OCR Interpretation


Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Indian Territory [Okla.]) 1905-1919, August 04, 1918, Society News and Personals, Image 15

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042344/1918-08-04/ed-1/seq-15/

What is OCR?


Thumbnail for 3

TUT SA DAILY WOfllD. SUNDAY. ATV.T7ST 1. 10155.
Appointed Maid of llonttr for RtunUm
1
11 ll I 'I'l
f .r .1 w..i I i N.
.'i I V l.,l"i i n h. I ,i
1 ' v?
I
t
a II,
Annoima mi nt.
T
i Kill liai iin
IMI'I.IV rxrll I
A I-. 1 1. i l ..wii
I , ,- .1 n n '- I. ii
1 1 1 I .i ! . i ' in i
rii.' utr.in i
i I ! mi i.iiu ri !h:
I )' , Ur .1.1 (I In fin ir I In' i
I r. i .i i 1 1' i i.i 1 1. 1 y i ill In-1
i ..-. . ii i. .in. II
"War' '"'V
l .1 ,1' Ti
ir. t'",."W'-,'tvt . "'i'
M .I'll M" I'.in.l M'-n-P h.iv.. V ? Jl' a ' '. T--',
.. M, " -f V' '4' 'fll''
I . I. tf .. ill ix, ,.f frkWi I.''
WtdJingn. I XT-,- ,V.J
'' V !' vr, v .J x :,1tTI2)
. i. ,.. .... i 'ii . -i ' ., 3
v.Wv,- : v ; ' , J -
!):.. . u I .-.! 4 4l71... . . t
. v , i i . - i , - , J. r
,!.,,..,,.,.'. I . ! . .-ii" .in. I I $r ; S
, . . i-.i.l 1 . ; ..
-1 .i : ..',.(, s , !! , . ', . "
", Mr ; .. ., . ; -v . - ' r-
, . , f ,. ,. I ..... ill I t'.'i :.i , ;v - W ,
I I., r I -I -t ' '
-1 1 , .. ... ... !'' I "
! I Mi II i 1 v
1.. 'Ii. ' '
, , , , ... V- I'l '"'I' I '
r. ... , . II . . .., . ' i- '
" .. ..!. '' I
I . i ' f r '
1 f . ,1, ,.f V. '
I M. , . i. 1 . .
I . ,.. I ; .. , f ! , . , 1; .
1 I I I . I 1 1 l ' . "
I ' 1 1 . I ' . ' ' ' ' ! f I . t
i ii ' I i" v.. .... ' . I I
. . . X-t
,;'ffr,r;,',-i:",
M' Ii.'
.'. Mil.
II. I,.,, II..
II II
l i
SLi .i .i '
i - I T,
a '... . ', v , ; .
-t, ;,irC?
fi- v
. . I '
1. I
f"
i I i.r M r i.
-I I I .ll !:
1 . Ill- II HI' I i
n- I . h . Ii I
,M- M n
t 1 '
i . I I Ii A .!:
T .-r l.i I r
i In I .. si..- .:l
I ! i
M
in II.
M i
IIM.I Ml
llv; Kill"
I i r i m w i
I -1 1 . 1 1 1 .,
Mini.
l ,
mil Mi
I'lMlH I
.i.l .1
M.. ..ii. i i;
, X i..,l I.. .Mi ,
i ' U 1 1 , 1 1 . (,
i. nr. I ti.
M.
iiinl Mr i
I m ... . m . ,it
I.-i I I'm k
if t!,,.;r
I I 1 1. 1. I . '
.1 t 1 1 1
i K .
i ,i i ..l i J-..
W I ' III M.! I
h. .
.'i I'.
ii,i i.i,. lil u .I ...,', h
I. I i "ii I i Mux i . .1
I l,f .. I ln Mil
. III is V
I In. II . I I I'll
-4
'Hi.. f ..i Iin; I..(i.t fium ii i: 11
I I' I ' uli r H pi mi nun. r. In l i
I 'I iK In l!if .sun i. : i- i ;! i ...ii..i.,
l'i I'.' .111 nf III.' M.i-.l .liti l . III.,; I. ,l
lirl ruin.. ft i 1 1 1 a Tnli.,1 I'.iv lit
; I I. HI".' It Is III III) il. '('IUl. i.f
; i'i 1 1 . t . v iliiui;" in i i.it i t.iwn i .in I
Ii!i:Ii I itu iiiiicii i , ! its' , I ". . i 1 1 I . i' i .
, ' i i' '' M i K.l.l.'l H at., .ll I Ii. I .li.i.
i.f III", .'fi; isl mrli I ii u lu.J.t',. ,.f li..
s'ii, lad inl i mi, )..ifi , tin I is i.lh
ii. I h .'Iii:iiii..ii , I h,. Irf i i . .
