OCR Interpretation


Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Indian Territory [Okla.]) 1905-1919, November 13, 1918, Image 12

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042344/1918-11-13/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for 12

TULSA DAILY WORLD, WEDNESDAY, NOV. 13, 1918
N i h 1 1 mi N ' v i 1 1 1 1 1 . r 7
MUTT AND JEFF
by Bud Fisher
City Briefs
.i -ttj'l'-nt at k'i'iifl.ill el
,tr. then in ull'f'l Ii
i it 1 f'lMiiiif f I'd.
,n:ir has hasdled "tasks," hi t sot the kisd they iia ye "at the frost
A .l
Slli:i(l-K .l iir I )( HTM
Sniul was In ThImi "-! I.
bUHilll-NH.
-
IllS-i WILMS HrriiT
. toil m h .i 1 1 v fNl
M'l'i, hm. In liif i if v
.iri'l hit f i r . I i n .irlly
M-i l.vMr -.
t
I' Y i ) i Uh for- t'toM'M
n, .ill.,, N.
i.r ,',!f.",
Ill,' HIM- I
t.-'l .,1 III,
KM V 'A l:si iy
Texas, a pi ..ji.if it i "
in Tuli.i i"t' i , , .
I r
: n,.
I 1,1
ii nt mil f,,r
t
A i;i:s i. in i
ti-'i 1 1 1 i rri . ,, . .
liili'Mili in ,. I i . i h i
Tulx.l V I'.'.tl I 'la I
1
'i!i has .ii sr I.,-
! ' h.- . ;, ,...:
nun ,i .i i ,.11 ,,..,,
Ililtt.lli'.ll hill I ..t .' f
TiiIk.i, ha- .-.if. lv ii i I
I
J u 1:1 .Aii i; i. i
f Mm l.i.n.l l,, .1,1, i, l , ,,!n
li.v .1 u-l ii S i Mix." i
llf h.l V I II !' t. ,., ii , v I t '
nml i.thi-r ii In lii Ii
111
,ml
ll, Tlll-1
., , mint v
mill. Mi
'.'Ml
I,. ,i,t II"
HIT'I I.I.:.
'I i 'i,., !, .
, n, Tn',
I.V
1 .1 I
! I,,
1,, i i, ,1 1 1
,i r ii
1,1,1 I'.v.i
, I.', Il ,
t
Mil.
, . , I
S I.I
,1 O
I i I i
Oll.Jl'.ll
Mill, .1
.l,l 1 III-
,M h-M-l,
I .
i.r 1
;i-l
!
I.-.I,,.
12
CA.L uk r iwlh'h cm ice f . 'MlT, Mr (vtTT, Y0y joinj in" TArjK - ,STAt ,or ' (i-TT!i 'CzzZi 1
TMP ro via, m to - Ctr ; HArjCLlfe "TAMki V CoWps? wM f y0u foofc ; .A r I , t El
TvAk.iftHtH ' 1 ami, ..; l. fV bii , iuc MM, tcm)j 'M, You UO r kojovai UooMtfc? im 5 3 Er IlirA.
'H ! kAwwnuk i m Wh fJ Mui r Bui in -imS j . . 1 ' A 'jAttour hamOunC "ai-ocm foKV -vv-( ":'pSO
te - j - P
BROADWAY
I lf-4 I Itlt.l
III JINKS CO.
rn'st-ni.
"III! M s sill l.(i
II I M Ml"
ll 's tl III:; Si'll'HHI
WeckiliM Minimi-. I.".,; iil:;ln
Mini Smiulius, Mir. I H ti m I I .
Willi pIllllllS.
I. Mill' I li.lliu.' tit I'l I ,, ,1 i III ' '
I Inn siLi .
J
' t
RIALTO
THE POPULAR
I NORMA TALMADGC
ft
wit
S
1111 inf.
Ktt rlrtnrp rrvlrwi'r nml nrnnNiMr crltli. Iiik url vi-ii tln must
rut hiixlHMlis pill lw In Ihls iiiimIiii iIOii. n Mill mill uiir whi n
)-ou i lt.- ,j
Show, today at 11:30, 12:45, 2, 3:15, 4:30, 5:45, 7:00,
' 8:15 and 9:30
Ili'Kiilnr Priii: lnn'r flour. J-iv; IiiiIi iiiiv.I It: I lilhlivii: ,n.
iiivh, flr; iiIkiIn. I If. ( I hi-sc irlrs lni liiili iir tn).
