OCR Interpretation


Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Indian Territory [Okla.]) 1905-1919, August 14, 1918, Image 9

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042344/1918-08-14/ed-1/seq-9/

What is OCR?


Thumbnail for 9

i.iimi i.iWirfniii.wi.iu
TULSA DAII.V WOULD, WKDNKSDAY. Al'CIUST II.
!)
5u
WH-PECK tSDNC442
1 . II In Ihr i i-n'i-t ,.f . I, . -..
. f mm I h-'ii ! 1 "
' hou Ii. ! nf I I -' . ' . .
' , , , III I III" llllll-. ,
' l l! 17.'. li.H!. I- l .
- Illlln MTHl nf H w.I l. : i ',
! Blllff "llll 1 1 1 I 1 1 VS . I . f
in uril'"l'l ' i "",
i 1. 1.. I. ul.lv In- .ii( ..ii I'"- n.. i. "
livxt l h.iK". o.i ! Mil .
, ,1 1 in- I r III I ' "' 'If .
I lll.it l in I ii In1 1 ' 't M I'll,
.irlr.l i.ff .l ! I' I .
f n
IIIC ,.f II
' I Ii
' 1 1 lm.- ? imiu t- ; i ...UK ..i.l !'' - ' 1 ' f ' '"I ! '
..( if,,. i! r ;i, ,.,,,!, ., 'In lh "H ' lis: .-f Hi.- I . " I I ' I . I -. I ,. J t 1 I
. . . M ' , l , r .1 III. ttlM i'f '
I Mi K l'i l I ' i '"' :,...
I .... i . : 1. 1 - -f i; . "' I 1 ' - ' ! i .... : m I . i n-.i , ' ' M 4 1 ' ' l'"'
if I I ':.,', .i .- 4' I ' ' ' 1 ' I. mi, i ..l: .ni M . I-" "
I 111 I .1 ' ', ,,,, !l I ., I I. I I I I I I I ..Hi
v., ...I i,. in, li mi, i ' i' I -1 . . I , I '-.
1 . i I... i'. ,1 In ll ' f Hi"
.,, iih I. in. i.f il .- r,.i i , -i ..f I li"
ii.. 1 1 i.i I-' ! ; . . .
I
vt ll
:-V
' I I . I . , I I .- If," . 1 I I . ' I ' ' nl
I, i i, , , ii 1 1." 1 1 if I,. ; ! I ... i
OlM.I - I I," M I
"! k-l ' ' I ' '
-.1 ..f I'm i . l II' I
Oil, MAHll'T, QUOTATIONS
Mi nt . - !. ''
., .i..ii . . I . fi . .
I ., .', II (Tr 1 N. ..' .. ...
m
.1 I :
.ii ill.- J.i'inhnii f.irtn in
I li m a I30 l..ni.l -
I -
i ,
... in ;
. i it::i
I i I I.. I .' -lT
.. -. io
1.1 ' 1 1
llll.
.Stir l'i pi l.im to '(' llnilt.
'I n- U ii 111 . in i I' '"
i . . i, mi .: I .ml inn.' "'i'
,.. v. . ! l.-ii' I ,, ii I,- Ii lin.'
film' ' '- M-.-ii-i
, .hi m I,- i' i: ' h I " I ' I'"'"
1 1 ,, I . I i .., .11. l w I . , i . 1 1
it I I., II I I:' I I ll.l H I
" ,. s.i ' in ! a ' '
l.ii.i l- ',.t I ' " !:'"
! ' I..- ;;:"' ' ' i I"" .. 1 1 '"
f,M, i-.,.l.li.K I - '" .
I I." N .1, l ip.- In." '"
i,,.;i,,i ,,,. ,.i i-i. I ! ll'- -: "
1 1 i a I : .-I i n it i ' ii"' i M -
c HI t ' .1' l.-ll i.i.r.- i: l
i ,i,i.- i ' n.n i-. i
,.) i, I mm i-l t ii "ii ! I ' i ""
.. . I,, I." .1. I. "l" II..'!. V
. , I .1 71 11 I III II I" I I
I n.l. I h" I.i ii l I ' i .! i .
I . . . ti I .. mii.i ill 1 . I . . .
.1,1, I., ' "I 1 1 'I-
r 'Mil H n 1 ,i I , I : ' ' n 1 1
. I., ll ,. : ill. i , w i- i.
li n I .1. I" l I i ..." " I ! ' ' ' I
, .., I , ..I- iiMll' I ' : I .
I ,n, . .- . l" ' I" "I
l.i.i. ll" I t L ' ! ' I' I . f- i 'In i"
p lliillli'll Siim i Inn ii li in
I: i M ;i ,im i. ' 'i- i
.!, . r ... TliMiiniN A i r I i.w ,.. I - .
i . t. '. h N. ;i. Itucli Jf.ii-m 111 -' ,.ii,.,,.,i ihr i inrUu . f i
, ( I ..IfM tlil-K- Hi" Axr '"!,.. in, l.. -nl. ml ..p. ,:..
h- "--. i- i-ii.k i'"4 ' ' ' i ii,.,, i, ii. n ri.M, ii .
