OCR Interpretation


Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Indian Territory [Okla.]) 1905-1919, August 14, 1918, Image 12

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042344/1918-08-14/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

TULSA DAILY WORLD, WEDNESDAY, AUGUST 11, 1918
GOVERNMENT ASKS
FACIORY FIGURES
'it-rs in nil inn n ii riirl uri'i n in
i.i i iiMi.ing fur o'lnplef,. in
iiii'h ..i,it fur net, ir tli
1 1 1 - ! -I il I lid liXttfl I'll)
M , ' ' I i- J h.i l I.i- ii on, )H 'y i'l
1 1 I I 'i n i I' i m a m i i i.f
"i ' I .IIM I ll 1 llli;lii III ill
miiMiiiiimiiiniiii-iiiiiiiainmimmmr,..n,,gJ rttuZrUfr&n'&fCVttt fZi
m-mnmml II , mmaaalim'
For Children's School and Play Clothes
CO
ug
lill
oq
UR
Little Girl's
'i.tir m.i
..f V
V. I
I III! 1 1 '1 1 1 I II
I'll'
II!
i ,'
I
1 1 .
"II l.f linl ill 41 I fount i
i i.'m, ill iim it nil w ilfr-
A Mi Ii will I r l.nli .l .
w .ii Imtftn' l ni In ii i 1 In
M i ii . i r
in l i'
I HI In.' I ri-' n
nil, lnii Ii I
i.i I ,.
Wash Goods of Dependable Quality
12
f aa
Dresses
Keduced for Wednwdar
VITAL 10 I'l ANT W.KIV.Z
.f II.
In i i w I ! I l.e .i.
I !
1 1
.1 1.
mi
I.I lii U .i.i'i
Mill (Li
u ill III
I.
I I
Wi.il.
. 1 1
A ; . 1 . 1 1
I W lit.' itli.t
lull, ! (T'lll
1 1 1 iti i-r 4 j
llll I
,1,
f. 1
a
' I ill ll'K I I I HI I l.f I lii
A. II U 111 Li- ' I .I.i
1 1 . : tiiii v
Old Tnulcr
Mil-
M .
. I
1 1 I ii
I il lklt 9 III
I .11 I III
ilii .'.
' II. I-
', I IDS I', I llll I
I I I M I "
lie il IIIIVM . Mi
ll I . i ll I II I M.
Il Jll'ii I HuM 14 III'!
i i:i ii it - 1 1
1 I
I'll. II, III. .
nti ii .1 I'll.'
I.' I I V I l
II I I II. II II -I 1 I ill I II ll 1,1,1 l.t
l'i ii 1 1 ii i v. in, ,-. ,i-v iii i: i i . !
In . M I tin (.Ill I I ' I l i , I ( i
l:i ii i i I I I' s 1 1 1 1 i Mi .-. i ,,f
III. N s il,, 'I, i. I . Ill Ml II
In ilii nil i.f lilni, ii, nl I I I I II
--III in,- M fill II I I V" mi l
i i i i 1 1 ii ni'i i iii snii s i :
. , t ! V v I ' 'I I f .
'I
Hi. I I
II
I.
I:
I In
limit
l v '
I
In
II..
.1
I
1
U ill i I, mi I
I
III
I
I .
I.
I II I
. 1. 1
II .1 I
1 1 I
I
' I .
r i
iii.
i
i
In ii i rx I I I m hi ii t in
m 1 1 xd H i-r. hi,, i v in n in
Km Iwi, I. I II I IiiiJ liiim ,1 lln 1
i.i ii i' i v i i i i in w i 1 1 v r ,!
"M rut Ii II s" iirinu' -I I. l mill
ill. I inn It I I li , I I I I MM In In,
in III I I, Mnte-I SMI linn Hi.
lii. lil - ( , Mlll ,,. n,.. f(
Wiia Imn; llrtiul mii Ihik, mill i hi
ttn-l iii.iI i.i. L..I ....t n I.. ...I ...... I.
anil Irli'il lila wt-.fi't-ii i I,. tin, i.n
lilni, niul mIiIIi- II, t il.il in ,i In I. lin.
nil Iw- Mom : lin in i, mil Hin t ,
i-Ii.IIioi Inn In- .inn IH i Mini Hi
llrtiiu niul linui'.. ilntd hihI Iiiih
trloil mi mi nimi, iliMiniil kltnl
lliul li.il.n hi, I-.., 1 1 I. III,.' .III--I I'll
l.f III II
Itni.M-tcIt i mill Uinrtrit? Ilii"- l'f
llrimi M i li.ili. Un, I,,,,. in,,. ,1 iiii iii
wild HI III I I, Mi ii im mill .
II lilMt iIm In h niul. it" ul inn
Inn. I lii' rir-a ii iu i in in ii ii iihi
Ill III llll llllll llll-ll ll .M , Hill
ImHmI-i llio I MIIIII ii ill M-..,h- iiii. I
II.I.H mi Imiii iiiiiI M lil II il,. I
i-iiiii.'! i-a limn uliiil In- Iiiii H-kml In
Till r In ld-1 llllll In SHI I I I' Ik II
Ihi' I .imllunlll mill il., iiii. HimivI .
