ''1$h", patty 111 ludis i 1· al llf' 1 It i
:antialli ai f it Ii'' I ja t ll Iitailltthe' tIu :l l 1t'. It 1,.1
1.Ii it 1. i 1' !.,",I Fill giiilllhll 11ai. t. f hgiaatl ll.'
jaul~" reC'it fl^" 1s. aist.l''al t1- lst. v.-r, ini t!..'s iaa'a' ii
hautlS allit!a ti,)I, but as IlIfa fail-'' ji iii I .., "'" i t .1
ja1,)liii; t." pu'a" lit I.:.,l ",Ids fat tie Ira tia it. ia'~1'ial" t.
uul a tin II u Iid asing to .aw la'ia Ihit, ,aio; .ell. Ina
part~ Ii t'I"i tcltal iplalatl rll " t it air ''47 lull 1t I. *i. 1
41r'p''"'1 I . Wt - fi e, lt ll.' ;aaal "Ia 1$t a II I'' I
1111.. alag Iia Isa Ih:1''11 1 1:.1.,w1'"1" 1$ ntl, 'to !. . -
a'-m * it~aefllS .fai emij~' t 'it of le 11th '1tI sit: I . ,
:l.;
t' iiivl'. p..js ..'. 'i ~t :
'"I n )' in'"I' .1 .sit, .. a\.'I, 't 'H I; I '. 1i~ hid
''tai. n~u i ..l.~ .stiia .;.isa. ly ,alatt:I
ll., ilr ', 11 .n ).i UI .:1 i.1.* " IIal , by . ila l L1 .al
teIl "1r-l1n, d ll' lt t IC ii t', I1- 1dl.1il(l (( 'I' I
t Y. i.s' liat- iola d ~ ig~ 11 I:itt % " itsaa a .
Vli~i\'. 'l, I:' a , jd Iriau tm ss 1ii 'lt ia'alsll I'itsj. *'·
I,, 1t.d an'.1l. , I '.. a1 u .r ,Let~ i '- 11,.."tl :r ,. ptin. 1(
'IaI as I~.~1 ia-I' ti .I' 11: II ? I ' ll l 5n'i5, i'.iI a alI Ki'l
l ia " a- II, d al: Is' ' jiia ii lii d I '' II"
Iiay 1' aily abut htwo 'i '.41 Jialtl aby 'ii,11. I' i
IIta 55'"'.1 I15115 \I '.111 li i\·~). lll )1 111
ill IIF u iie I. iim :a' ral a s ' " I sla ii Ias 55II'.5 IIs
"1a Iisia a.laai o Is' II i' liii 'a ha aat " h ad1::l "t .1 l1
V\ l. 1 al;l k I aaaaa'id hl, a a l' in hisi p) a 1,1 11 551 Jiii.'a'.i
hay an i ll.-ga·~~ ily d, til. ns. them ag alu11'. t 11 IiI %vt 11(
IIii':lt'th It .a ' a l ,1,' 1st : ai i'i.' .es , first at
t 'l'b'ii r .1 1{1 %41!1 4""1:'! .1 hal N"I'''1' 41111 I.1 all. fall
ai l ta '" I ('gu lil us. I oIi''. ti 'l -Is .s 5 11 lisa
11i 1. ilI s .ii tlaaa. i 'tent 'I 1).l taaiaiii 1 111a t "I., i 1
iI 1$ "pl."it 11. lit-all, i:.:ii 'ie'r N I ' lad, j.uts i. li'
wild'( 1' 15u111- .31m 11. ~i~i 1~ 1~1ii~i· ~
I.,F ,116 n~ 11 Illy -nit 1$n ' U. .· il alr l uulr! l
·I"
1 411 11.. iaIa I t .Iaat..i I" ' IA l l lig1h1t1 '111 aL . I le l.1
lisa· ·'i iii11 IIi ·Iaa'a.l) it. I 's i.' i ''~l ii~ i.s li
' 1ii171 Mork I I ti hi'a t' 1 , ". I saliv oill,"t 1111 a
Ills 1.,Iw i ,li'i ut ni llp a'ii.a l l- .jl:llltll laeir,
n"'l.' :4 ii h 11a lj sa' Is ail'' isli. aall a i1 1i
II ' I ,"ii ' " i ,lll i il-Se '." ttiii . I l''IiI n a. i li a
I1 , v . t i l a,' ? .''I' 10 111 11,.' I I1' I. t %11 .:1"i ,II
f Iia. I ,(,t ' . I' s 'at 1.i11 ,l .II ilA I i N l1 aI e.;
Italia' I-i I~"'' ilt Ii I tit 111'"1.,11" et. ''t.5 jl 1" .'1 II!