NEW EMPRESS
' LAST TIMES TOPAY AND TONIGHT
The Nciinntlniiiil lllir l onnily Siiiivfi Itmko All Itifortli. un IIiiiiI.
Ilni' I Vutim in Pulmr 'liii'iiior New Viirk.uiiil 4 lili iiun
III
Willi I-.IkIiI Pimiii.' Slnrrlim the I Inl-hnl 'omi illan
ELWOOD F. BOSTWICK
Three IHhrr I.ihhI i'tn nml iln jni -i
Official U. S. War Review
Matinee Today, 15 Cents
Nlfclil Prht's
l."r.
Plrliiros nt J : I .Y
L'n mul ii.
II, i Dfflii.
TRAND
CHARLIE CHAPLIN
In H is Second Million Dollar Comedy
SHOULDER ARMS"
44
ThU picture was made for our boys in France and their relatives and'friends in Amer
ica and is a riot of fun.
Note The manaBement arranged to hold "Shoulder Arms'
fit of the hundreds who were unable to get in.
: it.
,.r ii
1 1,1 .
-Hill
ll.lll
,,r ii.iii., 1,
l- ..in, I, Mr
,,,ii in. Ml.
1 : 1 J I r f I' ll ,-I-.
I'll III III.'
,.r ii,
1,1,
1 1 "I
,iir,ii
t
l:n
I nil
I SI .1 ! M
II I I.'
.111. 1 has n
I r 1 f 111 1 ,,.' s
11 11' I t 1 .1 Nil
'III.
Urn, .' M irlin. I
'I. .1 M.
1 in mi. I lliilille S 11 1 - j
ni l Siipp.'s, 0 11 11 1 v 1
fi liixl iii'lii fi.r 1 'hi- j
, 11 t 1 III" null 1
'I'll! ll.lVl' ha, jiii (
1 1 .1 1 n 1 n 1:
ii,i,h .H
III f.
r .i.tin iMHM.ri 11, r hi'V
T,l 111, nilli .mi
lin,i' uf i; M iih:
I Ii
I III, Mill I'lVI'M lll
ini
I
the wi-rviii.
'nil-: iu:ti rituss i.rrii'c has i n
k-il 1'iiv llii m few il.iys uiiHwer
Itier N'Ii,Iiiiii.' Imimi li- rumi-rulntr,
lhi MIH'I I nf L'llmi I'lii IstmaM inirrrlH
H'hlrh Ii.'im liii'h iiH,.U;iii'i tu TuIma.
Tin- otilv inf"i iii'iilnii wlihli him l.i'i ii
ri i i'Ki',1 IIiiih f.ir In tii tin- rffi-i l Mint
Ii in rllv nun fill. ,1.1 nniiiy r.iiloria
T 0 (I a y for
Three Days
FAVORITE
Norma
W 1 1 .
1 aimausc
c
In llio hint 4litnri' kIio I in m
rir iiiiiiIi"
4ft
DcLuxc
Annie
11
T'roiii tin' Siitiiriliiy lArnlnn
l'i ii.t Ktury mul Ifif rainiMM
WHI' MIITTM lf till Hiiinr
nml 'XV: Itovis, Mir,
1 1 rin.v
, . 1- 1 1,,
11 1..
: i, 11..
Ah
,1 -.Ml,
r.,,
1 1 . . 1 1 1 , 1
.11 ili. 1 .
llllili'l Iih- ill
I'liunc :uJl .
:l nml ll .10.
Don't Miss This One
Willi Mil ll Klfls iih Ihi'y wlnll. lilli'
I'lll I III. Ill, llllt till' I'JII'tllllH M.IM'
iih yi't In I'll furw anli'il to I hi' Im ,
nffi, .
