OCR Interpretation


Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Indian Territory [Okla.]) 1905-1919, July 24, 1918, Image 9

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042344/1918-07-24/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

TUI.SA DAILY WOULD, WKDNKSDAY. JULY 21. 101S.
0
, ll.ll I ,. l'f l) .11 .lillltf ' 11 1 I
,.; t mclit f"f I I
i h.' Tl 1 1 . III I I ' "' I
M i .1 1 n ll V
, ,, .M .lit 1 V hi I !' Ill
,,f I lir ll"! HI" I'"1
w il.iitn'1- f..r Mi. : '
i '.Mint: v i.il 'I'l.. i
lUU'h' ."I.MI ' 1
,,,( f.a(. ttUl'-lil .x "I ""
M i , II. i lin . W ' 1
! I,., ml 1 1 1 . win' '
.1 !. I '
I
i-nr'Tn ll'li-itt.
I. . I
OIL MARKET QUOTATIONS
K.a Okli ..t 11 I norKin i
iK.dios I it lltm itli
luihm, ITllll 'Swrl! ..
f t IS " ..ml'., ....
Cotlir.n. (II ) . 1 "Ll .lull
(.itu-in. ( btk li"j.nii llm.
K- !-1 T 3 OUlh I.IIUS .
lTHtt . . . . i '"I "Hl'l ....
ailiin US') .. J M lnl
! Holo 1 0') I'tlliri'l.in . .
tM. ( ) . . m)i i..m" . . .
.!! Ill'j .. 1 ni. ii. ,i,a
UJl 1 J Jl lil.irii. . . . .
i . mI ll lllil
T! ,. II.- I I I '! i '., A . , 1 " 1
i 1 1,,. i ' .-r '' ' 1
:.i . i :':. is h..n
., , ...... .1 vi ..IS Ii i .
j ., ;,.. : , f. . in' i 1 : i. -.ml !
V 'it ' I.'-'' I I" i" " wl" ''" '""
V ' l.-r.. u.ut.ic .!.. I...I 'I'll' ' ' ' " " '
i-!i'i ,u ,.i .ii. 'I m ii. ii.ii"; ' ' ' ''
III
. J . '
. il -J
. 1 !.
!!,.' 1,1..-' -
I III. . I-N I' I'f Ii '' '
i,n wllll III" I " v ' "
r.Pi .1 i- ' i " i"
! . r
1 1 . I
: . t . '
I ,...' ...
I.
I I
I I
uliiit
.. I iM I ll '
'III I '
'V: r-
.. II , ,
I
I'.ltll 1.-
i :. .I . "!
ii'
ll ,' r H I U . I
. .,..! I'" l I '
' I I I I I f I I ! I t
I iff. ...
I'.-
ii. I ; .
: ..I 1 1 1
-IIS' I I'
i i if: II l
,'..i if iti
.,1 i f I In'
i T riir,
' rsonnls.
-..
I... .1 "f S , i I i i 'I .
i".' .'f f ...ii-
'ii
I
I ..)nl.
INinrii IMstrli t
Fn'il l" 'll. llll
nKI.AIIuMA i I'I'V. .1 i v M
M'-ruiln ml .r.i.lii'!i"U "III tu t I"'
I. irrti'.l in .my ay in Mn l'"ii .i I' lv
fu'l'l I V liMl' Ill-Ill l.lt :, !' I'" ll'.
HN- I lir.illKll t hi' H'H'I " " ' h' "
ltl tiri'l' l- ri'lilrnl I ll" i il I'U Hi' I"
II, iii hi.,1... ..-- . 1 1 1 1 ; I" i- M" ' -
nf nil ii. en f ll. il fi-l'l I' '" "" ""
.rrsMi'N lli.i' pi "'In' ' " I'" 1 I'-'.'.