Inn i d 111. l.i ,u
ii..-l
I Hi
.1- r- ".' , vr . i.i. i,.
is ,'f 'h n .1 '. hi
.i 1 1 "ii In ii 111'''
til, l:;!i, A'
. . n In inn i.i M ' -
! 11 N.l I t.sf I, 1 1 1 '
.I I 'ill 1 1, ll II "I ll
ii .- f I ii ' ll K ii Hi- I s
I Hi I I,, Mr ,ii . I
-i'l, n. ,m, I Mis i;
f i
. I'nrtr.iH lv il- i
r i ,., ii is I-.. ..i.rn.ini. ii ;;;' '.' ,
. I ..... I ,...! I'l' 1' 11.11 I l" ' ' -
' ' ' I ll In ,s...l .'ii.ln r 2 4 In '"
"... I '.. ...... .... ..1 1 V hill' Is ll-
Mr ' Inn. Mi. II. HI lili'l Hillil'l''t .
I. .in.) .lii'l.:- ill'. in' :
1 1 . i ri" "I -
t . . -1 n - N..II r-ll iff' l'. n.liil"
. . , . l.i . r . r
K' i ' 1 . r -I-..,....-..., l
" ' - l.-U.H HI ....
I
'
"I :
s Hurt 1 I i
. ,:i i ,,
ii i i Ii is ii '
.in I Mi l W
.I
i I
i .s.m . I,, ir in r,i n. . I hi.. II, I 'i I
i M I ii V ifi. M 1 1 . 1 . .1 II hi.
""I. .1 Inn.- i f I i .ii t. i.l.ii . In. In l
nil' i 1:111'. i,r tin. . mint i x mi .I l hi.
i l'-iiil.-. I,, I ! .-I x I lilriv; Iniks u rv
, "I'l iml ; l-lil I Ii- linns. .ill
"' -I' (. ll . ' - Ll . II I i II I 1 1 VI ,l S .ll.'
ii- nil -i,.n,. ru.l l.ii,k I iijt il, pv
ii Iin- lu.r i; ii. I. ii', ,i,,l ,,t H III
i-f i:i. .i.ii.t i xtiiKl.'.l I'll- li'ill,l,.,
. ii" in r 'i i Imn ., i.i ...
I ii -'I I" : I ml . .mi ii;.. Hill Hi...
, fi nr.'H i . I ,iii i I ... 1 1 1 , i , I l,. x
;in l.ll .'llli.-l f'nlip i, i , 1 1 1 ,,,1 i,,, h
' 1 1 I" I 1 1 1 1 ! .in I ) "k lik - i U- .
Mini nf I Ii- i.-i,j.I.' xv ii ix .... I. n
' ll". H .llll llli.-l nf III- i I I ' H 1 1 . 1 1 1 1'rt
M i V
i I- I ;
mi I M i
M is M iilmi'll mm--, f '
,...li.l-il ftinil Iin IC.-x,.,',
f , ,, l'll,t W llllll In I
:,rr. In" ii in.i ii r i j in -s . n ,
,,f v.'.,,,,), .'.,,. ,11111. Mi'' 11 ' I '"1" "
x ,,iiiv i'f 'IVnn.'n M ' ' M'l
I . ,1... ,.l alt . f I I
iii.ui.-h i m 1 1,"'.. v , .. .. , : '
I 111 1 1 1 II III,.,"
I
l l""k . i x .i,, iml i (:
I i. nt y . , r,i iim. (,.i
inn ..i v ,,.
'"il'V, ,,,H N(, ,,,.
, T I',.' I I'll".
I
,.( x ,-, III, .1.1 t I'M tn
I t 1 1 , : , .,-
.. . ',, ,i i
I v, . '
M;-, V1 -
'ircpf!ir!t.
I I I'll . f Ts1.ll
i II '
: lii
. . ' 1 , " i
l i. 1.
r
i. r
... I:.-
Xl"
w...- fn-
,'. i i i
!.,'.',V.''l.' M.'l'.im.- I-: ' Mirrv. V (iftm In I. .
M I ii-ciH ...i.i. "K I'' K ii r tx-r. I' M j l.-i i in-
,. XX I'.Kf'M'll. 1 'aVl ln'ill 1 lll.i . w.!.
ami i ..I i'i''
I 1 i
i
i i
i i.
i
. . 1 1 . 1 1 -i. ,ii it ti .1
1. I,....'.-1
s ;iii. I Mii-h
.- it'll in Hi.'
lii.li.iil i.
. I
Mlw
I
U'si
Personal.
I T .11 .( Ml- I
l ist mi ll. f ., x ,,,, ,
vi li.-i vx Ii. r .. v x ;
I m . ml. V rs I'n'il I ;:(, ,s, ;. ,
M U.n I: S' r,
.... .