HKVIillAI, TUNM nf iairr Ihinwii
fruiii iiimlahx Arfii'i luilliliiiu; win
Iiiwm ilurliiK tin. ri'lftirut Inn Mumlay
wiim all r fin ovi'il yi'Mtir.lay nn.rlilim
liy tlii' utri'i't di'i, ii In, rnl nn, I wlit'ii
TiiIk.i Ki,t iluwn for lintliK-iui tlmri'
with nn HiKiiK nf tin' Kri-.il littiT that
Hirill'l nil llVIT I llf llllW MtllK II IH-
trlrt
IM-'i lt.l ATh i.N filisl In llip Ju.-.
till, inlllt nf H I' M.ixi'y rhtllKl't W.
I. . Wallaii'. iiIiim I'lil llii'.'ii, with
f r n 1 1 1 k a i m i U fur t'l il mi I ir H.
II. Kfiiiii.lv Tlii' alli'Ki'il fnrK.'ry,
ari-iirilliiK in tin liir.iriiui il'in. ihcui-
n-il I'HliT.la y. 'I'lii' ,-hi'rk win t
ill.iwn nil I III' I'llHl N'Mllnnal I'.lllli,
in, I inaili' out In favor nf Kl liri'i'M.
jaltai-i. Kim in rrnli'il liy i it v iliri
i if4li'i il.iy til tiTnimn.
I I -
I I'll Ki;lMI that rharli'M Wait,, hit
' II 1 1 lillHlll' .SiTIIKKh Itlll'VI'll llllll "Ti
I $7o In ruth. .1 T. Jiirkimn yi'Mt. ril iv
i fllisl I ii f r in 'i 1 1 ill in llir JiihII nurl
I of S i' M ui'V i'hihhIi' SrruiruM :
! i.,i,ly In nut nn liiiml fur nlli't'il lar. ,
ll, l,,llli,i In u i ll un nf l uiilii'i it", nn i
Today and Thursday
THOMAS H. INCE
brolhy
lallon
VivEUFDANCBF
jl (paramount jctut
ThuMH.lnc
H'
V ilm'n a IJuil treat n
woman.' I'artirtilarly if
nhe'ii I'riMii-h' You think you
know. Vou think the m-w-iui-I'eis
have tnltl ou. Hut havr
they? Kri' Dorothy l:illon In
"V ive la l-'ranre " She Kties
tliroimli noinethiHK, iloi-s that
ciif) Iml (.he ronie.M ovit riuht
III, kiiT than many at that
Srm'ii
U:I.V
Time
4:311.
11:30. 12:15. :
5:1., 11:15. :30.
miiliijf I'rlilny mul Sniunlay
VIVIAN MARTIN
In "Her I'ouniry I'lrst"
mm
n
TODAY
LAST TIME
over today for the bene-
Inn.ili. hninin Tin- rnlil.i-rv n 1 1 ' k . I
III Mm 1 1 1 f . , 1 1 ii ii 1 1 ' i It ril.ll y inli-nliy l,v
J.ii'ksnn Ih nal'l to havi' hi'i'ii ilntu nn
,,v..iti I'l-i III. All Jiai'lli-H mf
inKMH'H.
I
' KKIiiiKANT I'hyrli'ii (liiny, it
IN, 'lull, T nf tln '1'iVIh.i lyiililllail.'i'
l.i. Ill lh farly ilayn nf tin- war, him
rnnii-iiiv, wlin viihinl.-pri'il fnr ni'tv
wlri'.l Inn 'ir,-iiln fruiii Ni'W Ymk
that hi' Ii im lii'i-n I riv.'i 11 il "1 liuini'
niilTi'riiii; frmn n ni'Vi'1.- alliu k nf
Inrin in in. 1 1,, ry rhi'iimatlnin. A, , , ml
Iiir In tin- ti'li'iirani hi' will In- Mnt
tn lint Si'tlnun fnr a I'liiirni- nf lialhM
ill Alii. :s VAN ll'inK. I'lyili'
ItiiKi'rv, iikII K.mn, IM ('Ii.iii,,. anil
.loi, S.'hmlll wrri' arialKiifil yi'Hii'r-
l.i y In JnMJ.'i' M.ni'V H rniirf nn Hit'
I'liari:!' nf nilnl I I'allnif fit' saO'Ui'
iii, 'ini,, t i,r tin 'i iiH.i lyiiiiiiian,'.' i n
Im.i hi-n
Siin,t,u
l'iliiin;inK In J. VV. HI'knK
Nnvi'inlnr Vim II, ink.
