OCR Interpretation


Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Indian Territory [Okla.]) 1905-1919, October 16, 1918, Image 2

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042344/1918-10-16/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

TULSA DAILY WORLD, WEDNESDAY. OCTOBER lfi, 1918
DANIELS ASKS MORE
set 1 -n.,; ;!
p .... ,. f
SPEED ON DESTROYERS : ;,
;m. V
r
. I.;, ii lull I. i; 1 -
til li.itv V ' I'l "'
SUM l I . ' I """
: i il( ! ,, ! j, i lit i.,,niii ..
" ' ! Will let I, (.. .i Hit l.f llH ' Il" t 'i
Maiy Msrilin en IN on Milluiill r ' 1 - .
to Increase lliiHiUm.- I., Mi t nrr-r- iicr-no nrnniDrn
Pfuioflrw: INQUIRY TO INCLUDE
i mum sea Mi-ii.hv.
EAGLE BOAT MEETS TESTS
TO REDUCE CONSUMPTION
V. a.-ii:
I.,"
' , t j , 1 i I iii'i,,
.Now i h t, i 'r"' It Her Tluin II. ii) i.ii.m mil
lUi-n I . i x - 1 -1 1 I'milm lluii hi ,"' '
l'ul'i Plant Plnel'i'li l(apllll).
!
I '., ,1.
, f-.i Ii
'.ft.. Ii.l- I..
u-;i r i .' . .' i
I.
nil r ill e II . pi.iei,
. 1 1 i . u i hi, i rrii i.r hi. i"r
m;.i i . In I wi ill 'In A ..
. ., . .1 I'. (-, Hi .Hi i..
VA SHIS'. Ii I"-'. '
ban Khipi. )(.., rs ni-n1 ..iiic.l
,V I ' II I 1 '.I Ii.,. ;:. Iml:i l.i
up III' ir ml .i,l llf .1. . '. I.. I ' '
: .ii- in' n H . ,.f !h. ', v .... I i; .'i f
e.ibm irmi- ff-ji' uth u ' .ii i.ii .' .
t. no h tn In .l 1 1.1..1.K
Tim hi it. I.u y l.i .in .i ' ' .i i ' f
r'.nfi'ii'.ii r s mi Ii i . .r i i-i.t.i : i . .i '.I
ii. I. n:.i ' y i ml- .!.n,i... i
Win ll.ll,; I,.. I 1,1 .i I , I i i j .11. .' . .1
ill ni i i'V I' ll ii I i .i m i ini i '.' il. 1
nuil tu I i v i ii ii4) 1 1;. i n i '.i i i!
H.'rttelM UK p '.:3II',.
Mr I'-, i ' ' J, ii lr . f;i . ' ii.nl I ii lln'
I'rltikh .nli ri ii'v. .'. i'.. i .I . i
1 4-t. .1 f I 11 (I I ' I, K I' ' III.' I '
ncw.'.l .I'll, ii. .ii ini' i 1 1".' I .s.i.in; I I'M:!-, i',' '
illg 'lll'l Itl-ll Hi' "1 I'll Mill' . Ai"- IN ii iii.i'-i In hvi
pri-pai , , iii ili.ii ii. 'ii,. I ii.- i, ii, i' .'. li.ii-
Import an n-i.i, ,.f i .ii ' i i'li . ' ' - 1 1..,., I'. . i, i
t l'i' .i '1 in ii .i i ' e ' ' u .iff., i.i ii. ' '
ll.l . i l'i i'ii. ;.l . I li( li' i .l f'il
more O'-m: 1 1,'. ii l.i' M ij'i.n Hi.
S 11 1 111 .1 1 l'i III'-' I I ' . I .1
Kki-i'.'f ii ii I ' 1 1 1 1
known li' l ly il i
I.u ,1 ! n.M it, -I
, . M l '.r . 'I I', I"
,f'. ' I. , I
'll.l. I I I .1 1.1 I
Ir I t , ,u l
'.i'li I I. .1
i,..,, I.. ,' yr ' I.,' ,. ' : HI.!-, 'i.i " ' I." I.l -. I I i'
r .1 ll.l in . i. li' i .i I ."l, tui.l I .i 1 1'.lll I'ls 1
... ' I ..ll.l. II p..t'1-.l, I'.ll II .11 III'
In ' ,.' 'AH i'l ' I" i'K-1 1 "'I .' ' !
i mi -i, nj'Hi'i. I''. ' i'iI'iI .ilol.lsi.'" ' f i
i ., , ii I if. i-ri i. 'I i ii:''i i'" . ' i. l ,
i ' f ,i 1 1 i 'i'.i: - r i-'ifr.' i-ii ,
III Mi-
LEJVS COAL MINE RUINED
BY OCCUPANCY OF ENEMY
I H ,
I..
