OCR Interpretation


Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Indian Territory [Okla.]) 1905-1919, September 24, 1918, Image 11

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042344/1918-09-24/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

r.srt!tr,J.i-"wvw-; . .
TULSA DAILY WORLD, TUESDAY, SEPT. 21, IMS.
11
"5siNESSSERyiCE
-.AIWTINU ANP bBOOlATlMaS0
,vtT lo Iio'"' id flrHl
r
' - ,.:YT!HO A0 SlTATIOirt H
. .'.Pit I l ' "
rail'. ''.
anr
, , fr:
r ,0 AKD MPltm It
r ... w ord.r. and Uk.-llk--.-
li K,i.. oarla of Iraa.
a,... 5"'l s
-"EMPLOYMENT
. r,.i. WANTJBD MALE jO
Ship
If'vou are frilled in the fol
lowing Iino3 of work we need
y0U- RIVETERS
HOLDKUS-ON
liEATEKS
TUrC'Tl'RAL IRON
WORKERS
i;,)Il.i:U MAKERS
pipe r overers
SHI!' FITTERS
M A KINK ERECTORS
MARINE PIPE FITTERS
The Me'nipolitan Npw York
Cay)' district is yours from
which to c!mo.e your home
lurrotindmRH.
Apply
lomrnt Offlca
Nir.itk l:.iv Shipyard
pOhT NKWAKK. N. J.
At V
ri ('
f
1.!. i'rt
fi;;.iin
Mt '
f.tur nr fif nof'tr tnB( lo
i. w.tti i "niintf, ria.lif)n. f'f,
..ton Uljite or 1'itaraon, b(
I Soi I 4;i
li Wantrd wiih or uh
fixn if. Mini nwurt a bit
;il Writ riwiih
I-liUfH"'! 'Alt wanld; gnnf
pr lo 'I' i! aift v drivar. Kol
fr.l K TUl i K llaM.ri KS waniM. i''y
7 t w I if ly Kourlh aad I'fona
1 ti T-tnT .-iii '
tM- lp'v n- ro4 MlaT7. fil4
ho'Uh Vit; h,.rtor ConfefMionary.
JOIN TI.K AMMT - Rami. Hal fflaa ai
Oi f t Mf. Talia, Wiukof, tliltk-
aa A'dnor and Enid
fAR'R- aniH. fin and fhayaur
iti Tt' virrt Raii way Co
TV'k 7 a. m Vjr-Iar
"H.'ih 4 thrift. Alia Irtnafrr A
Vrif l'
0tL. KF 1 I. A HO K K RH - A piy 7 "
m Uoniai M nrth and i'wria. Altai
Trff A SMraf Co.
f n Tt t- Tffttai to haul by lha ton i
'4vIf work, '.it c job; aior haul; two
m. totii nf ruilintitillt tr4 1 4 mllft
f sNaa'o It-araa Anplf tl pil
pvfa 1.' 1 ( oMi'itvi'U ur addra
Ti ti f fVat Tn ( ollmatllla. fUIa
f AVTM Tn hixii prura tfamfUlrri
Awt Sal. R 'inin"Ko , boold(r and
KaiT '-a iii . iJT,'t j'bona
MV. Yrurj miD, ma'flrd mn r
ftTd prTBtnn tviimn will, ipltinltd
fffwirtunnj (or rl t mcrmtnl to oatlioii
rMfwtuiliili! r for tnan iaurMUrl tn
fitur i. ix fit.pt that h ta U
i-r io "-.r t rp ' bitntrir i hta work.
f it Kr.-i A (
Vv--i . . i(,(.rord wanraa. Roa
7' Kvt 9 Hi.nth Mitn. .
t''7f I-- Nn nuion paprhantra and
p .!rrt ,SuiS-itnd ( , )j Soaih
' ! 4 r I 7 R
WANTED RRICK MASON
To .i y f: .,r nn mtnlrl kt onrf
rti...... i:.t rr (ton Krnnfily
ISi. liUhl.M, rn,r,r, .ha oill
( I,..,,; houaa and (ai.
i Ifoiu i-Ki 1 un fran.tnar and nitS
") titM lo 'im claaa man lnn,
fivr ,,.4 apt,!,. Addiaaa Hoc J,
T'.ln ok a
"AVTCIi .i,rlrnVnf 'fnraTtUo'finiaiirr
M r.pair man; ao othrr iiaed applj
, rnmunra Ho.r.lll
1Hi IMfUVVAHIlr.H d Vri
mra.
HELP ANTEn-rtalALl ll
f!". riirK' 'X vl ATIONH a.rrv
r 12 .Kid m rlara
palar
V" ..i'n".' imti -rrxKart
C'i . .
.Tti0
. far
, i r.. i.tt I lonnir
'"i ifr r, i.rtiaiorrl, 104 Columb.an
' ' M a-liriio,,
f "1- lilRI. To ai.Ht ith"i.n"rral
ork ,,,, qvl,rl,r, .,ro,l,d
1 ',in I in. in. ...
UrrnjKyr.t, uiri. buiv,:a"to-Ait
'Hii'lfar oanlrd In prirala faajllj.;
"w lw kn nrU. Cadlllar and
' f.ra! Vnn.U.I,, f hw lo ,,k,
'" 'Jr. ania.r flalnf lull par
'.'' -I .rr ui irinca. A.ldraM
" II I r,-, or'd
fJl'li r .on,, (orr"nTar i.ur'
I" nif-,rn"wAfYRr Sr i - AV
1 Ml 8oum V,ia rAi..rMr T'a
lap l-n '..74T nr
" M'r-.iMKNi Kip d,ai;.M,rv;;y;r
IV, .,,I,V', Ml K.nlh Main.
Tt. I A I V lo "rara(nV"i"o" VMl3r;n
'W :i.r ork,. Call I, Kaal rHo-
''"Mi I.ADY - In r;.V, (o'r" T. ort.il'
. r, ' -ork.. Phono KMX
T . i., ... j rm ,nn . ffo i r iVT r.."r
Iran lv""'," l Mouih ft
l fi'1 for 'f.ral" neTnii
f ' '".i" f"".1) I'pona 72(1?
'IM'-Iwk, ,nd i,, , 'M.a
ai'n'. V ''" " 7-l"iMrf a".TiT.
p..' 1 " '"kt nr with no rnrumbranca
i,"EU' MAi-r OR Jr.MAl.B"0
.,:!, "''MtM thmm.sk wnin a-
i , a I", ..nrrnr. In iha alia
."S " ' " yhT nol follow,
li n "k" lhornul iramli.i
,j " """; !:-. I 111
npi ..it... n H h.