I r XX"
Informal. '
v. Iin Hunt. Jr. n I
N.ii.iiil i mm"!" iit.'H.ilii' .l I" ' um
'.,.. .-..tl .-1 I ,,i .,.i.i i.i Mks ,J ii 1 1. ' t . Himi n rii'hi
- i' 1 .. I'i"! 4 Ms K.ll'V 'llin IUl' mil
I' i'-'i - j 'i Inn s.i. n iv.niiii;. mlifii l ! v li.nl .i
,.. ,',. iinn ' .i 1 1 ) . . r - j ii'unii iiiuiii.iii K.rlji .in. I
I , ' I I , . , I'Mlil.-ll XXltll llHMl I'l" I'" I'"!. .'I
I,. J W j x it',.l.x ,li llli .ll'-l. fi.ll.iVX(,l l.v .1
K Ai; ! j n ji-r UI..I il it:''" t Hi" I'a!:!' "
..... s; - ,,(,.. Sir a fill Mis Hunt vxi-i.-
,, ' ' . hap' ni'is n ll, I tll'l fnll'iM lliK' w-r.-j
, I,., 'i In ! mii-sls. Mi.r I'i- llil.l.Miii. I .oil.-.! I I Mm William II r..tn
x. ,. ir.. l I". Ili.". 1 '. lali' V. M iri.-l , ,.ft l.n.i ;,
. n.r,. S liit..t.i..'1'l. II. h-n Thuit'iiin. I :i ) .-, t h.-y i,, i, i , . .
I, is. ivii;-l'i hi I" iit'T, Norinil i- r. I.i.li I'ivi.ti.v ,r'..r t.. I , 1.
l:.'-v -i".1 K'l"". II. i l.i h 1'. il" HI. lili'li I..- s.i .i...-,, ,rx ir- xi ihll.
. ' null n Xii.''Iii Ht'iii.'!i. Tlirlmn I'l'ii ki nf ,,. ..,ti,i... i, -rt ,.f i,,.
KallH.is lf. .Mi'isi-l Knl.rr' l'.wn
M ',
M
n Mi i.i, , I I
i i r 1 1 . ' I : it. .. i
. I X 111- III !,, n ,,' w
I", if n.fir ri I .-,
in i nn, I'.m 1 1 1 . -r . .
it f'irtiltil, p.
f'liH.
". , , ill A Rrnnn rhfilr T. t. .'.
J",'" v..m "'".ninni, li-lli, tinnir
" Ml I'nli.n wUh Mr)
Ml ',.. ., nr li. ,.,, Ts.
" ,' ' " , ,"' '-" -s.l,,n. nftr
' ' ' ' ' 1 ''L'" ii'iii'l'T nf ii.nih,r
-'.-.. f"i
. ii ' in. I
A M s
I ,.i.,..i..v ..,,.1 I: .. ,. I
inn, rlirmrf M..vM(ti. I run llnr.i. ,- .,-,,; uni, I i, : . i
WiiihIi uf f Wlllliinn, Jr. Knltnn. II il ,
rlil I'rrHtcin. Alfrc! Wnlkir. K.,l-it!
Irf-liim lllmrn I'nrka, I'.oli. rt lli.l- Mn l'r-i n r v
mm, HnrnM 'A it km, Charlra Kl.uk, xnl :. i-n x l-i "
Stllra an it Marl In. Jlm.-r. M,, . i:, t.- t!
' ' ,1m' . n u tin. j. , i,'i, ,
a)tan4walta ramp, Fnr of On )- r.'.in ..f u. r
fclnraln Vrtrana, rilr.rtAlnrr ,'vi Mr M.s' vx,', uik
. III. X ll III'
l"'l!.,l! II, .It
.. Ill 1 ll II I II , I Jft
inl i lul'l, i n ami
ft inn 1 1 1 I, , x ... ,i il,..