. I .1
' i ii..- :.
I,.- f'-
1 I'K.
I
I I
win. Mw i iii I- .i ir 'I i !.,.iki I I ('I''
; Ii' ,- l I'l l r i il 1 1 ".ii ' l.i' ' i! . -I il In --,i,ii
' i'.ii i,f tin. inn.iiK I" ' l""lii-K lii
1 1. vi .il.-. I 1 1 in i .in. i ii I i ii il II mil
"i li'l ii In- i. It fi i. ...in. I., ii Mnii il.i- ii'iiin.il
- .f.il 1 1 ! i h i.f in n, m i in n of I i.i' i, iii:
I'.lir'i' N". '. IIH' ' ' ' A h 1 1 i , , , ' 1 1 , r , I ' '"'I f I .IT l'i, lull ' l,i .i I l.f 1,1'M'i.
'ikMi T in. I rllii.il', li.iv- I i 1 1 In I'l. tin. I ii'l 11,11 li.i 1 1 1 SA l. Ilii' Iilll'-H I'l-
C h ri'M iliN in fi ! v m-.iv I" ' i. r i li.i n fi.ii. ri' ii ihk ' ( Hi.' 10. "(in Imuni
h-i'l bi-Mi ii i.l i. iii i "1 Iii -. I . Il'i' I,, r,N 1 1,,, hiii.i,!',!!..!' r.iiiiiit nut
k.iKli' i'.i.il win. :-.ii. 'ii I". Ilii- ' , 1 1 . , i, .- r f t ni.iii.IIi. Hi. lu'iii liiivinix
in i vi iy ii.iii i.f Hi" ii'in.i i i.f in i ii . 1 1 r . 1 ' I s m"l.
AMIRICA'S HOMt SHOE P0imJJ
JARGE quantities of StunoiA are pur
chased by the Government to be sold
to the Soldiers and Sailors.
We aim to make ShinoiA cost the men
serving their country and the public
back of the men, as little as possible.
War conditions turn men's heads to
profit making. We believe friends
and users are more valuable than the
profit of the moment That is why
you can buy ShinoiA at the same price
as always.
BLACK TAN WHITE RED BROWN
PRICE AS ALWAYS
TEN CENTS
mm .i if. m. w .
fcll ! I ! 111
h. m n -mm Ilia
w a.m:s'. T' ;.. ii. i r. tik- i-i
i'l a ; i: if . ,i , .i I t iii- i-i ,ni 1 1 . y ; ',.
"I'llii.iii.l.lr: '-lli-liil of Ifil; Ah, i li
' i'i I.M'-U.'.i. ii ... .
I . '' I I'l .1- I I'l,, III,. ..!!! II,
" ' ,11. .I U ' . . I - -1 . ' I I.l Vi', r.', J lit' .
i"! "i .imi.i-.i. ,,.'i ..r . ii
'i' i ', -'I'll '''I- I. ... I 'I I I II'.,'.,
'"'I. 'I'- .,'. -.' i,..l.. 'I nliKll! y
"'"! 'I'"i .,.'! ) '. I II..I,. 'I.
: "'. I'.-'.i i i i
KI IIiM ,sj
Itlllnl In i linn.
"i'i UIIII.iiii I. llaiiilH, ( rnwil'T.
Ini'il nf Wmiiii!'.
I'm luiili', I,, mum i, m, rli-hl.
IHIIIlli',1 S,-l,.'-J
I ii lil I, ii, In. II , (.riKK-, -;''.
I'm ,ii, . ;
MiiiIi.ii .1 i.l-i-r, Uusli Siriii(H.
Mi rrlll M , IliirlM-, Spini.
