OCR Interpretation


Tulsa daily world. [volume] (Tulsa, Indian Territory [Okla.]) 1905-1919, November 13, 1918, Image 2

Image and text provided by Oklahoma Historical Society

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85042344/1918-11-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

TULSA DAILY WORLD, WEDNESDAY, NOV. 13, 1913
USTRIAN EMPEROR
FINALLY ABDICATES
Vwnlmrvn Itispuuli 'Aiiiii.iiiii-.-m
( harlcM1 (.Itcs I i 'llin.ni- c
tloii In llriM.rtc.l Mjiiiv 'I Inu-v
:areer has been stormy
l.wy In lli,. i ;..riu.iii-A im' t l.i n . .tl.lnct. I
found iii i 1 1 r i : l mi i. 'i.hn .i I j i ;
lend, II I.I H-inlM,
II In I i pnl t -. I I liii' :i K II-r .1 1 i
Hl 'ilir will cliTi.u el Iii l.-m.i tn-;
lll" I ..w, '
uii Uiu l.arika
nh.li
tulexl liy I lor I In Knrl Ureal,.
Issues I 'tile ralliiliun Im-.tc..-Muki-M
.Many I'i-iu-i i.fftiris.
iiml
l.( 'N I ii i.
'hnrli's of A '
-rditig In ,i
i bit
-pi Mil.
I hi K . !ili UK'1 T
mriy, iiiMini' n Iv.ite
Vlrt.tr A louder
nan so :h I l.-is .i n.J f
l-impi i "r
i .ii i.
gen 1 1 ii t h
i .i ili ' i. in -i'l
v. cm f i ..in
l.f Hi"'
l elgn
A 1 1 -
'I'l
; ' 'lllll ll N ll.lM
i I iiim-h In t ii
ii.. i r ii....
Ill imi. ' Ml
MP l.'.l Mill I
'.'I, li lt I Ins
M' r liti n.-w. p,
m I T i . , i ; li I .
:u iiml Ihat i
l'"'l'Hci I'V II
.lllll ll I I.I. . II .
Inn I iii r.miii ' ' I
' 'ti:tlli-H Wl.H rr. i
J w hen Ii iv in i
II i tn '. I IiIm in1'
1 .11. pel ..1 I I.. I
k INK of II UIU'. I I .
I ll iV I . I i I i 1 ' F II' .1 '
j i iiii lit w Iii ii 1 1.
'nil V. Ii.i l.li.- till
I' l'TiH till tl I Ml) J l
lillil t hi. lu ll .1 ii
iiiufi i.r
I. 1 1 1! I IJMlli
l.U-1 I w ..
I r iiii ll- Ii.i -.
i. Vi
L i 'I l . .
i n. 1 1 i . i
l -1 lin ii
ii ii i ii' 1 1
.,. Ii.i. I .ii
I I'l
I 'ii- i,
I..
If win
fi.. i,. V l
il.i.;.. Ii
i..ii. In- i
i ii I.,
in ...fli
win... )"
li
I
,1 ii i
III III.
li N.i.
Iii' I.
t.. .t
',,. ..t
'I
.,,,
..r A'ih'iii
I. in. i.r
1 1. p. hi r;n ' i .
"I III" I..-!-.
'I'll I' I 'l .111' 1 1
. I'l 1 1. II. .ll'-
til I!"' I I I. -Mill-
I
Am.
The Unit e d W a r
Work Ciiinpuign
lei's put it over like
(he boys are pulling
it over "Overt here'
-f I he iivci A.ir. I
if t fun (mim if )m.t if .f I l.i Mi!ir4 I
iijii il ttt i i-n' nrlt-H Hi Utin nt M iK- !
( v.i.:-, Sluv aii'l Truluii - u f u t )m t.f j
' ti '. ' ImJi, lf.ififiy JiniJ ;iK K f''Hrt. ') i t
I ; -u.-l .;t i . i)i lj l;u-t m i " 1 ill Mm- ;
wuii'lcrful 1 JVi't ff the a,i.ii' tnii
h in h it. ii iiiiii' Knip'Tor I'r.in '
is J .hi ji h ' a-' i pi I fi .! r 'f
' 1 f i ( v..i" hf.il ! -H, Hit 11114 "I In: !
