OCR Interpretation


The Bismarck tribune. [volume] (Bismarck, N.D.) 1916-current, July 12, 1929, Image 6

Image and text provided by State Historical Society of North Dakota

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042243/1929-07-12/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

UXiLdM ASM
' t i»fJJ' tttt
* h ■ **- ■■<■ - .•*** -
> ft t ■ *• ■« / . - -'•• *
- '. . . ,iO\ ....
r-’-.r /■'v *• I*
. „ . . ~t *,5 , r t »
•.. , v
f ►» ■» 1 •I • - .- •. * '
„ a
a . .*•
•-c •*»** ♦ V .l - * 4- .
}*<•<♦'* v*'V'. - ' • •’ **:•".
‘"i *v ** fc-' v; - T 4 .
»*r»W ■»» v / •
4 V y * X ••'
( > • ‘ •
«f <V* ;
Jsir/ * •* * ■ *
* ov ' *
/■• ~ ,-, *** tr, \. . . ~.. . „
I ■■ • . " •
K- •;- ■’ , r .... ~. * , *
%Vlf’ V .'* *•'»“ •** ■ T + ;?'■■•* y
♦ ....
- 4... .
£fV "r*’ •> • y
- r 4:, . ;r
* —•; * } T • ' ■ *
- W ’rr » - - -» •
J*’^" • :■*!.
- -• >~ ti ■ • * *
f 5 r • " O **lT-' ‘ * -• ‘V ♦
r *‘ r- '
i* '■£* ’ T > >
r- rsr * i * . », C
t , n.l* • * r '
. 1 - r < 1 ♦ * V
... • r.
r !?r r r
« •' • ■ 1 • ' * • * v v ->'-*•< . «... :
<ys fr » «
, « >" f
•*- •A ( ao»>4 La ' .4 i
r * * V
j- »• I » v>4 J/AV-'
* f T
y fj * i r f *-/ ’ » -
* - : * / ?.-
4wU •-# ) >*,«*. ♦, «. V*
-Vi. f #iv Jtlliu
■ ' ' r*
li
r. v 1 . • • * •- * • KV - v 1
" 4 • r*\- * - I .i r O * a
r - y
rr* r*rH • y - • . :
o v ... j ,
, * /■* />’ v. V’ *•■■ ■ * f *
}?»'r / -»’♦ * • f .- - 4* f 4 ,-•
-f -t, t ... ... ... -1. e . ~..'.
'. • t
.' ''J ’ • 1 • • , .•<• ;*>-• r: - • •_■•
' *<r. * --f l -;-*r ’• ■■•
...lit.,;:* j;;iu
„■ ~- "•* r ’ ! ’ ,-
•* f ; • I f V - . . ■
f v ’ ■ ■ •■<!'';•. _«
"■ f r ■:r* «••• t -
* $- 4 .», . 1 f .■. - ». . . ...
* »«••/•. • 1 . m ....
y - .
I ft
B 4 X.
"Hm** ***%.m
« Wtm#m
Uy
#0 It
I
eIHHI
111 ■■HHI9 /
I
* 'i u
j **>4&«iX«44u£' ■ «•
liOu »* /i <*'
, .•...-- ...
.' , ; .. ; ;. ' - ' • "'• ■
* c** * , j- J
C ; r> % Tow
I#4u Ot' Vm 4t<O^M4 r
rffut f. lift*
<++** / fy
« » , Mlku Jji^KN^Yj
kgoiilv;
Pur (Tan
||a|
•41 ■ K>ai; < M r«(i
■ }JOK m^;n
wBSm wir*-*
C 7 , yU .x - « “ ‘ •-«- • * V-...
* ' ' '■ *• »"* - •♦♦kl >4.*4 |4vU«t>«. 1 t*. «*' / vuy».
-* " •'• * * *•* * y 1 M> ’ » . * -* v
* 4 . v.
i. v»* i t4l/U«t4«i
■ I-.**, • ■. o v"3 * • i • r>\ > -i ‘'. v -
i .' •.' v . - ~-liVi
1 ’ ' * Ji.-Si J *\»' . • J 1 y;
‘ -* *i - J * -r * . V, . .i U
I'.yv-C *Ji
s ‘■* '‘ ■ V*’4 * * - J ■ t - ■- £,*
* ■■+ ., ww 4UA.« vlUi. . : . >/.
Out Any WLitrket
•«•'- . .
'»■ V ; t « it H.* i / . j;
*‘‘i.|l<l44t4l44l4l4Uil.,4t4444ltk*Ui»t4((»(t|l(ilt ll H(|(i(l(H((*((((t|((i(l|t((|((H((t(U{
Hrtfi Grocery
VVv* • WUAV
•*< -V' y .*> ...«