'1iiti ll. ta:11.1 ilt ( ill al w . .'IIislai'. IIi.'
I ,' i ii.'.lu l': t' i' lt ..I I 1 1' sil"? 11"' . 1:1 Ia I ' ' 1I11
Im .1 ii t I I.' 11 . 54. . '. hl ii in Ii a1 Ih"14
I t 1ii''i " %p.' ill, I' Sip.I ; I t- i t
It. 1 11; I . :elaii.i I 1' 'I ' a ..I ?· ! a I'''1$ 1"I
1. h . I i toe h ilal" Ill e'1' il I if' %i.-al .l.! anl,
11.1, li. ' . t. . 11$5' Ie,. .. I " ' I .--i1 1-'ri I1 .' 1t
fail
M Y N i Iii. ' a. NI a 1111 ,iii n at. !i% . i:, .11I r"t.
i alt tl,1 :.h~1$ aI v1 as till hi . I0 . 1t5 I4I, I pIi as I
a aI l 'a, I atI il I...H .1 II )l taW . -sai 11 1.i 111inA l I'. 1$'
"I9 u"" a. "',at, ' aa ," 1-'u 1 al-si ". : ," a ''ii
ii.v, ht'dll t ie ' a '' I't.v fat 1 ii
1 1iii i ', I1I 1' I iill iti. t 'll .'' .'" I . ' il a11 . .I- II
eas'e' a+ !."' n and 1·1·111111"".51 n m 11111
i I f i lr. In' a l·l iet., I lii.p t ' i 1. s 1. 1 1 a It ..'
11''t I ll-' "I 1. I , ' l , .
NI. I Ij g': sn i. 1 1 111ii- m . IJi lt ill it . l. 1 n 11 . ''1
tel' t '"d l" :I-:11 Ij a ll) :11 ) 11 ",f III~ I·. ' 1,. 111."11."
nI 'alahi sit, v:aiia l a "".'S 1",t"t'ail-a taiss a'L1 't f1,
S' a I t gut a $1* Iai'aa i i'aa lr 1$ I , ji. 1'Iaai.' t ;' h lllt I[
IH' 11 , I i it l i lt'1 iac 1'l'.i l I. ,It tV;a . ii
lit i ra. "1iit ai'i .'"aa tat l Ia ' . 11, i114i iir :Dr..
' ,411 , 'Ii I I /111" I.s. . ! /;i.aii' 'al is ' a 1 ..\1 , :tai' I ' II
I ball I:, it .II". I :" I"" ,t, .. 1: 1· [(II. If lea. I
-l 111l "I iiI.' tat.
\1 s 1 ' ii v' Ia'' rtaInt /l,"//'Ira It') I' l'. iiur
"I, Sal ,I ter 41t lIt' -".- II ' . . il NI' %,,: ' "il it '1
a 1lt " %a. ll \ " t t i'. . i-t \\' 110 1,1' ,i t','il i ,I' l. 1
I I-uwith. t 11"'a' .Ii \\'. i a.- 11$'nd . ia."ab 11,
" \"a nti l, 1-!1:1,:55 ` lt" ,flip :III 1 ' ,lni' t -i....
li.'t'u 11 !i "a~'11"411,'{ "I s~il t' it 'I i..111 tls it II aIasell,.
l~s' I a . " I l i' t ft aa , lts r '' . 'a .il 11:. 1 hut "1"11.