. I TI"- h:ill." ! Imll'K , """, ;"V 1 ),,, l,i'i-ll ,liiin..ii I I.. . .
mi Hi.- Ili.ll Mil" m I" ' i,.,,...,.ni nf Hi- Hi,
' I in- v I . -ii phi " l"' ! ,. l"M
: , . ik.ni: .' 'i .ill'-l ,,.. He kii. i .-r U I'
li,,- .r ,. . i."
I''''
I 1. 1,1 T"l 'II ll"' I f imi.i I '.
I wlii-ii- Hlif .ii'i-'i.l" ! ll
u-l.l 'III" Mi.l"" . l""M..,"i
... i , , I. ... I in i- I.:' ' "'"
I . ,... I . t S.i 1 l'i I'"' :
. : , , f . J . I
' . . k" !'" ' '
li, f II." I - ""
h. ' ' ' Hi" I. Mill'
I .'.!! Ic I "I'
, I I I'll ll ..- I I'll . ' 'I
, I . .-'l ' I'"' "
" ," Th" f .' ' I -
HI WW .- i r. i:
,. ..I ii. i.. i f.i
... i.n i i
M AN kllih 'I I ' -ii "i"v
ill,; III -i I I' f'" in .""ll "t .-n 111
I -Ml , I , . Ill III II,, I. ll. I I ..f III
i, ..I i i,n . n- . r .ii - "
I .
.. . i .. l '..Ni"r !
i .. . 1 1 , . r " .' II I I I .
i-i mi ' .. ,,
I III
I ,.f I'
II SKI I I , I I" I. I'"-' ' II. I"
I '. Ii; I, ! I 1 "I I'.! ! ..1
'I'll 111. IH I' 1 I" II ! I ".'. I I . . .1 i .- f..
. m ' I I . nl I .. n I I ' .-,1 li I ' I.'. I. I mi- I t: 1 1 'I
I ' I' ' " 1 ' i
N ' 1
i I,.
-i ,,f
. . . . vt. . I I W 1
!'!,,- I . I .1 ' ' I"" ' .Mi." , "
I , I, I,. I - W.I.N , M ' I' " I
I,,. I. i l-l Hi. I. -Ill" ' "I'll'
... , ..!, u. , I" ' "I I'"'
I M I ' . ' -
i ,f ii,.- ii,,, I lm . .il "f ' "
,. ., ,,f I ,ri K i .m.l i". "i "
I, ,:i mil f "in .i'"i'i. i."i. i i
.i.,. I . ..n r
nf i. il .m.l I 'I I. ii " I
Snii ln..,i-. IMini-iin .liTi-HK''
lu-r f.ii'i' ' I " "
r.-il -I 1(1 'f 1 ''')' i """i 1
I i
Still Tiilln In 'H I'l'n
II irrt N mi i ih li
III,. Ill li-kW ' II lliHll 1. I I ' '' '
I i; ,V I I.IH ' '" I-" III'V.' '
I ,,f IH'I" ' I"' ' ' I
S.II I! . All" I'1 ' ' ' Ml I I ll i f MIIM-ll
i.,. , ,, , ::,,ti,,,i i I it "Hi" nn'l N-lll lllk. Ill "ll I' I"
f, if,-, link; III" ll." I I. --l . ,..) I, miii liim i Nl' " ' '
, , ,,r . , i .i li,. , .v. ii fl.'-'l '" ilir fiillnw.nit .:ir-Ki.i".
, ,,,,, ,..,., . .1 I .in. I l.'.iir.l ,, ,.,-, nun nf Hi.
I l.,i:-i ,ik-i I-' I I- 'ln-l"" " rniii.li-riiiK ..iii w.i'-' I
.! , V ; Mlrr l' II ' 1 " nl. mi. .m Illii I'" ii'
.. I I, Ti.uk
ii" i i
Il ,, , li.-ii:' ! "i;"
, Ill" .l H'ltlMI ""' l
, , , I.. , iu "-in T'lil'i'ii "ii
V . I," I'- I" "I '" '
Ml f , I if 1,1 V '" '"' ''
.liirii- . li""
, ,r ..tll.'l
llll"! I '
,.. r
I,, I -. I i. I
I,.. Hi. ...i I I II'" '"'
,l"f. ll.l II'IN I'l l! I'"'
"" I''1'- , f . 1,1 :,n I I--.'
v:r;'.r,-'.i,::;.::..f
, ,,, , ..,. i Aiili'il'"'"'! '
.... 1 1-1 .,. M .--''
. ... .i. .1 ,! r. !"i"n' " '
" .1. M . ' . 1 'I , ' 1" ...
ll,,- W.iili-I
n k.i: I i i ii
f ..!
Ml., till.
., f I " I"
l-'ll . I.I .11 1.1 l-l M ' mi
I , nn I I. t -.-'. r 'I in.! k- . '
i, n Ii i'. I "ii w ." I ' r
' r n
In ull I
I.i' v i . i K.ii , 1 ti i i.i '.' .I'.l I " , r- l , n
, .I.. ...... u i'i I." ' ...... .V,,.,,. IK r...'lil '"r ""U
ll 'I ('ii' i. i"- '" I m.l," II'" ,, ., , ., ...I.i' 11""
. . . n. ..I I . u
I.". mi I". I . , -. . 'I.V- ,.h K.,."i l.mU.u-" Mill'"'"''
,. n. n."ii " '' " '"V 1 ,
l , mi:
M, -. I .... 1 1 ll,,
' ' '; I ii ll"'
Ml in. I
I.n'- W "I k I" I
Jni'U .f "" l- l"
'I ll" ' I M' ' ' ' 1
Iiruni- ll-lll '' II in I-Ml I- ..' f. !" 'l
,11 ,111. 1... .'..I f II .I..I...I.P '-. l-'.-l
(., , II ! .. . in 'i I ' u 1 1 ' I .- ' -'
ih i- , ,. ,, . ,.. : I ' . n w.