V4M fc*< *' 4t«.,yv' u^v.
i nKh\> ,i> .j, jhvyiHii^
iT^iaCill
*'• '*'-■ * y*. > • »t** 1* •■» . »vij ,
i '' / ‘' a,< a >• .-...1. .Vit, «.. (itmkV -v"
A*'-*-(/i '. . t, .„<
y ' ’ r' 1 -' "'
Mti«.U< (>uy lTr|/l.i!iilii
'•‘ U '' •', ’*' •• ■* U*. . (;joi,W l<
’•“* * VJ ' ' .
Ui. p..i / jri(..,.;j< . ,/. . , . £&<
t' X- A ii. .(i ! I*l.L S .4J i.i, . V J
l ' , '“"' J I/Ci (,, k /...>;« .
» 1 ( i.t i'j C.>cx'»t.»
1 ■ > i/w jju
u *;;''■“ 4U4J *IUA.W. ;>i^,
..‘:i,c> , / i fg; *jv..
i.u M' •. . . . .... . t ~
fifeif WEIf-JBL
*2 E . !
Pt
i-Sm. &
*#, |y <‘A’ *&/
/ |fW l Uoy i't'..\ J>Jf.
' ;JSPH*’-"' ei.AlBj.W.. w- - r;^j
, .*'•*• »*y#* - 1 * (tMT.MUu. ■ %«i 4~
> ' - «-*'... •>*-
- - -> .- ... .'•
*•' • >44 . ■* . » . 4 V •'. *
*• ♦ * >* »v- •
. *«,. .. *’• .4 J ~.
'*• * 4 (.».* »**•» . „ «►*,**> *“ *
S-, .„.**, .* *4»> * ’>
vviiiuithUHUti WtCti
1 ( ,r ivVrtu >
v • . V..* i
' .A « J
- .. ..«> ..»■„ ... }
hisri -.f‘; 't Pn:‘.;\; nr.ltr. . n'L" I_. US'
. 4 my*ts.
■ | *.*>* 4*4* •* Mkf V
. • w 4U ‘ • L.4-* ■ ». aAVH*
. -> i.. V. i*r < “
t *4' > ' * * ' a f4OA4U -
.tone c V.ebn
| . —*-< *, . *1 a 1
| J -y **■« I w4M j|
| ___ !•
<*
-•#•4 - «*4 1 * #** *gUo»Af*a
1 I4IM4W'. 4*i tl 44(U
■j 1* t* -• ... 4.
.•mt fci.y Mr/ji u
| *V l w»u»« ’-• K • 4> < 0
| - J** 1 C
4 * ./. y4«.'-4 v*-4«i * i. * wok-» ♦'.'>
r - O tr * *^*a r *#v» 4 *.*hH»V* • > jm f C
—■t 4 AO *. t*f *f kV4 AAw V kM.44'
k k- --* *><.-.,.
fHVVr sp£SW*« ?r\%rsJ' } >oS" : V
As _
Irt.. i<* T,
IwHMlfnir
WdCftMirMt I|f >
lMtrMr.hMrtt 7Vi
rICtIIHWM., - - 4 >4rt
trfMtiO I'llmt# f?Vt
;:;.-»iiim<»" k»/.4j».
f t.# tA*ifw;
M) Hm#wi (Mr.. V-'.
7Vc
.AC
J fUfMipnilii Ar
1*1.4M(
mm feuot fcwf
«u»“io*W-» t^. b »L.. ~P
p* f..yy' b%s>
c -rJMS^v>i^ l A’ivi- * >» -, r .v.,vw
fciWiirr ►uwfosr
to iofT i®
mmmtm
E‘W :r: w : 2Sc
famom for quality ’
•rttaf Ktmomy \
JkJl'fym, -
Two §tore§ to Serve You
ikt K«ff O^f
Ho* .%• #, AH« M«»> Pho «v. 5W M»*y
•»**'••• rn.-c mtio. nmtnvrii a w t «nt ?«W'i «srj>e. ?t K. * w 1 ** ’* 4 ' -
• y '> •#»»*• tn 8 !-v a wif t i»jw>o e .tS »2tf it
Bertsct* Grocery
o- n xnxtkmv** Hrane ‘Jt
lttr satnraa
i , , -
» i* i • < i: t ajuiaru ' calm* HI? oj.'rci. • ~
vi*.' n ou* *•• . i-p-.nrl.ti "i' - - - • * - l*r
v»> ttiteUV*' 3 c i'jy 't - «•>- 1 ’• i>r * 4 :
i. >* T jlu<3"i i' , m. epr 1-!
e»*c ; jL/irt;,!•.*! 1 ->ii? 5 -.••!!' ;*• . earn 1'
* J**u r ttl ctl.JI at* - 'J • »r. ‘C SLiIL ", P*'* Ji
•••jirtui •-*- n ;'i;A‘ "i) P r iCM* • quit "l JH. ■>, SPCCIai J*' IJ* T 2?"
. IKtA 1 ai.i LKLN'K
'I.HWM mi
* A *r .1 * : t:i a <a3 1 Claim - .1-’ OCHS*
•AC*. » C W’*