1t11:4'an IrIs- sh la, .I a It 't ll 1",it liii . I 1514 4. 'ail 'ai
It sat) IA. s 't tit. a at' . -a. 'a I ' a
1 " a I i I. . I'' I vi ll Ii i 1 i, n ' (oi'l
hi ltl' 'ii.. e'1$.. 1. l'it ii ln, p lair' "' h fa .a
. '' '' Ii''w :i'1 ''I alit
4 ittili I; u ii hl u g~t It$ r f.. II, ''' p .'a ."t.".''
st 'a I I-it ,1 f:1" n " h. I;. ^e ., "
1'':" , i tliot l 11, "1 \I' llP prr) 't ir i' I
In ' if . ,: .,if II 6 1. " " 1il I I1 II I Ii ' I
' laI -it1i Saal It I Sala t . 11s .111. alt; I . 1" I 111
i !t , 1 .1 Ii I t 1 a : u :I, i ls. t ' I,..a i.h ' it
tIt l' rua:' 5le tii'sat lintat I... lb'at iisslsn
ii i I t alizu- tl~ i't 1n . 1 ' " . 1 a ' : 1 .1 t
airi .1, t1:1% "1 t rerIA n :1l$ I II .r'F ..t
airt. y al e al' :I I" , :.h'is" is \i11 15't\\
Ja1-1 A1. 11" is~ tIt alit n" ntI .. :11Ial% .I. 1'1. A ti2 +I
1, 11' n "eI.1 ,i 1 ".I -'il '" Ut, .' ''ll1
L, 1"" 41 I I ., 6 14% . I .1 "^ 11 1.a
\Is'aa 'N:~ n %,, I " I" ..'l 11 m . I1 Ill .1
1$ ar..l. ~I %%:. ' t' In 'ill', " it 1 1.h1i ' 1:-I I'.I.i
A "!I . I M a, I .1: , Il!lill. 'l1''ru';Iae'sat l ,
poo1111 it m.11-11a 1 till l 'ratlu nalt' th "ta-s tl"In - 1
Inrt'alla rat tha t it till. t n,:'thus ,r.p '!Its Vedif
grertli'.:1 141 '-11 Sal, I' ,ituir I 1.I.";tt Mr .I it.
ict:" .:"11i ealle 1If t 11. a It 11ti1i. n An erin:1
11 1'tl ' ",I 111-15 11,h il nt Ijn ' of 1'~ a I ,e to551 r
trli. nit 11 'it , i tlgti Igugidj Y~u1ii 111+niaII 'i "I -
vir~guNu A v.. lle tk a.re: tt lilt dit Il."t nlit iti
t h a i 4 t u su ll t t1 1 u n u 1 p . . -,-- o ,iiptt tg . :if r ~u ln ~ . ;i I n l ""u Id ' i i . "I i -
77T**/.Who dolt in 1. I!.laig i 'Jrn. li pItat
t 1 Iirvlx ta it~k toiti d 1'"t igi' 'i 5,11," 1111 111
711 itr/ ', -Alt11r1" at ti lt,ll't1{,
tr17 alltr l .tllll is ilf. t11 1 b11 111.1 du tal~Ic.' uh
}I"4~i h uuI'li n tl tiv, 4n 1f d i i?, :t't 1 n, nIlV
Nt- 2' . , l IF - 1. 1,"- l t u' --I l. 4e~
h~ iiir e e op -,lii li Ih1 11"1 l~~' -
llrt Ia-'Ii t~-J ciJ-,till JAirl,1 *N 11-1.
a ,i" -.1 Iltl
Iiseno1 bi ly,i aiii a. Grea I-iai .11" 0
' I' " i," i'- I ing tt -4" 'i - tats: of p -4124 . , t..