II,.. r,.. i, "I -i." i ..!l "I.. i
ft.u.i i '.i li in.- i., i . . i ii ..- ii "ill
,, ,.f v ... , . il,.'.: I . I'm Ii ''
I.. I I ;l In I-. .1.1 1 llll. I 1. II" ll I' I ' 'll'
I. i, I, ll I., I '.fin.i II. mil ' I ' i- 'li
I III. I I ' ll 1 " ' I " '. Ill' I' I.I'-- 1 1 "III
I ... I. I'i IMIIIN ' ll" I" I " ' l-l
Nov I-iik '"" i '! A iii ' "
II. .. 1. 1 i , ,i I .,: .iill.ni I.. ! f '- 1
Hi.,' I," 'i-i" I .i'i "i. i .
!,! I '.' . '"' i I'll'' ' " ' ' '
(h I.. .' AH '"" " ''
p ll,,. s i" l.l' I M I." ' ' i
h'iim.i.' Ii i f . f !:. 'I 'i ' '""
In I." ' -f It ll.l'" 1 "'I " II ' I
i ,1'imi r !i I1'- i- -i ' M'.' '
,1,,. fnl l nl
lli. i.- ,.r" l'i '' !
,,f '" Hi t
I., I I
ri'imli'iim Cluli Hiiv nl il," x - -11,
ml.
In v In Ivi..'' in- "
th S S .m.l . . i i
( III) IN II I '"I t" I , ' '
, .11111, III"" "f '"I" ' ' ' ' ' '
IT II IKMliV ! II '
t k i . I - t - t -i
; r 1 1 . li 1. 1 li li 1 I h i n ; - ' 1 ' ! ,
I"V 111 'I' I". i
I.in-'.iii Inlr li.n l'r...ln..N I :.ni.
nl lli- U -n II. ink
Thr. unh nn .' l . I ' I '
r..iii-.i m Mi' - ' '
i ; i-H' s i ii 1 1 i ' . ' 1 i -. .. ' ' ' .' -
Sixii.KK lm nk f i ' I " n i- '
$ I .-.111 'I'll" Kill ? 1 ' "1.1 ', I ,
,, ,,, ! -Inn. ... .in, i .1 .1 ,iln,''. "
I . I II nl! i -1 1, ' -l ' 1 i r " I ! i j f , i I
. ,, I 1" II"'
,, , . f M, ,, .... Vl,' ' 'f
, ! r .: . i " ii i ik
i , ,- . , nf 1'"'
,....,ti,.. i-i . f ih
I :; l". ii ' i.ii.-i'n
i,. i"k- ' "k-
:' ,1 in 1 1'
,. I ,,l II," I.. '
. r ; I .. i .i .'I
.,. ' ,i I f.i'
,1 l,, ,,I,".N SM '
. . . i ii. -r ..f th (...'I'll
!.,. I ' Hi.- n .i'li
i t -
, , ... I i . 1 1 1 i . . 'i '- '
. r .,f 1 1,, i". i i'
I i.f Ml nil,
.in. I lm ,i in I'll" '
finance
i i nn ftirtit-h fmulM In
iMil.Hilito lip Iti -Otl HUl .i fl .
l-ll f l f"llr MltlttTII l-Mk'H-V''!
Iii iIh priMlini Ion nf oil, n fin-
(Mi Ml' IIIHlMlflirtllM Of -fltftlMht-
In al K.i'ttnr.
Ml l,Hitirl Hill hf
irniii jilliiiiiii
M Mt I I S MI I I H
.o;, i t fiirul Niiilniml llnnk
li.itl.lnu:, TuNa, Oklu.
wiuu'sTir.s?
'i thri'i- i-i'tA ot
.siainl.iril 1 1 ri 11 1 f i vr T'"!
THAT ARK TOOLS
iTaclii allv now, 1 1 . itn h
down to f .'I-1 li-
AU Siiylr for Priest
Supply Drpt
Tt'LSA OIL F.XCMANGI.
riionp i ii
i r i
S.i I"
f !. I "I I'
r : i o i-
"I I ll I -Nf nl k 1 1 I'I ll.-'l'l"
... N.. I Ml, II T ,
, i ' I , , ,, - t , ii r i t
. . . .,, ....nl h i nI ..I I
i- ii iii ; i"i f-i i !
, ' I "Mi. in , n ,r llllliK .It
''., ' I." II I I I I I" Hi" !
-' . , , . . t- ,.f t li.. k.iui h .' I
" . , n f i ; 1 1
, i . - i.itiriK Nn 1 on
i . . , ... i , ,, in th" i "ii li r "f
, .-, , f i ',,. ti." I tin ' 'n "f
. !..,,. r.f. I" 1 . I I l .I'l l
I ll.. ll.NM II
TI , ,1. x n. ' I I." '
in r ..f ! .' I v I M"' '
I 1 1 w . .. li. i l .
