OCR Interpretation


Richmond dispatch. [volume] (Richmond, Va.) 1884-1903, August 09, 1895, Image 1

Image and text provided by Library of Virginia; Richmond, VA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85038614/1895-08-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

THE RICHMOND DISPATCH.
WHOLK SUMBKR. i:..7.U
RICHMOND. V.\.. FRIDAY. AUGUST ft 1895.
THREE CBNTS PER COPY.
ilin WHfEOOERCED
. tk Pollard Jorors Said to Bc
I'oD'C.ence Strlcken.
ri
i I n>> i ni: \ M.\\ THI -I
i, wiii Be i-M-?,-iiti-<: aa ??ni.ii n? laa
t.rlllMil U.eoril !? II ie. I , e.l-M I
>. iiiiic, i.,,. - aa ta tlie Bllllary?
i'i ln r 1 .ii . " r.*.
' ?
.
httherto
'
' '
.
M|
B
*, . ?
_i
,. ?
???af' '
?? '
?"!
?? ?
.
?
'
? i
'
?
?
? . ? ?
?
?
'
?
?
i l W
?
?
? : -
-
.
i
?
-
'
?
-
?
'
'
-
' '
'
'
?
-
? '
?
'
?
?
?
?
'
?
I
?
' :
?
i i often
?
? ? tlm. ' bul whal it
I
i would tell - 4- ? 4
? ib* Ihi i
? ? '
? ?
?
? \ ? > 4
? | ?> '
.
.. and why"
, iil not keep you
? -. ? ,-? l"! I
? '
Lhat i
a wiii in .
? . ottom of lh!
'
Wll '? i-DAT
... n b-hall
' i .
.
Btj
? ?
44 Iil the
I .; !?
,*e ln tfv | I
' ,
? ta 1 , ... . |
i pi
i
alat ol
: ' : ' ' ?
?
i
J , .'
a. ? f". . ?
?
. '
I ? '.kiiir i' -
Mt,'l4'. I! ? ', ,.\ 'B J\i
> .". **at"*1 '
rrie ? ' ?
' . I
cbln
4i iv4 in r> . i,;,e i.
llriliah Si.-am.-r ' " < ?? "-llmii W reel.c.l
I!.'i4v.<-ii M.ii'. > iiikI llriabanr.
, ..... . , .
H
:- ?
?
IX>NDOh
?
? . '
? . , ? . .-,
N
? - ? i
i
i
'
?
i t.t.
-
?
...
:
'
?
-
I
?
?
?
<
?
? tlon 1
I 11.000
?
'
-
'
?
?
?
?
li! I *|iiN I -MDIII. 1*4 ?*) M>H VII
V?|l,|. |i, Mi',- I I.I i--D.nl Vhoul lo
II,- " ll - - I p,
'
:
?
'
?
'
'
?
?
'
?
?
'
'
'
'
j
? '
' I"
'
?
? ?
?
' -
'
. . llmat
' '
i inal
.,..,.. ?!. i - ?
-' '
e
I?Oaaaa rn" ?>: Lyaahbaaa*
I y\. luguet I l"-.| !'
. . '
'
KR, KNOWLEg ACTION
Snperinten-lent of ttie Cas-Work? Asks
for Foreinan Waisb's Resignation.
li \s nn: iiii.ht to DISBBBa,
ini \ii,.i-ii.-> ?i?--e.imr? opinioi,
I ikiii I lil? l|i,ii.r-lli>i.l?-K,-,'i?, r
il. p.-.niii llaa Mkel la iteiin?
Barta \iM.ni BeeBal Baae-lra.
.'. mi .ni r. i.t ? - ''
OM-vVorh I - I : '
tl ,. . : LtlOfl Of Mr. Tl* ? IB O, ?
I Lower a I for tMl
ol Mr. .('.nn i". Ilen ? Meper
Bt. Tta
.....
. |. r, if tM reatgfl I
I fortB mlBB ? '
?
Mi Wlltl 'a. -i M ijra, ena of Ua
tM | ? ?
.
tii. .
Thli rrlnti
?
. Ui _ ,.: i. hlm it I ? ? I? -
? '
? i
, ta to the |
"
'
?
t Mettati ' ? il
? ni. ,
iv;-i oi tMB C1TT.
vVta :
. Il:
.
. ' '
?
fl |i rn e. Hi tl
a wa
.
? . . ? ?
?
' '
' :
.thai
the | ' H
?
\\ ilah rn
.i .