1,1." ixt.rt11 :h. f-i t .. 1~ Ji m, "
IO E. N uI ut.i ~u. uI ,ni." p
I ":- Ril x li k . I M A T,' I ' M .,
-i- i riul''u I u2 pli-. ~ t.. ".. tit ,l i-u t t ..i f
IIi l. .1 I 1111. N i li 1." 46 1l1 . ,t lii"u, ,l" "i tfl
ihilxs.'lt.it. iNtl It.- l^6- i ll It" .. II,.'t ..1i 11." I x lg it
r~l ,~u n'(,i~r x (1111 tt \. t l
hatiI I:il" P. n .iji I uv :iix "h- " t~aiu
uur+1 tip. lit',!' } ~ V I'd e
(i1 ti ItilI.I t"( W *JEI4141.r.
hil pato thin t nIt l . lr Mini I'"x it
'1h" ul t :\ +1 -"I ",..1.1 r"'I -1"'. 1'."''~I 2' u ~.Nu'
tlvi t'rt."ii ""1 .h r " ,.. 111h iv -ii x.5 .. xT'gii f 1-i. a
-.u1~' h1" I.... UBLI .t!.1." ." u h s .till; f.:T1.N f I'
1'.11 I I'1:,tor.'. T Ngt % " :t Pl a., "-1' ( ial
)fi. i 1 hs-rm!tfmu t he 11u Off.ceI{1
1"'1x1 a-rh a NV. l ial1. 1 : º s `
'I'o i i' II in' f otLfI' i
Ar ra I'Ia N, MIu.II'AII't: El
I', db ..:kL U. a]d Giatigna ...;
S1i1 T nllt-.trhl .... ..... titan t;o
;a111i1 ZOUAV1, ..,hlir 1.1 ,t"
SI t .\! 1 , v h Itr' i ti. t It.h11 t fit
SI :1 i ,1 i :it h'." 1m1a --w i\ a
, - i ( r 1 a: , frnlll tl li-u' II A
it.p'1 ta:t'1 ,'. a ,.'. a "' 1 t t, a I
, (A, a". y 1 . ,1Sit; ') it
tI..i ts  , runsplete In all ,.5-p tI
tr'ln thh 'ir e'li ht'fi. l 'r.nch 'iia
l tulf, . I lla,'litt a. & e., wih a ti
.1 .r , t',1t. t sal rs ..' 1 ,1 its ,lulr
th, an. ag'' ii 'i.. ilt hia Ch 'is'
th,' Lhaily antl Isa lim ' saite w
' h" b6t:is l4f Iuknrman,
Taaiii, SM "StIn V.*t land
. l ma ' 1I.. . hiu l at I.atf ii.lt a lllp
', nlit Iav' 1s,. t WU ii. lwav. out
r 14 t at gialiat, t hi bow this)
h. ttll il, . phma . Auld thIu %u
,, I r t h1 1 h., Ih ni..viliag, I
i . " i ` ,11 ', aI ',. ,ta, t h
N. "- n- l'.' l al i' t .atttiat'lll tl
n" v* u .1 *t* l ta e I o 1a .11'
.a, , ,' . ati ad laae oa th* coath
- 'I'bThe ZOCAVE Will pe
Alexandria, May 28th aud
anad 7 p. m.;
lit Cialh'ou 'a i, M y ::ith. at 1i` M.*
.May ;lith, at 7 P. M. ; (Grand Ec
I at 12 M. and 7 P. M ; I ill pt', .Ju
Satad 7 I'. M.: Cutil, June 'id, i It 1
I1. ; Ahl ian'saia, Jula. :3d, at 11 6.
Mli'th at Wait k iiv,6r, Jltta 5.h, at I
'I' M.
In .tonsequeallrnea of tha. "Prat efoa'rta 1M
.it', I' an , a li at, , i at EIrgatce
ahl.,le n'lt 'rtainmentl, atild Itsi Kr. at a.%i
ati.lisa,t lth.'ri.'t. Ihat inslazg' , l hava" A.
iil,,w.itr i'lMet lid-' of I''e s ' atf Adutiasion : "
1. lf 1s 1,. a :il I, w itllh lasi hl ar,.d haitiia, a .pn 
fian , tht lp'. tiaon of tha Auditarnas ... t,1
I' it hl aii, I  .ti5. in P'ar.I n'ttl............