TTf ( formar
'Kl:i ,
'HI I'rrfrr on, anh oil rpn
" t-a nl Anrr In on
C. I'rlnf rirrl.r.. a'i'v i t
..lrn. ll.i If - U'M
ft
IS It f,.r llltnlriht... . .. .1
r - r'irr (rn rjT, If
t'f a llllla tlA . In i - w
)4t ta T-.i.a Riilnat fl -l and
EMPLOYMENT
SttOATIOrf ANTED MAtB 42
tll.lnil liKAUK flllY - Uanla w..r la'ia
w.ak, ind nittl aud ratarday tlierraflnr.
Phona ijt'j
f. i i' KH .N l T uVToi fifV min iaVtrVoo'd
poailioa Ormhar I Prod.irlioi,. all
ra.intina and tiro llna i ('.' nrnra . A In
fnd lrof rphf ; no'lilng l,a thai
$JfiO nfr monwi onaidrd am raaidant
of Tuia and in na.a A n draM .l
lloi H l.', Viorl ofhra r (.nana
n'-'Ht
li bmih l.pr arroiuiianl
mat man rfaitrrk. wort., part or ail of tha
lima; marrud man wtih tui y AJ'li
Hot It I. rr Wflr1.
OKV ICK MAS upprtfnp M tn trotinllnf
ftnd nthi-a inlrm will krii viur nonki
lutUv afiMriKtAnR anil vntrifft r l!l
hlp and lnal nit our prraanl lo'KI1
r-iifi biokk"li: la handla work
l.riaipil)r and HHlrnt.y Aldraaa hoi
K I. tara Uoll'i
FAHItlOM' " W AS I KD
11 v aipfr.fcif M
I'Mmpf r nr ib
(Mrft I' o hoi
Phnn Or (tfUf Or.ay I rt(
t'HOU)l;OMI.Y K.X I'KHI KVi;f.I
rnunlnt tll opn mil k"p imill tta
of ttoutit for r'AtoiifthU If. AiidrMM
M -. World
WAVTi-'ll A fit Xr ft (tr.il rarii'ltlwr
wtth Kimi oil iHnii!'v i mtin'rL. AU
lrri. iui R 19, rtrr U ur'd
if Ttl ATif.Mfc" i a MTiMv'rr.u iic'il
hmi! firm. AtIJrea hut, I 0.'i, tr
COrYISirk'TYI'lN'i Ti t I n AT !ftMK
WRrtt1 . riin( t-oin t.-n t Tall 5 7 7ft
LA t. I HT H Uui.d. rt-d nd ilrjr
fftftnci Alport ,tfh f'afat work
i itr'1 Vhon rt'Jrt f'-r ir,,ntmni
Id win fiif iriic. l(, uf
lfo! rfrr rrf. Al!ni lsn K.ii,
0SI-rHS HY " hrKNOdKAl llr li - fen
'r i iiinnr tirf itf r(rrrncfa Ad
(r M.i It .1 rifr- orl.i
1 rl Willi l.l'lr j.trt BC WImKp pt-
niion at homrVic'.fr Iti wtdowrr'a liom.
'ldrfi VI m l.tura nllth, ill, I''a
trn J fT
HTK.NtiiiKrHKIt - r (rrinr td A l, wll
tfrtnl in nl umt, ilrmrrt .0 mkt
rhitij. rinific 4 7 1)
Kl KNiMiRAPIIKK --Ci.i.in )unt' ' my
rf. ittt pntil.oii; 7 ) f r arltt)-
f')ini f.i".'.
U S' r I To manai( firt rltht roominc
or nartni'i( ho-ir t-y mutrti a(1 U.
rj rtmnrpd. Adlra Hoi K 37, rara
W urid.
Yet Nii WiHV rXrKRlKM:f,i, n tm"
tirrff tn 1 ouiB, nhi lii nttlain
;.., lio with rnot firm halikriir
?il ffiri Hitnajtrr. Ant rr liu K Jb,
mtr W ord
)l M Mr ,A I 'V tl)'H(fph( U
FINANCIAL
b if hi h k 8 "o p i o r tHTvt : fT f. iT
rou ml cosrrrTTOvr rt avt
lutirh buatnaaa ; pi Uata and food
tii.irt'va propotilion : aoda fountain and
ii-c niorirk, first ra ia 1 urnlttirM and fu
liirra, wtit mtf aarrifiro pnra oa fur
trtitrr and f niurwa n La voir a il-k
Adrlrvat f'rlnraaa oolortonry tiro
krn Arrow. Okla . raaaoa for
fil.nc .o drafl. $ t.ooo will baidla tbia.
Wc Buy Liberty Bonds
l'lione. wlr or wrlt in for nunta
tli.nf). Joaixph Hhnrii t'onipny,
:o:. Ri.-li.ir.l lildf . tihono 703.
r0 KALr-Rofl drink and rMlaaraal for
ala tn Tonna Ijlr, llkia.. bat utn in
lata; haal lolioii In town: naaMa aqalr
a4 Addraaa I . Nornaa, boi 4tf7.
roiira ( ll. l'k!.
TOR f. M.f -Taah fo-r7 doinf (nod boil
naa . & bkorko from rttr of rily; ai
rallanl propooilion , Vlll bandia
Addrraa '. (I. llo SDH.
Ct.r.AMSO AS'T mrS'l Ml po'lor for
': mw maklnf 4io par month; pr.ro
mi ddraaa II . nraar, oaa, iat.,
Oi.ar. Okla
tOR HAT.R-r'lat laaa rafo. rlirap; mtuaa
tiaraataa; oaaar goiai lo war. 1J beuta
ata alrrat.
IOR flU -I food, fraah (mrarr alnrk
and flilur.. anlandld. food bnatnaaa
Hoi Mi. Hirood. Okla.
FtR Kt.y - Tp loTatiTtVaii'T pa'r I r-r X
tftrtaln If akn at on' PnVn Mr.0
ion Kll.r In Kl rorado7 "aUnT raiau"
rnt loiat4 in hiri o( nty, rt $'.I'K
,JI c April, but will fonaidiT fi.OOO;
food for 4 dat nrCmfit oitr aifk.
1d-l i afa ri Iorado .
b Kr ."i K Y HH T H k M -trotary at-iraiT
miUinvrv parinrt, barbar ahopa. rMtrnnr
h halra. rtfwr atenda any kind
nf hoalnpti R44 Robinanrt. Prnn l4MH
bit LANDiAND"lalAiSi4l A
POlVf AliK-tioini nt I con'riarn' aktuattd tn
mid wnllnnt nil fiald, Inmrporotod aad
pajrtnf f wd dtvtdana: rontiatlnr of t 000
arrno ta Nnturkv: 1H0 a-ra Ta famoai
vmftar f ti 1 Raorr. lT uland roomy,
Triaa- 1 OcO anraa of prvr Urtitorr tn
fir dtfforonl rnatta tn Kantaa. w
p rrd li r t n f wH on aan ; :t Don aT
pf fond undriinrM arac tn kanaat;
two drllt.nf itanina fTipit and ni'
MfC. Kir fufthr Information, writ
ina 4 V 1 ndfpadnrii, h an
Ptirl fiXYX-rn arraara: '.?ra-raln
put pol. Witaon fyiintT, Kan Irnl
prod lie I ion on nnfiial lraa pa a future
rfnlai; JO IU turrntindinv thia laaaa
aid nl a ao!i Oavr afttr In Ihla
fiM but bolda imf ifmi into bo ran
d(loTV Kor doiaMrd A formal Ion, ai
dr .u- bot Si Oklanma i itv. Ok'a
$iri. k7 "Van jf('R nar ('UfmrTS
ha"ot wl1t half miU ; r1i-p iat
dftl'tn nut: oaly I00( caah- fnf
f-irthr Information, wn K. L. Htaata,
t lUrado BMg . Ifr, Co!