M.ii iln I,. iMiiiiiMin, oriirlllc.
ril,ur I,, ilnliimiiii, J.iuli, r
Uniiiiili il. Iii'iinn I mil Ii riniiii il
"'".'i- liiinli' S. lili'kliiMin, Mi.imi. I-
i'l i. Iliiy I;. Si IhIiM, liorrnil.
Klllril III Ai'll.,11, ITiiloilnly ICc.
irli-il Mlv.lui;
I'l'lml'' riff II. Ili'i U l r, 'l iTKIr.
I4H l iit U HIi I'i'imIii
A l.i'iulil JiiifrHiivi- l.m:ivi' iti ml
In l.ikiv Jii.it try uri" .'.in- Lull,,, f ir
ImliKf'Hiliin nr i 'i.iiKli.iirtn. Nnw
in. ill" tin, friinitMiiili'il l,v Hi,, mini
iifin t urri .1 nf linivna T.inli'i',.n dull
'r..inr.
'Inipli nl I'Nliirlmiirt' It, M.rn , I
AMius'i ; n i.. 1 1. 1. i :, i ,,, r
rvlili in i. nf ii : i i , i ( -. 1 ii' i ii,. i ni l-iii-iir
i lit- V'Ji.i'iiii i li.tmii'l mi.s infill
l.i'liiv liy tin wimliiT d in i i I'r.N
..iiM' h.iii lint m Imv in Hi" ' '.irll.ln ,in
1'i'Kliiii fur f-otfril iI.hh. nff liiui.1
M.inl, In, I iiotlilni; iimri' ili fliu'i' Ii ih
tii-rii li'iirrc'l
St'iiiili' I'llllllll Ii I' lni".llK.lllnn of
Knurr' illillii , Will N I'rnlx' j
W hi k nf I . m ill A'iil. '
BRISBANE PROBE POSTPONED
III urines IllK, XMiiil'- Mallir III
I nil- Hi IH .' Ni II Tiii'mIh lii-lny
( niiM.I lij lllm-vt if WINK'S.
m I : . ' , i"'
1 1
S75 and $100
Coats
and
Suits
at the
Little
New
Shop
With Extra Special Lines
at $35 anil $50
Winning &00 ulyli'.i in KrosKon
nt $25
Pri'miPN ii'Iho $33, l.'iO nnil $15
WAISTS
$.1.50, $.1. ;..(), $10 unit $13
f I. '. III. ' I I1'' J'l'll' !'' '.' til''-
..,.' I- : ii. iii'i nr .'n i i,.i.-i i.r iii"
i i , i i" - .ii 'i '(.(i-i !,v A'tf.ur I 'i I-.
... ii 'A "I, Hi, .ii'l ' i'T iii"i.' v "I
-. I.l, '! .. V, . '.' l,lfl I I'
. . . :", ,in.i ii ( n. i -ii inn .ii v in'"
1 1... ,i. ir. . ti.- , f i .i-i tun n tu i . iimii -.Il
'i in ' I. :'i . 'mn'rv
'J'l.ii i .i.i in.iii .i :i', t ,..i, . 1,,1'in-In-1
'i i.f M,.- i-..ii,ii,iii, i. tif'i-r I i,f 'i" i
i..m nl, 'i i in- l'- thi' Hiinv l:.i I'.I
Kfl.li' MTV I''" llHll III I'll l ililllil'i'il to
II," I'DIi, 11,1' IH. Ill I Si'i'llt I'. ! ('Sll.ll
Si nnlir i". I rii'.l l'i .li'ii"is-l Ih" n
r,,i iiintiMii. I, i' i. "it'niiii ui'-nt wi"
iii.i.I" I li.ii i ' , i i ! 11,1 .i s'l-r nf i Ii"
.H.nv lllli-!lils'"ll- i SMVli", ll'I'l li'i-ll
.ii I ,.i.'i , .i ' 1 1 l.i .i ( I - r ni'Xt 'I'ii' -ml .IV.
wh' n Hip lni nry will h"Kin.