' K ' M" ' ' ' (-...-ri, I ,,,i, f ll,.- f. li. ,xx Ii, ll,,-
j I I ll 1 1 1 ,1 1 1 V K.i till .til- All.. Il'.ill (Ills
j iir-'l iml iintrx' il'i'iii Hi.- Ii.ii.ii
:lr!s I., a llin; ili. li i in,.. I I, a x i ii I
Mii'ii i ii v i.'i.ii Imkii'i: nin-s I
1 run IIiiiiikIi Hi-v mx It i.iins li.ls
I Ini-. iiij xi, ml, I mi, i Hunk si. ft i.iii
'ill.' IllnkM nf III.' l......li'. liiinlli
'.. I,.'. I,. .;,,,x.-l,t..r ,.f! ,,M"' '" '" '-' M "'"" "''
I iIii.'Imi-i Is i ,.ii !i'.ir :in ii.inn nr ilrn.s in. i lli.li
, f , rri'l .i..'r '"i"'r 'ii'tn.'s, miij xx. ! it ii,,t . i . ti
, i. ' j l "" I'm K, "ii ulil iml I' ll lln
linns friiin tin- tin Im
' . -Ili . -.. . i...,iiii.., i'i ' u, K"1 "'""' I'T-nili IM..I1..V
I.. I,. l,,,.,,.! ,,. 'tmllV lll'l V'lll Hill r L'.'t H lilltl. ll nf
' ' -I, an tin- "ii. t il 11 '"i ll" I'' I ' H liKini-v 1 1 I... .1- -,
.l,;;,t',. limit, lt,'ki' 1 1 . t a i i 1 1 r..inlis mnl that In
In till tln fi'Down rail It "l'l,i
i I. 'ii, , ,k,i. I,,, ,. ii. ...... ' il.' Will tak' xnlir I' M. tt i 1 1 1 v In
i, t.-xx xi. , ks st.n' In l.:tti. ! I'.in.ii'iit f'.r Hiuff Iml tin x i h.in;..
A !,! r fi- XI. l-1 -all- I nil iif . 1 ,'ir 111.. r. fur II t ll I tl if X ml li.'i.t III"
,t la. LniMi i.r ii n lativ.' jli-iuli iiinii..) I'nr lust. iin i. ih-
vinn.-n xi i-rr mHiiii,' p. 1 1 axt,i'i r lei an
siil M- M r. Kim'i-ill n . I : 1 1 an f:t;. ilal-s. K, I, ii i .s an.l NSiJS
x- xx. il n.i.ti.r iliiilni: tli.. x ... k I'ullril i-n-H In Hi.' ..nn, i,,,l,ix- nn, I
''''' I,, I ' , , ,.. f.r it I K I In M I N Iv ; iii I hi lr ill l.rirli'H u rrn I i-.il s ii 1
" 1 . I ,': l.nin.,' (,,lk I i.i.un.l. luit if vnu hii.l I ho r.'u.li !
( - - - I nniii.'v )'iu irnt tlii-m fur al,nu1 tin-
I 'r im l Mis I .Ixi ar.l I' M arl'nM ...uix al.'i.l -i.f I :i i i nl A i it I
x- ,,,t ,,n hi. I I'i. l.v v ill '. '.x.. at Ok. i'i,, I i.f ximilil rill ymir hat up I.i tho hvxi .iI
i'l,.. I'"! -k ' f H"': it. r. M.i., ti. ti'-; , ami tin' Mlum my llioy mkp
x "in Mi : "... ii iluru.i; Aiin'isi ix-ri. f.n.. Ki.ui ho Unit I.M.k
I . ... It'ivii " lino mnl nwort.
Mr in. I Mrs I.. T 11-1, i.r M 1 xm,- x i.ii I,., y.mr innnry V.,
.l".. ,,, Mn ha,-.. r..'n. ....' ,,,., rt,., ,,M,.r ,hair f..r tho
Mr ttlul Mm in i li M.Nxillx.
Accepted Styles for Fall Wear
Not a cnmpl.tc display Uf liroad fiKiiiph in ranjrfi to
Kivo a. di'lniitc KnnwlcdKc of Kaslii.m apjrovod modes in
Fall Suits Fall Coats Fall Dresses,
llif n.' w Sum .s,,v. ,-x,,tii. 'H,.. Fall '(iat.H prrftont rxclu-
sitf itrw lini" will, l,,iiuii- Hive rniiilfli f(,p motor, travel
atiil n.irriMv , r Mliinu ; r.hinl,'M uiul rv- wear., Kvcry niodol
cf liliir. Inn ni, yvi n uiul ji mln-mi'ly Kritcoful and arc
i.uipi' In -injr urn si j . T. . , , i ; n n t . Ii.';uililii!!y linf,l throuRhout.
Tin-I-. iily I'ul! I hiss.,; ;ii-i. Minwn in Taffi-la, Satin and Sorgc.
Ili'julril mnl lii'.inli il Mvl.'S iif i l! us plain miulcM. Sorti( have
(ivi r mI. trt i l'in l i Mth v' t " i 1 . ..mtalilr for afti-rnoon and
:itri'i'l wrar.
SpccialDiscount
To Induce Early
Iiuying
AN INCKNTIVK I'OR KAULY I'.UVISG
VK WILL OFKKi:
Jill
Till:; Wl'.KK AS
Plush 'Coats
All Furs
25 OFF
Plush Coats
All Furs
If you do not wish to pay all a small deposit will hold
your selection until time desired.
.1 1 ST
ONT. I'd. DC K
KAST OF
MAIN
ACItOSS STREET
CENTRAL
NATIONAL
HANK
f
ALL KUMMKK MLIiCllANDISH ONE-HALF PRISE.