, ",,"1 , .1.1 I , 'I " I... In
, I . . " V r- t
f i : i ni i if.i ."nn I i ..iii- 1 1 i i
1. i ri ii. . i- n' . .." u- 1.1. v. l i . i : i ,
Mi. - .1 ,. I
....... . . ,, t .
,. ,!' If" .i"'" ' m , "I "I
in. ii
... , i
i . . n 1. 1-..' I. " '"
i-ii
i
; ,,, i ... n. i .;'-'
n. '-"',;
...... , i it;- i, fi 'i "' '""
;....... - :;,
, ,,n, ..mm " ' f t'- "' " 1
f .il
. ..,.
! i.i. I
.f
I Ik llllllrr l.l I nrl-.'ll' Sl.ti '.
II, -, . !... I'I. I'i A I.' ' "
" 1 I'm , It H . ' !.,"" I 1 II mi 1
I Nl I I , , M '" I N- I'' l 1 ' ,
I.. I ..... t ... II .. I .1 H
Ill r. I'" w " ' 'll" r .: i '" ...!
II In.. IK V "I I "" ,,f , - I,.. .,.'. I I .- ' ' '' 'I
i:.n,.
,H tu .
IN 1,1 Ih if
, llMN. Ill III
llll,. "II
. .. .. I In,, r '
1 ,i,, . Ii i if. " " ,"'''"'1 "'' U4
I ,.. ii In 'I
it .1 I
,1
I If
I i.ullf
Vie Ni wn f"r .rnii'"
I .i., I', tn "I"
f.-r ;.."f I ' " v.''-
n i v. '.! w - n .
11,1 I.....I in i "ti: .1"' I mi
1 In- I'. r ml i ""'(''in. i.iimi.. !
ll.iHMlt 1 1 i.t in I
.nth. lull 111 iMUt "-
, i n n lul Hi i i " '"" Mir.nil.-ll !" fifi . i.i.i
tr,.- . ;,iti... ll" i" J 'Ni '"-"-,.,, f, ,,,,,, ,,i . n. :,.t i " 'i
j,,;,,, I" I. " f)l'H!tni -II '" ..,.,.. f..,M ,.f ! I . III.-. l M.l
. . , ... I,,.. .." l-.llll-t ! " ""' ,. ll...!'l "I l'"l I'N 1. I I.-" .1 W II.
Mi.- II' I'Hl "1"' '-l" ' W'''nm ll 1- I.. .'II! '! l ' ' -I
l.l in I I" j K ri" ll III I '"
' "" I i,irlniil Will In IInjihiv
The l IK.IK -iM row I'll i-"i.,l..'i
lllirf'ir.l .V llruii .. l 'li.iwln.'
I I... l;, I,.. I A I : : . n t. I m M.
I 1 1 1 1 . . , li i n.li'i I v " I" ilrnn 1 I
ll I
FIKST SHOWING
of
srrsoN MATS
I-OR FALL
Our 1 1 at Lines Arc Now Complete
NI.W 1 1 ATS
NHW COLLARS
SIT THLM
WRIGHT CLOTHING CO.
The Home of Hart Si haffner & Marx
hIimi ill l.nrlirr.
Th. -.tl. I i ' ": A ' 1 "
, I.. I ml. .11. .1 III" I- I':.'" "il I'" h
' It, I, 11 f inn II! ' ' '-' I HI '
I. , r T'iim i I Ii.iv I n '"' "f
ill" pl.ir.N l,' .i In- i"lirv niilflt
.!. In ll.l X " h". II I'I .' ill' 'I
Mnklll.' Ml llMrnN
Ti in n h '; :' " " ' '' "'
II, ,. I' Inn - ) A' t!ii i ' ' m ':''
"' nf I h" I" ' ' ', -' 'I'll'''"" I '
VI I,. In l'.,t!r "."I'ltv. K.itl It 1
lii.vslni; " h:ii"'';
Idi ti vjiiiiIit Imr nl Inirlu r
TI,.- n. i ." "I : ' " f""i"'
M,,. VIM I Im.. M'll n' I'I ' f ""I
,. .u v.. 1" in lint
,N .IflUlll". ll "I
! . II , ' . "II. ..i II V I-. ."I l".
. . I , . "II f. . t I'll II- N" j
I-i I ,., I 1 I i i. . .1 'f.i. in III I II" ll " 'i '
.- i .. .ui .-I i.f !'. i; H
" ;. I, , . , I . . I (.f nn. I. I t. i ni
" i r ... ,i,, ',, ,-. ih.. ii i ! I In .li il,'"!