Ml' iiiiii, iiiii' i 1 1: i ' i m;i
moke IiiimIi', i,i,r Iiihi. Is i, ii lln
. Ij-t'tf All i'ii niul ,iit It Hiif'" lini itni-Inwfiinl.i-rw
(iiilil II,' liinfrit. w. iiii
Toil I'ltlX II in I H. II I " v ,, . ,i
Iv wn jiltiilni: lil i,l,l hun f
It till lev ; uiM ii,ii- fur Unix- niul
linn ki-pl tmir iiiih nut i.f ir lint
fHT tin- I I.I "l ll Ilii f l'll N
l. ItlNi lit I III ili.w '.,ni' nlii.li
iiirm-r nt I In- Ii..iih- nf I I 111 II I
liml niriii'il linn ii : ilmi 1 1 , . -. nM
N Il I I : I I ll s inn' vl'ltl l
IM. Iit II l' mnl IK'I MiS In nil
ttltN I Its i.f I Ml I II I In n (, i
AIMI I'l I M I li.il 1 I IHi) uii4 lli-lil
'nil utiw lluil inn- miiih iir' untnf
nnr Hi.- Iiii' lln- W Ii hi It III s
lltlllW lllHl lltimivMll. MlM nut I'll. Is
tin. i.xi iironil iii dull! win- Ii.Nii. I
IlS r or ,1 II I). hi.
iiiih m tin ntii' Hum nur: nn inn'
IHillilnil inrt)' nnr; no imo ihiiIhii s
n.irl, , n will! lit nnr mnl Mi
lium n In It r.-mii'ill.T.s of si 1,1 l-.M-
M Ssi ,,f I'lilMlts. or of sill'. ulnnirl nirrfiirr or quli-liUvr
I 1,11 ism of it r.u. u,..,i.i i. nn '
Iff 3--v;,i:,s S3 fffll'
( 7lp. I
.' vm .. i,1 r Milmi m l uir mO,.', II U H UL V-
.1 , !'. I ..I,, Mi HMt IIM ii a .il,' jJtl I I N
,,l " ' " ' 1 1 ii' 'IHhiiB-i-TJi.'llT A I ul i rrrwUin 7i,l,rn 1 i..s
1 I mm W I u , i; W n III ) III Iritl IW
' CI i nn cr"' P'",,u vr7 H7
crsoaadsT llji i-' C
Ai l'i.- I ,,i... Tm-iirii.w .ii i 'I ThiunWr I fH j
This w k wc ore tiffi riiif? uni t jul nriii nn nom faM r,..n,.
! , mil VjUIUJU
(loods for sdnxtl ,(!im. Muny wonirn nrr stnrting in on
their Full Brwing and tlii.t s ilt- comn at just the opportune
time. Ijjy in a lihrrnl nupply now, und suve n substantial
sum for otliiT Ihins you'll iimL
IhxikfuU UIiiImu,iii
JT Inrhnfl wlijn,
iliown In praltjr col-
ar catubluatliin In
plaJds. trlpfia mid
rhei k
18c
lUinom
Ion full
t I n k
llirh
III
yt mm, IT
prrttr trw ,lat,1i
and 'rlpi'it. .''-
cIaI, fhfl
rn1 . . . .
v:
21 c
tijr ialntfuuiut Klnl7
wrn qnillfy; fjt color;
In plaid, atrlpna, charki
nd plain color; 12 Innhaa
wld; ritra al
u; thm yard . .
29c
' , J.i ; iff. rrrrr
"ivr utfpu. Jura
ltiimrtal CJuutiltray SI Inclin
wlila and extra fin wuvrn ijiml-
Itr; vrrr o-limallla, ft ml-
ora. Kirlal. Hi
yari . ,
31c
I Vrrvh (i liuttuun A high (raj
CI Ingham, ahowa In pluk and
hlua comhlnadun In plaldi; JT
Invhxa ll a. j A
4oC
o.n, KrwK-iai 1) C
ul. ... 'rancu ajt
.... irlmnwid with
nrtlon an4 ambroid.
BIMI . to t T'MTM.
ry.
White limur
Kn4aJ
Ma.U of India
l, !r . . 'v; trlmmod
.unna, uninroliHry
nt. nir.ra slot
95c
lliinn;
In
and
Xara
rWnfrvw IWiinalilm Cloth II m-hj
wnai wall and waahaa aaaily; fart
colut-; til yard .......
Ida;
3ic
icr sup
!, I I
LY ADLQUA7E M'KFFVFR PROMI
H AWTC APT TAVm 1 " ' ' '
; HOT STATE FIGHT
.aln4iia CkiUt V.ry aarrlrahl; ahnwn
niii hiiii nam riiioriKi trl and
rhark. il Inrlifi wlda. Hpeclal...
in tn
27c
1 off-
ill '1,
l.f II...