'
I
-
?
?
-
IN i:\i- ? OXDlTlt
i
I
tl
... i
?
'
ind It
ii h Im
-
>
? ?
? ?
y ? ? ? ?
'
?
'
?
? ?
?
? 1
BH 'HM< >XI>. '
'
?
' '
'
?
?
?
'
...
II
? ? ?
?
i'. '. ITH.
II U
'
I
?
'
"? ' '
" --.
?
... . thal
- r Mi
l w,. n \i.it \i * 1 BB I BBB ? ?.
, ii|.lni-i Mlll' r llini.'l Wlll, B liia
r> hii.I B-UMMaM 11,,ii, >i?.
All ?
?
l wlth nuli
?
I
.
i
i|.| i~
?
'
-...'. i.
i
rr i
'
?
'
i l: Hi ?- A :
,..,, UlUiMin ll ii Georga D.
, :?, aixl
v rga ?! leejaUea ii?. fr aa
i the i'i 1 I" '" *!le *MtBta\
Of whlrh ... ?? r '? ; ? llll Mlll r
fWlagulatiH bm i
,;.U. OP rOCNO M IRCHBTTI
The faBeral ef P*t*r Hat bettl th*
kllled b) ?
? iifaui ,.ii liroad
' m tbe
.
:
I pei
rment
? M< ani Cai
Tbe pal
. . I ?
? ? ?
i Thalman. Wllt. ? i
The It iltan ' "I 'r-v ? '' ' " '
...! me obeequl a In ful I tfc*
fl ?- ,1 emblcm* w<
. ..
?
l,y mall '
ATTAI l? OB BAI IBA Fl
i Vlllil).
lorllll.nll'.n- Bai M He?r. ,1 In lha
aaharha af lha * Hy.
IACKBONVILLE, FLA
'
?
... adv."' - '
??
___
,.... 1 "i ' '
, weeka ll la i
...
i '
ai the :
'
.d wlth . mi
ri :. " '
.... i-ked a
|
... '"II!
'
.......... *
?
...
? ? l ? "
'
.inini'.??
GOl KRNMEN1 Bl ?
reporta
?
ml ?; mei ,
Bla i
not pursue 1
' '
? ?
; tlvel
fi
. I
:
'
I
'
l> rcport tha!
?
i
??
-
? ?
i
Auguat I
. ?
?
'
t II
-
?
?
'
i im: R|*?lfl*ll*PI < oa '. i.vhiiv
1 -,. riln r N.!'?' lion*??*?:**a-- VViir
r.mt 'Inll.-r.
,'i | ' ?
.
?
'
H ?
i
'
?
-
,1
? ? in th
:
?
' '
th. in m
' ?
?
i
.... i
?
. . ? ? ?
?
|erk
-
'
?
... ..
'
?
. ? .
?
'
?. : ,f tbe
'
? ?
\..l.;-ii.'.:i? '<? I'l-.'l ln.
PfM .itl v Hi
iniiih .-. ? ihi* ? ?
i ? Ibllltii
'(? ? I , ' ? ? ? I ?
- ni" Pirei i
|}..nk, ' I "'
?__. - -
rrtn'u. r l ?-i?ii.!?>i""-Hou??- I'.illa.
KBW rORK. I art 1-4
! a,' i-? t.i " mt'
. l"w,,h ,?. ? ? ? ? ".-? Klb-rta
Parw .' -i'i.
.;. and 8>th Johnaon, ><1 Cowlea Bl
I Ala . lor amounta BOt *tat*d.
SIXTII STHKY FALLS.
It Carnes with lt All the Interior of
tbe Building.
BBB) ____B uma 4H f nrtn.
laatBar iniiir-.i. iini allaa- A Baaaa
,,r Mnre Mlaalnu?Tlie lliuie Minl
Baaa B/BKI O.erlnniliil BTltl BhIIiI
lim Hnli-rlnl.
N,-.v v,,i'K A I TM mlddla
i etlon '
Tlili I -' ' '" f'"
rjown rttj befon boob l
. . aaa arrecl
. i | - .-.
... B BBBM ba BOl I
I . B reMBl arort ln lha
? ? ?
? .-;.' * 'I- l ! '
I '?
lead
w< rtnax b, pl <-'? rara, earpea*
L BM ne "?
lenl raed a) ev -:
? rl Um
? . wri i l MlUti
ln I
? -
.; .v n fo t_Mi '
the aui lundtaB
?at the
?
if tM
John Irelai
?