tn wtil n. i .ii :.M. i-.l "i'V I'" "
rlcnl. tfi. ii it I i tin r ! ''' 1 '
I ho fun,,- "f ii I'" ii.iiii" "r .i '
I,-, I I,, i . nil i.M It In I' '
I'lllt H.,11'.- i f Hi" 1 ' "'I I' ' 1 ' "' ' '
I . . . ;,i (,-ir il .r.-.,iiri ' -. . I '
t n-. l.i-'-n (.-i-tiinn. I'U.l Hi " tti'l i ' 1
riii f tln ir illuik-i" -h .il l ...i. . i
I, In h-"t all 1 1"1 'i I i ' i. ' :
r.t n
hi pri'm-nt riri'.l "f I 1 1 -i '. i .' i ')
i. pro-lii. tM fur y ,i pun -. s
t j f f I irni htliiiuiui. i .i.n-,' iii ll:.-I'iiiii-.!
fit M. in Npiii "f Ii j-1 1 ri."M
for iiiati-ri.ilM ait'l 1.,1-i'r thii Inn1
tirrvulli! for sorno tiii.i (-i."ti,riih
t M
2 '7 '
t k '
, i.) Ti". i;.'i ! i :".i''-
t JJ .1 W.I .' -. ..- .V I '" .1
t . f. III i - colt ' I
! . .' f . : J l : .
111'- I'll :l: ll .it
. (,-,. ,i-i'r"'l
1 ' T!... I I -n.' IT" t
I'm i - : ' . I.! III I -t,
I ., ' I . I.' I'll'"'
.,.'.' 1 - I l' '
1 , : -, ' . I H .."11
, ' , . i 1 ' ou ; i' i
H
II I M
tl.llfl.' f'-l ll
till ' "ll' Ii"ii
ll , milt if. 1 .V-lit"" l'-'"
,1, i: i, hi . ..f tlm KU' r
of I
A 1 1, ii lit fur sn .ii in
S ''It 11' I" ' ' I . " I " ,
I'Ml' I' 'I -'ll" ' V
M linti'ti mil
; '. I. i" . . Ii in , .
i.li. o
-!ii li
l: i;.
in i .
T
I M.t
' I I
1. I f-
I I
ronii l ' il. liml !--.
1 1 ,,!. i.. i- .i
. '
'!
i
n i.
,,,;.' i n
i ' i t ;
;!. Mi I- I
, M, of I- I"
mil, rm- !'"" ,'
r klilloiiK to Hit nil thi pi". In. t ion ; f n f:il,ln I"'" i .. l--i.
h.V r ' ,r of III.- I' T '"! K - 1 '"" 1
I llurlf.ir fh nail u. U flv nou- !!..! I.Vnn.-li. II U-nKInC r''"'" '','
f ,.r rPVt il i1:i v
Kh.mll to ilrllh"! I"
Im 1 n: ' i
.1 A '. ill' i-
,,. I ;, I I '.' " '
. .1. I.' O I.'"'' ' I 1 I'
;.. , ., hhi.w ".I
'o ' !!' " " :-'
ii- h.-'.'l !"'' '"'"'
., ; l'l'l" I I . 1 1 '. ' I ' "
s Minn ll h.i" t
I ho Ii
I .ii 'i . '
f l:..".
r. II .i 1" .
or ol I !
' I' I lll'l V 11. IO HO I I'l'l ' "
-.! 1 I ' lot,. 1 1 ) '11,-t loff A l: ' "
I: III ili'l.. ii. it n I ti II i '
,., r i i ... from I Ii" r n-i
... 1 1 i - .1,,. fi in 1 1.'
toll.
UmI
(HI M.in Hull'- Hi
Ml" .M'H I- 1 :
.l.'l.ll I. Hi.o' "'
1. 1, l. I f"l tl I ' i'
I, ,,l. i:.m. i "I"!' in .
II, Till-... .1 -I I
.mil li . . I 'll i.'.l '
1,, r K.'ll I I .'I ' '
. ii- i'f ! .
,1 - , Ml,. "I. "I ' '
U l l" i ,1 ' ' f '
ll III I. - I I ' '
t i "t. mi,
n I of I -i 1. -p.'!' .Ir n.
i 'ill. i oil in ' .1
v I'i 'i'""- n.
I. I-. , k,..
,,.U ., ,,l
'."..I M'.'i
. . . I . I i 1 1
t -i .-:-
. I... ,n ii
I. r
i i i
. 1 1 1
I .". 1. 1 1 in
I' i in r.
f Ii" Hi
... I ,.,
'It i n If
I I l .l-.v
I nuncd in tc
Delivery
i n.
i.