PT(HK WAVTrtn rroltort 0l ttnd
iat. Harronn motor a (liobo oil 0 iSammua
oil Wtrn Taloptrif nt. A I., I:bl(
IK.ilmroa Haak Uldf, Hi lxiula. Mo.
U ANTEU PROfirt'TlO.'f on 'htf b"'aaa ' a'rV
ar nrar p'odurlion - no wildata' cta
full partiruiara In firm Jaliar. Addraa
hot K SI, rara WoH-1.
WASfKii- A-rrar r f.rilifit.""nlu. ti
a'tt',n, i!jo S barla prndn-i'on oark
Oil Co atddri 'J3' H Oivmna Tilta
"aTlTTiM Y Ol riNAM'h prolirtion roial
Oaa ar prwttieinf oil impini lart or
I mall ; am prrpard W tnvotifaia at on' ;
ia full pari'rulara In firat Irttfr, Ad
d't Hot T H4, -a' Wr'd
XSt "ttOlNii to will V-ir"j'non
rrtf'diro hotal. rrntra ly lorand lOA' ,S
Main
foM M f.T Roi min lioaa rc .una In
P'ion n?
HolkLff AND ROoV'TSO HOt UC V j
tTa A Co, nvar rlar Tbaatar. Paoaai
.'! and I ft. 4
Ol'OTELI ROOHrllMO H )VrtfK 4
Horr.L hOH FLK in riiinm irion nn
anurh 'd. 1 larca romv tioi apd ftl-l
witrr m ra'-b room ; rnptKinaiiy rd
fumn.rt, r'nf:.' attrartitf; walking
difetanr Pbona .
ROOMINi ll"t K in lhi hia,naa dutr t.
I ro.tna in an !-t ; a mon m'"t
paftv'a tiursad in draft and mtl a"
ft bixt in lii propnilnon ' will ft
inmr t-rrra all Mmrhr4 .'.STii.
StCII V KiltNlMIKO b.tlol." V'H fftomai
fhat' U M' w i k k barram, vM'"
I o hoi 10, band Seringa, or phona
S4"
MONEY TO LOAfi -CllATTTlLi 4ft
K V VK pr.aia fu- J rltr C to " lntf" ot
aa-n ni, toaaiurl A. liooi nm, 6 1 J
w.tit H!1j.
FINANCIAL
MoNir TO I.OAM CHATTELS
'bo f 1 1 u Nrrnjio.M-.Tf"
Wl loan oiaaia on I itniiur. aiaooa aod
Vlrlnttaa Id yoqr hoota or atnrafa A. U
Monrkaaii, tuO Kf Af.l Hld. 1'aoat
REAL fcSTATE LOANS 41
Clff wr.Al. KHTttr la..i for 5 ja-t aa
tialnaaa or raaidcnfa propart ia Tulaa
t bar rani tniarrat, no rommlvilna'
prlarlpla iah'a any llira a'l-t 'Inl
yaar or at tad of fiva rran; Inlrmal
arml tnnvallf Vnrm loana taioa Itrvl
'All"AtrnY I.OAN'-rarm l-ana ai.'y
airtouiii, mail a in an) pari i m unrmi
ifiii, r aipaa ant ittm-r umi u.
ril'i iii j luan-. pr i vol an I mmiurt
on Tuln ntipriTed proprrlY I rr l-i n nt
f A .V-y Jl: Trtaa (tl . 1 J ) aat
ff-nrth mrt-ft I'hona .V4 1
Lrm'.t lK Muf V u loati o- ' in,
.'"bn r Krrtran ltohM'-Ki M.d.
To M)l l nin to tlftnrt 10 .r t' t
i ii p"r r r ti i 1 1 r i nun i kcai" )
drua Mm H :irt, earn World
INSTRUCTION
rnrr ationai, and m u p i r a l io
I'UMI l.f.SHiiV for I'tlMnrn lor ari..rl
lima oi.l., .' rl'h. I hi'iif .'...7 1
LIVE STOCK
coon, cat.i. ri:T j
t nit m W.K i t. iij l.lf.l. .. . if I i ,
mfnra Addra.a SI . l.t-ai. r..ni.a
iS-.'S J.
" MVU iTOCK AND VrHIOLBB (.
fXki.iiAii ok liniii i.r kin jriisrv
oowa and II monllia old hoilrra for aia
ir.rd I., tall W. . It..., I. .iona Mo
"personal" property
HUHRHOLI) (lOOD?
1
t Pll.r'.S MKli AND MlTTHKSf- lur .aV.
rVdar fotdirif rKild'a firriar". aanilaty
lourlt 2. C.aat Kanin irft.
i.tull f HiniM hftiMi for tant ai. I fiiinnif
ir aa!r, 4 room a ay aiprnar vt honr
Phnna 7?yt
rR ALK 1M.IJ S r V fl.r.v llrand
t V.aho. In bt aN Td. nitn thrn n'lairN r
bad, tapalry yphoNirr ! wi'-ki-r ro a
tof rSaif rua. Mrlwinftl ki. In-a t o t t
Owl, mar tilft raar1 rnantct rUrck.
Kail Nitiliit I'bttf." 7ift.
1 OH HALK Thr rooma of Pna f ircfor,
tr.ctudinf all piera to aiaka U mm pic (a
at a tr. ail ri f i.a on a htvWmir ri.e
IKiIV iaid f "J. Will Ukl '0. Phona
ownar ft'.'VA.
PuU S M.r. A ft- w iiifrMt nt1 VaiiIoI)
Jooda a an rH top lfk and othar offha
iirnitur. Pbona fiMti. d.tO N. tunn
oali
f'th " !,r T-ir pitn lllrai 7 .
ftO W Mcond
U ATTRKHHkS ranatatfd and raorod:
rtti'nrd homa ihm aama day. lbaa
6449. atlary Mattrat Co.
NEW 1VOIIY wi.kr t-aabfaai room 't.
t-ai Uf latlf, fuur rliaira. 0- i.aM rhif
fciiur, on nt fN.tidition. f Jo thi'n
rnamlrd baibmom bair with tuba, ;
I ronton tmt hvator, Biroo buraar,
Pliona Itft4.