!
fan
nilxi'r t-'nr IiinIiiiii-u. fur Ili In nil
VT nii it"t rt. frniii' uml for iho
.. ,., .1 , . . , . .. F iitio Hiiiniint In micr ) mi j,Tt 1'8
Mm Vllllnm Mrlrlit oml rtmiKh'or ... t .. ' ..... n-.
i..r. ..,, .i,.. ... u r.., i '!" mnl i i...w wnj. in
Mis., Mlv Ic't illll
ii x .Ml ,if r.-v i fal vx
tnrlnir tin. vvfl f-.r
r'ln lii I'rail.' iril.
' ' int ( li nitron
' xi. . r .f lli.l-
n i'i, l.i ii'ii.iiii I'a,
t li'iist I I.i'll
iiii. Mr ai.il ?.tr Arr, I. Hrnllh unit llttlr n
. i.....n uf An li.lmlil. jr. Ii-ft mi Krliluy nli;l,t
Elizabeth Inn Looks
About TownaridSheSuys
Our Ilcautiful
-?-- - -
AHKN you establish the
v v habit of wearing an
AkIN boot you start some
thing that you will appreciate.
fr '
A KIN'S are the type. of
x slippers, pumps, and
shoes that dainty women
want and come out of their
way to buy.
'PHK charm of AKIN foot
x wear lies in its fashion
development along ideas on
daintiness and refinement,
based upon value and pro
duction for popular priced
.selling.
. 4
(
r
hi
. -. AS ii, ''
fruncn Rro 111 ntlvfr - ono mnl
i fnnKx mi.i tii- ir i,.iior in 6. ,ir War Sat inn
III an, I In ft an.' hii.I hi ili'mi'iilnu-
tlinin Tlir-n lli.'V luivo "'"I lt"o. I . I. t-
Inn Will Homl ..n it til I t nlinHlnif J '""' "
tlnlr iiiniii'y If tho rriiinr wlil lit I'L.. .
,,, T.Moniiment
Tin, iviiKritin urn nil ntin-hnrw 1r
(UtM. Haw i.tio t.. Iiy with two , 7 O tilt
In, rnnii. mi.. In friiit rf tin' oilier. I
ill,, I tho liormi tullw iiro nil rut vftl'riQrfnnivVIIVB
rent otinrt. Ii.iht Kiinvv ixiiv. j
hy. iL-iir. I.i f.wo I fmcrt It. I '()f fulna
will mi mli. -r in v irtt.-m H'i ynti run
TIiim nilf lie
HiiKtmxH
r I '
" ' ,.Vi," . -v
.'.. ' - ' 'i-j''
'" 'i-'Ci
i
i '
' ' If; r .
A a'.'-W
' ', it.. i
? Yx .... v-
i ,
. vvN'.:.
V
, I v l
. ,-. . . .
. x' ...
'':
('It If u mlh-4 nny
nunihrr Un
Till- niiinliv around hr HfniN In j j 7V , umri
l.n ijiilf Ihlikly 'ltlrd. Wm run'l!ina 1 ' rirnrn'
ffll wlnrc un town roriunont i n and I , I
nt hr niir mm An t)tv f ri'nc j A Ol ('tlltf
wry iti otiHur In lh.it l( Lm't M"t !
diitk until iitjimt li .!) in H itfWVilt It
now K fiO p fn and urn lni-l t ti
tarrkn ntitinff tliii without unv
iir1fittnl I Ik fit Thv nny they hnvt
it tin ut 1 ft tintn n il.i y Ml ht nml In 1 lie
u-mtt-r Jiil tin i"iiti- I..i)'t Knnvv
wtmt l:m It ln:hl In ili- ntorn-
Imr hi It u 1 1 hk'tit when 1 wok' up
'I tl' V in tv u f ii nllP Hh" t "f
hliil
fit tti-
ii;ivlo h very upH
M itwt of it f.'lln w i In tltn r.'tn -
mnv Htiiif'! to iiU a innni.1' In
while on lti' t".it JiMt h'fnr w
left t h Imut J hi V utrn Itihti urt.'(
( i iMiiiivp Kimii. (mi .ill h u v nut
(h lie Hit ct
'I !irv hu( K"'l rn-i'li Iv r th:il
I.h. it II we I i.i vp m-ffi. 'I ity at p all
i im k hut ymi Htioiihl ttn r ut
1'iiinh iinvl itipt iai. 'l'tny Itntk
Ilk t ' h. nl ft - l.i v Hit w w h;i I 1 , , , , . , . - , - . .
nnul-l . n ( ir (.f t'..iM.honP i,..', h Ml',, (l"I"irt In-ly for thf) unit thr dainty mr.nr In whlrh
, i.llt tll... , oiHt.rn ni.nki'iH uImtp hhP wi rr , ttiry iw .vpI. U6 Mouth MouMnr
flutctrs The tie' ti'H Iimk l.k. iiuk
lHi"pr with ihf-w tnvfMM. hut
hvp muiit' tf thiH It ilnti r fit
, irakf n
Heneu-cd
I'atriatimn
llut
Inspire
floth Young
And Old to
S'acc uhd Serve.