1,1. 1
III I
..III I
i r t i
il,
, Hi.,
HIS.
. .x. .1 i
mint if
1 !i-" '
f-Uulii- '
i f.tt.-.l i
,111,4 !
ik
li
I.M III . ,1
Im f
II
li.i'.l.ln.l Ii in (in
' .k. , ,., 1 1
lllii Im.
- U 1 . .. r ii
i w nrk.
1 1, ni nl
II Is h.o.I
4 Ii mi I.,-..,, I.U...I ,' I
II. -ir . ,ll,.. Ilv IM.,,0,
".I'll' Silnl .S.II,;1 ami Iwn
"lln r in.ill. r tiiwim urn ri-
i.'-l oui nf ( .nn mi'iMiiiii, I li rnwiiii:
ir t.ii-iiiii 44 ki Tiil.s.i Thin, mil
Ilv. Ii.ih ii4inl. l In nn upimri'iit
ti u'o of . in 'I'ti !(... iw.'ii ttiouvli
:inln Hrn ti'imilrtl run-
i up, nil v
lii.Kl pj
I llllll! Ml full
Just Once! Try Dodson's Liver Tone!
Take No Calomel! Listen To Me!
in
iilhui, ninstipatl, lic.lachy or sick, T puarantot)
n-lirf vit.lHut taking danKpmiw calomel
which BicketiH and salivates.
,p imlnu lalniiirl1 It makr
,'k. I'nn t !,. a day'a wotk.
If you frrl laty, imlh. lilllou or
, roiiatlpati-tl, lintrn to mt!
JonMn't atralililrn you rlarht up and
inaka you (! ftna and viiorntia bylili
TVttills Tlill4 HI II nnr mnl
IM II of us Is ris.Hiiisthli lor Ilii
Wliinlim of II nml wr must no. I no,
will win It oritt tlioimli It mki'H
rry iliillnr no lino mnl liik.-M
rw-rv in.Hln r s ,,n mnl ti.-n nil tlio
fl l llllll of rnr liml Ki ll
I II ll II s In nil Is I. llll It 1 1,
tlio is.iiiini.n asiplr it. i in .t III VI.
li: thi-lr trno iiiii,llili.ii lli. i iriisl
rn-rilliliiu ! ih, llll. Inns no, I lino
Hi lli.inuliH of lln ir onn I ?i ii n
HI I N l limn li,, si I nml
W H M l tlio ! .,, I,. Uinl I M I sS
tho I Ml Ml IIS III l I n I .11 silt I.
ml IIIII' nml im s rim.
IMIII Unit hi ,m',,., ,,f tlio
iiriti ulll slnrto. Km ih,. t. II M "f.
IMS i,f tho nl liml. il dim in, Mil.
MilU. i
llw 1' XtTiiltll S nr.- In tlio i-n-l
Tin- I'MlMl Its H, ,ii I'llinn ! - .
In tlio .l l lio ,.,(.. .,f i. ,.nl '
iiM Mnno In mi,i is.k If II mis
lint for tlio furtucrs of lln' wrl.
din Im I. rv of llio nisi wns for
cioiiii I. .ii f..r Im i'ii l,.lr fi.r
IMtl 'MUM, M-nsi.tis nn. I ilnr nro
His, in il li) llioiivnn.ls, ulil, , s josi
ml rli'lil. Hot M n r.irmor of llio
wii-l nk I't.'inpi inn f..r l.is mi i.
rtiort fn ri, h rs mnl lio Is i nM.il n
nlitrkor nml l.ls mtns tiro Inu-jii-il in
llir Iri'iiili.-s nml tin fntoi pr.mi up
In wii'iN or f.iv Im I. i f pr h r ml.
tliiiil.,il i.,lii... noli ,,, ir,,,,s
Tlio lloiililo Is ilm Inn i.i.il.i i-s of
llio iiii-I nro mil f.,nn.r- Inn nro
111 w rs) nn, tiiminl.il lor. r-, mnl li Hi
ll. I kllimli.li-o I, I f:lllll Hulk III.)
look upon i ho fun., r 114 W I tlllM.
I'lMi XV lllslil Its i,,l I hm;
II llt Mllll MM M I II M I I I i
IV 'I In p lonk upon Ii'oi ns 11
HI'l-T of 111 IMH S iillil I lillil. Il
II CI II 111 I tl I I f,,r l.lin noil
Ms Ifo nml I, i.(,. id t,,il lit.
II I N I is M-r iln in f... .I id,
f.l'l, Mllll.' Ill Hi,- ,..,..( M I, t,M, n .
Iiiu' fli.inio I,, tnli, n- nxir I II III'
limns r ,liv In. a . 1 :ii..
iiniiii I, nt mi,, h , ,,,, ,.,,,r
ti'iino mnl I., hm f,,..,l 1 iii-r.. is 11,, 1
linlf . 11. .1, i ll f . ... 1 1 .r,.,ln, , , l,s
inr 1,. t,,. il,, ,,,, in ir
shim m '. i.i im 1 ( ,!.