1 I liilliilvuniiK I r ' I i .Ml t I ' ll.) I I
Mii'hh Ifli' liK (J ..'I U'llJ iil
W liil.'.f- It'll ti 1 1 '.IK on MM. V 1 uiu
.f I h ,-:(-r i.m 11 rn 1 rn- x uf I to- nJ t
.1 nl M' r . k) ttiii In 1 :tih
It w.i 1 he Ar'h'i'ilc I'fiiii'iH -lin.ifnl'M
ili-t' T i ' ton i'i I't ii'K
11 ' M 1 j : ,i ri 11 rii- ni 11 1 rri;ni up f
M .k ' 'U , Hl.i v .t i-l ' r 1 1 1. 1 h ri .i 1 -f. t
,'. ri'in'cil.v Id-Inn i. Unit Ifd In It h
i t 1 l,li ! I 'if 1 if, (-,n I 11 V'l I'l :i h' If
I' 1 ' 1 1 ' hi ri 1 fcjiri'l th- '1 14 il rii'-iui 11 h .
fl li-'lif Im. I'lflf.t .H'Ij Ihf 'll'.4tll if
I' I .1 'I. .lohi-i-li l. I tit lll't'M
"f r.HHdl.i i,t i I r rj i 11 y UImI H'"ijrht
li t t.i forciii.tll il
lltilll In IHH7.
1 I i-n icrt I wan 11 A uK'isf I ,
VIGILANCE OF NAVY
WILL BE CONTINUED
IiuiiIi Ib I'-xiiih Iiimii in ilorn ro Kin-)
I IxhiIxiiiI I mil l.i rninn imji
K (.Ivt'ii I n un I'rotliliNl.
W A.-'IIIMJTi'N.
1 ' ! nun 11 liln.'ii i u 1
' 1 raft ilf H'Kmi'i 'I I"
H'l ins Ii i.
1 1'ln.i 111.I.'
fill 1 i'H il
N. I I l"'l.l
. I'.'l
I Of
r 11,
Hi.'
'iv. I .V I 'lilll j
Hflll III iit w ,1 r
tin' artnlNtl,
11 sii 1 1 imli rp nn' t )te .
1 In- i ih my'H nuval j
"I S-.Ti'ljry U.ifiiilM
A in. 'i 11-.1 n n.ivy will In I
I I ' 111 III I III l j I I .
.' -Null. I'lllilftlM W1IH lilts
i'l ki ,i ml iin l... 1 In, l .in jii ti
1 .l-.i .-fill. (LH i.iiiv urliii-vi 1
tl.lli.N litoiiKllI til l.ill.i.'
if I
Hclpin;; "Ovcrhcrc"
With Good Clothes
PART of the duty of us "Ovorhere" is in doinj?
what we can to save materia, labor, food and
money. This utore is helping by having none
but good clothes; clothes that look well; that are
economical of wool and labor; clothes you can
vrely on for service and satisfaction.
YOU want this kind of clothes, of course. You
can get them here in great variety. Fine suits
and overcoats for men, for young men; mil
itary styles' correct but not freakish; nil wool fab
rics; superior tailoring. We can fit men of every
build. Pay any price you want.
Suits and Overcoats
$30,$35,$40,$45andup
I Hi., H,l' Mill Ol lll! I.ltlt Al'.'ll'lllku
' ' . i.r S.I .i"ir. n mamf'. I tin.
I'MIII.HI ,, (1H I!, Mill,,,,. I,,M.
W, .11
fin hp
Kr.in
1 hi.- "f
Moll. )
wi t.. 111.11 11.. w.u a k ii H.ir!Miiiiii.
,411 . fllilil mIiHI Mild IIHlt. 11,111 III'
'I u.-ril y I,., w.m Mt-i'il In Hip iui k.'i "I
I ii 1111. 1 lii-i.in mi., uf 1 1 1 m yii'.nK
'I'll" .1 III .1 Imliy irl iiiii lin ,'tloi . li, 11
j In. a, ( I..I. .1 1.1 ihi Ihioiip im I'.