I'liani'i. ami ltiii:i'in witi' iiliiri'tl nn
.li'r IhiiiiH nf I'lini i'. n il. wlinh tin
mailt' The other two men, h.i far',
have f illeil tn iei fei t thi'lr tiomln.
lliillilliiK I'ernillM. s
I' A. Mutton, onenlory frame
ilwe'lltiK. lot Iilnck N. fnHl'lte lllll
ailliiion. J '.nil
.Mr ilni ilmi. frame (ii,(ilimi to
K.iniKi'. IntM S.lt. block A till ,i inl.li
II, HI I Ml
ii M Mnrrln, one-ntory frame
Iw.'lllmr. Im Ti lil.iek r.. Ilinh
I. iml. .', in, I ,i,l, li;lo n. 1 1. mul
I'. I'.'. I.nn, one-Hint y frame
unraue, ,
ml, llll.in.
t 1, lilnek
II on.
I 7, Uml.-ey, t lilnl
I,h-Kiw With Pepsin.
A I . I 1 1 1 1 . 1 lileestlve l.nvitlve pie, mailt
to lake Just try nne .Mi,. I.oitle for
liikllk'ention or I 'nnl i itlon Now
inaile ami rerom niemU'il h- the man.
uf. irlin em of Urovc's Ta.Ntelesn i hill
Tonli-
MAJESTIC
BESSIE BARRISCALE
"THE WHITE LIE"
i
ti; rtiMoicitou i()it thui:.; nws iim.v
WILL ROGERS
(of t'liiretiinre)
New ork's llelKiiliuc Sensntlon hi
"LAUGHING BILL HYDE"
IU' lU'Ui h'a I unions Story
Srheilule
1 1 ::tll, I'.'::!!). !.
::lll. 5. 6:110 N
nml W:.10
Itememher. the Ma-jes-tle
Is (he iiin-t i'l'
fiiieiilly vrni lluli'il
mul smilliir) htiilil
Iok In 1'iiKii.
Ynu're Safe llets'
DI I TS. Jlk-
llll MMI , 10.'
Wiir Tti l.xtm
SPECIAL RETURN DATE
MAJESTIC THEATER
6 Days Only Starting
Tuesday Matinee, Nov. 19
I. W. (.1(11
Greater
than
"The
, Birth
of a
Nation."
PRICES
AH Seats Re;erved
Nights 50c, 75c, $1, and $1.50
) Matinees 25c, 50c, 75c, and $1
Mull orilers, when lui'iinipanli'il hy
fllhsl in mipiemv
'I ..t; T.j .. I I!'.:ounvu: ' ! ..I":.."!".. ?"":?:! SOCIETIES
Ii.uni i iiiirii j uuuy i .a ii.-.- xiii, i.iivi'.i nun mi, tn - "..t... ...u.ii.i .i.o-
I lU'lli -rutin rmnnly .li .itn.i hlrli In c.0!'-
hnin" "" ,', v,r!y ' h.-. " notice or suiTairrs Hi: -viSi
. iiiftti Ih'I'H nf th" Ili-JinkH i-iniip.'iiiy. ; &yj?aK1
- . - ... 'I III1 lmd'r.irk..l n1fr l n.itili V.5X , .
l 's tconp
At the Siraml Toilay for the Lust
j TilllBH. . ;
TiiIsii'h Perfect
I'liotoiilii) I'lienu r
IjiC Times Tuiliiy
Of More Sltnlfh aiue
now I ha n ever ho
fore i
Hearts of The
World"
3
liTII S
Aug
mented Symphony
Orchestra
WAR
TAX
EXTRA
inoney oriler or cheeks,
of their reivlpt.