I I I I 1 1 11 1 I.. . , .I, r 1 ( im .
l l lull nml .11 II, .1 i.r (,,. p,.,,r
0 "I l'"',l I'lln .'in, I i.ri I'll!
1 li MM f o hi ! 1 li- in pi rii
11 i-i:i U'lM 1 ih 11 n .,, tiio
I .inrtl't.'-l'.li.il i l. 1 I I . , . 1 I . , ,nt
our fi. .1 ,1'. I 1I1. 1 4 i, ill n,,. ,,,,.
w b Ir Ii raiiftra 'i rs-1 , m ta of tha linn.-a
t'nlnnirl. wlirn'll rotnra Into ronlaot
Willi nour hllo. rraahra Into It. htriili
Inar II up. Tliln 14 whrn yuu fori lluil
aaful iittun,-a and rrampliiir If imi
at "all kirn, hrj ynt," if your lir
In 101 put an.t hnwola rnnarlpafril or
on liflv haii(lA(-tia. dlnriorns. i-o,ir.'i
toiilfur. if tiradth IN had or uttitim. h
.nii-. Jiimi Iry a rpi.noflll of h it r III lii ' 11
liinlaon'a IJvrr 1 011a
lter'a in r riiariiiit. -! in nor
drutr alnra and yrl a hotllx of Im,!
mo n IJvrr Tonr fnt 11 fw i .'his
Tiks a apoonfal luniiihl, and If It
moriiln, 1 want yu to go dark lit
ttia ntnr ami nt )uur 111. may liod
aon'a IJrr Tuna in ilrsi my in II,
! of rslntnrl lsi'nn.. It irnl Ilv.
rr nilillrinr; rnllrrlv vrKafaMa.
Ihrrrr.irr n ran not allaia or mak
. . I
II I, 1 Ms Mlr iw A.IJ.niriir.l In Na
llnii So I nr Aa War la OniisTniil,
Hut 'khiliiniiii Nisls 1 loanlncr.
In n h t r i . n ninnnm lollor, II. H
Mi K rot .r. l:i pul.M" 1111 tioniliion for
K.ivi-i -11. .r of 1 ,H ill. nun, annnunr r
his pr nl! in liiurv proiriain, and h trlla
Tim UmM lh.it ,r. will us., rviry
im ikv In his r In Witt 111 rlr-c-
tlnn In Nnvonihrr.
lii- nn v il-. f.ir 11a h1 la ron'-rrtird.
piillu. a Is nIJ.iiirnr..l, a niiKk'nili'd hy
lln. I ll iinn mi., only m fur n riiluti
In wlntiliiK lln- war.' hut ail f ir na
t li 1 11 k m . inn riuiiiK lha rlvil wHfar
of i ik I.i li 11 11 1 .1, piiiiiha W not tie a,t-
I J. mm. , I
I Ask n Ion 11 nmimla-n.
I Thin m wtuit Mr. Mi'Krrver aiya
I III tiln l.-'li'i In Th World :
j I nl. I. 1 il, 1.1 , AuKual 10, 10 I .
j Ii.-,ir sir I hiiva I1rrlvpd the
j tion'ilmnion f.,r anvnrnor on tha Ita
I iiiihlii'an tli k .M . nml r,ert to inikn
i a oh an ktroroiin r-anuuilKn for thr.
rliriiiui nml In due time will ernd
ymi a hi ii,!in..nt revering niy Idea
of whni tl,. Usima ulimilil 1. 11 In II. In
r.inipnlvn uhlrh I v. Ill fortniilnte
ailh IUr aiKisiimi-e of th iMilmis
aiiKicntiiin wlii, It I Hlmll rn-elve In
the inriiiiliuio.
I would eapei l-illy nk my frloniln
In ki'i-p aw.iy 114 f ir nn poaaihln fmm
pi-rsi. nullum In thin 1.1 111 pnlttn 111 I
hrliovo we hnve tiinnv Imporlnnt In-
mire to ilimuee and we ran a I'l" I In
Konil lu.taiiir.nt of the voter wlih-
mi an Ii
v
I iiaranla Out one dpoonful of
lioileon Ijver Tune will put your
IiikiIi hvrr tu wurk anil clean
four ttnwi'iH vf that Hour lilla ami
roliallpalr I waale wlilrh in i lnit 11
vmir Kvsiem and itiaktna ton fpl
rshln I itii-ii.-ilit,.e that a hotlle
of io,lM,m'i ver Tone will t.efp Ilia
rmiie f.kmil felln fine fur mvothik.
itivo It to yuur 1 hiMren. It la
ImrMiirns, doran I ai-'pe and thay
like I la plraeaul tuate -Ady.
EXCHANGE
GROCERY
111-113 FAST F IRST
IUi I 1.
II! .1 S I
111. Il I
III ' ' . ' 1 1 l
III ll t-
. r .1 i
. f h r im ii k r 1 p W ,
, In 1.4 nl-.. M ..
Im-. I iv
N. l'l III
1. !! ,
Thili"d.iv.
n 11, linii.