I'ha h i . it a i.ail,.i It ll ' ai. s t Ag'1 . .. . i aIll I'
. I'' a' i..,I I a.a.. ... ... ..... ...... ....
1l'~ l at, + aaatl - Slat Alaaa'a
I lcilna.; ý,s4:.. ,f .A. ZI.NKPR(
t". III II ', 1 ' . ,I i, W e sday, th! * 7tl
l ll. I, l ile , th .i ire. ,i1 .1,Vl - 1 ;lin, lil,'
.,.; l h,,.l ti,,. %- 11 1,v " opi..u d as
"t",. it if $ l stnag ail, .biullinli
Millinery and Fancy Goods,
i'it at iv.5d par '1' W . H ,ell t::, nal : ". hi h
i-n 5..a 'i . I iltt a, t lii, iate'lit and 11 oa t i'a llzaoaaa s
Al i'. a .ln !ti, N i li ' l. 'a .r'aa
EIN Is'. tin will Ir" h,,hl :.t Ih. t'.ilh. pruti,'i
Sl a T il a' ll l l".I ', h ,, I'' , hsu t , i 1t 4 t III-- pill
.at.4t f1, I. 1ani, ai , tat' 1 .", I th. I', l :.,' .Ia1a !.1 ,,
a ,,I r'ad tt., ,, it. - f t," Ih lrrit tr f two :,s'ar. fia ti
,hI, lirnt Mloa,.!aay ti .1, ..
I'lh,- i',,nn. , h I ."I. ri'i, w l, l , *, tih' .. u
'.iii la1' lia ,a I1 i." i' l.';4 : e'li. to ., lw 34. alia
-iM 11 aa." Wala , I. Ii' t 111. I r - nt 1.
I. I t ll I it,
lt l-I a I'. I' .1
IIII" J7"; .: I 'I.', ajl ';l * /e . Vttf , Ii
' a i ill li'rs aan i 4 l itt'. . t
, . . , "s I a .e to at at i, pi . .'l
I u,, i , ,ll I l '1 lt , U i it. 1 , ,I
i x .:w , at 1 Ib 1. I t l 1 . 1 :I :,I IN " 1.1
, I I 2 f ' l t ai ,h' \ ; t al i.`u!' ta i
, ' .1 1 , " w il . , . iL , 1 .. . I , ,', . .L ," ,: . . . H ,,'1 11( 1
n, t l,. " t v!4, tI Iti .... 1 ': 1, t: 1t. i w fil t i
"1.A ": t at. i h:.I ,, -."t I ut fi iti,
.A I . r . 1 .1 .
.'l !" 1:. t vii that Ut;\,,1111
htQ
I . I . I i ' ' . : ',
i t
'a 8 ''t a 't
'' i I
Sat ', i ,:" .1 . . . ilt I L. . i il t
S ,n , ' ~r , ,o np,''1 , "1 .wh " !i 1 , '
, -,. , .. , t ' ''l " " , . ,i n It ". i i " r ( I'.
\ Dr. 1 V 1 lRW IN' i
For Ith ,, re'", ' nt i ara' .. f " i -. t,,ti i.1 . I /t
- ' Ir ,- e:asial s ! , R rte" ara' r, Il .. t. , It
,t a v-r, .ttlt g' ', a a e l ,: r. a',, l ":"ti 'l : d ' i /,. •
I it t.. t.. r atra", ,'e, a tha . a..a.ti-  ' a it-,4 ,,
ihe1 e "lit.. . " .n vir fai, l ta tare hl f h 1 ait',' t't- al t'.o
aa t nI " '' ta, la ll w aht a . i l t''r ala-t v 'al. nI
" Ih' ai re ntv f rk n c um ully, ·i w li al
Sl it tattatane of pivre lat a, I.'rr, 'h at )iisest
Ial. 1: l l i 1. .a " .lt'·v*r F 'I Iata . P '. dif l I
frotm alI .r,,,r C.t a llrr ,lfii tat ' , lee t '/t,,et '
-T T l'l navi .r fail a - ,a . ritt .''t " t'r:y atl'
i d 'Thy ar'" - re', tEtw'at a 't at fr a ch . a:
al i ! iasUr r t: ..aiv.