will be
I
theater this aft. in. ion nml eMnitiK
for I Iih last times here. There w ill
he n in 1 1 1, i .-I .' i 'hunt:' of iiroirram
startlm; 'I'll in .-.il. i v nfiernnnn. Thnnp
who have tint seen thin wotnlertul
ilram.i. will nverlnok one of the rial
ciniieily trials i.f lb- seav.m. It in
worlh the prlie of mlmisNiun alntie
Junt to mio those womlerful onieil
tunn, l.oio Mrnlce ami l-Mcar l:.ir
nett There are I.iUkIi ahle mi : u.il m.iim
from lieitinninx tn i n, I Kvery man
ami ihilil will a, pre. 'late this splen
illil hill The iniiMli al pi uiirani Is
one of exi'i'linnce. th" pror.iui fia
lurinK the Stiinw.i) gu.ntit. I.uie
INFLUENZA GERMS
BY VALKNTINE MOTT PIERCE, 11. D.
v ' WfeB It" y :.t e-i .v v
BaoirU of Inluiaia Magntfled ovar
6,000 TWnoa, '
a good purgative, such as one made tf of May-apple, leaves
of aloe, root or jalap, and sold in every drug store as Dr.
Pierce's Pleasant Pellets. Then surround yourself with hot
water bottles. It is a fact mentioned by physicians of the
largest experience that the effort on the part of nature to
throw off the poisons results sometimes in inflammation .of
the kidneys. It is therefore? very important to assist nature
in eliminating the toxins (poisons) from the body thru the
bowels, skin and kidneys. Not only should this be carefully
attended to by the sick, but by the person who wishes to
ward off an attack. A new kidney remedy called "Anuric"
(ante-uric7 can be obtained of the druggist. The "Anuric"
I flushes the bladder ami kidneys
! (toxins), and should be taken with hot water or hot lemon
I nde. Clear the nose with some good antiseptic spray or Dr.
Image's Catarrh Remedy. It is, of course, unnecessary for me
j to emphasize this, koep'strong and healthy,fear neither, germ
' nor German, and observe the three C's; A Clean skin.'dean
1 bowels, Clean nose and mouth and you have half won the
i battle.
LYRIC Today
Showing the Eighth Episode of the Universal Serial
"The Brass Bullet"
Featuring Beautiful Juanita Hansen and Dashing Jack
Mulhall, also Mack Sennett Comedy entitled
uThc Kitchen Lady"
And Universal Screen Magazine Educational
Admission Mullnre anil Mchls
John McCormack
World's Most Popular Singer
'Convention Hall, Wcd.; Nov. 20th
Seats on sale at
Jenkins Music Store
from 9 to 5:30.
LIBERTY THEATER
CLARA KIMBALL YOUNG
mill her own company prewrnl
"SHIRLEY KAYE"
liy lliilliert l'islner. Sc'nario by Martran't Tnrnbull.
Illn'cteil hy .loscph Kaufnuin
"Shirley have" I- n siimshlnK etimetly-tlrama with tiara
Kiinhnll Vinine nn u whIiiI huecuneer.
Ailmlvsion in and 2lle. ItirUiillnic War Tax '
Scns-n time 11:30. I. 2:40, 4:20, 0. 7:40 and t:20
un J.r. ..'. 1 will offi-r at nuhlin
! n N.iiMn7..T 11. 19IH bolwren th
l.ouri, et 1 o'rlork p. fi.. fttid :t o'iIki p
tn . nil the iilt'f. mini, Ukmr. materia) and
.1 n 1 1 in jt nt anrniblr, on the northeast
'inarter f the nurllieairt quarler f isruon
'jii, lownahip nit north, ranfe one- Mt of
11". I M., ni-ar llox. id (Usveland county,
iikUWia. fur the purtoa of drillinc an
.,il well, romiirimtrr. alioul 90o feet of 15
in.-M rawng; 1.375 feet 10 Imsj railnir:
i null l.-rl ,f Hi, -inch raiinf. 2,508 feet of
l. llirh ramK. 1il0 feet 5 3-16. ilKh ea.
111 line d.-rririi and rif rompleto. boiler,
iifiiie. fill e of .Inllme lovla, incliidinc
l.i t'lilme enginen and one pump; term
of rush m hand, and e h biddei
sill I,.. require In deHait 25 per rent of
Ini toil at the time in order to have hit
lnl considered.
I II WHKKI.m.
Mieriff of t'leveland County.