.1 . f. 1
I M.'.i
I "
l""Mi.
im. I Sm.iln',1 r.n i
1 Shmil.l, 1 Mr
:.il.' II. .ill. l' M,..,t.
n-rt I ; . t -. p. 1" ii'
. I ..1 I. -limis..
1-r I',
p. r 11,
. r.o
:t h-
lo
.- i i
1 1
:1 '
I I.' I'
.l
f III'
t h
I' III I
III -.'
I'M I I
1. Ill I I
hum ll of 11 s nn
'.i I'l ll I I Ii .
lM M In n,,i
tl-uili nml lot ll
IT' I
I'll n-m il l out
1 li i.lmi I Hi liHIl
II. nml 'li Im' I :
M'M III II I II MM II
I'M -
till
In
llini n.
lii- ll,.
In lln
I li Mi.
I nml
:i mi mi i it
I i'l 1 1 U Mi
I ll MM It 111 to'l I .i-i I , ,
vhiio lhr lin 10 ll'.- In , 1 ;,i,.
h, 1 Inn ,,f s ll tlt (Mi si.,,,
,1 r fclilipnl i.i 'lnl-ik nn, in- h.-u.-i 1
'll'. I jiri' nl-.. limns' III -l(l-.1.1-
v.lKS l.f lilt r.iisl-. , I, 's
M M, su III-, si.ip).. tt lllll l IM II' l.f
in. a iill l.lnil. Trill's; nr. ns M
it p..ssihlo uiuli-r tin pr,, 1,1 hi,;l,
liiiHl.i l liiliu- nil tin II Mill s mnl
tin Millllllt nnil IMH wlnil,.r
mi vniit In huv or s-i.it. Itonu-inlH'r
lln- .mi low I a.. 1 I'li-si slri i i.
Mrs: Trailer nml;
OKI Trader
'-,ii
.1 .1"
"I. T
I I'lll-
III ii'l
," pi 1 1 n
,,l I 1 l 11
U. 'l M l I:
, I ll'
111.
'P.
It
'114 f"
!! . I t
k
I .I"'..
i V .
I ir nii'l
ill. S'l .V
it ur..
1 ii I t v
In r
'1 Im r s
i.f thin
114 I'l K.'.l
I .III.- l.f
ll'
nppl
il-.
I'.imi 1 II
11 C.imii 4
l
M '1 k , aii v k In. I $ r II
I ml. s.ilm, ,11 .i :,
;ir
.n
f'l 114
!.'
I"i 1.
f ' I
I l'i
t .hi
1 .1 'i
1 il'--- ,
1 il ' ,
(l pmr
1 ! I. 1 11
ti r.
" Al l
m. y 'I t hi.,
11 up $.1.7.1
!- I'llir.
. $:l Ml
1 1 7 .1
$1 '.Ml
$1 2I
$7 DO
$7.O0
,.f r
1 ii-w
-nlir '.'
: !.
, i- Im ,11
r ,..
ivlllnk;
kl"
f.ir
"14
in y
I'offi'i',
II ll'm
pi r
. $1 00
1 i f rminu v
1 1 ....7.V
I u-
.l.f
1 ' ! ' l'i tru tislt r ip. ,
-liiU'in: I'lihll.- of T'.
I I ' is rviT 1',','n pi
of OKI thmna.
t.,1 nr
nii'l 1
11 I I
'lUniise
M-
t . 11 ml we
1 lolly Din
41.V fond
s
Exchange
Grocery
out 1 -"p. nlH, it the rampnlKii iii. lhi.'ls
en l.itrly u.d hy I i.'iiioi-rn I Ir
hr,'ihr.'n In thoir rTTTas prlimiry
' a 101111.111 Hose
I h.ive mi dr eira p. h," t,iu n po
llll. ill ' l.m.4 ' I d.l llf.t 111..' "I, ,.,."
linthnw, liellh.'t hliv.. J im v rlr-nlle t'i
hPl'ome li polltir.ll londai only Inmi-
f ir ns It I,, ne.-eesnry In nun- 011 end
Win t li In iiiuipiklKti f"r Itie Kepul'll
..hi piirtv iipi,i it 1 lixin, nk'Kt.'e'dt e
mid tniihfiil inif'irm wlki, li will
t.'ii.l to tin, piil. In- itood
1 he I li'Miiii'i Hi hue nn 1,1 (hit
"p .lll li n Is iid'mirrird " s.'.' th.'lr
nmiiliiao hne nlen ndlniiriird It nml
Ki.nr to lh. tikkrn on n t nrat mil . hop
Ini! that th. Ill ferlniK nn n roa lit of
lln. 1, i.'reiil ptlmniy r.'itnpniKn will
u 1 e
I liisnfar e 1 nni roin'i rin-d. pnliM, s
Will Iih ,nl 'mil Ti,.,) W!lh rfprrr,,.. tn
nil tnnlii'ls pet f n ill Hi In ft rmiirss
fill prnpi'i mi. in ,,f the a.ir. hut. ttl'h
. rr-frroti. e In Hie thitiKe I'Tl iitnnn lo
'In. nil tti-lfim rf 1 ikl.ihnin.i, poll
, Hi s will nut hn n 1 1 1 r , i o . I .