Hill', l'ir ii ,i,i. i ii ii k l li Hi'ir-i'iiiiim i avi'tiui.
,,,,il,.ri l.-i.' ni'.i .ill. in, in I, ix.' ll, ,1: . . . , , . , ...
, . , .,, 'f llt''t Uiul Bllilltti'Mt Illltll'H III
I1' " "r '!' '"' ' All . mi ,,., v ,,,, su ., U l,M, Thll,J I want in toll jinn of A n.-w full
niiMiri i.i .tinrnii r.nmii rinuiiiri.iiii.
i 'if..K.. ik .......i. ..i I......I ,,..,hH.i.iM. . . .. . , . .
ll.vr.. I- ii . I.iiniro In nix 'kwnirl ... V ' 7 V. ., " " i'," .:J"':'Vn'r r T." ." ."'"J.' .J.1V
liaxi. four utti-i'lrt. un, Hit,. ill nni
lit Hint Tin. ,n .' . i, i;, r i ,ir, l-.-.k
tkr l.i'K,'..i with li'.l.-M rut In th'Mii
tmrfult U no pr.mly nrv.d. Hi
Hiiinh Mnlii .troot.
Tim new full hlnnoi myU show
Oi-iirgf tux rrrim, riMtlum atlk Mil
rnm il.. chlim with ilnLrl, nn
hr.ilil.Tiil. brailrd and Ixxi lrlmnvr.1
fmnia ami flat, roll or convcniblM
Miliar, i bImi plalunl net frill.
f Utter of the People
KllmlnaUnc th O.rman Udwm
frnrri our publla aohoola and ubatl
tutln It with aom. cth.r foraltn
languag. M.ma to ma would b in
Ckn.latant. Whf ahould baa
any of th.aa foroln tonfuaa thaucht
In ntir public .rhiiol.T
T.anh our ohllrtron plain Knanah,
both at hrrm. and In achool. " That
I. ood nnuh jtiirt plain Knfll.h. .
A aallnr who hi trav.lad all orr.'
th. world one told ma thai ha
hurt nov.r han In a country whara
h illil not "mn np" araln.t aona
bnilr who eoiild apoak RnitllMh.
Fnirllnh la bacomln mora onl
rar.nl all tha tlma, and thla war la
mln to ha a m.ana of aproadlna It
mnro promlariiotj.ly atl ov.r tha
world, tf wa ara to har. a nnl
vormil lanruaia why not aatahllah a
mnilorn lanaiiana a lanfu.va that
h.a liwn omtr.ct.d from thoaa old,
(load or dylnn lan(rno nd Im
prov.d upon until It h.a bcoma al
inruit unlvoraAlT .
Tha rnallah fa haanttful Ian
trn.ro. Wa Americana un.loral.nd
Kntll.h fairly woll, wtiar.aa we
know llltla or nolhlnf about any of
tha old ltln ton um. which can
ho of na mnro u.a to ua thao any
othor for.lm lnnmt.o.
To.oh oiir rhlMmn loyalty and
patrlntiam In th.lr rounirr In plain
Knirllah It work, wall ayorywhira.
Tha (lorm.na rould t.arh dl.lnyalty
In our fl. In Hp.nl.h or rr.nch,aa
onully a thoy ran ro.ch It In ir
nfkn. Thla la an Knallali-apaaklnff
nullnn. and avon thmirh w. apaak
It a llltlo ".l.nrr." I ahould hat to -ooo
l aiibatltutod by any forolrn
tonaiia nf whlnh nona of na axoopt
a f.'vr Mirlily mliir.to.1 hava any
knnwlrr1fr.
fino 1inmi.RO tho Knrll.h will
oorvo to unlta th. Amorlr.na mora
rlimoly than ovor, whoron. If wa
hnx-o a llttla biinrh apo.klnr Pp.n-
lull In on. Inrnllty and anothor
, .i.wi- I. .......a- .,. r, )lM MH.k,.(( ,, hlllt.,11-.. Tim brill
f.,r in.l..a. l ut haii-u t . ( I,.,,l ' " .. 'f i-H ilinni Urn lrr.Koli.r llm-
Ml (In nr.' i. nilliiii In tin- Hiiiiii' ill-
ri i ll.ii, limiinl ii ril Iml i.f llir
IiIlIi. ix' lril Mi illi I or I llnlx (In,,,
iiillnr.