IIS, 't
II" I
off
I'll! I.:.'
.1
111" I '1 'I'll- I
i :i- "" i. ii-
iii-iv 11 ll . Ii 4H
i'.t on
' It. IT I h
-.' t'I'l M .
I .ll.Ol.t i
' Ii
.1 .slll, Mr.
Slippll I 'llllpilli'llt t-,i.
Tuls:i Oil Kxcliiine
i i
I :
O . .1,1
I
, -I 'M I
t . I
i I'm s
.Am hi
Mil ii
I"
I. Nil
; Ji r'nniir t"
I ' ii r In it th rut 'rk fivn n. I ,n, i-ri-in-h,
wll hava hrrn liroutrht In, iiml one . )ir.. up l IK" tti'
tlfW rig hu liTIl Kit ll
TrniiHIKirlAIInn Sii'rliiir lWr
(hnI.
Thi-i ' 'I f'
in 'ho wi-fK
in ihi T'.n-r 1
i.. ...... n i ,,' , "mi. .i-ii- I" f'n'-'i'i '
in th.' ri"i 'li'.'it
f -
thr 1'
Tl"
i '-1
,1 1 I-
Tl .-
tl-... I"
'I'!..'
' --.,"! '
II
II"
Dlllli .111 I h I''
I," 111 f.l ' I I' " I'l
Lit i ii I-
'.ns'n' 1 '
, i i '' .1 I ' i
.r'l..i I l ''
. t n r i ti .- (
l- In' A I
"I
W. I" MarEnii Kijprri nor r f r nl .
IrMnhpiirt.ition. nn.l a iiiiTt.l.fr of th' r.r
Hlvi.n.r.v c funiiii't.' on t.mk i-.,im of,
th nntl'iii.il pi-1 toli"i ni wir kiTfi
coinmltti ii in Tuift Mr Mi
V.wm report tli.i' h rail trantp"! , ' '' ' ' ''
tinn work h.h oii'lti' 'n.l in th" mi.l - 1 I t tv- ' '
rnntlnrnt fiol-l In" .1. . lop" I fii'-h 1 '"' '
an lmpr"n-,,.'nt that th" .. irol. ii'ii ' " I' 1 ' , m,
.. .... i, i... l i V It -
iav thi fii'.'l.' "ti "I. 'im ni'!iiMi
rM.rr.M.U.1 .. Mr Mi ln.-ll ll" I
nppolnti'I Mii,iu."'r i f ti .ii:-."ti i
I. on nr. I Mr I VV t !''
rnan.-li.'i-r of 'h" Nutonil I . ti .'''ni l
axxni-mlliill. Ji.iii 1 ' .Mi ,i. p"inl' '
I'friiiioi- of th" i.i.i.iii 'lm-'l
),n.l..n .rl..r . m V. w I "Ik ' I'!'.
A. II Smith ii-ti.ii." .hf'lor "f "'".,"'"','',;,"',.,
rtmcrn r.-nlrnii.l-i "' 1,1 ,,',',t,i':, ,.,,-
;ni,riion i-ii .in i n, .., ,1 i-p". 'i ' ...p
a.vstrn, f hi.ii.liir-: t inK - .rsM.-i- .' ,,; ,,.,....,
lar to tint whl M Ii '-' " ,ff"' !,t,r. of x' .-iii i-
tlv In Hi" -' . , . . 1 m!,,.wp. i ll'" N T
Mr M n l'lii'-ii r- p -tt.i th it thi .iv- :
iritK" rito of in i
rra in lh f'"J 1 f'--l'lt i"
liKhlly nvrr S i- '"i i 'In'. n
KgalnNt 3i lullon i" "' ' "' Var '
HI 7. nJ Hi"' lh''i" I" ' '-' "f a
riif llmt trH"ll". v( inili.i in oii-
Ann mar ni.-r. wai. i. of .inly 1
I.- 3. .OH enil.tv rank n
Id-contlnrnt firhl.
,tH rotin'rv
,.f lh" f
n. iV ' 1 '
( , .in ml- i"ii t a
' I. ' i I i
I. ii .:'..''. I
i- , ii ' i
...'. I I 1 ' . : I i .
ll M. il h" ti.s I - l 1
l.".,. Ml l .is l. j , . .. i .