II .il-i, v.-i-i 'i'i'Iitmi.O'I 'liiil ilnirM
i'i". 1 . I..H' nin.i nf in,' iTiiiuiiif !" im
..il'ln tu f' i r 1 1 t 1 1 , t: , wo'llil I'" inllfil
AH ,1 Wl!lir".i
In fniilnT j. ' i nil mn fur n Ki n
"i.il ih'i'ilrv. Hi' i-i.iiiiiiltlii rnn
.if !". I T l.'.wrv 1 1 . i fii . fi.riin r f 1 -"ilii
il.-'riil ,ili'irii"v :T I'.I I i-lturK H.
In fi,riiii-li 'In' i uiiiiiiltfi'K with ,L til
i: k ' i'f iiifnr'ii.iMi.i! 'iri'.l ,y I In-
KiivrriilinTlt .11 In 111" pull'liMl ill'tiv
It if nf l.rfwi in ns ifvi'.ilri ,v f,"l
i r;il (jrnliil jnrv lliv -l l(r ittnliH Hf
I ' It I mIhi ik Ii . ulill" n hlin.l.ir ii"iiinl
W.lh H'Tlt I" l I' ImilfV. lltllirllt'V-
trfrifrnl i.f Tti;iM. iipfiiini: nf thf
hf irlntir w.ih pin. poii, ', tif.-iiiiHn nf
Itlo lllni.'ii nf A Irxmiilrr Knntii nf
N,w .irk. tlif prlnrlpul witiiff.-t
I'i'iini'l fur 1-,'niit.i flliil nil iifflilnvlt
nf hi" flifiil, dinvlnr Mi.il Knntii w.n
In .iny wuv i 'inni'rt..i1 wild thf pur
i lian" i f thf U'.'irlilngtiin Time
Knnli hNii k il;i ri ! Iliiit In writ I ri k
h If llf r t' l!f rti irl I if rrih'irp. iinini
i hl"f flfrtiiHti i i.i,it'-iiiill.'if In Anir r- I
Ifu nii'liiilTiK tlin iifnip.iper mtnii-!
tlnn In Nfiv Ynrk nn. thi nppor I
tiinjtv ,if lifrnitn prnp.iKiitiiliNt to I
nlifiln f-nptrnl nf n ni'w.spuprr thf rf. I
ho wis Hi tlnir iih I "rri ImrK'n limkf r I
.mil ilrnti',1 t tin t h tii't Hnv lfiil-l
ItiK'i with fniiiiliiirK sini'f nr with
.'111 V I'lI'M ITS. j
Specials That Merit the Word
Fall Coats
Kxtrrnifiy (iiiirt iihuIcIm in fHl plui-h
t nnn. With ami w.thnut fur tnllum ami
triniM frnart rno li s th.i'. art) Krcatly un
ijfrf.rl.'f'l lit
1524.95, $28.50, $37.50
$42.50, $59.45 "
up to $100"
iiih'T rmiiH In liciutiful iiiiiteri.'ils nf
$20to$so
Separate Skirts
No mnrf r f r ! ,i!if urtl' le for thn WHr'l
rnhf thnn an iiltrai'lhn i,rpariito Kkirt.
IiiHpliyn hero IihIiiiIb a wnlo choice
in Mlk poplinii iimi novelty rubrics. Kach
i. nf nffiTini? a illffi rent hlyle feature
$7.95, $8.45, $11
nnil l.i.
Children' Coats
Children's Serge Dresses
Just the styles needed for
Bchool wear. Designed for
service and in styles that
will please. Very excep
tional values for this week
?,t,3'9S. $8.50
SILK PETTICOATS
For rest of this week we offer two specials in Silk
Petticoats '
One lot of regular $5.50 values at $4.45
One lot of regular $3.00 values at $2.45
lnroitpor.ihly prlci"! are these
rhli'tren'M l;er rikin coatH.
Hhadc of hlue only. Regular
ii '.,') ki.'llcrs for this (IM QC
week' at Ol.Itl
Other children's CoaU In many
different styles and fahrlcn.
i.9T, $5, t.4S. $7.', $9 83 and
up to $IH.