Tit HKB" RtV MH "OK Vl'ltMTt'fi.rfor 'aala
on aaay pa v nanta ; alao xoomt io ttut.
I all at C2 7 fa-t Pair mow
TWO ROOMrf ri.'WMTl'RK for aoio . bop,
n payi- f. n 1 . 'I ("' 4 ttifh
W ANTE - All kind. aeoiindhand Ttrnl-
tura prlrra (ir tb top. 1'hona 6JI4
Viarnond r'urnltura Co,
MUftlOAL INflTRUMEMTS
FoiT "mLK i H P Nrlaon piano, lo food
oondttioo. at a bargain, 9 1 ' ; or a 8in
dard piano, oak mi, at $17, auto
piayar piano, mt not. apo-lal prira, lis.
on Ooiiinibia taiktnf marhma, worth
115 tola prira, T J Vthito Wutir
lo
K I M HALIj l i ANo'fnV aaU; in fin- road!
tion. a rrl bariaia. Call MoorvtMad,
Oil" MACHINERY SUPPUBti 1
POR KM r. - 1 7'Ji1 Mfh proaatira botUrt;
1 73a)H Standard bniir; 2 Miia hifb
traaura bojlrra, 1 1 so h p. Manna (pa
oltir; I 12 A h p. Marina lpa baiior;
'i ataam in(itiri of varmui nifi:
air ootoproaaora. lank a and oil rafmry
rqllpiaiit. Addrfta '1 na Pltlnbiirtf
tiiiar A Marbloa Conpany, piltaburg,
Kanaaa
Pou " haTT dKaT3"'iisll T
)a.rlanki rai angina, ona IHInrh latha
Ad-lraaa U ra ham Itlaaa Co, llkauao.
I)k:a .
til I4 l.R A a ..J loamnrp pan and a"T
thar oil flrld forma In alnb and for
la'a kt "'da !.. )h ta.l Tal'd
Tla. Okla phona Wrlta for
rala'or and prtra lial tfa fraa
"brrice TOrJE"r.quipMr.NT "i
till! HAI.r. Tlurrouf h Ad.llnr Marhlna,
nr'a mn. rnona aivn
PAfFR CI IPH A fall Una." prltad rlfhf
Tnlaa Rnbbar Ptamp Worka. Havvarl
WMt Phoea 1415
Sirf.l-Alfalaai rah'liTaia tiba Baw, for
ala ohaap ft 1 0 I nil, flMf
A Iff l.f-5ool""iorird hand ipawrilr",
pra'ar 'ndanvond or Roral Pnnna ?7ft
"PERSONAL PROPERTY
'BAiri6 irrAkRiT
ErT PRirr aild for nan'a taoondntnd
rloifilnf. ahoaa. and bat f'bona
HIOrifHT PRICtS for aafoad band aToli"
log. aHoaa and baia. rnona Tl4d
TTrriilr'.-r VKH k n7,l lor m.u Kfnnd
band c.othiof, abort and hat a. I'aona
HiuFir.t?irT'Wrriritp7.r ior7ond" KaJj
fiotha. Pbona 4 4 1
JlCv!T"VVUciNi:TT.T: iTaVraTa
rtfu'ir f'J J5 for ft 75; in bluaa rn
airica ; ali itta Tha Working tuaa l
tora, 3'ift Paat Prt ht
8 TT ST'i I) P H O r P H 1 1 bat"pV",Vpai"d
for 'a kmrd band au.lt a and iboao
Pleb R..r4en Pfcort 4A
MlbCPI LAHBOU "rOR ft Al7e l"
ioRRM.L'R " CMVERMAL NKW1 ILL.
wlfro tba antrrpriitui bibioj!t and
airvica in aa'aamanaip ; ilonorahic Adam
and I idr Moll' waa fon'rt'tiff v ti-V-
AMta1ina. th niv't ladinr banker,
fon-arnlng tba roynoo.n of nn of tb
tnraia that waa rrlwiof tba ro or:'i.
pro t on from a ro!jii aiiud ahrn
I adv M o 1 1 1 r rrrrtkid ibat ll trii pro
fan In O' dai'y nr,.ar.'r pro K ,
nam ta Major Urr-"a! Miuinion. O'Sag
i Asf TT.Tf! r.H'Ti ft o.io.r a ,r...r1r
.mwi-r ddr-a lnt M M mt Wo-ld
PI I'K ' ' P1PK ! 'I'lPK1 Mono t,, t,rw
in.h pii ? arid 'J1, fl TI. H..frd
Ok!t una axiii 'i. ifj-rplflr" a'., k ' 1
I and -.i S tnrN to t J iifh at ttrau
mout at r-L)rt pn a 1 rm m'
Co , ftatimonl, T'ta
RAlVOATH nf ta watrproaf kind; A U
ail Kttbbar Uooda larnar Rdg.
J Mrd and Watn
tVrHl TKT fl.Y l?"or .4 Lm r
would cnr.atdrr 1 on t and f'j if rftannah1"
tall 4"49.
PROIPERTY 'for EXCHANGE
WAWTEO-TO BUY "
ITlTltf'fT r"' pa'd"".or tai-uad banj fur
nii'irt Pbona 47
r.xcHAKOE -AufoMomir.i 70
MOOS CAR a -d V ro'.ma 'Mi-ail
fnl 'iimitura ad Minn to trad fur i Va
prrHFrr raM 47nn
r.xvn anur" phal p.ntate Ti
ONK IU. At TIH I. fffll loratad "laiiii
toi m tb bit part of I iaa, worih
fl.nnft; w t T Mininii" or rr tnra rourt
far n fif hi'H Pnna "rl or
A li'Vff, ltuhra Motor to, 4;i' LaO
t (vA4 tli
i
REAL ESTATE FOR RENT
ICR ft ALU OR rxnilAMUU 7.'
l-t'N h.M K ' It 1 1M I K I in w nii I am for
H h.-ad of brf anl' 'Hall hf " in
l. n!hnlito I h.T MM J or a'ldteaa
1 4 N Xanthua I hla
IttJ V ! 1,1. M'M ll-'J S Main t r.nii
a'rulv fiifulrn, iiili fi urn : Kurd
1 1 our . 4- ro iia f ; i t floor , I rt w a'r ,
nriai ptrhr ( Janitor ar n a. Lh-mc
KLKCANT ATARTM KNTS
Willi Mini-In tlnr hivin mi'l 'Mit
riiiir-itioitf-p mum II k lit v ol r iii't
bl f in ht'Hl I in .itisrifil f i r t' it) hU
Court, rnriM'i Sivttoh nrifi South
I'hffnn I'h'ttio 7104 nr 7 T 1 .
fK,iit un(n r n ub d
ip.iiitri i a- h. i'f
t i ail at in I r ati
;b
i.r.fi'tiMf I a h .( ' 'ft .