,i'iiil,.r .i'i, ISM, A nnli 1.1 1 1 'ii.K.n ,
linn I. v fniir yt'HiH of w 11 r ,-si w tin'
. 1 1 1 til I. ill, I gli'lini itf niH.illilt- ,f.ii .'.
I Thf riitllM' uf Mi. 11 w lilli-r w.ii
L H'K illiit.vl iinxi'ly fi him lli lllll mi. I
J I.M" t... rilNt Mil. IMI.IlttiH l.f lll.s l.'IKU
A iimi 1 In 1 1 iiiik.i 1 y rt r.'K'.r.li'.t tit. .
I III 'IP lifThlilt Hill.'. I 1 1 II ll I'M till I'K I4
jimi't'i'm In '.Nil. 1.1 III I 'J I . . In w Ii ic ti
, ' li 11 1 I.m Hluii.'il 11 1 a 1 iiiiiiiiuiiil.'r In
Hi., fl.-lil. null. lh.. yiniiiK iniiiiiiri h 11
lr.'NUKf wliirh i'iiul.,.-. linn tn Imlil
j III.. A ijKt I'lit iih to thf .'..lili.il I'iiwith
jiinlll lli riiliitnv i.f I lnlit.it 1. 1 ami
I 'I'm k.-y mill llic flniil i t.i .li
N iitniToiiN ii.'iii'h uv.'rlurrH and
1 Inaiui.'iivei N rlminrliTi.. J 1 1 1 iliilnin
;hi tf Hip iluiil innn.'trrliy hIi.t
jlYniK ln J.'M. .h'H ilr. till, in-ril
t.itcl i1.iiiIII.im liy l.r.'i'l ri.'li ainl
'i.thPr .nil lir.'.l kN t liriMiKhiiiit AiiHtrla.
I imt'l.. In inaiiitulM III ii.'.t(i' u I Mo
Mi.TlllUII Pllljinlltt "to 1.111111111). thn
j war Im 'Hip mii!" I'harl.'M mail., unc
I (if lh faiii.iiiH "I fu r Hixt.m' Miw,
(till mitorMilnl itnniHvP wrlllrn In
in, w ., , 11 !.i x itM iki i.nn;p. Itiiti'
ll"I.N I'l llilH t'ff.H t, f'.llllVllllK tllM.141
I'lv, 11 I'V ii,.i'r.i I'.'lNlilliK Id Hi.)
im i" 111 annum.'. I to l'
tl..' lu.'iil of tlci roiii
I I .'l!lt.H.
pjiiif 1 itiPii! . ,M r I i.iimpIn 1
ffl. Il.llv llollflt'
i-itrly in. I. iv. un In til.'
i.l t'. 1... mii'I't t i.ntrol
tuny . mm m 11 tppN of tliu
WMrkitirn'i .'oiirirl.
r Hip torniiiK I'Ver uf tlin
I.r.
, .uii.-. In I 1
1 .111. .i.ly In
1 11, ,.t. .!.: of 11
'l'l.p n.ivy 1
j ,..! I..,. I li..l
.if 1 In- sr n il ;
1 ;.-i m. in fi. pi
I of rpvolnti
tM.ll.'' .11.
I l.'l.lllM f.
. miii t i-it..-r.-. mIi 1 1 14 uti.1 .tl h-r ri..-iN f or
ii.iwii iiimii tniifii..it w.-rp mil con
J laitwl It. Mi. fif'.iilHtlro Msplf htlt wita
' .'inn 10 1111 1. ,it .-. In utla.-hpil not.-ii
i w li 14-1. ha.p not In-. -n .-.iitiniiinli-atp'l
in, w .iKtiliiK-ititi. lh. Mti.rmp war
i r. .11111 II left Mil an WPl: an Ihp .Ifl.lllH
1 of tl,.. X'i 11 1 ion of Hip military tin
1 . ,1 i.f ti,.. Hiirr.-iuli-r In MaMthal
I'lNll
iiffl.liiN Iipi.. hip mil In'iwinl to
.xip,-t lmm..'lmti. ilraMtlc ai'ttun to
foir.. HiiriPttil.-r tit tlio Urtnim nlupn.
Thp. aui Iimi HIi-m at i'-prlln who oril.t,A,
tliiit nrmlHtl. .. l,. ttiKit.-il urr r.wponH.