GEORGETTE
One lot nf flro quality
KeorgettH la all colors. i0
Inches whlti and a rei?ular
i ' .'ill Kr.ide for rest of
week
at
$1.95
SILKS
lino yards of silk In plaids
and ktrlpes. 36 Inches wide,
t'hnlco of all colors. Kenuliir
12. 00 grade for rest of tins
:r.k $1.95
Unbleached Muslin
2.000 yards of unbleached
uiuhlln. 3H Inches wide. Keg;.
ulr llf. i! yard. HpeelHl for
rent of this week
at
28c
Bleached Muslin
tCOD yards of fine standard
grade, bleached muslin ;:
inches wide. Regular 30r
yard. Special for rest of
week
ut
24c
,3R0p,te
,,SMiinl llmti lidliV U'nir
408 SOUTH MAIN
Mvlc hut not oxfi-nruKiiniv.
3RITISH CASUALTIES ARE 1
700.000 DURING 29 WEEKS;
NKW Vr.HK. Met ir, - Hrl'lh '
'tMiii'ltlfS diirlrtf the flrl 29 weekH
nf lfM iigiri eented TOil.nnn. sf.'ord-'
!rii? to it CHlilfKrH'ii rect'Ive,) hv the
llrltlsh li'ireai '' 'nforr inn h'Tf
Io.Imv Tint does ,iot Im .do losses i
In thf heavy flKlitlni; of the p.ist I
pro week. i
The nifss.'iKf stilled Ihnt durlnir
ill" lierlml between .lainnrv t and '
ill-toller 1, Iho lowfst CRS'liiltv I let t
for ;iiiy 'ilncln ffk wii 4 12 and j
the liiKhe-it over forty thonntiil.
I Mn at KniinrlL'lit.
IJ"!I MIIKIHI'. Okla.. "t li.
The Sp.'iMah InflueiiiU epideinle all
Dnimrk'lit Is shmv.iiK slitns nf almfe. I
inent. .'iccorrtlnif ti pli.sslrlans here.
ii nd Mavnr II. V.. Nlcoileinn stales j
Dull the h.in will hf llf'f.l ,ts to j
tlu iilers. pool Tiiill.i :itul other pub- i
lie iiieetini; places by Saturday, If
nut before
The rrunirli.ht public tu-ltnoN
ill t'lien up m st Tuesday, neciird
Inif tu S'lpe r'ntnndent W. I'
('reni'li No ih.'. iters or other pub
lic meeting .) tn,-. are opt n here ai,J
pnn lii allv every 1 public iiieetini;
pi.n c In I'reek county. In the small
er lll.iipes and towns. InciuduiR
Shiiiirni'k and Ollton, have been
eh. Mil fur the Wfek. So far seven
deaths have occnirfd In IiruniriKliI
iim a result of Spanish Influenza.
mii-vi i:k kaviviiS
l.ll-S I'ltOM
Footwear
Section
W iinif n's Queen Quality
I all lio.ils; Ixiuls covered
tin 'J inch tops; In
brown, irray, Ivory and
while. Ileal values at the
price of Slli
Women's Queen Quality
hoots. In link. Iirown
ami gray teiithers; Louis
hfcls Triced speri.il at
7.:,o. ss .'.ii nmi so oo
Women's Queen Quality
.hues In military l.u.tt;
I. lack, crty and brown.
I rii'-I at S.vr.0. t)..'i(.
17.011. H Oil and $10.
Men's Army "hoes In
brovn only. Full military
las!. I'lne irrade leather.
Trice. I special at $."i.00
and Sfl.OO
Itot and Kirls school
shoes. A very large show
ing In many different
utiles. I'rlced at $- 5 tr
$6. AO.
Mens and Boys' Department
Men's Fall Suits
One lot of men's regular t21
vtlues in Kali Suits. Choice of
all new patterns und shades.
Terfect fitting. Special for
this week
at
Other Men's KulUi ut $1H.7j,
til 'M, 125. $J7.aO In $110.
S16.50
Boys' Suits
In the very latest modes for
both school nml dress wear.
A Res T.' to IS years? Triced for
this week at
$6.45, $8.50, $10, $12.50
and $13.85
Young Men's Overcoats
Stotk In young men's overcoats
never offered a bcter selection for
ilioosing. All-wool fabrics that
show their quality. The tailoring
Is a feature Triced for this week
" S20, S22.50, and
$27.50
Bath Robes
Our entire line nf men's bath robes
is now on display and It offers dis
criminating choice In plaids and
floral design. Triced at
S5.50, S7.50, $8.50
. p to $10.