He I, i'nr w iniiiii nliiiiit. Nulriii il
In r mnl rnff-t rriiilml ui Unit Inter
III ho moro inrlln.d to b "rlan-
tl!l" th.n hoy would IT thoy all
inko our luniiiiiiiro tho Kncll.h.
l-t ii Imvo FintHnh tniiKht In our
It la good enough
P'lMIr Hciirioln.
for ii.
W Mnyflold.
HI filiorrro ihor Pay.
tl.i- l'li'ii.ili o nf li.ltin; In linn, 'ft
wlr. ii rail ill'. mi III,' ! iiiik ,il,n
il.', li", ril','il ttl.'V vxi, ill, I liolil
l.-;iNt I I or 1 f, til
Nntli'i' tlio I'otliiin i.f thi l.-Mrr j Tin' xiiirin nx..i'l,rr r.'ilN f..r .ii
Til, It 1.1 th"' W.IV VI I ll 'I V f t'l IVN ill! ,.t..'llil5 f:,.'.l v., -II ri,,il-,... :,,'
IhIII'IH it' ill', li li.'li Xiiii ixllli ,1,ilnii! C'llt'F rilii . ll nr. h 1 1 r. ,,
in., it'll iiii u lwlliiT i,r nut 111. i .',, 'fiix.l I. ,,tli ,.t tin. Siii.. ii" '1 i .i Ixiiiiiii
lo'ir m iHi'i,i-i II, i- li-t'. -in hi. i,r i ,,' '1,11 s,,n'h M.iin i
l- I ,1.,., I ,,.,.,, i.i uriif n,;,,r it,.., I. ..-..I .In.i. Ii l,.,l,,ir .luliitv "" " " ' "!' """". . , . iirrimrliiir for one of tha
, i,i xi.-int i, t. tr... k of I'll, I rr-. it.. . ii.l.ri.lil. ml ' -'ikip'hII I 'll " '' " '"' ,,, ,.nh,,r, l,T Day r.lohra-
nli. , un in '' ii I'i. t.l In ttir In wt, Hi' ilnii nml Iii,i I in 1 1 1 1 u- n I, mn
,'l vft.r.liv v,, ih,I,I I, ,,xi. iilriii.-il unit.' iin.l n In li.i Hu.i , ""r"'" I"'"'", '". ... " T i "u mn. l''l -rafi. A inon.ier pa
nml fiiiiK'il t"1'1 i'"llr
In miltllif.
I'umiti Ii ii n n womlrrfiil nnuy r.f
I'lllt 1 1 r i f r x r-.i i-. roiii.in.i l.i v .rl, ''d
s..' i I..f..i,. l.tiviriK li.'H li .-i.'. Hi rt-
l.iir Inill'lliiir. I nuitli in,l Mn in.
... , . , ., ..l i--pAii m i xxorui.
I iirliliin lni sold Hint i rr ..m. , '.sAlii.l'A, (kl . Aug. I.Unlon
iiKin-Htl in I .Im II nil iu I
I"'"'" "I"' 1'iiit'K' iinllii'in ".in . ....... ,., I ,,v m.nihor. nf tha
lli.iri Hi.' f.'ll.i vm lii'll.T.
Wi ll. il. hi . xi i'l i li"... f..r tlni 1 1 in.
H'i 'xi.l l.i. f.ir thin tnn.. iin l,,l
nl lull' im. I kiwi fur iiii 'I.iii vv.f.. i I' ' ll '"' ii llirin..
ii 'id may liu.l I.I.-hs ai-. t i' . i :i i ..f "I'lv ii'i'l " 1
. ,, I ,. I I '' i ll H'I I I ',' 1: I
H(i:ii. M . ii t i"i' ih"i..'
Iiix.,1, iii it I' I',!.., I., I: .iml,' I "r iriil'iL' xi. rr I null
!'.' i.' I ll'-.-1 i A'lirtl. in I'xi.-.li1l
in y I iii ifi, x Iii V, ' V i.r i.
in, I, i will Im thn f . at ii i o of Uio day.
i.f in , nr, Hi. ll iiIi iiim
iis. i In tionl nml tii" In Iin' Inn k
,,i il,.- ,,U,II.,.. li ii mi t ri ni' ii n nil ii , with firry tiajo ropro-ont.d t.y
ir ;.s ,,. I,, i, ti',,1 v i, ,..t. "" l- ''" "' " ! f l..ta. .to Two hall Kmaa will ba
. t II I..' :, I! ,1-111, .III Hi.' I" I I". 1. 1.'