? I H '
rraan L
in iii '
Md waa worktaB on i I irth wl
.
? ?
? , i
, ; u.,* ur. | ? ibi li'- th
? ?
?
" 1 Tel
?
TWO MOBB DBAD.
?
n ?
?
. .
md are
?
? uillriB
nlght.
Belllck,
-
?
I \ | Hlll.II lli I ? I. '.II* 1 UMItV
Beaaatloa i-miin-.-.i ii? Bataer Baa.
. Ii.r. ol llufli ln? lt-.-\. ll.
?
i'i | r- -
illl'iri. "We
I let rl" in
...
? ?
'
:
:k
- .' ?
?
?11- I
'
i
?
?
-
'
?
'
he ? ?
? ?
? ? il
'
?" '
'
?
'
-
'
*i i: w.ni.itit. *.?*'?? UTIOB.
1 |||_ l.i.lli. itii?-Ii'l?' aii.in ini'l
MlaalaaB.
I I
i . t A
ng it* IU
.
..... , | . rd cterh
? ?
paatoi ' i
' '
.. . Hi
'
'
[| :.< > :r,
?
-
' '
?
He haa be+n 1
?
? -
. -
' i
I k.nir
' '
rlnv all 'I ?
rei
ro mlnlal
.
? -
? ? , ii a ta tl
? ni
t that M 1
i"-n
vYlHtam Bllyi '' ? ? -? ' ? I
M '
'
, ,. i',.. ? tal ?
??ar.
riuftaaor r fl " *? B. !>t* w
I. T. 1 Dr- J. M
. II
: f . bjeetvj ''.-1 <? i rt -? "'.
PTRTHRR ? HiM>i. OI'TRRRAKB.
Balflaa** ' paa ? hrlaaiaa* "t Chlaaja
Chaei ???! Baaeaahaeai
i."M'< iN, Iflfl ? - I llapatd I
" pall*M iil 'i .*? Ite fr. m H i
? ,
natli ii ? v ii ' Chrtatl u
T il, Ing, H
tnbul It la Btated thal
...... wlthout Inltin No eon
... ...
? ' 'M'liltKN'K 4T l.< >M" N
I ? INDON. * tl !-' * ! '
-
Int. n I. w al th* K r 'ign
i ? l thi
? '
,',::? i- -?
aal
?
? < ? r ., n MisaioNa
- ',. i\ VugUBl I \ l'-;..it, h fr. m
' ? ? lha.rr mob ..f
hlnene att n k-.i th" Iti
!'
,.! noon ) ?' the
- if*iy,
.li I ? I 4 Chl
ii Ifcfl
i- -. rt. '. that 1
? . :, ? ind
to ir
The ?
?
?4a '..
nd thi
I KN< )W it. iKIANS."
V4 12*11 INGTi ?N. Auguat I
gatlon In tl ? und< r
? ? ? Chlna
?
?
... |
that tl . .! one,
; iiitic ii .,'?' tl it ln
n order 1
? i
the) n iil then In tug Mllon
....
?
arould I
INDIGNATIt )N MBETINO,
IIONOKONG, t
'
? ? ?
? ? ? - ' .
ih.- apath) ai
? '
'
Illli , 1*1*1.1. TO Hli KKHODKI.I.KIi.
iiiu.rr , bbbm aa lha BYaa la PBlla
.1, l-.lilii? i|.il,.l..i..
"i- ...... A
ii
* -
i '
?
?
.
Inoll.er Ivililil.U. II..111I. I.le.
? : ?
?
I | ? I
'
?
. I tl
?
?1 thi
hli .
Uenltli, Woninn I ??imnlfa Mllil.
'Al." N 1 '
? .rn ln
(1
.
? the late
iBvalld
I ire 111 Iln ll i miire.
BALTIMORE BD I
14
I
? in th.
-
I tl ' '
,\ 11.mI.i II 1 al II.
IVII
'
' i
Maral
? ?
, ... 1 1 ? it- (aal
?I iiu Bl" Bl Hl THB FAI ORPI B
Bararalaa ?" Barfelk, FlrRlala
it.-...-!?. i.n.i o. ? no \ taa*.
: run
?
?
, . -.
? . .11 \ I.-4V
?
'
roik, 11.
? ?
. rat*..
"
l ?
'
\ .!ii,i.-r
- '
mi. -ii ii-:.
Mii
"l.r.in.l lio.nliiii ?>f lll.'b..><la
ii,,,..|a...... ?>? Bar, Mur,.t.>-? ?atal.*1
[ would
1 t 101
' ' ' '
?