Iti Tht y iri . r fat' ta l .,
,u :: , Phic $on arlbl t t' r
s4a h. lia hL. 5 il i t, i t'" . a iti? "a n i,,I al.t
k' ,lh. . "irI ,'a ia l i: Ko , :at h ... ' tda," a a tt' i ta' .
e hiti l a.-" ia ! dln.. it ,'', l.'s r h er n atit..t,, ai az,.t
si-at a h.,t 'all.p M*ai- .,i a ir', I tta ,!i
Hi S.on'r h R 'en t y t l .Tthit, l! . t' -.M '
- i ' " Sl ']i0 li ' hr atl Ill.. ill ta0r r t-e e- i,, , ,iln
lputn Wr igh,.- Cii . . N aT .ri* i ar.l- - , -s s' -,.'s.
,:ccuris iei
A
'w4i nni lIt!, rat'
C ii' ('Unt
t it, 1,nn
L
1'I7t()
[ron Scrow and
P !t A
ii 11; cccl· ~i*ecl~t weed rlccc
I , 1i / c ci:t14 the p,:ei ntiaie
Iu'"1 fil ee.', l t i ccua r i i" t .,
ulhtc p1" 'c., c i v, ii tlall Riv t t11f""i ~ 9,
1 Ic-'; I i put p letttug it tip rc.iAy i,,i 171"".
:t. 1111F
)4ccee f ", l).&º'te, PItali
1:1"n"1"c"1 ile thisi 'cic .'In i sf' lIc
A I .:Ici-.SAIr--tt cii , c. ei..
1lit 'i;'' t"i t+I
iit it , ., ~ l 1. a1, tl ".x t"
pied" I',t t hici P eu ha
,11 1 i t; i. Ci jet li az
111· 11.1 ,t 7...,l 11 a it
tpit'l~n 1"ccc I Yrw tic' w
I*' " 4, It Ii, If t.,u 1 t tip Ic
c' i I ilit- c
.n :..."I., icc 'C "+ I ar
Nv~u :. 1 I rtt Jrt
)'r
.1 A..-L
11 i,11. ) :n
t .I. ci. c. "i r..d t ice icc .c
,11 1.
'i cii cc. Ii 1 . %icc Acc.l I i. " ClI g·w
"I i:c. "1,11 . I I et : II t
'I\ 1"; .1''. v l. r 1
T % f l 'cc"1 , cc."" 5,fi
th is iliC' 1'},.'1 IC ' 111cI
AsIic 111 '11": . 1 i . . 1 cI "tV, t
!1 .7 c i Pc iI ".
1, "I I I . .
Icc el't ccý t1 / ilt':1"
i i c l.\i . I :1I , ac t
ill I1." i1
Ite I .. i '1 7 . ;'
(I ·C ! cd.i ii.
'I'I t , . .1 ,i
a !"! '. :, .. ,! I: '.
ieaii .' -.: \1" ` 11. I Ic. I
\1". C ,n I 1:". 'cc' t! .I: '
Ith .. v.1; 1. 1c' t 7; 1 1 1 '
h h. ....1
ic
NL'' 1K (t ·i )( V £ I )
(··I: ct c . 'c 'ci
Xci "I i V
it I c ceci
'.1 IA&MI WII*I' ""rwI
Namiiy,
to
iv
I.'I t"
" i r i r . 1 ,
1 I Ir .
Lb
I I .;:
Ii'i
r'' ' 'H.
I ;. ' . *" i. j
I,,
'99 ~ 1
,f ; I" ýt '
1·I~ I.r
I.,
" 'I/I·· ·~, ./ ' l
. " ,
j / ''~ *" I'
~- ···I 4

xml | txt