)t (. mi ll I- k for A and
I arm at; i ;
:tt. , I l,r i
Mil'1 or j.iin
I'M (1 Wi ) 1 ,
rn -I ,
I ffit
if . (ifnntri .i mi;' , t :5
Mi
.1.'
Marline Lurtitr Hldf . Tdlrd
af.d Ma n
APAhTMf.KT tUUNMUED
oil K 1
...iSr.l
imil a, I tt r t
fur
i h I" ai
I I
. ' r tika!na" f n iiura
M M L Mt Ll V II liM'MIH' miolrra
rip4M'Mrt, r..p l-i I'tiOfia I
Til I t! , ill a I t,ria room a(t , L.r
tnfahfi for Itoiikrkt-f.'ing
HOUHKfl I'UR StST 77
"'it Ul.M Or,, r rimiii lii- or, ) pf
limn ( ti of- ' 1 in -ii buuif . I . k 1 nd a 1 1
t'tjnnii 1 nt .', S
M'K tif N !' ro J ffMi-n h.u.. di- malad
t a:, nt . I n I .at iL.t,l ri t, h.'i laM
fl' ' A t It 1 1 N I .'ly I to. .HI -H'T-r. in
N .fr. Ail i 1 1 in 1 10 1'tmr.t- Hh1 li
ki.N'll r 4 r r'it 7 mum bma not
ti. o.l a ni, ii ttt r and tiu k .f car
. lion :
NrU I iio-iii l.ou-n ir in' i mo lrn , fur-
mabail nr.) , ttl i. iltOarr I H 7l"
hKVKS' IbiMiM-i and alafptng P,r'.
ptiir 1 a, tninir r n ho irf , l ioar 1 11 On h
Man- iMtn Mt, l.i.l Nail Hank hula
I'lton 117
llOUttllR
I UKNIHHLU
TI
III! USSK ti - r it rvim bungalow wMb
oi'fping por--h an.t tcrtanu' ijtiartra
f r mil , I uf 1111 lira t--r a a. a. tiiona
MM I
Y AIU IKW,
not, km l..r
2 1 I our r.Mim furnianad
, rlva in, g'HtJ rfroia
I '1 .iiid .1 1
Ll'lt Ml F' - rn ri-'ma furnitiirr hoima
1 r r n 1 no hinn nrar tngn arlHiol, r"a
a-'PB.i.. f,,r i-aali I hon 4'lW
M'K ti .. )' - I wo room hoiisf. in l4nibard
add 1 1 ion . par ttr f urn i abed ; J I J ar
1 onfli Pbona '7 M H
fOli LI NT ''airabia fia,toin, fomiabad
ru ,. r '' in ut wiil a 11 furuilara.
a 1 Inl Kntb
M t N I A If, N.. 4JI--Naw h room modern
lt.ntr with Lraakfail rx-m lor rank, pro
viding oi bur alra good lurmlura.
l'ionr 7.M a(ti-r A p m
.i't 111 HI MK hif rmim nnMifirnl for
rri and tlin fxriiiiura for aai. rlnaa tn ;
t rirn rig'il, j-ariy leafing ina r.lty. Call
Monrahaad. :..':n.
f'l T If H 1 1 r. Inirniim drlltng for rnt
and fkirniinra for !. t'Uo will htndla
I b dal, baiana lika rni for a mooay
making pniNaiuon nutbing bttr I tna
fit), and Trv riioi in I'fcon. fir Bp'
tMilntrrifiil and particulara. 1 all Moora
hcad v.i'
rlWTll H ( I 'P - - Hran ronn honaa for font
and ih f urn It nra for aat. 'ka in and
r-a.)t.atl re lit ; arty r.ing tba my
I hona (or latiirlara. Coll Moorabaad
ft.ilJ
hM ALL, "lliil WV - lir-ar of lot. "partly mod"
rrn, two blmka from nat Tu.aa ' ar
lira 7 blnrka from Main. Call at 72.'
lrit pnurib; no tbtldrrn
TVtOooM rT'HMMHKH CtTTA.K a'r
rrnt , nawly dfi-nraUd , privata bath, cloaa
In Pbnna I 104 J.
orricr.R and btnt RoOMi
19
A T-AROf t IflMT OKKH'B ri'iRMBHEP
or unfurmati'd, rraanabl rrnial. A'Jt
Iowa buildinga.
5rF!0r"rnR REJT iaaaw Warld
flldg . firat flaa, fireproof, vacaaat
glaaninf. I.gat and bai (urnithad; roar
anuab.a rani Call Wot4 offtra.
OPPlt and buaTnaat room a fur rantTnooa
A.'H
81 I T K k"" T HHP k" rtrn. I and raapt.oo
rfim, ptrti National Hank Itidg . firoer
of awond ) Main: aullabla for 11 drw
tira or drntikl; rraannabla rant. Pbona
TMHV K "MCVf KR-is r oPriOK 'ltooM -
rin lo-ation Apply Koooi ft, J 4 S Eatl
H.-orid airit
ttAN'Ttn TO RENT- Rmalf effli a or taa
room bt intrani-a wan. Addrraa Uoi
H at, rara World
RTORKR AND WAllEIIOUors C
flClfiN'If.H.!" ntoPKRTY on Kn'ro iraVba
1 floora, 2 1 .!il fat. alrtalor. PIiolo
,170.
POR RtN'T lorarnom for rani In l-anaa
Rldg lorwrT f o.d World bmldlng oa
rourtb atraal ; nawly raavodArd tnd ta
f rat f laia rendition, kaal abuw windowe
In city; fap rnl tnrl long laaaa. I$
f O Laraon, W'ortj off Ira
RM ALL ' IO 1 11 'I NO - Pur rani " Wt
I bird- apUnlid Inration for rhllt parlor.
ghna abon or any am ait buaiaata. tall or
phone RTH't 4
' WAHTKD- TO RPHT 9i
A furbished homp. south 8idef
4 Rleoping rooms or more ; two
baths; parajr. Price no ob
ject. Thorn 2117,
t ISM (l l" v a .i i . c r...i"0 l!ora iloliFr
I'l .4 r.coi. ni--'r f.LTnl.hrd. prl.a'a j
r..drr nr apartai-nl Mi ll ba parma '
rtMl a'nl m..lnni ill nil ron,idar ra.l
awl' t.ii a l.aat rafarrnn. I'lirua
- .s 1
niodrrn roimnini'M- ioulh ai.la
i.rofarrrd ood r.r, of for, llara
r.on'. iti".?" t""' lon" "'"
....v.... ioii.iih, ,iT"::n...-.'.'i
i room or bonf io rh.ldrro; mult 1
I r'aicnal.la 1 nmir 7211
' 7.
REAL ESTATE FOR SALh
acSbaoe- rok hale -ii I
iw a.-,.. (.-.. hoii..,, .nd !.,..,.!
ro.ih ,1-iir. I.od a r.i li. ..,:ii
vaion 100 arrra Irn "1 lnf liM i1
U'lr pnr'ntf .t ,rt Itr i.'o. mia.-t. fo' '
u '.'i p." a-r m.n. ruiit T' i.