The nrwipiiprr nlllms l the pare
for puhllr opinion iin.l 11 tvt; nnr no
Mrhrr Ihnn thov mnke ll . ul
Inka on. eiip hluhi-r this ramtnilitn
11ml so "hut the Inp" with a d.-. . nl
pri'i-rntn will, -It nirii r."m-l hliikt
ilnd with lln. aeisini-e of ihe nil
t "rCii the slat.' I 11 m eure It un hi
ihiiki
After my plane are fully f.irniiil.i
I'd for the . nn, ,.iln, von will henr
fiorn tn" l IiiiriIi. or from my
hr,i..u'ii (era, 11ml I a 111, at all Hmh-h
tnhie vmir prnmonl n.lil.e nnl
li.vt.'f.T voil il.. Iii mv l.'i.ilf tvil'. '
'.-t im ii U- hn ni pre. -Intel hy mr nn-1 .
ih ink .Mi in a-lwinre for nny Inter-
" t Ink n In my hr h.i If
Yuma truly.
H () M. h I l. I I'
WOMEN GET PRIZES FOR
RECRUITING SERVICE
Itixikfolit I'nroaJoa Vary uod
quality. In Unlit and-da.rk ri,.
ora; nod ranaa nf
patierna fpeclal..
2.1c
j tjnrrn IVnmW-l-lteat quality;
J Inrhea wlda; lon full. In
IlKhf rulnrml a'rlpisa
Hi-a-rlal
(rWlfM rVKW)
29c
ShlnJnit MaMlra Vary- ,ood
quality ahnwn l rvtilly ti
nred. tripe. 14 lMlaaai aaM.
ripe.
35 c
l ittle. Vwf
"k4Tuu mil m m a
Of finer qualify tnaterlnla
aaininy iritnmed with liu-e,
Inaartlnn. amhrnlderv ami
rlhhona; aaahe or belta
Hlze im year.
(Haby Khnp, Fourth rinor)
fWomcn.s Close Scat
Knit Unionsuits
Pprrial 50c
J.lixhrwelithl Knit nnlon
tultt; ha!l knee; tap top;
laavaa.
Warm Woolly Blankets
At Prices Which Mean a Big Saving
In 1UV liLllikfl whilf nrirra nm
mki Is nn- made from srlfrtctl vnma tn
Now ii thf linn
Tht-sf all wtml I.
insurr stn n;tli, ni Iv n ipprd Id insure wannUi nnd nre
in si.s to lit lull si.r In ils with a surplus loft over to tuck
well up urnli r lln- m'iIc. Nutr thr.se prices
All-W ool I'.l.inkfU
-:-An ttrrllrfil viilm. at th!a
prlfn, tli.'V le in y t ii y wl'h
pin or I'iim Ininl'iin, enda
well linn n 1 I.i m v ipi.il.iy.
72xU 111. 'n-
... V
$6.50
AIl-Wool Hlanketj
- Kitra heavy, arvlcaabl
lllanket; fine arad wool;
pur whit with pink or bin
tiordar: and bound in alia
tap; Mil! ra ry f
"" " ' $4 .1)5
Fine Pure Wool Itlanket
A In
of
aim
w 1 1 h plenty
' 1 1') In. In-a,
w!i!t... amy
k a ml mi
Finest All-Wool lilanketa
- Ileary welht, pure lamb
wool. .,ft and warrn; ahown In
larae rlhhon plalda. In dainty
rolora. .end well bound; Tniii
r $19,95
:T,-l$I2.95
Comforters Have Been Repriced
Lovely1
White Hats
ToWenrRihtNow
S)ecially Priced at
$5.00 to
$10.00
Srnnrt nnd Incoming, larfie anl umall ITat.t in white
tiffeta, satin and rihhon; also a few white conihined
with navy nnd hluck.
Drooping brim, oft rrown Hats, turhans nnd lmn
net effects, trimmed with wins, fancy feathers and
rihhonsev( ry Hat an exceptional value,
("Third floor)
II (M" "" 11 S5
..TTJ BQ
..' rip
Comfort. at
$:Lr)0 to $-1
(t(.in Ml.. nt
c o v r -1 w 1h
fuffo vt 'a'.J pi.'i'r-
rul, in floral .it
l r r i h , ninf wi'h
pluin t'nk. n
r i' r o I I It- he, i
ml turkrl. (.
1 Inrtiov
Comforts
f Mi fort . rntlon
f)i!t'-l . I' O V I l
I'd Ron 1 qtiA Uty
h ! v m r o r
i?vl nitTlal. !?
l n . h mik hftml
hot dar In pink
qm I l.lu. full
:r- $7m t5
All-Wool
Filled
Comfort
W all mad,
finer tltrhed;
ahown In pink
(Ilk; full bed ilaa;
a ood
ralue at
$20
1 1 H'h Hour)
Special Lot of
Undermuslins
at $1.95
Inrluded In Ihla rpaolalty
priced lot ar Clown. Knval
opa C hem lea. aaparata
I 'raw era; mad of fin qual
ity nalnaonkt; trimmed with''
dainty lace, beadlnc. rib
bon, tr ; alao 1'ajatna In
pink crepe.