IiIp fur I hi" rin ryitiK mil of ItH tnrnm.
Mfi. nj Iii tlo-v f ill to Mm mi In any iar-lli-iiliii
Hi.- armiplli.. ivin tin ItroiiKht
t.i an i-ii'l al.inpilv and hoNiJIIilcH r
tiiiti.pil tn tin1 i-xl.'nl ni-crnHiiry.
WKh Hi.. ijiTinan army irpnuniti
l'l 'iii'l.M- nnl.-iH from H.-riln trip mt
u.iUon of tlic fl,.'t in tiiTinaii hat
l.irH wi.iil.l In- t-rlllrnl If Ih.-y ileflpil
tli.. Il.r!ln a'ltliiirltl.'H. Sliorp ttat-tDil.-a
in ul.l mi"n riniiifl tticrn In put
tn .-a ami tin- alllPil tiaal powi-r
. om-.-nlruli il for tin- lank iindou I. Hol
ly wotil'l inaki- nlii. rt work of tlipin.
itfflr.-rn h.-ii. ran ypt kph no wrioiiH
thrt'ul of a n-tipwni of himlillticii l.f
ruiiKe th.-y brlli'vn Iht- rrewti of the
HMrman Hlilpa rpallp the ultpr hop...
1pmkii.h' 'f th.-lr nltiiiitlon If they at
tempt ilpfmnrf.
pU'rrUry Itiinl.-U nnounoed thut
thi proKrnm for roimlrurtlon of 100
April, 1'JIS, tn iTIiit-p Hutiia 'I.' ! .-htiHpr ctMtrtiyprn tit t h Kril plant
i.oiiri."ii lor imniiiiiM"l..n t im-lat Itpirmt woulil bn nirrlcil out.
I hp
A I-
l-'ipii. li X"vi'riininl In wliirh
lumiiirrli nnlit l-'i aii.-t-'N claim In
Miicr lorralni- wail "Jiintlflotl "
Iti-vcaU lln-ak.
AlthiuiKli tint li-lti-r wiui aniiunceil
tut a "forKPry" In VIimiiki, Hip for-.-Imi
office rlalmliiK H hail ln-.-n
wilttpil by a Krinih pcrli'MluiitU' wlin
I it I In-i ll actinic un cinifpNmir to Ihi-Kititti-H.i
Zlta, miht..-rUi.it i'V4Mla
proved ItN lUitlipiill.'lty It wan the
firal i t-vpl.it Ion of I Iip break bctw.-rn
tlie ll.'iniHii emperor ami hla vaxMiil
kinjr. I'l-evloualy, Kmperor fharlea
Iiml Inillcateil hlH tlculre fur peni-e.
however, In upeechpn before tile
iplchMrat. In I teoeinber. 117. h
(I'l, hired hip- wIIUhkii'-nh Id roncliiile
pence with the hIIIpn if they would
irtinraiitu the Inti-Krlty of Auatrla-
I Inn Kill)'.
t'l'iittillotiN In the dual monarchy
wnio rapidly Kniwlnn womo. There
were iniiny rablnct .'h.itiK.-, and a
HiiHelmitloiiM. The MuKyura, ('leolui
HlavM and other iiutlonalltle were
i lamorlnu for con-rtiluilonal reforum
and aiuonomoim unverntnent.
ThoriMifter rhwle' lot win far
from bpinii a happy one. lie Wus
leportetl to have refimed to 01-nd
AiiNtiiun troopn to the western bwt
tlpfront di-npltp the Herman empe-r-oi'h
Importunity. In every way he
iiileavort'd to utein the tide uf rev
olution whlrh eeeiiied to b rlHlnif
I He promiMc.l nil klmln of reformi-
tili, un a nop to tun iiitK-ttnientea
tuhjerta pHrdnned 24 prlHonerti
uwaltliiK l'iil t r'arajttvo for hlghJ
tri-imon.