-in i i j.'.i 'i : l . i . 1 1 . h i . . -,
..rps Mr ",:',,;. ', I ,.
Until"! I" W .' ' .' '. .1'. I I. w (
tin- i 1 1 1 1 . l k.,l.
! r I ri'U-lii l!iiin (.olnu Into
! i ii''''.
i Th" t"-'.v ' t: . o lii r.-.to wl.:
ml oihrifi III Hi, it
w .11 In : ( J I-i ir hi
I
t
M I n 'ppcd li.-m n ri mi
M I .1
. t of Ihi- h.illt l.rajit tif thn
11
('onstiintin Refining Co.
Kennedy Building
Phone 6020
T O r - N () TC I I " Q I L S
I'llOLNIX REFINING COMPANY
TULSA, OK LA.
Lakesitle Petroleum Company
rii. .im ana
in ."j :'j aw in i ... , ,""' ii n.i hi- am, ri i itur.i-i'M rnoniTTs
I "!l rotnpiiiiy'i No. 1,
s i , '..
I I I :i.n t I- ,'. MM 1 '
ii ! i . i ll !' in." rf
.. .1 "l.t ttv'-l I f f - I
' ' " 1 1 .nil A 1 1 i n 1 1.
'I Ii.- in a i .i 1 1 i
I.'" ri ..i tl .
r '
In-
i' .1 Inn l!
ill I'.". I
1 II ,
n'x' f.-ii
01 LAND GAS
j Li'ef, Aupplta. rrodurtlna. ' BU.
I't-
I. .
a r
I III"
irr ' '
l""ll .'
I
I Jlls I.MIIIII VI ll.l.-.'ltl
" I , " . M ,, '
l"ll 111
I "f
" ll,.- im i'I l.i.'ln rxpfrlrni-r.l
I' I , .,. I , . , I Ill pONitlllll A III
j 1 .!'.. ' . - .iii.i.; i ! 1 1 il " I'f "
i.t't .ti 1 i ' n.i" hail J'il I'ft
'ii.-i . t ''ii l..iri' I . r 1 1' ifi'.n
; ...ii,. . - . '- ' i. " . I li 'i -I ' af '-"I
" I '., a ' " ' I ' i '...-.' h . l ,i ' .1 ;im n-il
s . , , ; t. ', i i , j i . . 1 1 1 1 1 1 1 r ii t .
,, I ,., I p. '.. ii f l.-.l H I;
I n . '. " S ) : t ' I i Vlv
r pi" li-'li . 1 . I flirii'l caiollli"
in n..i" piKitii'ii iih i hi! i-nirin
i -1 1 1 fi 1 1 ' i . Mon. i .1 .' i h a n 1 In K "r 'Mi
inn,: M.ii i"' I a ml not " l.li I
I . ,1-af, Al Ii -ii K S "i lil
.li
tk at "n,',a'r'a r Juljr.
, Sinclair intntiin- (or July, to
n tr.n,iv attr.ntv. Am. ,,..
n Ui..trir.ti In ,h. .
ti.-lK r1!",l. .Mnhlltln th -,trr.p
t im Imlirn'rv or r.- n,ny m.
iiifi. jtn; (a. t arc -i forth writ,-),
b' f.f inirr.'M not i.nlv t,, ml mrn
hit nl.io t-i romniprniil nm! Irirl na
trial "trr,rlfri, t h rui rhmi i t!i i-n-
(iptiniln Ii' Miuiil I null I ..hum
I II 'I I on t i - i ;
Th.-'iia.. ' 1: -.1 'in ' " i - ' 1 " i
h i .tii a I'ltv i in TiiS , i . - I i ' '. s ,
Irrnv-ly nptmitU- .h...' - ' , l I . n.