, I
I
II llll 1 Th I "' "inl'-i"' ,
I M i ' I . r f inn - in Mi"
,,,.',.,., , , ,, r - I I h" nm'i'Ii".in nf
I , i : i . , I ' :i,k ,.t I i'.''. ' I i
I'i.,. , ,,, ,,!.,, ti, I . ..I, ! nn S'l - '
, hiNlM.l n I , n. In th- ' "lil' l ,
.,,. Mi l i f II." ",'t III. r.l "f I
I,, , t. ,,f I :; j I I .'. im 'li iHii'i; ;
ii l "'.". ! ' . , I
S I I i 'ill A li in I '.I Nn Ml, i.
i h f In tl" "I"' i "f ""'
..,.,M, I II," t, .rth.-iiNl nf Ih
...ml,.., ni ..I Hi, .'I I -'. I-i l"il '!"" I
,1 I .'.-. Lit j
i'i. .. i nl i Mii,,inv N " H I'm k'-r
i ,, ,, , ,,, III.- 1,,.1'hw. -I . ..rn.T nf III" '
..,.r' h. n l 'f I ' .' I I -'. I 'I' III. UK 'I' j
:' f. i
I
.i;i rNiMi i ni vriy h n '
Tl,.. t ll'i'in '''I i-iiiIV"v N"
ih.- ll nl firm Iii Hi" V;thi..iHi
I, ,mi "f '-' -' k if - i" "'I .ti'""i"ii' ' :
t ? f.-.t Tl"' IH'I f"'i'i'l mi I
J n;.v ,,, : ... f .'l-l Nll"W, In . i ,
.,,i , , In I. ill Hi" iiiniiiu' i.irt"'l llli'l
II, ,-v "t nn ihl I" fi"'i I' ""' A I
,. Ii"l" IH I'" 'I'' I ''"'I- ,l,r
fi- Ii.in I"-, ll i-kl.l.l-l j
Th.. Mint HiH" !' I ri""ii'il "I"
,..,nv t,l.i,l"..i""l Hh S... I "' "'" H'l-
, ,,N" rntn in in nmu'w..
, ,,rii"r "f I''" imrih'-iiil "f "'i'h
i il nf I.' Jr' S :n ii f iilnr" -.!'""
f. . t
Tulsa Chemical and
Biological Lahoratory
i i;oi.i;i:.m i,.r.ou.v. nuv is now oim:n
IN' UK UAKIt I'.l. !):.. 1 l'
. i.t, l-iiil.. I'.ll.. II lili. I IK I'V IT. ..I'M I". V'lr
Aii.iliNi. m. A... ,i ', i-,. ill I'" "1'HI'I" 'I I" n iMir nuv nn.t (ill
klli.l'. if I n -i ill r i;... In. ill.- V " iiInm ni.lk .inv mi. I "II klii'1
,,f hMli,ti..i,N I in ,h x -1- s." Ill l-iiii'lnn r.ilnr Mt.-r bii.1
lli. lul-,. i , , n i,,..,.. whi.li li in.l'i. ikil.lii mi'l ltli '"! I"
h,ni,,. s,, I, .in I,,,,, I. ...I I.. i Tin-. iimtriiinrhlK in .lni
iin. .1 ., ,, . f ll,. l.,ti,...t ml pi in Ali.i ll' O. Mini ll HI l"i
u ,.i I h -.ill w 1, 1 1" Iii , " tin ni
oi in i: iim ns ; a. m. to ..::;) r. m.. 7 r. m. to
;) r. m. riioNi: ?: yy.K
514 K E N N ED Y'D LD G.-.'P H O N 5 673
rot oil ni
TU hd? ELm
(oniran'
7HC JB I I
Tulsa: CHICAGO , Kansals.Cily
l M Mil I I I I 11 II I It'll I I M M IUVATI I'.
PHONE 4.r22
wi sti un im;tkoli:i!M company
. V
1 . Ii... 1 It.'Ni.l. in M itujir
K. IL RKMICK cSc COMPANY
M I1KI I I IIS
PKODDCTS OF PF.TROLEUM
l ll'iM n i.l 1.M.1 M llll n, lil.t'li . Tl l,K. OKI..
E M P I R E
Hi llnrrliK ltM lrl Hi:
I IklllillkTC. Ilk III
iklnlii.niM ( It y, Okla
n-lilnu. I lkl
l-iini n I ll . I kl.
I.iilnrilll". Tt-IM,
KIT INKKILS, INC.
sil l s i. I i 1 .tti' Ml. I'I 11. 1 ik 1,1.
Bliss Oil Sc Refilling Corporation
PLTNOLLUM PRODUCTS Rrfinrry Augunta, Kantas
('hit (. Kti i. 1 r 1 t 1 m l i!inTj M.in-iiir
( t n it t -( ti. ;i; H I'l.lt;. In K.t. 'U rhrifl 41.1
Roxana Petroleum Co.
PRODUCERS AND REFINERS
TULSA
OKLA.
-itn I tv Hll' r-
i.umi
l NI'IN Th
, N Tl
,N, ,.f ll."
1 1 : , ; 1 tu: -it
V lt,"f
..."(.. "I I-
T .. I ' '
p..
I..
, !'l f. .
.. v. !
, ."I, 1 "V
111 I ' I'"'
,1 I
M,-
OCEANS of STORAGE
ROOM at NICHOLS
r It I IM I UK I l I 1 1 It I Tl
1 nn ritonr shihxi.i:
.11 s I tiMI I lit l
ITI, I... W- "' ,...ivl'"l.l
,,,,., I., 1. 1". I A It"
1 un, f,,r 1.1," "'. '' ' 'v '' -t I!.
try l.. 11 I '' f .; nnl I' ' k' "
NlClioLS TRANSFER
AND STORAGE CO.