(Fourth Flonr)
"Kayner and "Niagara
Slaid- Silk Glove $1.50
Fin quality aJlk. tn white,
fnaallo. ponr. champarne;
mbmldartd back; all diaa.
A Few RemainLnr Fanej
ParMobt to Clone Out at
HALF-PRICE
Fanry allk rnrerad. with
carved and faniry handle.
(Main Floor)
Si n.l your (It ill. us ncro.vs llic sea to help the hoys to victory. Buy War Savings Stamps.
F.xprrt in iikiii;; nf Hu
ll, Monmiiiij ll'iiisr :ini
lii'Mlaiii'ant' limns limit'
lu re. Urn I I "lour
ad Main Sir tela Phon M0
Fifth
MAIL OnDKHS filled
promptly nnd arrunitrly
nnd sent prepaid.
s o r n b o o tnccrarit.Ti
uaiaaaeiai mac
CaT
W!K9 at 9 Wf B8CTlEriSS3C3i;
l-''-'erm'ma'M'afTeW
allege: well was spoiled
by torpedo company
! t
1 -I
the
i i 'tn
,'l. :i.i
!'e. the
n fi!i"d
... n ry
. .. .'.a.
th.it In
.p pro-
"I.
in- I
i:.'.l i
ti-.
Mia A. W. rolofnni., pinni'T
I'tnae iiikir, and In oherj ,.f
1'iul iHirw-e' ti'kintuir h,-I i in
I'l'iintv, wit pw'ctiUy auiil'.
arnind pi l", offered hy lli-tll'ii n
j.-aelry enne lo the wintiaii or i-:-I'l-iM-iu
lti the t.k,TKnt liilinhor nf i--i
ll.ttnri,le tu tlie army, tnivv hii-I i ,.i
fine i-i't -a l e,-r'iM I r'.if ,1.-t" nf ' i .
1
wmk ,,The pi tr ia u
him, eh.
Mm 11 I.. I'tKrl. !, " .I
women' part of Ih, .li:v,
,ieHial,l pel ii,iia 1 1 in i'ih
wnii tho eilvet mi.ii'l 1 n
er-ilinnor 1 1 f f i"ii..i'.
hy Hoy Uotnmu nf lln l.
lure
t nher rtivnr Ii n.iid,. I ..
lln-o of th.. t'l,., I.., ,i
.in'.iotia ei 'l hi.. .1 i,
of app ! li-ii n 'e M-i't I., tli.--,
Ihe a hi K,'tn i.-',. 'is f :,,',
M im-x K.lllh I - . ,
I i. I
7 on i
r "' in I 'reek '
I '' "IH'M OH '
'ne well a-ii a
i'ii a . re out ,
nn th'it roiinl.
imp r-oinpafty J
' ' i 'V tve Ihe!
li 1 1' ii n lao
i l l.! innul f ai t ;
' 'y had to he
' ii In reinovu '
li'if
In $14.-
h ii r y ot her
fit to rratit
t llaila
I eH la. I, '
M il 1 1 1 1. ."li .
m 1 n r h h t i
I a. h i. M
,l,i ii. t.'
M no It
I'l,' l 111! ' 1 ( 1
.1.!' fl.-i":,
a I !n , H n i
T' ss i i
V i
iiale-halsell will
erect new building
i" ji pi'O.l piH In
V III, I lit) I Ml H in H-t'MMM
n.i.n of thr, 1 l.tle-1 liftl-
i-ii!i p. my. At any rat.
I'-ii up thfMr optnton
I'Ull'llllK pfTTUlt
f i .iiiicH'ii htu t'm-
tt t t
111-113 HAST FIRST
i ii.
i
. f I . V,
111 I'l.l
w na ti
t !. r.
I tot hat
t'.kk
: r
f' '
'I v l
. the
i ' 1 1 1 ' i
iff
: tn
, - A
li eie
l.ist.irv of I.
Kite . e,l t.
, .i!MiitV,'l
''.I' "f t'lo
I h I'f
i" !'ik'K."t W.K
" ' I tf. i i ','. i ti n an,
l,i.'k'..lv tluoiiKh
f MariHKr Hen
Majeetlr then'er,
Iw tm ehowivl tlw irvimnii'tit war fUin
' 1 rt-I'M-ikt a t rmaulotW Uir-ouft-liout
HlO WIHlJk, . ..
'I
I I
f.-i t
In i
.I.ri
nkta In
" ; . h at iti
I ru'k un I la
Lull h
iv v I. let, ulll he ("fix
if will he one of I h
i f e Irnl. -H. ilr m ix er y
Ihl.a p,ti t of Ihe atal..