' '
'i.lam. ' ' l '???'?'
! ' ' '
in MURPVI
Daaaaaael Daaeaaaal
P
.
1' ::-.!. li in !.!..
: Marfcet.
.,-.,. I Ml ,!.'!*
Cbriatlan i: be ta lt i*fl
ih .1t tl ? f thelr I
??. ii... aa reporti
' Carda, uJl-^aaoa, ataaeatiaia, i*?ittr
jtt_,j ???; l.i^...4?i., HaadaiHa,
V <i?J'. -. ** ? .'""ii"* ? i
? a_p?nj '?.?' v-"' t4i4? yot
good work at aam- pric^a j.'j | .> fur
inferior -.??<?>>< Bead mj raaa "r.i-u iad
wa will gaaiflnta* auttafactloa u-. ?4-.ry
i part! .:
HOWELLE. JA6KS0H.
The Assoclate Justice of tbe Snpreme
Court No Xore.
nn.a \t in rr.\**K**?4t.K iiomk.
Un.l li.eii Iii lalllna lleallh Ma
laaaa TIaaa-.^keieh or m? BBaaaja
on BM lletieh mul ln lon
.\.\sii\ ii.i.i: ti:n\. aiik"?i ???
| , v ? . j . -
Court of l I
Btl I ? :. n ?
i Ing Bealth for fleeei >i
t haa Men I Ba laat
iiiiiifi iiemti. gi hla
IflBllj -Hil
>.? nt BB
a I- iiKtin trlp to <
,,r ii. alth Lan - viii".
, . i . ", ?:? :? Kl B ? I I - II I1I.M
tl I i
trlp Ul him
Httta good, a r araa
?ii-.
Ai ln- ".'I BBB : '. ' i
- . rn< I to Impi illjr, iiatB h- ?? nt
to Waahington fa haai -
i . r,l?.i>U
:! -.t.'l bla
1 ? l .11 Tl . '
rapldlj ii- I wlth a i
I . i .... i
.1 id| ?? j i .
flral Un
. i ? i
.
:??',. .- ii
? ? , .. ?
d rall
W,
ll '
ray, al Cln
? '
i , ..... <
Tenn.
ii. i i
H
I
I a
Wlth the
.
? 1
?
. 1 I
'
'
?
.. ?
Howell K'lmunil ' '
Tenn.. waa born ln I
.
?
U
? '?' '
?
I
. i I
, ?
'
i .
v ritlon
? II
-
'
:- ?
I'nlterl
? I
. 1!;, M.I, ll I, iV'i.
Illiio. Ilrlee. imil Mli.-r.
? ?Ml. I ? ' ? I '.
K | ...... ? ?
' I
,11 ll."
?
I i j
?
il l be
-
I ?,. i.r.ioi. lo Old I'.-inl a?d >orfol_
Baadai HaaatlaRi laanaM ""'?
?
Traln l- ? ? '
. .' ..." I
P
1
I t ? !? ?'
Round
|| l'.
li !
, - ?! iln, and <
I houi I Ui
hea.
..vii.i.v a rjiaABK,
Maaa
Melona! H.-loa*!
l to the hi ' BaNeaa we
? ? ? ..,?.- ,,f th?
? iha' aae ever I I I m-r
I ... i
I ' I.I.
i 'i-i, r.,. > -,. ' U irket
w ihe Baby i? Oaattaaa ttaaa
I ta aai l aad well trtad
It ?ooth** tb* ehild,
? . , , ' ?
ty for
? | i l dtl*.
iu raataaalM
it at I pet
? ? i ? Oam
*
. b
;
I, Va
THOMAU E 81 I
?
W. MINOR WOODB IRD,
? t.
,t. ,i...-.-.i itrtiea on aadaaaThapa*
-
to all Ba
ri*oR.
?
iag*r.
\ i iii'.rrtiiMi.' Ia?i?IflBOaaa.
C rn
'
ber ol
cf lt
.... '
-
a
n.in i i the eaVe ef BNjaae.
. .
i.t:.?. m ll BtaAIR.
ll
W. J I
. tn:.
> ??'.-.'. .*? _l I
a ? lai . ? i .?? ? i.-.r.
I lh** r - ' - *"? ? "????'?"
? | , r i ... r. ? iiflaTa a> *? ajnaa
. .? i u , ?. ???
. . Itf?4-?

xml | txt