Overall Special
Men's union-mado overalls. Ex
tra, heavy blue denim and worth
$2.20. Offered special J- QJ
this week at 5xtt)
Boys' Knee Pants
In fine serges, worsteds, novelty
mixtures and corduroys. Made
for service and with tityle.
Triced ut
$1.50 $2.50
Men's Union Suits
Men's ribbed union suits for
winter wear. All sixes and all
this fall's new stock. Itetnilar
l.'.oo vaule for this
week at
$1.75
counteracts the bad effect
of sunwind and dust upon
The stroke nd dust of city life.. ani
the sun nd wind of, the country, spelt
fjin for good complexions. Hut
ri : I n;nlnii.nl .1,1 Ku l?;n..l
vc.lltvi -...'- , - -j .,, ,ii, " j i.... i.it.i
Soap repairs the damage done in this be used without hesitation
way and belps to J me iK.n clear,
clean snd fresh.
Ueainol Ointment is cooling, sooth
ind and healing to an irritated skin.
It contains medicinal agents that are
in no way harsh or harmful and may
All 4nil(feu nil ftntnot Sm. tod OW
The Itcst Way to (V7 a Satisfying Peace Ih
tu Buy It With Sacrifice. Save buy
Homh andmore Honda.
Our Suits
Impart
A Peaceful
Assurance
of
Style
Rightness
It is not enough to think your clothes are
richtyou must knoic it, to he at peace ivith
yourself and the world. When you slip into
one of our suits you become instantly con
scious of that feeling of "rightness" which
no amount of talk can bring. Come in today
and see for yourself how truthful this state
ment is.
$25, $30, $35, $40 up to $75
SI
til
MlAn c:csiT
r-v i
rothers
.-.0 dozen Turkish Tow
pI.s; size 18x:$6; heavy
weieht. Rceular $3.00
dozen. Special for rest
week at,
dozen . .
$2.49
fH POPULAR PRICE STORE"
mmmmmmwwwmmmvamstammmssmmmmammammmmmm
One lot of regular $4.fi0
Blankets go
at
One lot of reguhr $6.00
Blankets go
at
$3.45
guhr $6.00
$4.95
GERMANS ORDERED
TO HOLD OFF YANKS
GERMANY ALLOWS SPAIN
TO TAKE OVER VESSELS
Since the, Liberty loan went over
we can say that the kalacr is "bottled
In bonii.''
I ne Atiucliefl (ircat Importance to
I'otillloiis In OcfriiMi' nf Sitlan ami
Miililioru ItiMaoif Is I'ut 1 1.
IW Thi .iO'nli-, I'rr.s.
WITH TI!K A.MKKIfAN KuRCKH
! NO!iTH i:s'l' ill'- VKItOl N. dot.
l.i. "Mow i;reat is the impurtance
iill.tche.l t- the llerinans to hold
! n.g b.. k thi Atne-lcans Is shown In
in recent order of (General von Per
j Marwit::, coinnritiiler-ln-chlef of the
fifth army, which has reached
American lntelllKence officers.
"It it- on ili. on, ni:uerahle re
sistance of Hie Verdun front." reads
the order, "ihn depends the fate of
it (.T.-at ..i "l of thi' western front,
pirhaps even of our nation. The
fatherland must rest assured that
every i ooi ni'itnb'r nr.d evry mull
rciilii's the Krc itneK.-t of his mission
and that he will do his duly to the
very end.
"If they do this the enemy's at
tack wi.I, us hiTi'iiifi re. break
(iK'tlnst our firm will to ho'd."
With the American army already
ncross the Kreimhll,lc-Stellunir line.
It mlKht be i xpei led thn the ficr
manj will fill h i. k rupnlly lo their
third line of defense from Plenav to
Sedan, but btc.i'isn of the vital ne
resNity of precciitiiii; th" allies from
cuttinK the lints of communication
before the i-reater part of the litr-
man forces .ne able to extricate i
themsc-lvi it li assumed that they i
will lucre. ti'i', nithcr than decrease,
their rt siKtanci'.
It Is r."t believed, however, that
the (lerin.ic.s will be able to offer!
the same wil of r"iiMln in e. hut. on i
the other hand, will auopt a more
open form of warfare. Mich as they i
did north of the river Marne. con
centrating here und there forces m
Places best suitable for d. laylnit a
senei-.il adMince Into a slowly com
pressed area.