I'himiN. lNii;r I 1 7 - I IH M7.-,
CASING
4 01'iV ri.-w f. s 17 lt.
.' '.'in' 11 i 11,.
I :-ii,i' 1, - ;. n, UHi
1 imhi' 1.'," 70 11,
'. m il. r 1 . w r," im
I .' null .1 nw s " line
... mil. h wt-w il" lm,,
W. E. Roier Clearing
House
TuInji, 2111 h. 11 in-. I r Illilg.
I'linni' (I7;
s
tr andmkiu;
McCRKI-VY&C-o.
MIMlil-.l.i
"''- . ..I ';, ;-" , ' , ,'-i
f l l, ,ini I. mil .1 , f 1 1 l-l"
mm. I n ,.., . , I ',.' ! nil I X- Ii 1 '1 .''
Stock s-G r a i 11 -( o t f o n
I'M I V A l l -. U I II I S
'I ''I '.I. I. K V. ' ll. Mil- " r
IMione 7200
l Th.rJ t-t it'it 1 ll"'' I Tu!.-.n
HOUS'rONJIHLL
AND COMPANY
f K
tu. C-.ty, ia
MiAmr.im nf, yurr stock ex
(IIANtli: NI) Cllll-AliO 1K1AKIJ
or traui:
N,( , . . I,,," 1;'. - I r,.t"n
I.., ..-I m ' .I 1 . H ' itnrks.
N . . -k : I...-I."! . 1. -i 1 1 1
.,,,', 1 u- 1 ,, m ' ! .,,.:.. r . .
fllAS n CrnTflll'TT. Minict.
,,.; n; r i...f ..4"' . ' '. r. H...U.,
,. M , .
S,, :, v. .1 " Mi I "':
n ,.,Mi, :in . f '.' In I'i
I ; Oilil f". I 'l in- ' -ml n
i'.i:ii' . : "i im 1
' .Ir'lliiiir "I '' ' '" fl "''
: W II I" t h" "'. ' '
rni. i,T t '" '
I.illllrir "'it :M '.' I
lm- ' ''I'' '"' '
, Th I I' ll i'.l
with ! r ' i'i ' '
r.tr.in N',it'"i
tit Hum f m ",
Th il'li; 1 : '
In 1 II- In Inv ! !'
I Th li'i-" I""'
nn W "II In II"
, iirnl rlr iwn Ih I
, Th tnm-hit'"'!' '
I lltirkl.iir'i' t' v
I 0 a. r. Vl''.
wll
I Th I'-ut ll ''
llrtiwii w "11 n
1 ilni n f " i' 11 ''"
, Tin- r ' i't:--
111 VS Ih "vv in f
j f, W Tim 1 r 'i '
' nn th T.i '.t't f ' :
I Th f S f : '' '
1 K rotiii f.i tin in ' ' ' 1
j 1,7 n fi-'
Th Atl.inti.- ''''
j Uiinn w "11 In 1 '' '"A
nl 'in f.-i
Th llrnti S'M" ' ''
ilrlllliiu nl .H'i f' 1
K nil i h ft ml "',. -'
l.f.JI fi In 3 : !
J 11 I Jiwl.m n w "
fitrni In S 4 l'i I "' .
i1in.l I "Ml f
Th lliv.-r.lii , '
fHrm In 4 Kin , '
wvr nrnl i-,inliu: 'it I
nn ri ii.inrl iili'.w li : '
rSIIIMi -II I i:
i I In rpr .Irrfl f ,i . in " "
j I ll niHh lin nf ll,,
' I ll tint' hfUHt nf a" 1 '' 1
ami it Kind on at I.'- i
I Hlmff.T Nn ; nn tl-" l
In Ih nnrthw-r-ftt in.fn. ' '
I IN' nf Ih" Hinlth" l.-l '
I '.-La rrl nl from
; l'.!7 fM
i Sh.-iff. r l ilillllliK -. '
,t ii ! I 'III-h N"
.,f th ,in Un of il ,.
Mi t...iitli.-t (.r I'll iv'
Ih" N.niltivM ".,rn.-r ,r -
us! nf th so. it h;i .i . f i
I i- l- nf - Ii I v 7 In ill HI': .
1 f,-"t
i H. I"' In M' I" f :i h Inn ii t '! '
' Ih Nn ! S'n II ftinil If l '
I i.r th" ci t Imp nf !i" : '
I - 7
I Sn iff, t '.m Nn I M l ,i , f ,
I til, iini'lhw.Nt inn,.,' ..f il,,
f J I I v.; n i 1 r i 1 1 1 i . , i '
, ' ' '
I r li M .N,,,irl I l K i ; N '
I ! I!" l- nil "fl ftl "
I ' I i . .I I i 'ni in Mi H'.ii' hit . -!