~u * *^sppHH
«-• n*-. «*
•hw* -Wr U' iC» 1«u «oiiv.iMt.'t, M| jj
iur MMIU M.S. -»-■ - r< .. hi^b
>TJ■ *■*”* ■ ■—»<. • W«w >' MOi>>
F MtU«4*biy *» > (MHug £**■ • l irW<« LutiU +uv
L I#. itar.
F •rr—' sspsmwss :.■■ ..——
IrtiOwfewhatiUn £..2,-a®®
teacup. teen* >*&.*•* itin
Hmti bvttw . ' 2&t 4at
Fink tetam, » 2 ~*£sc
Mam*K*AebLupjt ~j4&c
T *No itvit „i<w*s t»f
ferttott *««£, <k -s*. age
y<t>j|'i - :::. ,
apt
U&iat*n» i **w ie
****%&£
Ueiy«ee(>,^—ata*»age
CWp#®.---" 24fi
1 1
rr- Mea Tua WOl JM#et \«»r
Jvvtrr
> {satiric i iwfJtmsiu.' * v/1 i> • loua o' tw f «u»-ct f:
{>’ r aitr custiuim , v * im’ mo mf-xatimnA' v- g* th
njjr 1 jur a f : mt*u.' ■ vvj u , ain tu t mouet i cvt
ftITURUV smTLU.
.li noun a; nr -25*:
rmn Kiiitr* otmr® CincKct; t£t lieu laoiMtf! Kwf
Loto ite* biriwrl iwm iuittrtrl Lons
Yeai firtßß- i&tunj tvuu: >« f boouteft 1 i>oiai;n
fret a apanrin rret f'ltn! ham 'Viewers
h«1 Cneei Mmvt har irranfci wrier
?
r* • "im:r liuncnew hwmemawo saudwg c h Kina
Centra Meat Market
LOGAN’S
'Wc Zrumr 3 oir
'vvarrrmeior ..nr.umnipe Lanvyerife
bu t On*rTH •.-uinr.T.: (rr-ee;. arwe
i.emui. . rci 2ai t ju.r, nt* uwaej 4>'
(a c* . jL£: i cnnnr t: fm prjoe
vucimi*??: j oxmcH iiaa*. li2rii?;ie
urei r *_*nit»i >«’’ '’.-•ea,
i’ll*" > r/no: i>uar:« Unu/Aari
Aiav M ? 'n» it” ip iHv-tfj?.-. i:tr ui n sn»ecia
pactwWK* >i i rt'jc ■. :ns: 1< !< « cantn. cr
r. 2./. , j* ivmt tn.*ir Crrteam.
Dammam bpet:iuit
ovaiihUP" IVi •* 1 mjv ......
v/»n*r* * ! l*i oniy 33t
* tj. , :,-.)•£! • psii ’Hr
aw*? 1 f, fiiAt i r xho; . jar, ...... . . 3!li
,rw*r tHr* it '4ue v jrr 48i
jcl , K2i ; 'Ot'L .liuo: 3-ir
lya.Ui* 'iiree. k Foodf
'up .i o ■ 'i) .: c- A«i your neisnbar
fci; c .* .•*
rcu/. oj. am .tJnwt Strmp
i^pErtroenl
i’-UINC- 'JHJCKESS
t<'- ( I’ftal Lamb
' h'i v ?ri i n anr x Tmpected')
ijOiif i hrti Pori; Loaf Mincer Lair
• os .j.-ajr* Veal Loaf 'Prirnkfurters
i>et Lua; Summer Sausage
All Vuviitv' xi 11$ Thrrrl Street
1/tt IYJKitIK- f 41 - 10:80 - - - 2:80 -4:80
i
Riehhaks Cash and Carry
[I , ~ i -‘-" : i Grocery 15153
THIOHIUIEAL CASH AND CARRY SVV**
I'ANC' STEWING .HXXS. ‘IC»
in- tv
-- mu -111 ■ - "iT'i-1
FANCY SPRING CHICKENS, %&t*
w jfj. %i*VHVs
*'■£■ 20c
1 ——l niM mm . . ■ - ■-- -
jC r
ij tiiwii ior f wv
— ■ -
STANDARD CORN and PEAS, 1 Hr
A*f MU 1 VIV*
•■ | ~ ~
GRANULATE© SUGAR, rin
_ lor ml uu
FANCY 08EA1I CHEESE, 30C
MINNfcWA RASPBERRY anil BIttAW
BERRY PRESERVES, 2 lb* fI»«PC
HWANSaWWrjJ *»■*_' I
nmm. I
mrimii ■ —— - - ‘ | B
ow kiosk. a« I
%• i<3f ~,, m»i u t m,u nvvn un v \ I
FRESH FRUITS mul VEGETABLES I
*?
i

xml | txt