When the Hrltlsh forced their way
throimh the eecond defenses near'
r-nihr!. It is pointed nut. the iier-:
mans rapirflv fell back to their third
defenses, but the strategical reasons
for their continued resistance In the
on st that part of the sector is not j
to be compared to those In front of j
the Americans. I
MATJRIP, Oct 14.- The govern
ment, ui'ter a Ions council today,
gave out a note sl uing th it after j
prolonged and friendly negotiations ,
between Uerllii mid Madrid, Or
many had at corded Spain cession
of several rf the Herman ships in-j
terned in Spanish ports. The ves
sels named .ire the Krlplua, Klio,
Matllde, Tritifield and Itudolph, with
a total tonnage of 111,600. j
Spain, It was athle.i, could also,
rla.m at a later date tonnaua to
make nood "previous losses on
other torpedoing."
A New Principle in
Complexion Treatment
AH rascals lire false.
MILK TOAST DIET -TOO
MUCH FOR HER
"f dociorel for ears wilh only
temporary rcMcf. My ll.er was very
had. after eatlni; I would always
have such a fullness in my stomach t
and my heart would palpitate. I
cnu.d not eat milk toast without dis-1
trenKlmr me. Since takinR u course i
of Mayrs vondcrful ueniedy, more i
than a year ,ik'. I can eat unytliiiiK
my appetite desires " It Is a simple,
harmless preparation that -removea
thn catarrhal mucus from the intes
tinnl tract and allays liie inflamma
tion which causes practically all
ii'.omach, li"er and l.itcstin.il ail
ments '"Iii'linir anpendicitt.s. Pne
dose will convince or money re
funded. Quaker and Puritan PrtiR stores
ami druirirists everywhere Adv.
Most rrf.ir.s r injurloai hea usihI
httiii:iy. The c!o tin Dorrs and fTi-nt-
urtily form a rniarieot. BuiTKr, ttillitic '
film wlilcli Intrrfrrea with eliminatlTe ur
t i.i n ar:,i 'i,akeK thi ,ltin ii'kly ami pasty, j
1 tor ia an application mereoitled wi I
whicli 'ti upon nn entirely diffrnt prtn ,
eiplr. While prfei't'y harmleHl. il hai
the peculntr pr.iperiv of ramming ,r ab- j
or'Lio:i i'ii di-a.1 and balf-di-ad partictei L
of siirfakin, as wt'll an unhealthy matter I'
In tlm pnrt'M. Thna It takea away from in- 1
Inad of addlca; to the roinplriion, d f f. r I
i"e m thia repci from ctniuelKn. Thn I
ipi-ult ia a pprfri'tly navnral and henlThv I Viser.
yeiin complexion. V.,reolied irn, pni i
rurnLlii al any drnff atoro loea ounce is
a-.if fifient i, ia applird al night like rold !
cmrn and HAaluil off in thf morning. I
1 hi. correct principle m the U-Aatmnt
or
ralurallv irona otn Uie linfR. A fai batli, I tmted
rttnariiably effe-tiv in thia' direction, niay plates
bo m.mU liv dih-soivinf an ounce of now- r a .
diri'd aaio.iln in a half pint witch hazel
WAR WORK
Amirlcin
women nurse.i
areinatallecl elisht
miles In the rur
lines "over
there." U I K Ii '
here at hnn-t
many women
should leir-i
riuminf to take
care of the Mf
or. in emenyn.
eles, the wound
ed. You ' 1
learn a. RreT. Ir d
hv obtalnlni; 'h
"Medical A1
a hook of 1,000 paces, bnnr I
In cloth, containing chapters "i
Flrat Aid. Bandafrimt, Anatomy. H "
a-lene. Rex Problems, Mother st.d
D K. . 'ino t..aapHnl,nna for Si I, la
nl in the trattnnt -" " f"" . . ...
wrinkles ia to tighten the akin, whirh ! and chronic diseases; profusely niua-
oy wood cuta ana comri-
Ask your dnnRist or send
SlVc. tn Publisher. 6(3 Main sire, u
Buffalo. N. T.