Influenza is produced by a
bacillus or germ coming chief
ly from discharges from the
nose, throat and lungs of the
person who coughs, sneezes,
jr spits. The person attacked
feels chilly, dveelops a high
temperature usually accom
panied by headache and "ache
all over" as it is usually de
scribed. If you have the above
symptoms get into bed as
quickly as possible, after a
hot mustard foot-bath. Take
and throws off the poisons
Always 5c anil 10c, Plus War Tax
PKTK II.KUM iiih.
. IllepU even lir! .,1
and fourll l-mlm ,'
lii on til, ICi'Kiilur' I. 'i..,,!.
'"won Knil! . s,lV ,' ' .
'Viaillll liwi. I
Maaonji' llll. m.uh, y.
.1. K. llll. IH. w V
K. It. HANS V s, v
I I I.KA l.llliliK y
I
nieela eery Kn,la . W
in r. liter,, I Amirenli
int Friday. Nt. ).- ,. '
m ; dinner i, . ,i, p,.,,,..
aenRiun at 7 ::io ii in
turn alwaya
ionic
' UaJI
.1. S
M. K NT IKK V
M
I C. MOST K
lt I ,
I'KI.Ta I.UIii.K,
every Turiduv
I.
- '' P- m. U'.,rk ' -low.-raft
'In.silai.
Mart i mr i! (i in. ' iml..,
eAH'iiilly in iii-'l, ,t ,.
Hall.
O CAMIMSI-I.I.
ARTIU'R 11 K I l
TRINT TV CoMM Ni,r i;
20 w)l m.'i't tor..((
ii J. lrnJT itf i P!li,i- v
in(t mi Jio p in. I
UtTTfil Ht t, p. til .V 1
inc Knijfhr lwn s .
Maonir 1l. Sniih .
M. K. I K. rVM::na-
t. IHIY1.K. .-v.
AbKAK TKM1M.K.
V. M. S. of I'lls.i mi'.ts .
Krirlny in vnvh mnnfh .r
Mnu- Hall. (Vrtfimfm; m
Sat., Nor. :io at 7 :
ConvNition IU1I. A i ,
Nob I pi. ari wl'rtnio
H. M. WEl.l.l YE
II. X, GltElK, I'ot.nt.i
LEGAL
NOTICB OF SALE BY RECEIVER
I.V TH K MSTKHT tl UT TMR
t'NITKD ST ATFe.s Km TIIK ETHi'
PiyTHicr OK OKLAIIOM.X
In I ha matter of Tulwi lrVr' " i; ,
'oTiiiny, TuUa. OkU'iuiiiu. lin km;.
.n Kankniplry. o l lntj.
l'iKt in hfrhy frien bv :hi "if
aiimrd rwitir that h will .t ?. 1 i
a.i the Rtork of fixturvi nl Invih o
rounU rfriaWft. totinir witii
tain aulomobtlp iIHivtry t rur t;,
day of nvptnhr, l!lrj, io x,'v o k m..
of hb id day at I h former :a r ..f b ,i
nn of mid hankrul lr,it-i ai .
Yt Third atr in the ttv o' 1 . j
Tulna County. Oklahoma. u t ;. .t
and Wt butdvr for rah
Said atork ronttit of alMiiit 4 . 7 1 ,
in trade ahout fixtun-s i'ptli-r . t i
aero until rwe ivtthlc of alKnit jm 1
on Maxwrtl truck of th.- n jipix :i-1-alu
of f.'iOO. Tin- .-onditioii - tll
ia anrh that the xuTfsfu' lnJ'i.r r
quirrd to dpiMjmt a ri-rtifiiMl rf.r-k u;i "i.r
aolrtMit bank at Iran 10 vr rrtit 'r
purrhaft. price of naid stork as a a. ..r r'
that h will com pi v with hf lenn- v' &
bid at order of Itu- court thrrw:
Kl if .I'iNFr
w Ki-fiw
iroticie or sale or oil and gas
LEASES.