I:.l is to I... Ill" fu'.i'. .- I
Ill till' oiiniy. 1'iaii. .nr. I u"ii- n
p.tl'V. utilill nwii, "li. il . , ii-
hrai pint plnntn In th i'iii', I . -I
Im ilrllllnK In Tri.-in linhr ": n 1 1 ....
of Thonia A- l.u.Hnw- itp" n.;i "
rlrllllnn at Urownivr...,! n .1- i i -i
nnw ilrllllnK nl ahont unn f. i,. II.
ill rtrllllntr tu n w i-lli 1--. , ;, 1 1, , , i,.,i -Th
T. I'. romp,,, .,v Mt- T n. in ,
roporta. h n t., ut , ,,i . ,
tili h urn tun! I, ,, ,,, ,,,,,
...- , ,-.t..i i,. ,.,.,',. .,,,,i.," f K
H Tl ' 1
.nl i - - , . ' i: n '
in ' .- . !".- .-f 1 in
, I 1 ' t r , I.
nl . f .h"la
,-. 1 ... "I' ,!.. h ir
... - . ... ,... v o
I-. . . r- ,- s pi in
1 i .' , '.. i i-.r l
i..,i' . ! morn-.--
- ri. .. i '
I'lpr f' r
ti I-'. Il"i.
'ipnlv i ;
All
II... ( .n.-r Ui-ll
T
:i
. i.
. .. i' -1 I ,
I ,s .( It--'
'I !
T'i
I..
ft- , .
I
"iili h noiahlt.
f'pii aifivmKi of ihi. ri
P
l k ll I 1.. .!..! . I-
t;t. n,.,.tiv Th author ripT.-.F the n.-ir fiCiir.. "
iin oii'n-'i.ir b fan f..',.,,., ,, i,,,.,;
li-or.lf when hp ItllH '-loi-.-iPv iH ri,.,,. .
p.nn. ti e chirk, nx f ,,,v w , h ,,,..1 . .V, ""r. Marllril
.-M-tlon in the g.ner.,1 rnle Tliri.'r,,v of'il .
II HO for , . .
I il
' a . nr. I i
1 1 t Im t . - i
lifiitn. 1 -,., ,,f Tii
l-ipo i .11 1-p at 1 ' 1
I.,-,- i
Mi- ' A t
t . t of M .-I'. ll
I I .... , . , , .
"I r '"
of if
t"
I.' . T;!
' nii. n i,,.,,,. .....
Tl. s
Ti,..,. . .. . . . . ' ''"' ' . I" t ll"
.e HI'I ,11 n tly i"trol'-ll,T im. re-lHv I.'..,..... ....
to mot. litre ivh'n pio-t of ih" other .... ..'...'. .r; '"'l H" I'
tnl ai it the nut tot, n.ni. time . II-...I,,,.' ,'.e t..'. .!"'!.". .K'1:,M' r;
nior't-.i in ilolriK i.o i ,,. ' "'i' in "in
'il.i.lM'1 an. I lot Ii r. I...., .... . 1 '
- -. . . - . ....... i , i .i n.i.ii. ... T . . . . .
a popolH'lv written .ti, n '
Il.lt re..o(CV pretrmll to ,1., .v ' ; ,.,,.' . "VI , ,., ITT
'-int!' ii 1 it ex'r'-ni.'li mierraunir I ...... .... . ...... .'
With t'i. T",K ,r, u,,,!,,..!'"-" !'-. I-,,.,..
affi'iU it'i l-i'iniat" lii'iv ..f ',, ..I....L" .
I'Hil-ler't fvp.'l.'l.e. unci n.. artl.'le i , . S''rvt'n I
r.n the l.'n ,, ami I'llle h ' K h y ' t h t i-i. i..,ri I o. n f',' i"l ' ' '"ri
It if Kieal In ti t . at I ,,, ,.,,,',.. ,, . ' 1,1 '"H'lli-n- for ,-iii.i"ti
I'"" ' X,";'' ' -oiiip,,,,, , . , ,n 4 i.
I
' ' 1 '. 1 '.
i. r. 1 r-
. a". I l.li
. ml
: ot I .
i 'i.: i
m.IIIIi l.f 1 11 1 i.l
I ,' .'. " " 1 ,
, I I' I ' I ' ' '
. f t - '
Wil.l al I i-il
1 ,s I I . , .
. , ., 1 "i ' n ' I '
,-. .., M ' I'
ll I I . - . 'I
I M.I I At!