If a woman is nervous or has d;i.-V
pella. auf'ra from awful pains at
regular or Irrerular Intervals
ahould turn to a tonle made up i f
herbs, and without alcohol, whu n
makes weak women strong and s
women well. It Is Dr. Pierces I
vorlte Prescription. Then, for to
liver and bowela nothing is so Ku. J
as Dr. Pierce'a Pleasant Pclleus.
CATARRHAL DEAFNESS
MAY BE OVERCOME
BURTON HEADS INDIANA
STANDARD OIL COMPANY I
13
Dr. WllUam !
president of '
rnv nf lndinna.
the board of dl-
.ed
OTICAGO, Oct.
' M. Ttiirton was e
the St.i-ilird Oil c
a; a meeilnn of
I ru.-'ora today.
Tioctor Hurton. who wna recently
; awarded the Walter Ulbhs mednl of
ithe American rhemlcal a'iclety, ruc
t ceerls the late Lauren J. Prske. J 1
has RToxn up In the service rf the
rompsnv, the ls.c position h held
b'trtg iha; rf Renfial manager and
vice president A new office of
chairniiM of the board of directors
was creved a'.ao. Robert W. Stewart,
formerly general counsel of the com
pany, belnj elected to the place.
Nurses Recommend
CaLicnra Soap
It appra'i To farm Vn-cmar il ts tn
pure arid ciearwm;. It does madj to
Ireep tbr slin dear and healthr e
reoa!',T :f assisted br tonchrs ( Co
rmui tMntnir to first aijnt A prm
nlev rrchirss. ixvarbrms or chatrnj.
Ieal for toiirt uses. '
Tim r Wall asmsMa tul iwl
14A Ihaaia V,M xrr,
If yoa hare Catarrhal Pfafni or hni
and ear noiara or are growing bard of bear
in; go to your druggiat and get 1 ounra
of rarmint (double atrengthl. and add to
it li pint of hot water and a litlln granu
laled an,rsr. Taka 1 lablespoonful four
time a day,
Thi will often bring quirk rrlinf from
thi d i t reusing hiad nois.. Ctacgod noa
Inla should open, breathing tMsvimo ea&y
a.1.1 the murua atop dropping into the
throat. It ia raiy to prepare, coita llttla
and is plant to take. Anyona who hat
Catarrhal iHiafncni or head noisea ahonld
pivn thia prescription a trial.
SATISFYING RELIEF
FROM LUMBAGO
Sloan's Liniment Ha3 the
Punch That Relieves
Rheumatic Twinges.
Marana'.l. Tex.ia
" have used Vr.
Pierces Kavonn
Prescription a i 'l
find It very 1-
medicine; it -
tainly did me :
of good. I oo!
recommend 11 t
ladles who ner.,1 a
tonlcto build them
p In general; it will do the work ..
directions are followed "
Mrs. M. C. MoCaulcy. I0S Hank St.
HEAD STUFFED FROM
f CATARRH OR A COLD
Sayi Cream Applied in Nostrils
Opens Air PaAsagea Kight t p.
Instant relief-
clogged nobtrlls,
no waiting. V'
open riisnt up.
This warmth-giving, congestlon
scattertna circulation - simulating
; remedy penetrans without ruljblng
right to tho aching spot and brings
rjiilck relief, surely, cleanly. A won.
Ti-.1": ...-."''... r.'"8'!air pa.ssa,,-en of your head clear
?' "L 1'. w.. IL-. "",r mwnCl you cmi breathe fr
luniixisi'i L'l.iinva
"Jet ynur bottle todaycogts little,
means much. Ask your druggist for
, it by n-ime. Keen It handy for the
i whole family. The big bottle is
. economy.
sn.gn.$1 ;o
i
i
you can breatno ireeiy. .no o.
h.iwWln unllfflleu. blowing, hci-l-
ache, dryness. No struggling f''f
kreath nt night; your cold or caurrti ,
disappears.
Get a small bottle of Ely's Ci-"irr.
Balm from your druggist now. App V
a little of this fragrant, antiscpi
hcaiing cream in our nostrils. ll
penetrates through every air pan.-'-'
of the head, soothe- the ln?lainrl r
swollen mucous membrane and
lief comes Instantly.
It's just fine, lion't stay sl iffci
up with ii cold or naaty catan n. .

xml | txt