Mi.- ii.irthmi tt nf I In- I". I
f " I'' 7
Th" ' 'linn t'f vi : r ( . i r . "l
MnlMm Th- 'nit i '! i "m.ii
r.viu Iihn tlini If " "i- "
In, I. ,tt f m m In it ' i".r i h i fiii in r
,,f M," ....'ill "f th" nnllhwi-Nt ,.f
i. I .. .-Ml, I ll l .1 I'I lillf'fl H 'I I
n -, f, s .. i; i-. In Mi "titrt
,Yil -t li'"' "f Hi n..rMi.l nf
ll," tmtMni . ni ,.f Mi" tl"" iinil
,.. i f,,r I ,'fni linn .f"f nf
r.i frnni 'h '"iIIm'V M'l.r finilll
1 I"-, In I M '' '
i-' .ni li j j.,,,,, , , , l,.!l I. ii rt. Ii'-.l .1
i-f ' I -' ' " l. Mi "f II'" '"'I i" s" '
t . ' I' " h m ' I i ,, ,, ,k f , m i-i th. i -t-'.-t i.f ih
' '' ": 1 ,i",'l," , .1 ,.f Ih" .illll".INl nf 1 1 I
" I !r':' '"' .1'-. II
i " i ""' '
,.r :i '
' " , I N Hi.'- 1 1."..-!.-1 I.i .j I ''.nn
,. ! ,.. i. ..'. mi- in lli-,l"-r f"r V" 71
I .. Ml" ,t.lt"H" .ll.l-fl" f. Mill- 111 Hi
, " i.i.iilmnl f..tm r i.f th tn nth. ill
J'''",' I , f M" ti.irtt.w.Ht nf t Ii "' l th'-HNl "f
II n "
Tl,-- ll-.n. i " ' In ' "I i""' hiiv l
l.l.i'K Un N" I ' '"I "l I' " I"
f ,. ,,, : l I ..it ll" ..nI . Mt'l'f I nf t'"'
,..tlMl I.f II"' Until IWM "f L'l"
'V I i T'l" I'I I'llN llll ' I I'll IlKI-nlll-
' 1. t, , ! N s .. "11 III" 'inn .11 lt
,,' f,,,,,, m ih.- .,nhi'i'l ....rr-i't nf tn,.
I t Mill'.. ...t nf Ml" l,nM"Nt nf '..Ml-
,. n ml it in it 1'. L.i i t "I will ut il t "
f" ' i il ,. ,,'h ,.f - ' f""'
,. SI'tiM III I I I Th" I'r.n'.i (ill A
j , . ,., , -. , I, , n i,.i . i " I lin n I ml Ml"
,. ( , ' i;,.,,. ,i f I in I" "l" ll'Hl III"".'
, . ,f Mm "I ' h . "I "' ll'
11 u , ,.,i ,,f J'i li, I ', in ii f tilnr
; i ., , n i : ni fi
l.,,,,i ii mil ,.Mi"rN ,-" .town
f, . i i Mi l;n h u In I In Ih
New Tanks
Tttu iii w lil.OOO-lmrrcl
,-ti I tanks fi-r immpili.-iti-,!i
!i i r .
i-fmpply Dept.
J. W. SAYLES, Mgr.
TUI.SA OIL EXCHANGE
Midco Oil Sales Co.
Mitloo Oil lUg., Tulsa. Conway Hliljr, Chicago
rroduccrs, Rofinrrs, Marketers
Oklahoma Petroleum & (iasoline Co.
GASOLINE MANUFACTURERS
Kennedy Building: Phone Otage 7020
Lakeside Petroleum Company
rimiH- m
MMthl lilts or ,, I'I HUM I IM l-IIOIHITS
111-12 Ni-u N..M.I III. Ik ; IHI 4i M.- ..mil' k III. Ik j aillS Itnnlrsi lll,lK
'IiiImi, lu. I hi. im", III. Nl. l-ntil, Minn.
Commerce Petroleum Co.
III. ilfi l'tilA SI. Imil
MaUirn i.f 1'i'iriilf inn rnxlint. t lMriil lim (tir Own t iini.
Iimj.nl Hiinii l HI. Ik TuImi, okla.
IMPERIAL RKI INING CO.
IM-Ati-il ill nltniirf
I'r.NlniN r mill lt. flii.-r nf llrnl'lmti I rtirlt-. Illfli (.rnil (;hiuiIIi)iii,
Niiilllli!i. hrrim iii'. IiInIIIIiii. . l.uft oil. I ni l Oil mill K.niiI Oil
v- (.i iifriil ntf nml Snli offliN
MVIfsov III ll.lilM. UlMMnlll, lihl.MIMM
Iake Park Refining Company
General Sale Office, Rialto Rldg., Kaniat City, Minsouri.
Refinerii at Okmulgee, I'onca City, Cuihing
. and Jennings, Oklahoma
Fill; AKIN GASOLINE CO.
MiitiHf.t'ijr'f h hh-I M irk ti r nf H tk'h ' irml 'it nl nu.it i.t liuMotln.
W c him' t" Mitihiinr uit itilitt t'f )kU ti'ht uitrn(lf it ( 'iiHlriKhi'ii l
;.i;ti ini' In y i ii r ii.r nr nur ll will ,tv vimi to writ- i.r hnin um
rti'tir 7 1 J Hfth fliH.r Kk' Iuuik Hunk ULIk. .TuIhm, okln
GENERAL SALES AGENTS
Allliil It.flnlnit ". tilmnlitii-, Ok lit.
MMtHI II HS, IV.
( lil. n ir.i tiffl,,.. IMII.MJ .yti,,n IiI.Ik.
t.rn.rnl Olflu-. I ni Ii 111,1k., itilsii. nkln
I'll. ill,' Ohiiki' TOO
BIG HEART rN"'x
PETROLEUM Khne
Refining Co. fWI 0il
Offl.M. -J I J K K If lll.lt-. TiiUa
lump nnnii
ii i;n ni l i.