M In a M.I yon. F.rr .
im h to i a 1.,, h in. V
l ..' a r il " 1 1 ' n If r I i T.-1'.t
i j mi, I ' i n u in i n I . '1 eia.s
( tlT'i:: I'l M l T I' ll 'i r. in
nr. pr-.Tiifltl'le l-ol ..ii.l Him- , ..in
pm r. 1 1 i" i Imi orl'i Hull I
Inr. Tuli-i. i 'Kla A.li
Frank P. Peterson
& Co.
rrtrolnim Tevlumlncj
I nitlntt-ra
PLANS. MTIIIU VnONS, TITH
,M I I l it II N(l WOHk
IWISTMIAT AV AI'IHAISAL,
1(1 I'llHTS
We ore well uruiiiiltil nml c.iil.K-il
llirmiKh our a.iln( ntiinif.
iliinn In ltd it1 li nny il'-iall
t.f tin' M-ti-i.li-iiiii Imliiitrv
(ifflie ami I jtlMirnlorr, Hut I . THnl
lrh iliono ii-jii' ftu I'J I ulna. DUIa.
s
'VR AN I) II Kit G
Mc(.ItKKVY-Co.
MI:N!I'I.HSi
1 1 I
oneed mMsf
HALF W4"l
Lots f srasnnalilr straw hat woatlior yqt, besides if you" I, uy a
Panama .r Hankok n.v y.u will haw a rniH ono np'x( S()a,,'()!1
SlL'.r.O I'anamas and r.ank.iks . . .
$10.00 Par.amas and I!ank-k.-S
S.TiO Panamas and Uankok.
J? S.00 Panamas and llanknk.
S 7..r)0 I'anainTi.1- and-I.atikok;
.'. r.00 Straw 11;'
$ 1.00 Straw Hats
..3G.25
. . .$5.00
.$1.25
.$4.00
. .$3.75
. $2.50
-$2.00
Wright Clothing Go.
The Homo of Hart Schaffncr& Marx
New York Mori; Fn-hnn.a.
fill. Him H..ar. I "f '! ra.le
New nrlr.tiin I niton llj hnict
Stocks-Ci rain-Cot ton
riMVATi: WIHKS
c;t()HiiK I- liiKI ll, Man.iRer
IMioijc 720.0
131 K.tit Tlnri 'rltiect 1 1 1, tel Tulaa)
HOUSTON, FIBI.K
AND COMPANY
of flar.aaa CUT. Ml
MrMI'IIH NPW VdlR HT'i'K T.X
(.HAM.n A)!) rllll'AliO HOARD
or v M)i:
c,, i. ,..i.l- f.ii ipl roliei
t., (.-( IL. ! ,'il'll''T i"-k
1, . . ' H II ''"' r III "l
i. it It In'. ill t'"t l"'l. l-lit'. n.'t.
(mia n rnnTcitr.TT nmi.
l.Lli'ini. Off " "j Bi""n
Tiil. !.
1, I, pin. no 0nn- Itl' .'t
Kdwanl I- Orr
cV Co nip any
.Am (iklnl.onin iiriinr-.ttlon
Oil Lanils, I.raar nnd
Src nr it
I 7 I ait 1 lilril Mn i'l
1LI.5A. OKLAHOMA
I urn ip'niil. m e Im ll' il
OCKANS of STORAGE
ROOM nt NICHOLS
Sr III IM OIK I I' M Itl l li
inn im it r n nt m.i:
.11 i- ( ( INI I'l I I l.:
i..p ,tn !..;, . ri f r hoinehnlil
i I I' i'l 1-1
i .
li f-
Auto
' n:i I i i . ii n
'I'ttl pa. k.'i t
.im t"r i
tn t"
NiClK)uS TRANSFER
AND STORAGE CO.
ri.oii... (Kape ll7-IIH-a7H
in .ii .. ........ . .,
, , ""nil lililtf ; JN4I.4J Mit tirtiilili llltlg SUA llanlea HM.
Tulaa. tikla. ltl.a.i. IIL M. I'aiil. Minn
Wabash RefHiing Company
(.riieral nrfl.. .mrlli I l,.r Sew U'orlil llltlg.
It.-dnrrr I.H'uit'tl llniiilnr, UUla.
ri'irtili'iiiii lit I'r.Mlui la
. riiiHio 4 a. mi
Commerce Petroleum Co.
,I,.', Tnla Ni. ula
III VI IIS AMI Klsrilllll TOUH
IVlnilriiin iiri.ilurtK In our cam or rrflnrra" rara
HHI.1.01 Haul, l,a. ITn.nn HSU.