ffrATK OF OKLAHOM A, TII.. ( J! MV
In the Count v Curl. Probafe I
Notire it hereby Rivi-n in itirti:u,c. f
an order of the '(Vutitv Court f ' -
(Vjnty, Slai of ttklahomw. mnic V 't
tered on the Hth dav of NovfinhT. t'i
the underairned. guardian wii! offer 'o'
aale and fcelT at public auction to lli h if
eM ant beat'btdrler an oil aid in
leaata on the 1 Hth day of Nov. ml'T. 11
at 1 Oo clock, a m , the foliowinc dt!";''
landa aituated in Wajfonrr t u:itv '
of Oklahoma, to wit: Th norths -i . r
U"r of the aouthweat quarter f
thirteen, and the nor:haKt fiuartt-r t ' -northeast
quarter of .sViion twcuti.'.i.r
all in Townniip i;X, Rang" l '.K, co' : i
irtg ftO arrea
."aid oil and gaa Icate wtil In v,d or
following term a anil rondilior.v t
Caah on day of amle and for not lr- t I
prr acr rah in hand paid on d.itf ' -
purctMeer to pay all probate cmti.v
chid int an attorney fee. '
Said aale to b held in ttio (onnry CmM
Room of Tulsa County. 1 k mhuma, i' '
time itated
Dated this 8th dav of Novenhrr PI".
y. O, CAVITT
RESOLUTION.
I tn the ?th day ot Nnvl-r.
I it appea,rtnr that there lias .,', n l--ealed
to Hie Stale of Uklaluinia. in I-'".
-eeedinKl pending in the ( miil l'.";r: '
Tulia. Oklahoma, wherein ,ir,.' --'..i :-'
I pump aholtnin, one Sprincfi'-M arini- r'
lone niano. Kin make, one i,-.'U,t. 1,1 j"'
I pop, one rhair, J spade.... on,. i , '!. n'
! drehiter. one table, on.1 I''l. 'J ' ''
empty pop nottlen. f. ras, . of '-inply '''"
bolting. 10 one It 1 lion li.it a!er I ' "
and two trunk!, were rorf'.''a''"l
BK i THKKKKORI-' UKSiil.V llll. '
the County Clerk nf Tui.a lounl i,,':J
homa. file'due and lttl noliro to ;: -
eonfiaealed oodi to the hnrli-'t Iml'i- ' ,''1
NoTembor IHth. lllls, at - o',-lnrk '''
at the weal door of the County Court H '
and make hii report to this honorable t
aliowina; what diipoyiium ho In-, m-1 ; '
laid confiaeAted artii-n.
ft ta hereby ordered, rounder. 'I a' ':
jndxed that the County Cirrk l"r
lire and nell aeeordinic i las .ir ,
property whieh haa been iili.'li'l .ir.'. i
fiaeated and turned over to ti'.' lsr
order of the Coontv .1 url ce. ami n-.il" ! '
returnt thereof, ahowinj what l.e h
in the premiaea, arrordm I.. lis'
BOARD OK OOl'STY ll M MIS.'Mi I Ht-
Bv C. S. Wippei, Chairman
IN"-TUB i)'l STRUT " c'nl KT oK T'l.
CNITRP STATES' KR THK K.sl '
DISTRICT OF OKI..MIOMV
In the matter of Cherokee KefiMtii ' '.
pany. a eortsiralion. lunkri'.'.
Kankruptry. No lu:M
NOTICK OK FIRST MKKTlNii i'l 1 !'
ITOR-S
To th ereditori of Cherokee K
Comnanv of Tulaa. in the Couiil.v i
i
and dialrirt aforesaid, a Bankrupj
Notice ia hereby given tha' on i"
day of lertober, A D. I"'' ' '
kee Refininit Company was l.v -1"'
caled bankrupt: and lhat the fr-i " '
of it. ereditori will be held a! ' -trict
Court Room in the City of I'll''
Mid diatrirt, on the '."J"d diy ' 1
A. P., ll. at 2 T'loek in ih" '""'
at whieh time the naid r red i tors ma '
prove, their elaim p)int a irii.t. ,
amine the bankrupt, and irim.i ;
other buainesa a may propi'Tly '':
fore said meeting
r.zit it it i ,s run
tieferce in Itanknip'' '
Muskogee,
Oklahoma. Sovetuber UA ' '

xml | txt