I ok s M.f r .-'i' . a-- - W 'i .(fi fr..m
Tula 4" I'm In f 1 1 1 1 i (nn. ba'ara
)mv and pa -ire ; g-o.t bn.ua a-tj f a 1 r
barn Io t m, -d ri-a"
tor l"T r' a- d fn gTr N'r
pi n M-f Hua L ti ra I U I 4 r i fat .S
iio'.a I- ft it ("otia 1 n '.
irt hALr. - , a ra l'l f 'rr f--a 'a
linn oo f it ' n t 1 1 ion V h'juici t t ' ' ;"
raaiAaira 4? faidfo a. lr t r"t
apfing wi'rr pika i. a t i.o oa"f
atar tcrin it i. Wad, laia'aana
Ark
I of(' i ..: . 0 't .Mi ((.!-
I -lira. - ' ' '""t r.'.n n rw
r . r toi: f ' !' 4 L'f 4 1 ,". ''i
l'na ft -'1 b'j"
loi.i L i.'tni, :1 t r n Stt'o al R -!g
i I na ' t rrt
fP'R PL ''" ' ' Bra pm.
lo :nd wtb'-i i"!' of lu'ta will rt
fi.f ttaf -t I i a l"M Cf-r (If flr,l
irif in awci f iNiM i r: ta I I
1 .aone 4(. ' li.
REAL ESTATE FOR SALE
HOUIBI TOR IALR (1(1
IK ( A LOW - Vr.i f i bun a to. alum. fl't
ro j m., m rt 1 ati-piiig H'r li, la 1. 1. tar
id fma Wall lib pump, fruit , r o1
In ''e and a.-bool ;i!iow by appoifti
ti:iil I'ti.toa IiilJ
rOR StLK-Wrat Tulaa proparty. V.'ir'iM.t
rs.irnfr nn Mam. on 4 imoih bouaa and
onn .i rnam bouac, garag nn ri-ar nf lot .
li-t Tallin fft tun pat kOai nl
arl, r, uno ail hundwg now
Poll KALE iid boial in a rod r'tfa do
i"g a good buamaaa, rnla (or I 0 r
Mtonih. 1 1 ii.icn
TO !i rm bungtlawa and baib rooan
in Waal Tulaa. on bio. k fioin pad
Mfrt, t bio.-k from PMi offi.-a. fif'lMl
rh, 9 1 ohi dfwn la'a't" faav pai
mnta aai. othrr iirnp-n v lor
1'hona T'l'-k t or I'Mfn r A Woiif, P.
0 hlM an t r.t I .dua, Okt
oi- 4, i( utnn : loom bungalow m
1 r,i,t4 habia hard wood f oo' w hit a
r namrl wiHitjwork h roug huH t. aOr'li
itsirationa , n aninl and ! trir Lgnt fia
Mraa. aha'i. ga. atoa and awnmgt in
rhidrd Pbona .J .1 It
r ' 'U h A LL I al Mil'. K to nn ihoruuf
flilri'i ir tfla ; wait, gra, now t
I amifij and n. oratrd on a Iih a of rar
)na ant jUnry artr A bargain ;
i on iianlia Pbona Mnit
It'll Ml t hoau'if.il n.iffh iidr raaidonra,
f rionta baacinent garaata and tr-rvaol a
nuariTa prifa IM n'". f J aafi, gO-i
pr nut lb A ao otber pmii'tlira to all
I aria if tha rltr )'hnn fx ng
hl H A LK Oi 4i7c 1 1 a -t, r w 4 rodim
I'ftUir t at4n I' lUa and San I Hprtnga.
on ,-ar tin c ti I rar tara, good WfH,
will aH n raaf imia or tra for gtod
rar: pa-iaaraau.-i figtit now ha tna I.
tir.-M, m drat Nairn
if I A
hUlg , Pbona
F-'U hVl.T M-auL)fiii bviijgalow" ' rmma
lrrakratt rim yargti, irrvinti' qi.ar
I" ra, cor nr lot oak Loort tnrougltout
ii'a bath baaiitifnl inant!. tod d ora
lin' irma Pbona 'J7.in
P(H R ROOM Pi it HK "KiR '
l'"WtMV wall rbl'lin bouaa
I o'k, for tarwn pbona 0
! 177 Rtt rorV
' MLE tii
. In nw Hi
. J or wrtia
I ('' HI H, A - 4Md S rmtm modrrn bung
a low, garag, ft tin lot noa l p, 4,.V.M ,
i ir ta-rnta Phonn h'2.
poli HA1 K rooan and baib god wll.
mall garag In Itorara Mann a"K'V :
j ri-rd (ur uuic k aaa. Pbona l'f 1 J or
till. ROOM mrHtirn bungalow on Hnrnjfl
baaainaai. bardwood f oort, o lo data In
vary rtprt . 4f: .Vh caab, Hat
na asootbly. Rraail 4 I'awaoo, V 1 1
Hil. RW'1 t U Ptiona 4S-
'iVk Room tiiTrAtifc h "liaiUmV; :
bamni, ranur lot; prt 4.76I
. 01 raab halanfa I jraara, ft par aaatj I
l" U t fpat ra-ran It'itil at li
on 'Jll Stolon on lodg Phoaa 4A0
ilAr"Y'C PROPrRl Y ToM "hAl l7t
rnnlt it lo hwinr), 34 KoblB
ooti Phnnty 4 rt
tHoi 1 it HllO. - 4 loaa m modatn ' A rooaa
rottaga, garaga ad aartanta quartara
I'riona SIMl, owoar, for loratloa aad
prira.
fWO R til l Mn oT' ?K " Good "wiX'onBBl
14.; II 8 to. g.'Oti raah balanra
no itb Mraul A l-twaou, Vll KuB
Tnann hots' Pbona gAO
SAN 1 H I M, HTn'Jtf- Saw f room liui garojr
mrrly ftntahad hardwood floor, fina inW
i-l larga kiirhan cabinai. braakfaal roots
ramitil norrk. atarything ttp lo data a
raptlonaily wall built . tartni. Pbona
444H J
ftiwt C A8M 11 A jI.Krf hlgb aaal'f ronl" .aal
rorn-r Ink witb A larg room a, big arraaa
ti hank porch, finaat, wall ; haiaa a
monthly f'J.At'ii Pbona ownr, 7ntJ.
10 Tfi to i" i a ti- at
C73WKinr740T liT aighiy raatnMr ata'
ifirt. Park PUaa additloa; ao g go ayg
ago for $3 'too, will laka 11.000 caafc
Hraitl Oiwaon, 311 Rabiaaoa Hidg.