IMPKRIAI, KKI ININO CO.
I a. rn I nl a I Ahliniirn
rniilm-r-rt anil Kr-flni ra ..f II. allium rii.li-. lllKh-rirarlr (.aanllnoa,
.N ii lil Iijim. hrii.Miii.. IHitlllmt, (.im nil, I',,,-1 im an( iMU j
1. i-n, ml ( r It t- anil Satin Otflif
NINII'snN HI II iM. AllliNliiKI, OKUAIIDNIA
Lake Park Refining Company
Grncral Salea Off ic, Rialto Bldg., Kaniat City, Miiaourt
Krfineric at OWmulgee, Ponca City, Cuihing
and Jennings, Oklahoma
THE AKIN CASOUNIi CO.
Manufa. lurera nml Markets,. f lli(rh iiri,,1 CaaiiiKheai Oaenllne
We il.-itre t.. pnirhaee ,.nr inilpnt (,f hich ten hnl.rn.li.,t rnitlniiheaii
i,a...-e in inur t art nr i.nre It m ,,v v..ii in wire or phona ua
I hone 672 l lftli fl""r lit, liHnta I'tnk HI.Ik , Ttilaa tiRU
ceneral'sales agents
Alllrtl Itrrinlng Co , OLmiiliree, Ckla.
Nl N UK I THII, KTC.
flilrairo Offl.t-a. IMI INIJ I,yon
4.riirral Olflt-v, I.lu li Itltlg, 'luUa, Ukla.
I'liiino Oanca 700
BIG HEART f;-e-
iapnina
Kerosene
Fuel Oil
PETROLEUM
Refining Co.
orritvi sia r r. mv . Tula
l'linna SOOA
j. n. iivai
Kniiat (itj
C lilrno
IIAIlltV IIKI.I.
"i ( OUt'DIlANI
Union Petroleum Company
EXPORTERS AND MARKETERS
Tulsa Office Phone 4409
Tuu-.oui- Wenger Petroleum Co.
V".0' V Petroleum and Its Products
I illftDurgM, t-nr.iM .li7.. in t'.rt.l I 1,1 nil
, - i . .. i . in t .'ii nini via..
Tulsa Offico, Thone Osapc 77fi.r
P.
N A r II T II A
K IIHOHENB
oas on,
ntr.r. on,
I.UBlllCATINa ntL
iakamim; max
(lA.IOI.INE
M U S K O G E E
Kill ININC. COMPANY
Muskogee, Oklahoma
The Okmuhjcc Producing and
Rcfininu Company
Okmuhjcc, Oklahoma
I) UK R K IT tV WHIT FIHLI)
J'h'inos 7"'T"-V.'i7 1 . -lnl r..!-n Ilnililinr. Tu!.":i. okl.i.
c .hk it fi-ir iin'iiricrt ;i:)i! nf fcriiiK.s vm all
I'l-tnilptjiii l'riiiluots
I-OR SALE
rlrlll c r
Ii i l-l I'
...r .'! Ml t
Ai'." .'
it I !!. ? Ilnvtii'l vet-li.'.it at earn it t'h fvw heel, I
,,.!.. wt'i .il e ' n 1 1 i'h f i-.'vi ,e I, I i in.f. r K I uli.r
C f ' 11 I.e. I. J ll IV. rl .11 1 1 .' I ' I.-.. I I I'l' i ' y I I I'M t fa. ll
I I .11 I rl tank "... - '.V
Okldliom;! K;uis.is Krfinini Co. Tulsa, Okla.
t,nj iintii. n Nie rimiji' no to
514. kennedy;dldg:-;phone:5673
1ST"
Tulsi- CHICAGO , KaTsaCife
WE MAItKI-.T l:f HY I'lTllOI.IX'M UICJUVATIVB T
PHONE 4522
y i:vn:uN pictroleum company
V. R. A.
A fl. TallM.I, lUwI.trnl Manasrr.
K- 1 1. R EM ICR cTC0ilPANY
M AHKITI H
PRODUCTS OF PETROLEUM
IHOVT. OS,; S2M N I'll It ANH A ni.no.. Tito narr a
EMPIRE
Itednerli-a located all
Okmulgee, Okla.