.1 iiii I y
i h. .in- r. .-, j 1 1
I IllNll
II llltl tut
uTo p-n ore IIM O ILS
I'MOENIX REFINING COMPANY
TUlA, OKLA.
Producers t Refiners' Corporation
Succeaior to
Economy Oil and Refining Company
.1. V. CAMPION OILS
HOMIT Kl' IIVK K
30J DANIEL RLDG.
PHONE 5818
MUSKOGEE TOOL COMPANY
MNi rH HI KM OK llltll.MMJ AND IIIINO TOO!
Kiilin Aici nta fur Wlm anil ManllnQopn
Mi..hi nl .MiiWif, llkln., uml llanitrr. IViaa.
II. II. (Jnili. r, Tiiliw H.-.l-fWtillln. (IK Mo W1g. ,
ii li ,lii.in. Offlit' 1031 lUw. 11141
American Oil & Tank Line Co.
FUEL OIL
H.fln.ri. .1 I'l..l.n4
Hi.lrll.ulim n.i'.ni In th. NorllivMl
Tult. H'tirk rv I (,: ). Ilullilln. rk. lllt.
Ft I'.'il. fill S.mlili. II I-If Ml. Iul. Tlr4 H.l'l Bank B14f
SINCLAIR REFINING CO
PETROLEUM PRODUCTS
ri i, iihi a ni:w youk rnicAoo
ill Sliii lnlr llliU. I'iO llnMUlwar Conway Bids
T
Consumers Refining Company
REFINERIES AT CUSHING
Sales Office, 76 Watt Monro Street, Chicago
COSDEN & COMPANY
HIGH-GRADE PETROLEUM PRODUCTS
TuUa, Oklahoma
SOUTHERN OIL CORPORATION
Petroleum Product 1005 GallaU BIdf .
REFINERY YALE, OKLA. Phone 1940
ANDERSON & GUSTAFSON
Tl .S, OK I. A.
I'I I I sill III. II. I..
f IIICAfiO. I i.r a.
Petroleum Product
Kmii Irnni'lsti, I'nl.
M XV OIIH. !. V.
KT. MH IK. MO.
KAMKAM CITY. MO.
I.HVIOI.A.M), O.
INDmilOMA REFINING CO.
Refineriei at Okmulgee, Okla.j Eat St. Louia, UL
ti im nn: una-eni ;aMain ri ii.di.no
KT. U)l IS III Ml II, I I III HAI, ItKSK.HVK HASH. BMKl.
Inlcrnational-Ardmorc Refining Division
un. oiiio mux ijas to.
iM-mlliH
IMI llNIIOVAt, Iti ITM IIV AUDMOIIK HIHMCnY
(;tir,hl)iK. Okln. Anlnnirr. Ok In.
(ifii.-ritl orriiin 111 Hiitilh nirrttnr I'lmnr Ownft' T4IIO
Union Petroleum Company
EXPORTERS AND MARKETERS
Tula Office Phone 4409
Constantin Refining Co.
Kennedy Buildinif
Phone 6020
I
01 1, AND CAS
t-
, ,. . l I ... Vt-r ilrlllinff tm. I,'"
, . ,, t... m i-.i,i I f.-r I f- . I
........ ,1, un- ..nl f 1 II' i'i
,' . , I -In. tin T .V. 1 .
tr ! "T i'. i. 'i.i'
, I , , ... I. ,
K i.", 'K..i A ii
Tui.,oMa. Wenger Petroleum Co.
Ch.caRo, III. Prtrolriim and Il Producl.
Pitt.ihiirgh, S,,ri iiilii' in Imh-I Oil an.l Oil
Pa. Tulsa Of fit i'. I'linnr sa-r "7 V J
MUSKO G K K H"
Kl 1ININO COMI'ANV ! I.',,','.",',, .
r Mt M I I M w
MusliORre, Oklahoma i.imh.im.
The Okmuhjee Producing and
Refin'ma Company
Okmulgee, Oklahoma
riiotir Owigf 21)2.1
Sunland Oil Company
l liol.M M I'ltoDI ITS
ll.M.ins Hill .in.'. S0a Norlil IIIiIh.
M sniiilt It.nilil.'r St. TtilB. Okla.
IP. . BARBER AGENCY CO.
.. nn- -ihnoi In ll"' mnrUrl for M-tr..li-ntn prnHtifta III our mn or
...lli. liinU im- yniitniloiiH w.llrln-il nn IiIrIi (inttll), rtutltielM-ttl
uml l it ti l' .1 L i-'.llni- In i. nr "wit ItM-rtitiii inn.
MINM I'OIIS. MINN'.
Riverside Western Oil Company
MARATHON GArOLiyF,
Sevrnth. Floor Wright Bldg. TuUa, Oklahoma
Great American Refining Co.
Petroleum Products Refinery, Jennings, Okla.
Phone 482 419-14 New Wright Bldg.
Wright Producing & Refining Corporation
PRODUCERS AND REFINERS
Refinery, Cherryvale, Kan. Gen. Office, TuUa, OWla.
.3
A

xml | txt