Pbona 4S0
IJMtlT ixn'--th")rtiiitV 144 i0 eaaV,
ir per month Pbona PU1
Mi CAHiT "aa.l '$10 winnthif uyt Ta rga
aaal front lot. rornar Marnntll and
Rock ford ; on block of BlMw rar, i
bHicka of lrOngfHcw acbool and ('antral
park Wilt taka l.ibarty banda, W H
Kiampt or diacoonl for largar paymoni
down; $10 par frn foot, S$ foat rtcap.
Riarltng. Tornor Rldg Tblrd and Matn
LARDS ARD r ARMS FOR iALa?
rARUftl wa4 ba g'd 4a baa yoo ali
or wrtia for toforaotnoa oa a a of tba
baal fart laoda ta ikta aoatton of Ma
aonniry J. A- ITharaa, f. 0. Bs 17.
fbona ltl. t
KR RALE fan acra 7a rm improaail ;"" 1
araa of fruit, a railra of Tulaa: ala
olbar farma and tcraag;a. h n a (,
1 1A A( kr M. 4 milaa aoai "ana 1 tl aiilaa
norib af Owaaao; NO ai-rci now In fjltl
vaiion. ha la a co meadow and paatiira ;
frui Mmaalnoa land; pUnty of waiar;
4t an acri if lakan anon. Owner. ,!,
A HparVa. Owaaao, Okla , K n Hot V-!
- WAMTED RCAL ESTATB""
LPT CM HF LL VOIR At RrAiiP -Wa bava
aotd 15.!t7d tola in M7 aubdivlaiona from
Malna lo Taiaa- wa tall at pntaia aala
n aaa tar ma with in mania at a lor a I
fiaiik . W di Idc rolfa I ion a untif our
lommlailon ta raid: wa advanca aala ra
panftr - ronimlaaKn paid to agnia for
iiroaprr 'a t'orfapfindcn'o In Had
tiioo'il ptaia of unt'UtifHj
i rcaga N. P
Oodga A
IWi , Otraba Nab
CLOSE' M
Five blocks from Mayo's cor
ner; 5 room modern; garage
for 4 cant. Thin place in rent
ed for $70 per month. Owner
say sell it quick for 4,7r0,
Hnd $7f0 cash will handle,
then $50 per month. Call
IF&iillmg
Ihone 4030 Res. 072 1
6" "
$700 cosh and balance month-
, , ,, . 1. ,'
Kouth .S..lfri. I r.n M.JfiO.
$1,000 cafth and balance $30
monthly f'uva fc-ronm l.unc-ilow
with (rur, Wfll mil nno n. i'f
IkikI, fr lak lot ul riorlli Hl.lr na
fi..i I, .AH
..TAn i i n'.hi
1.r00 raah. balance monthly,
..ii.tc.l.'v HH iMfoir' n.i.T Irfi.
Will 'H furrlliiro H ri '1 ll..ll f .r
It'll)
IT J!.- TT? , - . A.V
rhon ST rr
:n4 Ullrn KldaT
south sidi;
.rv !wf a.oar, !r"i'i, nw'.it
rrn, l.irtfo llvif.ar ruoii; I .;. i i.o
ai-1o ,-tilr incr pluiTlho.l f r ti'i' u .lor
I.imiI I -i f'.r n't'. I. r .l I'l : .il
tlTHII
HAMMOND A HAMMOND
Phono J1H Jll S fin. i-ili;,!)
REAL ESTATE FORSALE
2 1.BAL KIITATt " " " to
Q
t.'I.OSK-lN INVKSTMKNT
rUOTEKTY
I'.nir fnmlly Hpiirtinrnt ; fiructlnillv
ri'ino.l I; to prr month Ownrr
IravihK f..r norii; will noil rhoap
or wtl ..'iihl.lrr a, nt ta 1 1 pruporly no
prl ptMnont.
HAMMOND & HAMMOND
IMiono 30.1 H I'lnrlnnttt
Only aovait hloi Wa nuith N'w fi
roi.iit iiio.lrrn l.unIilo ; vary Htirai
tlv; Hung room .ro front, ailk.
pavari alrrot lUnllntf now for lli.'i
.r month. Prlca 11.000; ll0 down,
lid "T month
Phnna 15.14
NORTH DENVER
NUNC! ALOW
fi.ki kimnr.il lilnrli! fiv mum .n.1
hath; Mi-al loratlon; Intrrlor flnlah
H'htia) rninl: limnlaomt "''""
tlotiM. nno-iar uriiia. 1'rlca) S.00i).
Miown .y Kppolntninnt.
HAMMOND & HAMMOND
I'hona 3011
I'M S. C!p.c!nntl
SaD ot Tirade
6-room hungalow and 3-room
hnnl"W wlih (arairK. nn rornar
lot, rt part; laka oud lot part
pa) mailt. I'rUe 17.0 H).
2 new 5-room modern bunga-
loa on anat aldri and rholn ot
7i13'., corner; nrar nionumant In
Irvine Pl.ca. Want ulnar-In In
comr. Will pay caj.h illffrranc.
Edlw. IE. Efiiinreiai
Phnnr 11 or 18
;04 Illlaa Hill.
SPECIAL ATTENTION
Olvrn tn hitch clara roaliloncaa. Wa
havr a. wall aalrrtnl Hat of vxi'lnalv
proprrttra on Ilia Houlh Hlrtr. Thraa
homraj a.ra wall lucatrd an.liaul.at.in.
t.al valura. Kancinf In prl' n
lio.ooi) to liu.ooo.. Phona for p
polnlinant. HAMMOND & HAMMOND
rhona JOJI 101 B. Cincinnati
Iiilamdlless .
A raal bavmaln: ntw all-room hunt;
low, oak floor throuhouL All built
in fraturra; brautlful mantrl. wood
work whit Ivory. In thr ht rl
drntlal aa.-tlon. I'rlc 11,500; 11, Jul
aaay term. .
Phona I'll!
Fairinni
130 arrra In anctlnn 31, two mllat
anuth of hrn.lall; 4 room houaa,
good wtar; 10 acra In cultivation;
nirr prairi land no waala; 1100 an
acta, t'arrlo loan of J,000; bal
ance man.
344 rtnlilnann.
Phona 1114
PARK HILL
KKa-rooma and brrakfaat nook, with
bullt-ln furnitiirr, oak floor
throughout, brautlf.ul mantal, Ceo
ratlnna and rla.-irl.al flaturaa: raa
aonahla caah puymrnt, balanca Ilk
rrtil. Would aiirpt om trad.
OWNER 7038
I.nratrd wrht of Irvlnr arhnol, alor
now rcnla for I'-'l month; 4-room
houar vacant, him rrntad for l.'S
nioolll tr." IOI 1 "ill"1' no. I in"
prlcr of oil H $ I 6 CO with H.. ma
t r r n i c
3WiL,iUiY
S4l Itol.lnaon Ph:)ne Hl'il
Beautiful Uunpalow
ITIlo H NDllfOLK
S.-rn liiritr rooni". t!ld hnili. t'irr"
.Hoinl oik flor tliroimhoitl.
l,n,a..m-ly .lo.v.rn led ; aitlntic fu
tiircn; Junl finUhcl and rA.!y for
nr. up. ui V
Hush-Burna Realty Co.