In ' letnber, 1918. he announced
plana for th federalliatlon of
Auntrla-lluniTHrv and In an addreaN
to the llnti-rnrian diet frankly ad
mitted IiIh throne waa In "peril " A
day or two Inter Count Kai-olyl,
b-iioVr of the Hun unit la 11 republlcana,
iinnounced the ucceN of a bloodW
leaa revolution In Hudiipeat and dc
clared Hungary a free un Independ.
ent atate. Still later the Herman
nud other provlncee declared their
purpoao to boirorne autonomoua en-titli-a
and the houae of the Haps
burK. once the leader of the Holy
Koman Kniplre, aeemed to be nhotit
to collapae like u houa of card".
shipbuildi'nTprogram
will not be affected
KurIp No,
type, wiu
3. the third vernel of Uila
lniirichp-1 there today.
BRISTOW WILL OPEN NEW
CITY HALL WITH FEAST I
Hperint in TIif World.
mUSTliW. Okln, Nov. II The
eontrarlora on the new rlty hall be
lieve they will have the buildlnK
ready to turn over to the city on
Thumday thia week. The city ud-
mlnlatratlon plana to hold a bl( feaat
and Jubilee at the opeintiic of the
new hall, which Ik pronounced by
ninny to lie one of the nlftleNt city
halls In the mate for a city the aizr
of Krlatow.
The auditorium will hnve a a.-ntlnit
capacity of about 450 anil each of
the city offlcera will hnve an office 1
In the building;. The Jail and fire
nation are nlao In the buildlnK.
Tha opening ceremonlea vv 111 par-
hapa ot-cur on Thank-njlvlni- nlRht
with a bis turkey -.upper and dance
COTTON YIELD IS SURPRISE
TO PRODUCERS AT BRISTOW
SV--it.l In Th World
THIISTOW. 4 -klii.. Nov. 11. pe
aplte the fact that every farmer and
(-Inner In the county la and hua
been predicting a nhnrtaRe tn cotton
thia aeaann, the ataple la atlll coming
to town in aeemlnKlV undlmlnl.ihc J
ituantltlea. Kvery day the Kina are
running and, according to the re
porta, there haa been much more
cotton itlnncd here ao far thia aea-
j null than butt.
(.'olton In down aeveral centa be
low what It was at the ttpglnninn of
the aeiiNon and many of the farmera
are picking their rottnn and holding
It for better prlcea Hlnnera believe
the Klnn will be runnitiK diirlni; Jan
uary and February. Many fields of
cotton are practically untouched,
while other are picked clean, ao It
la a hard matter to eatimate the cot
ton yield for the aeaaon.
IB
I fill lllflllllllllilllillllllllllllllllllT I T T T T I I I I 1 I T IT T I T T T 1 T T I 1 I I I II I I I T T I U IM
1 iiiiiiiii.iiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 u f vn 1 n m j 1 .u.f j 1 i-vi 1 ) 1 i i 1 1'frra u m u n w jyvt i i ( . v,vfrrf-iri w f i ,'Jri ; m 1 1 w u i m
1 1 1 liCt22W WwwT!n-u4fl I nlUArHM nvM WTi I Irl IBIH 19 1 IrHNRJ-f UlALLLi I II I
i m i M n m f i m i m ) n i 1 m ( luiviiicinf janai llvi nircirT 1 1 n 1 1 n k i i 1 1 m j i i n i
ii i 1 1 1 1 1 i is' , . v a -3 - 1 i 1 1 1 1 i i
II I I I I I I It i - i.v . .&m m ,' -v ' y if I I 1 1 v 1 I
www :mimm: . - ?
i i:k .liw.iii iyJw-i u i
I IIIIK fe, , "-jrKftA"' J S 4 ft'i-.W $ I
inl inilHitinfj ihiiii luiiiiinmini ihh imna iiifflinn iwh 11)
i
. i
i
BRISTOW HOLDS FUNERAL
OF KAISER AND PRINCE
Majettllc llulldliiK
J.lltli- New Shop. 4C8 South M.iln
Junior Coats
At the little new shop we are show
ing a complete line of Junior and
.Misses Coats, in wool velour, pom
pom -and burella materials. The
shades you will like, such as bur
gundy, taupe, dark green and navy.
fl uQ The- Price
-- k)pjiiB
l'jitrvarnc-e. 1 jl X LV--
IMIILAnKU'lUA. Nov. 12. Slicn
Ini; of the armuitlce will niK affect
the Kovernment'a ahlpbiillditiK pro
kitimi, aiviirdlnn to t'harlea M.