Oklnlmma C'lljr, Okla.
Outline. Okla.
KEHNERIES, INC.
.. . ' 1 K'r' rilOMf; ,a n iM, DMA
. " "t. i r, "a, rW luaU
miss OiTcRefiiiTnCorporat
l LTKOLEUM PRODUCTS Refinery, Augusta. Kan...
,. . r',rl. W- J'remrlenl anil Uar.ral Klanaaar
....... . . ,.. 11I0C Tu(ii 0k(L
i mini
Roxana Petroleum Co.
TULSA OKLA.
Pan-American Refining Co.
Tulsa, Okla. quality first Phone 6010
Producers Refiners' Corporation
Successors to
Economy Oil & Refining Company
J. F. CAMPION OILS
PROMPT ki nvtrr
301 Daniel bldc
phone mu
MUSKOGEE TOOL COMPANY
MAxu-ArrniKiis or riiii.ijo axd nunwo tool
Kalra Armia for Wlm and Manila Hnrw
ii I" ? Mnkn. Okla,, and Hanrer, fans.
" IL n'rr' J"'" Heimwniiiilre, Hh Mara Ddl.
Trlrihiino Offl 107S lle. 1(4
American Oil & Tank Line Co.
ruii, uii.
Btflrl.t tl ( Itttltt4
J''"'""tif tuiHiiitla ik. HartkMl,
Sinclair Refining Co,
Gasoline, Naphtha, Karoaen. Fuel Oil,
Lubricants, Asphalt
Consumers Refining Company
REFINERIES AT CUSHING
Sale Office, 76 West Monroe Street, Chfcafo
'COSDEN & COMPANY
HIGH-GRADE PETROLEUM PRODUCTS
Tulsa, Oklahoma
SOUTHERN OIL CORPORATION
Petroleum Products 1003 Gallais Bide.
REFINERY YALE, OKLA. PhonelMO
ANDERSON & GUSTAFSON
TTI,A. OKI.A.
1'irrsiti'iuiii, pa.
CHICAGO. IIAa.
Petroleum Products
Ran KntnHteo, CmU
SEW VOHK. N. Y.
NT. IAH IH, MO.
a?a rmr. mo.
C-I.eVEI.AND. O.
INDIAIIOMA REFINING CO.
Refineries at Okmulgee, Okla.j East St Louis, 111.
TCI.8A OKKICK anX-sns (1AM.AIR ni'Il.MVO
KT. MJtlS OKKICK. IF.llli.HAIi IlKbEHVK HANK. BUK.
Intcrnational-ArdjTiorc Rcfininj; Division
TIIIC OHIO CITIF-fl OAS CO.
-OprraUug
INTKHN ATION ATi ItlrUXllHV ARDMORR nmTTRT
C nulling. Okla. Ardmnra, Okla,
.nifrnl OffltTa 4SI Rtialh ClieTreniwv Phone Owe 7400
THORP OIL and SPECIALTY CO.
CHICAGO TULSA
Phone 4433 for all Grades of PETROLEUM Products
Petroleum & Gasoline Co.
GASOLINE MANUFACTURERS
Kennody Building Phone Osa(e 7020
riiorwt C)MMre 1926
Sunland Oil Company
pi-nmt.n m piiodi its
KiH.nia .1O1JUJ-I0S WoriJ HMir
Jl Soillli Iliiulilrr fit. Tulaa, Okla.
W. IL BARBER AGENCY CO.
We are itlwt In I he market for wir.Unin prtMlucta In onr own o
(h-II. r t.tiilt 1 am .giminiliiiui Millrltetl on tilth grailt)r, raalnfheat
ami l.limlril Knenllnti In f'llr tmn lliermat rara.
M1NM.1IOI.IS, MlN.
Riverside Western Oil Company
MARATHON GASOLINE
Seventh Moor Wright Bldg. Tulsa, Oklahoma
G r eat American Refining Co.
Petroleum Products Refinery, Jennings, Okla.
Phoi-e 482 409-14 New Wright BIdg.
Wrilit Producing & Refining Corporation
PRODUCERS AND REFINERS
Refinery, CherryvaleKan. General Offices, Tulia, Okla.
!

xml | txt