Mmo I " K1 if
l-hon n C rt
P.ost Buy in Tulsa
I i '2 H. OW ASt:(J
4r:iu'ifil r.rw 9 room hoi.ir with
av'r-rv ,(.o rntrn.'d ou ioul.1 v.rinl
I.,, .. k nt It toil.iy, for tomorrow may
t,r t o l.itr
Bush-Burns Realty Co.
3..' M.iyo f.l.l.
l'Uonr I3;t
yi
,v)- i.i.Aai. .aaM'iiu' arrawa
REAL ESTATE FOR SALE
lEAI, EITATK
SOLID BRICK
SOUTH DENVER
Ton rnoniif. almoat nrw; com
blnaiiott fuinuir, 2 our brick Kara no
ami rdHvanfa' mmrlrra. Thla la a
baaiillful homo iiml can ha hnuirhl
ai an nltranlvn prlra. l'hon for
uppoininiont
ADAMS-WALKER
Phona 4f.lt, tn Krnnady
$300 CASH
Knur rooma, n-w, two hlnc.ka from
car I-. aat front lot. Ilalanc aaay
trrma
ADAMS-WALKER
1'hona 4.'.m loi Kannedy
my to Wmj0 Why
$100 down (will accept $50 Liberty bond aa part payment) t
balance $15 per month, gets three-room houne, well and barn;
near Tulsa Four automobile factor. Trice $050; immediate
poBaeBnion.
$300 cash, balance $25 per month, geta a good three-room
frame plastered house: cloue-ln; will be made partly modern
at the price quoted; for quick
$250 caah and $10 per month
good frame building used for a home but built for garage
on rear of fine lot In restricted district; paved atreet. nice
growing ".hade; building haa one room 18x20 and another
10x20 on ground floor; one large room .bxzu on aecana e
floor; has gnu, electric lighta and city water. Immediate., .
posaeasion. Will take 1100 Liberty bond aa part payment.
Price $20. rhonca 4670-552.
$500 down, balanca $35 per month, geta a good four-room
brick house, full aized lot, ahade and fruit, garage. Price
$1,850. .. .
$50 In cash 6t Liberty bond as first payment on fine cor
ner lot In East Highland addition, balance $10 per month, 8
per cent, until paid out. Tricee for inside lota $C50; coratra
higher.
$25 down and $15 per month for fine lot on Sixth atreet
boulevard near Kendall. Price $675.
Many other smaller properties on easy terms. Larger and
better homes, too, with terms.
Room 210,.Palac Bldg
FOR SALE
HIGH-CLASS RESIDENCE PROPERTY
' , a
III. Oil NtW PRICK RESIDENCES. Brat dlatrlnt af th teutil
id. Tan rooma, flnlahad hardwood throughout- four
alarplng rooma and alaapiog porch. Sun parlor, dining
room, dan and brrakfaat room, full ala bamnU
Darag for two car.
111,000 CORNER LOT. KIOI1T ROOMS. Brtrk and fram
rraldanr. Lot lOHIO faat. Urgi varajp and aar
anu' room. A wall-built hom. tot watar hratlnf
plant. On of th bt location of tha goulh aid
dlatrlct.
111.100 CORNER LOT. KIOUT ROOMB. roroptlon hall anal
baaamant. Combination , furnaca. Hardwood' aad
rnamal flnlah. Cholrr locaUon, aauthaaat part of th
city.
li"V00 NEW nCUPK.NCE. Klght roopia and laplnt pnroh,
JtaarmaWlv Hot watrr haatlnf plAnt. Ivory flnlah,
har.1.mo ),K.ra. Kat frrinl. ' Complat la kvry da-
tail. In Mapl Klflg
111.100 ON MOUTH CHKTKNNC Klghl room,
ntracMva flnlah and
garag for two ear.
17,500 MIX ROOMS, BOUTII
moat aijuacllvo homa
11,100-
-SIX ROOMS AND OARAQE.
Patrick Halghla dUtrltl.
If Intrraatait In raoldanca property, phona u for appoint
mnt. W ran how you proporty thai la worth tha monjr. an4
that will appeal to you. Our axptrlrnc plaooa u In a pnaltlon
to ahow you tha brat valuta In wall built noma In th city.
121 Unity tildg.
Welcome S. C. V. mi AIM
Alflssatoffs
Here's wihini: for you and each of you a fine, good time
while in our city.
If interested in safe and sound investments we are in a
position to advine you right in anything in the real estata
line.
No better place on eir(h than Tulsa to insure safe returns
for your money.
Call on us whether you want to invest or not. You are
welcome.
Room 210 Palace Rldg.,
Phones
IN
MORNINGSIDE
Wr har two rrw Imnralnwt. alt rooma, baarmant, til bath
am! alrnilpg: porch; hardwood floora; attractlva docnraUng. Thl
property (m woll hulll; modern an.l up-to-data. Oprn for In-
prcticn. 1 5 1 ft vi ao.iih prnria Wa will aell thl propart an
mull curb payment. Iittlunoo aiime aa rrnt. Pbou ji for prluaay
BLAIR BROTHERS
M'j I'tuiy I'.ldg.
i.l
;--.i.t.;w1' ' ? wow "
a.r
REAL ESTATE FOR SALlt
kBA.r7"ltiTi." ' '
Handsome Home
N K. VOn. 17TH AND NORFOLK,
brand nrw tt-room, two-atory horn,
with caraK f o two ears and arv-
nt' quartara; combination (aa and
coal furnnca. Thla houaa la a draro
of luxury and con von lncr,
0 Bush-Burns Realty Co.
SC Mayo Hide
Phnna 192
BUNGALOW
SOUTH DENVER
mx rooma ami largo baarmant,
raat front; ry irrma. Call
ADAMS-WALKER
Phona 4SM
101 Kannrdy
Stogcir & Young
Taal Catata "All Kind"
Inauranoa "All Kind"
larartmant f)l Ed"
rhonoa llTt-llll.
114-11 ROBINSON WJX1V
action will take $1,200.
puta you In poasefislon of a
Ih&inni
Phonea 4670-552.
in.!
dlatrlct.
ia, 4!l built,
davoratlng. furnace
fhry, and
PETROtT. lit Maplo Park.. A
for tba mOnty.
South front. In Kirk-
vaV
BLAIR BROTHERS
' Phona m Offle or J?t Raaldtno
Corner Fourth and Main.
4670 - 552.
I'ttfona K7 or 171
- i
i
.;
j.
jU:"
.! 1
v.
I! J
If
. ' I
S!
P
; i '
if
V
1 1
'
i
Hi
f
U
ll'i
i
1
II
n .V
-A

xml | txt