Schwab, ilirei-tor (teneral of the
Kini'inency Fleet corporation.
"The continuation of the program,"
lanlil Mr Schwab, 'will be the bur
i Kent factor In tiding over the iieri.nl
between war production und peace
j ciiiidltlon.N. The altnatlon will eoon
li'ljimi Itself. however, nnd the
w-hole labor problem will atralshten
- iiit .int. un. .ticalli- tut the readmit-
i n,p,u corn on. 1 mlnsed and the pupils were placed In
i -iiui tonnage output bo far haa j the parade and alltogether it made
ciiitaiHtcl I.m larKPlv of atvn'.l Vee- perhapa the largeNt funeral prooes-Hi-la
Now we ahall turn to the I "Ion ever seen In thia city
lari'er cargo carriers of 10 to 14.000 1 One of the auto Immediately fol
io na. lowing had a dummy of the crown
prince a.mile Hie ruinator and at
the condition of the parade, or fun
eral of the kalaer, the crown prince
waa Mining up by the neck to a wire
which reached ncrcaa the Main
street, coal oil poured over him and
burned.
fV"il tn The World.
nitlSTOW, Okla.. Nov. 11 AH
Mrlstow celebrated today the signing
of the armlatlce by the alllea and the
Hermans. Storea and banks and nil
gins and factories closed at 2 o'clock
In the afternoon and the whistles
and India were Hounded for one hour
A dummy of the kaiser was placed In
a box and then In a hearse nnd.
drawn by two big black horses, was .
! paraded all over the town with per
I haps ft 0 automobiles following the.
' procession The schools were ills- '
$35
Is Right
and $50
Si-rxltN.
Value,
oiirtosy
KNIGHTS
PYTHIAS
Attention!
On Thursday Evening
November 14
Silver Plume
Lodge
Will Hold a Big
Victory Meeting
Silver Leaf Temple will
serve lunch after business
session. No work, just a
general gootl time. Visitors
invited.
Will Send Out Vuota.
lwnl to The World.
HIIIHTOW. okln., Nov 12. --The
local exemption toard la prepar
ing to Mend the 12b Ifn called fori
the fifteenth of thia month. Just as)
j if thore had been no armistice
s-igneu. .o woru nut oeen roceivcti '
from the adjutant general counter- I
mandtng the order for the soldiers
to he mobilize. 1 There will li. ir.il'
whites and Tit negroes In thia call.
Han ltnluM ax HrLwtow.
F.eril to The World.
HUlSTiivV. okla.. Nov 1 2.--The
flm-tiz.1 ban haa been rained and
I'nwlow Is once more Its normal self
The M-honls .opened this morning
null a full attendance. The mov
ing picture shows open tonight for
the first time In four weeks and the
ohurch.s all had services yesterday
Victory Colors Annoumvil.
NKW Y IKK. Nov. 1 2. " Victon'
colors ' for fabrics in red, white and
b!ne were announcer! here todny by
the Textile Color Card a.snor-lation.
The standard trade colors selected
are herry" red, "navy " blue and
h.:e.
"VpU won't have to puzzle over
& picking out the right suit or overcoat if you
will ask to try on Society Brand. These clothes fit so well and
look so good you'll know right away hey are what you want.
The label is our pledge to you of unqualified satisfaction.
All the new attractions are shown in our Fall and Winter Style Book. Write for it.
ALFRED DECKER & COHN, Makers
In Canada, SOCIETY BRAND CLOTHES, Eimited
' MONTREAL
CHICAGO
KEW YORK
STYLE HEADQUARTERS
where Soticttj SniniJ JTlotIjra ,re
RY looking at clothes you can't tell what is in
them, or how they are made. And in these times you are
more dependent on the Society Brand label than ever before. It's the maker's
pledge of satisfaction and your way of knowing that you are getting style that will
last and shape that will hold until the fabric is worn out. In Society Brand the work
manship is carried to a farther degree of excellence than probably in any other clothes.
Suits
$25 to $50
Overcoats
$25 to $65
Oiv Main ut Fourth
"Style Headquarters' Where ffrnrtHg Branfc GIlot!?ea
are sold
ZH
ESULTTS

xml | txt