I', hi'., Ill- I
I I. ", J- I, I''" I'l
Sitlr. Xicrili.'.' Wrll
',,. -1 I I,. 11 V .ii.l
1 'XI il I. Illll T. A UK 1 -i il.' it
war M.ixii.i'i mi it , ,i fi r.i-il I'iit'v l"'ii i
In I ,ru ti, r 1 1 'i f fi'ni.- .I'i'" l;i, aiii.i'int
t.l I'.'.' IH'.I 1 1 n.-i".:illt I ' I '"'"
ii, niter ''ixii;,. Ixinach' A" fl'mt
I'
ll Iml li
of tnn ti. ui. iin iilitn.ii iml n.
l , i In r ii Ii Ii In n x x unii "III. i inlir..lil
t ' n"
IIIIMT Hill t"' Ulinr ..,v..l r.,,,1 . I-....I inr.l In I ha f.ir...
in A (-.. .v , M MllMni.r ! f a i.mtin hi-tworn 1 nun Van lialta,
rt'il hi'Mifctn. I.lni; iin,l in, nl, nml anothor loral f'.gliler, la
;'I4 Smith It" ul. I. r mo-i iifinir in tiniKfxl.
I li." '- 1 fJ I I
Iin- Infliiiii. ! .,r .liii !,! art nml iit i'trnn to Ixn MnlnoM.
Ii".ll:n Ii in.'irki'il nil llif l'il,lir.,l,orx ; .S.rnl tn Th orl.l
i iv iliirnili ln- I nii'l i, Ini nl,,, mini; ih ii .hi ihirli nlln nml , SAl'l l.l'A. ('kin, Aug. 3. Iwen-
t . j . t , 1 iiil.li il unit inn Iiiii, ii I it iii ii' friH ki fur llir M.inliiK mii it in. ty-iiv; I'lilnn-il t ti.iiM.in rntmlnod at
pi. til in ii sl,.,i nnil'l "Un fnr f ill ,;,,,.,r,. l;vmn t null f,.r ur-l1" ' 1 5 ''rl',''v' h'"' "l,1 ,,,r 'nip
'" , .win .,.,,,11.111.. Huh oh,.,, nn.h.'i i""'K-. Molit'i. la Willi th
lf " vi '"' '" '",r r,-'t.,if. -I i.i.Miiir i htl.lron, In whl h i I"1""'" "f I1"" i'ontlniit rlaa I
1 ' 1 1 "" Im.' Mi Itixkln liim I'-fti in.i-t mi.'- ! '"r ,m" 7lilotlv o-
ii,.' Ni'ix l.rl il. in- '.I, i,,i . nil'- , i ..... . i. un-..., I ImiMi.'il nml a iiiiiiniinr-ntlnn will ha
uii'ii.il I,
fill III' t I'll! i'l
fiiiirv al nn.. In form n. r.i.vM
i . . ..... .. , . ......... ... .1... ..I.
im I ,'Imb tn i,l,- ii, ir.'t iill !!o Ik, fi ' m I Ii r ! ' , ' f , ,,n, whlrh In draw futuca U.part-
.li 'in in. un in nl vx lin ll-. at- ii-.' ll iM k. i- Iin.- I Hi'' il.ixiinvirxl -I'""" tn Hi,' fl.,.H f..r full unit ,,. t.r,a hoillos.
;, ;., .,.,..! ,1,,, it,,. .,,.,.,. ,.f . j r.Niil ,i,i .11. Inl t..i- till-in .' ti,, l"t r wrnr, Itrlitht l-lnlil liiftrun
Ini" lir mil I',' l'.UH"'i .1 'ii"i ., net llifi iiii i,,'nr ,,, i ir.M k i ,,t ....... ....... I xinnn to t lur AHUH.
mn-Iin. Kill. .,r miiIii nml In ii.iita, " i'i'in.ir. Vi)i vi'i'hor rroitit of 1100, dOO.-
nml ,iila.. I in-xi r k.i. xv nf ..tn h x.'rmtllltv im.) i,, Italy nrrH IS.flHO.nOA mora tn
Mil iirt. ,!. iix' I.,, .'i 1 1 ., i in.i In in i k I n it .liiiiki ii ii ill-,l lvr'l n ( , f .'In nun th.. n nl. advanced hy tho
.ll.tlnrt ,n."il unv nr int nf llin i Ihf Sup. 'in, r 'l.i Itnnin. Ami fxciy- . I'lill.-rl H'lilo. Ii, ujr nlllo. U("W tiUJ
Ovllx louitn'h. ol Un KM mnl ur inkn IhniK lioin a I'l.uu leu xl.'.ilii to a IM V-'.lR'iMluu.
It, in, In
I'lU'iiifn , Mi.' r
f i n r. .--' 1 1 : . t'.i
Ail.
Il.lirr & v.ilrk
,. x -,! ,.f , r i t
v nl' 11 l,'J.,Jlt'C

xml | txt