'I. It will l limit of
rxpei ieil to i-.,.l in th.
! it iili.it nood of 1 0 . u 0 0 tu I'ulid and
.'.'i:p
I'l-rmlt w.ts . li-,:. ,1 yrteril'iv
ino:nitiK. The new t'ullditu will he
oi'cupled aa the new home of the
ronipuny Thia onmpariy haa al
ready heen eeiahliahed In Tnl-m for
eoova time piuo, iheir freee-nL balld
ing brUig on llrsi etirct.
HENDRICKS' C. O. D.
GROCERY AND MARKET
Phonf 7660
Opp. Hotfl Tulsa
FAIR PRICES:
OWING TO THE EXTREME LOW PRICES W E ARE MAKING WE ARE
COMPELLED TO MAKE A 10c CHARGE FOR ORDERS DELIVERED,
RUT STILL RUN OCR OWN CARS AND ARE GIVING YOU THE BEST
OF SERVICE.
tied Il'ana. per ran 10r.
per dot ft 15
Turk and Heart, par can II).-.
par dot II II
Lima Haana, per ran 1 On,
par dot. II IS
J.y lomlny, per ian I U.-,
per dot. $ I 15
1'eannt llutter. per )ar 0o
Mati hea. per l"H . f,o
Hwlft a White Hi.ap. per bar fx
Bait, per hoi . . Ar
Inr
An
r . . 5o
per
. . An
.An
a r.o
I Ao
lAo
labor Haver Hnnp, per
Pearl W hite Hoap. per I
Hippo Waehlng I uwder,
parkaae
ffunbrlaht (leatiaer, per ran
4 le Holla Toilet Paper . .
Hed Haepherriea, ai.mll ran
t'herrlea. email ran
HlH.-k Itaapherrla, amall
ran
Aprleota, enial! can
l'earhaa, email ran
t'herrlea. lama ran
Itaaphertiea, lara ran ...
Hlark herrlea. larite rao
I'eikt-hea, Larira ran ......
Aprtrota. larae ran
Imti-h t'leanaer t Hank freal
for Ao
Panlfluah, per ran fAo
Flrkwkk l eachea. In ayrnp IV
lAr
. 1 be.
. IA
.ar
. t'Vo
.0o
. ItWl
I'lekwlrk I'lneapple In aymp JAo
I'lrkwlrh Aprtrota In avnip Jh;
I'lekwlrk Cherries In ayrup too
Oranira Martnnlu le innlhln- Ilka
III, par ran Jllo
IIIlipolll M M tnpplnc. par
Jar IOo
Qnen or Muffed tillvea, rer
Jar SSn
W ehher lira Honey, per
lar Mkn
Ture f'rnll Jelllea and Jama,
per Jar 1-V
Try an aaaortment of
okle Vi
Blandard Torn, per ran....1A
fountry Gentleman Corn ..Jo
Tonitoea, No. 1 cana ....IAn
Tomatoea, No. I 1-2 can.. lo
Tomatoia, No. I rani, 'o
I'eaa. F. J, per ran like
lvaa I'lekwlrk. per ran ....lio
I'eaa. Ft Hlfted. per ran . .!IA
Hrown Hrauty licana. 2 ran llAr
Kraut, per ran ,, '""f
Iialrv Maid Hominy, t rana 2A1
Koebave Had Kalmon. 1-1 lb
rana. 2 for ,....4An
RmVrik Had Salmon. 1 t.
rana
Pink Halmon. 1-J Ih ran ..lAfl
link Palmon. 1 lb. ran ....
roni march, pa. Ho
V
rirkwl. k Coffee (Onaranteed)
pound .' 3So
Mled (irran and Blark Tea
(U tea) pa. 400
Rnlld flat, pa. I1'
Bmall Navy Heana. 1 11 .
1. rn.tr Navy Heana. lb. ..It I--"
Heat Hlu Hoa Head Kir
I lha
Varjland feara. per ran . So
8weet l lrklae, I do
Pour rieklea, dor. H.Vi
Creatra Cheea, Ih -'fiO
I paokaaa Miironl ......iAo
I packanaa Hpathettl'
1 paekaaea Nnodla 2"
W handl the beet of beef
.r. aaiitnaT it en aa email a
mar Kin a wa are rrorerlea
hare a arnod baron ai
ellred.
No pall of Horn rten,1red
Iar,
Perfection Creamery
.per lb
Cream Cheeaa lb .
Kream Krlep, 'ba
abortenlnaT. Thl"
per ran
fnn-irili.il I'earhea. per IK
rraporated Aptlcota. per Ih. SAo
Italelna. 1 rana ,
v
46(1 lb
7 An
Hotter
4 AO
SAo
unlverenl
week at
7. "en
I An
. .3Ao
r
7
taxwe -,--fwr-;eaj-M( nwntvmn.. j, rvriayawn'A ... e we Wipyi
w.
B0
as
S3
bn
bi
DC
00
D
D
II
til
09
DO
aa
pa
ua
C3
I
S3 -

xml | txt